Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 166 167 [168]
2506
Modeller eller observasjoner / Sv: Klimasensitivitet
« på: 08.06.2015, 20:02:32 »
Jeg vet ikke hvor deltagerne i dette forum står generelt i forhold til om CO2 har en effekt eller ikke. Min forståelse, er at tvilen står om hvor stor effekt CO2 har, og dernest om vi greier å tilpasse oss endringene. Å hevde at CO2 ikke har noen effekt fremstår som et ekstremstandpunkt og også i strid med det klimaskeptiske vitenskapsmenn uttrykker. Scafetta mener vel at klimasensitiviteten er på rundt 1,5 C, mens IPPC legger til grunn 3C.  Roy Spencer bestrider ikke at CO2 er en klimagass som leder til oppvarming, men at vitenskapen rundt dette er alt for usikker og at det er uforsvarlig å fatte kostbare politiske vedtak basert på dagens kunnskap. Lindzen har uttalt at han støtter den generelle teorien om at øket CO2 vil føre til en oppvarming, men at denne er langt mindre enn IPPC hevder, han har karakterisert personer som benekter at CO2 er en klimagass, som vil lede til en eller annen grad av oppvarming, som ”nutty.” Så min oppfatning av spørsmålet er ikke om CO2 er en klimagass, men om en kraftig økning av denne i atmosfæren, vil lede til katastrofe eller om en kan tilpasse seg.

2507
Selv om denne tråden tar utgangspunkt i den norske debatten, var det mitt poeng å vise at det ikke er et entydig bilde at politikere - som i stor grad bevilger forskningsmidler - er opptatt av forskningen skal ende opp med å bekrefte en AGW - krise. Jeg viste bl.a. til at Bushadministrasjonen i mange år arbeidet i motsatt retning, jf;

http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_policy_of_the_George_W._Bush_administration

I USA, der det forskes på disse spørsmål langt mer enn i Norge, og der USA også i stor utstrekning står for satellittmålinger og annen innhenting av data, har problemet vært at politikere prøver å påvirke forskningen i retning av at der ikke er en klimakrise. Obamaadministrasjonen har en annen tilnærming, med statsbudsjettet i USA fastsettes av Kongressen, som i stor utstrekning detaljstyrer dette. Og miljøkommiteen ledes av en hardcore klimafornekter som i all sin opptreden fremstår som antivitenskapelig.

2508
Modeller eller observasjoner / AMO og AGW
« på: 08.06.2015, 14:37:20 »
Denne artikkelen sier vel ikke noe om AGW hypotesen, men spår at AMO går inn i en annen fase. Det er ingen motsetning mellom dette og at vi i tillegg kan ha AGW. Er det noen som har hele artikkelen?

2509
Jeg finner ikke hold for at klimaskeptiske forskere ikke får gitt ut sine arbeider eller at de ikke får finansiering. Et av de tidligere innlegg viser bl.a. til at Svensmarks arbeider har ledet har til finansiering av oppfølgning av hans studier. Der er også en rekke klimaskeptiske artikler i de anerkjente journalene. Jeg er ikke forsker selv, men kjenner miljøet, ikke klima, men annen forskning. Et av de mest grunnleggende krav til moderne forskning, er at denne ikke skal være styrt av politiske agendaer, gjerne omsatt til akademisk frihet. Jeg er langt på vei enig i at det norske politiske miljøet er dominert av personer, som med ulik grad av religiøs overbevisning, er av den oppfatning at vi står overfor en katastrofe. At Kristin Halvorsen ble utnevnt til direktør for CICERO, er en bekreftelse på at det norske miljøet ikke forstår hva akademisk frihet betyr i praksis. Jeg er også av den oppfatning at regnskogsfondet, månelandingen og en del annet norsk tøv, er et utslag av at norske politikere kjøper seg avlat. I USA - der en svært stor del av klimaforskningen pågår - er forholdet langt på vei motsatt. Bush - regimets forsøk på å påvirke forskningen i klimaskeptisk retning er velkjent. I dag har det republikanske parti flertall i begge kammer i kongressen, og store deler av dette parti er ikke bare klimaskeptikere, men mener endog å kunne avvise AGW - tesen på religiøst grunnlag. Min favoritt er at siden global oppvarming vil føre til katastrofal havstigning, er dette ikke forenlig med Den Allmektiges pakt, da han satte regnbuen på himmelen som garanti for at det ikke skulle bli flere syndefloder. Senatets miljøkomite ledes i dag av senator Jim Inhofe, en 80 år gammel kristenfundamentalist som bl.a. er kreasjonist og torturtilhenger, dette ved siden av en rekke andre personlighetsforstyrrelser. Bildet er altså sammensatt og en kan ikke bygge på tilstanden her i andedammen alene.


