Main Menu

Recent posts

#1
Ut mot Vedum: − Vi har blitt lurt trill rundt

Tja, da kan det altså se ut som Vedums løfter om at de mindre selskapene skal slippe grunnrenteskatt ikke holder vann (og det bør de jo i denne bransjen..), i alle fall i flg. denne utmerkede representant for oppdretterstanden:


SKATTE-SINT: Hanne Lundberg i Gratanglaks leder et oppdrettsselskap som får grunnrenteskatt, selv om de ligger under grensen som finansminister Vedum har forsikret at ikke vil bli skatterammet av den skatten. Foto: Gratanglaks

Hanne Lundberg har notert seg hva bl.a. to av landets ledende fiske-analyseselskaper har funnet ved ettergang av finansminister Trygve Slagsvold Vedums påstand om at små lakseoppdrettere slipper den varslede skatteøkningen.

– Påstanden er feil, fastslår analysesjef Ragnar Nystøyl i Kontali Analyse, et av de fremste globale analyseselskapene innen laksesektoren.

Rådgivningsgiganten KPMG, som har sjømat som et av sine spesialfelt, har gått gjennom regnskapene til to mindre oppdrettsselskap:

– Ett av dem får betydelig økt skatt som følge av den nye grunnrenteskatten, selv om de produserer mindre laks enn den grensen Vedum opererer med for selskaper han mener skal slippe skatt. Det andre slipper, men det skyldes at de får kraftig økning i to andre skatter, sier partner og advokat Pedro S. Leite i KPMG til VG.

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/76djr8/ut-mot-vedum-vi-har-blitt-lurt-trill-rundt 
#2
Media og politikk / FN er blitt Big Brother - og s...
Last post by Telehiv - 04.10.2022, 11:19:05
FN-topp skryter av hvordan de kontrollerer søkeresultater på Google


Melissa Fleming skryter av hvordan hun på FNs vegne påvirker søkeresultatene til Google. Foto: Lev Radin/ Pacific Press/ Shutterstock/ NTB

Melissa Fleming fortalte nylig hvordan FN har fått Google til å fjerne søkeresultater om blant annet klimaendringer som ikke stemmer med FNs versjon.

Fleming er undersekretær for global kommunikasjon i FN. Under et møte om «desinformasjon», i regi av World Economic Forum (WEF), fortalte Flemming om sitt arbeid, skriver Fria Tider:

– Vi har inlett ett samarbete med Google. Om man till exempel googlar «klimatförändringar» så kommer man att få fram en rad olika resultat från FN högst upp. Vi startade det här partnerskapet eftersom vi blev chockade över att se hur vi fick upp en otrolig mängd förvrängd information högst upp när vi googlade «klimatförändringar».
– Så vi börjar bli mycket mer proaktiva. Vi äger vetenskapen och vi tycker att världen bör veta det, och det gör plattformarna själva också.

Fleming sier altså at FN «eier» vitenskapen, noe seriøse uavhengige forskere neppe vil appaudere....

Hun fortalte også om et annet FN-prosjekt, Team Halo. Dette går ut på å spre FNs syn på Covid-19 ved hjelp av den sosiale plattformen TikTok.
Til info: TikTok kontrolleres av kinesiske myndigheter. WEF er som kjent kontrollert av Klaus Schwab.

Nå går det unna, dere!

Lenke: https://www.document.no/2022/10/03/fn-topp-skryter-av-hvordan-de-kontrollerer-sokeresultater-pa-google/

#3
Energi og miljø / Re: Det dysfunksjonelle "grønn...
Last post by translator - 03.10.2022, 18:02:09
QuoteAlt som definerer oss er nå en fiende, så de angriper nasjonal identitet, de angriper religiøs identitet, de angriper kjønnsidentitet, de angriper familieidentitet. Jeg kan ikke definere meg selv som italiensk, kristen, kvinne, mor, nei. Jeg må være borger x, kjønn x, forelder 1, forelder 2. Jeg må være et tall, for når jeg bare er et tall, når jeg ikke lenger har en identitet eller røtter, vil jeg være den perfekte slaven prisgitt finansspekulanter.
Giorgia Meloni (fra en tale i 2019)

Meloni tør å snakke der andre tier, men for NRK er utsagnet ovenfor fascisme. Det viser bare hvor langt til venstre dagens påståtte liberale har gått, for Giorgia Meloni er så langt fra fascisme det er mulig å komme. Hva hun forfekter, er klassisk konservativ tenkning, en tenkning som forutsetter en sannhet om Gud og hans mening med oss.

