Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - PetterT

Pages: 1 2 [3]
31
Viktige klimatema / Klimaeffekt
« on: 07.02.2016, 20:34:13 »
Regjeringen har gitt ut en rapport om klimaeffekt av diverse tiltak regjeringen har satt igang:
Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter
http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Desember-2105/Klimatiltak-mot-2030---klimaeffekt-pa-kort-sikt-og-helseeffekter/
 
Jeg kunne ikke dy meg og sendte følgende spørsmål:

Hei
Rapporten "Klimatiltak mot 2030 - klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter" angir klimaeffekt som antall tonn av plantenæringen CO2 som man lar være å slippe ut. Men hva er KLIMA-effekten når klima defineres som værsystem over store områder og lang tid? Hvor mange grader C vil global temperatur bli påvirket? Det er det som er det viktige her. Vennligst svar.

Svar:
I rapporten som det refereres til har vi beregnet klimaeffekt på kort sikt og helseeffekter av lavutslippstiltak. I rapporten «Klimatiltak og utslippsbaner mot 2030» (M-386/2015) har vi beregnet klimaeffekt på lang sikt av de samme tiltakene. Beregningsmetodikken som er lagt til grunn er GWP100,global. Dette er den samme som ligger til grunn for våre internasjonale utslippsforpliktelser og rapporteringskrav.
Med hilsen
Espen Larsen
seniorrådgiver, kommunikasjonsenheten
 Miljødirektoratet
Telefon: 03400 / 73 58 05 00
Mobil: 926 57 954
E-post: espen.larsen@miljodir.no
www.miljødirektoratet.no - www.miljøstatus.no
 
Svaret var omtrent "- God dag mann. - �kseskaft, svarte mannen", så jeg sendte nytt spørsmål:
 
Hei
Takk for svar, men hva er effekten på klimaet, definert i de fleste leksika som gjennomsnitt vær i et større område med like forhold i en tidsramme på ca. 30 år?
Hvor mange grader vil global temperatur endres?
Hvordan vil været endre seg som følge av reduserte utslipp av plantenæringen CO2?
Det er det som er klimaeffekt!
Hva er den reelle klimaeffekt?
Håper på svar.

og fikk til svar:
Hei Petter
Har videreformidlet dette til fagseksjonen.
Med hilsen
Espen Larsen

Det blir spennende å se om fagseksjonen svarer og i tilfelle hva, så følg med...........
mvh PetterT

32
Historien til FN IPCC er blitt etterspurt pÃ¥ denne blog (Emeritus 23/1-16).  Det temaet fortjener et eget emne.
Jeg har cherrypicked noen artikler av klimaspesialist og dragonslayer dr. Tim Ball.
Kanadiske Maurice Strong (kommunistisk kapitalist (?) nylig død i Kina) påstås å ha vært sterkt medvirkende.

IPCC historie

Why and How the IPCC Demonized CO2 with Manufactured Information
Posted on November 13, 2013 Guest essay by Dr. Tim Ball
http://wattsupwiththat.com/2013/11/13/why-and-how-the-ipcc-demonized-co2-with-manufactured-information/

2014-04-09: Climate Alarmism? Of Course! The IPCC Was Designed To Create and Promote It.
http://wattsupwiththat.com/2014/04/09/climate-alarmism-of-course-the-ipcc-was-designed-to-create-and-promote-it/

2015-04-27, Tim Ball: Opinion: CO2 is the Demon Because Malthus and Ehrlich Were Wrong About Overpopulation
http://wattsupwiththat.com/2015/04/26/opinion-co2-is-the-demon-because-malthus-and-ehrlich-were-wrong-about-overpopulation/
 

33
Generelt / Klima-konspirasjoner og klima-profitører
« on: 01.09.2015, 15:55:14 »
Klima-konspirasjon og klima-profitører

