Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 168
46
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 05.06.2018, 09:21:43 »
Takk for svar.

Jeg "selvidentifiserte" meg selv etter at et annet (ikke aktivt) forummedlem - Geir Aaslid - først hadde gjort det i Klimarealistene der han skrev noe i retning av at xxxx xxxxxxx skriver under psevdonymet "Emeritus" i debattforumet Klimadebatt.com, dette skjedde for snart tre år siden.

Jeg forsøkte i går å slette dette innlegget, men det var kopiert inn i neste innlegg slik at det ikke ville ha noen effekt.

47
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 04.06.2018, 18:07:51 »
Du forstår eller nekter å forstå essensen i dette, jeg har derfor bedt Administrator om en klargjøring av regelverket ved at jeg har rapportert ditt siste innlegg slik at han kan fastslå hva som er god tone på forumet.

Som nevnt, det er i mange tilfeller enkelt å "avsløre" en identitet, spørsmålet er om det er god tone å gjøre dette når den aktuelle debattant klart gir uttrykk for et ønske om anonymitet.

48
Andre emner enn klima / Sv: Stakkars Støre
« on: 31.05.2018, 11:54:47 »
Politisk går det som kjent svært dårlig for Ap. De synes å være uten en misjon, noe som bl.a. har ført til så eksotiske utslag at de forsøker å stjele innvandringsspørsmålet fra Frp.

Men hva skal en med politiske motstandere, når en har Ingunn Yssen med på laget?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BJEBke/kilder-til-vg-stoere-anklaget-ap-klubbleder-for-solokjoering-i-opphetet-moete


Som vi husker var det hun som felte LO-leder Valla - også da var hun sykmeldt i månedsvis som følge av alle grusomhetene hun ble utsatt for, tar jeg ikke feil var "hersketeknikker" et sentralt begrep. Nå har hun ikke fått viljen sin med hensyn til Giske. Hun var en av bakspillerne når Giskesaken brøt løs før jul.

Støre vet at Giske er en viktig person i store deler av partiet og fagbevegelsen, og mener nå at Giske har sonet ferdig og vil ha det hele normalisert og har altså bedt han på sommerfest. Men Yssen påtar seg rollen som beskyttende klubbleder og hevder at de fem - seks varslerne da ikke kan gå på den samme sommerfesten. Og dette til tross for at disse fem -seks i årevis har deltatt på en rekke andre partiarrangementer der Giske har vært til stede. Har disse fem - seks blitt ytterligere følsomme etter at Giske ble kastet som nestleder og for øvrig hengt ut til tørk? Eller er det Yssen som mener at straffen til Giske ikke har vært streng nok, og at hun går på tvers av partiapparatet med påskudd av at hun skal verne om de svake og hjelpeløse?


Svaret fremstår som åpenbart og Støre har sikkert tent, og sagt at nok er nok.


Så var det dette med sykmeldinger. Hva gjør det for sykelønnsordningen og for folk flest sin rettsfølelse at Signe Navarsete - i forbindelse med "vi vil ha fitta di" saken - stiller opp hos Torp en kveld og ser ut til å være i storform, men opplyser at hun neste dag skal til legen fordi hun føler at hun må sykmelde seg. Hvorfor har en rekke politikere som har blitt gjenstand for Metoo# beskyldninger vært sykemeldt i ukes og månedsvis. Hvorfor greier ikke Yssen å ta i mot en velfortjent refs uten at hun skal løpe til stortingslegen å sykmelde seg fordi hun har blitt offer for hersketeknikker?


Hva om det blir krig eller en annen alvorlig krise her i landet, må noen da gripe inn å låse inn alle politikere siden de ikke tåler noen faens ting?

Hva om Stortingspresident Hambro i aprildagene 1940 bare hadde sykmeldt seg fordi han følte at tyskerne utøvde hersketeknikker mot han?

49
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 30.05.2018, 23:46:15 »
Du forstår åpenbart ikke hva dette dreier seg om.

