Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#31
FULL VINTER I STORBRITANNIA - LANGT UT I MARS
Britiske aviser er fulle av advarsler om både det eksisterende og kommende vinterværet der borte - et godt stykke inn i vårmåneden mars.


Heavy snow cover houses in Burton Latimer, Northamptonshire

Daily Mail skriver:
UK weather - latest: Level 3 alert issued for England as more snow forecast and drivers in some parts told not to travel
Latest weather updates as alerts are issued by the Met Office, health authorities and the National Highways Agency as up to 40cm of snow is forecast for some areas.

Jaja, det er vel som Samset skulle sagt det selv - eller?
For tror dere ikke at den frekkasen nå dukker opp og hevder at pågående tørkeforhold i deler av Sør-Europa er helt i tråd med klimaforskernes modeller!?
Mens sannheten er at han og de andre frekkasalarmistene tvert i mot i alle år har messet om at modellene viser en "våtere - varmere - villere" framtid!!


Helt uten skam: Så sent som i 2021 stod Samset her og forkynte om modeller som sa "våtere - varmere - villere". Nå er det korrekt med det omvendte...

Og sannheten er enda mer avslørende for Samset og hans klimasjarlataner:
- signifikant varmeøkning er ikke registrert de siste 15 år, de siste 7-8 år et svakt fall
- været og stormfrekvenser har blitt roligere det siste tiåret

Man må spørre igjen: Hvor lenge skal dette ufaglige og pinlige omdefineringssludderet få fortsette før verden skjønner spillet og skrur igjen pengesekken?

Lenke: https://www.dagsavisen.no/nyheter/verden/2023/03/09/knusktorr-vinter-frykter-ny-torkesommer-i-europa/


#32
Steigan har lagt ut en omfattende artikkel av Renate Bridenthal, pensjonert professor i historie ved Brooklyn College fra 1967 til 2001, først publisert i Geopolitical Economy, som på engelsk het "The Arctic is the next frontier in the new cold war".


Renate-Bridenthal

Norsk oversettelse er:
Arktis er neste front i den nye kalde krigen
Hovedtemaet i Bridenthals artikkel dreier seg om at Arktis med sine rike naturressurser og geostrategiske plassering er raskt i ferd med å bli en militarisert sone for maktpolitikk i den nye kalde krigen, med USA og Europa, Russland og Kina som sentrale aktører.

Artikkelens omtale av "klimaendringer" som en av håndteringsutfordringene i Arktis er selvsagt en obligatorisk øvelse å ha med, men sier egentlig ikke noe mer interessant enn de vanlige frasene om "smeltende Arktis". I mangel på mer konkrete fakta om "klima" er det imidlertid lagt ut langt mer interessant stoff under det samme "klimakapitlet"; en konkret referanse til Kinas uttalte arktiske politikk. Anbefaler alle å notere seg det som sies på det området.   

Videre har Bridenthal samlet og systematisert en del interessante poenger rundt forhold som:
- Partnerskapet Kina-Russland
- Arktis som en skattkiste av naturressurser
- USA og NATO med økt makthevding som kan true med å forstyrre den foreløpige maktbalansen i Arktis
- Rettighetene til urfolk i Arktis   

Absolutt leseverdig stoff dette her, for dem vil sette seg mer inn i det akselererende maktspillet rundt Arktis.

Lenke: https://steigan.no/2023/03/arktis-er-neste-front-i-den-nye-kalde-krigen/
#33
Kina trolig verdens store makthodepine i generasjoner framover
Russlands aggresjon i sine nærområder (med Ukraina som verste eksempel i disse dager) kan mht. norske interesser fort ha et langt mindre terrirorielt spenningspotensiale enn Kinas stadige GLOBALE ekspansjon. En ting er at kineserne satser stort på antarktisk ekspansjon i gamle "norske" områder både på land og på sjø, bl.a. for å sikre seg tilgang til de enorme mineralrikdommene i området.

