Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Telehiv

Pages: [1] 2 3 ... 173
1
Må nesten sitere de frustrerte forskerne litt til når de peker hvor store deler av landets formue som ødsles bort på dette. De sier derfor at man må utsette all klimabegrunnet elektrifisering (bortsett fra for eksempel varmepumper) inntil kullkraft ikke lenger er marginalkraft – sannsynligvis vil det skje rundt 2040.
Særlig i disse koronatider vil det være godt å spare statsbudsjettet for hundrevis av milliarder til elektrifisering som virker mot sin hensikt og gir økte klimautslipp.

Derfor får vi denne parodien av en "klimapolitikk":

"Vårt avgiftssystem belønner at man øker det globale CO2-utslippet for å redusere det nasjonale CO2-utslippet"

Bare ikke utlendingene oppdager dette, også?

2
Tina Bru fikk også spørsmål om hva elektrifiseringen av oljeplattformene vil koste. Det aner hun ikke noe om.

«Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen. Det kommer frem i olje- og energiminister Tina Brus svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget.»

https://www.document.no/2020/07/06/tina-bru-ingen-anelse-om-hva-elektrifisering-av-sokkelen-vil-koste/

Elektrifiseringen av oljeplattformer for titalls milliarder kroner, mens man allerede har naturgass i brønnene som kan drive dem, er en miljøpolitisk og økonomisk skandale som det norske samfunn taper store penger på. Altså enda et eksempel på grov selvskading i klimareligionens navn.
For ved å selge all gassen til kontinentet og ikke brenne noe av den selv lokalt til å drifte plattformene, og i stedet hente (langreist) ekstra kullkraft fra Europa (marginalkraft) får man tilsynelatende et gunstigere CO2-utslippsbilde for norsk sokkel isolert (les: tilpasning til det perverterte CO2 kvoteregimet), mens det samlede CO2-regnskapet selvsagt da blir mye verre når totalutslippene ved marginal kraft innregnes.

Jfr. hva forskerne fra NTNU sa på elbiltråden her ( http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1619.msg12306;topicseen#msg12306 ) om beregningsmetode/matematisk formel som beregner forholdet mellom CO2-utslipp for elektrifisert og fossil prosess basert på energieffektivitet:

"Resultatet avhenger av hvilken type elkraft som er marginal kraft. (Den korte forklaringen: Marginalkraft er den kraften som øker og minker i takt med forbruket.) I dag er marginalkraften kullkraft, og følgelig slipper en elbil av samme vekt som en fossilbil globalt ut cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen. Når marginalkraften kanskje rundt 2040 blir gasskraft, blir utslippet omtrent det samme. (Ingen har så langt bestridt disse beregningene.)"

Opp mot dette råder altså den komplette galskap og selvskading:

"«Olje- og energidepartementet har ikke regnet ut hva det vil koste å elektrifisere oljeplattformene på sokkelen."

Jesos Kristos! Som de ville sagt på Jæren.

 

3
Regjeringen får stadig flere kritiske spørsmål fra tunge faglige hold om samlet holdbarhet i vindsatsingen.
I Dagens Næringsliv i går hevder Anders Skonhoft, Professor samfunnsøkonomi ved NTNU at vindkraftutbyggingen ikke har foregått etter en samlet plan, og at det for alle prosjekter kun har blitt foretatt rent summariske konsulentvurderinger av natur- og miljøkostnader.

Skonhoft har derfor to spørsmål til statsråd Bru:

"For det første; hva vil departementet gjøre for å bringe miljøkostnadene inn i prosjektvurderingen og konsesjonsbehandlingen på en seriøs måte slik at det blir foretatt en samfunnsøkonomisk vurdering av prosjektene. Grønn skattekommisjon (NOU 2015: 15) foreslo å innføre en naturavgift på bruk av naturen. I denne St. m. 28 sies det at Regjeringen ikke vil innføre nye skatter eller avgifter for vindkraft på land og hvor argumentet er ‘forutsigbare rammebetingelser’ (s. 76).
Det andre spørsmålet er; hvorfor bryter det med forutsigbare rammebetingelser å innføre en naturavgift for nye prosjekter?"
 

