Main Menu

Recent posts

#21
Skråblikk / Re: Klimagalskap for psykiatri...
Last post by stjakobs - 26.09.2023, 12:19:47
Dama bak undersøkelsen er Katherine Ellsworth-Krebs, PhD
Hun har dette liggende på LinkedIN:

✦10 years of experience as a researcher on sustainability, climate action and behaviour change

✦ co-founder of Transition University of St Andrews, a community organisation creating town-wide changes for low-carbon infrastructures and practices

✦ freelance narrative non-fiction writer

I tweet as @Ellsworth_Krebs
Link Tree: https://linktr.ee/katherineellsworthkrebs
Host of Joyful Climate Writing podcast: https://open.spotify.com/show/348G2y1mcbAJYrn0uSOOef

Bilde06.JPG
#22
Aktører og hendelser / Re: Nå har SSB kommet med et i...
Last post by Telehiv - 26.09.2023, 11:06:23
Quote from: stjakobs on 26.09.2023, 10:13:07SSB har lagt ut en artikkel, publisert 25. september 2023, av John K. Dagsvik and Sigmund H. Moen:

Et gullfunn, stjakobs!
Tankekors: Frykter dette minner sterkt om en oppsigelsessøknad, i alle fall en karrierebrems, i de kretser?
(med unntak av hovedforfatter, som allerede er pensjonist)
#23
Skråblikk / Klimagalskap for psykiatrisk i...
Last post by Telehiv - 26.09.2023, 10:50:47
Det er velkjent at mange som kaller seg "forskere" egentlig hører hjemme i psykiatrien.
Mye tyder på at "klimaforskere" med endetidsvisjoner og langt utviklede paranoide vrangforestillinger er overrepresentert på dette området.
Jeg tenkte vi kunne ha moro av å legge inn de stadig nye eksemplene på dette.
Jeg starter med denne:

Klimahysteriet: Forsker vil at folk skal slutte å barbere seg
Klimaforskeren kommer med en oppfordring til alle: – Det er å redusere forbruket absolutt. Å slutte å barbere seg, reise mindre og å ta bort engangsprodukter i forbruket sitt.Resten kommer når Document åpner hele artikkelen om et drøyt døgn.
Det vil selvsagt være interessant å få del i hvordan barberingskutt skal redusere "klimakrisen".

PS: Jeg må innrømme at denne "forskningen" virkelig kom som kjerringa på julekvelden for meg, og havner klokkerent i nonsensgruppen for "Å strides om pavens skjegg" (som betyr å krangle om ingenting).
Det er grunn til å frykte at denne "klimaforskeren" blir stående igjen med skjegget i postkassen når reelle forskerpriser skal deles ut, og ville nok også fått diagnosen "ikke det smarteste skjegget i postkassen" om han tok turen innom Paradise Hotel-eliten.
 
Lenke: https://www.document.no/2023/09/26/klimahysteriet-forsker-vil-at-folk-skal-slutte-a-barbere-seg/
#24
Aktører og hendelser / Nå har SSB kommet med et inter...
Last post by stjakobs - 26.09.2023, 10:13:07
SSB har lagt ut en artikkel, publisert 25. september 2023, av John K. Dagsvik and Sigmund H. Moen:

"I hvilken grad endrer temperaturnivået seg på grunn av klimagassutslipp?"

Lenke til artikkelen

Der forklares det kort om bakgrunnen for den undersøkelsen de har utført, med lenke til en engelskspråklig analyse (pdf-fil).

Lenke til denne engelskspråklige analysen


I abstractet står det følgende:

"Weather and temperatures vary in ways that are difficult to explain and predict precisely. In this article we review data on temperature variations in the past as well possible reasons for these variations. Subsequently, we review key properties of global climate models and statistical analyses conducted by others on the ability of the global climate models to track historical temperatures.
These tests show that standard climate models are rejected by time series data on global temperatures. Finally, we update and extend previous statistical analysis of temperature data

(Dagsvik et al., 2020). Using theoretical arguments and statistical tests we find, as in Dagsvik et al.
(2020), that the effect of man-made CO2 emissions does not appear to be strong enough to cause
systematic changes in the temperature fluctuations during the last 200 years."

--------------------------------------------------------------

Sammendrag på norsk:

"Et typisk trekk ved observerte temperaturserier over de siste 200 årene er at de gjennomgående
viser lange sykler og en økende trend. Et sentralt spørsmål er om denne utviklingen er en del av en
syklus som er analog til tidligere temperaturvariasjoner, eller om en systematisk endring av
temperaturnivået har funnet sted i løpet av denne perioden, som et resultat av menneskeskapte
utslipp av CO2. Selv om temperaturene i de senere årene skulle vise seg å avvike systematisk fra
variasjonene i tidligere tider, er det likevel en komplisert utfordring å tallfeste hvor mye av denne
endringen som skyldes utslipp av CO2.

Formålet med denne artikkelen er å drøfte dette spørsmålet nærmere, nemlig om det kan sies å
være bevist om deler av temperaturøkningen i løpet av de siste 200 år skyldes utslipp av
klimagasser.

I denne artikkelen beskrives først hvilke data som er tilgjengelige for analyse av variasjonene i
klimatiske forhold.

Dernest diskuteres mulige kilder til temperaturvariasjon i kapittel 3. Her har skydannelse,
strømninger i havene samt havenes kapasitet til å lagre CO2 vesentlig betydning. Nyere forsking
tyder på at variasjoner i solas magnetiske felt har stor betydning for langsiktige svingninger i
solaktiviteten. Ifølge teori og rekonstruerte temperaturdata påvirkes klima av sykliske variasjonene i
jordbanen, jordaksen samt planetbanene til Jupiter, Saturn, Neptun og Uranus.
I kapittel 4 gis det en oversikt over sentrale egenskaper til de globale klimamodellene basert på
eksisterende litteratur. I kapittel 5 diskuteres statistiske tester av de globale klimamodellene. Disse
viser at det er manglende konsistens mellom variasjonene i temperaturprediksjonene fra de globale
klimamodellene og variasjonene i de konstruerte globale temperatureriene. Med andre ord sår
disse resultatene tvil om klimamodellene er i stand til å skille mellom naturlige temperaturvariasjoner
versus variasjoner som skyldes menneskeskapte CO2 i løpet av de siste 150 år.

Endelig rapporteres resultater fra en statistisk analyse av observerte tidsserier av temperaturdata
fra ulike deler av jordkloden i kapitlene 6 og 7. Denne analysen benytter den samme tilnærmingen
som Dagsvik mfl. (2020). Mens Dagsvik mfl. (2020) ikke hadde temperaturdata for de seneste årene,
benytter vi temperaturserier i denne artikkelen som er ajourførte inntil 2021. Vi finner, i likhet med
Dagsvik mfl. (2020), at hypotesen om at temperaturprosessen varierer tilfeldig rundt et konstant
nivå (stasjonaritet) ikke blir forkastet. Dette kan tyde på at effekten av CO2 utslipp de siste 200 årene
ikke er sterk nok til å forårsake systematiske endringer i temperatursvingningene.
"


#25
Media og politikk / Re: Elsa Widding - første ener...
Last post by Telehiv - 25.09.2023, 20:44:13
Quote from: stjakobs on 25.09.2023, 16:17:49Nå har Elsa Widding organisert et seminar i Riksdagen - "Om vindkraftens miljøkonsekvenser"

stjakobs,
veldig fint at du la ut Elsas glimrende foredrag!
Dette foredraget bør ALLE se gjennom som vil vite mer om hvilke problematiske konsekvenser som følger med de såkalte "grønne alternativene".
Det er rimelig sjokkerende fakta som legges fram her, som tross Elsas vennlige framleggingsmåte representerer en bombe under klimaarken av episke dimensjoner.
 
#26
Støre driver akkurat nå og ber om evaluering (av sine egne!!) om hvorfor han taper valg.
Her er kanskje en pekepinn om hvordan hans regjering med sitt klimaklovn-bakspill hele tiden utfordrer folks krav til demokratisk medvirkning til støtte for den sunne fornuft, og en bekreftelse på det jeg advarte om i startinnlegget på denne tråden:

Regjeringen vil unnta havvind-søknader fra innsyn
Regjeringen har foreslått å endre forskriften i offentlighetsloven og forskriften til havenergiloven for å unnta havvindsøknadene for innsyn.
Forslaget er sendt på høring med frist til 13. oktober.
I høringsnotatet begrunnes det med at søknadene kommer til å inneholde mye konkurransesensitiv informasjon, og at det blir arbeidskrevende for departementet å skulle ut taushetsbelagt informasjon.
«Det er første gang det avholdes en konkurranse om prekvalifisering og tildeling av prosjektområder for vindkraft til havs, så departementet har ikke konkrete eksempler på hvordan søknadene om prekvalifisering og tildeling av prosjektområde vil være. Departementet antar likevel at taushetsbelagte opplysninger trolig vil utgjøre den vesentligste delen av dokumentene, eller at det vil være urimelig arbeidskrevende for departementet å skille ut den taushetsbelagte informasjonen.»
De skriver også at det er grunn til å anta at hele søknaden kan unntas fra innsyn.
– Jeg synes det er skremmende å lese argumentasjonen, skriver EnergiWatch-redaktør Anders Lie Brenna til Journalisten.

I det bunnfaste havvindområdet Sørlige Nordsjø II er det lagt opp til statlig støtte på opptil 23 milliarder kroner. For Utsira Nord er det usikkert hvor store subsidier det kan bli snakk om, men flytende havvind er langt dyrere enn bunnfast havvind.
– Hvis departementet ikke har tid og råd til å følge opp innsyn når det dreier seg om milliardbeløp, kan man lure på når de kan ta seg tid og råd, skriver redaktøren til Journalisten.


