Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Water

#76
Quote from: Emeritus on 22.12.2016, 13:07:31
Jeg tar en Curry, du vet hva jeg mener og jeg er ikke interessert i en runde med frem og tilbake der du skal påvise hva du finner galt med teorien osv.
Du minner meg om Wahl og Co på bloggen hans når du skygger unna diskusjonen om CO2 og global oppvarming. Okular har gjort det meget enkelt for deg å svare, så hvorfor ikke svare?
#77
Viktige klimatema / Seims CO2-forsøk
19.12.2016, 22:40:07
Forsøk 1
http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1308-et-lite-co2-eksperiment
QuoteKonklusjon

Resultatene støtter de teoriene som postulerer at IR-kvanteabsorpsjon i CO2 ikke fører til økt oppvarming av luft når CO2-nivået øker. Hvilken av disse teoriene som er korrekt blir ikke vurdert her.

Resultatet av eksperimentene vist her er så uventet at man må stille noen kritiske spørsmål:

Siden 1858-59, da Tyndall gjorde sine eksperimenter, har vi målt absorpsjon av varmestråling i CO2. De fleste måleinstrumenter er laget for å måle absorpsjon av IR-stråling ved forskjellige bølgelengder. Kan det virkelig stemme at man ikke tidligere har utført tilsvarende målinger av hva som skjer med IR-kvantene etter absorpsjonen?
Kan det være noen egenskaper ved eksperimentene som hindrer oppvarming av luften? Imidlertid, resultatet av forsøket vist i figur 3, tyder ikke på det.
CO2 absorberer IR-stråling, men sender den ut igjen i alle retninger. En del av strålingen som er absorbert av CO2 i forskjellige høyder i troposfæren vil sendes tilbake til bakken og varmer den.

Det betyr at, i stedet for å varme gassmolekylene i troposfæren, sørger CO2 for å redusere avkjølingen ved å returnere en del av IR-strålingen som ellers ville ha blitt sendt ut av atmosfæren tilbake til jordoverflaten og varme denne.

Det er derfor ingen tvil om at CO2 er en drivhusgass som vil varme kloden. Spørsmålet er da: hvor mye?
Spørsmålet som stilles er det vel ingen som vet svaret på.

Forsøk 2
http://geoforskning.no/nyheter/klima-og-co2/1346-et-lite-co2-eksperiment-del-2
QuoteKonklusjon

�kt energi i troposfæren på grunn av økt mengde CO2 er summen av kinetisk energi (som bestemmer temperatur) og økt vibrasjon/rotasjonsenergi. Det ser ut til at økt energi i atmosfæren primært skyldes økt vibrasjonsenergi for CO2.

Kun målinger kan si hvor mye økt vibrasjonsenergi kan overføres til økt kinetisk energi. Våre målinger tyder på at bidraget er lite og sannsynligvis uten betydning for global oppvarming.

Har virkelig IPCC klimaforskerne oversett/glemt å beregne energibidraget til ikke-kinetisk energi i modellene sine?
Dette spørsmålet er det kanskje noen av dere på forumet her som kan svare på?
#78
Quote from: Emeritus on 16.12.2016, 18:30:05
"Så du erkjenner at fremtidig klimakatastrofe ved antropogent CO2 er en spekulasjon. Skal man altså ut fra en spekulasjon sette himmel og jord i bevegelse for å begrense CO2-utslipp? Klimahysteri er kanskje ikke så langt unna sannheten og du er kanskje ikke så uenig med Hagen likevel ;-)"

Stråmann på stråmann, har jeg noen gang på dette forumet hevdet at vi står ovenfor en nærstående katastrofe? Husk at temaet på denne bloggen praktisk talt aldri er konsekvensene ved menneskeskapte klimaendringene, for de finnes jo ikke, med mindre en tar med de imaginære klimaendringer som oppstår som følge av alle disse juksifiseringene.
Enten misforstår du og/eller så har jeg uttrykt meg dårlig. Jeg sier ikke at du hevder at vi står overfor en nærstående katastrofe, snarere det motsatte: "Så du erkjenner at fremtidig klimakatastrofe ved antropogent CO2 er en spekulasjon."

Dersom man mener "at fremtidig klimakatastrofe ved antropogent CO2 er en spekulasjon" er man vel i nærheten av å oppfatte klimatiltakene som "klimahysteri"?
#79
Quote from: Emeritus on 15.12.2016, 18:14:25
Og katastrofe eller ikke, er vel spekulasjoner i begge retninger.
Så du erkjenner at fremtidig klimakatastrofe ved antropogent CO2 er en spekulasjon. Skal man altså ut fra en spekulasjon sette himmel og jord i bevegelse for å begrense CO2-utslipp? Klimahysteri er kanskje ikke så langt unna sannheten og du er kanskje ikke så uenig med Hagen likevel ;-)
#80
Foreløpig er det jo bare spekulasjoner om menneskelig CO2-utslipp gir klimakatastrofe. Men "hvis" så var tilfelle er det vel neppe mye å hente i Norge. Kull er vel den desidert største synderen, og dermed er det først og fremst tiltak for å begrense utslipp fra kull som monner. Olje og gass kan jo f.eks. bidra i så måte.
#81
Quote from: Emeritus on 13.12.2016, 21:39:08
Særlig denne uttalelsen avslører at Hagen burde vernes mot seg selv;

"Det vi i lille Norge gjør, seks millioner mennesker, spiller ingen rolle for klimaet i det hele tatt."
Tja. Hva ville du ha anbefalt hvis du hadde visst at det var tvingende nødvendig å redusere utslippene av CO2 fra oss mennesker for å unngå en katastrofe?
#82
Juridisk sjef Henriette Hillestad Thune i Norges Idrettsforbund har sendt e-post til medlemmer nasjonalt og pÃ¥ fylkesnivÃ¥ om "Johaugsaken"  ifølge NRK.

