Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#16
Vintersesongen i Tyskland har startet med rødt farevarsel:

Snøkaos i Tyskland
Snø og kulde skaper kaos i Tyskland. På flyplassen i München er 160 fly forhindret fra å lande og ta av fredag kveld.


SNØ-PREGET: Deler av Tyskland har blitt rammet av skikkelig snøvær den siste tida, og det har skapt problemer. Her fra Erzgebirge, Annaberg-Buchholz i Bayern 25. november. Foto: Action Press/Shutterstock / NTB

Det råder «vinterkaos» ved München lufthavn hvor snø skaper store problemer fredag ettermiddag, skriver den tyske storavisa Bild.
Og snøværet er ventet å fortsette sør i Tyskland. De tyske meteorologene ved Deutscher Wetterdienst (DWD) melder at det kan komme 40 centimeter med snø i deler av Bayern i løpet av 12 timer.
- Snøfallet i sør tiltar nå betraktelig. De siste timene har det falt mellom fem til ni centimeter. Lokalt vil det fortsette å snø kraftig de neste timene, skriver meteorologene i DWD på X/Twitter.

VG er ikke snauere enn at de mobber litt våre norske Meteorologer:

"Tidligere denne uka kom Meteorologisk institutt her hjemme med et aldri så lite stikk til sine tyske kolleger, som i forkant av snøværet hadde trykket på det røde knappen og sendt ut farevarsel på rødt nivå."

Vel, kjære norske meteorologer, latteren har visst stanset i halsen på dere nå:


ULYKKER: Snøen har ført til ulykker flere steder i Tyskland. Her fra Schönfeld i delstaten Sachsen tirsdag. Foto: Action Press / Shutterstock / NTB

Nå får vi bare håpe at ikke Al Gore styrer jetflyet sitt via Tyskland på vei hjem fra Dubai....

#17
Nedenfor er lenket til en podcast jeg tror alle politisk interesserte vil ha glede av:

Trond Giske har siden han sterkt metoo-rammet trakk seg tilbake som nestleder i Ap i 2018 bygd opp landets største Ap-lag (Nidaros), gitt ut boken Verdt å slåss for, og tatt mastergrad i statsvitenskap på politiske makt- og konfliktforhold med arbeidet "Nærvelgere og globalvelgere som politiske skillelinjer", blant annet med utgangspunkt i Stein Rokkans analyse av konfliktlinjene i politikken.

Det er lenge siden jeg har hørt så frittstående og gode analyser av hvordan politisk makt fungerer, styrkes og brytes ned. Giske leverer rett og slett en imponerende klar introduksjon til en rekke overraskende politiske mønstre som ikke ligger klart i dagen. 
Eller for å si det sånn: Man trenger ikke å like dagens Ap for å finne dette interessant  ;)Lenke: https://radio.nrk.no/podkast/trygdekontoret/l_0360995c-f703-479b-a099-5cf703979b1b 
#18
Ja, da drar Støre & de (i jetfly) til Dubai for å svare 80.000 uvitende aktivister på hvorfor Norge ikke akselererer ødeleggelsen av norsk næringsliv enda mer.


NORSK DELEGASJON: Statsministeren reiser blant annet sammen med klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp). Foto: Adrian Nielsen / E24

Disse fire løftene skal være det regjeringen reiser til toppmøtet med i år:

1) Norge skal bidra til at det satses mer på fornybar energi, og særlig i fremvoksende økonomier og utviklingsland.
2) Norge skal bidra til å utvikle grønn skipsfart. Dette blant annet gjennom et samarbeid med USA om å utvikle lavutslippsskip og drivstoff.
3) Satsingen på skog, hvor store beløp settes av til land som Brasil, Colombia og Indonesia for å ikke hugge ned regnskog, fortsetter.
4) Norge vil bidra til større utslippsreduksjoner. Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) leder i år forhandlingene om å konkretisere dette arbeidet.

Og til slutt kan vi nevne at i tillegg til disse løftene, er Norge opptatt av å fremme karbonfangst og -lagring (CCS).
#19
Quote from: stjakobs on 29.11.2023, 22:31:24Om det er noe som kan medvirke til ekstraordinær ozonfortynning i Antarktis, er vel vulkansk aktivitet det eneste som kan være ansvarlig. KFK-gasser er det neppe.

