Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Aktører og hendelser / Gates tar klima-kaka
« Last post by ConTrari1 on 01.03.2021, 23:51:12 »
I årenes løp har vi hørt mye tåpelig klima-alarmisme, og spådommene har falt til jorden en etter en. Men som en ennå ikke vindmølle-klasket fugl Føniks reiser de seg igjen, og her er kanskje det mest totalt latterlige jeg har sett NOEN GANG! Av Bill Gates, selvsagt:

“There are points at which when the corals die off, they never come back,” Gates said. “This is acidifying the ocean, and all the aqua ecosystems die off as that acid level goes up. As forests dry out, they are subject to both fires and infestations that kill all the trees, so you get a lot less trees. As the sea level goes up, the beaches go away.”

Ja naturligvis! Alle de flotte sandstrendene blir borte! Naturen er jo ikke i stand til å lage nye på et høyere havnivå. Så da er vel Fisketorget i Bergen i det minste reddet fra en sandig skjebne.

https://wattsupwiththat.com/2021/02/26/bill-gates-climate-change-all-the-coral-and-trees-will-die/
2
Andre emner enn klima / Norges styggeste ansikt
« Last post by ConTrari1 on 01.03.2021, 22:39:33 »
Norges styggeste ansikt er umenneskelig, men ikke et menneskes ansikt. Våre ansikter kan være harmoniske, skjeve, merkelige, usymmetriske, morsomme. Men direkte stygge kan noen knapt kalles. Den Norske Stat, derimot, viser oss et ansikt av pur styggedom.

Alt var normalt, jeg gikk i barnehage, på skole og holdt på med diverse fritidsaktiviteter. Det var en flott barndom og jeg tror ikke den kunne vært noe bedre.

Alt var helt normalt og kunne ikke bli noe bedre, hvis man ser bort ifra alle dagene på sykehuset, de 40 daglige pillene og den kronisk dødelige sykdommen jeg fortsatt lever med.

Der ja, det hørtes mer riktig ut.

Sykdommen min er kronisk, som vil si at jeg ble født med den og jeg kommer til å dø med den.

Den brutale sannheten er at jeg ikke bare kommer til å dø med den, men jeg kommer til å dø av den. Men det er heldigvis mange år til, jeg har jo enda halve livet foran meg! Min forventede levealder er 40–50 år, så jeg er godt på vei.


David Instebø Vang har Cystisk Fibrose. Den Norske Stat vil ikke betale for medisin som gir dokumentert bedre livskvalitet.

Dette er ikke en kur, men det er en sjanse for mange å oppleve noe de aldri har gjort før. Puste lettere takket være en forbedret lungefunksjon som uten disse medisinene kan være uoppnåelig.

Så Erna Solberg, hva sier du? Bedre og lengre liv for de ca. 400 i Norge som lider av dette, eller bruke millionene på å sno seg inn i FNs Sikkerhetsråd? Ikke relevant sammenlikning, sier du? Jo der er nettopp det det er. Du har valgt, og du kunne ha valgt annerledes. Du kunne prioritert det landet som en gang var ditt, fremfor egen karriere i den globale sfæren.

En bitte liten del av gigant-budsjettet til klimatiltak ville vært nok. En bitte liten del av subsidiene til el-biler. Norge "må" hente en IS-kvinne med "sykt" barn, hva koster det? Pluss en langdryg rettssak. Alt sammen er symbolsaker som ikke gavner Norges befolkning det grann. Men å lindre menneskers lidelse, de som ikke har råd til dyre PR-konsulenter, det gir ikke uttelling i den bedritne kattedoen som kalles norsk politikk. 

Statens Ansikt kan skremme Fanden på flatmark. Det er kanskje en trøst-

https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/jeg-kommer-ikke-bare-til-a-do-med-sykdommen-min-jeg-kommer-til-a-do-av-den/o/5-95-190959

3
Media og politikk / Ser ikke skogen for bare co2
« Last post by ConTrari1 on 01.03.2021, 22:00:38 »
Dan Odfjell treffer blink her:

Endelig fremstod en politiker som nærmest ved et uhell innrømmet sannheten, nemlig det politiske ønsket om å manipulere folket.