Ved Ã¥ lese ulike innlegg og koble annen informasjon - og hvis en i tillegg vil bruke tid pÃ¥ dette - er det enkelt Ã¥ identifisere KD.com's deltagere. Du har kjent min identitet i snart tre Ã¥r, du forsøkte jo Ã¥ "avsløre" den allerede i desember 2015 men ble da forklart av Administrator at de som velger anonymitet skal respekteres. 

At du mener å ha identifisert meg gir deg således i følge forumreglene ingen rett til å opplyse hvem jeg er eller ikke er.

Det er med andre ord ikke et spørsmål om å skryte på seg å være en stor detektiv, men å respektere forumreglene. I den grad du skulle være i tvil om det, ble du av Administrator matet med teskje den 5. desember 2015, en avgjørelse du har respektert i over to år og fem måneder, men som du tydelig ikke har forstått eller vil respektere den 28. mai 2018.

Du har valgt å opptre med full identitet, det er ditt valg. Jeg har valgt å være anonym slik at de som tilfeldigvis slår opp på KD.com ikke skal kunne identifisere meg, og det er mitt valg.

Hvis du ikke respekterer det valget har du brutt ett av de viktigste forumreglene og bør slutte å skrive her.

Hvis du er i tvil eller har innvendinger mot de regler vi alle operer under, vil jeg foreslå at du tar det opp med Administrator eller Telehiv slik at reglene kan endres, i så fall vil jeg ha beskjed.

Jeg vil ikke under noen omstendigheter akseptere at du opererer her på forumet etter de regler du til en hver tid finner hensiktsmessige eller som passer dine ad hoc formål.

Var dette klart?

50
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 30.05.2018, 20:11:48 »
Jeg har ikke vært inne på KD på noen dager og ser at Petter T nå for andre gang forsøker å identifisere meg, første gang har vi her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg2574#msg2574

Og dette til tross for at administrator også forrige gang påpekte dette. og opplyste at ønske om anonymitet skulle respekteres;

Quote
   Den falske, selverklærte skeptiker "Emeritus", aka {Administrator Edit: Respekter folks ønske om anonymitet pÃ¥ dette forumet},    

Forumreglene har følgende bestemmelser;

Quote
I dette forumet velger du selv om du vil opptre med ditt fulle navn eller under alias.

Selv om forumet har stor takhøyde, oppfordres det til god debattskikk. Stikkord her er: Godt språk, gode kildehenvisninger, respekt for motdebattanter, ingen personangrep.

Det er trÃ¥dstarter som definerer formÃ¥let med en trÃ¥d. Gjentatte innlegg som framstÃ¥r som avsporing av en trÃ¥d, kan bli oppfattet som manglende respekt for motdebattanter og vil kunne føre til suspensjon.   

Mitt innlegg begynte med de problemer de nye reglene om angivelig åpenhet i forskningen vil skape, regler som samtlige vitenskapelige institusjoner i USA hevder ikke er foreslått for å fremme åpenhet, men for å umuliggjøre bruk av store anonymiserte databaser om folkehelsen som grunnlag for regulering av utslipp fra industrien, øvre grenser for tilsetningsstoffer i mat og bruk av sprøytemidler i landbruket, for å nevne noe. Og kanskje viktigst av alt, det vil ikke ha noen praktisk betydning for den tradisjonelle klimaforskningen som ytterst sjelden benytter disse databasene. Og dette har jeg belagt med å vise til en rekke artikler og andre kilder fra den pågående diskusjonen i USA.

Petter T. har ikke i et eneste innlegg svart på, eller diskutert dette temaet, det nærmeste en kan kalle en diskusjon er en ren og ubegrunnet/udokumentert påstand;

Quote
  Ã? pÃ¥stÃ¥ at mer Ã¥penhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon. 

For øvrig er det bare rør der han veksler mellom "Emurittosken" og "Emerittufsen" samt andre kompenserende tiltak for å tildekke at han ikke har den fjerneste tanke eller idè om hva saken dreier seg om.

