Nyeste innlegg

Sider: 1 [2] 3 4 ... 10
11
Andre emner enn klima / Sv: Siste angrepet på Giske avslørt av Erik Stephansen
« Nyeste innlegg av Emeritus 18.04.2018, 21:07:26 »
Den er rettet opp;

https://www.faktisk.no/artikler/56/hvem-var-egentlig-invitert-pa-lovebakken-auf-fest

Både VG, NRK og de fleste andre har unnskyldt deg.

Jeg finner denne langt mer spennende;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/04/18/195389162/navarsete-jeg-har-ikke-mistet-tilliten-til-ledelsen-men-jeg-er-skuffa

og denne;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6ngvj3/nestleder-slik-griseprat-skal-ikke-kvinner-i-sp-oppleve

Dette er i realiteten et takk for sist til Per Borten Moe, han var til stede på festen og jeg vil ikke utelukke at det allerede er en kjent hemmelighet i systemet at det var han som sendte melingen og at alle disse ordførere etc. nå har blitt hans gisler. Og hvorfor tror jeg det? Fordi VG nå kjører knallhardt, og det gidder de ikke for å ta en ordfører i Verdal, de vil ha et større bytte.
12
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 18.04.2018, 19:21:39 »
Sitat Telehiv;

Sitat
....tilsier at de som tar opp ulike tema for å stille spørsmål rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgås med et minstemål av respekt og dannelse.   

Akkurat til den kommentar jeg gav - der jeg ba Petter T holde kjeft -  er ikke på sin plass. For her fremmer jo Petter T foren gang skyld usikkerhet, noe som er sjelden vare fra den kanten. Det er jo ikke mer enn et par dager siden han hadde denne;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8433#msg8433

Jeg ser nå en viss antydning til å akseptere at klimasensitivitet ikke lenger er et ord på linje med pedofili. Du fortsetter å påpeke at spranget i IPCC anslagene er store, dette samtidig som du beskylder klimavitenskapen for å være sentralstyrt og at IPCC et al. hevder at The Science is Settled."

Vi er nå på tråden Klimarealistene som sannsynligvis er det verste klimafornekterorganet i verden - ja, intet mindre. Jeg har hørt ordtaket at "klima kommer i veien for ekte naturvern," men det er ikke mange dagene siden Aaslid hevdet dette;


Sitat


Geir Aaslid 8. april 2018 at 15:59 
 
Jeg gjør oppmerksom på at også internasjonal forskning påviser at det ikke eksisterer noe problem med forsuring av havene.
https://drive.google.com/file/d/19gypF8mvzSz0zlvzSWx05YBpPuGLnrLS/view

Man ser enkelt at dette med havforsuring bare er propaganda i media, og pseudovitenskap innen bestillingsforskningen når man vet at regnvannet holder en pH på 5,5. Fraværet av ethvert klimatiltak rettet mot regnvann (lovforbud???) som da må være en alvorlig forurensning, viser klart at heller ingen i IPCC-leiren tar havforsuringen seriøst.

Havforsuring er bare noe man skremmer den uopplyste befolkningen med, på samme vis som smågutter gjemmer seg i klesskapet for å skremme foreldrene.
 

Og dette et par uker etter at jeg så et glimrende program i NRK om gjenoppretting av lakseelvene på Sørlandet og deler av Telemark. Disse distriktene hadde glimrende lakseelver for 80 - 90 år siden, men hvem har hørt om en sørlandsk lakseelv de siste 50 årene? Har de ikke elver på Sørlandet?

NRK programmet handlet om at etter 20 - 30 års kunstig kalking i en rekke vassdrag begynte en nå å se fruktene, der var antydning til tilbakekomst av den smolt - og da som laks - de satte ut to - tre år før, optimismen var stor og dette takket være 30 - 40 års miljøtiltak som har kostet enorme summer.

Mener du i fullt fuckings alvor at jeg skal behandle Geir Aaslid med "et minstemål av respekt og dannelse?"
 
13
Generelt / Sv: Acer
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 14:17:53 »
Hydro uttrykker nå bekymring for at gigantkabelen NorthConnect til Skottland vil gi både pris og system-problemer.

