Nyeste innlegg

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Energi og miljø / Sv: Strømpris-plyndringen allerede i full gang
« Nyeste innlegg av Telehiv 28.11.2018, 20:19:32 »
Les mellom linjene i denne artikkelen, så vil dere se at det allerede er blitt gjengs å relatere norske priser til de europeiske - i et land som i utgangspunktet er mer enn selvforsynt med billig vannkraft.
Eller for å si det som det er: Hvis vi ikke hadde blitt så skrekkelig lurt på disse utenlandskablene.
Men nå får vi altså høre hvordan vindkraftpriser osv. på kontinentet gjør at vi dessverre ikke lenger kan regne med annet enn "skyhøye" elpriser i framtiden her til lands også. Og det som aldri skulle bli aktuelt selv om vi bygde alle disse utenlandskablene....

Link: https://e24.no/energi/stroem/kaldt-vaer-ga-stroemprishopp-kan-vaere-et-forvarsel/24504269

Ikke mye norsk vann igjen i lyspærene våre lenger:
22
Andre emner enn klima / Sv: Krenkelsens tid
« Nyeste innlegg av stjakobs 28.11.2018, 18:37:13 »
Her kryper rektor ved NTNU til korset og legger seg flat - selv om det er meget sannsynlig at han ikke har hatt så mye med de dårlige vurderingene å gjøre. Noen som vet hvor instituttleder Riina Kiik er nå?

https://www.universitetsavisa.no/politikk/2018/11/28/Rektor-Her-tr%C3%A5kket-vi-feil-76078.ece?fbclid=IwAR3_G90GUUQw_ePXWaQ3JCBR1ddpuln2lSL_9miGpBxpzy8SilJEw_mED6w23
Det er så en gammel miljøverner kan gråte:

Av en total pott på 1623 milliarder offentlige utgifter, gikk 2,1 prosent til miljøvern, ifølge ny statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Men er det reelt "miljøvern" vi snakker om her, eller bare kreativ bokføring?
La oss se nærmere på de underliggende tallene:

– Kommunale utgifter til avløpsvann og avfallshåndtering utgjorde størsteparten av de offentlige utgiftene til miljøvern. For 2017 sto disse for 72 prosent av de totale utgiftene, om lag 25 milliarder kroner, og hvor kostnadene til vann og avløp var den desidert største, skriver SSB i sin gjennomgang av tallene.

Men hvor mye av dette kan regnes som "miljøvern"?! Dette er jo egentlig helt ordinær drift av samfunnsmessig infrastruktur!
Så hva med våre kloakksystemer her til lands:

https://www.nordlys.no/nyheter/kloakken-flyter-fritt/s/1-79-4721922

Eksempel på regnskapsteknisk uttrykk for "miljøvern":

 
Men det blir verre, dess lenger vi leser:

Utgifter til klimatiltak, tiltak som i hovedsak skal redusere utslipp av klimagasser, er den største utgiftsposten sett bort fra avløpsvann og avfallshåndtering. For 2017 utgjorde dette drøye 3 milliarder kroner og 9 prosent av de totale offentlige utgiftene til miljøbeskyttelse. Halvparten av dette er klimatiltak i utlandet.

"Halvparten til klimatiltak i utlandet"?!

Lurer på hvor de skal godskrive "import av skitten strøm fra utlandet til tredobbel pris av det Norges rene vannkraft kunne vært priset til".
Under "klimatiltak i utlandet"?!

Link: https://forskning.no/forurensning-miljopolitikk-ntb/det-offentlige-brukte-34-milliarder-pa-miljovern-i-fjor/1264186

Eksempel på "miljøvern" i et land som er mer enn selvforsynt med vannkraft:Sannheten er at når vi regner litt på dette en gang til, så er midlene som går til reellt/aktivt miljøvern omtrent ingenting, slik at sporbare tiltak rettet mot reelle miljøproblemer er sånt som skolelever på dugnad i fjæra....

Summene som faktisk går fra statskassen til miljømessig meningsløs - og ofte sterkt selvskadende - klimasurrealisme er derimot mye, mye større enn hva SSBs regnskap viser, skjult bak en strøm av poster og tildelinger langt utenfor alt som har med miljø å gjøre. Galskapen og det meningsløse sløseriet av fellesskapets penger rundt dette får vi ta i et senere innlegg.

