Nyeste innlegg

Sider: [1] 2 3 ... 10
1
Det har vært reist tvil om at det kan være sant hva IPCC faktisk har prestert å finne på i sine rapporter om "klimaflyktninger", bl.a. de 150 millioner "klimaflyktninger" verden ville oppleve innen 2050. Vel, det begynner å haste skal man nå disse "settlede" vitenskapelige målene: Som kjent er det ikke påvist noen reelle klimaflyktninger ennå, når man har gått saken nærmere etter i sømmene. Man har f.eks lenge kjørt på at øystaten Tuvalu ville synke i havet grunnet sterkt økende havnivå. Statens leder har visst fått en del penger til å evakuere også. Årets siste målinger viser imidlertid et økt areal for øyene over de siste tiårene. Som bl.a. Mørner i årevis har blitt hånet for å hevde av det klimaortodokse IPCC-miljøet.   

Vel, tilbake til 2009. Da IPCC kom med sine 150 millioner klimaflyktninger, hengte Kirkens Nødhjelp seg begeistret på og så sin verdi stige i takt med flyktningemillionene. De klarte også å beregne at Norges andel ut i fra størrelse på pengebingen og historisk ansvar ville være på 0,4 prosent, altså 600 000 mennesker som vi måtte ta imot og redde fra "hjemmeklimaet" deres.


Eksempel på fotodokumentasjon av klimaflyktning

Dagbladet ble ikke mindre begeistret for mulighetene til å redde verden fra IPCCs vitenskapelig funderte klimaflyktninge-åsgårdsrei og la ut denne artikkelen (slik at ikke noen atter en gang tror dette er noe jeg har funnet på):

https://www.dagbladet.no/nyheter/ma-ta-ansvar-for-600-000-klimaflyktninger/65178697

Dagbladet legger til og med stolt ut en "faktaboks" for IPCCs vitenskapelige beregning av 150 millioner klimaflyktninger innen 2050, jfr. samme type faktaboks man la ut for nedsmeltet Himalaya allerede i 2035. Vitenskapen må som kjent ut til den innerste krok av det uvitende folket.
Yiiiihaaaaa!

 
2
Andre emner enn klima / Verden går videre: Det går mot et dundrende lemenår
« Nyeste innlegg av Telehiv 19.04.2018, 12:01:37 »
Jeg skynder meg å fortelle at vi går mot et helt regulært lemenår som oppleves med en del års mellomrom her til lands, før klimaalarmistene får kokt opp sitt alternative narrativ om at en "unprecedented" vekst i antall lemen, ja helt "unormalt" mange nye lemener sett av turgåere, KAN skyldes klimaendringer (menneskeskapte), og KAN være et tegn på mer alvorlige forandringer i naturen (menneskeskapte), osv. You wait and see; så snart forskningsrådet har delt ut noen nye kroner til en ny doktoraspirant i lemenkatastrofeklimaforskningsanalysespekulasjon så vil dette komme med store oppslag på forskning.no. Første kildematerialet vil selvsagt være basert på bunnsolide vitneobservasjoner fra selveste marka der ute. Lille Ole kommer trolig til å bitt i fingeren av et illsint lemen han ville pirke på, som da vil bli tolket til at "klimaendringer KAN ha gjort lemen psykisk ustabile og KAN bli farlige for små barn".

Joa, vi har å glede oss til her også: Forumets hederspris KAN gå til første person som linker til årets første klimaidiotartikkel om lemen. Men i virkelighetens verden så hadde vi kjent som siste "lemenår" i 2011. Vi hadde også den gangen bekymrede lemenklimafjotter på plass, men jeg tror årets fjotter vil komme til å overgå alle tidligere.

