Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#4111
Back trading: En ussel måte å redde ansikt på
I aksjemarkedet er det noe som foraktfullt kalles "back trading" når aktører som egentlig har satset på feil aksje og bommet, bløffer om at de kjøpte aksjen billigere enn de faktisk gjorde. Poenget er at man lyver om/fordreier historiske fakta for å framstå som mer vellykket enn man faktisk er.

Man kan se slik "back trading" utfolde seg daglig på nettsteder som hegnar onlines aksjeforum, når besserwisserne der skal redde ansikt etter å ha skrytt av hvor mye peiling de har på aksjemarkedet og hvor mye de har tjent på en aksje - når de faktisk har kjøpt dyrt og solgt billig. Problemet deres er imidlertid ofte at de glemmer at folk kan gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs, med den effekt at vedkommende da vanligvis tørker raskt vekk fra forumet.

Forsøk på back trading kan heldigvis historisk etterprøves - også for klimaspådommer
Denne form for skam synes imidlertid ikke å prege våre mest alarmistiske klimaforskere, når de (les: de som ikke satser alle kort på den nykonstruerte dyphavsoppvarmingen, altså...som for øvrig også er en form for back trading) plutselig etter nærmere 20 års feiltakelser og stadig større sprik mellom modellprojeksjoner og observasjoner nå finner at de egentlig spådde slik som det faktisk har blitt.

NB: Jfr. her den "korreksjonshjelp" man søker gjennom pÃ¥gÃ¥ende "juksteringer" og "curve fittings" pÃ¥ historiske data som tilfeldigvis bidrar til Ã¥ redusere gapet mellom tidligere projeksjoner og dagens observerte virkelighet: Klassisk back trading! 

Vi skal se litt nærmere på denne nye taktikken nederst, slik bl.a. hockeyschtick.blogspot.no har avslørt så pinefullt. Der har man gjort nettopp den utmerkede øvelse å "gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs" (les: konfrontere klimaforskere med hva de faktisk hevdet for f.eks. 10 og 20 år siden og sammenholde mot faktiske observasjoner i dag).


Men først litt om det litt mer avanserte begrepet "back testing", en form for taktisk virkelighetsmanipulering som dessverre i enda tydeligere grad blottlegger dagens bortforklarende klimaforskere:

"Back testing" som perfekt kokebok for klimaforskere med forklaringsproblemer
I finansverdenen er der også et annet begrep for omtrent det samme, men noe mer elaborert til bruk for større foretak som ønsker å bruke historiske data til test av "hva dersom vi heller hadde valgt en annen konklusjon den gangen": "Back testing".

Financial Trading har noen informative beskrivelser av "back testing" i denne forbindelse, men for å få max glede av parallellen til klimaforskere av det lurvete slaget, anmoder jeg at dere forestiller dere at dere bytter ut markedsspådommene her med klimaspådommer, og da blir det plutselig veldig moro å være kritisk til hva som nå foregår:

Definisjon:
Back testing a trading strategy is the process of evaluating the profitability of a methodology based on returns calculated from historical data. Many portfolio managers use back testing to prove that a strategy has worked in the past, but they fail to evaluate a number of issues that are inherent in analyzing historical returns.

Hjelp til å hamre ut ny strategi:
Back testing can be a way to develop a successful trading strategy, but there are a number of pitfalls, which include:  curve fitting, determining liquidity and including commissions. There are a number of pitfalls to back testing that have given quants a false sense of security and eventually led to significant losses.

Men som folkebedrag er dette trolig et flott redskap:
Any back tested strategy can produce robust results based on the time horizon used to back test and the criteria used by the investment strategy.  By refining the criteria on a specific period of historical data, the results can become skewed and produce returns that can never work again.

An investor should be concerned with the liquidity of a security and the ability to transact at the prices that are used for a back test.  Without properly compensating for the liquidity of prices, a back test can produce beneficial results that cannot be reproduced in the future.


Helst skulle altså ikke noen ha sett de opprinnelige prediksjoner...og holdt dem opp mot dagens fakta (som var fremtiden da de ble lansert)
An issue that needs to be addressed when evaluating a specific trading investment strategy is determining if the strategy will work in the future.  Unfortunately, back testing is a method for finding a strategy that might have worked in the past but might never work again. Back testing finds the best strategy that worked in the past.  A strategy that has too many criteria can work when evaluating a specific historical period, but that strategy might fail to work when the trading environment changes.

Og hva med denne, opp mot dagens "hiatus" ("klimapause")?!

For example, a strategy that works when a market is trending might fail if the market consolidates for a number of years. Criteria that are fit to a specific period (known as fitting the curve), may not be able to produce robust results when forward tested on live data
.

Finansverdenen summerer dermed back testing slik:
In the simplest of terms, a back test is a method of choice for creating a strategy that has worked in the past and might or might not be working in the future.  There are a number of methods that compensate for these issues including simulations which avoid using historical data to back test a strategy.
 
Wikipedia om "backtesting"
Her kan dere få et bredere inntrykk av anvendelse og hva man bør se etter for å påvise "uvitenskapelig" back testing:

Backtesting is jargon used in financial industries to refer to testing a trading strategy, investment strategy, or predictive model using existing historic data. Backtesting is a special type of cross-validation applied to time series data.

Backtesting seeks to estimate the performance of a strategy if it had been employed during a past period. This requires simulating past conditions with sufficient detail, making one limitation of backtesting the need for detailed historical data. A second limitation is the inability to model strategies that would affect historic prices. Finally, backtesting, like other modeling, is limited by potential overfitting. That is, it is often possible to find a strategy that would have worked well in the past, but will not work well in the future.[1] Despite these limitations, backtesting provides information not available when models and strategies are tested on synthetic data.

Backtesting has historically been performed by large institutions and professional money managers due to the expense of obtaining and using detailed datasets. However, backtrading is increasingly used on a wider basis, and independent web-based backtesting platforms have emerged. Although the technique is widely used, it is prone to weaknesses.


----------------------------------------------------------------

Når dere her har fått tygd litt på hva "back trading" og "back testing" i sitt vesen er, kan dere ta en titt her på en talende avdekking av hva klimaforskere driver med innen samme "idrett":

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/09/ipcc-conveniently-claims-models.html


IPCC didn't predict the global warming 'hiatus', but now claims it did

The forthcoming IPCC report conveniently claims â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations, suggesting that the halt of global warming was predicted by the models. However, NOAA stated in the State of the Climate 2008 report that climate model simulations "rule out" hiatus periods of 15 years or more. Furthermore, NOAA states that if observations show no surface warming for 15 years or more, the climate models have been falsified at a confidence level of 95%:

â??Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the modelâ??s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.â?

