Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 168
31
Nå må du for i helvete skru av konspirasjonsgeneratoren.

Fjellovergangene mellom øst og vest har vært snøfrie og det har ikke vært noen grunn til alarm. Sognefjellveiens høyeste punkt er på 1430 meter, det er ikke noe spesielt at det snør på 1430 meter i juni.

Det som virkelig er påfallende er at disse værmeldingene dine kun dukker opp når det er kaldt, og denne gangen var det ikke en gang spesielt kaldt - det var helt normalt. I vinter - mens det var noen kuldedager i de østlige deler av USA - holdt skeptikerbevegelsen på å gå fullstendig bananas. Nå har vi hatt en periode med ekstremvarme i store deler av Sør - Norge og Klimarealistene har sittet helt stille, så får vi en (1) cm slaps på Sognefjellet, og hysteriet begynner på ny.

Og som en generell service til Klimarealister og andre; "vintertilstander" på Sognefjellet er rundt fire - fem meter snødybde, økt samfunnsrisiko, my ass.


PS; Sognefjellsvein har aldri og kommer heller aldri til å bli en noen forbindelse mellom øst og vest. Dette er en ren turistvei med nada prioritet som samferdselsåre og er stengt fra oktober/november til april/mai. I indre Sogn kan de velge mellom Hemsedal eller Fagernesruta. De som befinner seg i Ottadalen og skal østover, må være idioter hvis de tar Sognefjellet for å komme seg til Oslo.

32
Kritikken mot barnevernet bl.a. fra en rekke østeuropeiske land samt en del røster i Norge er dypt urettferdig.

Barneværn er vanskelig. En vanlig missforståelse er at foreldrene blir "straffet" ved at de blir fratatt barna og at dette bare kan skje ved mistanke, mens en ellers i strafferetten må bevise et straffbart forhold utenfor rimelig tvil. Spissformulert blir dette ofte fremstilt som om at foreldre har dårligere rettsvern enn forbrytere. Hvis man tenker seg litt om vil en se at denne betraktningen er feilaktig. Juridisk er det å bli fratatt omsorgen for et barn ikke straff, det er et tiltak for å værne barnet. Og hvis en følger denne "straff logikken," sier en samtidig at selv om det er svært sannsynlig at et barn lider stor overlast kan myndigheten ikke gripe inn siden det ikke er bevist med sikkerhet at barnet lider overlast. Og dette er noe som gjør barneværn vanskelig, uansett hva en gjør har en ræva bak, en kan ramme uskyldige foreldre, og en kan unnlate å gripe inn mot oppvekstvilkår som er aldeles uholdbare.


Skal jeg rette kritikk mot norsk bareværn må det bli manglende kompetanse og efaring særlig i små kommuner og regioner med spredt bosetning der en ikke har tilstrekkelig erfaringsgrunnlag for å få til en god tjeneste. Dette har nå blitt bøtet på ved at de fleste barnevernstjenseter i distriktene har blitt interkommunale der mange kommuner slår seg sammen og etablerer et team som får tilstrekkelig med saker til å bygge komeptanse, men dette har tatt tid. Og for 20 - 30 år siden var jeg selv aktør i saker som var svært urettferdige, men forklaringen var et sosialapparat som (1) manglet erfaring (2) ikke hadde noen ens oppfatning av hva som var så dårlig omsorg at det måtte gripes inn (3) og ikke hadde noen gode prosedyrer for å avdekke hva som egentlig skjedde i den aktuelle familie.


For å være helt klar; en skal alltid være på vakt mot overgrep begått av barneværnet, de skjer og vil helt sikkert skje igjen. Men norsk barneværnstjeneste holder generelt en svært høy standard.

Og når det gjelder Trump så har det overhodet ikke noe med norsk barneværn å gjøre. Det Trump har stelt i stand ved å skille barn fra foreldre er helt unødvendig og umenneskelig. En sak er hva norske og andre lands myndigheter gjør med 14 - 16 år gamle "barn" som alene, alltid med bistand fra en menneskesmugler, har rømt fra Afganistan til Norge. Noe helt annet er det å skille en fem - åring fra sin mor etter en forvirrende og strabasiøs reise gjennom Latin Amerika på vei mot USA. Både USA og Norge har full rett til å værne seg mot ulovlig innvandring, dette er det fullt mulig å gjøre uten å påføre fire åriger alvorlige utviklingsskader.

Dette bare føyer seg inn i rekken av handlinger fra denne idioten som svekker Vesten og de verdier vi har fremmet i århundrer. 

33
Jeg ser at Petter T. har limt inn enda en crackpot kilde. Denne gang fra det rævhølet som i januar i år - mens de hadde en kuldebølge i det nordøstlige USA - mente at det var umoralsk å snakke om global oppvarming fordi det var kaldt på i det området på ca. 1% av jordens overflate han befant seg, altså en typisk amerikaner.

Men så til Petter T's evige kamp mot fakta;

Sitat
Latterlig fra fake CIA agent løgnaktige Emeritus: 

Som du nettopp har blitt minnet på er vi anonyme her på bloggen. Og jeg har så visst ikke gitt deg noe grunnlag for å hevde at jeg er CIA agent, i så fall måtte jeg ha eliminert deg umiddelbart. Det jeg har skrevet er;

Sitat
Jo det har du, jeg har det direkte fra en goverment agent som overhørte deg på McDonalds. (McDonalds er egentlig bare et skalksskjul for CIA) 

Utlagt; denne informasjonen har jeg fra en "goverment agent" og han er ikke nødvendigvis fra CIA, men kan være fra hvilket som helst av de 12 kjente US secret agencies, eller ett av de syv ukjente US secret agencies, hvorav minst ni jobber med klimaspørsmål.*

Så var det Petter T's kamp mot NASA og und der reinen vernuft. Petter T. hevder at NASA har strøket utsagnet;

Sitat
By driving up carbon dioxide levels in the atmosphere (by about 30 percent), humans have increased its capacity to trap warmth near the surface.
 

for å tildekke sannheten - som nå er underslått på dette dramatiske viset;

Sitat
“He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past.” – George Orwell   

Og sannheten var altså at det menneskelige bidrag utgjør 30%. Mens Petter T selv påstår;

Sitat
Ja, CO2 i luften har økt hovedsaklig på naturlig vis fra < 300 ppm i førindustriell tid til ca 400 ppm nå, og mesteparten ETTER begynnende temperaturøking fra Lille Istid.  Bare ca 15 ppm kan spores til fossil energi. 

15 ppm av 400 skulle utgjøre noe over 3%.

Av dette må jeg slutte at Petter T. krangler med sine egne konspirasjonsteorier. Og den er faktisk ny.

Vi snakker her om en klimakonspiratorisk nyskapning der konspiratøren er så totalt forvirret i forhold til hvilken konspirasjonsteori han befinner seg i, at han motsier seg selv.


*Petter T; jeg oppfordrer deg til å sende dette innlegget til Principia Scientific, CO2 is Life, The No Trick Zone og Tony Heller. Dette er alt de trenger for å lage en helt ny og spennende serie om klimakonspirasjoner, de gamle som dere har sirkulert i mange år begynner etter hvert å kjede meg.

 

34
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredelige
« på: 17.06.2018, 18:15:31 »
Sitat
  Uredelig, som så ofte, fra Emeritus, som "ommgår sainnheita" ved stadig å skape stråmenn.
Jeg har aldri uttrykt:

Sitat

Obama personlig har vært inne og detaljredigert infosidene til NASA   

Jo det har du, jeg har det direkte fra en goverment agent som overhørte deg på McDonalds. (McDonalds er egentlig bare et skalksskjul for CIA)


Så til saken. Jeg foreslår at du og denne Scientific Lunetic typen begynner å lese hva dere faktisk limer inn, og som dere hevder at NASA av en eller annen grunn skal ha slettet for å tekkes Obama. Ikke bare er dere peis full av vansinnige konspirasjoner, dere greier faen meg å lage konspirasjonsteorier der andre ikke greier å konstruere de selv med den livligste fantasi.

LES DENNE NASA SIDEN GRUNDIG;

https://principia-scientific.org/the-orwellian-era-of-nasa-climate-pseudoscience/

Først drar NASA det historiske bildet med Milanković-syklusene og alt det der, så skriver NASA;According to scientists’ models of Earth’s orbit and orientation toward the Sun indicate that our world should be just beginning to enter a new period of cooling — perhaps the next ice age.

However, a new force for change has arisen: humans. After the industrial revolution, humans introduced increasing amounts of greenhouse gases into the atmosphere, and changed the surface of the landscape to an extent great enough to influence climate on local and global scales. By driving up carbon dioxide levels in the atmosphere (by about 30 percent), humans have increased its capacity to trap warmth near the surface.
Hvis det var noen som skulle ønske denne siden strøket fra historien måtte det i så fall være Trump og ikke Obama.