Økende kamp om nordområdene
Men Kinas stadig mer uttalte imperialistiske politikk er etter hvert blitt tydelig også i nordområdene, og arbeider seg slik stadig nærmere helt sentrale norske interesseområder:
- Kina har forlengst etablert seg med landoppkjøp og "forskningsbaser" på Svalbard
- Diverse kinesiske "forskningsskip" driver både omfattende spionasje og mineralundersøkelser i området:


SPION: Snødragen tilhører det kinesiske Polarinstituttet og er et spionskip kamuflert som et arktisk forskningsfartøy. Skipet har allerede vært ved norske farvann. Foto: U. S Coastguard

Men enda mer urovekkende:
- Kina flytter stadig større flåteressurser inn i nordområdene, bl.a. kan et ukjent antall atomubåter være på vei/på plass allerede (det var kjent allerede i 2021 at Kina har spurt Russland om å få stasjonere JIN-ubåter ved baser på Kolahalvøya)
- Det er foreløpig uklart hvor mye av dette som er avtalt med russerne, eller om en mulig framtidig territoriell konflikt vil bygge seg opp hvis russerne opplever at kineserne overtar styringen i deres nordområde
- Foreløpig tyder mye på at et stadig mer isolert Russland (særlig pga. Ukraina-konflikten) er interessert i å holde et samarbeid med kineserne om ekspansjon. 

Sist oppdatert 16/06 2021 kom forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen Ståle Ulriksen med artikkelen "Kina vil bruke russiske ubåtbaser - En ny og skjult trussel utenfor Norges kyst" ifm nevnte kinesiske nordområde-ekspansjon.
En artikkel som i ettertid kan synes å ha vært både framsynt og viktig.


EKSPERT: Forsker og lærer ved Sjøkrigsskolen, Ståle Ulriksen. Foto: forsvaret

Det som trolig gjør Ulriksens artikkel mer aktuell nå er at den snart to år gamle analysen ble skrevet før angrepet på Ukraina, og den stadig mer omfattende fordømmelsen og isoleringen av Russland. I disse dager spekulerer verden på hvordan Kina vil stille seg til Vestens fordømmelse eller om de vil benytte anledningen til å inngå ytterligere taktisk samarbeid med Russland som kan sette Vesten i en langt svakere posisjon enn tidligere. Og da ikke minst i nordområdene, som vil berøre Norge direkte. Man må anta at nye forsøk på kritikk av Kina da vil ramme mer enn norsk lakseeksport...
 
Les vedlagte interessante artikkel med dette i bakhodet! 

Lenke: https://www.klikk.no/teknologi/kinesiske-russiske-og-amerikanske-ubater-i-norsk-farvann-7041966

#34
Og så venter vi spent på Dagsrevyens (mulige) omtale av snørekordene i California, som har over 3m snø mange steder nå:

https://tv.vg.no/video/259861/ma-ta-seg-gjennom-tre-meter-sno?utm_source=vgfront&utm_content=hovedlopet_row10_pos1&utm_medium=dre-6405a949fdfa5c05613354e5
#35
Ifm. med min omtale av Aarstad og Kvitasteins studie fra Norge nevnte jeg at det begynner å komme data fra flere land om de samme urovekkende tegn til økt dødelighet pga. covidvaksinering. Steigan har f.eks. hentet inn en alarmerende artikkel av Rhoda Wilson i The Exposé.

Lenker:
https://expose-news.com/2023/02/28/medicare-data-increased-risk-of-dying-after-injection/
https://steigan.no/2023/03/nye-data-fra-amerikanske-medicare-viser-at-covid-vaksinasjoner-oker-risikoen-for-a-do/

Tilsvarende slår Steve Kirsch i bordet med dette den 26. februar i år:GAME OVER: Medicare data shows the COVID vaccines increase your risk of dying.
This is why the CDC has NEVER used the Medicare data to prove the vaccines are safe. And this is why NOBODY in mainstream medicine wants you to see this data. EVER. They ALL want it hidden. FOREVER.

Lenke: https://stevekirsch.substack.com/p/game-over-medicare-data-shows-the

NB: Disse artiklene nevnes for å vise at det arbeides med data som kan belyse de samme problemstillinger (mulig overdødelighet pga. covidvaksinasjon) en rekke steder nå. Tiden vil vise om kritikken vil holde stikk. Men for å få bekreftet dette i fagfellevurdert forskning kreves trolig at det bl.a. i USA gis tilgang til en rekke datatyper som foreløpig ikke er frigitt til fri forskning. Inntil dess kan all kritikk ganske lett avfeies som ugyldig.

