Main Menu

Recent posts

#51
Rastogi et al., 2023 og de andre studiene omtalt foran viser altså at alarmistiske "klimaforskere" underslår historiske varmeperioder for å opprettholde narrativet om "unprecedented recent warming".

Utenfor disse useriøse prosessene finner man derimot en rekke fagdisipliner som har framlagt solid forskning på at både den minoiske varmeperioden (jfr. bronsealderkulturen på Kreta med storhetstid i perioden ca. 2000–1400 f.Kr. som også var en meget gunstig klimatisk periode i Nord-Europa); den romerske varmeperiode, og den varme middelalder alle var varmere enn nåtiden - på langt lavere CO2-nivåer enn i dag!
Altså helt ødeleggende fakta for CO2-hypotesen, eller som ekte vitenskapsfolk ville si: En ren falsifisering av CO2-hypotesen.

Løsning på CO2-hypotesesvikten: Falsifisering forsvares med omskrivning av historiske data
Men istedet for å akseptere dette fortsetter den grovt politiserte klimaalarmismen med å prøve å omskrive etablerte - og for reelle vitenskapsfolk - høyst troverdige historiske temperaturdata. Et av de groveste eksemplene er selvsagt Michael Manns "hockeykølle", som i 1998 på basis av manipulerte data og pillråtten statistikkbruk (komplett avkledt av bl. Steven McIntyre og den påfølgende Climategate-skandalen) utraderte varm middelalder og oppskrev den lille istid, for deretter å produsere modellbaserte prediksjoner om en kommende "global temperatur ute av kontroll" og "klimakrise".
Dette var uvitenskapelige skremsler som i de drøye tyve årene etterpå har vist seg å være grovt feilaktige; det påvises igjen og igjen bruk av "kokte" data basert på altfor høy klimasensitivitet (i.e. estimert temperaturøkning ved dobling av CO2-nivået i atmosfæren).

Figuren nedenfor viser hvor mye 73 av IPCC-miljøets klimamodeller har feilet ifht faktisk observerte data
Et stort tankekors for den frie (reelle) vitenskaps skjebne er her selvsagt at forskerne bak disse feilaktige modellene, med FNs overveldende politiske klimamakt i ryggen -  fremdeles nekter å innrømme at CO2-hypotesen feiler grovt.
Og kanskje enda verre: At FNs toppledelse fortsetter å rope "boiling world" på basis av for lengst påviste feile modelleringer, og deretter forlanger  iverksettelse av stadig nye grovt feilrettede "klimakrise"-prosesser.Ny forskning plukker CO2-hypotesen stadig mer i stykker - Smirnov and Zhilyaev, 2021 viser f.eks. at klimamodellene overdriver med en faktor på 5(!)
Det kan vises en hel rekke nye fagfellevurderte studier (men som IPCC-miljøet nøye passer på å holde utenfor sin egen rapportering) som demonstrerer hvordan modeller basert på IPCCs CO2-hypotese ikke tåler reell vitenskapelig gjennomgang. Ett eksempel er Smirnov and Zhilyaev, 2021 og deres fagfellevurderte analyse av elendigheten i Advances in Fundamental Physics Special Issue for journalen Foundations.
Lenke: https://www.mdpi.com/2673-9321/1/2/14

Denne studien er nådeløs i sin diagnose etter en detaljert og tungt dokumentert gjennomgang av CO2-molekylenes rolle i atmosfæren: "We have a contradiction with the results of climatological models in the analysis of the Earth's greenhouse effect".
På godt norsk: Klimamodellene er fullstendig feilaktige, i betydningen at de overdriver betydningen av CO2 som temperaturdriver.

1. Climate model calculations of CO2's impact on global temperatures are in error by a factor of 5 as a result of "ignoring, in climatological models, the fundamental Kirchhoff law" which says radiators are "simultaneously the absorbers."

2. Change in the concentration of an optically active atmospheric component (like CO2) "would not lead to change in the outgoing radiative flux."

3. CO2 molecules "are not the main radiator of the atmosphere." Water vapor molecules are, and thus they "may be responsible for the observed heating of the Earth."


Andre studier avslører lignende feilfaktorer i IPCCs CO2-hypotese:
Feilene blir ekstra tydelige når man holder disse CO2-overdrivelsene opp mot det man vet om drivhuseffekten ved vanndamp:
Lightfoot and Mamer (2014) og (2017) finner at vannmolekyler har:
a) en 29 ganger høyere forekomst i atmosfæren og er 1,6 ganger mer effektive med å varme opp atmosfæren, og
b) at vanndamp dermed utgjør 96% av "total radiative forcing" for alle drivhusgasser (som vist også i en rekke andre studier); og
c) en dobling av CO2-konsentrasjonen til 550 ppm (når man ser tilbake på basisen for historiske varmeperioder; ca. 275 ppm mot dagens 440) bare vil resultere i en global temperaturøkning på 0.33C.