Link: https://e24.no/energi/stroem/hydro-frykter-ny-gigantkabel-vil-gi-hoeyere-stroempris/24313213
14
Energi og miljø / Grunnlaget for el-bilbølgen i Norge svekkes?
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 10:46:10 »
Norge er i en unik situasjon for elbiler i den vestlige verden: En rekke avgiftsfritak og andre fordeler har gjort at salget av elbiler har steget sterkt i flere år.
Men hva skjer når det begynner å spises i disse fordelene?
I disse dager kjøres det nemlig fram diverse planer om å begynne å beskatte elbiler med både bompenger og fjerne diverse goder på den andre siden. Overrasket?Oslo har jo lenge sett etter flere fiskalinntekter, og denne uken ble det vedtatt at takstene i bomringene reduseres, men det innføres samtidig toveis innkreving.
Og fra og med mars 2019 er det slutt også for elbilistene i Oslo-regionen. Da må de betale for seg. 56 nye bomstasjoner skal opp, og elbilistene slipper ikke lenger unna. Det er Oslopakke 3 som ligger til grunn for den massive økningen i bompenger, en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Totalt øker regningen for bilistene med én milliard kroner – selv om en enkeltpassering altså blir billigere.

Link:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/70-kroner-i-bompenger-for-elbiler-1.14001977

Ellers har det jo åpenbart vært et underliggende ønske mange andre steder i landet også om å få tak i mer elbilavgifter enn hittil. I fjor høst kunne vi lese om følgene av at fra 1. januar 2017 åpnet regjeringen for at kommunene kunne velge å ta betalt for parkering av elbiler. Mange innførte umiddelbart full betaling. Det har dermed oppstått stor forvirring for forbrukerne, og man jobber nå febrilsk på etterskudd for å lappe dette sammen til en mer helhetlig og tydelig pakke.
https://elbil.no/ny-elbil-regel-i-2018-maks-halv-takst-for-parkering-ferge-og-bom/

Neste skritt, når elbilene er mange nok, er selvsagt at man påberoper seg at elbiler nå er blitt "helt vanlige biler" og at alle gjenværende lettelser også må vekk.
Spørsmålet er da hvor mye vi begynner å tape vekst i elbilsalget? USA med sin enorme bilpark, men uten statlige goder for elbilene, er jo i den andre ekstreme ytterkant for utbredelse av elbiler:15
Andre emner enn klima / Sv: Siste angrepet på Giske avslørt av Erik Stephansen
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 08:47:34 »
De som har fulgt med videre i MSMs reaksjon på Stephansens betimelige og ytterst pinlige avsløring av en unisont tendensiøs framstilling av Giskes deltakelse i en samling for GODT VOKSNE stortingsrepresentanter som har AUF-bakgrunn, har nå kunnet studere hvordan organ etter organ har famlet seg fram til en unnalurende bakdør for å sno seg bort fra eget griseri.

Det er lenge siden jeg har sett noen ta disse kvasimoralske stimfiskene så grundig i et så åpenbart misbruk av journalistplakatens dyder, med så pinlige retretter til følge.
16
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 08:42:34 »
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller å finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk

Dette forumet er faktisk opprettet for å diskutere rundt "klimatytet". Det som preger hele klimadebatten er at der er ingen fasit på en rekke områder - ikke engang for de tyngste på feltet, og det råder følgelig stor usikkerhet rundt en rekke estimater og hypoteser. Et sprik på for eksempel 5 grader C for klimasensitivitet (som er kritisk faktor i klimamodellenes output) tilsier at de som tar opp ulike tema for å stille spørsmål rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgås med et minstemål av respekt og dannelse.