#36
Nå har prof. Jarle Aarstad lagt ut en orientering om studien hos Steigan, som bør være interessant lesning for alle som følger utviklingen i usikkerhetene rundt covid-vaksinasjonene.

Sammendrag
"Vi belyser om COVID-19 vaksinasjon ved utgangen av 2021 kan forklare overdødelighet i Europa de ni første månedene av 2022. Analyser av 31 land, vektet for befolkningsstørrelse, viser at ett prosentpoengs økning i fullvaksinasjonsgrad på nasjonalt nivå øker månedlig dødelighet med 0,105% prosent (95% CI, 0,075-0,134). Resultatene forblir robuste når vi kontrollerer for alternative forklaringer. Vi konkluderer at COVID-19 vaksinasjon ikke kan utelukkes som en forklaring på overdødelighet"

https://steigan.no/2023/03/covid-19-vaksinasjon-og-overdodelighet/

#37
TOM OLSEN MED SUVERENT KLARSYN ALLEREDE I 2003:
Det kan ikke være lett for dagens politikere å hevde at man ikke hadde grunnlag for å se hvordan frislipp i strømpolitikken og utenlandskabler ville bli skandaløst kostbart for norske forbrukere og norsk næringsliv, for Tom Olsen leverte denne 100% presise kraftsalven allerede for 20 (tjue!) år siden i Bergens Tidende:

Lenke: https://www.bt.no/btmeninger/i/L31oq/steensnaes-og-stroemskandalen

I tilfelle BT skulle finne at artikkelen bør fjernes etter hvert, legger jeg den ut i sin helhet her:

Steensnæs og strømskandalen
Vi har bak oss en vinter med vanvittig prisøkning på elektrisk strøm.
Politikerskapte forhold (H + KrF + Ap, med kraftig ideologisk påvirkning fra Hagens Frp) gir krafteierne og deres kraftpamper mulighet til å tappe ned vannkraftmagasinene for å produsere kraft som de sender til utlandet, bl.a. over den nye kabelen til Danmark. Hensikten er å tjene ekstra på eksport samt å presse prisene opp her i landet. I vinter lyktes de først og fremst med det siste. På et hengende hår unngikk vi rasjonering.

Nå har kraftpampene, som bevilger seg selv bonuser etter hvor mye ekstra de klarer å suge fra strømbrukerne, fått pampene i Statnett, til å gå inn for å legge en kabel til 8 milliarder kroner fra Norges største kraftanlegg til England, «for å kunne importere» kull— og atomkraft «ved kraftmangel».
Nå trenger de bare endelig godkjennelse fra olje- og energiminister Einar Steensnæs.
Går du på denne frekke løgnen, Einar Steensnæs? Kommer du til å godkjenne at det stikkes enda et hull i vår strømsekk? Vil også du prøve å innbille oss at dette i så fall gjøres for å holde strømprisene nede i Norge?

Norge er desidert verdens største produsent av elkraft pr. innbygger. Kraftproduksjonen er mer enn stor nok.
Når flere av metallkokeriene om noen år vil stenge pga. EUs miljøkrav, vil vi ha kraft i overflod. Men det hjelper ikke om vi i tillegg raserer alt av norsk natur for å tyne ut den aller siste vannkraften, og bygger heslige vindmøller på hvert et nes, dersom vårt kraftsystem skal lekke i alle retninger.

Ved en slik ekstremt lang og dyr kraftkabel, hvor for øvrig en god del av kraften forsvinner på veien, kan vi for godt si farvel til rimelige strømpriser her i landet. Fra da av vil våre priser bli utjevnet med prisene i England og i Nord-Europa, dvs. langt over det vi i vinterlandet Norge har vært vant til.
Strømbrukerne forventer at du nå sier nei til kraftpampenes frekke bondefangeriforsøk, Einar Steensnæs