In addition, a recent paper published in Nature Climate Change finds that the models did not predict 'hiatus' periods greater than 5 years. Thus, the new IPCC claim that  â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations is contradicted by the literature. The climate models have been falsified by observations at a confidence level of 95% per the NOAA requirements, as well as two recent papers falsifying the models at a confidence levels of >98% over the past 15 years and 90% over the past 20 years.

Since almost the entire IPCC report hinges on the output of climate models, the entire report and its Summary for Policymakers are invalidated prior to publication. Every single one of the 73 IPCC climate models in the upcoming report exaggerate global warming. Even the IPCC admits the models have not been validated and that they don't know how to validate the models.

Related: Dr. Judith Curry: Well, I am afraid I must conclude that the IPCC â??has no idea whatâ??s going onâ??.

Reuters:
A â??hiatusâ? in global warming so far this century is partly caused by natural variations in a chaotic climate and is unlikely to last, a draft United Nations report by leading climate scientists says.

The 127-page draft, and a shorter summary for policymakers that is due for release in Stockholm on September 27 after editing, say factors including a haze of volcanic ash and a cyclical dip in energy emitted from the sun may also have contributed to a slower warming trendâ?¦

â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? in both historical records and in computer models, the technical summary says. But scientists were caught out â?? in one computer model, 111 of 114 estimates over-stated recent temperature rises.Og likevel driver altså alarmistene i IPCC spillet videre, med stadig nye utspill om at nå gjelder plutselig lengre perioder enn de opprinnelige 5 år (og til og med 15 år ryker nå) med oppvarmingspause som krav for falsifisering. Som man ser på dagens alarmismepolemikk i media: Nå stokkes det vilt om på alle tidligere vitenskapelige kriteria - i alle retninger....

PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?
#4112
Slutter meg til Amatør1 her, Geir: Godt sagt, og takk for det.

NB: Vi må ikke la dette forumet få skli ut med mer trolling:
Jeg opplyste foran at jeg er sosialdemokrat i erkjennelsesmessig forstand (dvs. opp mot prinsippene om hvordan man kan fordele plikter og rettigheter i et samfunn uten å havne i verken løssluppen markedsliberalisme eller ulike former for marxmuseer). Intelligente samfunn trenger ingen av delene. Men for en av deltakerne her ble det en "selvmotsigelse" (presisert: å være både sosialdemokrat og klimaskeptiker), osv. Da er man ikke ute i rent ærend.

Det er selvsagt ingen selvmotsigelse å insistere på å beholde den suverene rett til å selv vurdere om de selvoppnevnte sosialdemokratiske partier fortjener ens stemme til enhver tid. Det er nettopp det som er demokrati, at man vurderer selv når man blir sviktet av dem man normalt tror kan representere ens interesser best. Slik korrigerer man utskeielser som er partier uverdig. Klimasaken er et erkeeksempel på at en rekke partier i ren opportunisme har lagt seg på en kvalmende aksept av det faglige røret bak klimamaktapparatet.

Les: � være "sosialdemokratisk" som erkjennelse betyr derfor ikke at man automatisk finner noen av dagens partier verdige til å representere dette synet. Kravet til selvstendig tenkning for individet må selvsagt kunne overstyre hva opportunistiske partier finner på til enhver tid, særlig når de sitter skvist i et bordet-fanger-regjeringsforetak.

Til slutt: Denne tråden synes ikke å føre til noe videre klimakunnskap og bør avsluttes (vi visste fra før at både EU-pampene og våre nasjonale partier ikke bør tiltros renhårige miljø- og klimaprogrammer) slik at vi kan komme tilbake til forumets kjerneoppgave: diskutere reell klimapolitikk og hvordan de ulike klimamaktinteresser opererer.

Vi må derfor glemme hva FrP og andre partier svetter med i vår lokale andedam, og heller gå inn i klimafagene og observasjonene og vise hva som har gått så fryktelig galt med den rådende AGW/CO2-ideologi og klimaalarmismen. Og bidra til å stoppe galskapen så raskt som mulig. Hvis ikke vil våre samfunn påføres unødvendige skader og kostnader, og ikke minst: Høyst nødvendig MILJ�-vern vil bli liggende på sotteseng videre.#4113
Det kom opp en interessant artikkel på forskning.no i morges, om en ny artikkel i Nature som diskuterer solens betydning for klimaet:

"Persistent link between solar activity and Greenland climate during the Last Glacial Maximum"


Overordnet ser vi at man finner sammenheng med solsykluser og historiske klimaendringer. Men det virker vondt og vanskelig å innrømme noen STOR sammenheng (som da selvsagt ville undergravd ytterligere den rådende AGW/CO2-hypotesen):

Bl.a. Anders Svensson ved Niels Bohr-instituttet var med i studien, og helgarderer i et intervju, han er både for og mot, men avslører vel i grunnen bare det vi vet fra før: Mainstream klimaforskere roter seg mer og mer inn i selvmotsigelser, der man rygger ut hver gang naturlige sykluser begynner å true deres AGW-verdensbilde:

"Viktig å kjenne solens rolle"
Joda, Anders Svensson påpeker f.eks. at solens aktivitet har vært svakt avtagende i løpet av de siste to tiårene, og noen forskere har foreslått at det kan være årsaken til at den globale oppvarmingen har vært mindre enn forventet i denne perioden. Men Svensson sier for sikkerhets skyld (han vil vel ikke miste forskningsmidlene sine han, heller?) at:
"Vi vet fortsatt ikke helt nøyaktig hvordan og hvorfor solens aktivitet påvirker klimaet. Det er viktig å undersøke dette for å forstå den globale oppvarmingen.
â?? Men det kan være veldig vanskelig Ã¥ skille pÃ¥virkning fra solen og fra utslipp av drivhusgasser. Derfor er det viktig Ã¥ gÃ¥ tilbake til istiden, før det var menneskelig innblanding, og se hvordan solen pÃ¥virket klimaet den gang
"

Vi ser altsÃ¥ at dette teamet ønsker Ã¥ lirke seg forsiktig rundt (litt for og mot) den langt mer tydelig poengterte teorien til Svensmark fra 1996 om at solens aktivitet, sammen med kosmisk strÃ¥ling, har bÃ¥ret en stor del av ansvaret for klimaendringene, herunder at  endringer i solaktiviteten styrer hvor mye kosmisk strÃ¥ling som kommer inn i jordens atmosfære. Det bestemmer igjen hvor mange lavtliggende skyer som dannes (som Svensmark mener virker avkjølende).

