Nyeste innlegg

Sider: 1 ... 8 9 [10]
91
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 21.05.2018, 08:00:13 »
Dine svar på denne strengen er en serie uforskammetheter og usaklig rot.

Du tillegger endog advokaten Scott Pruitt - som har benyttet mesteparten av sin karriere på å saksøke EPA - så edle motiver, at han først og fremst er opptatt av vitenskapelig integritet. Realiteten er at han er en løpegutt for griseriindustrien i USA slik at de slipper å foreholde seg til The Clean Air Act som ble innført av republikaneren Nixon og som har sørget for at folk i USA har en noenlunde ren luft å puste i, det har ingenting med CO2 å gjøre da den gassen som kjent ikke utgjør noe helseproblem. Og dette vil han gjøre ved å innføre en helt ny vitenskapelig standard, nemlig at forskning som bygger på store databaser med anonymiserte folkehelseopplysninger ikke kan benyttes som grunnlag for å innføre utslippsstandarder;

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act

Å omfavne dette som et vitenskapelig fremskritt er det komplette idioti, og som Klimarealist burde du takke meg for at noen oppklarte det tøvet som blir fremført på Klimarealistene.
92
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« Nyeste innlegg av Bebben 20.05.2018, 15:14:03 »
Okular siterer Pierrehumbert:

Sitat
Ideen om "Drivhuseffekten" bryr seg til syvende og sist fint lite om denne forskjellen. Det spekulasjonen til syvende og sist hviler på, egentlig, er fra hvilket høydenivå jordas endelige varmetap stråles ut til verdensrommet - den såkalte "effektive utstrålingshøyden". Sitat fra Raymond T. Pierrehumbert:
https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf

"An atmospheric greenhouse gas enables a planet to radiate at a temperature lower than the ground's, if there is cold air aloft. It therefore causes the surface temperature in balance with a given amount of absorbed solar radiation [ASR] to be higher than would be the case if the atmosphere were transparent to IR. Adding more greenhouse gas to the atmosphere makes higher, more tenuous, formerly transparent portions of the atmosphere opaque to IR and thus increases the difference between the ground temperature and the radiating temperature. The result, once the system comes into equilibrium, is surface warming."

...men verken gjennomsnittet av fluksene av sensibel og latent varme gjennom atmosfæren eller gjennomsnittet av netto utstråling fra jorden i IR-spekteret er, så vidt jeg kan se, funksjoner av overflatetemperaturen.

Dessuten kan en liten "ubalanse" i strålingsbalansen på toppen av atmosfæren lett kompenseres med en av overflatens diverse andre (og mer effektive) måter å kvitte seg med varme på. Som Okular påpeker, å finne noen drivhuseffekt av denne typen avhenger av at alt annet blir holdt konstant. Noe som per definisjon er umulig i et slikt dynamisk system.


93
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av PetterT 19.05.2018, 23:01:56 »
Emeritufsen har ingenting med å definere hva jeg vil skrive om.
Gidder ikke bruke mye tid på å besvare hans uforskammetheter.
94
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« Nyeste innlegg av PetterT 19.05.2018, 22:50:59 »
I all ubeskjedenhet så vil jeg opplyse om at jeg var inne på det samme i mitt notat "Realistisk om CO2, global temperatur og klima" for noen år siden.

Om redusert avkjølingsrate i atmosfæren
....."Dette kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus.  Den ekstra varmen som 100 ppm ekstra CO2 i atmosfæren av totalt 20 000 ppm «klimagasser» (strålingsaktive/IR-aktive komponenter, vann innkludert) siden Lille Istid skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer, forsøk med satellittmålinger), og er fullstendig neglisjerbar.  Virkingen av CO2 på stråling i forhold til andre IR-aktive komponenter i atmosfæren er ca. 0,1 % (Reynen @ http://www.tech-know-group.com/papers/Sensitivity_overview.pdf ).  Det kan sammenlignes med å øke isolasjonen i et hus med ca. 0,1 %.  Det har ingen målbar virkning. "
95
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« Nyeste innlegg av Okular 19.05.2018, 13:32:47 »
(...) mye kan tyde på at Petter T faktisk ikke forstår drivhusteorien (...)