Det skjedde da miljø- og klimaminister Sveinung Rotevatn bekreftet manipulasjonen, det å ekskludere den høyst positive effekten av norsk skog i CO2 og klimasammenheng. Dette omtalte Resettredaktøren Helge Lurås under overskriften «Regjeringen ofrer Norges omdømme for å lure egen befolkning». Sikkert i disse dager for å fremme Erna Solberg i klimasammenheng når hun prektiggjør seg selv i New York og i FN-regi.


https://resett.no/2021/02/28/norge-anno-2021-i-sorgelig-lognaktig-forfatning/

I Europa regnes skog med i klimaregnskapet, men Norge hadde blitt altfor prektig i alarmistenes øyne dersom vi skulle gjort det samme. Så det er nødvendig å sverte landet enda mer, for vår alles klima-frelsende dårlige samvittighet. Kan vi da anta at Rotevatn mener planting av skog ikke har noen klima-effekt i Norge, mens det derimot har en positiv virkning i EU-landet Sverige? Og ellers mange gode tanker om forfallet i norsk demokrati.

Nicola Stang skriver som alltid godt, her om koblingen klima-Corona:

I den senere tid er det spesielt to trusler media har vært opptatt av. Den ene skal ifølge dem ha vært forårsaket av menneskelig aktivitet, mens den andre hovedsakelig skal ha en naturlig opprinnelse. Det dreier seg om klimaendringer og pandemi.

I begge tilfeller foreligger det imidlertid motstridende oppfatninger. Så hvorfor velger medier oppfatningen om at viruset SARS-CoV-2 er overført fra dyr til menneske (zoonose) mens utslipp fra mennesker forårsaker den andre trusselen?


https://resett.no/2021/03/01/en-kontraer-analyse-av-klima-og-koronatruslene/
4
Aktører og hendelser / Mann ser russere rund baut
« Last post by ConTrari1 on 01.03.2021, 17:45:49 »
Ja så ille er det at klima-alarmister slåss mot hverandre, hevder Mann.

Today Russia uses cyberware – bot armies and trolls – to get climate activists to fight one another and to seed arguments on social media. Russian trolls have attempted to undermine carbon pricing in Canada and Australia, and Russian fingerprints have been detected in the yellow-vest protests in France.

And WikiLeaks? Your book suggests they were involved?
I’m not an expert but there has been a lot of investigative journalism about the role they played in the 2016 election. Julian Assange and WikiLeaks helped Donald Trump get elected, and in doing that they did the bidding of Putin. Their fingerprints are also all over the climategate affair 10 years ago. UK investigators have evidence of Russian involvement in that too.


https://wattsupwiththat.com/2021/02/28/michael-mann-russian-web-bots-are-causing-climate-activists-to-fight-each-other/

Revolusjoner eter sin egne. Usmakelig som han er, kan det likevel tenkes at Mann frykter å se sitt navn på menyen?
5
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by translator on 01.03.2021, 16:37:09 »
Takk for fyldig svar. Det virker ikke som du og Okular er så uenige egentlig. Okular er mer direkte og bruker litt større ord. Han mener vi allerede er der og har trukket covid inn i klimanarrativet de har skapt. Du skriver at det er nettopp dette de ønsker å gjøre. Hva er da forskjellen?

JEG tror ikke det er tilfeldig at dette viruset oppsto i en kinesisk by som også inneholder et laboratorium som forsker på virus, outsourcet fra USA der Anthony Fauci drev lignende type forskning inntil den ble forbudt av Obama i 2014, og med en mellommann som nå har reist til Wuhan i spissen for en delegasjon for å fortelle verden at viruset har ingenting med dette laboratoriet å gjøre. Videre har vi et amerikansk valg bak oss hvor presidenten som hadde meldt USA ut av både Paris-avtalen  (som forplikter Kina til ingenting, mens vestlige land skal strupe sin egen økonomi) og WHO (som blir styrt fra Kina siden de har kontroll over nesten alle medlemsstatene ved sine oppkjøp/investeringer i Afrika osv.) ble rigget fra Kina med god hjelp fra MainStream og BigTech. Alt dette henger sammen, og jo tidligere vi (inn)ser det, desto bedre.