TOM OLSEN
Publisert: 19. mai 2003 06:00
#38
På norsk "klima-TV" var man i morges panisk opptatt av å fortelle at Australia (det var vel bare det man fant som avledningsmanøver i dag...) kunne gå mot en veldig varm dag i morra. Vel, uten at samme TV-kanal klarte å fortelle det, så skal det her i Europa komme en rekordartet kuldebølge i minst en uke (kanskje to) framover, der høytrykk med vindstille og kulde gjør at fuglekvernene stanser opp.
Britene må nå kjøre i gang kullkraftverkene for å holde folk i live:

E24: https://e24.no/energi-og-klima/i/WR7Qpa/storbritannia-varmer-opp-kullkraftverk-for-foerste-gang-i-vinter

Dagbladet skriver at "Storbritannia kan oppleve årets kaldeste dag og store mengder snø" idag.
"Farevarsler knyttet til uværet er sendt ut i store deler av landet".


SNØVARSEL: Det advares om kalde temperaturer og mye snø i deler av Skottland og England i morgen. Foto: REUTERS/Russell Cheyne/NTB

Hmmm, da er det vel bare å vente på at Dagsrevyens og Met.Inst. mest utpregede snøfornekter John Smits kommer ut av klimabøttekottet sitt, spytter kjekt ut bitepinnen, og orienterer det norske folk med bilder av SNØ (ikke mer "nedbør" ved minus 10 nå, Smits!) og tall som viser de faktiske minusgrader?
#39
Det er ikke bare Europa som kan vente seg en uvanlig kald periode framover, for når selv "varmekjære" NOAA varsler at de neste 3-4 ukene blir uvanlig kalde i USA/Nord-Amerika, da er det nok best å ta det alvorlig:PS: Jeg begynner å frykte at det solforskere som Soon og Zharkova m.fl. sier (ja, selv noen hos NASA!) begynner å avtegne seg; at vi allerede er godt på vei inn i en ny kald 30-års periode. Som sagt: 
#40
Forøvrig er det den samme professor Jarle Aarstad som sammen med prof. emeritus Olav Kvitastein har utfordret fakta rundt dødelighet ifm covid-vaksinasjonen ( se tråden https://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1512.msg16101;topicseen#msg16101 ) som rett før jul 2022 også skrev en bitende artikkel i Finansavisen om hvordan

"Norske politikere, hjulpet av lobbyister og kronprinsen som heiagutt, har ansvaret for høye strømpriser".
Aarstad summerer nemlig nådeløst og kortfattet opp elendigheten det inkompetente "grønne skiftet" har sendt oss ut i:

"Økte strømpriser, gjennom strømregningen og som fordyrende innsatsfaktor i næringslivet, har bidratt til norsk nyfattigdom. I tillegg har strømprisene medvirket til renter som svir. Til sist har økte strømpriser og økte renter ført til at næringsdrivende nå nedskalerer nyttig produksjon og sender lønnstakere ut i arbeidsledighet."


Jarle Aarstad

Den "grønne" selvskadingen i både Norge og ute i Europa avsløres i setning etter setning:
"Hva med solidaritetstanken? Burde ikke Norge avhjelpe blant annet Tyskland med energi? Nei, det er ikke vårt ansvar å avhjelpe andres dumskap når de bygger ned egen strømproduksjon, og avhengighet av russisk gass der har det for døve ører vært advart mot.

Etablering av utenlandskabler er politisk besluttet. I 2019 uttalte kronprins Haakon til tyske Der Spiegel at «én kabel ikke er nok. Men det er en begynnelse».

Norske politikere, hjulpet av lobbyister og kronprinsen som heiagutt, har derfor ansvaret for høy strømpris. Kronprinsen, i solidaritet med nyfattige landsmenn, bør derfor forstå at han har stått i bresjen for det som har medvirket til fattigdomsproblemet."


Herlig at vi har sånne klarttenkende og frittalende akademikere fremdeles!

Lenke: https://www.finansavisen.no/nyheter/debattinnlegg/2022/12/18/7970131/kronprinsens-solidaritet-med-nyfattige-har-en-bismak

#41
translator,
du har spilt inn mye interessant og gravende stoff på denne tråden. Her kan være noe som også interesserer: Dagbladet omtaler nå en norsk studie som mener å ha funnet at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning. Professor Jarle Aarstad og prof. emeritus Olav Andreas Kvitastein fra Høgskolen på Vestlandet har forsket på overdødelighet, og i en preprint - altså ikke fagfellevurdert forskningsartikkel - mener de å ha funnet en mulig sammenheng mellom overdødelighet og fullvaksinasjon med covid-19-vaksine de ni første månedene i 2022.