For det første, det dreier seg overhodet ikke om noen "teori" i den vitenskapelige betydningen av ordet. Det er knapt nok en hypotese. Vi snakker strengt tatt kun om en løst formulert idé, en teoretisk spekulasjon omkring visse årsakssammenhenger i jordsystemet ekstrapolert direkte fra en helt spesifikk, helt begrenset, og helt isolert fysisk kjensgjerning, nemlig at visse gasser (så som CO2) absorberer og emitterer stråling innenfor visse smale bånd av EM-spekteret. Det er alt. Det er den empiriske basis sitt fulle omfang. Det eneste man har kunnet finne faktisk observasjonell støtte for å hevde noe som helst om. Men det er jo ikke denne kjensgjerningen i seg selv ideen om "Drivhuseffekten" dreier seg om. Den er jo kun ment som utgangspunkt for spekulasjonen som formuleres. Det den baserer seg . Den endelige påstanden går jo tross alt mye lenger ... Den tar den enkle observasjonen som ligger til grunn og tøyer den helt til sin ytterste eventualitet, på rent teoretisk (spekulativt) grunnlag. Og det er her det livsnødvendige premisset kommer inn. Som MÅ ligge nedfelt på forhånd, som en implisitt universell realitet. Uten det, og uten dets gyldighet, så rakner hele spekulasjonen og blir ... null og niks. Uten noen form for reell forklaringskraft.

Premisset lyder som følger: ALT ANNET FORBLIR UENDRET.

Man spør seg, altså: Sett at alt annet, alle andre faktorer, forble uforandret, og vi endret kun på dette ene, hva ville kunne skje da?

Og en slik spekulasjon kan man selvsagt fint være med på. Som et utgangspunkt for diskusjon og, videre, idémaking. Ingenting er feil ved den i seg selv. Og jada, rent teoretisk, dersom alt annet faktisk forble uforandret, så ville dette og dette kunne skje.

Problemet er bare at en slik utgangsspekulasjon jo ikke alene er noe man kan basere en hel vitenskapelig "teori" på. Det vil kun være en metode å ty til for å sette i gang visse tankerekker. Som et grunnlag for vitenskapelige undersøkelser.

Problemet med "drivhusteorien", som du kaller det, er imidlertid rett og slett at dette enkle logiske prinsippet overhodet ikke anerkjennes, langt mindre overholdes. Det feies heller under teppet, fort og gæli. Ignoreres.

Med det resultat at det man mer eller mindre for moro skyld kunne konkludere med, under den helt spesifikke forutsetningen over, snarere alt i utgangspunktet tas for gitt som SANNHET. Man tar det helt hypotetiske utfallet man resonnerer seg fram til, gitt at det uttalte grunnpremisset faktisk er gyldig, som en allerede etablert empirisk REALITET, ikke som det det jo egentlig er - et fiffig tankespill, et rent 'hvis-såfremt-ifall'-scenario ...

For det andre, det er åpenbart at heller ikke du, Emeritus, forstår hva ideen om "Drivhuseffekten" (og dens forlengede arm, ideen om "den forsterkede Drivhuseffekten") egentlig sier, hevder og predikerer.

Sitat
Ett av de sentrale elementer i drivhuseffekten er forskjellen på bølgelengden på den energi som kommer inn fra solen og det som går ut fra, og kjøler overflaten (...)

Ideen om "Drivhuseffekten" bryr seg til syvende og sist fint lite om denne forskjellen. Det spekulasjonen til syvende og sist hviler på, egentlig, er fra hvilket høydenivå jordas endelige varmetap stråles ut til verdensrommet - den såkalte "effektive utstrålingshøyden". Sitat fra Raymond T. Pierrehumbert:
https://geosci.uchicago.edu/~rtp1/papers/PhysTodayRT2011.pdf

"An atmospheric greenhouse gas enables a planet to radiate at a temperature lower than the ground's, if there is cold air aloft. It therefore causes the surface temperature in balance with a given amount of absorbed solar radiation [ASR] to be higher than would be the case if the atmosphere were transparent to IR. Adding more greenhouse gas to the atmosphere makes higher, more tenuous, formerly transparent portions of the atmosphere opaque to IR and thus increases the difference between the ground temperature and the radiating temperature. The result, once the system comes into equilibrium, is surface warming."

og

"The greenhouse effect shifts the planet's surface temperature toward the [Sun's] temperature by reducing the rate at which the planet loses energy at a given surface temperature. The way that works is really no different from the way adding fiberglass insulation or low-emissivity windows to your home increases its temperature without requiring more energy input from the furnace. The temperature of your house is intermediate between the temperature of the flame in your furnace and the temperature of the outdoors, and adding insulation shifts it toward the former by reducing the rate at which the house loses energy to the outdoors. As Fourier already understood, when it comes to relating temperature to the principles of energy balance, it matters little whether the heat-loss mechanism is purely radiative, as in the case of a planet, or a mix of radiation and turbulent convection, as in the case of a house - or a greenhouse. Carbon dioxide is just planetary insulation."
96
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 19.05.2018, 01:31:07 »
Hold deg til temaet som er;

Sitat
- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

Så var det denne da;

Sitat
    Om å holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."   