Og denne personen - som til stadighet sutrer over personangrep - går altså til det ekstreme skritt å forsøke å identifisere meg, og dette for andre gang til tross for advarsler fra Administrator. Personlig kjenner jeg identiteten til flere personer her på forumet, jeg har vært i harde, til dels personfokuserte diskusjoner med de fleste. Men ett sted går grensen, og det har aldri falt meg inn å bryte dette minstemål for tillit og anstendighet.

51
Geir Aaslid har et nytt innlegg på KR;

http://www.klimarealistene.com/2018/05/25/hva-om-det-ikke-er-sant/

Innlegget er i serien "MSM sprer falske klimamyter" der han bl.a. angriper Samset for å ha videreformidlet et statement fra NOAA om

"400 måneder på rad med temperaturer over gjennomsnittet"

https://www.tv2.no/nyheter/9865348/

Sant eller usant? Jeg antar at eneste måten KR kan angripe den påstanden på er den vanlige, bestrid fakta, påstå at det hele er manipulert - og som alltid - uten et snev av bevis eller dekning for juksifiseringspåstandene. Det er bare er slik, og den som hevder noe annet blir umiddelbart slettet uten spor.

Aaslid er ogsÃ¥ innom statistikkens svar pÃ¥ Houdini -  Kjell Stordahl - som alltid kan fortelle oss ting vi aldri har hørt før. Det var samme sÃ¥pekokeren som mente at denne grafen ikke viste noe slasifisistisk økning i nedbør i Norge;
Men så var det sviskene;

- at endringer i skydekket alene kan forklare svingninger i temperatur siste århundre? Så skyene bare begynner å endre seg helt av seg selv? Har KR vurdert om Mikael Mann ikke begynte å manipulere skyene allerede før han var født?

- at en del astronomiske forhold også spiller en vesentlig rolle, og at det dermed ikke er igjen noen målbar rolle for CO2 som klimadriver. Ja vel, hvilke astronomiske hendelser? Han mener vel helst astrologiske hendelser siden CO2 i følge Klimarealistene uansett ikke har hatt noen målbare effekt (ref. bl.a Petter T.) Da blir det jo meningsløst å hevde at astronomiske forhold endog spiller en "vesentlig" rolle og endog en større større enn CO2? Skal dette forstås slik at CO2 likevel spiller en rolle, men mindre enn de astronomiske/astrologiske? Og hvilket rævhøl har Aaslid dratt denne kunnskapen om årsaksfordeling ut av? Ellestads? Humlums eller sitt eget?

- at de deterministiske klimamodeller som han og kollegene forholder seg til ikke kan erstatte observasjoner i naturen - DETERMINISTISK? Hva med klimamodellene Humlum et al benyttet når det skulle bli drittkalt på Svalbard i inneværende solsyklus - de metafysiske klimamodellene?


 -at FNs klimapanel i siste hovedrapport bekrefter opphøret («hiatus») i global oppvarming i de siste ca. 20 Ã¥rene.- SÃ¥ var det dette med tid og rom igjen som endog Petter T sliter med. IPCC kan Ã¥penbart ikke ha bekreftet hva som de facto skjedde i 2018 i en uttalelse fra 2013. Bare Klimarealister fortsetter Ã¥ hevde dette. Det er like fornuftsstridig som Ã¥ tørke seg i ræva før en har gjort sitt fornødne, men de fortsetter med det tilsynelatende uten at noen gir beskjed om at det er verken er logisk konsistent eller er innenfor den almene aksepterte fornuft Ã¥ gi uttalelser fra 2013 som var ment Ã¥ gjelde fra 1998 til 2012, gyldighet fem Ã¥r frem i tid.

