Main Menu

Recent posts

#31
Jo Nova har en artkkel som viser at Antarktis absolutt ikke smelter. Bakgrunnen er at en norsk hvalfanger betalte for 2200 flybilder av Øst-Antarktis i 1937. Siden den gang har menneskeheten sluppet ut 91 % av alle utslippene vi noen gang har produsert, og verden står overfor en utryddelseskatastrofe, og likevel viser satellittbilder denne 2000 kilometer lange delen av Øst-Antarktis har ikke endret seg - eller i det minste ikke på noen måte relatert til vår bruk av kullkraft eller fly, tog, klimaanlegg og biler. I utgangspunktet slapp menneskeheten ut 1600 milliarder tonn karbondioksid som skulle varme polene dobbelt så raskt som noe annet sted, men det er fortsatt ingenting å se her.

Lenke til artikkelen
#32
Andre emner enn klima / Re: Prosessene mot Trump - hvo...
Last post by Telehiv - 03.06.2024, 09:41:14
Quote from: Affen on 02.06.2024, 12:31:54Ikke vet jeg, men jeg antar at det er mange i USA som ikke har særlig mye "reint mel i posen" etter alt man leser og hører.
Hvilket utfall valget den 5. november vil få, gjenstår å se, men spennende blir det i alle fall.

https://www.document.no/2024/06/01/statistisk-sammenfall-at-merchan-far-alle-saker-mot-maga/

Hei Affen,
ja, man kan virkelig undres hvor langt demokrati og rettsvesen skal testes i USA under de rådende omstendigheter.
Mye av årsakene kan trolig spores til det sosio-økonomiske forfallet:
- en skremmende stor del av den tidligere samfunnsbærende middelklassen er jo i en rekke stater redusert til en slags ny "arbeiderklasse", og har ikke lenger råd å sende barna sine til høyere kvalitetsutdanning (disse studieplassene er i stor grad kjøpt av rike asiater og europeere nå; og de virkelig rike amerikanerne sender sine barn like gjerne til eliteuniversiteter i Europa).
- Den tidligere service- og tungindustrifunderte arbeiderklassen er splittet opp og kjørt ned i ulike former for "ny-proletariat", om de ikke er blitt permanent arbeidsledige, da.
- de tradisjonelle poor whites og svarte statene har havnet i et vanvittig rushelvete, der zombie-dopede stakkarer kan skues overalt. 
 
Først og fremst må det jo være en strøm av illusjoner om USA som det forjettede land som brister der borte nå: Tenk om vi hadde hatt en slik situasjon gående her hjemme nå? Hva hadde det norske folk følt og tenkt?

#33
Andre emner enn klima / Re: Prosessene mot Trump - hvo...
Last post by Affen - 02.06.2024, 12:31:54
Om saken mot Trump er rigget, eller ikke, kan man jo lure på, b.a. når man leser følgende:

"Dommeren i President Trumps sak skulle velges tilfeldig blant 24 dommere ved Supreme Court of NY, Supreme Civil & Criminal domstol i Manhattan.

Det ble han/hun ikke.
Saken ble tildelt Juan Merchan som er dommer i domstolen Court of Claims. Denne domstolen håndterer saker av langt mindre alvorlighetsgrad enn en sak mot en tidligere president.

De seperate sakene til Steve Bannon og Trumps CFO Allen Weisselberg skulle også utnevnes blant denne gruppen av 24 dommere. De fikk alle Juan Merchan."

Så hva er sjansen for at et slikt valg skal kunne skje ?

Dette er hva en av kommentarene sier:

"For å beregne sannsynligheten for at en bestemt dommer blir valgt tre ganger på rad ut av 24 mulige dommere, kan vi bruke sannsynlighetsteori. Her er trinnene:

1. Totalt antall dommere: 24
2. Antall ganger en bestemt dommer blir valgt: 3

Hver gang en dommer skal velges, er sannsynligheten for å velge en bestemt dommer 1/24

Når vi skal beregne sannsynligheten for at samme dommer blir valgt tre ganger på rad, multipliserer vi sannsynligheten for hver enkelthendelse:

Sannsynligheten for at en bestemt dommer blir valgt tre ganger på rad ut av 24 mulige dommere er (1/24)*(1/24)*(1/24), det vil si omtrent 0.0072%.
Det er en god grunn til å påstå at rettssaken til Trump ble rigget."