Hei Fjottulf som bare kan svare med "Climategate"; hvilke data ble ikke tilgjengelige eller forsvant i
Sitat
    Historiens verste eksempel

Dere klamrer dere til Climategate på samme måte som Hitler klamret seg til Der Angriff Steiners;

https://www.youtube.com/watch?v=pz5AkS0sibM

Siste tog ut av Berlin er i ferd med å gå, og du er ikke en gang på perrongen.97
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av PetterT 18.05.2018, 22:01:28 »
Om å holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."
https://climateaudit.org/2005/10/15/we-have-25-years-invested-in-this-work/

DE SOM SKAL SKAMME SEG ER DE SOM GJØR FATTIGE MENNESKER ENDA FATTIGERE, OG DET ER DEN ARROGANTE OG IGNORANTE ELITEN SOM EMERITUFSEN ER EN DEL AV:

New Report: Green Policies Threaten Poor Nations
Date: 04/05/18

Global Warming Policy Foundation
Efforts to decarbonise will kill millions in poor countries.
 
London 4 May 2018. A new report from the Global Warming Policy Foundation finds that climate and green energy policies promoted by development organisations will cause millions of preventable deaths in the developing world.
 
The report, by eminent epidemiologist Mikko Paunio, says that international bodies and NGOs are trying to prevent poor countries from expanding their use of conventional fuels, have abandoned the so-called “energy ladder”  — the gradual shift to cleaner types of fuel that underpinned the clean up of air quality in industrialised nations.
As Dr Paunio explains, this will have devastating consequences:
“Indoor air pollution from domestic fires kills millions every year. But instead of helping poor people to climb the energy ladder and clean the air in their communities, the poorest people are being given gimmicks like cookstoves, which make little difference to air quality, and solar panels, which are little more than a joke.”
Les mer her:
https://www.thegwpf.com/new-report-green-policies-threaten-poor-nations/
98
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« Nyeste innlegg av PetterT 18.05.2018, 21:47:15 »
CO2 er bra for oss
Den respekterte fysikeren prof. dr. William Happer, Princeton:
"Real pollutants from fossil fuel combustion, such as oxides of sulfur, nitrogen and fly ash, are rightly controlled, and by cost-effective technology. But more CO2 is not a pollutant but is a benefit to humanity. The “social cost of carbon,” aka CO2, is negative. It is immoral to prevent developing countries from using reliable, inexpensive fossil fuels to escape centuries of poverty."
https://www.washingtontimes.com/news/2017/may/23/paris-agreement-should-be-nixed/
99
6 New Papers: Climate Models Are Literally Worth ZERO – Even Water Vapor + Feedback ‘Does Not Exist’
http://notrickszone.com/2018/05/17/6-new-papers-climate-models-are-literally-worth-zero-even-water-vapor-feedback-does-not-exist/#sthash.nB8mJshh.dpbs
Enda mer forskning som viser at klimamodellene som IPCC baserer seg på feiler.
CO2 har neglisjerbar virkning på global temperatur og klima.
Forsterkende effekt av H2O er også tvilsom.100
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 17.05.2018, 09:34:26 »
Sitat Petter T:

Sitat
Emeritus; helten din prof. dr. Michael Mann vil ikke oppgi sine data i rettsaken mot dr. Tim Ball, så samme hvor mye du skjeller ut andre med aggressive personangrep så kan du ikke komme bort fra at det er klimaalarmister som har motarbeidet åpenhet.

Jeg kan ikke se hva Michael Mann og Tim Ball roter med i en rettsak har å gjøre med åpenhet rundt klimaforskning å gjøre. Mann vs Ball gjelder MBH 98/99 - altså 20 år gammelt materiale.

Temaet er den standard som råder nå, der Climategate var en øyeåpner og som bidro til den standard som nå hersker i alle de viktige journalene. 

Det jeg forsøker å få frem, og som Klimarealistene ikke greier å få inn i hodet sitt eller å formidle til sine lesere er følgende:

- Scott Pruitts nye krav om tilgang på data, kode og metode er overhodet ikke relevant for klimaforskningen, med mindre artiklene skulle bygge på informasjon fra databaser der en kan hente ut systematiserte og anonymiserte helsedata slik som eksempelvis Folkehelseinstituttet eller Kreftregisteret forvalter i Norge.

- alle de store og viktige journalene har i mange år hatt krav om slik tilgang, underlagsmaterialet ligger i egne filer eller linker i online utgavene til artiklene. Noe de eksempelvis gjorde i Karl et al(2015), men der det ble forsøkt dannet et bilde av at dataene hadde forsvunnet, noe som er det rene sprøyt, men der en del "skeptikere" slukte dette sprøytet rått, og fortsetter å spre dette sprøytet, bl.a. her på forumet 

- av omstridte klimaartikler/datasett de siste år, er jeg bare kjent med to tilfeller der slike underlagsdata ikke har blitt frigitt samtidig som vedkommende forfatter begynner å rapportere funnene, det var Spencer knyttet til UAHv6 og Anthony Watts knyttet til denne UHI studien sin

- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

Michael Mann er grei å klamre seg til når en er tom for argumenter, men se om du for en gangs skyld kan være relevant.
Sider: 1 ... 8 9 [10]