Link: https://www.adressa.no/nyheter/trondelag/2018/04/18/Kan-g%C3%A5-mot-nok-et-lemen%C3%A5r-16504302.ece
3
Venezuelas har verdens største oljereserver men også oljeproduksjonen er rammet av landets brede sammenbrudd og er nå nede på 1,6 mill. fat/dag. Norge produserer i sammenligning litt over 2 mill. fat/dag (olje, NGL og kondensat). Venezuelas oljeproduksjon er dermed nå på det laveste nivået siden midten av 1980-tallet. Siden februar 2016 har produksjonen falt med 35 prosent, og det er ikke urimelig å anta at produksjonen kan være nede på 1 mill fat/dag i løpet av høsten.
Landet har fire raffinerier og tre av disse ser p.t. ut til å måtte stenge. Ifølge IMF har den en gang så lovende søramerikanske økonomien blitt redusert med 50 prosent i løpet av noen få år."Skitten olje"
Norge har en av verdens minst miljøskadelige oljeindustrier, både rent petroleumskjemisk og også driftsmessig, og det hadde vært bra for miljøet om norsk oljeproduksjon kunne erstattet bl.a. den venezuelanske. For de eneste som kan glede seg over sammenbruddet i Venezuela er de som bekymrer seg over at oljen fra Venezuela er svært tung med et høyt svovelinnhold. For å gjøre den salgbar i det internasjonalemarkedet må den derfor først tynnes ut med lettere olje importert fra for eksempel USA. Men landet har ikke lenger penger til dette. Man er i flere utvinningssammenhenger også avhengig av relativt avanserte kjemikalier (inhibitorer) landet ikke produserer selv, med samme økonomiske problemstilling. Vi kan se på noen årsaker:

Oljepampene utenfor politisk kontroll - statlig vekslingssystem feiler
Landets regjering har mistet politisk kontroll over det statlige oljeselskapet PDVSA, der toppene driver sin egen "motkultur" og korrupsjon. Seriøse fagfolk har derfor forduftet til utlandet særlig det siste tiåret. Det totale tallet på ansatte i landets statlige oljeselskap PDVSA var i 2016 146.000.

Da oljeprisene begynte å falle sommeren 2014 fikk regjeringen problemer. Men den fallende oljeprisen kan ikke tilskrives skylden for alle landets problemer. De økonomiske problemene preget Venezuela allerede da oljeprisen lå på godt over 100 dollar. En sentral årsak til Venezuelas problematiske økonomi er det statlig regulerte vekslingssystemet for landets valuta bolivar. Dette ble innført av daværende president Hugo Chávez i 2003. Målet var å hindre kapitalflukt og beskytte nasjonal industri og kjøpekraft, og bakgrunnen var en nasjonal økonomisk sabotasje åpenbart støttet av USA men "offisielt" utført av tidligere oljeindustrieliter og deler av næringslivet. Deres formål var å legge press på Chavez-regjeringen og få dem fjernet.

Økonomien ble kraftig svekket som følge av sabotasjen. Men med vekslingskontrollen begynte pilene å peke riktig vei; i flere år pekte økonomiske indikatorer oppover og landet var i kraftig vekst. Men sensommeren og høsten 2014, samtidig som oljeprisen falt, ble det i Venezuela lukrativt å spekulere i statssubsidierte dollar rettet mot importsektoren som er helt vital for økonomien i landet: Venezuela er driftet på å eksportere olje og importere alt annet.

Spekuleringen foregikk på flere måter. Det kunne for eksempel skje gjennom at bedrifter søkte om og fikk subsidierte dollar uten faktisk å importere varer, eller at varer ble solgt til svartebørspriser i Venezuela eller smuglet til Columbia. Statlige subsidier av bensin og basisvarer gjorde denne handelen ekstra lukrativt, samt at de økonomiske sektorene som ikke ble tilgodesett med statssubsidierte dollar presset prisene på svartebørsmarkedet opp. En omfattende svartebørsbasert valutaøkonomi vokste frem og inflasjonen økte, til en ond spiral nå kjører landet stadig mer i grøfta:
- Den venezuelanske bolivaren har kollapset helt fordi myndighetene, i desperate forsøk på å få tak i mer penger, har latt seddelpressen gå, som bl.a. The Washington Post har skrevet utfyllende om
- På svartebørsen har kursen falt 99,1 prosent mot amerikanske dollar siden starten av 2012, ifølge samme avis.
- Samtidig er landet i ferd med å gå tom for dollar, og siden Venezuela ikke selv har seddelpresse, er resultatet ironisk nok at Venezuela ikke har råd til penger.
- Antallet oppsigelser har skutt i været i 2018. Noen steder har personalkontorene på anlegg stengt – og hengt opp skilt der det står: «Vi tar ikke mot oppsigelser».
- Noen arbeidere har ikke lenger råd til å reise til arbeidsplassen. Transport kan koste opp til 55.000 bolivar – som bare utgjør 10 cent, men det er så mye som arbeidere tjener på en dag.

