Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Water

Pages: 1 ... 4 5 [6]
76
Juridisk sjef Henriette Hillestad Thune i Norges Idrettsforbund har sendt e-post til medlemmer nasjonalt og pÃ¥ fylkesnivÃ¥ om "Johaugsaken"  ifølge NRK.

Quote
«Det er helt avgjørende at ingen ansatte eller tillitsvalgte i idrettskretsene uttaler seg om Therese Johaug-saken, heller ikke på sosiale medier»

Quote
â?? Denne saken skal behandles av NIFs domsorganer som er uavhengig av NIF. Dette er et system som er etablert etter NIFs lov. Vi mÃ¥ tillate at dette systemet fÃ¥r virke, uten tilsynelatende Ã¥ pÃ¥virke prosessen. Ansatte og tillitsvalgte i NIF som offentlige uttaler seg pÃ¥ vegne av NIF om saken kan lett tas til inntekt for at NIF har et bestemt syn pÃ¥ saken og prosessen. NIFs eneste formelle syn pÃ¥ saken er det som kommuniseres fra NIFs domsorganer i trÃ¥d med det regelverket NIF forvalter. Personlige ytringer er naturligvis noe helt annet

Thune har tydeligvis ikke tiltro til at NIF's domsorganer er uavhengig av NIF siden "Det er helt avgjørende at ingen ansatte eller tillitsvalgte i idrettskretsene uttaler seg om Therese Johaug-saken, heller ikke på sosiale medier"

77
Jeg kjenner ikke Sunbysaken ut over at det er noe diffust med noe astmamedisin, og slik jeg har forstÃ¥tt det kan det tas hemningsløst bare en følger visse prosedyrer. Det store smellet med Johaug er at hun har tatt et anabolt steroid som - om dette hadde vært tatt i prestasjonsfremmende øyemed - hadde vært effektivt i den fase i sesongen hun var i. Overtredelsen fremstÃ¥r derfor utad som langt mer alvorlig og da blir det subjektive bare ett element i vurderingen. Illustrert pÃ¥ en annen mÃ¥te - og uten sammenligning for øvrig - en fÃ¥r langt mildere straff for en uaktsom kjøring pÃ¥ rødt lys, enn for et uaktsomt trafikkdrap. I mange tilfeller er uaktsomheten i trafikkdrap svært lav ved at føreren er svært lite Ã¥ bebreide og der folk flest vil karakterisere det som et hendelig uhell, men sÃ¥ har altsÃ¥ lovgiver gitt føringer - som WADA har gjort - om at det ikke skal hjelpe, straffes skal det samme faen.   
Jeg skjønner at det ikke er helt enkelt å sammenligne disse sakene og at (mulige) konsekvenser av uaktsomheten må ligge til grunn for straffen, men sett fra sidelinjen virker det helt vilt at Johaug ligger an til 14 måneders utestengelse mens Sundby "slapp unna" med sine to.

Advokaten til Johaug har forøvrig uttalt seg til VG:
Quote
Advokaten mener generelt at sanksjonsreglene i denne type saker er spesielle siden regelverket ikke legger opp til et nivå i intervallet mellom ingen utelukkelse og 12 måneders utelukkelse. Men også for idretten gjelder dette bare så langt det konkrete resultatet i en sak ikke er i strid med et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp, sier Hjort. Det betyr at det skal være et rimelig forhold mellom straffen, utøverens skyld og grovheten i handlingen som har blitt begått.

â?? Det er ogsÃ¥ slÃ¥tt fast i CAS (idrettens voldgiftsrett), sier han.

Er dette bare et halmstrå det ikke er realistisk å få gjennomslag for?

78
Nå har Påtalenemda trodd på Johaug, men sier samtidig at hun har et personlig ansvar for at hun har satt seg selv i denne situasjonen.
Hvis vi sammenligner med "Sundbysaken" så hadde vel også han "et personlig ansvar for å ha satt seg selv i denne situasjonen". Han fikk bare to måneder utestengelse mens Johaug ligger an til 14. Hvordan ser du på graden av uaktsomhet og varigheten av utestengelsen hvis vi sammenligner de to sakene?

79
Takk for fyldig svar. Spørsmålet mitt var litt feilformulert. Det skulle vært:

Slik saken er fremstilt i media, kunne antidoping Norge juridisk forsvart å la Johaug slippe unna med kun en advarsel?

Forstår jeg deg rett er svaret nei fordi det under ingen omstendigheter kan forsvares juridisk å si at hun er uten skyld?

Hvis hendelsesforløpet hun har beskrevet er korrekt risikerer hun altså å miste fire år kun fordi hun har stolt på legen sin og ikke dobbeltsjekket legen sin anbefaling (i et øyeblikks sløvhet), og fordi bevisbyrden er snudd på hodet i slike saker. Det kaller jeg ekstrem straffeutmåling og håpløs rettsikkerhet med tanke på at straffeutmålingen etter alt å dømme er knyttet opp mot mistanke. Jeg har vanskelig for å forestille meg at dette var intensjonen med antidopingbestemmelsene i utgangspunktet, og det er jo brudd på prinsippet om at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Historien om italieneren har jeg også lest og må si meg enig i at den fremstår som minst like troverdig som Johaugs sak. Veldig synd at det ikke ble noen sak og prinsippiell diskusjon den gangen.

80
Slik saken er fremstilt i media, kan antidoping Norge juridisk forsvare å la Johaug slippe unna med kun en advarsel?

Pages: 1 ... 4 5 [6]