Nyeste innlegg

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Steining? Man kan nesten bli islamofob*) av mindre.

*) Islamophobia: A word invented by fascists, used by cowards to manipulate morons - Christopher Hitchens

Mot dette kan det hevdes at mange muslimer ikke vil støtte en slik praksis, men vi husker at en lærd muslim som Tarik Ramadan hadde store problemer med å ta avstand fra det på belgisk TV for noen år siden.

Steining er likevel bare ett av de grimme utslagene av denne æreskulturen. Akkurat hva denne æren skal bestå i, er vanskelig for en utenforstående å fatte - og dette bringer tankene inn på en debatt mellom Torbjørn Jagland og Terje Tvedt i Dagbladet for noen år siden, der Jagland åpenbart tror at alle mennesker, uansett bakgrunn, vil bli slik som oss og omfavne våre verdier bare de får sjansen til det. Jagland er nok er en eksponent for denne universalismen, altså den ideologien som har preget norsk bistands- og innvandringspolitikk de siste 40-50 årene, og som har ført frem til den situasjonen vi har i dag. Problemet er at det finnes mennesker og kulturer som nettopp ikke omfavner disse verdiene, men anser sine egne verdier som overordnet. For islam sin del er disse verdiene nedfelt i sharia.

Erna Solberg sa visstnok for noen år siden at vi burde få mer sharia. Et slikt utsagn burde være nok til å overbevise de fleste om at problemet ikke er islamofobi, men derimot langt fremskreden islamofili blant våre ledere.

Ta for eksempel en sak fra Tyskland her forleden, der en irakisk asylsøker voldtok og myrdet en 14 år gammel jente. (Deretter ble han flyktning - han flyktet til Irak.) Det har kommet fram at drapsofferet var jødisk, og da skal drapsmannen ifølge mine kilder (f.eks. Gad Saad) etter sharia ha mildere straff enn dersom drapsofferet hadde vært en muslimsk jente. (Jeg vet ikke om f.eks. en kristen eller en av en annen tro er mer verd enn en jøde, eller om det går for det samme.) Er dette et rettsprinsipp som kan integreres inn i vårt eget?

Så dersom man nå skal ha en dialog, slik landets kristne ledere vil, hva er det egentlig man skal ha dialog om? Skal det forhandles om vestlige/norske rettsprinsipper og verdier? Hva er formålet i så fall? Mer religion, uansett hvilken? Norske biskoper støtter bønnerop fra moskeer i Sverige, og dermed i vårt eget land. Altså at kreti og pleti skal bli påtvunget andres 1400 år gamle overtro uten å kunne slå det av. Om ikke det blir over mitt lik, blir det i hvert fall over mitt stereoanlegg.

Rotete tanker, og hulter til bulter... debatten om innvandring og integrering er i ferd med å bane seg vei i mye større grad enn før i samfunnet, ikke bare i Norge. Mye takket være Internett. Det er økende misnøye blant folk i mange land etter masseinnvandring og de mange islamistiske terrorangrepene.

Masseinnvandring er ordet - en eller annen mente forleden at vi godt kunne ha integrert en håndfull kannibaler fra et eller annet sted, hvis de fremdeles finnes, men ikke 50.000. Med tanke på det såkalte sigøynerprosjektet for en del år siden, der det var snakk om et par familier og ikke 50.000, kan man jo likevel lure. Resultatet etter en milliard eller to var visst at 1 person hadde fått seg jobb og bolig.

