Author Topic: Golfstrømskremslene: UiB-miljø irettesetter Potsdam-alarmistene  (Read 2212 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Klimaforskerne ved Potsdam er beryktede alarmister som selv litt mer moderate alarmister går lange sirkler rundt. Potsdam-klikken med Rahmstorff et al har lenge satt mye prestisje inn på å argumentere for at Golfstrømmen vil kollapse grunnet menneskeskapte årsaker. Det er vel ikke nødvendig å gå i detalj om det tidligere Potsdam-narrativet om at økt smelting i Arktis vil bremse ned den nordatlantiske strømmen (NAC), med katastrofale følger for den nordlige halvkule, osv. Her er uansett siste utspill fra den fronten, publisert i Nature (spalteplass får de, selv om andre fagmiljøer slakter dem akutt hver gang...), der de nå hevder at det er (menneskeskapt) økt nedbør (issmelting feiler på empirisk basis) over Nord-Atlanteren som da skal være i ferd med å forårsake en katastrofal nedbremsning av Golfstrømmen:
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0006-5

Problemet er at når andre sjekker nedbørsdataene, så er det ikke empirisk grunnlag for å hevde dette heller:Chart depicting rainfall in the North Atlantic over the past 35 years. Source: KNMI Climate Explorer. Data: NOAA.

Disse lettvinte katastrofescenariene fra Potsdam har gjentatte ganger også tidligere blitt tilbakeviste som ugyldig vitenskap. Og nå har en forskergruppe ledet av Carina Bringedal fra Universitetet i Bergen (UiB) studert og nylig publisert sine funn rundt de nordatlantiske strømforholdene (Bringedal & Eldevik 2018, se link nederst). De finner altså tvertimot at innstrømningen av varmt vann sørfra og tyngre dypvann er i et stabilt forhold fremdeles. De viser til at man i data studert helt tilbake til 1998 ikke kan se noen langtidsendringer av den type man skulle vente å observere hvis mer tilførsel av ferskvann skulle bremset strømmen slik Potsdam hevder. De peker på at kortidsdata for strømningen må ses for det de er; nemlig påvirket av de årlige vindforhold og NAO, og for lengre tidsintervaller av AMOC. UiB-gruppen konkluderer med at der ikke er noen tegn til en kollapsende Golfstrøm som kan kobles til et varmere Arktis og tilhørende snøsmelting:Link: https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-17-0889.1
« Last Edit: 13.09.2018, 10:36:55 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 224
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Som noen kanskje husker, var Bergensmiljøet ute også i 2015 (den gang bl.a. ved Kjell Arild Orvik, geofys. inst.) og viste at Potsdamskremslene var uten empirisk gehalt, her omtalt i WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2015/05/23/norwegian-observations-confirms-the-gulf-stream-has-been-stable-over-the-past-20-years/Her en litt annen illustrasjon av golfstrømmen som del av det samlede termohaline systemet:


« Last Edit: 13.09.2018, 11:05:52 by Telehiv »