Nyeste innlegg

Sider: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Skråblikk / Skråblikk: Nonsenskorrelasjoner av guddommelig format
« Nyeste innlegg av Telehiv 12.08.2018, 10:14:08 »
En gluping med glimt i øyet, militær etterretningsanalytiker og Harvard juskandidat Tyler Vigen, har skrevet en hel bok med eksempler på den gyldne vitenskapelige regel at "korrelasjoner er ikke det samme som årsaker".

Den alarmistiske klimaindustrien - herunder deres vitenskapelig hjelpeløse oppfølgere i media - har imidlertid brukt mye energi på å smyge seg rundt dette, jfr. deres påstander om at når temperaturen dokumentert synker i 30-års perioden etter andre verdenskrig tross jevn økning i atmosfærisk CO2-innhold i samme periode, så avvises det som bare "vær" og uansett ikke relevant som falsifisering av CO2-hypotesen. Når temperaturen derimot stiger i den påfølgende 30-årsperioden i kombinasjon med stigning i CO2-nivå er det plutselig snakk om "dramatiske klimaendringer" med "en klar korrelasjon mellom økt temperatur og økt CO2-nivå".

Men metodisk skolerte folk ser jo straks at dette er en vitenskapelig sett pillråtten argumentasjon som bryter alle verifikasjonsregler med sin hårreisende underliggende påstand om at "korrelasjon er faktisk det samme som årsak i dette tilfellet - fordi vi har definisjonsmakten og fordi vi sier det!".

For det vi faktisk ser er selvsagt bare at man cherrypicker fra helt kontrære statistiske korrelasjoner til en entydig årsaksforklaring som skal legitimere CO2-hypotesen (selv om den allerede er falsifisert i de foregående 30 årene). Man bruker rett og slett konstruerte og ikke-verifiserte korrelasjoner (i tillegg basert basert på høyst tvilsomme observasjonsdata) som man i neste omgang har kokt sammen i modeller og deretter tolket fritt. Altså: "Nonsenskorrelasjoner".

Nettsiden SPURIOUS CORRELATIONS viser prinsippet for klimatenkningens nonsenskorrelasjoner
Det er her Tyler Vigens nettside Spurious Correlations setter ting i sitt rette perspektiv.
Her kan dere finne hylende morsomme og i praksis helt parallelle eksempler på nonsenskorrelasjoner av den typen klimaforskningen dessverre har dyrket i flere tiår som "vitenskap", men hvor oppegående folk ser hvor nivået egentlig ligger når udyktige og/eller uredelige, og uansett opportunistiske, forskere finner "dramatiske korrelasjoner" de mener verden må informeres om (selvsagt i håpet om mer støtte til deres livsviktige prosjekt).Tylers eksempler er selvsagt mest for lattermusklene, men når tilsvarende idiotkorrelasjoner rundt klima kjøres fram som truende for menneskeheten og krever sterke "straffetiltak" stopper latteren i halsen på dem som har øyne å se med og hjerne å tenke med...

Link: http://www.tylervigen.com/spurious-correlations

PS: Her er en korrelasjon jeg er sikker på at MDG vil bruke mot norsk oljeindustri (hvis de bare oppdager den):
PS2: Jeg vil igjen presisere at jeg er en ivrig miljøverner (der vi har nok av dokumenterte forhold å gripe fatt i) og en like aktiv motstander av dårlig klimaforskning (der vi bare har dårlig forskning å gripe fatt i).

12
Aktører og hendelser / Christy og Muller - like argumenter, ulik konklusjon!
« Nyeste innlegg av translator 11.08.2018, 15:36:52 »
Takk Telehiv. Jeg har nå endret overskriften på denne tråden til ikke kun å handle om Christy, for i min lille runde hvor jeg ser på hva aktører jeg har hatt sansen for tidligere er turen nå kommet til Richard Muller. Selv om Muller og Christy er uenige om hovedspørsmålet, så er det påfallende hvor likt de tenker og argumenterer. Noen eksempler:

Sitat
1. NUMBERS:

Christy: All science is numbers.

Muller: If you don't understand the numbers, you don't understand the science.

2. SUSTAINABILITY:

Christy: If it is not economically sustainable, it is not sustainable.

Muller: If it is not profitable, it is not sustainable.

3. EXTREME WEATHER:

Christy: The extreme weather events we care about are not increasing in frequency or intensity.

Muller: There is no evidence for increased variability in temperature, droughts, storms, floods, more hurricanes or more tornados.

4. RENEWABLE ENERGY:

Christy: The CO2 emissions in Germany and Japan rose because they had to have back up for wind and solar all the time.

Muller: Don't let the false advertising about renewables fool you. Their capacity refers to the peak power, when the sun is highest on clear days, or when the wind is blowing at its strongest.