https://www.document.no/2021/03/01/notat-trumps-pang/
7
Aktører og hendelser / William Happer
« Last post by translator on 01.03.2021, 14:17:19 »
Nytt foredrag av den eminente fysikkprofessoren. Det er så ferskt at han har fått med seg frostproblemene i Texas.


https://www.youtube.com/watch?v=CA1zUW4uOSw&ab_channel=HillsdaleCollege

Jeg la merke til i kommentarfeltet på youtube:

Quote
This is a very simplified version of the 38-page technical paper written with Professor Wijngaarden  which explains in detailed mathematics and molecular thermodynamics why we are not in trouble with carbon-dioxide.  For those who disagree with Happer,  let us see your detailed mathematical / scientific rebuttal.  Remember that an attack ad-Hominem concedes that you have no logical rebuttal for the argument presented.

Legg merke til figuren han viser etter 23 minutter. Denne figuren er spikeren i kisten for CO2-hypotesen (for de som forstår den)

Etter 37 minutter forklarer han hvorfor plantene klarer seg bedre med mer CO2 i atmosfæren: Bladene har hull i seg (kapillærer) som slipper inn CO2, men samtidig slipper de ut vann. Dermed får planten et dilemma, for den trenger CO2 uten å slippe ut for mye vann. Men med med mer CO2 i atmosfæren trenger ikke planten så mange hull, og dermed kan den også holde på mer av vannet. Glimrende forklart. Har aldri hørt det slik tidligere!
8
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by Telehiv on 01.03.2021, 12:57:38 »

Men at coronahåndteringen inngår i en eller annen samordnet og bakenforliggende konspirasjon på det nivå du synes å indikere her, det blir å strekke dette for langt. Mye for langt.

Hvordan forklarer du denne da?

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-the-great-reset/

Det er slett ikke av veien at du trekker inn den godeste Klaus Schwab når man leter etter sentrale "makten bak makten"-aktører.
Schwab er jo grunnleggeren av WEF og Davosmøtene, og har for lengst blitt en sentral bakspiller mht. å koble de overnasjonale klimaindustrielle føringene opp mot sine egenkontrollerte nettverk. Se f.eks. her: https://www.greenhousepr.co.uk/wef-2020-climate-crisis/
Og hvis noen lurer på hvorfor Schwabs Davos-gjeng er så passive overfor Kinas ekspansjon med basis i miljøherjende industri? Vel, Schwab er æresdoktor ved flere "Kina-vennlige" universiteter, herunder Kinas utenriksuniversitet....

Men derfra til å påstå at den foreløpige coronahåndteringen er i samme herskekategori som klimaindustrien er et langt steg:
- "klima" har blitt gradvis og systematisk sementert som globalt institusjonalisert herskegrunnlag fra FN og nedover over flere tiår med tilhørende massive nasjonale og overnasjonale skattetekniske opsjoner, og er nå etablert som et gjennomgripende fiskalt  forretningsimperium (og belønnende for dem som leverer "vitenskapelig" støtte) der man enten jatter med eller faller ut av det gode fordelingsselskap
- pandemier av typen corona er på sin side heller ikke noe nytt, men det er altfor tidlig å hevde at coronabutikken er tatt over av de mer skjulte (politiserte) markedskreftene på linje med klima: man finner foreløpig ikke de samme penge- og avgiftsstyringsmekanismene som for klima.
- At farmaselskapene ser giga fortjenestemuligheter i en slik situasjon er ikke en konspirasjon av klimatypen (der man samarbeider institusjonelt globalt med å luke ut all motstand), bare banal markedsgrådighet der Big Pharma slåss innbyrdes om å melke et kriserammet marked mest mulig så lenge flasketuten peker rett vei.
- "makten bak makten" av typen WEF og bilderbergerne har sikkert lyst å havne der også (og da vil de sikkert prøve å kopiere den mer overnasjonale og institusjonaliserte klimasuksessen), men foreløpig er coronabildet mer preget av kaotisk etterpåklokskap og til dels vilkårlige og uforberedte håndteringsøvelser.

For å si det på en annen måte: Her hjemme er jeg mer bekymret over hva klimaløpegutter som Barth Eide (landets største trussel mot vår geniale petroleumsskattemodell) og andre som bygger sin karriere på internasjonale instrueringsseanser fra både WEF, bilderbergere og andre udemokratiske og ukontrollerbare "makten bak makten"-institusjoner enn jeg er over mer eller mindre forvirrede og improviserende coronapolitikere.

PS: Om coronaen skulle vise seg å bli mer langvarig (strekke seg over flere år videre) og åpne for mer politisk overstyringsmakt enn vi noen gang har sett tidligere ifm. pandemier og der økonomisk maktpotensiale får stadig mer plass, vil vi nok se helt andre bakenforliggende maktstrukturer etablere seg. Dvs. slik man har rigget seg rundt klima.
Men jeg ønsker ikke å overspekulere i dette før det evt. viser seg å bli tilfelle.

Foreløpig er den relativt primitive politiske corona-herskingen en fjert ifht. den altoverskyggende klimaoverkjøringen av verdens energisystemer, som med sin selvskadende profil for Vesten kan svekke de vestlige demokratiske lands energipolitiske handlingsrom dramatisk det neste tiåret     

Utlagt: Kina bruker åpningen som Vestens klimaselvskading gir til rå industrioppbygging i et omfang og et tempo som kan skremme de fleste. Unntatt alle Vestens klimaposerende fjotteregjeringer (Erna-syndromet) som med sin massive klimaselvskading (hentet rett ut av skattebetalernes lommer) ikke kan skynde seg nok med å ødelegge de etablerte demokratiers industripolitiske og miljøtekniske handlerom. 
 
9
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by translator on 01.03.2021, 12:05:43 »

Men at coronahåndteringen inngår i en eller annen samordnet og bakenforliggende konspirasjon på det nivå du synes å indikere her, det blir å strekke dette for langt. Mye for langt.

Hvordan forklarer du denne da?

https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-the-great-reset/
10
Andre emner enn klima / Re: Är Corona den nya klimatfrågan?
« Last post by Telehiv on 01.03.2021, 10:08:03 »
Det er svært vanskelig å tro at myndighetene ikke er klar over hvor håpløs deres Coroaona-politikk er.

Selvfølgelig er de det. Det er ikke meningen at det som skjer skal samstemme med folks sunne fornuft; det skal kun samstemme med dypstatens globalistiske agenda. Denne strategien er lik i alle land (les: koordinert og samordnet), bare strenghetsgraden er ulik, men alle beveger seg i samme retning. Via en oppsatt plan vi ser under utførelse, styrt helt og holdent ovenfra og ned. Det er ikke våre myndigheter som bestemmer disse tiltakene. De har bare å iverksette.

Vel, vel, vel.
Dog er det mye rart rundt coronahåndteringen i ulike land, både inkompetanse og selvrådige påfunn.
Og på flere felt trolig en politisk dramatisering utover det som er helsefaglig begrunnet.
At big pharma er med og dytter bør heller ikke overraske, det er jo de som i særlig grad direkte høster av det, der vaksine- og medisinprisene stiger i takt med hysteriet.   

Men at coronahåndteringen inngår i en eller annen samordnet og bakenforliggende konspirasjon på det nivå du synes å indikere her, det blir å strekke dette for langt. Mye for langt.

Her ville jeg heller rettet et ytterligere kritisk fokus mot det som er en udiskutabelt overnasjonal og institusjonelt samordnet hype der opportunistiske politikere, NGO'er, forskere og media høster om kapp så du kan høre avgifter, forskningsmidler og andre tilpasningspenger klinge helt til Indre Enfold: Klimaindustrien.
Pages: [1] 2 3 ... 10