Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 207
31
Det er mye å spøke med her og det er ikke tvil om at både media og enkelte eksperter har blåst seg for mye opp. Når det er nevnt er denne historien uansett en katastrofe for en del både enkeltpersoner og næringer.

1. Dødeligheten er p.t. usikker, det følger det vanlige mønsteret som ved influensa at de med svekket almenntilstand - i praksis stort sett eldre mennesker og folk som er tungt sykdomsbelastet - vil være i risikogruppen. Men der er også en del personer (jeg har ikke tallet) som har en latent lungelidelse som de håndterer greit i dagliglivet, men der dødeligheten til denne gruppen er ca. 50%.

2. Så har vi flyselskapene og reiselivsbransjen generelt. Eksempelvis vil Norwegian møte enorme problemer. Dette viruset kommer til å operere i ca. ett år før det brenner ut, og hvis dødelighetstallene blir betydelige (ja, hva er nå betydelige?) vil effekten vedvare.

3. Så kommer vi til et svært spennende spørsmål. Hva vil næringsmiddelindustrien gjøre når den første koronasyke arbeider tester positivt? Koronaviruset stortrives visstnok i temperaturer rundt 5 - 10C og har der en levetid på mange dager. Hva vil Nortura gjøre i det øyeblikk det oppdages at en av kjøttskjærerne eller en av de på pakkeavdelingen tester positiv og allerede har arbeidet i flere dager der han dels kan han smittet andre ansatte, og at de produkter han har vært i kontakt med også kan være virusbærende? Vil vi få en massiv tilbaketrekning?

 

32
Sitat Translator:

Quote
I stedet får vi noen kjekkaserier om at du skal gi oss "motstand" og en masse ordkløveri med noe saklig, men mye mer av usaklige slaget ispedd grove og mindre grove fornærmelser til de debattanter som gidder å gi DEG motstand. Du er KVERULANT. Ikke innbill deg noe annet.

En nøktern analyse av mine innlegg her på KD.com vil vise at jeg mer enn noen limer inn linker til og er opptatt av klimaforskning, og at jeg angriper bl.a. er crackpot teorier og direkte patologiske utslag av at folk har forlest seg på ting de ikke burde ha begynt å lese i utgangspunktet.

Ta en titt på dine egne innlegg i det siste der du forsøker deg på noe som helt faglig. Sist jeg kan huske så snakket vi om andelen fagfellevurdert i IPCC AR5 og hva svarer du med? Jo, AR4. Du har kort og godt ikke kontroll på de mest enkle fakta, men kommentere alt mulig skal du.

33
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 05.03.2020, 16:33:39 »
Sitat Telehiv:

Quote
Men for Thermageddonistene i Potsdam var selv dette for slapt:
De har i takt med sine skamløst utagerende varmeinduserte modeller utsatt neste istid med 50.000 år til:
De kom for ikke så lenge siden nemlig fram til at neste istid høyst sannsynlig ikke vil inntreffe før om over 100.000 år. Basert på en modellering med innbakte forutsetninger om at solinnstrålingen til nordlig halvkule er styrt av jordens bane rundt solen (som Milankovitch skulle sagt det selv) + CO2-nivået i atmosfæren.

Studien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Men mat skal de ha!

Dette har du misforstått. Det artikkelen sier (jeg har kun lest abstraktet) er:

Quote
Here we propose a critical functional relationship between boreal summer insolation and global carbon dioxide (CO2) concentration, which explains the beginning of the past eight glacial cycles and might anticipate future periods of glacial inception. Using an ensemble of simulations generated by an Earth system model of intermediate complexity constrained by palaeoclimatic data, we suggest that glacial inception was narrowly missed before the beginning of the Industrial Revolution. The missed inception can be accounted for by the combined effect of relatively high late-Holocene CO2 concentrations and the low orbital eccentricity of the Earth7. Additionally, our analysis suggests that even in the absence of human perturbations no substantial build-up of ice sheets would occur within the next several thousand years and that the current interglacial would probably last for another 50,000 years. 
[/b][/i]

Her hevdes det at en start på istiden så vidt ble unngått i førindustrielle tid og at det skyldes en kombinasjon av en gunstig jordbane og relativt høye CO2 konsentrasjoner (underforstått høye ikke antropogent forårsakede men naturlige CO2 konsentrasjoner,) og at selv om vi ikke hadde begynt å pumpe CO2 ut i atmosfæren så ville ikke en ny istid begynne før om flere tusen år, noe de anslår til 50.000 år. Deretter hevder de at vi (om 50.000 år) kan opprettholde mellomistiden ytterligere i 50.000 år ved å pumpe beskjedne 1.000 til 1.500 akkumulerte Gt CO2 ut i atmosfæren.