Jeg sier med byoriginalen Kjutta da Kristianssands klokketårn hang på halv åtte den 9. april 1940: Nå må snart myndighedane gribe inn...
 
24
Andre emner enn klima / Sv: Krenkelsens tid
« Nyeste innlegg av Telehiv 28.11.2018, 12:17:44 »
Det triste med NTNU som moderne samfunnsvitenskapelig arena er det historiske fraværet av nettopp sentrale ytringsfrihetstradisjoner for annet enn gangetabeller og logaritmer.

Institusjonen har ennå ikke klart å bryte ut av den gamle teknisk-naturvitenskapelige rammen der det å lese og diskutere følsomme og kompliserte samfunnsforhold bredt ble sett på som avsporende for studentenes utvikling mot lederroller i tekniske yrker.
Allerede på 1970-tallet fikk for eksempel daværende professor Jan Brøgger (nesten alenestående pioner i utviklingen av samfunnsvitenskap i Trondheim) derfor all slags kneblende stempler på seg da han prøvde å dra inn nødvendige alternative samfunnsforståelser, teorier og metoder i debatten og lærematerialet. Ikke minst fordi den tidens onde svøpe for fri meningsutveksling, AKP-tyranniet, straks erklærte ham for fascist/kjønnsfascist, kulturimperialist, osv.

Det eneste lyspunktet jeg kan se i dag er at noen i NTNUs (øverste) ledelse faktisk synes å ha litt bedre gangsyn og forståelse for ytringsfrihet enn skrekkeksemplene som framvises på instituttnivå. Jeg hører noen lokale spør: Er det 70-tallets hekseprosesser mot Brøgger som har fått moderne uttrykk i dagens stakkarslige og ekstremt uakademiske hets mot bl.a. Eikrem?
 
25
Energi og miljø / Strømpris-plyndringen allerede i full gang
« Nyeste innlegg av Telehiv 28.11.2018, 11:57:12 »
Jeg har i flere artikler tatt opp folks naivisme om hva "fri flyt av strøm" betyr for norske strømbrukere, og hvordan økende legging av utenlandskabler er en uavvendelig vei til ren plyndring av norske strømbrukere.I tillegg har folk fått tvangsinstallert (svære gebyrer hvis man nekter) nye strømavlesere som utenfor folks kontroll priser opp strømforbruk visse tider på døgnet. Dvs. de tider på døgnet der folk trenger å bruke strøm og forbruket derfor er høyest. Skal du spare penger på dette må du stå opp om natten for å bruke elartikler. ikke særlig bra kombinasjon med å klare jobben på dagen, må man tro....

Og strømprisene kjøres i vei, se bare her hva en leverandør skriver (som argument for at du bør hoppe over på fastpriser):

"Spotprisen har steget kraftig de siste dagene, og eksperter varsler skyhøye strømpriser i vinter. Samtidig kan du få fastprisavtaler som er langt billigere.
Strømselskapene tilbyr ulike typer avtaler til kundene. Spotavtaler er den mest anbefalte, men i helt spesielle tilfeller kan det være gunstig å gå for en fastprisavtale. Dette gjelder hovedsaklig i perioder der det ligger an til at strømprisen kan stige kraftig.
Ferske tall (27. november) viser at strømselskapenes innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen har steget til hele 77,70 per kilowatt (inklusiv mva. + kostnader) i store deler av landet."

 
Link: http://forbruker.nettavisen.no/bor-du-velge-fastpris-for-strom/?skin=df-skin-privat&width=df-width-100&row=df-row-1&position=front-37

Som sagt, med god støtte i klimaidiotiets "logikk" er vår naivisme rundt strømmanipuleringen grenseløs: Vår rene vannkraft skal like-prises med europeisk olje-, kull- og vindkraft og vel så det...
26
Andre emner enn klima / Sv: Krenkelsens tid
« Nyeste innlegg av stjakobs 28.11.2018, 11:41:23 »
Her er litt mer "inside" informasjon - Minerva - "Vil ikke svare på om klager brukes til å
strupe meningsmangfold ved NTNU":

http://stjakobs.dyndns.org/pdf/Minerva.pdf

27
Andre emner enn klima / Sv: Krenkelsens tid
« Nyeste innlegg av stjakobs 28.11.2018, 11:11:27 »
Vi har sett at det ved stadig flere vestlige universitet foregår "krenkelser". Ledelsen ved disse universitetene prøver å unngå at krenkelsene brer om seg. Dette gjør de ved å legge bånd på ytringfriheten og muligheten for fri debatt.

