Recent Posts

Pages: [1] 2 3 ... 10
1
Energi og miljø / Re: Elbil-salget og oljen
« Last post by Emeritus on Today at 14:09:16 »
Jeg har lenge stilt spørsmålet om hvor stor del av det samlede oljeforbruk på verdensbasis som går med til drift av ulike deler slik som personbiler, lastebiler/busser, fly osv. Her fant jeg en oversikt over USA som står for ca. 20% av det samlede oljeforbruk i verden:

https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/use-of-oil.php

69 % av det samlede forbruket går med til å drive hele transportsektoren. Den mer detaljerte fordelingen er slik:

- 45,5% til bensin som i all hovedsak benyttes til drift av personbilparken
- 20% til diesel som stort sett går med til tungtransport, fyringsoljer, jernbane og noe personbil (dieselandelen på småbiler i USA er lav)
- 14,6% til gass som stort sett benyttes i kraftverk
-  8,3% deler til jetfuel, sivilt og militært

De øvrige ca. 12% benyttes til en rekke andre formål slik som smøreoljer, plastproduksjon etc.

NÅR NÅS PRISLIKHET


Dette er som nevnt USA tall, men er det noen realitet i store deler av transportsektoren blir elektrifisert er dette en katastrofe for oljenæringen. Teknisk sett tør jeg hevde at personbilparken allerede i dag langt på vei er moden for en elektrifisering. Det er rimelig å forvente en fortsatt utvikling på batterifronten. Det som da hindrer at el - bilene tar over er prisen, VW hevder at de vil nå prislikhet mellom olje og elektrisk når de lanserer 2. generasjons EV platform om noen år.

https://insideevs.com/news/386122/vw-price-parity-ev-gas-meb/

Mens andre pålitelige kilder hevder prislikhet ved selve bilkjøpet ikke er mulig med dagens batteriteknologi med mindre råvareprisene skulle falle, noe som ikke er sannsynlig.

https://www.digitaltrends.com/cars/mit-study-finds-ev-market-will-stall-in-the-2020s/

Men her må det skilles mellom pris ved kjøp av ny bil og prisen ved å kjøpe pluss å drive en bensin/diesel bil gjennom dens livslengde. Det er allerede klart at både vedlikeholdskostnader og energikostnader ved elbiler er lavere enn for bensin/diesel.

GJLEDER DETTE ALLE BILTYPER?


Det jeg har skrevet her gjelder først og fremst typiske mellomklassebiler som Golf og lignende. Småbiler med diesel/bensindrift vil av en eller annen grunn fortsatt være billigere enn elektrisk en stund til. Når det gjelder premium, sportsbiler og andre luxusbiler vil prislikhet bli nådd først. Og det forstår jeg. Hvis Tesla holder noe i nærheten av hva de lover kommer de snart med en sportsbil med rekkevidde på 1000 km og farts og andre tekniske spesifikasjoner som knuser alt som finnes av bensinbiler, og da tar også jeg med de såkalte hypersportsbilene som koster fem mill. pluss. Og denne skal Tesla bare ha 1,5 mill. for.

Det samme vil gjelde S - klasse og det øvrige luksussegmentet. Her er utviklings og byggekostnadene på motor og drivverk høye og antall biler som blir levert lavt. Dette samtidig som resten av det som gjør bilen dyr slik som oppheng, fjæring, interiør osv. koster det samme om det er en bensin eller elektrisk. Batteriet er fortatt like dyrt, men forskjellen spises raskere opp dels fordi batterikostnaden utgjør en mindre del av totalkostnaden ved å bygge bilen, og dels fordi det tradisjonelle drivverket også er svært kostbart å bygge. Og det gjelder endog før en begynner å regne inn vedlikeholds og energikostnader som sannsynligvis blir dramatisk lavere.

HVA MED ENERGISEKTOREN ELLERS?

Her på forumet har jeg allerede lagt frem dokumentasjon på at vindkraft på land i dag er den billigste kraftformen å bygge ut, og at denne prisen forventes å gå ytterlig ned fremover (tall fra NVE.)

Tilsvarende ser en nå også i USA:

https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2020/01/21/renewable-energy-prices-hit-record-lows-how-can-utilities-benefit-from-unstoppable-solar-and-wind/#56ccd8092c84

Og dette er data fra det som bygges i 2020. 76 % av ny kraft vil bestå av vind og sol, mens 85 % av det som legges ned er kull og gass. Fornybar har nå passert kull som energikilde, og kull forventes å gå ytterligere ned i 2020 og ny kraft basert på gass utgjør bare 22 %.

Og dette skjer i en situasjon der Presidenten snakker frem kull, gass og olje, men markedskreftene synes faktisk å drite i hva El Presidente mener.

Greier Norge å matche denne utviklingen så lenge Midt - Østen og Russland flyter over av lett utvinnbar olje, og er diskusjonen om iskanten av akademisk karakter? Jeg vil gjerne tyne mest mulig ut av disse resursene. Men fra et felt får konsesjon til prøveboring og deretter skal planlegges å bygges ut, tar det 10 - 15 år før det produserer, og dette kan gå raskere enn vi tror.
2
Her er en bra artikkel om el - biler:

https://finansavisen.no/lordag/profil/2020/01/24/7491114/tesla-far-konkurranse-fra-kina

Et par punkter:

- Bru antar at elbilsalget har bremset bl.a. fordi det kommer så mange nye modeller og at el - biler foreløpig først og fremst er et byfenomen
- at el - bil salget i Norge først vil ta seg opp igjen om nonen måneder (hun sier etter ferien)
- hun bekrefter som vi vet fra andre kilder at målet om at el - bil andelen skulle være på minst 10% innen 2020 allerede er nådd
- hun tror på gunstige betingelser for el - biler flere år videre
- også andre land begynner nå å belønne kjøp av el - biler
- andelen el - biler som selges Europa utgjør ca. 2%, i California og Kina ca. 10%

Så stiler hun det samme spørsmålet jeg har stillet mange ganger, hvorfor kan ingen lage en Volvo 240 eller Skoda Octavia stasjonsvogn med lang rekkevidde. Altså en familiebil i mellomklassesjiktet med god plass, tilhengerfeste etc.

Her er en oversikt over hva som kommer i 2020, fortsatt ingen Volvo 240 stasjonsvogn etterfølger:

https://elbil.no/om-elbil/elbiler-som-kommer/#all

Og her hva som kommer i 2021, fortsatt ingen...

https://www.vg.no/bil/lanseringskalender/2021

Og til slutt et rop om hjelp fra VW sjefen:

https://www.tu.no/artikler/vw-sjefen-det-er-for-billig-a-slippe-ut-co/483651

Og her hvorfor han roper:

https://www.motor.no/artikler/2019/mars/bilnyhet-vw-er-den-store-miljoverstingen/
3
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Emeritus on 25.01.2020, 17:06:37 »
Sitat Telehiv:

Quote
Å lese seg opp i ettertid, og så spille inn flere forhold som Norge deltar i og som kan være bra for verden, er ikke noe å si på.
Men det blir samtidig en viss avsporing fra hovedtemaet i min kommentar: At norske politikere nokså uhindret får kjøpe seg inn i all slags posisjoner der ute (jfr. Emeritus' egen opplisting i et innlegg foran på tråden), er ikke automatisk noe som gagner verken verden eller Norge eller miljøet.

Som generell regel vil jeg alltid anbefale å lese seg opp før en legger inn et innlegg på KD.com.

Nå har denne strengen aldri hatt kjøp av FN - stillinger som hovedtema, det begynte med en liten kommentar fra Telehiv der jeg fulgte opp og påviste at her har AP stått i fremste rekke. Men for å tilbakevise Translators påstand om at SP ikke driver med den slags kan jeg jo anbefale KD.com's lesere å sjekke hva Åslaug Haga har drevet med de siste årene.

Og jeg aksepterer overhode ikke at Solbergs posisjon er "kjøpt." Hun er en av 17 "advocates," posisjoner jeg vil tippe er ulønnet og der Solberg sammen med en Vest Afrikansk president er en av to "co -chairs." Resten er en salig blanding skuespillere, kongelige og litt av hvert. Og hvorfor Norge eller Solberg skulle måtte kjøpe seg denne posisjonen er uforståelig, Solberg er jo utvilsomt det tyngste medlemmet i denne gruppen så FN's generalsekretær bør heller være takknemlig for at hun påtar seg oppdraget. Jeg antar at hun har tatt rollen, og opprettholder den, nettopp for å styrke Norges posisjon knyttet til plastproblemet.

Og jada, der er en masse tull og tøys og pengesløseri både knyttet til regnskogsfondet, u - hjelp og en masse annet Norge har benyttet penger på, noe jeg også en rekke ganger har omtalt her på KD. Men at det er et stort problem, leder ikke automatisk til den ytterliggående motsatte Stuttum/Resett konklusjonen der alt FN og andre internasjonale organer driver med leder til "verdenssosialisme" og "globalisering." Å redusere plastforsøplingen av verdenshavene er på alle måter en riktig oppgave Norge kan benytte både penger og innflytelse på, og kan åpenbart kun løses ved internasjonalt samarbeid og mye tyder på at Solberg gjør en god jobb i den sammenheng. Så gi henne heller litt ros, det kan jo tenkes at noe i FN regi faktisk har noe for seg. 
4
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Telehiv on 25.01.2020, 16:10:22 »
En rask gjennomlesing av de to siste innlegg viser at Telehiv bare har rett på ett punkt, og det er der det beskrives at Emeritus vanligvis er opplyst.

Å lese seg opp i ettertid, og så spille inn flere forhold som Norge deltar i og som kan være bra for verden, er ikke noe å si på.
Men det blir samtidig en viss avsporing fra hovedtemaet i min kommentar: At norske politikere nokså uhindret får kjøpe seg inn i all slags posisjoner der ute (jfr. Emeritus' egen opplisting i et innlegg foran på tråden), er ikke automatisk noe som gagner verken verden eller Norge eller miljøet.
Plutselig synes Emeritus å glemme alle de meningsløse milliardødslingene han selv har rettet pekefingeren mot foran, og velger heller å trekke fram det som ikke har vært spørsmålet her? Og man kan da ikke mene at denne posørklubben med kjendiser Erna har fått fornyet lederskap for er fornuftig pengebruk for å redde miljøet? 
Og hva med regnskogsfondets reelle verdi for "klimaet", noe snart ingen andre enn Norge har fortsatt å kaste vekk penger på? Hvor er den faglige dokumentasjonen på at dette er vel anvendte penger, tatt rett ut av den norske statskassen. Hva kunne vi i stedet gjort med veldokumenterte miljøproblemer med alle disse milliardene istedet for å la dem forsvinne i den korrupte kassen i Brasil? 
Og en rekke andre pengesluk som skal gi norske politikere goodwill der ute, men der verken miljø eller "klima" synes å profitere.
Det som er udiskutabelt er våre politikeres tverrpolitiske suksess med å kjøpe seg stillinger, mens skoleunger sendes i fjæra etter plastflasker fra land der våre penger aldri har nådd fram til vettug miljøvern.

PS: Jeg brukte forøvrig "bærekraftminister" i anførselstegn som henspilling til translators ordbruk, for å svare på Emeritus' innledende spørsmål om hva dette gjaldt. Min link til Ernas nyutnevnelse i 2019 skulle imidlertid godt forklare hva dette gjaldt.

5
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Emeritus on 25.01.2020, 15:52:42 »
Sitat Telehiv:

Quote
Jfr. at en ellers opplyst person som Emeritus åpenbart ikke var kjent med bærekraft-posørposisjonen Erna har hatt i FN siden 2016.
Som indikerer at det er altfor ansvarsfritt spillerom for norske opportunist-politikere til å fortsette å øse ut norske surt innsparte penger på alt dette globalisttøvet uten at nok nordmenn ser bildet og kan slå i bordet.

En rask gjennomlesing av de to siste innlegg viser at Telehiv bare har rett på ett punkt, og det er der det beskrives at Emeritus vanligvis er opplyst.

La vi begynne ved utgangspunktet.

