Recent Posts

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by translator on 09.01.2022, 16:21:22 »
Nå som også enkelte norske journalister (som Tone Sofie Aglen i VG https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/XqpEng/norge-paa-bristepunktet?fbclid=IwAR3gJVDwCTVxpSZy1pSOzQYWfxCA8xnhVsfHETQDKQHAvMwhlAksCuzBmTs ) har begynt å forsiktig stille kritiske spørsmål til begrunnelsen for nedstengningene, gir document.no et intervju med lege Peter Dvergsdal.

Han sier det som skjer med mennesker nå kan sammenlignes med dyr som beveger seg i flokk. Flokken har ingen tanker, og dermed beveger hele flokken seg i samme retning etter det som satte det hele i gang, nemlig Kina. Flokken bare beveger seg, den skjønner ikke diktatur og den skjønner ikke demokrati. Man "glemmer" basale kunnskaper når flokken beveger seg og hele helseapparatet og myndighetene er en del av flokken. Og dette er et grunnleggende instinkt, for den som ikke beveger seg sammen med flokken blir tatt av rovdyr. Slik er det iallfall i dyreverdenen. Er det annerledes for oss?

https://www.document.no/2022/01/07/doctv-live-noe-er-riv-ruskende-galt/

22
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by translator on 09.01.2022, 16:03:08 »
Den tyske advokaten Reiner Fuellmich, som sammen med en corona-komite av tyske medisinere har utført over 160 intervjuer og konferanser med leger og eksperter over hele verden, har gitt et nytt intervju alle bør få med seg:

Quote
I et nytt podcast-intervju med australske Maria Zeee gir advokat Reiner Fuellmich en oppdatering om status i Nuremberg 2.0.

I intervjuet forteller Fuellmich at den tyske corona-komitèen har overveldende bevis i rettssaken som er under forberedelse, og gir mye av æren for arbeidet med bevisene til Dr Michael Yeadon.

​"De prøver å drepe så mange mennesker som mulig uten at noen legger merke til det", sier han og hevder at det opereres med ulike doser og pauser mellom giftinjeksjonene. På spørsmål om hvorfor svarer han slik: "Hvis de hadde brukt de dødelige dosene fra starten ville alle blitt drept. De prøver å finne ut hvordan de kan forårsake mye skade uten at folket forstår hva som skjer." Han legger ikke skjul på at han er overrasket over nivået av ondskapsfullhet.

Fuellmich opplyser at eliten ikke gjør dette for penger da de har altfor mye penger fra før som er stjålet fra folket. Men de bruker penger for å "kjøpe" politikere, journalister, leger, og advokater. De bruker to verktøy for å kontrollere folket;
- penger for å bestikke
- utpressing

http://www.ninacappelen.com/blogg/adv-fuellmich-en-internasjonal-rettssak-starter-om-2-uker
23
Det er blitt stille her og i covid-tråden etter at vår kjære Administrator sørget for å skremme ConTrari1 bort fra forumet. Men verden står ikke stille, og både covid og begivenhetene i USA går videre:

Det er tre store løgner som henger sammen og som alle springer ut av kretsen rundt WEF (World Economic Forum): klimaløgnen, som vi alle er enige om er løgn mer eller mindre, så har vi løgnen om covid og vaksinene (selv om ikke alle her er enige om det, eller har tvilen begynt å melde seg?), også har vi løgnen om det som skjedde under presidentvalget og 6. januar i fjor. Og det er dette jeg skriver om i denne tråden:

