Author Topic: For mange klimakonferansereiser? Enormt behov for nye fly  (Read 587 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 1 875
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Flyprodusenten Airbus anslår at bare i Russland og CIS-statene er det behov for 1.200 nye fly i perioden 2018-2037.
Det samlede globale behovet er tilsvarende enormt, både mht. utskifting av gammel og mer miljørusten flypark, så vel som å følge nye økte behov.Opp mot dette løper våre lokale selvskadere i partiene MGD, SV, Venstre, m.fl. sammen med de mest uansvarlige aktivistorganisasjoner og vil legge ned norsk oljeindustri.
Jeg gjentar, om en lesekyndig "klimapolitiker" skulle ta en tur innom disse sidene:

- Norsk oljeindustri leverer den minst miljøskadelige olje og gass i hele verden, produsert under det beste HMS-regimet i verden
- Verdens fossilbehov stopper ikke pga. norske selvskadere: Hvis norsk oljeindustri legges ned vil verden i stedet mÃ¥tte ta mer fra mer miljøskadelige oljeprovinser 
- Disse selvskadende klimaaktivistforetakene står altså og gauler at de vil skade reellt miljøvern

Virkeligheten er nemlig at skal verdens infrastruktur henge sammen også i mange tiår videre, må vi basere oss på en høy andel fossilt drivstoff til akseptable alternativer gis. Men klimasnobbene i Vesten har ingen betenkeligheter med å tvinge fram feilaktige strategier om "grønne skifter" med ekstreme kostnadsøkninger og små/ingen eller til og med negative miljøgevinster som mest rammer fattigfolk og den tredje verden.
 
Tilbake til flybehovene i Russland og de tidligere Sovjet-statene (CIS)
Her er det p.t. altså behov for 1.200 nye fly i perioden 2018-2037. Det dreier seg om fly for 175 milliarder dollar.
Dette betyr at flybestanden nesten vil doble seg fra dagens 857 fly til 1.700 i 2037.
Det anslås at passasjerveksten i Russland og CIS-landene vil være på 4,1 prosent årlig de neste 20 årene. Estimatet tilsier at flytrafikken i Russland vil mer enn doble seg. Airbus tror mesteparten av veksten vil komme i segmentet for mindre fly (998), mens medium-segmentet er ventet å vokse med 140 fly. I segmentet for store fly, hvor A350 er, er behovet 39 fly, mens det anlås et behov for 44 av de aller største flyene, hvor vi finner A350-100 og A380.

Utsiktene for verden for øvrig beveger seg langs de samme behovslinjer. Foreløpig er det ingen som har klart å konvertere store jetfly til eldrift med skjøteledning....
I den virkelige verden - til reelle alternativer finnes - ville fornuftige miljøpolitikere prioritert oljeleveranser fra de minst miljøskadelige provinser.

Men vÃ¥re klimafanatikere vil heller skade bÃ¥de Norge og det globale miljøet. "De skulle hatt i ræven", som det heter i Bergen nÃ¥r rakkerunger driver fanskap.   
« Last Edit: 20.11.2018, 18:18:40 by Telehiv »