Det som er hovedbudskapet i denne artikkelen er ikke hva våre CO2 utslipp har gjort hittil, men et forsøk på en forklaring hvorfor vi allerede ikke er inne i en ny istid, hvis en ser på denne figuren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#/media/File:Carbon_Dioxide_400kyr.png

Så varte Eemian adskillig lengre enn de to foregående istidier og at istider er hovedregelen og mellomistider unntakene, studien hevder at vi denne gang naturlig skal ha en istid på (12.000 + 50.000) ca. 62.000 år og at denne endog kan forlenges til 112.000 år der en i de siste 50.000 år trenger litt hjelp av vår venn CO2 molekylet.

Hvorvidt disse anslagene er riktige skal jeg ikke ha sagt noe som helst om, men jeg ser heller ikke noe poeng i å øse seg opp av denne artikkelen, den har langt på vei det samme innholdet som denne:

https://science.sciencemag.org/content/297/5585/1287

Og i dette bildet må en ha i mente at Milankovic teorien er akseptert i sine store og grove trekk, men at det er mye en fortsatt ikke forstår detaljene av. Og artikkelen sier ikke et ord om at vi allerede har forsinket den neste istid, den vil - i følge artikkelen - uansett ikke oppstå før om femti tusen år, og det tar på langt nær så lang tid å redusere CO2 nivået tilbake til det naturlige nivået det hadde rundt 1850.

Tillegg: Her:

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2004GC000891

Har du en artikkel som hevder at vi allerede har avlyst de to neste istidene:

Quote
Carbon cycle models indicate that ∼25% of CO2 from fossil fuel combustion will remain in the atmosphere for thousands of years, and ∼7% will remain beyond one hundred thousand years (Archer, 2005). We predict that a carbon release from fossil fuels or methane hydrate deposits of 5000 Gton C could prevent glaciation for the next 500,000 years, until after not one but two 400 kyr cycle eccentricity minima. The duration and intensity of the projected interglacial period are longer than have been seen in the last 2.6 million years.

Det hele koker ned til hvor lang tid det tar å naturlig redusere CO2 nivået fra der vi stoppet tilbake til 280 ppm som synes å være nivået der istidene starter, og dette spørsmålet er høyst uklart og vitenskapelig sterkt omstridt.


34
Sitat Contrari1

Quote
Og nå er han altså ikke alarmist, men kveiteflyttingekspert. Jøss, som verden må ha hungret etter å få vite dette.

Og han som ikke en gang kan lese. Hvis jeg skulle tippe at noen kom med en slik sur kommentar måtte det jo bli Contrari1. Jeg har gjort dette/vært med på dette tre ganger tidligere. Aldri alene og heller ingen hovedrolle. Og som jeg klart og tydelig sier er dette kunnskap jeg har samlet dels av andres erfaringer og dels av egne, og at det heller ikke jeg som løste det avgjørende med hensyn til slimhinneproblematikken. Men OK, jeg kan være enig i at av verdens samlede befolkning er jeg sammen med en 15 - 20 andre som vet noe om dette, så hvis noe skal flytte 100 kg kveite å beholde de i live så er det bare å sende en e-post, dere skal få tipsene helt gratis.35
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 05.03.2020, 10:02:46 »
Sitat Telehiv:

Quote
Studien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Men mat skal de ha!

