Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - PetterT

Sider: [1] 2 3
1
Generelt / Vitenskapens sørgelige utvikling
« på: 08.01.2019, 22:21:24 »
Aliens Cause Global Warming

Micheal Crichton describes the fundamental political problem of climate change: it is a religion promoted by nutcases who dismiss facts, logic, and science that contradicts their environmental belief. I have taken the liberty to bold some of his sentences to make his message more clear. – Ed

by Michael Crichton
Caltech Michelin Lecture January 17, 2003

My topic today sounds
humorous but unfortunately, I am serious.
I am going to argue that extraterrestrials lie behind global
warming. Or to speak
more precisely, I will argue that a belief in extraterrestrials has paved the way, in a progression of steps, to a belief
in global warming.

En skikkelig avsløring av "fake science"
Se mer her:
https://edberry.com/blog/climate-authors/michael-crichton/aliens-cause-global-warming/?fbclid=IwAR2WhrdEoPBJ101sNwDi1nXPT6LC09lh9CND9htfmemsaIIyH7elRrIz4w4

2
ALLE gasser absorberer og emitterer IR stråling

Claim: Real-World Spectral Measurements Show The ‘Greenhouse Theory Is Wrong’ – ALL Gases Are GHGs
http://notrickszone.com/2018/11/12/real-world-spectral-measurements-show-the-greenhouse-theory-is-wrong-all-gases-are-ghgs/

Enda en spiker i klimakista:

Macdonald, 2018
Quantum Mechanics and Raman Spectroscopy Refute Greenhouse Theory

Abstract: 
“Greenhouse theory’s premise, nitrogen and oxygen are not greenhouse gases as they do not emit and absorb infrared radiation, presents a paradox; it contradicts both quantum mechanics and thermodynamics – where all matter above absolute 0° Kelvin radiates IR photons.  It was hypothesized these gases do radiate at quantum mechanics predicted spectra, and these spectra are observed by IR spectroscopy’s complement instrument, Raman spectroscopy; and N2 spectra can be demonstrated to absorb IR radiation by experiment, and application o the N2-CO2 laser.  It was found the gases do possess quantum predicted emission spectra at 2338 cm−¹ and 1156 cm−¹ respectively, both well within the IR range of the EMS, and are only observed – and their temperatures accurately measured – by Raman spectrometers.  Raman spectrometers measure, more accurately, the Keeling curve, and have application with meteorological Lidars and planetary atmospheric analysis.  The N2-CO2 Laser showed – contrary to current greenhouse theory – N2 absorbs electrons or (IR) photons at its – metastable ‘long-lasting’ – spectra mode.  It was argued atmospheric CO2, as a law, is heated by the same mechanism as the N2-CO2 laser: nitrogen (first) and the entire atmosphere absorbs IR radiation directly from the Sun, just as it heats water on the ocean surface.  With these findings, greenhouse theory is wrong – all gases are GHGs [greenhouse gases] – and needs review.”

3
Andre emner enn klima / Lysets hastighet
« på: 23.10.2018, 10:18:44 »
Lysets hastighet, c, på 300 000 km/s er antatt å være høyeste oppnåelige hastighet, - inntil nå.
Mer energirik elektromagnetisk stråling enn synlig lys (UV, X-rays etc.) har vist seg å ha vesentlig høyere hastighet.
Det kan forklare hvorfor Lucky Luke kan trekke raskere enn skyggen sin og treffe den med f.eks. gamma stråler  ;D

Se:
Revolutionary breakthrough in modern physics
https://principia-scientific.org/revolutionary-breakthrough-in-modern-physics/

Summary
Albert Einstein’s equation E = mc2 in his Special Theory of Relativity, 1905 is of no avail in determining velocity of any elementary particle or radiation. Moreover, Einstein’s assertion that nothing goes faster than light, which did not allow scientists to accept superluminal velocities as real for over a century, proved wrong in his article. Purely due to Einstein’s assertion, neutrinos going faster than light from OPERA experiment was not accepted as a discovery by luminaries, despite no substantial evidence for the denial. Immediately in 2011, the author commented in the journal Nature saying neutrinos go faster than light by virtue of high energies and explained by a newly proposed equation E = V2. In this article, it is termed Padmanabha Rao’s equation. Based on this equation, the current article provides four definite evidences unfolding that the velocity of an elementary particle such as an electron having mass, a neutrino with negligibly small mass or of an electromagnetic radiation with zero mass depends upon its energy or wavelength. In brief, each wavelength or energy has a specific velocity. What I claim is true, much of the modern physics is to be reviewed.