Erna Solberg har aldri vært "minister" for noe som helst i FN, det nærmeste en kommer en slik stilling er det dansken Inger Andersen som har. Dette er en heltidsstilling direkte underlagt generalsekretæren og med tittelen Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Director of the UN Environment Programme, forkortet UNEP.

https://www.unenvironment.org/

Denne FN organisasjonen har på vanlig FN vis både en Deputy Executive Director og et Senior Management Team, alle heltidsansatte, dette er kort og godt FN's "miljødepartement" med bærekraft som en av hjørnestenene:

https://www.unenvironment.org/about-un-environment/sustainability

Erna Solberg er en av 17 såkalte "advocates" i FN programmet Sustainable Development Goals. En posisjon hun har hatt ikke siden 2016, men siden 2013. Ett av målene til dette programmet er: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. Noe som må være midt i smørøyet for å ivareta norske interesser.

https://www.unsdgadvocates.org/members

Hva angår harseleringen og Stuttum/Resett tilnærmingen til plast i havet så er det til orientering et enormt miljøproblem og bare de som har lagt i koma, kan ha unngått at Norge har en særlig stor interesse for problemet. Problemet kan kan kun løses via internasjonalt samarbeid og herunder øke den globale bevisstheten omkring problemet, der har Solbergregjeringen tatt en rekke initiativ. At en skal være avhengig av å lese Resett eller Document.no for å ha fått med seg at Norge benytter store resurser på dette er det rene tøv, det har vært massivt omtalt i norsk presse.

Der foregår en rekke prosjekter knyttet til problemet, Verdensbankens PROLUBE prosjekt er et av de viktigste:

https://www.worldbank.org/en/programs/problue

Til og med privatpersoner har engasjert seg tungt:

https://e24.no/naeringsliv/i/Qo87aP/kjell-inge-roekke-faar-erik-solheim-med-paa-laget-i-kampen-mot-plastforsoepling

Og når Fremskrittspartiet anser dette som et miljøproblem, da kan en banne på at det er alvorlig:

https://www.aftenposten.no/norge/i/ngbQna/frp-vil-bruke-bistandspenger-mot-mikroplast-i-sjoeen

TILLEGG:
Og at "Ernas innkjøpte posisjon som "bærekraftminister" i FN som har glidd diskret forbi sammen med en hel strøm av annen pengeøding på meningsløs internasjonal posering."  Har sannsynligvis glidd diskret forbi siden dette er et rent påfunn av Translator som Telehiv slukte rått.
6
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Telehiv on 25.01.2020, 13:36:27 »
En våken debattant på et annet nettsted følger med på en del av de pengene Erna/Norge øser ut for å hanke inn disse internasjonale posisjonene, et eksempel her:

---------------------------------------------
Erna gir nå bort nok en halv milliard. Etter de 3 milliarder hun tidligere har avgitt for å rense alle verdens hav.
https://www.nrk.no/norge/solberg-lovet-bort-500-millioner-kroner-i-superstjerneshow-i-new-york-1.14722054

Det er faktisk det norske folkets sine penger som hun gir bort og slett ikke sine egne. Dette er penger avkrevd - avpresset og utpresset oss - angivelig for å betale for veier, skoler og sykehus. Så gir hun bort, våre penger til andre som hun mener er viktig? Merkelig.

https://www.document.no/2019/09/30/norges-formue-forsvinner-i-stadig-nye-hull-erna-gir-bort-nok-en-halv-milliard/

Plastpose Erna Solberg trår til. https://www.nrk.no/urix/solberg-ba-g7-om-krafttak-for-verdenshavene-1.14076517
-------------------------

Uten våre alternative medier som resett og document de siste årene hadde det norske folk svevd i uvitenhet om mye. Men når skal våre mest sentrale medier (MSM) begynne å informere skikkelig om hva som bedrives?
Og da i en sammenfattet, utgiftsdokumentert presentasjon, i stedet for disse små lekkasjene som gjør at folk ikke får med seg hele bildet av denne norske utplyndringen.
Jfr. at en ellers opplyst person som Emeritus ikke var kjent med bærekraft-posørposisjonen Erna har hatt i FN siden 2016.
Som indikerer at det er altfor ansvarsfritt spillerom for norske opportunist-politikere til å fortsette å øse ut norske surt innsparte penger på alt dette globalisttøvet uten at nok nordmenn ser bildet og kan slå i bordet.