Den enkleste løgnen å avsløre er uten tvil selve presidentvalget. Her trenger man ikke drive særlig etterforskning eller ha fagspesifikke og relevante kunnskaper om klima eller medisin (eller ha tilgang til noen som har det) for å henge med. President Trump fikk ifølge de offisielle tallene ca. 10 millioner flere stemmer i 2020 enn da han vant i 2016, ingen sittende president har tidligere tapt et valg etter å ha fått flere stemmer. Valgopptellingen ble stanset eller kraftig forsinket i en rekke viktige vippestater på grunn av mer eller mindre gode påskudd (blant annet en vannlekkasje i Georgia som aldri fant sted). I 2016 var Hillary Clinton blitt lovet seieren i valget, og da denne «garantien» ikke viste seg å veie opp for alle stemmene Trump fikk, ble man enda mer bestemt på at de skulle ikke tape valget enda en gang i 2020. Her kom den falske covid-19-pandemien til nytte (og den skulle vise seg å være helt nødvendig for ellers hadde dette valget ført til en brakseier for Trump!) slik at man kunne kaste ut de republikanske observatørene fra valglokalene med påskudd om smittefare, for deretter å dumpe hundretusenvis av falske Biden-stemmer (eller stemmer importert fra den befolkningsrike nabostaten som allerede var vunnet for Biden, nemlig New York). Det er ingen annen logisk forklaring på at Biden plutselig fikk 138 339 stemmer i Detroit, Michigan, klokken fire på valgnatten, mens Trump og de andre kandidatene fikk ingen. Tilsvarende skjedde i Milwaukee, Wisconsin, mens i storbyene Pittsburgh og Philadelphia i Pennsylvania hadde man sikret seg muligheten til å telle opp såkalte poststemmer inntil tre dager etter valget. Blant disse stemmene som langsomt ble talt opp, fikk Trump 3000 mot Bidens 578 000, etter at Trump hadde ledet med over 500 000 dagen før.

Og så til hendelsene 6. januar i fjor som i norske medier blir fremstilt som «Trump og Trump-tilhengernes angrep på demokratiet», som sammenlignes med 11. september og Pearl Harbor, til og med den amerikanske borgerkrigen og Holocaust er blitt nevnt i amerikanske medier. Det finnes ingen grenser for hva de kan få seg til å si, og visst var disse hendelsene alvorlige. Det er bare det at hele den fremstillingen vi får formidlet i norske hovedstrømsmedier er nøye regissert og den er falsk.

Trump hadde ingen interesse av å avbryte en demokratisk avstemning i Kongressen som så ut til å vippe hans vei! Demokratene hadde derimot alt å tape, derfor hadde de interesse av å stanse den midlertidig, for deretter å legge skylden for "avbrytelsen" på Trump og hans tilhengere. Det var to fluer i en smekk: Man fikk skremt mange republikanerne i Kongressen fra å stemme mot å godkjenne valgresultatet for Biden, og man kunne bruke hendelsen som et påskudd for å angripe Trump-tilhengere. Litt på samme måte som 22. juli her i landet har blitt brukt av den politiske venstresiden som et instrument for å «kneble» de som kritiserer deres politikk fra høyresiden, bare enda råere. I dag har USA over 500 politiske fanger som sitter innesperret på ubestemt tid, uten lov og dom, under svært kummerlige forhold også etter amerikansk standard, med påskudd i hendelsene 6. januar. Hadde det ikke vært for Fox News-ankerne Tucker Carlsson og Laura Ingraham samt oppmerksomhet fra noen få republikanske senatorer, hadde vi antagelig ikke hørt noe om dem i det hele tatt.

Av det vi vet i dag var 6. januar en mer eller mindre planlagt felle mot Trump og hans tilhengere. Trump ante at noe slikt kunne skje og tilbød majoritetsleder i Representanthuset Nancy Pelosi (som hadde det øverste ansvaret for sikkerheten på Capitol) 10 000 mann fra nasjonalgarden. Pelosi takket nei (etter det jeg har hørt fem ganger!) og derfor var det altfor få politifolk til stede da mobben kom. Den besto av såkalte FBI-informanter som hadde infiltrert og førte an i ymse grupper som er blitt knyttet til Trump (Qanon, Proud Boys osv.) og personer fra den venstreorienterte aktivistgruppen Antifa. De samlet seg før Trump var ferdig å tale, og da det var ankommet mange nok ekte Trump-tilhengere, gikk dørene til Kongressen plutselig opp og en svartkledd person (Antifa?) som sto innenfor politisperringene vinket folkemassen mot seg. Da åpnet politifolkene sperringene og lot folk gå inn i kongressbygningen, helt fredelig. Jeg har sett levende bilder som viser dette, men de blir jo aldri vist på NRK.
24
Joar Dalheim:
Quote
Derfor kan man ikke stole på resultatet fra klimamodeller. Og de bør derfor heller ikke ukritisk benyttes til å basere klimapolitikken vår på.

Uforståelig at Dalheim tilsynelatende mener at vi trenger klimapolitikk og at klimamodellene kan brukes i den forbindelse, dog ikke ukritisk.
25
Jeg er fremdeles på Facebook, og observerte i dag en meningsutveksling mellom noen personer som har en smule bedre faglig bakgrunn en gjennomsnittspolitikeren.