Men folkene bak denne studien er altså bare sånn passe forsiktige med å tilslutte seg dette:

"Anders Svensson tror imidlertid ikke den nye undersøkelsen kan brukes som noe argument for Svensmarks teori.
â?? Slik som jeg forstÃ¥r Svensmarks uttalelser, mener han at den varierende solaktiviteten og den kosmiske strÃ¥lingen har en veldig stor innflytelse pÃ¥ klimaet. Den fortolkningen fÃ¥r ikke støtte fra vÃ¥r undersøkelse.
â?? Vi viser bare en svak kobling og bare i regionale endringer. Men vi kan heller ikke si at teorien er feil, sier Svensson.

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen ved Dansk Klimacenter ved Danmarks Meteorologiske Institut tror ikke at solens syklus spiller en viktig rolle for den globale oppvarmingen.
â?? Undersøkelsen er med pÃ¥ Ã¥ forklare det vi allerede vet â?? at smÃ¥ variasjoner i solaktivitet pÃ¥virker klimaet. De kan se at solaktiviteten ogsÃ¥ svinger under den siste istiden, og det er ikke sÃ¥ overraskende at solen oppfører seg pÃ¥ samme mÃ¥te som i dag.
â?? Men det fÃ¥r ikke klimaet til Ã¥ svinge mange grader â?? det er en veldig liten effekt, sier Hesselbjerg Christensen."


Svensmark selv?
Han mener den nye undersøkelsen legger til enda en studie til den store samlingen av studier som viser at solaktivitet har betydning for klimaendringer.
â?? De fleste handler om moderne tid, men det er interessant at de ser en sammenheng under istiden. Det viser at solens pÃ¥virkning av klimaet har vært til stede til alle tider, sier Svensmark.
Han påpeker imidlertid at den nye studien ikke bidrar til å forklare hvordan og hvorfor endringer i solaktivitet påvirker klimaet.
â?? Som sÃ¥ mange tidligere studier viser det veldig tydelig at solens aktivitet er av betydning, med det viser ikke hva mekanismen er. Det jeg har arbeidet med gjennom en Ã¥rrekke, er en detaljert forstÃ¥else av hvordan endringer i solaktivitet kan pÃ¥virke klimaet, sier Svensmark.


Link: http://forskning.no/klima-miljovern/2014/08/solens-syklus-pavirker-klimaet-pa-jorden

Forskningen finner dere her: http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n9/full/ngeo2225.html

(Nature Geoscience (2014), DOI: 10.1038/NGEO2225)

Håper dere finner noen nye, interessante poenger i denne oppfølgingen av debatten om solens betydning for klimaet?

#4114
Quote from: Baseballstick on 01.09.2014, 11:56:02
I mine øyne er det en selvmotsigelse å være sosialdemokrat og klimaskeptiker. Det gjelder V også, for den del. Men jeg forstår jo selvsagt langt mer av hvorfor man utgir seg for å være klimaskeptiker, om agendaen er å få folk til å avstå fra å stemme borgerlig.

Om vi summerer opp omtale av politiske partier i trådene på forrige forum, og så langt på dette, skulle man tro at det verste klimasvindelpartiet vi har i Norge er FrP. Og da er jeg realitetsorientert nok til å begynne og lure på hva som skjer i kulissene. Betviler at jeg er den eneste som har lagt merke til dette..

baseballstick,

Her har du flere påstander som krever en presisering:

1. "I mine øyne er det en selvmotsigelse å være sosialdemokrat og klimaskeptiker"
Kommentar:
Hva består en slik "selvmotsigelse" i?

2. "Men jeg forstår jo selvsagt langt mer av hvorfor man utgir seg for å være klimaskeptiker, om agendaen er å få folk til å avstå fra å stemme borgerlig"
Kommentar:
a) Hvem er "man" som "utgir seg for å være klimaskeptiker"? Det må vi få vite, hvis ikke føler alle seg uthengt som klima-luremus.
b) Hvem har som agenda "Ã¥  fÃ¥ folk til Ã¥ avstÃ¥ fra Ã¥ stemme borgerlig"?

3. Hva er dine tanker om "hva som skjer i kulissene", og hvilke kulisser tenker du på?

Hvis ting blir opplevd ullent og mistenkeliggjørende om andres motiver og moral, så er det for å unngå en slik usikkerhet viktig at man presiserer hva og hvem det gjelder, slik at ikke alle får en følelse av å bli anklaget for noe de ikke engang vet hva er.

Setter derfor stor pris om du kunne bidra til å forhindre/redusere utviklingen av en evt. slik problematikk her.

PS: Ad om FrP er "det verste klimasvindelpartiet vi har i Norge", så vil jeg heller tro at der er forholdet motsatt; FrP er vel det partiet som (riktignok før de kom i regjeringskontorene) har framvist den mest selvstendige og klare tvilen rundt klimalarmismen. Så får det diskuteres hvor mye man har sviktet sine valgløfter i posisjon i praktisk politikk. Men enn så lenge var FrP en ensom kritisk klimarøst blant partiene.
Min usikkerhet rundt FrP er nok heller pÃ¥ MILJÃ?-siden: mens FrP fortjenstfullt har vært opptatt av Ã¥ kritisere mye av klimavillfarelsene, er det smÃ¥tt med partiets historiske miljøengasjement. Men det er kanskje noe som vil følge med den økte ansvarliggjøringen i regjering?   
#4115
Det hadde vært svært interessant om andre av dere der ute trekker fram andre historier om hvordan ikke bare MI, men også de håpløst alarmismedominerte Cicero, Bjerknesinstituttet og andre støttejaktende organisasjoner har levert alarmistiske "analyser" om snarlige "klimaskader", som selvsagt ikke har/vil inntreffe men allerede har medført omfattende offentlige feildisponeringer og feil ressurbruk.

HÃ¥per noen tar utfordringen! Det burde være nok stoff.... 
#4116
Quote from: Baseballstick on 01.09.2014, 09:27:08
Men det jeg reagerer på, er at et debattforum som omhandler tvilsom klimapolitikk nok en gang angriper FrP, det eneste partiet som har tilkjennegitt et klimaskeptisk ståsted. Og jeg lurer derfor nok en gang på om klimasaken er tjent med fora som angriper egne rekker i stedet for den definerte motstanderen.