Morsomt med litt sprek fagkritikk, jeg fikk noen assosiasjoner til salig Jon Hustad av Paul Noels ramsalte beskrivelse av The Ozone Hole Freaks der Hustad på sin side beskrev en vindmafia der reell kunnskap preller av som vann på gåsa. Jeg er ikke nok opplest på CFC-gasser (norsk: KFK) til å kunne vurdere godheten i Paul Noels slakt av The Ozone Hole Freaks. Men det minner unektelig mye om en rekke andre forskeres kritikk framsatt de siste par tiårene.

Uansett, KFK-utslipp til atmosfæren og tilhørende ozon-alarmisme er mer konkret miljøproblematikk rundt kjemi/fysikk enn hypotetiske/uverifiserte klimaantakelser og kan dermed vitenskapelig testes (jfr. Noels påstander om falsifisering av ozonalarmismen).

Den beste indikasjonen på at ozonalarmismen ikke har tålt tidens tann veldig godt er kanskje den påfallende stillheten rundt dette det siste tiåret?

 
 
#20
Professor Jam Emblemsvåg har skrevet en kort, men så viktig og avslørende artikkel om svakhetene i det grønne skiftet at jeg legger den ut i sin helhet. Med tanke på hvilken energiteknisk uvitenhet som avdekkes mht. våre politikeres programmer for "grønt skifte", og hvor knusende selvskadende dette er både økonomisk og miljøteknisk, anbefaler jeg alle som er interessert i REELT MILJØVERN (ikke klimademagogi) å lese denne artikkelen nøye: Klimapolitikkens maskeradeball leder ingen vei
Historieprofessor Zelikow, en tidligere amerikansk diplomat med sentral stilling i 9/11 kommisjonen og bakgrunn fra 5 amerikanske presidentadministrasjoner, beskriver dagens klimapolitikk med levende bilder. Han skriver rett ut i den anerkjente journalen Foreign Affairs at «The world's response to climate change, then, has been the geopolitical equivalent of a masque: a form of sixteenth-century aristocratic court entertainment, a dramatic performance featuring poetry and dumb allegorical shows, usually culminating in a ceremonial dance joined by spectators". Det er ikke vanskelig å forstå hva han mener. Mange land nekter å ta høyde for enkle fysiske realiteter som er like udiskutable som gravitasjonsloven.

Eksemplene er deprimerende mange. Ta for eksempel ideen om generell elektrifisering.
Fra termodynamikken vet vi at elektrisitet er den mest høyverdige typen energi vi har, og bruken av elektrisitet til alt mulig gir derfor unødig energitap totalt. Da vil noen påstå at de elektriske kildene er uten tap. Så enkelt er det ikke – der er alltid tap. Når en vindturbin utnytter vinden, er der vesentlige tap fra vindens kinetiske energi til levert elektrisitet. Vindkraften mister også delvis kraft ved at anleggene påvirker hverandre med tap på 20% om de står for nært hverandre (nærmere enn 50 km). Sol- og vindkraft krever også balansekraft. Fordi fornybarkraften produserer ut ifra vær og vind er resultatet stor arealbruk med ditto naturødeleggelser.


De krever også storskala gruvedrift med enda større, negative miljøpåvirkninger
fordi disse energikildene bruker mye materialer per produsert mengde energi. Malmen fra gruvene prosesseres til metaller og mineraler nesten utelukkende med fossil kraft fordi man trenger 100% pålitelighet. Ikke nok med det; IEA skriver at mot 2050 må gruvedrift og prosessering av mineraler og metaller øke med inntil 20-40 ganger.

Det verste er dog å bruke elektrisitet til ikke-elektriske formål slik som produksjon av drivstoff.
Et eksempel er beskrivende: Et skip som i dag bruker 1 TWh i året med tungolje vil trenge 2,2 TWh elektrisk kraft til produksjon av grønn ammoniakk. Resultatet er at elektrifisering via grønn ammoniakk av internasjonal shipping, som bruker 300 millioner tonn med tungolje i året, vil kreve 2,7 ganger all kraften i EU i 2022. Tilsvarende vil norsk innenriksshipping sine 2,8 millioner tonn dieselolje kreve 58 TWh! Legg så til befolkningsvekst, global flyindustri, lastebiltransport, industrianlegg, etc. Det finnes bare en eneste energikilde som har skala til å klare dette, og det er kjernekraft fordi den leverer elektrisitet og termisk energi samtidig med over 80% effektivitet i de beste tilfellene. Ingen andre energikilder klarer dette, og bruk av utslippsfri termisk restenergi gir store reduksjoner i behovet for elektrisitet i utgangpunktet.

