Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Water

Pages: 1 2 [3] 4 5 6
31
"Moderat" overskrift i Aftenposten. "Nøkternt" med "kan være" og "først antatt" 😉
https://www.aftenposten.no/verden/i/Vb2Knp/co2-kan-vaere-en-farligere-klimagass-enn-foerst-antatt
Quote
– Akkurat nå er det en heftig debatt. Du har 12 eller 13 modeller som viser at klimafølsomheten ikke lenger er 3 grader, men heller 5 eller 6 grader om CO2-konsentrasjonen dobles, sier forsker Johan Rockström, som er direktør ved Potsdam-instituttet for klimaforskning.

Rockström understreker at flere andre modeller beregner at økningen kan bli betraktelig lavere, men nesten alle endte likevel høyere enn tidligere estimater.

– Klimafølsomheten har vært mellom 1,5 og 4,5 grader i mer enn 30 år. Om den nå blir mellom 3 grader og 7 grader, vil det være voldsomt farlig, sier han.

No vart æ skræmt 😜

32
Takk for svar og link. +- 0,15 graders nøyaktighet for klodens gjennomsnittstemperatur i 1850?? Høres ikke mye sannsynlig ut.

33
Kort om Lindzen og Spencer.

Det store spørsmålet i hele denne debatten er klimasensitiviteten, er den så lav som Spencer og Lindzen hevder - der de så vidt jeg forstår mener at ECR er i overkant av 1C - er dette ikke noe stort problem. Men jeg finner det ikke fullt så enkelt:
- vi har allerede passert 1C i forhold til førindustriell tid, hvor mye av dette som er naturlig er jo det evige spørsmålet, men la vi si halvparten, altså 0,5C, noe jeg sterkt tviler på at IPCC vil være enig i

Hvilket tidspunkt refererer førindustriell tid seg til?

Hvor stor er usikkerheten på referansetemperaturen fra førindustriell tid?

34
Generelt / Falskt alarm Gösta Petterson
« on: 26.06.2019, 21:21:33 »

35
Media og politikk / Sv: Journalist om skeptikere
« on: 30.10.2018, 22:26:43 »
Han fikk bra tilsvar i kommentarfeltet. Det hele ender opp som det meste klmarelaterte i mediene; propaganda.

Litt mer forfriskende her:
https://resett.no/2018/10/30/15-gradersmalet-er-det-reneste-sproyt/

36
Media og politikk / Journalist om skeptikere
« on: 30.10.2018, 19:36:48 »
"Klimaskeptikerne er de siste anarkistene
På en merkelig måte er jeg fascinert av klimaskeptikerne. De stiller spørsmål ved vedtatte sannheter og lar seg ikke diktere."

https://www.adressa.no/meninger/2018/10/28/Klimaskeptikerne-er-de-siste-anarkistene-17770394.ece

37
Først litt juridisk opplysning/utdannelse for de som en dag skulle bli meddommere. Påtalemyndighetens påstand om straff er ikke bindende for domstolen. Det er ganske vanlig at når uerfarne og snille aktorer møter erfarne dommere, der aktor har lagt ned for lav påstand, så dømmer retten strengere enn aktors påstand. Dette har ikke bare domstolen rett til, tvert i mot er det domstolens plikt. Aktors forslag er akkurat like veiledende som forsvarerens påstand.

Det er vel også domstolens plikt å kjenne til straffeloven og følge den:

Quote
§ 274. Grov kroppsskade
Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den

a)   har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
b)   er begÃ¥tt mot en forsvarsløs person,
c)   har karakter av mishandling,
d)   er begÃ¥tt av flere i fellesskap,
e)   er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller
f)   er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.
Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.

Unnskyld uttrykket, men hva i helvete er det de driver med?

