Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#1
Huseiere i nærheten av vindparkene ser ut til å måtte blø enda mer, jfr. oppslag i dagens Finansavisen:

Vindkraft gir voldsomme verdifall
Titusener av boliger i nærheten av vindkraftanlegg tar regningen: Prisfall på opptil 15 prosent.


FÅR REGNINGEN: Boliger i nærheten av vindkraftanlegg, som her ved Midtfjellet i Fitjar, selges med betydelige prisfall, viser studie. FOTO: NTB

Det var vel bare dette enker og faderløse trengte nå, her til lands?

Lenke: https://www.finansavisen.no/makro/2024/04/22/8121646/boligpriser-vindkraft-gir-massiv-rabatt

#2
Professor i astrofysikk Valentina Zharkova (solforskeren denne tråden startet med) er nylig blitt intervjuet av Climate Depot, og gjentar sine tidligere spådommer om at vi allerede har entret et nytt Grand Solar Minimum, at vi vil gradvis få merke den nedkjølende effekten av dette i årene framover, og at det vil ende med et fall i global temperatur på ca. 1 grad Celsius de neste 30 år: 

"Zharkova estimates using some previous research that on average – which of course means potentially much larger changes from region to region – the Earth's temperature will fall by one degree Celsius over the next 30 years, and not rise, as the UN's Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) warns us.
She explains that such abrupt changes depend on the cycles of solar activity. When the Sun is less active, its decreasing magnetic field causes a decrease in irradiance. Less solar radiation means less heat. According to Zharkova, such a change occurs every 350-400 years (grand solar cycle or GSC), and she says we entered one of the Grand Solar Minima (GSM) separating GSCs in 2020. This GSM will continue until 2053 after which in cycle 28 the solar activity will return to normal."


Siste delen av artikkelen er et knallhardt oppgjør med det rådende CO2-klimaregimet, og hun forteller også hvordan hun nå stenges ute fra å publisere i Nature - selv om hun viser til de samme data som NASA har samlet inn:

"Like the Spanish Inquisition"
However, it is precisely the fact that this process is natural that the mainstream climate science currently denies, and the only acceptable cause of climate change is the increase in the proportion of anthropogenic CO2 in the atmosphere. According to Zharkova, one does not bother with such "little things" as the Sun. In fact, she points out, that it has also been scientifically shown that the increase in atmospheric CO2 does follow the increase in temperature, and not the other way round, but this is another point that the proponents of anthropogenic climate warming refuse to take into account. "So this gives you an idea of how uneducated and unprofessional these people are who say that CO2 will lead to a rise in temperature," Zharkova notes. "They are trying to silence anyone who questions their flawed models," she adds.

Zharkova herself has experienced such attempts of silencing and persecution. She cites the example of a recent retraction in March 2020 of one of her scientific articles (Zharkova et al., 2019) by the Editor Rafal Marszalek of Nature Scientific Reports under pressure from the proponents of anthropogenic global warming, as she had mentioned in the article that the brightness of the Sun can change depending on where exactly the Sun is relative to Earth. Since you can logically argue that this could also affect the Earth's climate, the paper had to be retracted. She is no longer welcome to publish in Nature, although she has done so several times in the past.

This retraction threat is the case, she says, for anyone who questions man-made global warming and explains climate change in any other way. "They are acting like the Spanish Inquisition did during the Maunder Minimum," Zharkova says about the proponents of anthropogenic global warming, with her characteristic humour, and jokingly refers to them as the CO2 mafia.

A year later after the retraction in April 2021, Zharkova published a book chapter proving with the official ephemeris of the Sun-Earth distances provided by the official sides of NASA and Paris-Meudon Observatory, France that these Sun-Earth distances change exactly as they mentioned in the retracted paper. She says it proves that the Sun, its activity and its position in the orbit are the natural source of any climate change on Earth and other planets.


Lenke: https://www.climatedepot.com/2024/04/17/astrophysicist-warns-about-the-coming-little-ice-age-its-already-started/
#3
Litt på siden av Oljefondet, men Finansavisen skriver om den begredelige utviklingen i det norske statlige investeringsselskapet Investinor AS stiftet i 2008:

"Kastet kortene etter ti blodige år"
Trond Giske ga Investinor 500 millioner skattekroner til skogsatsing i 2013. Investinor forelsket seg i Kebony, og pøste inn penger. Nå har de kastet kortene. Nesten alt er tapt.

