Author Topic: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet  (Read 1753 times)

translator

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 535
  • View Profile
Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« on: 20.06.2018, 18:49:39 »
Norske politikere og andre øvrighetspersoner står nå i kø for å kritisere amerikanske myndigheter for å skille ulovlige innvandrere fra sine barn.
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/06/19/195407986/sv-og-venstre-krever-norsk-reaksjon-mot-trump


Dette blir hyklersk når man sammenligner med hva norske myndigheter gjør. Her har vi nemlig en statlig institusjon som etter eget forgodtbefinnende skiller uskyldige foreldre fra uskyldige barn. Ofte er tilfellene så grove at det er uflaks at man havner i barnevernets søkelys:
https://www.tv2.no/a/9876922

IPCC - They've told us what it's NOT. But NOT what it is.

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #1 on: 20.06.2018, 22:47:23 »
Kritikken mot barnevernet bl.a. fra en rekke østeuropeiske land samt en del røster i Norge er dypt urettferdig.

Barneværn er vanskelig. En vanlig missforståelse er at foreldrene blir "straffet" ved at de blir fratatt barna og at dette bare kan skje ved mistanke, mens en ellers i strafferetten må bevise et straffbart forhold utenfor rimelig tvil. Spissformulert blir dette ofte fremstilt som om at foreldre har dårligere rettsvern enn forbrytere. Hvis man tenker seg litt om vil en se at denne betraktningen er feilaktig. Juridisk er det å bli fratatt omsorgen for et barn ikke straff, det er et tiltak for å værne barnet. Og hvis en følger denne "straff logikken," sier en samtidig at selv om det er svært sannsynlig at et barn lider stor overlast kan myndigheten ikke gripe inn siden det ikke er bevist med sikkerhet at barnet lider overlast. Og dette er noe som gjør barneværn vanskelig, uansett hva en gjør har en ræva bak, en kan ramme uskyldige foreldre, og en kan unnlate å gripe inn mot oppvekstvilkår som er aldeles uholdbare.


Skal jeg rette kritikk mot norsk bareværn må det bli manglende kompetanse og efaring særlig i små kommuner og regioner med spredt bosetning der en ikke har tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for å få til en god tjeneste. Dette har nå blitt bøtet på ved at de fleste barnevernstjenseter i distriktene har blitt interkommunale der mange kommuner slår seg sammen og etablerer et team som får tilstrekkelig med saker til å bygge komeptanse, men dette har tatt tid. Og for 20 - 30 år siden var jeg selv aktør i saker som var svært urettferdige, men forklaringen var et sosialapparat som (1) manglet erfaring (2) ikke hadde noen ens oppfatning av hva som var så dårlig omsorg at det måtte gripes inn (3) og ikke hadde noen gode prosedyrer for å avdekke hva som egentlig skjedde i den aktuelle familie.


For å være helt klar; en skal alltid være på vakt mot overgrep begått av barneværnet, de skjer og vil helt sikkert skje igjen. Men norsk barneværnstjeneste holder generelt en svært høy standard.

Og når det gjelder Trump så har det overhodet ikke noe med norsk barneværn å gjøre. Det Trump har stelt i stand ved å skille barn fra foreldre er helt unødvendig og umenneskelig. En sak er hva norske og andre lands myndigheter gjør med 14 - 16 år gamle "barn" som alene, alltid med bistand fra en menneskesmugler, har rømt fra Afganistan til Norge. Noe helt annet er det å skille en fem - åring fra sin mor etter en forvirrende og strabasiøs reise gjennom Latin Amerika på vei mot USA. Både USA og Norge har full rett til å værne seg mot ulovlig innvandring, dette er det fullt mulig å gjøre uten å påføre fire åriger alvorlige utviklingsskader.

