Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#4456
Det har for øvrig kommet en talende kommentar til Samsets notorisk løgnaktige sensasjonsmakeri i Dagbladet, der hver får tenke sitt:

Dag_T  â?¢ for 2 timer siden 
"Da var det 37 grader i Ã?mli kommune"

På yr.no fins det værstatistikk for Nelaug stasjon i �mli. Den viser en rekord på 31,0 grader den 23. juli og noe lavere den 24.juli.
Bjørn Samset kaller seg forsker, men han har tydeligvis større tro på et sensasjonsoppslag i Dagbladet enn på sine egne kolleger blant meteorologene.


http://www.dagbladet.no/2014/10/09/nyheter/klima/miljo/temperatur/cicero/35655062/
#4457
Bjørn H. Samset er formelt tildelt den tilsynelatende faglige tittelen "seniorforsker" ved senter for klimaforskning, CICERO. Men hans anti-vitenskapelige eskapader har nå nådd et nivå der han soleklart kvalifiserer seg til vår spalte Skråblikk, som tar for seg "Humor og annet som begynner der vitenskapen tar slutt".

I Dagbladet tar han igjen opp fanen som førstealarmist for norske uvitenskapelige klimaskremsler:
- Hvis vi ikke legger om vanene våre, vil gjennomsnittstemperaturen i Skandinavia være mellom åtte og ti grader varmere innen 2100, sier Bjørn Hallvard Samset til Dagbladet.

- Når jeg snakker om 2100, så høres det ut som det er langt fram i tid - men det er nært. Det er innen mine barns levealder, sier han.


Samsets serie av faktaunderslag og løgner for å opprettholde sine skremsler
Som underbygging av disse skremslene må Samset selvsagt lyve og underslå omtrent alt det mer seriøse klimaforskere har måttet innse de senere årene.

Løgnmønster 1: Våtere - villere- varmere
Dette har lenge vært klimaalarmistenes credo, men er nÃ¥ solid motbevist av observasjoner:   

VÃ¥tere?
� neida, En rekke studier viser at man ikke har kunnet påvise noen slike sammenhenger og trender. Ikke så rart når selve den antatte drivkraften - IPCCs modellerte globale oppvarming - heller ikke er påvist med observasjoner! Dokumentasjonen for at dette dermed er løse, uvitenskapelige påstander er nå overveldende, se f.eks. her litt fra forskning.no: http://forskning.no/2014/09/knuser-teorien-om-vatt-blir-vatare-og-tort-blir-torrare

Villere?
� neida. En rekke studier viser at det har faktisk vært omvendt i mange år nå. Men igjen: Ikke så rart når IPCCs modellerte globale oppvarming - selve den antatte drivkraften - heller ikke er påvist med observasjoner. Dokumentasjonen for at også dette er løse, uvitenskapelige påstander er overveldende, se f.eks. NIPCC som har summert dette slik i sitt Summary for Policymakers:
"No unambiguous evidence exists of dangerous interference in the global climate caused by human-related CO2 emissions. In particular, the cryosphere is not melting at an enhanced rate; sea-level rise is not accelerating; and no systematic changes have been documented in evaporation or rainfall or in the magnitude or intensity of extreme meteorological events."


Link: http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Summary-for-Policymakers.pdf

Og selve grunnlaget for hele alarmismeregimet: Varmere?
� neida, global temperatur har ikke økt på nærmere 18 år, trass i omtrent 10% økning i atmosfærens CO2-nivå i samme periode. Modeller basert på klimafanatikernes AGW/CO2-hypotese spriker stadig mer mot faktiske observasjoner, og en av de siste bortforklaringene (Trenberth et als påstand om at "the missing heat" må ha skjult seg i dyphavene) rakner i disse dager nå for åpen scene:

http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/the-heat-went-to-the-oceans-excuse-and-trenberths-missing-heat-is-awol-deep-ocean-has-not-warmed-since-2005/

http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/

http://joannenova.com.au/2014/10/missing-heat-not-in-deep-oceans-but-found-in-missing-data-in-upper-ocean/

En redelig forsker - hvis han fremdeles ville ytre bekymring om at verden er i ferd med å overopphetes - ville selvsagt samtidig opplyst om hvor truet IPCCs AGW/CO2-hypotese er nå, og at usikkerheten rundt dette er sterkt økt de senere årene. Men ikke Samset. Han går derimot ut på to etisk sterkt uvitenskapelige måter:

a) underslår hvor mange nye observasjoner som direkte imøtegår klimamodellenes prediksjoner
b) underslår at det dermed må reises ytterligere spørsmål ved modellenes validitet og relevans som prediksjonsverktøy

Løgnmønster 2: Menneskeskapt global oppvarming
Verden har iht. et bredt observasjonsgrunnlag ikke blitt varmere på 18 år - helt i tråd med forventede, naturlige sykluser. Vi kan nevne noen forhold som underbygger dette, og som burde fått Samset til å skjønne at grensen for hans ulike aggressive og anti-vitenskapelige korstog nå er nådd:

Antarktis med rekordisutbredelse:
Sannheten er rett og slett at Antarktis-isen i dag har større utbredelse enn noen gang siden moderne målinger startet:
http://wattsupwiththat.com/2014/10/08/antarctic-sea-ice-reaches-new-record-maximum/

Det holder her lenge med ett drepende spørsmål: Virker CO2 annerledes som drivhusgass på den sørlige halvkule ifht. den nordlige?! For IPCC og deres kumpaner har åpenbart funnet at naturlovene virker ulikt på ulike steder av kloden, og kan brukes slik i deres egne klimamodeller. Men med en slik holdning til vitenskapens lover (som åpenbart bare gjelder der de passer med AGW/CO2-hypotesen anvendt i klimamodeller) burde IPCC m/klakkører snart begynne å bruke begrepet "tilpassede regionslover" i stedet for "naturlover".

Arktis slett ikke i ferd med å smelte bort:
Arktis følger i stedet helt normale 30/60-års kalde/varme sykluser (varmt 1976-2006, slik at Golfstrømmen inn i Arktis først kjøles ned nå og dagens "klimaforskere" vil snart få seg en ordentlig kalddusj; kaldt 1946-1976 slik at forrige generasjons "klimaforskere" spådde ny istid ved banal framskriving; varmt 1916-46; kaldt 1886-1916; den første tydelige oppvarmingen etter den lille istid kom først i tiårene før 1886) slik at de siste par tiårenes oppvarming tilsvarer knapt nok tilsvarende varmeperiode i mellomkrigstiden. Tross alle systematiske nedskrivninger av denne forrige varmeperioden da CO2-nivået var mye lavere enn nå (og som derfor er en sentral trussel mot hele grunnlaget for AGW/CO2-hypotesen hvis den ikke holdes mest mulig skjult/fortiet) og tilsvarende oppskriving av nåtiden kan ikke dette skjules så mye lenger.

