Author Topic: SkrÃ¥blikk: Nonsenskorrelasjoner av guddommelig format  (Read 1001 times)

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 605
 • Qui vivra verra
  • View Profile
En gluping med glimt i øyet, militær etterretningsanalytiker og Harvard juskandidat Tyler Vigen, har skrevet en hel bok med eksempler på den gyldne vitenskapelige regel at "korrelasjoner er ikke det samme som årsaker".

Den alarmistiske klimaindustrien - herunder deres vitenskapelig hjelpeløse oppfølgere i media - har imidlertid brukt mye energi på å smyge seg rundt dette, jfr. deres påstander om at når temperaturen dokumentert synker i 30-års perioden etter andre verdenskrig tross jevn økning i atmosfærisk CO2-innhold i samme periode, så avvises det som bare "vær" og uansett ikke relevant som falsifisering av CO2-hypotesen. Når temperaturen derimot stiger i den påfølgende 30-årsperioden i kombinasjon med stigning i CO2-nivå er det plutselig snakk om "dramatiske klimaendringer" med "en klar korrelasjon mellom økt temperatur og økt CO2-nivå".

Men metodisk skolerte folk ser jo straks at dette er en vitenskapelig sett pillråtten argumentasjon som bryter alle verifikasjonsregler med sin hårreisende underliggende påstand om at "korrelasjon er faktisk det samme som årsak i dette tilfellet - fordi vi har definisjonsmakten og fordi vi sier det!".

For det vi faktisk ser er selvsagt bare at man cherrypicker fra helt kontrære statistiske korrelasjoner til en entydig årsaksforklaring som skal legitimere CO2-hypotesen (selv om den allerede er falsifisert i de foregående 30 årene). Man bruker rett og slett konstruerte og ikke-verifiserte korrelasjoner (i tillegg basert basert på høyst tvilsomme observasjonsdata) som man i neste omgang har kokt sammen i modeller og deretter tolket fritt. Altså: "Nonsenskorrelasjoner".

Nettsiden SPURIOUS CORRELATIONS viser prinsippet for klimatenkningens nonsenskorrelasjoner
Det er her Tyler Vigens nettside Spurious Correlations setter ting i sitt rette perspektiv.
Her kan dere finne hylende morsomme og i praksis helt parallelle eksempler på nonsenskorrelasjoner av den typen klimaforskningen dessverre har dyrket i flere tiår som "vitenskap", men hvor oppegående folk ser hvor nivået egentlig ligger når udyktige og/eller uredelige, og uansett opportunistiske, forskere finner "dramatiske korrelasjoner" de mener verden må informeres om (selvsagt i håpet om mer støtte til deres livsviktige prosjekt).Tylers eksempler er selvsagt mest for lattermusklene, men når tilsvarende idiotkorrelasjoner rundt klima kjøres fram som truende for menneskeheten og krever sterke "straffetiltak" stopper latteren i halsen på dem som har øyne å se med og hjerne å tenke med...

Link: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

PS: Her er en korrelasjon jeg er sikker på at MDG vil bruke mot norsk oljeindustri (hvis de bare oppdager den):
PS2: Jeg vil igjen presisere at jeg er en ivrig miljøverner (der vi har nok av dokumenterte forhold å gripe fatt i) og en like aktiv motstander av dårlig klimaforskning (der vi bare har dårlig forskning å gripe fatt i).

« Last Edit: 12.08.2018, 13:25:56 by Telehiv »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 605
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Skråblikk: Nonsenskorrelasjoner av guddommelig format
« Reply #1 on: 13.08.2018, 10:53:40 »
Tegneren Josh har levert mange vittige illustrasjoner av "klimaforskningens" historiske omskrivninger, ikke minst bilder som forklarer hvorfor våre besteforeldre egentlig frøs i hjel:


Petter B

 • Juniormedlem
 • **
 • Posts: 73
  • View Profile
Sv: Skråblikk: Nonsenskorrelasjoner av guddommelig format
« Reply #2 on: 13.08.2018, 15:02:15 »
Sånn. Nå ble det "ingen økning av temperaturen". Vanskeligere var det ikke