Ikke vet jeg, men jeg antar at det er mange i USA som ikke har særlig mye "reint mel i posen" etter alt man leser og hører.
Hvilket utfall valget den 5. november vil få, gjenstår å se, men spennende blir det i alle fall.

https://www.document.no/2024/06/01/statistisk-sammenfall-at-merchan-far-alle-saker-mot-maga/
#34
Andre emner enn klima / Re: Prosessene mot Trump - hvo...
Last post by Telehiv - 01.06.2024, 11:36:27
Quote from: stjakobs on 31.05.2024, 17:05:20Babylon Bee har følgende kommentar til rettssaken: "Kangaroos Ask People To Stop Unfairly Comparing Them To U.S. Justice System"

Se også https://babylonbee.com/news/kangaroos-ask-people-to-stop-unfairly-comparing-them-to-us-justice-system

Jeg vil tro at velgerne holder seg avventende frem til valgdagen. Om det så kommer til å vise seg at Trump ikke blir erklært som vinner, tenker jeg reaksjonen ikke blir helt fredelig.

Jeg ser for meg to mulige alternativer:

1 - opptøyer som kan ende opp som en revolusjon.

2 - flere stater vil forsøke å rive seg løs og bli selvstendige.

Jeg tror alternativ nr. 2 er det mest sannsynlige, der Texas og Florida kan tenkes å lede vei. Interessant og spennende blir det uansett.

stjakobs,
synes som vi deler en felles uro rundt dette.
Det jeg syns er mest sørgelig rundt amerikansk politikk nå, er at det faglige INNHOLDET - hva som er hovedmålet med de to kandidatenes politikk, og hvorfor det skal være bra for USA - forsvinner i en opphetet personstrid om hvem som er den største og mest uansvarlige idioten.
Det er et meget usunt og lite konstruktivt utgangspunkt for arbeidet med å bedre USAs framtid, herunder løfte opp de store svake gruppene til et mer funksjonelt nivå.
La oss derfor se om Trump, uavhengig av det ytre bråket rundt ham, har noen ideer og planer som kan forbedre det amerikanske samfunn for folk flest:

HVA ER TRUMPS POLITISKE PROGRAM?
Dette finner vi på Trumps egen nettside, under Agenda47 (han vil bli den 47. president om han vinner til høsten).
Bla. AP har omtalt Agenda47 på sine sider:
Lenke: https://apnews.com/article/trump-policies-agenda-election-2024-second-term-d656d8f08629a8da14a65c4075545e0f

NB: Av letthetshensyn for å levere en lettlest norsk versjon, har jeg plukket fra VGs opplisting - vær derfor obs på at VGs holdninger, der jeg har direkte hentet deres ordlyd, flere ganger tydelig reflekteres i hvordan de omtaler disse punktene:

Utdanning
Han vil gi foreldre rett til å stemme frem rektorer på skoler.
- Trump vil også opprette et sertifiseringsorgan for å sertifisere lærere som «omfavner patriotiske verdier og støtter den amerikanske levemåten».
- Lærere bør også få lov til å gå med skjulte skytevåpen, og føderale skattepenger bør brukes på å ansette trente våpeneiere som vakter ved skoler.
- «Bråkmakere» skal ut av klasserommene og inn i reformskoler og institusjoner, under Trumps plan for sin andre presidentperiode.
- Trump vil også åpne det han kaller «American Academy». Pengene skal komme fra å skattlegge private universiteter, som han mener gjør studentene til «kommunister og terrorister», sitat:
- Vi skal ta milliarder og atter milliarder av dollar som vi vil samle inn ved å skattlegge, bøtelegge og saksøke overdrevent store private universitetsfond.