De mest outrerte og anti-vitenskapelige klimaalarmistene har altsÃ¥ pÃ¥ basis av den sykliske varmeperioden som startet i 1976 foretatt en banal framskriving av dette til at polisen ville være borte bÃ¥de i 2009, 2012, 2013, 2014, osv. avhengig av hvem man siterer, samtidig som man underslÃ¥r at utviklingen i Arktis følger helt mønsteret fra forrige varmesyklus 1916-46. 

Samset unngÃ¥r likevel Ã¥ omtale dette i sitt alarmismeopprop i Dagbladets artikkel. En seriøs forsker ville selvsagt NETTOPP tatt opp dette problematiske feltet for AGW/CO2-hypotesen, siden man observerer økende avvik mellom IPCCs foretrukne AGW/CO2-klimamodeller og virkelighetens observasjoner. 

Løgnmønster 3: Kirsebærplukking av enkelthendelser og underslag av observert klimastatistikk over tid
For å snakke om en klimatrend er seriøse forskere enige om at det kreves minst 30-års statistikk. Samset nedverdiger seg imidlertid ikke for å cherrypicke fra en varm sommer eller et enkeltår, og får selvsagt spalteplass for slikt anti-vitenskapelig griseri i Dagbladet, der Samset kliner til med en ren fornektelse av hva nyere observasjoner slår fast:

"Varmere enn vanlig i 17 måneder
Det er havet som i hovedsak varmes opp og som gjør at jorda blir varmere og varmere, forklarer seniorforskeren.

- Mye av temperaturen går til å smelte isbreer, noe av det blir til stormer og regn, og noe av det går andre steder. 90 prosent av energien som tas opp ekstra, går i havet. En bitteliten rest av det, går i havoverflaten. Det er havene som bestemmer. Der er det global oppvarming som det suser, der blir det varmere for hvert år, sier han."


Her er mer av hva han leverer i Dagbladet (inkludert at det blir 8-10 grader varmere her i Norden innen århundrets slutt), sitat:
 
"Samtidig blir gjennomsnittstemperaturen bare høyere og høyere. I sommer var det varmere i Norge enn i Syden. På toget mellom Oslo og Stavanger måtte passasjerer sperre opp øynene da de så gradestokken 24. juli:

Da var det 37 grader i Ã?mli kommune.

Noen dager tidligere var det varmere på Voss enn i Valletta. Og slik holdt det på.

- Det har vært kjempevarmt, det er helt unikt. En lang og varm sommer med noen tørkeperioder og noen dager med ekstremregn. Det er den typen vær klimapanelene sier vi vil se mer av, sier Samset
.

- Risikerer vi vintre uten snø eller vintertemperaturer?

- I 2100 kan det kanskje være slik, om ikke verden endrer vanene sine. Da kan temperaturendringene være der. Og Skandinavia - den nordlige delen av halvkula - varmes opp raskere enn resten av verden, sier han.

- Mens vi her vil være oppe i åtte, ti grader varmere, vil resten av verden i gjennomsnitt bli fire, fem grader varmere.Resten kan dere lese her: http://www.dagbladet.no/2014/10/09/nyheter/klima/miljo/temperatur/cicero/35655062/

Som sagt, dette er lagt inn under Skråblikk. Men burde vel egentlig - hvis vi hadde hatt en anvendt kritisk fagetikk her til lands på departementalt hold - vært et offentlig tiltalepunkt for misbruk av forskerstilling til omfattende offentlig villedning og skremsel basert på uredelig, anti-vitenskapelig atferd. Men den tid kommer, den også. Det trenger vi ikke IPCCs klimamodeller for å predisere. Det holder med vanlig jus.
#4458
Quote from: Administrator on 08.10.2014, 11:30:39
I korte trekk: Paper 1 sier at varmen ikke er i dyphavene. Paper 2 finner igjen varmen i "manglende data". AKA "modell".

Presist observert, Administrator!  8)

Og vi kan selvsagt fortsette å spøke rundt disse mindreverdige vitenskapsabnormitetene, som så altfor enkelt lar seg påvise igjen og igjen.

Men: Når man begynner å se både omfang og kontinuitet mht. vitenskapelige nedverdigelser og lettvintheter som nå begås for å holde AGW/CO2-korthuset oppe, så er det jo merkelig at ikke flere nye og reelt kvalifiserte forskere (enn de faste som Curry osv.) finner det nødvendig å gripe inn - inne i selve IPCC-systemet? Hvorfor lar man de samme tapre, men få, sannhetssøkerne kjempe denne kampen igjen og igjen, når selv en grunnfagsstudent ser hvor langt fra seriøs vitenskap og tallbehandling dette er?

Nei, selv tunge, dyktige forskningsmiljø som vet sÃ¥ altfor godt hva som utspiller seg, ser fremdeles tafatt og handlingslammet pÃ¥ at de best plasserte AGW/CO2-miljøene fremdeles tillates Ã¥ rett og slett koke opp stadig nye modellvarianter og mulige "samsvarsobjekter" som med litt tricksing og "data bending" kan oppfylle tidligere alarmistiske klimaspÃ¥dommer  - men som altsÃ¥ ikke har latt seg pÃ¥vise med faktiske observasjoner pÃ¥ nærmere 18 Ã¥r (jfr. "the hiatus"; "pausen" og følgelig Trenberths "travesty").

Og bak hele miseren ligger at noen få sentrale institutter er tildelt den tvilsomme overnasjonale "ære" å rigge om historiske data til å vise kaldere mellomkrigstid og kaldere middelalder, osv. mens de samtidig skrur opp dagens målinger i egne modeller og framstiller dette som virkelighet (dvs. som foran i tråden ble beskrevet av Pielke Jr. som "anti-vitenskap": http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/10/latest-claim-world-is-warming-faster.html )
   
Deretter framholder man dette oppkoket til en ny besvergelse om at "global oppvarming fortsetter som predisert" og man igjen kan konkludere: "Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself".

Jeg tror denne tråden kan bli lang, hvis vi fortsetter å omtale den strømmen av tilsvarende "studier" som vi ser vil bli avlevert etter hvert som spriket mellom de feilslåtte alarmismemodellene og faktiske observasjoner fortsetter å øke.
         