LinK: https://www.dn.no/innlegg/innlegg-vindkraft-uten-samlet-plan/2-1-838036

PS: Skonhoft har visst ikke fått svar på samme spørsmål den 26. juni
Da tok han opp de samme forholdene og reiste de samme spørsmål som han gjentar i gårsdagens innlegg:
 
Link: https://www.dn.no/innlegg/naturavgift-pa-vindkraft-er-god-samfunnsokonomi/2-1-833572


4
Per Eidsvig, fysiker fra NTH og Rune Lødeng, doktor i kjemi siv.ing. tar i gårsdagens DN et drabelig oppgjør med feilvurderingene rundt elbiler og CO2-forhold som har fått lov å sirkulere i det politiske miljøet under dekke av å være en del av "det grønne skiftet".De skriver at i dag er marginalkraften kullkraft, og følgelig slipper en elbil av samme vekt som en fossilbil globalt ut cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen fordi den norske strømmen som går til å lade opp elbiler her hjemme ikke kan eksporteres til Europa. Og i Europa vil det si økt forbruk av strøm fra kull. Sitat:

"Vi har skrevet et faglig notat som gir åpen innsikt i problemstillingen klimatisk motivert elektrifisering. Dette ble gjort i samarbeid med en gruppe på cirka ti godt kvalifiserte medarbeidere. Dette notatet behandler elbiler spesielt og elektrifisering generelt fra et fysisk, matematisk og kjemisk synspunkt. Dette ledet til en beregningsmetode og en enkel matematisk formel som beregner forholdet mellom CO2-utslipp for elektrifisert og fossil prosess basert på energieffektivitet. Resultatet avhenger av hvilken type elkraft som er marginal kraft. (Den korte forklaringen: Marginalkraft er den kraften som øker og minker i takt med forbruket.) I dag er marginalkraften kullkraft, og følgelig slipper en elbil av samme vekt som en fossilbil globalt ut cirka dobbelt så mye CO2 som fossilbilen. Når marginalkraften kanskje rundt 2040 blir gasskraft, blir utslippet omtrent det samme. (Ingen har så langt bestridt disse beregningene.)"

Link: https://www.dn.no/innlegg/elbil/elbilpolitikk/klima-og-miljo/innlegg-tretten-milliarder-som-virker-mot-sin-hensikt/2-1-837632

Bjørn Røses tidligere innlegg i DN
Norske elbilsubsidier utgjorde 10,6 milliarder kroner i 2018 og 12,9 milliarder i 2019, skriver tidligere toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse i et annet innlegg i DN for noen dager siden. Eidsvig og Lødeng bekrefter (økonomen) Røses forståelse i saken og skriver:

"Vi har med stor glede lest Bjørn Røses «Trettenmilliardersspørsmålet» i DN 30. juni. Endelig en økonom som gir en prinsipielt korrekt fremstilling av fysikken i elbilspørsmålet. Røse var imidlertid altfor forsiktig i sin kritikk av elbilsubsidiene – de tretten milliardene har nær doblet CO2-utslippet!"

Link til Røses artikkel: https://www.dn.no/innlegg/elbil/elbilpolitikk/klima/innlegg-trettenmilliarderssporsmalet/2-1-832428

Da ser det endelig ut til at en del forskere begynner å ta hånd i hanke med de faktiske miljø- og energitekniske forholdene rundt elbiler.
Som kanskje gir litt mer håp om mer faglige - og mindre politiserte - miljøbeslutninger videre?


5
Vindkraftpromotorene har med politikerflertallets politiske støtte lenge oppnådd påfallende mye positiv omtale av vindkraftens store velsignelser i våre medier - til sterk faglig motstand fra flere hold. Men dette har fortsatt inn i konklusjonene som nå kjøres fram i stortinget i vindkraftmeldingen, der konklusjonen er at det er nødvendig å fortsette å bygge ut vindkraft på land fordi opprustning og utvidelse av vannkraftanlegg kun vil gi en økning på 3,5 prosent av den totale produksjonen.

I en artikkel i Klassekampen (bak betalingsmur så vi får holde oss til NTBs utlegning) slår nå forskere ved NTNU tilbake, og mener energipotensialet i vannkraften her i landet er over tre ganger så høyt som hva regjeringen legger til grunn i vindkraftmeldingen. Au da?!


