Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 154
31
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.02.2018, 11:41:16 »
Sitat Stjakobs;

Sitat
Det merkelige med temperaturstigningen i Nord er at du ikke finner den om du leser av de ujusterte temperaturmålingene. Det må en homogenisering til for å finne en slik temperaturoppgang.

Jeg vet ikke hvordan de måler i polare strøk, jeg antar det er en sammensetning av faste stasjoner og satellitt, DMI har i hvert fall en mye benyttet kilde her;At det har blitt varmere i Nord Norge og på Svalbard og langt varmere enn ellers på kloden er heller ikke tvilsomt;Her temperaturene kontra normalen på Svalbard de siste 118 år:Som vi ser var der en periode fra ca. 1930 til 1940 med høye temperaturer, men den kan på langt nær matche det vedvarende endrede klima en har sett de siste tiår.

Sitta Petter T:


Sitat
  ...og det er jo ikke så rart siden de er programmert til å vise at økt CO2 skal gi økt temp.  Men, sammenhengen er jo motsatt i følge naturlover.   

Vel, det spørs hvilke naturlover en benytter. Hvis en benytter de som atmosfærefysikere benytter skal CO2 ha en effekt.

Jeg antar at alle vitenskapsmenn benytter naturlovene når de lager modeller, herunder Humlum, Solheim og Stordahl. Det som er brennsikkert, er at empirien viser at Humlum, Stordahl og Solheims modeller - og dermed de naturlover de benytter - ikke fungerer.

Når det gjelder temperaturer og alle denne trixingen har jeg gang på gang påvist at dette bare er støy og sprøyt. Denne del av debatten er totalt uten interesse, vi har et rimelig klart bilde av temperaturutviklingen de siste 150 år. Jeg ser på alle disse påstandene om at endog NMI driver å manipulerer med temperaturene som et utslag av at en kort og godt ikke evner å ta i mot empirien. En har investert så mye prestisje i "alt annet enn CO2" hypotesen, at en har mistet evnen til å se det åpenbare.

32
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.02.2018, 08:55:51 »
Sitat Translator;

"Det du ikke nevner er at modellene konsekvent bommer i samme retning."

I følge Hausfathers artikkel som jeg har limt inn et par innlegg ovenfor er det ikke riktig, noen viser for mye oppvarming, andre for lite.

Et annet element er at de ulike globale overflateteseriene viser litt forskjellige verdier da de har ulike dekningsområder. Det er bl.a. kjent at HadCRUT mangler dekning i nord, mens det er enighet om at det er nettopp i nordområdene som har sett den sterkeste oppvarmingen. Øvrige serier som GISS og BEST har dekning i nord, der metodene er omstridt, og de viser høyere temperaturøkning og vil således være bedre i overensstemmelse med noen av modellene.

Der er tilsammen 18 forskningssenter i verden som kjører disse modellene, syv av de i Europa, og en i Norge. Computeren står og jobber noen hundre meter fra her jeg skriver.* Og blant de modellene som yter best av samtlige er i følge Wahl den norske NorECM1 modellen, og når en ser på forfatterlisten i de ulike IPCC rapporter, synes det klart at lille Norge har et svært kompetent miljø på området. Men dette er folk en aldri hører noe om og synes helt fraværende fra den offentlige debatten. NorECM1 opererer med en ECS i det lavere sjiktet.


*For ordens skyld; det gjør meg ikke mer kompetent på området.

33
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 04.02.2018, 18:12:16 »
Den første grafen du legger frem er fire år gammel og bygger på UAH, klimamodellene skal måles mot overflatetemperaturer.

At klimamodellene har vist for mye varming fremgår også av den artikkelen jeg har limt inn. Men de samme modellene har også vist for lite varming. Selv om vi har AGW har vi også de samme oscillasjoner vi har hatt i tusenvis av år. En kan ta hvilken som helst av de langsiktige temperaturseriene, eksempelvis BEST som her;

http://berkeleyearth.org/wp-content/uploads/2015/03/land-and-ocean-sea-ice-comparison-large.png

så vil en se store dekadale variasjoner i størrelsesorden noen tideler. Dette er vulkaner, det er IPO/PDO, AMO osv. Disse forsvinner ikke på grunn av AGW, det legger så på toppen, og de reduserer eller eliminerer den nedgangen vi ellers skulle ha hatt. Det er rimelig å tro at pausen eller den flatere oppvarmingen fra ca. 2000 til 2014, nettopp var en slik periode da temperaturene skulle ned, men som ble overdøvet av AGW. På alle disse grafene ser en store fluktasjoner før ca. 1920, deretter en kraftig oppvarming frem til 1940, deretter en utflating/nedgang frem mot ca. 1975 og deretter en sammenhengende oppvarming til dags dato, en periode på 43 år. Hvor har det blitt av 60/30 syklusene?