Klima
Trump vil trekke USA fra Parisavtalen.
- Han vil øke fossil utvinning på amerikansk jord, og sende ut et team av «krigeradvokater» for å «jakte ned alle unødvendige føderale regler som stanser innenlandsproduksjon». Målet er å få drivstoff- og energikostnader ned.
– Dette store arbeidet vil også bidra til å gjenopprette håp og ambisjoner til Amerikas unge mennesker, i stedet for å være irrasjonelt skremt av politiske spådommer om en klimaapokalypse, sier Trump om egne planer.

Statsborgerskap
I USA får man statsborgerskap om man blir født der.
- I sin Agenda47 lover Trump umiddelbart å stanse dette. Barn født i USA må ha minst én forelder med amerikansk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse for å kunne bli amerikaner, i hans plan.
- Han lover også å umiddelbart stanse det han påstår er ulovlige stønader og bidrag til innvandrere uten oppholdstillatelse, som matkuponger og andre programmer.
– På den første dagen av min nye administrasjon, vil vi stenge ned denne parodien og forsvare velstanden til hardtarbeidende middelklassefamilier, skriver Trump.

Innvandring
Innvandrere får ikke tilgang til velferdsstaten i president Trumps Agenda47.
- Det skal også opprettes et Nasjonalt kontrollsenter som skal føre kontroll med utenlandske statsborgere. I tillegg skal grensekontrollen bli hardere.
Trump har lagt frem en rekke kategorier mennesker han vil nekte innreise til USA:
- De som blir «en økonomisk byrde» for helsevesenet
- Ikke-essensielle utenlandske arbeidere
- Gjeninnføring av innreiseforbudet til USA.

Skeives rettigheter
Trump vil umiddelbart fjerne alle rettigheter til kjønnskorrigerende behandling som president Biden har innført.
- Han vil også at skoleansatte som snakker med barn om kjønn skal straffes hardt.
- I hans Agenda47 skal sykehus eller helsepersonell som gir kjønnskorrigerende behandling til barn miste lisensen.
- I likhet med Russlands president Vladimir Putin skal Trump løfte frem «kjernefamilien», og «feire ulikhetene» mellom menn og kvinner».
- Han vil også be Kongressen om å fastslå at det kun finnes to kjønn, og at det er kjønnet man blir tildelt ved fødsel.

Kriminalitet og rettssystem
Menneskesmuglere kan bli dømt til dødsstraff om Trump får det som han vil.
- Trump vil overhale Justisdepartementet og FBI, og ansette 100 «juridiske krigere» som skal kjempe mot kriminalitet og «kommunistisk korrupsjon».

Utenriks
- Hvis Trump vinner høstens presidentvalg, kan den amerikanske støtten til Ukraina iht. Agenda47 bli kraftig redusert – om ikke fjernet helt.
- Han vil også kreve at Europa tilbakebetaler USA for kostnadene de har med å gjenoppbygge arsenalet som er sendt til Ukraina.

Helse
For å oppnå det han kaller «total uavhengighet fra Kina», vil Trump innføre avgifter og importrestriksjoner på medisiner. Målet er at produksjonen skal tas opp i USA.
VG har prøvd å sjekke hva han mener i abortsaken, men har ikke funnet noe konkret om hva Trump mener om det i Agenda47, men til Fox News sier han at han ennå ikke har bestemt seg for ved hvilken uke abort skal bli forbudt. Det skriver The Hill.
- Trump lover å opprette en kommisjon som skal se nærmere på kroniske sykdommer og årsakene bak.
- Han vil også at det skal opprettes et program som nær familie kan benytte seg av dersom de må ta fri fra jobben for å ta vare på et familiemedlem som jobber med å bli rusfri.
-------------------------

Vel, som alle kan se: Dette er ikke lett å putte inn i tydelige politiske båser slik vi tenker her i Norge.
Noen av Trumps planer kunne glidd inn i både venstre- og høyresiden her hjemme; han er f.eks. ikke ensidig høyredreid slik våre MSM-medier ynder å fremstille det. Men hovedbildet er uansett at svært mange av hans planer er konfliktladede/konfronterende og vil på ulike måter utfordre alle sider i amerikansk politikk.
Et annet trekk ved Trumps politiske utspill er at han konstant og aggressivt utfordrer de tradisjonelt liberale/etablerte politiske miljøene (les: demokratene), og blir slik svært truende mot deres egne langt mindre handlekraftige agendaer, og skaper frykt for at stadig nye og viktige støttegrupper i deres velgermasser vil hoppe over til Trump.

