Modeller eller observasjoner

Topics

(1/29) > >>

[1] Hva er de faktiske smelteforhold i Arktis og Antarktis?

[2] Noen norske fagfolk ytrer seg om klimamodeller

[3] Temperaturfall så langt i 2020 - La Nina underveis?

[4] Snørekord på Nelaug

[5] Global temperaturutvikling holder ikke tritt med CO2-hypotesen

[6] Alle påstander rundt "klimakrise" er ikke-dokumenterte og falsifiserte

[7] De falske flomnarrativene

[8] Septembersnø en rekke steder i Norge - mot normalt

[9] Vitenskapens vesen og uvesen

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version