Nå har for øvrig MetOff stukket halsen frem igjen;

https://www.metoffice.gov.uk/news/releases/2018/decadal-forecast-2018

I følge MetOff skal vi nå de neste fem årene ha en ny kraftig stigning med en 10% mulighet for at ett av årene frem mot 2022 vil bikke 1,5C over førindustriell tid. Noe tilsvarende har Gerald Meehl og Kevin Trenberth uttalt. Jeg vet ikke om de har tippet noen konkret temperatur, men de sa lenge før 2015/16 Ninoen at den neste store Ninoen vil snu PDO og igjen føre til en kraftigere oppvarmingstrend enn perioden 2000 - 2014. Og de har hatt rett.

Alle serier med unntak av UAH ligger nå på en dekadal trend på rundt 0,175C, utliggeren UAH ligger på 0,13C. Og selv januar verdien på UAH ligger på 0,26 som ligger omtrent på trendlinjen. Det forteller meg at den skal ytterligere noe ned siden vi har Ninatilstander.

At modellene ikke treffer finner jeg helt naturlig, det ville være oppsiktsvekkende om klimaet lot seg forutsi med modeller med en nøyaktighet som også skulle få med seg dekadale naturlige variasjoner, dette er umulig all den tid verken PDO eller AMO pr. i dag er predikerbare. Men det sentrale er at klimavitenskapen og modellene har rett i hovedtrekkene - det blir stadig varmere - og at alternativet, de som har spådd kaldere fra først 2006, så 2010 og nå...? Har tatt konsekvent feil, og veldig feil.

34
Jeg har aldri jukset i monopol. Jeg foretrekker å spille med flest mulige spillere, der minst to tre av deltagerne er barn.

Da kjøper jeg Rådhusgata svært billig av barna etter tilsynelatende frie forhandlinger med monopolpenger, i tillegg betaler jeg de med 20 ekte kroner under bordet, selvsagt i all hemmelighet. Og jeg vinner hver eneste gang.

35
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 03.02.2018, 11:51:53 »
I motsetning til de fleste her på forumet anser jeg meg ikke kompetent til for egen maskin til å konkludere om vi står overfor hovedsakelig menneskeskapte eller hovedsakelig naturlige klimaendringer de siste 100 år.

Som kjent er her to leirer, en bestående av en svært høy andel av verdens atmosfærefysikere og andre fagfolk som har faglig bakgrunn for å si noe om dette. Og en annen "leir" som ikke gir noe alternativ, dette er en usammenhengende samling med en rekke ulike ideer og forslag, der alternativene endrer seg fra år til år. Ett år er det G&T, neste gang er det N&Z, så er det Svensmark, så er det temp foran CO2, så er det 15 ppm CO2 contra forskjellen mellom 280ppm og 400 ppm - for å ta noen.

Min enkle tilnærming er å se på fasiten, hvem av disse alternativene har prediktiv verdi. På den ene side har vil klimavitenskapen som i 30 - 40 år har hevdet at øket CO2 i atmosfæren vil gi en viss temperaturøkning. Hansens prediksjoner fra 1988 er jo rimelig kjent, og her er fasiten etter 30 år;

https://moyhu.blogspot.no/2015/10/hansens-1988-predictions-revisited.html

Så har vi andre, dels eldre og dels mer sammensatte slik som IPCC's modeller, fasiten har vi her;

https://www.carbonbrief.org/analysis-how-well-have-climate-models-projected-global-warming

Så ser jeg på alternativene, og da vil jo det være naturlig å se hvilke prediktive evner Humlum, Stordahl og Solheim har gitt denne trådens tittel;

https://www.hindawi.com/journals/amete/2011/175296/

"Our forecast suggests future MAAT in Svalbard to decline until around 2015–2017, to be followed by a new warming period, peaking around 2026. Following this future temperature peak MAAT again is forecasted to decline."