- at det de siste to årene (fra feb/mars 2016) har vært en nedkjøling på minst 0,5 grader i alle datasett for global temperatur. � ja vel, vi blir fortalt at det har vært et temperaturnedgang siden El Nino toppen i 2016, hvilken sensasjon! Men jeg er redd for at dette føyer seg inn i et mønster. Klimarealistene har nå siden 2006 hevdet at det skal bli kaldere - dere vet solen og alt det der - men har nå i 12 år konsekvent tatt feil og begynner nå å feste lit til enkeltmåneder - som Solheim gjorde i oktober 2017 - og for øvrig må ty til perioder på ett år eller to, der en begynner på toppen av en Nino og slutter på bunnen av en Nina for å finne håp.


52
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 24.05.2018, 18:07:03 »
Sitat Petter T;

Quote
Ã? pÃ¥stÃ¥ at mer Ã¥penhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon. 

Og hva er det du vet, når samtlige av de amerikanske institusjonene som vet noe om dette, sier det stikk motsatte? Jeg antar at du drar juksifiseringskoret igjen. Du har hittil i denne debatten holdt absolutt kjeft om det som er tema og som jeg har adressert gang på gang, og alt du svarer med er at det jeg hevder er oppdiktet fantasi og spekulasjon. Er dette "debatt?" Eller bare det samme de sier i barnehagen "fordi vel, det er slik det er og det vet alle."

 Og sur nedbør? NÃ¥ har endog det organ som er Klimarealistenes forbilde - WUWT - blitt spesialister pÃ¥ sur nedbør;

https://wattsupwiththat.com/2018/05/23/the-myth-of-dangerous-acid-rain/

En eller annen fjott ved navn Steve Goreham har utnevnt seg selv til sur nedbør ekspert og presterer å hevde dette;


Quote
Possibly the greatest evidence against harmful effects of acid rain is the fact that acidic lakes have not â??recoveredâ? after most sulfur and nitrogen pollution was removed from the atmosphere. The 2011 NAPAP report to Congress stated that SO2 and NO2 emissions were down, that airborne concentrations were down, and that acid deposition from rainfall was down, but could not report that lake acidity was significantly reduced. The report states, â??Scientists have observed delays in ecosystem recovery in the eastern United States despite decreases in emissions and deposition over the last 30 years.â? In other words, the pollution was mostly eliminated, but the lakes are still acidic.

Unfortunately, both the news media and many colleges continue to proclaim the myth that acid rain is a dangerous problem. In any case, if you do come in contact with either lemon juice or acid rain, be sure to wash it off as soon as possible.     

Idioten forstår ikke at sur nedbør vil ligge i landskapet i årtier og at vassdrag blir forsynt med vann fra store nedslagsfelt der forurensningen ligger i jordsmonnet og vil ligge i mange tiår etter at den sure nedbøren er redusert. Kun i jordsmonn/landskap med kalkkilder kan naturene ta seg opp på noen år/tiår, men slike forhold er sparsomt fordelt i Norge.

Du nevnte Sørlandet. På Sørlandet har graden av sur nedbør blitt redusert i årtier. Likevel må de kalke en rekke vassdrag, og da vassdraget, ikke det omkringliggende landskapet. Likevel har de så vidt begynt å få liv i fisken som tidligere var en stor resurs, og dette med massive frivillige bidrag fra ulike elvelag.

Nå bare venter jeg på en kopi av denne idiotartikkelen i KR.

Mye tyder på at Trumps inntreden har sluppet alle de miljøidiotene som tidligere kunne hevde at "vi er for ekte miljøvern, men mot denne meningsløse CO2 greiene" ut av skapet. Det er ikke mer enn noen dager siden WUWT hadde et innlegg der de ville avvikle "The Clean Air Act."

https://wattsupwiththat.com/2018/05/17/putting-the-clean-air-act-on-ice/

Det fine med dere Klimarealister og andre "skeptikere" er at dere stort sett har et tidsperspektiv på noen uker eller måneder, som en sosialklient som har vunnet 10.000 på et skrapelodd. Typisk at et fall i arktisk sjøisutbredelse på noen uker eller måneder er en ny trend og nå skal vi syklistene endelig få rett etter å ha bommet på det som er mulig å bomme på i 12 år (det skulle bli kaldere fra 2006.)