Oppsummert
Manglende investeringer, problemer med å skaffe nok elektrisitet, skyhøye kostnader man ikke har klart å få ned når oljeprisen falt samt driftsproblemer har alle vært bidragsytende faktorer til krisen.
En feilslått vekslingspolitikk har også bidratt. Som eksempel på det skakkjørte landet har man kunnet se bilder av opptøyer, tomme butikkhyller og rasjonerte varer.
Blant annet har man måttet bytte olje med dopapir med en av sine få gjenværende allierte, Cuba.
Det politiske sammenbruddet har medført at det ikke er mulig å få inn utenlandsk kapital eller utenlandske oljeserviceselskaper til å drive oljesektoren bedre.

Unntakstilstand, strømrasjonering, mat- og medisinmangel, fallende oljeinntekter og skyhøy inflasjon er bare noen stikkord fra de siste årenes mediedekning av situasjonen i landet. Samfunnsvitere er derfor stort sette enige om at før man kan begynne å diskutere økt oljeproduksjon i Venezuela, må a) den politiske krisen, b) den sosiale krisen og c) krisen i industrien løses. Og man må d) få tilbake folk med kompetanse fra utlandet.

4
Andre emner enn klima / Sv: Siste angrepet på Giske avslørt av Erik Stephansen
« Nyeste innlegg av Emeritus 18.04.2018, 21:07:26 »
Den er rettet opp;

https://www.faktisk.no/artikler/56/hvem-var-egentlig-invitert-pa-lovebakken-auf-fest

Både VG, NRK og de fleste andre har unnskyldt deg.

Jeg finner denne langt mer spennende;

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/04/18/195389162/navarsete-jeg-har-ikke-mistet-tilliten-til-ledelsen-men-jeg-er-skuffa

og denne;

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/6ngvj3/nestleder-slik-griseprat-skal-ikke-kvinner-i-sp-oppleve

Dette er i realiteten et takk for sist til Per Borten Moe, han var til stede på festen og jeg vil ikke utelukke at det allerede er en kjent hemmelighet i systemet at det var han som sendte melingen og at alle disse ordførere etc. nå har blitt hans gisler. Og hvorfor tror jeg det? Fordi VG nå kjører knallhardt, og det gidder de ikke for å ta en ordfører i Verdal, de vil ha et større bytte.
5
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 18.04.2018, 19:21:39 »
Sitat Telehiv;

Sitat
....tilsier at de som tar opp ulike tema for å stille spørsmål rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgås med et minstemål av respekt og dannelse.   

Akkurat til den kommentar jeg gav - der jeg ba Petter T holde kjeft -  er ikke på sin plass. For her fremmer jo Petter T foren gang skyld usikkerhet, noe som er sjelden vare fra den kanten. Det er jo ikke mer enn et par dager siden han hadde denne;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8433#msg8433

Jeg ser nå en viss antydning til å akseptere at klimasensitivitet ikke lenger er et ord på linje med pedofili. Du fortsetter å påpeke at spranget i IPCC anslagene er store, dette samtidig som du beskylder klimavitenskapen for å være sentralstyrt og at IPCC et al. hevder at The Science is Settled."

Vi er nå på tråden Klimarealistene som sannsynligvis er det verste klimafornekterorganet i verden - ja, intet mindre. Jeg har hørt ordtaket at "klima kommer i veien for ekte naturvern," men det er ikke mange dagene siden Aaslid hevdet dette;


Sitat


Geir Aaslid 8. april 2018 at 15:59 
 
Jeg gjør oppmerksom på at også internasjonal forskning påviser at det ikke eksisterer noe problem med forsuring av havene.
https://drive.google.com/file/d/19gypF8mvzSz0zlvzSWx05YBpPuGLnrLS/view

Man ser enkelt at dette med havforsuring bare er propaganda i media, og pseudovitenskap innen bestillingsforskningen når man vet at regnvannet holder en pH på 5,5. Fraværet av ethvert klimatiltak rettet mot regnvann (lovforbud???) som da må være en alvorlig forurensning, viser klart at heller ingen i IPCC-leiren tar havforsuringen seriøst.

Havforsuring er bare noe man skremmer den uopplyste befolkningen med, på samme vis som smågutter gjemmer seg i klesskapet for å skremme foreldrene.
 

Og dette et par uker etter at jeg så et glimrende program i NRK om gjenoppretting av lakseelvene på Sørlandet og deler av Telemark. Disse distriktene hadde glimrende lakseelver for 80 - 90 år siden, men hvem har hørt om en sørlandsk lakseelv de siste 50 årene? Har de ikke elver på Sørlandet?

NRK programmet handlet om at etter 20 - 30 års kunstig kalking i en rekke vassdrag begynte en nå å se fruktene, der var antydning til tilbakekomst av den smolt - og da som laks - de satte ut to - tre år før, optimismen var stor og dette takket være 30 - 40 års miljøtiltak som har kostet enorme summer.

