Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#3991
Allerede en TU-artikkel fra 2012 viser tydelig at det er bare synsing rundt hele "klimaproblematikken" i Norge

I en annen artikkel fra 2012 - http://www.tu.no/kraft/2012/12/23/her-henger-15-meter-is-rundt-en-tynn-kraftledning - vil enhver observant leser se at der ikke foreligger noen sikker kunnskap ifm. framskrivningene Meteorologisk Institutt har bedrevet for fremtidige værforhold for både kraftlinjer og annen infrastruktur; det dreier seg i essens om to like uvitenskapelige synsingsprosesser:

1. Den harde kjerne av klimaalarmister i MI som hevder at alle klimaendringer uansett går til det verre, så selv om de har måttet renonsere på sin naive tro i 2008 på at ising ville bli redusert i takt med global oppvarming (som altså har påført Statnett store feilinvesteringer!), så kan de selvsagt heller ikke bære til torgs noen ny, sikker kunnskap om det vil bli mer eller mindre is i framtiden. Så svaret er som før hos denne gruppen: Det blir verre - på et eller annet vis. Det er de alle enige om...

2. Den mindre bombastiske andelen (mindretallet?), som i større grad innrømmer at de ikke vet noe sikkert i noen retning, men likevel presterer Ã¥ insistere pÃ¥ at man "nÃ¥ vet mye mer enn før". Ã?? I hvilken retning har man nÃ¥ bedre forstand om fremtidens klima?! Modellene de bruker spriker jo bare stadig mer mot faktisk observert utvikling!     

Så det vi dessverre ser, uansett "klimapolitisk" holdning i dette miljøet, er at de alle ser bort fra banal historisk kunnskap om at:

a) hver vinter har variert - og vil variere - mht. regionale og værmessige tilstander; noen ganger iser det besatt og andre ganger mindre, og at man også i framtiden vil oppleve de samme yttertrekk man har sett før. Det var her MI trodde man kunne avlyse store ismengder i framtiden, og heller ikke hensyntok at

b) intet av dette kan generaliseres over i grove globale klimamodeller (de som kjenner klimamodellers oppbygging vet også at det blir bare enda verre med presisjonen når man forsøker å gridde seg til "lokale/nasjonale forhold")

I sum, klimaalarmistene må snart legge seg flate og innrømme sin absolutte tilkortkommenhet mht. å lene seg til en for lengst falsifisert AGW/CO2-tro, og slutte med sin samfunnsvilledende og skadelige informasjon om framtidige nye (les: forverrede) klimaforhold. For dette har de ikke mer grunnlag for å uttale seg om enn du og jeg.

Tragikomikken mht. monstermastene var at her slo klimaalarmismen deres ut motsatt enn deres vanlige alarmisme: Mht. mastene trodde de i 2008 at de kunne hevde at den (menneskeskapte, selvsagt) oppvarmingen ville representere mindre problemer enn før mht. ising av kraftlinjer. At verden bare fortsatte som før med noen vanskelige og noen lettere "isår" lå utenfor deres forestillingsverden...og i alle fall ikke at vi ville få en serie med gammeldagse, snørike og/eller sprengkalde vintre (jfr. en annen av deres profeter: "Snow is now a thing of the past").

O, hellige enfold!

Det burde raslet i håndjern her også....i alle fall noe som kan hindre dem i å løpe klåfingret til sine klimatestamentlige modeller enda en gang. Først må det kreves en periode med tvangstenkning om den virkelige verden.
#3992
Nå må det kreves svar: Hvor store feilinformasjonsskader skal fanatiske klimaalarmister påføre samfunnet før det må gripes inn?

Det er Bergens Tidende som nå prisverdig setter søkelyset på skandalen rundt Meteorologisk Institutts "beregninger" framlagt i 2008 ad framtidig ismengde ifm. monstermastene i Hardanger. Dette var midt i høytiden for ukritiske norske AGW-fanatikere, der MI har dessverre har en hard kjerne av vettløse alarmister som lenge og notorisk har bidratt til å tåkelegge og feilinformere om framtidige vær- og klimaforhold.

Og selvsagt ble resultatet fra MI deretter, da de i 2007/2008 ble konsultert om hvordan man skulle dimensjonere de sÃ¥kalte topplinjene (mot lynnedslag) i mastene opp mot framtidige værforhold: Som forventet, her hadde klimaalarmistene i MI skrÃ¥sikre modeller som viste at det knapt ville bli noe is Ã¥ bekymre seg for i framtidens oppvarmede AGW-helvete. 

Den observerte sannhet - i kontrast til MIs modeller - er 5 ganger mer is enn det MI mente det ville være i deres framtidige AGW-verden:

Det er på den omdiskuterte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, blant noen kjent som "monstermastene i Hardanger", problemene har oppstått. I vinter ble Statsnetts toppliner her ødelagt av store mengder is. Det skriver Teknisk Ukeblad.