Lenke: https://inyheter.no/25/09/2023/regjeringen-vil-unnta-havvind-soknader-fra-innsyn/

 
#27
Media og politikk / Re: Elsa Widding - første ener...
Last post by stjakobs - 25.09.2023, 16:17:49
Nå har Elsa Widding organisert et seminar i Riksdagen - "Om vindkraftens miljøkonsekvenser"
Intervju etter seminarets avslutning -->
#28
Nå er det kommet en egen artikkel på denne:

https://www.nrk.no/urix/lego-klarer-ikke-bli-gronnere-1.16570039

(ikke like viktig som kollapsen i havvindmølleprosjekter så klart, men likevel et tegn i tiden)
#29
Energi og miljø / Hvem er gale nok til å be om h...
Last post by Telehiv - 25.09.2023, 13:17:16
CO2-menigheten kjører et fullstendig historieløst og uvitenskapelig korstog for fjerning av CO2 fra atmosfæren ved overgang til hydrogen. Problemet er at de verken respekterer eller forstår at hydrogen som drivstoff, det være seg i flygende eller kjørende utstyr, er vandrende sikkerhetsbomber og dessuten uakseptabelt dyrt. At det krever mer energi å framstille industriell hydrogen enn den leverer tilbake er bare en parentes i denne galskapen.

Kanskje det kunne hjulpet å lese noen historiebøker om hydrogen først?
Før 1937 ble det brukt hydrogen til oppdrift i luftskip, en svært brennbar gass som grunnet flere ulykker på 1930-tallet siden ble erstattet med helium, en gass som USA nærmest hadde monopol på.
6. mai 1937 skjedde den spektakulære hendelsen som satte en endelig stopper for luftskip fylt med hydrogen. Da tok det enorme, tyske luftskipet LZ 129 «Hindenburg» fyr ved landing på luftskipsstasjonen ved Lakehurst i New Jersey i USA og eksploderte i en voldsom brann som tok livet av over en tredel av de nesten hundre passasjerene ombord.


Dagens hydrogen-promotører påstår at deres "tekniske løsninger" har fjernet eksplosjonsrisikoen. Det er selvsagt bare tull, man må se det hele bildet av hvor potensielt eksploderende hydrogentanker befinner seg: Hva med en brann på et skip eller en ferge? Hva med et attentat mot et hydrogen prosessanlegg? Eller bare en "menneskelig feil" der? Hjelper det at man påstår at hydrogentanker er gjort "lekkasjesikre" da?

Hydrogenselskapet NEL viser at både lønnsomhet og etterspørsel er fraværende
Idag tar NEL nok et stup på Oslo Børs etter at Fearnley mener selskapet trenger milliarder av kroner i frisk kapital. Nel har, tross stor velvilje fra CO2-forvirrede myndigheter, allerede hatt noen stygge år på børs. Nå mener Fearnley Securities altså at selskapet må hente milliarder av kroner i en emisjon og at aksjen skal ned til 7 kroner. Meglerhuset gjentar salg og skriver at: «De strukturelle utfordringene med overforsyning, betydelig kostnadsgap til grå hydrogen og utilstrekkelig støtte fra myndighetene gjenstår». Meglerhuset anslår at produksjonskapasiteten for elektrolyser i 2023 vil være ti ganger høyere enn etterspørselen. Foreløpig: Hydrogenaksjen faller 9,7 prosent til 8,99 kroner.

PS: Dessverre har NEL blitt politisk hausset opp til en folkeaksje, slik at det nå er en mengde norske aksjeamatører som sitter med et voldsomt tap: Etter hausseøvelsene stod aksjen i over 30 kroner for 2 år siden...ødingen av subsidierende norske skattepenger vil vi ikke kommentere en gang.

Men selskapet og CO2-promotørene eier ikke skam, dette presterer de f.eks. å påstå på sine hjemmesider:

"The goal is to outcompete fossil fuels on price" (!!)

Det fins ikke tall på fysikere og kjemikere som har forsøkt å forklare CO2-menigheten at hydrogen aldri vil kunne konkurrere med tradisjonelle fossile brensler på pris. Ut fra rene naturlover.
I tillegg til at hydrogen altså er latente vandrende sikkerhetsbomber.
Men det informasjonsmøtet var nok verken Barth-Eide eller Støre deltakere på, er jeg redd.

Gi gass!

#30
skriver nrk.no på sin notatside (ikke egen artikkel - og teksten kan ikke kopieres heller)

QuoteDen danske leketøysprodusenten gir opp å lage oljefrie klosser. De har funnet ut at de nye materialene de har testet ga høyere karbonutslipp, melder Financial Times.

I 2020 lovet Lego at alle klossene skulle bli grønne [så kjedelig da, å bare kunne leke med grønne klosser!] De skulle slutte å bruke plast som var fremstilt av fossilt brensel.

Lego sier tre år etterpå at de har testet hundrevis av materialer, men ikke klart å finne noen gode nok.

https://www.nrk.no/nyheter/danmark-1.14824394

Fant også denne om saken, men Aftenposten er så leservennlig at de lar oss ikke lese overskriften engang uten å betale abonnement. (in your dreams, Aftenposten!)
https://www.aftenposten.no/okonomi/i/9m4lgr/lego-vil-gjoere-om-klossene-uten-at-du-merker-det