38
Hva er dette for noe?
https://www.h-avis.no/vold/vindafjord/asylsokere/ti-maneder-fengsel-for-a-stikke-tolk-med-kniv/s/5-62-544916#am-commentArea
Quote
Den 24 år gamle mannen nektet straffskyld og hevdet i retten at han befant seg i en nødvergesituasjon da han dro fram kniven og stakk den andre minst tre ganger i ryggen og skulderen. En uttalelse fra Stavanger Universitetssjukehus slår fast at blodtapet kunne være livstruende uten medisinsk behandling. Det kunne også ett av stikkene ha vært, dersom det halle gått litt dypere.
Quote
Retten avviser derfor at tiltalte var i en nødvergesituasjon, som han hevdet, og finner for øvrig hele hans historie er en hjelpeløs  konstruksjon i et forsøk pÃ¥ Ã¥ unndra seg straff. Retten tror heller ikke pÃ¥ at han hadde kniven med seg fordi den tilfeldigvis lÃ¥ i jakka hans fra en tidligere fisketur.
Dette gir altså 10 månders fengsel?
Quote
En syrisk statsborger som stakk en tolk med kniv utenfor voksenopplæringssenteret i �len i august, er dømt til ti måneders fengsel.

Hva er det folkene i Haugaland tingrett driver med?

39
Generelt / The Uncertainty has Settled
« on: 18.10.2017, 19:08:38 »

40
Jeg syns denne artikkelen forklarer på en god måte hvorfor Johaug fikk strengere straff.

Et stykke på vei ja, men det stinker fortsatt:

Quote
Robinson tror også holdningen til Johaug kan være med på å forklare hvorfor hun fikk en lengre utestengelse.

Quote
Johaug kan heller ikke sies å ha inntatt den samme ydmyke holdningen som Sjarapova gjorde. Mens Sjarapova selv innrømmet ansvar bedyret Johaug sin uskyld og skyldte på legen. Her har trolig Johaug vært et offer for dårlig rådgivning, mener Mackenzie-Robinson.

Er straffeutmålingen virkelig basert på holdninger?

41
Jeg skulle likt å ha visst hvem Johaugs team valgte i denne saken. Jeg vil bli overrasket om det ikke var den samme dommeren som dømte i Sjaparova saken.
Johaug-teamet valgte og fikk samme mann som Sjarapova.

Når det gjelder stank er jo forskjellsbehandlingen åpenbar. For meg, og sikkert mange andre, stinker det av de involverte parter i FIS og fra Finland.

Samtidig stinker det av antidopingarbeidet generelt. De ser ut til å fullstendig å ha glemt hva intensjonen med antidopingarbeidet er i denne og tilsvarende saker.

Intensjonen med antidopingsarbeidet er å avsløre dem som jukser og straffe dem for det.

Når det i Johaugsaken begynner med en dom på 13 måneder og ender opp med en dom på 18 måneder for en forseelse som er akseptert som et uhell er straffeutmålingen fullstendig ut av proporsjoner og fjernt fra allminnelig rettsoppfatning uansett om det er aldri så mye i henhold til regelverk og (sprikende) praksis.

42
Dagbladet skriver i dag om Johaugdommen sammenlignet med Sjarapovadommen:
Quote
Er atleten ansvarlig?
Fra Johaug-dommen: «Det er atletens plikt å lese emballasjen på produkter og dobbeltsjekke med medisinsk personell om informasjon refererer til en forbudt substans.»

Fra Sjarapova-dommen: «En atlet kan alltid lese på pakningen til produktet eller gjøre søk på internett om dets ingredienser, kryssjekke ingrediensene med det på dopinglista eller konsultere seg med relevante sports- eller antidopingorganisasjoner, eksperter på det anliggende, eller la vær å bruke produktet. Men det kan ikke forventes at en atlet følger samtlige steg til enhver tid.»

Kan en atlet delegere noe av ansvaret til en profesjonell på laget?
Fra Johaug-dommen: «Panelet finner det oppsiktsvekkende at Johaug ikke gjorde det aller viktigste. Hun fikk Trofodermin-pakningen, men sjekket ikke merket engang. En atlet skal personlig sørge for at disse forpliktelsene blir oppfylt. CAS har spesifisert at en resept fra lege ikke frigjør en fra å sjekke om medisinen inneholder forbudte substanser.»