Dette bare føyer seg inn i rekken av handlinger fra denne idioten som svekker Vesten og de verdier vi har fremmet i Ã¥rhundrer. 
« Last Edit: 20.06.2018, 23:16:59 by Emeritus »

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 436
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #2 on: 21.06.2018, 00:47:31 »
Det er ille, men det er ikke Trump som har "stelt i stand" dette. George Gooding er (stort sett) god rundt nyansering av USA-news:
https://www.nettavisen.no/meninger/georgegooding/barnebur-og-slvpapirpledd/3423504237.html

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #3 on: 21.06.2018, 08:21:38 »
Var det Obamas policy å skille barn og foreldre etter at de kom til USA og ble stoppet av amerikanske immigrasjonsmyndigheter? Det tviler jeg sterkt på, dette er en politikk som ble innført av Trump/Sessions;

"The comments came as House Speaker Paul Ryan and other Republicans said they were not comfortable with family separations, which spiked dramatically after the Justice Department adopted a policy in April of referring all illegal border crossers for prosecution."

http://time.com/5313052/gop-republican-children-parents-family-separations-trump-administration/

Det er seprasjonen som er problemet, ikke hvordan de blir "oppbevart" selv om det bare ytterligere forsterker det groteske. Der er en masse personer under 18 år som pr. definisjon er barn som alene forsøker å komme seg til både Europa og USA. Men å skille små barn under 10 -11 år fra deres foreldre er noe helt annet og med stor risiko for å påføre særlig de minste barna alvorlige utviklingsskader. Det er for øvrig et åpenbart brudd på FN's barnekonvensjon, en konvensjon USA som det eneste land i verden ikke har undertegnet.Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 436
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #4 on: 21.06.2018, 08:35:34 »
Leste du artikkelen? Bildene er fra 2014!

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #5 on: 21.06.2018, 09:02:01 »
Ja, jeg har til og med lest den enda en gang. Jeg kan ikke se at Obama hadde en politikk der han skilte barn fra foreldre, dette ble innført av Trump i april i år.

Og som du sikkert har fått med deg, har han nå snudd og har avviklet denne praksisen.

https://www.huffingtonpost.com/entry/stephen-colbert-hammers-trump-for-pretending-to-fix-a-crisis-he-started_us_5b2afc9ee4b0321a01cd99a1


Det virkelig ille med dette Trump stuntet er at det var han som innførte praksisen, så har han hevdet at dette kun kan "fixes" av Kongressen der han bl.a. har forlangt at de i samme slengen skal finansiere denne muren som Mexico skulle betale for. Han har således benyttet disse fire - fem åringene i et utpressningsforsøk på å få gjennomslag for en politikk han ellers ikke har fått støtte til. Men så viste det seg - som andre politikere har hevdet hele tiden - at dette kunne Trump fixe ved hjelp av disse presidentordrene sine, noe han nå har gjort.
« Last Edit: 21.06.2018, 09:20:07 by Emeritus »

Administrator

 • Administrator
 • Seniormedlem
 • *****
 • Posts: 436
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #6 on: 21.06.2018, 10:38:51 »
Har lest litt mer, og jeg må gi deg rett i at Trump har innført dette, om enn noe indirekte.

Dette skjedde definitivt under Obama også, men i mye mindre skala. Grunnen til at det skjer i så stor grad nå, synes å være at man etter Trump-administrasjonens ordre anser alle forsøk på å krysse grensen utenom godkjente krysningspunkter som kriminalitet. Under Obama skjedde dette bare ved mistanke om at asylsøkeren var kriminell/gjengmedlem eller brukte kidnappede barn som liksomfamilie for å skrøne seg inn i USA.

Siden kapasiteten på de offisielle mottaksstedene er sprengt, flykter mange ulovlig over grensene, og blir altså siden april sett på som kriminelle. Lovene i USA, etter Trump-administrasjonens tolkning, gir ikke tillatelse til å oppbevare barn sammen med sine varetektsfengslede foreldre, derfor blir de separert. Dette ble praktisert av Obama-administrasjonen også, som nevnt, men siden det nå er flere "kriminelle", blir tallene helt annerledes.