Og nÃ¥ tolker dere Donald Trump og Scott Pruitt som den endelige seier, mens omtrent alt av det som presenteres av vitenskapelige data igjen og igjen bare bekrefter at dere er en gjeng crackpots uten et snev av naturforstÃ¥else. 53
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 22.05.2018, 19:31:11 »
Sitat Petter T;

Quote
I rest my case 


Jeg foreslår heller at du hviler hodet ditt da det fremstår som totalt forvirret og ute av stand til å se hva som står på spill.

Der er krig i verden, der er sult og mye annen elendighet.

Det er ikke noe argument for å vrake viktige reguleringer - hovedsakelig utviklet i Nord Amerika og Europa - for å motvirke helseskadelig luftforurensning og farlige tilsetningsstoffer i mat. Scott Pruitt vil kort og godt gi industrien fritt spillerom på bekostning av forbrukerne og folk flest.

Det jeg i hvert fall kan lese av det du skriver og det som ikke opplyses på KR, er at tesen "vi er for ekte miljøvern men mot unødvendige og bortkastede tiltak mot CO2" er det rene sprøyt. Dere fremstår som miljøsvin alle områder. Vi har nå to eksempler på kort tid. Først var det Aaslid som mente at sur nedbør ikke var noe problem og aldri har vært det. Og nå det siste, der dere omfavner avviklingen av en 40 - 50 år gammel praksis der myndighetene aktivt arbeider for å forbedre folkehelsen og matsikkerheten.

54
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 22.05.2018, 09:42:43 »
Sitat Petter T;

Quote
   US EPA har Ã¥penbart opplevd at manglende Ã¥penhet i forskning er et problem.  Bakgrunn finner Emeritus her:
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2018-04-30/pdf/2018-09078.pdf
sÃ¥ kan jo Emeritus lese og kanskje bli klok, skjønt jeg har mine tvil. 

For noe rot. Jeg er allerede blitt klokere av å lese amerikansk presse, noe jeg allerede har limt inn, i tillegg kan jeg by på:

https://www.scientificamerican.com/article/scientists-favor-transparency-but-say-epa-plan-will-limit-it/

https://www.popsci.com/epa-transparency-public-health-data

https://www.theatlantic.com/science/archive/2017/03/how-to-gut-the-epa-in-the-name-of-honesty/519462/

https://www.scienceaf.com/nearly-every-major-scientific-organization-opposed-epa-restriction-science

https://www.theverge.com/2018/5/1/17304298/epa-science-transparency-rule-scott-pruitt-data-sharing

Det er nærmest unison enighet i amerikanske vitenskapelige kretser at denne endringen ikke har noen annen hensikt enn å gjøre det vanskeligere å regulere miljøskadelige utslipp, tilsetningsstoffer i mat, mengden anbefalt plantevernmidler etc. Og dette skjer i en tid der det stilles store spørsmålstegn ved om en har medisinsk kontroll med de tusenvis av kjemikalier som allerede benyttes.

Oppslaget i KR har ikke fÃ¥tt med seg dette og tror det dreier seg om klimaforskning, noe det ikke gjør. Og du fortsetter med goddagmannøkseskaft  svada.

Jeg får bare konstatere at du ikke evner å sette deg inn i saken. Eller du gir faen i folks helse for du kan da ikke kritisere Scott Pruitt siden han er "klimaskeptiker."

55
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« on: 21.05.2018, 18:03:17 »
Sitat Petter T:

Quote
  Men, alt dette blir for komplisert for Emeritus.

Klimatologisk blir det ikke bare komplisert, med komplett uforståelig - ja direkte meningsløst. Du tilhører den del av klimatologien som innehar alle mulige vrangforestillinger som er mulig å ha og det samtidig, og dette selv om de ulike standpunkter motsier hverandre. Skal en lese dine innlegg må en faktisk velge hvilke vrangforestillinger en skal utelate, og hvilke en skal ta med, for i det hele å forstå hva du forsøker å uttrykke.

