Main Menu

Recent posts

#1
Ny forskning / Enda et paper sier: "Global Wa...
Last post by Telehiv - 08.12.2023, 11:23:32
Allan T. Emrén er den meget erfarne forskeren bak studien "Global temperatures, CO2 concentrations and oceans" i International Journal of Global Warming Vol. 30, No. 4.
Han har sitt doktorarbeid og hovedkarriere innen Physical Chemistry and Nuclear Chemistry ved Göteborg Universitetet og Chalmers University of Technology, og nå sentral i styre og forskning ved Nuchem Research AB. 

I tråd med en hel serie andre lignende studier omtalt her på forumet tidligere, støtter også Emrén påstanden om at først kommer varmen, så kommer økningen i CO2:

"During the past 170 years, temperatures and atmospheric CO2 concentrations have increased. Published data on global temperature, CO2 data, and data on sea ice in the Arctic have been investigated. It is seen that support for human activities causing the observed increases is weak. It is found that the rate of change in CO2 concentration is controlled by global temperature rather than vice versa."

Lenke (bare summary): https://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJGW.2023.132276?journalCode=ijgw

Jeg fant imidlertid et preprint fra januar 2023 med hele artikkelen (trykk på boksen Read full text):
Lenke: https://www.researchgate.net/publication/372047312_Global_temperatures_CO2_concentrations_and_oceans

Der er det særlig en figur med forholdet mellom temperatur og CO2-nivå fra 1750 som tydelig viser Emréns hovedpoeng:
- CO2-stigningen fra 1750 er hele veien nokså jevn, mens temperaturen derimot stiger brått fra ca. 1750 (dvs. avslutningen på de kaldeste periodene i den lille istid). Utlagt: Den sterke temperaturstigningen fra 1750 må ha en annen årsak enn CO2.

#2
Ny forskning / Re: Zharkova: Nytt Solar Minim...
Last post by Telehiv - 06.12.2023, 23:47:22
Den høyt renommerte polforskeren Andrey Fedotov fra det russiske vitenskapsakademiet (RAS) følger nå opp advarselen fra noen av de mest kjente solforskerne (beskrevet foran i denne tråden) om en kommende kald periode, et nytt Grand Minimum.


Andrey Fedotov. Photo: Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences.

People's Voice skriver:
"One of the world's top Arctic scientist's has spoken out to debunk the 'climate crisis' narrative" and warns the public that "the Earth is actually about to enter a period of 'global cooling.'"

Nedkjølingen vil komme ca. 2030
Fedotov baserer sine resultater på studier fra Bajkalsjøen og dette områdets historiske/sykliske klimaperioder, og siteres på dette:
"Currently, we are in a favorable period, but we will inevitably transition to an unfavorable [cold] one ... around 2030-2035".

Lenke: https://thepeoplesvoice.tv/worlds-top-arctic-scientist-warns-climate-crisis-is-a-globalist-scam/"When the ice age comes, you will feel it immediately," he warns.

#3
Aktører og hendelser / Re: COP28 i Dubai 30.11 - 12.1...
Last post by Telehiv - 06.12.2023, 11:33:41
Det er blitt stadig mer interessant å følge den voksende avgrunnen mellom COP28-programmets hovedtese om å forby all kulldrevet energi, mens:

a) COP28-president Jaber sier at stans i all fossilbruk i kombo med grønne erstatningsalternativer vil sende verden tilbake til hulelivet, og
b) verdens to største kullforbrukere (utenom USA) Kina og India sier klart fra at de nekter å la seg tvinge til å avskaffe sine kullkraftverk til funksjonelle alternativer foreligger.Kerry fronter egentlig en kommende energimakt-konfrontasjon mellom Vesten og Stor-Asia
"Special Presidential Envoy for Climate" John Kerry er nå involvert på alle fronter her, han vil både stanse kullbasert energi og tvinge gjennom økt bruk av sol og vind som basis energikilder. Sagt på en annen måte: Når "Special Presidential Envoy for Climate" John Kerry - i åpenbar strid med presidenten for hele konferansen - sier at det skal satses mye mer på det som IKKE virker, og det skal kuttes mest mulig i det som faktisk virker (underforstått; øke avskaffingspresset mot Kina og Indias store forbruk av kull), ja, så går faktisk Kerry til krig mot Stor-Asias videre industrielle utvikling.

Det er neppe tvil om at kontrollen over motstridende energikilder og-løsninger vil bli en sentral maktkamp mellom stormaktene de neste tiårene.

Se bl.a. denne artikkelen:
Lenke: https://climatechangedispatch.com/john-kerry-deserves-a-lump-of-coal-for-christmas/
#4
Aktører og hendelser / Re: COP28 i Dubai 30.11 - 12.1...
Last post by Telehiv - 06.12.2023, 11:12:09
Quote from: Telehiv on 04.12.2023, 12:20:37OG SÅ SMALT DET FRA PRESIDENTEN FOR COP 28!The Guardian har slått stort opp hva selveste COP28 presidenten - Sultan Ahmed Al Jaber - sa i et intervju allerede den 21. nov., og som han ikke viker tilbake fra nå under selve konferansen:

"Please help me, show me the roadmap for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socioeconomic development, unless you want to take the world back into caves."

COP28-presidentens tydelige beskjed om dysfunksjonelle grønne alternativer har ikke uventet skapt et sterkt behov for bortsnakking på COP28. Den ekte internasjonale tåkefyrsten John Kerry (ikke å forveksle med Oslogrytas like store tenker Jonas Gahr Støre) med den minst like vidunderlig tåkeposerende tittel "Special Presidential Envoy for Climate" har rykket ut i sin hviteste forsvarsrustning og prestert disse sterkt tåkeleggende og retningsløse ord til Politico:

"Look, he's gotta decide how he wants to phrase it, but the bottom line is this COP needs to be committed to phasing out all unabated fossil fuel"

Hvis man vil prøve å tolke hva Kerry sier her, må man først forstå hva som menes med "unabated fossil fuel".
Om vi skal prøve oss på en norsk oversettelse for "unabated", er det noe i nærheten av "uforminsket" eller "ubeskjært".

Test: Ut fra dette, har noen et forslag til hva slags del av "fossile fuels" som må "utfases"?
Tips: Det nytter ikke å kontakte Kerry og hans stab for svar:
"Neither Kerry's office nor representatives of the UN responded immediately to requests for comment".

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/12/05/john-kerry-spins-un-climate-summit-presidents-comments-that-no-science-backs-fossil-fuel-elimination-push/
 
#5
Generelt / Re: Kullfyrende India verdens ...
Last post by Telehiv - 05.12.2023, 11:13:01
Ikke uventet er både India og Kina under voldsomt vestlig press på COP28 for å miste sin status som "klimastøtte-mottakende" land til å bli med selv og ta ansvar for den øvrige verden.
Men begge landene nekter å være med på noen støtteordninger for "climate loss" og "damage demands".
WUWT har en artikkel om dette nå:

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2023/12/04/cop28-china-and-india-reject-climate-loss-and-damage-demands/

WUWT-artikkelen leverer avslutningsvis en spådom som trolig kan gå troll i ord:
"I can't help thinking the only winner from COP28 will be the COP 28 President, Sultan Al Jabber, who will likely find lots of buyers for his nation's rapidly expanding natural gas capacity."


#6
Generelt / Kullfyrende India verdens stør...
Last post by Telehiv - 05.12.2023, 10:37:26
India nekter å underkaste seg krav til "grønt skifte"
India er det landet som mest tydelig har stått fram internasjonalt de siste årene og insistert på at landet vil fortsette med å bruke kull som basis energikilde for å fortsette den sterke veksten i økonomien. Den sittende regjeringen har her fastslått at "India har den samme rett som andre tidligere framvoksende industriland til å bruke de mest kostnadseffektive energikildene". India er tydelig på at fossil energi (primært kull, og evt. videre kjernekraftutvikling) er den soleklart beste løsningen i dette bildet. Dette gjentas nå på COP28.

Kommentar:
Dette bare understreker hva som har vært hevdet her på forumet i årevis:
- Det er ikke realistisk at de foreliggende alternativene sol og vind løser verdens "grønne" energibehov
- Det beste miljøverngrepet de neste tiårene er derfor en tung satsing på reell rensing av (stadig økende) fossile utslipp til bedre alternativer foreligger.
- Det er her CO2-klimabevegelsen feiler så veldig.: De vil bare legge ned fossile energikilder og lukker øynene for reell rensing, mens verden bare fortsetter å øke bruken.

2047 er viktig for India, som er 100 år siden landet fikk selvstendighet. Målet er at størrelsen på økonomien, målt i bruttonasjonalprodukt, skal ligge på over 30.000 milliarder dollar – nesten en tidobling fra dagens nivå. Det asiatiske meglerhuset CLSA hevder at India vil bli verdens største økonomi i 2052 med et nominelt bruttonasjonalprodukt på 45.000 milliarder dollar.


Feiring av lys og velstand: En aksjehandler og familie ser på handelsterminalen under Diwali-festivalen ved Mumbai-børsen i november. Muhurat -ritualet symboliserer håp og velstand for det kommende året. (Foto: Francis Mascarenhas/Reuters/NTB)

«Kina-vekst» for India
Det er over seks uker siden Kina la frem økonomiske statistikker for tredje kvartal – et par-tre uker etter kvartalet var over. Verdens nest største økonomi fikk en vekst på 4,9 prosent, noe som var svakt bedre enn ventet. India slo alle prognoser og forventninger, viser statistikker fra torsdag.

India er sist ute av de asiatiske økonomiene med å legge frem økonomiske statistikker. Den indiske sentralbankens prognose lå på 6,5 prosent og konsensus fra indiske og internasjonale finansinstitusjoner lå svakt høyere på 6,8 prosent. Men India knallet til med en økonomisk vekst på 7,6 prosent i tredje kvartal, som er høyere enn prognosene og forventningene til internasjonale finansinstitusjoner.

Høy vekst og børsfest – vil bli større enn Tyskland og Japan: – En glohet økonomi
Den indiske økonomien har altså mer enn innfridd og slått de allerede optimistiske prognosene og levert verdens høyeste vekst. Det kommende valget er imidlertid en risiko for den økonomiske veksten – og for investorer.

Videre utvikling
- Den indiske økonomien ventes å vokse med syv prosent i årets siste budsjettår og 6,3 prosent i 2024, ifølge analytikere.
- Den høye veksten skyldes økt offentlig forbruk og private investeringer, men det er bekymring for svak etterspørsel på landsbygden og i landbruket.
- Det kommende valget i 2024 er en risiko for den økonomiske veksten og for investorer, da et mulig regjeringsskifte kan føre til endringer i reformpolitikken og dårlig investorsentiment. Utlagt: Frykt for at også India begynner med å utvikle selvskadende energikrise iht. den vestlige klimaindustriens krav.

Lenker:
https://www.dn.no/utenriks/india/borsnoteringer/narendra-modi/feier-til-side-advarsel-om-irrasjonell-begeistring-i-aksjemarkedet-festen-vil-fortsette/2-1-1565236

https://www.dn.no/utenriks/india/narendra-modi/kina/hoy-vekst-og-borsfest-vil-bli-storre-enn-tyskland-og-japan-en-glohet-okonomi/2-1-1563575

#7
Aktører og hendelser / Re: COP28 i Dubai 30.11 - 12.1...
Last post by Telehiv - 04.12.2023, 12:20:37
OG SÅ SMALT DET FRA PRESIDENTEN FOR COP 28!The Guardian har slått stort opp hva selveste COP28 presidenten - Sultan Ahmed Al Jaber - sa i et intervju allerede den 21. nov., og som han ikke viker tilbake fra nå under selve konferansen:

"Please help me, show me the roadmap for a phase-out of fossil fuel that will allow for sustainable socioeconomic development, unless you want to take the world back into caves."

Vi får bare følge med på de videre reaksjoner under konferansen.
Det er nok en del som vil kreve ham fjernet fra hele konferansen, tenker jeg?Lenke til et lettere hysterisk The Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2023/dec/03/back-into-caves-cop28-president-dismisses-phase-out-of-fossil-fuels

Lenke WUWT:
https://wattsupwiththat.com/2023/12/03/cop28-president-challenges-mainstream-climate-narrative-on-fossil-fuels/

TILFØYELSE:
Klimarealistene har nå lagt inn en aldri så liten harselas med COP28-posørene, og her spesifikt om president  Jabers provosering av CO2-mafiaen:

"Søndag hadde en artig episode, hvor Sultan Al-Jaber satte de klimareligiøse på plass under en spørsmål-og-svar seanse. Klimafanatikere i vesten var allerede i harnisk over at en oljedirektør kunne få lede COP28, mens både Biden og Kerry mente dette var helt naturlig i forsøkene på å få oljeselskapene aktivt med på utslippskuttene.
Tidligere klimabyråkrat i FN, Mary Robinson, etterlyste beslutningen om å fase ut olje og gass: «Vi er i en absolutt krise som skader kvinner og barn mer enn noen andre... og det er fordi vi ennå ikke har forpliktet oss til å fase ut fossilt brensel.»

COP-leder Sultan Al-Jabers svar var krystallklart: «Jeg deltar ikke i en diskusjon som er alarmistisk».

«Det fins ingen vitenskap der ute, eller intet scenario,som sier at utfasing av fossil energi er det som oppnår 1.5C-målet.» I ordvekslingen fikk han også sagt at hun bare leste sine egne subjektive medier, og han etterlyste et veikart med både utfasing og bærekraftig utvikling «... unless you want to take the world back into caves.»

Dette provoserte mange (omtale i The Guardian), både delegatene med minst bakkekontakt, ymse bestillingsforskere og de mest ekstreme som lenge har ønsket å sabotere ethvert samarbeid mellom oljebransjen og de økonomisk viktigste nasjonene. I det store bildet gjør både Bidens USA og Al-Jabers UAE alt de kan for å øke produksjonen av olje og gass i dag."


Lenke: https://klimarealistene.com/cop28-med-svulstige-apningsdager/ 
#8
Nå mener meteorologene at Norge topper listen over de kaldeste landene for tiden. Nå er ikke det i nærheten av sant, jfr. listen nedenfor over kulderekorder andre steder i verden.
Men dog, det er kaldt nok i Norge uansett:

- Trønderne hakker tenner: I november 1879 ble det målt en temperatur på -18,7 grader i Trondheim. Temperaturen forble rekord i trønderbyen, helt til kl. 09 forrige tirsdag, da det ble det målt -18,8 grader ved målestasjonen Skjetlein i Trondheim. Den 144 år gamle rekorden ble dermed slått. 

Men det er jo hele Europa som fryser.
- Danskene er f.eks. rimelig rystet for tiden: København hadde nylig sin kaldeste novembernatt på 104 år - men vi glemmer vel aldri de månedslange kulderekordene under den legendariske klimakonferansen i desember 2009 der isbjørnen nektet å smelte før langt ut på våren, trass i at noen klimaaktivister ble tatt med (petroleumsfyrt) blåselampe midt på natta.Vel, ved å holde blikket stivt på Norge slipper kanskje de mest CO2-skadde i det miljøet å nevne at det er kulde- og snørekorder ikke bare over Europa, men over store deler av kloden for tiden:

- Antarktis har hatt sin kaldeste november på 40 år, og trenden viser en avkjøling på mer enn 1°C siden 1999
- Amerikanerne har hatt sin snørikeste Halloween noensinne
- Historisk kulde i november rammet store deler av Sør-Amerika, bl.a. Argentina
- Uruguay nådde kulderekorder allerede i oktober
- Australias østlige halvdel og New South Wales satte en rekke kulderekorder (vestlige deler var derimot normale/noe over snitt; typisk sesongeffekt av de store luftstrømmene fra tropene)
- Japan har slitt med rekordmye snø og kulde en god stund allerede
- Det snør på Hawaii, men det er ikke så uvanlig i de høyeste områdene, men det er uvanlig for perioden
- I Nord-Kina, Kasakhstan og Mongolia har det omkommet en tragisk mengde husdyr pga. de laveste temperaturene siden 1980-tallet, Mongolia bl.a med rekordlave -48,6 °C.
- Kina har hatt flere regioner med rekordsnøfall i det siste
- Rekordtidlig og rekordmye snø mange steder i Alpene (jfr. 5 av de 6 første alpinrennene avlyst pga. store snøfall)
- 90 % av Russland dekket av snø før høsten var over, og mange områder med tidlige kulderekorder. Eksempler er -40 ° C i Tuguro-Chumikansky-distriktet i Khabarovsk-territoriet. Dette anses som «veldig kaldt» selv midt på vinteren. Rekordkulde var heller ikke et isolert tilfelle: 7. november ble det også målt -40 °C i Tomponsky Ulus i Yakutia.

#9
Andre emner enn klima / Re: Podcast P2 Trygdekontoret:...
Last post by Telehiv - 03.12.2023, 10:57:23
Toppledelsen i Ap gjør, ikke akkurat uventet, alt de kan for å tie ihjel Giskes nye bok. Herunder at ingen partitopper skal tillates å inngå i noen faglig diskurs med Giske. Man skal bare summarisk overse eller avvise:
- Den mildt sagt lite analysisk skolerte olje- og energiminister Terje Aasland, som neppe aner noe om den forskningslitteratureen som ligger i bunn for Giskes analyser, presterer f.eks. å avfeie Giskes debattinvitt med "for enkelt".

Interessant nok er det en gammel Høyremann som forsøker en noenlunde saklig kommentar til Giskes bok, og som også klarer å se at det er gjort en del analyser om politisk dynamikk som bør interessere bredt:


Michael Tetzschner
(H) 1. VARAREPRESENTANT TIL STORTINGET


"Om Trond Giskes bok, del I
Trond Giske har skrevet en svært interessant bok om situasjonen i Arbeiderpartiet, der utelatelsene er vel så interessante som det som faktisk står på trykk."
 
Lenke: https://www.minerva.no/arbeiderpartiet-boker-norge/om-trond-giskes-bok-del-i/436097
#10
Dagens morsomste innen Al Gore-effekten er denne meldingen fra en tysk meteorolog:

«Privatfly som skulle fra Munchen til klimakonferansen i Dubai er bokstavelig talt frosset fast i bakken»Lenke: https://inyheter.no/03/12/2023/privatfly-som-skulle-fra-munchen-til-klimakonferansen-i-dubai-er-bokstavelig-talt-frosset-fast-i-bakken/