Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 35
1
Aktører og hendelser / Årets Davos-konferanse
« on: 21.01.2020, 15:03:54 »
I pakt med tiden har man forsøkt å gjøre også denne konferansen til "klimakonferanse", vel vitende om klimabingens bunnløse potensiale.
Det har derfor vært en skjellsettende opplevelse å følge Davos-konferansen i to hovedfaser i dag, der a) klima-Greta dro sine forventede jeremiader, mens b) Trump fulgte opp med en heidundrande tale uten spor av klimagnål i det hele tatt. a) Først Greta:
Gretas innledende tale var en velregissert, behershet og innstudert tale som skulle få folk til å glemme desperasjonsskrikene fra forrige gang (som fikk Sveriges barnevern til å oppta undersøkelser), før de klimaanalfabetiske snikksnakkerne i storkar-panelet begynte å uttale seg fullstendig innholdsløst om "the climate crisis", der ikke en eneste konkret sak om hva denne går ut på kom fram - annet enn destruktivt og skampåførende sludder om alt vi ikke har gjort av edel dåd. Selvsagt et panel PK-korrekt rigget med en komplett klimauvitende kvinne fra Afrika som "hadde sett klimakrisen med egne øyne". Det hele akkompagnert med en imponerende bakvegg med bilder av værrelaterte hendelser av typen en hoppende kenguru foran en skogbrann, og en afrikansk jente med ei krukke på hodet gående på sprukken jord, osv. Jeg savnet forresten den sultne isbjørnen på det bittelille isflaket. Uansett, salens multi-millardærer og skattepengefråtsende politikere syntes nok de hadde fått mye deilig og nødvendig skam servert, og klappet ivrig.
Link: https://www.borsen.no/nyheter/jeg-har-blitt-advart/72051755b) Og så Trump:
En øredøvende stillhet fulgte imidlertid da Trump holdt sin halvtimes tale, siden han stort sett bare holdt seg til konkrete faktaopplistinger om USAs utvikling under ham (som hans motstandere selvsagt bare vil kalle "skryt" og "løgn"- men tenk om mye av denne faktastrømmen er sann?!), helt til han fortalte at USA ville delta i et "1 trillion dollar" skogplantingsprosjekt. Da ble det selvsagt klapping, for mange i salen har jo tenkt å leve fett på det prosjektet, forretningsfolk som politikere som NGO'ere (ikke minst!).
De første 20 min. av Trumps tale var et vedvarende bombardement av rene kvantitative oppramsinger av hva som faktisk er gjort og oppnådd i USA i hans presidentperiode, hvorpå slutten av talen ble en mer universell sak, med en generell oppmoding til verdenssamfunnet om å slutte å dramatisere rundt mer eller mindre konstruerte problem, og heller komme i gang med å gjøre noe for folk flest.
Det mest påfallende ved Trumps tale var at han i hovedsak framstod som en blanding av Roosevelts New Deal-program og en norsk sosialdemokratisk motkonjunktursatser på 1960-70-tallet:
- han adresserte den elendige utviklingen småfolket og minoritetene hadde hatt under de foregående presidentene, og den tilsvarende samfunnsmessige verdi av å bygge opp igjen "ordinary people" og "blue collars", der han trakk fram den ene spesifikke svake gruppen og ulike minoriteter etter den andre som har fått bedret sine kår. "Rasist"?!

Dermed gjenstår bare standardøvelsen for den måpende MSM-pressen som sikkert kaldsvettet seg gjennom denne talen, siden alt de har skremt med rundt Trump synes å ha slått feil. De vil derfor nå måtte begynne å sjekke fakta i de hundrevis av skrytesakene Trump ramset opp, og håpe å finne noe de kan arrestere som "løgn". Det klarer de sikkert.
For det er klart at hvis bare halvparten av det han hevdet er sant, ligger jo den øvrige vestlige verdens ledere i ruiner etter hans "achievements" de siste 3 år.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ezAZEzLMp44

Dette var forfriskende, og mer inspirerende enn Merkel og Macron, for å si det sånn.2
En norsk mindretallsregjering kan (fremdeles) kastes
Jeg tar det nå for gitt at Erna før eller senere ender med en mindretallsregjering ved at FrP velger å hoppe av. Kanskje får vi vite dette allerede i dag, hvis FrP velger å ensidig beslutte sin avgang fra regjeringen.
I hovedprinsippet vil et sånt regjeringssammenbrudd skyldes at Erna i altfor stor grad har hensyntatt to sterkt virkelighetsfornektende og godhetsposerende partier (V og KrF) som har vist seg helt ute av stand til å ta fatt i de kulturelle og demografiske utfordringene som innvandrings-Norge står overfor. Tilbake står dermed et FrP som i regjeringsposisjon snart har måttet løpe fra alle oppdryddingsambisjoner de i sin tid gikk til valg på.
Velgerne straffer dette hardt, og FrP ser vel snart den eneste redning i å trekke seg ut av regjeringen og begynne å flagge sin politiske "originalvare" til neste valg i et forsøk på politisk rehabilitering som innvandringskorrigerende parti.


