Author Topic: Monckton erklærer seier  (Read 1410 times)

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Monckton erklærer seier
« on: 03.04.2018, 10:02:56 »
Lord Monckton har nå gått ut i WUWT og erklært seier da han mener å kunne fastslå at TCR er 1,25C og ECR på 1,45C

https://wattsupwiththat.com/2018/03/30/game-over/

En TCR på 1,25C er bare et par tiendeler lavere enn det den norske NorESM modellen indikerer, men en forskjell på TCR og ECR på 0,2C synes unprecedented og Monckton har uansett ikke noen peiling på dette. Han har vist nok bare stjålet Curry and Lewis og pyntet på det med litt egne tanker, se kommentarene, særlig fra Nick Stokes.

Den samme Monckton gikk like hardt ut for noen år siden og hevdet med basis i et paper av Lindzen om at klimasensitiviteten var på 0,7C. Monckton har altså doblet anslaget og mener nå at klimasensitiviteten er på 1,45C, eller 0,05C lavere enn målet satt i Parisavtalen. At han likevel erklærer seier og hevder at "The Game is over," sier vel mer om Monckton enn om klimavitenskapen.

Dette er jo den rene klimaalarmisme som kun matches av Exxon et al., som i rettsaken på vestkysten av USA nå har erklært seg stort sett enig med IPCC og det vitenskapelig grunnlaget for klimaforskningen. Der er ikke mange støttespillere igjen for de som hevder at CO2 bare er livets gass og ikke har noen nevneverdig betydning for klima.

« Last Edit: 03.04.2018, 10:19:58 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 826
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #1 on: 03.04.2018, 15:35:41 »
Så Mocnkton har bare justert sitt anslag fra 0,7 til 1,45? Det er jo ikke rare usikkerhetsspennet ifht. dem som opererer med et usikkerhetsspenn på 5 (fra 1 til 6°C )* og deretter kaller det "settled science"

*IPCCs femte hovedrapport fastholder at likevektsklimafølsomheten er i området 1,5 til 6°C, hvorunder 1,5 til 4,5°C angis som høy sannsynlighet, og ekstremt usannsynlig mindre enn 1°C (høy sannsynlighet), og svært lite sannsynlig større enn 6°C (middels sannsynlighet).

Som seriøse forskere innen en rekke fysiske disipliner sier: Denne store usikkerheten kvalifiserer ikke til noen form for overordnede politiske beslutninger om "klimaregulerende tiltak". 

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #2 on: 03.04.2018, 19:25:15 »
Sitat Telehiv;

Quote
Som seriøse forskere innen en rekke fysiske disipliner sier: Denne store usikkerheten kvalifiserer ikke til noen form for overordnede politiske beslutninger om "klimaregulerende tiltak".   

Nå har du en tendens til å benytte uttrykket "seriøs" om folk du stort sett er enig med, som for eksempel Ellestad som nylig har erklært at "Solen varmer opp havet, ikke CO2";

http://www.klimarealistene.com/2018/02/02/solen-varmer-opp-havet-ikke-okt-co2/

Et innlegg som er så pinlig at en må spørre seg selv om når denne mannen må vernes mot seg selv, og hvorfor ingen griper inn. Har ikke Klimarealistene en eller annen gymnasiast eller grunnfagsstudent i fysikk som kan kvalitetskontrollere hva som offentliggjøres på denne bloggen?

SÃ¥ til saken;

Quote
  Denne store usikkerheten kvalifiserer ikke til noen form for overordnede politiske beslutninger om "klimaregulerende tiltak".   

Dette er risikovurdering og politikk. Du synes å erkjenne at ECR kan ligge i størrelsesorden > 1C, noe som i seg selv er en enorm innrømmelse. Men hvis jeg skal ta det du skriver bokstavelig kan det heller ikke utelukkes at ECR er langt høyere.

Og hvilke "seriøse" folk vil da hevde at de foreløpige bagatellmessige tiltak Vesten hittil har iverksatt mot klimaendringer ikke "kvalifiserer?" Og jeg skriver "bagatellmessige" fullt vitende om månelandingen og en rekke andre idiottiltak som bare koster og ikke smaker, men jeg snakker om en rekke store og små samfunnsendringer som netto og på sikt ikke vil koste oss noe som helst, men som sannsynligvis driver verden videre. Jeg har i denne forbindelse nevnt norsk off shore vindkraftpotensiale koblet opp mot en norsk magasinkapasitet som kan holde Norge med elektrisk kraft i syv - åtte måneder uten en ny regndråpe.