I denne artikkelen gir de seg endog en syv års falsifikasjonsperiode, en periode som nå er utgått;
 
"........we suggest a falsification time scale of about 7 years."

En annen test ligger i artikkelen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

"Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0–1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011)."

Og fasiten kommer her;

https://www.met.no/vaer-og-klima/maanedens-vaer-vs-klima   (trykk på pdf)

"Arktis – januar 2018
Jan Mayen var den mildeste stasjonen med en middeltemperatur på -1,8 °C (3,9 °C overnormalen). Svalbard lufthavn hadde en middeltemperatur på -5,5 °C (9,8 °C over normalen).

Svalbard lufthavn har ikke hatt en eneste månedstemperatur under normalen etter november2010, dvs 86 måneder på rad. Kvitøya var kaldest med -9,3 °C i gjennomsnitt (ingen normal
ennå).

Ny-Ålesund hadde en middeltemperatur på -4,9 °C (9,0 °C over normalen). På Hopenvar månedstemperaturen -3,9 °C, noe som er 10,3 °C over det normale. Bjørnøya hadde en middeltemperatur på -2,0 °C, som er 6,1 °C over normalen."

Den alternative side spår en dramatisk temperaturnedgang fra ca. 2010 til 2018, og at dette særlig skal skje om vinteren, mens fasiten viser den STIKK MOTSATTE utvikling, og dette endog innenfor den falsifikasjonsperiode de selv har gitt seg.

Som legmann har jeg jo knapt noe valg, på den ene side har vi en rimelig samlet klimavitenskap som etter mitt syn har vist svært gode predaktive evner, langt bedre enn en skulle tro gitt kompleksiteten i systemet, jeg mistenker de endog for ha hatt litt flaks. Så har vi alternativet som har bommet så fatalt som det vel er mulig å bomme, der det skulle bli steinkaldt har det blitt opp mot 10C varmere, og det har nå vært situasjonen på Svalbard i 86 konsekutive måneder.

Den eneste mulige menneskelige fremgangsmåte for å kunne feste sin lit til Klimarealistene er å drite i empiri.


 

36
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 02.02.2018, 21:53:47 »
Hele denne historien om at The AGW Scare er motivert av at vi skal omfordele verdiene fra den rike verden til den fattige er bare håpløs. Den er politisk, historisk, sosiologisk, faktisk og logisk aldeles håpløs. Finn på noe bedre!!!

Dette IPCC klimafondet har USA under Obama tildelt 2 milliarder USD. Ikke 100 milliarder USD Trump til tider hevder. Sverige er den enkeltstående største bidragsyter i forhold til folketall, Norge kommer et sted ned på listen. Men hva med logikken bak dette? Har vi ikke i 50 - 60 år forsøkt å hjelpe Zimbawe, Nigeria, Uganda osv. uten å ha klima som unnskyldning? Tror dere i fuckings alvor at Tatcher, Merkel, Macron og en rekke andre ledere finner omveier via klima for å radbrekke sine egne økonomier? Hvor blir det av den sunne og opplyste analysen, hvilke interesser skulle samtlige av verdens nasjoner ha av å skrive under Paris avtalen hvis der ikke en gang var et snev av realitet bak det denne avtalen er et begynnende og uforpliktende program for å realisere?

ER DET NOEN HER PÅ FORUMET SOM I FULLT ALVOR MENER AT PARIS BARE ER EN UNNSKYLDNING FOR EN MER RADIKAL U - HJELP?

Så var det neste tema. Jada det har vært mye varmere før. Jeg kan endog snu dette fullstendig på hodet. Ser en bort fra de kalde perioder under istidene som antas å ha vært gjennomsnittlig 2 - 4 C kaldere enn Late Holocene, har vi i den antropogene tidsalder ikke hatt noen periode som ble 1C varmere på ca. 100 år.

Og det er her konservatismen kommer inn. For 50 millioner år siden var det minst 6C varmere, for 24.000 år siden var det minst 2C kaldere.

Spørsmålet er ikke om det har vært mye varmere eller kaldere tidligere, men hvilke konsekvenser dramatiske endringer på kort tid får. Slapp helt av , menneskeheten vil overleve, stort sett de fleste dyrearter vil overleve, men den som ikke ser at et stabilt klima er en resurs på lik linje med et stabilt og forutsigbart politisk system - kort sagt stabile og forutsigbare rammebetingelser - har ikke forstått temaet i denne debatten.