- Det er riktig at vi har opplevd at det har kommet mye mer is på topplinene utsatte steder på hardangerlinjen, sier konsernsjef i Statnett, Håkon Borgen til BT.

Topplinene fører ikke strøm, men henger over strømlinene og fungerer som lynavledere.

Fem ganger mer is
Problemene har oppstått fordi det har kommet mye mer is og snø enn Meterologisk institutt beregnet klimanalysene de leverte til Statnett i 2008.

Nå har instituttet kommet med en ny analyse som viser at man må ta høyde for at det kommer opp til fem ganger mer is og snø på ledningene enn anslått i den første rapporten.

Meteorologisk institutt bommet altså grovt med sine forventinger om varmere, isreduserte tilstander
Meteorolog Per Ove Kjensli hos Meteorologisk institutt mener imidlertid at de ikke har gjort noe feil:

- Det at vi har lært nye ting kan vi sånn sett ikke beklage. Sånn er det med all forskning og utvikling. Man lærer stadig noe nytt, og det er bra, sier Kjensli.

Men han innrømmer at de nye analysene spriker veldig med de som ble lagt frem i 2008. Da ba Meteorologisk institutt Statnett om å lage ledninger som tålte 25 kilo is per meter. De nye analysene dimensjonerer for 125 kilo is per meter.

- Et estimat på fem ganger mer is i de mest utsatte områdene er betydelig, det må vi jo bare si. det er forskjell på 25 kilo per meter og 125 kilo, sier Kjensli, men presiserer:

- Dette var ikke mulig å forutse med den gamle metoden, sier han.

�?! Hva er den nye metoden da?! Den er jo basert på samme skraphaugen av AGW/CO2-antakelser som overstyrende parametre, bare rigget litt om for å kunne bortforklares opp mot nye observasjoner. Dette er ikke vitenskap, det er fanatisk overtro som søkes dokumentert med stadig mer panisk tilpassede etterjusteringer.

Ny metode? Hva er det den skal rette opp, da?
Metoden Meteorologisk institutt brukte tilbake i 2008 var erfaringsbasert, iflg. BTs artikkel.

- Det var en del skjønn inne i bildet. Men vi hadde beregnet islaster på en rekke strekninger i Norge og benyttet sånn sett velkjent metodikk.

Nå blir numeriske datamodeller, eller modeller man bruker til å varsle vær, brukt. Slik kan ismengden simuleres. Forskningsarbeidet startet i 2009 i forbindelse med et doktorgradsprosjekt.

- Ved hjelp av dette har vi nå fått på plass et helt nytt verktøy, sier Kjensli.

Nå har Meteorologisk institutt gått igjennom alle estimatene siden 2009. De mest utsatte strekningene skal nå kjøres gjennom den nye beregningsmetoden, opplyser Kjensli.

MÃ¥ legges i bakken
Nå skal topplinene mellom "monstermastene" i Hardanger i bakken for å unngå flere brudd til vinteren som kommer. Men det er foreløpig ikke Statnetts permanente løsning.

- Vi vil senere ta stilling til hva den varige løsningen vil være, forklarer konsernsjef Borgen.

Jobben med å legge linene i bakken anslås å koste mellom åtte og ti millioner kroner.

- Avgjørelsen om å legge jordlinene i luften og ikke i bakken var basert på den første beregningen fra Meteorologisk institutt. Den analysen ga ikke grunnlag for å legge dem i bakken. Men om vi hadde visst det vi nå vet i dag, ville vi nok lagt dem i bakken allerede da
, avslutter Borgen

Moral:
Alle som kan å lese og tenke selv, skjønner hva dette går i: Det er snakk om enda en grov feilvurdering fra MIs side fordi de baserte sine anslag på fullstendig feilaktig klimaalarmisme.

Så spørsmålet er altså: Hvor lenge skal disse uvitenskapelige fanatikerne få holde på og feilinformere om faktiske klimaforhold, til skade for en rekke andre store samfunnsmessige beslutningsgrunnlag som skal foretas også i årene framover?

Link til BTs artikkel: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Fem-ganger-sa-mye-is-som-forventet-3186327.html
#3993
Kirkens Nødhjelp som selvoppnevnt klimaautoritet?
Ja, når vanlig kollekt blir for smått i forhold til magamålet, da begynner også disse fort å løpe etter klima-kråkesølvet som glimrer der fremme....

Og kommer de pÃ¥ døra her, skal de selvsagt fÃ¥ bÃ¥de knapper og glansbilder i den nye klimahatten sin. 
#3994
Ad den godeste Tore Furevik, så tok jeg et saftig oppgjør med denne tilpasningsorienterte fusentasten for drøyt to år siden, akkurat da han bl.a. varslet at "de neste par årene" ville gi "ekstra sterk isreduksjon i Arktis". Som kjent har det gått akkurat motsatt...