Jeg har i en tidligere debatt her på forumet med Ryddegutt faktisk argumentert for at AGW er en fordel. Der er teorier som hevder at mellomistidene har blitt kortere og kortere de siste millioner av år og vi har gode data som tyder på at Eemian (135.000 - 115.000 år siden) var varmere enn nåværende mellomistid. Der er også teorier om at HTO som fant sted for ca. 8.000 år siden delvis skyldes avskoging og endring av bruk av landarealet til mer landbruk økte temperaturen og at vi allerede i dag hadde vært på vei inn i en istid uten denne utviklingen, vi vet også at temperaturutviklingen de siste 2000 år har gått gradvis nedover, se PAGES2K grafene her:


https://www.nature.com/articles/sdata201788/figures/7

Så kanskje en heller skulle begynne å sette pris på CO2 sine egenskaper og innse at uten disse er det mulig at Nigardsbreene i dag hadde nådd helt ned til Sognefjorden, at Nordland hadde hatt Svalbardklima og at skreien ikke gytte i Lofoten men i Lysefjorden?

36
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 05.03.2020, 09:32:19 »
Jeg har lest dette innlegget og Spencer kommer snart med en oppdatert og utdypende bloggpost, det jeg ikke forstår er at mens de to vulkanutbrudd som forårsaket hoppet i henholdsvis 1982 og 1992/3 (El Chichon og Mt. Pinatubo) begge medførte et kraftig fall i TLT temperaturene, se grafen her;

https://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_February_2020_v6.jpg

Mens TLT temperaturene i januar og februar 2020 ikke viser et tilsvarende fall, det kan selvsagt være at dette forsinkes og at vi først får effekten senere. Uansett kan de høye TLT vi har hatt i de siste måneder vel neppe tilskrives skogbrannene i Australia.

37
La meg innlede med at "alarmist" begrepet her på forumet er fullstendig nøytralisert. Jeg har blitt kalt det "1000 ganger," og like mange "1000 ganger" har jeg bedt mine anklagere vise hva jeg har uttalt som er "alarmistisk," og hver gang har de bare forsvunnet som de feige deniere de er. Et av de sikreste kjennetegn på en denier er at de er store i kjeften, har generelt lavt kunnskapsnivå, aldri svarer på utfordringer med annet enn med taushet eller i beste fall et patologisk inspirert A ha. Aha. A ha ha ha.

Men nå skal jeg snakke alvor. Dette er saker som har opptatt meg i over 30 år, der jeg føler meg litt kompetent og der jeg har mottatt (merk begrepet "mottatt") 98% av denne kompetansen av andre som jeg har bidratt til å sette sammen til en slags lære om noe så lite praktisk men likefult komplisert som å flytte stamkveite på 100 kg fra Bodø til Sogn. Jeg har gjort det tidligere minst tre ganger. Og alltid har det skåret seg i mer eller mindre grad. Andre har gjort det og det skar seg nesten 100%. Nå skal jeg ikke holde dere på pinebenken lenger. Hemmeligheten er å ikke svekke "slimlaget" på huden til kveitene, dette slimlaget som de fleste vil finne både "ekkelt" og uapetittlig er hele hemmeligheten, greier vi å beholde det stort sett intakt er jobben gjort. Og igjen, det var ikke jeg som løste det, men kanskje jeg har stilt et par gode spørsmål. Det vil bli skrevet en vitenskapelig artikkel om dette som jeg tipper er ute om 2 - 3 år, her tilbyr jeg videoen som viser hva vi gjorde, og dette skjedde for 14 dager siden og fortsatt lever samtlige av de 19 som ble transportert. Den største er på ca. 110kg og er 210 cm lang og 95 cm brei. Videoen ble lagt ut på You Tube for et par timer siden.

 https://www.youtube.com/watch?v=YoebPGKIays

38
Media og politikk / Re: Liten tillit til klimaforskning
« on: 04.03.2020, 20:33:19 »
Jeg har ikke nevnt er eneste ord om Koch brødrene eller noen som helst om en dau FN - type. Derimot har jeg lest innleggende til bl.a. Exxon Mobile (hva de selv har skrevet) i ett av de mange klimasøksmålene i USA. Jeg har også registrert at ikke et eneste av de store oljeselskapene deler den klimaforståelse som stort sett fremkommer her på bloggen der et stort flertall fremstår som deniers.

Men dere er jo selvsagt fullt i stand til å fornekte det også, det er jo helt forventet modus operandi, men Contrari 1; i stedet for disse åpenbart patologisk inspirerte;

A ha. Aha. A ha ha ha.

Gi meg navnet på en eneste forsker i Exxons vitenskapelige avdeling som mener at den andre termodynamiske lov falsifiserer drivhuseffekten eller navnet på en eneste forsker som har arbeidet for Exxon Mobile, Shell, BP eller Aramco som tror at økningen i CO2 andelen i atmosfæren bare er naturlig.

Det er slik "debatt" er ment å virke, en utfordrer hverandre og lar meninger brytes, debattene med deg fremstår jo oftere og oftere som de rene konsultasjoner med fastlegen, der fastlegen lurer på hvor i helvete skal jeg henvise denne fyren?

39
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 04.03.2020, 20:16:43 »
Sitat Telehiv:

Quote
Studien som ble publisert i det engang velrenommerte tidskriftet Nature konkluderte med følgende: De menneskeskapte CO2-utslippene vil utsette neste istid med omtrent 50.000 år. I tillegg til klimavennenes allerede innføring av 50.000 år fra før. Noen høyere, noen?!

Dette stemmer faktisk noenlunde bra med mine egne beregninger* (jeg heller mer mot ca. 20.000 år,) gi meg linken til denne artikkelen.

* mine "egne beregninger" ble gjort ved hjelp av kalkulatoren på en NOKIA 3410 og baksiden på en meny på Wesselstuen, altså en relativt enkel modell.

40
Media og politikk / Re: Liten tillit til klimaforskning
« on: 04.03.2020, 20:10:51 »
Sitat Contrari1:

Quote
Myndighetene er bekymret, det er langt lavere tillit til klimaforskning enn annen forskning. Hva kan det komme av?

"8 av 10 nordmenn har høy tillit til forskning, men tilliten til forskning på klimaendringer skiller seg ut ved å ha den klart høyeste andelen med liten eller svært liten tillit
.

Har du ikke forstått dette enda? Vi har de ca. 30 siste årene hatt en systematisk desinformasjonskampanje som olje og kullindustrien har finansiert med og det er ikke en gang omdiskutert men dokumentert til det uendelige. Men det virkelig tragiske i denne kampanjen er at den har etterlatt seg en del uvitende kanonføde der medlemmene her på forumet er overrepresentert.

Når eksempelvis Exxon prosederer i de ulike sakene der de har blitt saksøkt i USA erkjenner de at klimavitenskapen i grove trekk har rett men at konsekvensene ikke er så ille, samt langs disse baner (og disse baner er jeg enig i og mener derfor at alle disse klimasøksmålene ikke bør føre frem:"

- dette har vi visst hele tiden og dette har staten visst hele tiden, bare se på forskningen, ikke minst vår forskning
- uten olje og gass hadde samfunnsutviklingen stoppet opp for lenge siden, alt i alt har olje og gass tilført verden stor nettogevinst(også dette er jeg enig i)
- og uansett vil konsekvensene av CO2 utslippene og det de kan få på de fremtidige samfunn være mindre enn alternativene
- men at nå begynner vi å nærme oss en grense, dette har vi selv innsett og derfor benytter vi nå enorme økonomiske resurser på å finne alternativer og investerer tungt i fornybar energi og bla, bla (Equinor alene har forpliktet seg til 280 milliarder kroner i fornybar der de ellers kunne ha solgt gass)

Og her sitter dere stakkars hestkukene og forsvarer og gjengir propagandaen oljeselskapene har forlatt for minst ti år siden og tror at dere er "skeptiske" og vitenskapens bolde riddere?

Gi meg navnet på en eneste forsker i Exxons vitenskapelige avdeling som mener at den andre termodynamiske lov falsifiserer drivhuseffekten eller navnet på en eneste forsker som har arbeidet for Exxon Mobile, Shell, BP eller Aramco som tror at økningen i CO2 andelen i atmosfæren bare er naturlig.

Den slags argumenter finner en i dag kun hos klimaslufser som kaller seg meteorologer og som blir hyllet av denne kanonføden, og som den store filosof, samfunnsviter, realist og vitenskapsmann Erik Stephansen føler han må forsvare.