Fra Sjarapova-dommen: «Selv om det er atletens personlige ansvar å sørge for at en ikke inntar forbudte substanser og at en alltid er ansvarlig for å være kjent med den nye dopinglista, hindret ingenting, en atlet av høy klasse, fra å delegere oppgaver som sikrer at det ikke skjer brudd på antidopingreglene.»

Skal atleten stole på sin lege?
Johaug-dommen: «Det er ikke greit at en atlet tar den konklusjonen at legen har overtatt hennes ansvar, og deretter justerer hennes egen innsats i tråd med hva hun tror doktoren kunne ha gjort.»

Sjarapova-dommen: «Panelet ønsker å framheve at basert på bevisene, så gjorde spilleren ingen forsøk på å skjule hennes bruk av Mildronate, hun var faktisk åpen om det til mange i sitt støtteapparat, og baserte det på doktorens anbefaling.»

Hva var graden av skyld?
Johaug-saken: «Den passende graden av skyld er «ingen signifikant skyld».»

Sjarapova-saken: «Panelet konkluderer at spillerens påstand om «ingen signifikant skyld» kan aksepteres.»

Hva er passende straff?
Johaug-saken: «Omstendighetene rundt Johaug plasserer hennes grad av skyld på midten av 16 til 18 månedersskalaen.»

Sjarapova-saken: «Panelet har bestemt seg, basert på alle omstendighetene, at en straff på 15 måneder er passende, basert på hennes grad av skyld.»

Hva burde vi tenke om denne atleten?
Johaug-saken: «Med tanke på Johaugs ekstremt høye grad av erfaring og suksess som internasjonal atlet, er hennes svikt i å gjøre en grunnleggende sjekk overraskende. Gjennom hennes tretten år lange karriere som profesjonell skiutøver, har hun vært igjennom omtrent 140 dopingtester. Av den grunn, burde hun være familiær med de høye standardene forventet av en atlet som henne.»

Sjarapova-saken: «Panelet ønsker å framheve at basert på bevisene, så gjorde spilleren ingen forsøk på å skjule hennes bruk av Mildronate, hun var faktisk åpen om det til mange i sitt støtteapparat, og brukte det på doktorens anbefaling. Hun tok substansen med tro om at det var passende og tilfredsstilte de relevante regler og hennes antidopingplikt»

https://www.dagbladet.no/sport/idrettsprofessor-sammenliknet-cas-dommer---avgjorelsene-er-inkonsekvente-og-virker-tilfeldig/68631611

http://leastthing.blogspot.no/2017/08/inconsistencies-between-johaug-vs.html

Dette stinker!!!

43
Jeg har for moro skyld laget denne listen fra disse to kildene;

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_world_records_in_athletics

https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Championships_in_Athletics

Der jeg sammenstiller det som ble oppnådd under VM i London nylig, og gjeldende verdensrekorder.

Forklaring

London - den tid/mål som vant under VM i London 2017
VK - gjeldende verdensrekord

100 meter    London   9,92          VR  9,58
200 meter    London  20,09         VR 19,19
400 meter    London  43,98         VR  43,03
800 meter    London  1,44,67      VR 1,40,91
1500 meter  London  3,33,61      VR  3,26,00
5000 meter  London  13,32,79    VR 12,37,35
10000meter London   26,49,51   VR 26,17,53

400 meter hekk London 48,35     VR 46,78

Og nå begynner virkelig morroa;

Diskos London 69,21  VR 74,08
Kule    London 22,03 VR 23,12
Spyd   London 89,89  VR 98,48
Slegge London 79,81  VR 86,74

Menneskeheten synes å ha blitt betydelige svakere de siste årene.

Epler og pærer. Utviklingen av rekordene over tid på en tidsakse er mer interessant, selv om det også blir "epler og pærer" pga utvikling i treningsmetoder, utstyr osv, gjerne sammenholdt med historisk kunnskap om omfang av doping og lansering av nye midler som f.eks. epo.

44
I alle reglementer og i alle sammenhenger står det uttrykkelig at utøveren har et selvstendig ansvar for å undersøke stoffet uansett hva legen har sagt, og uansett hvor mye utøveren stoler på legen. Det heter kvalitetssikring, og er et utslag av at alle kan ta feil, og at alle tar feil av og til i utøvelsen av et virke.

