Nyeste innlegg

Sider: 1 ... 8 9 [10]
91
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Amateur2 06.02.2018, 15:21:13 »
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.

Emeritus, stjakobs har limt inn data for Vardø fra DNMI - Det Norske Meteorologiske Institutt.
Det bør være den beste offisielle kilden for temperaturdata fra Vadsæ. Det er vel de dataene du etterspør når du ber om data fra NMI ?
92
Andre emner enn klima / Sv: Historien utfolder seg mens vi ikke forstår det
« Nyeste innlegg av Emeritus 06.02.2018, 14:07:02 »
Emeritus;

"https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/02/06/195369515/na-ma-vi-sosialdemokrater-regulere-innvandringen"

Sitat
Vi har i mine øyne fått for mange ikke-vestlige inn i vårt samfunn. Når jeg som sosidaldemokrat vil finne løsninger, er mitt beste råd å regulere igjen.   

Eller sagt på en annen måte, nå må noen gripe inn og stanse denne uansvarlige politikken Fremskrittspartiet har ført i mange år.

Jan P. Syse var en betydelig retoriker. På ett av årsmøtene lenge etter at høyrebølgen på åttitallet hadde lagt seg, og AP og resten av norsk politikk hadde akseptert dereguleringen av boligmarkedet, åpning for andre en NRK å drive radio og fjernsyn, åpningstider i butikker etc., stod Høyre igjen uten at de følte at de hadde fått æren for dette, det var da han sa;

"Noen har stjålet klærne våre mens vi badet"

Jeg tviler på at Listhaug og resten av de fremmedansvarlige vil la det skje igjen. Det er nå det hadde vært på sin plass å finne frem avisuttalelser o.l. av hva som har vært sagt opp gjennom årene, og slått SV, V og til dels AP i trynet med disse. Og høyre slipper heller ikke så lett unna, vi har eksempelvis typer som Victor Normann et al. som har vært fullstendig på bærtur.
93
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 06.02.2018, 13:12:15 »
stjakobs; jeg knyttet dette konkret mot Vadsø siden du har limt inn GISS som viser årlig middeltemperatur, så har du limt inn månedsverdier fra DMI, kan du sende meg linken til DMI? Eller vet du om tilsvarende link på NMI, jeg har forsøkt men finner det ikke. La vi gå grundig til verks, er der noen forskjell på NMI data - det er NMI som måler dette - og GISS data.
94
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Amateur2 06.02.2018, 13:09:31 »
Nja. Det er vel strengt tatt trykket som er den 'styrende' parameteren her. Densiteten nedover i luftlagene blir jo høyere nettopp fordi luftmolekylene blir presset mer og mer sammen av det stadig økende trykket (vekten av en stadig mektigere luftsøyle) fra oven.

Er det trykket som er den 'styrende' parameteren? Det er vel egentlig gravitasjon og det at gassen har masse som fører til trykk?

Vi har f.eks. at P(z)=rho(z)*g(z)*h. Gravitasjonen, g(z), er en konsekvens av jordens masse og tettheten, rho(z), er en konsekvens av at atmosfæren består av materie i form av gassmolekyler (altså masse).

Men vi kan også si at rho(z)=P(z)/(g(z)*h). Matematisk er det gyldig, men det endrer ikke grunnforutsetningen for at vi har en tetthet i gassen atmosfæren består av. Vi kan til og med manipulere ligningen til å gi g(z)=P(z)/(rho(z)*h).  Selv om den siste formen er matematisk gyldig, så kan vi ikke trekke slutningen at gravitasjonen er forårsaket av tetthet, høyde og trykk i atmosfæren.

Hovedpoenget fra min side (og slik jeg forstår Okular) er at det er viktig å ta inn over seg at den adiabatiske prosessen er en endringsprosess som virker ut fra en initialtilstand. Denne initialtilstanden er gitt av helt andre forhold enn den adiabatiske prosessen i seg selv. Det som gir temperaturen den adiabatiske prosessen virker fra, avhenger av varmen som tilføres eller er tilført systemet. Når utgangstemperaturen er gitt, så endres trykk og temperatur simultant. Derfor sliter jeg med disse "trykket er den saliggjørende parameteren" - påstandene som stadig dukker opp.
95
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av stjakobs 06.02.2018, 12:34:44 »
Mener du at GISS dataene er feil? For meg ser de helt normale ut, varmt for 70 - 80 år siden og enda varmere de siste årene. Du skriver ingen "truende" temperaturstigning. Det er normativt, og for min del kunne der ha vært minst 10 C varmere, jeg bodde i Vadsø under en rettsak i tre måneder på 90 - tallet, når vi reiste i slutten av juni var gresset fortsatt grått. Og Vadsø er enda kaldere. Norges eneste by med arktisk klima hvis en aksepterer definisjonen "ingen måned med gjennomsnittstemperatur over 10C" 

Jeg er ute etter om det har vært en temperaturstigning.