Slusene i Hunderfossen ved E6 nord for Lillehammer er fortsatt ikke åpnet helt opp. Selv om vannstanden øker i takt med temperatur og nedbørsmengdene var det fortsatt en eller to sluser som ikke var åpnet da dette bildet ble tatt fredag 5. juni 2020. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

Sitat NTB:
Til Klassekampen sier professor Leif Lia ved Institutt for bygg og miljøteknikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), at stortingsmeldingens anslag er for lavt. Han mener dagens kapasitet – som er på 137 terawattimer (TWh) – kan utvides med mellom 11 og 15 prosent.
– Tallene som blir presentert for Stortinget, er feil, sier Lia.


Mye tyder altså på at også vindkraften nå er klimapolitisert forbi de faglig nøytrale vurderinger.
Og med en slik nedsnakking av vannkraftens energitekniske potensiale svekkes selvsagt mulighetene til å dreie mer satsing mot denne rene og evigvarende energien.
Og kanskje det verste: Skal vi tro på forskerne her, er det jo fare for at stortinget rett og slett vil fatte beslutninger på basis av feilaktige energipolitiske føringer?
Man kan jo undres på hvem som vil ha det slik?

NVE har heller ikke tenkt å gi ved dørene
Forslag om å holde igjen og tenke seg om en gang til der en rekke kommuner har bedt om utsettelse til bedre utredning foreligger, preller av på NVE:
Tre nye vindkraftprosjekter får nå avslag fra NVE på søknader om utsatt frist for oppstart.

Link: https://www.document.no/2020/07/06/nve-sier-nei-til-a-utsette-vindkraftfrister/

6
Trist for alle som har lagt opp til å kjøre fellesferien i Norge - meteorologisk advarer om snø over 800 m:Det ventes snø i fjellet i Sør-Norge det neste døgnet, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel.
Snøen ventes i fjellområder over 800 meter mandag kveld til tirsdag ettermiddag.
Det ventes mest nedbør i vestlige fjelltrakter, og bilister oppfordres til å bruke riktige dekk og kjøre etter forholdene – som kan bli svært vanskelige.
(NTB)Men i alle fall greit at folk som tenker å krysse høyereliggende veistrekninger nå blir advart.

7
Det er bl.a. The Press of Atlantic City som har slått opp en makaløs skremselsartikkel om alt som vil klimahjemsøke Jersey-området utenfor New York:
https://www.pressofatlanticcity.com/news/local/state-climate-change-report-offers-sobering-predictions-for-south-jersey/article_73853555-0307-5c79-8941-fbaa330170bb.html

Dessverre kan man som europeer ikke komme inn på nettet til The Press of Atlantic City, for da støter man på denne blokkeringen:

*451: Unavailable due to legal reasons
We recognize you are attempting to access this website from a country belonging to the European Economic Area (EEA) including the EU which enforces the General Data Protection Regulation (GDPR) and therefore access cannot be granted at this time. For any issues, contact SubscriberServices@pressofac.com or call 1-877-773-7724.

Avisen henter imidlertid sitt skremselsstoff fra en rapport fra The New Jersey Department of Environmental Protection (DEP) som ble sluppet forrige uke. Som iflg. nettstedet Climate Realism er så "outrageous that climate realists should print copies and use it to win over alarmists. The media, nevertheless, are trumpeting without scrutiny the report’s “findings,” and even adding to the alarm. But don’t panic, New Jersey will be just fine. Let’s debunk some of the report’s claims".

Link: https://climaterealism.com/2020/07/new-jersey-bureaucrats-unveil-laughably-ridiculous-climate-report/Her er litt av innholdet i det Climate Realism angir som en "laughably ridiculous climate report":

Blåbærene kan ikke overleve med Jerseytemperaturer - men stortrives i Tampa, Florida
Rapporten dømmer altså Jersey-blåbærene til et klimaendelikt. Men problemet med denne "analysen" er at tre av de 10 største blåbærprodusentene i USA er Florida, Georgia, og Mississippi som alle har mye varmere klima enn Jersey. Florida er. f.eks. vert for et stort antall blåbærfestivaler hvert år i april, mai, og juni. Rapporten sier selvsagt ikke noe om hvordan blåbærene kan varmedrepes i New Jersey, når et av de viktigste blåbærdistriktene i USA er mye varmere Tampa, Florida.