Du sa det: KVALITETSSIKRING!!!!

Det er helt utrolig at denne manglende kvalitetssikringen kom like etter Sundbysaken! De har kanskje ikke hørt om RISIKOANALYSE heller.

45
SÃ¥ tilbake til Johaug, her er hele dommen;

http://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/Award_5015_internet.pdf

Der er mange skyldgrader, den strengeste, der det er tale om "intention to cheat," oversatt til norsk straffrettsterminologi - i den hensikt å fuske, til de to laveste former;
 
No Fault or Negligence

No Significant Fault (NSF)

Johaugs tilfelle ble funnet å ligge i den nedre skyldgrad NSF og da konkluderte panelet;

"In doing so, the Panel considers that within the NSF category, a greater degree of fault may lead to a sanction of 20 – 24 months, a normal degree of fault may lead to a sanction of 16 – 20 months, and a light degree of fault may lead to 12 – 16 months.  Given Ms Johaug’s overall circumstances, the majority of the Panel finds that a normal degree of fault is applicable."

Så går de videre, og det som slår meg er at Johaug blir ekstra hardt straffet med bl.a. denne begrunnelse;

"Considering Ms Johaug’s extremely high level of experience and success as an international athlete, her failure to conduct a basic check is very surprising. Throughout her ten-year career as a professional cross-country skier she has been subject to approximately 140 doping control tests. As such, she should have been very familiar with the rigorous standards expected of an athlete such as herself.  Therefore, in light of her personal capacities, Ms Johaug would certainly have been expected to at very least check the label and conduct a basic internet search."

SÃ¥ hvis Johaug kunne bevise "No Fault or Negligence," hadde hun blitt frifunnet.

Men så lenge hun fullstendig har unnlatt å sjekke noe selv, og dette til tross for at det hadde vært uhyre enkelt å sjekke, kan hun ikke komme i "No fault" kategorien.

Men på grunn av at hun i utgangspunktet hadde all grunn til å stole på legen, kommer hun i den mildeste skyldig formen, No Significant Fault.

Hadde hun benyttet salven uten legens medvirkning hadde hun kommet i "Fault" kategorien, og hadde fått mer enn to år.

Men Johaugs erfaring skjerper straffen, en 17 åring nybegynner hadde under ellers like omstendigheter fått en lavere straff enn Johaug.

Fra Johaugs advokat i dag:

Quote
Mener CAS sender blandede signaler
Helt sentralt i Therese Johaugs forsvar var samtalen hun hadde med landslagslege Fredrik Bendiksen 4. september 2016. Da ga Bendiksen Johaug Trofodermin-kremen, i et forsøk på å behandle skistjernens solbrente leppe.

Johaug skal ha spurt legen helt konkret om det var trygt å bruke kremen. Da skal Bendiksen ha svart bekreftende: «Den er ren».

Ifølge Johaug var det helt naturlig å følge rådet fra en erfaren lege, men det argumentet nådde ikke frem i CAS. Det kommer frem i dommen:

«Selv om Johaug valgte en glimrende kvalifisert lege til å hjelpe henne med hennes antidopingplikter, ligger det endelige ansvaret hos henne», het det i paragraf 192.

En detalj kunne pyntet på Johaug-straffen. Men ordene hun gjentok på denne pressekonferansen ødela.
Squizzato fikk på sin side Trofodermin-kremen fra moren hennes. Hun spurte ikke en lege om råd før hun brukte kremen, og fikk kritikk for dette i dommen.

CAS-panelet beskrev det som «slurvete» at en utøver som konkurrerer internasjonalt «bruker et medisinsk produkt uten å spørre om råd fra en lege, eller hvert fall en fysioterapeut».

Mike Morgan mener CAS sender blandede signaler i de to dommene.

– Jeg var av den klare oppfatning om at Johaugs skyld var betydelig lavere enn Squizzatos, spesielt siden Johaug gjorde den ene tingen CAS kritiserte Squizzato for ikke Ã¥ gjøre, sier Morgan.