#4459
Klassisk "klima(makt)forskning" begynner nå også å få et klassisk og lett gjenkjennelig 2-trinns handlingsmønster når de føler verdensbildet truet:

1) I startinnlegget kommenterer jeg de nye studiene i Nature som i praksis falsifiserer hele dyphavsbortforklaringen til Trenberth-banden. Når en så sentral bortforklaring rakner, gjelder det å straks rykke inn med en ny (og helst i samme publikasjon som den pokkers falsifiseringen framkommer i).

2) Og som det registreres på Goddards nettsted hockeyschtick, så gjør man akkurat det jeg beskriver under pkt. 1 i den forbindelse: Legger inn en ny bortforklaring om at "joda, global oppvarming fortsetter, den":
"Instead, the MSM are preferring to highlight a companion paper published in the same issue of Nature Climate Change, which claims models show that the Southern Hemisphere oceans must have warmed much faster than the actual observations, thus the "missing heat" has re-emerged and it's much worse than we thought! [in the models]."

Pielke jr. har for øvrig allerede påpekt på samme nettsted at dette er "anti-vitenskap": http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/10/latest-claim-world-is-warming-faster.html

Goddard kommenterer denne miseren slik:
Indeed, and as examination of Fig. 5 from the paper shows, the authors have used a modeled excuse to claim the Southern Hemisphere oceans have warmed up to an amazing 152% more than the actual data [e.g. see red bar at lower right of Fig 5 below].

Further, they claim the modeled artificial warming added to the observed ocean data [which is everything above the white horizontal lines in each colored bar below] is even warmer than the overheated modeled mean heat content change [shown by grey bars]. With these unjustified up-justments, the Southern Hemisphere oceans are claimed to have warmed significantly more than the Northern Hemisphere oceans, even though it is well-known that surface temperatures did the opposite.

This added artificial, modeled warming of the Southern Hemisphere oceans was then added by the authors to the Northern Hemisphere observed data to artificially raise the global heat content change by up to 58% above the previously published values shown by the colored bars in the upper right corner of Fig. 5.

Bottom line: This is an astonishingly brazen and flawed attempt to up-just observed data in support of global warming alarm, using falsified black-box models as "justification" for these anti-scientific methods.

Further, even with this unjustified up-justing of data, the global oceans warmed only a tiny ~0.09C +58% = 0.14C [using Levitus et al 2012 above], i.e. ~14 hundreds of one degree since 1970. And that 0.14C, even if real, cannot pop out again to heat the atmosphere. Even if it could violate the 2nd law of thermodynamics and principle of maximum entropy production by "popping out," the maximum that 0.14C ocean warming could reheat the atmosphere is limited to an insignificant 0.14C.

 
SÃ¥ her observerer vi igjen business as usual hos de troende pausefornekterne.

Link: http://hockeyschtick.blogspot.no/ 
#4460
NASA er inne på ett av de to nye paperne, og skriver (les: innrømmer) på sine egne sider i går at:

NASA Study Finds Earthâ??s Ocean Abyss Has Not Warmed
While the upper part of the worldâ??s oceans continue to absorb heat from global warming, ocean depths have not warmed measurably in the last decade.

Det pinlige faktum her er at selve hovedpoenget i Trenberth et als bortforklaring om at den manglende varmen skjuler seg i dyphavene (under 700m var den opprinnelige påstanden) her ryker med et smell. Men da bare flytter man målstolpene, og kjører mantraet som før: "Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself"

Link: http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/#.VDOQhWeSy4I

Dette begynner altså å bli en underholdende føljetong, men må da være nedverdigende for vitenskapen generelt?

Tungt klimafaglige Judith Curry har vært lenge på denne pinlige saken saken i tidligere artikler.
Det gjelder nå de to nye paperne publisert i Nature Climate Change:

1) Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade (W. Llovel, J. K.Willis, F.W. Landererand and I. Fukumori, Nature Climate Change. DOI: 10.1038/NCLIMATE2387)
2) Quantifying underestimates of long-term upper-ocean warming (Paul J. Durack, Peter J. Gleckler, FelixW. Landerer and Karl E. Taylor, Nature Climate Change DOI: 10.1038/NCLIMATE2389)

For å gjøre Currys konklusjon kort:
The bottom line is that uncertainties in ocean heat content are very large, and there is no particularly convincing evidence that the â??missing heatâ?? is hiding in the Ocean.

Curry hevder altså det motsatte av det NASA prøver å skjule seg bak: Der er ikke noen overbevisende data som støtter at "the missing heat" skjuler seg i havet - noe sted.

Tilbake stÃ¥r altsÃ¥ nok en empirisk falsifisert klimaalarmismepÃ¥stand. Og vi mÃ¥ spørre igjen: Hvor mange trenger verden før man begynner Ã¥ stusse? 
Her kan dere lese hele gjennomgangen: http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/#more-17028

Gode kommentarer på WUWT:
Saken diskuteres også her på WUWT nå: http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/the-heat-went-to-the-oceans-excuse-and-trenberths-missing-heat-is-awol-deep-ocean-has-not-warmed-since-2005/

Jeg noterte meg særlig en rekke både gode, interessante, og ikke minst infame oppfølginger i kommentarspalten etter artikkelen.

I det hele tatt, nettet strammer seg rundt både lirekassespilleren og apen som danser rundt ham med kollektbøssen....

#4461
Som min bestemor ofte sa: "Hvor tar de det fra?"
#4462
Meget interessant historisk perspektiv du minner oss på her, Bebben!
Og glitrende godt presentert. Håper du får masse respons både her og på de andre nettstedene.

Det mest tankevekkende som tydelig framkommer her er at forskerne allerede i 1990 egentlig visste at hele klimaalarmismen bare var et nytt uvitenskapelig angrep på reell fysisk og historisk vitenskap - hvordan sterke maktmekanismer fra starten var rigget for å stoppe opposisjon; deretter en systematisk fordreining av historiske fakta (skjule tidligere varmeperioder på lavere CO2-nivåer) for å få en AGW/CO2-hypotese til å ikke bryte sammen allerede innledningsvis; overdrivelse av påståtte "klimadrivende faktorer" (CO2-sensitivitet og tilbakestråling); osv.