Climate Realism konkluderer rimelig oppgitt:
"To show how preposterous the blueberry claim is, Atlantic City, New Jersey has an average high temperature of 64 degrees, and an average low of 45 degrees. Tampa, Florida, where blueberries grow quite well, is 19 degrees hotter, with an average high temperature of 82 degrees and an average low of 65 degrees. The claim that New Jersey will soon become so hot that blueberries “will no longer be grown in the state” is clearly a preposterous lie."
 
Gulfinken kan ikke overleve med Jersey-temperaturer - men stortrives i mye varmere klima
For å skape de rette katastrofestemningene har man valgt å skremme med gulfinken, New Jerseys egen "statsfugl" (slik fossekallen er Norges nasjonalfugl).
Men dette er også så ellevilt at man må nesten bare sitere CR igjen:
"As shown here, the American goldfinch lives year-round as far south as Alabama, Georgia, Mississippi, and Louisiana. It is also a common winter resident in Florida. Yet, New Jersey bureaucrats and their media sock-puppets claim it will soon become too hot in New Jersey for the goldfinch. Even the most alarmist of alarmists do not claim New Jersey will become hotter than Louisiana and Florida. The claim that global warming will soon drive goldfinches from New Jersey is also clearly a preposterous lie."

Klassikeren: Jersey skal overflømmes i dette århundre
Jeg velger bare å sitere CR igjen:
"Finally, let’s examine sea level and Atlantic City flooding. Atlantic City sits at an elevation of 7 feet. During the past 100-plus years, sea level at Atlantic City has been rising at a steady pace of approximately 4.12 millimeters per year, or 1.6 inches per decade. There has been no recent increase in the pace of sea level rise. Atlantic City has dealt with the slow, steady sea-level rise quite well utilizing 20th century technologies. Sand dunes and sea walls protect Atlantic City and cities all over the world from sea level rise and floods. Despite this, New Jersey bureaucrats claim that, even with the advantages of 21st century technologies, a city that sits at 7 feet above sea level will see flooding “almost every day of the year” if it experiences just a few more inches of sea level rise? That is simply ridiculous."

Ikke rart James Taylor konkluderer slik: "Time to cancel the New Jersey climate crisis."

Eller sagt på en annen måte: Hva skal klimaalarmistene med fiender, når de har seg selv å skamme seg over!?8
Når man refererer til et gjennomsnitt, så er det opplagt at noen steder er varmere enn snittet. Men da må også andre steder ha mindre  oppvarming / ingen oppvarming / nedkjøling? Det kan vel ikke være slik at enkelte steder ligger over normalen, og resten av verden ligger på normalen?

ConTrari1,
nei, tenk om man da hadde vært så "uheldig" at Sydpolen var blant de kaldere målestedene?! Hadde det blitt en slik studie da?
La oss derfor se på de metodiske problemene ved denne studien:

Det minimale antallet målestasjoner i det enorme Antarktis åpner for å etablere de trender man ønsker:
De nevnte funn er kun basert på data fra Sydpolpunktet + bare 4 stasjoner til, samt at det hele ble kjørt i "an ensemble of climate model experiments". Det er nemlig metoden som beskrives i studien:

Link: https://www.nature.com/articles/s41558-020-0815-z

Det veldige Antarktis utgjør ca. 14 mill. kvadratkilometer, mens f.eks. Europa utgjør bare 10 mill. kvadratkilometer.
Med 5 målestasjoner for hele Antarktis må da hver målestasjon dekke nesten 3 mill. kvadratkilometer, altså nesten 10 ganger fastland-Norges størrelse på 1 målestasjon. Det blir som om Norge totalt hadde 0,1 målestasjoner å regne trend ut fra....de fleste forstår vel da det vitenskapelig problematiske i å hevde "statistisk signifikans" for en trend i Antarktis da?