Og bare så det er nevnt, min nå avdøde hund Killer, hadde langt større klima og vitenskapsforståelse enn Erik Stephansen og Gjertrud Røyland noensinne vil komme til å ha til sammen.


41
Energi og miljø / Re: Elbil-salget går ytterligere opp
« on: 02.03.2020, 21:23:44 »
Her kan alle lese selv:

https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-februar-2020

Rene bensin og dieselbiler går ned, samlet utgjør disse nå bare vel 20%

Hybrid går opp og utgjør 29,5% av nybilsalget, dette var på 23,7% i februar i fjor

Nullutslipp - alle er elektriske - utgjør 49,7 % i februar i år mot 42,3% i fjor

Jeg leser også at Teslas andel raser, det er vel forventet når en ser hva som ellers finnes av rene el - biler på markedet.

Salget av rene el - varebiler har så vidt begynt å komme i gang, dette er 50% opp i forhold til i fjor men utgjør bare 203 av samlet 2724 solgte i februar, men her begynner å bli en god del alternativer for håndverkere m.m. som greier seg med en daglig kjørelengde på 15 - 20 mil. 


42
Jeg trodde UAH skulle ned nå, men i stedet går den 0,2C opp og er nest varmeste februar bare bak toppen på 2016 Ninoen:

https://www.drroyspencer.com/2020/03/uah-global-temperature-update-for-february-2020-0-76-deg-c/#comments

Og dette er det ingen forklaring på, Spencer skylder på El Nino, men den fremstår som syltynn, ninoen vi hadde i 2019 var en pudding der ingen av tre måneders periodene var over 0,8 og det er nå åtte måneder siden den pudding Ninoen var slutt.

43
At jeg ikke har kommentert artikler jeg har lest her på KD.com er mer normalt enn unormalt, her er liten interesse for den slags på KD.com.

Og Jakobshavn utgjør ca. 1/20 del av avrenningen på Grønland, forklar meg da slik endog et barn kan forstå at overskriften på strengen er "Grønlandsisen har vokst siden 2016," når det faktiske forhold er det stikk motsatte. Det samme gjelder beskrivelsen av IPCC's prediksjoner, gjengivelsen er stikk motsatt av hvordan dette rapporteres i den vitenskapelige litteraturen. Du skriver også:

Quote
Nettavisen hadde en artikkel i 2015 som viste til det forhold at IPCC i 2013 predikerte akkurat det motsatte av det som skjer nå både mht. issmelting og tilhørende havstigning:

Link: https://www.nettavisen.no/nyheter/utenriks/nasa-trolig-ikke-til-a-unnga-at-havet-stiger-1-meter/3422956209.html

Nå er ikke Nettavisen min kilde til klimakunnskap, men empirien viser ikke det du hevder, men det motsatte, nemlig at:

Quote
...the mass balance started to deviate from its natural range of variability in the 1980s. The mass loss has increased sixfold since the 1980s. Greenland has raised sea level by 13.7 mm since 1972, half during the last 8 years.

For øvrig har det nå kommet en ny artikkel som hevder å påvise akselerasjon i havstigning i satellittæraen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027311772030034X?via%3Dihub
 

44
Jeg kan ikke se hva Curry har med dette å gjøre, den artikkelen hun viser til er jeg kjent med og gjelder en bre, Jakobshavn, som ligger på vestkysten av Grønland. Innleggets overskrift og innhold synes å gjelde hele Grønlandsisen som har over 100 navngitte breer. Dette er jo som å hevde at temperaturene har sunket i Europa ved å påvise at de har sunket i Portugal, men steget på resten av kontinentet. Riktignok begynner du med Jakobshavn, men alt under bildet gjelder iskappen som helhet der du bl.a. hevder at utviklingen er i strid med IPCC's prognoser, mens den reelle utviklingen ligger i øvre del av IPCC's prognoser. Nå har jeg vist til to kilder, der kom minst en artikkel til i fjor som viser omtrent det samme, men som benyttet andre metoder.