Men for hver dag nå som forløper i takt med helt naturlige variasjoner kommer den dag nærmere da de verste skurkene her må stå til rette, også her til lands.
Nedsteget Bjerknessjef E. Jansen smyger seg f.eks. fremdeles unna ubehagelige spørsmål rundt svindelforsøket på å fjerne den varme mellomkrigstiden i IPCC-framstillingene. Slikt blir aldri glemt på oppgjørets dag.
 
#4463
The three wise Norwegians er ikke glemt i denne saken!

For ordens skyld, siden jeg i startinnlegget denne gangen ikke nevnte tre av våre mest sentrale forskere (Solheim, Stordahl, Humlum) innenfor bl.a. naturlige sykluser og CO2-svakhetene, så har denne trioen alene og hver for seg levert en rekke arbeider, artikler og opplysende merknader i en rekke fora over en rekke år, som alle peker utover den snevre AGW/CO2-retorikken IPCC har låst seg fast i.

Her er f.eks. litt fra Ole Humlum (som egentlig er dansk men jobber i Norge), som kan vise noe av dette: http://forskning.no/profil/ole-humlum

Her er litt mimring fra 2012 på klimaforskning.com rundt en av deres publikasjoner; morsomt å skue tilbake på debatten som da ble ført: http://klimaforskning.com/forum/index.php/topic,931.0.html

Her er forresten Humlums svar på angrepene fra Benestad, Nordli og Hygen i 2013: http://www.geoforskning.no/klimadebatten/451-misvisende-og-urettmessig-kritikk

Jan-Erik Solheim
har også hatt mange viktige saker oppe på forskning.no: http://forskning.no/profil/jan-erik-solheim

Kjell Stordahls
profil på forskning.no finner dere her: http://forskning.no/profil/kjell-stordahl

Dette bare som en liten intro til tre viktige klimaaktører her på berget, som en start for dem som vil sette seg inn i en del sentrale norske debatter de siste årene.

Til slutt bør jo Pål Brekke absolutt være med i en slik Norwegian all stars-presentasjon, en av våre absolutte nestorer på solforskning, som har hatt en del saklige men tydelige oppklaringer overfor bl.a. Prestrud da han ledet Cicero. Her er en gammel klassiker fra debattene i Samtiden, der Ole Henrik Ellestad gir en omfattende oversikt over problemene knyttet til IPCCs uvitenskapelige framferd, samt at han viser til den stygge behandlingen av Pål Brekke da han trakk fram solforskningsresultater som IPCC ikke likte: http://www.samtiden.no/naturlige-variasjoner-styrer-klima-svar-til-cicero-direktor-pal-prestruds-artikkel-pa-samtiden-no/

Ellestads tilsvar her er en veldokumentert kraftsalve alle burde lese som har interesse av å se hvor skitten IPCCs kumpaner har gjort klimaforskningen.
#4464
Brolin varslet om en forventet 30 års varmeperiode før etableringen av IPCC
Hvor mange vet at en av grunnleggerne av IPCC, Bert Brolin, på tidlig 1980-tall (dvs. før IPCC ble startet) allerede da informerte de sentrale premissgiverne i FN-systemet om 30/60-års sykluser som sentrale føringer for globale temperaturmønstre? Han var da helt tydelig på at han ventet at de neste 30 årene ville bli varmere enn den foregående 30-års perioden, siden man akkurat hadde avsluttet 30 kalde. Bolins melding til både politikere og andre fagfolk i i FN-systemet inneholdt derfor dette svært tydelige budskap (oversatt av meg fra engelsk til norsk):

"I de siste 30 år har vi hatt en kjølig fase. 1910-1940 hadde vi en varmeperiode. Før det var det en kaldere periode. Det ser ut til at temperaturen går opp og ned i perioder på 60 år, så det er grunn til å forvente at de neste 30 år vil bli varme".

I ettertid ser vi at Bolin pÃ¥ dette tidspunkt la en rekke observasjoner bl.a. rundt ​​PDOs betydning for klimaet til grunn for sin uttalelse.

Som kjent har IPCC-systemet de siste årene kokt opp i alle fall 39 ulike (bort)forklaringer på at man ikke har kunnet observere global oppvarming på nærmere 20 år. Link: http://judithcurry.com/2014/09/01/how-long-is-the-pause/.

En av bortforklaringene - for å kunne fortsette å holde fokus borte fra at naturlige historiske sykluser har vært kjent veldig lenge i (nøytral) klimaforskning - er at temperaturmålingene ikke omfatter mer enn to eller max. tre 60-års sykluser (i den grad man i det mest klimagassinsisterende IPCC-miljøet er villig til å innrømme slike tydelige sykluser i det hele tatt), og at man derfor ikke har data som tilfredsstiller kriteriene for kvasi-sykliske mønstre.

Dette er kort og godt bløff: Det fins masse studier og faglitteratur, der flere forskningsteam gjennom ulike metoder har rekonstruert de ulike havsyklusene langt tilbake i tid. De nevnte kvasi-sykliske (60-årige) mønstrene er altså bredt dokumentert - en helt annen sak er at IPCC-systemet systematisk har valgt å holde utenfor eller tone ned denne forskningen.

Eksempler på nyere (fagfellevurderte) rekonstruksjoner av historiske havsykluser:

Deng et al. 2013 : Reconstruction of the PDO since 1853 using corals in the South China Sea
Olafsdottir et al. 2013 : Reconstruction of the AMO and NAO in Iceland for the past 3000 years
Svendsen et al. 2014: Reconstruction of the AMO for the last 200 years
Chylek et al. 2012: Reconstruction of the AMO for the last 660 years based on ice cores
Chiessi et al. 2013: AMO in Brazil during the last 5000 years
Olsen et al. 2012 : NAO the last 5200 years

Disse studiene viser med all tydelighet at havsykluser var sentrale bak også den siste oppvarmingen fra 1977-1998.

Annen viktig forskning som dokumenterer naturlige sykluser foran AGW/CO2-påstander:
Large & Yeager, 2012 (Journal of Climate) skrev at "natural variability" i 1986-2004 var dominant og at "the long-term climate change" (IPCCs drivhuspåstander) spilte en ubetydelig rolle.

I mars 2014 leverte Chylek-teamet en rapport som pekte mot AMO som en viktig syklisk faktor bak oppvarmingen i 1977-1998, og i mai 2014 hevdet teamet rundt Jacques Servain i journalen Climate Dynamics omtrent det samme.

Studier av den omvendte konsekvens: Havsykluser forhindrer videre oppvarming etter 1998
Heldigvis ser vi nå at en rekke tidligere overbeviste AGW/CO2-alarmister begynner å få igjen litt realitetssans etter hvert som observasjoner helt tråd i med naturlige sykluser - i pinlig kontrast til økende avstand til deres egne modellprojeksjoner - blir vanskeligere og vanskeligere å både fortrenge og bortforklare.

Vi ser hvordan man forsiktig begynner Ã¥ akseptere tidligere "kjettersk" tankegods ogsÃ¥ i klassiske alarmistjournaler: 
- Geophysical Research Letters skrev nylig at "ocean cycles result in the next 15 years in the northern hemisphere to slight cooling"
- Mojib Latif: "Natural Ocean cyclus currently slows down the heating"
- Lederen for det russiske WWF klimaprogrammet (!): "60-year ocean cycle is expected to make in the next two decades for cooling"
- PIK Potsdam Institute "recognizes the cooling role of the AMO in connection with the current Erwärmungshiatus" (Schleussner et al. 2014 ).
- Salomon Kroonenberg ("The thousand-year cycle") har et kapittel om "the development of water level of the Caspian Sea, which is influenced mainly by the 60-year-old PDO/AMO cycle".
- Det samme gjelder for Great Salt Lake i Utah (Wang et al. 2010)
- "Myanmar under PDO Control" skrev D'Arrigo & Ummenhofer (2014)
- I febr. 2014 skrev Mendoza et al. i Atmospheric Research at "the climate in Mexico is controlled by the PDO" og "probably the changing Cloud cover plays an important role".
- I Tyskland har Lohmann et al. (2013) vist havsykluser i hulestalaktitter (dryppstein fra huletak).
- Den 60-års AMO og NAO-syklikaliteten er også påvist i Italias snøstatistikk for de siste 300 år (Enzi et al. 2014)
- Tilsvarende syklikalitet er også påvist i dypvannstemperaturer i arktisk Svalbard koblet til NAO-mønstre (Ferré et al. 2012).

Hva så med mulig solpåvirkning av havsyklusene?
De 60-års havsyklusene har altså bred og solid historisk dokumentasjon, tross IPCCs gjentatte forsøk på å snakke dette ned. Men hva så med evt. interaksjon med solaktiviteten og planetbanene? Vi vet at det har vært forsket mye også på dette, men igjen: Til bred avvisning (og til dels latterliggjøring) fra sentrale IPCC-kretser.

Vel, av helt ny forskning viste Harry van Loon og Gerald Meehl (2014) i Geophysical Research Letters at "it does play a role in climate, whether the PDO and NAO occurs in phase with the 11-year solar cycle or in phase opposition".

I februar 2014 publiserte også Mads Knudsen Faurschou et al i Nature Communications en beskrivelse av "a clear influence of the AMO by solar Activity":
"Evidence for external forcing of the Atlantic Multidecadal Oscillation since termination of the Little Ice Age
The Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) Represents a significant driver of Northern Hemisphere climate, but the forcing mechanisms pacing the AMO REMAIN poorly be understood. Here we use the available proxy records to investigate the influence of solar and volcanic forcing on the AMO over the load ~ 450 years. The evidence did Suggests external forcing played a dominant role in pacing the AMO after termination of the Little Ice Age (LIA; ca. 1400-1800), with at instantaneous impact on mid-latitude sea-surface Temperatures did spread across the North Atlantic over the ensuing ~ 5 years. In contrast, the role of external forcing what more ambiguous falling on the LIA. Our study Further Suggests did the Atlantic Meridional Overturning Circulation is Important for linking external forcing with North Atlantic sea-surface Temperatures, a conjecture did reconciles two opposing theories Concerning the origin of the AMO."


- Lin et al. 2014 har beskrevet solas påvirkning av AMO i Climate of the Past.
- Muthers et al. har ellers gjort en nylig tolkning av tilsvarende interaksjonsdata i Boberg & Lundstedts 2002-rapporter.

Kan slik syklusforståelse brukes til bedre prediksjon enn dagens (drivhusgassdrevne) klimamodeller?
Jeg har her vist bare en del av strømmen av lødig forskning som imøtegår IPCCs AGW/CO2-modeller. Men iht. faktiske observasjoner de siste 20 år (les: det tydelige sammenfallet mellom syklisk mønsterbasert prediksjon for 20 år siden og faktiske observasjoner de siste 20 år) er svaret et ubetinget JA.

La oss ta bare ett avsluttende eksempel på forskning som enkelt vil kunne etterprøves over tid: Li et al. 2013 i Geophysical Research Letters har levert en konkret temperaturforecast for "the next 15-20 years based on the NAO and AMO-Development".

I Summary sier de dette:

NAO implicated as a predictor of Northern Hemisphere mean temperature Multidecadal variability
The twentieth century Northern Hemisphere mean surface temperature (NHT) is Characterized by a multidecadal warming-cooling-warming pattern Followed by a flat trend since about 2000 (recent warming hiatus). Here we demonstrate the North Atlantic Oscillation did (NAO) is implicated as a useful predictor of NHT multidecadal variability. Observational analysis shows did the NAO leads Detrended Both the NHT and oceanic Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) by 15-20 years. Theoretical analysis illuminates did the NAO precedes NHT multidecadal variability through its delayed effect on the AMO due to the large thermal inertia associated with slow oceanic Processes. An NAO-based linear model is established to predict the NHT THEREFORE, Which gives an excellent hindcast for NHT in 1971-2011 with the recent flat trend well predicted. NHT in 2012-2027 is predicted to fall slightly over the next Decades, due to the recent NAO decadal weakening did temporarily offsets the anthropogenically induced warming.


Hvorfor vi ikke må la IPCC slippe unna med fasitetterjusteringene av sine feilende modeller:
� påvise at dagens sykliske mønstre oppfører seg helt i tråd med de historiske og naturlige sykluser - i kontrast til IPCCs klimamodeller som feiler mer og mer - har et helt sentralt og økende fokus i dagens REELLE klimaforskning utenfor IPCCs CO2-drevne modellbesvergelser som framstår mer og mer som pinlig pseudovitenskap.

Vi kan nå med økende sikkerhet si at tiden vil felle en ytterligere knusende dom over IPCCs udokumenterte klimaalarmisme, og deres så langt lydige forskere vil måtte vende tilbake til en forståelse av de reelle kraftlinjene i klimavariasjonene: De sykliske konstellasjonene av sol, hav, bølger, vind, skyer.

Som er så komplekse i sin samlede virkningsform at vi bare kan drømme om å modellere klimafremtiden i menneskeskapte modeller, mens vi paradoksalt nok allerede har god oversikt over de sykliske historiske mønstrene - og derfor kan forutsi de kommende 30/60-årige varme og kuldeperiodene med betydelig treffsikkerhet. Vi "skeptikere" altså, ikke IPCC, som fremdeles bruker all sin energi på å skjule denne banale virkelighet i sine dypeste arkivskuffer.
#4465
For mer interessant stoff om forklaringsproblemet (og bortforklaringene og parameterflyttingen) rundt "the hiatus" (oppvarmingspausen) har Judith Curry lagt ut
et spørsmål om "How long is the pause?", og siterer først Rupert Darwall:

With 39 explanations and counting, and some climate scientists now arguing that it might last yet another decade, the IPCC has sidelined itself in irrelevance until it has something serious to say about the pause and has reflected on whether its alarmism is justified, given its reliance on computer models that predicted temperature rises that have not occurred.

Saftig kost her, altså!

Curry kommenterer dette slik:
The statement by Rupert Darwall concisely states what is at stake with regards to the â??pause.â??   This seriously needs to be sorted out.  Here are two recent papers that contribute to setting us on a path to understand the pause.

De to nye paperne hun viser til er fra Ross McKitrick og Lovejoy:

http://judithcurry.com/2014/09/01/how-long-is-the-pause/#more-16779

Currys kommentar til McKitrick, som "propose a method for estimating the duration of the hiatus that is robust to unknown forms of heteroskedasticity and autocorrelation (HAC) in the temperature series and to cherry-picking of endpoints":
I find this paper to be very interesting.  I canâ??t personally evaluate the methods, although I understand the importance of the heterskedacity an autocorrelation issues.  The big issue with length of the pause is comparison with climate model predictions; I would like to see the climate model simulations analyzed in the same way.  I would also like to see the HadCRUT4 results compared with Cowtan and Way and Berkeley Earth.  I also seem to recall reading something about UAH and RSS coming closer together; from the perspective of the pause, it seems important to sort this out.


Currys kommentar til Lovejoy, som hevder at vi bare snakker om en naturlig variasjon på ~0.4C:
I  like Lovejoyâ??s general approach, but convincingly rejecting a centennial scale giant fluctuation requires more robust paleo proxy reconstructions.   Lovejoy identifies a magnitude of the natural fluctuations of ~0.4C, which is the largest such estimate Iâ??ve seen.
#4466
Quote from: Amatør1 on 04.09.2014, 12:12:27
Quote from: Telehiv on 04.09.2014, 10:27:29
PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?

Interessant og talende sammenligning!

Motivet bak mislykkede aksjehandleres back trading/testing er vel å lokke til seg nye midler fra godtroende kunder....

Vel, jeg har ikke sagt det direkte så langt, men det er nok dessverre snakk om hard business i begge leire...derfor er også en sammenligning av denne type høyst relevant.
#4467
For dem som måtte savne dokumentasjon på sammenbruddet i parametrene bak AGW/CO2-baserte projeksjoner:

Her er en innledende introduksjon til paperet i Nature som i fjor påviste at IPCC i sin opprinnelig skråsikre fase opererte med 5 år som max. oppvarmingspause før modellfalsifisering måtte bli gjort gjeldende (som de så flyttet til 15, før de nå ser etter enda lengre "frist"):

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/07/new-paper-finds-in-retrospect-we.html

Her er selve paperet: http://www.nature.com/nclimate/journal/v3/n7/full/nclimate1863.html

Hovedpoeng: I tiden framover vil det være av overordnet viktighet å påvise hvordan IPCC/mainstream klimaforskning over lang tid har drevet systematiske parameterflyttinger og datajuksteringer etter hvert som gapet mellom modeller og observasjoner har økt.
#4468
Back trading: En ussel måte å redde ansikt på
I aksjemarkedet er det noe som foraktfullt kalles "back trading" når aktører som egentlig har satset på feil aksje og bommet, bløffer om at de kjøpte aksjen billigere enn de faktisk gjorde. Poenget er at man lyver om/fordreier historiske fakta for å framstå som mer vellykket enn man faktisk er.

Man kan se slik "back trading" utfolde seg daglig på nettsteder som hegnar onlines aksjeforum, når besserwisserne der skal redde ansikt etter å ha skrytt av hvor mye peiling de har på aksjemarkedet og hvor mye de har tjent på en aksje - når de faktisk har kjøpt dyrt og solgt billig. Problemet deres er imidlertid ofte at de glemmer at folk kan gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs, med den effekt at vedkommende da vanligvis tørker raskt vekk fra forumet.

Forsøk på back trading kan heldigvis historisk etterprøves - også for klimaspådommer
Denne form for skam synes imidlertid ikke å prege våre mest alarmistiske klimaforskere, når de (les: de som ikke satser alle kort på den nykonstruerte dyphavsoppvarmingen, altså...som for øvrig også er en form for back trading) plutselig etter nærmere 20 års feiltakelser og stadig større sprik mellom modellprojeksjoner og observasjoner nå finner at de egentlig spådde slik som det faktisk har blitt.

NB: Jfr. her den "korreksjonshjelp" man søker gjennom pÃ¥gÃ¥ende "juksteringer" og "curve fittings" pÃ¥ historiske data som tilfeldigvis bidrar til Ã¥ redusere gapet mellom tidligere projeksjoner og dagens observerte virkelighet: Klassisk back trading! 

Vi skal se litt nærmere på denne nye taktikken nederst, slik bl.a. hockeyschtick.blogspot.no har avslørt så pinefullt. Der har man gjort nettopp den utmerkede øvelse å "gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs" (les: konfrontere klimaforskere med hva de faktisk hevdet for f.eks. 10 og 20 år siden og sammenholde mot faktiske observasjoner i dag).


Men først litt om det litt mer avanserte begrepet "back testing", en form for taktisk virkelighetsmanipulering som dessverre i enda tydeligere grad blottlegger dagens bortforklarende klimaforskere:

"Back testing" som perfekt kokebok for klimaforskere med forklaringsproblemer
I finansverdenen er der også et annet begrep for omtrent det samme, men noe mer elaborert til bruk for større foretak som ønsker å bruke historiske data til test av "hva dersom vi heller hadde valgt en annen konklusjon den gangen": "Back testing".

Financial Trading har noen informative beskrivelser av "back testing" i denne forbindelse, men for å få max glede av parallellen til klimaforskere av det lurvete slaget, anmoder jeg at dere forestiller dere at dere bytter ut markedsspådommene her med klimaspådommer, og da blir det plutselig veldig moro å være kritisk til hva som nå foregår:

Definisjon:
Back testing a trading strategy is the process of evaluating the profitability of a methodology based on returns calculated from historical data. Many portfolio managers use back testing to prove that a strategy has worked in the past, but they fail to evaluate a number of issues that are inherent in analyzing historical returns.

Hjelp til å hamre ut ny strategi:
Back testing can be a way to develop a successful trading strategy, but there are a number of pitfalls, which include:  curve fitting, determining liquidity and including commissions. There are a number of pitfalls to back testing that have given quants a false sense of security and eventually led to significant losses.

Men som folkebedrag er dette trolig et flott redskap:
Any back tested strategy can produce robust results based on the time horizon used to back test and the criteria used by the investment strategy.  By refining the criteria on a specific period of historical data, the results can become skewed and produce returns that can never work again.

An investor should be concerned with the liquidity of a security and the ability to transact at the prices that are used for a back test.  Without properly compensating for the liquidity of prices, a back test can produce beneficial results that cannot be reproduced in the future.


Helst skulle altså ikke noen ha sett de opprinnelige prediksjoner...og holdt dem opp mot dagens fakta (som var fremtiden da de ble lansert)
An issue that needs to be addressed when evaluating a specific trading investment strategy is determining if the strategy will work in the future.  Unfortunately, back testing is a method for finding a strategy that might have worked in the past but might never work again. Back testing finds the best strategy that worked in the past.  A strategy that has too many criteria can work when evaluating a specific historical period, but that strategy might fail to work when the trading environment changes.

Og hva med denne, opp mot dagens "hiatus" ("klimapause")?!

For example, a strategy that works when a market is trending might fail if the market consolidates for a number of years. Criteria that are fit to a specific period (known as fitting the curve), may not be able to produce robust results when forward tested on live data
.

Finansverdenen summerer dermed back testing slik:
In the simplest of terms, a back test is a method of choice for creating a strategy that has worked in the past and might or might not be working in the future.  There are a number of methods that compensate for these issues including simulations which avoid using historical data to back test a strategy.
 
Wikipedia om "backtesting"
Her kan dere få et bredere inntrykk av anvendelse og hva man bør se etter for å påvise "uvitenskapelig" back testing:

Backtesting is jargon used in financial industries to refer to testing a trading strategy, investment strategy, or predictive model using existing historic data. Backtesting is a special type of cross-validation applied to time series data.

Backtesting seeks to estimate the performance of a strategy if it had been employed during a past period. This requires simulating past conditions with sufficient detail, making one limitation of backtesting the need for detailed historical data. A second limitation is the inability to model strategies that would affect historic prices. Finally, backtesting, like other modeling, is limited by potential overfitting. That is, it is often possible to find a strategy that would have worked well in the past, but will not work well in the future.[1] Despite these limitations, backtesting provides information not available when models and strategies are tested on synthetic data.

Backtesting has historically been performed by large institutions and professional money managers due to the expense of obtaining and using detailed datasets. However, backtrading is increasingly used on a wider basis, and independent web-based backtesting platforms have emerged. Although the technique is widely used, it is prone to weaknesses.


----------------------------------------------------------------

Når dere her har fått tygd litt på hva "back trading" og "back testing" i sitt vesen er, kan dere ta en titt her på en talende avdekking av hva klimaforskere driver med innen samme "idrett":

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/09/ipcc-conveniently-claims-models.html


IPCC didn't predict the global warming 'hiatus', but now claims it did

The forthcoming IPCC report conveniently claims â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations, suggesting that the halt of global warming was predicted by the models. However, NOAA stated in the State of the Climate 2008 report that climate model simulations "rule out" hiatus periods of 15 years or more. Furthermore, NOAA states that if observations show no surface warming for 15 years or more, the climate models have been falsified at a confidence level of 95%:

â??Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the modelâ??s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.â?

In addition, a recent paper published in Nature Climate Change finds that the models did not predict 'hiatus' periods greater than 5 years. Thus, the new IPCC claim that  â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations is contradicted by the literature. The climate models have been falsified by observations at a confidence level of 95% per the NOAA requirements, as well as two recent papers falsifying the models at a confidence levels of >98% over the past 15 years and 90% over the past 20 years.

Since almost the entire IPCC report hinges on the output of climate models, the entire report and its Summary for Policymakers are invalidated prior to publication. Every single one of the 73 IPCC climate models in the upcoming report exaggerate global warming. Even the IPCC admits the models have not been validated and that they don't know how to validate the models.

Related: Dr. Judith Curry: Well, I am afraid I must conclude that the IPCC â??has no idea whatâ??s going onâ??.

Reuters:
A â??hiatusâ? in global warming so far this century is partly caused by natural variations in a chaotic climate and is unlikely to last, a draft United Nations report by leading climate scientists says.

The 127-page draft, and a shorter summary for policymakers that is due for release in Stockholm on September 27 after editing, say factors including a haze of volcanic ash and a cyclical dip in energy emitted from the sun may also have contributed to a slower warming trendâ?¦

â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? in both historical records and in computer models, the technical summary says. But scientists were caught out â?? in one computer model, 111 of 114 estimates over-stated recent temperature rises.Og likevel driver altså alarmistene i IPCC spillet videre, med stadig nye utspill om at nå gjelder plutselig lengre perioder enn de opprinnelige 5 år (og til og med 15 år ryker nå) med oppvarmingspause som krav for falsifisering. Som man ser på dagens alarmismepolemikk i media: Nå stokkes det vilt om på alle tidligere vitenskapelige kriteria - i alle retninger....

PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?
#4469
Slutter meg til Amatør1 her, Geir: Godt sagt, og takk for det.

NB: Vi må ikke la dette forumet få skli ut med mer trolling:
Jeg opplyste foran at jeg er sosialdemokrat i erkjennelsesmessig forstand (dvs. opp mot prinsippene om hvordan man kan fordele plikter og rettigheter i et samfunn uten å havne i verken løssluppen markedsliberalisme eller ulike former for marxmuseer). Intelligente samfunn trenger ingen av delene. Men for en av deltakerne her ble det en "selvmotsigelse" (presisert: å være både sosialdemokrat og klimaskeptiker), osv. Da er man ikke ute i rent ærend.