At FrP desverre ikke fikk tilstrekkelig oppslutning ved valget til at de kan holde på sine publiserte meninger og innstillinger i alle saker, er et resultat av demokratiet. Det forrige klimaforumet oppfordret derfor til å avskaffe demokratiet, og da er vi på ville veier.

Baseballstick, alle,

jeg er en av stifterne/moderatorene her, og er ikke kjent med at det er lagt inn noen føringer for at noen politiske partier skal tilgodesees/kritiseres mer enn andre.
Derimot er vel forumets ideelle felles tankegods at ALLE politiske partier (så vel som andre aktører) kan/skal kritiseres når de skeier ut i klimapolitiske villfarelser og/eller svikter sine valgprogrammer.

Når det gjelder FrP spesifikt, er det vel slett ikke deres vel funderte mistro til klimamakta som de fleste skeptikere misbilliger, mens mange åpenbart er skuffet over at straks FrP kom i regjeringskontorene så forsvant de fleste valgløftene om å ta tak i klimaalarmismen (uten at FrP brukte disse ordene, så var det dette mange hadde håpet på). At dette kan forklares med det trange demokratiske spillerommet, forandrer ikke dette faktum.

Personlig er jeg sosialdemokrat som mener markedskreftene trenger å holdes i ørene, dog uten å stole på at noen av eksisterende partiene med "fremdeles eksisterende sosialdemokratiske trekk" ivaretar mine interesser på dette området (i praksis Ap, Sp, Venstre; mens SV dessverre har avslørt seg som museale, reaksjonære, vinsnobbete og bortskjemte borgerbarnerumper du aldri har sett i reell streik der man risikerer noe og som innerst inne forakter småfolk uten den rette opportunistiske kvasiakademiske språkbruk). Ap - sosialdemokratiets opprinnelige nestor - er jo dessverre blitt et internt Oslo-slektsregime som har begynt å dra med seg Erna og Siv & de på Bilderbergermøter og er mer interessert i å kjøpe seg internasjonale topposisjoner etter sin regjeringstid enn å tenke klart om klima.

Så i min verden syns jeg alle de politiske partiene trenger å få over kjeften, stadig mer klima-opportunistiske og utydelige som de er blitt.

Den spennende og interessante klimakritikken bør heller føres mot de reelle faglige frontene, dvs. plukke ned baktroppene (makt- og pengegriske forskere, aktivistorganisasjoner og andre maktsøkende (les: sannhetsforaktende) mennesker som vegeterer rÃ¥tt pÃ¥ IPCC-misfosteret) som sitter og rigger stadig nye klimaskremsler og -bortforklaringer etter hvert som AGW/CO2-hypotesen falsifiseres og plukkes i stykker fra alle kanter gjennom stadig mer talende observasjoner. 

I dette bildet er ikke FrP mer eller mindre interessante/kritikkverdige enn de andre partiene. De svikter omtrent like ille opp mot fornuften alle sammen nå.
#4117
Allerede en TU-artikkel fra 2012 viser tydelig at det er bare synsing rundt hele "klimaproblematikken" i Norge

I en annen artikkel fra 2012 - http://www.tu.no/kraft/2012/12/23/her-henger-15-meter-is-rundt-en-tynn-kraftledning - vil enhver observant leser se at der ikke foreligger noen sikker kunnskap ifm. framskrivningene Meteorologisk Institutt har bedrevet for fremtidige værforhold for både kraftlinjer og annen infrastruktur; det dreier seg i essens om to like uvitenskapelige synsingsprosesser:

1. Den harde kjerne av klimaalarmister i MI som hevder at alle klimaendringer uansett går til det verre, så selv om de har måttet renonsere på sin naive tro i 2008 på at ising ville bli redusert i takt med global oppvarming (som altså har påført Statnett store feilinvesteringer!), så kan de selvsagt heller ikke bære til torgs noen ny, sikker kunnskap om det vil bli mer eller mindre is i framtiden. Så svaret er som før hos denne gruppen: Det blir verre - på et eller annet vis. Det er de alle enige om...

2. Den mindre bombastiske andelen (mindretallet?), som i større grad innrømmer at de ikke vet noe sikkert i noen retning, men likevel presterer Ã¥ insistere pÃ¥ at man "nÃ¥ vet mye mer enn før". Ã?? I hvilken retning har man nÃ¥ bedre forstand om fremtidens klima?! Modellene de bruker spriker jo bare stadig mer mot faktisk observert utvikling!     

Så det vi dessverre ser, uansett "klimapolitisk" holdning i dette miljøet, er at de alle ser bort fra banal historisk kunnskap om at:

a) hver vinter har variert - og vil variere - mht. regionale og værmessige tilstander; noen ganger iser det besatt og andre ganger mindre, og at man også i framtiden vil oppleve de samme yttertrekk man har sett før. Det var her MI trodde man kunne avlyse store ismengder i framtiden, og heller ikke hensyntok at

b) intet av dette kan generaliseres over i grove globale klimamodeller (de som kjenner klimamodellers oppbygging vet også at det blir bare enda verre med presisjonen når man forsøker å gridde seg til "lokale/nasjonale forhold")

I sum, klimaalarmistene må snart legge seg flate og innrømme sin absolutte tilkortkommenhet mht. å lene seg til en for lengst falsifisert AGW/CO2-tro, og slutte med sin samfunnsvilledende og skadelige informasjon om framtidige nye (les: forverrede) klimaforhold. For dette har de ikke mer grunnlag for å uttale seg om enn du og jeg.

Tragikomikken mht. monstermastene var at her slo klimaalarmismen deres ut motsatt enn deres vanlige alarmisme: Mht. mastene trodde de i 2008 at de kunne hevde at den (menneskeskapte, selvsagt) oppvarmingen ville representere mindre problemer enn før mht. ising av kraftlinjer. At verden bare fortsatte som før med noen vanskelige og noen lettere "isår" lå utenfor deres forestillingsverden...og i alle fall ikke at vi ville få en serie med gammeldagse, snørike og/eller sprengkalde vintre (jfr. en annen av deres profeter: "Snow is now a thing of the past").

O, hellige enfold!