Hvor henter politikerne pengene fra til å kjøpe seg internasjonale prestisjeposisjoner?
Mye kan nokså enkelt kamufleres gjennom den tradisjonelle u-hjelpen, der man nå har kommet seg opp i nesten 40 millarder kroner å trikse med. Som er blitt pinlig demonstrert over flere tiår, forsvinner mesteparten av disse pengene i lomma til en blanding av lokale diktatorer, norske NGO-opportunister, og generell politikerposering. Svært lite ender opp som reelle forbedringstiltak for dem som midlene ideelt var rettet mot. Flertallet av prosjektene har vist seg å være direkte skadelige for "mottakerne", eksemplene er legio.
I tillegg har man de senere åpnet opp nye og svære konteringsmuligheter innenfor det berømte klimakomplekset, der omtrent ingen involverte synes å stllle kritiske spørsmål lenger, jfr. f.eks. Ernas innkjøpte posisjon som "bærekraftminister" i FN som har glidd diskret forbi sammen med en hel strøm av annen pengeøding på meningsløs internasjonal posering.
     
7
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Telehiv on 25.01.2020, 13:05:25 »
Sitat Translator:

Quote
Men den går lenger: Erna Solberg har allerede blitt FNs "bærekraftsminister" og det mens hun fortsatt er Norges statsminister!

Hvor har du det fra?Jeg kan gjerne svare: Dette vervet kjøpte Erna/Norge for våre skattepenger allerede i 2016, og ved hjelp av mer norske penger i 2019 fikk hun da en fornyet periode. Foretaket er et fullstendig spradeforetak, som en rekke andre av FNs metoder for å fiske inn penger fra maktkåte politikere (og godhetsposerende rikinger og kjendiser; les linkede artikkel).

Til slutt: Det bør snart gjøres svarkrevende undersøkelser på hvordan Norge misbruker våre felles midler som en av de mest notoriske innhandlere av internasjonale topposisjoner som fallback for fallerte politikere, mens Marthe på gamlehjemmet får boksemat.   

Link: https://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2019/solberg-far-fornyet-fn-tillit-i-toppverv/
8
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Emeritus on 25.01.2020, 09:32:40 »
Jeg håper at Sylvi Listhaug ikke får den sentrale plass FrP hun tydelig ser for seg:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/01/25/195644288/listhaug-kaller-det-provokasjon-mot-frp-at-raja-ble-statsrad

De fleste er enige om at Abid Rajas brunbeisings utspill var tåpelige, han innså det til slutt selv og avgav en slags unnskyldning. En unnskyldning som var litt mer en unnskyldning enn alle de forsøk på ikke unnskyldninger Lishaug forsøkte seg på etter det minst like idiotiske innlegg der hun hevdet Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet, noe hun gjorde mens hun var justisminister. Nå er planen å plage Abid Raja i Stortinget:

Quote
– Det er en provokasjon mot Fremskrittspartiet, som det vil bli reagert veldig sterkt på. Han kan sette av onsdagene i Stortingets spørretime: Vi kommer til å gi ham mye arbeid i tiden som statsråd. Det kan jeg love. Han kommer ikke til å bli arbeidsledig, sier den tidligere olje- og energiministeren.   

Hva faen er dette? Skal Listhaug bli interessert i kultur? Eller har hun planer om å kaste bort kostbar Stortings og statsrådstid på å spille furten drittunge?

Hvis FrP ikke gir god plass til dyktige folk som Solsvik Olsen og Jon Georg Dale, som er blant de i FrP som faktisk har vist at de kan å styre, vil de sikkert score bra på meningsmålingene, men det blir bare et nytt missnøyeparti slik de var i flere tiår.

9
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« Last post by Emeritus on 25.01.2020, 06:52:59 »
Sitat Translator:

Quote
Men den går lenger: Erna Solberg har allerede blitt FNs "bærekraftsminister" og det mens hun fortsatt er Norges statsminister!

Hvor har du det fra?
Pages: [1] 2 3 ... 10