Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - PetterT

Sider: 1 ... 31 32 [33] 34
481
Emeritus har etterlyst hva slags bevis som må til for å bevise at økt mengde CO2 i atmosfæren skal føre til global oppvarming (og klimakatastrofer), AGW-hypotesen.

Newtons lover ble til etter observasjoner og beregninger som stemte med observasjonene, intil Einstein fant ut at de ikke stemte for store hastigheter opp mot lysets hastighet.
Einsteins relativitetsteori har også vist seg å stemme med observasjoner, selv om mange stiller spørsmål med den også, og det til stadighet meldes om observasjoner som ikke stemmer med den (eks. hastigheter større enn lysets og øyeblikkelig overføring av informasjon mellom elektroner med motsatt spinn).

Hvis AGW-hypotesen skal stemme så må også den stemme med observasjoner, men det gjør den ikke.  Det er dårlig korrelasjon mellom CO2 og temperatur hvor økt CO2 skal føre til økt temperatur.
De fleste observasjoner tyder på det motsatte.
Vostok iskjerner viser at først endrer temperatur seg og deretter endres CO2 i samsvar med Henry's lov om absorbsjon av gass i væske.  Man kan si at AGW er "debunked", mens Henry's lov er ytterligere bevist.
Samme observasjoner har man fra Grønland iskjerner.
I moderne tid har prof. Humlum, prof Solheim og dr. Stordahl også vist at først endres temperatur og deretter CO2.

AGW er dermed tilbakevist og verden kan spare 1500 milliarder USD i året, som kan gå til nyttigere ting enn klimahysteriske aktiviteter.

482
Konseptet om at IR fra kalde objekt til varme objekt skal varme opp varme objekt enda mer er selve fundamentet for klimaalarmismen.

FNs klimapanel IPCC fremhever, bl.a. i AR5 SPM-rapporten s. 14, at det er CO2 som er viktigste «driver of climate change», og begrunner dette med økt «radiative forcing» siden 1750.  «Radiative forcing» (RF) er mekanismen som skal gi over dobbelt så mye strålingsenergi som solen tilbake til jorden fra en kald atmosfære basert på den 1-dimensjonale «flat-jord-kald-sol»-modellen beskrevet i AR5 fig. 2.11. At det «skapes» så mye ny energi i atmosfæren strider mot termodynamikkens 1. lov om konstant energi.  Denne strålingen fra en kald atmosfære skal så varme opp en varmere jord, men at varme skal kunne transporteres fra kaldt til varmt er i strid med termodynamikkens 2. lov om irreversibilitet.  Forklaringen til FNs klimapanel stemmer ikke med de fundamentale termodynamiske lover, og det er også hovedårsaken til at FNs klimamodeller ikke kan forklare at global temperatur har stoppet opp på et platå i ca. 18 år, på tross av at CO2-utslipp har økt 30 % i den tiden.  Det er åpenbart at det i hvert fall de siste 18 år ikke er CO2 som bestemmer global temperatur, og kan dermed heller ikke være «driver of climate change».

Stråling fra et kaldt objekt (2)  kan redusere varmetapet/strålingen fra et varmt legeme (1) i samsvar med S-B-loven
Q = W/m2 = σ(T14 - T24),
men kan aldri gjøre det varmere objektet varmere.

Har man derimot en annen varme-/energi-kilde i tillegg (som f.eks. solen) så kan temperaturen øke på det varme objektet. 
Dette kan sammenlignes med isolasjon når varmetap foregår med vanlig (kontakt-) varmeledning, og man har en konstant varmekilde f. eks. inne i et hus. 

Den ekstra varmen som noen få milliondeler CO2 (0,0015 % CO2 menneskeskapt) skal kunne gi har vært umulig å måle (Dr. Roy Spencer, forsøk med satellittmålinger), og er fullstendig neglisjerbar.

Den eneste målbare effekt av økt CO2 er at CO2 gjør jorden GRØNN, og har gitt økt plantevekst og matproduksjon.

483
Godt formulert Okular.
Og matematikkprofessor Claes Johnson påpeker at selv om det er matematisk korrekt å skrive
P/A = Q = W/m2 = σ(T14 - T24) = σT14 - σ T24
så beskriver ikke det 2-veis stråling hvor kaldt (2) varmer opp varmt (1) enda mer på noen fysisk riktig måte.  Det skjer ikke.  Det er aldri blitt observert.  Det er kun netto positiv stråling som gjelder for oppvarming.