«Vi viser at totaldødeligheten de ni første månedene av 2022 i 31 europeiske land økte mer dess høyere covid-19-fullvaksinasjonsgraden var på nasjonalt nivå. Covid-19-vaksinasjon kan derfor ikke utelukkes som en forklaring på overdødelighet i 2022», skriver de.

Nakstad og Aavitsland vil ikke godta funnene
Ikke uventet har to av de mest sentrale talspersonene bak Norges vaksinasjonsprogram - ass. helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet og overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet - rykket ut for å imøtegå studien. Iflg. Dagbladet er det faktisk snakk om at de "slakter norsk coronastudie":
Lenke: https://bergen.dagbladet.no/nyheter/slakter-norsk-coronastudie/78562462

Forskerne synes imidlertid å ha gode svar på kritikken, jfr. siste del av Dagbladets artikkel der de påpeker at de har kontrollert sine data mot de forhold Nakstad og Aavitsland mener svekker hypotesen deres.

Forskerne sier at funnene er i tråd med hypotesen
Jarle Aarstad understreker at de har fokusert på generell overdødelighet, og ikke sett spesifikt på covid-assosierte dødsfall.
- Vår hypotese var om land med høy vaksinasjonsgrad har hatt en høyere vekst i overdødelighet enn land med lavere vaksinasjonsrate, og empirien vår er i tråd med denne hypotesen. Trenden i overdødelighet kan også muligens forklares på bakgrunn av overdødelighet i 2021 og 2022, men vi har kontrollert for dette. Vi har også kontrollert for forventet levealder i forskjellige land før covid, medianalder i befolkning før covid, og BNP per innbygger før covid, sier Aarstad.

Han er ikke uenig i at land med høyest vaksinedekning kan ha vært de første til å fjerne smitteverntiltak, men sier at han har vanskelig for å forstå hvordan dødeligheten da øker utover året i land med høy vaksinasjonsgrad som fjernet tiltak tidlig.
- Skulle vi ikke da forvente høy dødelighet kort tid etter oppheving av tiltak, men deretter en fallende trend?, spør han og sier at dataene deres viser nettopp det motsatte; at dødeligheten øker mest i land med høyest vaksinasjonsdekning.

Aarstad mener at å bruke medianalder for død alene, som FHI viser til, kan gi begrenset fortolkning.
- Det er en kjensgjerning at det per 22. november i Norge var rapportert inn over 7300 alvorlige bivirkninger av covid-vaksinasjon. De mest alvorlige er innenfor ti ulike sykdomskategorier. Hvis vi da antar at covid-vaksinasjon øker dødelighet er det derfor også rimelig å anta at det skjer innen ulike sykdomskategorier.


Det kan bli interessant å se hvordan disse funnene behandles videre, det finnes jo allerede tilsvarende studier fra flere andre land som arbeider med de samme problemstillingene.

#42
I dag har Statnett stolt forkynt at de hadde et driftsresultat på over 54 milliarder kroner i 2022.
Resultatet er oppnådd gjennom hemningsløs import av europeiske strømpriser over på norske forbrukere - uten at regjering og styresmakter har vist tegn til å ville gripe inn.


Dette norske kraftnettet har norske forbrukere betalt for i over hundre år for å sikre velstand og utvikling - nå er det blitt en utplyndringskanal

Jeg har derfor gått gjennom nøkkeltallene for kraftåret i Norge 2022. Tallene er oppdatert per 23. januar med nye bruttotall per forbindelse.
Hovedbildet er:

NORGE:
Produksjon: 146 TWh
Forbruk: 133,5 TWh

Utveksling av strøm:
Import: 13,2 TWh.
Eksport: 25,7 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 12,5 TWh.

