Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 164
31
Sitat Telehiv;


"Men på IPCCs konferanser har man i 30 år gjentatt det samme: "fare for nesten total utrydding innen 2050", etter hvert endret til "innen 2100". Osv. "

Og dette har du sikkert en link til?

32
Sitat Telehiv;

Sitat
Her er bare ett av flere tusen eksempler på hvordan man bruker IPPC-rapportering som grunnlag for det reneste vås:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21058549

Vi snakker i denne sammenheng om samme gjengen man finner både i IPCC-rapporteringene og i påfølgende "studier" av dette kaliber.   

Hva er det du holder på med?

Jeg ba om;

Sitat
   hvis meg hvor i IPCC rapportene jeg kan lese om isbjørnens snarlige utryddelse eller om humler som blir sterile ved 0,3C temperaturøkning.   

Altså hva IPCC har uttalt, det er jo for i helvete IPCC rapportene som er tema her, ikke hva "samme gjengen" eller hvordan "noen" benytter IPCC- rapporteringen til.
 
For å benytte din egen terminologi; Jeg er sjokkert, nei verre, jeg er øvegøven over at Telehiv snakker dritt om IPCC, men hele tiden må vise til det som ikke står i IPCC. Og du har lest dette i 20 år, snakk om bortkastet tid.

Jeg ser nå at du har limt inn en serie nye "IPCC inspirerte" artikler. Jeg gidder ikke en gang å lese de, hvis jeg vil finne klimagalskap har vi faktisk en egen tråd her på forumet benevnt "Klimarealistene," den slår alt - ingen ved siden, ingen over.

Og til slutt; du limte inn en artikkel om Ursus maritimus der abstraktet avsluttes slik;

Sitat
  The stochastic model was linked to a set of 10 GCMs compiled by the IPCC; the models were chosen for their ability to reproduce historical observations of sea ice and were forced with "business as usual" (A1B) greenhouse gas emissions. The resulting stochastic population projections showed drastic declines in the polar bear population by the end of the 21st century. These projections were instrumental in the decision to list the polar bear as a threatened species under the U.S. Endangered Species Act.   

For meg ser dette ut som en fornuftig studie, den sier ikke et ord om "isbjørnens snarlige utryddelse," men påpeker det åpenbare at hvis isbjørnens habitat forsvinner i løpet av de neste 70 - 80 år, vil Ursus maritimus få en del problemer, en må jo være Klimarealist for ikke å forstå noe så selvsagt.

33
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 09.04.2018, 23:37:23 »
Sitat Petter T;

Sitat
  CO2 har null nix nada betydning!

Å e itj de sant ska æ fan brænne mæ et hatten min.
34
Sitat Bebben:

Sitat
Det handler jo bare om å sammenfatte de siste utviklingene på ett felt. Tipper at et team sammensatt av en håndfull spesialister kunne ha fikset dette mye enklere og minst like bra, og kanskje utgitt en årlig rapport. Men det er klart, da blir det jo færre gratis reiser til eksotiske steder på svært mange personer.   

Du stilte spørsmålet og jeg lette litt og fant svaret. Jeg tror det er mye FN her. U-landene skal med, det skal være "gender" balanse, og da risikerer en å få inn mye rart. Siden vitenskap har lite med U-land og "gender" balanse å gjøre er det jo åpenbart at det hele kunne ha vært gjort mye enklere. Men litt av cluet er vel at IPCC - rapportene skal være samstemte og et uttrykk for "verdensamfunnets" oppfatning og at det da kan bli en del hummer og kanari er ikke overraskende.

35
Sitat Telehiv;

Sitat
Jeg har lest alle IPCC-rapporter fra 1-5 og behørig kommentert de fleste rapportdeler i en rekke fora de siste 20 år, og blir stadig like sjokkert over at man i overveiende grad fremdeles setter folk inn som konsekvensutredere som ikke har forutsetninger for å bedømme om de konsekvensutreder på reell naturvitenskap eller ikke.   

Det du egentlig sier her, er at tverrfaglig vitenskapelig arbeider der personer med ulik spisskompetanse sammen utarbeider en rapport ikke holder mål siden den enkelte forfatter ikke har kompetanse til å vurdere om alle de øvrige deltageres konklusjoner holder naturvitenskapelig eller annen vitenskapelig standard. Har du noensinne vurdert hvorfor store og komplekse forskningsprosjekter som bl.a. utføres av CERN ofte har både 15 og 20 medforfattere? Du mener altså at en økonom eller en samfunnsviter ikke kan si noe om konsekvenser gitt en bestemt klimautvikling fordi han selv ikke er naturviter?

Vi snakker her om enda et vitenskapelig paradigmeskifte, så vidt jeg husker det tredje på et par år. Det første var Evans, det andre disse Zeller et Co., og nå et helt nytt paradigme innen tverrfaglig vitenskapelig samarbeid, der diskusjonstemaet nå vil bli; hva er enklest? Å etterutdanne en Dr. polit. til Dr. scient., eller å etterutdanne en Dr. scient. til Dr. polit.

Og hva du har lest og ikke lest skal jeg ikke uttale meg om, men hvis meg hvor i IPCC rapportene jeg kan lese om isbjørnens snarlige utryddelse eller om humler som blir sterile ved 0,3C temperaturøkning.

36
Sitat Telehiv;

Sitat
Som man ser: Lista viser fremdeles at kvalifikasjonskriteriene til IPCC er en ren parodi, basert på at man er registrert rettroende, der krav til naturvitenskapelig kyndighet faller bort som det passer seg.   

Jeg finner det oppsiktsvekkende at de som sterkest kritiserer IPCC, samtidig er de samme som synes å vite minst om IPCC. Kjente eksempler har vi fra Klimarealistene der Ellestad fortsetter å hevde at de antropogene bidrag før 1950 - i følge IPCC - var neglisjerbare eller ubetydelige, noe som er patent sprøyt, og denne uvitenheten avdekkes endog i de mest sentrale deler av det naturvitenskapelige grunnlaget.

Når det gjelder Telehiv synes han faktisk uvitende om IPCC rapportenes innhold, her er innholdsfortegnelsen fra WGII
(forrige rapport)


Sitat
   Context for the AR5
1.Point of departure - 3.4MB 
2.Foundations for decisionmaking - 1.0MB 

Natural and Managed Resources and Systems, and Their Uses
3.Freshwater resources - 5.4MB 
4.Terrestrial and inland water systems - 10.2MB 
5.Coastal systems and low-lying areas - 2.5MB 
6.Ocean systems - 12.0MB 
7.Food security and food production systems - 2.2MB 

Human Settlements, Industry, and Infrastructure
8.Urban Areas - 4.8MB 
9.Rural Areas - 2.0MB 
10.Key economic sectors and services - 1.2MB 

Human Health, Well-Being, and Security
11.Human health: impacts, adaptation, and co-benefits - 3.7MB 
12.Human security - 1.3MB 
13.Livelihoods and poverty - 2.3MB 

Adaptation
14.Adaptation needs and options - 0.9MB 
15.Adaptation planning and implementation - 0.6MB 
16.Adaptation opportunities, constraints, and limits - 3.1MB 
17.Economics of adaptation - 1.0MB 

Multi-Sector Impacts, Risks, Vulnerabilities, and Opportunities
18.Detection and attribution of observed impacts - 2.6MB 
19.Emergent risks and key vulnerabilities - 2.5MB 
20.Climate-resilient pathways: adaptation, mitigation, and sustainable development - 1.9MB 

Part B: Regional Aspects
21.Regional context - 7.5MB 

Regional Chapters
22.Africa - 4.9MB 
23.Europe - 13.1MB 
24.Asia - 3.0MB 
25.Australasia - 5.2MB 
26.North America - 4.2MB 
27.Central and South America - 4.4MB 
28.Polar Regions - 7.1MB 
29.Small Islands - 3.8MB 
30.The Ocean - 20.1MB 

Annexes
I.Authors and Expert Reviewers - 0.2 MB
II.Glossary - 0.2MB 
III.Acronyms - 0.05 MB
IV.List of Major IPCC Reports - 0.03 MB

Index - 0.4MB
Errata - 0.1MB (Updated 23/02/2018)
   


Og her fra WGIII

Sitat
Chapters
1.Introductory Chapter - 2.0MB 
2.Integrated Risk and Uncertainty Assessment of Climate Change Response Policies - 1.1MB 
3.Social, Economic and Ethical Concepts and Methods - 1.3MB 
4.Sustainable Development and Equity - 1.2MB 
5.Drivers, Trends and Mitigation - 2.8MB 
6.Assessing Transformation Pathways - 5.2MB 
7.Energy Systems - 3.6MB 
8.Transport - 2.5MB 
9.Buildings - 8.9MB 
10.Industry - 2.8MB 
11.Agriculture, Forestry and Other Land Use (AFOLU) - 4.3MB 
12.Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning - 4.9MB 
13.International Cooperation:Agreements and Instruments - 3.4MB 
14.Regional Development and Cooperation - 5.8MB 
15.National and Sub-national Policies and Institutions - 1.1MB 
16.Cross-cutting Investment and Finance Issues - 1.2MB
 


Hva i helvete er galt med å benytte økonomer og samfunnsvitere når en skal vurdere økonomiske og samfunnsvitenskapelige spørsmål?

37
Sitat Bebben:

Sitat
Ett av ankepunktene fra det internasjonale akademiske råd (IAC) som gransket Klimapanelet i 2010, var at utvelgelsesprosessen ikke var dokumentert og transparent.

Vet noen om noe er gjort på dette punktet, eller om IPCC fortsetter å peke nese til kritikerne?
   

Vel et av de få relevante innlegg i denne strengen er skrevet av Bebben, å innlede med en påstand om at eksempelvis Børsheim ikke vet opp ned på en naturlov, inviterer i hvert fall ikke til debatt.

Det jeg har funnet limes inn;

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Sjette-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/Nominasjon-av-forfattere-til-FNs-klimapanels-sjette-hovedrapport/

Dette gjelder den norske prosessen der kriteriene bl.a. er;

Sitat
Vurderingene skal være objektive og omfatte all relevant litteratur som tilfredsstiller vanlige krav til dokumentasjon i vitenskapelig publisering. Informasjonen skal være relevant for beslutningstakere, men politisk nøytral.   

Uten at jeg har sjekket det antar jeg at selve prosessen er undergitt offentlighetsloven og da skal transparens være sikret.

Når det gjelder den endelige utvelgelsen gjørs den av dette organet;

http://www.ipcc.ch/organization/bureaumembers.shtml

Som skal følge disse retningslinjene;

http://www.ipcc.ch/pdf/ipcc-principles/ipcc-principles-appendix-a-final.pdf

Sitat
  4.3.2  Selection of Coordinating Lead Authors, Lead Authors and Review Editors
 
Coordinating Lead Authors, Lead Authors and Review Editors are selected by the relevant Working Group/Task Force Bureau, under general guidance and review provided by the Session of the Working Group or, in case of reports prepared by the Task Force on National Greenhouse Gas Inventories, the Panel, from those experts cited in the lists provided by governments and observer organisations, and other experts as appropriate, known through their publications and works. The composition of the group of Coordinating Lead Authors and Lead Authors for a chapter, a report or its summary shall aim to reflect:  the range of scientific, technical and socio-economic views and expertise;  geographical representation (ensuring appropriate representation of experts from developing and developed countries and countries with economies in transition); there should be at least one and normally two or more from developing countries;

-a mixture of experts with and without previous experience in IPCC; 
-gender balance.
 
The Working Group/Task Force Bureau will report to the Panel on the selection process and the extent to which the aims were achieved. The IPCC should make every effort to engage experts from the region on the author teams of chapters addressing specific regions, but should also engage experts from countries outside of the region when they can provide an essential contribution to the assessment.
 
The Coordinating Lead Authors and Lead Authors selected by the Working Group/Task Force Bureau may enlist other experts as Contributing Authors to assist with the work.
 
At the earliest opportunity, the IPCC Secretariat should inform all governments and observer organisations who the Coordinating Lead Authors, Lead Authors and Review Editors are for different chapters and indicate the general content area that the person will contribute to the chapter.
     

Som det fremgår skal en i utgangspunktet følge de samme prinsipper som ved den norske utvelgelsen med vekt på vitenskapelige meritter, sml. også pkt. 4.3.4. I tillegg skal der være en viss kvotering, bl.a. kjønnskvotering, og kvotering av forskere fra U-land og at en skal tilstrebe en miks av folk som allerede har IPCC erfaring samt sørge for å få inn nytt blod.

Videre fremkommer det her;

http://www.ipcc.ch/organization/organization_review.shtml

Hva og hvordan IPCC har gjort med tidligere kritikk og hva som er endret.

38
Sitat Petter T:

Sitat
Når det gjelder Emeritus trakassering, sitat
"Er det bare jeg som ser at Petter T og resten av gjengen i klimarealistene nå har kommet ned på en flat jord nivå? Og det er ikke en gang en spissformulering."
så må jeg minne om at det er klimahysterikerne som Emeritus etc. som synes det er OK å modellere jorden som flat og solen som kald i den en-dimensjonale energibudsjett-modellen til IPCC, Trenberth m.fl. Det er ikke engang et energibudsjett, men et strålingsregnskap. Jeg arresterte Samset på dette etter et klimaalarmist-foredrag han holdt for Tekna på Oslo Katedralskole, og han ble svar skyldig.  Etter det tillot ikke Tekna flere spørsmål fra salen. Man vil ikke ha debatt om klimareligionen.   

Lille venn, dette er ikke trakassering, men bare en påminnelse om at du ikke i en og samme person kan være like forvirret som tre blinde lesper om bord på en reketråler. Som klimatolog er du et vandrende studium av sprøe idèer, sviktende logikk og selvmotsigelser.

Jeg vil sterkt anbefale en dramatisk forenklet tilnærming til livet, her er en jeg har hatt stor glede av;

https://www.youtube.com/watch?v=xJAJgm3Tk2g

39
Aktører og hendelser / Publiseringsindustriens nakkegrep
« på: 08.04.2018, 17:01:49 »
Translator har bedt meg ta opp dette temaet. Jeg er ikke i stand til å gi en bedre innledning enn dette;

https://www.theguardian.com/science/2017/jun/27/profitable-business-scientific-publishing-bad-for-science

Denne industrien - som stort sett er eiet privat, av ulike investeringsselskaper eller av stiftelser - har gjennomgående en enorm fortjeneste. Men det som er mest fasinerende er at de ikke har de kostnader alle annne publiserinsgvirksomhet har.

Selve forskningen betales stort sett av det offentlige og utføres av vitenskapsmenn og kvinner som har lavere lønninger enn det deres utdannelse ok kompetanse vanligvis skulle tilsi. Å bli forsker i Norge er ikke særlig attraktivt fra et økonomisk ståsted. Hvis en legger inn at i hvert fall de fleste som får anledning og finansiering til å ta doktorgrader i naturvitenskapelig fag like gjerne kunne ha blitt leger, har de elendig betalt før de eventuelt når et nivå der de kan begynne å velge og vrake, men da snakker vi i hvert fall om minst 10 - 15 års hardt arbeid, mens en medisinstutent kan bli fastlege etter at par - tre år å lett dra in 1,5 innenfor vanlig arbeidstid.

Endog reviwerne er i de aller fleste tilfeller ubetalt. Å fagfellevurdere anses som en del av den generelle vitenskapelige virksomheten og betaling for dette redaksjonelle arbeidet er ikke vanlig før en oppnår redaktørstatus (alstå assistent editor) som de fleste journaler har mange av. Så i motsetning til all annen publiserinsgvirksohet blir nesten alt arbeidet betalt av andre, stort sett det offentlige.

Vel, dette var en kort innledning. Det viktigste; at der i praksis ikke er noe som heter post review - altså at artiklene blir målt og testet etter en tid der en ser om artikkelen tåler tidens tann, kan vi snakke om senere.

40
Sitat
  Her må du fremsette evt. kritikk mot forskning.no som har lagt ut artikkelen. Her berører du uansett et sentralt problem med denne "klimaforskningen" der alarmister får herje fritt i statens organ for forskningsformidling rundt klima 

Nei, de får ikke herje fritt i noe som helst. Forskning.no har kommentert denne;

https://www.nature.com/articles/d41586-018-03036-4

Så følger de opp med at "flere forskere" er skeptiske og gjengir kommentarene bl.a. fra forskningssjefen for De Nationale Geologiske Undersøgelser, pluss et par andre.

Dette heter nyhetsformidling. For øvrig er overskriften i Forskning.no sterkt misvisende;

Sitat
  Vil bygge enorme murer rundt Grønland

Er jo ikke det som faktisk foreslås.


41
Nå ba jeg om en redegjørelse for hva "alarmisme" er og da særskilt relatert til Samset. Jeg spør siden bl.a. jeg til stadighet får dette stempelet, gjerne i kombinasjon med "klimahysteriker."

Eksempelet du fremhever er fremsatt av ikke navngitte kinesiske og finske forskere som neppe vet hva de snakker om og bærer nærmest 1. april preg, jeg vil ikke utelukke at du faktisk her har funnet en 1. april nyhet som du fremsetter som ekte.

Uansett fremgår det av samme artikkel at mer edruelige forskere avviser forslaget.

Så var det denne;

Sitat
   slik at de stadig flere selverklærte "klimaforskerne" (der de fleste ikke vet opp-ned på en eneste naturlov, jfr. listen over "klimaforskere" ovenfor) etter hvert føler at de står stadig mer eneansvarlig for å redde verden fra Thermageddon 

Knut Yngve Børsheim

https://www.imr.no/hi/om-oss/ansatte/knut-yngve-borsheim

Sitat
Mikrobielle prosesser i marin karbonsyklus og  biogeokjemiske påvirkninger av utvekslingen av karbondioksid mellom hav og atmosfære. Sentralt står bakterienes aktivitet og omdanning av løst organisk materiale samt global karbonsyklus og forsuring av havet.   

Mener du at en marinbiolog med doktorgrad fra 1993 og en rekke tunge artikler bak seg, "ikke vet opp-ned på en eneste naturlov."


Hvis de klimaevneveike Humlum, Stordahl og Solheim hadde tatt en telefon til Børsheim før de utgav The phase relation between atmospheric carbon dioxide and global temperature, hadde de sluppet å drite seg ut, da hadde da lært fra en som faktisk kan noe om karbonsyklusen at siden CO2 mengden også stiger i havene, kan havet ikke være en netto bidragsyter til det som skjer i atmosfæren. Og du snakker om ikke å vite opp ned på en naturlov?

Anders Hammer Strømman

https://www.ntnu.no/ansatte/anders.hammer.stromman

Tror du denne professoren kan noe om naturlovene?

Tor Benjaminsen

https://www.nmbu.no/ans/t.a.benjaminsen

Ingenting å bidra med når en vet at "land use" er helt sentrale spørsmål knyttet til klima?

Siri Eriksen

https://wo.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wo/0.Profil.29.25.2.3.22.1

En forsker med over 200 hits på CRISTIN, ingenting å bidra med?

Der er også noen økonomer og andre fag, men IPCC rapportene inneholder - som du tilsynelatende ikke vet - materiale langt utenfor den sentrale klimavitenskapen.

Men svar nå først på hvorfor Samset ikke er kvalifisert fordi han er en slik "alarmist," og da minner jeg om at det ikke har noen beviskraft at han her på forumet synes å ha blitt en yndlings prygelknabe. Jeg minner om at der er mer enn en forumdeltager her på forumet som har store problemer med naturlovene. Eksempelvis at det ikke spiller noen rolle hva en planet består av for dens overflatetemperatur. Eller at så lenge en person er varmere enn sine omgivelser, så har omgivelsenes temperatur ingen betydning for avkjølingstempoet fordi noe kaldere kan da ikke varme opp noe varmere.

42
Det er jo uansett bra at vi har Samset som er noenlunde konsekvent.

Det er ikke mer enn noen måneder siden Samset var i dax18 og diskuterte Svensmark sammen med Solheim, der Solheim var helfrelst og kunne fortelle at det var klodens ferd gjennom armene i Melkeveien som var klimadriveren, ikke CO2 eller noe annet. Nå har han (Solheim) jaggu tilsluttet seg denne idioteorien om atmosfæretrykk og avstand til solen der bl.a. planetens komposisjon (stein/hav, en atmosfære med eller uten vanndamp etc.) er uten betydning. Er det bare jeg som ser at Petter T og resten av gjengen i klimarealistene nå har kommet ned på en flat jord nivå? Og det er ikke en gang en spissformulering.

Og Telehiv; kan de begrunne at Samset er "alarmist?" Jeg har sett Samset et par ganger på TV og en gang i dax18, så har jeg lest et par intervjuer. Hva gjør denne mannen til "alarmist?"

43
Aktører og hendelser / Sv: Monckton erklærer seier
« på: 04.04.2018, 09:06:40 »
Jeg ser nå at dette med 5C var en stråmann, dog en uekte da jeg ikke forstod hva du mente, men ser det klart nå.

Så til det sentrale, den åpenbart største stråmannen er det du som leverer når du påstår at IPCC hevder at "the science is settled," og dette samtidig som du angriper det samme IPCC for ikke å ha settled the science ved ikke å finne klimasensitiviteten. Dette blir ekstra ille når det samtidig påvises at et organ du ofte synes å støtte deg på, Klimarealistene, faktisk har det vedtektsbestemt at the science is settled ved å hevde at "vitenskapen er entydig." noe den slett ikke er. Dog er et spørsmål i klimavitenskapen rimelig entydig, det er at CO2 faktisk spiller en signifikant rolle for klodens overflatetemperatur, noe klimarealistene også stort sett synes uenig i.