Yndlingsargumentet - at fra 280 til 410 ppm er så lite at det ikke kan bety noe - er i utgangspunktet infantilt, noe bare barn kan finne på å si. Når det hele toppes med at disse ekstra 130 ppm har en fantastisk effekt for plantelivet, men ingen effekt på klima, blir det Reitgjerdet neste. Og du stopper faen ikke der. Det hevdes endog at denne økningen tilfeldigvis skjedde samtidig som menneskeheten begynte å brenne kull, gass og olje i stor stil, mens det har holdt seg rundt 280 ppm både de siste tusen år og i de tidligere mellomistider.

SÃ¥ kommer kronargumentet;

Quote
....like lite som det er mÃ¥lbart pÃ¥ global temperatur.   

Nei selvsagt er mer CO2 i atmosfæren ikke målbart på global temperatur, du har jo nylig hevdet at vi ikke har hatt noen global temperaturøkning de siste 120 år, så hvorfor i all verden bryr du deg, eller var det bare enda en selvmotsigelse?


56
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 21.05.2018, 17:37:31 »
Sitat Petter T:

Quote
  Hvor dypt er det mulig Ã¥ synke for klimahysterikere som Emeritus?
Ikke bare kritiserer Emeritufsen at USAâ??s EPA nÃ¥ gjeninnfører at den vitenskapelig metode skal legges til grunn for forskning som miljøpolitikken skal bygges pÃ¥, ved Ã¥ nekte sine ansatte Ã¥ bruke «hemmelig vitenskap», men han drar seg selv videre ned i bunnløs dritt hvorfra han bedriver drittkasting ved Ã¥ mistenkeliggjøre klima-realister/skeptikere ikke bare som (holocoust) fornektere, men trekker inn sammenligning med Hitler.     

Jeg opererer tydeligvis blant de mest lettkrenkede og følsomme mennesker verden noen sinne har sett. Jeg benytter endog hersketeknikker. Er du oppmerksom pÃ¥ at begrepet "hersketeknikk" er forbeholdt de deler av menneskeheten som har mÃ¥nedlige sykluser og der syklusene ofte kommer i ulage rundt 50 Ã¥rs alderen? Har du vurdert Ã¥ sende inn et Metoo# varsel ogsÃ¥? 

Først skal dere climatedeniers ha dere frabedt å bli kalt "deniers" fordi samme begrep benyttes om de som benekter jødeutryddelsen under 2. verdenskrig. "To be in denial" er en alminnelig psykologisk term for å befinne seg på feil side av virkeligheten;

Quote
  Denial, in ordinary English usage, is asserting that a statement or allegation is not true.[1] The same word, and also abnegation (German: Verneinung), is used for a psychological defense mechanism postulated by psychoanalyst Sigmund Freud, in which a person is faced with a fact that is too uncomfortable to accept and rejects it instead, insisting that it is not true despite what may be overwhelming evidence.[1][2][3]   

Og ble introdusert av jøden Sigmund Freud før Holocaust.

Så var det "Der Angriff Steiners." Jeg har ikke hevdet at du er nazist, det jeg påstår er at du beveger deg på feil side av virkeligheten og der er scenen i Der Untergang der Hitler tror at "Der Angriff Steiners" skal snu krigslykken er det ultimate populærkulturelle uttrykk for noen som har mistet virkelighetssansen. Der finnes minst 10 klimavarianter av Bruno Granz raseriutbrudd, her er en;