Les hva som ble dokumentert og oppsummert av useriøs alarmisme fra denne kroppen i juni 2012: For her er tråden som avslører hva denne karen har drevet med i tidligere år: http://klimaforskning.com/forum/index.php?topic=838.0

NB: Jeg håper virkelig dere gidder å klikke dere gjennom alle linkene jeg la ut på Furevik der, og blir såpass sjokkerte som situasjonen krever! Det er utrolig hvor avslørende ting blir når man systematisk samler mønster over tid og legger det ut samlet.

Les forøvrig også med et glimt i øyet hva Bebben og Contrari skriver i en av sine kommentarer her:

Sv: Tore Furevik: Kombinerer forskerrollen med useriøs klimaskremming

« Svar #16 på: Juli 19, 2012, 23:39:27 pm »

Sitat fra: Bebben på Juli 19, 2012, 23:25:27 pm

Uansett snakker Furevik om en rask temperaturøkning "de neste par årene". Det minner litt om Grønås som mente at vi måtte få rekorder snart hvis CO2-hypotesen skulle holde vann. Og da er det jo bare å vente og se...

Hvorpå Contrari nærmest galgenhumoristisk synsk kommenterte:

"Det må nå forskes iherdig på hva bortforklaringen skal bli om to år...."

Når Furevik nå (to år etter!) tasler seg inn hos et prosjektkorps som melder omtrent det motsatte av det han notorisk har dummet seg ut med i mange år, er det nok en skjellig grunn til å mistenke at enda en kappesvinger har begynt å skjønne hvor landet (les: isen) ligger....

Ikke glem det når oppgjørets time begynner å nærme seg!


#3995
Opp mot IPCCs systematiske ignorering av historisk kunnskap om naturlige arktiske sykluser, kommer det stadig nye studier og påminnelser om at de naturlige 30/60 års syklusene (eller 60/90, som bare er en annen måte å summere det samme på) styrer istilstanden i Arktis, og ikke drivhusgasser.

Her er et paper fra i vinter som også påpeker at "Arctic sea ice is controlled by natural cycles", og at "Arctic sea ice is intrinsically linked to Atlantic multidecadal [natural] variability" gjennom henvisning til ~60-90 års syklusene med "Covariability between sea ice and Atlantic multidecadal variability as represented by the Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) index is evident during the instrumental record."

PS: Vi noterer oss at norske Tore Furevik - ikke akkurat en dragonslayer.... - var med pÃ¥ dette arbeidet, jeg vil tro i underordnet posisjon og litt motstrebende til denne tydelige konklusjonen?  ;D

Paperet ble bl.a. kommentert her: http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/12/new-paper-finds-arctic-sea-ice-is.html
#3996
Som kjent er klimaforskningen delt i minst tre syn på drivhuseffekt og CO2-sensitivitet, jeg drar en overfladisk men forhåpentligvis illustrerende oversikt her:

1. Alarmistene
Disse sper på den stadig falmende CO2-sensitiviteten med ytterligere forsterkningsmekanismer for å holde skremselsnivået og butikken oppe (ref. diverse tilbakestrålingskonstruksjoner/backforcing, feedback, osv. som er nødvendig for å få teori til å passe med observert temperarututvikling de siste par tiårene)

2. Lukewarmerne
Disse bygger sin kritikk av alarmismen på at drivhuseffekten/CO2-sensitiviteten har en logaritmisk avmatning og har fra liten til neglisjerbar effekt på global temperatur på konsentrasjoner over dagens 400 ppm.

3. Dragonslayerne
Disse avviser ytterligere drivhuseffektens teoretiske laboratorieforutsetninger, ved Ã¥ hevde at ulike naturlige mekanismer opphever/nøytraliserer dette i de samlede klimadannende prosesser. 

Blant lukewarmerne - pkt. 2 ovenfor - er der akkurat nå et informativt gjesteessay av Ed Hoskins og en stor debatt gående på WUWT på temaet

"The diminishing influence of increasing Carbon Dioxide on temperature"

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/08/10/the-diminishing-influence-of-increasing-carbon-dioxide-on-temperature/#more-114325

Her et eksempel fra kommentarene til siterte artikkel som illustrerer dragonslayer-poengene på en sprek måte:

George Steiner says:   
August 10, 2014 at 9:33 am   

â??The temperature increasing capacity of atmospheric CO2 is real enough,â?¦..â?
What happened during the last 17 years ?
I am actually a skeptical denier and a denying skeptic. Until somebody does dome experiments to show how the back radiation horse shit mechanism actually works I say it does not work. I have looked at CO2 lasing and CO2 lasers. That actually works. But 4 CO2 molecules out of 10,000 air molecules buzzing around at considerable speed dont impress me much. So lets have some climate warmist do the experiments.


Jeg anbefaler at dere leser også de øvrige kommentarene under artikkelen, der er en masse gode og lærerike (så vel som humoristiske) poenger.
Og jeg tror de fleste vil få utvidet sin generelle forståelse av bredden i debatten om CO2-sensitivitet (inkludert at det vil bli ytterligere tydeliggjort at der finnes ikke et snev av reell faglig konsensus om drivhuseffekt i seriøse, ikke-agitatoriske miljøer).