For øvrig er det feil at modellene generelt ikke treffer. Gitt kompleksiteten i systemet og at modellene ikke greier å fange opp de bakenforliggende naturlige dekadale variasjonene, er jeg faktisk overrasket over hvor godt de har truffet, ref. bl.a. Hansens prediksjoner fra 1988. Men også her har vi det samme paradokset, Klimarealistene som er svært skeptisk til modellene, bruker selv modeller slik som Humlum et al når det forteller oss at det i dag er minst fem grader for varmt på Svalbard i forhold til det Humlums modeller skulle tilsi.

44
Aktører og hendelser / Sv: Monckton erklærer seier
« på: 03.04.2018, 21:36:47 »
Sitat Telehiv;

Sitat
Ta bokstavelig det jeg skriver?! Jeg har bare sitert det enorme usikkerhetsspennet IPCC opererer med i sin egen rapportering for klimasensitivitet (5°C), som de deretter erklærer som "settled science".

Ser du ikke at det du skriver er aldeles på trynet?

Når har IPCC eller det som på Klimarealistene omtales som "IPCC kretser" noensinne hevdet at "The science is settled?" Ser du ikke motsigelsen i din egen setning, der du først hevder at de opererer med et "enormt usikkerhetsspenn" og derved at de (i følge deg) hevder at the science er settled. Deretter topper du med en påstand om at IPCC hevder at ECR er 5C? Denne type tankefeil finner en vanligvis kun hos Klimarealistene.
 
Kanskje du og Ellestad skulle begynne å lese litt fra IPCC rapportene, der er mye god vitenskap å finne der. Bl.a. hvordan Saunders (1967) for femti år siden forklarte energiutvekslingen mellom atmosfære og hav.

https://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/1520-0469%281967%29024%3C0269%3ATTATOA%3E2.0.CO%3B2

Dette er et langt bedre alternativ enn å la den evneveike Ellestad plutselig få en idè som han umiddelbart føler han må offentliggjøre i KN216, slik at Petter T og andre lett påvirkelige skjeler tror at dette er vitenskap.

Men hovedpoenget mitt er det følgende; Klimarealistene hevder at "Klimavitenskapen er entydig." dette er åpenbart ikke riktig. Det er kun folk som hevder at Klimavitenskapen er entydig som samtidig hevder at den annen side hevder at "The science is settled." Å hevde at klimavitenskapen er entydig er ekvivalent med å hevde at "the science is settled." Klimarealister er så nedgravet i ensrettingen blant sine likesinnede, at de ikke en gang ser at det de påstår om den annen side, er et resultat av er en form for usunn projeksjon.*

Helt oppriktig; jeg har ikke sett en større ansamling knehøner og autoritetstro vesener siden jeg for over 40 år siden var en av 39 blant 488 som ikke stemte på Rød Valgallianse ved skolevalget i 1977 på XXX Gymnas.

Du greier ikke en gang å gjengi spennet på ECR fra siste IPCC rapport, IPCC hevder ikke at ECR er 5C, de hevder at den ligger i spennet 1,5 til 4,5 C og sannsynligvis rundt 3C, og således overhodet ikke "entydig,"  det er kun den evneveike kretsen rundt Elletsad, Aaslid et al. som hevder at noe er entydig eller settled.

*Projeksjon; Projeksjon kan bety en forsvarsmekanisme eller mestringsstrategi, hvorved en tillegger andre følelser, motiver eller egenskaper en selv har, men som en opplever som uakseptable og derved benekter hos seg selv. Et eksempel kan være at egen fortrengt aggresjon projiseres på andre, slik at en opplever andre som truende og blir redd.

45
Bebben, jeg tror jeg har funnet noe av hemmeligheten med dette verket. Dette er en erkjennelse en skal være usedvanlig dristig for å antyde, men jeg har testet den i lunsjen med betydelig suksess. (10 stk. hvorav fire kvinner i omtrent samme alder som Listhaug og omtrent like mange fødsler)

Ser en bort fra Mein Kampf og en del andre distraksjoner vil jo enhver mann og de fleste kvinner se en uvanlig velformet og yppig kvinne. Kunstneren har utvilsomt gitt Listhaug litt mer enn hun fortjener. Se på brystene, passe store, nydelige proporsjoner, myke og selvbærende til tross for tre ammeperioder.

Se på magepartiet, mykt og fløyelsaktig, men likevel potent nok til å gi noen kraftige motjukk.

Men hoftepartiet i kombinasjon med de lange og atletiske bena tar kaken. Ingen mann kan motstå dette.

Denne kunstneren vet hva han holder på med. Listhaug er sannsynligvis den mest fornøyde av de alle.

Sider: 1 2 [3] 4 5 ... 164