484
Emeritus
Det er ikke noe enkelt tema du forsøker å forstå.  Hadde det vært det ville det ikke vært misforstått så mye.

Grundige forklaringer finner du på prof. Claes Johnson, KTH, sin blogg http://claesjohnson.blogspot.no/
Bl.a. her: Unphysical Schwarzschild vs Physical Model for Radiative Transfer http://claesjohnson.blogspot.no/2015/04/unphysical-schwarzschild-vs-physical.html
Han oppsummerer:
The lesson is that radiative heat transfer should better be modeled using the physical one-stream net-flow correct form of Stefan-Boltzmann's law (5). Using the unphysical two-stream gross-flow form (1-2) can lead to unphysical results.

485
"Brevbrudd" - som det heter etter gammelmodig terminologi, altså å åpne andres brev, gir etter straffelovens § 145 opp til tre års fengsel. At privat korrespondanse forblir privat er etter mitt syn uhyre viktig av en rekke grunner og er en sentral del av ytringsfriheten ved at du selv skal kunne velge hvem du skal uttale deg til, diskutere med og bedrive meningsutveksling med. Så Petter T. hvis du tenker deg om, kanskje er du enig i at det å tillate blanco innsyn i all korrespondanse mellom de ulike forskerne som var involvert i Karl et al., kanskje ikke er en så god idè. I Norge hadde det for øvrig aldri gått;


Emeritus
Korrespondanse om en sak hos arbeidsgiver er ikke privat.  Sammenlign med hcva Hillary Clinton må gi ut fra sin private post-server.
Lamar Smith er muligens ute etter å finne tegn til konspirasjon eller mulighet for å bruke RICO Act i likhet med alarmistene.
Beskyldninger om konspirasjon burde vel ikke være ukljent for deg, ref. ditt innlegg hos Klimarealistene.


486
Kan Karl&co sammenlignes med M.Mann? 
Begge er de eneste som har funnet temperaturendringer som mange andre forskere ikke har funnet.
Begge nekter å utlevere informasjon.

Hva har de å skjule? Se:
NCDC/NCEI’s Karl and Peterson refuse congressional subpoena on flawed ‘pausebuster’ paper http://wattsupwiththat.com/2015/10/28/ncdcnceis-karl-and-peterson-refuse-congressional-subpoena-on-flawed-pausebuster-paper/
og
NOAA Refuses To Explain Their Most Recent Data Tampering http://realclimatescience.com/2015/10/noaa-refuses-to-explain-their-most-recent-data-tampering/

Personer som har noe å skjule virker ikke pålitelige.


487
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 08:09:39 »
...... Jeg har siden april måned satt meg inn i ulike klimaparametere, slik som arktisk sjøis og GMSL, og hva som er naturlige variasjoner, og hva som fremstår som mindre naturlig.

Sjøis og GMSL er reaksjoner på temperaturendringer uansett årsak, altså bare symptomer.

Det vi klimarealister er opptatt av er å forsøke å finne/forklare årsaken til en hittil svak global oppvarming, nå med en ca. 20 års pause, og de klimaendringene som har variert godt innenfor naturlige grenseverdier.
Ettersom temperatur endrer seg først og CO2 deretter så kan CO2 umulig være årsaken til de variasjoner vi har sett i global temperatur og klima.
FN IPCC sine modeller stemmer ikke, og AGW-hypotesen kan derfor ikke forklare årsaken(e).
Dr. David Evans har nå en serie artikler som avslører svakhetene hos IPCC og GCM (global circulation models), foreløbig med artikkel 10 her:
http://joannenova.com.au/2015/10/new-science-10-whatever-controls-clouds-controls-the-climate/

Mer om hele problemkomplekset kan leses i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» tilgjengelig på Dropbox her: https://db.tt/vgGzMm3W

488
To all deniers in the world; hvis dere ikke har mer å komme med, anbefaler jeg Frelsesarmeen.

Dette var et nytt oppgulp fra en representant for yrkesgruppen som omgår "sainnheita".