PS: Vedlagte video gjør opp for det meste  8)
17
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 17.04.2018, 23:21:46 »
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller å finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk
18
Aktører og hendelser / Sv: Klima-alarmist-forskernes tilblivelse
« Nyeste innlegg av PetterT 17.04.2018, 22:15:53 »
Why Do I Fail to Believe the Climate Scientists?
Written by John Hunt, MD
https://www.caseyresearch.com/why-do-i-fail-to-believe-the-climate-scientists/

"I learned the scientific method as an academic scientist (medical researcher). Now as a writer, I am an observer. And here is what I discovered by being at the nexus of science and observation:climate science, like many fields, is rife with self-reinforcing layers of bias. My distrust of climate science isn’t because I ignore facts, nor because I disrespect the scientific method, nor because I’m in psychological denial or brainwashed by oil companies. To the contrary, my skepticism arises because I’m aware of the weaknesses of the academic process that creates the climate scientist and the research he produces."
19
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« Nyeste innlegg av Okular 17.04.2018, 22:11:40 »
Mer diskusjonen om Nikolov & Zellers påvisning av at solinnstråling og atmosfæretrykk bestemmer temperaturen på himmellegemer.

Og med "solinnstråling" mener du, går jeg ut ifra, TSI. Som fortsatt ikke gir noen mening overhodet. TSI er ingen termodynamisk størrelse i det hele tatt. Ikke for jorda. Ikke for noen planet eller måne. Det er kun den solenergien jorda faktisk ABSORBERER SOM VARME som kan bidra til jordas temperatur og klima, ikke den som blir direkte reflektert. ASR. "Absorbed Solar Radiation." TSI minus reflektert kortbølge. TSI: all innkommende solenergi; reflektert kortbølge: den delen av den innkommende solenergien som blir reflektert av jordas albedo. Til sammen gir dette SOLVARMEN TIL JORDA. ASR.

Sitat
Tallbloke sier det som om Okular skulle ha sagt det:
"look at the data"

Tallbloke sier også: "What I mean by ‘heavyweights’ is that Insolation (solar radiation) is the primary driver of Earth’s climate. Without it, Earth would be a cold dead particle in the universe."

Nei. SolVARMEN er jordas primære 'klimadriver'. ASR. Klimaet er en termodynamisk prosess. Drevet av varme inn og varme ut av systemet. TSI har i seg selv ingen termodynamisk funksjon for jorda. ASR har. Jordas Qinn. ASR er solvarmen til jorda. TSI er ikke solvarmen til jorda. Og kan derfor ikke korreleres med temperatur, en distinkt termodynamisk størrelse.

Begynner dette å synke inn nå etter hvert, Petter?

* * *

Vi må nesten tilbake en side, tror jeg, hvor du hevdet følgende:
Det er tross alt TSI, - ikke ASR, som N&Z har funnet passer inn i relasjonen til Ts.

Eh, nei. Det er hva N&Z sin 'best tilpassede kurve', med de spesifikke input-verdiene de benytter, og ikke minst med de premissene og utgangsantakelsene de legger til grunn, antyder.

Dette er ikke en sammenheng de empirisk har FUNNET. Les artikkelen deres. Det er en sammenheng de FORFEKTER som etablert basert kun på enkle statistiske metoder, modeller og regresjonsanalyser.

Gyldigheten bak denne figuren, studiens 'claim to fame' og fremste salgsargument:... hviler helt og holdent på holdbarheten til innholdet av følgende avsnitt:
Sitat
"To calculate the Tna temperatures for planetary bodies with tangible atmospheres, we assumed that the airless equivalents of such objects would be covered with a regolith of similar optical and thermo-physical properties as the Moon surface. This is based on the premise that, in the absence of a protective atmosphere, the open cosmic environment would erode and pulverize exposed surfaces of rocky planets over time in a similar manner. Also, properties of the Moon surface are the best studied ones among all airless bodies in the Solar System. Hence, one could further simplify Eq. (4b) by combining the albedo, the heat storage fraction and the emissivity parameter into a single constant using applicable values for the Moon, i.e., αe=0.132, ηe=0.00971 and ε=0.98. This produces:

Tna = 32.44 S0.25 (4c)

Equation (4c) was employed to estimate the 'no-atmosphere' reference temperatures of all planetary bodies participating in our analysis and discussed below."

