Author Topic: Klimavillfarelsene ødelegger reelt miljøarbeid  (Read 1607 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 593
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Det er så en gammel miljøverner kan gråte:

Av en total pott på 1623 milliarder offentlige utgifter, gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Men er det reelt "miljøvern" vi snakker om her, eller bare kreativ bokføring?
La oss se nærmere på de underliggende tallene:

â?? Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshÃ¥ndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Men hvor mye av dette kan regnes som "miljøvern"?! Dette er jo egentlig helt ordinær drift av samfunnsmessig infrastruktur!
Så hva med våre kloakksystemer her til lands:

https://www.nordlys.no/nyheter/kloakken-flyter-fritt/s/1-79-4721922

Eksempel på regnskapsteknisk uttrykk for "miljøvern":

 
Men det blir verre, dess lenger vi leser:

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

"Halvparten til klimatiltak i utlandet"?!

Lurer på hvor de skal godskrive "import av skitten strøm fra utlandet til tredobbel pris av det Norges rene vannkraft kunne vært priset til".
Under "klimatiltak i utlandet"?!

Link: https://forskning.no/forurensning-miljopolitikk-ntb/det-offentlige-brukte-34-milliarder-pa-miljovern-i-fjor/1264186

Eksempel på "miljøvern" i et land som er mer enn selvforsynt med vannkraft:Sannheten er at når vi regner litt på dette en gang til, så er midlene som går til reellt/aktivt miljøvern omtrent ingenting, slik at sporbare tiltak rettet mot reelle miljøproblemer er sånt som skolelever på dugnad i fjæra....

Summene som faktisk går fra statskassen til miljømessig meningsløs - og ofte sterkt selvskadende - klimasurrealisme er derimot mye, mye større enn hva SSBs regnskap viser, skjult bak en strøm av poster og tildelinger langt utenfor alt som har med miljø å gjøre. Galskapen og det meningsløse sløseriet av fellesskapets penger rundt dette får vi ta i et senere innlegg.

Jeg sier med byoriginalen Kjutta da Kristianssands klokketårn hang på halv åtte den 9. april 1940: Nå må snart myndighedane gribe inn...
 
« Last Edit: 28.11.2018, 15:20:58 by Telehiv »