Tenk dere da at Europa - som til og med er ca. 40% mindre enn Antarktis og dermed hadde bare 3 målestasjoner relativt sett - og man blant disse 3 stasjonene valgte et tilfeldig sted som "Sydpolen" (f.eks. Polen?), deretter knadde disse 3 utvalgte måleseriene i "an ensemble of climate model experiments" - og deretter kom gaulende og ropte at "Europe has experienced a record-high statistically significant warming of 0.61 ± 0.34 °C per decade"?!

Denne studien, basert på data fra 5 landstasjoner fordelt på Antarktis' 14 mill. kvadratkilometer, gjør nettopp det, og skal med det altså gi et representativt bilde av dette veldige området?!

Men likevel finner man altså å publisere at "Over the last three decades, the South Pole has experienced a record-high statistically significant warming of 0.61 ± 0.34 °C per decade, more than three times the global average. Here, we use an ensemble of climate model experiments to show this recent warming lies within the upper bounds of the simulated range of natural variability."

Dermed forstår nok de fleste hvor cherry-picket et sånt "funn" kan gjøres, både mht. tidsserier og regional dekningsgrad:
Å si at dette er representativt for "Antarktis" blir nemlig analogt til at man velger en målestasjon i Europa et sted (f.eks. Warzawa) + 2 til - og siden det var litt lite futt i oppvarmingen i "Polen" (men det var det beste man fant...); også en høvelig bruk av "an ensemble of climate model experiments" - hvorpå man kan hevde at "Over the last three decades, Europe has experienced a record-high statistically significant warming of 0.61 ± 0.34 °C per decade, more than three times the global average."

Problemet er at en italiener, en portugiser eller en finne fort vil protestere og spørre hva Polen har med klimaet i deres land å gjøre?
- Man vet da at det er både kjøligere og varmere trender i de ulike europeiske landene i denne perioden!
Og hører man at denne påståtte klimautviklingen for hele Europa er fastsatt på basis av Warzawa + 2 målestasjoner til og litt modellknaing, ja, da er jeg redd noen vil spørre hvem som deler ut forskningsmidlene og hvem som står for kvalitetssikringen.

PS: En ting er areal og antall stasjoner der man tar et par stasjoner ved Sydpolen og modellerer mot noen utvalgte fra øvrig Antarktis. Det andre er at man holder seg klokelig borte fra en lengre tidsserie, f.eks. på 60 år som kunne fanget opp et større syklisk bilde:
Man viser til at temperaturen på Sydpolen de siste tre tiår har hatt en temperaturstigning på 0,61 graderC pr tiår, som da anføres som over 3 ganger så mye som globalt gjennomsnitt. Men dersom man regner ut en trend for de siste 60 år (jfr. rekonstruksjonen fra Steig et. al. 2009 som viste en avkjøling på ca en halv grad mellom 1957 og 2006)* blir det en temperaturøkning på bare litt over 0,1C pr. tiår, som iht. IPCCs statistikk vil bli under halvparten av det samme globale gjennomsnitt. Og hvor er man da med denne alarmismen?!
 
*Steig et al 2009 ( https://docs.rwu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1313&context=fcas_fp ) ble i sin tid beskyldt for å ha konstruert varmisme ved å fremheve Vest-Antarktis som om det gjaldt hele Antarktis, men likevel blir den studien nesten "kjølende" ifht. den nye studien. For Steig et al 2009 sier i all beskjedenhet:
"West Antarctic warming exceeds 0.1 6C per decade over the past 50 years, and is strongest in winter and spring. Although this is partly offset by autumn cooling in East Antarctica, the continent-wide average near-surface temperature trend is positive."

Spørsmålet alle kritiske lesere bør stille seg - i stedet for å bry seg med en lokal høvelig temperatur på Sydpolen - er derfor:
Hva er den faktiske klimautviklingen i Antarktis, når alle data ses i sammenheng  - og over minst 60 år?
Det må vel være det en nøytral un-biased klimaforskning burde finne ut? Selv om det ikke ga oppslag hos Treehuggers?  8)


 

9
Klimaloven: "Everywhere is warming twice as fast as everywhere else"

De siste sørpol-eskapadene føyer seg altså sømløst inn i det tragikomiske bildet av overivrige og finansieringshungrige klimaaktivister (aka "klimaforskere") som i årevis har funnet at "Everywhere is warming twice as fast as everywhere else".