Quote«Det er helt avgjørende at ingen ansatte eller tillitsvalgte i idrettskretsene uttaler seg om Therese Johaug-saken, heller ikke på sosiale medier»

Quoteâ?? Denne saken skal behandles av NIFs domsorganer som er uavhengig av NIF. Dette er et system som er etablert etter NIFs lov. Vi mÃ¥ tillate at dette systemet fÃ¥r virke, uten tilsynelatende Ã¥ pÃ¥virke prosessen. Ansatte og tillitsvalgte i NIF som offentlige uttaler seg pÃ¥ vegne av NIF om saken kan lett tas til inntekt for at NIF har et bestemt syn pÃ¥ saken og prosessen. NIFs eneste formelle syn pÃ¥ saken er det som kommuniseres fra NIFs domsorganer i trÃ¥d med det regelverket NIF forvalter. Personlige ytringer er naturligvis noe helt annet

Thune har tydeligvis ikke tiltro til at NIF's domsorganer er uavhengig av NIF siden "Det er helt avgjørende at ingen ansatte eller tillitsvalgte i idrettskretsene uttaler seg om Therese Johaug-saken, heller ikke på sosiale medier"
#83
Quote from: Emeritus on 29.11.2016, 20:34:47
Jeg kjenner ikke Sunbysaken ut over at det er noe diffust med noe astmamedisin, og slik jeg har forstÃ¥tt det kan det tas hemningsløst bare en følger visse prosedyrer. Det store smellet med Johaug er at hun har tatt et anabolt steroid som - om dette hadde vært tatt i prestasjonsfremmende øyemed - hadde vært effektivt i den fase i sesongen hun var i. Overtredelsen fremstÃ¥r derfor utad som langt mer alvorlig og da blir det subjektive bare ett element i vurderingen. Illustrert pÃ¥ en annen mÃ¥te - og uten sammenligning for øvrig - en fÃ¥r langt mildere straff for en uaktsom kjøring pÃ¥ rødt lys, enn for et uaktsomt trafikkdrap. I mange tilfeller er uaktsomheten i trafikkdrap svært lav ved at føreren er svært lite Ã¥ bebreide og der folk flest vil karakterisere det som et hendelig uhell, men sÃ¥ har altsÃ¥ lovgiver gitt føringer - som WADA har gjort - om at det ikke skal hjelpe, straffes skal det samme faen.   
Jeg skjønner at det ikke er helt enkelt å sammenligne disse sakene og at (mulige) konsekvenser av uaktsomheten må ligge til grunn for straffen, men sett fra sidelinjen virker det helt vilt at Johaug ligger an til 14 måneders utestengelse mens Sundby "slapp unna" med sine to.

Advokaten til Johaug har forøvrig uttalt seg til VG:
QuoteAdvokaten mener generelt at sanksjonsreglene i denne type saker er spesielle siden regelverket ikke legger opp til et nivå i intervallet mellom ingen utelukkelse og 12 måneders utelukkelse. Men også for idretten gjelder dette bare så langt det konkrete resultatet i en sak ikke er i strid med et alminnelig forholdsmessighetsprinsipp, sier Hjort. Det betyr at det skal være et rimelig forhold mellom straffen, utøverens skyld og grovheten i handlingen som har blitt begått.

â?? Det er ogsÃ¥ slÃ¥tt fast i CAS (idrettens voldgiftsrett), sier han.

Er dette bare et halmstrå det ikke er realistisk å få gjennomslag for?
#84
Quote from: Emeritus on 29.11.2016, 19:47:32
Nå har Påtalenemda trodd på Johaug, men sier samtidig at hun har et personlig ansvar for at hun har satt seg selv i denne situasjonen.
Hvis vi sammenligner med "Sundbysaken" så hadde vel også han "et personlig ansvar for å ha satt seg selv i denne situasjonen". Han fikk bare to måneder utestengelse mens Johaug ligger an til 14. Hvordan ser du på graden av uaktsomhet og varigheten av utestengelsen hvis vi sammenligner de to sakene?
#85
Takk for fyldig svar. Spørsmålet mitt var litt feilformulert. Det skulle vært:

Slik saken er fremstilt i media, kunne antidoping Norge juridisk forsvart å la Johaug slippe unna med kun en advarsel?

Forstår jeg deg rett er svaret nei fordi det under ingen omstendigheter kan forsvares juridisk å si at hun er uten skyld?

Hvis hendelsesforløpet hun har beskrevet er korrekt risikerer hun altså å miste fire år kun fordi hun har stolt på legen sin og ikke dobbeltsjekket legen sin anbefaling (i et øyeblikks sløvhet), og fordi bevisbyrden er snudd på hodet i slike saker. Det kaller jeg ekstrem straffeutmåling og håpløs rettsikkerhet med tanke på at straffeutmålingen etter alt å dømme er knyttet opp mot mistanke. Jeg har vanskelig for å forestille meg at dette var intensjonen med antidopingbestemmelsene i utgangspunktet, og det er jo brudd på prinsippet om at den tiltalte er uskyldig inntil det motsatte er bevist.

Historien om italieneren har jeg også lest og må si meg enig i at den fremstår som minst like troverdig som Johaugs sak. Veldig synd at det ikke ble noen sak og prinsippiell diskusjon den gangen.
#86
Slik saken er fremstilt i media, kan antidoping Norge juridisk forsvare å la Johaug slippe unna med kun en advarsel?