Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: 1 [2] 3 4 ... 40
16
De "mishandlede og høvlede sinuskurver"
Jeg hadde forleden noen fornøyelige "klimasamtaler" med en av Norges tyngste fysikere etter krigen. Jeg vil bare kort gjengi noen hovedpunkter, og holder meg til den uformelle tilnærmingen til klimasaken som anledningen inviterte til. Mer nitidig kritikk av detaljer i klimaforskningen får utestå - det kan jeg ikke gjengi uten å be om skriftlig oppfølging, så her kommenteres noen  skurrende hovedforhold som vår venn fysikeren omtalte på en folkelig måte:
- Som mange andre "rene" fysikere og geofysikere uttrykker også han sterkt skepsis til nivået på mange av de mest profilerte klimaforskerne både internasjonalt og her til lands.
- Ikke minst uttrykte han uro over dårlige statistikkunnskaper hos de som kaller seg klimaforskere: "La oss håpe at det ikke er gjort sånn med vilje", som han sa om noen arbeider han nevnte og som "aldri hadde passert i klassisk naturvitenskap utenfor klimaforskningen".

Manns hockeykølle var bare ett av flere andre eksempler han trakk fram, for slik ser det ut når historieløse småskurker begynner å herje med de gode, gamle sinuskurvene:
 

Ad denne figuren skal presiseres: The original northern hemisphere hockey stick graph of Mann, Bradley & Hughes 1999, smoothed curve shown in blue with its uncertainty range in light blue, overlaid with green dots showing the 30-year global average of the PAGES 2k Consortium 2013 reconstruction. The red curve shows measured global mean temperature, according to HadCRUT4 data from 1850 to 2013.


Dette i kontrast til Hubert Lambs graf brukt i IPCCs første rapport i 1990, før man skjønte at dette slo ihjel hele CO2-narrativet:
Vår fysikers synspunkt på klimaet sammenfaller med folk som Singer o.a., som han sa; en påfallende stabilitet i klimaet i hele perioden etter siste istid, med regelmessige, noe varmere og kaldere perioder. Altså ikke en flat "Mann-graf" med sitt erigerte kølleblad etter 1980, men sykliske svingninger innenfor repeterende perioder og amplituder, altså et typisk sinuskurvemønster (jfr. bl.a. 500/1000-års og 30/60 års syklene). Som han sa (så ordrett som mulig etter hukommelsen): "Dette mønsteret begynner nå å forsvinne helt i de nyeste grafene, men mishandlede sinuskurver er neppe forskning - det er noe annet". Etterfulgt av en litt trist latter.

Advarsel ad nedenstående graf: Dette er IKKE slik dagens klimaalarmistiske forskning framstiller virkeligheten (jfr. hockey-teamets himmelpekende graf ad libitum), men derimot slik en framskrivning av naturlige sykluser vil se ut:   


Figur 2 (fra Lüdecke et al 2015). Sinuskurver utledet av dataene til Christiansen og Ljungqvist
(brun) og Büntgen (grønn), samt data fra iskjerner i Antarktis (blå). De bekrefter at De Vries-
syklusen på ca 250 år er global, og forutsier også en avkjøling av klimaet frem mot år 2080.Er det tillatt å nevne de gravitasjonsløse havnivå-bommertene igjen?
Min samtalepartner fysikeren lo godt da vi kom inn på pinlighetene rundt Helge Drange og Eystein Jansen som for godt over et tiår siden lanserte klart feilaktige havstigningsscenarier for Bergen og vestlandet bl.a. pga at de ikke forstod betydningen av gravitasjonseffektene:
- Som påpekt her på forumet tidligere: Gravitasjonskreftene ville i en situasjon med deres modellering av et sterkt smeltende Grønland (sic) da trukket havet bort fra norskekysten - og havnivået faktisk sunket, mens de duret i vei som om sånne fysiske lover ikke eksisterer og skremte opp Bergens byplanleggere med sterk havstigning. Prof. Fjeldskaars påfølgende dannede påvisning av deres vankunne og deres påfølgende enda mer nedlatende - og enda mer avslørende svar - er jo blitt en klassisk latterøvelse blant de mer lærde. For når man, som Fjeldskaar sier til dem, legger inn de gyldige parametres (ikke minst gravitasjonens) betydning i modellene forsvinner selvfølgelig Dranges og Jansens havstigning, og man får nøytralt havnivå (landhevning innberegnet). Dessverre fungerer ikke linkene til disse morsomhetene lenger....men vi har jo kopi av de opprinnelige tekstene om det skulle bli nødvendig.   

Disse gravitasjonsløse karnaljene begynner selvsagt allerede å ligge farlig på etterskudd med sine alarmismer: Iht. Kystverket har ikke havet steget en eneste cm i Bergensområdet de siste hundre år - mens det iht. Drange/Jansen allerede skulle steget 10-15 cm siden de leverte sine grovt feilaktige alarmismer! Som en annen bekjent pleier å si: "Hvis du hevder at RBK skal vinne 10-0 og det fremdeles står 0-0 etter første omgang, begynner sannsynligheten for at tipset skal gå inn å se betydelig svekket ut".

"Fjerner noen sinuskurvene i klimahistorien, er de ute med kjeltringstreker"
Klimaalarmismen bygger på hovedbudskapet at de siste tiårs oppvarming er "unprecedented", derfor alarmerende, og menneskeskapt.
Til dette har de minst redelige men mest målrettede AGW-klimaforskerne utvist stor skaperevne i sin billedlige framstilling av dette, bl.a. med Manns hockeykølle som i sin burleske historieløshet omtrent utraderte både den lille istid og den varme middelalder. Altså et angrep på de tidligere så "harmoniske" og slett ikke "unprecedented" sinuskurver.

De "gamle sinuskurver" ødelegger CO2-narrativet
Ikke rart CO2-proponentene ønsker å dekke over mellomkrigstidens varmeperiode på mye lavere CO2-nivåer enn nå, og den påfølgende sterke nedkjølingen i etterkrigstiden på stigende CO2-nivåer. Og de varme 500 årene under middelalderen på lave CO2-nivåer; de 500 varme årene under romertiden, og de enda varmere årene under den minoiske varmeperioden? Alle på betydelig lavere CO2-nivå enn nå.
Og hva med de påfølgende kalde periodene etter alle disse varmeperiodene uten noe CO2-fall (hvis CO2-hypotesen var korrekt) som kunne forårsaket dette?!
Altså alt som ødelegger og falsifiserer CO2-narrativet?
Nei, fysjom! Få det vekk!


17
Skråblikk / Forviklinger på banen
« on: 26.04.2020, 20:00:29 »
Denne selvopplevde historien har faktisk ikke noe med verken klima eller Trump å gjøre, men tangerer kanskje litt coronasaken:
 
Fredag kveld var jeg en liten tur på byen for å treffe et par gamle venner og veksle noen ord med 2 korrekte meters avstand.
På banen hjem er det nesten tomt, men på første stopp kom det på en dame jeg syns så litt kjent ut, så jeg kikket en gang ekstra på henne.
Det samme syntes hun å gjøre, for da hun setter seg på andre siden av midtgangen sier hun:
- Det er deg, ikke sant? Det var så vidt jeg kjente deg igjen!
- Joda, visst er det meg, svarte jeg. - Og det er deg, ikke sant? Hvordan har du det?
- Slett ikke så verst, sa damen. Og la til: Og det er visst OK med deg også?
Jeg nikket bekreftende.
Så ble vi sittende stille et par stasjoner.

Men til slutt så jeg at damen begynte å gruble på noe, og til slutt sa hun litt unnskyldende:
- Men det er jo ikke deg i det hele tatt!

Jeg svarte da i all beskjedenhet at:
- Nei, det er visst ingen av oss!

Men da var jeg nesten hjemme og hilste til capsen og gikk av.
Men neste gang, da er vi vel gamle kjente? 

18
Fra FN og nedover har man besluttet at verden må tvinges over på "grønn" energi for ikke å gå snarlig til grunne pga av våre CO2-utslipp. "Tvinges" fordi man tidlig innså at de foreliggende "grønne" løsninger - sol, vind og biodrivstoff - var så samfunnsøkonomisk ulønnsomme at bare tvang og tilpassede avgifts- og skatteregimer kunne brukes for å få dem innført. Men parallelt med myndighetenes makt til å påføre sine samfunn disse ekstrakostnadene har stadig større miljøbetenkeligheter rundt "det grønne skiftet" blitt fremmet, så sterke at begrepet økonomisk og miljømessig "selvskading" er blitt en gjengs oppfatning utenfor de helt enøydes kretser.

Vil Gibbs's og Moores film Planet of the Humans framtvinge offentlige innrømmelser om denne selvskadingen?
Så langt har kritikk av det faktiske innhold i "det grønne skiftet" vært å regne som karriere-selvmord både for kritiske forskere og politikere - man har stanget hodet inn i et bolverk av moralske og finansieringsmessige forsvarsmekanismer.     

Men Michael Moores og Jeff Gibbs' nye veldokumenterte film om dysfunksjonaliteten i de foreliggende løsninger for "grønn energi" både mht. miljø og samfunnsøkonomi - og dermed som lite farbar vei til framtidig bærekraftige løsninger - har tydeligvis rystet klimaindustriens ekkokamre i media, politikk og aktivistorganisasjoner.Men kan ikke klimamakta bare avfeie og debunke denne filmen også, som de med stor suksess har gjort med kritisk forskning gjennom flere tiår nå?
Vel, filmer som vekker internasjonal oppsikt med klare og tydelige budskap er et langt mektigere påvirkningsmedium enn enn så kritiske forskningsrapporter som stort sett bare leses av et fåtall andre forskere og som lett kan debunkes om de rokker for mye ved vedtatte "klimasannheter": Tusener, om ikke millioner, av mennesker kan jo begynne spørre om hvor det ble av kritikken som var så interessant....

Den foreløpige medielamslåttheten etter denne filmen tyder på at CO2-aktivistene ser at de plutselig står nokså avkledde med sine "løsninger" på "klimakrisen", og med litt mer famlende støttespillere enn vanlig.

For hvor "grønne" er egentlig de energiløsningene denne aktivismen hamrer på?
Moores og Gibbs' prosjekt har vært å se nærmere på fakta bak dette. Og funnet at verken sol, vind eller biodrivstoff representerer noen miljømessig forbedring ifht. andre energikilder. Bare større kostnader og svekkelse av verdensøkonomien, samt en rekke uforutsette miljøskadelige sideeffekter man enten ikke har brydd seg om å undersøke så langt, eller også lukket øynene for i "det godes" sak: Verdens frelse fra karbondjevelen.

Filmen har enkelt sagt gått bak propaganda-kulissene og bl.a  funnet at å drive verden på dagens "grønne" energikilder sol/vind/biomasse er fullstendig dysfunksjonelt, og faktisk hindrer arbeidet med å finne andre og reelt miljøvennlige energikilder. Filmen viser f.eks. - i de land der man gjort de største forsøkene på å kjøre "grønn" energi inn i hovednettene - hvordan kull- og gasskraftverk likevel må fortsette som før for å holde kraftforsyningen stabil og ikke få jevnlige sammenbrudd i spredningsgrid'ene når de ustabile "grønne" energikildene svinger for mye, eller direkte kneler.

Som filmen viser: Slik alternativ energi er på ingen måte «grønn» - selv ut fra et CO2-perspektiv.
Problemene med ustabile kraftnett blekner imidlertid ifht. de nye MILJØ-skadene som iht. Planet of the Humans hevdes å følge av innføringen av dagens "grønne" energi:
- Solpaneler og vindturbiner krever enorme mengder ikke-fornybare og/eller sjeldne/dyre/til og med barnearbeidsbaserte materialer for å lages, og store naturinngrep for å komme i drift, og levetiden er ti år eller mindre før sentrale elementer må skrotes og/eller store vedlikeholdskostnader løper.
- Deretter blir de et forurensningsproblem siden materialene i liten grad kan gjenvinnes på en fornuftig og bærekraftig måte.
- Biomasse betyr at man brenner nye trær i stedet for å benytte langt mer høyenergetisk kull (fra gamle trær - sic) lagret i bakken, kullkraftverk som med fornuftig ruting av midler kunne  blitt utrustet med moderne renseteknologier som utkonkurrerer biomasse med god margin.
- For store deler av verdens utviklingsland ville dette vært den rimeligste og miljømessig minst skadelige måten å komme seg opp på et industrielt nivå der også de kan ta del i fremtidige og enda bedre løsninger.
- Blir de store utviklingslandene derimot liggende i en dysfunksjonell industriell bakevje - dog i klimaredningens navn, må vite, og forsøkt påtvunget politisk korrekte men håpløst dyre og dysfunksjonelle energiløsninger - og dermed tvinges til å fortsette å brenne kull på urenset gamlemåte for å ikke havne i energiøkonomisk sammenbrudd, er det åpenbart at klimaaktivismen ikke har gitt noen reell miljøgevinst, men derimot en omfattende selvskading mot natur og miljø.

Er det "Big Oil" eller klimaaktivistene som har skylda for dette uføret? 
Jeg har tidligere kommentert på en annen tråd at et åpenbart rådvilt The Guardian raskt fikk opp en avledende guard (pun intended) mot Moores/Gibbs' film - etter at de trolig først hadde konkludert med at filmens avdekkinger var ubehagelig vanskelig å avvise per se - og at man derfor best burde flytte fokuset fra å skyte pianisten til å erklære "Big Oil" som de skyldige bak dette. Og at de velmenende klimaaktivistene opp mot denne overveldende pengemakt og sluhet ikke hadde forstått at de var blitt manipulerte til å fronte det de har trodd var "grønne" men altså heller dysfunksjonelle og miljøfiendtlige energikilder som sol, vind og biomasse.

Viktig observasjon fra enerWE: Det er blitt en stor kløft mellom miljøvernere og klimaaktivister
En klar melding i klimadebatten fra kritiske kretser har lenge vært - og nå klasket på filmdesken av Moore og Gibbs - at klimaaktivismens konstruerte kriser m/foreliggende "grønn" teknologi er ingen vei til å løse dokumenterte miljøvernbehov - og at stadig flere velopplyste miljøvernere dermed har blitt økende kritiske til den mest enøyde klimaaktivismen. Men dette er det få klimaaktivister som har villet ha opp i dagen.

Årsaken er åpenbar:
En ting er at alle ser at klimaalarmismen har havnet i medias baklekse ifht de nye og reelle corona-utfordringene, men klimaaktivismens konstruerte kriser begynner også å spille mer og mer fallitt mot gode, gammeldagse og veldokumenterte behov for MILJØ-vern.

Selv redaktør Anders Lie Brenna i enerWE tar nå opp dette skismaet i sin saklige kommentar til filmen, sitat:
"Sånn sett viser dokumentaren samtidig hvilken kløft det har blitt mellom miljøvernere og klimaaktivister, to grupper som tidligere kunne ses på som en samlet og homogen gruppe aktivister."

Moores/Gibbs' film er et lenge påventet ledd i denne avkledningsprosessen - at noen med stor mediekraft tør å synge åpent ut. 
Man får bare takke og bukke for at en reell og høyst påkrevet debatt kan være i emning.

Link til enerWE: https://enerwe.no/bioenergi-dokumentar-elbil/gratis-michael-moore-produsert-klimadokumentar-hamrer-los-pa-sol--og-vindkraft/364151

Link til gratisvisningen av Planet of the Humans på youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE


      

 

19
Vi skriver 25. april og meteorologene melder mer vintervær med snø og snøfokk i vår nordligste landsdel.
Det er jo snø i kombinasjon med vind (jfr. "snøfokk") som vanligvis gir mest problemer for trafikk og folks trygghet, med oppbygging av skavler og dårlig sikt. Nå er lange vintre slett ikke unormalt nordpå, men de voldsomme snømengdene i vinter har nok vært drøye å håndtere for mange. Jfr. at det startet med snørekorder allerede i november i Troms, og siden har de måket for harde livet. Og Finnmark? Har satt snørekorder på løpende bånd helt til nå.

Kulde tåler folka nordpå godt, men de svære snødybdene over lang tid har nok vært den største belastningen, noe vi har fått en del innslag om på nyhetene. Man kan nesten få litt dårlig samvittighet her man sprader rundt i sola i Sør-Norge mens våre nordligste landsmenn står til livet og spar for å finne igjen bilen sin.


En nedsnødd bil ved Repparfjorden i Kvalsund kommune i Finnmark. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Ikke rare bedringen å spore på kort sikt
For NTB melder i dag at de fleste fjellovergangene i Finnmark er stengt på grunn av uvær, opplyser Statens vegvesen. På flere strekninger er det meldt om vanskelige kjøreforhold. E6 over Sennalandet har vært stengt siden fredag, og det ser mørkt ut også for lørdagen.
Veien var fortsatt stengt i 15-tiden og åpner ikke før været bedrer seg, opplyser Statens vegvesen.
– Det ser dårlig ut for kolonnekjøring over Sennalandet før utpå kvelden, opplyste Vegtrafikksentralen nord ved 12-tiden.
Uværet stengte også E6 ved Skaidi mellom Alta og Lakselv, samt ved Hatter. Lenger sør var E6 stengt blant annet over Kvænangsfjellet.
Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for Finnmark i helga på grunn av kraftig snøfokk.
– Det kan komme periodevis sterk kuling med snøbyger og snøfokk, heter det.

Må bare ønske våre tapre venner i nord lykke til med dette, og håper at det gamle tørrvittige ordtaket der oppe ikke går helt troll i ord:

"Når skaren bær' en voksen mann på sankthans, da blir det sein vår...."

20
Ron Stein har gjort opp status for Earth Hour 1970, og funnet at alle miljøkatastrofevarsler - avgitt like skråsikkert den gangen som dagens klimaalarmisme - har feilet på alle vesentlige punkter. Skissert litt humoristisk i denne figuren:Dagens varmister benekter at en rekke 70-talls klimaframskrivere (ikke minst de som forfattet Earth Day 1970) trodde på ny istid
Men: Siden vi er på et klimaforum, så var en av de "beste" spådommene fra den gangen i 1970 etter et par skikkelig kalde tiår at ny istid var på vei "as earth has been cooling since 1950 and the temperature will be 11 degrees cooler by the year 2000”.
Joda. Se punktet mer konkret angitt under pkt. 13 nedenfor. Nådig nok stopper vi listingen der.

Link: https://wattsupwiththat.com/2020/04/22/earthday-at-50-none-of-the-eco-doomsday-predictions-have-come-true/

Artikkelen lister ellers opp noen punkter som viser hvor feil man tok i 1970:

1. “Civilization will end within 15 or 30 years unless immediate action is taken against problems facing mankind.”  — Harvard biologist George Wald

2. “We are in an environmental crisis which threatens the survival of this nation, and of the world as a suitable place of human habitation.” — Washington University biologist Barry Commoner

3. “Man must stop pollution and conserve his resources, not merely to enhance existence but to save the race from intolerable deterioration and possible extinction.” — New York Times editorial

4. “Population will inevitably and completely outstrip whatever small increases in food supplies we make. The death rate will increase until at least 100-200 million people per year will be starving to death during the next ten years.” — Stanford University biologist Paul Ehrlich

5. “Most of the people who are going to die in the greatest cataclysm in the history of man have already been born… [By 1975] some experts feel that food shortages will have escalated the present level of world hunger and starvation into famines of unbelievable proportions. Other experts, more optimistic, think the ultimate food-population collision will not occur until the decade of the 1980s.” — Paul Ehrlich

6. “It is already too late to avoid mass starvation,” — Denis Hayes, Chief organizer for Earth Day

7. “Demographers agree almost unanimously on the following grim timetable: by 1975 widespread famines will begin in India; these will spread by 1990 to include all of India, Pakistan, China and the Near East, Africa. By the year 2000, or conceivably sooner, South and Central America will exist under famine conditions…. By the year 2000, thirty years from now, the entire world, with the exception of Western Europe, North America, and Australia, will be in famine.” — North Texas State University professor Peter Gunter

8. “In a decade, urban dwellers will have to wear gas masks to survive air pollution… by 1985 air pollution will have reduced the amount of sunlight reaching earth by one half.” — Life magazine

9. “At the present rate of nitrogen buildup, it’s only a matter of time before light will be filtered out of the atmosphere and none of our land will be usable.” — Ecologist Kenneth Watt

10. “Air pollution…is certainly going to take hundreds of thousands of lives in the next few years alone.” — Paul Ehrlich

11. “By the year 2000, if present trends continue, we will be using up crude oil at such a rate… that there won’t be any more crude oil. You’ll drive up to the pump and say, ‘Fill ‘er up, buddy,’ and he’ll say, ‘I am very sorry, there isn’t any.’” — Ecologist Kenneth Watt

12. “[One] theory assumes that the earth’s cloud cover will continue to thicken as more dust, fumes, and water vapor are belched into the atmosphere by industrial smokestacks and jet planes. Screened from the sun’s heat, the planet will cool, the water vapor will fall and freeze, and a new Ice Age will be born.” — Newsweek magazine

13. “The world has been chilling sharply for about twenty years. If present trends continue, the world will be about four degrees colder for the global mean temperature in 1990, but eleven degrees colder in the year 2000. This is about twice what it would take to put us into an ice age.” — Kenneth Watt


Og så tenker man; er det noen grunn til at ikke dagens like banale klimaframskrivnings-alarmisme kommer til å se like forfeilet ut om 50 år?

21
Har funnet noen praktfulle parodier.
Her er det en fabelaktig George W. Bush look-a-like som synger Halleluja til Trump:
https://www.youtube.com/watch?v=ExHd1ZGYCm8

Og denne Trump look-a-liken er jo bare fantastisk:
https://www.youtube.com/watch?v=WwE-WIdIzz8

Her er en ellevill til:
https://www.youtube.com/watch?v=Fwfk5FUUbTM

Og til slutt:
Donald og Little Rocket man: https://www.youtube.com/watch?v=_dpiqJ9gas4


22
Årets isskremsler er regissert fra Hamburg med simuleringer basert på den gode gamle banale CO2-volumknappen i en såkalt SSP Scenario modell (shared socio-economic pathways). Men det nye i år - midt i coronakrisen - er at nå kommer ikke de modellerte katastrofene bare ved økte utslipp, men også ved raskt reduserte utslipp!! 

Link: https://phys.org/news/2020-04-north-pole-ice-free-summer.html

Samme simuleringsverktøy som kommende IPCC-rapport
Det anvendte SSP simuleringsverktøyet angis som siste generasjon av klimamodellene og vil bli brukt i den kommende IPCC rapporten, der Scenarios SSP1-1.9 og SSP1-2.6 er navnet på simulert effekt av en evt. rask reduksjon av CO2-utslipp, mens scenario SSP5-8.5 skal simulere effekten av ingen endring i framtidige CO2-utslipp.

Men det er selvsagt ikke hovedfokuset her; her frontes at arktisk sommersjøis vil være borte innen 2050 (sic) - ved økte utslipp naturligvis?!
Å neida, se videre; nå viser de nye modellene at den forsvinner også ved dagens CO2-nivåer....og selv ved raskt reduserte utslipp(!!)

Man har altså hentet sine "siste generasjons klimamodell-simuleringer" fra den såkalte Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6) som vil prege neste IPCC-rapport. Det lover ikke godt for neste IPCC-rapport, for å si det slik?

Uten at dette foreløpig sier noe mer om verdien av disse spådommene enn de bommerter som er levert om arktisk sjøis i tiårene før oss.
Men nå har man altså funnet - kanskje med blikket fryktsomt på de skrantende pengekister ifm coronaepidemien? -  at man ikke skremmer nok med å hevde at arktisk sjøis forsvinner med økte CO2-utslipp, de nye modellene viser at den også forsvinner ikke bare med dagens CO2-nivåer - men til og med ved "rapidly reduced emissions"(!), sitat:

"The research team has analyzed recent results from 40 different climate models. Using these models, the researchers considered the future evolution of Arctic sea-ice cover in a scenario with high future CO2 emissions and little climate protection. As expected, Arctic sea ice disappeared quickly in summer in these simulations. However, the new study finds that Arctic summer sea ice also disappears occasionally if CO2 emissions are rapidly reduced.

Vel, folkens, hvis folk ikke skjønner alvoret og åpner pengetaska nå, da må det nok sterkere krutt til - men det får vi kanskje i neste politiske statement i den nye IPCC-rapporten?! Dette blir nok enda et gefundenes fressen for "klimaekspertene" i MSM.

Her er uansett isen som iht fagfellevurdert og settled klimaforskning skulle være borte i 1998, 2001, 2003, 2009, 2014, 2015, osv.:


Og i år har denne isen også tatt seg den frekkhet å legge seg helt ned og rundt Bjørnøya, noe den ikke har gjort på flere tiår.

23
Jeg makter ikke mer. Jeg lar heller NTB fortelle hva det går i denne gangen:

Link: https://resett.no/2020/04/22/mdg-vil-ha-koronaskatt-pa-hoye-inntekter/PS: Hermstad bekrefter at det kan være snakk om flere år med ekstra koronaskatt. Ingen skal si at ikke MDG tenker langsiktig!

24
Noen ganger kan det være interessant å ta et tilbakeblikk på hvor godt forskeres konklusjoner står seg over tid. Og om noen av dere har ekstra tid i disse isolasjonistiske tider kan jeg introdusere dere til et blad som kanskje ikke er så kjent med sine under 3000 abonnenter; Samfunnsøkonomen. Samfunnsøkonomen er et fagtidsskrift som formidler økonomisk forskning og oppdatering innen det samfunnsvitenskaplige feltet i Norge.Her er det stadig interessante dybdeartikler å finne. Om man er enig eller ikke i alt er ikke alltid så viktig, det fine med dette tidsskriftet er at de tilstreber godt underbygd dokumentasjon for sine synspunkter.

Elbil-problematikken
På side 61 i vedlagte pdf-fil for Samfunnsøkonomenes Nr. 2 2016-utgave (temanummeret Norge etter Paris) kan dere lese hva forsker GEIR H. M. BJERTNÆS i Statistisk sentralbyrå den gangen kom fram til om hva elbil-politikken egentlig koster. Artikkelen forårsaket mye debatt i flere kretser, for Bjertnæs introduserte nemlig saken slik:

Norge skal slutte seg til EUs klimarammeverk. EU skal fastsette ambisiøse mål om utslippsreduksjoner innen 2030, som bl.a. vil omfatte transportsektoren. En videreføring av avgiftsfritakene for elbiler er et mulig tiltak som kan gi vesentlige reduksjoner i utslippet av klimagasser i transportsektoren. Det legges imidlertid opp til fleksibilitet i form av handel med kvoter mellom land. Bør Norge heller benytte denne fleksibiliteten for å oppfylle sine forpliktelser? Denne artikkelen påviser høye samfunnsøkonomiske kostnader forbundet med avgiftsfritakene. Samtidig argumenteres det for at gevinstene er begrenset

Dere finner hele saken her (på side 61):
Link: https://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2019/04/MAT-Samf-2-2016.pdf

Nyere utgaver av Samfunnsøkonomene:

Klimarisiko
I Nr. 2 2019 skrev ASBJØRN AAHEIM fra CICERO senter for klimaforskning ukontroversielt (i fra et ortodokst perspektiv) om grunnlaget for å vurdere klimarisiko for norsk økonomi:
Link (fra s 4): https://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2020/01/Samfunns%C3%B8konomen-2-2019.pdf

Kraftkabler
I NR. 1 2019 skriver Anders Skonhoft om KRAFTKABLER, SAMFUNNSNYTTEN, MILJØET OG INDUSTRIEN
https://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2020/01/Samfunns%C3%B8konomen-nr-1-2019.pdfVindkraft og bilavgifter
I Nr. 4 2019 er det minst et par artikler som burde interessere folk her på forumet:
- Henrik Lindhjem, Anders Dugstad, Kristine Grimsrud, Øyvind N. Handberg, Gorm Kipperberg, Eirik Kløw, Ståle Navrud skriver om VINDKRAFT I MOTVIND
- Geir H. M. Bjertnæs er frampå her også, om BILAVGIFTER OG BOMPENGER

Link: https://samfunnsokonomene.no/wp-content/uploads/2020/01/Samfunns%C3%B8konomen-nr-4-2019.pdf

Håper dere finner noe for enhver smak her?


25
Før en evt. improvisert (digital) nasjonal og internasjonal skolestreik støttet av en mengde skuespillere og andre med offentlighetsbehov kjøres av stabelen 24. april, kan det være interessant å se bakom sløret for hvilke ressurser som er satt inn for å drive den senere tids apokalyptiske svermerbevegelser, med etableringen av Extinction Rebellion* som et ekstra trist kapittel i folkeopplysningssammenheng.

For å si det sånn, dagens klimaforskremte ungdommer har ikke manglet "støttespillere" for å skaffe seg et fortegnet inntrykk av verdens tilstand. Michael Shellenberger i Forbes tok 4. des. 2019 opp problematikken med useriøs klimajournalistikk i artikkelen "Why Climate Alarmism Hurts Us All".


Climate alarmism may be contributing to rising anxiety and depression among teenagers.
(From left to right: Girl from Extinction Rebellion ad, Benedict Cumberbatch, Lauren Jeffrey, Emma Thompson, Ellie Goulding)


Extinction Rebellion (opprør mot utryddelse) ble startet i mai 2018 med et rent apokalyptisk budskap om vår "extinction day" (litt varierende år ut fra hvilken sekt som har fastsatt dette, men stort sett fra 2035 der intet lenger kan reddes), og i september 2019 skriver Michael Shellenberger at britiske psykologer advarer mot "the impact on children of apocalyptic discussions of climate change". Der en ekspert f.eks. uttalte at “There is no doubt in my mind that they are being emotionally impacted”.

Og skremslene leveres på samlebånd av noen av verdens største medieaktører: BBC TV har f.eks. etablert en sterkt utagerende klimaalarmistisk propaganda og presterte i oktober 2019 f.eks. å slippe i fritt spill talspersoner for Extinction Rebellion som gjentatte ganger hevdet at “billions will die” av "klimaendringer".

Disse utsagnene krydret man så opp med "klimafaglig" (sic) støtte fra celebriteter som Benedict Cumberbatch, Stephen Fry, Emma Thompson, Olivia Colman, Ellie Goulding, Tom Yorke, Bob Geldof, osv.
Men hvor var Sting undret jeg den gangen?! Jeg har nå funnet ut at han da var opptatt med å opptre på den veldig private toppkonferansen arrangert av vår påtroppende (?!) sjef for Oljefondet, Nicolai Tangen. 

Vel vel, ved å gå tilbake i siste års karusell mellom medier og skoler kan vi nesten følge oppbyggingen av denne sanseløse apokalyptiske klimalære dag for dag. 17-åringen Lauren Jeffrey (etterhvert kjent for en del videoer på youtube om ungdommenes skremselsopplevelser) forteller f.eks. til Forbes at hennes lærer i juli 2019 hadde gitt en "off-hand comment" om at "klimaendringene vil bli apokalyptiske". Og etterhvert var dette blitt "sannhet" for mange ungdommer:
“In October I was hearing people my age saying things I found quite disturbing,” says Jeffrey. “‘It’s too late to do anything. ‘There is no future anymore.’ ‘We’re basically doomed.’ ‘We should give up.’”

Linker:
https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/12/04/why-climate-alarmism-hurts-us-all/
https://www.reuters.com/article/us-britain-climate-children/children-suffering-eco-anxiety-over-climate-change-say-psychologists-idUSKBN1W42CF

*Extinction Rebellion:
ble grunnlagt mai 2018 og er direkte oversatt et "opprør mot utryddelse", og er en global og apokalyptisk agiterende "klimabevegelse" med det uttalte målet om å bruke ikke-voldelig sivil ulydighet for å tvinge myndighetene til å unngå tippepunkter i klimasystemet, tap av biologisk mangfold og risikoen for sosial og økologisk kollaps.
Den norske avleggeren har som første prinsipp at "Styresmaktene må fortelle sannheten om det livstruende klimasammenbruddet"
Shellenberger om egne grunner for å ta opp apokalyptisk klimaagitasjon:
I en annen artikkel - Why Apocalyptic Claims About Climate Change Are Wrong - skriver Shellenberger at disse alarmismeutskeielsene ikke kan få fortsette upåtalt - ikke bare fra Greta Thunberg, Alexandria Ocasio-Cortez og andre som har gjort seg en levevei som sosiale entreprenører på å selge klimaangst, men også fra en god del folk man skulle tro hadde mer saklig faglig innsikt. 

Link: https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2019/11/25/why-everything-they-say-about-climate-change-is-wrong/#3fbfefeb12d626
Skyers betydning - Hanna et al 2018
Det var mange CO2-overbeviste forskere som reagerte med fortørnelse da Hanna et al publiserte en artikkel i 2018 som sa at skyforholdenes betydning for de siste tiårs sommerendringer på Grønland ikke har blitt fanget opp/er svært feilmodellerte i samtlige CMIP5-modeller, jfr. artikkeloverskriften "Recent changes in summer Greenland blocking captured by none of the CMIP5 models".

Etter både denne og andre studier de senere år rundt skyers relative betydning for klodens temperaturforhold kunne ikke modellsvakhetene lenger  overses; og Hanna et al 2018 viste derfor til rekken av forskere som anerkjente “a major disparity in trends between models from the Coupled Model Intercomparison Project 5 (CMIP5) and observations for the last 20-30 years”.

Hovedkritikken er ekstra interessant ved at man forholder seg aksepterende til registrert oppvarming i tiden etter 1990, men samtidig viser at skyforhold i stor grad overstyrer det lille CO2 kan ha forårsaket av temperaturdriving i disse tiårene. Dynamikken rundt skyforhold er som kjent ekstra tydelig å observere i nordområdene, og Hanna et al 2018 brukte derfor Grønland som datagrunnlag for sitt observasjonsområde.
Vi vet fra før at mange av de mest saklige "ortodokse" lenge har innrømmet at de globale klimamodellene er svært svake på å modellere skyforhold, og her kom det en svært sterk understreking av disse svakhetene. Samtidig som CO2 knapt er med i "smelteregnskapet", som vel var en vondere pille å svelge for de ortodokse enn skyproblematikken. 

Link: https://www.the-cryosphere.net/12/3287/2018/tc-12-3287-2018.pdf

Strålingspådraget fra CO2 er svært mye lavere enn for skyer
Estimater man anvender for skydrevne temperaturforhold (cloud forcing) versus CO2 gir et godt bilde av hvorfor CO2 havner i utkanten av debatten her:

- Arktisk vær- og skydynamikk gjør at strålingspådrivet fra skyer i løpet av få timer kan varierere med ±40 W/m².
- Fra det ene året til det andre kan strålingspådrivet fra skyer variere med 70 W/m² og totalt skyrelatert strålingspådrag kan komme helt opp i 360 W/m² (Ebell et al., 2020)

CO2 til sammenligning?
- Tilsvarende er nettobetydningen av CO2-pådrag estimert til bare 1.82 W/m² siden 1750 (Feldman et al., 2015).

Hahn et al 2020 - ikke bare skyer men også topografien har stor betydning
I en fersk artikkel nå introduserer Hahn et al 2020, i tillegg til å direkte argumentere videre på skybetydningen hos bl.a. Hanna et al 2018, også en innsigelse mot at modellene har undervurdert topografiske forhold ifm varmedrivende mekanismer; sitat: "Here we investigate mechanisms linking high pressure circulation anomalies to Greenland cloud changes and resulting cloud radiative effects, with a focus on the previously neglected role of topography."

Link: https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/JCLI-D-19-0527.1

Merk at i artikkelens konklusjon vises det til en rekke tidligere studier som de bygger videre på når det gjelder skyer, og som er en god intro til samlet problematikk. Jeg vet ikke om det er min sympati for skyforskningen som har gitt meg dette inntrykket, men miljøet som har publisert på dette området er flinke å skrive forståelig om hvor uenighetene ligger. Jeg har derfor brukt påsken til å lese (sikkert altfor mange av) disse studiene.
Men nordområdene har alltid vært min hovedinteresse innen klima, så dette blir derfor rene spenningslitteraturen for meg  ;)

Og naturlig nok: CO2 er heller ikke hos Hahn et al 2020 inkludert i hovedforklaringene på temperaturdrivende forhold på Grønland sommerstid mht. økt overflatesmelting i perioden fra 1990.


27
I februar, før coronaen, gikk en rekke klimaaktivist- og ungdomsorganisasjoner ut med planer for omfattende streikearrangementer både i Norge og internasjonalt. Her hjemme var det bl.a. Natur og Ungdom, KFUK-KFUM, Global, Spire, World Saving Hustle og Changemaker som frontet planene.
Den samme dagen er det og planlagt skolestreiker i en rekke andre land med tilsvarende aktører i regien.Men hva skjer nå på fredag 24. april, når en stor del av skolene er stengt ned likevel, og man ikke kan samles i store grupper?
Vil man finne alternative måter å markere seg på, eller blir det hele utsatt eller forlatt?

Jeg har funnet noen muligens samlede alternative strategier der man vil markere uten å bryte coronabegrensningene.
Her er innspill og forslag fra Natur og Ungdom:
Link: https://nu.no/saker/2020/03/8-og-en-halv-ting-du-kan-gjore-under-skolestreiken-24-april/

Facebook er kanskje de som når flest? Og har lagt ut dette:
Link: https://www.facebook.com/events/norway/koronafri-streik-for-klimaet/207193366987564/Studentene i Bergen har tenkt ut dette, tydeligvis etter samme retningslinjer:
Link: https://www.studentbergen.no/studentkalender/koronafri-streik-for-klimaet/

Så gjenstår å se hvor langt man når utenfor egne kretser i disse - ja, nettopp - coronatider?28
Jarand Rystad og hans Rystad Energy har de siste årene seilt opp som et stadig mer internasjonalt høyt rangert analysemiljø (noen sier absolutt topp) innen olje og energi. Jeg syns dette er hyggelig siden jeg møtte Rystad mange ganger i de årene han drev og bygde seg opp, og var ekstremt energisk med å delta i alle slags fora der kunnskap kunne hentes og deles.


Jarand Rystad forventer en pris ned mot 10 dollar fatet for nordsjøolje.

Jeg vet ikke hvor mange av forumets brukere som abonnerer/følger med på TUs forum, så her er TUs invitasjon til alle som vil sette seg dypere inn i problemstillingen rundt korona versus energisektoren:

Tirsdag 21. april klokka 12 inviterer Polyteknisk forenings avdeling PF Petroleum og fornybar og Teknisk Ukeblad til webinar med Jarand Rystad, grunnlegger av Rystad Energy, og Jan M. Moberg, administrerende direktør og ansvarlig redaktør i TU.

Rystad Energy utgir «COVID-19 Report – Scenarios and impact on global energy markets». I dette webinaret, som holdes på norsk, får deltakerne de ferske analysene basert på løpende utvikling i koronapandemien og energimarkedenes respons.

Jarand Rystad er en av verdens ledende oljeanalytikere. Han vil gjennom en 45 minutters intensiv økt analysere den mest dramatiske situasjonen energimarkedene har vært i siden 2. verdenskrig.

Prisen på nordsjøolje har falt til det laveste nivå siden 1999. Rystad venter at koronapandemien og oljepriskrigen mellom Saudi-Arabia og Russland vil fylle opp lagrene av olje og dermed tvinge fram en pris på rundt 10 dollar fatet.

Jan M. Moberg søker svar på en rekke spørsmål:
– Markedene for olje og gass opplever en voldsom turbulens. Fremtiden var usikker selv før pandemien traff oss, men med de siste ukers hendelse har vi sett utslag vi ikke trodde vi skulle oppleve. Jarand Rystad og hans miljø er de som best kan analysere mulige utfall av utviklingen videre. Har har vi sett vår siste oljepristopp? Eller vil etterspørselen komme tilbake når pandemien slipper taket, slik at prisen på petroleumsprodukter når gamle høyder? Og, ikke minst, hva skjer med de nye energiformene i tiden som kommer. Vil de bli vinnere eller tapere? Dette ser jeg fram til å få debattert, sier Moberg.

TU Medias digitale abonnementstjeneste Ekstra nærmer seg 13.000 abonnenter. Disse får gratis tilgang til webinaret.

Øvrige deltakere kan kjøpe billett ved å gå inn på linken nedenfor:

Link: https://www.tu.no/artikler/hva-gjor-korona-med-energisektoren-tu-arrangerer-webinar-med-jarand-rystad/490071


29
I disse grublende corona-innedager kan det kanskje være greit å ta en ny sjekk på hva klimaindustrien presenterte som "verdens største krise" før coronaen nå truer med å ta over hegemoniet som et reelt problem, og "klimakrisen" blir mer og mer marginalisert som en konstruert krise. 

Et kort intervju med Lindzen i 2016 om forkvaklingen og politiseringen av et alarmistisk klimanarrativ.
Jeg har selv hatt gleden av å overvære et av hans foredrag da han besøkte Norge for noen år siden.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=RUBrV0VFcbY

Vel, når Lindzen på sin stillferdige måte har forklart hvordan klimavitenskapen har blitt forkvaklet og korrumpert for å få alarmistnarrativet til å henge sammen, kan vi like godt ta en runde med kvasiframstillingen av at 97% av verdens "klimaforskere" er enige i dette:

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ewJ6TI8ccAw&t=28s


30
Den norske marines forsvarsverk rundt havariskandalen med fregatten KNM Helge Ingstad i 2018 har inneholdt de mest tragikomiske hvitvaskingforsøk, som har gitt troskyldige observatører et bilde av at tankskipet TS Sola ble veldig aggressiv og - i et ondsinnet samarbeid med fastlandet - direkte angrep fregatten som førte til at den sank.


Det norske skipet KNM Helge Ingstad som senket seg selv

Mange trodde det ville bli vanskelig å finne en konkurrent til dette stand-up showet i den virkelige verden.

Men Venezuela har gjort et ærlig forsøk:
Iflg. normalt troverdige kilder som PopularMechanics ( https://www.popularmechanics.com/military/navy-ships/a32021287/venezuela-cruiser-cruise-ship-collide/ ) og fagbladet Maritime Executive ( https://www.maritime-executive.com/article/venezuelan-navy-patrol-boat-sinks-after-collision-with-cruise-ship ) har det venezuelanske marineskipet Naiguata sunket etter å ha forsøkt å vedre et utenlandsk cruiseskip:


Det venezuelanske skipet Naiguata som senket seg selv

Det aller mest interessante er likevel hvordan denne «aksjonen» fra Venezuelas marine foregikk. Man forsøkte nemlig å tvinge cruiseskipet - mens det fremdeles befant seg utenfor venezuelansk grense - til å bli med til havn, ved å brase gjentatte ganger rett inn i siden på cruiseskipet. Om dette var inspirert av KNM Helge Ingstad er ikke opplyst om.

Det gikk uansett som man har sett det kan gå ved slike skipskollisjoner: Et av fartøyene forliste. Dessverre for Venezuela var det deres eget patruljefartøy Naiguata som gikk rett til bunns. Det tålte ikke påkjenningene det selv forårsaket. Lykkeligvis ble ingen av de 34 om bord skadet.

Cruiseskipet var i motsetning til marinefartøyet bygget for å tåle en smell, det var nemlig utstyrt med et skrog som var forsterket med tanke på møter med isfjell. Som fagbladet opplyser (men som neppe er blitt lest av marinen i Venezuela heller):

« What the crew of the Naiguata apparently did not realize was that the Resolute’s hull is stronger than average because of its iceberg-resistant hull. The ship’s website describes the hull as having “high density steel plating” to allow it to sail in “ice laden large waters.”

Cruiseskipet RCGS Resolute skal ha blitt værende i området, og tilbudt seg å bistå i redningsaksjonen, men skal ikke ha fått svar fra Venezuelas marine. Cruiseskipet skal deretter har seilt videre til øya Curacao, med bare mindre, overfladiske skader.

PS: Det hører med til historien at marinefartøyet Naiguata ble bygget ved samme verft som de fem norske fregattene, nemlig spanske Navantia (tidligere kalt Bazan).
 
Document.no har en omtale av saken her:
https://www.document.no/2020/04/03/komisk-flause-for-regimet-i-venezuela-senket-eget-marinefartoy-pa-idiotisk-mate/

   

Pages: 1 [2] 3 4 ... 40