Author Topic: Hvorfor er mediene fulle av vulgær klimaalarmisme nÃ¥?  (Read 1521 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 1 826
  • Qui vivra verra
    • View Profile
De fleste har vel fått med seg at de faste alarmistorganene har intensivert graden av udokumenterte, gjenbrukte og for lengst falsifiserte klimaskremmeskudd i det siste.Ã?rsaken er veldig enkel:
Verden skal prepareres til klimaforhandlingene som skal begynner i Polen* om et par uker.
Her er planen å vedta et regelverk for gjennomføringen av klimaavtalen som ble vedtatt i Paris i 2015.

Skal man klare å skremme verdens klimaignorante politikere til dette etter omtrent 20 års temperaturpause, må det forhåndsfyres godt opp under klimakjelen.
Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) stiller seg nå i front for dette med en ny søppelhaug av klimaalarmisme i en såkalt "rapport".

Overordnet gaules at "Tiden er i ferd med å renne ut i arbeidet med å unngå ødeleggende og stadig verre klimaendringer".

Organisasjonenes leder Petteri Taalas advarer om dramatiske konsekvenser hvis ikke de globale CO2-utslippene snart kuttes.
â?? Uten raske kutt i CO2 og andre klimagasser vil klimaendringene fÃ¥ stadig mer ødeleggende og irreversible virkninger pÃ¥ livet pÃ¥ jorda. Vinduet for Ã¥ gjøre noe er nesten lukket, sier han.

Hegnar har gjengitt mer av denne useriøse sludderalarmismen, sitat:

"Nasjoner kan forsvinne
Verdenssamfunnet har satt som mål å unngå mer enn 1,5 eller 2 graders global oppvarming. Men disse målsettingene forutsetter raske kutt i klimautslippene.
Så langt har utslippene tvert imot fortsatt å øke. Hvis økningen fortsetter, kan den globale oppvarmingen bli på 3, 4 eller enda flere grader.
I så fall kan havnivåstigning, tørke, ørkenspredning og ekstreme hetebølger gjøre store områder på jorda ubeboelige. Flere små øystater risikerer å forsvinne i havet etter hvert som vannet stiger.
â?? Hele nasjoner, økosystemer, folkeslag og levemÃ¥ter kan rett og slett opphøre Ã¥ eksistere, skriver FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet i et Ã¥pent brev.
Ingen vet sikkert hvor mange mennesker som vil bli drevet pÃ¥ flukt som følge av klimaendringene, og hvor mange som vil klare Ã¥ tilpasse seg endringene. Verdensbanken  har anslÃ¥tt at over 140 millioner mennesker kan bli nødt til Ã¥ forlate hjemmene sine innen 2050."


Samme gamle grauten, altså.
Vi får satse på at forhandlingsfolket kan glede seg over et snørikt og blåkaldt Polen, slik man opplevde i København i desember 2009 der aktivister snek seg ut med blåselampe om natten for å smelte litt på isbjørnen som nektet å smelte i sprengkulde, og som morsomt nok ble stående usmeltet til langt ut i mars året etter.

Her er et illustrerende bilde på de samme feilslåtte alarmene vi har hørt i flere tiår nå:*Klimakonferansen i Polen
Fra 3. - 14 desember skal verden møtes til FNs klimaforhandlinger i Katowice i Polen (COP24). For 2-3 dager siden dag fikk Elvestuen innspill fra våre norske klimaspene-sugende organisasjoner, som krevde at høstens rapport fra FNs klimapanel må få følger for årets klimatoppmøte.
- Dette er et ekstremt viktig og helt avgjørende møte. Høstens rapport fra FNs klimapanel (IPCC) har vist oss at vi må stanse den globale oppvarmingen ved 1,5 grader. Rapporten har også vist at det er mulig å stanse der, ved en stor og rask global omstilling, sier Kristina Fröberg, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Som del av en verdensomspennende prosess forankret i Parisavtalen har det i hele 2018 blitt holdt nasjonale og internasjonale «Talanoadialoger» for å styrke de nasjonale klimamålene. I desember skal Talanoadialogen avsluttes. Skal dialogen fungere slik den er tenkt, som en reell mekanisme for å høyne ambisjonene i forhandlingene, mener Fröberg dialogen må munne ut i et COP24-vedtak som anerkjenner og gjenspeiler konklusjonene i IPCC-rapporten, og som forplikter partene til å heve ambisjonene innen første kvartal av 2020. For Norge sin del, må det innebære at vi øker klimamålene og kutter mer hjemme, sier Fröberg.

Vil Norge lede eller skulke klimadugnaden?
Norges nåværende klimamål er å kutte 40% innen 2030, i samarbeid med EU. Nylig arrangerte ForUM, Arbeiderpartiet og flere en Talanoadialog på Stortinget. Samtlige partier til stede uttalte at deres partier kan vurdere et nytt mål på 55% utslippskutt, slik EU-parlamentets miljøkomité har vurdert, dersom EU gjør det. Fröberg synes det er gledelig at så mange partier er åpne for å øke norske klimamål, men mener partiene er skremmende passive.

- IPCC-rapporten har vist oss at vi ikke har tid til å vente på andre før vi tar ansvar for vår del av klimadugnaden. Ved dette kritiske tidspunktet i klimaforhandlingene må Norge - som har økonomiske ressurser og kapasitet til det - i stedet ta ledelsen og inspirere andre, sier Fröberg.

Det er ikke småtterier hvilket svineri vi driver med her på berget:
I følge Climate Action Tracker "sikter norsk klimapolitikk mot 3 grader oppvarming, og styrer mot 4". Her snakker vi eksakt vitenskap, som dere skjønner!!
Organisasjonene mener altså at "Norge må slutte å skulke klimadugnaden". Selvskadingen er altså ikke stor nok ennå. Vi har ikke en gang lagt ned oljeindustrien som betaler for slynglene.

Så i tillegg til å øke prosentmålet for norske utslippskutt, krever organisasjonene at Norge kutter mer på hjemmebane:
- Ifølge en rapport fra Stockholm Environment Institute mÃ¥ Norge kutte minst 53% av vÃ¥re nasjonale utslipp om vi skal ta vÃ¥r del av ansvaret. Om vi ikke gjør det, skulker vi â?? i stedet for lede - den globale klimadugnaden, avslutter Frøberg.

Det er ikke mer å si: Vi har alle syndet og herrens straff er nær.
At hele klimaalarmismen er bare reinspikka politisk bullshit uten vitenskapelig grunnlag må ikke få forstyrre disse vitenskapelige storheter i å motta sine årlige sølvpenger.
 

« Last Edit: 23.11.2018, 16:35:40 by Telehiv »