Så må det selvfølgelig nevnes at mange innvandrere, både enkeltpersoner og grupper, er svært godt integrerte og ikke noe problem i det hele tatt, snarere tvert imot, noen kan fullt ut representere den berikelsen som det humanitærpolitiske komplekset sier de er. Det finnes innvandrere og det finnes innvandrere... men noen kulturer er dårligere rustet til å både danne og fungere i et moderne samfunn som vårt. Det er populært blant de "politisk korrekte" å gi Israel skylden for konfliktene og situasjonen for palestinerne, men det er nå en gang slik at det finnes bare ett land i regionen som synes både å fungere demokratisk og tolerant (hadde jeg vært homo på Gazastripen, hadde jeg flyktet til Israel), og til å fungere slik at det kan skapes velstand. Man kan stilles seg spørsmålet om ikke det hadde vært slik at hvis det ikke hadde vært for oljen, hadde alle de andre landene i nabolaget sett ut slik som Jemen. Og i et land som Libanon - som var et kristent land for 100 år siden - fungerer de kristne som "limet" som holder landet sammen.

Ikke at jeg skriver dette for å forsvare kristendommen, som jo springer ut av den samme gudsforlatte (unnskyld uttrykket) steinrøysa i den samme regionen, i likhet med jødedommen og islam. Stamfaren Abraham måtte vise at han var beredt til å drepe sin eneste sønn for å bevise sin lojalitet - det sier noe om hva slags samfunn det hele springer ut av. Ut fra historien om Abraham er det ikke vanskelig å se for seg gud som en skjeggete, halvsenil gammel patriark som utlover dusør til verdens leiemordere for å myrde forfattere og forleggere i fjerne land - les: Ayatollah Khomeini.

Men det var en digresjon - både kristendommen og andre religioner kan fritt kritiseres, med ett unntak, som alle vet. Det finnes en åpenbar grunn til det, og denne aritmetikken er enklere enn atmosfærefysikk: "masse", som i masseinnvandring. Hvis det ikke er masseinvasjon. Resultatet blir da innvandring til egne enklaver, og ikke til "Norge" eller f.eks. "England" i egentlig forstand. Dette har ingen påstått at de ønsker, men det er det nødvendige og empiriske resultatet!

Det politiske svaret på alt dette burde være åpenbart, men det sitter merkelig nok nesten ufattelig langt inne. Vi europeere har - i likhet med alle andre folk i verden, krav på et sted, et land vi kan kalle "hjemme". Når deler av landet blir til forveksling lik Bagdad eller en gate i en fjellby i Pakistan, hvor er hjemme da? Som en franskmann sa da en jødisk kvinne erklærte at hun ville flytte til Israel, siden hun ikke lenger følte seg trygg i Frankrike: "Jeg har ikke noe Israel".

Til slutt, har dette noe med klima å gjøre? Koblingen kan virke søkt, men det pussige er at hvis jeg vet hvilken mening person x har om klima, er sjansen stor for at jeg kan forutsi hvilken mening vedkommende har om Israel, om innvandring / åpne grenser osv. I bunnen av alt sammen synes å ligge et særegent vestlig - ja vestlig, jeg har ikke hørt om det fra noe annet sted i verden  - skyldkompleks, der det rådende paradigmet er en slags masochistisk holdning til egen kultur og verdi, koblet til en slags forestilling om at sadister ikke finnes. Mange tar det rett og slett for gitt, for selvinnlysende. Eller ideologisk, altså. Men har vi ikke lov til å måle andre kulturer mot vår egen, uten å late som vi synes visse andre er dårligere? Bevares, hvis vi finner noe som vi synes er bra, så kan vi jo bare gjøre det til vårt eget.

Hvilket assosieres videre til det tåpelige begrepet "cultural appropriation"... Det nyeste på "venstresiden" er identitetspolitikk, der ingen objektive sannheter spiller noen rolle og at alt handler om maktfordeling mellom grupper: hvite og svarte, kvinner og menn osv. Hvite gamle menn er selvfølgelig siste sort. "Antirasister" definerer deg nå på grunnlag av hudfarge! Man får vel si som Brendan O'Neill: Jeg har ikke forlatt venstresiden, men venstresiden har forlatt meg.