Klimarealister blir ofte beskyldt av klimaalarmister for Ã¥ spre konspirasjonsteorier nÃ¥r vi setter fokus pÃ¥ at alarmister fra forskjellige leire har sammenfallende interesser, det være seg klimahysteriske miljøaktivister (Haltbrekken, Hasj-Hauge, WWF-Jensen m.m.), aktivistforskere (eks. Benestad og Samset), aktivistjournalister (Mathismoen m. fl.), kunnskapsløse politikere (stort sett alle sammen), smarte og mindre smarte forretningsfolk (Stordalen med frue som skal tjene penger pÃ¥ klimasaken, Ulltveit-Mo som har tapt mye pÃ¥ «grønne» investeringer), skuffede 68-ere som ønsker en ny økonomisk verdensordning, anti-kapitalister (pave-rÃ¥dgiver og forfatter Naomi Klein) m.m.fl. 
En representant for yrkesgruppen «som studdere i sju Ã¥r for Ã¥ lær sæ Ã¥ omgÃ¥ sainnheita» (Nils Arne Eggens karakteristikk av advokater)  var raskt ute med konspirasjonskortet i kommentarer pÃ¥ klimarealistene.com.  Vedkommende prøver seg ogsÃ¥ som psykoanalytiker av meg pÃ¥ klimadebatt.com.  Psykoloi og jus mÃ¥ vel være de mest u-eksakte fagomrÃ¥der som finnes, fordi svært fÃ¥ innen disse fagomrÃ¥dene er enige med hverandre.  Nok om det.

En post hos Scottishsceptic handler om at alarmister har lett for Ã¥ henge seg opp i konspirasjonsteorier:  Why are climate-extremists so obsessed with conspiracy theory? 
http://scottishsceptic.co.uk/2015/08/27/why-are-climate-extremists-so-obsessed-with-conspiracy-theory/

Klimaalarmismen med tilhengere fra mange grupper er nok ingen styrt konspirasjon, men det er mange med sammenfallende interesser. 
NÃ¥r klimabusiness nÃ¥ har en verdens-omsetning pÃ¥ 1500 milliarder USD/Ã¥r sÃ¥ er det opplagt at mange vil ha sitt sugerør i slike pengestrømmer (Jo Nova: Spot the Vested Interest: The $1.5 Trillion Climate Change Industry fra  Climate Change Consulting Report ).
http://joannenova.com.au/2015/07/spot-the-vested-interest-the-1-5-trillion-climate-change-industry/
Klimabusiness omfatter slikt som: everything from carbon markets to carbon consulting, carbon sequestration, renewables, biofuels, green buildings and insipid cars.
Mesteparten av denne virksomhet er like unyttig som Ã¥ skuffe sand fra en haug til en annen og tilbake, men som sagt;  det er mange med felles interesser om Ã¥ opprettholde skremslene, ellers vil de være uten inntekter.  Inntektene kommer fra oss vanlige skatte- og avgifts-betalere.  Næringsdrivende kan bare lempe ekstrautgiftene over pÃ¥ oss i form av høyere priser pÃ¥ varer, energi og tjenester.  De fattige vil lide mest under et "grønnt" regime.

Gro Harlem Brudtland har utbasunert at «det er umoralsk Ã¥ tvile» pÃ¥ klimaalarmismen, men egentlig er det klimaalarmistene som er umoralske med sin omvendte Robin Hood opptreden: Se omtale av studie fra Energy Institute of the Haas School of Business in Berkeley, California, 
http://www.klimarealistene.com/2015/08/30/robin-hood-politikk/

34
Generelt / Realistisk om CO2, global temperatur og klima
« on: 13.08.2015, 12:19:59 »
I all ubeskjedenhet vil jeg opplyse om at jeg har redigert og oppdatert notatet mitt
«Realistisk om CO2, global temperatur og klima» 2015-08-13
tilgjengelig på Dropbox her: https://db.tt/vgGzMm3W

Notatet inneholder bidrag fra medlemmer her på forumet som stjakobs, okular, amateur2, smiley m.fl.
Konstruktive kommentarer som kan brukes til forbedring er velkomne.

Pages: 1 2 [3]