Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Telehiv

#1
Energi og miljø / Re: Batteriskandalene
22.07.2024, 21:32:50
En ting er de sinnsvake selvskadingsplanene om å bruke enorme batteribanker som lagringsenhet for moderne industrisamfunn: Om man på denne måten hadde greid å lagre 1-2% av samlet vestlig energibehov ville det vært en sensasjon og tømt alle vestlige statskasser (i tillegg til å tømme mesteparten klodens ressurser av sjeldne mineraler).
I stedet har vi sett land etter land bukke under for energilovenes fakta, og forlate sånne prosjekter i kaotisk orden.
 
Men i mellomtiden er det også snakk om stadig nye konkurser innen bilbatterier, nå er det Varta som står for tur:

Nok en batterifabrikk går mot konkurs


Porsche Taycan er en av mange satsninger på batteribiler i tysk bilindustri. Porsche er også investor i bilbatteriprodusenten Varta, som nå risikerer konkurs.

Det tyske bilbatteriselskapet Varta står på randen av konkurs. Hvis den blir en realitet, vil konkursen bare være én av mange i tysk bilindustri i år. Bilprodusenten Porsche er en av investorene i Varta.
Vi får som ellers bare vente på den formelle beskjeden om konkurs her også, etterhvert.
For myndighetene klarer tydeligvis ikke å tvinge nok bilister over på elbiler til at batteriproduksjon i Europa kan lønne seg - ikke rart når de nektes tilgang på effektiv og stabil energi for å lage dem og priser seg loddrett ut av markedet.

Kineserne utkonkurrerer selvsagt Vestens batteriproduksjon ved å produsere sine på billig og pålitelig kullbasert energi. Men når batteriene kommer til Vesten har de ved Guds hånd blitt "grønne". Og barneslavearbeidet bak mineralene som typisk anvendes i den tredje verden hører vi heller ikke mer til.
Er det ingen voksne politikere igjen i Vesten som kan gripe inn snart?!?

Heldigvis følger våre energistatsråder her hjemme nøye med, hevder de....

#2
Energi og miljø / Energiskandalene
22.07.2024, 12:47:25
Svenskene kjører sin egen energiselvskading i klimaets villfarne navn.
Kent Andersen har akkurat fanget opp enda en eskalerende skandale, nå om "grønt stål" (sukk).


H2 Green Steels produksjonsanlegg for "grønt stål" i Boden i Nord-Sverige har en¨nå ikke produsert noe.

Nok en klimasatsing i trøbbel: Enorme tap for grønt stål
Svenske H2 Green Steel sier de skal lage «klimastål» ved at koks erstattes av hydrogen produsert ved hjelp av fornybar elektrisitet. Men i 2023 tapte selskapet hele 816 millioner kroner – fire ganger mer enn året før. Og ennå er ikke ett gram stål produsert. I mellomtiden har luftslottet håvet inn kolossale mengder subsidier.
Andersen avslutter med å spørre: Ser metoden kjent ut?
Lenke: https://www.document.no/2024/07/22/nok-en-klimasatsing-i-trobbel-enorme-tap-for-gront-stal/

Saken har vært berørt en rekke steder tidligere, her tilsynelatende informativt om planene, men helt uten kritisk blikk. De skriver mistankesløst at "H2 Green Steel har som mål å starte produksjonen av grønt stål i Boden allerede i slutten av 2025":
https://www.highnorthnews.com/nb/h2-green-steel-far-gront-lys-produksjon-av-gront-stal-i-nord-sverige

E24 har tross alt registrert startkostnadene på 53 mrd. NB: Dette iht. planen, her blir det selvsagt elleville overskridelser før konkurs erklæres, jfr. analogien til batterifabrikken i Norge. Kanskje (noen av) mediene etterhvert begynner å omtale tapene også?
Men først, som alltid i klimasvindel, tar man ut elleville utbytter direkte fra de offentlige subsidiene. Jfr. også her batteriskandalene, vindskandalene, CO2-fangstskandalene, osv.
https://e24.no/energi-og-klima/i/kEqMyX/svenskene-satser-paa-fossilfritt-staal-bygger-anlegg-til-53-mrd