https://www.youtube.com/watch?v=w-PI2vCA9ck

Så til det temaet du enda ikke har forstått eller vil forstå. Mener du i fullt alvor at norsk og amerikansk medisinsk forskning på de store folkesykdommene som hjerte og karlidelser, luftveisplager som lungekreft, astma og kols, ulike komplikasjoner før og etter fødsel for mor og barn, risikofaktorer og behandlingsmetoder for ulike kreftformer - for å nevne noen - heretter skal avvikles fordi en må kreve full transparens slik at alle og enhver kan gå inne i hvert enkelt pasients journal og herunder ha fullt innsyn i alle disse titusenvis av personers medisinske historie? Og dette i en situasjon der bl.a. Folkehelseinstituttet og Kreftregisteret i flere tiår har samlet denne informasjonen på en måte som gjør at dataene er av enorm vitenskapelig verdi, uten at høyst personlige opplysninger blir tilgjengelige for alle?

Kan du nå snart svare på dette spørsmålet i stedet for å beskylde meg for å være motstander av åpenhet.


57
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« on: 21.05.2018, 15:06:49 »
Sitat Translator:

Quote

Slik gÃ¥r det nÃ¥r man sauser sammen vitenskap og politikk, og dette var ikke den definisjonen du lærte pÃ¥ folkeskolen, Emeritus. En teori kan ikke falsifiseres. En hypotese kan falsifiseres, men hvis ingen lykkes med Ã¥ falsifisere den, blir den (del av) en teori. Dette er vitenskapsfilosofi.     

Linken din virker ikke.

Jeg hadde ikke vitenskapsteori på folkeskolen, men var innom vitenskapsteori på embetsstudiet.

At en vitenskapelig teori ikke kan falsifiseres er i så fall det stikk motsatte av Karl Poppers standpunkt. Skal en hypotese eller teori i det hele kunne kalles "vitenskapelig," er vilkåret at den skal være falsifiserbar. Her fra Wikipedia som får holde i denne omgang;

Quote
   Poppers epokegjørende vitenskapsteoretiske innsikt var at et utsagn kan karakteriseres som vitenskapelig hvis og bare hvis det kan falsifiseres («motbevises») gjennom empiriske iakttagelser.[30] Popper omtalte derfor falsifiserbarhet som vitenskapens «avgrensningskriterium», altsÃ¥ som egenskapen som skiller vitenskap fra metafysikk. En hypotese eller teori mÃ¥ mao. kunne vise seg Ã¥ være feil, for at den kan kalles for vitenskapelig (se falsifikasjonisme). Dette synet stÃ¥r i diametral motsetning bÃ¥de til positivistiske vitenskapsteorier og til en utbredt forestilling blant legfolk om at vitenskap bestÃ¥r av utsagn som er «bevist», bekreftet eller sannsynliggjort.

Dette følger for så vidt av en annen tese i vitenskapsteorien, nemlig at en teori aldri kan bevises, den kan bare styrkes gjennom ytterligere observasjoner, men kan aldri bevises. Så jeg er redd for at du blander sammen en utbredt forestilling blant lekfolk med vitenskapsteori.


58
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« on: 21.05.2018, 08:57:05 »
Sitat Okular;

Quote
For det første, det dreier seg overhodet ikke om noen "teori" i den vitenskapelige betydningen av ordet. Det er knapt nok en hypotese. 

Og igjen viser Okular at han ikke forstår vitenskapsteori. Hva som er en hypotese og hva som har nådd teoristatus er ikke noe enten eller, og har overhodet ikke avhengig av at Okular eller jeg er enig eller uenig. Og det spiller heller ingen praktisk rolle, både en hypotese og en teori kan falsifiseres. Det koker i praksis ned til hva som har nådd slik vitenskapelig traction at vitenskapen anser det som en teori, hva som anses tilstrekkelig bevist til at det er en teori.

Og Okulars hovedproblem er at han stiller umulige beviskrav. Det eneste bevis Okular ville akseptere - og jeg er ikke sikker på om han hadde akseptert det heller - er om vi hadde en enegget tvillingplanet i et helt identisk solsystem der en i tvillingen beholdt 280 ppm og dermed kunne sammenligne utviklingen mot 410 ppm.