Emeritus:
Kan du utdype hva du mener med å bruke ordet "deniers"? 
Er det for å assosiere med Holocost-deniers? 
Hvorfor sverter du Frelsesarmeen i denne sammenhengen? 
Synes du Frelsesarmeen er en nedrig og foraktelig organisasjon som bør assosieres med bruk av ordet "denier" i den tilsiktede betydning av ordet Holocost-denier?
Synes du klima-religionen til avgåtte IPCC-leder Pachauri er en mer respektabel religion enn kristendommen som Frelsesarmeen bekjenner seg til?

489
Generelt / Sv: Venus
« på: 23.09.2015, 17:08:19 »
Tilfeldigvis har Tony Heller også en artikkel om dette i dag på http://realclimatescience.com/
The Extreme Stupidity Of The Scientific Consensus
http://realclimatescience.com/2015/09/the-extreme-stupidity-of-the-scientific-consensus/ 

490
Generelt / Sv: Venus + alle himmellegemer med atmosfære
« på: 23.09.2015, 08:58:20 »
Her er forklaringen på temperaturen på Jorden, Venus, Mars og alle andre himmellegemer med atmosfære:
Derivation of the entire 33°C greenhouse effect without radiative forcing from greenhouse gases
http://hockeyschtick.blogspot.no/2014/11/derivation-of-entire-33c-greenhouse.html

491
Prof. Humlum skriver på www.climate4you.com i artikkelen om Sea Ice at målinger av all havis har det bare vært etter 1978 da satellittmålinger begynte:
"The extension of all Arctic and Antarctic sea ice has only been monitored in a systematic way since the onset of satellite observations in late 1978, as shown in the diagram above. Before November 1978 observations were more local and regional, and many of the overall details are not known. "
Målinger før 1978 er altså noe mangelfulle.
Målinger etter 1978 viser helt klart motfase (desverre er ikke figurene til Humlum nummerert).
Fig. 10.2 her https://db.tt/vgGzMm3W viser klart eksempler på år med like lite is som nå på 60- og 70-tallet.
For tiden har total havis tatt seg opp igjen etter et minimum, og det er på tross av at CO2 er høyt.  Det tyder på at havis er en dårlig indikator for menneskeskapt global oppvarming (AGW) på grunn av økt utslipp av CO2.
Reduksjon av Arktisk havis begynte lenge før IPCC mente AGW satte inn for alvor på 1950-tallet, og i et lang perspektiv har reduksjon avtatt.  Nok en indikasjon på at Arktisk isdekke er uegnet som AGW-indikator.
"I rest my case".

492
Emeritus; jeg gjentar meg selv:
"satellittmålinger fra 1974 viser like lite is som nå, se fig. 10.1 og 10.2 her https://db.tt/vgGzMm3W.  Det var sannsynligvis også like lite is noen ganger på 1950- og 1960-tallet."
I notatet mitt er det flere referanser som du må klikke på, men jeg har ikke vært flink nok til å referere til alle, eks. fig. 10.2 fra en artikkel på http://realclimatescience.com/

493
Viktige klimatema / Sv: Arktisk isdekke - kommer og går
« på: 17.09.2015, 20:16:27 »
En lur måte å omgå "sainnheta" på, som mange AGW-advokater gjør, er å velge start og stopp for tidsserier.  Derfor refererer de til 1979 da det var mye is i Arktis.  Men, satellittmålinger fra 1974 viser like lite is som nå, se fig. 10.1 og 10.2 her https://db.tt/vgGzMm3W.  Det var sannsynligvis også like lite is noen ganger på 1950- og 1960-tallet.
Dessuten var hele jorden isfri for 55 millioner år siden, se fig. 1 her http://wattsupwiththat.com/2015/09/16/antarctic-refrigerator-effect-climate-sensitivity-dformation-professionnelle-lessons-from-past-climate-change-part-2/.
Jorden har både vært "snowball earth" og isfri, mest sannsynlig uten at noe av dette kan relateres til mye eller lite klimagasser.
Jim Steele, author of Landscapes & Cycles: An Environmentalist’s Journey to Climate Skepticism, skriver i artikkelen referert over:
"the global sensitivity to varying levels of CO2 is relatively insignificant."
Og ikke minst viktig:
"if researchers whose funding and status has been driven by a paradigm that CO2 drives all climate change, any contrary evidence will be reinterpreted to maintain that viewpoint."
Is i Arktis kan ikke brukes som mål på om vi står foran en menneskeskapt global klimakrise.