Conclusion
The author reports a revolutionary breakthrough is modern physics, as the velocity of an E.M. radiation or an elementary particle such as electron or neutrino depends upon its energy, according to the Padmanabha Rao’s equation E = V2. As per the new definition, any particle or radiation with the energy or wavelength exceeding that of the violet light go at superluminal velocities. Therefore, electrons that cause Cherenkov light also go at superluminal velocities. In 2013, this equation played the key role in my discovery of X-rays and Bharat Radiation (12.87 to 31 nm) going at superluminal velocities based on the measurements of solar spectra made by Woods et al. Conclusively, UV, EUV, beta particles, gamma rays, X-rays, and neutrinos all go at superluminal velocities.4
Aktører og hendelser / Komiske ALIas Emeritus
« på: 03.07.2018, 21:11:15 »
Komiske ALIas Emiritus må være en av de mest hyklerske personer jeg har opplevd.
Han ser ikke bjelken i sitt eget øye, men påpeker flisen i andres.  Forsøker å mobbe Joanne Nova med utsagnet "klimaslufsa" for å samle inn litt penger å drive opplysningsvirksomhet for, mens klimahysterikerne har sugerør i statskassene i mange klimareligiøse land. Emeritus-tosken mener det i tillegg er umoralsk å be om litt støtte, men overser "fakegate" og "climategate 1 & 2". Se:

BINBS Professor Slams The ‘Ethically Questionable Persuasion Tactics’ Of The ‘Believers’ Who Market AGW
http://notrickszone.com/2018/07/02/oslo-professor-the-deceptive-tactics-used-by-agw-believers-mark-an-epic-marketing-failure/
In a new paper published in the Journal of Social Marketing, Dr. Erik L. Olson spotlights the “Fakegate” scandal as a salient example of the unethical and deceptive practices used by those who promote dangerous anthropogenic global warming (AGW) — a“difficult-to-sell” cause. It is suggested that the ethically questionable tactics employed by AGW “marketers” (i.e., falsely hyping “the severity, immediacy and certainty of AGW threats”) have failed and should be resisted.

Han var så dum at han røpet sin egen identitet i et innlegg, men likevel ville han ha innlegget slettet.
Man blir jo litt nysgjerrig på en slik kverulantisk mobber (som på Carbomontanus aka Kullberg) så jeg googlet vedkommende og det jeg fant var ikke særlig flatterende.  Fyren burde skjemmes, men har åpenbart ikke skamvett.  Det er ett av kriteriene for å være psykopat. Selv er jeg blitt fjerndiagnostisert av Emeritus for å ha tourettes og blitt truet med å bli spist.  Nå mener han at jeg er en idiot som har betalt $2500 for å bli "Platinum Member" i JoNovas fond. 
Akk ja, - mot dumheten kjemper gudene forgjeves.

5
Viktige klimatema / El Niño–Southern Oscillation (ENSO)
« på: 11.04.2018, 11:47:11 »
Skyldes El Niño–Southern Oscillation (ENSO) geotermiske variasjoner?

Are El Ninos Fueled By Deep-Sea Geological Heat Flow?
https://nextgrandminimum.com/2018/04/10/proof-el-ninos-are-fueled-by-deep-sea-geological-heat-flow/

This paper offers aka similar view:
Eight Charts Which Prove That Chandler's Wobble Causes Earthquakes, Volcanism, El Nino, and Global Warming
http://www.michaelmandeville.com/vortectonics/vortex_correlations2.htm

6
Media og politikk / Klimapolitikk
« på: 14.02.2018, 14:36:04 »
Regjeringen har lagt frem en ny spekulasjonsrapport, som blir servilt etterapet i media, her i TU:

Klimaendringer og norske bedrifter
Rapport: Slik påvirkes Norge av klimaendringer som rammer andre land
– Næringslivet må forberede seg.
https://www.tu.no/artikler/rapport-slik-pavirkes-norge-av-klimaendringer-som-rammer-andre-land/430333