Men tapene i Kebony (enda et selskap som skulle redde "klimaet" iht politikerhodene rundt Investinor) er bare begynnelsen på elendigheten for Investinor: Iht. vedtektsfestet formål skulle selskapet "bidra til økt verdiskapning gjennom å tilby risikovillig kapital til internasjonalt orienterte konkurransedyktige bedrifter, primært nyetableringer." Der alle medvirkende skjønte at her skulle klimafokuserte selskaper prioriteres.

Investinor har etterhvert fått tildelt 8 milliarder kroner å forvalte
Eierskapet forvaltes av Nærings- og fiskeridepartementet. Selskapet er medlem av Norsk Venturekapitalforening, men forvaltningen har likevel vært en særegen katastrofe hele veien. Det tok dessverre alt for lang tid før Riksrevisjonen slo alarm:

Kritikk fra riksrevisjonen
I 2022 avdekket Riksrevisjonen at Investinor sine direkteinvesteringer har hatt null avkastning i perioden 2008 til 2021 (13 år). I perioden fra 2008 til 2021 bevilget Stortinget 4,2 milliarder kroner til selskapet. Målet er å få høy avkastning på investeringene over tid, som så kan brukes til nye investeringer eller gi utbytte til staten. Investinor har selv mål om en årlig avkastning på ti prosent, men undersøkelsen fra Riksrevisjonen viste at selskapet har tapt totalt 46 millioner kroner i undersøkelsesperioden. Riksrevisjonen sin undersøkelse viste også at Investinor eier bedrifter lengre enn planlagt og at selv om oppstartbedrifter får økt kapitaltilgang, blir få av dem lønnsomme. Toppsjefen økte også lønnen med 13,4 prosent mellom 2018 og 2021. Terje Eidesmo har vært administrerende direktør siden 2019. Han hadde en lønnsøkning på over 1 million kroner til 4 millioner kroner fra 2020 til 2021.

Null avkastning er ikke akkurat tilfredsstillende over en periode med økonomisk oppgang og gjennomgående høy avkastning på investeringer


DYR SATSING: Investinor-direktør Stig Andersen har vært i Kebony-styret i flere år. Nå har Investinor gitt opp den dyre satsingen, og Andersen har forlatt Kebony-styret. FOTO: ANDERS HORNTVEDT

Men men, ifht. subsidiegalskapen rundt vindmøller og det dysfunksjonelle grønne skiftet forøvrig, er vel dette for peanøtter å regne?
I mellomtiden må de 1 million årlig besøkende i Lofoten greie seg uten toaletter og driter desperat i folks hager. Kanskje det hadde vært bedre miljøpolitikk at staten bekostet skikkelige toaletter både der og i ALLE stressede turistområder i Norge? Inkludert min hjemby Bergen, der bare detektiver i klasse med Varg Veum klarer å finne et fungerende offentlig toalett.


#4
Oljefondet er politisk pålagt å investere i selskaper og foretak innenfor "fornybar energi"
Oljefondet har i dag lagt fram resultatet for første kvartal 2024, og helt i tråd med de dysfunksjonelle og ulønnsomme løsninger som foreligger innen det såkalte "grønne skiftet", oppgir nå Oljefondet et tap i første kvartal 2024 på -11,4 prosent for "unotert infrastruktur for fornybar energi".

Fondet tjener heldigvis mye penger på aksjeinvesteringene utenfor den pålagte deltakelsen i "det grønne skiftet" slik at markedsverdien økte til 17.719 milliarder kroner dette kvartalet. Fondet fikk samlet en avkastning på 6,3 prosent, tilsvarende 1.210 milliarder kroner.
– Hovedforklaringen er de ordinære kommersielle aksjeinvesteringene, som hadde en svært god avkastning på 9,1 prosent i dette kvartalet, særlig drevet av teknologisektoren

- Avkastningen på renteinvesteringene var imidlertid negativ, -0,4 prosent
- Investeringer i unotert eiendom fikk også en negativ avkastning, –0,5 prosent
- Avkastningen på unotert infrastruktur for fornybar energi var som nevnt svært negativ, hele -11,4 prosent.

Hvor lenge vil politikerne fortsette å presse fram økende tap på fornybar-området?
En ting er raseringen av norsk natur og havområder og tilhørende fugle- og dyreliv med særlig vindparker, og den tilhørende voldsomme stigningen i kraftprisene.  Foreløpig har Norge nok penger til å subsidiere bort de verste synlige skadevirkningene, men ute i verden ser vi at dette allerede har gitt en omfattende forvitring av industrialiserte statsøkonomier.
Spørsmålet her er om man skal kaste inn ytterligere penger på det dysfunksjonelle grønne skiftet med å kjøpe andres elendighet i utlandet (slik oljefondet nå er pålagt å gjøre)?

