Author Topic: Dagens korte #8  (Read 790 times)

Bebben

  • Supermedlem
  • *****
  • Posts: 740
    • View Profile
Dagens korte #8
« on: 02.08.2018, 21:40:32 »
Johan Westerholm rapporterer vedrørende skogbrannene i Sverige (uthevet i original):

Quote
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig förvaltningsmyndighet med uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. MSB sorterar under Justitiedepartementet och tillhör inrikesministerns ansvarsområde.

MSB ersatte 2009 Krisberedskapsmyndigheten, Statens räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar.
 

Hybriden av olika verksamheter skapade dock en myndighet utan egentligt fokus. En del av verksamheten, som syftar till att stödja bland annat polis och andra myndigheter om kunskap om radikal islamism, motarbetas aktivt av Ibn Rushd-sfären samtidigt som myndigheten, i sin brist på fokus, blivit ett lätt offer för postmoderna teorier. Sedan 2008 har myndigheten satsat mer än 26 MSEK på olika utredningar och forskningsprojekt inom säkerhetsormådet för att tillföra intersektionalitet, normkritik och genderperspektivet inom bland annat brandförsvaret.

Resultatet av detta är, rent konkret, att bland annat Södertörns brandförsvar numera har en toalett och duschutrymme anpassat för rullstolsbundna icke-binära rökdykare på brandstationen efter att ha inspirerats av MSB:s forskningsresultat.

Vel... hvor mange ikke-binære, rullestolbundne røykdykkere finnes i Sverige? Johan Westerholm tror tallet er 0. Og at man kunne ha fått en god del km etterlengtede skogbrannslanger for 26 millioner svenske ståler. Men han er riktignok halvt finlandssvensk og visstnok ikke PK-sertifisert av Aftonbladet.

Uansett - jeg som trodde svenskevitsene var nettopp det.

Altså vitser.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)