På godt norsk igjen: CO2-hypotesen feiler totalt i å forklare historiske varmeperioder.

Lenker:
https://journals.sagepub.com/doi/10.1260/0958-305X.25.8.1439
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0958305X17722790
#52
Media og politikk / Re: Medias løgner om "klimaend...
Last post by Telehiv - 24.08.2023, 17:51:00
Quote from: stjakobs on 23.08.2023, 10:58:30"Orkanen" Hilary, som absolutt ikke ble noen orkan, gjorde det vått enkelte steder i California. Jeg betraktet web-kamera-sendinger fra San Diego og LA mens regnet sto på. Knapt noe vi ville kalle mer enn frisk bris her i Bodø. Men det regnet.

Ja, dette "klimaet" du; før det begynte å regne "skikkelig" - som det periodisk gjør i California - var "klimaforskningen" sikre på at California var havnet i en  evigvarende (menneskeskapt selvsagt) TØRKE. Nå, etter noen bra regnskyll og vannmagasinene er fulle tross idiotisk overforbruk og elendige rørsystemer, viser de samme gjøkenes "forskning" at det nå er EKSTREMFLOM man skal få som Herrens straff i stedet.
Ja, den "klimaforskningen", den "klimaforskningen" - undres om moren deres vet hva de holder på med?!#53
Media og politikk / Re: Medias løgner om "klimaend...
Last post by stjakobs - 23.08.2023, 10:58:30


"Orkanen" Hilary, som absolutt ikke ble noen orkan, gjorde det vått enkelte steder i California. Jeg betraktet web-kamera-sendinger fra San Diego og LA mens regnet sto på. Knapt noe vi ville kalle mer enn frisk bris her i Bodø. Men det regnet.

Kip Hansen skriver i Watts Up With That:

QuoteCalifornia Tried but Failed to Have an Extreme Weather Disaster


Lenke til artikkelen


Orkaner glimrer fremdeles med fravær både i Atlanteren og Stillehavet pr. 23. august


#54
Alle de fire nye rekonstruksjonene av historiske temperaturbilder viser både
a) at dagens temperaturer ikke representerer noen signifikant oppvarming de siste 100+ år, og
b) at middelalderen stort sett var varmere enn nåtiden

1) Rastogi et al., 2023 viser at i tidsrammen 1785-2015 (231 år) var den varmeste 21-års perioden i Indias Himalaya-region årene 1890-1910. Årene 1995-2015 var de fjerde varmeste og 1946-1966 den nest varmeste perioden. Sett under ett har regionen kjølnet litt siden 1890.2) Chen et al., 2023 viser i en studie av de siste 1000 år for Eurasias Silkevei-handelsruter at den middelalderske varmeperiode (MWP) var varmere enn nåværende varmeperiode (CWP): "the amplitude of the warming during the CWP did not exceed that during the MWP".3) Du et al., 2023 viser at temperaturene i Nordøst-Asia ikke er varmere nå enn på 1800-tallet eller i 1940-årene. Varmeste perioden de har rekonstruert var i den tidlige middelalderperioden 830-850 e.Kr.
Interessant nok for de siste 170 år, så har 8 av de 12 kaldeste årene vært i perioden 1965-2012.4) Alipoorfard et al., 2023A viser at rekonstruerte temperaturer i Iran for de siste hundreårene tilsvarer omtrent de siste tiårene (1976-2014). Og videre; når man sammenholder trendene helt tilbake til 1657 ser man ingen varmetrend de siste 357 år.Lenker:
1) https://www.researchgate.net/publication/371240419_Temperature_variability_over_Dokriani_glacier_region_Western_Himalaya_India

2) https://link.springer.com/article/10.1007/s11430-022-1079-5';

3) https://cp.copernicus.org/articles/19/1295/2023/cp-19-1295-2023.pdf

4) https://www.ijf-isaforestry.ir/article_174320.html


#55
Etter den uvanlige veksten i Grønlands ismassiv helt til midtsommers 2023 vaker det nå rundt snittet for referanseperioden 1981-2010. Heldigvis, for hadde ikke den vanlige smeltingen omsider kommet i sommer kunne jo dette skremt mange til å tro at en ny istid var i emning (høhø):#56
Ser vi på juli måned 2023, var dette i gjennomsnitt en relativt kjølig måned på den nordlige halvkule. Dette vises blant annet her -->Det er rett og slett for kaldt til at orkaner kan dannes. Hele verden er kaldere ann vanlig. Den globale "kokingen" som Guterres prøver å skremme oss med. Det er jamen på tide å våkne opp og stoppe all skremselspropagandaen.