#3
Ja, da er kortstokken snudd og det er Kamala som går først og Joe dilter lettere forvirret etter:Ellers noterer vi at Obama, den egentlige presidenten i alle fall de siste par årene, foreløpig ikke har gått ut og nevnt Kamalas navn i tronfølgen. Det vil nok bli mye debattert framover. Er målet at Michelle skal bli spilt inn etter hvert? Selv har Michelle vegret seg så langt, men i dette spillet er vel ikke det så mye å feste lit til hvis "nasjonen viser seg å kalle"?
Det er nesten slik at NRK glemmer å bedrive sin daglige Trump-fordømmelse i befippelsen - det er som kjent NRK som skal bestemme hvem som skal være amerikansk president  ;)

 
#4
WUWT hadde en omfattende gjennomgang av denne problematikken tidligere i uken.
De som tar seg tid vil finne mye spennende i denne linken:
Lenke: https://wattsupwiththat.com/2024/07/15/weekly-climate-and-energy-news-roundup-605/

Erik Bye har forøvrig akkurat lagt ut en lettere tilgjengelig oppfølging av saken hos fakta360.
Jfr. illustrasjonen av hvor langt ut på viddene de CO2-dopede modellene har ført IPCC, f.eks. den velkjente illustrasjonen Christy brukte da han vitnet for den amerikanske kongressen i februar 2016:Lenke: https://fakta360.no/2024/07/klimamodeller-og-virkeligheten-to-ulike-verdener/
#5
I nedenstående artikkel vil interesserte finne henvisning til en rekke nye studier som avviser det rådende dogme rundt CO2-hypotesen:

Lenke: https://slaynews.com/news/top-study-carbon-emissions-cannot-cause-global-warming/

Her er lenke til studien til det sterke polske 3-manns teamet som også avviser CO2-hypotesens relevans som klimadriver. Utlagt: Det er temperaturutviklingen som driver CO2-nivået.

Lenke: https://archive.ph/2024.07.17-215424/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666496823000456#6
Quote from: frankolsen on 18.07.2024, 17:42:35Vet du om dette dokumentet er sendt ut til andre forskere for vurdering @telehiv ?

Ja, paperet er angitt som fagfellevurdert i den vitenskapelige journalen Science of Climate Change (SCC) som legger ut hele artiklene for åpen lesing og kritikk. Vi noterer samtidig at paperets kritikk er såpass hard at "reviewers" står anonymiserte, de er vel ikke pensjonister ennå og vil ikke miste jobben, sitat:
"Guest-Editor: Jan-Erik Solheim; Reviewers: anonymous"

Ellers har også den høyt renommerte Herman Harde (pensjonert professor i eksperimentell fysikk, og her ansvarlig utgiver bak journalen) gitt innspill: 
"The author also thanks the SCC editor, Herman Harde, for many helpful comments that have improved the manuscript".
#7
"Reconstructing the Esper Reconstruction"
Legendariske Steve McIntyre (mannen som nådeløst og presist knakk Michael Manns "hockeykølle" for rundt 20 år siden - du store som klimatiden flyr!!) har nå tatt en titt på en ny "studie" som prøver å gyldiggjøre "Mike's Nature trick".


Steve McIntyre, statistiker og køllekvester

Hvordan det har gått?
Her er det best å overlate beskrivelsen til McIntyres gyldne penn:
"As discussed in previous article, Esper et al (2024) link, the newest hockey stick diagram, asserted that 2023 was the "warmest summer" in millennia by an updated version of "Mike's Nature trick" –  by comparing 2023 instrumental temperature to purported confidence intervals of temperature estimates from "ancient tree rings" for the past two millennia.  In today's article, I will report on detective work on Esper's calculations, showing that the article is not merely a trick, but a joke."

Etter systematisk avdekking av elendige forsøk på alt fra åpenbart datamisbruk til "subjektive tilpasninger", osv. kan ikke McIntyres sluttord i konklusjonen forstås som annet enn en elegant henrettelse:

"And, at the end of the day, Esper et al (2024) is best described as climate pornography.  In the premier modern journal for climate pornography: Nature. And while climate partisans (and scientists) pretend to read the articles and the fine print, in reality, they, like Penthouse readers in the 1980s, are only interested in the centerfold. In the present case, an air brushed hockey stick diagram. A diagram that raises the same question that Penthouse readers asked back in the day: real or fake?"

De av dere som fant interesse i å sette dere inn i McIntyres nåleskarpe avsløring av Michael Manns hockeykølle i sin tid, vil sikkert ha like mye glede av å lese avsløringen av enda et hockeykølle-makkverk:

Lenke: https://climateaudit.org/2024/06/02/tracing-the-esper-confidence-intervals/

#8
Men ooopps, hva var det "forskere" og MSM skrek om FØR istidsskremslene?
Jo, i mellomklrigstiden hadde vi opplevd noen varme tiår etter første verdenskrig (dere husker 30/60-års syklene?) og da var det en "uavvendelig varmekrise" som skulle ta livet av oss:

Når alle har fått skreket fra seg her, fullstendig uten vitenskapelig dekning hele veien, kan vi ta en titt på et av favorittområdene for sånne historieløse idiotspådommer; utbredning av skogbranner som de samme "forskere" midt på 1930-tallet mente omtrent ville brenne ned verden:Tjo hei!
#9
Iht. 30/60-års syklene skal en ny kald 30-års periode være underveis
MSM og tilhørende opportunistiske klimaaktivister vil i så fall neppe nøle med å skifte krisehatt og starte et nytt kjør a la 1970-tallet.
Inntil dess, så dere er alle godt forberedt, kan vi minnes noen istidsalarmisme-svisker fra 50-60 år siden:

Tjo hei!
#10
Etter at bløffingen om de synkende koralløyer i Stillehavet er avslørt med soild vitenskapelig dokumentasjon, setter nå Great Barrier Reef en dundrende historisk rekord:Er det noen som tror at NRK, TV2 og våre bakgårds-klimaforskere ønsker å opplyse allmenheten om disse hyggelige fakta?

#11
Quote from: frankolsen on 10.07.2024, 13:56:19Jeg pleier alltid forholde meg til Piomas, som beregner is-VOLUMET, ikke utstrekning.
Utstrekning kan variere ganske mye på grunn av vind- og strømforhold mens volumet ikke er berørt av strømmer og vind.

Det er riktig at volum er en bedre indikator på tilstanden til flerårsisen enn utstrekning. Men selv når man ser på volumet kan man oppleve triksing med fakta: Under noen av de laveste årene for 10-15 år siden da vind- og strømforhold drev mye havis ut av det sammenhengende polisområdet, presterte både NASA/NOOA og andre observatører å la være å innregne både utstrekning og volum av is som fremdeles fantes, men hadde drevet ut av det sentrale Arktis. Bl.a. WUWT hadde mange oppslag om dette.

Ellers er det jo slik at dersom man ser en trend (mange år) med økt utstrekning indikerer det oftest at også volumet bygger seg opp.

PS: Når det gjelder Grønlandsmassivet så har vi siste uken sett en nedbørsfattig periode og tilhørende svak brevekst, etter en voldsom tilvekst i slutten juni (pga. overraskende mye nedbør inne på massivet).
Foreløpig er det fremdeles ventet lite nedbør en stund til, men historisk er det juli-okt med 60-80 mm/mnd som er de mest nedbørsrike periodene. Som man forstår, det er generelt lite nedbør på Grønland.
Om det fra sensommer og utover høsten kommer økende nedbør (som forventet) trenger det ikke bety at massivet vokser så mye ifht. anomalien; den er jo bygd på nettopp disse nedbørsforholdene over tid.
Akkurat nå har massivet på nytt karret seg litt over historisk snitt:#12
En kvikk titt innom de sommerlige istilstander for Arktis pr. første uke i juli 2024.
Situasjonen er stabil og innenfor snittet for refereranseperioden, i kontrast til alle feilmeldingene i media som alle prøver å skape et bilde av akselererende smelting.
Som tidligere nevnt har reduksjonen tvert imot stanset opp og snudd oppover siden ca. 2015:#13
Stadig flere ber Biden trekke seg, og viktige sponsorer faller fra.
Nå vil det vel overraske mye om ikke Biden trekker seg ila den nærmeste uken?#14
Energi og miljø / Re: Batteriskandalene
07.07.2024, 10:14:18
Quote from: frankolsen on 07.07.2024, 10:02:05De har planer om en stor fabrikk på Haugalandet, men foreløpig produseres battereriene i Kina, selvfølgelig :-)
https://www.beyonder.no/

Ja, en kinesisk batterifabrikk fyrt med kull.
Skal vi le eller gråte?
#15
Energi og miljø / Re: Batteriskandalene
06.07.2024, 11:24:12
Dette er bak betalingsmur, men bare overskriften bør være nok til å minne om også denne skandalen:

Batterieventyret som brast
Batteriene ble omtalt som den nye oljen. Etter et par år med satsing i Europa er fasit milliardunderskudd, konkurser og kinesisk dominans.Lenke: https://www.finansavisen.no/industri/2024/07/05/8150118/batterieventyret-som-brast