Mener du i fullt fuckings alvor at jeg skal behandle Geir Aaslid med "et minstemål av respekt og dannelse?"
 
6
Generelt / Sv: Acer
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 14:17:53 »
Hydro uttrykker nå bekymring for at gigantkabelen NorthConnect til Skottland vil gi både pris og system-problemer.

Link: https://e24.no/energi/stroem/hydro-frykter-ny-gigantkabel-vil-gi-hoeyere-stroempris/24313213
7
Energi og miljø / Grunnlaget for el-bilbølgen i Norge svekkes?
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 10:46:10 »
Norge er i en unik situasjon for elbiler i den vestlige verden: En rekke avgiftsfritak og andre fordeler har gjort at salget av elbiler har steget sterkt i flere år.
Men hva skjer når det begynner å spises i disse fordelene?
I disse dager kjøres det nemlig fram diverse planer om å begynne å beskatte elbiler med både bompenger og fjerne diverse goder på den andre siden. Overrasket?Oslo har jo lenge sett etter flere fiskalinntekter, og denne uken ble det vedtatt at takstene i bomringene reduseres, men det innføres samtidig toveis innkreving.
Og fra og med mars 2019 er det slutt også for elbilistene i Oslo-regionen. Da må de betale for seg. 56 nye bomstasjoner skal opp, og elbilistene slipper ikke lenger unna. Det er Oslopakke 3 som ligger til grunn for den massive økningen i bompenger, en avtale mellom Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og staten. Totalt øker regningen for bilistene med én milliard kroner – selv om en enkeltpassering altså blir billigere.

Link:
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/70-kroner-i-bompenger-for-elbiler-1.14001977

Ellers har det jo åpenbart vært et underliggende ønske mange andre steder i landet også om å få tak i mer elbilavgifter enn hittil. I fjor høst kunne vi lese om følgene av at fra 1. januar 2017 åpnet regjeringen for at kommunene kunne velge å ta betalt for parkering av elbiler. Mange innførte umiddelbart full betaling. Det har dermed oppstått stor forvirring for forbrukerne, og man jobber nå febrilsk på etterskudd for å lappe dette sammen til en mer helhetlig og tydelig pakke.
https://elbil.no/ny-elbil-regel-i-2018-maks-halv-takst-for-parkering-ferge-og-bom/

Neste skritt, når elbilene er mange nok, er selvsagt at man påberoper seg at elbiler nå er blitt "helt vanlige biler" og at alle gjenværende lettelser også må vekk.
Spørsmålet er da hvor mye vi begynner å tape vekst i elbilsalget? USA med sin enorme bilpark, men uten statlige goder for elbilene, er jo i den andre ekstreme ytterkant for utbredelse av elbiler:8
Andre emner enn klima / Sv: Siste angrepet på Giske avslørt av Erik Stephansen
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 08:47:34 »
De som har fulgt med videre i MSMs reaksjon på Stephansens betimelige og ytterst pinlige avsløring av en unisont tendensiøs framstilling av Giskes deltakelse i en samling for GODT VOKSNE stortingsrepresentanter som har AUF-bakgrunn, har nå kunnet studere hvordan organ etter organ har famlet seg fram til en unnalurende bakdør for å sno seg bort fra eget griseri.

Det er lenge siden jeg har sett noen ta disse kvasimoralske stimfiskene så grundig i et så åpenbart misbruk av journalistplakatens dyder, med så pinlige retretter til følge.
9
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Telehiv 18.04.2018, 08:42:34 »
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller å finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk

Dette forumet er faktisk opprettet for å diskutere rundt "klimatytet". Det som preger hele klimadebatten er at der er ingen fasit på en rekke områder - ikke engang for de tyngste på feltet, og det råder følgelig stor usikkerhet rundt en rekke estimater og hypoteser. Et sprik på for eksempel 5 grader C for klimasensitivitet (som er kritisk faktor i klimamodellenes output) tilsier at de som tar opp ulike tema for å stille spørsmål rundt alle disse usikre forholdene, bør derfor omgås med et minstemål av respekt og dannelse.

PS: Vedlagte video gjør opp for det meste  8)
10
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« Nyeste innlegg av Emeritus 17.04.2018, 23:21:46 »
Hold kjeft med dette klimatytet og prøv heller å finn meningen med  livet;

https://www.youtube.com/watch?v=_hkngjEgHgk
Sider: [1] 2 3 ... 10