Nyeste innlegg

Sider: 1 ... 8 9 [10]
91
Energi og miljø / Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
« Nyeste innlegg av Ryddegutt 13.06.2017, 15:29:17 »
Sitat
30 - 40 Twh

Her er mine tall:

Sitat
Ved inngangen til 2014 var vannkraftproduksjonen i et normalår i Norge beregnet til 131,4 TWh. Elektrisitetsproduksjonen varierer imidlertid mye fra år til år; I senere tid har vannkraftproduksjonen variert fra 106,1 TWh i 2003 til 142,3 TWh i år 2000

http://lvk.no/LVK/Fagomrader/Vannkraftproduksjon/Nokkeltall---Oversikt-over-konsesjonssystemet-for

Sitat
Slike små kraftverk etableres oftest i mindre bekker og elver med uregulert tilsig (uten reguleringsmagasiner), altså elvekraftverk. Kraftverkenes produksjon vil da variere med det naturlige tilsiget.

Årlig middelproduksjon i hele det norske vannkraftsystemet er 123,4 TWh (2009). Av dette utgjør små kraftverk i overkant av 7 TWh. Ved inngangen til 2010 var det under bygging 1,4 TWh ny vannkraft og det var gitt utbyggingstillatelse for ytterligere 2 TWh.

https://snl.no/småkraftverk

Men jeg kan gå med på at selv uregulerte vannkraftverk gruser vindmøller da uregulerte vannkraftverk koster bare brøkdelen å bygge, drifte og vedlikeholde i forhold til vindmøller og vannkraftverk har i tillegg til minst tre ganger så lang levetid. Samt at et lite eller stort vannkraftverk vil overleve enhver orkan som kan radere ut samtlige vindmøller i en landsdel på få timer. Og ingen fredete fugler eller flaggermus blir drept av disse små vannkraftverkene.

Men jeg holder fast på at de store kraftselskapene hater disse privateide små kraftverkene. De kan til nød godta de hvis de eier de selv og har en viss størrelse.
92
Modeller eller observasjoner / Sv: Nedbør i UK vs Norge
« Nyeste innlegg av Ryddegutt 13.06.2017, 15:19:32 »
Her er dataen fra NVE sammenlignet med Meteorologisk institutt:

Meteorologisk institutt:https://www.met.no/vaer-og-klima/klima-siste-150-ar

NVE:http://publikasjoner.nve.no/oppdragsrapportA/2003/oppdragsrapportA2003_10.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fd89d9e2c39a4ac2b9c9a95bf156089a/1108774830_897155_fakta_energi-vannressurser_2015_nett.pdf


EPA:https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data#Trends

Noen som klarer å finne igjen den påståtte 20% økningen i nedbør fra Meteorologisk institutt  i NVE tallene eller det påståtte CO2 signalet?
93
Media og politikk / Sv: Trump vant og Merkel tapte
« Nyeste innlegg av Bebben 13.06.2017, 13:46:18 »
emeritus sier

Sitat
Det jeg påstår er at de som hevder at CO2 ikke er en klimagass, som sammen med de øvrige klimagasser og HO2 (som pr. definisjon ikke er en klimagass, men likevel den mest virkningsfulle i denne prosessen) forårsaker drivhuseffekten som øker gjennomsnittstemperaturen med flere grader på overflaten uten disse gassene i atmosfæren, og at ytterligere tilførsel av slike klimagasser vil øke temperaturen, innehar et vitenskapelig standpunkt som har omtrent samme vitenskapelige dekning som å hevde at HIV viruset ikke forårsaker AIDS, og at jorden er 6000 år gammel.

Og dette er ikke en mening jeg har, det er et faktum. Det er altså ikke en påstand om at denne teorien er riktig, men at de som hevder at denne teorien er feil, og har alternative teorier, har omtrent samme vitenskapelig tilslutning som alternative AIDS forklaringer.

Det er vanskelig eller umulig å bevise et negativ. Altså f.eks. at Den avskyelige snømannen ikke finnes. Det er opp til Karbondjevel-teoretikerne å føre beviser for at Han finnes, ikke til meg eller andre å bevise at Han ikke gjør det.

For alternative teorier så har vi jo allerede at en liten endring i skydekket kan skape klimaendringer. Samtidig som at klimamodellene ikke "kan" skyer. Dessuten har vi at dagens temperaturer ikke gjør noe de ikke har pleid å gjøre før. Dermed er det i grunnen ikke noen observert endring som det haster med å finne en forklaring på. Klimatologene kan ta tiden til hjelp, kanskje de forstår litt mer om et par hundre år?


94
Energi og miljø / Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
« Nyeste innlegg av Emeritus 13.06.2017, 13:31:45 »
Sitat Ryddegutt;

"Uregulerte vannkraftverk er en vits. Kraftselskapene hater de,..."

Vel den var hard, så du mener at ca. 30 - 40 Twh (ved totalt 150 TWh pr. år) som ved høyt tilsig kan gå for fullt, mens magasinverkene går på redusert kapasitet, er en vits?

Sitat Bebben;

"Så alle watt er ikke like, med andre ord."

Både ja og nei, kraft fra sol eller vind er like mye verdt som kraft fra uregulerte vannkraftverk som overhodet ikke er "noen vits," det må kombineres med magasinbar kraft. For Norges del er dette imidlertid unødvendig av to grunner. Vi har fortsatt utbyggingsmuligheter for vannkraft tilsvarende flere titalls TWh avhengig av hvor store naturinngrep en skal foreta. For det andre koster vind fortsatt rundt 1 kr/kWt, (sol i Norge vet jeg ikke) mens jeg kjenner til to småkraftverk bygget ut de siste 10 - 15 årene som går break even med en pris på 12 - 15 øre kWt.

95
Media og politikk / Sv: Trump vant og Merkel tapte
« Nyeste innlegg av Ryddegutt 13.06.2017, 10:02:33 »
Man har mange eksempler på at CO2-hoder kommer med junk fordi deres konklusjon er basert på tro og ikke vitenskap. Man kan her nevne Trendberths famøse pressekonferanse med fantasier om ekstremvær eller Mann-søppelet MBH99.

Jeg ser at Emeritus stadig kommer tilbake til den personlige religiøse troen til Christy og Spencer så da kan det passe med to spørsmål.

Har Emeritus funnet en eneste setning i arbeidene til Christy og Spencer som er basert på religion og ikke vitenskap?

Kan Emeritus fremlegge bevis på at Gud ikke stod bak Big Bang eller hadde en plan for det som skulle skje de neste 14.8mrd år?96
Media og politikk / Sv: Trump vant og Merkel tapte
« Nyeste innlegg av Emeritus 13.06.2017, 09:35:32 »
Sitat Translator:

"Din påstand var at å benekte HIV/AIDS er jevngodt med å si at menneskelige utslipp av CO2 ikke påvirker klimaet (i nevneverdig grad)."

Ved hjelp av røyskattordet - eller kanskje bedre "famle vanvittig rundt i tåka ordet" - "i nevneverdig grad" har du ødelagt presisjonen og hensikten med hele debatten.

Det jeg påstår er at de som hevder at CO2 ikke er en klimagass, som sammen med de øvrige klimagasser og HO2 (som pr. definisjon ikke er en klimagass, men likevel den mest virkningsfulle i denne prosessen) forårsaker drivhuseffekten som øker gjennomsnittstemperaturen med flere grader på overflaten uten disse gassene i atmosfæren, og at ytterligere tilførsel av slike klimagasser vil øke temperaturen, innehar et vitenskapelig standpunkt som har omtrent samme vitenskapelige dekning som å hevde at HIV viruset ikke forårsaker AIDS, og at jorden er 6000 år gammel.

Og dette er ikke en mening jeg har, det er et faktum. Det er altså ikke en påstand om at denne teorien er riktig, men at de som hevder at denne teorien er feil, og har alternative teorier, har omtrent samme vitenskapelig tilslutning som alternative AIDS forklaringer.

Du bekrefter for øvrig at Chirsty i relasjon til dette spørsmålet deler denne totalt dominerende vitenskapelige forståelse av klimagassenes betydning.

"I nevneverdig grad" blir da et ren normativt og subjektivt verdi, jeg vet ikke om 1C eller 2C tilfredsstiller ditt forbehold "i nevneverdig grad." Jeg vet heller ikke hva som er Christys oppfatning av klimasensitiviteten er og hvor mye oppvarming som er innenfor rammeverket av denne trosbekjennelse;

"God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history."

Det eneste jeg kan si om Christy og Afrika av vitenskapelig relevans, er muligens at hans Afrika opphold har bidratt til å trekke han ned fra det vestlige sekulære vitenskapelige ideal som bl.a. deles av den katolske kirke, og ned til det fundamentale ideal som preger bl.a. Wahabistene og store deler av den kristenfundamentale høyreside i USA.

Pavekirken og endog fundamentalistene i Riad støtter seg begge på Darwins utviklingslære, og erkjenner at beskrivelsen i første Mosebok er en lignelse beskrevet over seks dager (han hvilte den syvende) for det som de facto skjedde over mange milliarder år.