Se forresten en treffende kommentar som påpeker at Hoskins her tar opp kritikken innenfra (på drivhuseffekt-hevdernes premisser) og dermed ikke lett kan blåses bort som tulling:

Steven Mosher says:
August 10, 2014 at 8:08 am   

notice how the author makes his case from WITHIN the accepted science.
Notice how effective the case is when you start INSIDE the accepted science..
notice that he doesnt have to resort to saying wacky stuff about the sun.
notice how he doesnt have to engage in numerology about the planets
he takes the science as given ( much like Nic Lewis does) and works from the inside

#3997
Quote from: Administrator on 10.08.2014, 18:41:42
Hvor finner man de mest uhildede data om arktisk sjøis?

Her er henvisning til de største datakildene (ved å surfe gjennom bredden her, vil man ganske fort se mønsteret for hvem som driver uetisk datatortur, se særlig nederst i kommentaren min om "Septical Science"):

NSIDC (National Snow and Ice Data Center)
er en mye brukt referansekilde for både Arktis og Antarktis: http://nsidc.org/arcticseaicenews/
Kommentar: Hvis man løfter blikket over siste syklus (varmeperioden fra slutten av 1970-tallet og fram til ca. 2010) og ser historisk på flere 30-års trendsykluser i Arktis vil man se en varm 30-års periode fram til slutten av 1940-tallet; en kaldere derfra fram til slutten av 1970-tallet, hvorpå vi har vært i en ny varmetrend til ca. 2010. Derfra vil dere se at trenden nå har vist tydelige tegn til å ha snudd igjen - helt i tråd med forventet naturlig utvikling.
Man må derfor ikke se seg blind på den (forventede) jevne nedgangen i arktisk sjøis i nesten 30 år fram til ca. 2010 - det er jo bare en repetisjon av tidligere og tilsvarende sykluser. Det interessante for dem som ikke lukker øynene for historiske fakta er at trenden synes å ha snudd fra ca. 2010. Dette vil vi ha mer klarhet i allerede om ganske få år.
Se for øvrig også om den sterke og langvarige isveksten i Antarktis i syklisk, velkjent motfase til Arktis - som allerede har falsifisert AGW/CO2-argumentet for alle praktiske formål.

Arctic Sea Ice Graphs
har mye oversiktsdata for en rekke forhold: https://sites.google.com/site/arcticseaicegraphs/
Denne siden har henvisning til omtrent alt som teller av kilder for sjøis.

Fortolkningsversjoner:

1. Bortforklarerne
He he, man kan først ta en titt på "Septical Science" i aug 2013 ( http://www.skepticalscience.com/Has-Arctic-sea-ice-recovered.htm ) hvis man vil ha en uredelig omfortolkning og benekting av trenden siden 2010 og dermed faktatåkelegging av systematisk format - man sier faktisk at pga. ulike forhold (som bare de vet hva er) så minker fremdeles arktisk sjøis mens rådata viser det motsatte (og forklaringskravet for deres påstand om minkende arktisk sjøis har som kjent økt det siste året etter denne artikkelen i 2013), Og som alltid: Etter å ha torturert sine rådataforklaringer til at de sier sånn ca. det motsatte av hva en videregående elev ville konkludert med, kommer som vanlig og til slutt det store fotnote-crescendoet som slenges på alle utsagn derfra: Beviset for at deres påstander om feedback er riktig:

* Footnote: Although a thin layer of ice doesnâ??t tell us much about the overall state of ice loss at the Arctic, it does tell us a great deal about Albedo, the property of ice to reflect heat back into space. When the sea ice diminishes, more heat passes into the oceans. That heat melts the thick ice and speeds up the melting of thinner sea ice, which in turns allows more heat to accumulate in the oceans. This is an example of a positive feedback.

Ja, de får le som har humøret til det:
Som man ser ved å følge med på denne gjengen: De mangler bare en mulig utvikling i sin "analyse", nemlig det som skjer akkurat nå, at arktisk sjøis fryser til videre som forventet iht. naturlige sykluser. Det skal bli spennende å se hvordan en slik utvikling (som altså er på gang iht. de siste års rådata siden 2010/11) fortolkes i dette miljøet....

2. Debatter
WUWT har en grei intro her (sist oppdatert 10. juni 2014): http://wattsupwiththat.com/reference-pages/sea-ice-page/
Nede i denne artikkelen finner man også en omfattende liste med linker til info-sentra om Arktis.

#3998
Kravet til å etablere en signifikant "klimatrend" er som kjent 30 år iht. dagens praksis. De som fremdeles klamrer seg til AGW/CO2-hypotesen vil selvsagt innvende til mitt startinnlegg at det fremdeles er under 10 år siden disse prediksjonene ble fremmet, og at mye kan skje på de neste 20 årene.