494
Generelt / Klima-konspirasjoner og klima-profitører
« på: 01.09.2015, 15:55:14 »
Klima-konspirasjon og klima-profitører

Klimarealister blir ofte beskyldt av klimaalarmister for å spre konspirasjonsteorier når vi setter fokus på at alarmister fra forskjellige leire har sammenfallende interesser, det være seg klimahysteriske miljøaktivister (Haltbrekken, Hasj-Hauge, WWF-Jensen m.m.), aktivistforskere (eks. Benestad og Samset), aktivistjournalister (Mathismoen m. fl.), kunnskapsløse politikere (stort sett alle sammen), smarte og mindre smarte forretningsfolk (Stordalen med frue som skal tjene penger på klimasaken, Ulltveit-Mo som har tapt mye på «grønne» investeringer), skuffede 68-ere som ønsker en ny økonomisk verdensordning, anti-kapitalister (pave-rådgiver og forfatter Naomi Klein) m.m.fl. 
En representant for yrkesgruppen «som studdere i sju år for å lær sæ å omgå sainnheita» (Nils Arne Eggens karakteristikk av advokater)  var raskt ute med konspirasjonskortet i kommentarer på klimarealistene.com.  Vedkommende prøver seg også som psykoanalytiker av meg på klimadebatt.com.  Psykoloi og jus må vel være de mest u-eksakte fagområder som finnes, fordi svært få innen disse fagområdene er enige med hverandre.  Nok om det.

En post hos Scottishsceptic handler om at alarmister har lett for å henge seg opp i konspirasjonsteorier:  Why are climate-extremists so obsessed with conspiracy theory? 
http://scottishsceptic.co.uk/2015/08/27/why-are-climate-extremists-so-obsessed-with-conspiracy-theory/

Klimaalarmismen med tilhengere fra mange grupper er nok ingen styrt konspirasjon, men det er mange med sammenfallende interesser. 
Når klimabusiness nå har en verdens-omsetning på 1500 milliarder USD/år så er det opplagt at mange vil ha sitt sugerør i slike pengestrømmer (Jo Nova: Spot the Vested Interest: The $1.5 Trillion Climate Change Industry fra  Climate Change Consulting Report ).
http://joannenova.com.au/2015/07/spot-the-vested-interest-the-1-5-trillion-climate-change-industry/
Klimabusiness omfatter slikt som: everything from carbon markets to carbon consulting, carbon sequestration, renewables, biofuels, green buildings and insipid cars.
Mesteparten av denne virksomhet er like unyttig som å skuffe sand fra en haug til en annen og tilbake, men som sagt;  det er mange med felles interesser om å opprettholde skremslene, ellers vil de være uten inntekter.  Inntektene kommer fra oss vanlige skatte- og avgifts-betalere.  Næringsdrivende kan bare lempe ekstrautgiftene over på oss i form av høyere priser på varer, energi og tjenester.  De fattige vil lide mest under et "grønnt" regime.

Gro Harlem Brudtland har utbasunert at «det er umoralsk å tvile» på klimaalarmismen, men egentlig er det klimaalarmistene som er umoralske med sin omvendte Robin Hood opptreden: Se omtale av studie fra Energy Institute of the Haas School of Business in Berkeley, California, 
http://www.klimarealistene.com/2015/08/30/robin-hood-politikk/

495
Når selv temperaturjukstererne i NOAA bekrefter at realistisk havnivåstiging er 1,8 mm/år så må vel til og med folk fra en yrkesgruppe som "studdere i sju år for å lær sæ å omgå sainnheta" (sitat Nils Arne Eggen) være enig (?):

Sea Level Rise Alarm Turned Off? NOAA website: '...The absolute global sea level rise is believed to be 1.7-1.8 millimeters/year.'
http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/globalregional.htm

Langtrend kan man se på fig. 11.3 (s. 99) i notatet «Realistisk om CO2, global temperatur og klima» tilgjengelig på Dropbox her:
[url]https://db.tt/vgGzMm3W[url]

Sider: 1 ... 31 32 [33] 34