Man får bare holde motet oppe og håpe at denne degeneringen av sunn fornuft i den alarmistiske delen av klimaforskningen vil måtte ta slutt en dag.
Men inntil dess må vi dessverre vise med konkrete eksempler hvordan disse "earth boilers" har klart å produsere "forskning" som viser at akkurat der de har forsket herjer en dobbelt så rask oppvarming som resten av verden (minst; nå klarte jo bl.a. sørpolklovnene også en 3-gang).
Det skulle tatt seg ut om en oppadstrebende klimaforsker kom hjem uten en dobling i temperaturutviklingen!

Vi siterer det muligens anekdotiske spørsmålet som skal ha kommet fra et 10-års barn som hørte læreren legge ut om alle disse doblingene (skal ha foregått i en amerikansk skole): "Ja men, hvis alle steder har dobbelt så stor oppvarming som alle andre steder, går det an, da?!"

Nei, kjære barn. Det går ikke an. Bare i klimaforskningens fantasiverden.

Dette kan underbygges med en sørgelig rekke eksempler som viser at denne "klimaloven" var et veletablert narrativ allerede for minst 10 år siden (tross at den globale temperaturen på denne tiden faktisk hadde sunket etter 1998, jfr. alarmistpanikken rundt "the hiatus"/"pausen", og skandalene rundt Climategate og "hide the decline"-avsløringene), vi siterer i fleng:

Africa: Allegedly warming faster than the global average
Prof Gordon Conway, the outgoing chief scientist at the British government’s Department for International Development, and former head of the philanthropic Rockefeller Foundation, said in a scientific paper that the continent is already warming faster than the global average

North Pole Heating Faster than anywhere else
Many scientists seem mystified as to why the North Polar region is warming up several times faster than the rest of the planet.

Australia warming faster than rest of globe, climate report says

Kuwait: Alarm as Gulf waters warm three times faster than average
The seawater temperature in Kuwait Bay has been increasing at three times the global average rate since 1985

Antarctic air is warming faster than rest of world
AIR temperatures above the entire frozen continent of Antarctica have risen three times faster than the rest of the world during the past 30 years.

Tibet warming up faster than anywhere in the world
(Reuters) – Tibet is warming up faster than anywhere else in the world, Xinhua news agency said on Sunday.

European temperatures rising faster than world average, report says – The New York Times

Sundarbans water warming faster than global average
In the Sundarbans, surface water temperature has been rising at the rate of 0.5 degree Celsius per decade over the past three decades, eight times the rate of global warming, says a new study.

Climate change heating up China faster than rest of the world – report
In a new report, the China Meteorological Administration now says climate change is heating up the People’s Republic faster than the rest of the world

Spain warming faster than rest of northern hemisphere: study
The country has experienced average temperature increases of 0.5 degrees Celsius per decade since 1975, a rate that is “50 percent superior to the average of nations in the northern hemisphere”, the study by the Spanish branch of the Clivar research network found.

U.S. West warming faster than rest of world: study
LOS ANGELES (Reuters) – The U.S. West is heating up at nearly twice the rate of the rest of the world and is likely to face more drought conditions in many of its fast-growing cities, an environmental group said on Thursday.

Et malapropos
Midt oppe i dette kom denne ufordragelig korrekte Steve McIntyre og helte kaldt vann (pun intended) i årene på varmistklovneriet etter at noen av de verste historiske revisjonene måtte modereres etter et nærmere gjennomsyn av voksne folk med statistisk fagkunnskap:
A  New Leaderboard at the U.S. Open « Climate Audit
Four of the top 10 are now from the 1930s: 1934, 1931, 1938 and 1939, while only 3 of the top 10 are from the last 10 years (1998, 2006, 1999). Several years (2000, 2002, 2003, 2004) fell well down the leaderboard, behind even 1900.