Her er oppdatert væroversikt - fremdeles bare antydning til orkandannelse pr. 18. august

Lenke --> https://www.nhc.noaa.gov/gtwo.php?basin=atlc&fdays=7#57
#58
Klimaalarmistene med tilhørende lurveforskere var lenge frustrert over at havisen rundt Antarktis vokste veldig i perioden 1979 til 2014/15 - altså stikk i strid med CO2-hypotesens forventninger til at det samme skulle skje i Antarktis som med 30/60 års syklusene i Arktis. Nå har disse alarmistene endelig blitt bønnhørt: Det har de siste få årene vært en ganske tydelig reduksjon i havisen i Antarktis (ikke hovedmassivet på land).
Dermed settes hornorkesteret i media i gang. Men WUWT har en artikkel ute nå (se lenke nedenfor) som viser at det også her er snakk om helt forventede og vanlige variasjoner over noe tid, og at antarktisk havis nå har en utbredelse på nivå med 1960-tallet før den ekstraordinære økningen begynte for fullt i 1970-årene. Interessant nok, for dette var samtidig som Arktis begynte å oppleve reduksjon i ismengden etter de 30 kalde etterkrigsårene med sterk VEKST!

Hos Klimarealistene kommenterer Ole Henrik Ellestad dette slik: 

"Den (artikkelen hos WUWT) forteller om at reanalyse av satellittdata fra 1966 viser samme havisnivå rundt Antarktis tilbake i 1966 som i dag. I mellomtiden steg nivået fra 1979 til 2014/15. Det sier jo mye om dagens skremselspropaganda. Men indikerer også at mange forskeres påpeking av en syklisk variasjon mellom Arktis og Antarktis er interessant å forfølge siden 1960-årene var kalde nordpå."

WUWT viser forøvrig en figur som illustrerer at hovedmassivet er i kaldere modus enn snitt (altså fremdeles et brudd med CO2-hypotesens forventninger), mens det i noen områder rundt den antarktiske halvøy (the peninsula) er varmere vann, bl.a. pga. forhøyet undersjøisk vulkanaktivitet og økt tilstrømning fra varmere breddegrader, jfr. de tradisjonelle variasjonene i det sirkumpolare strømningsmønstreret.Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/08/14/climate-hysteria-ramps-up-in-antarctica-but-recent-data-shows-sea-ice-levels-similar-to-1966/
#59
Ny forskning / Re: Nye funn i solforskningen
Last post by Telehiv - 16.08.2023, 07:56:34
Quote from: Telehiv on 15.08.2023, 07:42:33
Quote from: translator on 15.08.2023, 00:15:20Apropos:

https://www.document.no/2023/08/14/forsker-ingen-reell-konsensus-om-klimakrise/


Siden denne artikkelen er bak betalingsmur er det uten abonnement ikke lett å fastslå hvem "en av USAs mest kjente klimaforskere" er. Men det vil ikke overraske om saken, i tillegg til videoen linket til foran, er hentet fra New York Post sitt intervju med Judith Curry. Vi får se når artikkelen åpnes :-)

Lenke: https://nypost.com/2023/08/09/climate-scientist-admits-the-overwhelming-consensus-is-manufactured/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nypost_sitebuttons

Ja, da er Document-artikkelen som translator linket til ovenfor åpnet. Og den var som ventet basert på Currys uttalelser til New York Post. Så dere som som ikke har fått lest den åpne versjonen, kan glede dere over masse god info: https://www.document.no/2023/08/14/forsker-ingen-reell-konsensus-om-klimakrise/#60
Jeg lar denne artikkelen fra Værstat tale for seg selv:

Værstat publiserte sak 17. april 2023, hvor det ble dokumentert betydelig avvik mellom temperaturstatistikk fra EU Copernicus og faktiske målerobservasjoner i Tromsø, Bergen og Svalbard.

Beregnet avvik mot normal for februar 2023 for Tromsø ble oppgitt som +5,3 grader mot klimanormal 1991-2020 fra modellen ERA5, mens faktisk månedsmiddel viste +2,7 grader avvik. Det ble også oppdaget en høyere estimert temperaturøkning etter 2010 enn observasjonene tilsier.


Les resten her:
Lenke: https://verstat.no/2023/06/21/eus-klimabyra-feil-era5/