Rapporten er ren spekulasjon.
Det er ingen observasjoner eller målinger som fra fortid eller nåtid som underbygger spådommene om fremtiden i rapporten.
Tvert imot så har den milde oppvarmingen (ca 0,8 grader C) vi har hatt av naturlige årsaker, hovedsakelig variasjon i solpåvirkning, siden Lille Istid sluttet på 1800-tallet bare vært gunstig for klima og matproduksjon over størstedelen av verden. For eksempel så har Sahara skrumpet inn og Sahel-området fått mer plantevekst og blitt mer fruktbart.
Solens oppvarming av havet pluss økt biologisk aktivitet pga litt høyere temperatur har ført til en gunstig øking av O2-kilden og plantenæringen CO2, sjekk Henry's lov.
Det er ikke mer ekstremvær eller øking i naturkatastrofer, ref. professor Roger Pielke.
FN WHO meldder om økt matproduksjon som holder tritt med befolkningsveksten i takt med økt temperatur og CO2.
Globale forsikringsselskaper (eks. Zurich) melder om lavere utbetalinger i forhold til brutto nasjonalprodukt.
Ettersom solen er den faktor som påvirker global temperatur og klima mest, og fremtidig solaktivitet forventes å bli redusert, så er det mange solforskere som forventer lavere temperaturer i nær fremtid. Da er det mest sannsynlig at konsekvensene blir de motsatte av spekulasjonsrapporten til regjeringen.

7
Energi og miljø / Energipolitikk
« på: 13.02.2018, 20:53:27 »
En svært god og tankevekkende artikkel:

Skal norsk kraftforsyning styres av historieløse aktivister, politikere og byråkrater?
av Steinar Jakobsen, 13. februar 2018
https://resett.no/2018/02/13/skal-norsk-kraftforsyning-styres-av-historielose-aktivister-politikere-og-byrakrater/

"Billig vannkraft har til nå vært en velsignelse for det norske folk, både for private og for næringslivet. Dette planlegger politikere, byråkrater, aktivister og det klimaindustrielle komplekset å gjøre en slutt på. De forskjellige aktørene argumenterer for å koble det norske kraftnettet til EU og Storbritannia i stadig økende grad, samt overlate koordineringen av dette til et EU-organ. Det betyr at Norge risikerer å miste råderetten over vannkraften – arvesølvet – som fremsynte politikere i tidligere tider kjempet for at vi skulle beholde innenlands."

MÅ LESES

8
Energi og miljø / El-biler slipper ut mest CO2
« på: 14.12.2017, 21:29:17 »
Vi som mener litt mer CO2 er bare bra for livet på jorden bør flytte til Kina og kjøre el-bil  ;D
Driving Electric Vehicles In China Increases CO2 Emissions…Driving Gasoline Vehicles In China Reduces CO2 Emissions
http://notrickszone.com/2017/12/11/driving-electric-vehicles-in-china-increases-co2-emissions-driving-gasoline-vehicles-in-china-reduces-co2-emissions/#sthash.VQzGo5TI.dpbs
According to recently published scientific papers, driving an EV in China dramatically increases CO2 emissions relative to driving an internal combustion engine vehicle (ICEV).
Why?  Because China’s electricity grid is overwhelmingly powered by fossil-fuels (i.e., 88% of China’s energy consumption  (2015) is derived from coal, oil and gas).   Therefore, the energy used to charge up an electric vehicle in China is derived from a rapidly growing fossil fuel-based electrical grid.

9
Energi og miljø / Biofuel-bløffen
« på: 08.12.2017, 09:41:53 »
Selv IPCC tviler nå på om biofuel har noe for seg:
It's final - corn ethanol is of no use
https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2014/04/20/its-final-corn-ethanol-is-of-no-use/#5bd85c3867d3

10
En klok danske skal visstnok ha sagt at "det er vanskelig å spå, - især om  fremtiden".  Om det er Kumbel, Piet Hein eller Storm P vet/husker jeg ikke, men nok om det. 
Innen klimatemaet har det vært mange katastrofespådommer.  Noen har ikke slått til, og noen er stadig blitt utsatt slik Jehovas Vitner stadig utsetter Dommedag.  Vi gamle husker at konsensus på tidlig 1970-tall var global avkjøling og mulig ny istid.  Noen av datidens spå/trollmenn har kastet seg på klimahysteriet ettersom istiden uteble.