Kreasjonistene i USA, som bl.a. Christy identifiserer seg som, er altså mer fundamentalistisk enn paven og de med de 72 rosinene i Riad. Og i denne konteksten må det faktisk være tillatt å stille spørsmål om hvilket bias som vil være utslagsgivende når "i nevneverdig grad" skal beskrives. 
97
For de som ikke så (det litt bortgjemte) programmet "Algen som kan drepe" på NRK2 i kveld, er det en ny muligheten i morgen klokken 12.45 på samme kanal. Eller det kan ses her:

Svensk dokumentar. Blågrønne alger er en cyanobakterie. Forskere vet at denne bakterien produserer giftige stoffer, men spør seg om det er disse stoffene som forårsaker sykdommer som ALS, Alzheimer og Parkinsons. Cyanobakterier finnes mange steder i naturen og forskere spør hvordan kan vi beskytte oss mot disse.

https://tv.nrk.no/program/KOID22008616/algen-som-kan-drepe

ANBEFALES!
98
Media og politikk / Sv: Trump vant og Merkel tapte
« Nyeste innlegg av translator 13.06.2017, 00:16:43 »


Jeg har ikke fått med meg at Christy ikke støtter den generelle drivhuseffektteorien, i motsatt fall må Translator gi meg en link. Og bare så det er nevnt, at Chritsy har vært misjonær, hva faen har det med saken å gjøre? Styrker eller svekker det hans vitenskapelige troverdighet? Hva sier det om Spencers, Chirstys og Watts vitenskapelige uavhengighet når de alle tre har undertegnet dette vrøvlet;

Sitat
"We believe Earth and its ecosystems—created by God’s intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence —are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth’s climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history."[

De stakkars jævlene har jo ikke noe valg, påstår de noe annet enn at AGW er ufarlig så synder de og VIL DA FOR ALL EVIGHET BRENNE I HELVETE.

Du famler så vanvittig rundt i tåka Emertius, eller så setter du opp et gigantisk skuespill. Poenget er selvfølgelig, som Bebben skriver, at Christy har oppholdt seg i Afrika i en lengre periode, og antagelig kjenner bedre til den afrikanske kulturen enn de som aldri har besøkt kontinentet. At han var misjonær er forsåvidt irrelevant, men det kunne jo tenkes noen lurte på hva han gjorde der. Rent konkret var han i Kenya fra 1973 til 1975 hvor han i tillegg til å misjonere underviste i fysikk og kjemi, antagelig blant lokalbefolkningen.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Christy

Din påstand var at å benekte HIV/AIDS er jevngodt med å si at menneskelige utslipp av CO2 ikke påvirker klimaet (i nevneverdig grad). Jeg tror ikke du skal lete lenge for å finne grunnlag for å si at Christy er uenig i det utsagnet. Dette kan jeg sitere Christy på:

Sitat
The scientific method demonstrates that the current theory of CO2 warming of the climate is out of step with reality.
99
Energi og miljø / Sv: Utviklingen i sol- og vindenergi
« Nyeste innlegg av Bebben 12.06.2017, 23:27:20 »
Vedrørende tall for kapasitet og produksjon, er det også vanskelig å sammenligne disse tallene mellom vind og sol og de andre fordi de ikke nødvendigvis leverer nok strøm når vi trenger den og andre ganger leverer for mye, slik at de må få betalt for å stenge av (England) eller dumpe kraften i nabolandene til lav eller til og med negativ pris (Tyskland).

Så alle watt er ikke like, med andre ord.

Eller skal vi si, alle watt er like, men noen watt er likere enn andre.  :D

100
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« Nyeste innlegg av PetterT 12.06.2017, 23:15:41 »
20 More New Papers Link Solar Forcing To Climate Change – Now 80 Sun-Climate Papers For 2017
By Kenneth Richard on 12. June 2017
Since 2014, 400 Scientific Papers
Affirm A Strong Sun-Climate Link

2017 – 80 Scientific Papers Linking Solar Forcing To Climate
2016 – 133 Scientific Papers Linking Solar Forcing To Climate
2015 – 95 Scientific Papers Linking Solar Forcing To Climate
2014 – 93 Scientific Papers Linking Solar Forcing To Climate
http://notrickszone.com/2017/06/12/20-more-new-papers-link-solar-forcing-to-climate-change-now-80-sun-climate-papers-for-2017/#sthash.agvwPOJo.dpbs
Sider: 1 ... 8 9 [10]