Det er selvsagt ingen selvmotsigelse å insistere på å beholde den suverene rett til å selv vurdere om de selvoppnevnte sosialdemokratiske partier fortjener ens stemme til enhver tid. Det er nettopp det som er demokrati, at man vurderer selv når man blir sviktet av dem man normalt tror kan representere ens interesser best. Slik korrigerer man utskeielser som er partier uverdig. Klimasaken er et erkeeksempel på at en rekke partier i ren opportunisme har lagt seg på en kvalmende aksept av det faglige røret bak klimamaktapparatet.

Les: � være "sosialdemokratisk" som erkjennelse betyr derfor ikke at man automatisk finner noen av dagens partier verdige til å representere dette synet. Kravet til selvstendig tenkning for individet må selvsagt kunne overstyre hva opportunistiske partier finner på til enhver tid, særlig når de sitter skvist i et bordet-fanger-regjeringsforetak.

Til slutt: Denne tråden synes ikke å føre til noe videre klimakunnskap og bør avsluttes (vi visste fra før at både EU-pampene og våre nasjonale partier ikke bør tiltros renhårige miljø- og klimaprogrammer) slik at vi kan komme tilbake til forumets kjerneoppgave: diskutere reell klimapolitikk og hvordan de ulike klimamaktinteresser opererer.

Vi må derfor glemme hva FrP og andre partier svetter med i vår lokale andedam, og heller gå inn i klimafagene og observasjonene og vise hva som har gått så fryktelig galt med den rådende AGW/CO2-ideologi og klimaalarmismen. Og bidra til å stoppe galskapen så raskt som mulig. Hvis ikke vil våre samfunn påføres unødvendige skader og kostnader, og ikke minst: Høyst nødvendig MILJ�-vern vil bli liggende på sotteseng videre.#4470
Det kom opp en interessant artikkel på forskning.no i morges, om en ny artikkel i Nature som diskuterer solens betydning for klimaet:

"Persistent link between solar activity and Greenland climate during the Last Glacial Maximum"


Overordnet ser vi at man finner sammenheng med solsykluser og historiske klimaendringer. Men det virker vondt og vanskelig å innrømme noen STOR sammenheng (som da selvsagt ville undergravd ytterligere den rådende AGW/CO2-hypotesen):

Bl.a. Anders Svensson ved Niels Bohr-instituttet var med i studien, og helgarderer i et intervju, han er både for og mot, men avslører vel i grunnen bare det vi vet fra før: Mainstream klimaforskere roter seg mer og mer inn i selvmotsigelser, der man rygger ut hver gang naturlige sykluser begynner å true deres AGW-verdensbilde:

"Viktig å kjenne solens rolle"
Joda, Anders Svensson påpeker f.eks. at solens aktivitet har vært svakt avtagende i løpet av de siste to tiårene, og noen forskere har foreslått at det kan være årsaken til at den globale oppvarmingen har vært mindre enn forventet i denne perioden. Men Svensson sier for sikkerhets skyld (han vil vel ikke miste forskningsmidlene sine han, heller?) at:
"Vi vet fortsatt ikke helt nøyaktig hvordan og hvorfor solens aktivitet påvirker klimaet. Det er viktig å undersøke dette for å forstå den globale oppvarmingen.
â?? Men det kan være veldig vanskelig Ã¥ skille pÃ¥virkning fra solen og fra utslipp av drivhusgasser. Derfor er det viktig Ã¥ gÃ¥ tilbake til istiden, før det var menneskelig innblanding, og se hvordan solen pÃ¥virket klimaet den gang
"

Vi ser altsÃ¥ at dette teamet ønsker Ã¥ lirke seg forsiktig rundt (litt for og mot) den langt mer tydelig poengterte teorien til Svensmark fra 1996 om at solens aktivitet, sammen med kosmisk strÃ¥ling, har bÃ¥ret en stor del av ansvaret for klimaendringene, herunder at  endringer i solaktiviteten styrer hvor mye kosmisk strÃ¥ling som kommer inn i jordens atmosfære. Det bestemmer igjen hvor mange lavtliggende skyer som dannes (som Svensmark mener virker avkjølende).

Men folkene bak denne studien er altså bare sånn passe forsiktige med å tilslutte seg dette:

"Anders Svensson tror imidlertid ikke den nye undersøkelsen kan brukes som noe argument for Svensmarks teori.
â?? Slik som jeg forstÃ¥r Svensmarks uttalelser, mener han at den varierende solaktiviteten og den kosmiske strÃ¥lingen har en veldig stor innflytelse pÃ¥ klimaet. Den fortolkningen fÃ¥r ikke støtte fra vÃ¥r undersøkelse.
â?? Vi viser bare en svak kobling og bare i regionale endringer. Men vi kan heller ikke si at teorien er feil, sier Svensson.

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen ved Dansk Klimacenter ved Danmarks Meteorologiske Institut tror ikke at solens syklus spiller en viktig rolle for den globale oppvarmingen.
â?? Undersøkelsen er med pÃ¥ Ã¥ forklare det vi allerede vet â?? at smÃ¥ variasjoner i solaktivitet pÃ¥virker klimaet. De kan se at solaktiviteten ogsÃ¥ svinger under den siste istiden, og det er ikke sÃ¥ overraskende at solen oppfører seg pÃ¥ samme mÃ¥te som i dag.
â?? Men det fÃ¥r ikke klimaet til Ã¥ svinge mange grader â?? det er en veldig liten effekt, sier Hesselbjerg Christensen."


Svensmark selv?
Han mener den nye undersøkelsen legger til enda en studie til den store samlingen av studier som viser at solaktivitet har betydning for klimaendringer.
â?? De fleste handler om moderne tid, men det er interessant at de ser en sammenheng under istiden. Det viser at solens pÃ¥virkning av klimaet har vært til stede til alle tider, sier Svensmark.
Han påpeker imidlertid at den nye studien ikke bidrar til å forklare hvordan og hvorfor endringer i solaktivitet påvirker klimaet.
â?? Som sÃ¥ mange tidligere studier viser det veldig tydelig at solens aktivitet er av betydning, med det viser ikke hva mekanismen er. Det jeg har arbeidet med gjennom en Ã¥rrekke, er en detaljert forstÃ¥else av hvordan endringer i solaktivitet kan pÃ¥virke klimaet, sier Svensmark.


Link: http://forskning.no/klima-miljovern/2014/08/solens-syklus-pavirker-klimaet-pa-jorden

Forskningen finner dere her: http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n9/full/ngeo2225.html

(Nature Geoscience (2014), DOI: 10.1038/NGEO2225)

Håper dere finner noen nye, interessante poenger i denne oppfølgingen av debatten om solens betydning for klimaet?