37
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 02.02.2018, 19:18:52 »
Mye kan tyde på at Wahls blogg midlertidig er ute av drift. Wahl skrev i går at han ikke kom til å skrive flere kommentarer og at vi møtes til et nytt innlegg til helgen - kanskje. I skrivende stund er også det innlegget borte og Petter T's fire dager innlegg står nå fortsatt øverst på bloggen, en må riktignok trykke på "vis innlegg."

Og hvorfor skriver jeg dette? Jo for å understreke og forsvare at Wahls blogg er den beste klimablogg i Norge der jeg har til gode å se meningssensur, noe en opplever i rikt mon hos KR og hos WUWT. Til og med Climate Audit har nå blitt beskyldt for denne usunne praksisen der tricket er at kritiske innlegg står så lenge under moderasjon at når de endelig vises, så er debatten ferdig.

Der er noe sterkt foruroligende med den ekstreme klimaskepsis som bl.a. utfolder seg på WUWT, KR og nå Resett. Bekymringen knytter seg ikke til de klimatiske standpunkter, for de lar seg stort sett feie til side som helt alminnelige vrangforestillinger. Problemet er knyttet til kombinasjonen nyfascisme, og ekstrem fremmedfrykt kombinert med klare rasistiske undertoner. Dette mikset sammen med en aksept for at det er helt OK å sensurere, så lenge sensuren ikke rammer meg selv.

Denne aksepten for sensur har vi en rekke ganger sett her på KD.com. Administrator og Bebben er noen av de få som har sett poenget og har reagert på det, mens andre dels stilltiende og dels helt åpent har forsvart denne sensuren.

Det er ingen motsetning å være sosialdemokrat - den mest vellykkede samfunnsorganisering verden foreløpig har sett - og å være klimaskeptiker eller klimabekymret. Det er enda mer på sin plass å være konservativ og være klimabekymret. De her på forumet som skriker om sosialisme og setter denne i bås med klimabekymring er ikke konservative i det hele tatt. De tilhører den radikale høyreekstreme del av verden der Breibart, Tony Heller og andre fake news artister råder.

Å være konservativ betyr - strengt forenklet - at samfunnsendringer bør skje i et tempo som drar med seg den store del av aktørene - borgerne. Konservatisme i klimasammenheng er en erkjennelse av at det ikke er naturlig at temperaturen endrer seg med en C på hundre år.

38
Viktige klimatema / Sv: Intermittent og hva faen betyr det
« på: 01.02.2018, 10:20:05 »
OK, du feiger som vanlig ut.

Men kan du - av rene undervisningshensyn - forklare de psykologiske prosesser som foregår når du sitter for deg selv og finner opp helt ny og banebrytende teknologi?

Og med å "finne opp" mener jeg ikke som oppfinner i vanlig forstand, men at du gang på gang lager rene fantasiprodukter som kondensatorbanken på Lavik og Oppedal, og nå vindmøller med CVT teknologi?

Sitter du og forestiller deg at det kommer store internasjonal delegasjoner til Lavik for å se på fantasiproduktene dine, hvoretter de utbryter;

Hvilket geni fant opp dette, så enkelt, så selvsagt og likefult så genialt - denne mannen MÅ vi bare få møte !!! 

Du ma åpenbart ha vært svært overbevist om at disse produktene faktisk finnes, ellers hadde du vel neppe avsluttet med;

"De fleste andre forstår at når Siemens sier at de har redusert antall deler i vindmøllene sine, så har de byttet fra convertergirboks til variatorgirboks. Da reduserer man antall bevegelige deler. Men man må ha en variabel utveksling der, om man skal få utnyttet vinden best mulig. Så enkelt er det.

I motsatt fall ville man ha så lav virkningsgrad at vindmøller er bortkastet.

Legg for øvrig merke til at variatorløsninger har lavere virkningsgrad enn mekanisk direktedrift. Siemens har altså valgt å markedsføre en løsning med lavere virkningsgrad enn andre produsenter.

Sånn, jeg håper dette var til nytte for flere enn min mor. Skjønt, jeg tviler."

Vi har jo snakket mye om lithium her på bloggen, og lithium har langt flere bruksområder enn batteriteknologi, så jeg foreslår at du holder deg til lithium, kondensatoirbanken kan neppe gjøre samme jobben i denne sammenheng;

https://www.felleskatalogen.no/medisin/lithionit-biophausia-561032

39
Viktige klimatema / Sv: Intermittent og hva faen betyr det
« på: 01.02.2018, 02:09:15 »
Betyr ditt siste innlegg at jeg kan se meg ferdig med vår uenighet knyttet til direktedrift kontra Variomatic eller CVT drift , knyttet til Siemens sine 6 MW møller utenfor Peterhead?