Vanntette skott mellom den herskende globale elite og folkets interesser:
Borge Brende mens han fortsatt var utenriksminister og ga Clinton Foundation rundt 700 millioner


Det forventede sammenbruddet i Ernas flertallsregjering må imidlertid antas å kunne foregå innenfor Norges konstitusjonelle rammer. Verre er det i Sverige, der det demografiske og sosio-kulturelle sammenbruddet er underlagt en enda mer utpreget virkelighetfornekting og godhetsposering, og der man i desember 2014 gjorde et famøst parlamentarisk avtalegrep som sa at: 

En svensk mindretallsregjering kan IKKE kastes (så lenge SD holdes utenfor)!
Norsk MSM-presse har i liten grad informert om dette, men Sverige har altså brutt ned flere sentrale konstitusjonelle rammer for å holde Sverigedemokratene ute av regjeringsposisjoner. Slik at man uhindret kan fortsette den rådende politikk også med mindretallsregjeringer, dvs. slik at Sverigedemokraterna (SD) uansett ikke kan bruke folkestøttet styrke til å kreve plass i en koalisjonsregjering.

Den pensjonerte (og lite skyggeredde) journalisten Arnt Folgerø beskriver dette i to innholdslike artikler i Resett og Document (bare med ulike overskrifter), der han kjører et sterkt angrep på bl.a. Børge Brende og Barth Eides globalisme i WEF-regi (begge er/har vært ledere for forumet understøttet av romslige norske midler). I avsnittet "Den sviende desemberavtalen" beskriver Folgerø de konstitusjonelt betenkelige grep i Sverige slik:

"Brende ser også fullstendig bort fra at parlamentarismen og demokratiet i Sverige er satt ut av spill ved den såkalte desemberoverenskomsten mellom de etablerte partiene i den svenske Riksdagen i 2014. I desember 2014 inngikk de politiske partiene (med unntak av Sverigedemokraterna) en avtale som garanterte mot å felle regjeringene i to valgperioder fram til 2022, selv om regjeringene i politiske saker skulle få mindretall i Riksdagen. Og grunnen? For å unngå at Sverigedemokraterna skulle få noen politisk innflytelse. Og med en slik garanti har Sosialdemokraterna, i koalisjon med partier på borgerlig side, etterpå sittet med statsministeren og regjeringsmakten."

Folgerø beskriver derfra hvordan dette har slått ut i akkurat den anti-demokratiske praksis man ønsket:

"Ved siste valg i 2018, der ingen av blokkene samlet rundt Sosialdemokraterna og Moderaterna fikk flertall, førte det til at et forretningsministerium under Stefan Löfven ledet landet i 4 måneder før Löfven fikk i stand et regjeringssamarbeid med Centerpartiet og Folkpartiet samt Miljöpartiet. Dette er et regjeringssamarbeid der Stefan Löfven har gått i allianse med borgelige partier som Centerpartiet og Folkpartiet og som på grunn av desemberavtalen vil være fredet fram til neste valg i. De nevnte, borgelige partiene har altså alliert seg med Löfven & co for å hindre at Sverigedemokraterna skal få noe å si i svensk politikk. Opposisjonen (unntatt Sverigedemokraterna) med Moderaterna i spissen vil også i samsvar med desemberavtalen være beredt til å stemme for forslag fra regjeringen som de egentlig er imot, eller å stemme blankt for å berge regjeringen. Til og med en så politisk korrekt politiker som Carl Bildt, tidligere statsminister fra det svenske høyrepartiet Moderaterna og ideologisk forbundsfelle med Brende, uttrykte bekymring for den politiske situasjonen etter at desemberavtalen ble inngått i 2014: ”Det som nå skjer, er at mens tidligere mindretallsregjeringer har vært nødt til å søke flertall for politikken sin i Riksdagen, vil ikke dette være nødvendig i viktige spørsmål som gjelder skatter, utgifter og den økonomiske politikken. Og det er ikke til å komme ifra at dette er en betydelig endring i vårt politiske systems måte å fungere på”, sa Bildt den gangen.

Desemberavtalen gjør at Sverigedemokraterna, som befinner seg trygt innenfor den svenske konstitusjonens rammer, blir frarøvet enhver mulighet til å ha noen politisk innflytelse i Riksdagen. I tillegg har altså den politiske opposisjonen i Riksdagen, utenom Sverigedemokraterna, frasagt seg retten til å stemme mot en politikk de egentlig er uenige i, for å unngå og felle den sittende regjeringen. Dette innebærer et brudd med den svenske grunnloven, et brudd med den svenske parlamentarismen og med den svenske politiske modellen, et brudd som ikke ser ut til å bekymre Børge Brende, der han med dyp overbevisning anbefaler den nordiske modellen for å bringe frelse til den store verden."


Da gjenstår vel bare å håpe at et "nytt" Norge med en mindretalls-Erna muligens helt fram til neste valg, IKKE vil finne ut at det kan være lurt å inngå lignende kokkelimonke med en tilsvarende konstellasjon som i Sverige (jeg vil anta Støre, Libya-bomberen*, går med på hva som helst bare han får en intern garanti om at han blir statsministeren). Da ender også Norge ikke bare opp med en sørgelig sosial skraphaug på tuftene av det tidligere norske tillitssamfunnet, men også en (i alle fall begynnende) konstitusjonell skraphaug forårsaket av godhetsposeringens ødeleggende effekt for moralsk rakryggethet.

Linker:
https://www.document.no/2020/01/18/borge-brende-global-misjonaer/

Støre/Libya: https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/32l4v/stoere-med-hemmelige-libya-forhandlinger 

3
Sverige begynner å få noen grusomme statistikker for økning i voldtekter de siste tiårene:
- I 2019 ble det registrert 8350 voldtekter mot 421 i 1975 (nesten en 20-dobling)
- I tillegg har voldtekt av menn økt fra nesten null i 1975 til 260 i 2019Selvsagt er dette tall til å gråte over hos broderfolket.
Men noen klarer ikke å la være å kaste inn litt svart humor i dette. Ikke minst siden PK-folket fortsetter å benekte enhver kobling til nye landsmenn i dette bildet. På document er det derfor f.eks. flere kommentarer som mener dette ikke kan forklares med nye religion- og kulturkonstellasjoner, men må skyldes AGW:

Otto Støver • for 3 timer siden
Det må være den menneskeskapte oppvarmingen! Den har skylden i de fleste katastrofer, og garantert denne også. Alt annet ville jo være utenkelig.

Petter Ganzarain • for 2 timer siden
Helt åpenbart at klimaendringene er den bakenforliggende årsaken, man kler seg lettere i varmere vær, det igjen frister nyankomne som har kulturell rett til å uttrykke seg og utfolde sin egen identitet!

PS: Vi ligger foreløpig bedre an i Norge, men er iferd med å etterape svenskene der også etter hvert som de "kulturelle betingelser" utvikler seg i samme retning:
- I 2018 ble det registrert 2.450 voldtekter her i landet, nærmere 15 prosent flere enn i 2016. Samtidig blir det flere tilfeller av vold og mishandling 

Sukk hjerte, men brist ikke!


4
Jeg har notert meg at flere av forumets brukere har til dels avanserte teknologiske interesser.
Dermed tror jeg mange vil finne en video interessant der vi får se "the world's first living, self-healing robots".
Denne forskningen peker mot svimlende utsikter: "Created using stem cells from frogs, these self-healing robots can travel inside human bodies and survive for weeks without food".

Videoen tar bare knapt halvannet minutt, men gir noen enorme visjoner, f.eks. kan slike "xenobots" transportere medisin ut i kroppen, osv.

Link til "the xenobot": https://edition.cnn.com/videos/business/2020/01/14/living-robots-stem-cells-frogs-lon-orig-tp.cnn?iid=ob_marketpg_video

5
Siden Emeritus på en annen tråd nevner Carl I. Hagens tidlige og langvarige kamp for å redusere de uunngåelige innvandringsproblemene:
 
Satt akkurat og hørte på våre tidligere statsministre mimre på NRK; der en tennerskjærende Gro måtte overvære den vanlige Willoch-leksa om at sammenbruddet i norsk økonomi under hans regime var alle andres skyld, samt at Carl I. Hagen i 1986 (da Willoch hadde mistet all kontroll med økonomien, bankene allerede var begynt å vakle og folks privatøkonomi med dem, boligrenta krøp mot 16 prosent - og Willoch utvilsomt så etter en redningsvei ut) ødela alle Willochs senere egenerklærte geniale planer om å redde situasjonen, fordi Hagen felte ham før han fikk satt disse geniale planene ut i livet. Vi skylder vel gjerne Hagen en takk der også?Nå synes det å være Abid Raja som kan være i ferd med å fyre av en bombe under Høyre-arken, for han vil ikke bare ha disse barna hjem, men også alle mødrene. For nå erklærer han sterkt engasjert:

"Hent alle IS-mødre hjem"

Iht. PST er det i tillegg til disse mødrene drøyt 40 IS-barn som regnes for "norsk ansvar". Raja vil altså heltemodig ordne opp for alle.Dagbladet skriver nå at:
"Abid Raja (V) fortalte i dag Dagbladet at alle norske kvinner tilknyttet IS i Syria, og deres barn, må hentes hjem til Norge.
Uttalelsen kom samtidig som Frp satt i et krisemøte som endte med at partiet nå stiller krav for å bli sittende i Erna Solbergs regjering.
Jon Engen-Helgheim (Frp), innvandringspolitisk talsperson i Frp, sier kommentarene gjorde det lettere for Frp å samles og tydeliggjorde avstanden mellom Venstre og Frp."


Raja kan altså bli fyrstikken til bomben under den stadig mer sprikende regjeringskonstellasjonen, og nå først sende FrP ut.
Deretter kan det da selvsagt ende i FULL regjeringskrise og avgang når bare V og KrF får begynne med sine vanlige krokføtter.

Imidlertid vil nok ikke dette gå så raskt som mange tror/frykter; Erna vil rimelig sikkert sørge for at en klar stllingtagen i IS-dilemmaet vil drøye både en og tre uker før FrP får formell anledning til å erklære seg fristilt fra regjeringen. Og da har nok mye av dagens hurlumhei tørket bort underveis. En regjering som klarer å suge opp et veldig bompengeopprør sporløst, klarer nok å sno seg rundt en Raja som sikler ukontrollert etter Trines skalp, bare han får sprengt regjeringen så Venstre kan velge ham som ny løsning etter hvert.

Dette blir uansett ikke pent å følge med på - er redd vi må sitere den gamle ringrev Håkon Kyllingmark: "Politikk kan sammenlignes med å selge strikk i metervis". 

Ropstad får kanskje be for oss alle, ikke bare regjeringen?

Link: https://www.dagbladet.no/nyheter/raja-krav-samlet-krisemotet-i-frp/72031895

6
At den krasse kritikken av klimaopportunismen kommer fra Politiken må sies å være overraskende, da avisen regnes for å tilhøre en sosialliberal venstreside.

Her en vaskeseddel på klingande nynorsk:
Politiken, som er ei av dei største avisene i Danmark, har tradisjonelt vore det som i Danmark vert kalla socialliberal, det vil seie at avisa i sitt syn på samfunnsproblema har tradisjon for å halde seg til venstre for midten av den politiske høgre-venstreaksen. Slik skil Politiken seg markant frå dei to andre store landsdekkjane avisene i Danmark, Berlingske Tidende og Jyllands-Posten, som båe er partipolitisk uavhengige aviser på den høgre sida i det politiske spekteret.

Men det er altså denne avisen som nå har kjørt fram en hel artikkelserie om det som de kaller "klimabedraget".
Starter man med nedenstående link, kommer man inn på hele artikkelserien:

Link: https://politiken.dk/tag/main/KlimabedragetGod lesing! Danskene imponerer ikke bare med sine fleskestæger lengre, men også med sin evne til en smule selvransakelse

7
Helena Edlund er prest, forfatter og skribent og driver også en blogg der hun tar opp aktuelle tema.
Hun har tidligere bodd i Malmø (sic), og nå i Stockholms "innerstad". Nå har dette fredsommelige mennesket lagt ut en skremmende situasjonsrapport fra "det nye Sverige" i form av et åpent brev til den svenske regjering, der hun innledningsvis gir en hjerteskjærende beskrivelse av hvordan hennes familie og barn må forholde seg til et bredt sett nye trusler.

Link: https://www.document.no/2020/01/13/mitt-brev-til-regjeringen-hvor-skal-vi-soke-asyl/

Dette får henne så til å stille dette fortvilte spørsmål:
"Skulle ovanstående berättelse berättiga till asyl i Sverige? Förmodligen.
Problemet är bara, att det är min familjs berättelse, och vi bor redan i Sverige."


Vi får anta at denne milde prest ikke overdriver når hun summerer:

"Jag har tappat räkningen på de vänner vars familjemedlemmar rånats, misshandlats, våldtagits eller fått sina bilar uppbrända eller trappuppgångar sprängda. För de som levt i relativ trygghet i landets mer privilegierade områden är detta något nytt, men de som lever i utsatta områden har haft det så här i många år."

Men hvor lenge vil det hjelpe familien Edlund å f.eks. søke asyl i Norge, og tilsvarende etablere seg i VÅR hovedstad? 
Vil søskenbarnene til svenskevolden der bli noe bedre i tidens løp?8
Står vi foran slutten på de siste tiårenes globalisering?
Bank of America (BofA) sier i en ny rapport at en av de dominante trendene for det neste tiåret vil bli "the end of globalization".
Banken bygger dette på at stadig flere land signaliserer at de siste tiårenes globalisering og overføring av styringsmakt til store internasjonale maktsentra (og tilhørende nedbryting av statlig kontroll i markedene) har medført "unsustainable social disruption".

BofA sier at denne globaliseringen har fått utvikle seg uten nødvendige kritiske konsekvensutredninger, slik at man har hatt en "largely unchecked globalization" siden omtrent 1981-2016, og at dette "is coming to an end".

Og hvorfor mener BofA at globaliseringen er i ferd med å knekke seg selv?
Jo, sier BofA, denne endringen vil komme til tross for at "globalization has meant lower consumer prices" (jfr. globalisme-prinsippet med å enten sende produksjonen til lavkostland og/eller importere lønnsdumpende arbeidstakere).
Konsekvensen for landene som har vært de mest aktive utøvere av globalisme har nemlig stadig tydeligere vist seg å bli "slower growth, precarious employment and social disruption". Altså i essens det Trump hevdet før valget i 2016.

Trumps "America First"-politikk er allerede i gang med å gjøre staten til et viktigere verktøy
BofA kan dermed tolkes til at flere land vil følge i USA/Trumps fotstpor, og begynne en mer proteksjonistisk/grenseforsvarende nasjonal politikk, med prioritering av egne ressurser og egen arbeidskraft. Og typisk kombinert med en egentlig keynesiansk motkonjunkturpolitikk (staten tar bevisste strategiske valg rundt hvor satsing skal settes inn for å få flere samfunnshjul i gang).

Amerikanerne har ennå ikke har skjønt at Trump er halvveis "sosialist"
Keynesiansk motkonjunkturpolitikk er jo klassisk kunnskap fra etterkrigstidens oppbygging av de nordiske sosialdemokratiene.
Men vi har i USA nå det morsomme fenomen at politisk uskolerte amerikanere ennå ikke har oppdaget at Trump egentlig driver en pussig blanding av
a) fri kapitalisme i hjemmemarkedene kombinert med
b) sterke sperreballonger mot altfor frie handlingsrom for billige utviklingsland (og Kina), men også
c) en sosialdemokratisk (eg. sosialistisk!) statlig stimuleringsøkonomi.

Murbyggingen mot Mexico er ikke noe veldig stort, men et typisk eksempel på dette. Trump har imidlertid flere større statlige satsinger i ermet som i praksis vil bety en stor statlig pengebruk og tilhørende sysselsetting, jfr. hans nylig proklamerte satsing på å bli herskeren over verdensrommet. Noe som uten tvil kan parallellføres til den statlige romfartssatsingen på 1960-tallet.

Hva vil mindre globalisme medføre?
BofA sier at landenes kommende massive overgang fra globalisme til mer "protectionist economic policies" vil i større grad sikre en mer kontrollerbar utvikling for f.eks. dyre/sjeldne metaller og eiendom basert på at: "Countries will develop explicit national industrial policies and boost spending on R&D to foster local innovation, protect nascent industries, and shield national champions from hostile foreign takeovers".

The Splinternet (som ikke må forveksles med "the Scatternet") blir sentralt i nytt teknologikappløp
BofA sier i sin rapport bl.a. at "New tech arms race will come to the fore between the U.S. and China, dubbed the “Splinternet.”
Hva menes med dette?

Begrepet Splinternet er ennå ikke særlig kjent her hjemme, og for å forstå hva som menes med begrepet kan vi sitere litt fra wiki:

"The splinternet (also referred to as cyber-balkanization, cyber-balkanisation, internet balkanization, or internet balkanisation) is a characterization of the Internet as splintering and dividing due to various factors, such as technology, commerce, politics, nationalism, religion, and interests. "Powerful forces are threatening to balkanise it", writes the Economist weekly, and it may soon splinter along geographic and commercial boundaries.[1] Countries such as China have erected what is termed a "Great Firewall", for political reasons, while other nations, such as the US and Australia, discuss plans to create a similar firewall to block child pornography or weapon-making instructions.
Clyde Wayne Crews, a researcher at the Cato Institute, first used the term in 2001 to describe his concept of "parallel Internets that would be run as distinct, private, and autonomous universes." Crews used the term in a positive sense, but more recent writers, like Scott Malcomson, a fellow in New America's International Security program, use the term pejoratively to describe a growing threat to the internet's status as a globe-spanning network of networks. As of 1st of November 2019, Russia has enacted the Independent Internet Law and arguably have started legaly balkanisation of the Internet.


BofA mener Kina vil vinne dette kappløpet
Dette skriver BofA nokså direkte i sin rapport, og at dette vil åpne for Beijings "national superiority in technology over the long term vis-a-vis Quantum Computing, Big Data, 5G, Artificial Intelligence, Electric Vehicles, Robotics, and Cybersecurity."


"Ubiquitous connectivity” som neste teknologigenerasjon vil drive fram ny opererbar innsikt
Ny datateknologi med "ubiquitous connectivity" (allestedsnærværende forbindelser) antas å kunne endre selve "samfunnsveven", jfr. teoriene om "The Internet of things" innbakt i omtrent alle nye fysiske produkter, en utvikling som kritiske krefter hevder vil skape en allestedsnærverende (omnipresent)  "Minority Report-style mass surveillance grid" (totalovervåking langt utenfor de industrielle motiv).

Så hva slags hovedinntrykk sitter man igjen med etter å ha lest BofAs analyse?
Er dette bare etterplapring av Trumps politikk (som har vist seg å gi suksess så langt, og kanskje frister til nettopp etterplapring?), eller snakker vi om reelle analyser begått av reelle fagfolk?
Først, det er ikke tvil om at man har innhentet faglige eksperter på de samfunns- og teknologiområder som kommenteres.
Dernest, det legges fram mye dokumentasjon på globalismens negative konsekvenser så langt, som jeg selvsagt ikke har plass til å drive med her.
Rapporten gir et overraskende tydelig bilde av hvordan globalismens nedbryting av gamle stabiliseringsmekanismer for både vareflyt, arbeidsflyt og kostnadskontroll har blitt tydeligere og tydeligere. 

Til slutt kan man kanskje også se BofAs rapport som en indirekte dokumentasjon av behovet for å snu Vestens problemer med masseimmigrasjon, da globalismen (jfr. EUs krav til fri flyt av arbeidskraft som et typisk eksempel), og tilsvarende behov for å begynne å utarbeide en fornuftsbasert/legitim plan for å holde de store og destabiliserende migrasjonene mellom kontinenter mer i sjakk.

9
I en NTB-artikkel om iskanten i Barentshavet har NTB brukt et bilde som tilsynelatende ser ut som pingviner som illustrasjon på hva oljeindustrien kan true om de får operere der oppe:Da ville det ikke vært vanskelig å se for seg neste skritt i NTBs klimaretorikk:

"Klimaforskere fra Cicero har sikre observasjoner på at oljeindustrien har utryddet alle pingviner i Barentshavet - man finner ikke spor etter en eneste en!"

Link: https://resett.no/2019/12/25/iskanten-det-neste-store-oljeslaget/

Spøk til side: Det er trolig lomvi som illustreres. men de fleste tror nok de ser pingviner  8)


10
Takk til alle som har spilt inn spennende og interessante tema gjennom året - vi får satse på at 2020 vil by på enda flere gode debatter!


11
Forsvarets nye, og største pengesluk, KNM Maud, må ligge til kai etter at det er avdekket flere avvik ved skipet.

– Avvikene har blitt avdekket i forbindelse med at fartøyet måtte sertifiseres på nytt. De var av en slik karakter at det anbefales at fartøyet legges til kai, sier kommunikasjonssjef Torill Herland i Sjøforsvaret til Bergens Tidende.
Det er sikkerhetsselskapet DNV GL som har kommet med anbefalingen.
Herland har ikke kjennskap til hvilke avvik det er snakk om, men ifølge en rapport fra Forsvarets materielltilsyn som avisen har fått innsyn i, omhandler avvikene «materiellsikkerhetsmessige forhold»Vel, når man hører slike problembilder, er det en ting som dukker opp i hodet hos en gammel sikkerhetsforsker med lang erfaring fra oljerelaterte byggeprosjekter:

Har vi et nytt eksempel på trøbbel ifm. bygging i Østen?
Joda, selvsagt har vi det:
- Det NORSKE forsvaret har latt dette skipet bygge i Sør-Korea.

Vi siterer fra wiki:
KNM «Maud» er et logistikkskip i Sjøforsvaret bygget av Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering i Sør-Korea. Skipet ble bygget på oppdrag for Forsvarsmateriell, hvis divisjon for maritime kapasiteter gjennomfører byggingen gjennom Prosjekt P2513 Nytt logistikkfartøy.
KNM «Maud» erstattet KNM «Valkyrien» (A 535) som logistikkfartøy for Sjøforsvaret. Primæroppgaven blir å støtte maritime styrker med etterforsyninger. Skipet er det største skipet noensinne i Sjøforsvaret og er blant annet dobbelt så stort som fregattene i Fridtjof Nansen-klassen.


Og dermed kan vi vel også registrere feil og forsinkelser underveis?
Det er som tatt ut av idiotmerittene til de som har satt ut oljerigger til bygging i Østen (istedet for i Norge, der man holder både tiden og kvaliteten):
- Sjøsettingen av skipet var opprinnelig planlagt til mars 2016.​ På grunn av forsinkelser hos verftet ble leveringen utsatt til høsten 2017, med operativ drift i 2018.
- Leveringen ble senere ytterligere utsatt til 30. april 2018, og deretter videre utsatt til høsten 2018.
- Skipet ble overtatt av Sjøforsvaret i november 2018 og ankom Norge 29. mars 2019.
- og nå i desember 2019 har altså «Maud» fått seilingsforbud etter at det ble avdekket flere avvik ved skipet
- Forsvaret har som mål å ha fartøyet i drift i løpet av andre kvartal av 2020 - her er det vel bare å følge med videre, til også dette skipet velger å kjøre på en tanker man tror er land...

Økonomien i dette?
Kostnad var opprinnelig 2,2 milliarder kroner. Hva det er nå må gudene vite - og hva den endelige kostnaden blir er selvsagt helt i det blå.
Man må anta at det blir like tungt å dra dette ut av forsvaret som å dra en stålbørste ut av ei sår rau.


12
Vi trenger vel ikke å utdype hvilket annet offentlig finansiert sverteregime som hadde samme logikk som standardspørsmål i årene 1950-54.


Bytt "Reds" ut mot "klimafornekter", så er man i vår samtid

De fleste vet svaret, men vi kan jo legge til at blant de mange store samfunnsprofiler som ble rammet av mccarthyismen var skuespilleren Charles Chaplin, dirigenten Leonard Bernstein, forfatteren Dashiell Hammett, sangerinnen Lena Horne, dramatikeren Arthur Miller, fysikeren Robert Oppenheimer, kjemikeren Linus Pauling, afroamerikanerforkjemperen Paul Robeson, musikeren Pete Seeger, journalisten William L. Shirer og regissøren Orson Welles.

For å understreke alvoret i at en dramatisk stor del av et lands beste intellektuelle, forskere og humanister svartelistes og fratas all offentlig ære, arbeid og framtidsmuligheter på basis av en konsensusstyrt fobi om kommunistisk samfunnsovertagelse, så kan vi kanskje like godt legge ut en fyldigere liste over de rammede:

Larry Adler, muscian
Nelson Algren, writer[81]
Lucille Ball, actress, model, and film studio executive.[82]
Alvah Bessie, Abraham Lincoln Brigade, writer, journalist, screenwriter, Hollywood Ten
Elmer Bernstein, composer and conductor[83]
Leonard Bernstein, conductor, pianist, composer[84]
David Bohm, physicist and philosopher[85]
Bertolt Brecht, poet, playwright, screenwriter
Archie Brown, Abraham Lincoln Brigade, WW II vet, union leader, imprisoned. Successfully challenged Landrum–Griffin Act provision[86]
Esther Brunauer, forced from the U.S. State Department[87]
Luis Buñuel, film director, producer[88]
Charlie Chaplin, actor and director[89]
Aaron Copland, composer[90]
Bartley Crum, attorney[91]
Howard Da Silva, actor[92]
Jules Dassin, director[93]
Dolores del Río, actress[94]
Edward Dmytryk, director, Hollywood Ten
W.E.B. Du Bois, civil rights activist and author[95]
George A. Eddy, pre-Keynesian Harvard economist, US Treasury monetary policy specialist[96]
Albert Einstein, Nobel Prize-winning physicist, philosopher, mathematician, activist[97]
Hanns Eisler, composer[98]
Howard Fast, writer[99]
Lion Feuchtwanger, novelist and playwright[100]
Carl Foreman, writer of High Noon
John Garfield, actor[90]
C.H. Garrigues, journalist[101]
Jack Gilford, actor[92]
Allen Ginsberg, Beat poet
Ruth Gordon, actress[92]
Lee Grant, actress[102]
Dashiell Hammett, author[90]
Elizabeth Hawes, clothing designer, author, equal rights activist[103]
Lillian Hellman, playwright[90]
Dorothy Healey, union organizer, CPUSA official[104]
Lena Horne, singer[92]
Langston Hughes, writer, poet, playwright[90]
Marsha Hunt, actress
Sam Jaffe, actor[90]
Theodore Kaghan, diplomat[105]
Garson Kanin, writer and director[90]
Danny Kaye, comedian, singer[106][full citation needed]
Benjamin Keen, historian[107]
Otto Klemperer, conductor and composer[108]
Gypsy Rose Lee, actress and stripper[90]
Cornelius Lanczos, mathematician and physicist[109]
Ring Lardner Jr., screenwriter, Hollywood Ten
Arthur Laurents, playwright[92]
Philip Loeb, actor[110]
Joseph Losey, director[90]
Albert Maltz, screenwriter, Hollywood Ten
Heinrich Mann, novelist[111]
Klaus Mann, writer[111]
Thomas Mann, Nobel Prize winning novelist and essayist[111]
Thomas McGrath, poet
Burgess Meredith, actor[90]
Arthur Miller, playwright and essayist[90]
Jessica Mitford, author, muckraker. Refused to testify to HUAC.
Dimitri Mitropoulos, conductor, pianist, composer[112]
Zero Mostel, actor[90]
Joseph Needham, biochemist, sinologist, historian of science
J. Robert Oppenheimer, physicist, scientific director of the Manhattan Project[113]
Dorothy Parker, writer, humorist[90]
Linus Pauling, chemist, Nobel prizes for Chemistry and Peace[114]
Samuel Reber, diplomat[115]
Al Richmond, union organizer, editor[116]
Martin Ritt, actor and director[117]
Paul Robeson, actor, athlete, singer, writer, political activist[118]
Edward G. Robinson, actor[90]
Waldo Salt, screenwriter[119]
Jean Seberg, actress[120]
Pete Seeger, folk singer, songwriter[90]
Artie Shaw, jazz musician, bandleader, author[90]
Irwin Shaw, writer[92]
William L. Shirer, journalist, author[121]
Lionel Stander, actor[122]
Dirk Jan Struik, mathematician, historian of maths[123]
Paul Sweezy, economist and founder-editor of Monthly Review[124]
Charles W. Thayer, diplomat[125]
Dalton Trumbo screenwriter, Hollywood Ten
Tsien Hsue-shen, physicist[126]
Sam Wanamaker, actor, director, responsible for recreating Shakespeare's Globe Theatre in London, England.
Orson Welles, actor, author, film director[127]
Gene Weltfish, anthropologist fired from Columbia University[128]

Link: https://en.wikipedia.org/wiki/McCarthyism#Victims_of_McCarthyism
13
Vi har allerede fått en del negative meldinger om salgsfall for elbiler i Europa, og andre steder.Nå melder det tyske magasinet Tichys Einblick (oversatt til engelsk i linken nederst) at satsingen på el-busser har møtt mye problemer.
Det er visst ikke så enkelt med elbil-teknologi for litt tyngre kjøretøyer som man kanskje kan ha trodd så langt, for her rapporteres om mange typer problemer: 

Link: https://notrickszone.com/2019/12/17/attempts-to-use-electric-buses-in-germany-flop-many-disadvantages-short-service-life-no-real-progress/

14
COP25 avdekket at tungvektere som USA, Kina, India og Brasil ikke er villige til å gi seg over til selvskadingsøvelser av norsk type mht. å fortsette å forsyne diktatorer i den tredje verden med meningsløse "klimaerstatninger". De samme landene har jo også forlengst innsett den statsforvaltende galskap i de såkalte klimakvoter.

Derimot har Trump lenge arbeidet med å utjevne den voldsomme handelsfordelen/skjeve handelsbalansen Kina har hatt mot Vesten, og her da spesifikt mot USA. Tegn tyder på at denne prosessen kan få mer konkrete resultater enn besvergelsene i Madrid.USA og Kina enige om en avtale før helgen
USA og Kina landet fredag deler av en handelsavtale, den såkalte fase 1. I avtalen skal USA avstå fra den planlagte økningen av tollsatser per 15. desember, samt redusere satsene som ble innført i september fra 15 prosent til 7,5 prosent. Denne reduksjonen omfatter amerikansk import for om lag 112 milliarder dollar. De første tollsatsene som ble innført på import for rundt 200 milliarder dollar, består.

Som en konkret motytelse skal Kina øke sin import av amerikanske varer og tjenester. Innen 2021 skal Kina ha økt sin import fra USA med 200 milliarder dollar i forhold til importnivået i 2017. I 2017 kjøpte Kina amerikanske varer og tjenester for til sammen 186 milliarder dollar. Dette skal altså økes til 386 milliarder innen utgangen av 2021. En del av dette omfatter avvikling av handelshindringer som rammer amerikanske jordbruks- og fiskevarer sammen med en økning i kjøp av jordbruksvarer med 50 milliarder dollar i året.

Kinas økte import vil trolig for en stor del innebære en vridning i importen, og ikke redusert innenlandsk produksjon.
Avtalen omfatter også en rekke andre punkter og er fordelt på ni kapitler.
Blant annet omfatter avtalen bindende og etterprøvbare forpliktelser til å ta tak i praksisen med tvungen teknologioverføring. Kina har også gått med på å bidra til større åpenhet rundt administrative saksganger og at teknologioverføringer og lisensieringer skjer til markedsmessige vilkår.

På det finansielle området åpnes det mer opp for at amerikanske finansielle institusjoner kan konkurrere på mer like vilkår i Kina. Partene er også enige om å avstå fra konkurrerende devalueringer og fastsettelse av valutakurser, samt å innføre større grad av åpenhet og mekanismer for etterprøvbarhet. Avtalen omfatter også et system for å løse konflikter og uenigheter som kan oppstå under avtalen.

Med avtalen er risikoen for en eskalerende handelskrig dempet.
Noen kommentatorer trekker likevel frem at det kan ha vært forventninger om at tollsatsene skulle bli redusert mer. Norske kroner har imidlertid styrket seg med 0,5 prosent siden fredag morgen.
Skal se at Trumpen gjør litt nytte for Norge også her?

Det er jo ingen andre vestlige statsledere som har våget å ta kampen opp mot Kinas massive globale ekspansjon basert på skjulte statssubsidier i etableringsprosesser, lønnsdumping og brudd på de fleste vestlige arbeids- og næringslivsnormer og -standarder, osv.

 

15
COP25 Madrid ble akkurat det magaplasket man kunne forvente, med repeatknappen på fullt volum:

- alle de over 40.000 politikere, byråkrater og aktivister snakker fremdeles om "klimakrise", men ingen klarer å peke på hvor denne "krisen" er og hva den går ut på
- men stater vi knapt har hørt om stilte med svære delegasjoner og forlangte masse penger fra de rike landene på "moralsk grunnlag"

Den alltid oppdaterte Josh kunne dermed bare sette til et nytt årstall på sin klassiske tegning fra tidligere år:Siden vitenskap ikke har noe med disse politiske flyturene å gjøre, er det fortsatt bare å lene seg tilbake med popcornet og følge med på hvordan det går med isen i Arktis.
Utviklingen der (NB: ikke bilder av skrinne isbjørner men grafer over utbredelse og volum) er nok det eneste media kan forventes å forholde seg til som forståelig - hos noen.
Victoriafallene - Afrikas nye isbjørn-maskot?! - har vi allerede sett at de misbruker så fort vi snur ryggen til.

Pages: [1] 2 3 ... 35