Utlagt: Norge produserte i 2022 altså 12,5 TWh mer enn landet trengte selv (overskuddskraft).
Det burde jo tilsi at strømmen slett ikke burde bli dyrere enn årene før. Men sannheten er som kjent at vi har importert dyr strøm til snittpris over kr. 4 pr. KWh som blir kjørt direkte med påslag(!) over på de norske kundene, mens vi har eksportert strøm til en pris helt ned under kr. 0,30 pr. KWh.

Hvordan i alle dager har Norge havnet i et slikt upris-uføre?!
Vi kan faktisk ikke skylde alt dette på den sittende regjeringen, dette begynte å eskalere for fullt med Erna-regjeringens subsidiegaranti til utbyggere av vindturbinparker på 45 milliarder frem mot 2035 uten at det skal synes på statsbudsjettet. Støre-regjeringen holder seg imidlertid til samme modell. Norske forbrukere og næringsliv må dermed betale regningen.
"Strømstøtten" er selvsagt ingen løsning på dette, og blir mest å sammenligne med gamle dagers fattigkasse; løser ikke problemet men skal sikre at folk ikke sulter direkte i hjel og/eller havner direkte på gaten.

Det dramatiske problemet er at verken Erna eller Jonas' politikk har forebygget/forutsett konsekvensene av å underkaste seg EUs frihandelsprinsipper uten reservasjoner. Dette medfører at ingen, verken stat/storting eller regjering, har tatt de nødvendige grep for å bevare vår tradisjonelle nasjonale styring med strømproduksjonsmønsteret, strømprissettingen, eller etablere nødvendige nasjonale bruksregler for utenlands og innenlands strømkabler med tilhørende nett. Nasjonal styring er enkelt og greit fjernet ved at vi er koblet opp mot ACERs frihandelsmodell -  hvor vi ikke engang har stemmerett.

DET REGIONALE BILDET:
 
Nord-Norge (NO3 og NO4)
Produksjon: 59 TWh
Forbruk: 48,1 TWh.
Import: 0,7 TWh.
Eksport: 11,6 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 10.9 TWh

Utlagt: Nord-Norge, i foreløpig trygg avstand til utenlandskablene (les: EU-prisene), har i stor grad hatt "vanlige" strømpriser i perioden. Vi har samtidig sett at Statnett i årevis har gjort en rekke framstøt for å få kraftigere kabler også hit under dekke av "kommende kraftunderskudd". Det kraftunderskuddet vil imidlertid oppstå kun hvis man gjør alvor av den grovt selvskadende elektrifiseringen av offshore installasjonene, som allerede drives stabilt på kortreist gass fra egen produksjon. Både Erna og Støre har imidlertid som sitt absurde "grønne" mål å sende gassen til brenning langt av sted utenfor Norges grenser. Langreist gass er selvsagt en større naturbelastning enn kortreist, men prøv å fortell klimaposører noe sånt!   

Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5)
Produksjon: 87 TWh
Forbruk: 85,5 TWh.
Import: 17,4 TWh.
Eksport: 18,9 TWh.
Nettoutveksling (eksport): 1,5 TWh.

Utlagt: I Sør-Norge hvor strømprisene har ligget på topp, er det fremdeles nettoeksport!
Mens vi har importert 17,4 TWh, høyst unødvendig pga. manglende nasjonal kontroll med griske kraftselskap som profiterer rått på at prisen i Norge har begynt å følge den europeiske prisen - og ingen stanser dem i denne rovdriften.

Hvor lenge skal dette fortsette?
#43
Og her er som tidligere nevnt det vi kan vente oss i Europa de neste par ukene:Tipper at innen en uke etter at denne kuldebølgen har begynt å herje over Europa kjører klimasjarlatanene i media ut en strøm av bestillingsartikler om et smeltende sted man har funnet i Vest-Antarktis. Det pleier å være standard avledningsmanøver når CO2-narrativet rakner foran øynene på folk her i de bebodde strøk av verden.

#44
Visste ikke at det var så vinterlig på Mallorca nå!
Men det er jo ikke så underlig, vi er nå inne i 6. året på rad med snømengder over referanseperioden (1982-2012) på nordlig halvkule:#45
Glad jeg ikke slo til på planen om en langhelg i Barcelona nå, for å slippe bort fra hjemlig vintervær.
For slik ville det oppholdet artet seg: