Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 160
2296
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 24.07.2015, 20:10:41 »

2297
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 24.07.2015, 20:08:30 »
Jeg søkte på Nahle men det var ikke så mange som hadde noe godt å si om han, men jeg fant et eksperiment

https://www.youtube.com/watch?v=SeYfl45X1wo

2298
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 24.07.2015, 19:56:03 »
Sitat
Det er her du tar grunnleggende feil. Gode forskere, slike som får nobelprisen i naturfag (ikke fredspris) er kjent for nettopp å være kritiske til hva andre forskere har gjort før dem.

Stjakobs, det virker som du prøver tillegge meg meninger du i det minste burde forstå jeg ikke har. Har jeg noen sinne gitt uttrykk for at forskere ikke skal være kritisk søkende, stille spørsmål ved vedtatte sannheter eller være uredd autoriteter? Og ikke kom trekkende med Galileo Galilei & Co. I senatshøringene om AGW i USA for en tid tilbake, vitnet John Christy om sitt syn på klimaendringene. Han var innkalt av republikanerne der Jim Inhofe er komiteleder. Christy aksepterer AGW hypotesen, men mener at de naturlige svingninger utgjør mer av oppvarmingen enn det mainstream mener. Han uttalte seg også om det etter hans syn var nødvendig å foreta seg noe politisk, som å begrense utslippene osv. noe han svarte nei til. Ved slutten av intervjuet fikk han spørsmål fikk han spørsmål om at han - som stod så alene mot alle - følte seg som en ny Galileo, og dette av en gjeng som mener at jorden er 6000 år gammel og at Darwin var sendt fra Lucifer for å friste menneskeheten. Disse pompøse sammenligningene mellom Galileo og forskere som bygger på en lavere klimasensitivitet, enn mainstream, finner jeg kort og god tåpelig.

Okular skal finne ut alt selv og bryr seg overhodet ikke om hva andre forskere mener eller sier, en slik forsker greier ikke i løpet av karrieren å ferdigstille ett eneste paper. All forskning bygger på tidligere forskning i større eller mindre grad, og som jeg sier;

[
Sitat
Tricket ligger i å finne ut hva en skal stole på og ikke.

Og det er her den kritiske sansen kommer inn og dette tror jeg du forstår

2299
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 24.07.2015, 18:52:32 »
Sitat
Dette punktet har man imidlertid glatt hoppet bukk over helt fra starten av. Man har ganske enkelt valgt å TA FOR GITT at det stemmer uten noen gang på noe som helst vis å ha utført noen empirisk test av det i jordsystemet. Den reelle sikkerheten på at grunnpremisset i 1) er korrekt er slik 0%, men man legger like fullt til grunn at den er 100%. FØR man så vender seg til sannsynlighetsberegningen av selve hypotesen i 2).

AGW-hypotesen bygger med andre ord på en antakelse som aldri noe sted, til noen tid er blitt vist å stemme med virkeligheten.

Jeg oppfatter deg slik at det som mangler i denne hypotesen, er at det ikke er gjennomført noe eksperiment som viser at mer CO2 i atmosfæren fører til oppvarming. Et slikt eksperiment må da nødvendigvis nedskaleres noe enormt i forhold til det miljø det skal replikere. Er dette praktisk mulig? Vil en kunne sette opp et sylinder og isolere denne, ha full kontroll over hvilke gasser den inneholder og forholdene mellom disse, og deretter foreta temperaturmålinger med ulike konsentrasjoner CO2 osv. osv. Og hvor høy må denne sylinderen være. Er det mulig å replikere gassdynamikken i atmosfæren i et slikt eksperiment? Hvordan skal man få solen til å fungere naturlig i et slikt eksperiment. Jeg vet ingenting om dette, men er det ikke gjennomført eksperimenter der deler av mekanismene er testet?

2300
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 24.07.2015, 08:41:45 »
Sitat
Det er ikke nok å si, skjønner du: "Vi har en hypotese om hva som har forårsaket de siste 150 års generelle oppvarming og hvis ikke du kan presentere en mot-hypotese som gir en annen forklaring på det samme oppvarmingen, en forklaring som VI godtar, da er vår hypotese mest sannsynlig den riktige."

Forstår du dette, Emeritus? At dette ikke er holdbart? At dette er fjas? At dette ikke representerer vitenskap?

Vitenskapens oppgave er å finne forklaringen på naturlige fenomener og i vitenskapen er det ikke noe som heter 100 % sikkerhet, bare grader av sannsynlighet. Når det gjelder AGW - hypotesen så har altså denne massiv vitenskapelig støtte, og mekanismene er forklart og forstått innenfor anerkjent og uomtvistet fysikk og kjemi, og hypotesen er ikke falsifisert. Jeg vet at på denne bloggen hevdes det til stadighet at AGW - hypotesen er falsifisert, samtidig ser en at debattantene også - i det minste noen av de - ikke utelukker litt varmende virkning av CO2, i så fall aksepterer de hypotesen, men er uenige i den klimasensitivitet eksempelvis IPCC forfekter.

Så til den 2. termodynamiske lov. Dette er en gjenganger og siden jeg ikke er fysikklærer så vil jeg anbefale Smiley å Google

"second law of thermodynamics and climate"

du kan komme i gang her;

http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0217979210055573
http://grist.org/article/greenhouse-theory-violates-the-laws-of-thermodynamics/

når det gjelder den artikkelen det er vist til har jeg til og med søkt på det og bl.a. funnet:

http://rabett.blogspot.no/2008/02/all-you-never-wanted-to-know-about.html

Så til Okular:

Sitat
Hva Lindzen mener og ikke mener om akkurat dette er meg revnende likegyldig. Og det burde være deg revnende likegyldig også. For folks meninger om hva naturen burde eller ikke burde gjøre teller ikke for noen verdens ting. Observasjonelle data er alt som betyr noe. Og slike ligger fritt tilgjengelig i mengder på nettet for alle som er nysgjerrige på hvordan klimasystemet virkelig fungerer, hvordan dets ulike prosesser, drivere og virkninger påvirker hverandre og henger sammen. Men man må være interessert. Og man må ha en skeptisk sans. Man må rett og slett ha viljen til å finne ut SELV. Nullius in verba! Ta ingens ord for det. Ikke bare svelg med en gang alt det du serveres til enhver tid. Snus litt på det først. Det du serveres fra klimagjengen er stort sett råtne greier.

Konsekvens av et slikt livssyn er at man ikke får utrettet noe som helst. Okular ville være en totalt ubrukbar forsker da han til stadighet måtte finne opp kruttet siden han skal finne ut av alt selv. Vi er alle avhengige av å bygge på andres kunnskap og erfaringer, og herunder stole på andres utsagn og funn. Tricket ligger i å finne ut hva en skal stole på og ikke. Jeg velger altså å stole på at klimagjengen - i all hovedsak - ikke er en gjeng svindlere som benytter sine beste år på å produsere ting de vet er usanne og feil, dette er mitt valg og jeg mener som sagt at å tro noen annet, er en av det latterligste konspirasjonsteorier verden noen sinne har sett. Når det er sagt har jeg ingen problemer med å være enig i at konsesusjaget og gruppepresset absolutt er til stede, og at klimavitenskapen på langt nær har den innsikt og totale forståelse som mange gir inntrykk av. Det siste er noe jeg mener å kjenne igjen også innen andre vitenskapelige disipliner.
2301
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 15:24:50 »
Sitat
Emiritus omtaler AGW hypotesen ved sin riktige benevnelse «hypotese».

Vel, her slurver jeg titt og ofte, av og til er det AGW -hypotesen og andre ganger er det AGW- teorien. Jeg må tydeligvis sette meg inn i Popper, ellers risikerer jeg å bli Hansefisert. Dette er nytt begrep utviklet for anledningen, som innebærer at personen som blir Hansefisert, blir slått i hartkorn med James Edvard Hansen;

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/07/20/climate-seer-james-hansen-issues-his-direst-forecast-yet.html

som nå har spådd flere meter GMSL økning før 2100.
2302
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 13:52:05 »
Sitat
Si meg, hvor kan jeg finne den vitenskapelige definisjonen på "settled science"?

Min vitenskapsteoretiske utdannelse er tilnærmet null. Jeg vet litt om vitenskapsteori, men min formelle utdannelse i erkjennelsesteori er begrenset til ex. phil. Utover dette er min kunnskap begrenset til mange års generell interesse for naturvitenskap og da i liten grad klimaspørsmål. Jeg opplever nå at flere av mine motdebattanter- i mangel på argumenter når jeg påpeker at de i stor grad støtter sine faktakunnskaper på blogger og ikke vitenskap - forsøker å parere med retoriske grep og smartass logiske slutninger av typen "mor Nille kan ikke flyve, en sten kan ikke flyve, derfor er mor Nille en sten." Da er jeg på hjemmebane, og jeg kan spise dere alle til frokost, i ett jafs.

Hva angår "settled science," så er det så vidt jeg vet, ikke et naturvitenskapelig begrep, men et begrep som benyttes i pressen, bl.a. om AGW teorien;

http://bigthink.com/think-tank/10-examples-of-settled-science-that-are-controversial

Men at den altoverveiende del av klimavitenskapen, inkludert de skeptiske forskere som siteres av de som ikke kjøper IPCC's fremtidsutsikter, mener at AGW teorien er så dokumentert at en i det praktiske liv kan legge den til grunn, synes for meg klart. Nå argumenterer jeg altså ikke vitenskapsteoretisk, men basert på den form for erkjennelse og aksept, personer utenfor det vitenskapelige miljø tar i det daglige. Eksempelvis om det er smart å følge legens råd når han anbefaler penicilin. Så før en begynner å stille vitenskapsteoretiske spørsmål om noe som helst, burde en kanskje avklare tilnærmingsmåten til de empiriske data som danner grunnlaget for den ene eller annen konklusjon. Er det i vitenskapelig sammenheng forsvarlige å konsekvent ta til seg alle fakta som taler for et nullsyn, også når det kommer fra peer reviewed forskning eller institusjoner som NOOA etc., men når det motsatte kommer - fra samme hold - så er det automatisk "juksifisering" og "svindel"   

2303
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 11:29:42 »
Sitat
Dette er direkte feil. AGW-hypotesen er hverken fysisk eller kjemisk forklart med mindre du kan frambringe ny kunnskap om temaet. Og fordi vi ikke kjenner alle naturlige klimavariabler kan vi naturligvis heller ikke hevde at vi med dagens kunnskap kan skille mellom naturlige og eventuelle menneskeskapte klimaendringer.

Josik; jeg kan ikke diskutere dette med deg, jeg har ikke greie på det. Men jeg er enig i siste del av setningen, at vi ikke har noe i nærheten av sikker kunnskap om størrelsen på de ulike komponentene. Men jeg skal ikke utelukke at du har rett, jeg anbefaler at du umiddelbart skriver en artikkel og får denne utgitt, hvis denne går gjennom peer review og deretter ikke blir slaktet av andre peer review forskere, skal jeg lese meg opp. Nei forresten, jeg skal endog lese meg om den blir slaktet, så pass respekt fortjener du. Men inntil du gjør dette, foreholder jeg meg til settled science.

2304
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 10:38:07 »
Sitat
For å kunne gå videre med din hypotese så må vi kjenne med 100% sikkerhet årsak, virkning og konsekvens av alle kjente (og hittil ukjente) naturlige klimavariabler. Vi er ikke engang i nærheten av slik kunnskap.

Det var akkurat dette jeg også påpekte i mine siste innlegg, nemlig at også blant de mest bastante skeptikere, som eksempelvis Ellestad, ikke en gang synes å forstå rimelig anerkjente naturlige variasjoner som AMO, han fremsetter i hvert fall spådommer som ikke slår til. Jeg ber ikke om 100 % sikkerhet, men en form for sikkerhet/sannsynlighet som etter en vanlig vitenskapelig standard, gjør at en kan legge det til grunn som et naturlig fenomen, hva dette krever er jeg ikke kompetent til å si noe om. Hva angår AGW hypotesen og om denne anses for å være forklart og forstått, har jeg ingen personlige forutsetninger for å gå inn i den debatten, jeg kan dog sitere Lindzen som i følge en artikkel NYT skal ha uttalt;

http://www.nytimes.com/2012/05/01/science/earth/clouds-effect-on-climate-change-is-last-bastion-for-dissenters.html

"Dr. Lindzen accepts the elementary tenets of climate science. He agrees that carbon dioxide is a greenhouse gas, calling people who dispute that point “nutty.” He agrees that the level of it is rising because of human activity and that this should warm the climate."