Og ja, Trump har reversert selve familiedelingen i sin siste ordre, men det er flere som betviler at dette trumfer lov og presedens. For å få effekt, må han nok fjerne ordren som klassifiserer alle som krysser grensen som kriminelle.
« Last Edit: 21.06.2018, 10:49:49 by Administrator »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #7 on: 21.06.2018, 11:49:56 »
OK, men du ser forskjellen. Under Obamas regime var seperasjonen begrunnet i en strafferettslig mistanke knyttet enten til at "barnet" selv var kriminell, eller at barnet var offer for kidnapping. Noe tilsvarende kan lovlig skje både under norsk og Europeisk lovgivning, og da som et straffeprosessuelt tvangsinngrep. I det første tilfellet for å verne samfunnet mot kriminelle, i det andre tilfellet for å gripe inn mot kidnappinger.


Det Trump har gjort, og det med kunnskap om konsekvensene, er å karakterisere alle som tar seg ulovlig inn som kriminelle slik at de kan varetektfengsles med den konsekvens at barna - og da uten å vurdere foreldrenes omsorgsevne eller hvilken skade dette kan påføre barnet - må separeres fra foreldrene. Han presterte endog å skryte av dette tidligere ved å hevde at vi skal ta barna fra de så skal vi se hvor mange som tør å komme.

Dette er ikke vanskeligere enn at en kan innføre lukkede asylmottak der barn og foreldre oppholder seg i den perioden det tar å vurdere søknadene. Lukkede asylmottak er bare delvis innført i Norge og da fortsatt med straffeprosessuelle hjemler. Men får vi en ny innvandringsbølge av den typen vi hadde for et par år siden tipper jeg at dette blir standarden.
« Last Edit: 21.06.2018, 11:52:41 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 734
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #8 on: 23.06.2018, 16:44:14 »
Syns ikke det norske barnevernet er noen god parallell. Det kan kanskje heller europeisk migrasjonspolitikk være.

Europeisk politikk består i å bistå samvittighetsløse menneskesmuglere på sørsiden av Middelhavet og på den måten oppmuntre migranter til å sette livet på spill i ikke sjødyktige farkoster. Det har kostet tusenvis av liv hittil.

Jeg vil ikke forsvare å skille foreldre og barn uten at det er helt nødvendig, men det kan være på sin plass å påpeke at amerikanernes politikk ikke medfører tap av menneskeliv på den måten europeisk politikk de facto gjør det. Så enkelte av humanismens fanebærere kunne kanskje med fordel reflektere litt over egen praksis før de gyver løs på andre.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #9 on: 23.06.2018, 18:37:39 »
Sitat Bebben;

Quote
  Jeg vil ikke forsvare Ã¥ skille foreldre og barn uten at det er helt nødvendig, men det kan være pÃ¥ sin plass Ã¥ pÃ¥peke at amerikanernes politikk ikke medfører tap av menneskeliv pÃ¥ den mÃ¥ten europeisk politikk de facto gjør det. SÃ¥ enkelte av humanismens fanebærere kunne kanskje med fordel reflektere litt over egen praksis før de gyver løs pÃ¥ andre.   

Jeg antar at disse humanismens fanebærere som skal reflektere litt over egen praksis gjelder meg siden det kun er jeg som har vært klart kritisk mot den galskapen Trump har stelt i stand.

Og hvis du mener meg, så si det, og ikke stå som en tannsugende kjerring utenfor Samvirkelaget å si "Ej veit no ikkje ej, men ej høyre dei sei at....."

Ingen europeiske ansvarlige ledere har bistÃ¥tt menneskesmuglere pÃ¥ sørsiden av Middelhavet. EU har tvert i mot en operasjon gÃ¥ende benevnt "Triton," der  bl.a. Norge stiller med forsyningsskipet "Siem Pilot," som alene har reddet titusenvis av bÃ¥t"flyktninger."

Jeg har for øvrig på dette forumet argumentert for at båt"flyktningene" bare bør returneres til Afrika, og hvis de landene som tillater denne trafikken nekter, bør Europa sette opp en styrke som okkuperer tilstrekkelig med areal i disse landene for å reetablere disse "flyktningene" for å få slutt på denne trafikken.

Det som er problemet med Trumps politikk, er at den savner sidestykke i moderne vestlig historie etter 1945. Hva som skjer med 14 - 16 år gamle "barn" som flykter på egen hånd er jeg ikke så opptatt av. Men å skille småbarn fra sine mødre for så å sette de i masseleire, er barnemishandling av grov karakter, og vil garantert påføre en del av disse barna alvorlige utviklingsskader.