Dvs.: Hvor lenge skal politikerne få fortsette å trykke på for investeringer som tegner til å bli mer og mer ulønnsomme etter hvert som skalkeskjulet med offentlige subsidier tørker bort i land etter land som er iferd med å ødelegge sin økonomi på tilsvarende "grønne" og sterkt dysfunksjonelle besvergelser?

Foreløpig må Oljefondet operere med slike besvergelser på sin hjemmeside:
"Slik jobber vi med klima og miljø
Et mål for vår ansvarlige forvaltning er å arbeide for at selskapene fondet investerer i innretter virksomheten slik at den er forenlig med globale netto nullutslipp i tråd med Parisavtalen. Vår ambisjon er at selskapene oppnår netto nullutslipp innen 2050."

"Ansvarlig forvaltning"?!?
Dessverre ser vi at dess mer man kjører på med såkalte "klimatiltak", dess dårligere reelt miljøvern bedrives.
Hvor mye natur og miljø skal raseres før man tar til vett og begynner med reellt miljøvern igjen, herunder økt fokus på rensing av fossile utslipp? Man kan ikke fantasere seg bort fra at høyst funksjonell fossil energi vil verden trenge i mange tiår til dersom man vil unngå sammenbrudd og kollaps i alle sosiale og tekniske infrastrukturer.
#5
Quote from: stjakobs on 16.04.2024, 09:59:30Investorer flykter nå fra grønne investeringsfond på grunn av bekymringer om sektorens evne til å vokse, samt den mulige returen til tidligere president Donald Trump til Det hvite hus, rapporterte Reuters onsdag, med henvisning til analyse utført av et firma kalt LSEG Lipper.

Ja, en rekke analyser viser nå at USAs næringsliv sliter tyngst i de områdene som har satset mest på "grønn" energi. Mønsteret er imidlertid det samme over hele den vestlige industrialiserte verden:
 
WUWT viser i dag i artikkelen "Rise And Fall of The German Economy... Energy Debacle Leading to Economic Meltdown" en enda verre utvikling i Tyskland, som med sin Energiewende har ledet an i den mislykkede "grønne" selvskadingen i Europa.

Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/04/16/rise-and-fall-of-the-german-economy-energy-debacle-leading-to-economic-meltdown/
#6
En rekke nye studier bekrefter det seriøse forskere har visst i flere tiår:

"Antarctica Is Colder, Icier Today Than At Any Time In 5,000 Years"

Klimaalarmistene har lenge prøvd å lage en historie om at bresmelting i Vest-Antarktis skyldes menneskeskapte CO2-utslipp. Men seriøse forskere har gjentatte ganger korrigert dette med at den lokale bresmeltingen skyldes underjordisk termisk aktivitet/vulkanisme, og at Vest-Antarktis' overflatetemperatur tvert i mot er blitt kaldere. Ytterligere bekreftelse på dette foreligger nå:

Zhang et al., 2023 viser at:
- Vest-Antarktis' overflatetemperatur ble mer enn -1.8°C kaldere (-0.93°C pr. tiår) fra 1999-2018.
- Videre vises at ikke bare Vest-Antarktis, men mesteparten av kontinentet har blitt mer enn -1°C kaldere i det 21. århundre.
- Som eksempel, se fig. nedenfor som viser kaldere trend på ~1°C p. tiår for Øst-Antarktis i årene 2000-2018:PS: Trenden viser forøvrig et annet forhold; sørlige og nordlige halvkule går i motfaser i takt med 30/60-års syklusene:
- mens nordlige halvkule ble kaldere 1946-76, steg temperaturen i Antarktis i samme periode
- tilsvarende; da nordlige halvkule startet ny oppvarming fra 1976 begynte Antarktis ny nedkjøling (som vist i herværende studier)

Lenker:
Selve artikkelen: https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/104/6/BAMS-D-22-0153.1.xml

Omtale i ClimateChangeDispatch: https://climatechangedispatch.com/antarctica-is-colder-icier-today-than-at-any-time-in-5000-years/

Her finner man også lenker til annen forskning som viser de samme trender.