– Squizzato ble kritisert og straffet for Ã¥ ikke ha spurt en lege om rÃ¥d, mens Johaug i praksis ble straffet, til og med hardere, for Ã¥ gjøre akkurat det, fortsetter han.

Quote
WADA-regelverket ble skjerpet i 2015. I både Squizzato- og Johaug-saken konkluderte imidlertid CAS med at utøverne utviste «ubetydelig skyld». Og i både 2005 og 2017 medførte dette mellom 12 og 24 måneder utestengelse

I Squizzato-dommen brukes det mye plass på å forklare hvorfor svømmerens straff måtte være på minst 12 måneder. Det står imidlertid lite om hvorfor CAS-panelet ikke ga henne en strengere dom.

Forskjellig utgangspunkt
�n av grunnene kan imidlertid være partenes påstander i saken, tror jurist og CAS-ekspert Robin Mackenzie-Robinson, som har lest dommen.

– Det er verdt Ã¥ merke seg at ingen av partene hevdet at svømmeren skulle utestenges lengre enn 1 Ã¥r, sier Mackenzie-Robinson.

– I Johaug sitt tilfelle anførte imidlertid FIS at den foregÃ¥ende dommen pÃ¥ 13 mÃ¥neder var for mild og at en utestengelse et sted mellom 16 til 20 mÃ¥neder var korrekt. Følgelig mÃ¥tte CAS ta stilling til denne pÃ¥standen.

Mackenzie-Robinson beskriver denne forskjellen som «verdt å merke seg, men ikke avgjørende».

Beskrev Johaugs erfaring som «ekstrem»
I dommen ble det gjort et poeng ut av Johaugs erfaring, som ble beskrevet som «ekstrem». CAS viste til skistjernens ti år karrière på toppnivå for å begrunne at det var «overraskende» at hun ikke hadde oppdaget at Trofodermin-kremen inneholdt et forbudt stoff.

Mens Johaug var 28 år da hun testet positiv, var Squizzato 17 år. I sistnevntes dom sto det riktignok at alderen «ikke fratar henne ansvaret», spesielt siden hun hadde konkurrert i svømming i ti år.

– Det betyr imidlertid ikke at man kan utelukke at CAS vektla svømmerens alder, sier Mackenzie-Robinson.

– Jeg tror uansett at de fleste vil være enige i at det er naturlig Ã¥ stille noe høyere krav til aktsomhet fra en toppidrettsutøver pÃ¥ 28 Ã¥r enn en pÃ¥ 17 Ã¥r.

Regelverket har fått massiv kritikk etter Johaug-dommen. Nå svarer WADA.
– Avvikende signaler
Mackenzie-Robinson understreker at man kun har en 11 siders dom å basere seg på. Dermed er det vanskelig å vite hva som ledet til 12 måneder straff.

– PÃ¥ et generelt grunnlag vil jeg si at hver dopingsak er unik. Det er klart du finner saker hvor mye av faktaopplysningene er like, men det vil alltid være noen forskjeller. Det er derfor umulig Ã¥ sette noen likhetstegn mellom saker, heller ikke i dette tilfellet. Jus er ikke matematikk, sier Mackenzie-Robinson.

– Svømmesaken er ca. 12 Ã¥r gammel. Siden den tid har WADA-koden blitt revidert, men vurderingstemaene i de relevante bestemmelsene er ikke nødvendigvis endret. Derimot har nok rettspraksis fra CAS høyst sannsynlig endret seg noe pÃ¥ 12 Ã¥r.

Selve utfallet i de to sakene, får uansett Johaug-teamet til å reagere. Etter at dommen ble kjent tirsdag, uttalte advokat Christian B. Hjort at 18 måneder var «helt uforholdsmessig». Hadde Johaug fått samme straff som Squizzato, ville hun kunnet stille i OL.

Kilde: https://www.aftenposten.no/100Sport/vintersport/langrenn/Italiener-spurte-ikke-lege---fikk-mye-kortere-straff--Jeg-skjonner-ikke-hvorfor-240980b.html

Jeg tror fortsatt straffen er for streng pga "politikk".

Pages: 1 2 [3] 4 5 6