Men slik fungerer ikke vitenskapen. Hva som skjer på solen er i dag rimelig bra forstått og bygger på rene matematiske og fysiske beregninger da det ikke lar seg gjøre å direkte observere hva som skjer under solens overflate. Det er jo folk som hevder at varmen fra solen ikke skyldes fusjon i dens kjerne, men at solen er en rest av en supernova der prosessene ikke skjer i kjernen;

https://www.thunderbolts.info/tpod/2006/arch06/060120solar1.htm

Men har disse "teoriene," som dens proponenter sikkert mener er en teori, nådd noen vitenskapelig anerkjennelse i forhold til standardmodellene?

Og når det gjelder drivhusteorien bygger den på den enkle analogi at hvis en legger ytterligere 10 cm GLAVA på et hus i Alta vil strømregningen den påfølgende vinter sannsynligvis bli lavere. Mens en "skeptiker" vil hevde; vel ikke ubetinget fordi en må sammenligne likt mot likt, hva om strømprisene det påfølgende år er 25% lavere, eller det flyttet nye folk inn i huset som trivdes best med en romtemperatur på 12C.

Og slik kan en holde på i det uendelige, det stilles beviskrav som er umulig å etterkomme, og dette gjøres samtidig som der ikke er noen alternativ teori. Vi har Petter T's atmosfæretrykkteori. Vi har Humlum et als "CO2 følger temperaturene." Vi har "teorien" om at øket CO2 kommer fra havet, dette til tross for at CO2 mengden også øker i havet, osv.

Så Okular, dette koker dessverre ned til hvem som er autoriteter og hvem som er amatører. Du kommer ingen vei med tusenvis av blogginnlegg der du fremstiller deg selv som representanten for den egentlige og sanne vitenskap. Skal du utgjøre noen forskjell må du gi ut noe, og deretter oppnå vitenskapelig anerkjennelse, så pill råtten har faktisk verden blitt.

Drivhusteorien og den forsterkede drivhusteori har åpenbart teoristatus, det som fortsatt er på hypotesenivå er klimasensitiviteten. Det er et udiskutabelt faktum, og det uansett om drivhusteorien er feil.

59
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 21.05.2018, 08:00:13 »
Dine svar på denne strengen er en serie uforskammetheter og usaklig rot.

Du tillegger endog advokaten Scott Pruitt - som har benyttet mesteparten av sin karriere på å saksøke EPA - så edle motiver, at han først og fremst er opptatt av vitenskapelig integritet. Realiteten er at han er en løpegutt for griseriindustrien i USA slik at de slipper å foreholde seg til The Clean Air Act som ble innført av republikaneren Nixon og som har sørget for at folk i USA har en noenlunde ren luft å puste i, det har ingenting med CO2 å gjøre da den gassen som kjent ikke utgjør noe helseproblem. Og dette vil han gjøre ved å innføre en helt ny vitenskapelig standard, nemlig at forskning som bygger på store databaser med anonymiserte folkehelseopplysninger ikke kan benyttes som grunnlag for å innføre utslippsstandarder;

https://www.epa.gov/laws-regulations/summary-clean-air-act

� omfavne dette som et vitenskapelig fremskritt er det komplette idioti, og som Klimarealist burde du takke meg for at noen oppklarte det tøvet som blir fremført på Klimarealistene.

60
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« on: 19.05.2018, 01:31:07 »
Hold deg til temaet som er;

Quote
- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

SÃ¥ var det denne da;

Quote
    Om Ã¥ holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."   

Hei Fjottulf som bare kan svare med "Climategate"; hvilke data ble ikke tilgjengelige eller forsvant i
Quote
    Historiens verste eksempel

Dere klamrer dere til Climategate på samme måte som Hitler klamret seg til Der Angriff Steiners;

https://www.youtube.com/watch?v=pz5AkS0sibM

Siste tog ut av Berlin er i ferd med å gå, og du er ikke en gang på perrongen.
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 ... 168