Jeg synes dette bør avklares da vi begge bør være enige om at kunnskap om energikilder og hvordan de virker ikke kan skade, og at KR's lesere bør være mest mulig riktig informert. Jeg skal derfor avslutte denne debatten med noen ytterligere opplysninger som jeg har plukket med meg, og jeg GJENTAR, jeg har aldri påberopt meg spesialiststatus i dette spørsmålet, kall meg en interessert beobachter.

1.

Ditt utgangspunkt var en tradisjonell generator, typisk det som settes på dieselgeneratorer og lignende, og som yter best på 1500 - 2000 o/min. Og da forstår de fleste at vindmøller som typisk går med 15 - 20 o/min må ha et gear for å overføre denne kraften til utnyttbar energi.

2.

Du har også rett i at disse gearboksene har vært et vedvarende problem for vindmølleindustrien, vi snakker om mekansike enheter med svært høye turtall der aksekreftene stadig endrer innslagsvinkel, dette i motsetning til en dieselgenerator som har en stabil aksel fra motoren til generatoren. Dette har ført til en rekke gearbokscrash og vindmølleprodusenter som fortsatt benytter tradisjonell overføring - fra 15 - 20 o/min gjennom to eller tre trinns gearkasser til 1500 - 1800 o/min, lover i beste fall en gearboks med levetid på 8 - 10 år.

3.

Dette veedvarende problemet er møtt hovedsaklig gjennom to tilnærmingsmåter, den ene velger jeg å kalle hybridvarianten i mangel på noe beder, den andre kaller jeg direkte drift eller "direct drive" på engelsk. Men begge systemer benytter det samme tricket, men dog på ulike måter.

4.

Og hva er tricket? Jo en generator kan typisk ha en rotor med diameter på 50 cm og vil med 1500 omdreininger bevege seg (0,25 x 2 x 3,1415 x 1500)
2356 meter pr. minutt over statoren. Men hva hvis en øker rotorens diameter fra 0,5 meter til 6 meter, da vil den samme rotoren bevege seg (3 x 2 x 3,1425 x 18*) 339 meter pr. minutt, og dette selv med lave 18 o/min på møllen.

5.

339 meter pr. minutt over statoren er fortsatt ikke tilstrekkelig med tradisjonell teknologi, og det er her metodene skiller seg. Vestas - verdens største produsent av møller - benytter fortsatt gear, men de kombinerer dette med en stor rotor og et gear med langt mindre utveksling. I stedet for å geare opp fra 18 o/min til 1500 o/min, gearer fra 18 til (339/2356x1500) 216 o/min - en langt lavere uteveklsinggrad med tilsvarende mindre mekanisk slitasje. Denne teknologien kalles dels hybrid og dels lavturtalls teknologi. Men de benytter en stor rotor i kombinsasjon med et gear som ikke utveksler til 1500 o/min, men til 216 o/min og oppnår samme hastighet mellom rotor og stator.

6.

En annen variant, benevnt direct drive eller direktedrift (*2) gjør i tillegg endringer på statoren, her snakkes det om flere poler og faste magneter som dels er både kostbare og tunge (jeg erkjenner at jeg ikke forstår detaljene.) Men ved denne teknologien er gearboksen totalt fraværende, en benytter rotorer typisk på 6 meter diameter i tillegg til en stator som er forsterket med faste magneter med svært høy virkningsgrad og rotoren og statoren beveger seg om hverandre i nøykatig samme turtall som selve møllebladene. Mekanisk sett en langt enklere løsning, men både økonomisk og vektmessig en tyngre løsning. Og det er dette som er valgt på Hywind. Og en liten detalj; på disse møllene er endog rotoren plasert i en ring på utsiden av statoren, men alt dreier rundt samme aksel som "propellen," derfor er det anslått langt lengre levetid.

* - 18 er omdreiningshastigheten pr. min.