Det siste sitatet er fra Document.
https://www.document.no/2022/10/02/italias-neste-statsminister-star-pa-trygg-konservativ-grunn/

Jeg kan legge til: Meloni tar her et direkte oppgjør med wokeismen MOT finanseliten. Men det kunne like gjerne handlet om klima. Eller om den falske covid-pandemien. Det kunne til og med handlet om krigen i Ukraina, hvor ikke minst det korrupte Biden-regimet rasler med trusler om atomvåpen (jf. sikkerhetsrådgiver Jake Sullivans uttalelser forrige uke). Dermed er alle de "klassiske" truslene som Nordangård beskriver i sine bøker på plass: trusselen om bruk av atomvåpen, trusselen om pandemier og trusselen om global oppvarming/klimaendringer (hentet fra et dokument på 1950-tallet!). For verdens aller rikeste spiller det mindre rolle hvilken av disse truslene som har mest effekt, så lenge den gjør "jobben". Kort sagt: folk skal være redde.

Derfor må vi støtte alle som vil ta et oppgjør med dette tyranniet. Som Meloni. Som den nye konservative lederen i Canada, Pierre Poilievre (har sagt at han ikke vil ha noen med WEF-bakgrunn i sin regjering), gamle travere som Trump (kan komme tilbake i 2024, enda han vant valget klart i 2020 - minst ti millioner flere stemmer enn i 2016), Bolsonaro i Brasil (fikk langt flere stemmer i første valgomgang enn NRK trodde og ønsket), Orban i Ungarn, og kanskje, kanskje også Liz Truzz, hvis hun har det i seg.
#4
Energi og miljø / Re: Det dysfunksjonelle "grønn...
Last post by Telehiv - 02.10.2022, 19:24:35
WEF, Davos, FN, EU og klimareirene disse finansierer (også kalt "klimaforskningsinstitutter") sin CO2-messing er bygd opp politisk til et selvbekreftende og selvforsterkende ekkorom der enhver kritikk rundt den akselererende selvskadingen skal prelle av.

Dermed får man at det er:
a) helt likegyldig hva opposisjonelle forskere prøver å levere av innsigelser,
b) helt likegyldig hva man putter i stemmeurnene, alle ledende poltikere henger uansett i de samme pinocchio-trådene
c) helt likegyldig hvilke andre presserende samfunnsutfordringer som venter på bevilgninger
d) helt likegyldig om enker og faderløse her i vår tidligere vestlige sivilisasjon havner på sosialen alle sammen

Kort sagt, dette overordnede politiske charter har allerede medført at alt man tidligere anså som intelligent energipolitikk og infrastruktur rakner over hele fjøla.
Det må derfor spørres i hvor stor grad det fremdeles er meningsfullt å forsøke å opprettholde en fagkritisk debatt rundt det klimaindustrelle kompleks.

Slik dettte er rigget nå vil galskapen og selvskadingen ikke ta slutt før de empriske observasjonene trumfer modelltøvet helt udiskutabelt.
Utlagt: Når det ikke er tvil om at man er i gang med en ny kald syklus i Arktis igjen, med FOTO-dokumentasjon som selv journalister skjønner hva viser.   

La oss i fornuftens navn håpe det ikke blir så alt for lenge til. Dette har ikke folk her i vesten helse til så altfor lenge.

 
#5
Energi og miljø / Re: Det dysfunksjonelle "grønn...
Last post by translator - 02.10.2022, 16:39:23
Vel, ikke forvent noe av de statslederne som er nevnt her:

QuoteQ: ...that when you brought the Young Global Leaders program here for executive education and then the Schwab fellows. But there are two countries in the world now in which the Young Global Leaders have emerged. Tell us just a bit about that in terms of the governance.


A: -Yes, actually this notion to integrate young leaders is part of the World Economic Forum since many years. And I have to say, when I mentioned now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin, and so on, they alle have been Young Global Leaders of the World Economic Forum. But what we are very proud of now, the young generation like Prime Minister Truedeau, president of Argentina, and so on, that we penetrate the cabinets. So, yesterday, I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of his cabinet or even more than half of his cabinet are actually Young Global Leaders of the World Economic Forum.

