Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - PetterT

Pages: [1] 2 3 ... 35
1
Skråblikk / Sahara forsvinner. Klimakrise.
« on: 14.07.2019, 22:04:18 »
Sahara må reddes fra å forsvinne.  Kamelene er truet.
https://www.climatedepot.com/2019/07/14/warmists-red-faced-as-satellite-image-analyses-show-globe-has-greened-markedly-over-past-4-decades/

Sahara shrinks by over 700,000 sq. km.
In 2018, Venter et al. recorded an eight percent increase in timber vegetation in sub-Saharan Africa over the last three decades using satellite imagery.
According to Wikipedia, the Sahara covers an area of around 9.2 million square kilometers. Eight percent of this corresponds to more than 700,000 square kilometers. This is an area almost as large as Germany and France together!
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04616-8

2
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 06.07.2019, 09:52:57 »
Bevis for at DET ER SOLEN

Nå er prof. Svensmarks teorier, observasjoner og eksperimenter bevist.
Geomagnetisk reversering førte til at mer kosmisk stråling nådde jorden og økte skynivået for 780 000 år siden.

Winter monsoons became stronger during geomagnetic reversal
Revealing the impact of cosmic rays on the Earth's climate
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2019-07/ku-wmb070319.php

New evidence suggests that high-energy particles from space known as galactic cosmic rays affect the Earth's climate by increasing cloud cover, causing an "umbrella effect".
When galactic cosmic rays increased during the Earth's last geomagnetic reversal transition 780,000 years ago, the umbrella effect of low-cloud cover led to high atmospheric pressure in Siberia, causing the East Asian winter monsoon to become stronger. This is evidence that galactic cosmic rays influence changes in the Earth's climate. The findings were made by a research team led by Professor Masayuki Hyodo (Research Center for Inland Seas, Kobe University) and published on June 28 in the online edition of Scientific Reports.
Kobe University

4
Viktige klimatema / Tilbakestråling, - eller ikke
« on: 30.06.2019, 22:36:23 »
Tilbakestråling av energi fra en atmosfære med drivhusgasser (IR-aktive gasser som H2O, CO2, CH4,++) er fundamentet i påstanden om at mer CO2 i luften fra forbrenning av fossil energi skal føre til global oppvarming og katastrofale klimaendringer.

Tilbakestrålingsmekanismen er beskrevet i FNs klimapanel IPCC rapport AR5 fig. 2.11, og har en tilbakestrålingsmekanisme som er over dobbelt så sterk som solens innstråling til jordoverflaten.
Denne mekanismen er godtatt av klimaforskere som prof. James Hansen, Kiehl & Trenberth, dr. Roy W. Spencer, prof. em. dr. Richard Lindzen m.fl.  Spencer og Lindzen hevder imidlertid at det er for lite menneskeskapt CO2 i luften til at global temperatur og klima påvirkes (neglisjerbart).
Mange andre forskere og fagpersoner har tilbakevist denne tilbakestrålingsmekanismen som både ufysisk og i strid med termodynamiske lover (f.eks. prof. Claes Johnson).

Den fundamentale feil med tilbakestrålingsmodellen er at man tar en energistrøm fra solen i løpet av 1 - ett - sekund og fordeler den over hele jorden samtidig, mens det egentlig bare er halve jorden som treffes.  Regnskapet for stråling er oppgitt i W/m^2 som er energi J pr. sekund s og kvadratmeter m^2.  Dermed har man brettet ut jorden til en flat flate og redusert solinnstrålingen med en faktor på 4 fordi arealet av en kule er 4 ganger snittet av kulen (4 x pi x r^2).  Når man reduserer solinnstrålingen i løpet av et sekund pr. m^2 på denne måten får man et energiunderskudd når det gjelder å forklare temperaturen på jorden, og det jukser man til med ufysisk tilbakestråling.  Det hjelper ikke å gange med 24 timer (24x60x60s) fordi solen skinner på bare halve jorden for enhver tidsenhet.

En som har skjønt dette og satt opp et annet energibudsjett er
Kevin Kilty: Earth As A Solar Collector
https://wattsupwiththat.com/2019/06/12/earth-as-a-solar-collector/ 
Dette energibudsjettet med energi inn på halve jorden og energi ut fra hele jorden til enhver tid virker å være mer realistisk enn IPCC sitt "energibudsjett" hvor de midler energi inn over hele jorden og da må finne opp en tilbakestrålingsmekanisme.  Kilty finner ut at effektiv emissivitet fra jorden gjennom atmosfæren må justeres til 0,61 for at hans budsjett skal stemme med global temperatur på 288 K.  Atmosfærens effekt er altså det samme som å redusere emissiviteten. 
"6. Conclusion
The simple model of Earth as a solar collector shows conclusively that greenhouse gases in the atmosphere lower the effective emissivity of the Earth, which in turn raises the mean temperature of the surface in order to achieve energy balance." 
Kilty viser til Spencer, men jeg kan ikke skjønne annet enn at de to har forskjellige modeller; Kilty lar solen skinne på halve jorden i ett sekund, mens Spencer fordeler solinnstrålingen på hele jorden i det sekundet. Spencer trenger derfor mer "tilbakestråling" (større drivhuseffekt) for å få riktig global temperatur.

Astrofysiker Joseph Postma har også slaktet flat-jord-kald-sol "energibudsjettet" f.eks. her:
https://climateofsophistry.com/2019/06/06/real-time-physics-debunks-climate-theory/  
Postma fordeler også solinnstrålingen over halve jorden. 

Philip Mulholland and Stephen Wilde tar også utgangspunkt i at jorden har en side med dag (sollys) og en med natt i artikkelen
Return to Earth
https://wattsupwiththat.com/2019/06/27/return-to-earth/ 
Soloppvarming skaper konveksjon som også fører til adiabatiske prosesser med avkjøling av stigende ekspanderende luft og motsatt oppvarming av synkende luft under kompresjon.
Mulholland & Wilde viser at tilbakestrålings-forklaringen til Kiehl & Trenberth er fullstendig feil, og avslutter:
"We are able to quantify the degree of adiabatic lit surface energy partition in favour of the air by using the process of inverse modelling, a standard geoscience mathematical technique.  The issue of atmospheric opacity then becomes a passive process, and the purported atmospheric action of greenhouse heating by back-radiation can be discounted.  We believe that our modelling work presented here should lead to a fundamental reassessment of the atmospheric processes relating to energy partition, retention and flow within the Earth’s climate system." 

Dette burde legge CO2-hysteriet død, men for mange økonomiske og politiske tungvektere har solgt seg til den religionen, så hysteriet vil desverre fortsette.

5
Hei Telehiv. Herlig ROFL, men har du kilde, referanse eller link?  Orignialintervjuet bør spres for hele verden.

6
Det er mange klimarealister som er blitt trakassert i jobben. Her er en til:
The Curious Case of Dr. Miskolczi
https://rclutz.wordpress.com/2017/05/17/the-curious-case-of-dr-miskolczi/

7
Modeller eller observasjoner / Modeller er ubrukelige
« on: 09.06.2019, 11:33:01 »
New Study Shows Climate Models Not Even Close To Be Useful For Policymaking. “Precipitation Remains The Achilles’ Heel “
https://notrickszone.com/2019/06/08/new-study-shows-climate-models-not-even-close-to-be-useful-for-policymaking-precipitation-remains-the-achilles-heel/

Noen sitater:
It turns out that both GCMs and RCMs appear still limited to provide practical estimates of the world climates even for present climate conditions. The modeling of precipitation remains the Achilles’ heel of models and thus of multidimensional indices, which are very sensitive to this variable. The conclusion is that model outputs at regional scale need to be taken with extreme caution without venturing into informing policies presenting potentially large societal impacts. 

8
Her er en god oversiktsartikkel som også trekker frem jukset som Ben Santer bedrev i IPCC da han egenhendig omgjorde den vitenskapelige komiteens konklusjon om at det ikke var påviselige menneskeskapte påvirkninger på global temperatur til det motsatte ved å utelate tidligere målinger.
About those stories of, “Declining Arctic Sea Ice Extent”
By Robert Endlich
https://casf.me/declining-arctic-sea-ice-stories/

9
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 26.03.2019, 23:00:53 »
DATA OG OBSERVASJONER vs MODELLER

Satellite Evidence Affirms Solar Activity Drove ‘A Significant Percentage’ Of Recent Warming
http://notrickszone.com/2019/03/25/satellite-evidence-affirms-solar-activity-drove-a-significant-percentage-of-recent-warming/

In a new paper, two astrophysicists shred the IPCC-preferred and model-based PMOD solar data set and affirm the ACRIM, which is rooted in observation and shows an increase in total solar irradiance (TSI) during the 1980-2000 period. They suggest a “significant percentage” of recent climate change has been solar-driven.

10
Generelt / Brev til statsminister
« on: 14.03.2019, 09:23:08 »
BREV TIL DEN DANSKE STATSMINISTER fra prof. em. Johannes Krüger. Medlem av Klimarealistenes vitenskapelige råd.
MÅ LESES!!!!!!!!!!!!!
Lignende brev vil bli sendt til norske og svenske regjeringer også. Fantastisk god oppsummering.
https://www.dropbox.com/s/yxp521fhxn7294i/Brev%20til%20den%20danske%20statsminister.pdf?dl=0&fbclid=IwAR23Pjnd0xXcHNqTDB4NGfh9SCzn27e6frgwShC07BQCmBkfVj_lV7Yg328

11
Viktige klimatema / Re: DET ER SOLEN!
« on: 12.03.2019, 22:29:00 »
Prof. Henrik Svensmark med en grundig rapport om samspillet mellom solaktivitet og kosmisk stråling som drivere av endringer i global temperatur:
FORCE MAJEURE The Sun’s Role in Climate Change
https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/03/SvensmarkSolar2019-1.pdf

12
Her er en mulighet for å diskutere N&Z:

Nikolov & Zeller: Reply to Dr Roy Spencerâ??s blog article.
https://tallbloke.wordpress.com/2019/01/17/nikolov-zeller-reply-to-dr-roy-spencers-blog-article/

13
N&Z er jo selv overrasket over at albedo spiller så liten rolle, og kommer med en forklaring.
Jeg har gått glipp av autoriteter som har kritisert N&Z. Har Okular noen referanser med linker?

14
Hei Okular.
Takk for grundig og utfyllende svar igjen.

Ang Svensmark så skriver han her:
Cosmic rays, clouds and climate
http://orbit.dtu.dk/files/118783529/epn2015462p26.pdf
Conclusion
A surprising consistency exists between variations in cosmic ray flux and variations in climate and is a motivation
for continued research. It is seen on nearly all timescales
ranging from days to millions of years. As for palaeo-biology, remarkable connections to the long-term history
of life and the carbon cycle have shown up unbidden. Biodiversity and bio productivity (d13C) all appear so highly
sensitive to supernova in our Galactic neighborhood that
the biosphere seems to contain a reflection of the sky.

Quote
Jorda stråler i globalt årlig snitt ut ~239-240 W/m^2 i radiativt varmetap til verdensrommet. Hvilken innkommende fluks er det denne utadgående fluksen balanserer? TSI? Eller ASR?

ASR, som er TSI minus albedo (som du viser i siste figur), så TSI er absolutt en forutsetning for global temperatur på objekt med atmosfære.

N&Z diskuterer albedo, og innrømmer at deres overraskende resultat er "unorthodox".
Quote
In
other words, it is the internal energy of the atmosphere maintained by
solar irradiance and air pressure that controls the bulk of the albedo.
An indirect support for this unorthodox conclusion is provided by
the observation that the amounts of absorbed shortwave radiation
determined by albedos show no physically meaningful relationship
with planetary GMATs.
Jeg har ikke mulighet til å vurdere om din eller N&Z's funn er det riktige, men mange kloke hoder har akseptert N&Z så jeg tar den lette utvei og "refers to authority" i stedet for å "tenke sjæl" (har ikke tid og ressurser), inntil noen kommer med lignende dokumentasjon (the science is never settled).15
Okular; takk for super dokumentasjon og forklaring.
Jeg "bøyer meg i hatten" (og tar av meg støvet, for Ã¥ utvide Heide Wengs (?) ordtak litt  ;D ). Jeg er superimponert over hva du finner ut fra CERES etc. med tilhørende kurver.

En dÃ¥re kan spørre mer enn ti vise kan spørre, men jeg spør likevel:  Har du ogsÃ¥ korrelasjon mellon skydekke og kosmisk strÃ¥ling + solaktivitet, sÃ¥ er alt pÃ¥ plass (Svensmarks teori)?

Du har overbevisende dokumentasjon og forklaringer på din blog, men jeg tror den er for "spesielt interesserte" og muligens har få lesere (?). Har du vurdert publikasjon for et større publikum med en artikkel i media med større publikum? (eks. WUWT, klimarealistene, Resett el. lign.). Det hadde vært bra for alle oss klimaskeptikere/realister om du fikk til det.

Ang. vår disputt om N&Z og om det er TSI+atmosfæretrykk eller ASR som bestemmer global temperatur, så mener jeg at det er begge.
N&Z viser at deres funn (TSI+atm.trykk) stemmer for alle objekt med atmosfære, med en viss usikkerhet. Altså ca global temperatur på ca 14-15 C på jorden, sammenlignet med et objekt uten atmosfære.
ASR gir temperaturvariasjoner utover denne globale temperatur.
De andre objektene (untatt jorden) kjenner man vel ikke ASR for, og Venus har vel så tett ugjennomtrengelig atmosfære at ASR er nær null. Derfor gir TSI et godt resultat, mens ASR i tillegg gir variasjonene. Kommentarer?

Pages: [1] 2 3 ... 35