Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 188
1
Snømengde nordlige halvkule
Vi er kommet i gang med høstens første snømålinger på nordlig halvkule, og det starter med mer snø enn normalt:Antarktis
Alarmistene har gjort diverse forsøk på å modelljukse seg til smeltende Antarktis. Hovedmassivet er imidlertid i normal tilstand som før, med vekst i hovedmassivet i øst og noen mindre vulkansk påvirkede områder i Vest- Antarktis. Sjøisen viser på sin side en betydelig større utbredning enn referanseperioden 1981-2010 (som i utgangspunktet er en av de største utbredelsene i moderne tid).

Massebalansen på Grønland
Også her er vi over referanseperioden 1981-2010:Og her til lands?
Allerede i sept 2020 begynte Met å advare mot mye snø:
https://www.nrk.no/nyheter/advarer-mot-mye-sno-flere-steder-1.15174296

Nå i oktober er det trafikkaos etter betydelige snøfall en rekke steder over hele landet, her et typisk scenario:2
Først: Denne saken er så latterlig at den selvsagt ikke kan komme under Ny forskning, men har sikker plass under Skråblikk.

Dernest: Kombinasjonen journalister + statistikk er som kjent noe som sender utdannede mennesker rett over på sedativer.
Men burde vi ikke likevel forlange litt vurderingsevne? F.eks. når  NORGES STATLIGE REPRESENTANT FOR FORSKNINGSFORMIDLING blir forelagt fullstendig useriøse (klima) spekulasjoner på basis av komplett insignifikante endringsdata for "drept av hai": Det er flere drept av hai i år enn i fjor!

Talldyslektiske journalister (med støtte i tilsvarende "forskere") koker raskt en sterk klimasuppe på dette i våre dager. At rekorden er ni drept i 1934 (da det trolig ikke var mer enn en brøkdel av i dag som badet langs Australias kyster...) er ikke noe å ta særlig hensyn til, når man  klarer 7 nå i år. Det tragikomiske er at antall angrep i år var helt som normalt, mens 7 døde. Men i fjor ble ingen drept, tross like mange angrep! Vi må derfor forstå at det er klimaet sin skyld I ÅR (!!) at haiene ble så ondsinnede at disse 7 døde i år. Man er da ikke fornekter?!

For det bare måtte komme: "Klimaendringer" blir selvsagt straks en årsaksforklaring. Som vi ser er ikke statistisk signifikans et krav i den såkalte "klimaforskningen" her heller. Og at det kreves min. 30 år for å kunne snakke om "klima" er som kjent ikke noe som plager en "klimaforsker" av vår tid.

Derfor kan forskning.no knalle til med denne overskriften i dag:

"Flest haidrap i Australia på 86 år
I 2020 har haiangrep tatt livet av sju personer i Australia, noe som er det høyeste antallet siden 1934. Forskere peker på klimaendringer som en mulig årsak."

Det er poengløst å sitere noe mer fra dette sludderet, teksten er kort (og uendelig spekulativ) og kan raskt leses i sin helhet her:

Link: https://forskning.no/dyreverden-hav-og-fiske-havet/flest-haidrap-i-australia-pa-86-ar/1757997

PS: Når det gjelder hva haiene har opplevd av virkelig dramatiske klimaendringer - og overlevd med glans - kan nevnes at haiene har svømt rundt i verdenshavet i snart 450 millioner år og er dermed en av de eldste dyregruppene på jorden.

Spørsmålet er nå: Hvor langt ned i klimaidiotiet skal forskning.no før noen må gripe inn?
Dette kan jo ikke bare fortsette? Landet er jo fullt av folk som kan tenke seg å få seriøs forskning presentert.

Ellers kan jeg til slutt nevne at historien først ble pumpet opp her av CNN:
Link: https://edition.cnn.com/2020/10/18/australia/australia-shark-attacks-climate-intl-hnk-scli-scn/index.html?utm_source=twCNNi&utm_medium=social&utm_content=2020-10-19T07%3A45%3A06&utm_term=image


       


3
Artikkelen får på pukkelen i kommentarfeltet. Og med rette, for dette er sludder:

Det er godt å se at noen orker å ta til motmæle mot forskning.no sine håpløse inserater.
Hver dag forskning.no får lov å fortsette på denne måten, brytes respekten for reell forskning ned.


4
Kanskje ikke så mye helt nytt for våre lesere, men en meget god gjennomgang av problematikken omkring vind og sol-energi fra Dr. Lars Schernikau, HMS Bergbau Group, Germany & Singapore.

https://wattsupwiththat.com/2020/10/18/the-truth-behind-renewable-energy/

Ja, dette er presist fagstoff levert av en virkelig autoritet på energiøkonomi, investerings- og gjenbrukskostnader, og reelle globale energibehov.
Schernikaus gjennomgang her bør leses av alle som i stedet for å lene seg på overfladisk hear-say uvitenhet, vil sette seg inn i mer konkrete realiteter rundt det noen påstår er "grønn" energi.

5
"Danmark er utsatt når isen på Antarktis smelter – og det gjør den raskt"

Undres om redaksjonen i forskning.no (dette skal være Forskningsrådets vitenskapelige forum!!) føler skam hvis de gidder å sjekke denne artikkelen?

Link: https://forskning.no/antarktis-havet-klima/danmark-er-utsatt-nar-isen-pa-antarktis-smelter--og-det-gjor-den-raskt/1754126

Hele denne Nature-studien er bygd på en modellek med økende temperaturer og hva det "kan" gjøre med Antarktis og havnivået osv. de neste hundreårene (for sikkerhets skyld skjer visst katastrofen først i neste århundre gitt ditt og datt, sic), og har selvsagt ingen ting med det virkelige Antarktis å gjøre: Antarktis har som kjent fremdeles en av de største isutbredelsene i historisk tid, og har ikke vist tegn til noen større ubalanse i de faktiske observasjonene.
Vel, da får man ty til useriøse framtidsspekulasjoner og -modeller der også, da.

Og hos forskning.no kan faktisk denne spekulative studien gjøres enda verre
Vi er jo vant til at forskning.no videreformidler den mest primitive klimaalarmismen, men selv der må vel dette famlende sludderet være absolutt lavmål?
En ting er den spekulative og selvmotsigende studien dette er hentet fra (utgitt hos stadig mer skandaliserte Nature når det gjelder "klima"), men se på nivået på journalistens egen tekst her. Det er ikke til å tro at sånt slipper gjennom en redaksjon.
Dette hadde jo blitt stoppet selv i Flåklypa Tidende.
Men ikke hos forskning.no...

PS: Om noen skulle behøve et tips om hvor "forskningsnivået" ligger her:
"Det er imidlertid ikke slik at havet vil stige over natten. Det vil fortsette etter århundreskiftet, og farten er avhengig av hvor mye temperaturen stiger, viser studien."

Du store.6
De slutter aldri, for de får ingen kritikk eller krav fra medlemslandene om ærlig opptreden. Har alltid støttet FN tidligere, men er nå blitt overbevist om at denne institusjonen må nedlegges i sin nåværende form, og at Norge  bør melde seg ut ASAP. Men med Erna med New York i blikket, er nok det en fjern drøm...

Jeg har ingen som helst tro på at FN kan reformeres, når de baserer seg på et flertall av stemmer fra u-land der korrupsjonen er like vanlig som sol og regn.

Jeg mener uansett at man ikke kan gi opp, og heller fortsette å legge ut informasjon som kan vise flest mulig hvor råttent dette er.
For FNs massive og "klimataktiske" desinformasjonskampanjer, tross at de igjen avsløres på bred front, ødelegger jo alt som heter saklige beslutningsgrunnlag og prioriteringer for jordens videre ve og vel.
For fremdeles ser vi at våre politikere ikke synes å ville ta konsekvensen av noe av dette...
Som sagt: Hvor skal dette ende?


 

7
FNs løgner om Indias matproduksjon motbevises av egne data!
FN-systemet og dets medløpere (f.eks. Reuters og NTB her hjemme) lyver så grovt om oppkonstruerte klimakriser at man blir bare stående og måpe når man sjekker faktaene bak skremselshistoriene. FNs klimasvindlere har imidlertid ikke klart å fjerne de direkte bevisene i hele FN-organisasjonen mht. hvordan de lyver.

Et godt eksempel er når FN både i fjor og nå i den siste rapporten lyver om hvordan "climate change" har ødelagt avlingene i verdens nest mest folkerike land, India. Men hvis man derimot etterprøver disse påstandene og sjekker mot FNs Food and Agriculture Organization (FAO) finner man det stikk motsatte av det klimasvindlerne i FN hevder, nemlig at "Indian soybean production has more than tripled during the past 25 years".

Men ikke bare det:

"In fact, the good news applies to all Indian crops, not just soybeans. As shown in the chart below, yields per acre for the Big Three cereal crops of rice, corn, and wheat have increased by 50% in India during the past 25 years. New records for yields per acre are being set almost every year."Link: https://climaterealism.com/2020/10/sorry-reuters-erratic-indian-weather-brings-record-crop-yields/

Igjen: Når skal dette slutte, og når skal våre hjernevaskede politikere, NGO-er m.m. slutte å tro på klimaindustriens løgnkatalog?


8
FNs løgner om skogbranner knuses av NASAs satelittdata
Det korrupte FN-systemet rundt "klima" har også løyet grovt om skogbranner de siste 20 år.
Men heldigvis har NASA-satelittene data som kan avsløre også dette uvesenet, jfr. James Taylor som skriver at:

"It is true that sensational media coverage of the above-mentioned wildfires may have reached “unprecedented scale and duration,” but unprecedented media coverage does not prove – or even equal evidence of – unprecedented wildfires. Fortunately, NASA satellites provide precise global data on wildfires. The objective, NASA-verified truth is wildfires are becoming less frequent and severe as the Earth modestly warms.

NASA satellites have been measuring global wildfires since 2003. A recently published NASA article shows satellites have measured a 25-percent decline in land burned by wildfires during that span. The likely reason is a general increase in global precipitation, with no global increase in drought, as the Earth modestly warms."
Link: https://climaterealism.com/2020/10/new-england-journal-of-medicine-ventures-into-climate-change-fails-badly/


9
Her er enda flere eksempler som viser hvordan FN systematisk har løyet på bred front og de påfølgende omfattende ACPs (ass-covering procedures):

Linker:
https://climaterealism.com/2020/10/u-n-denies-its-own-data-to-stoke-hurricane-panic/

https://climaterealism.com/2020/10/un-contradicts-its-own-data-to-promote-weather-disaster-alarm/


 

10
Flere fagmiljøer krever allerede rapporten trukket tilbake
Protestene mot FNs oppgraderte grisekjør med klimaløgner og tendensiøs statistikkbruk (først i fjor og nå med en oppfølger) vokser i fagmiljøene verden rundt. Flere fagmiljøer krever, som i fjor, at FN trekker rapporten tilbake. Et eksempel er Benny Peiser, dir. for The Global Warming Policy Foundation, som sier:
"It’s a shambles; a catalog of errors. The UN should withdraw the report immediately and apologize for misleading the public in this way."

Link: https://climatechangedispatch.com/u-n-twists-climate-facts-to-suit-its-radical-agenda/

Bjørn Lomborg krever også rapporten trukket:
Link: https://www.climatedepot.com/2020/10/14/un-report-should-be-withdrawn-bjorn-lomborg-rips-new-un-climate-emergency-report-it-is-incompetent-wrong-on-all-major-accounts-bad-analysis/

11
Også Klimarealistene har nå tatt opp den siste pinlige FN-rapporten, som altså ikke er noe annet enn gjentagelser og ytterligere forvorpninger av fjorårets skandalerapport. Hovedbildet er systematisk misbruk av data for de siste 20 år, på et bløffnivå som selv et barn kan avsløre. Klimarealistene viser til at Roger Pielke Jr. har kommentert slik:Link: https://www.klimarealistene.com/2020/10/17/ny-skandalos-klimarapport-fra-fn/

Hovedspørsmålet her er selvsagt:

Hvor lenge og hvor langt skal FN (og dets medløperes) gjennomkorrupte klimaindustri kunne fortsette med sånt, før voksne folk i internasjonal forvaltning setter foten ned?
Hovedeffekten av at verden fores år etter år med systematisk villedende informasjon er jo en umuliggjøring av kvalifiserte politiske beslutninger rundt reelt miljøvern. 


12
Mange har trolig registrert at NTB (i sitt vanlige parløp med NRK) er i gang med nye løgntirader om "dramatisk økning i menneskeskapte naturkatastrofer".
NTB bygger i hovedsak sine nye groviser på at FN i fjor leverte enda en av sine fullstendig uredelige rapporter om naturkatastrofer (basert på den belgiske CRED-databasen, men der FN misbruker dataene til å innregne alt fra tsunamier til jordskjelv og vulkanutbrudd som "menneskeskapte klimaendringer"). FN tillot seg bl.a. løgner som "Stor økning i klimarelaterte katastrofer siden år 2000". Dette søppelet er nå nykokt av FN og og beredvillig videreformidlet av NTB. 

Den nye FN-rapporten finner dere her: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Human%20Cost%20of%20Disasters%202000-2019%20Report%20-%20UN%20Office%20for%20Disaster%20Risk%20Reduction.pdf

NB: Som dere ser av et utlagt eksempel på dette pågående NTB-oppkoket ( https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2020/10/13/195711772/fn-stor-okning-i-klimarelaterte-katastrofer-siden-ar-2000 ) som de prøver å få til å se ut som "ny forskning", angir de ikke engang skikkelig kilde eller at de bygger på en rapport fra i fjor, som da ble til de grader slaktet av seriøse fagfolk: 

SSB-forsker: "Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer"
Det er derfor betimelig å trekke fram den ca. ett år gamle kronikken "Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer" av SSB-forsker Bjart Holtsmark i Aftenposten som fullstendig avlivet disse FN-påstandene da de først ble slengt ut. Kred til Aftenposten som tok inn denne avslørende kronikken (selv om den må ha gitt deres egen klimaalarmist Mathismoen søvnløse netter). For i en redelig forskerverden av Holtsmarks type, som i motsetning til våre "klimaforskere" faktisk kan statistikk, ser det historiske bildet nemlig slik ut:

Link: https://www.aftenposten.no/viten/i/70JPgK/aldri-har-faerre-omkommet-i-naturkatastrofer

PS: NTBs nye alarmismeforsøk er også tatt opp og våkent kommentert av Helge Lurås her:
https://resett.no/2020/10/15/stor-okning-i-klimarelaterte-miljokatastrofer-sier-fn-og-ntb-men-stemmer-det/13
Oljefondet synes å ha lagt coronakrisen bak seg og har nå passert rekordverdien fra februar. I dag kom fondets verdi opp i over 10.880 milliarder kroner, jfr. det uoffisielle telleverket på fondets nettsider. De som er interesserte i å se hvilke verdier som svirrer fortløpende rundt fra sekund til sekund kan ta en titt på telleverk-siden her: https://www.nbim.no/no/Kronesvekking øker fondets kroneverdi - og vice versa
Oppgangen kommer blant annet etter en svekkelse av kronen. En svakere krone gjør at fondets kroneverdi øker.
Verdien av fondet svinger i takt med valutakurser og verdens aksjemarkeder, og kan dermed variere svært mye fra dag til dag.
- På det verste i mars var fondets verdi nede i om lag 9.300 milliarder kroner, etter børsfall over hele verden
- To dager etter dette hadde fondets verdi steget til 10.500 milliarder, etter dramatiske valutabevegelser som sendte kronen til sine svakeste nivåer noensinne

Den nye oljefondsjefens første rapport
Idag la Oljefondet frem tall for årets tredje kvartal, som viste en avkastning på 4,3 prosent, tilsvarende 412 milliarder kroner.
- Fondet hadde negativ avkastning i første halvår, men ved slutten av tredje kvartal hadde det tatt igjen det tapte etter coronakrisen.
- Pr utgangen av september hadde fondet en samlet positiv avkastning på 224 milliarder kroner i år.

Oljefondsjef Tangen kommenterte bl.a. dette under framleggelsen av tredje kvartal:
– Finansmarkedene fortsatt preget av usikkerhet knyttet til coronaviruset. Likevel ga aksjemarkedene god avkastning i kvartalet.
- Særlig var oppgangen drevet av amerikanske teknologiselskaper

Så får vi se hvordan dette bærer videre, dagens corona-verden gjør det jo ikke helt lett å spå den videre utvikling.

PS: Vi glemmer fort, men her er en situasjonsrapport fra februar 2020 da coronaen begynte å herje i markedene:

https://e24.no/boers-og-finans/i/e84gQa/viruset-herjer-i-markedene-oljefondet-barbert-med-500-milliarder14
Media og politikk / Re: Tysk energi-statskupp?
« on: 15.10.2020, 11:32:40 »
NTZ har lenge vært en god rapportør av lyssky tyske energiforhold, jfr. tysk redaktørbakgrunn med tett innsikt mot pasningene i bakrom.

Men Tyskland er nå en ting:
Det er dessverre bare å vente og se hva EU-inspirerte Erna & co vil komme opp med her til lands for å kvitte seg med de stadig mer brysomme protestene mot hemningsløs vindmølle-distriktsrasering. Det bør ikke overraske om lignende tjuvtricks seiler opp.
De siste 12-15 års regjeringer (ikke bare Erna & co) har jo rotet seg inn i bordfangende konsesjons- og kontraktstildelinger med utenlandske aktører som de nå ikke vet hvordan de skal komme skamløse ut av.
Og de har heller ikke lyst å fortelle folket på en ærlig måte hva de har rotet oss alle ut i.
Så det "beste" for kraftglobalistene vil nok være å påberope seg "nasjonal nødverge" av Tyskland-typen.
Og bøtelegge flere ærlige arbeidsfolk på Haramsøya.

 

15
Her er forøvrig en informativ artikkel om utviklingen på Grønland over lengre perioder:

GREENLAND GAINED 349 BILLION TONNES OF ICE OVER THE PAST YEAR + RECORD OCTOBER SMB GAINS

Link: https://electroverse.net/greenland-gained-349-billion-tonnes-of-ice-over-the-past-year/Pages: [1] 2 3 ... 188