Her er noen feilaktige spådommer:
Some Failed Climate Predictions
https://wattsupwiththat.com/2017/10/30/some-failed-climate-predictions/

Motsatt av global oppvarming så er det mange tegn på at det i stedet kan bli kaldere tider:
7 Major Signs The Globe’s Surface Has Been Cooling, And Will Continue To Cool
http://notrickszone.com/2017/12/03/7-major-signs-the-globes-surface-has-been-cooling-and-will-continue-to-cool/#sthash.P6kFvLin.dpbs

Basert på at vi går inn i en tid med lav solaktivitet så holder jeg en knapp på avkjøling, men den er tidsforsinket i forhold til solen pga treghet i hovedsaklig avkjøling av havet. 
Nature Unbound VI – Centennial to millennial solar cycles
https://judithcurry.com/2017/12/02/nature-unbound-vi-centennial-to-millennial-solar-cycles/
Conclusion 5
5) In all cases a decadal or longer decrease in solar activity is associated with a decrease in temperatures and a change in precipitation patterns. A 10-year delay between solar changes and climatic changes is observed in some studies.

Den som lever får se.

11
Viktige klimatema / Correlation is not causation
« på: 19.09.2017, 10:50:14 »
Det gjentas til det ulidelig kjedsommelige at det er god relasjon mellom CO2 og global temperatur.
Mest kjent er Al Gore i filmen "An unconvenient truth" hvor han viste hvordan CO2 og temperatur følger hverandre i 400 000 år basert på iskjerneprøver fra Vostok i Antarktis.  Den inconvenient truth Gore utelot er at først endres temperatur og deretter CO2 i samsvar med den temperaturavhengige absorpsjonskoeffisienten i naturloven om absorpsjon av gass i væske (Henrys lov). 
Men det er jo blitt en "sannhet" at "når en løgn gjentas mange nok ganger så blir det en sannhet".

Nå er en ny korrelasjon oppdaget:
New Paper(s): Seismic Activity Flux Explains 1979-2016 Temperatures, ENSO Events Better Than CO2
http://notrickszone.com/2017/09/18/new-papers-seismic-activity-flux-explains-1979-2016-temperatures-enso-events-better-than-co2/#sthash.k1SdfYHC.dpbs
Could Earth’s Shifting Plates Be Driving Modern Climate?

Forfatter rapporterer:
Within the last year, Dr. Arthur Viterito (geography professor) has published multiple scientific papers documenting the significant correlation (r=0.80) between the seismic activity changes in the Earth’s high geothermal flux areas (HGFA) and both El Niño events and global temperatures.
The HGFA/global temperature correlation has been found to be stronger than the correlation for CO2 concentration changes (r=0.74) for recent decades (1979-2016).

Selv denne professor opererer med korrelasjon mellom CO2 og temperatur, men har visst glemt at CO2 FØLGER temperatur, og kan derfor ikke være ÅRSAK til temperaturendringer.
Ekstrem-alarmister vil muligens hevde at CO2 forårsaker jordskjelv  ::)  :o  ;D 

Regner med at Emeritus Montanus kommenterer at nå har vimsen PetterT funnet enda en tullete teori å tro på.  8)


12
Viktige klimatema / Adiabatisk temperaturendring
« på: 10.08.2017, 23:42:14 »
Teorien om adiabatisk (trykkpåvirket) temperaturendring er nå kommet inn i lærebok:
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1119117372.html

Environmental Aspects of Oil and Gas Production
John O. Robertson, George V. Chilingar

The “adiabatic theory” of the greenhouse effect (adiabatic: “the constant decline in temperature of an air parcel as it rises in the atmosphere due to pressure drop and gas expansion”) is capable of explaining the variances in temperatures on planets like Earth, Mars, and Venus using each planet’s atmospheric pressure gradient – and without reliance on the traditional greenhouse effect theory that assigns a governing role to CO2.
http://notrickszone.com/2017/08/10/new-engineering-textbook-asserts-the-impact-of-co2-emissions-on-climate-is-negligible/#sthash.74vDngBT.YLPsvKOo.dpbs