PS: Siem Pilot ble i 2017 skiftet ut med Olympic Commander. Sammen med redningsskøyten Peter Henry von Koss, hadde Siem Pilot pr. april 2017 reddet over 60.000 emigranter.

« Last Edit: 23.06.2018, 19:20:12 by Emeritus »

Bebben

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 734
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #10 on: 23.06.2018, 22:59:09 »
Hadde ikke deg i tankene i det hele tatt jeg emeritus. Du vet, det finnes faktisk andre stemmer i verden som sier interessante ting, om enn ikke vektige ord om Samvirkelaget og kjerringer & sånn.

Vi er visst ikke engang uenige, ifølge det du skriver. Bortsett fra at å plukke opp migrantene utenfor kysten av Libya og ferge dem over til Europa, må anses å være å bistå menneskesmuglerne. I hvert fall er det et aspekt ved problematikken, som går ut på at den som klarer å ta seg illegalt inn i Europa, får bli. Slik blir vi gisler for vår egen humanisme, fordi viljen til å gjøre det som må gjøres, ikke er der.

EU har plutselig fått det travelt med å finne ut hva de nå skal gjøre, fordi migrasjonsspørsmålet er i ferd med å rive unionen i filler. Det burde de kanskje ha tenkt på litt før. Som man reder, så ligger man, som kjent.

Jo dårligere tider, jo bedre skjemt! (Ernst Röhl)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 3 050
  • View Profile
Sv: Amerikansk asylpoltikk og det norske barnevernet
« Reply #11 on: 23.06.2018, 23:32:39 »
Sitat Bebben:

Quote
  Hadde ikke deg i tankene i det hele tatt jeg emeritus. Du vet, det finnes faktisk andre stemmer i verden som sier interessante ting, om enn ikke vektige ord om Samvirkelaget og kjerringer & sÃ¥nn.   

Siden dette temaet har fire deltagere og KD.com har fem - kanskje syv - åtte - lesere kunne jeg ikke fri meg fra mistanken om at dette var rettet mot meg, men OK.

For øvrig er vi enige, men så lenge det ikke er etablert et mottakssystem der de kommer fra, er ikke dette bistand til menneskesmugling. Men et alternativ vil tvinge seg frem i løpet av kort tid. Jeg har ikke fulgt detaljert med, men var der ikke en båt som nylig gikk fra havn til havn inntil Macron aksepterte å ta i mot 400?

Dette holder ikke på sikt. Jeg har nylig lest en artikkel der det hevdes at Afrika i 2040 vil ha minst fire milliard innbyggere. I dag har de rundt 1,3 milliard, et tall som har steget enormt bare på 20 - 30 år. Og der er få positive signaler som tyder på at denne bølgen blir mindre.

Så tilbake til hva Trump har gjort og som etter mitt syn er utilgivelig. Jeg skal ikke forsøke å fremstille meg som psykolog, men ett og annet har jeg plukket opp i de mange barnevern og familiesaker jeg hadde for 20 - 30 år siden. Barn i en alder mellom to og seks -syv år er ekstremt avhengig av stabile og forutsigbare omgivelser. Mange barn er robuste og klarer det meste. Mens andre barn vil få varige og sterke reaksjoner ved å miste sin faste tilknytning, og noen barn vil bli fullstendig ødelagt av en slik erfaring. Dette bør den amerikanske justisminister vite før han iverksetter en plan der han åpent hevder at det å skille barn fra foreldre forhåpentligvis vil minske bølgen av ulovlig innvandring til USA. � sette mor/far og barn på lukket mottak der en har de nødvendige livsbetingelser som mat, husrom etc. er på den annen side ikke skadelig for noen, i hvert fall ikke for en femåring så lenge mamma og pappa er i nærheten. Det var jo slik vi levde på Vestlandet i mange hundre år før Fylkesbaatane og bussene kom. En levde i nærmest totalt isolerte samfunn i store deler av året, og det ble jo bra mennesker av de også.
« Last Edit: 23.06.2018, 23:56:53 by Emeritus »