Q: - Right, and that's true in Argentina too, wow.

A: - Yeah. It's true in Argentina, and it's true in France now. I mean, with the president, with the young global leader. But what is important for me is those Young Global Leaders have an opportunity to come here. And we, in additon to the Young Global Leaders, we have now the Global Shapers in 450 cities around the world.

Intervju med Klaus Schwab av ukjent dato, vist på Swebbtvs valgvake, tidspunkt 34:30, med etterfølgende diskusjon i studio.

https://swebbtv.se/w/ehw4cf91rp5gKt2yytezzo

#6
Energi og miljø / Re: Det dysfunksjonelle "grønn...
Last post by Telehiv - 02.10.2022, 11:53:26
Quote from: translator on 02.10.2022, 11:06:09Kanskje Liz Truzz ikke er like mye under WEFs paraply likevel?

Interessant tanke det der. Men det kan faktisk være flere statsledere som etterhvert har begynt å få mistanke om at klimaalarmismen vil sende landene deres ut i dypere og dypere (og unødvendige) kriser. Og som leter etter en diskret bakdør før den vestlige fattigkasse er et uavvendelig faktum.

 
#7
Energi og miljø / Re: Det dysfunksjonelle "grønn...
Last post by translator - 02.10.2022, 11:06:09
Dette er en analyse jeg langt på vei deler, og som for øvrig passer bra sammen med konklusjonene til Tim Ball før han døde. Når det gjelder "befolkningskrisen" så vil jeg henvise til den eminente svenske statistikeren Hans Rosling som i sine underholdende show på enkel måte forklarte at stigende levestandard i u-land vil føre til at mennesker i disse landene vil få færre barn og befolkningen vil slutte å stige på ca. 11 mrd. mennesker. Dette er en befolkning jorden fint kan brødfø, hvis vi får beholde kunstgjødsel og litt annet. Dessverre døde Rosling også for tidlig, i 2017, men vi kan fortsatt se showene hans på youtube:


Men i dag kommer det gode nyheter fra uventet hold. Storbritannias nye statsminister Liz Truzz har gitt sin klimafrelste ferske konge Charles III ordre(!) om å ikke tale ved klimatoppmøtet i Sharm El-Sheikh i november.

QuoteStorbritannias nye regjering ser ikke ut til å etterstrebe noen klimaaktivistisk linje. Jacob Rees-Mogg, som er minister i departmenten for næringslivs-, energi- og industristrategi, har uttrykt skepsis til klimaalarmisme, skriver The Times.

https://www.document.no/2022/10/02/liz-truss-har-nektet-kong-charles-a-tale-ved-klimatoppmotet/

Dette er definitivt positive signaler, særlig tatt i betraktning at hennes forgjenger i statsministerstolen Boris Johnson, etter at han med Brexit hadde trukket Storbritannia ut av EU, viste seg å være en like stor klimafanatiker som de øvrige europeiske lederne. Kanskje Liz Truzz ikke er like mye under WEFs paraply likevel?
#8
Energi og miljø / Det dysfunksjonelle "grønne sk...
Last post by Telehiv - 02.10.2022, 08:27:48
Det fullstendig feilslåtte og selvskadende prosjektet med å "dekarbonisere" den vestlige verden har de siste årene styrt verden ut i en hengemyr av selvpåført elendighet. Dette uten å kunne dokumentere den påståtte "klimakrisen" med seriøs forskning, og før det foreligger funksjonelle alternativer til fossilt brensel. Når man i tillegg har lagt ned en stor del av atomkraften ser vi nå den vestlige verden på halsløs ferd inn i inflasjonsdrevet dyrtid og sanseløse energipriser forårsaket av et bredt spekter av "grønne" feilsatsinger som bare koster penger og ikke hjelper på noe som helst mht. faktiske miljøforhold. For etter man begynte med klimabesvergelsene er tradisjonelt fornuftig miljøvern med reelt forurensingsfokus havnet helt i bakleksa. Man bare sitter med sitt ekko-mantra om "klimakrise" uten å kunne framvise noen form for seriøs dokumentasjon på at dagens klimaforhold er utenfor historisk variasjon.   
 