En klok (!) emeritus matematikk-prof. Claes Johnson om den adiabatiske effekt:
A new study by Nikolov and Zeller supports the idea presented by several climate skeptics including myself that global temperature is the result of a thermodynamic gravito-thermal effect setting a lapse rate (decrease of temperature with altitude) of about 6.5 C/km and an effect of radiation to outer space occuring from an altitude of about 5 km (on rough average). The study reported at length on WND is published in Environment Pollution and Climate Change:
New Insights on the Physical Nature of the Atmospheric Greenhouse Effect Deduced from an Empirical Planetary Temperature Model.
The study shows that the basic postulate of CO2 alarmism of a "greenhouse effect" from radiation alone without the gravito-thermal effect, gives CO2 a much inflated role as control knob for global temperature: Warming of 3 C upon doubling of CO2 as a 10 fold inflation of a possible real effect of at most 0.3 C, so small that it cannnot be observed and distinguished from natural variations and thus practically zero.
http://claesjohnson.blogspot.no/2017/07/inflated-greenhouse-effect.html


13
Media og politikk / Verdens undergang gang på gang
« på: 03.08.2017, 23:33:33 »
Malthus' etterplaprere har florert opp gjennom historien, men AGW tar kaka.
Et avslørende og tankevekkende essay :

MASS DEATH DIES HARD

Clive James: ‘Climate Alarmists Were Bound To Run Out Of Credibility’
Date: 31/07/17

Global Warming Policy Foundation
The legendary author, poet, journalist and humorist, Clive James has recently been casting a weary eye over the state of the climate debate and has concluded that climate alarmists are on the ropes:
 
“The proponents of man-made climate catastrophe asked us for so many leaps of faith that they were bound to run out of credibility in the end.”
https://www.thegwpf.com/clive-james-climate-alarmists-were-bound-to-run-out-of-credibility/

MASS DEATH DIES HARD
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2017/07/Clive-James.pdf

14
Generelt / Rettssak mot oljeselskap
« på: 19.07.2017, 23:50:40 »
California Counties Use Big Tobacco Lawsuit Tactics to Go After Big Oil
https://wattsupwiththat.com/2017/07/19/california-counties-use-big-tobacco-lawsuit-tactics-to-go-after-big-oil/

LOS ANGELES (CN) — In a legal assault similar to the one that won multibillion-dollar awards from Big Tobacco, two Bay Area counties and a coastal city blamed Chevron, ExxonMobil and three dozen other oil, gas and coal companies for climate change and rising sea levels that threaten communities on the California coast.

Statoil, som gjerne vil fremstille seg som grønt, inkludert.
Hvordan skal de kunne forsvare seg når de servilt har vært etterplaprere av klimahysterikerne?
Følgmed, kjøp tonnevis med popkorn, for dette blir skikkelig advokatmat.

15
Modeller eller observasjoner / Mistenkelige justeringer
« på: 10.07.2017, 23:00:41 »
Justeringene til de viktigste landbaserte data over global temperatur viser en tvilsom og mistenkelig trend med stadig brattere temperaturstigning siden Lille Istid og reduksjon av varmeperioden på 1940-tallet før utslipp av CO2 antas å ha hatt noen rolle.

Dersom feil med landbaserte temperaturmålinger hadde vært tilfeldige, så skulle justeringene vært noenlunde likt fordelt slik at trend i endring ikke skulle endre seg, men trenden er ensidig i klimaalarmistisk retning.  Det er mistenkelig og svært sannsynlig uriktige justeringer, noe som bevises i denne rapporten:

On the Validity of NOAA, NASA and Hadley CRU Global Average Surface Temperature Data  &  The Validity of EPA’s CO2 Endangerment Finding - Abridged Research Report
 
Dr. James P. Wallace III Dr. Joseph S. D’Aleo Dr. Craig D. Idso
June 2017

https://thsresearch.files.wordpress.com/2017/05/ef-gast-data-research-report-062717.pdf

Utdrag fra konklusjon:
The conclusive findings of this research are that the three GAST data sets are not a valid representation of reality. In fact, the magnitude of their historical data adjustments, that removed their cyclical temperature patterns, are totally inconsistent with published and credible U.S. and other temperature data. Thus, it is impossible to conclude from the three published GAST data sets that recent years have been the warmest ever –despite current claims of record setting warming.   

Sider: [1] 2 3