Javel, mitt svar er i så fall tosidig:

1. Tilsvarende prediksjoner (bygd på samme AGW/CO2-tankegods) er blitt lanserte i over 30 år nå, og man kan ikke ut fra dette samme tankegodset forklare hvorfor observasjonene viser stans i global oppvarming (og begynnende nedkjøling) siden 1998, dvs. stikk motsatt av modellprediksjonene til IPCC (men helt i tråd med forventede naturlige sykluser).

2. Antarktis har i over 30 år utviklet seg stikk i strid med AGW/CO2-hypotesens forutsetninger om effekten av global distribusjon av CO2-mengde i atmosfæren; her har vi i stedet fått stabilt økende ismengde. Her er man heller ikke i nærheten av å levere plausible forklaringer ut fra AGW/CO2-teoretiske forutsetninger.

Og til slutt; hvis tilfrysingen fortsetter i Arktis i mange år til - trolig til midt på 2030-tallet, dvs. helt forventet i henhold til tidligere naturlige 30/60-års sykluser: Hva er da forklaringen? Og hva er da igjen av det menneskelige bidraget?

PS: Kanskje tiden er kommet for Ã¥ se litt pÃ¥ reell MILJÃ?-problematikk og forurensing igjen - ting som ikke betyr noe for global temperatur, men som vi vet hva er, og som vi kan gjøre noe med  :o
#3999
Først: Dette er ikke "ny" forskning, men derimot oppfrisking av den "gamle", storressursbrukende mainstream-forskningen fra 2007/2008 (Circumpolar Flaw Lead System Study) som hevdet at Arktis ville være sommerisfritt senest i 2015. Men det tør faktisk være relevant å trekke denne "forskningen" fram som "nytt" nå:

Det er akkurat i disse tider at denne forskningens konklusjoner skulle vist seg gyldig.

Utlagt: IPCC-støttende, mainstream klimaforskere var i 2008 alle (97%?) enige om AGW/CO2-hypotesen og snarlig nedsmelting av Arktis som den sanne lære, og at tvilere var uvitenskapelige og useriøse, og ikke minst: Totalt uansvarlige og umoralske (ref. Brundtland-doktrinen: "Det er umoralsk å tvile").

Men før vi går løs på hovedstudien fra 2008, som altså lovet borte-vekk med sommeris i Arktis senest i 2015:

Maslowski dro til med Arktisk sommeris borte i 2013...
Maslowski levnet enda mindre tvil i 2007 enn Circumpolar Flaw Lead System Study, hans skråsikre modeller så sommerisfritt Arktis allerede i 2013 (i fjor, altså...): http://news.bbc.co.uk/2/hi/7139797.stm

Noen bedre? Hva med 2012?
Joda, noen dro til med 2012 også: http://toryaardvark.com/2012/05/16/2007-warming-alarmist-prediction-arctic-sea-ice-will-be-gone-in-summer-2012/

Og la oss ikke glemme et historisk interessant "fact sheet" med James Hansen bak spakene:

The Arctic is sending us the clearest message that climate
change is happening now, and much faster than scientists
once thought. In the summer of 2007, the extent of Arctic
sea ice decreased by nearly 40%. It is melting so fast that
scientists now believe the Arctic could have no ice in the
summertime as early as 2013
, which is 80 years ahead of
what had been predicted just a few years ago.


Link: http://archive.350.org/sites/all/files/science-factsheet-updated2011.pdf

Javel?

Hva skjer når et overveldende antall slike "rettenkende" klimaforskere og 280 millioner kroner settes inn for å studere utviklingen i Arktis? De må da ha fått overveldende rett?

Nei, dessverre for AGW/CO2-hypotesens sviktende troverdighet også her, så tyder alt på at også denne skråsikre predikeringen var helt på jordet: Arktis har slett ikke fortsatt å smelte ned som predikert i disse modellene, og flerårsisen har til og med økt de siste årene og synes med det å være på stø kurs langs den ordinære historiske syklus, og dermed stikk i strid med disse prediksjonene: "71% Increase In 4/5 Year Old Ice Since 2011"

Link: http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/09/71-increase-in-45-year-old-ice-since-2011/

Men her vil jeg altså ta spesifikt for meg et interessant og (for IPCC-miljøet) ubehagelig konkret eksempel på etterprøvbare alarmistpåstander, støttet av AGW/CO2-konsensus, 350 forskere, og 280 millioner, om kommende utvikling i Arktis predikert i 2008, og hvordan prognosene har stått seg mot faktiske observasjoner i ettertid:

Circumpolar Flaw Lead System Study: AGW-basert alarmisme som ser mer og mer tåpelig ut etter som årene går
I 2008 avsluttet nemlig nærmere 350 forskere fra 27 land (linken til Adresseavisa nedenfor underdriver fakta her med å angi 300 forskere fra 15 land) prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study til en kostnad på totalt 280 millioner kroner (inntil dess; selvsagt har det rent på uendelig mer kostnader i oppfølgingene - og hva vil det ikke koste når hele bøtteballetten skal settes på for å forklare de pinlige feilprediksjonene?). Altså det mest omfattende og kostbare forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis. Når de både (etter egen mening) har rett teori og fikk omtrent ubegrensede midler måtte vel dette bli spot on på prediksjonskvaliteten?