#35
Andre emner enn klima / Re: Prosessene mot Trump - hvo...
Last post by stjakobs - 31.05.2024, 17:05:20
Babylon Bee har følgende kommentar til rettssaken: "Kangaroos Ask People To Stop Unfairly Comparing Them To U.S. Justice System"

Se også https://babylonbee.com/news/kangaroos-ask-people-to-stop-unfairly-comparing-them-to-us-justice-system

Jeg vil tro at velgerne holder seg avventende frem til valgdagen. Om det så kommer til å vise seg at Trump ikke blir erklært som vinner, tenker jeg reaksjonen ikke blir helt fredelig.

Jeg ser for meg to mulige alternativer:

1 - opptøyer som kan ende opp som en revolusjon.

2 - flere stater vil forsøke å rive seg løs og bli selvstendige.

Jeg tror alternativ nr. 2 er det mest sannsynlige, der Texas og Florida kan tenkes å lede vei. Interessant og spennende blir det uansett.
#36
Andre emner enn klima / Prosessene mot Trump - hvor vi...
Last post by Telehiv - 31.05.2024, 10:53:06
En uvanlig hurtig arbeidende jury dømte altså Trump skyldig på alle 34 tiltalepunkter. Vi må anta at dommen blir anket, og at noen endelig avklaring derfor ikke foreligger før presidentvalget i november.

Skyldig eller ikke er ikke viktigst
Hvorvidt, og i hvilken grad, Trump er skyldig i anklagene er for de fleste politiske analytikere ikke det sentrale. Derimot hva slags konsekvenser denne og de andre anklageprosessene kan få for USA videre:
- vil dommen føre til en omfattedne folkereisning til støtte for Trumps påstand om "rigged case"?
- vil Trump helst ha saken ute av verden, og gå videre i valgprosessen?
- vil dommen motivere hans motstandere til å presse på for å få flere saker reist mot ham?
- osv.

NTB har lagt ut disse kommentarene fra noen av våre norske observatører:
"USA-ekspert Sofie Høgestøl er ikke sikker på om dommen mot Donald Trump vil svekke ham. Hun tror en mild dom vil være politisk spiselig for Trump-velgerne.
USA-ekspert og Civita-rådgiver Eirik Løkke sier til Nettavisen at han er overrasket over kjennelsen mot Donald Trump og over at juryen ble enige så raske.
– Denne dommen blir nok anket, og jeg tror det er begrenset hvilken innflytelse den vil få. Men nå er vi inne i ukjent farvann, skriver Løkke i en melding til avisen kort tid etter dommen.
– Dommeren kan velge å gi Trump en bot eller en betinget dom. Han er jo ikke straffedømt fra tidligere.
Hvis han får en mild dom, så tror jeg at denne dommen kan bli mer politisk spiselig for Trump-velgerne, sier USA-ekspert Sofie Høgestøl.
Hun tviler på om Trump vil bruke tid på å få omgjort en mild dom han ikke taper på politisk.
– Da er jeg heller ikke sikker på om han anker dommen. Da tror jeg han betaler boten og heller fokuserer på andre ting, sier hun."Kongressrepresentanten Marjorie Taylor Greene mener at det amerikanske folket er fornærmet av kjennelsen mot Trump. Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB Foto: J. Scott Applewhite / AP / NTB

VG har notert seg at flere profilerte republikanere har gått ut mot kjennelsen.
Partikollega Marjorie Taylor Greene sier f.eks. at kjennelsen vekker mer sinne blant velgerne enn det som gjenspeiles i mediene:
– Jeg har ikke sett ett eneste intervjuobjekt på de store kanalene som på en god måte uttrykker det amerikanske folkets sinne og avsky over Trumps kjennelse. Dere vet ikke hva folk faktisk føler om dette, skriver hun på X.
– Det amerikanske folket er fornærmet av dette og alle involvert. Og de er mest fornærmet av alle som står på sidelinjen og ser på uten å gjøre noe for å stanse det, legger hun til.


Vi ser vel et stadig tydeligere bilde her: Den store mengden av vanlige amerikanere som tilslutter seg at prosessen mot Trump er politisk, rigget og peker mot vanskeligere rettslige forhold for samfunnskritiske aktører i framtiden. Her er vanlige amerikanske folk - sorte som hvite, med ferske minner fra forsøk på protester mot McCarthyismen, raseskillet, Vietnamkrigen, osv. - mer paranoide enn de fleste synes å forstå her på berget.

Jeg har skrevet det her før; hvis dette forsterkes og oppleves enda mer tydelig for store, frustrerte og ofte nyfattige velgerskarer, kan dette ende i en sosial oppløsning og landsomfattende revolt som vil savne sidestykke i amerikansk historie siden borgerkrigen 1861-65.

Hadde vært interessant å høre hva andre mener om dette også her på forumet?
#37
"Vintrene blir kortere og kortere"?!
Egentlig skulle vinteren 2023/24 vært historie nå - ikke minst hvis vi hadde trodd på klimaalarmistenes årlige credo om at "vintrene blir kortere og kortere". Men det kan man bare hevde hvis man bruker metoden til media og de faste lurveforskerne; cherrypicking av mindre områder og korte, utvalgte tidspunkter. Hovedbildet er imidlertid:

1. Grønlandsisen fortsetter rundt referanseperioden 1981-2010, og med økt tilvekst på sen-våren
Det skal bli interessant å se om de siste års tendenser til økt tilvekst på sen vår/tidlig sommer (dvs. helt i strid med IPCC-miljøets modeller) vil skje også i år:2. 10-års trend for utbredelsen av arktisk havis er stigende:3. Snømengde nordlige halvkule endte også denne våren med mai over referanseperioden 1982-2012Kort sagt, "klimakrisen" befinner seg fremdeles bare i noen innbitte alarmisters modeller og hoder.
#38
Skråblikk / Nei, lavmålet for "klimaforskn...
Last post by Telehiv - 27.05.2024, 08:47:11
Alarm! "Hetebølge" i Nordsjøen kan føre til amputasjoner - om du ikke dauer, da
"Klimaforskere" ved både Nansensenteret og Bjerknessenteret i Bergen har nå varslet media om sitt nye store funn; at vannet rundt vår kyst blir varmere når solen skinner, og hvis man får litt hjelp fra sørligere havstrømmer blir det virkelig livsfarlig.
For hva kan ikke skje ved en "marin hetebølge"(!) rundt vår kyst!? Både Forskning.no og TV2 deler skremslene med oss:

"Klimaforskere ved Bjerknessenteret i Bergen varsler om flere konsekvenser ved marin hetebølge.
– Man har tidligere sett at vibriobakterier, som fins naturlig i havet, har økt i omfang ved høyere temperaturer. Disse er kjøttetende og kan i verste fall føre til amputasjoner hvis de infiserer åpne sår, sier klimaforsker Helene Langehaug"


FØLGER MED: Helene Langehaug er klimaforsker ved Nansensenteret for Miljø og Fjernmåling i Bergen. Foto: Nansensenteret

Påstått "klimaforsker" Helene Langehaug og lignede umeritterte kolleger med antatt bevilgningskrise, har nå funnet ut at de kan få avisoppslag med å skremme folk med amputasjoner av armer og bein om man bader i en "overopphetet" Nordsjø. Forskning.no har slukt påstandene ukritisk:
Lenke: https://www.forskning.no/havet-havforskning-klima/hetebolge-under-vann-kan-gi-oppblomstring-av-kjottetende-bakterier/2370463

TV2 har selvsagt også hoppet på skremslene med et begeistret clickbait-oppslag:
Lenke: https://www.tv2.no/nyheter/innenriks/marin-hetebolge-kan-gi-kjottetende-bakterier/16710399/

NB: Det står ingenting i disse "studiene" om hvorfor ikke hele Sør-Europa, med jevnt over 10-15 grader varmere badevann, ikke kjøres arm- og benløse rundt i rullestol hele gjengen.

Hvor ligger neste lavmål?   
En alltid velmenende kjenning spurte forleden over en kaffidrøs (faktisk før disse amputasjonsskremslene ble sluppet):
- Er det ingen i det offentlige som kan begrense bevilgningene til disse "forskerne" som bare leverer strømmer av rent sludder om "klimatrusler"?
Hvorpå nabomannen parerte med det de fleste andre vettuge mennesker trolig også har observert:
- "Det offentlige"?! Det er jo der det mest oppmuntres til å levere dette tøvet! 
Så jeg frykter at vår spalte for ufrivillig komikk (Skråblikk) ikke bør legges ned med det første...

#39
Andre emner enn klima / Re: WEF-Schwab vil abdisere!
Last post by Telehiv - 23.05.2024, 10:08:48
Schwab har solide støttetropper her til lands
Når man hører på Schwabs hersketanker, får en gammel (og sjokkskadet) sosialdemokrat en ubehagelig følelse av å ha hørt sånt her hjemme også. Jfr. de rådende slagord om at "nå er det vanlige folks tur", kombinert med LO-lederens fossile kamprop om at "nå skal de rike tas".
Hva slags "tur" vanlige folk har fått, tør være kjent nå...og de rike tok turen - ut.

"Mitt" sosialdemokrati for 50 år siden (før Gro) var at det gikk an å bake kaken sammen til beste for alle, ikke at våre mest maktsyke politikere kunne ta statens enorme kakebudsjett og stikke og kjøpe seg toppjobber i utlandet med.

H.L. Mencken ville i dag sett sin ironi bli blodig alvor:
For nå får jeg en ubehagelig fornemmelse av at H.L. Menckens legendariske analyse av puritanismen ikke lenger bare beskriver MDG og SVs drivkraft mot det norske folk, men er blitt selve mantraet for dagens politikk:

"Puritanism: The haunting fear that someone, somewhere, may be happy."

Utlagt: Schwab synes å ha lyktes her i Norge først.

 
#40
Media og politikk / Re: Martin Durkin kommer med n...
Last post by Telehiv - 22.05.2024, 21:18:06
Quote from: translator on 22.05.2024, 20:02:20Men så til mitt spørsmål. Hva skal vi oversette ice age med på norsk? Jeg har prøvd meg med isalder, men det høres ikke så bra ut.

Dette spørsmålet må i alle fall jeg tygge litt på, for et fullgodt svar krever jo at man klarer å samordne flere ulike, men beslektede begreper for de ulike istider og andre historisk kalde perioder vi kjenner.

Det var en nordmann som først forstod istidens mysterier for 200 år siden!
Mens vi tygger på istidsbegrepene kan forumbrukerne utdype sin innsikt og kose seg med den herlige historien om hvordan man omsider forstod at det hadde vært mektige istider som hadde formet "uforståelige" landskapsformer vi hadde gitt all slags andre forklaringsforsøk. I år er det nemlig 200 år siden professor Jens Esmark - ikke sveitseren som først fikk æren for det - gjorde observasjoner i det norske landskapet som ledet fram til den revolusjonerende teorien om at Jorden hadde gjennomgått flere istider. 


Erkjennelsens landskap sett fra øst mot vest, fra Ytste Leirvatnet over utvaskingsflaten. Jostedalbreens nordspiss i bakgrunnen, smeltet kraftig tilbake etter at den hadde brøytet opp Otto Tanks morene omkring 1750. Pilen markerer morenen. Foto: Geir Hestmark.

Jeg er sikker på at mange vil ha stor glede av å få denne historien bredere servert. Her er Geir Hestmarks flotte, illustrerte artikkel i Geo365.no i 2023:

Lenke: https://geo365.no/jens-esmarks-veier-til-istiden/