Men så er det på 'an igjen:
Global warming is occurring twice as fast in the Arctic as in the rest of the world

Lake Superior is Warming [much stronger than the global average]
The really striking thing here is that the long-term trend in Superior is so much stronger than the global average. Well, we know that the upper midwest is warming more rapidly than the global average, but not this much more rapidly.

Himalayas warming faster than global average
New Delhi, June 4 (IANS) Northwestern Himalayas has become 1.4 degrees Celsius warmer in the last 100 years, a far higher level of warming than the 0.5-1.1 degrees for the rest of the globe, Indian scientists have found.

[Korean Peninsula]: Allegedly warming twice the global average]
According to the Korea Meteorological Administration, the climate has been warming on the Korean Peninsula twice more rapidly than in the rest of the world over the past century.

Osv.
Osv.

I sum: "Everywhere is warming twice as fast as everywhere else". Quod est demonstrandum.

Alt dette finner dere linker til her: https://wattsupwiththat.com/2010/07/24/faster-than-everyplace-else/

PS: På basis av dette kan man fastslå at "alle steder der en klimaforsker har fått penger for å undersøke, vil temperaturøkningen automatisk bli dobbelt så høy som i resten av verden". Sic.


 

10
Kulden fryktes å vare (minst) 10 dager til
Det har ifm. corona-problematikken lenge vært snakk om at nordmenn i stor grad vil feriere i eget land denne sommeren, og at mange steder fryktes å renne over av besøkende. Dreiningen til de siste dagers kulderekorder og videre utsikter til minst 10 dg i samme stil kan imidlertid bli en strek i regningen for mange av de lokale turistverter, og mange melder allerede om langt lavere tilstrømming enn man hadde håpet på.

Og det hjelper tydeligvis ikke så mye å "flykte" nedover i Europa til de landene vi kan dra til heller de nærmeste par uker, for nå ligger de uvanlig kalde værmønstrene over omtrent hele Europa:

 

Her hjemme er det altså ikke bare å sette av sted over fjellovergangene i sør-Norge uten vinterdekk for å finne litt bedre vær andre steder i kongeriket, her et eksempel fra stålisen på Sognefjellet som p.t. setter kulderekorder for juli i løpende strekk:
11
Av og til er det litt morsomt å ikke bare høre på de faste Samset'ene som bræker bekymret over en varm dag de kan lage klimakrise om, men også på Olav Krogsæter, en ganske vanlig meteorolog i StormGeo når kulderekorder sprenges i to fylker:
– Det var nok den kaldeste natta på lenge, sier han om det siste døgnets kulderekorder.

Ja, ikke bare "på lenge"; faktisk over 20 kulderekorder for juli som aldri har vært registrert før i meteorologiens arkiver.

Meteorologene på Twitter:
Meteorologene skriver på Twitter at over 20 målestasjoner satte ny minimumsrekord for juli.
Aller kaldest var det på Sognefjellshytta der det ble målt minus 7,2 grader. Dette er ny rekord for Innlandet fylke. Den gamle julirekorden til Oppland og Hedemark er -6,4 grader.
Også på Filefjell og ved Geilo har det vært minusgrader og uvanlig kaldt i natt.
– Det har vært veldig kald luft de siste dagene. I natt klarnet det helt opp og da blir det ekstra kaldt, sier Krogsæter.
De neste dagene skal det være mer overskyet og meteorologen tror ikke det vil være like kaldt de neste dagene.


Nei, vi får bare håpe...

TV2: Nå laver det ned: – Kjører du med sommerdekk her bør du tenkte deg om
Sommeren lar vente på seg også i helgen. I stedet advares det mot snø og kraftig nedbør.


Bilde tatt i går i Hardanger

Link: https://www.tv2.no/storm/11529330/

For å få litt balanse i sakene:
Nå forventer vi at seriøse klimaforskere dukker opp med bekymret mine og forteller at nå er det mye som tyder på en ny istid.
For dette kuldesjokket er jo faktisk verre enn når de oppdager en ny varm dag her og der.
Dette er jo forvarselet til selveste Fimbulvinteren.
12
Sørpol-historien avdekkes som et skoleeksempel på stegvis useriøs klimakriseproduksjon