Tenkende mennesker trenger sårt til en nyorientering, og jeg er søkende.
Men nok for i dag.
22
Bildet ble tatt i forbindelse med en demonstrasjon mot steining. Tror nok virkeligheten er mye, mye verre.

Ja, bildet jeg la ut er et illustrasjonsfoto. Men gir ikke desto mindre uhyggelige assosiasjoner.
Skal man legge ut bilde av en reell steining, kan dette fra Iran vises som et eksempel:


Dette bildet av en kvinne som skal steines, ble tatt i Iran på 1990-tallet av en ukjent fotograf.
De dømte der blir alltid kledd i hvite likklær


Her er det en ung homofil som blir steinet til døde av en rasende folkemengde:Et annet reelt eksempel:


Taliban steinet kvinnen Rokshana til døde da hun ville rømme fra tvangsekteskap


23
Bildet ble tatt i forbindelse med en demonstrasjon mot steining. Tror nok virkeligheten er mye, mye verre.
24
Jeg hadde en lang samtale med en god venn forleden, der vi kom inn på det følsomme og kompliserte temaet "integrering", som i Vestens demokratier tradisjonelt er ansett som den beste måten å innlemme innvandrere og flyktninger. Kongstanken med integrering er at man ikke skal tvinges til å gi opp all gammel identitet og betingelsesløst måtte tilslutte seg nytt vertslands kultur (assimilering) men kombinere sin opprinnelige kulturelle identitet og atferd med en respektfull overholdelse av vertslandets lover og kulturelle spilleregler (integrering). Et godt eksempel på integrering er norsk-amerikanerne i USA som i tillegg til sin offisielle amerikanskhet symbolsk dyrker lutefisk og lefser og bunader og snakker med kjærlighet om gamlelandet og kan flere setninger på norsk.

Kanskje har norske myndigheter så langt trodd at det samme kunne skje med våre nye landsmenn i Norge som vi selv ordnet oss i USA? Vel, integrering i Vesten har ofte gått greit i de tilfeller vi snakker om alt annet enn "integrering av de tyngst integrerbare"; dvs. lavt utdannede muslimer fra Nord-Afrika og Midt-Østen, mer styrt av lojalitet til Allahs påbud og klanen og dens patriarkalske æresbegreper framfor vestlige demokratiske og humanistiske verdier. Og som er pålagt å straffe alle frafalne på måter vi ikke skal legge ut i skrift her, men jeg kan legge ut et bilde jeg ble forevist i dag, og som vil få meg til å ligge søvnløs i mange netter framover:


Foto: AP Photo/Yves logghe

Tilbake til min gamle venn, som i samtalens løp tenkte høyt:
"Hva er det man mener med at mennesker som driver med sånt skal "integreres"? Hva er det i så fall som skal integreres? Er det noen av alle disse velmenende integreringsdyrkerne som har gjort seg noen klare tanker om det i det hele tatt? Må vi ikke heller snart sette foten ned og gi klar beskjed om at det er ikke aktuelt å "integrere" noen form for aksept av, ikke engang sympati for, æresdrap, blodhevn, fatwa'er, de groveste former for kvinneundertrykking, groteske omskjæringer, osv.? Må vi ikke snart heller forlange at enten underordner folk fra disse kulturene seg norske lover og regler på linje med alle andre, eller så må de rett og slett finne et annet land å oppholde seg i? Man kan ikke forlange opphold i Norge fordi det var så fælt der man dro i fra, og så er man omtrent villig til å drepe for å kunne drive med de samme uskikker og uhyrligheter her til lands".

Alt fritt etter hukommelsen, så han ville kanskje ønsket å pusse på noen formuleringer. Men min gamle venn, som jeg alltid har ansett som en forsvarer av våre viktigste humane dyder som et sivilisert folk, er jo slett ikke alene med sine fortvilte spørsmål: Hva med alle de andre som tenker de samme tanker?
En ny undersøkelse viser at bare rundt 2 av 10 nordmenn nå har tiltro til at vår såkalte "integreringspolitikk" er noen løsning på disse utfordringene. Dette er svært dramatiske tall, og nå trolig ekstra påvirket av den stadig mer ukontrollerbare utviklingen i Oslo øst, som bærer mer og mer preg av svenske tilstander, og ikke minst styresmaktenes åpenbare famling etter funksjonell håndtering av disse utfordringene. Utviklingen synes dessverre å peke i feil retning også i årene framover.
Vi får derfor komme tilbake til saken om ett år, to år, osv., og se hvordan ting utvikler seg.

I mellomtiden skal jeg forsøke å fortrenge bildet av den nedgravde unge kvinnen som venter på den siste stein.

 
25
Skråblikk / Sv: Østlandet isolert - fjellovergangene har vintertilstander
« Nyeste innlegg av Telehiv 19.06.2018, 10:54:47 »
Ny sjekk: Ingen tegn til at MSM på Østlandet reagerer.
Vi ser igjen at info-slagside basert på klimafanatisme i MSM kan være kilde til økt samfunnsrisiko

PS: BT er heldigvis sitt ansvar bevisst og legger denne notisen ut på sine nettsider: https://www.bt.no/direkte/trafikken-direkte/pinned/121218
26
Skråblikk / Sv: Østlandet isolert - fjellovergangene har vintertilstander
« Nyeste innlegg av Telehiv 19.06.2018, 10:43:06 »
NB: Dette var opprinnelig tenkt som et rent Skråblikk-innlegg, for å lokke fram smilet hos våre lesere.
Men det kan faktisk ligge en alvorlig informasjonsteknisk undertone her, hvis man foretar en nærmere gjennomlesing av dagens MSM (VG, Dagbladet, Aftenposten, Nettavisen, osv.):

Advarselen om fjellovergangene i siterte NTB-oppslag synes så langt kun tatt inn i Resett: https://resett.no/2018/06/19/nysno-i-fjellet-i-sor-norge-to-dager-for-sommersolverv/

Spørsmålet er derfor: Norsk MSM har lenge og udiskutabelt profilert seg som kunnskapsløse, ukritiske og sensasjonshungrige klimakloakkorganer som notorisk underspiller kalde perioder som "tilfeldig vær", og tilsvarende raskt overspiller noen varme dager som "truende klimautvikling", osv., og selvsagt får Hygen og Samset til å nikke bekymret sammen med seg.
Men er dette så kynisk og nådeløst innarbeidet at de i dag - ifm. en situasjon som kan sette folks liv og helse på spill - faktisk vegrer seg for å bringe så viktig folkeopplysning som å advare mot å kjøre over de norske fjellovergangene med sommerdekk?!

I så fall ser vi tegn til en så uansvarlig - les: sykt klimapolitisert - presse at jeg blir sjokkert. kort og godt.
27
Skråblikk / Østlandet isolert - fjellovergangene har vintertilstander
« Nyeste innlegg av Telehiv 19.06.2018, 10:04:52 »
En klassiker fra det britiske imperiums glansdager var da en britisk avis arrogant skulle ha meldt at "Tåke i Kanalen - kontinentet isolert" ("Fog in Channel; Continent Cut Off"). Det blir også sagt at britiske værmeldere stadig brukte denne svisken på 30-tallet.

Nå gjentar historien seg i litt mindre skala, der de siviliserte skuer østover fra Vestlandet:
En overivrig sommervikar i NTB (ellers kjent som landets ivrigste AGW-alarmistorgan) har nemlig funnet det høvelig å smelle til med denne meldingen:

"Nysnø i fjellet i Sør-Norge – to dager før sommersolverv"


Fylkesvei 55 ved Sognefjellhytta tirsdag morgen. Statens vegvesen advarer bilister mot å kjøre med sommerdekk over Sognefjellet
på grunn av snøvær og glatte kjøreforhold. Foto: Statens vegvesen / NTB scanpix


Meldingen går videre slik:

I høyfjellet i Sør-Norge er det storm og snø. Statens vegvesen fraråder folk å kjøre over Sognefjellet med sommerdekk.
Det er snøvær og glatte kjøreforhold på fylkesvei 55 over Sognefjellet, opplyser Veitrafikksentralen vest tirsdag morgen.
Det meldes også om nysnø på Valdresflya og andre topper i høyfjellet. I fjellet ligger snøgrensa på 1.400-1.800 metter, opplyser statsmeteorolog Hanne Beate Skattør til Gudbrandsdølen Dagningen.
– Det er ikke unaturlig at det kommer snø på toppene. Det har vært minusgrader om natta. Sognefjellshytta har nå minus en halv grad. Juvasshø har minus tre, sier hun.
Snøværet kommer to dager før årets lyseste og lengste dag. Torsdag er det sommersolverv.


Vi ønsker sommervikaren lykke til med søkingen etter ny jobb.

28
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« Nyeste innlegg av PetterT 18.06.2018, 22:52:49 »
Emeritus skriver:
Sitat
Og sannheten var altså at det menneskelige bidrag utgjør 30%.


Herman Harde har publisert en av de siste gjennomganger av karbonkretsløpet (2017):
Scrutinizing the carbon cycle and CO2 residence time in the atmosphere
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818116304787
Abstract
Climate scientists presume that the carbon cycle has come out of balance due to the increasing anthropogenic emissions from fossil fuel combustion and land use change. This is made responsible for the rapidly increasing atmospheric CO2 concentrations over recent years, and it is estimated that the removal of the additional emissions from the atmosphere will take a few hundred thousand years. Since this goes along with an increasing greenhouse effect and a further global warming, a better understanding of the carbon cycle is of great importance for all future climate change predictions. We have critically scrutinized this cycle and present an alternative concept, for which the uptake of CO2 by natural sinks scales proportional with the CO2 concentration. In addition, we consider temperature dependent natural emission and absorption rates, by which the paleoclimatic CO2 variations and the actual CO2 growth rate can well be explained. The anthropogenic contribution to the actual CO2 concentration is found to be 4.3%, its fraction to the CO2 increase over the Industrial Era is 15% and the average residence time 4 years.

4,3 % av 400 ppm er ca 17 ppm, ikke langt fra 15 ppm som jeg skrev, og som Emeritus forsøkte å bruke konspirasjonskortet sitt på.  Skivebom igjen fra Emeritus.  Den kverulanten lærer aldri.
29
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« Nyeste innlegg av PetterT 18.06.2018, 08:51:58 »
Helt unødvendig for Emeritus å strø om seg med konspirasjonskort når man har hysteriske alarmister som har uttalt:
- Stephen Schneider
Sitat
"We have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements, and make little mention of any doubts we may have. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest."

Emeritus har åpenbart valgt å ikke være ærlig, men servere løgn på løgn med sin stråmannsteknikk her på forumet.
30
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« Nyeste innlegg av PetterT 18.06.2018, 08:11:38 »
Basic Physics Proves NASA GISS Temperatures Don’t Implicate CO2
https://co2islife.wordpress.com/2018/06/09/basic-physics-proves-nasa-giss-temperatures-dont-implicate-co2/

Her brukes NASAs MODTRAN til å vise at CO2 ikke kan være årsak til den gunstige temperaturøking vi har hatt siden Lille Istid.
Effekten av CO2 skal være avtagende logaritmisk.  CO2 kan derfor ikke forårsake den manipulerte sterke temperaturøkingen som NASA GISS viser.
"Unless we have repealed the laws of chemistry and thermodynamics, NASA’s temperature chart doesn’t implicate CO2 as the cause of the warming."
Det må være noe annet som har gitt temperaturøking.  DET ER SOLEN  8)
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10