Listen kunne sikkert blitt gjort lengre. Det er mye Christy ikke nevner i sine foredrag, men som kommer som en logisk konsekvens av at de begge har en grunnleggende respekt for vitenskapen og også evner å ha begge bena godt plantet på jorden (punkt 1 og 2).

Dette gjelder ikke minst synet på sjarlataner og juksemakere i klimadebatten, type Al Gore og Michael Mann. Richard Muller hadde tatt inn over seg skeptikernes kritikk da han laget sin egen undersøkelse, Berkeley Earth. Han samlet inn data fra flere målestasjoner, over et lengre tidsrom, og kom til konklusjonen at det kun er økningen i CO2 som passer med temperaturmålingene, og at vi derfor har et problem med global oppvarming. Hans løsning er imidlertid langt fra det politisk korrekte. Han sier:

Sitat
If you are not discussing China, you are not discussing solutions to global warming.

China's social harmony demands economic growth and pollution reduction.

Det er altså (nesten) helt uten virkning hva resten av verden gjør så lenge Kina fortsetter med kullkraft, som ikke bare fører til global oppvarming, ifølge Muller, men også luftforurensning som er et stort problem i kinesiske byer. Muller mener at vi må ta tak i luftforurensningen. Hvordan? Det er mye man kan gjøre feil, sier han. F.eks. å selge Tesla til Kina vil gjøre vondt verre, for bilene vil måtte gå på elektrisitet fra kullkraft som skaper mer forurensning enn fra olje. Som løsning nevner han tre ting:

Sitat
Energy conservation and effieciency
Shale gas
Nuclear

og begrunner det med en faktor han kaller Particulates (PM) eller svevestøv på norsk. Svevestøvet ved å brenne naturgass er nemlig 400 ganger mindre enn når man forbrenner kull. Når det gjelder kjernekraft hevder han at problemet med lagring av det radioaktive avfallet kan løses ved å grave det ned i hull 2 km under bakken, og han har utviklet et konsept for dette også.

TRUMP BEDRE ENN OBAMA
Under spørsmålsrunden på et foredrag i India spør en kvinne om hva den enkelte kan gjøre for å forhindre global oppvarming. Muller svarer:

Sitat
What we can do is very challenging, and I am not enthusiastic about convincing our political leaders that they should do something. And I don't just mean Donald Trump. However, on global warming, he doesn't believe it's real, and yet, he will do more to stop global warming than president Obama did. How does that make sense? Because he is pro nuclear power and he is pro natural gas, and Obama oppose both of those. So sometimes you can help a problem even if you don't believe in it. The fact is, I am more optimistic about global warming because the person I didn't vote for became president. (...) So I care less about what Donald Trump believes than what he does. I am optimistic.

Denne informasjonen har jeg hentet fra to foredrag. Det første, fra 2016, er virkelig en klasseforelesning. Muller forteller om høydepunkter fra hele sin akademiske karriere: Big Bang, utryddelsen av dinosaurene, istidene og til slutt global oppvarming, som han begynner på etter ca. 42 minutter.
https://www.youtube.com/watch?v=oS171npQeTM

Det andre foredraget, fra mars i år, er altså fra India og det er svært mange folk til stede (derfor delvis dårlig lyd). Innholdet om global oppvarming er stort sett det samme som i den forrige presentasjonen med den forskjellen at Muller presenterer hele konseptet sitt for lagring av atomavfall (fra ca 31-40 min).
https://www.youtube.com/watch?v=MzIWqpoFq4U
13
Modeller eller observasjoner / Isutviklingen i Arktis: Alarmisme versus fakta
« Nyeste innlegg av Telehiv 10.08.2018, 18:13:49 »
For 10-15 år siden - oppildnet av at isen faktisk var redusert i volum (dog helt i tråd med den forventede 30-årssyklus) - kjørte klimaalarmistene en stadig mer voldsom dommedagskampanje om isen i Arktis, som egentlig bare var en banal framskriving av en synkende trend, og som da selvsagt ville ende med at isen ville være forsvunnet i løpet av få år. Men som vanlig tok ikke disse historieløse alarmistene hensyn til de naturlige sykluser, og uansett trodde de at en ny (kaldere) naturlig syklus ville fullstendig overkjøres av deres eget overgirede CO2-modelloppkok.