Konklusjonene i 2008 levnet i alle fall ingen tvil:

- "Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015"
- "Det vil fortsatt finnes vinteris i Arktis, men den flerårige isen vil bli borte. All is vil være tynn førsteårsis", sa forskeren David Barber fra Universitetet i Manitoba

Dette gigantiske forskningsprosjektets ledere - med konsensus, 350 forskere og 280 foreløpige millioner i ryggen - hevdet altså i gjentatte pressemeldinger etter prosjektslutt i 2008 at sommerisen ville forsvinne senest innen 2015. Forskningsrapporteringen er imidlertid skrevet på en så utydelig måte, bl.a. med uendelige varianter av "på den ene side og på den annen side", at det i praksis ikke er etterprøvbar analyseteori det er snakk om, og det er pussig at det f.eks. det siterte paperet nedenfor passerte peer-review av noe slag.

Det mest interessante, og ikke minst kontrastfylte, rundt hele prosjektet var nemlig alle alarmistene i teamet som løp skråsikre rundt fra 2008 og hele veien til nedenfor siterte paper kom ut i 2010 og varslet sommerisfritt Arktis senest i 2015. De siste par årene har det imidlertid vært foruroligende stille fra den samme kanten....

Tiden er derfor nå allerede inne til å begynne å stille de virkelig ubehagelige spørsmålene om "hva i alle dager slags "forskning" er det dere har bedrevet?!" F.eks. bør det også kreves: "Vennligst vis - med etterprøvbar vitenskap - at deres prediksjoner om nedsmeltet Arktis er noe mer enn forutinntatte besvergelser".

Saken ble folkelig omtalt i 2008 f.eks. i Adresseavisen - før Arktis hadde fått tid til å vise at man heller ikke der samarbeider med AGW/CO2-hypotesen over tid: http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece?index=0

For de som vil lese mer, her er link til det mest sentrale paperet (2010) fra denne prosessen: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3137/OC317.2010

Igjen: Men så mange og så sikre forskere med så mye penger kan da ikke ta feil?!
Joda, det er nettopp det som skjer med alle AGW/CO2-prediksjonene dess mer tiden gÃ¥r og det ikke kan skjules at jorden følger sine vanlige historiske sykluser som før og lar IPCCs klimamodeller stÃ¥ tilbake med et hjelpeløst forklaringsproblem. 

Poenget med at jeg tar opp disse tidligere så skråsikre, men nå så falsifiserte prediksjonene, er derfor å åpne øynene på alle som tror at den overveldende "klimamakta" og ressursene rundt IPCC og AGW/CO2-alarmistrøyrsla umulig kan ta feil, så mange og så sikre (siste påstand: 97%....) som de hevder de er.

Følg derfor nå med på hva som FAKTISK skjer i Arktis også videre, alt tyder på at Arktis bare følger en helt normal syklisk skifting mellom 30 varme og 30 kalde år, og nå er i en begynnende tilfrysingsfase.

Antarktis har for lengst falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen - nå rakner snart resten av AGW-verdensbildet
Som all seriøs omgang med vitenskap normalt burde medført som erkjennelse, så har jo Antarktis for alle praktiske formål falsifisert AGW/CO2-hypotesen forlengst med å vokse i flere tiår (i en historisk velkjent motfase til Arktis, mens CO2-effekten iflg. IPCC-teori selvsagt skulle virket på samme måte der som i Arktis).

- Det har vært underholdende å se IPCC-leirens krumspring for å bortforklare Antarktis, selv om småskurker som Steig et als desperate datamanipuleringer mellom Vest-Antarktis og hovedmassivet selvsagt heller skulle vært fulgt opp med håndjern.

- Det har vært ytterligere ille, nærmest tragikomisk, å følge Trenberth et als faglig håpløse dyphavsbortforklaringer om at den manglende varmen i atmosfæren kan gjenfinnes i dyphavene.

- Det blir garantert nærmest ellevilt Ã¥ følge bortforklaringene nÃ¥r Arktis begynner Ã¥ vise enda tydeligere tegn til Ã¥ følge naturlig syklus ogsÃ¥ denne gang  8)

PS: For ordens skyld: Hvis sommerisen i Arktis er borte neste Ã¥r, skal dere ikke bare fÃ¥ kalle meg en krakk, dere skal fÃ¥ slÃ¥ meg i hodet med den ogsÃ¥!   
#4000
Jeg noterer meg med interesse at det faktisk er blitt en reell debatt her pÃ¥ klimadebatt.com representert ogsÃ¥ ved en AGW-sympatisør. HÃ¥per det kommer flere og bidrar til at folk mÃ¥ skjerpe eggene sine, og at det samtidig holdes en proff, god debattskikk  8)

Det hadde vært gøy om vi fikk en alternativ debattarena til munnhoggeriene på VGD o.l., for her på forumet er det anledning til å legge inn mer grundige og omfattende argumentasjonsbidrag. Dermed kan det være mulig å flytte debatten over på en bane der enda flere "klimaproffer" kan fristes til å bidra(?)