Det burde raslet i håndjern her også....i alle fall noe som kan hindre dem i å løpe klåfingret til sine klimatestamentlige modeller enda en gang. Først må det kreves en periode med tvangstenkning om den virkelige verden.
#4118
Nå må det kreves svar: Hvor store feilinformasjonsskader skal fanatiske klimaalarmister påføre samfunnet før det må gripes inn?

Det er Bergens Tidende som nå prisverdig setter søkelyset på skandalen rundt Meteorologisk Institutts "beregninger" framlagt i 2008 ad framtidig ismengde ifm. monstermastene i Hardanger. Dette var midt i høytiden for ukritiske norske AGW-fanatikere, der MI har dessverre har en hard kjerne av vettløse alarmister som lenge og notorisk har bidratt til å tåkelegge og feilinformere om framtidige vær- og klimaforhold.

Og selvsagt ble resultatet fra MI deretter, da de i 2007/2008 ble konsultert om hvordan man skulle dimensjonere de sÃ¥kalte topplinjene (mot lynnedslag) i mastene opp mot framtidige værforhold: Som forventet, her hadde klimaalarmistene i MI skrÃ¥sikre modeller som viste at det knapt ville bli noe is Ã¥ bekymre seg for i framtidens oppvarmede AGW-helvete. 

Den observerte sannhet - i kontrast til MIs modeller - er 5 ganger mer is enn det MI mente det ville være i deres framtidige AGW-verden:

Det er på den omdiskuterte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, blant noen kjent som "monstermastene i Hardanger", problemene har oppstått. I vinter ble Statsnetts toppliner her ødelagt av store mengder is. Det skriver Teknisk Ukeblad.

- Det er riktig at vi har opplevd at det har kommet mye mer is på topplinene utsatte steder på hardangerlinjen, sier konsernsjef i Statnett, Håkon Borgen til BT.

Topplinene fører ikke strøm, men henger over strømlinene og fungerer som lynavledere.

Fem ganger mer is
Problemene har oppstått fordi det har kommet mye mer is og snø enn Meterologisk institutt beregnet klimanalysene de leverte til Statnett i 2008.

Nå har instituttet kommet med en ny analyse som viser at man må ta høyde for at det kommer opp til fem ganger mer is og snø på ledningene enn anslått i den første rapporten.

Meteorologisk institutt bommet altså grovt med sine forventinger om varmere, isreduserte tilstander
Meteorolog Per Ove Kjensli hos Meteorologisk institutt mener imidlertid at de ikke har gjort noe feil:

- Det at vi har lært nye ting kan vi sånn sett ikke beklage. Sånn er det med all forskning og utvikling. Man lærer stadig noe nytt, og det er bra, sier Kjensli.

Men han innrømmer at de nye analysene spriker veldig med de som ble lagt frem i 2008. Da ba Meteorologisk institutt Statnett om å lage ledninger som tålte 25 kilo is per meter. De nye analysene dimensjonerer for 125 kilo is per meter.

- Et estimat på fem ganger mer is i de mest utsatte områdene er betydelig, det må vi jo bare si. det er forskjell på 25 kilo per meter og 125 kilo, sier Kjensli, men presiserer:

- Dette var ikke mulig å forutse med den gamle metoden, sier han.

�?! Hva er den nye metoden da?! Den er jo basert på samme skraphaugen av AGW/CO2-antakelser som overstyrende parametre, bare rigget litt om for å kunne bortforklares opp mot nye observasjoner. Dette er ikke vitenskap, det er fanatisk overtro som søkes dokumentert med stadig mer panisk tilpassede etterjusteringer.

Ny metode? Hva er det den skal rette opp, da?
Metoden Meteorologisk institutt brukte tilbake i 2008 var erfaringsbasert, iflg. BTs artikkel.

- Det var en del skjønn inne i bildet. Men vi hadde beregnet islaster på en rekke strekninger i Norge og benyttet sånn sett velkjent metodikk.

Nå blir numeriske datamodeller, eller modeller man bruker til å varsle vær, brukt. Slik kan ismengden simuleres. Forskningsarbeidet startet i 2009 i forbindelse med et doktorgradsprosjekt.

- Ved hjelp av dette har vi nå fått på plass et helt nytt verktøy, sier Kjensli.

Nå har Meteorologisk institutt gått igjennom alle estimatene siden 2009. De mest utsatte strekningene skal nå kjøres gjennom den nye beregningsmetoden, opplyser Kjensli.

MÃ¥ legges i bakken
Nå skal topplinene mellom "monstermastene" i Hardanger i bakken for å unngå flere brudd til vinteren som kommer. Men det er foreløpig ikke Statnetts permanente løsning.

- Vi vil senere ta stilling til hva den varige løsningen vil være, forklarer konsernsjef Borgen.

Jobben med å legge linene i bakken anslås å koste mellom åtte og ti millioner kroner.

- Avgjørelsen om å legge jordlinene i luften og ikke i bakken var basert på den første beregningen fra Meteorologisk institutt. Den analysen ga ikke grunnlag for å legge dem i bakken. Men om vi hadde visst det vi nå vet i dag, ville vi nok lagt dem i bakken allerede da
, avslutter Borgen

Moral:
Alle som kan å lese og tenke selv, skjønner hva dette går i: Det er snakk om enda en grov feilvurdering fra MIs side fordi de baserte sine anslag på fullstendig feilaktig klimaalarmisme.

Så spørsmålet er altså: Hvor lenge skal disse uvitenskapelige fanatikerne få holde på og feilinformere om faktiske klimaforhold, til skade for en rekke andre store samfunnsmessige beslutningsgrunnlag som skal foretas også i årene framover?

Link til BTs artikkel: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Fem-ganger-sa-mye-is-som-forventet-3186327.html
#4119
Kirkens Nødhjelp som selvoppnevnt klimaautoritet?
Ja, når vanlig kollekt blir for smått i forhold til magamålet, da begynner også disse fort å løpe etter klima-kråkesølvet som glimrer der fremme....

Og kommer de pÃ¥ døra her, skal de selvsagt fÃ¥ bÃ¥de knapper og glansbilder i den nye klimahatten sin. 
#4120
Ad den godeste Tore Furevik, så tok jeg et saftig oppgjør med denne tilpasningsorienterte fusentasten for drøyt to år siden, akkurat da han bl.a. varslet at "de neste par årene" ville gi "ekstra sterk isreduksjon i Arktis". Som kjent har det gått akkurat motsatt...