Her er imidlertid grafen som viser de ulike katastrofescenariene opp mot den faktiske utvikling:
"Løgn" er ikke bare hva man sier, men også hva man behendig unngår å si:
Arktis-alarmistene har hele veien prøvd å unngå at allmennheten skal få se de varme tiårene i mellomkrigstiden, som viser omtrent samme sykliske lavnivå som de siste par-tre tiårene (men som altså har stabilisert seg siden 2006), men vi sannhetssøkere vil gjerne vise dette bildet:   
14
Aktører og hendelser / Sv: John Christy - herlig blanding av fakta og humor
« Nyeste innlegg av Telehiv 08.08.2018, 16:07:05 »
John Christy er alltid en interessant stemme i klimasaker. Noen har som kjent prøvd å debunke ham på at han er personlig kristen og dermed ikke kan være noen skikkelig naturvitenskapsmann, men de bør ta en titt på hans liste av utmerkelser innenfor helt ordinær/klassisk naturvitenskap: Mannen synes faktisk å kunne ha to tanker i hodet på samme tid  ;)

Ellers er det jo ikke så lenge siden han trakk på seg de ortodokses vrede da han i 2014 sammen med sin UAH-kollega Richard McNider la ut en mye sitert artikkel i Wall Street Journal, der de hevdet at "climate models project temperatures consistently higher than real-world satellite and balloon data". Og de tråkket på flere ømme tær da de pekte på en rekke tilfeller der mainstream-forskningens såkalte "konsensus" har vist seg å være feilaktig.
Så ja, Christy har en interessert lytter i meg, i alle fall.
15
Denne siste Potsdam-alarmismen (med uforbederlige Schnelnlhuber bak spakene med Stockholmlogrere og et par danske makroøkologer i kjølvannet) er selvsagt å legge ut lissepasninger ikke bare til forskning.no, men også til den mest sensasjonslystne MSM-åndseliten for øvrig her hjemme:
https://www.nettavisen.no/nyheter/forskere---vendepunkt-for-jorda-kan-vre-kun-tiar-unna/3423522277.html

 
16
For de som liker John Christy kommer her et nytt bidrag. Dette foredraget er fra mars i år. Basert på egen forskning og undersøkelser oppsummerer han det siste årets utviklingstrekk, vitenskapelig og politisk.

Et par høydepunkt:

17:00 Samtlige klimamodeller bommer kraftig på den faktisk målte temperaturen unntatt en som treffer midt i (gjett fra hvilket land den kom). Alle de øvrige 101 (amerikanske) modellene overdriver temperaturen.  "Their ability to remain as a scientist depends on them being alarmed", sier han.

40:00 Etter at Japan og Tyskland la om energiproduksjonen fra fossil/atomkraft til vind/solkraft, har strømprisen gått opp i begge landene. Det har også CO2-utslippene, som han forklarer med at vind/solkraft er så upålitelig at man må ha backup hele tiden.

https://www.youtube.com/watch?v=KC0elWnSi8M

17
Parodiorganet forskning.no har selvsagt også lagt ut dette i dystre toner:
https://forskning.no/klima-forurensning-ntb/forskere-vanskeligere-a-kontrollere-global-oppvarming-enn-antatt/1216992

Og, lødigheten tatt i betraktning, er det kanskje fornuftig at det ikke gis anledning til kommentarer...?

"Parodiorganet forskning.no"?
Vel, hva skal man kalle et organ som egentlig NØYTRALT skulle representert Norges Forskningsråd med en oversikt over relevant forskning?
Her noen flere eksempler, utover den nevnte Potsdam-tragedien, på hva som p.t ligger oppe som "vitenskapelige" artikler nå:
 
1) https://forskning.no/klima-forurensning-havet/forsuring-har-allerede-fort-til-dramatiske-endringer-i-havet/1216201
Her er artikkeloverskriften en bevisst villedning av publikum: Lesing av selve artikkelen avslører at det dreier seg IKKE om menneskeskapt surt hav, men helt lokale effektvarianter av naturlige (lokale) utslipp fra havbunnen. Men det hindrer ikke denne "vitenskapsartikkelen" i å hoppe derfra til katastrofemodellering av verden som sådan....selvsagt igjen uten empiriske data.

2) https://forskning.no/dyreverden/verdens-lemurer-kan-do-ut/1216781
Enda en katastrofeartikkel "kvalitetssikret" av en aktivistorganisasjon, med hovedfokus på alt som "KAN" hende av onde ting.