Ett av datasettene må åpenbart være feil, siden DNMI-dataene ikke viser samme oppvarming som GISS-dataene. Jeg finner det svært rimelig å tro  at de norske dataene er mindre torturert enn de amerikanske.

Her er et annet - russisk - datasett fra nord som er unntatt urban oppvarming:


96
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av PetterT 06.02.2018, 11:43:54 »
Okular; selvfølgelig må man ha en utgangstemperatur/varme.  Ved 0 grader Kelvin kollapser jo alt.
Ved en viss grad K har man en utgangstemperatur/varme, enten den kommer fra solen ovenfra eller fra innsiden av en planet, og så gjør trykket resten, som på Venus (som er et sted hvor solen visstnok ikke kan skinne, - og nei Emeritus, ikke tenk som du pleier nå).
97
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 06.02.2018, 11:41:49 »
Sitat Bebben;

Sitat
"Din argumentasjon er tidvis rørende, men jeg spør altså om data som viser at CO2 styrer klodens angivelige klima, hva det nå er, eller i det minste dens temperaturer - så langt tyder tilgjengelige data på det motsatte. Med andre ord er den beste måten å senke atmosfærens CO2-innhold å redusere temperaturen."

Så du er tilbake til CO2 etter temperatur og etterlyser data? Har vi ikke vært her før en gang?

 http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=700.msg5068#msg5068

Du får data i massevis men ignorerer de og bare gjentar det samme enkle; "ingen fra IPCC har kommet og gitt meg data med teskje, for øvrig vil jeg foretrekke at det hele ble lest inn på lydbok så skal jeg vurdere om jeg gidder å høre etter."

Ja, det er enkelt å være klimaskeptiker, en kan bare la være å sette seg inn i ting og hevde at der ikke finnes "data.".
98
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Okular 06.02.2018, 11:34:46 »
Det viser at trykk og temperatur er gjensidig avhengige. Endres den ene så endres den andre simultant.

Det kommer jo an på hvilket trykk du tenker på. Overflatetrykket endres jo ikke uansett hvor mye du kjøler eller varmer atmosfæren (inntil den fryser til is og blir en del av overflaten, eller overopphetes og fordampes ut i verdensrommet). Men trykket ved hvert enkelt spesifikke høydenivå over overflaten vil selvsagt endres med temperaturen.

Det pussige er at folk som Petter Tuvnes ikke skjønner at den adiabatiske prosessen i troposfæren kun kan fortelle oss hvor fort temperaturen endres med høyden, ikke hva temperaturen er ved hver høyde. Den sier med andre ord ingenting om "utgangstemperaturen".

Sitat
Gravitasjon gir økende tetthet på gassen inn mot overflaten av legemet gassen omslutter. Av det følger trykk og temperaturgradienter som følger hverandre simultant.

Nja. Det er vel strengt tatt trykket som er den 'styrende' parameteren her. Densiteten nedover i luftlagene blir jo høyere nettopp fordi luftmolekylene blir presset mer og mer sammen av det stadig økende trykket (vekten av en stadig mektigere luftsøyle) fra oven.
99
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av PetterT 06.02.2018, 11:29:10 »
Dette blir en høna-og-egget-sak.
Føhnvind brukes som eksempel på en adiabatisk prosess. 
Luften blåser ned fra fjell og trykket øker og samtidig også temperaturen.
Arbeid (energi) med tilhørende redusert volum vil gi trykkøking og medfører temperaturøking pga hyppigere molekyl/atom-kollisjoner.
Varme (energi) med tilhørende økt temperatur gir også trykkøking under konstant volum.

Forøvrig har evolusjonsbiologer konkludert med at egget kom først, med andre gener enn opprinnelseshøna, og skaper dermed en ny type høne.
100
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Okular 06.02.2018, 11:24:52 »
Legg merke til følgende passus:

Sitat
The adiabatic auto-compression hypothesis enunciated herein, states that convection/pressure/lapse rate effects dominate over radiative effects in regions of all planetary atmospheres >0.1 bar and a temperature gradient is naturally formed. In effect, gravity forms a density and a temperature gradient; pressure is a corollary.

Hva betyr dette egentlig?

Vel, for meg ser det ut som om de sier at temperaturgradienten oppstår spontant av tyngdekraften alene. Trykk- og densitetsgradienten gjør jo det, men IKKE temperaturgradienten. Den oppstår som følge av VARMEstrøm fra overflaten til tropopausen. Ingen varme inn i, gjennom og ut av troposfæren, ingen temperaturgradient, med eller uten trykk-/densitetsgradienter.

Akkurat dette skjønner tydeligvis ikke folk. At trykk-/densitetsgradientene framkommer direkte i et gravitasjonsfelt, men at dette ikke er nok for en temperaturgradient. Da MÅ varme strømme kontinuerlig gjennom systemet.
Sider: 1 ... 8 9 [10]