Les hva som ble dokumentert og oppsummert av useriøs alarmisme fra denne kroppen i juni 2012: For her er tråden som avslører hva denne karen har drevet med i tidligere år: http://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=838.0

NB: Jeg håper virkelig dere gidder å klikke dere gjennom alle linkene jeg la ut på Furevik der, og blir såpass sjokkerte som situasjonen krever! Det er utrolig hvor avslørende ting blir når man systematisk samler mønster over tid og legger det ut samlet.

Les forøvrig også med et glimt i øyet hva Bebben og Contrari skriver i en av sine kommentarer her:

Sv: Tore Furevik: Kombinerer forskerrollen med useriøs klimaskremming

« Svar #16 på: Juli 19, 2012, 23:39:27 pm »

Sitat fra: Bebben på Juli 19, 2012, 23:25:27 pm

Uansett snakker Furevik om en rask temperaturøkning "de neste par årene". Det minner litt om Grønås som mente at vi måtte få rekorder snart hvis CO2-hypotesen skulle holde vann. Og da er det jo bare å vente og se...

Hvorpå Contrari nærmest galgenhumoristisk synsk kommenterte:

"Det må nå forskes iherdig på hva bortforklaringen skal bli om to år...."

Når Furevik nå (to år etter!) tasler seg inn hos et prosjektkorps som melder omtrent det motsatte av det han notorisk har dummet seg ut med i mange år, er det nok en skjellig grunn til å mistenke at enda en kappesvinger har begynt å skjønne hvor landet (les: isen) ligger....

Ikke glem det når oppgjørets time begynner å nærme seg!


#4121
Opp mot IPCCs systematiske ignorering av historisk kunnskap om naturlige arktiske sykluser, kommer det stadig nye studier og påminnelser om at de naturlige 30/60 års syklusene (eller 60/90, som bare er en annen måte å summere det samme på) styrer istilstanden i Arktis, og ikke drivhusgasser.

Her er et paper fra i vinter som også påpeker at "Arctic sea ice is controlled by natural cycles", og at "Arctic sea ice is intrinsically linked to Atlantic multidecadal [natural] variability" gjennom henvisning til ~60-90 års syklusene med "Covariability between sea ice and Atlantic multidecadal variability as represented by the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) index is evident during the instrumental record."

PS: Vi noterer oss at norske Tore Furevik - ikke akkurat en dragonslayer.... - var med pÃ¥ dette arbeidet, jeg vil tro i underordnet posisjon og litt motstrebende til denne tydelige konklusjonen?  ;D

Paperet ble bl.a. kommentert her: http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/12/new-paper-finds-arctic-sea-ice-is.html
#4122
Som kjent er klimaforskningen delt i minst tre syn på drivhuseffekt og CO2-sensitivitet, jeg drar en overfladisk men forhåpentligvis illustrerende oversikt her:

1. Alarmistene
Disse sper på den stadig falmende CO2-sensitiviteten med ytterligere forsterkningsmekanismer for å holde skremselsnivået og butikken oppe (ref. diverse tilbakestrålingskonstruksjoner/backforcing, feedback, osv. som er nødvendig for å få teori til å passe med observert temperarututvikling de siste par tiårene)

2. Lukewarmerne
Disse bygger sin kritikk av alarmismen på at drivhuseffekten/CO2-sensitiviteten har en logaritmisk avmatning og har fra liten til neglisjerbar effekt på global temperatur på konsentrasjoner over dagens 400 ppm.

3. Dragonslayerne
Disse avviser ytterligere drivhuseffektens teoretiske laboratorieforutsetninger, ved Ã¥ hevde at ulike naturlige mekanismer opphever/nøytraliserer dette i de samlede klimadannende prosesser. 

Blant lukewarmerne - pkt. 2 ovenfor - er der akkurat nå et informativt gjesteessay av Ed Hoskins og en stor debatt gående på WUWT på temaet

"The diminishing influence of increasing Carbon Dioxide on temperature"

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/08/10/the-diminishing-influence-of-increasing-carbon-dioxide-on-temperature/#more-114325

Her et eksempel fra kommentarene til siterte artikkel som illustrerer dragonslayer-poengene på en sprek måte:

George Steiner says:   
August 10, 2014 at 9:33 am   

â??The temperature increasing capacity of atmospheric CO2 is real enough,â?¦..â?
What happened during the last 17 years ?
I am actually a skeptical denier and a denying skeptic. Until somebody does dome experiments to show how the back radiation horse shit mechanism actually works I say it does not work. I have looked at CO2 lasing and CO2 lasers. That actually works. But 4 CO2 molecules out of 10,000 air molecules buzzing around at considerable speed dont impress me much. So lets have some climate warmist do the experiments.


Jeg anbefaler at dere leser også de øvrige kommentarene under artikkelen, der er en masse gode og lærerike (så vel som humoristiske) poenger.
Og jeg tror de fleste vil få utvidet sin generelle forståelse av bredden i debatten om CO2-sensitivitet (inkludert at det vil bli ytterligere tydeliggjort at der finnes ikke et snev av reell faglig konsensus om drivhuseffekt i seriøse, ikke-agitatoriske miljøer).

Se forresten en treffende kommentar som påpeker at Hoskins her tar opp kritikken innenfra (på drivhuseffekt-hevdernes premisser) og dermed ikke lett kan blåses bort som tulling:

Steven Mosher says:
August 10, 2014 at 8:08 am   

notice how the author makes his case from WITHIN the accepted science.
Notice how effective the case is when you start INSIDE the accepted science..
notice that he doesnt have to resort to saying wacky stuff about the sun.
notice how he doesnt have to engage in numerology about the planets
he takes the science as given ( much like Nic Lewis does) and works from the inside

#4123
Quote from: Administrator on 10.08.2014, 18:41:42
Hvor finner man de mest uhildede data om arktisk sjøis?