3) https://forskning.no/satellitter-miljo-partner/isbreene-pa-gronland-far-fart-pa-seg-om-sommeren/1215813
En ren tulleartikkel/tullestudie som prøver å lage alarmisme av at grønlandsisen beveger mer på seg om sommeren enn om vinteren (hvilken sensasjon!), som samtidig underslår det faktum at grønlandsisen har vokst de senere årene (jfr. min kommentar om dette her på forumet nylig: http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1033.msg8724;topicseen#msg8724

4) https://forskning.no/klima/klimaendringer-gjor-hetebolger-mer-sannsynlige-i-norge/1216240
Rent tendensiøs klimaalarmisme uten seriøst faglig belegg: Nøytrale forskere har som kjent lenge prøvd å kjøle ned brushodene som fortsatt driver spekulativ sammenroting av vær og klima

5) https://forskning.no/klima-antarktis-ntb/pingvin-bestand-har-kollapset/1215527
Først, dette katastrofescenariet er ikke basert på reelle bakkestudier, men satellitt- og helikopterbilder. Den siste lokale studien var i 2016 og der hevdet man at bestanden var sunn og livskraftig og besto av ca. 1,6 mill individer. Her argumenteres det i tillegg om at "kollapsen" (hvis den i det hele tatt er korrekt) KAN skyldes klimaendringer (og da selvsagt OPPVARMING). Til det er å kommentere at det er ikke målt signifikant oppvarming på flere tiår i dette området. Men pytt pytt, hva betyr fakta når modellene taler?

Dette bare som en aperitif, mye verre tullestoff under dekke av "forskning" kunne vært strødd ut rundt dette.

Det er til å gråte av at dette skal være nasjonens utsiktsrom mot viktig forskning. 

18
Jeg var litt i tvil om jeg skulle kommentere dette under "Ny forskning" her, siden vi vet hva som kommer når Postdammiljøet slår til med sin fanatiske alarmisme. Men uansett: I en ny "studie" (hva nå kravet kan være for å kvalifisere til en slik betegnelse) i Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS), finner vi den reneste galskap av kvasidokumenterte og overdrevne skremsler om Thermageddon, eller som de sier i tittelen: "Trajectories of the Earth System in the Anthropocene".

Kortversjonen av hva som sies: Her har "Postdammerne" igjen fått satt ord på sine skremsler om et "“Hothouse Earth” klima som dersom vi ikke øyeblikkelig klarer å kutte dramatisk i våre CO2-utslipp vil gjøre at jorden gis et globalt gjennomsnitt på "4-5°C higher than pre-industrial temperatures with sea level 10-60 m higher than today".

Denne gangen har Potsdammiljøet klart å få med seg noen andre alarmistceller som håper på sine 15 minutes of fame, bl.a. noen håpefulle fra Australia (revskremmermiljøet), og noen nye navn fra Sverige og Danmark. I Danmark har de av alle ting fått med seg "Senter for makroøkologi", som heller ikke synes å stusse på 4-5 grader global oppvarming på noen tiår….

Hovedgrepet for denne nye alarmismesuppen er at de har kokt sammen en komplett kaotisk ansamling av de gode, gamle "tipping points" (se figur nedenfor), stort sett for lengst falsifiserte av mer edruelige klimamiljøer, og kombinert dette med alt de kan kjøre opp av "feedbacks" på høyeste score - og voila; verden står foran sin sikre undergang - igjen.

Hovedbudskapet er nemlig at "Places on Earth will become uninhabitable", som de anslår kan være kun tiår unna med dagens utvikling.

 

Stockholm har lagt ut en link som er mer opplysende om foretaket enn link til studien (bak betalingsmur):
http://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2018-08-06-planet-at-risk-of-heading-towards-hothouse-earth-state.html

God fornøyelse!


19
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene. Aaslid slakter Høyre
« Nyeste innlegg av PetterT 05.08.2018, 20:28:41 »
Høyres useriøse klimapolitikk
av Geir Aaslid
https://resett.no/2018/08/04/hoyres-useriose-klimapolitikk/

... og det står ikke noe bedre til i de andre partiene på tinget, dessverre.
20
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus sorti
« Nyeste innlegg av PetterT 04.08.2018, 20:47:25 »
Komiske ALIas Emeritus sorti:
Sitat
I den grad jeg gidder å debattere klima finnes det langt bedre fora der en slipper å gjenta 700 ganger at MBH99 i store trekk er bekreftet av anslagsvis 35 senere arbeider, eller der en må slite med vrangforestillinger av typen "det har ikke blitt varmere de siste 20 årene."


Reality:
108 Graphs From 89 New Papers Invalidate Claims Of Unprecedented Global-Scale Modern Warmth
By Kenneth Richard on 2. August 2018
http://notrickszone.com/2018/08/02/108-graphs-from-89-new-papers-invalidate-claims-of-unprecedented-global-scale-modern-warmth/
During 2017, there were 150 graphs from 122 scientific papers published in peer-reviewed journals indicating modern temperatures are not unprecedented, unusual, or hockey-stick-shaped — nor do they fall outside the range of natural variability.  We are a little over halfway through 2018 and already  108 graphs from 89 scientific papers undermine claims that modern era warming is climatically unusual. 

...og takk for det (sitat Wesen-Steen)
Sider: 1 [2] 3 4 ... 10