Klimarealistene synes sikker på en ting;
Quote
Klimavitenskapen er entydig

Vi arbeider for å presentere vitenskapelige fakta som forteller en annen historie enn det politisk vedtatte budskapet som bare har støtte i villedende klimamodeller. Klimavitenskapen er og har hele tiden vært entydig: Ingen studier har hittil positivt tilskrevet hele eller deler av observerte klimaendringer til menneskeskapte årsaker. Det ensidige og massive budskapet om en menneskeskapt klimatrussel som presenteres i aviser, radio og fjernsyn er et resultat av mangelfulle, konstruerte modeller som ikke er testet og ikke bevist gyldigheten av.

Er det bare jeg som ser galskapen i dette? Folk som har tatt utdannelse og endog akademisk utdannelse synes i fullt alvor å mene at;

Quote
Klimavitenskapen er entydig

Vel Telehiv, er klimavitenskapen entydig når en i det ene øyeblikket kan hevde at der ikke er fnugg av bevis for AGW, mens en samtidig sniker seg inn som gjest av typen; Ja dette har jeg sagt hele tiden, riktignok er usikkerheten stor, men selvsagt har det betydning for klimaet hvor mye drivhusgasser vi slipper ut?

Og for den som forsvarer vitenskapen og den vitenskapelige pluralisme, hvilken fundamentalist har som formålsparagraf funnet på dette;

Quote
Klimavitenskapen er entydig

Er Klimarealistene egentlig en skjult underavdeling av wahabistene i Saudi Arabia?

Tør jeg foreslå Klimawahabistene?

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 826
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #3 on: 03.04.2018, 20:06:01 »
Men hvis jeg skal ta det du skriver bokstavelig kan det heller ikke utelukkes at ECR er langt høyere.

Ta bokstavelig det jeg skriver?! Jeg har bare sitert det enorme usikkerhetsspennet IPCC opererer med i sin egen rapportering for klimasensitivitet (5°C), som de deretter erklærer som "settled science". Evt. kritikk må i så fall rettes dit. Andre vitenskapsretninger, for eksempel fysikken, som får slike usikkerhetsrom å hanskes med, konkluderer i stedet med at usikkerheten er for stor til å elaborere på. En astrofysiker beskrev for noen år siden tilstanden med et glimt i øyet (jeg har ikke linken i farten) at "usikkerheten rundt klimasensitivitet er så stor at det for NASAs romdivisjon ville medført at de siktet på månen og traff Jupiter - om de var heldige".
Som sagt, Monckton blir jo rene presisjonspedanten i sammenligning. 

« Last Edit: 03.04.2018, 20:17:52 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #4 on: 03.04.2018, 21:36:47 »
Sitat Telehiv;

Quote
Ta bokstavelig det jeg skriver?! Jeg har bare sitert det enorme usikkerhetsspennet IPCC opererer med i sin egen rapportering for klimasensitivitet (5°C), som de deretter erklærer som "settled science".

Ser du ikke at det du skriver er aldeles på trynet?

Når har IPCC eller det som på Klimarealistene omtales som "IPCC kretser" noensinne hevdet at "The science is settled?" Ser du ikke motsigelsen i din egen setning, der du først hevder at de opererer med et "enormt usikkerhetsspenn" og derved at de (i følge deg) hevder at the science er settled. Deretter topper du med en påstand om at IPCC hevder at ECR er 5C? Denne type tankefeil finner en vanligvis kun hos Klimarealistene.
 
Kanskje du og Ellestad skulle begynne å lese litt fra IPCC rapportene, der er mye god vitenskap å finne der. Bl.a. hvordan Saunders (1967) for femti år siden forklarte energiutvekslingen mellom atmosfære og hav.

https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0469%281967%29024%3C0269%3ATTATOA%3E2.0.CO%3B2

Dette er et langt bedre alternativ enn å la den evneveike Ellestad plutselig få en idè som han umiddelbart føler han må offentliggjøre i KN216, slik at Petter T og andre lett påvirkelige skjeler tror at dette er vitenskap.

Men hovedpoenget mitt er det følgende; Klimarealistene hevder at "Klimavitenskapen er entydig." dette er åpenbart ikke riktig. Det er kun folk som hevder at Klimavitenskapen er entydig som samtidig hevder at den annen side hevder at "The science is settled." � hevde at klimavitenskapen er entydig er ekvivalent med å hevde at "the science is settled." Klimarealister er så nedgravet i ensrettingen blant sine likesinnede, at de ikke en gang ser at det de påstår om den annen side, er et resultat av er en form for usunn projeksjon.*

Helt oppriktig; jeg har ikke sett en større ansamling knehøner og autoritetstro vesener siden jeg for over 40 år siden var en av 39 blant 488 som ikke stemte på Rød Valgallianse ved skolevalget i 1977 på XXX Gymnas.