Tillegg: Her er den andre artikkelen:

https://www.pnas.org/content/116/19/9239


45
Sitat Telehiv:
 
Quote
Saken er altså at man ikke må bli for rask i konklusjonene fra noen side i saken, verken mht. smelting eller tilfrysing.
De siste par tiår har ting stort sett variert mer sideveis - noen få kaldere år etterfulgt av noen få varmere år, osv. - enn de klart mer stabilt varmere 80- og 90- årene, også det i tråd med forventet naturlig syklus etter den kalde etterkrigstiden.
Akkurat nå ser det imidlertid ut til at de naturlige (kalde) syklusene i nordområdene begynner å trumfe det man måtte mene at CO2-økning kan stelle i stand.

Hæ? Massetapet på Grønland var nær rekordstort i 2019:

Quote
On average between 1986 and 2018, the ice sheet discharges about 462bn tonnes per year. This year our analysis suggests Greenland discharged around 498bn tonnes of ice.
Factoring in these additional processes, we can calculate the total mass budget for the ice sheet for the year. For 2018-19, we estimate the ice sheet has seen a total net ice loss of around 329bn tonnes.
Data from the GRACE satellites indicate that Greenland lost an average of approximately 260bn tonnes of ice per year between 2002 and 2016, with a peak of 458bn in 2012. Clearly, the loss of 329bn tonnes we estimate this year is significantly above the 260bn tonne long-term average, but we have not broken the highest record for ice loss in a year.

https://www.carbonbrief.org/guest-post-how-the-greenland-ice-sheet-fared-in-2019

Og utviklingen er jo stikk motsatt av den du hevder når du skriver at:

Quote
De siste par tiår har ting stort sett variert mer sideveis - noen få kaldere år etterfulgt av noen få varmere år, osv. - enn de klart mer stabilt varmere 80- og 90- årene, også det i tråd med forventet naturlig syklus etter den kalde etterkrigstiden.

Grønlandsisen var stort sett i balanse på 90 - tallet, men etter tusenårsskiftet har massetapet akselerert, se fig 3. i denne studien der abstraktet lyder:

Quote
Although the ice sheet was close to a state of balance in the 1990s, annual losses have risen since then, peaking at 335 ± 62 billion tonnes per year in 2011. In all, Greenland lost 3,800 ± 339 billion tonnes of ice between 1992 and 2018, causing the mean sea level to rise by 10.6 ± 0.9 millimetres. Using three regional climate models, we show that reduced surface mass balance has driven 1,971 ± 555 billion tonnes (52%) of the ice loss owing to increased meltwater runoff. The remaining 1,827 ± 538 billion tonnes (48%) of ice loss was due to increased glacier discharge, which rose from 41 ± 37 billion tonnes per year in the 1990s to 87 ± 25 billion tonnes per year since then. Between 2013 and 2017, the total rate of ice loss slowed to 217 ± 32 billion tonnes per year, on average, as atmospheric circulation favoured cooler conditions15 and as ocean temperatures fell at the terminus of Jakobshavn Isbræ16. Cumulative ice losses from Greenland as a whole have been close to the IPCC’s predicted rates for their high-end climate warming scenario17, which forecast an additional 50 to 120 millimetres of global sea-level rise by 2100 when compared to their central estimate.

https://files.springernature.com/getResource/Shepherd%2041586_2019_1855.pdf?token=IULUvIufpS8AXE43riPpExKrcZMUcwpHIO0w4yhOno61RnG9Vz6%2Fr7GCrI5AcBi92o1n3tikPjKFkiYotkHNpNM75Zwrwg1JnULfD6ql3lYljEP1PF4WzW2ap8pUu%2FshuCh%2FZ3DLB4IVSRfpmhKqIG%2Bv%2BhdTppyjs%2FyYyPlYYi8gVJQ5uXjUpSTEcsIpDaqj6R1Se4bGQnT7HNP7lnlhp40M0VnqSPp7kwO%2Fuk2bUqwOAP3bddKBqhSCxN7QEwlnHAim4TYcF0YU44MduELZZivHfYC7tCw%2Bi9xQ25zmUZW9NyEFwkrvJqu8DvhVa0dE

Etter rekordåret 2012 har vi hatt et par år med redusert massetap, men det er vær og med 2019 inne er det ikke grunnlag for å fastslå noen trendendring.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 207