Velkommen skal de være, alle parter som har noe å ta opp!

Personlig vil jeg av praktiske årsaker dessverre ikke ha anledning til å delta i debatter her på flere uker framover, men ser fram til at andre utfolder seg! 
#4001
translator,

veldig flott at du bringer inn nytt, spennende stoff! Takk!
#4002
Quote from: Bebben on 31.07.2014, 12:03:55
Quote from: Baseballstick on 31.07.2014, 10:41:38
Quote
Han har bakgrunn fra Natur og Ungdom, der han blant annet var redaktør for miljømagasinet Putsj, og ga ut «Aktivistens håndbok». I tillegg har han jobbet med debatt og kronikk i Klassekampen

Du skal være en over gjennomsnittlig god kremmer om du klarer å fremstille han der som nøytral og etterettelig.

Men han er mer enn troverdig og absolutt god nok for NRK i klimasaken. :)

Jepp... han forteller jo selv at Abbot vil gjøre det han gikk til valg på. Tenk, en politiker som holder sine valgløfter! Fri og bevare oss vel!

Den forrige statsministeren lovte - før valget - at det ikke skulle bli noen karbonskatt i hennes regjeringstid. Så gikk det 14 dager og karbonskatten ble innført etter hestehandel med de grønne. Hvordan var det nå igjen... "hvis regjeringen er misfornøyd med folket, får de oppløse folket og velge seg et nytt" (Bertholdt Brecht tror jeg, sitert etter hukommelsen).

Flotte og tankevekkende innspill, poenget mitt med å rote inn senatshøringen med Easterbrook var i samme gate: få et innblikk i hvordan myndighetene i USA forholder seg til dette, her ved en høring der man faktisk slipper til en "alarmisme-fornekter".

Tankekors: NÃ¥r kaller et vitebegjærlig norsk storting inn Humlum, Stordahl, Solheim (internasjonalt anerkjente som "the three wise Norwegians" bl.a. pÃ¥ forholdet CO2 og atmosfærisk temperatur), Vegalstad (om metodesvikt og dataforurensing), Willy Fjeldskaar (som kunne korrigert litt av tøvet om havstigning) osv. for Ã¥ høre hvorfor sÃ¥ fremstÃ¥ende vitenskapsmenn stiller seg sÃ¥ skeptiske til IPCCs ensrettede tro pÃ¥ AGW/CO2-hypotesen og tilsvarende neglisjering av naturlige variasjoner og sykluser!?! 

Når den dag kommer, heiser jeg flagget på tunet!
#4003
Bøvelen la inn et interessant eksempel på retthaversk klimaavsporing på en annen tråd om "satire i NRK", der jeg kommenterte med en video av høringen av Don Easterbrook i senatet som et eksempel på hvilken mediestøttet overtro og velvillig bruk av manipulerte data i MSM nøytrale fagfolk må stå opp mot (og som en av 'hørerne' tydeligvis baserte sine motargumenter på).

Som et oppfølgende eksempel kan vi linke til en velkjent video (men alle har vel ikke sett den ennå?) der ulike fagfolk gjør det samme som Easterbrook, plukker CO2-farsen og datafabrikasjonen rundt klimaalarmismen i stykker:

http://www.youtube.com/watch?v=IeC_J6Pk_1w
#4004
bøvelen,

supert at du viser fram hvilket nivå det argumenteres på!

SE EN SVÃ?RT VIKTIG VIDEO FRA SENATSHÃ?RINGEN AV DON EASTERBROOK!
I kommentarene til denne artikkelen blir det for øvrig linket til senatshøringen med Don Easterbrook i mars 2013, en uavhengig klimaforsker gjennom 50 år som alltid har jobbet på offentlig basis og aldri gjennom "big oil" og andre beskyldninger man vanligvis får, samt at han erklærer seg politisk uavhengig.

Jeg anbefaler alle å se dette, en modig og tankeklar forsker (det er ikke for mange av dem på den offentlige klimascene) som plukker AGW/CO2-hypotesen og klimaalarmismen i stykker bit for bit:

http://www.youtube.com/watch?v=kFyH-b3FRvE

Hva står Easterbrook for faglig?