Før neste konspirasjonsteori fremsettes foreslår jeg at dere leser hele artikkelen, ikke bare overskriften.
35
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredelige
« på: 16.06.2018, 12:34:48 »
Først; dette med NASA og solens betydning er det rene sprøyt. NASA har ikke i vesentlig grad skiftet oppfatning om solens betydning for klima de siste 30 år. At solen er den helt avgjørende og den totalt dominerende kilde til alt som skjer både på jorden og i resten av solsystemet er uomtvistet, og ikke prøv å overbevis meg om at NASA først for noen år siden oppdaget CO2 som klimagass. Hele dette innlegget bare føyer seg inn i de inntil margen syke vrangforestillinger dette crackpot organet stadig sprer. Og du har helt sikkert rett i at Obama personlig har vært inne og detaljredigert infosidene til NASA, som vi alle vet var jo NASA, før Obama ble president, en ren denierorganisasjon med James Hansen i spissen.


Der kan være mye nyttig informasjon å hente i kilder som står langt fra en både politisk og vitenskapelig, så det er ikke noe galt å hente info fra en rekke ulike kilder, tvert i mot, det er nyttig i et forsøk på å beholde et åpent sinn. Men stikkordet her er kildekritikk.

Og hvis du ikke forstår at du bør holde deg unna en kilde som i fullt alvor spekulerer på om Judith Curry, Anthony Watts og Roy Spencer er velvillige dukker i en organisert opposisjon i regi av "The Goverment," har jeg ikke ytterligere råd av mellommenneskelig eller annen art å tilby.

36
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! - og de uhelbredlige
« på: 15.06.2018, 09:03:23 »
For helhetens skyld kan jeg ikke la være å lime inn siste nytt fra dette crackpot organet som synes å være blant Petter T's viktigste kilder til klimakunnskap;

https://principia-scientific.org/controlled-opposition-keeps-greenhouse-gas-theory-on-life-support/

Roy Spencer, Anthony Watts og Judith Curry tilhører en "kontrollert opposisjon" som er styrt av "goverment agents" for å holde liv i drivhusteorien og CO2's betydning for klima. Disse tre har stilt seg til disposisjon for å være falske skeptikere for å gi et uriktig bilde av at der er en reell vitenskapelig uenighet om CO2's betydning for klima.

Sannheten - for den som enda ikke skulle ha fått den med seg - er at alle klimaforskere vet at CO2 ikke spiller noen rolle for klima, men så har "The Goverment" delt forskerne inn i ulike grupper med ulike oppgaver der noen skal være alarmister og andre skeptikere bare for å la det se ut som om dette er en reell vitenskapelig uenighet som alt i alt skal gi det falske inntrykket av at drivhusteorien er en vitenskapelig teori.

Her nytter det ikke å oppfordre til skamfølelse, her nytter det vel ikke med noe som helst. Selv en serie kraftige elektrosjokk hadde sannsynligvis bare styrket denne inn til margen syke gjengen om at elektrosjokkene bare var en del av "The Goverments" altomfattende plan. 

37
Jeg ser ingen prosesser, jeg ser ingen metode, jeg ser bare rot og påstander om løse sammenhenger det er umulig å argumentere i mot.

Under "Årsaksfølgen" begynner du med en nærmest automatisk sammenkobling med Bilderbergermøtet i 1983 og det faktum at GHB ble leder for Bruntlandkommisjonen. Der er ikke snev av bevis for at denne beslutningen ble tatt på Bilderbergermøtet, og ikke i det organ beslutningen faktisk ble tatt, i FN. At noen har vært på et møte og snakket sammen gir ingen automatikk.

Så fortsetter det med en rekke andre hendelser som verken er hummer eller kanari, alt fra bombingen av Libya til etikken rundt å tvile.

Så hevdes det uten videre at GBH;

Sitat
var svært toneangivende i norsk klimasatsing da Bjerknessenteret formelt åpnet

Og dette samtidig som hun var fullt opptatt og bosatt i Geneve som leder av WHO. Hun var i denne perioden mer eller mindre koblet av norsk nasjonal politikk. Så topper du det hele med å motsi deg selv ved at;

Sitat
  Eystein Jansen var for øvrig i årene før 2000 aktiv pådriver og ble belønnet med lederrollen da Bjerknessenteret fikk sin første drift i 2000. Erna Solberg sa dette under åpningen av de nye lokalene i mai 2017: "La meg avslutningsvis bare minne om hvordan Bjerknessenteret ble til: Rundt årtusenskiftet var Eystein Jansen lei av at store prosjekter ble styrt fra Oslo. Han ville ha en bergensk mobilisering. Som han nylig sa det til På Høyden: "Vi ønsket å bygge opp et miljø som ville gagne nasjonen og verden." Fra 2007, etter rundhåndede ytelser fra den norske stat til FNs klimasatsing, fikk Jansen plass i både AR4 og påfølgende AR5. 

Så det er altså Eystein Jansen som har fått hovedæren for det som GBH straks etablerte etter å ha vært på Bilderbergermøte 17 år tidligere.

Men det mest bekymringsfulle er jo dette høyst tvilsomme Bilderberger/Romaklubb greiene du har hengitt deg til, der du bl.a. finner en "rekke sammenhenger" mot dette angivelige faktum;

Sitat
Ted Turner og Rockefeller er også begge helt sentrale i den Rockefellerstiftede Romaklubben (Club of Rome), der norske Jørgen Randers også er medlem.

Var det Rockefeller som stiftet Club of Rome?

https://en.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome

Er Ted Turner medlem av Club of Rome?

https://www.clubofrome.org/

Du får søke på medlemslistene, de er offentlige.

For å finne en match mellom Club of Rome, Rockefeller og Ted Turner må en inn på de absolutt mørkeste sider på nettet;

https://www.jeremiahproject.com/new-world-order/the-club-of-rome/

http://www.green-agenda.com/globalrevolution.html

https://www.therebel.media/the_club_of_rome_and_beyond_how_the_religion_of_environmentalism_was_born

Der Ted turner sammen med bl.a. Henry Kissinger tilhører en eksekutivkommite bestående av 300 personer som skal ta livet av alle "unyttige spisere" og redusere verdens befolkning dramatisk ved å videreføre nazistenes utryddelsespolitikk, samt en del andre nødvendige tiltak.

Det nytter ikke å "argumentere" når omtrent alt av fakta er totalt feil, eller i beste fall så omtrentlig og udokumentert at en kan dra hvilken som helst konklusjon.

38
Dette kan gjøres langt enklere og langt mer presist.

CICERO Senter for klimaforskning ble etablert den 5. april 1990 under Jan P. Syses regjering og selve beslutningen var tatt på regjeringsnivå. Jeg tror gjerne at GHB var en av pådriverne for å etablere senteret, bl.a. som følge av hennes engasjement i FN og Bruntlandkommisjonen, men dette var altså en tverrpolitisk beslutning der dette Bilderbergervrøvlet som bl.a. skal innbefatte  gjennomprogrammerte  politikere er ræl på Jostemikknivå.

Og jeg tror vi kan være enig om at siden GHB siste gang var på et Bilderbergermøte i 1983, og at CICERO ble etablert syv år senere av Jan P. Syse, og at Bjerknessenteret ble etablert 17 år senere, uten annen bistand fra GHB enn at hun muligens gannet frem senterets tilblivelse, så er følgende påstand;

Sitat
  Vi husker alle da Gro Harlem Brundtland kom hjem fra Bilderberg-møte og straks opprettet både Cicero og Bjerknes med opprinnelig formålsparagraf å "bevise global oppvarming"       

Feil, feil, feil og feil. Og ingen av instituttene/stiftelsene har som formål "å bevise global oppvarming," det er det bl.a. NMI og en rekke andre vær og klimaorganer som tar seg av, at vi har hatt global oppvarming de siste hundre årene er som kjent uomtvistet, det er ikke nødvendig å etablere stiftelser og organisasjoner for å bevise noe alle er enige om.

 

39
Sitat Telehiv;

Sitat
Ellers spekuleres det i hva som egentlig skal diskuteres, dvs. det som aldri står på den offisielle agendaen, men som deltakerne kommer gjennomprogrammert med når de vender hjem. Vi husker alle da Gro Harlem Brundtland kom hjem fra Bilderberg-møte og straks opprettet både Cicero og Bjerknes med opprinnelig formålsparagraf å "bevise global oppvarming"   

I ånden fra Administrator om en mer nøktern tone har jeg strøket mitt opprinnelige innlegg, men jeg opprettholder at det du skriver er BS.

GBH var statsminister i periodene;

Statsminister 4. februar-14. oktober 1981.

Statsminister 9. mai 1986-16. oktober 1989.

Statsminister 3. november 1990-25. oktober 1996.

Når var hun på Bilderbergermøtene?

Cicero ble etablert i 1990, Bjerknessenteret ble etablert i 2000, fire år etter at GHB gikk av.

Hvordan er det mulig å straks etablere to forskningssentere med ti års mellomrom, og det (i begge tilfeller) x år etter at en har vært på noen av disse møtene?
40
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.06.2018, 09:37:20 »
OK, da gjør jeg det, takk.

41
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.06.2018, 09:21:43 »
Takk for svar.

Jeg "selvidentifiserte" meg selv etter at et annet (ikke aktivt) forummedlem - Geir Aaslid - først hadde gjort det i Klimarealistene der han skrev noe i retning av at xxxx xxxxxxx skriver under psevdonymet "Emeritus" i debattforumet Klimadebatt.com, dette skjedde for snart tre år siden.

Jeg forsøkte i går å slette dette innlegget, men det var kopiert inn i neste innlegg slik at det ikke ville ha noen effekt.

42
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 04.06.2018, 18:07:51 »
Du forstår eller nekter å forstå essensen i dette, jeg har derfor bedt Administrator om en klargjøring av regelverket ved at jeg har rapportert ditt siste innlegg slik at han kan fastslå hva som er god tone på forumet.

Som nevnt, det er i mange tilfeller enkelt å "avsløre" en identitet, spørsmålet er om det er god tone å gjøre dette når den aktuelle debattant klart gir uttrykk for et ønske om anonymitet.

43
Andre emner enn klima / Sv: Stakkars Støre
« på: 31.05.2018, 11:54:47 »
Politisk går det som kjent svært dårlig for Ap. De synes å være uten en misjon, noe som bl.a. har ført til så eksotiske utslag at de forsøker å stjele innvandringsspørsmålet fra Frp.

Men hva skal en med politiske motstandere, når en har Ingunn Yssen med på laget?

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/BJEBke/kilder-til-vg-stoere-anklaget-ap-klubbleder-for-solokjoering-i-opphetet-moete


Som vi husker var det hun som felte LO-leder Valla - også da var hun sykmeldt i månedsvis som følge av alle grusomhetene hun ble utsatt for, tar jeg ikke feil var "hersketeknikker" et sentralt begrep. Nå har hun ikke fått viljen sin med hensyn til Giske. Hun var en av bakspillerne når Giskesaken brøt løs før jul.

Støre vet at Giske er en viktig person i store deler av partiet og fagbevegelsen, og mener nå at Giske har sonet ferdig og vil ha det hele normalisert og har altså bedt han på sommerfest. Men Yssen påtar seg rollen som beskyttende klubbleder og hevder at de fem - seks varslerne da ikke kan gå på den samme sommerfesten. Og dette til tross for at disse fem -seks i årevis har deltatt på en rekke andre partiarrangementer der Giske har vært til stede. Har disse fem - seks blitt ytterligere følsomme etter at Giske ble kastet som nestleder og for øvrig hengt ut til tørk? Eller er det Yssen som mener at straffen til Giske ikke har vært streng nok, og at hun går på tvers av partiapparatet med påskudd av at hun skal verne om de svake og hjelpeløse?


Svaret fremstår som åpenbart og Støre har sikkert tent, og sagt at nok er nok.


Så var det dette med sykmeldinger. Hva gjør det for sykelønnsordningen og for folk flest sin rettsfølelse at Signe Navarsete - i forbindelse med "vi vil ha fitta di" saken - stiller opp hos Torp en kveld og ser ut til å være i storform, men opplyser at hun neste dag skal til legen fordi hun føler at hun må sykmelde seg. Hvorfor har en rekke politikere som har blitt gjenstand for Metoo# beskyldninger vært sykemeldt i ukes og månedsvis. Hvorfor greier ikke Yssen å ta i mot en velfortjent refs uten at hun skal løpe til stortingslegen å sykmelde seg fordi hun har blitt offer for hersketeknikker?


Hva om det blir krig eller en annen alvorlig krise her i landet, må noen da gripe inn å låse inn alle politikere siden de ikke tåler noen faens ting?

Hva om Stortingspresident Hambro i aprildagene 1940 bare hadde sykmeldt seg fordi han følte at tyskerne utøvde hersketeknikker mot han?

44
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 30.05.2018, 23:46:15 »
Du forstår åpenbart ikke hva dette dreier seg om.

Ved å lese ulike innlegg og koble annen informasjon - og hvis en i tillegg vil bruke tid på dette - er det enkelt å identifisere KD.com's deltagere. Du har kjent min identitet i snart tre år, du forsøkte jo å "avsløre" den allerede i desember 2015 men ble da forklart av Administrator at de som velger anonymitet skal respekteres. 

At du mener å ha identifisert meg gir deg således i følge forumreglene ingen rett til å opplyse hvem jeg er eller ikke er.

Det er med andre ord ikke et spørsmål om å skryte på seg å være en stor detektiv, men å respektere forumreglene. I den grad du skulle være i tvil om det, ble du av Administrator matet med teskje den 5. desember 2015, en avgjørelse du har respektert i over to år og fem måneder, men som du tydelig ikke har forstått eller vil respektere den 28. mai 2018.

Du har valgt å opptre med full identitet, det er ditt valg. Jeg har valgt å være anonym slik at de som tilfeldigvis slår opp på KD.com ikke skal kunne identifisere meg, og det er mitt valg.

Hvis du ikke respekterer det valget har du brutt ett av de viktigste forumreglene og bør slutte å skrive her.

Hvis du er i tvil eller har innvendinger mot de regler vi alle operer under, vil jeg foreslå at du tar det opp med Administrator eller Telehiv slik at reglene kan endres, i så fall vil jeg ha beskjed.

Jeg vil ikke under noen omstendigheter akseptere at du opererer her på forumet etter de regler du til en hver tid finner hensiktsmessige eller som passer dine ad hoc formål.

Var dette klart?

45
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 30.05.2018, 20:11:48 »
Jeg har ikke vært inne på KD på noen dager og ser at Petter T nå for andre gang forsøker å identifisere meg, første gang har vi her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg2574#msg2574

Og dette til tross for at administrator også forrige gang påpekte dette. og opplyste at ønske om anonymitet skulle respekteres;

Sitat
   Den falske, selverklærte skeptiker "Emeritus", aka {Administrator Edit: Respekter folks ønske om anonymitet på dette forumet},    

Forumreglene har følgende bestemmelser;

Sitat
I dette forumet velger du selv om du vil opptre med ditt fulle navn eller under alias.

Selv om forumet har stor takhøyde, oppfordres det til god debattskikk. Stikkord her er: Godt språk, gode kildehenvisninger, respekt for motdebattanter, ingen personangrep.

Det er trådstarter som definerer formålet med en tråd. Gjentatte innlegg som framstår som avsporing av en tråd, kan bli oppfattet som manglende respekt for motdebattanter og vil kunne føre til suspensjon.   

Mitt innlegg begynte med de problemer de nye reglene om angivelig åpenhet i forskningen vil skape, regler som samtlige vitenskapelige institusjoner i USA hevder ikke er foreslått for å fremme åpenhet, men for å umuliggjøre bruk av store anonymiserte databaser om folkehelsen som grunnlag for regulering av utslipp fra industrien, øvre grenser for tilsetningsstoffer i mat og bruk av sprøytemidler i landbruket, for å nevne noe. Og kanskje viktigst av alt, det vil ikke ha noen praktisk betydning for den tradisjonelle klimaforskningen som ytterst sjelden benytter disse databasene. Og dette har jeg belagt med å vise til en rekke artikler og andre kilder fra den pågående diskusjonen i USA.

Petter T. har ikke i et eneste innlegg svart på, eller diskutert dette temaet, det nærmeste en kan kalle en diskusjon er en ren og ubegrunnet/udokumentert påstand;

Sitat
  Å påstå at mer åpenhet i forskning skal føre til hemming av helse- og miljø-fagfeltet er oppdiktet fantasi og spekulasjon. 

For øvrig er det bare rør der han veksler mellom "Emurittosken" og "Emerittufsen" samt andre kompenserende tiltak for å tildekke at han ikke har den fjerneste tanke eller idè om hva saken dreier seg om.

Og denne personen - som til stadighet sutrer over personangrep - går altså til det ekstreme skritt å forsøke å identifisere meg, og dette for andre gang til tross for advarsler fra Administrator. Personlig kjenner jeg identiteten til flere personer her på forumet, jeg har vært i harde, til dels personfokuserte diskusjoner med de fleste. Men ett sted går grensen, og det har aldri falt meg inn å bryte dette minstemål for tillit og anstendighet.

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 168