Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: 1 ... 33 34 [35]
511
NÃ¥r offentlige personer - mot bedre vitende - misbruker sin stilling til aktiv villedning av opinionen
Både på tidligere klimaforskning.com og andre steder har det mange ganger vært trukket fram eksempler på særlig to typer til dels grovt misbruk av offentlige stillinger til å fremme uvitenskapelige og villedende skremsler om "bevis" for menneskeskapte klimaendringer. Skremsler som i tur og orden har blitt plukket ned som udokumentert bløff og ofte mot bedre vitende:

1. Strømmen av feilaktige og tendensiøse klimaalarmistiske pÃ¥stander fra enkeltpersoner særlig i Cicero, Bjerknes og MI ved noen fanatiske nøkkelpersoner, som i tillegg misbruker sin rolle i media til Ã¥ stenge ute, latterliggjøre og blokkere for andre synspunkter. Her kan det om nødvendig listes konkrete personer og hendelser i fleng, men her er poenget (i første omgang) bare Ã¥ fÃ¥ fram problemstillingen. Konkrete eksempler kan vi ta etter hvert.   

2. Et særlig kritikkverdig omrÃ¥de der slike klimafanatikere har et alvorlig synderegister er de Ã¥penbart bevisste forsøk pÃ¥ Ã¥ skjule eller undertrykke data som kunne gitt et helt annet inntrykk av forholdet mellom naturlige variasjoner og pÃ¥standene om menneskeskapte og "nye" klimaforhold (jfr. et typisk eksempel som skandalen rundt AR4 WG1, 2007 da Norge med Jansen i spissen som enslig fagperson forsøkte Ã¥ hindre synliggjøring av data om den varme mellomkrigstiden, en svært alvorlig sak der myndighetene nekter Ã¥ oppgi opplysninger om det faktiske hendelsesforløp - men det jobbes selvsagt med Ã¥ fÃ¥ dette klarlagt) 

I et sånt anklagebilde får vi holde ufaglærte politikere og like ufaglærte fanatiske klima- og miljøaktivister utenfor med et bibelsk argument: "Tilgi dem, de vet ikke bedre".

Anklagen gjelder selvsagt høyt utdannede forskere i offentlige posisjoner som ikke kan komme i ettertid og hevde at de ikke visste bedre: det er for lengst lagt fram så mye dokumentasjon på at de ikke har troverdig dokumentasjon for sine klimaskremsler, at det viktigste i årene framover faktisk vil bli å vurdere de juridiske rammene for ettergåing av dette offentlige misbruket - og få stilt dem til ansvar når det faglige makkverket deres ikke lenger kan opprettholdes og forsvares på vitenskapelige premisser.

Men alvoret synes fremdeles ikke å synke inn om hvor langt en klimaalarmist i offentlig stilling kan synke, og nå har en nyttig idiot blant meteorologene slått til igjen - og det på selveste statskanalens sider:

"De mange lynnedslagene over store deler av Sør- og �stlandet i natt er et tegn på global oppvarming, sier statsmeteorolog John Smits"
   
http://www.nrk.no/norge/meteorolog_-_-lynene-et-klimasignal-1.11978609

Dette sier altså en person som burde ha lært på værskolen sin at for å snakke om "klimaendringer" kreves minst 30 års gyldig statistikk.
Men nedre grense var altså ikke nådd: Jon Smits klarer seg med en natts lynnedslag for å uttale seg om global oppvarming!
Vi får bare håpe han får et administrativt opprykk og havner på et kontor langt bak i bygget, slik at vi slipper å se ham på skjermen mer, i alle fall - vi kan jo ikke vite hva mer en slik figur kan slippe av seg der?

Trøste og bære, hvem har myndighet til å gripe inn her??!!

PS: Bruk gjerne denne tråden til å trekke fram flere eksempler på grovt misbruk av offentlig stilling til å skremme eller villede publikum og våre beslutningstakere.

512
I forbindelse med at et nytt paper har estimert klimasensitiviteten for CO2 (se nærmere om disse verdiene nedenfor) til sÃ¥ lavt som 0.43 - som er bare en syvendedel (!) av IPCC-estimatet, er det tid for Ã¥ ta en gjennomgang av alvorligheten i at de sentrale premisser for IPCCs klimamodellering er i ferd med Ã¥ rakne fra topp til bunn: 
   
New paper finds climate sensitivity to CO2 is only 0.43C, about 7 times less than the IPCC claims
A new paper published in the Open Journal of Atmospheric and Climate Change by renowned professor of physics and expert on spectroscopy Dr. Hermann Harde finds that climate sensitivity to a doubling of CO2 levels is only about 0.43C, about 7 times less than the IPCC claims, but in line with many other published low estimates of climate sensitivity. The paper further establishes that climate sensitivity to tiny changes in solar activity is comparable to that of CO2 and by no means insignificant as the IPCC prefers to claim.

Link: http://www.scipublish.com/journals/ACC/papers/846

Omtale bl.a. her: http://wattsupwiththat.com/2014/10/14/yet-another-significicant-paper-finds-low-climate-sensitivity-to-co2-suggesting-there-is-no-global-warming-crisis-at-hand/

Her også litt om hvordan ulike forskere har vurdert dette (settled science?! Hehe): http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/12/observations-show-ipcc-exaggerates.html

Men hvordan reagerer IPCC på denne alvorlige underkjennelsen av deres påstander, som hele verdens politikerkorps styrer sin energipolitikk etter?!

IPCC klamrer seg fremdeles til forlengst falsifiserte og "overoppvarmede" klimamodeller
Under FNs nylige Climate Summit advarte generalsekretær Ban Ki-moon om at â??Without significant cuts in emissions by all countries, and in key sectors, the window of opportunity to stay within less than 2 degrees (oppvarming) will soon close forever.â?

Dette er kort sagt uvitenskapelig skremselspropaganda uten støtte i oppdatert, reell vitenskap: I dette innlegget skal vi se på forskning som har fått slippe fram de senere årene og som viser at IPCCs påstander om CO2-gassens effekt for klimaet hele veien har vært både feilaktige og sterkt overdrevne - noe de selv har måttet innrømme i stadig økende grad. Dog hele tiden motvillig, og i fordekte vendinger. En sløv og sensasjonshungrig medieverden har i sin tur misbrukt dette til å holde publikum systematisk feilinformert om klimaforhold til denne dag.

Først et par overordnede fakta rundt global oppvarming:

1) Det er generell enighet om at kloden har blitt ca. 0.8 C varmere siden slutten på den lille istid på midten av 1800-tallet. Samtidig var mye av denne oppgangen oppnådd allerede i den varme syklusen før 1890-tallet. Deretter har verden fortsatt å skifte mellom kalde og varme 30-års perioder, der den siste varmeperioden inntrådte ca. 1976 og flatet ut på slutten av 1990-tallet (jfr. den såkalte "pausen" i oppvarming observert siden 1998). Mellomkrigstiden var minst like varm på nordlige halvkule som den varmeperioden vi forlater nå.

2) Det såkalte 2-graders målet (over "førindustrielt temperaturnivå") ble av IPCC tidlig lansert som en kritisk irreversibel terskel der global oppvarming "kommer ut av kontroll". Men dette er udiskutabelt påvist som et rent politisk bestemt påfunn og mangler helt et vitenskapelig grunnlag. Og hvis man skal bygge på dette, er det altså bare 1.2 C før denne "terskelen" er nådd. For å opprettholde denne trusselen mot verden har det derfor vært viktig å ikke la allmennheten få altfor tydelig innblikk i at tidligere tider har sett mye varmere tilstander - på langt lavere CO2-nivåer og uten de skader på naturen det skremmes med.

Den åpenbart overdrevne "varmgangen" i IPCCs klimamodeller og det økende spriket mot observasjoner har åpnet for ny kritisk forskning
"The hiatus" (den for IPCC høyst uforutsette "pausen" i global oppvarming siden 1998) har tillatt mer kritisk forskning å slippe gjennom de tidligere bortimot vanntette skottene i de tradisjonelle AGW/CO2-biblene som Nature, osv. Før dette var IPCC ikke villig til å akseptere noen innsigelser mot sitt estimat for CO2-sensitivitet (klimafølsomheten for CO2).

Men ting begynte egentlig å rakne allerede i 2007:

IPCCs 2007-rapport (AR4):
IPCC 2007 (AR4) foreskrev global temperatur "to increase at a rate of 0.2 degrees Celsius per decade in the early 21st Century". Men som alle nå vet: Både observasjonene av pausen fra 1998 pluss en rekke nye studier som viser at klimasensitiviteten i IPCCs anvendte klimamodeller er altfor høy, reiste allerede da store spørsmål om hvorvidt IPCCs klimamodeller var egnet til å gi kvalifisert input til offentlige beslutninger i det hele tatt.

Og verre skulle det bli for IPCC i 2013:

IPCCs 2013-rapport (AR5): Ryggingen er et faktum
Ved utgivelsen av AR5 hadde man faktisk allerede observert over 15 års stans i global oppvarming. IPCC modererte seg derfor til at en dobling av CO2-nivået (den såkalte transient climate response) "is likely in the range of 1 to 2.5 degrees Celsius". Det var nye toner: Så langt hadde de fleste klimamodellene deres et startnivå på transient climate response på over 1.8.
For en som ikke er kjent med hva dette betyr: IPCCs nye og lavere startnivå på 1.0 medfører en signifikant senking av tidligere estimat for CO2 klimasensitivitet. Med dette ser vi at IPCC har blitt tvunget på kraftig retrett på basis av stadig nye observasjoner som bryter med forutsetningene i deres klimamodeller.

Her er eksempler på noen nyere studier som er med i prosessen med å senke nedre TCR og slik utfordrer premissene i IPCCs klimamodeller (der vi også finner norske forskere som Gunnar Myhre, Cicero, som vi normalt har regnet med blant alarmistsiden):

Environmentrics (2012),
http://www.researchgate.net/publication/260740743_Bayesian_estimation_of_climate_sensitivity_based_on_a_simple_climate_model_fitted_to_observations_of_hemispheric_temperatures_and_global_ocean_heat_content

Nature Geoscience (2013)
http://www.iac.ethz.ch/people/knuttir/papers/otto13nat.pdf

Earth Systems Dynamics (2014).
http://www.earth-syst-dynam.net/5/139/2014/esd-5-139-2014.html

Som Judith Curry skriver ifm. hennes nye paper som også finner en betydelig redusert klimasensitivitet ifht. IPCC:

"These new climate sensitivity estimates add to the growing evidence that climate models are running â??too hot.â? Moreover, the estimates in these empirical studies are being borne out by the much-discussed â??pauseâ? or â??hiatusâ? in global warmingâ??the period since 1998 during which global average surface temperatures have not significantly increased."

http://judithcurry.com/2014/10/09/my-op-ed-in-the-wall-street-journal-is-now-online/#more-17038

http://judithcurry.com/2014/03/05/lewis-and-crok-climate-less-sensitive-to-co2-than-models-suggest/


513
Den 19. september 2014 nådde isdekket rundt Antarktis en ny rekord. Aldri siden målingene startet i 1979, har isen dekket et så stort område rundt Sydpolen.
På forskning.no er det nå gjengitt rekker av ufrivillig komiske bortforklaringer på hvorfor Antarktis ikke bare i år, men i år etter år, har oppvist rekordutbredelse av is:

Rekordstort isdekke rundt Antarktis

NASA-forskere har flere mulige forklaringer, men vet ikke sikkert hvorfor isdekket vokser.

Dette har vi for lengst kunnet lese om i internasjonale organer, men det kan være greit å gjengi kommentarene på norsk nå som forskning.no har dekket saken.

Først, som dere skal få se av forskernes strøm av bortforklarende synse-nødkommentarer og som vi skal ta for oss i tur og orden, er samtlige preget av et pinlig komisk behov for - gjennom fantasifulle bortforklaringer om helt andre ting - å skjule hvorfor modellene deres rakner på bred front - fullstendig i strid med de teoretiske forutsetningene som legges til grunn for deres klimamodeller.

Modeller som alle har varslet omfattende smelting av Antarktis de siste par tiårene - mens Antarktis i den virkelige verden ufortrødent har fortsatt å gå i motfase til Arktis og få stadig større isutbredelse.

Vi tar for oss de "vitenskapelige" kommentarene, og oppfordrer samtidig alle til å tenke over om dette reflekterer en "settled science":

Bortforklaring og avsporing #1: Jamen, Arktis smelter mer enn Antarktis fryser til!
Her snakkes ikke om at CO2 iht. naturlovene som man noen gang finner det formålstjenlig å referere til (når de passer med AGW/CO2-hypotesen) burde gjelde likedan på Sydpolen som Nordpolen. Det er ikke noe man snakker om i NASA, NOAA og IPCC-kretser generelt. Nei, her gjelder å tilpasse terrenget til modellene:

"NASA-forskerne understreker likevel at isen smelter fortere i Arktis enn den øker i Antarktis. Sammenlagt smelter det altså mer is på kloden enn det dannes ny. De nye isflatene dannes nemlig på havflatene rundt Sydpollandet, og er forholdsvis tynne."

For det første er denne forholdsfremstillingen desperat og loddrett løgn, og tilbakevist av seriøse forskere. For det andre underslår man altså suverent at noe er galt i teorimaterialet når 10% økt CO2-innhold også i atmosfæren over Sydpolen fører til rekordtilfrysing mens man mener det samme økte CO2-innholdet over Arktis gjør det motsatte! Teoretisk inkonsistent vrøvl altså, før vi i det hele tatt får begynt en faglig debatt.

Bortforklaring og avsporing #2: Vindforandringer pga global oppvarming (! - mens det faktisk er en observert tilfrysing som foregår)!
forskning.no: "Forskerne vet ikke sikkert hvorfor isen øker i Antarktis, men har flere hypoteser. En går ut på at vindsystemene over Antarktis forandrer seg på grunn av den globale oppvarmingen. Dermed feies kald luft fra Sydpollandet ut i Rosshavet, der mye av isveksten skjer. Særlig i dette området har også havet blitt kaldere rundt Antarktis, viser data fra satellitter."

Bortforklaring og avsporing #3: Ozonhullet!
forskning.no siterer de brave settled-science-tenkere videre: "Også ozonhullet over Antarktis kan ha skapt sterkere lavtrykk og hatt betydning for disse værforandringene, ifølge en nyhetsmelding fra NASA."

Bortforklaring og avsporing #4: Retningen på vinden!
Nytt påfunn: "Ikke bare kulda, men også retningen til vinden vekk fra land kan ha betydning. Vinden blåser rett og slett isen utover et større havområde."

Oi! Var det ikke slik at IPCCs "global oppvarming" er forÃ¥rsaket av menneskeskapte CO2-utslipp? Det kan da ikke bare fortsette Ã¥ blÃ¥se ensidig BORT fra Antarktis i f.eks. 20 kalde Ã¥r uten at noe farlig luft med økt menneskeskapt CO2-nivÃ¥ fra omgivelsene kommer i retur? Og denne returluften kommer jo til og med fra varmere havstrøk og er full av den samme CO2-metning som ellers her pÃ¥ jorden....men smelter ikke isen? Og denne sirkulasjonen mÃ¥ iht. bortforklaring bÃ¥de #2 og #4 ha pÃ¥gÃ¥tt i flere tiÃ¥r mens det har frosset til hele veien....?! Hmmmm...nei, dette henger ikke sammen - her mÃ¥ da finnes flere bortforklaringer? Joda:   

Bortforklaring og avsporing #5: Havstrømmer og snø kan påvirke!
Enda et påfunn: "Merkelig nok kan også smeltevann fra fastlandsisen på Antarktis gi isdannelse til sjøs. Dette smeltevannet er nesten ved frysepunktet, og når det renner ut i havet, kan det fryse igjen. Eller endringer i havstrømmene kan føre kaldere vann opp til overflaten, slik at det dannes mer is."

Og her må man køle på med nok en glitrende ide: "Snøfall kan også gi økt isdannelse, ifølge nyhetsmeldingen. Hvis snøen lander på tynn is som nesten har smeltet, kan den presse isen ned og danne en sørpe sammen med sjøvannet. Denne sørpa kan så fryse i den kalde lufta, og gjøre isen tykkere og mer motstandsdyktig mot videre smelting."

Joda, det er så man kunne funnet på dette sjøl, ikke sant - når alt man tror på går ad undas?

Bortforklaring og avsporing #6: Bare vent, en dag snur dette - og da er vi alarmistene konger på snøhaugen igjen!
Jeg har gjemt rosinen i ispølsa til slutt:

"NASA-forskeren Joey Comiso advarer likevel mot at denne økningen kan snu. Siden isdekket fra de seinere årene er såpass tynt, kan det også smelte ganske raskt igjen, ifølge Comiso."
 
Ja, er ikke dette deilig underholdning, så vet ikke jeg. Men "vitenskap"? Ikke om det smalt i den bunnfrosne utedassen deres!

Link: http://forskning.no/klima-polarforskning-antarktis/2014/10/rekordmye-i-antarktis

514
Bjørn H. Samset er formelt tildelt den tilsynelatende faglige tittelen "seniorforsker" ved senter for klimaforskning, CICERO. Men hans anti-vitenskapelige eskapader har nå nådd et nivå der han soleklart kvalifiserer seg til vår spalte Skråblikk, som tar for seg "Humor og annet som begynner der vitenskapen tar slutt".

I Dagbladet tar han igjen opp fanen som førstealarmist for norske uvitenskapelige klimaskremsler:
- Hvis vi ikke legger om vanene våre, vil gjennomsnittstemperaturen i Skandinavia være mellom åtte og ti grader varmere innen 2100, sier Bjørn Hallvard Samset til Dagbladet.

- Når jeg snakker om 2100, så høres det ut som det er langt fram i tid - men det er nært. Det er innen mine barns levealder, sier han.


Samsets serie av faktaunderslag og løgner for å opprettholde sine skremsler
Som underbygging av disse skremslene må Samset selvsagt lyve og underslå omtrent alt det mer seriøse klimaforskere har måttet innse de senere årene.

Løgnmønster 1: Våtere - villere- varmere
Dette har lenge vært klimaalarmistenes credo, men er nÃ¥ solid motbevist av observasjoner:   

VÃ¥tere?
� neida, En rekke studier viser at man ikke har kunnet påvise noen slike sammenhenger og trender. Ikke så rart når selve den antatte drivkraften - IPCCs modellerte globale oppvarming - heller ikke er påvist med observasjoner! Dokumentasjonen for at dette dermed er løse, uvitenskapelige påstander er nå overveldende, se f.eks. her litt fra forskning.no: http://forskning.no/2014/09/knuser-teorien-om-vatt-blir-vatare-og-tort-blir-torrare

Villere?
� neida. En rekke studier viser at det har faktisk vært omvendt i mange år nå. Men igjen: Ikke så rart når IPCCs modellerte globale oppvarming - selve den antatte drivkraften - heller ikke er påvist med observasjoner. Dokumentasjonen for at også dette er løse, uvitenskapelige påstander er overveldende, se f.eks. NIPCC som har summert dette slik i sitt Summary for Policymakers:
"No unambiguous evidence exists of dangerous interference in the global climate caused by human-related CO2 emissions. In particular, the cryosphere is not melting at an enhanced rate; sea-level rise is not accelerating; and no systematic changes have been documented in evaporation or rainfall or in the magnitude or intensity of extreme meteorological events."


Link: http://www.nipccreport.org/reports/ccr2b/pdf/Summary-for-Policymakers.pdf

Og selve grunnlaget for hele alarmismeregimet: Varmere?
� neida, global temperatur har ikke økt på nærmere 18 år, trass i omtrent 10% økning i atmosfærens CO2-nivå i samme periode. Modeller basert på klimafanatikernes AGW/CO2-hypotese spriker stadig mer mot faktiske observasjoner, og en av de siste bortforklaringene (Trenberth et als påstand om at "the missing heat" må ha skjult seg i dyphavene) rakner i disse dager nå for åpen scene:

http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/the-heat-went-to-the-oceans-excuse-and-trenberths-missing-heat-is-awol-deep-ocean-has-not-warmed-since-2005/

http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/

http://joannenova.com.au/2014/10/missing-heat-not-in-deep-oceans-but-found-in-missing-data-in-upper-ocean/

En redelig forsker - hvis han fremdeles ville ytre bekymring om at verden er i ferd med å overopphetes - ville selvsagt samtidig opplyst om hvor truet IPCCs AGW/CO2-hypotese er nå, og at usikkerheten rundt dette er sterkt økt de senere årene. Men ikke Samset. Han går derimot ut på to etisk sterkt uvitenskapelige måter:

a) underslår hvor mange nye observasjoner som direkte imøtegår klimamodellenes prediksjoner
b) underslår at det dermed må reises ytterligere spørsmål ved modellenes validitet og relevans som prediksjonsverktøy

Løgnmønster 2: Menneskeskapt global oppvarming
Verden har iht. et bredt observasjonsgrunnlag ikke blitt varmere på 18 år - helt i tråd med forventede, naturlige sykluser. Vi kan nevne noen forhold som underbygger dette, og som burde fått Samset til å skjønne at grensen for hans ulike aggressive og anti-vitenskapelige korstog nå er nådd:

Antarktis med rekordisutbredelse:
Sannheten er rett og slett at Antarktis-isen i dag har større utbredelse enn noen gang siden moderne målinger startet:
http://wattsupwiththat.com/2014/10/08/antarctic-sea-ice-reaches-new-record-maximum/

Det holder her lenge med ett drepende spørsmål: Virker CO2 annerledes som drivhusgass på den sørlige halvkule ifht. den nordlige?! For IPCC og deres kumpaner har åpenbart funnet at naturlovene virker ulikt på ulike steder av kloden, og kan brukes slik i deres egne klimamodeller. Men med en slik holdning til vitenskapens lover (som åpenbart bare gjelder der de passer med AGW/CO2-hypotesen anvendt i klimamodeller) burde IPCC m/klakkører snart begynne å bruke begrepet "tilpassede regionslover" i stedet for "naturlover".

Arktis slett ikke i ferd med å smelte bort:
Arktis følger i stedet helt normale 30/60-års kalde/varme sykluser (varmt 1976-2006, slik at Golfstrømmen inn i Arktis først kjøles ned nå og dagens "klimaforskere" vil snart få seg en ordentlig kalddusj; kaldt 1946-1976 slik at forrige generasjons "klimaforskere" spådde ny istid ved banal framskriving; varmt 1916-46; kaldt 1886-1916; den første tydelige oppvarmingen etter den lille istid kom først i tiårene før 1886) slik at de siste par tiårenes oppvarming tilsvarer knapt nok tilsvarende varmeperiode i mellomkrigstiden. Tross alle systematiske nedskrivninger av denne forrige varmeperioden da CO2-nivået var mye lavere enn nå (og som derfor er en sentral trussel mot hele grunnlaget for AGW/CO2-hypotesen hvis den ikke holdes mest mulig skjult/fortiet) og tilsvarende oppskriving av nåtiden kan ikke dette skjules så mye lenger.

De mest outrerte og anti-vitenskapelige klimaalarmistene har altsÃ¥ pÃ¥ basis av den sykliske varmeperioden som startet i 1976 foretatt en banal framskriving av dette til at polisen ville være borte bÃ¥de i 2009, 2012, 2013, 2014, osv. avhengig av hvem man siterer, samtidig som man underslÃ¥r at utviklingen i Arktis følger helt mønsteret fra forrige varmesyklus 1916-46. 

Samset unngÃ¥r likevel Ã¥ omtale dette i sitt alarmismeopprop i Dagbladets artikkel. En seriøs forsker ville selvsagt NETTOPP tatt opp dette problematiske feltet for AGW/CO2-hypotesen, siden man observerer økende avvik mellom IPCCs foretrukne AGW/CO2-klimamodeller og virkelighetens observasjoner. 

Løgnmønster 3: Kirsebærplukking av enkelthendelser og underslag av observert klimastatistikk over tid
For å snakke om en klimatrend er seriøse forskere enige om at det kreves minst 30-års statistikk. Samset nedverdiger seg imidlertid ikke for å cherrypicke fra en varm sommer eller et enkeltår, og får selvsagt spalteplass for slikt anti-vitenskapelig griseri i Dagbladet, der Samset kliner til med en ren fornektelse av hva nyere observasjoner slår fast:

"Varmere enn vanlig i 17 måneder
Det er havet som i hovedsak varmes opp og som gjør at jorda blir varmere og varmere, forklarer seniorforskeren.

- Mye av temperaturen går til å smelte isbreer, noe av det blir til stormer og regn, og noe av det går andre steder. 90 prosent av energien som tas opp ekstra, går i havet. En bitteliten rest av det, går i havoverflaten. Det er havene som bestemmer. Der er det global oppvarming som det suser, der blir det varmere for hvert år, sier han."


Her er mer av hva han leverer i Dagbladet (inkludert at det blir 8-10 grader varmere her i Norden innen århundrets slutt), sitat:
 
"Samtidig blir gjennomsnittstemperaturen bare høyere og høyere. I sommer var det varmere i Norge enn i Syden. På toget mellom Oslo og Stavanger måtte passasjerer sperre opp øynene da de så gradestokken 24. juli:

Da var det 37 grader i Ã?mli kommune.

Noen dager tidligere var det varmere på Voss enn i Valletta. Og slik holdt det på.

- Det har vært kjempevarmt, det er helt unikt. En lang og varm sommer med noen tørkeperioder og noen dager med ekstremregn. Det er den typen vær klimapanelene sier vi vil se mer av, sier Samset
.

- Risikerer vi vintre uten snø eller vintertemperaturer?

- I 2100 kan det kanskje være slik, om ikke verden endrer vanene sine. Da kan temperaturendringene være der. Og Skandinavia - den nordlige delen av halvkula - varmes opp raskere enn resten av verden, sier han.

- Mens vi her vil være oppe i åtte, ti grader varmere, vil resten av verden i gjennomsnitt bli fire, fem grader varmere.Resten kan dere lese her: http://www.dagbladet.no/2014/10/09/nyheter/klima/miljo/temperatur/cicero/35655062/

Som sagt, dette er lagt inn under Skråblikk. Men burde vel egentlig - hvis vi hadde hatt en anvendt kritisk fagetikk her til lands på departementalt hold - vært et offentlig tiltalepunkt for misbruk av forskerstilling til omfattende offentlig villedning og skremsel basert på uredelig, anti-vitenskapelig atferd. Men den tid kommer, den også. Det trenger vi ikke IPCCs klimamodeller for å predisere. Det holder med vanlig jus.

515
NASA er inne på ett av de to nye paperne, og skriver (les: innrømmer) på sine egne sider i går at:

NASA Study Finds Earthâ??s Ocean Abyss Has Not Warmed
While the upper part of the worldâ??s oceans continue to absorb heat from global warming, ocean depths have not warmed measurably in the last decade.

Det pinlige faktum her er at selve hovedpoenget i Trenberth et als bortforklaring om at den manglende varmen skjuler seg i dyphavene (under 700m var den opprinnelige påstanden) her ryker med et smell. Men da bare flytter man målstolpene, og kjører mantraet som før: "Study coauthor Josh Willis of JPL said these findings do not throw suspicion on climate change itself"

Link: http://www.nasa.gov/press/2014/october/nasa-study-finds-earth-s-ocean-abyss-has-not-warmed/#.VDOQhWeSy4I

Dette begynner altså å bli en underholdende føljetong, men må da være nedverdigende for vitenskapen generelt?

Tungt klimafaglige Judith Curry har vært lenge på denne pinlige saken saken i tidligere artikler.
Det gjelder nå de to nye paperne publisert i Nature Climate Change:

1) Deep-ocean contribution to sea level and energy budget not detectable over the past decade (W. Llovel, J. K.Willis, F.W. Landererand and I. Fukumori, Nature Climate Change. DOI: 10.1038/NCLIMATE2387)
2) Quantifying underestimates of long-term upper-ocean warming (Paul J. Durack, Peter J. Gleckler, FelixW. Landerer and Karl E. Taylor, Nature Climate Change DOI: 10.1038/NCLIMATE2389)

For å gjøre Currys konklusjon kort:
The bottom line is that uncertainties in ocean heat content are very large, and there is no particularly convincing evidence that the â??missing heatâ?? is hiding in the Ocean.

Curry hevder altså det motsatte av det NASA prøver å skjule seg bak: Der er ikke noen overbevisende data som støtter at "the missing heat" skjuler seg i havet - noe sted.

Tilbake stÃ¥r altsÃ¥ nok en empirisk falsifisert klimaalarmismepÃ¥stand. Og vi mÃ¥ spørre igjen: Hvor mange trenger verden før man begynner Ã¥ stusse? 
Her kan dere lese hele gjennomgangen: http://judithcurry.com/2014/10/05/evidence-of-deep-ocean-cooling/#more-17028

Gode kommentarer på WUWT:
Saken diskuteres også her på WUWT nå: http://wattsupwiththat.com/2014/10/06/the-heat-went-to-the-oceans-excuse-and-trenberths-missing-heat-is-awol-deep-ocean-has-not-warmed-since-2005/

Jeg noterte meg særlig en rekke både gode, interessante, og ikke minst infame oppfølginger i kommentarspalten etter artikkelen.

I det hele tatt, nettet strammer seg rundt både lirekassespilleren og apen som danser rundt ham med kollektbøssen....


516
Viktige klimatema / Syklusene IPCC ikke liker å snakke om
« on: 07.09.2014, 15:19:21 »
Brolin varslet om en forventet 30 års varmeperiode før etableringen av IPCC
Hvor mange vet at en av grunnleggerne av IPCC, Bert Brolin, på tidlig 1980-tall (dvs. før IPCC ble startet) allerede da informerte de sentrale premissgiverne i FN-systemet om 30/60-års sykluser som sentrale føringer for globale temperaturmønstre? Han var da helt tydelig på at han ventet at de neste 30 årene ville bli varmere enn den foregående 30-års perioden, siden man akkurat hadde avsluttet 30 kalde. Bolins melding til både politikere og andre fagfolk i i FN-systemet inneholdt derfor dette svært tydelige budskap (oversatt av meg fra engelsk til norsk):

"I de siste 30 år har vi hatt en kjølig fase. 1910-1940 hadde vi en varmeperiode. Før det var det en kaldere periode. Det ser ut til at temperaturen går opp og ned i perioder på 60 år, så det er grunn til å forvente at de neste 30 år vil bli varme".

I ettertid ser vi at Bolin pÃ¥ dette tidspunkt la en rekke observasjoner bl.a. rundt ​​PDOs betydning for klimaet til grunn for sin uttalelse.

Som kjent har IPCC-systemet de siste årene kokt opp i alle fall 39 ulike (bort)forklaringer på at man ikke har kunnet observere global oppvarming på nærmere 20 år. Link: http://judithcurry.com/2014/09/01/how-long-is-the-pause/.

En av bortforklaringene - for å kunne fortsette å holde fokus borte fra at naturlige historiske sykluser har vært kjent veldig lenge i (nøytral) klimaforskning - er at temperaturmålingene ikke omfatter mer enn to eller max. tre 60-års sykluser (i den grad man i det mest klimagassinsisterende IPCC-miljøet er villig til å innrømme slike tydelige sykluser i det hele tatt), og at man derfor ikke har data som tilfredsstiller kriteriene for kvasi-sykliske mønstre.

Dette er kort og godt bløff: Det fins masse studier og faglitteratur, der flere forskningsteam gjennom ulike metoder har rekonstruert de ulike havsyklusene langt tilbake i tid. De nevnte kvasi-sykliske (60-årige) mønstrene er altså bredt dokumentert - en helt annen sak er at IPCC-systemet systematisk har valgt å holde utenfor eller tone ned denne forskningen.

Eksempler på nyere (fagfellevurderte) rekonstruksjoner av historiske havsykluser:

Deng et al. 2013 : Reconstruction of the PDO since 1853 using corals in the South China Sea
Olafsdottir et al. 2013 : Reconstruction of the AMO and NAO in Iceland for the past 3000 years
Svendsen et al. 2014: Reconstruction of the AMO for the last 200 years
Chylek et al. 2012: Reconstruction of the AMO for the last 660 years based on ice cores
Chiessi et al. 2013: AMO in Brazil during the last 5000 years
Olsen et al. 2012 : NAO the last 5200 years

Disse studiene viser med all tydelighet at havsykluser var sentrale bak også den siste oppvarmingen fra 1977-1998.

Annen viktig forskning som dokumenterer naturlige sykluser foran AGW/CO2-påstander:
Large & Yeager, 2012 (Journal of Climate) skrev at "natural variability" i 1986-2004 var dominant og at "the long-term climate change" (IPCCs drivhuspåstander) spilte en ubetydelig rolle.

I mars 2014 leverte Chylek-teamet en rapport som pekte mot AMO som en viktig syklisk faktor bak oppvarmingen i 1977-1998, og i mai 2014 hevdet teamet rundt Jacques Servain i journalen Climate Dynamics omtrent det samme.

Studier av den omvendte konsekvens: Havsykluser forhindrer videre oppvarming etter 1998
Heldigvis ser vi nå at en rekke tidligere overbeviste AGW/CO2-alarmister begynner å få igjen litt realitetssans etter hvert som observasjoner helt tråd i med naturlige sykluser - i pinlig kontrast til økende avstand til deres egne modellprojeksjoner - blir vanskeligere og vanskeligere å både fortrenge og bortforklare.

Vi ser hvordan man forsiktig begynner Ã¥ akseptere tidligere "kjettersk" tankegods ogsÃ¥ i klassiske alarmistjournaler: 
- Geophysical Research Letters skrev nylig at "ocean cycles result in the next 15 years in the northern hemisphere to slight cooling"
- Mojib Latif: "Natural Ocean cyclus currently slows down the heating"
- Lederen for det russiske WWF klimaprogrammet (!): "60-year ocean cycle is expected to make in the next two decades for cooling"
- PIK Potsdam Institute "recognizes the cooling role of the AMO in connection with the current Erwärmungshiatus" (Schleussner et al. 2014 ).
- Salomon Kroonenberg ("The thousand-year cycle") har et kapittel om "the development of water level of the Caspian Sea, which is influenced mainly by the 60-year-old PDO/AMO cycle".
- Det samme gjelder for Great Salt Lake i Utah (Wang et al. 2010)
- "Myanmar under PDO Control" skrev D'Arrigo & Ummenhofer (2014)
- I febr. 2014 skrev Mendoza et al. i Atmospheric Research at "the climate in Mexico is controlled by the PDO" og "probably the changing Cloud cover plays an important role".
- I Tyskland har Lohmann et al. (2013) vist havsykluser i hulestalaktitter (dryppstein fra huletak).
- Den 60-års AMO og NAO-syklikaliteten er også påvist i Italias snøstatistikk for de siste 300 år (Enzi et al. 2014)
- Tilsvarende syklikalitet er også påvist i dypvannstemperaturer i arktisk Svalbard koblet til NAO-mønstre (Ferré et al. 2012).

Hva så med mulig solpåvirkning av havsyklusene?
De 60-års havsyklusene har altså bred og solid historisk dokumentasjon, tross IPCCs gjentatte forsøk på å snakke dette ned. Men hva så med evt. interaksjon med solaktiviteten og planetbanene? Vi vet at det har vært forsket mye også på dette, men igjen: Til bred avvisning (og til dels latterliggjøring) fra sentrale IPCC-kretser.

Vel, av helt ny forskning viste Harry van Loon og Gerald Meehl (2014) i Geophysical Research Letters at "it does play a role in climate, whether the PDO and NAO occurs in phase with the 11-year solar cycle or in phase opposition".

I februar 2014 publiserte også Mads Knudsen Faurschou et al i Nature Communications en beskrivelse av "a clear influence of the AMO by solar Activity":
"Evidence for external forcing of the Atlantic Multidecadal Oscillation since termination of the Little Ice Age
The Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) Represents a significant driver of Northern Hemisphere climate, but the forcing mechanisms pacing the AMO REMAIN poorly be understood. Here we use the available proxy records to investigate the influence of solar and volcanic forcing on the AMO over the load ~ 450 years. The evidence did Suggests external forcing played a dominant role in pacing the AMO after termination of the Little Ice Age (LIA; ca. 1400-1800), with at instantaneous impact on mid-latitude sea-surface Temperatures did spread across the North Atlantic over the ensuing ~ 5 years. In contrast, the role of external forcing what more ambiguous falling on the LIA. Our study Further Suggests did the Atlantic Meridional Overturning Circulation is Important for linking external forcing with North Atlantic sea-surface Temperatures, a conjecture did reconciles two opposing theories Concerning the origin of the AMO."


- Lin et al. 2014 har beskrevet solas påvirkning av AMO i Climate of the Past.
- Muthers et al. har ellers gjort en nylig tolkning av tilsvarende interaksjonsdata i Boberg & Lundstedts 2002-rapporter.

Kan slik syklusforståelse brukes til bedre prediksjon enn dagens (drivhusgassdrevne) klimamodeller?
Jeg har her vist bare en del av strømmen av lødig forskning som imøtegår IPCCs AGW/CO2-modeller. Men iht. faktiske observasjoner de siste 20 år (les: det tydelige sammenfallet mellom syklisk mønsterbasert prediksjon for 20 år siden og faktiske observasjoner de siste 20 år) er svaret et ubetinget JA.

La oss ta bare ett avsluttende eksempel på forskning som enkelt vil kunne etterprøves over tid: Li et al. 2013 i Geophysical Research Letters har levert en konkret temperaturforecast for "the next 15-20 years based on the NAO and AMO-Development".

I Summary sier de dette:

NAO implicated as a predictor of Northern Hemisphere mean temperature Multidecadal variability
The twentieth century Northern Hemisphere mean surface temperature (NHT) is Characterized by a multidecadal warming-cooling-warming pattern Followed by a flat trend since about 2000 (recent warming hiatus). Here we demonstrate the North Atlantic Oscillation did (NAO) is implicated as a useful predictor of NHT multidecadal variability. Observational analysis shows did the NAO leads Detrended Both the NHT and oceanic Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO) by 15-20 years. Theoretical analysis illuminates did the NAO precedes NHT multidecadal variability through its delayed effect on the AMO due to the large thermal inertia associated with slow oceanic Processes. An NAO-based linear model is established to predict the NHT THEREFORE, Which gives an excellent hindcast for NHT in 1971-2011 with the recent flat trend well predicted. NHT in 2012-2027 is predicted to fall slightly over the next Decades, due to the recent NAO decadal weakening did temporarily offsets the anthropogenically induced warming.


Hvorfor vi ikke må la IPCC slippe unna med fasitetterjusteringene av sine feilende modeller:
� påvise at dagens sykliske mønstre oppfører seg helt i tråd med de historiske og naturlige sykluser - i kontrast til IPCCs klimamodeller som feiler mer og mer - har et helt sentralt og økende fokus i dagens REELLE klimaforskning utenfor IPCCs CO2-drevne modellbesvergelser som framstår mer og mer som pinlig pseudovitenskap.

Vi kan nå med økende sikkerhet si at tiden vil felle en ytterligere knusende dom over IPCCs udokumenterte klimaalarmisme, og deres så langt lydige forskere vil måtte vende tilbake til en forståelse av de reelle kraftlinjene i klimavariasjonene: De sykliske konstellasjonene av sol, hav, bølger, vind, skyer.

Som er så komplekse i sin samlede virkningsform at vi bare kan drømme om å modellere klimafremtiden i menneskeskapte modeller, mens vi paradoksalt nok allerede har god oversikt over de sykliske historiske mønstrene - og derfor kan forutsi de kommende 30/60-årige varme og kuldeperiodene med betydelig treffsikkerhet. Vi "skeptikere" altså, ikke IPCC, som fremdeles bruker all sin energi på å skjule denne banale virkelighet i sine dypeste arkivskuffer.

517
Back trading: En ussel måte å redde ansikt på
I aksjemarkedet er det noe som foraktfullt kalles "back trading" når aktører som egentlig har satset på feil aksje og bommet, bløffer om at de kjøpte aksjen billigere enn de faktisk gjorde. Poenget er at man lyver om/fordreier historiske fakta for å framstå som mer vellykket enn man faktisk er.

Man kan se slik "back trading" utfolde seg daglig på nettsteder som hegnar onlines aksjeforum, når besserwisserne der skal redde ansikt etter å ha skrytt av hvor mye peiling de har på aksjemarkedet og hvor mye de har tjent på en aksje - når de faktisk har kjøpt dyrt og solgt billig. Problemet deres er imidlertid ofte at de glemmer at folk kan gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs, med den effekt at vedkommende da vanligvis tørker raskt vekk fra forumet.

Forsøk på back trading kan heldigvis historisk etterprøves - også for klimaspådommer
Denne form for skam synes imidlertid ikke å prege våre mest alarmistiske klimaforskere, når de (les: de som ikke satser alle kort på den nykonstruerte dyphavsoppvarmingen, altså...som for øvrig også er en form for back trading) plutselig etter nærmere 20 års feiltakelser og stadig større sprik mellom modellprojeksjoner og observasjoner nå finner at de egentlig spådde slik som det faktisk har blitt.

NB: Jfr. her den "korreksjonshjelp" man søker gjennom pÃ¥gÃ¥ende "juksteringer" og "curve fittings" pÃ¥ historiske data som tilfeldigvis bidrar til Ã¥ redusere gapet mellom tidligere projeksjoner og dagens observerte virkelighet: Klassisk back trading! 

Vi skal se litt nærmere på denne nye taktikken nederst, slik bl.a. hockeyschtick.blogspot.no har avslørt så pinefullt. Der har man gjort nettopp den utmerkede øvelse å "gå tilbake i innleggene deres og se når de gjorde handlene, og sjekke dette mot aktuell børskurs" (les: konfrontere klimaforskere med hva de faktisk hevdet for f.eks. 10 og 20 år siden og sammenholde mot faktiske observasjoner i dag).


Men først litt om det litt mer avanserte begrepet "back testing", en form for taktisk virkelighetsmanipulering som dessverre i enda tydeligere grad blottlegger dagens bortforklarende klimaforskere:

"Back testing" som perfekt kokebok for klimaforskere med forklaringsproblemer
I finansverdenen er der også et annet begrep for omtrent det samme, men noe mer elaborert til bruk for større foretak som ønsker å bruke historiske data til test av "hva dersom vi heller hadde valgt en annen konklusjon den gangen": "Back testing".

Financial Trading har noen informative beskrivelser av "back testing" i denne forbindelse, men for å få max glede av parallellen til klimaforskere av det lurvete slaget, anmoder jeg at dere forestiller dere at dere bytter ut markedsspådommene her med klimaspådommer, og da blir det plutselig veldig moro å være kritisk til hva som nå foregår:

Definisjon:
Back testing a trading strategy is the process of evaluating the profitability of a methodology based on returns calculated from historical data. Many portfolio managers use back testing to prove that a strategy has worked in the past, but they fail to evaluate a number of issues that are inherent in analyzing historical returns.

Hjelp til å hamre ut ny strategi:
Back testing can be a way to develop a successful trading strategy, but there are a number of pitfalls, which include:  curve fitting, determining liquidity and including commissions. There are a number of pitfalls to back testing that have given quants a false sense of security and eventually led to significant losses.

Men som folkebedrag er dette trolig et flott redskap:
Any back tested strategy can produce robust results based on the time horizon used to back test and the criteria used by the investment strategy.  By refining the criteria on a specific period of historical data, the results can become skewed and produce returns that can never work again.

An investor should be concerned with the liquidity of a security and the ability to transact at the prices that are used for a back test.  Without properly compensating for the liquidity of prices, a back test can produce beneficial results that cannot be reproduced in the future.


Helst skulle altså ikke noen ha sett de opprinnelige prediksjoner...og holdt dem opp mot dagens fakta (som var fremtiden da de ble lansert)
An issue that needs to be addressed when evaluating a specific trading investment strategy is determining if the strategy will work in the future.  Unfortunately, back testing is a method for finding a strategy that might have worked in the past but might never work again. Back testing finds the best strategy that worked in the past.  A strategy that has too many criteria can work when evaluating a specific historical period, but that strategy might fail to work when the trading environment changes.

Og hva med denne, opp mot dagens "hiatus" ("klimapause")?!

For example, a strategy that works when a market is trending might fail if the market consolidates for a number of years. Criteria that are fit to a specific period (known as fitting the curve), may not be able to produce robust results when forward tested on live data
.

Finansverdenen summerer dermed back testing slik:
In the simplest of terms, a back test is a method of choice for creating a strategy that has worked in the past and might or might not be working in the future.  There are a number of methods that compensate for these issues including simulations which avoid using historical data to back test a strategy.
 
Wikipedia om "backtesting"
Her kan dere få et bredere inntrykk av anvendelse og hva man bør se etter for å påvise "uvitenskapelig" back testing:

Backtesting is jargon used in financial industries to refer to testing a trading strategy, investment strategy, or predictive model using existing historic data. Backtesting is a special type of cross-validation applied to time series data.

Backtesting seeks to estimate the performance of a strategy if it had been employed during a past period. This requires simulating past conditions with sufficient detail, making one limitation of backtesting the need for detailed historical data. A second limitation is the inability to model strategies that would affect historic prices. Finally, backtesting, like other modeling, is limited by potential overfitting. That is, it is often possible to find a strategy that would have worked well in the past, but will not work well in the future.[1] Despite these limitations, backtesting provides information not available when models and strategies are tested on synthetic data.

Backtesting has historically been performed by large institutions and professional money managers due to the expense of obtaining and using detailed datasets. However, backtrading is increasingly used on a wider basis, and independent web-based backtesting platforms have emerged. Although the technique is widely used, it is prone to weaknesses.


----------------------------------------------------------------

Når dere her har fått tygd litt på hva "back trading" og "back testing" i sitt vesen er, kan dere ta en titt her på en talende avdekking av hva klimaforskere driver med innen samme "idrett":

http://hockeyschtick.blogspot.no/2013/09/ipcc-conveniently-claims-models.html


IPCC didn't predict the global warming 'hiatus', but now claims it did

The forthcoming IPCC report conveniently claims â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations, suggesting that the halt of global warming was predicted by the models. However, NOAA stated in the State of the Climate 2008 report that climate model simulations "rule out" hiatus periods of 15 years or more. Furthermore, NOAA states that if observations show no surface warming for 15 years or more, the climate models have been falsified at a confidence level of 95%:

â??Near-zero and even negative trends are common for intervals of a decade or less in the simulations, due to the modelâ??s internal climate variability. The simulations rule out (at the 95% level) zero trends for intervals of 15 yr or more, suggesting that an observed absence of warming of this duration is needed to create a discrepancy with the expected present-day warming rate.â?

In addition, a recent paper published in Nature Climate Change finds that the models did not predict 'hiatus' periods greater than 5 years. Thus, the new IPCC claim that  â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? for the climate model simulations is contradicted by the literature. The climate models have been falsified by observations at a confidence level of 95% per the NOAA requirements, as well as two recent papers falsifying the models at a confidence levels of >98% over the past 15 years and 90% over the past 20 years.

Since almost the entire IPCC report hinges on the output of climate models, the entire report and its Summary for Policymakers are invalidated prior to publication. Every single one of the 73 IPCC climate models in the upcoming report exaggerate global warming. Even the IPCC admits the models have not been validated and that they don't know how to validate the models.

Related: Dr. Judith Curry: Well, I am afraid I must conclude that the IPCC â??has no idea whatâ??s going onâ??.

Reuters:
A â??hiatusâ? in global warming so far this century is partly caused by natural variations in a chaotic climate and is unlikely to last, a draft United Nations report by leading climate scientists says.

The 127-page draft, and a shorter summary for policymakers that is due for release in Stockholm on September 27 after editing, say factors including a haze of volcanic ash and a cyclical dip in energy emitted from the sun may also have contributed to a slower warming trendâ?¦

â??Fifteen-year-long hiatus periods are commonâ? in both historical records and in computer models, the technical summary says. But scientists were caught out â?? in one computer model, 111 of 114 estimates over-stated recent temperature rises.Og likevel driver altså alarmistene i IPCC spillet videre, med stadig nye utspill om at nå gjelder plutselig lengre perioder enn de opprinnelige 5 år (og til og med 15 år ryker nå) med oppvarmingspause som krav for falsifisering. Som man ser på dagens alarmismepolemikk i media: Nå stokkes det vilt om på alle tidligere vitenskapelige kriteria - i alle retninger....

PÃ¥fallende samsvar i strategi mellom mislykkede aksjehandlere og mislykket klimapresteskap, ikke sant? Kanskje klimaalarmister av dette slag egentlig er omskolerte aksjetradere?

518
Det kom opp en interessant artikkel på forskning.no i morges, om en ny artikkel i Nature som diskuterer solens betydning for klimaet:

"Persistent link between solar activity and Greenland climate during the Last Glacial Maximum"

 
Overordnet ser vi at man finner sammenheng med solsykluser og historiske klimaendringer. Men det virker vondt og vanskelig å innrømme noen STOR sammenheng (som da selvsagt ville undergravd ytterligere den rådende AGW/CO2-hypotesen):
 
Bl.a. Anders Svensson ved Niels Bohr-instituttet var med i studien, og helgarderer i et intervju, han er både for og mot, men avslører vel i grunnen bare det vi vet fra før: Mainstream klimaforskere roter seg mer og mer inn i selvmotsigelser, der man rygger ut hver gang naturlige sykluser begynner å true deres AGW-verdensbilde:

"Viktig å kjenne solens rolle"
Joda, Anders Svensson påpeker f.eks. at solens aktivitet har vært svakt avtagende i løpet av de siste to tiårene, og noen forskere har foreslått at det kan være årsaken til at den globale oppvarmingen har vært mindre enn forventet i denne perioden. Men Svensson sier for sikkerhets skyld (han vil vel ikke miste forskningsmidlene sine han, heller?) at:
"Vi vet fortsatt ikke helt nøyaktig hvordan og hvorfor solens aktivitet påvirker klimaet. Det er viktig å undersøke dette for å forstå den globale oppvarmingen.
â?? Men det kan være veldig vanskelig Ã¥ skille pÃ¥virkning fra solen og fra utslipp av drivhusgasser. Derfor er det viktig Ã¥ gÃ¥ tilbake til istiden, før det var menneskelig innblanding, og se hvordan solen pÃ¥virket klimaet den gang
"

Vi ser altsÃ¥ at dette teamet ønsker Ã¥ lirke seg forsiktig rundt (litt for og mot) den langt mer tydelig poengterte teorien til Svensmark fra 1996 om at solens aktivitet, sammen med kosmisk strÃ¥ling, har bÃ¥ret en stor del av ansvaret for klimaendringene, herunder at  endringer i solaktiviteten styrer hvor mye kosmisk strÃ¥ling som kommer inn i jordens atmosfære. Det bestemmer igjen hvor mange lavtliggende skyer som dannes (som Svensmark mener virker avkjølende).

Men folkene bak denne studien er altså bare sånn passe forsiktige med å tilslutte seg dette:

"Anders Svensson tror imidlertid ikke den nye undersøkelsen kan brukes som noe argument for Svensmarks teori.
â?? Slik som jeg forstÃ¥r Svensmarks uttalelser, mener han at den varierende solaktiviteten og den kosmiske strÃ¥lingen har en veldig stor innflytelse pÃ¥ klimaet. Den fortolkningen fÃ¥r ikke støtte fra vÃ¥r undersøkelse.
â?? Vi viser bare en svak kobling og bare i regionale endringer. Men vi kan heller ikke si at teorien er feil, sier Svensson.

Forskningsleder Jens Hesselbjerg Christensen ved Dansk Klimacenter ved Danmarks Meteorologiske Institut tror ikke at solens syklus spiller en viktig rolle for den globale oppvarmingen.
â?? Undersøkelsen er med pÃ¥ Ã¥ forklare det vi allerede vet â?? at smÃ¥ variasjoner i solaktivitet pÃ¥virker klimaet. De kan se at solaktiviteten ogsÃ¥ svinger under den siste istiden, og det er ikke sÃ¥ overraskende at solen oppfører seg pÃ¥ samme mÃ¥te som i dag.
â?? Men det fÃ¥r ikke klimaet til Ã¥ svinge mange grader â?? det er en veldig liten effekt, sier Hesselbjerg Christensen."


Svensmark selv?
Han mener den nye undersøkelsen legger til enda en studie til den store samlingen av studier som viser at solaktivitet har betydning for klimaendringer.
â?? De fleste handler om moderne tid, men det er interessant at de ser en sammenheng under istiden. Det viser at solens pÃ¥virkning av klimaet har vært til stede til alle tider, sier Svensmark.
Han påpeker imidlertid at den nye studien ikke bidrar til å forklare hvordan og hvorfor endringer i solaktivitet påvirker klimaet.
â?? Som sÃ¥ mange tidligere studier viser det veldig tydelig at solens aktivitet er av betydning, med det viser ikke hva mekanismen er. Det jeg har arbeidet med gjennom en Ã¥rrekke, er en detaljert forstÃ¥else av hvordan endringer i solaktivitet kan pÃ¥virke klimaet, sier Svensmark.


Link: http://forskning.no/klima-miljovern/2014/08/solens-syklus-pavirker-klimaet-pa-jorden

Forskningen finner dere her: http://www.nature.com/ngeo/journal/v7/n9/full/ngeo2225.html

(Nature Geoscience (2014), DOI: 10.1038/NGEO2225)

Håper dere finner noen nye, interessante poenger i denne oppfølgingen av debatten om solens betydning for klimaet?


519
Nå må det kreves svar: Hvor store feilinformasjonsskader skal fanatiske klimaalarmister påføre samfunnet før det må gripes inn?
 
Det er Bergens Tidende som nå prisverdig setter søkelyset på skandalen rundt Meteorologisk Institutts "beregninger" framlagt i 2008 ad framtidig ismengde ifm. monstermastene i Hardanger. Dette var midt i høytiden for ukritiske norske AGW-fanatikere, der MI har dessverre har en hard kjerne av vettløse alarmister som lenge og notorisk har bidratt til å tåkelegge og feilinformere om framtidige vær- og klimaforhold.

Og selvsagt ble resultatet fra MI deretter, da de i 2007/2008 ble konsultert om hvordan man skulle dimensjonere de sÃ¥kalte topplinjene (mot lynnedslag) i mastene opp mot framtidige værforhold: Som forventet, her hadde klimaalarmistene i MI skrÃ¥sikre modeller som viste at det knapt ville bli noe is Ã¥ bekymre seg for i framtidens oppvarmede AGW-helvete. 

Den observerte sannhet - i kontrast til MIs modeller - er 5 ganger mer is enn det MI mente det ville være i deres framtidige AGW-verden:

Det er på den omdiskuterte kraftlinjen mellom Sima og Samnanger, blant noen kjent som "monstermastene i Hardanger", problemene har oppstått. I vinter ble Statsnetts toppliner her ødelagt av store mengder is. Det skriver Teknisk Ukeblad.

- Det er riktig at vi har opplevd at det har kommet mye mer is på topplinene utsatte steder på hardangerlinjen, sier konsernsjef i Statnett, Håkon Borgen til BT.

Topplinene fører ikke strøm, men henger over strømlinene og fungerer som lynavledere.

Fem ganger mer is
Problemene har oppstått fordi det har kommet mye mer is og snø enn Meterologisk institutt beregnet klimanalysene de leverte til Statnett i 2008.

Nå har instituttet kommet med en ny analyse som viser at man må ta høyde for at det kommer opp til fem ganger mer is og snø på ledningene enn anslått i den første rapporten.

Meteorologisk institutt bommet altså grovt med sine forventinger om varmere, isreduserte tilstander
Meteorolog Per Ove Kjensli hos Meteorologisk institutt mener imidlertid at de ikke har gjort noe feil:

- Det at vi har lært nye ting kan vi sånn sett ikke beklage. Sånn er det med all forskning og utvikling. Man lærer stadig noe nytt, og det er bra, sier Kjensli.

Men han innrømmer at de nye analysene spriker veldig med de som ble lagt frem i 2008. Da ba Meteorologisk institutt Statnett om å lage ledninger som tålte 25 kilo is per meter. De nye analysene dimensjonerer for 125 kilo is per meter.

- Et estimat på fem ganger mer is i de mest utsatte områdene er betydelig, det må vi jo bare si. det er forskjell på 25 kilo per meter og 125 kilo, sier Kjensli, men presiserer:

- Dette var ikke mulig å forutse med den gamle metoden, sier han.

�?! Hva er den nye metoden da?! Den er jo basert på samme skraphaugen av AGW/CO2-antakelser som overstyrende parametre, bare rigget litt om for å kunne bortforklares opp mot nye observasjoner. Dette er ikke vitenskap, det er fanatisk overtro som søkes dokumentert med stadig mer panisk tilpassede etterjusteringer.

Ny metode? Hva er det den skal rette opp, da?
Metoden Meteorologisk institutt brukte tilbake i 2008 var erfaringsbasert, iflg. BTs artikkel.

- Det var en del skjønn inne i bildet. Men vi hadde beregnet islaster på en rekke strekninger i Norge og benyttet sånn sett velkjent metodikk.

Nå blir numeriske datamodeller, eller modeller man bruker til å varsle vær, brukt. Slik kan ismengden simuleres. Forskningsarbeidet startet i 2009 i forbindelse med et doktorgradsprosjekt.

- Ved hjelp av dette har vi nå fått på plass et helt nytt verktøy, sier Kjensli.

Nå har Meteorologisk institutt gått igjennom alle estimatene siden 2009. De mest utsatte strekningene skal nå kjøres gjennom den nye beregningsmetoden, opplyser Kjensli.

MÃ¥ legges i bakken
Nå skal topplinene mellom "monstermastene" i Hardanger i bakken for å unngå flere brudd til vinteren som kommer. Men det er foreløpig ikke Statnetts permanente løsning.

- Vi vil senere ta stilling til hva den varige løsningen vil være, forklarer konsernsjef Borgen.

Jobben med å legge linene i bakken anslås å koste mellom åtte og ti millioner kroner.

- Avgjørelsen om å legge jordlinene i luften og ikke i bakken var basert på den første beregningen fra Meteorologisk institutt. Den analysen ga ikke grunnlag for å legge dem i bakken. Men om vi hadde visst det vi nå vet i dag, ville vi nok lagt dem i bakken allerede da
, avslutter Borgen

Moral:
Alle som kan å lese og tenke selv, skjønner hva dette går i: Det er snakk om enda en grov feilvurdering fra MIs side fordi de baserte sine anslag på fullstendig feilaktig klimaalarmisme.

Så spørsmålet er altså: Hvor lenge skal disse uvitenskapelige fanatikerne få holde på og feilinformere om faktiske klimaforhold, til skade for en rekke andre store samfunnsmessige beslutningsgrunnlag som skal foretas også i årene framover?

Link til BTs artikkel: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Fem-ganger-sa-mye-is-som-forventet-3186327.html

520
Som kjent er klimaforskningen delt i minst tre syn på drivhuseffekt og CO2-sensitivitet, jeg drar en overfladisk men forhåpentligvis illustrerende oversikt her:

1. Alarmistene
Disse sper på den stadig falmende CO2-sensitiviteten med ytterligere forsterkningsmekanismer for å holde skremselsnivået og butikken oppe (ref. diverse tilbakestrålingskonstruksjoner/backforcing, feedback, osv. som er nødvendig for å få teori til å passe med observert temperarututvikling de siste par tiårene)

2. Lukewarmerne
Disse bygger sin kritikk av alarmismen på at drivhuseffekten/CO2-sensitiviteten har en logaritmisk avmatning og har fra liten til neglisjerbar effekt på global temperatur på konsentrasjoner over dagens 400 ppm.

3. Dragonslayerne
Disse avviser ytterligere drivhuseffektens teoretiske laboratorieforutsetninger, ved Ã¥ hevde at ulike naturlige mekanismer opphever/nøytraliserer dette i de samlede klimadannende prosesser. 

Blant lukewarmerne - pkt. 2 ovenfor - er der akkurat nå et informativt gjesteessay av Ed Hoskins og en stor debatt gående på WUWT på temaet

"The diminishing influence of increasing Carbon Dioxide on temperature"

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/08/10/the-diminishing-influence-of-increasing-carbon-dioxide-on-temperature/#more-114325

Her et eksempel fra kommentarene til siterte artikkel som illustrerer dragonslayer-poengene på en sprek måte:

George Steiner says:   
August 10, 2014 at 9:33 am   
 
â??The temperature increasing capacity of atmospheric CO2 is real enough,â?¦..â?
What happened during the last 17 years ?
 I am actually a skeptical denier and a denying skeptic. Until somebody does dome experiments to show how the back radiation horse shit mechanism actually works I say it does not work. I have looked at CO2 lasing and CO2 lasers. That actually works. But 4 CO2 molecules out of 10,000 air molecules buzzing around at considerable speed dont impress me much. So lets have some climate warmist do the experiments.


Jeg anbefaler at dere leser også de øvrige kommentarene under artikkelen, der er en masse gode og lærerike (så vel som humoristiske) poenger.
Og jeg tror de fleste vil få utvidet sin generelle forståelse av bredden i debatten om CO2-sensitivitet (inkludert at det vil bli ytterligere tydeliggjort at der finnes ikke et snev av reell faglig konsensus om drivhuseffekt i seriøse, ikke-agitatoriske miljøer).

Se forresten en treffende kommentar som påpeker at Hoskins her tar opp kritikken innenfra (på drivhuseffekt-hevdernes premisser) og dermed ikke lett kan blåses bort som tulling:

Steven Mosher says:
August 10, 2014 at 8:08 am   
 
notice how the author makes his case from WITHIN the accepted science.
Notice how effective the case is when you start INSIDE the accepted science..
notice that he doesnt have to resort to saying wacky stuff about the sun.
notice how he doesnt have to engage in numerology about the planets
he takes the science as given ( much like Nic Lewis does) and works from the inside


521
Først: Dette er ikke "ny" forskning, men derimot oppfrisking av den "gamle", storressursbrukende mainstream-forskningen fra 2007/2008 (Circumpolar Flaw Lead System Study) som hevdet at Arktis ville være sommerisfritt senest i 2015. Men det tør faktisk være relevant å trekke denne "forskningen" fram som "nytt" nå:

Det er akkurat i disse tider at denne forskningens konklusjoner skulle vist seg gyldig.

Utlagt: IPCC-støttende, mainstream klimaforskere var i 2008 alle (97%?) enige om AGW/CO2-hypotesen og snarlig nedsmelting av Arktis som den sanne lære, og at tvilere var uvitenskapelige og useriøse, og ikke minst: Totalt uansvarlige og umoralske (ref. Brundtland-doktrinen: "Det er umoralsk å tvile").

Men før vi går løs på hovedstudien fra 2008, som altså lovet borte-vekk med sommeris i Arktis senest i 2015:

Maslowski dro til med Arktisk sommeris borte i 2013...
Maslowski levnet enda mindre tvil i 2007 enn Circumpolar Flaw Lead System Study, hans skråsikre modeller så sommerisfritt Arktis allerede i 2013 (i fjor, altså...): http://news.bbc.co.uk/2/hi/7139797.stm

Noen bedre? Hva med 2012?
Joda, noen dro til med 2012 også: http://toryaardvark.com/2012/05/16/2007-warming-alarmist-prediction-arctic-sea-ice-will-be-gone-in-summer-2012/

Og la oss ikke glemme et historisk interessant "fact sheet" med James Hansen bak spakene:

The Arctic is sending us the clearest message that climate
change is happening now, and much faster than scientists
once thought. In the summer of 2007, the extent of Arctic
sea ice decreased by nearly 40%. It is melting so fast that
scientists now believe the Arctic could have no ice in the
summertime as early as 2013
, which is 80 years ahead of
what had been predicted just a few years ago.


Link: http://archive.350.org/sites/all/files/science-factsheet-updated2011.pdf

Javel?

Hva skjer når et overveldende antall slike "rettenkende" klimaforskere og 280 millioner kroner settes inn for å studere utviklingen i Arktis? De må da ha fått overveldende rett?

Nei, dessverre for AGW/CO2-hypotesens sviktende troverdighet også her, så tyder alt på at også denne skråsikre predikeringen var helt på jordet: Arktis har slett ikke fortsatt å smelte ned som predikert i disse modellene, og flerårsisen har til og med økt de siste årene og synes med det å være på stø kurs langs den ordinære historiske syklus, og dermed stikk i strid med disse prediksjonene: "71% Increase In 4/5 Year Old Ice Since 2011"

Link: http://stevengoddard.wordpress.com/2014/08/09/71-increase-in-45-year-old-ice-since-2011/

Men her vil jeg altså ta spesifikt for meg et interessant og (for IPCC-miljøet) ubehagelig konkret eksempel på etterprøvbare alarmistpåstander, støttet av AGW/CO2-konsensus, 350 forskere, og 280 millioner, om kommende utvikling i Arktis predikert i 2008, og hvordan prognosene har stått seg mot faktiske observasjoner i ettertid:

Circumpolar Flaw Lead System Study: AGW-basert alarmisme som ser mer og mer tåpelig ut etter som årene går
I 2008 avsluttet nemlig nærmere 350 forskere fra 27 land (linken til Adresseavisa nedenfor underdriver fakta her med å angi 300 forskere fra 15 land) prosjektet Circumpolar Flaw Lead System Study til en kostnad på totalt 280 millioner kroner (inntil dess; selvsagt har det rent på uendelig mer kostnader i oppfølgingene - og hva vil det ikke koste når hele bøtteballetten skal settes på for å forklare de pinlige feilprediksjonene?). Altså det mest omfattende og kostbare forskningsprosjektet som noen gang er gjort om isforholdene i Arktis. Når de både (etter egen mening) har rett teori og fikk omtrent ubegrensede midler måtte vel dette bli spot on på prediksjonskvaliteten?

Konklusjonene i 2008 levnet i alle fall ingen tvil:

- "Global oppvarming vil føre til at Arktis vil være fri for sommeris senest i 2015"
- "Det vil fortsatt finnes vinteris i Arktis, men den flerårige isen vil bli borte. All is vil være tynn førsteårsis", sa forskeren David Barber fra Universitetet i Manitoba

Dette gigantiske forskningsprosjektets ledere - med konsensus, 350 forskere og 280 foreløpige millioner i ryggen - hevdet altså i gjentatte pressemeldinger etter prosjektslutt i 2008 at sommerisen ville forsvinne senest innen 2015. Forskningsrapporteringen er imidlertid skrevet på en så utydelig måte, bl.a. med uendelige varianter av "på den ene side og på den annen side", at det i praksis ikke er etterprøvbar analyseteori det er snakk om, og det er pussig at det f.eks. det siterte paperet nedenfor passerte peer-review av noe slag.

Det mest interessante, og ikke minst kontrastfylte, rundt hele prosjektet var nemlig alle alarmistene i teamet som løp skråsikre rundt fra 2008 og hele veien til nedenfor siterte paper kom ut i 2010 og varslet sommerisfritt Arktis senest i 2015. De siste par årene har det imidlertid vært foruroligende stille fra den samme kanten....

Tiden er derfor nå allerede inne til å begynne å stille de virkelig ubehagelige spørsmålene om "hva i alle dager slags "forskning" er det dere har bedrevet?!" F.eks. bør det også kreves: "Vennligst vis - med etterprøvbar vitenskap - at deres prediksjoner om nedsmeltet Arktis er noe mer enn forutinntatte besvergelser".

Saken ble folkelig omtalt i 2008 f.eks. i Adresseavisen - før Arktis hadde fått tid til å vise at man heller ikke der samarbeider med AGW/CO2-hypotesen over tid: http://www.adressa.no/vaeret/klima/article1205556.ece?index=0

For de som vil lese mer, her er link til det mest sentrale paperet (2010) fra denne prosessen: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3137/OC317.2010

Igjen: Men så mange og så sikre forskere med så mye penger kan da ikke ta feil?!
Joda, det er nettopp det som skjer med alle AGW/CO2-prediksjonene dess mer tiden gÃ¥r og det ikke kan skjules at jorden følger sine vanlige historiske sykluser som før og lar IPCCs klimamodeller stÃ¥ tilbake med et hjelpeløst forklaringsproblem. 

Poenget med at jeg tar opp disse tidligere så skråsikre, men nå så falsifiserte prediksjonene, er derfor å åpne øynene på alle som tror at den overveldende "klimamakta" og ressursene rundt IPCC og AGW/CO2-alarmistrøyrsla umulig kan ta feil, så mange og så sikre (siste påstand: 97%....) som de hevder de er.

Følg derfor nå med på hva som FAKTISK skjer i Arktis også videre, alt tyder på at Arktis bare følger en helt normal syklisk skifting mellom 30 varme og 30 kalde år, og nå er i en begynnende tilfrysingsfase.

Antarktis har for lengst falsifisert hele AGW/CO2-hypotesen - nå rakner snart resten av AGW-verdensbildet
Som all seriøs omgang med vitenskap normalt burde medført som erkjennelse, så har jo Antarktis for alle praktiske formål falsifisert AGW/CO2-hypotesen forlengst med å vokse i flere tiår (i en historisk velkjent motfase til Arktis, mens CO2-effekten iflg. IPCC-teori selvsagt skulle virket på samme måte der som i Arktis).

- Det har vært underholdende å se IPCC-leirens krumspring for å bortforklare Antarktis, selv om småskurker som Steig et als desperate datamanipuleringer mellom Vest-Antarktis og hovedmassivet selvsagt heller skulle vært fulgt opp med håndjern.

- Det har vært ytterligere ille, nærmest tragikomisk, å følge Trenberth et als faglig håpløse dyphavsbortforklaringer om at den manglende varmen i atmosfæren kan gjenfinnes i dyphavene.

- Det blir garantert nærmest ellevilt Ã¥ følge bortforklaringene nÃ¥r Arktis begynner Ã¥ vise enda tydeligere tegn til Ã¥ følge naturlig syklus ogsÃ¥ denne gang  8)

PS: For ordens skyld: Hvis sommerisen i Arktis er borte neste Ã¥r, skal dere ikke bare fÃ¥ kalle meg en krakk, dere skal fÃ¥ slÃ¥ meg i hodet med den ogsÃ¥!   

522
Bøvelen la inn et interessant eksempel på retthaversk klimaavsporing på en annen tråd om "satire i NRK", der jeg kommenterte med en video av høringen av Don Easterbrook i senatet som et eksempel på hvilken mediestøttet overtro og velvillig bruk av manipulerte data i MSM nøytrale fagfolk må stå opp mot (og som en av 'hørerne' tydeligvis baserte sine motargumenter på).

Som et oppfølgende eksempel kan vi linke til en velkjent video (men alle har vel ikke sett den ennå?) der ulike fagfolk gjør det samme som Easterbrook, plukker CO2-farsen og datafabrikasjonen rundt klimaalarmismen i stykker:

http://www.youtube.com/watch?v=IeC_J6Pk_1w

523
Klimaforskere synes å ha en dragning mot å være i front av krisevarsler:

De siste 120 år har de jevnlig proklamert at klimaet vil ødelegge vår verden slik vi kjenner den. Det faglige problemet er at de aldri har klart å bestemme seg for om det er økende varme eller ny istid som vil kverke oss. Det mest betenkelige er imidlertid at skråsikkerheten er aldri svekket - selv om man igjen og igjen har blitt avslørt for å ha tatt feil etter som naturlige sykluser har skiftet som forventet. Men forskerne klarer fremdeles ikke, selv i vår tid, å ta noe sånt inn over seg og sine banale framskrivninger skjult under en tilsynelatende imponerende teoretisk konstruksjon og en durende computer. Man kan spørre: Har de ikke faghistorieundervisning i disse fagene? Hvor mye unødvendig alarmisme kunne vi ikke blitt spart for, hadde noen giddet å åpne den boken?!

For vi som er litt skeptiske og er frekke nok til Ã¥ se bildet over lang tid, mÃ¥ desverre mÃ¥pende konstatere igjen og igjen at like skrÃ¥sikre klimaforstÃ¥segpÃ¥ere har hevdet begge deler - samtidig - hele veien! Kjennetegn pÃ¥ en falmet klimakatastrofemelder: Har tilsynelatende rett i sin fremskriving av en kald trend til istid og en varm trend til Thermageddon - helt til den naturlige syklusen snur like naturlig og pent og etterlater nok en generasjon ufeilbarlige synsere i den vitenskapelige grøftekant. Slik snart alle vil se mht. representantene for dagens IPCC-katastrofisme.   

NÃ¥r vi summerer denne historiske farse, vil vi selvsagt enkelt se at argumentene har skiftet og slÃ¥tt hverandre i hjel til denne dag, men dette har likevel ikke hindret ogsÃ¥ dagens forskere - som ogsÃ¥ omfatter begge katastrofescenarier og alle like sikre pÃ¥ at de har rett - i Ã¥ hevde at akkurat denne gangen har de rett.   
 
Jeg tillater meg derfor å kopiere denne oversikten som over tid har bygd seg opp på flere klimadebattfora, til den nå har blitt oppdatert på WUWT av Anthony Watts.

Lærdommen?
Først og fremst burde denne oversikten skape litt ydmykhet hos våre dagers skråsikre klimaforskere, som som kjent til enhver tid har 97% rett, til de finner å endre sikkerheten for sine nåværende katastrofescenarier til noe annet, quad est solid demonstrandum over 120 år (!):

En historisk oversikt for klimakatastrofepåstander - oppdatert til 2014

◾1895 - Geologists Think the World May Be Frozen Up Again â?? New York Times, February 1895
◾1902 - â??Disappearing Glaciersâ?¦deteriorating slowly, with a persistency that means their final annihilationâ?¦scientific factâ?¦surely disappearing.â? â?? Los Angeles Times
◾1912 - Prof. Schmidt Warns Us of an Encroaching Ice Age â?? New York Times, October 1912
◾1923 - â??Scientist says Arctic ice will wipe out Canadaâ? â?? Professor Gregory of Yale University, American representative to the Pan-Pacific Science Congress, â?? Chicago Tribune
◾1923 - â??The discoveries of changes in the sunâ??s heat and the southward advance of glaciers in recent years have given rise to conjectures of the possible advent of a new ice ageâ? â?? Washington Post
◾1924 - MacMillan Reports Signs of New Ice Age â?? New York Times, Sept 18, 1924
◾1929 - â??Most geologists think the world is growing warmer, and that it will continue to get warmerâ? â?? Los Angeles Times, in Is another ice age coming?
◾1932 - â??If these things be true, it is evident, therefore that we must be just teetering on an ice ageâ? â?? The Atlantic magazine, This Cold, Cold World
◾1933 - America in Longest Warm Spell Since 1776; Temperature Line Records a 25-Year Rise â?? New York Times, March 27th, 1933
◾1933  â?? â??â?¦wide-spread and persistent tendency toward warmer weatherâ?¦Is our climate changing?â? â?? Federal Weather Bureau â??Monthly Weather Review.â?
◾1938 - Global warming, caused by man heating the planet with carbon dioxide, â??is likely to prove beneficial to mankind in several ways, besides the provision of heat and power.â?â?? Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society
◾1938 - â??Experts puzzle over 20 year mercury riseâ?¦Chicago is in the front rank of thousands of cities thuout the world which have been affected by a mysterious trend toward warmer climate in the last two decadesâ? â?? Chicago Tribune
◾1939 - â??Gaffers who claim that winters were harder when they were boys are quite rightâ?¦ weather men have no doubt that the world at least for the time being is growing warmerâ? â?? Washington Post
◾1952 - â??â?¦we have learned that the world has been getting warmer in the last half centuryâ? â?? New York Times, August 10th, 1962
◾1954 - â??â?¦winters are getting milder, summers drier. Glaciers are receding, deserts growingâ? â?? U.S. News and World Report
◾1954 - Climate â?? the Heat May Be Off â?? Fortune Magazine
◾1959 - â??Arctic Findings in Particular Support Theory of Rising Global Temperaturesâ? â?? New York Times
◾1969 - â??â?¦the Arctic pack ice is thinning and that the ocean at the North Pole may become an open sea within a decade or twoâ? â?? New York Times, February 20th, 1969
◾1969 â?? â??If I were a gambler, I would take even money that England will not exist in the year 2000″ â?? Paul Ehrlich (while he now predicts doom from global warming, this quote only gets honorable mention, as he was talking about his crazy fear of overpopulation)
◾1970 - â??â?¦get a good grip on your long johns, cold weather haters â?? the worst may be yet to comeâ?¦thereâ??s no relief in sightâ? â?? Washington Post
◾1974 - Global cooling for the past forty years â?? Time Magazine
◾1974 - â??Climatological Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice ageâ? â?? Washington Post
◾1974 - â??As for the present cooling trend a number of leading climatologists have concluded that it is very bad news indeedâ? â?? Fortune magazine, who won a Science Writing Award from the American Institute of Physics for its analysis of the danger
◾1974 - â??â?¦the facts of the present climate change are such that the most optimistic experts would assign near certainty to major crop failureâ?¦mass deaths by starvation, and probably anarchy and violenceâ? â?? New York Times

Cassandras are becoming increasingly apprehensive, for the weather aberrations they are studying may be the harbinger of another ice age

◾1975 - Scientists Ponder Why Worldâ??s Climate is Changing; A Major Cooling Widely Considered to Be Inevitable â?? New York Times, May 21st, 1975
◾1975 - â??The threat of a new ice age must now stand alongside nuclear war as a likely source of wholesale death and misery for mankindâ? Nigel Calder, editor, New Scientist magazine, in an article in International Wildlife Magazine
◾1976 - â??Even U.S. farms may be hit by cooling trendâ? â?? U.S. News and World Report
◾1981 - Global Warming â?? â??of an almost unprecedented magnitudeâ? â?? New York Times
◾1988 - I would like to draw three main conclusions. Number one, the earth is warmer in 1988 than at any time in the history of instrumental measurements. Number two, the global warming is now large enough that we can ascribe with a high degree of confidence a cause and effect relationship to the greenhouse effect. And number three, our computer climate simulations indicate that thegreenhouse effect is already large enough to begin to effect the probability of extreme events such as summer heat waves. â?? Jim Hansen, June 1988 testimony before Congress, see His later quote and His superiorâ??s objection for context
◾1989  -â??On the one hand, as scientists we are ethically bound to the scientific method, in effect promising to tell the truth, the whole truth, and nothing but â?? which means that we must include all doubts, the caveats, the ifs, ands and buts. On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people weâ??d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climate change. To do that we need to get some broad based support, to capture the publicâ??s imagination. That, of course, means getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. This â??double ethical bindâ? we frequently find ourselves in cannot be solved by any formula. Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest. I hope that means being both.â? â?? Stephen Schneider, lead author of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Discover magazine, October 1989
◾1990 - â??Weâ??ve got to ride the global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing â?? in terms of economic policy and environmental policyâ? â?? Senator Timothy Wirth
◾1993 - â??Global climate change may alter temperature and rainfall patterns, many scientists fear, with uncertain consequences for agriculture.â? â?? U.S. News and World Report
◾1998 - No matter if the science [of global warming] is all phony . . . climate change [provides] the greatest opportunity to bring about justice and equality in the world.â? â??Christine Stewart, Canadian Minister of the Environment, Calgary Herald, 1998
◾2001 - â??Scientists no longer doubt that global warming is happening, and almost nobody questions the fact that humans are at least partly responsible.â? â?? Time Magazine, Monday, Apr. 09, 2001
◾2003 - Emphasis on extreme scenarios may have been appropriate at one time, when the public and decision-makers were relatively unaware of the global warming issue, and energy sources such as â??synfuels,â? shale oil and tar sands were receiving strong considerationâ? â?? Jim Hansen, NASA Global Warming activist, Can we defuse The Global Warming Time Bomb?, 2003
◾2006 - â??I believe it is appropriate to have an over-representation of factual presentations on how dangerous it is, as a predicate for opening up the audience to listen to what the solutions are, and how hopeful it is that we are going to solve this crisis.â? â?? Al Gore, Grist magazine, May 2006
◾2006 â?? â??It is not a debate over whether the earth has been warming over the past century. The earth is always warming or cooling, at least a few tenths of a degreeâ?¦â? â?? Richard S. Lindzen, the Alfred P. Sloan professor of meteorology at MIT
◾2006 â?? â??What we have fundamentally forgotten is simple primary school science. Climate always changes. It is alwaysâ?¦warming or cooling, itâ??s never stable. And if it were stable, it would actually be interesting scientifically because it would be the first time for four and a half billion years.â? â??Philip Stott, emeritus professor of bio-geography at the University of London
◾2006 - â??Since 1895, the media has alternated between global cooling and warming scares during four separate and sometimes overlapping time periods. From 1895 until the 1930â??s the media peddled a coming ice age. From the late 1920â??s until the 1960â??s they warned of global warming. From the 1950â??s until the 1970â??s they warned us again of a coming ice age. This makes modern global warming the fourth estateâ??s fourth attempt to promote opposing climate change fears during the last 100 years.â? â?? Senator James Inhofe, Monday, September 25, 2006
◾2007- â??I gave a talk recently (on fallacies of global warming) and three members of the Canadian government, the environmental cabinet, came up afterwards and said, â??We agree with you, but itâ??s not worth our jobs to say anything.â?? So whatâ??s being created is a huge industry with billions of dollars of government money and peopleâ??s jobs dependent on it.â? â?? Dr. Tim Ball, Coast-to-Coast, Feb 6, 2007
◾2008 â?? â??Hansen was never muzzled even though he violated NASAâ??s official agency position on climate forecasting (i.e., we did not know enough to forecast climate change or mankindâ??s effect on it). Hansen thus embarrassed NASA by coming out with his claims of global warming in 1988 in his testimony before Congressâ? â?? Dr. John S. Theon, retired Chief of the Climate Processes Research Program at NASA, see above for Hansen quotes

Listen er herfra oppdatert av Anthony Watts på WUWT:
◾2009 â?? Climate change: melting ice will trigger wave of natural disasters. Scientists at a London conference next week will warn of earthquakes, avalanches and volcanic eruptions as the atmosphere heats up and geology is altered. Even Britain could face being struck by tsunamis â?? â??Not only are the oceans and atmosphere conspiring against us, bringing baking temperatures, more powerful storms and floods, but the crust beneath our feet seems likely to join in too,â? â?? Professor Bill McGuire, director of the Benfield Hazard Research Centre, at University College London, â?? The Guardian, Sep 2009.
◾2010 â?? What Global Warming Looks Like. It was more than 5°C (about 10°F) warmer than climatology in the eastern European region including Moscow. There was an area in eastern Asia that was similarly unusually hot. The eastern part of the United States was unusually warm, although not to the degree of the hot spots in Eurasia. James Hansen â?? NASA GISS, August 11, 2010.

◾2011 â?? Where Did Global Warming Go? â??In Washington, â??climate changeâ?? has become a lightning rod, itâ??s a four-letter word,â? said Andrew J. Hoffman, director of the University of Michiganâ??s Erb Institute for Sustainable Development.   â?? New York Times, Oct 15, 2011.

◾2012 â?? Global warming close to becoming irreversible-scientists. â??This is the critical decade. If we donâ??t get the curves turned around this decade we will cross those lines,â? said Will Steffen, executive director of the Australian National Universityâ??s climate change institute, speaking at a conference in London. Reuters, Mar 26, 2012
◾2013 â?? Global-warming â??proofâ?? is evaporating.  The 2013 hurricane season just ended as one of the five quietest years since 1960. But donâ??t expect anyone who pointed to last yearâ??s hurricanes as â??proofâ? of the need to act against global warming to apologize; the warmists donâ??t work that way. New York Post, Dec 5, 2013
◾2014  â?? Climate change: Itâ??s even worse than we thought.  Five years ago, the last report of the Intergovernmental Panel on Climate Change painted a gloomy picture of our planetâ??s future. As climate scientists gather evidence for the next report, due in 2014, Michael Le Page gives seven reasons why things are looking even grimmer. â?? New Scientist (undated in 2014)
   
En del herlige kommentarer finner dere her:
http://wattsupwiththat.com/2014/07/29/a-brief-history-of-climate-panic-and-crisis-both-warming-and-cooling/#more-113643

524
Som kjent har man ikke kunnet observere global oppvarming i atmosfæren på 18 år, og litt avhengig av hvilken dataserie man bruker er det til og med registrert en viss nedgang i temperaturen i denne perioden.

Et av de mest omfattende forklaringsforsøkene for dette er Trenberth et als påstand om at varmen har skjult seg i dyphavene. Men også disse påstandene synes å møte mer og mer faglig motstand etter som andre forskere har sett på saken.
 
Fersk kritikk fra Harvard og MIT
Et standardargument på alarmistsiden har vært at kritikken mot teorien rundt AGW/CO2-hypotesen stort sett kommer fra tvilsomme og lite renommerte institusjoner og personer. Mon det?

To av verdens fremste havforskere fra de ikke akkurat lav-renommerte Harvard og MIT (Wunsch & Heimbach) har ledet en gruppe som nylig har adressert databegrensingene som fremdeles hindrer havforskningsmiljøene i Ã¥ tolke ulikhetene mellom ulike endringsestimater for havtemperaturer. Et viktig bidrag i deres arbeid er nok særlig at de peker pÃ¥ hvilke data man vil trenge mer av i fremtiden for Ã¥ hindre at dagens motstridende datasett ikke skal forurense analysemulighetene for de neste tiÃ¥rs endringsmønstre.   

Til trolig lite applaus fra Trenberth et als dyphavsvarmepåstander, finner denne analysen som et biprodukt at:

1) man kan fastslå at de dypeste havområdene blir kaldere ("the deepest oceans are cooling"),
2) de estimerer en mye langsommere oppvarmingsrate enn IPCC har anvendt i sin rapportering (der oppvarming er påvist i datasettene)
3) de highlighter hvor de største datausikkerhetene finnes ("due to the ever changing locations of heating and cooling"), og
4) de spesifiserer kritikk mot tidligere metodebruk som har konstruert endringer i havets varmeinnhold uten reelle empiriske data, der de f.eks. viser til Balmaseda & Trenberthâ??s "re-analysis"

Forskerne konkluderer derfor med at:

â??Direct determination of changes in oceanic heat content over the last 20 years are not in conflict with estimates of the radiative forcing, but the uncertainties remain too large to rationalize e.g. the apparent â??pauseâ? in warming.â?

Med andre ord: En høflig måte å si at det finnes ikke vitenskapelig grunnlag for Trenberth et als påstander

Link: http://wattsupwiththat.com/2014/07/21/deep-oceans-are-cooling-amidst-a-sea-of-modeling-uncertainty-new-research-on-ocean-heat-content/#more-113270

Men kritikken mot Trenberth et als forklaring på "the missing heat" har vært tema hos mange sterke forskere lenge, vi kan se litt på hva Judith Curry har sagt om dette:

Judith Curry: "Are the deep Oceans cooling?"
Den respekterte Judith Curry har tatt opp disse påstandene i flere sammenhenger, senest i forrige uke under overskriften "Are the deep oceans cooling?"
Hun starter med å sitere Wunsch & Heimbach, dvs. fra den analysen jeg viser til ovenfor:

Direct determination of changes in oceanic heat content over the last 20 years are not in conflict with estimates of the radiative forcing, but the uncertainties remain too large to rationalize e.g. the apparent â??pauseâ? in warming.
 
Men Curry har vært etter Trenberth et al før her: http://judithcurry.com/2013/03/29/has-trenberth-found-the-missing-heat/

Og her: http://judithcurry.com/2014/01/21/ocean-heat-content-uncertainties/

Forrige uke konkluderer Judith Curry svært så tydelig i denne saken:

The bottom line is this, which I repeat from the previous thread Ocean heat content uncertainties:

All in all, I donâ??t see a very convincing case for deep ocean sequestration of heat.


(jeg vil tro det vanskelige ordet "sequestration" best kan oversettes med "fanging" eller "opplagring")   

Link: http://judithcurry.com/2014/07/22/are-the-deep-oceans-cooling/

525
Naturskader som økonomisk og klimapolitisk interessesfære
Det som i engelsk ordbruk kalles "disaster losses" (store naturskadetap) er et yndet tema for bl.a. forsikringsselskapene, som med henvisning til dystre fremskrivninger av kostnadsbilder mener de må legge på premiene.

Likevel, skremsler om store framtidige naturkatastrofer (underforstått: forårsaket av menneskelig aktivitet) er et enda mer yndet tema hos de mest uetterrettelige klimaalarmistene.

Vi har derfor to "klassiske" scenarier der disse to interessegruppene lett begår en rekke analytiske kortslutninger før vitenskapelige trendanalyser i det hele tatt foretas:

1. Når uværet treffer et tidligere ubebygd område og øker skadekostnadene
Store naturskadekostnader forårsaket av vær- og klimaforhold øker med økt urbanisering, fortetting av infrastruktur osv. selv om vær- og klimatrender holdes uendret, utlagt: Forsikringsselskapene opplever stadig større erstatningsbehov i store og voksende infrastrukturer enn i grisgrendte, uutbygde strøk, og må selvsagt justere premiene sine iht. denne samfunnsutviklingen.
Men: Disse økte kostnadene sier selvsagt ingen ting om vær- og klimatrend i isolert naturvitenskapelig forstand, de sier i beste fall noe om i hvor stor grad uvær har truffet sentrale strøk - forsikringsselskapene kan derfor ikke seriøst bruke naturvitenskapelig trendmateriale i sine premievurderinger da disse ikke sier noe om sannsynligheten for hva som berøres: Man kan f.eks. oppleve at en periodisk økende uværstrend skjer parallelt med at mindre infrastruktur rammes og kostnadene går ned - eller omvendt.

2. Når alt uvær relateres til menneskeskapte klimaendringer
Vi har over mange år sett at de mest uetterrettelige og sensasjonsfokuserte klimaalarmistene viser til enhver naturkatastrofe som forårsaket av "menneskeskapte klimaendringer", her er det nok å vise til den overdådig morsomme listen man finner her om "A (Not Quite) Complete List Of Things Supposedly Caused By Global Warming":
http://whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/globalwarming2.html

Merk at disse innledende punktene om analytiske feilkilder har direkte relevans til diskusjonen om "vulnerability"-problematikken i paperet som presenteres nedenfor, om der kan påvises en trend for klimaendringer versus store naturskader?


Nytt paper: "On the relation between weather-related disaster impacts, vulnerability and climate change"

Denne uken slapp Climatic Change et paper av Visser et al. som ser på forholdet mellom naturkatastrofer og klimaendringer. For å ta det viktigste først:
Visser et al. ser på en rekke metrikker (metrikk: en funksjon som definerer en avstand eller distanse mellom to elementer i en mengde) for økonomiske og menneskelige tap, men finner ingen trender for "normalized disaster losses".

Hele arbeidet kan studeres her: http://link.springer.com/article/10.1007/s10584-014-1179-z/fulltext.html

Noen konklusjoner:

The absence of trends in normalized disaster burden indicators appears to be largely consistent with the absence of trends in extreme weather events. This conclusion is more qualitative for the number of people killed. As a consequence, vulnerability is also largely stable over the period of analysis.

Det som sies i den understrekede første setningen her er for øvrig konsistent med tidligere data og analyser hos bl.a. Bouwer 2011, Neumayer & Bartel 2011, Mohleji & Pielke 2014, og siste IPCC-rapport (SREX og AR5).

Roger Pielke Jr. har forresten en interessant kommentar om Visser et als diskusjon om sårbarhet (vulnerability), med denne innledende selverkjennelsen:

"Some have argued that our methodological inability to fully account for possible changes in vulnerability to losses over time may mask a climate change signal in the data. (It's gotta be there somewhere!) This line of argument has always been suspect, because there are not relevant trends in phenomena such as floods and hurricanes which would lead to an expectation of increasing normalized losses."

Pielke Jr. viser så hvordan Visser et al. har tatt tak i denne utfordringen og gir flere forklaringer på hvorfor sårbarhet ikke skal kunne maskere evt. "hidden signals":

Firstly, global disaster management initiatives have only recently been put in place. The Hyogo Framework for Action (HFA) was adopted by 168 Member States of the United Nations in 2005 to take action to reduce vulnerabilities and risks to disasters (UNISDR, 2011). Although these highly important efforts will certainly pay off in the near future, it is unclear whether they are reflected in the sample period chosen for this study. Similar conclusions are drawn in IPCC (2014). . .

Secondly, it is unclear to what extent adaptation measures work in practice. Heffernan (2012) argues that many countries, and even the richest, are ill-prepared for weather extremes. As an example, he names Hurricane Sandy, which wreaked a loss of 50 billion USD along the northeast coast of the US in 2012. As for early warning systems, Heffernan states that not all systems are functioning well. For example, in 2000, Mozambique was hit by a flood worse than any in its history, and the event was not at all anticipated. Warnings of above-average rainfall came too late and failed to convey the magnitude of the coming flood.

Thirdly, a positive trend in vulnerability may be offset by the increasing number of people moving from rural to urban environments, often situated in at-risk areas (UN 2012). Since many large cities lie along coastlines, these movements will make people more vulnerable to land-falling hurricanes (Pielke et al. 2008), coastal flooding and heatwaves (due the urban heat island effect). With regard to economic losses, Hallegatte (2011) argues that these migration movements may have caused disaster losses to grow faster than wealth.

Fourthly, it is unclear how political tensions and violent conflicts have evolved over large regional scales since 1980. On the one hand, Theisen et al. (2013) show that the number of armed conflicts and the number of battle deaths have decreased slightly at the global scale since 1980. On the other hand, these methods are rather crude as far as covering all aspects of political tensions are concerned (Leaning and Guha-Sapir et al. 2013).

Visser et all sier derfor at de konkluderer at:
We conclude that quantitative information on time-varying vulnerability patterns is lacking. More qualitatively, we judge that a stable vulnerability V t, as derived in this study, is not in contrast with estimates in the literature.

Pielke Jr. oppsummerer sin kommentar så tydelig at det bør glede alle som river seg i håret over alarmistenes monomane hamring på det motsatte:

The bottom line? Once again, we see further reinforcement for the conclusion that there is no detectable evidence of a role for human-caused climate change in increasing disaster losses. In plain English: Disaster losses have been increasing, but it is not due to climate change.

Link: http://rogerpielkejr.blogspot.no/

Til avslutning, her er abstractet:

Abstract

Disasters such as floods, storms, heatwaves and droughts can have enormous implications for health, the environment and economic development. In this article, we address the question of how climate change might have influenced the impact of weather-related disasters. This relation is not straightforward, since disaster burden is not influenced by weather and climate events aloneâ??other drivers are growth in population and wealth, and changes in vulnerability.
We normalized disaster impacts, analyzed trends in the data and compared them with trends in extreme weather and climate events and vulnerability, following a 3 by 4 by 3 set-up, with three disaster burden categories, four regions and three extreme weather event categories. The trends in normalized disaster impacts show large differences between regions and weather event categories. Despite these variations, our overall conclusion is that the increasing exposure of people and economic assets is the major cause of increasing trends in disaster impacts. This holds for long-term trends in economic losses as well as the number of people affected. We also found similar, though more qualitative, results for the number of people killed; in all three cases, the role played by climate change cannot be excluded. Furthermore, we found that trends in historic vulnerability tend to be stable over time, despite adaptation measures taken by countries.
Based on these findings, we derived disaster impact projections for the coming decades. We argue that projections beyond 2030 are too uncertain, not only due to unknown changes in vulnerability, but also due to increasing non-stationarities in normalization relations.

Pages: 1 ... 33 34 [35]