Nyeste innlegg

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av PetterT 16.08.2017, 14:40:33 »
Svar til Okular i #23:
Beklager at jeg ikke innledningsvis har påpekt at det er i Troposfæren at den adiabatiske effekt er suverent sterkere enn i andre deler av atmosfæren, men det fremgår klart av N&Z.
Når du blander inn Tropopausen og Stratosfæren, så er det andre effekter som er dominerende der.  Det illustrerer hva jeg tidligere har påpekt at det er andre effekter/fenomener som opptrer samtidig med forskjellig styrke er dominerende der, bl.a. oppvarming pga ozon, men altså i Troposfæren så er det soloppvarming og adiabatisk effekt som forklarer temperaturprofilen.  Den isolerende effekt, reduksjon av utgående stråling, av 0,01 %-poeng mer CO2 siden 1800-tallet er ikke målbar og kan neglisjeres.
22
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Administrator 16.08.2017, 14:02:40 »
Okular; et mulig idiotspørsmål;

Den ideelle gassloven gjelder stort sett de fleste vanlige gasser innenfor normal praktisk bruk, men er ikke anvendelig i ekstremsituasjoner som ekstremt trykk etc., uten at jeg vet hvor den grensen går.

Hva med vesker, finnes det en tilsvarende lov for vesker. Vann er jo vanskelig å komprimere, men i Marianergropen har vannet 5% mindre volum enn på overflaten, og hvorfor er ikke det varmere enn fem tusen meter høyere opp, hvis det var noe i denne atmosfæretrykkteorien?
En ideell gass, som er en ren konseptuell konstruksjon, er så langt unna væske det går an å komme. Kort sagt tar en ideell gass opp null volum. Dess mer volum, altså dess høyere trykk/partikkeltetthet, jo mer unøyaktig blir beregningene. Derfor har all anvendelse av loven med seg et til tider betydelig usikkerhetsmoment. Når man kommer ned til væske er det fullstendig usammenlignbart.

Det er vel ingen definert "grense" for når loven mister sin relevans, det kommer an på hvor stor usikkerhet du tåler.
23
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Emeritus 16.08.2017, 13:45:03 »
Okular; et mulig idiotspørsmål;

Den ideelle gassloven gjelder stort sett de fleste vanlige gasser innenfor normal praktisk bruk, men er ikke anvendelig i ekstremsituasjoner som ekstremt trykk etc., uten at jeg vet hvor den grensen går.

Hva med vesker, finnes det en tilsvarende lov for vesker. Vann er jo vanskelig å komprimere, men i Marianergropen har vannet 5% mindre volum enn på overflaten, og hvorfor er ikke det varmere enn fem tusen meter høyere opp, hvis det var noe i denne atmosfæretrykkteorien? 
24
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Okular 16.08.2017, 12:42:27 »
Ja, og det ER sirkulasjon (...)

Selvsagt er det det, men du påstår at idealgassloven (ikke sirkulasjonen) tilsier at temperatur bestemmes av trykk, noe det jo ikke gjør sånn uten videre. Sirkulasjon av luft er ikke inkludert i idealgassloven, Petter. Og det ville ikke vært noen negativ temperaturgradient i troposfæren ved permanent hydrostatisk likevekt (altså uten sirkulasjon, men med gasslov). En isoterm tropopause og en positiv stratosfæregradient viser jo temmelig tydelig at man ikke bare kan konkludere med høyere lufttrykk = høyere lufttemperatur.

"Den adiabatiske effekten" skyldes at lufta utvider seg (mot synkende omgivende trykk) på vei oppover og trekker seg sammen (mot økende omgivende trykk) på vei nedover. Uten luftmasser slik "på vei" i vertikal retning, ingen "adiabatisk effekt", og følgelig ingen temperaturforskjell med høyden. Det er akkurat dette vi ser i tropopauselaget.

Det er helt klart atmosfærens masse som gir den dens termiske (isolerende) effekt på den soloppvarmede overflaten. Men IKKE på denne måten, Petter. Det holder ikke å bare si: "Fordi trykk".
25
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Emeritus 15.08.2017, 23:51:40 »
OK, da kan vi sammenfatte din klimateori slik;

"Det er mye mellom himmel og jord, men det er i hvert fall ikke drivhuseffekten (naturlov.)"

26
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av PetterT 15.08.2017, 13:48:29 »
Sitat Okular:
Sitat
Sitat fra: PetterT på 14.08.2017, 22:33:27
Gassloven medfører at temperaturen påvirkes av trykk gjennom atmosfæren (...)

Kun med atmosfærisk sirkulasjon på plass. Det er ingenting i idealgassloven som tilsier at temperaturen i seg selv settes av det atmosfæriske trykket.


Ja, og det ER sirkulasjon, på samme måte som det ER gravitasjon, det ER adiabatisk effekt (naturlov), det ER stråling (fra varmt til kaldt) mmm.  Det ER mange naturfenomener som skjer samtidig og vekslende, og utgangspunktet for temperaturen er solens påvirkning som basis, avhengig av avstand, atmosfærens sammensetning, tyngdekraft etc.
Et komplisert kaotisk system med overvekt av negativ respons som gir et stabilt varierende klima, men ingen runaway AGW.

27
Modeller eller observasjoner / Sv: Grønlandsisen øker kraftig i år
« Nyeste innlegg av Emeritus 15.08.2017, 10:08:29 »
Som det fremgår av kurven legger isen på seg ca. 100 Gt mer enn normalt, men den smelter også;

https://nsidc.org/greenland-today/images/greenland_daily_melt_plot_tmb.png

Normalt ca. 270 Gt, og denne smeltingen har tatt seg opp i det siste. Fasiten kommer ikke før sent i høst, da blir også kalvingen kalkulert og den endelige massebalansen fastslått. Wahl tippet tidligere i år at nettoen i 2017 ville ligge rundt null, men har nå endret tipset til minus 150 Gt som følge av øket smelting i det siste.
28
Viktige klimatema / Sv: LIA er avlyst
« Nyeste innlegg av Emeritus 15.08.2017, 08:58:33 »
Sitat Knuta;

"Jeg har fått med meg at pausen ble justert vekk, så at den meget godt dokumenterte lia også skal justeres vekk kommer ikke som noen overraskende."

Det ser ut som du har begått den samme feilen som meg selv, å kommentere artikkelen uten å ha lest den (grundig).

Artikkelen "justerer" ikke bort LIA, tvert i mot den bekrefter at der var en lang periode med lave temperaturer;

https://oup.silverchair-cdn.com/oup/backfile/Content_public/Journal/astrogeo/58/2/10.1093_astrogeo_atx057/2/m_atx057_fig3.jpeg?Expires=1502844945&Signature=bL4ANYLZo9O-qzfdrNGV1hievJPsZU6OHUTJ9HJkPlynsCd6GpBYF7Gbu3HPOzAFkOhoc72IRseeNIUUCViwENl8f3ldIybCFx-NESjvoq6Hq5~77x1KFf9DZcYSHIYgvkusQ7Z8-f7nQxKuAhjUo-wVb0z9sSuGbs4oyokZIzluBIqTHyVRUNO52VspkS0xJGx9VCzggUDxZJW45H3s4TZy269gjnhDx-xJD12FLmjZ1GQZvESHXwBC90lurnEYUCxQEmoKMZaogrWoG9rznrAyJkaW7ij40MiZwCMF5~PrAIY4qq9x~C43sb0xdFwkOMkWMF82m1zxEulUkw2QqQ__&Key-Pair-Id=APKAIUCZBIA4LVPAVW3Q

Men artikkelens hovedformål er å forklare de enkelte årsaksforhold og ikke minst fremhever at LIA er en forvirrende betegnelse på perioden da den - som de fleste her på forumet allerede vet - ikke har noe som helst med istidene å gjøre. Etter å ha lest artikkelen grundig, vil jeg anbefale den, den er peis full av interessante klimadata og detaljer.
29
Viktige klimatema / Sv: LIA er avlyst
« Nyeste innlegg av Emeritus 15.08.2017, 00:09:46 »
Ja, vi kan ha det moro. Men det som etter mitt syn er klart, er at LIA ikke er noe entydig fenomen. At der var en MWP synes det bred vitenskapelig enighet om, dette selv om den opptrådte på ulike tidsperioder i ulike deler av verden. Noe som igjen kan forklares med en generell oppvarming, men som oppstår til ulike tider på grunn av havstrømmene og andre mekanismer. Det jeg har lest, indikerer også at MWP var forårsaket av en kombinasjon av høy solaktivitet og lite vulkansk aktivitet.

Det samme gjelder for så vist LIA. Mens MWP har en relativ konkret tidsperiode - ca. 950 - 1250 - er der ingen tidsmessig omforente angivelse av LIA. Den skal ha avtatt eller sluttet langt ut i det 19. århundre - 1850 - når den begynte synes å være en smakssak og noen går tilbake til 1300 - tallet. Men det viktigste er at der er en rekke enkelthendelser som at par solminimum og en rekke mer eller mindre veldefinerte vulkanutbrudd som forklaring. Men det er heller ikke tvilsomt at der var varme perioder under LIA, bl.a. var Arktis havis relativt lav under lange perioder av LIA.   
30
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« Nyeste innlegg av Emeritus 14.08.2017, 23:34:22 »
Sitat Peter T;


"Hvorfor så sint, Emeritus?"

Fordi jeg opplever at du bedriver bevisst feilinformasjon, du fremsetter fakta om klimaspørsmål du vet er feil.

Et kjent eksempel er denne Tony Heller Grafen som setter sammen en misforstått graf fra en amerikansk artikkel fra 1985 angivelig basert på Vinnikov og limer denne sammen med en graf fra AR1 der y-aksen har helt andre verdier. Og dette vet du er feil, men du fortsetter.

Det samme gjelder din fremstilling av drivhusteorien. Retoriske grep er OK, men ved å klistre denne teorien til Trenberth - en person som helt ufortjent har blitt fremstilt som en uredelig vitenskapsmann -  oppnår du to ting. Å gi et inntrykk at dette er et nytt påfunn (1), som er oppfunnet av en gjeng halvskurker, gjerne knyttet opp mot Climategate (2). Men du vet at drivhusteorien er langt eldre, og at et flertall, eller for å være nøktern, i hvert fall Arrhenius og Callendar, anså at den forventede utvikling alt i alt ville være en fordel for menneskeheten.

Og mens jeg først har deg her, merker jeg meg at du nå på ny har forlatt drivhusteorien ved å hevde at den "....strider både mot fysikk og termodynamikk.." Det er ikke mye Spencer og Lindzen igjen da.

Det forundrer meg at du ikke ser hvor åpenbart enkel og likefram denne teorien er hvis en har jobbet med saken litt. Synlig lys inn som ikke stoppes av klimagasser, langbølget stråling ut som stoppes av klimagasser og som gjør atmosfæren varmere som igjen hemmer overflatens evne til å avkjøle seg. Det er ikke nødvendig med en eneste formel, kun litt grunnleggende logikk og livserfaring som at mer isolasjon gjør rommet varmere enn uten denne isolasjonen.

Men når det kommer til atmosfæretrykkteorien greier du ikke en gang å forklare det, men må vise til forfatterne. Jeg kan trøste deg med at forfatterne har akkurat like store problemer, her deltar de aktivt i debatten;

https://tallbloke.wordpress.com/2017/07/09/pressure-warming-effect-featured-on-wnd-study-blows-greenhouse-theory-out-of-the-water/

 
 
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10