Author Topic: El-prisen i "vindmøllelandene" høyest i Europa  (Read 1062 times)

Telehiv

  • Global moderator
  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 3 646
  • Qui vivra verra
    • View Profile
Energiwende går på en kjempesmell iht den tyske riksrevisjonen

Den tyske riksrevisjonen har gjort en gjennomgang av utviklingen i det høyt profilerte "Energiwende" (det tyske grønne skiftet), der den viktigste "effekten" synes å være at store deler av det vakre slettelandet i Tyskland skjemmes av summende, fuglekvernende vindmøller - med upålitelig og svært kostbar strøm.

Men leverer de iht. tidligere markedsføring og effektestimater?
Nei: Den tyske riksrevisjonen anklager nå forbundsregjeringen for å ha feilet grovt mht. omformingen av det tyske energisystemet.

Systemet underleverer, og prisene på elkraft går til himmels i Tyskland og det andre "vindmøllelandet" (Danmark), se fig. under:
Energiwende er som kjent satt opp med en "klimamilepæl" for 2020. Riksrevisjonen som har sett på hvordan dette ligger an, slår nå dundrende alarm:
- Tyskland er ikke i nærheten av å nå sine egne reduksjonsmål verken for "drivhusgassutslipp" eller energiforbruk
- ambisjonene om Ã¥ øke energiproduktiviteten og andelen fornybar energi i transportsektoren  feiler stort
- kostnadene ved "det grønne skiftet"/alternative energikilder (bl.a. ny administrasjon, infrastruktur, subsideringspakker, subsidierte etablerings- og driftslÃ¥n, osv.) har samtidig blitt mye større enn tidligere forespeilet, og kjørt kraftprisene til himmels allerede.     

Auditen konkluderer bl.a. med at programmet er blitt "et monumentalt byråkratisk mareritt" der "den føderale regjeringen tilsynelatende ikke har overordnet oversikt og kontroll med kostnadene og heller ikke har den nødvendige transparens på området".

Det voldsomme ambisjonsnivået for den nye lovgivningen rundt "Energiwende" kritiseres sterkt, og det påpekes at på nasjonalt plan er det opprettet 26 lovverk og 33 direktiver/bestemmelser for å regulere produksjon, lagring, overføring, fordeling og forbruk. Samtidig finner man ingen koordinerende enhet som tar det overordnede ansvaret.

Riksrevisjonen har heller ikke funnet konkrete mÃ¥ltall eller andre mÃ¥lbare indikatorer pÃ¥ prosjektets vellykkethet mht. kostnadskrav, sekvensiell leveringssikkerhet (særlig viktig for vindmøller). Det er det tyske finans- og teknologidepartementet som de siste fem Ã¥r har hatt ansvaret for det tyske "grønne skiftet", men har fremdeles ikke lagt fram noe som kan bestemme hva som kreves for at resultatmÃ¥lene for Energiwende kan framvises energiteknisk og økonomisk.   

Riksrevisjonen er sterkt kritisk i sin sluttomtale av Energiwende, der det bl.a. sies at "Overordnet, så prøver (finans- og teknologi) departementet å gi et inntrykk av at dagens koordinering og kontroll med energitransformasjonen i hovedsak er designet til et optimalt nivå. Når dette ikke er tilfelle, kan både den tyske og internasjonale offentlighet få det inntrykk at Tyskland er rett og slett ikke i stand til å suksessfullt forme og innføre den nasjonale langtidsmodellen for Energiwende."

I og med at en slik kraftig kritikk fra den tyske riksrevisjonen er kommet, må vi vel forvente at det etter hvert vil komme mye mer kritikk rundt Energiwende også fra annet hold. Jeg ser i andre kilder at en rekke utbyggere og leverandører begynner å frykte for økonomien i sine bedrifter og prosjekter, og at enhver reduksjon i statlig støtte kan bli katastrofal for disse virksomhetenes overlevelsesevne. Det får vi ta etter hvert som debatten utvikler seg i kjølvannet av riksrevisjonens kraftsalver.
 
Linker (det er tilløp til opprør i tyske tekniske miljøer, her noen eksempler):

https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2018/09/28/rechnungshof-uebt-massive-kritik-umsetzung-der-energiewende/

http://www.spiegel.de/thema/energiewende/

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/breite-kritik-an-energiewende-kurs-bund-kraft-behindert-atomausstieg/8995646-3.html?ticket=ST-4063791-iTEbeT40gLnu7EtbxLJc-ap4

http://www.et-energie-online.de/Zukunftsfragen/tabid/63/NewsId/1170/Panikmache-oder-berechtigte-Kritik-Befurchtungen-und-Herausforderungen-im-Kontext-der-Energiewende.aspx

https://www.sbz-online.de/Archiv/Heftarchiv/article-638656-101902/heftige-kritik-an-der-energiewende-.html

« Last Edit: 01.10.2018, 13:46:56 by Telehiv »