I en bok som kommer ut neste år internasjonalt,
gjør jeg et anslag av hva det vil kreve å dekarbonisere 25% av verdens utslipp (ca 9 mrd tonn CO2 ekvivalenter) ved bruk av restenergien fra kjernekraftanlegg. Svaret er 6500 kjernekraftanlegg med 200 MW installert kapasitet hver. Grunnen til at små kjernekraftanlegg (50-300 MW) er bedre enn store (1000-1600 MW) i denne sammenhengen er at et stort kjernekraftanlegg kort og godt leverer for mye termisk restenergi.

Denne analysen sier mye om skalaen, og med kun elektriske kilder er skalaen så stor at det er fysisk umulig. Det vil kreve omtrent hele Europa dekket med vindmøller, og like mye i balansering-/back-up kraft fra pålitelige energikilder. Overføringslinjene kommer selvsagt i tillegg.


Batterier er flotte til riktig bruk, men ikke i denne sammenhengen.
De globalt 500 GW som er forventet innen 2031, vil (om alt var samlet i EU) holde EU med kraft i ca 90 minutter før batteriene måtte laddes som krever ditto overskuddskraft. Om vi ser på total primærenergien i EU vil et slikt batteri i beste fall klare 16 minutter.

Hydrogenøkonomien er et nytt minefelt.
Hydrogen har mange flotte egenskaper, men også noen svært utfordrende egenskaper. Hydrogengass penetrerer sveiser og metallstrukturer med stor fare for lekkasje. Siden 1 kg hydrogengass under trykk har samme sprengkraft som 1 kg TNT, gir detten formidabel risiko når statsoverhoder snakker om å eksportere hydrogengass mellom land i rørledninger. Småskala transport er mulig, men det blir for lite og for dyrt til nasjonalt relevant skala.

Likevel, hovedproblemet med hydrogenøkonomien drevet av elektrisitet er mangelen på elektrisitet – det andre kan sikkert løses. Eventuelt overskudd fra vind- og solkraft er altfor lite til å ha relevant betydning. Hydrogenøkonomien avhenger altså av kjernekraft i det store bildet.

Disse fysiske forholdene tilsier at et grønt skifte vil kreve stor skala og en helt annen holdning til kjernekraft enn i dag. Heldigvis er flere land i gang med å harmonisere dagens lisensieringsprosess angående kjernekraft som gjør at utrullingen av kjernekraft vil gå mye fortere enn hittil.


Et grønt skifte er gjennomførbart, men ikke ved å ignorere fysiske lover.
Et grønt skifte vil kreve systematisk bruk av fakta og vitenskap. Derfor må politikerne snarest bestemme seg for om vi skal fortsette maskeradeballet, eller om vi skal gjøre noe som betyr noe selv om det rokker ved dogmer, myter og følelser.

PS: Vi noterer at Emblemsvåg vil komme med bok neste år om disse sakene. Den ser i hvertfall jeg fram til med spenning.

Lenke: https://fakta360.no/2023/10/klimapolitikkens-maskeradeball-leder-ingen-vei/

#21
Hvis vi fortsetter å ettergå klimaindustriens påstander de siste tiårene om at vintrene på nordlige halvkule vil bli kortere og vår og høst lengre finner vi statistikk som fullstendig motsier dette.

For slik er snøutviklingen for høsthalvåret på den nordlige halvkule: 
#22
Her er en mer enn avslørende artikkel om CNNs cherry-pickede kampanje om historisk utvikling i snøforholdene. Det er forøvrig ikke bare cherry-picking som avdekkes, men de vanlige grove medie-forvrengningene oppå det hele:After Cherry-Picking Data, CNN Cries Doom Over Snowfall Decline – Of Just TWO Percent
CNN published an article this weekend raising alarm about "disappearing" snowfall during the past 50 years, all the while burying the negligible amount of snow decline.

Men fakta er jo at vi - dersom man følger hele perioden med satelittmålinger fra 1960-tallet - har hatt en økning i snømengde siden 1960-tallet, som artikkelforfatteren berører her:

- According to CNN's own data, snowfall has declined merely two percent during the past half-century, which is statistically insignificant and barely measurable.
- Moreover, 1973 was an above-average snowfall year, so choosing 1973 as the starting point is dishonest.
- Finally, CNN failed to mention that snow-cover trends have been flat for decades and have actually risen during the past 30 years.
- All these facts show that CNN – as climate activists do regarding so many climate issues – is crying 'the sky is falling' over essentially nothing.


De som gidder kan lese avkledningen videre her:

"CNN's article, "New maps show where snowfall is disappearing," was published on November 25 and quickly rose to the top of Google News searches for "climate change."

"Snowfall is declining globally as temperatures warm because of human-caused climate change, a new analysis and maps from a NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) climate scientist show," reads the article's opening paragraph.

The article then asserts that less snow somehow "threatens to disrupt food and water for billions of people."

However, there is no decline at all in precipitation.
In fact, NOAA reports there has been an increase in precipitation in recent decades.
Instead, precipitation is merely shifting – on the very edge of wintry late fall and early spring – from snow to rain.
How do more precipitation and longer growing seasons threaten to disrupt food and water for billions of people?

Worse, only after five paragraphs of alarm does CNN quietly note that snowfall has declined just two percent during the past half-century.

That is an almost indistinguishable small amount that can barely be measured. At that pace, it would take 250 years for a mere 10 percent of current snowfall to [fall as rain].
Still further, the snowfall data show an increase in snowfall in many American ski destinations like Vermont, New Hampshire, Maine, and Utah.
The lion's share of the modest snow decline is in the U.S. Southeast, which does not receive much snowfall, anyway.

The choice of 1973 as a starting point is also suspect.
Rutgers University Global Snow Lab tracks global snow cover going back to November 1966, when satellites first began to track global snow cover.
The year 1973 had unusually high snow extent, even for the early years of snow measurement.
If [we compared current snowfall since 1967], which was the first full year of the satellite record, CNN would be reporting an increase rather than a decrease in snowfall, and CNN would likely be crying alarm and blaming increasing snowfall on global warming, also.
The same holds for an analysis beginning in 1990 or 2000, with snow cover modestly increasing since then.

In short, there is no declining snowfall crisis. There is only a crisis of media dishonesty regarding all things climate change."

Lenke: https://climatechangedispatch.com/after-cherry-picking-data-cnn-cries-doom-over-snowfall-decline-of-just-two-percent/
#23
Vi får ta med enda en oppdatering på høstens siste rekordaktige kulde- og snøværeksesser.
Et sammenhengende vinterbilde herjer nå veldig i Øst-Europa fra Latvia gjennom Ukraina til Bulgaria, og derfra også videre øst- og sørover til store deler av fastlands-Asia, som også sliter med harde vinterlige forhold før høsten ennå er helt avsluttet.Putin har mer enn Ukraina å slåss med nå
Roman Vilfand, leder for Russlands Hydrometeorologiske senter, har gått ut med advarsel om at man står overfor "et av de sterkeste snøfall som noengang er registrert i november".
Tilsvarende advarer Moskvas Kanal 1 at "Moskva har ikke opplevd et slikt ekstremt senhøstes vær siden 1977".

Lenke: https://thepressunited.com/updates/moscow-hit-by-rare-black-blizzard-videos/
#24
Ufrivillig klimakomikk er selvsagt ikke bare en norsk paradegren; amerikanske NOAA har en del nesten uslåelige prestasjoner der - vi har jo her f.eks. flere ganger vist med full dokumentasjon hvordan de har trikset med omtrent alle historiske data de siste tre tiårene.

Men la oss holde oss til varselkomikken også her:
På basis av sine eminente klimamodeller (også kjent som "modeller som leverer det du ber dem om") kunne NOAA for en liten måned siden (som de ellers har gjort hvert år på samme tid de siste tjue år) skremme verden med at hele Europa nærmest ville forgå i et varmehelvete i desember 2023, med dette kartet:Men så var det Al Gore-effekten, da; de eksepsjonelt kalde og snørike forholdene som inntrer når Al Gore setter seg i jetflyet sitt for å dra på globale klimakonferanser. For NOAAs opprinnelige krisevarsel ble så pinlig at de måtte revidere hele det "vitenskapelige" kartet sitt bare en uke senere:Men kjære klimaalarmister, ikke bli for urolige: Akkurat nå jobber NOAA intenst med en melding som skal fortelle sjokkerte COP28-deltakere at de ekstreme vinterlige forholdene over store deler av verden for tiden, er et resultat av menneskelige utslipp av klimagasser det også!
Moral: Alt kan løses så lenge man har vitenskapelig konsensus på sin side!

Og vi andre, med vett og vitenskapelig etikk i behold, vi går nå her og sparker isbiter og venter og håper på en tidlig vår!
#25
Det er ikke mye glede å spore i ansiktene på NRKs værmeldere for tiden, mens de jobber så godt de kan med å ikke legge ut altfor avslørende illustrasjoner på de rekordartede vinterforholdene ennå før siste høstmåned har ebbet ut. Men her unner vi oss luksusen med å illustrere de faktiske forhold:"NRKs klimabøttekott"?!?
Jo, det er et metaforisk begrep for sinnstilstanden - eller heller ønsket gjemmested - for pinlig berørte klimaalarmistiske værmeldere og deres allierte i nyhetsdesken i NRK (aka "Det Stenvoldske Klimainstitutt")  som tennerskjærende igjen og igjen må vise fram den absolutte ødeleggelse av deres tidligere klimaspådommer etter hvert som de rakner i tur og orden.
John Smits er selve fyrtårnet i dette bildet, og topper all ufrivillig komikk med sine avsporinger når uønskede vinterforhold egentlig burde dominert skjermen. Sist vinter den 23. januar begynte han f.eks. å konkurrere med Bjørn Samset som nasjonens mest selvnytende klimaorakel - og klarte selvsagt å dumme seg ut han også. For her var hans "klimaanalyse" da:Men ooops, først ble våren 2023 den lengste snøvinteren i moderne tid (da en skigåer meldte at han gikk skitur i marka den 10. mai ble det umulig å finne igjen Smits til å kommentere dette den gangen, jfr. klimabøttekottet), og enda verre har det blitt for ham nå i høst:
Et av hans ofte lojale med-alarmistreir - VG - la nylig ut disse usolidariske faktaforholdene, så her er Smits' også høstlige helvete for tiden:iNyheter har denne tørre kommentaren til dette:

"Ikke med
Hva statsmeteorolog Jon Smits har å si til forrige sesongs avslutning og denne sesongs begynnelse, forteller ikke VG oss noe om.
Det er mulig Smits var ute på ski..."


PS: Det sies at Smits p.t. står trippende utenfor klimabøttekottet med nyspikket bitepinne og alt (den gamle gnagde han jo opp allerede i april i våres) og vil i dekning, men NRKs legendariske klimakrisetoppforsker Ingerid Stenvold nekter å åpne døren...
#26
På tide å ta en ny titt på status for noen sentrale is- og snødata for nordlige halvkule/Arktis, og en liten kommentar til isveksten i Antarktis:

Snømengde nordlige halvkule fremdeles solid over referanseperioden 1982-2012 
Dette kan man fortløpende sjekke ved å kikke innom den selvoppdaterende figuren i trådstarten.
Her er også NOAAs figur for de samme forhold:Massebalansen for Grønland stigendeNovember: Snø- og kulderekorder registreres over hele Europa, Asia og USA - mer i vente
Da gjenstår å se hva COP28 kan koke opp av "klimakrise"-påfunn denne gangen?
Men det blir ikke lett å salte suppen denne gangen:
- Great Barrier Reef er på rekordnivåer
- havstigningen akselererer ikke, følger bare trenden de siste 100 år
- global temperatur ikke økt på 7-8 år, vi er fremdeles omtrent på mellomkrigsnivå
- isbjørnstammene mangedoblet de siste 20-30 år

Og her hjemme?
- Herlige vinterlige forhold meldes over omtrent hele landet - og høsten er ennå ikke over!

Kraftig innhenting av havisen i Antarktis
Ny kraftig istilvekst her de siste 3 årene - etter bl.a. havstrøms- og vulkanstyrt fall særlig i Vest-Antarktis i de foregående 5 år - har nylig vært kommentert på tråden om Arktis/Antarktis; vi bare repeterer figuren her siden det ifm. upcoming COP28 må forventes mer bløffing om Antarktis, jfr. det siste halmstrået om lille Vest-Antarktis med vulkaner under stumpen (mens man samtidig tier stille om økende istilvekst både i og rundt hovedmassivet)
Ha ei fin men dog uvanlig kald uke for høstmåneden november å være!#27
Europa på vei mot vinterlige kulderekorder allerede før høsten er over
Dagbladet har i dag tatt mot til seg og klinker til med et hovedoppslag som trolig vil uroe de 80.000 (!!) deltakerne på vei til Dubai i sine jetfly. NB: I et tidligere innlegg om COP28 deltakernes CO2-orgie kom jeg dessverre til å underdrive til skarve 60.000 deltakere.
Dagbladets oppslag sier nemlig:

"Kuldesjokk i Europa: - Unormalt"
Tja, "unormalt"? Mye tyder på at vi bare er på vei tilbake til en helt normal kaldere 30-års periode. Vi får bare avvente og se den videre utvikling.Lenke: https://www.dagbladet.no/nyheter/kuldesjokk-i-europa-unormalt/80577863
#28
Høsten er ennå ikke over, men vinteren har overtatt mange steder i verden likevel.


Japan har de tidligste snøfallene på 40 år

Den japanske byen Fukuoka melder om de tidligste snøfallene siden november 1983, og japansk værvarsling advarer om at store snøfall vil dominere store deler av landet framover.

Men de tidlige strenge vinterforhold har som nevnt allerede herjet i ukevis i nordøstlige Kina, Mongolia og østlige Sibir. Og nå altså nådd helt ned til Japan. Utsiktene for Asia framover til 6. desember peker mot enda mer snø og tilhørende herjing med CO2-hypotesen. Så ikke vent at dette blir et hovedtema på COP28!  ;)#29
Den norske energiskandalen: Alcoa slår full alarm
Selvsagt ødelegges også industrigrunnlaget i det EU-diltende Norge på samme måte. Nå melder Alcoa at de vurderer full nedstenging av aluminiumsverket på Lista på grunn av lav fortjeneste og høye strømpriser på Sørvestlandet.


SKREKKPRISER: I et brev til Terje Aasland (Ap) skriver Alcoas energidirektør at full nedstenging er et mulig scenario dersom strømprisene igjen går til himmels. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Lenke: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/slar-full-alarm/80553595


#30
E24: Tilbakegangen fortsetter i Europa: – Det går skikkelig dårlig
Ferske tall fra innkjøpssjefer viser nedbemanning for første gang på tre år i eurosonen.
I en pressemelding skriver S & P Global som utgir PMI-tallene at dette er første gang de registrerer nedbemanning i Europa på tre år.

Ingen vil snakke tydelig om HVORFOR Europa går så dårlig
Men det alle oppegående borgere ser, men som ingen politikere tør å snakke om, er at Europa fortsetter, ja, til og med forsterker, sin selvskadende klimapolitikk med energikrise og dyrtid som følge.

Men svært få "analytikere" som lever av oppdrag for de samme politikerne våger å henge bjella på rette katten. Nei, her skal det fortsatt snakkes rundt grøten slik at ingen vet hvor opprydningen må begynne. Her hjemme sier f.eks. sjeføkonom i Sparebank 1 SR-Bank Kyrre M. Knudsen at "tallene var omtrent som ventet".
Og videre sier han til e24:
– Det går skikkelig dårlig i den europeiske industrien.
Han mener tallene viser at Europa har utfordringer med inflasjon, renter og uroligheter i verden.


Kommentar #1: Altså bare symptomatiske forhold som ikke utfordrer de ansvarlige bak klimapolitikkens selvskadingsprosess og dermed de reelle underliggende årsakene til elendigheten.

– Vi står nå ved et veiskille. Dette er drevet av den svake utviklingen i industrien i Europa. Da tvinges bedriftene til å nedbemanne for å spare penger, sier Knudsen.

Kommentar #2: Kan du ikke heller svare på hvorfor på HVORFOR det er "svak utvikling i industrien" og at Europa overkjøres snart fullstendig av Asia?

Videre forklarer han i stedet ufortrødent at "arbeidsledigheten i eurosonen i utgangspunktet er lav" og at vi har et «godt startpunkt».
– Men tallene på nye ansettelser viser at bedriftene nå begynner å bli litt skeptiske.
– Vi håper selvfølgelig på en myk landing for alle land, men vet jo at det ikke er tilfelle for alle. En hard landing vil si høy arbeidsledighet på kort tid og at mange mister jobben, sier han.


Ikke ett ord som kan utfordre EU-maktas klimapolitikk her heller, altså.
Så vi får bare fortsette å observere Europas videre fall mot bunnen, og begynne å spare til lynkurset i kinesisk.

Lenke: https://e24.no/internasjonal-oekonomi/i/15azxl/tilbakegangen-fortsetter-i-europa-det-gaar-skikkelig-daarlig