#7
FACEBOOK sensurerte Steve Koonins bok, gjør nå det samme mot Climate: The Movie
Wall Street Journal reagerte sterkt da de oppdaget at Facebook hadde anklaget deres egen anmeldelse av Koonins bok "Unsettled" for "misinformation", og svarte med artikkelen "Facebook's Book-Banning Blueprint - The company throttles a Journal review on climate science"
Lenke: https://www.wsj.com/articles/facebooks-book-banning-blueprint-11620426021?page=1

WUWT viser hvordan Facebook nå har gjort det samme mot filmen Climate: The Movie:
WUWTs omtale av dette minner samtidig leserne på tidligere behandling av Steve Koonins bestselgende bok:
"Facebook's censorship is totally out of hand, and their "independent and nonpartisan fact checks" are anything but. Now they are censoring "Climate: The Movie." The supposed "fact checks" provided by Science Feedback and Climate Feedback (they are two branches of the same organization) have been shown many times to be both partisan and ideologically driven. The "fact check" of Steve Koonin's bestselling book Unsettled done by Climate Feedback was blisteringly criticized by the Wall Street Journal (WSJ) in a lead editorial by the WSJ editorial staff."

Men Facebooks kampanjer mot alarmismekritisk forskning går langt videre
WUWT trekker også fram dette (og mye mer) i listen nedenfor (lenkene under "here" finner dere i originalteksten i lenken nederst):

1. Climate Feedback's fraudulent and misleading fact check of a famous and well-respected peer-reviewed article by Ronan Connolly, Willie Soon, and 21 well qualified co-authors is refuted here.
2. Climate feedback also gets a fact check of the CO2 Coalition completely wrong, as described here.
3. Finally in their fact check of Gregory Wrightstone of the CO2 Coalition they make 13 wildly incorrect (lies?) about Wrightstone, as described here.


Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/04/14/facebook-censorship-due-to-a-science-feedback-fact-check/
 
#8
#9
Quote from: stjakobs on 12.04.2024, 11:02:46
QuoteDet er å håpe at statdig flere åpner øynene for bedrageriet.
Et eksempel kan kanskje være James Brodell, pensjonert professor i journalistikk.

Jeg oversatte artikkelen til Brodell (blanding av Google translate og manuell inngripen). Avisa Nordland har nå lagt den på web-utgaven --> https://www.an.no/massehysteri-for-og-na/o/5-4-1940010


Håper artikkelen din får mange lesere i AN, stjakobs!
Og igjen en takk til Avisa Nordland som, til forskjell fra standard MSM, ikke oppfører seg som feige og krisemedlallende idioter.
Men som det også sies i artikkelen: Alarmismeforsvarerne (les: de mest lurvete "klimaforskerne") har god hjelp av sine mikofonstativer i øvrig MSM til å hindre folk i å bli informert og/eller finne denne filmen.
Det er jo f.eks. direkte skammelig at ikke noe større MSM-organ her til lands har behandlet denne filmen seriøst, eller i det hele tatt omtalt den, så langt?

Derimot har de spaltene fulle av det kommende bryllupet for Durexen og Martha Louise.
Vi er jo et opplyst land!  ;)
 
 
#10
Påstandene om det raskt forsvinnende Arktis sirkulerer snart bare i hodene til de mest primitive alarmistene, jfr. Bjørn Samset som fikk uhemmet spalteplass i Dagbladet i går til å servere en strøm av feilaktige og tendensiøse alarmismer om det meste, herunder å unngå å snakke om at nåværende ekstra varme i tropene skyldes de velkjente og naturlige ENSO-variasjonene.
Lenke:
https://disq.us/url?url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fnyheter%2Fdramatisk-varmt%2F81238917%3Alxw2hQIjTcfslPKJzzuXhaXR_v0&cuid=7372812
 
Sannheten er at mht. arktisk sjøis, så ligger den nå rundt 1996-nivået: 

Noen som ser noen "klimakrise" her?
 

Ellers er det rimelig stille om Antarktis også, der sjøisen - med unntak av det spesielle uværsåret 2016 som røsket uvanlig mye sjøis ut av området - fremdeles holder de høye nivåene som har vært bygget opp de siste 40 år. De mest primitive alarmistene unnlater systematisk å snakke om den stabile/økende utviklingen for hele (fastlands-)massivet, men i stedet funnet et lite område i Vest-Antarktis med vulkansk undervarme som i kontrast til hovedmassivet har fått redusert breomfanget noen år. Men her har seriøse forskere gitt klar beskjed om at dette ikke har noe med "klima" og CO2 å gjøre. Antarktis har jo blitt kaldere i angjeldende periode.


#11
Energi og miljø / Re: Vindkraftskandalene
11.04.2024, 12:05:19
Ny livsfarlig vindturbinkollaps
Et ferskt skandaleeksempel er fra Nord-Odal, der en gigantisk vinge har brukket av og blitt slengt langt av gårde. Dette er verken et enkeltstående tilfelle, eller uvanlig, som vindmøllepromotørene prøver å hevde:

Anlegget var også i store driftsproblemer og måtte stenges ned i mars
Anlegget i Nord-Odal består av Siemens Gamesa vindturbiner. Det har vært problemer med dette anlegget før. Så sent som 14. mars i år skrev Odal Vindkraftverk at 13 turbiner var ute av drift fordi det var oppdaget skader relatert til en produksjonsfeil på vingebladene.
Og nå skjedde altså en ny livsfarlig situasjon, som heldigvis ikke rammet mennesker - denne gangen.Når skal myndighetene ta til vettet og få stanset denne økonomiske og miljømessige selvskadingen?!
Det ser ut til å være for mye å håpe, men nå er det på kritisk høy tid at konsesjonsbevilgende - og subsidierende - myndigheter snart foretar en oppsummering over den faktiske summen av kostnader i hele linjen fra opprinnelig produksjon + transport + anleggsarbeid + montering + demontering, herunder:
- omfang og faktisk kostnad ved tekniske sammenbrudd og alvorlige kollapser (jfr. bilde og fersk historie ovenfor)?
- faktisk regularitet/oppetid ifht. bløffingen om det samme?
- faktisk levetid ifht. bløffingen om det samme?
- brutto kostnad per kwt, dvs. ikke bli lurt av subsidietildekningen?
- faktiske miljøskader ved utbygging og sanering av urørte naturperler?

Og CO2-hodene spesielt bør snart spørre seg selv:
- Hvor mye CO2 produseres i hele linjen fra produksjon av nye turbiner + transport + montering + påfølgende redningsaksjoner for kollapsede installasjoner over hele levetiden?
- hvordan forsvare CO2-utslippene ved ikke-resirkulerbare møllevinger som må brennes eller graves ned?
- Hvor mye CO2 produseres for å veilegge og bygge ned svære fjellområder?

Og da har vi ikke engang begynt å snakke om de enda større problemene, den forkortede levetiden og de derav enda mer uholdbare kostnadene pr. kwt for havvindinstallasjoner....
#12
Energi og miljø / Re: Vindkraftskandalene
10.04.2024, 14:19:15
Man får velge om man skal le eller gråte over disse miljøbombene:


PROSJEKTLASTER: Et tungoljefyrt Peak Group-skip på vei fra Italia til kontinentet lastet med 36 vindmølleblader.  FOTO: PEAK GROUP

Før vi snakker om alle kjemikalier og (reell) forurensing knyttet til vindmølleindustrien, så bør man også lure på hvor mange tonn CO2 som slippes ut bare på denne skipingen.
Samt at man skal huske at disse enorme kompositt-vingene ikke kan gjenvinnes; de må brennes eller graves ned.
Men Støre var i sin tale til landsmøtet klar på at dette skal vi bli stadig større på....#13
Jeg bare viser til saken, orker ikke noen videre kommentar:

Lenke: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/zERwOr/andre-oliveira-15-og-sofia-oliveira-18-faar-naa-svar-paa-om-norge-kan-holdes-ansvarlig-for-klima-i-portugal

Den nye "klimaforskningen":


VIL HEVE STEMMEN: Det var katastrofale skogbranner i hjemlandet som fikk Sofia Oliveira til å engasjere seg. Foto: CARLOS COSTA / AFP
#14
Quote from: stjakobs on 05.04.2024, 10:48:22Avisa Nordland, som delvis ikke kommer på papir mer, har i dag  lagt ut «Filmen Climate the Movie» – hevder at klimakrisen er ren svindel" på webutgaven.

https://www.an.no/filmen-climate-the-movie-hevder-at-klimakrisen-er-ren-svindel/o/5-4-1937427


Her er det vel bare å sende en skikkelig takk til Avisa Nordland som holder sine spalter åpne for denne viktige informasjonen.
Og takk til deg, stjakobs, for at du holder koken med saklige og korrektive bidrag til den ellers så skamferte klimadebatten!

 
#15
Vinteren ser ut til å bli både lang og kald i Arktis i år.
Rundt Svalbard har isen etterhvert beveget seg godt over langtidssnittet for 1991-2020:NSIDC Masie data viser at isen i Barentshavet har økt i hele mars: