Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Tysk erkebiskop mener Greta Thunberg har likhetstrekk med Jesus:

https://resett.no/2019/04/16/tysk-erkebiskop-mener-greta-thunberg-har-likhetstrekk-med-jesus/

Vel, personlig synes jeg det er noe mer Jesus-aktig over Knut Alfsen.

Mens Bjørn Samset fremstår som mer, skal vi si, jesuittisk.   ;)

22
Skråblikk / Re: 10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden
« Last post by Bebben on 17.04.2019, 20:05:52 »
Vik fra meg, Karbondjevel!
23
Skråblikk / 10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden
« Last post by Telehiv on 17.04.2019, 10:33:14 »
Mot den nye klimareligionen er det bare svart humor som kan redde en seriøs forskers forstand
Forumets Skråblikkspalte ble opprettet for å fritt kunne kommentere forhold "der vitenskapen tar slutt", og bare (svart) humor gjenstår.
Og (beksvart) humor trengs; Etter at CO2-hypotesen nå ligger falsifisert i slagghaugene av jukstifiserte kvasimodeller, har den akademiske degenerering i fremmingen av alarmistisk klimaforskning pervertert ytterligere, til kynisk bruk av oppskremte barn og ungdom som sannhetsvitner for påstander som ikke lenger kan forsvares vitenskapelig.

Gud er detronisert til andreplass under Greta Thunberg
Nylig har De Grønnes parlamentariske leder Katrin Göring-Eckardt fra en prekestol i Duisburg sammenlignet Greta Thunberg med den kritiske profeten Amos. Når en tysk erkebiskop nå har funnet at Greta Thunberg har likhetstrekk med Jesus ( https://resett.no/2019/04/16/tysk-erkebiskop-mener-greta-thunberg-har-likhetstrekk-med-jesus/ ) gjenstår bare det vitenskapelige arbeidet med å oppdatere Klimareligionens 10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden:
   



10 bud for en klimaforsker som vil fram i verden
 
1. Du skal ikke ha andre klimaguder enn barn ledet av Greta Thunberg
2. Du skal ikke misbruke klimaets navn til ekte vitenskap
3. Du skal holde klimakonferanser hellige
4. Du skal ikke slå i hjel, men hjelpe å dekke over, falsifisert alarmistisk klimavitenskap
5. Du skal slå i hjel din far og din mor hvis de drar på flytur utenom klimakonferanser
6. Du skal ikke bryte ekteskapet med klimaindustrien
7. Du skal ikke stjele kunnskap fra ekte klimavitenskap
8. Du skal ikke tilstrebe ekte klimavitenskap
9. Du skal ikke begjære din nestes klimastipend der klimafølsomheten er under 4
10. Du skal ikke begjære din nestes klimastipend, hens falske klimamodeller eller andre gode klimabløffer som hører til hos din neste, uten at klimastipendet og klimabløffene er større enn dine egne

Gå så ut og gjør alle barn til dine læresvenner!

25
Takk for interessant link Tele. Jeg registrerer at en viss Lars Gule, angivelig med pålydende verdi som ateist, forkynner sitt synspunkt om det franske hijab-forbudet i Frankrike, ikledd sedvanlige stilistiske utbroderinger (fascist! paternalist!). Fra salen altså, under dekke av å få stille spørsmål. Og han fikk jo "spørsmålet" protokollført i sammendraget, kan man si, men fremsto som desto mer umoden etter Bruckners voksne svar.

ConTrari: Han burde få med seg klimaforskerne og andre aktivister på en langvarig klimastreik, der de nektet å uttale seg før vi plugger igjen og forlater Johan Sverdrup-feltet. Å få fred for dem i femti år fremstår som en besnærende tanke.  :D
26
Hylland-Eriksen oppfordrer til opprør mot norske myndigheter. Skal bli morsomt å se hvordan dette skjer i praksis. Vil han nekte å arbeide for en "klima-drepende" stat?
27
Media og politikk / Politikere som står i mot klimahysteriet
« Last post by stjakobs on 15.04.2019, 20:50:06 »
Donald Trump er et lysende eksempel på en statsleder som ikke tror på klimaskremslene.

Nå har det også skjedd noe med politikken i Finland. Ved riksdagsvalget i Finland på søndag var det med et nødskrik at ikke Sannfinnene (finsk: Perussuomalaiset, forkortet PS, svensk: Sannfinländerna) ble det største partiet. De har utmerket seg med å gå mot klimahysteriet.

Artikkel om dette: https://resett.no/2019/04/15/sannfinnene-gjorde-brakvalg-i-riksdagsvalget-i-finland/

28

Den franske filosofen Pascal Bruckner har en stor artikkel i Le Figaro der han tar et krasst oppgjør med propagandistenes bruk av barn, beskrevet av Chris Forsne på ledarsidorna.se

Quote
Vad vuxna gör med barn är oförlåtligt. Det är rena rama skandalen. Barnen blir en ekokammare av vuxnas egna föreställningar. De indoktrineras dagligen, från förskolan, till lågstadiet och hela vägen upp. En skrämselpropaganda som berövar dem deras barndom. Man kallar det att värna miljön, men själva verket berättar vuxna dygnet om för vår unga om alla katastrofer som kommer att drabba vår jord: den förgås av eld eller torka, av värme eller andra naturkatastrofer och den mänskliga rasen kommer förintas.

Les alt sammen.

Flott av Bebben å kjøre fram Bruckner her, for Bruckner har vært en engasjerende samfunnskritiker lenge, og ikke minst provoserende for den eliten som mener de sitter på den rette, vestlige humanistiske og moralske fasit. Jeg antar noen av våre eldre lesere fremdeles husker Pascal Bruckners brannbombe av et essay i 1983; "Den hvite manns gråt" (Le Sanglot de l'homme blanc), og en del år senere; "La Tyrannie de la penitence" (Botferdighetens tyranni, 2006).

Bruckner hevder typisk at skammen over fortidens ugjerninger gjør at europeere vegrer seg for å slåss for opplysningsidealene. Han hevder derfor det er tvingende nødvendig for Europa å få en fornyet tillit til seg selv. Kulturrelativisme og multikulturalisme vil få katastrofale skadevirkninger, fordi det oppløser det europeiske selvet, hevder Bruckner. Et mye brukt sitat er følgende:

”Selvfølgelig dresserer man ikke ustraffet hele generasjoner til selvpisking”.

Men er det ikke nettopp det man er i ferd med å oppnå - og videredyrke ut i det perverterte - med dagens klima-flagellantisme*?!?
*flagellantisme: selvpisking

Kulturdebatten rundt innvandringsproblematikken får stadig klarere ideologiske likheter med klimaaktivismen
Dvs. at aktivistene på både innvandrings- og klimaområdet har lav basiskunnskap og omtrent fullstendig fravær av faktabaserte konsekvensanalyser. Men med desto større skråsikkerhet og vilje til fordømmelse over dem som ikke tilslutter seg kodene for den gjeldende selvpisking- og selvforaktrøyrsla. Altså utstrakt bruk av primitiv, ikke-kunnskapsbasert retthaverskhet som maktmiddel mot kjettere, der man drar de fordømmende rasisme- og miljønazistkort raskere enn hva sunt er for en fruktbar innsiktsutvikling. 

Når omtrent de samme ukyndige aktivistmiljøene og mest opportunistiske politiske partiene dominerer maktbildet for overbud i både innvandrings- og klimadebattene (begge saksfelt tilbyr romslige støttemidler for det rette syn), så er det ikke overraskende at bildet preges av kaotisk og til dels selvmotsigende argumentasjon. Noen kan derfor kanskje ha glede av å lese flere detaljer fra en debatt i 2011 (som jeg siterer litt fra ovenfor) mellom sosialantropologen Hylland-Eriksen og Bruckner og samtidig få et interessant tilbakeblikk i hva mange intellektuelle tenkte rundt dette rett etter at "den arabiske våren" hadde preget mye av det internasjonale nyhetsbildet - og FØR det meste rant ut i kaos og tyranni i de berørte landene, og slett ingen "menneskelig og religiøs frigjøring" som de kvasi-radikale romantikerne fablet om.
Dvs. på et tidspunkt der det ennå ikke ikke var blitt så åpenbart at aktivistene bak klimahysteriet har nært ideologisk slektskap til dem som først drar rasistkortet når det uttrykkes frykt for ukontrollert innvandring i Europa. Men Hylland-Eriksen (som styrte siterte debatt i 2011) er jo nettopp blant dem som det siste tiåret har blitt eksponert med både klima- og rasismekortet sittende løst i sin frynsete venstre brystlomme...så les dette debattreferatet med dette i bakhodet.

Utlagt: Hylland-Eriksen tar seg (som vanlig) opportunistisk (men dessverre faglig uinteressant) bry med å framstå som politisk korrekt/moralsk overlegen med sin innvandringsliberalisme og islamforskjønnelse, men bli ikke forundret over at Bruckners kritikk og årsaksforklaring av Europas innvandrings-underkastelse i dette intervjuet nå går omtrent sømløst sammen med hans kritikk av dagens klimaselvpisking, som Bebbens link viser til ovenfor. 

https://fritanke.no/reportasje/et-masochistisk-europa/19.8578 




29

Den franske filosofen Pascal Bruckner har en stor artikkel i Le Figaro der han tar et krasst oppgjør med propagandistenes bruk av barn, beskrevet av Chris Forsne på ledarsidorna.se

Quote
Vad vuxna gör med barn är oförlåtligt. Det är rena rama skandalen. Barnen blir en ekokammare av vuxnas egna föreställningar. De indoktrineras dagligen, från förskolan, till lågstadiet och hela vägen upp. En skrämselpropaganda som berövar dem deras barndom. Man kallar det att värna miljön, men själva verket berättar vuxna dygnet om för vår unga om alla katastrofer som kommer att drabba vår jord: den förgås av eld eller torka, av värme eller andra naturkatastrofer och den mänskliga rasen kommer förintas.

Les alt sammen.

30
Jeg er som kanskje enkelte har oppfattet av mine skriverier her, mer fokusert på reelt og nødvendig MILJØ-vern (gudene skal vite at det trengs!) enn modellkonstruert og selvskadende KLIMA-tøv basert på skyld- og skambasert retorikk (gudene skal vite at det IKKE trengs!) i stedet for reell vitenskap.

Og har derfor stundom filosofert litt over hva de "gamle" MILJØ-vernerne (strategene, ikke skolebarna i gatene) ville tenkt om dagens KLIMA-fantaster som knapt nevner MILJØ og reelt MILJØ-vern med et ord? Dvs. den gangen man fremdeles hadde vettuge tanker om hvordan den faktiske naturen fungerer og best kan vernes. Altså faktabasert og reelt MILJØ-vern og ikke agendafundert modelltriksing om "KLIMA". Vi vet jo at disse realitetsorienterte MILJØ-strategene gjorde store framskritt overfor tysk og sentraleuropeisk forurensingsproblematikk på 1970- og 80-tallet. Til de til slutt gradvis forsvant inn i slagskyggen av KLIMA-trollet.

For eksempel den tyske politikeren Petra Karin Kelly (1947-1992), som var sosialdemokrat før hun ble en av grunnleggerne av miljøpartiet De grønne i Tyskland, Europas ledende miljøparti i begynnelsen av 1980-årene. Kelly døde* før dagens KLIMA-galskap hadde rukket å forkrøple både De Grønne og all reell miljødebatt for øvrig her i verden.

Kelly er kjent for å ha avlevert flg. visdomsord: "Alle vil gjerne tilbake til naturen - bare ikke til fots"

Med dette utsagnet kunne man faktisk opplevd at Kelly ble frosset ut av dagens gode KLIMA-selskap. 
For her synes vel verken obligatorisk skam eller selvskading å bli korrekt ivaretatt? Tvert i mot kunne dette i dag lett blitt oppfattet som et krenkende syrlig stikk til rabiate klimafanatikere. Og da har man som kjent "andere Methoden".

*Petra Kelly døde natten til 1. oktober 1992 under uklare omstendigheter. Det antas at hun ble drept av sin samboer tidligere generalmajor og østfront-veteran, politikeren Gert Bastian, mens hun sov. Bastian skjøt seg deretter selv. Likene ble ikke funnet før 19. oktober. Kelly er gravlagt på Würzburg Waldfriedhof (skogskirkegård).
Om noen tviler på om tyske miljøorganisasjoner med De Grønne i spissen, herunder dem som senere ble kommersialisert inn i dagens klimaaksjonisme utlagt i Energiwende, alltid har vært politisert og infiltrert av bakenforliggende maktinteresser, så er en av de rådende teorier bak dødsfallene at Bastian fryktet en åpning av Stasi-arkivene som ville avslørt hans rolle som agent for det østtyske hemmelige politi. Uten at noe er formelt bevist i saken, og uten at det forklarer hvorfor Kelly også ble tatt av dage.

Petra Kelly
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10