Her er henvisning til de største datakildene (ved å surfe gjennom bredden her, vil man ganske fort se mønsteret for hvem som driver uetisk datatortur, se særlig nederst i kommentaren min om "Septical Science"):

NSIDC (National Snow and Ice Data Center)
er en mye brukt referansekilde for både Arktis og Antarktis: http://nsidc.org/arcticseaicenews/
Kommentar: Hvis man løfter blikket over siste syklus (varmeperioden fra slutten av 1970-tallet og fram til ca. 2010) og ser historisk på flere 30-års trendsykluser i Arktis vil man se en varm 30-års periode fram til slutten av 1940-tallet; en kaldere derfra fram til slutten av 1970-tallet, hvorpå vi har vært i en ny varmetrend til ca. 2010. Derfra vil dere se at trenden nå har vist tydelige tegn til å ha snudd igjen - helt i tråd med forventet naturlig utvikling.
Man må derfor ikke se seg blind på den (forventede) jevne nedgangen i arktisk sjøis i nesten 30 år fram til ca. 2010 - det er jo bare en repetisjon av tidligere og tilsvarende sykluser. Det interessante for dem som ikke lukker øynene for historiske fakta er at trenden synes å ha snudd fra ca. 2010. Dette vil vi ha mer klarhet i allerede om ganske få år.
Se for øvrig også om den sterke og langvarige isveksten i Antarktis i syklisk, velkjent motfase til Arktis - som allerede har falsifisert AGW/CO2-argumentet for alle praktiske formål.

Arctic Sea Ice Graphs
har mye oversiktsdata for en rekke forhold: https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/
Denne siden har henvisning til omtrent alt som teller av kilder for sjøis.

Fortolkningsversjoner:

1. Bortforklarerne
He he, man kan først ta en titt på "Septical Science" i aug 2013 ( http://www.skepticalscience.com/Has-Arctic-sea-ice-recovered.htm ) hvis man vil ha en uredelig omfortolkning og benekting av trenden siden 2010 og dermed faktatåkelegging av systematisk format - man sier faktisk at pga. ulike forhold (som bare de vet hva er) så minker fremdeles arktisk sjøis mens rådata viser det motsatte (og forklaringskravet for deres påstand om minkende arktisk sjøis har som kjent økt det siste året etter denne artikkelen i 2013), Og som alltid: Etter å ha torturert sine rådataforklaringer til at de sier sånn ca. det motsatte av hva en videregående elev ville konkludert med, kommer som vanlig og til slutt det store fotnote-crescendoet som slenges på alle utsagn derfra: Beviset for at deres påstander om feedback er riktig:

* Footnote: Although a thin layer of ice doesnâ??t tell us much about the overall state of ice loss at the Arctic, it does tell us a great deal about Albedo, the property of ice to reflect heat back into space. When the sea ice diminishes, more heat passes into the oceans. That heat melts the thick ice and speeds up the melting of thinner sea ice, which in turns allows more heat to accumulate in the oceans. This is an example of a positive feedback.

Ja, de får le som har humøret til det:
Som man ser ved å følge med på denne gjengen: De mangler bare en mulig utvikling i sin "analyse", nemlig det som skjer akkurat nå, at arktisk sjøis fryser til videre som forventet iht. naturlige sykluser. Det skal bli spennende å se hvordan en slik utvikling (som altså er på gang iht. de siste års rådata siden 2010/11) fortolkes i dette miljøet....

2. Debatter
WUWT har en grei intro her (sist oppdatert 10. juni 2014): http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
Nede i denne artikkelen finner man også en omfattende liste med linker til info-sentra om Arktis.

#4124
Kravet til å etablere en signifikant "klimatrend" er som kjent 30 år iht. dagens praksis. De som fremdeles klamrer seg til AGW/CO2-hypotesen vil selvsagt innvende til mitt startinnlegg at det fremdeles er under 10 år siden disse prediksjonene ble fremmet, og at mye kan skje på de neste 20 årene.

Javel, mitt svar er i så fall tosidig:

1. Tilsvarende prediksjoner (bygd på samme AGW/CO2-tankegods) er blitt lanserte i over 30 år nå, og man kan ikke ut fra dette samme tankegodset forklare hvorfor observasjonene viser stans i global oppvarming (og begynnende nedkjøling) siden 1998, dvs. stikk motsatt av modellprediksjonene til IPCC (men helt i tråd med forventede naturlige sykluser).

2. Antarktis har i over 30 år utviklet seg stikk i strid med AGW/CO2-hypotesens forutsetninger om effekten av global distribusjon av CO2-mengde i atmosfæren; her har vi i stedet fått stabilt økende ismengde. Her er man heller ikke i nærheten av å levere plausible forklaringer ut fra AGW/CO2-teoretiske forutsetninger.

Og til slutt; hvis tilfrysingen fortsetter i Arktis i mange år til - trolig til midt på 2030-tallet, dvs. helt forventet i henhold til tidligere naturlige 30/60-års sykluser: Hva er da forklaringen? Og hva er da igjen av det menneskelige bidraget?

PS: Kanskje tiden er kommet for Ã¥ se litt pÃ¥ reell MILJÃ?-problematikk og forurensing igjen - ting som ikke betyr noe for global temperatur, men som vi vet hva er, og som vi kan gjøre noe med  :o
#4125
Først: Dette er ikke "ny" forskning, men derimot oppfrisking av den "gamle", storressursbrukende mainstream-forskningen fra 2007/2008 (Circumpolar Flaw Lead System Study) som hevdet at Arktis ville være sommerisfritt senest i 2015. Men det tør faktisk være relevant å trekke denne "forskningen" fram som "nytt" nå:

Det er akkurat i disse tider at denne forskningens konklusjoner skulle vist seg gyldig.

Utlagt: IPCC-støttende, mainstream klimaforskere var i 2008 alle (97%?) enige om AGW/CO2-hypotesen og snarlig nedsmelting av Arktis som den sanne lære, og at tvilere var uvitenskapelige og useriøse, og ikke minst: Totalt uansvarlige og umoralske (ref. Brundtland-doktrinen: "Det er umoralsk å tvile").

Men før vi går løs på hovedstudien fra 2008, som altså lovet borte-vekk med sommeris i Arktis senest i 2015:

Maslowski dro til med Arktisk sommeris borte i 2013...
Maslowski levnet enda mindre tvil i 2007 enn Circumpolar Flaw Lead System Study, hans skråsikre modeller så sommerisfritt Arktis allerede i 2013 (i fjor, altså...): http://news.bbc.co.uk/2/hi/7139797.stm

Noen bedre? Hva med 2012?
Joda, noen dro til med 2012 også: http://toryaardvark.com/2012/05/16/2007-warming-alarmist-prediction-arctic-sea-ice-will-be-gone-in-summer-2012/

Og la oss ikke glemme et historisk interessant "fact sheet" med James Hansen bak spakene:

The Arctic is sending us the clearest message that climate
change is happening now, and much faster than scientists
once thought. In the summer of 2007, the extent of Arctic
sea ice decreased by nearly 40%. It is melting so fast that
scientists now believe the Arctic could have no ice in the
summertime as early as 2013
, which is 80 years ahead of
what had been predicted just a few years ago.