*2 - CVT eller Variomatic drift av vindmøller er i beste fall en drøm, du har limt inn dette;

https://pdfs.semanticscholar.org/d9ac/2a77c0111a52b14cffc756e8913034b7285c.pdf

En Master oppgave fra 2012 der Materen selv i kap. 2.3.1. redegjør for ulike teknologier og beskriver "dierct drive" slik;

"In Direct drive systems, the gear ratio is equal to one, which means the rotor of the wind turbine is directly coupled with the generator. The main advantage of these systems is that they eliminate the need of a gearbox, and consequently decrease the operation and maintenance cost. Moreover, these systems are more reliable and operate for a relatively longer time with fewer problems due to the reduced complexity. On the other hand, because of the absence of the gearbox, the rotational speed of the generator input shaft is equal to the rotor speed. In order to produce electricity at the desired frequency in low rotational speeds; the pole number of the generators in direct drive systems is high. Hence, the generators used in these systems are bigger, heavier and more expensive."

Av og til kan det lønne seg å lese hva man limer inn, her bekreftes at "direct drive" teknologien er uten gearboks slik jeg har hevdet hele tiden, mens du fortsatt synes å mene at "direct drive" bare er en annen terminologi for Variomatic eller CVT.

Jeg gir deg et nytt tilbud siden du synes ute av stand til å diskutere eller foreholde deg til fakta;

Hvis du kan påvise en mølle med effekt på 6 MW eller større (tilsvarende Statoils Hywinds prosjekt uetnfor Scotland) som drives med en gearkasse med CVT eller Variomtatic teknologi, vinner KD.com sitt driftsfond verdien av 12 flasker;

https://www.vinmonopolet.no/vmpSite/Land/Spania/Marqués-de-Cáceres-Crianza-2014/p/137201

Til en samlet verdi av kr. 1558,80.

Administrator avgjør som vanlig veddemålet med bindende virkning.
40
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 31.01.2018, 10:24:05 »
Nå (onsdag kl. 10) er Petter Tuvnes innlegg borte igjen, men til gjengjeld er Wahls kommentar tilbake;"Dette er et svar til et innlegg fra Petter Tuvnes, et innlegg som har forsvunnet flere ganger her i kommentarfeltet)
Det var et langt innlegg, men jeg får svare ganske kort nå sent på kveden.

Først, det kan ikke være spydig på en forskningsblogg å påpeke at energi måles i Joule (ikke i grader Celsius), og at man ikke kan bruke 3,5 solsyklus til å teste en hypotese som man har brukt de samme 3,5 solsyklusene for å formulere. Så da skjønner du litt av hva jeg har å stri med her.

Sist jeg diskuterte N&Z her, så var vel konklusjonen at N&Z har funnet en sammenheng som kan være et nyttig første tips for å gjette temperaturen på exoplaneter, før man går mer i detalj når det gjelder atmosfærekjemien. N&Z er ubrukelig til å vurdere konsekvensene av en CO2-dobling her på Jorda, hvor "djevelen ligger i detaljene". Se for øvrig kommentarene fra LeifLiland og hans link til Roy Spencer lenger ned her.
Når det gjelder det siste avsnittet ditt ...

"Glem O2-kilden og plantenæringen CO2. Bruk heller ressurser på bedre infrastruktur mot naturlige (!) klimaendringer og reell giftig forurensning og forsøpling."
... så er vel det primært et miljøpolitisk standpunkt, ikke et utsagn om forskning. Jeg har i hvert fall vondt for å tro at du ikke ønsker forskning på det gigantiske eksperimentet vi utfører ved dobling av CO2-innholdet i atmosfæren vår."

42
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 31.01.2018, 00:25:57 »
Petter T; vær vennlig å kutt dette pisset om at du blir sensurert fordi du har meninger som er så farlig for AGW hypen at Forskning.no sitter og skjelver.

Jeg har sett dette skje mange ganger før, det skjer ett eller annet når innleggene blir svært lange. Og Wahl selv har kommentert det.......... vel det skar seg, nå er Wahls kommentar borte, men din står på toppen. Men Wahl kommenterte i går kveld noe i retning av "et innlegg fra Petter Tuvnes som forsvinner hele tiden" deretter kommenterte han innlegget ditt. Dette er teknisk og har ingenting med Nina Christiansens usynlige hånd å gjøre.