Redselen for at folk skal bli krenket benyttes også til å hindre kritikk av regler, prosesser og oppførsel ved de øverste organer ved universitetene. Ved NTNU har vi en slik prosess som langt fra er ferdigbehandlet - stormen mot Øyvind Eikrem ved Institutt for sosialt arbeid. Dette marxistinfiserte instituttet benytter sleipe metoder for å kunne fortsette å mobbe Eikrem.

For de som ikke registrerte dette, startet det hele ved at Eikrem lot seg intervjue av Resett (resett.no) om det tragiske dobbeltdrapet i Trondheim. Instituttleder Riina Kiik ble fly forbannet, antagelig mest fordi Eikrem hadde latt seg intervjue av den angivelig "nazistiske/facistiske" "bloggen" på nettet som heter resett.no. Nå blir det nok noen ettervirkninger av disse sensurforsøkene. Her er begynner til og med Adressa å våkne opp - "Dette er pinlig NTNU":

https://www.adressa.no/meninger/leder/2018/11/28/Dette-er-pinlig-NTNU-17956898.ece?fbclid=IwAR2Qmu3C3tH75EfgpH3wdfC_5UoUgrx9cx40mYvilWLyv0i6qlA2MBwgWNg


Også Dagbladet har interessert seg her: https://www.dagbladet.no/kultur/ntnu-trenger-en-skole-i-ytringsfrihet/70501104?fbclid=IwAR3YzgwpzoTIK2SBHe2DYvV352WGzT6cp4lw4smhuJNeCFRvz2Nu9p_FCTg
Kanskje noen i media burde finne ut av hvem som ga studentene beskjed om å skrive disse klagebrevene.
28
Skråblikk / Sv: Spansk polit arresterte Mennesker fra Sted
« Nyeste innlegg av Telehiv 27.11.2018, 20:25:40 »
Men vi glir som kjent langsomt over i svenske tilstander vi også:
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zLKwx5/hemmelig-politidokument-mangler-kapasitet-til-aa-etterforske-gjengkriminelle?utm_content=row-1&utm_source=vgfront

Som i Sverige:
Gode kontakter jeg har i politiet sier at det ikke bare er snakk om "manglende kapasitet" men at stadig flere i politiet ikke tør å følge opp utenlandsk/innvandringsrelatert kriminalitet, skremt av trusler mot både dem og deres familie.
Det kan forklare den parodisk svake involveringen og mangelen på inngripen i gjengkriminaliteten.


29
Skråblikk / Sv: Spansk polit arresterte Mennesker fra Sted
« Nyeste innlegg av Telehiv 27.11.2018, 17:42:39 »
Apropos hva vanlige svenske borgere helst ikke skal få vite noe om, men som SVT likevel har informert om (er det lov å håpe på at man begynner å forbedre seg litt?), dog med dekknavn på de involverte:
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/malmo-betalade-miljonbelopp-gangkriminella-fick-lyxlagenhet

Resett har omtalt det her, det kan jo være greit å se litt mer av hva "svenske tilstander" kan bli også her hjemme hvis man ikke tar rev i seilene:
https://resett.no/2018/11/26/malmo-brukte-70-millioner-pa-luksusleiligheter-til-gjengkriminelle/
30
Skråblikk / Sv: Spansk polit arresterte Mennesker fra Sted
« Nyeste innlegg av Telehiv 27.11.2018, 16:02:52 »
Eller: Hvor kommer denne maniske viljen til selvskading fra?
Parret med den ytterste nedlatenhet og forakt for helt alminnelige, skikkelige mennesker som syns at dette bærer galt av sted?
Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 10