Joar Dalheim:

Quote
Her er min forklaring på hvorfor ingen klimamodeller er pålitelige.
Først kort om min bakgrunn. Jeg har doktorgrad fra NTH (NTNU) innen numerisk løsning av partielle differensialligninger (som også er grunnlaget for alle klimamodeller, selv om jeg i min doktorgrad ikke fokuserte på klima men på turbulent strømning rundt objekter).
Fremtidig klima kan i teorien beregnes med basis i Newtons andre lov for fluider (Navier-Stokes), men det er i praksis umulig å sette nøyaktige nok randbetingelser til å få pålitelige resultater.
Det er i tillegg så mange skalaer (rom og tid) involvert at det i praksis er umulig å simulere alle skalaer uten å legge inn forenklede modeller for noen av skalaene. For direkte numeriske simuleringer (søk på DNS Navier-Stokes om du vil lese mer) er det i praksis umulig å regne på noe større enn et eksosutslipp fra en bil uten at simuleringene blir så komplekse at de ikke kan regne i sann tid (det tar mer enn 1 sekund simuleringstid å regne seg 1 sekund frem i simulert tid). Det betyr at man må lage forenklede modeller for deler av fysikken om man skal regne fremover i tid for systemer som er større enn et eksosutslipp fra en bil. For et system som skal dekke hele kloden og være gyldig 50 år frem i tid, er det nødvendig med så mange og store forenklinger at de ikke lengre kan regne direkte på fysiske lover men på semi-fysiske lover basert på antakelser.
Og her ligger problemet med klimamodeller:
De er i hovedsak styrt av antakelser og forenklede modeller for hvordan randbetingelser vil endre seg fremover i tid.
Som et eksempel kan ikke endringer i randbetingelser pga El Ninjo beregnes direkte i klimamodeller, men må legges inn «manuelt» som en forutbestemt dynamisk randbetingelse.
El Ninjo blir input, ikke output av klimamodellene.
På samme måten må man legge inn antakelser om både fremtidig atmosfærisk innhold av CO2, og man må legge inn svært forenklede modeller (antakelser) om hvordan atmosfærisk CO2 påvirker randbetingelsene.
Derfor viser klimamodellene i realiteten bare det svaret som legges inn som en antakelse av de som lager modellene.
Fremtiden som vises av klimamodellene er altså like mye input til modellene som det er resultat av modellene.
Derfor kan man ikke stole på resultatet fra klimamodeller. Og de bør derfor heller ikke ukritisk benyttes til å basere klimapolitikken vår på.

Geir Hasnes:

Quote
Takker for fremstillingen. Imidlertid er den altfor høytflyvende for den jevne mann inkludert politikerne. De vet ikke engang hva en 'modell' er. Problemet med ordbruken 'modell' er at den har forskjellige betydninger alt etter fagfeltet. Folk flest vet ikke at innen ditt område så brukes modellen gjennom å være implementert i et program som kan kjøre simuleringer. De tror modellen speiler virkeligheten, omtrent som en modell av et fremtidig bolighus viser hvordan bolighuset blir seende ut i virkeligheten. Du bruker i ditt innlegg over minst 15 termer som folk flest ikke har noe forhold til eller ikke aner hva er - eller ikke greier å danne seg et mentalt bilde. Dette er ikke for å være ekkel - jeg prøver å påpeke at uansett hva man sier rent faglig preller det av som vann på gåsa. Folk flest inkludert bortimot samtlige politikere skjønner ikke hva randbetingelser gjør i en klimamodell, de skjønner ikke sanntid, de detter av lasset når du sier Navier-Stokes. I det øyeblikk du sier partielle differensialligninger så har du mistet 99 prosent av tilhørerne. PS. Jeg er assistant professor på Institutt for Teknisk Kybernetikk, og jeg antar du kanskje tok doktorgraden der?

Joar Dalheim:

Quote
Jeg er enig i det du sier.
Selv om jeg har forsøkt å «folkeliggjøre» terminologien og logikken til et nivå der folk flest kan forstå, så er det kanskje fortsatt for teknisk?
Men når jeg snakker om N-S og differensialligninger så er det kanskje også for å snakke til de som egentlig ikke søker å forstå, men å heller vurdere HVEM som snakker og hvem de vil stole på..
Det enkle budskapet mitt er at resultatene fra klimamodellene hovedsaklig bare er en oppsummering av alle antakelsene som legges inn som input.
..og da har jeg ikke engang utfordret hvor mange parametre som ikke er tatt med i inputen og modellen..
PS! Jeg tok min doktorgrad i grensesnittet mellom flere institutter; konstruksjonsteknikk, marin, maskin og matematikk. Men mine to veiledere satt på SINTEF fluidmekanikk og NTH Konstruksjonsteknikk.

Dag Lukkassen:

Quote
Viktige påpekninger som i stor grad overensstemmer med mine egne tanker   
Som matematiker kan det ofte være morsomt å gå igjennom påstander fra folk som tror de har funnet moteksempler på kjente setninger som ikke er noe diskusjonstema i fagfeltet. Jeg kjenner også lysten til å dra meg i mitt imaginære hår når folk som ikke har peiling nekter å akseptere uomtvistelige matematiske kjensgjerninger.
Når man hører tonen i debatten rundt global oppvarming får man inntrykk av at man har å gjøre med mye av de samme utfordringene: Hvordan få Carl I, Taxi-sjåfører, og sinte gamle gubber til å skjønne at de er helt på bærtur, at de bestrider en viten og en forståelse som er langt over deres fatteevne, og som gjør dem like latterlige overfor ekspertene som når en lekematematiker viser meg "beviset" for at mengden av reelle tall likevel er tellbare.....
...Men slik er det ikke. Da jeg på slutten av 80 tallet for alvor begynte å jobbe meg fram mot forskningsfronten innen numeriske løsninger av partielle differensiallikninger, som er basisen for å forstå dynamikk og endringer i naturen, gjorde jeg som så mange andre av mine nåværende kolleger, jeg leste bøkene til den kjente svenske matematikeren Claes Jonsson. De er i dag pensum blant mine egne PhD studenter. Jeg oppdaget nylig at Johnson nå er blant de ytterst få som tør å ta bladet fra munnen og som går i strupen på det han oppfatter som feilslutninger om global oppvarming.
Joda vi har hørt den før. Det vil alltid være en eller annen dusteprofessor som på død og liv må gå mot strømmen, uansett hvor åpenbare realitetene er for alle de andre. Men i dette tilfellet tror jeg bakteppet er mer nyansert. Blant mine nærmeste kolleger vender mer enn halvparten tommelen ned for den politiske korrekte vinklingen som klimadebatten har fått, men svært, svært få tør å åpne slusene i full offentlighet av frykt for stigmatiseringen som vil følge.
Hva som er den fulle og hele sannhet, om vi får global oppvarming eller nedkjøling, er jeg ydmyk nok til å si at det vet jeg ikke, men jeg skulle ønske debatten tok en mer åpen form der oppegående mennesker fritt kan få si hva de mener uten å bli idiotforklart, uansett om de er taxisjåfører eller matteproffer.

26
Ny forskning / Re: Tilbakestråling er reelt
« Last post by Okular on 08.01.2022, 13:34:26 »
Nå har Herman Harde og Michael Schnell (H&S) greid å måle at CO2 har en temperatureffekt (drivhuseffekt) i laboratorium, beskrevet i artikkelen ” Verification of the Greenhouse Effect in the Laboratory ” https://scc.klimarealistene.com/produkt/verification-of-the-greenhouse-effect-in-the-laboratory/ .

Og som vanlig - for dette er så menn ikke første gang slike 'laboratorie-beviser' er blitt publisert, ofte til stor fanfare fra dogmatikerne - har ikke et slikt resultat noe som helst å gjøre med vårt faktiske jordsystem. Dette er pisking av den proverbiale døde hesten ... Uansett hva slags effekter du isolerer i et laboratorium, så sier det oss null og niks om hva som skjer der ute i naturen. Det eneste du - som vanlig - kan gjøre for å se om en postulert/hypotetisert fysisk effekt faktisk er reelt virkende i jordsystemet er å ... observere jordsystemet. CO2 har ingen oppvarmende effekt på atmosfæren, ergo kan den heller ikke ha en oppvarmende effekt på overflaten. For det er atmosfæren som gjør overflaten varmere - i snitt! - enn den ville ha vært uten. Men den gjør det IKKE gjennom 'tilbakestråling', som fortsatt er et like dødfødt og ufysisk uttrykk som det alltid har vært*, men gjennom å begrense hvor fort overflatens absorberte solvarme unnslipper overflaten igjen - dette gjør den gjennom å redusere temp-differansen mellom overflaten og dens umiddelbare termiske omgivelser (verdensrommets vakuum kontra atmosfærens oppvarmede luftmasser). Atmosfæreeffekten er ikke mer komplisert enn som så: https://okulaer.com/2015/06/20/why-atmospheric-mass-not-radiation-p1/

*'Tilbakestråling' er ikke annet enn den ene siden av en konseptuell tostrømsmodell av radiativ varmeoverføring. Den er med andre ord kun et produkt av den menneskelige hjernes behov for struktur og orden. Det er kun inni våre hoder vi kan 'se' tilbakestråling som en radiativ fluks separat fra en samtidig 'framoverstrålingsfluks', og det er slik vi framstiller den rent matematisk, for lettere å kunne regne på den. Som med alle modeller er den imidlertid en forenkling av virkeligheten. Alle ekte (ærlige) fysikere vet dette. I realiteten finnes ingen slik todeling av en varmefluks. Vi deler varmeoverføringen konseptuelt opp i to simpelthen fordi den foregår mellom to motstående områder. På kvantenivå farer fotonene naturlig nok i alle tenkelige retninger, ikke bare i to. På makronivå observerer vi alltid kun selve overføringen av energi, og den er enveis - når det gjelder varme, alltid i naturen fra varmt til kaldt.

Ergo, enhver atmosfærisk bestanddel som bidrar til en netto OPPVARMING av atmosfæren, som altså bidrar positivt til atmosfærens termiske masse (dens materielle evne til først å absorbere varme (Q) og deretter å holde på den i form av indre energi (U)), og som samtidig IKKE frigir en tilsvarende (eller større) mengde indre energi i form av varme til dens ytre omgivelser (dens varmesluk, verdensrommet; overflaten er dens varmekilde), vil indirekte også virke oppvarmende på overflaten. Ironisk nok - sett i grelt lys av den inverterte begrepsbruken de aller fleste mennesker av i dag er blitt programmert til å ta i bruk - er det de (praktisk talt) IKKE-radiativt aktive molekylene i atmosfæren (nitrogen, oksygen, argon) som gir et slikt bidrag, mens de molekylene som regnes som radiativt (IR) aktive (altså de famøse 'klimagassene', men også aerosoler og skyer) snarere, etter at regnskapet er gjort opp, kjøler atmosfæren ned - de både varmer den opp (absorberer varme, mest fra overflaten, men også litt direkte fra sola) og kjøler den ned (emitterer varme og/eller reflekterer innkommende varme fra sola), men sistnevnte effekt er langt større, slik at nettobidraget blir markant negativt. Dette er jo også helt nødvendig, for å kompensere for den store og monotone oppvarmingseffekten de strålings-inerte molekylene bidrar med - nitrogen, oksygen og argon (dvs. 99,5% av atmosfæren) er tross alt ikke i stand til å stråle ut relevante mengder av atmosfærens indre energi til verdensrommet i form av varme (OLR = IR). Mer eller mindre 100% av jordas OLR (varmetap i form av stråling) til verdensrommet er emittert enten direkte fra overflaten gjennom det såkalte 'atmosfæriske vinduet', eller fra atmosfærisk H2O (vanndamp, skyer), med små bidrag også fra sporelementer som CO2, CH4, div. NOx'er og O3 ... Det er altså disse bestanddelene som gjør atmosfæren i stand til å kjøle seg ned, ellers hadde energi hopet seg opp i den til den ikke lenger kunne fungere konvektivt, foruten i et smalt og fluktuerende luftlag i direkte kontakt med overflaten.

Så ja, 'Klimagasser' er for så vidt et korrekt begrep - de er viktige bidragsytere til atmosfærens (vel, troposfærens) dynamikk (værsystemer -> klima): oppvarmede luftlag (+U) fra overflaten stiger opp i retning tropopausen og kjøles gradvis ned (-U) gjennom utstråling til verdensrommet på veien, inntil de har mistet all sin konvektive oppdrift og synker ned, et annet sted enn de kom opp, mot overflaten igjen). Men av samme grunn må jo også nitrogen, oksygen og argon kunne kalles 'klimagasser' - de bidrar til oppvarmingen, og dermed oppdriften, av lavereliggende luftmasser.

Det som er invertert (og det garantert med hensikt) er begrepet 'Drivhusgasser'. For er det noe H2O og CO2 et al. i atmosfæren IKKE bidrar til, så er det en netto oppvarming av verken atmosfæren eller (i forlengelsen av det) overflaten - de kjøler isteden ned. Snarere burde N2, O2 og Ar med rette kunne kalles 'Drivhusgasser'. Men det er nok best å la være å bruke begrepet i sin helhet ...

Jeg har tidligere diskutert dette på bloggen min, bl.a. i denne posten:
https://okulaer.com/2018/02/25/an-atmospheres-ir-activity-wont-make-it-warmer-and-so-cannot-be-the-cause-of-surface-warming-either/

Jeg har også tidligere vist til en enkel studie med dobbeltglassvinduer gjort ved Lawrence Berkeley-laboratoriet i California i 1989, som viser hvordan konveksjon alltid nuller ut ethvert forsøk på å hindre varmeoverføring radiativt gjennom luft. Det trengs ikke mer enn en cm eller to før en slik effekt er nøytralisert.
27
Ny forskning / Re: Tilbakestråling er reelt
« Last post by Telehiv on 07.01.2022, 16:25:51 »
Petter T,
fint å få spilt inn et nytt studium på dette området. Konklusjonene synes å støtte tidligere forskning som the usual suspects notorisk har avvist som "fornektende". Regner med det blir litt debatt rundt dette videre?
Kanskje her på forumet også?
28
Ny forskning / Tilbakestråling er reelt
« Last post by PetterT on 07.01.2022, 14:25:54 »
Nå har Herman Harde og Michael Schnell (H&S) greid å måle at CO2 har en temperatureffekt (drivhuseffekt) i laboratorium, beskrevet i artikkelen ” Verification of the Greenhouse Effect in the Laboratory ” https://scc.klimarealistene.com/produkt/verification-of-the-greenhouse-effect-in-the-laboratory/ .

De skriver i Abstract:
”We measure the additional warming of a pre-heated plate due to back-radiation of the greenhouse gases carbon dioxide, methane and nitrous oxide as a function of the gas concentration, and we derive from the observed warming the radiative forcing of these gases. The measurements are well confirmed by radiation transfer calculations and underline that there exists no climate emergency.”
Og noen utdrag fra Conclusion:
“it is an interesting curiosity that, had convection produced a uniform temperature, there wouldn’t be a greenhouse effect (Lindzen, 2018 [34])”
“Simply expressed: the greenhouse effect contributes to some warming of the Earth's surface and by this also to some additional convection, but not to any remarkable direct warming of the air temperature. At least that is the lesson learned from the experiments with CO2, methane and nitrous oxide. This finding is of particular importance since air warming is a necessary prerequisite for the alleged CO2-water vapor feedback, without which there would be no threatening Earth warming. “
“Already the presented measurements and calculations demonstrate the only small impact on global warming with increasing GH-gas concentrations due to the strong saturation”

Laboratorieeksperimentene har vist at atmosfæren nå er mettet når det gjelder drivhusgasser og deres innvirkning på temperatur, og det er det samme som i den teoretiske analysen til  Wijngaarden og Happer, 2020: https://arxiv.org/pdf/2006.03098.pdf .  Mer CO2 har liten effekt. 

H&S finner at drivhuseffekten i realiteten er så liten at den kan ignoreres når det gjelder global temperatur og klimaendringer, noe svært mange er kommet til før dem (f.eks. Happer, Koonin, Lindzen her: https://casetext.com/brief/317-cv-06011-157-the-people-of-the-state-of-california-v-bp-plc-et-al 2018 ).
29
...er også temmelig grått

...grått beskriver også bra hjernevinningene til dem som (ikke) har vurdert kost/nytte for de mineralslukende solpanelene:30
Som tidligere nevnt har jeg en bedre betegnelse (hvor vi også beholder fargemetaforen, eller mangel på sådan):

DET GRÅ SKIFTET

ineffektive vindmøller er grå, fortetting med blokker i byer og tettsteder, drivhusplanter som går rett i søpla pga. vanvittige strømpriser og meningsensretting og sensur i media er også temmelig grått
Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 10