Noen stikkord fra Wikipedia:
Don J. Easterbrook (born January 29, 1935, in Sumas, Washington) is a geology professor emeritus at Western Washington University. Dr. Easterbrook holds that global warming is primarily caused by natural processes. He edited Evidence-Based Climate Science (2011), a book which contends that increased CO2 emissions are not the cause of climate change. He predicted lower global temperatures than the IPCC temperature projections.[1] He appeared on the Headline News Glenn Beck program[2] and has been interviewed for the New York Times.[3] Other members of the geology department at WWU, however, have criticized, and attempted to distance themselves from, his views after Easterbrook testified before the Washington State Senate Energy, Environment and Telecommunications Committee that carbon dioxide could not cause global warming.[4]

Easterbrook sa under 2006 Geological Society of America annual meeting:

"If the cycles continue as in the past, the current warm cycle should end soon and global temperatures should cool slightly until about 2035, then warm about 0.5°C from ~2035 to ~2065, and cool slightly until 2100. The total increase in global warming for the century should be ~0.3 °C, rather than the catastrophic warming of 3-6°C (4-11°F) predicted by the IPCC."[1]

Hva med PDO-utviklingen?
While IPCC was predicting global warming, Easterbrook (2001) predicted three decades of cooling due to the Pacific decadal oscillation (PDO) shifting from its warm to cool phase.[5] He correlated PDO with climatic changes over the last 500 years.[6]

"Vi skal ha nedkjøling nå, ikke oppvarming"
"The IPCC has predicted a global temperature increase of 0.6°C (1°F) by 2011 and 1.2°C (2°F) by 2038, whereas Easterbrook (2001) predicted the beginning of global cooling by 2007 (± 3 yrs) and cooling of about 0.3â??0.5°C by 2040."

Easterbrook om "solar variation"
He presented his research on glacier fluctuations, global climate change, and ocean temperature changes[7] at the International Conference on Climate Change in New York (2009).[8] In a summary of this work,[9] Easterbrook wrote: "We are entering a solar cycle of much reduced sunspots, very similar to that which accompanied the change from the Medieval Warm Period to the Little Ice Age, which virtually all scientists agree was caused by solar variation. Thus, we seem to be headed for cooler temperatures as a result of reduced solar irradiance."PS: Jeg håper virkelig at mange av dere setter av den halvannen timen denne høringen tar, og oppdaterer dere på hvor ille manipuleringen av historiske data er:
Easterbrook svarer modig og ryddig at NASA har manipulert historiske data hele veien etter klimaalarmismen startet: "1930-tallet blir kaldere og kaldere for hver 'adjustment' NASA foretar, og 1980-, 1990- og 2000-tallet tilsvarende justeres opp".
 
#4005
Amatør 1,

dette er et viktig poeng å ta fram, fordi tilfrysingen i Antarktis over flere tiår, dvs. i motfase til Arktis men med samme globale CO2-nivå - for alle praktiske formål er en ren falsifikasjon av hele AGW/CO2-hypotesen:
 
Hovedmassivet i Antarktis (som representerer nærmere 90% av all is i verden!) har økt med rundt 1% årlig de siste tretti år. Det har IPCC og deres våpendragere i media løst med å la være snakke om det (!), slik du påpeker.

Forskning? Sannhetssøking? Hvor blir det av den hypotetisk-deduktive metode?!

De siste alarmister tror altså at de kan klore seg til Vest-Antarktis som en siste redningsplanke, men heller ikke Vest-Antarktis er utenfor naturlig variasjon!

En studie som kom allerede i fjor avslører at ogsÃ¥ denne alarmismen har vært bare tøv hele tiden: 

Forskerne Elizabeth R Thomas 1,*, Thomas J Bracegirdle 1, John Turner 1, Eric W Wolff 2DOI: 10.1002/2013GL057782 publiserte da dette:

We present a new stable isotope record from Ellsworth Land which provides a valuable 308-year record (1702-2009) of climate variability from coastal West Antarctica. Climate variability at this site is strongly forced by sea surface temperatures (SSTs) and atmospheric pressure in the tropical Pacific and related to local sea ice conditions. The record shows that this region has warmed since the late 1950s, at a similar magnitude to that observed in the Antarctic Peninsula and central West Antarctica, however, this warming trend is not unique. More dramatic isotopic warming (and cooling) trends occurred in the mid-19th and 18th centuries, suggesting that at present the effect of anthropogenic climate drivers at this location has not exceeded the natural range of climate variability in the context of the past ~300 years.
 
Og det alltid årvåkne hockeyschtick kommenterte det slik:

"A paper published today in Geophysical Research Letters finds no evidence of anthropogenic climate change in West Antarctica over the past ~300 years. The paper debunks prior claims that West Antarctica is one of the fastest warming regions on the planet and instead finds more warming â??occurred in the mid-19th and 18th centuries, suggesting that at present the effect of anthropogenic climate drivers at this location has not exceeded the natural range of climate variability in the context of the past ~300 years.â?A 308-year record of climate variability in West Antarctica

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/10/new-paper-finds-no-evidence-of-agw-in.html

Det er selvsagt mulig at media kan narres en stund til om et tilsynelatende "AGW-skadet" område i Vest-Antarktis, men ikke engang Vest-Antarktis er noen vitenskapelig redningsplanke for AGW/CO2-hypotesen lenger, når uavhengige forskere tar en nærmere kikk.