Bl.a. hos klimanettstedet Climate Realism (se link nederst) er det nå kommet enda en avdekking av hvordan forskerne innledningsvis
 
a) klarte å modellere denne "3-gangeren" i Antarktis ved å se helt bort fra faktiske måledata, hvorpå
b) promoteringen av denne ny-modellerte "krisen" ble så overtatt av det komplett useriøse klimaskremselsorganet Treehugger (navnet sier sitt...) som kokte ytterligere suppe på dette fanteriet. Treehuggers medietilpassede og krisepopulariserte versjon ble så
c) overtatt og kjørt fram i alle de vanlige alarmismemediene; New York Times, selvsagt The Guardian, og her hjemme like selvsagt forskning.no, osv. osv. Selvsagt uten den ringeste kritiske holdning noen av disse stedene.

Det hele ble dermed en skikkelig mediejippo for medias mest notoriske klimavirkelighetsforvrengere. Før noen kikket under dynen...

Link til Treehugger: https://www.treehugger.com/the-south-pole-is-warming-three-times-faster-than-the-global-average-5070209

Faktiske måledata viser ikke det modellene hevder
Faktiske måledata viser altså at slike forhold ikke er registrert, men bare eksisterer i AGW-hypede modeller, jfr. hva UAH (satelittdata) viser siden målingene startet i des. 1978: http://yburbs.com/uah-temp-all/uah-temp-all.html?ga=0&spl

For som sagt, denne "forskningen" er basert på estimater som igjen er basert på estimerte inputs i en computermodellering.
Og den enda verre artikkelen i Trehugger (om mulig) følger uforstyrret opp med at:

“In the early decades after 1957, when measurements were first recorded at the South Pole, average temperatures remained steady or declined. Near the end of the 20th century, temperatures began to rise.”

Dette er løgn ifht faktiske måledata, sier forfatteren av artikkelen i Climate Realism linket til nederst:

"This is a lie. Actual data show just the opposite temperature trends occurred. In Antarctica, average temperatures as recorded at the weather locations across the continent rose fairly steadily from the 1950s through the late 1990s and then began to fall off. Indeed, recorded temperatures have significantly cooled since 1998. So, what the data show is for 20 of the 30 years the Nature study computer simulations show warming, actual temperature readings show either declining or steady temperatures across Antarctica." 

Link: https://climaterealism.com/2020/07/south-pole-warming-claims-contradicted-by-actual-temperature-measurements/
Antarktis ligger der kaldt og stabilt som før....


13
Godt å se at det har demret andre steder enn på Haramsøya  8)
Og ikke minst, godt å se i kommentarspalten at Jack Broughton ikke så lett kunne hundses rundt av sin tydeligvis klimakonforme kone lenger heller:

Jack Broughton · February 6, 2018
This almost convinced my wife that I am not just a denier.14
Nå har FN uttrykt uro for følgevirkningene av gruvedrift til bilbatterier, herunder helseskader ved ubeskyttet barnearbeid og noen steder rent slaveri:

UN Warns Electric Automobile Rush is Causing Human Rights Abuses

"The United Nations has issued a belated warning that soaring demand for raw materials for the electric vehicle revolution is creating dangerous conditions for children working in toxic mines."Link: https://wattsupwiththat.com/2020/07/03/un-warns-electric-automobile-rush-is-causing-human-rights-abuses/

15
Kan legge til at grunnen til at Frankrike bare har 3 prosent kull er fordi de dekker over 70 prosent av sitt energibehov med kjernekraft. Men tyskerne vil verken ha kullkraft eller kjernekraft, og ikke er det særlig muligheter der for vannkraft heller, så da så...

https://snl.no/Kjernekraft_i_Frankrike

Det vil vel ikke overraske om en del land etterhvert begynner å snakke kjernekraft igjen, for alle nøytrale regnestykker tilsier rene sammenbrudd i infrastrukturer om man bare legger ned fossil energi og tror dagens "grønne" energiformer kan holde samfunnene i gang.
Man kan ikke bare øke skattene på befolkningen i all evighet for å dekke inn budsjettene, når samfunnets produksjon svikter pga. redusert tilgang på konkurransedyktig energi. Den kabalen går ikke opp.

 

Pages: [1] 2 3 ... 173