Link: http://archive.350.org/sites/all/files/science-factsheet-updated2011.pdf

Javel?

Hva skjer når et overveldende antall slike "rettenkende" klimaforskere og 280 millioner kroner settes inn for å studere utviklingen i Arktis? De må da ha fått overveldende rett?

Nei, dessverre for AGW/CO2-hypotesens sviktende troverdighet også her, så tyder alt på at også denne skråsikre predikeringen var helt på jordet: Arktis har slett ikke fortsatt å smelte ned som predikert i disse modellene, og flerårsisen har til og med økt de siste årene og synes med det å være på stø kurs langs den ordinære historiske syklus, og dermed stikk i strid med disse prediksjonene: "71% Increase In 4/5 Year Old Ice Since 2011"

Link: http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/09/71-increase-in-45-year-old-ice-since-2011/

Men her vil jeg altså ta spesifikt for meg et interessant og (for IPCC-miljøet) ubehagelig konkret eksempel på etterprøvbare alarmistpåstander, støttet av AGW/CO2-konsensus, 350 forskere, og 280 millioner, om kommende utvikling i Arktis predikert i 2008, og hvordan prognosene har stått seg mot faktiske observasjoner i ettertid:

Circumpolar Flaw Lead System Study: AGW-basert alarmisme som ser mer og mer tåpelig ut etter som årene går
I 2008 avsluttet nemlig nærmere 350 forskere fra 27 land (linken til Adresseavisa nedenfor underdriver fakta her med å angi 300 forskere fra 15 land) prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study til en kostnad på totalt 280 millioner kroner (inntil dess; selvsagt har det rent på uendelig mer kostnader i oppfølgingene - og hva vil det ikke koste når hele bøtteballetten skal settes på for å forklare de pinlige feilprediksjonene?). Altså det mest omfattende og kostbare forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis. Når de både (etter egen mening) har rett teori og fikk omtrent ubegrensede midler måtte vel dette bli spot on på prediksjonskvaliteten?

Konklusjonene i 2008 levnet i alle fall ingen tvil:

- "Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015"
- "Det vil fortsatt finnes vinteris i Arktis, men den flerårige isen vil bli borte. All is vil være tynn førsteårsis", sa forskeren David Barber fra Universitetet i Manitoba

Dette gigantiske forskningsprosjektets ledere - med konsensus, 350 forskere og 280 foreløpige millioner i ryggen - hevdet altså i gjentatte pressemeldinger etter prosjektslutt i 2008 at sommerisen ville forsvinne senest innen 2015. Forskningsrapporteringen er imidlertid skrevet på en så utydelig måte, bl.a. med uendelige varianter av "på den ene side og på den annen side", at det i praksis ikke er etterprøvbar analyseteori det er snakk om, og det er pussig at det f.eks. det siterte paperet nedenfor passerte peer-review av noe slag.

Det mest interessante, og ikke minst kontrastfylte, rundt hele prosjektet var nemlig alle alarmistene i teamet som løp skråsikre rundt fra 2008 og hele veien til nedenfor siterte paper kom ut i 2010 og varslet sommerisfritt Arktis senest i 2015. De siste par årene har det imidlertid vært foruroligende stille fra den samme kanten....

Tiden er derfor nå allerede inne til å begynne å stille de virkelig ubehagelige spørsmålene om "hva i alle dager slags "forskning" er det dere har bedrevet?!" F.eks. bør det også kreves: "Vennligst vis - med etterprøvbar vitenskap - at deres prediksjoner om nedsmeltet Arktis er noe mer enn forutinntatte besvergelser".

Saken ble folkelig omtalt i 2008 f.eks. i Adresseavisen - før Arktis hadde fått tid til å vise at man heller ikke der samarbeider med AGW/CO2-hypotesen over tid: http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece?index=0

For de som vil lese mer, her er link til det mest sentrale paperet (2010) fra denne prosessen: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3137/OC317.2010

Igjen: Men så mange og så sikre forskere med så mye penger kan da ikke ta feil?!
Joda, det er nettopp det som skjer med alle AGW/CO2-prediksjonene dess mer tiden gÃ¥r og det ikke kan skjules at jorden følger sine vanlige historiske sykluser som før og lar IPCCs klimamodeller stÃ¥ tilbake med et hjelpeløst forklaringsproblem. 

Poenget med at jeg tar opp disse tidligere så skråsikre, men nå så falsifiserte prediksjonene, er derfor å åpne øynene på alle som tror at den overveldende "klimamakta" og ressursene rundt IPCC og AGW/CO2-alarmistrøyrsla umulig kan ta feil, så mange og så sikre (siste påstand: 97%....) som de hevder de er.

Følg derfor nå med på hva som FAKTISK skjer i Arktis også videre, alt tyder på at Arktis bare følger en helt normal syklisk skifting mellom 30 varme og 30 kalde år, og nå er i en begynnende tilfrysingsfase.

Antarktis har for lengst falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen - nå rakner snart resten av AGW-verdensbildet
Som all seriøs omgang med vitenskap normalt burde medført som erkjennelse, så har jo Antarktis for alle praktiske formål falsifisert AGW/CO2-hypotesen forlengst med å vokse i flere tiår (i en historisk velkjent motfase til Arktis, mens CO2-effekten iflg. IPCC-teori selvsagt skulle virket på samme måte der som i Arktis).

- Det har vært underholdende å se IPCC-leirens krumspring for å bortforklare Antarktis, selv om småskurker som Steig et als desperate datamanipuleringer mellom Vest-Antarktis og hovedmassivet selvsagt heller skulle vært fulgt opp med håndjern.

- Det har vært ytterligere ille, nærmest tragikomisk, å følge Trenberth et als faglig håpløse dyphavsbortforklaringer om at den manglende varmen i atmosfæren kan gjenfinnes i dyphavene.

- Det blir garantert nærmest ellevilt Ã¥ følge bortforklaringene nÃ¥r Arktis begynner Ã¥ vise enda tydeligere tegn til Ã¥ følge naturlig syklus ogsÃ¥ denne gang  8)

PS: For ordens skyld: Hvis sommerisen i Arktis er borte neste Ã¥r, skal dere ikke bare fÃ¥ kalle meg en krakk, dere skal fÃ¥ slÃ¥ meg i hodet med den ogsÃ¥!