Du greier ikke en gang Ã¥ gjengi spennet pÃ¥ ECR fra siste IPCC rapport, IPCC hevder ikke at ECR er 5C, de hevder at den ligger i spennet 1,5 til 4,5 C og sannsynligvis rundt 3C, og sÃ¥ledes overhodet ikke "entydig,"  det er kun den evneveike kretsen rundt Elletsad, Aaslid et al. som hevder at noe er entydig eller settled.

*Projeksjon; Projeksjon kan bety en forsvarsmekanisme eller mestringsstrategi, hvorved en tillegger andre følelser, motiver eller egenskaper en selv har, men som en opplever som uakseptable og derved benekter hos seg selv. Et eksempel kan være at egen fortrengt aggresjon projiseres på andre, slik at en opplever andre som truende og blir redd.
« Last Edit: 03.04.2018, 21:48:43 by Emeritus »

Telehiv

 • Global moderator
 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 1 826
 • Qui vivra verra
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #5 on: 03.04.2018, 23:00:11 »
Du greier ikke en gang Ã¥ gjengi spennet pÃ¥ ECR fra siste IPCC rapport, IPCC hevder ikke at ECR er 5C, de hevder at den ligger i spennet 1,5 til 4,5 C og sannsynligvis rundt 3C, og sÃ¥ledes overhodet ikke "entydig,"  det er kun den evneveike kretsen rundt Elletsad, Aaslid et al. som hevder at noe er entydig eller settled.

Her overgÃ¥r du deg selv i strÃ¥mannsvirksomhet. Jeg har ikke sagt ett ord om "entydighet" i klimaforskningen og ønsker kun Ã¥ svare for meg selv uten at du trekker inn alle slags forhold og personer jeg ikke har omtalt. Jeg har i alle Ã¥r tvert imot sagt at klimaforskningen spriker i alle retninger alt etter hva de finner pÃ¥. Det samme gjelder hvor lite de klarer Ã¥ bestemme rundt klimasensitivitet. Det er ikke jeg som har lansert dette usikkerhetsspennet. Jeg siterer fra IPCCs egen beskrivelse av sitt usikkerhetsspenn som gÃ¥r fra 1 til 6C, angitt med ulike grader av sannsynlige utfall. IPCC omtaler sannsynlighet for helt ned til 1, men da med ekstrem lav sannsynlighet. Det gir et spenn pÃ¥ 5C for de mulige utfallsrom deres modeller har landet pÃ¥. At de velger Ã¥ sile ut det som skal se mest sannsynlig ut i dette spennet, der de havner pÃ¥ det noe innsnevrede 1,5 - 4,5, bare understreker at det hele dreier seg om ren synsing uten empiriske verifikasjoner. Sannheten er at ingen av deres teoretiske estimater er empirisk verifisert, verken høye eller lave av sorten. Som  McIntyre sÃ¥ elegant formulerte rundt dette synseriet en gang: "It's not even wrong".
 
« Last Edit: 03.04.2018, 23:03:02 by Telehiv »

Emeritus

 • Supermedlem
 • *****
 • Posts: 2 525
  • View Profile
Sv: Monckton erklærer seier
« Reply #6 on: 04.04.2018, 09:06:40 »
Jeg ser nå at dette med 5C var en stråmann, dog en uekte da jeg ikke forstod hva du mente, men ser det klart nå.

Så til det sentrale, den åpenbart største stråmannen er det du som leverer når du påstår at IPCC hevder at "the science is settled," og dette samtidig som du angriper det samme IPCC for ikke å ha settled the science ved ikke å finne klimasensitiviteten. Dette blir ekstra ille når det samtidig påvises at et organ du ofte synes å støtte deg på, Klimarealistene, faktisk har det vedtektsbestemt at the science is settled ved å hevde at "vitenskapen er entydig." noe den slett ikke er. Dog er et spørsmål i klimavitenskapen rimelig entydig, det er at CO2 faktisk spiller en signifikant rolle for klodens overflatetemperatur, noe klimarealistene også stort sett synes uenig i.

For øvrig er det feil at modellene generelt ikke treffer. Gitt kompleksiteten i systemet og at modellene ikke greier å fange opp de bakenforliggende naturlige dekadale variasjonene, er jeg faktisk overrasket over hvor godt de har truffet, ref. bl.a. Hansens prediksjoner fra 1988. Men også her har vi det samme paradokset, Klimarealistene som er svært skeptisk til modellene, bruker selv modeller slik som Humlum et al når det forteller oss at det i dag er minst fem grader for varmt på Svalbard i forhold til det Humlums modeller skulle tilsi.