Ny forskning

Topics

(1/20) > >>

[1] Tilbakestråling er reelt

[2] Zharkova: Nytt Solar Minimum startet i juni 2020

[3] Willie Soon: Interessant foredrag om solens betydning for klimaet

[4] PETM

[5] Herlig harselas med forskningstøvet om Vest-Antarktis

[6] Ny kunnskap om sykliske klimaforhold støtter naturlig variasjon

[7] Klimasykluser: Fordi solaktiviteten følger visse planetkonstellasjoner?

[8] CO2-hypotesen rakner i nye studier: Bare 0.5°C ved dobling til 760 ppm

[9] NASA: "The next solar cycle will be the weakest of the last 200 years"

Navigation

[0] Up one level

[#] Next page

Go to full version