2510
At undersjøiske vulkaner kan ha en betydning for den samlede energitilførsel til havet og dermed atmosfæren, synes umiddelbart fornuftig. Hvis denne energitilførselen i tillegg er syklisk, må den legges inn i regnskapet sammen med de øvrige faktorer. Jeg er ikke redd for at dette forskningsprosjektet skal tale for eller mot CO2/AGW - teorien, et slikt utgangspunkt fremstår ikke som særlig vitenskapelig søkende, men heller et uttrykk for at en forsvarer ett standpunkt. Spørsmålet må være om teorien kan ha noe for seg. Det som synes klart er at ved siden av den innstråling som kommer fra rommet - i all hovedsak solen - finnes det vel ikke andre naturlige energikilder som tilfører kloden energi, enn det som skjer i jordens kjerne, der ca. 80% skyldes radioaktive prosesser, vi har altså gigantisk atomkraftverk i kjernen. Hvis den energitilførselen er syklisk - foreløpig uklart hvorfor - så kan jo dette være med på å forklare klimaendringene med andre forhold enn de atmosfæriske.

2511
Som ny deltaker har jeg tenkt å gi litt motstand, denne bloggen er preget av en overbevisning om at den rådende lære om klima og klimautviklingen er en bløff, og at vi står overfor tidenes forskningsbedrageri. Jeg er ikke der - enda - og er av den oppfatning at disse spørsmål kun kan avklares på samme måte som all annen naturvitenskap, nemlig med gjennom forskning som gjennomgår peer review (fagfellevurdert) prosessen og som gis ut i vitenskapelige journaler. Avisinnlegg, blogginnlegg og TV-opptredener, kan virke overbevisende, men er ment for den gemene hop og har liten relevans som en del av den naturvitenskaplige prosessen. Så mine første provokasjon er; hvorfor er svært mange av guruene i skeptikerbevegelsen emerituser (Lintzen, Singer, Mørner etc.) eller deltagerne i debatten som ikke har gitt ut noe om temaet, men som like fullt deltar med sin faglige tyngde i kraft av å være professor i fysikk etc. Eksempelvis er Giæver forsker innen bl.a. superledere, er nå 86 år, og har ikke - antar jeg - gitt ut noen peer reviewd artikler om emnet klima. En annen person som ofte siteres på disse sider er Ellestad, han er 72 år og har som aktiv forsker ikke arbeidet med klima, er det noen som vet om Ellestad har gitt noe som helst om temaet, annet enn avisartikler og blogginnlegg? En annen kandidat er Fjeldskaar, han er utvilsomt kompetent på spørsmål omkring havnivå og landstigning, men har ikke kommet med noen bidrag, annet enn innlegg på blogger og lignende. Hvorfor ikke skrive en artikkel, og utgi den i ett av de internasjonalt anerkjente vitenskapelige journalene? Om hans teorier skulle komme gjennom peer review prosessen og bli publisert vil dette ble ansett som banebrytende ny forskning.

Sider: 1 ... 166 167 [168]