Det eneste storskalaproblemet klimakoryfeene bak dagens kriser ikke skal helt lastes for, er befolkningskrisen: Det er ikke utviklet global infrastruktur til å betjene en befolkning på over 8 mrd. mennesker.
Men klimakoryfeene er i full ferd med å lage en skandale der også; de vil nekte utviklingslandene å bruke billig og pålitelig (fossilt) brensel til å holde nøden fra dørene.

Med en medieverden som strekker sitt maksimale intellektuelle nivå til å lage oppslag om siste fettsugingen hos Kardashiene vil dette dessverre bare fortsette uten at offentligheten klarer å mobilisere den nødvendige korreks.

Dette er i grunnen det man kan orke å kommentere om saken.
Verden er blitt et utstillingsvindu for overnasjonal overstyring av sunn fornuft.
 
 
#9
Energi og miljø / Re: Økning i grunnrenteskatten...
Last post by Telehiv - 29.09.2022, 14:03:51
Her ser man et utslag av at myndighetene tydeligvis bare planlegger å pålegge økt særskatt, uten å ha en eller annen form for kompensasjonsordning, slik man la opp til med petroleumssærskatten (78% refusjon ved tap). Dermed melder altså Lyse Energi at man lar være å satse de planlagte 5 mrd. på oppgradering av sine vannkraftverk.


SKRINLEGGER: For en måned siden varslet administrerende direktør Eimund Nygaard i Lyse milliardinvesteringer i oppgradering av vannkraftverkene i Røldal-Suldal. Etter regjeringens skatteøkninger vil han legge investeringene i skuffen. Kristian Jacobsen / Stavanger Aftenblad

Ting tyder altså på: Hvis ikke myndighetene bruker mer innovativ kløkt på dette snart, får vi en ny prosess med energipolitisk selvskading

Lenke: https://e24.no/olje-og-energi/i/BWjJV0/kraftgiganten-lyse-dropper-milliardinvestering-etter-skattegrep-fra-regjeringen
#10
Andre emner enn klima / Re: Grunnrenteskatt på oppdret...
Last post by Telehiv - 29.09.2022, 10:04:30
Forslaget om grunnrenteskatt på 40% for oppdrett er i prinsippet ikke noe nytt i norsk lovgivning, jfr petroleumsskatteloven som følger samme rasjonale. Særskatten for petroleumsindustrien var opprinnelig 50% men er nå 56% pga. 6% reduksjon i selskapsskatten, dvs. mulig skatteramme på 78% skatt på overskudd. Satsene for oppdrett er altså betydelig lavere, men her har man samtidig (foreløpig ihvertfall) ikke hatt "intelligens" til å komme opp med en kompensasjonsordning ved tap (se videre om prinsippene for petrolumskatt).

Glupingene som kom opp med særskatten for petroleum visste på sin side at de internasjonale oljeselskapene trolig ville komme seg rundt ordinær selskapsskatt (som erfaringene fra andre oljeland hadde vist; siden de typisk kan utgiftsføre mot seg selv i utlandet) og slik transportere store nettoinntekter ut av landet.
SÆRSKATTEN PÅ PETROLEUM ER DERFOR GRUNNEN TIL AT NORGE HAR KUNNET BYGGE OPP SITT VELDIGE OLJEFOND.
Jfr. UK som med lengre og større oljeproduksjon - men uten "vår" grunnrente-/særskatt - ikke har en krone på bok etter 70 års "oljeeventyr".... 

Spørsmålet er om Norge kan bruke det store fiskalnivået som nå etableres for oppdrett til å bygge opp et tilsvarende fondsgrunnlag som for olja. Foreløpig synes ikke det å være målet; man snakker i stedet om å dekke inn ekstrakostnader på statsbudsjettet for å dekke inn flausene rundt strøm samt en rekke sosiale utgifter, innvandringskostnader, osv.

Det er derfor ikke så rart at de selskapene som rammes mest av dette innledningsvis nå jamrer veldig over å bli "reparasjonsobjekt" for statens feilsatsinger på alt fra selvskadende "grønt skifte" til akselererende innvandringsutgifter.

Klagene fra petroleumsindustrien ble imidlertid kompensert med at staten laget et opplegg der tørre borehull ga 78% fradrag (siden man i teorien måtte opp i samme skattesats ved suksess).

Spørsmålet er om dagens politikere er like kloke og klarer å etablere en gjensidig nyttemodell også for oppdrett av typen som de rigget for petroleumsskatten fra 1970-tallet og oppover.