Sensur på Forskning.no forekommer. Lars Olav Andersen var aktiv på Forskning.no for ca. inntil ett år siden. Jeg tror ikke han er kastet ut, men jeg har ikke sett noe til han på lenge. En ting er at han konsekvent omtalte Harald Liebich som Liebitch - noe som fikk stå til tross for protester fra den fornærmede. Men da han begynte å påstå at navngitte forumdeltagere foretrakk  småjenter i Thailand ble han strøket, eller om du vil, sensurert. Men da står det i klartekst noe i retning av at dette innlegget er strøket, mens navn m.m. på forfatteren står.

Jeg finner det høyst urimelig at du fremsetter denne påstanden, bl.a. så har de kompetente skeptikerne Kristian Lindem og Leif Liland ingen vansker med å få sine synspunkter frem. 

43
Viktige klimatema / Sv: Intermittent og hva faen betyr det
« på: 30.01.2018, 20:27:28 »
Sitat BBS;

"Jeg er helt sikker på at det går an å lære noe av dette. Både om turbiner, girbokser, og ikke minst om skråsikkerhet vedrørende ting man ikke har peiling på. Og også litt om stand-up."

BBS, gjør dette enkelt, har Hywind turbinene som nylig er montert utenfor Scotland og levert av Siemens Variomatic teknologi i stedet for tradisjonell gearboks, eller er det direkte drevet på den måte jeg beskrev i innlegget « på: 27.01.2018, 14:42:15 »

Det kan da faen ikke være så vanskelig å svare på det, er det komplett umulig for deg å håntere noe som helst på en straight måte?

44
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 30.01.2018, 20:22:18 »
Du er ikke slettet, se selv. Til og med dine egne kommentarer står der.

45
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 30.01.2018, 02:01:01 »
Sitat Petter T;

"Selv er jeg utestengt fra å kommentere der i typisk venstrevridd klimahysterisk oppfattelse av "ytringsfriheten", men jeg fikk lyst til å dele driten her (jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Først; jeg merker meg at du driver å selvidentifiserer deg som Petter Tuvnes, det er ditt valg, men minner om at min identitet her på forumet ikke skal røpes, det er mitt valg.

Vel her var det mye å gripe fatt i.

For det første er du ikke sensurert, innlegget ditt står å lese på Wahls blogg og han og flere andre har allerede kommentert det. Å karakterisere Wahls blogg som "venstrevridd" og som å ha en spesiell oppfatning av ytringsfriheten, er det rene tøv. Wahls blogg er utvilsomt den mest åpne og etter mitt skjønn den beste klimablogg i Norge, alle synspunkter slipper til. At ditt innlegg ikke har kommet inn før lenge etter du sendte det, skyldes sannsynligvis størrelsen på innlegget. Dette har jeg sett skje tidligere uten at jeg vet hva som er årsaken. Skal du lete etter spesielle oppfatninger av ytringsfriheten, skal du ikke gå langt, redaktøren heter Geir Aaslid og til og med han slipper til på Wahls blogg. Sist med et innlegg der han sutret over at OHC ikke ble uttrykt i C men i J, da J så langt mer skremmende ut enn C. Snakk om glansidiot, en redaktør på en angivelig vitenskapelig blogg - Klimarealistene - sutrer over at mengde tilført energi uttrykkes med den vitenskapelige enheten for energi. Jeg antar at Aaslid har en eller annen økonomisk kompensasjon for å være redaktør, uttrykkes det i NOK (norske kroner) eller i antall kebaber?

Så var det denne; "(jeg har nok stilt for vanskelige spørsmål til Terje Wahl)."

Nervene mine, dine N&Z innlegg slaktes overalt, de slaktes her på bloggen, de slaktes av Thiesen på Klimarealistene, de slaktes av Spencer og de slaktes av Lindzen. Og jeg antar at de også slaktes av både Solheim, Humlum og Ellestad - om de hadde uttalt seg. Og jeg kan forsikre deg med 97% sikkerhet; det er ingen fagfolk som ligger nattevåkne i angst for vanskelige spørsmål fra deg.


Personlig har jeg vært tilbakeholden med å kommentere N&Z, men jeg prøver meg. Det er alminnelig antatt at overflatetemperaturen for noen millioner år siden var langt høyere enn i dag, det snakkes om opp mot 8 C høyere for ca. 50 millioner år siden. En økning som hevdes å være forårsaket av massive utslipp av drivhusgasser;

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4948332/

Hvis N&Z er forklaringen på overflatetemperatur, hvor mye høyere var atmosfæretrykket i denne perioden, og hvor har det senere blitt av denne atmosfæren?

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 154