Legg merke til hva de omtaler. Tna er den helt hypotetiske snittemperaturen hver enkelt planet/måne ville ha hatt UTEN atmosfære. Denne kjenner N&Z like lite som alle andre. Den eksisterer jo egentlig ikke. Så de må i realiteten GJETTE seg fram til en verdi basert på noen helt grunnleggende premisser de selv legger. Og her er premisset alt står og faller på: De antar at alle himmellegemes overflate uten atmosfære ville ha hatt samme globale albedo, emissivitet og varmekapasitet/varmeledningsevne som månens overflate. De sier også implisitt – men skriver det selvsagt aldri eksplisitt – at alle himmellegemene med i studien har samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad som månen, slik at oppvarmings-/nedkjølingssyklene mellom dag og natt og mellom ‘sommer’ og ‘vinter’ stort sett er av nøyaktig samme lengde og amplituder som månens. Dessuten at ingen av de gjeldende himmellegemene oppviser noen form for tektonisk aktivitet, igjen akkurat som månen.

Dette faller selvsagt ganske enkelt på sin egen urimelighet. Denne antakelsen er så på jordet at man på grunnlag av den alene kan avfeie alle studiens resultater som rene funn heller enn ‘funn’. Ingenting er funnet her, Petter. Man har funnet etter eget forgodtbefinnende.

Det er bare å gå igjennom de måner og planeter i solsystemet som ikke har noen atmosfære å snakke om (kun ‘eksosfære’, som månen), så ser man at denne antakelsen faller fullstendig igjennom.

Jeg har også tidligere vist at N&Z sine egne beregninger gir en flere grader for lav snittemperatur ved Mars' globale overflate. De benytter også en altfor høy albedo-verdi for Venus. Den er egentlig på ~0,75, ikke 0,9.

Så er det jo bare å se på hvilke planeter og måner de tar med i studien sin. De utelater Merkur. Og de prøver å bortforklare hvorfor Titan ikke passer på kurven. Og hva har de ellers? Venus, jorda, Mars, Triton og månen. Triton og månen!? Det er jo helt poengløst å inkludere de to himmellegemene. Månen har jo i praksis ingen atmosfære. Og de utelater Merkur, men tar med Triton? Hva er poenget? De kunne jo ha plassert mer eller mindre akkurat hvilket himmellegeme som helst uten nevneverdig atmosfære på den loddrette delen av kurven, for det ville jo uansett ha ligget på den, om man så hadde flyttet den ned til 1,0 (månen) eller opp til 1,2 (Mars). Det forteller oss jo overhodet ingenting om hvor god eller dårlig korrelasjonen mellom y- og x-aksens variabler er!! Kurven her er jo loddrett!

Hva sitter vi så igjen med? Venus og jorda. Og Venus sin korrelasjon er altså basert helt og holdent på antakelsen over, at den ville ha hatt samme albedo, emissivitet og varmekapasitet som månen uten atmosfære, at den ville ha hatt samme rotasjonstid, omløpstid og helningsgrad, og at den aldri hadde sett noen tektonisk aktivitet. Vi VET at ingen av disse kriteriene er oppfylt.

Så egentlig sitter vi igjen med ... jorda. Og ikke noe annet.

Kjempefunn!

Denne studien er virkelig en skamplett på skeptikernes rulleblad. Den er rett og slett pinlig lesning. Og enda flauere er det å se hvor fort og ukritisk enkelte umiddelbart har tatt den til seg og automatisk tar det sprøytet den utgyter som liksom en selvskreven, hellig Sannhet.

Den er en ren øvelse i bekreftelsesskjev kurvetilpasning, Petter. Ingenting annet. Sorry.
20
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« Nyeste innlegg av Emeritus 17.04.2018, 20:35:13 »
Det siste jeg hørte er at "Det Norske Handicap Forbund" og  forbundet for "Sosionomer for Annerledes Tenkende Klimafornektere" (SATK) også har omfanget teorien til N&Z. De eneste vi mangler nå er en bekreftelse fra Kjell Bekkelund og Kåre Siem, da er idiotteorien "settled science."

Peter T; har du vurdert kombinere denne teorien til "Gratis iskrem" eller "Fitte for alle," det ville garantert øke oppslutningen omkring denne crackpot teorien du fortsatt fremmer.
Sider: 1 [2] 3 4 ... 10