For meg holder det at den kanskje mest prominente skeptiker av alle, uttaler seg så skråsikkert om selve teorien og fysikken bak den. Det Lindzen er kritisk til, er alle de øvrige faktorer som spiller inn og den generelle usikkerhet i hele systemet all den tid vi har en alt for kort observasjonsperiode med høykvalitets instrumenter for å konkludere bastant i noen retning, det er også derfor jeg er skeptisk - i begge retninger.

Sitat
La meg i tillegg tilføye at det ikke er observert noen atmosfærisk oppvarming på snart 20 år, slik at din påstand om at "vi har en oppvarming som ikke kan forklares med naturlige variasjoner" også er feil.

Dette må du gjerne mene. På Klimarealistene har Åslid med frådende selvsikkerhet gått i mot alt som har kommet de siste ukene og særlig fra NOOA. Og hva benytter han som argumenter? Jo konsekvent "juksifisering" og

http://www.thegwpf.com/why-karl-et-al-2015-doesnt-eliminate-the-hiatus/

blogginnlegg fra personer som ikke har skrevet noe som helst peer reviewed om klima. Whitinghouse er riktignok naturvitenskapsmann, men har ikke utgitt noe om klima. Den andre "dr." er økonom og mener å kunne belære metrologien om hvordan statistikken egentlig skal forstås. Og som vanlig kommer dette på et blogginnlegg som har "a shelf life" på et par dager, dette er altså virksomhet uten noen form for ansvar eller konsekvens. Og hvordan fremstilles dette i Klimarealistene;

http://www.klimarealistene.com/2015/07/22/drepende-kritikk-mot-noaa/

-"Drepende kritikk," av to totalt umeritterte personer?

-" Som kjent er det NOAA som står bak den siste flommen av meldinger om rekordtempratur i juni måned."- er der flere og har der ikke kommet en strøm i hele år fra ulike kilder om rekordtemperaturer?

-"Ifølge vanlige statistiske kriterier kan vi ikke konkludere med at trenden etter 1950 er signifikant større enn null – dette til tross for at vi er enige i at temperaturen har steget etter 1950. I tillegg finnes det ingen bevis for at det eksisterer noen signifikant trend i temperaturen før 1950, som er det året vi startet å påvirke klimaet med våre «utslipp» ifølge IPCC. Elementær statistisk metode avkrefter dermed at det er noe vitenskapelig grunnlag bak 2-gradersmålet, fra før vet vi at solforskere og geokjemikere har sagt det samme." - og hva er dette? Vi har ikke funnet noen statistisk signifikans for oppvarming etter 1950, men vi mener det har skjedd likevel, snakker vi om en Nobelpris her?

Gå inn på sidene til Curry og les det som faktisk står der og les de artikler hun viser til, så kan en lese denne;

http://www.metoffice.gov.uk/news/release/archive/2015/2014-global-temperature

Dere vil da forhåpentligvis se at Karl et. al ikke er den blockbusteren som noen såkalte realister vil ha det til, men en justering - i en serie av mange - og som alle datasett rutinemessig blir gjenstand for.

Men igjen skal vi bli avspist med blogginnleg fra ukvalifiserte bajaser, samtidig som de som fremsetter påstandene påberoper seg den "vitenskapelige metode."


2305
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 02:18:00 »
AGW teorien blir bevist når og hvis det viser seg at jorden - sjø og land - varmes uten at dette kan knyttes til naturlige forhold, det er det som er beviset. Alternativt må dette forklares med andre forhold, og da forhold ingen har tenkt på, eller utviklet vitenskapelig.

Foreløpig har vi kun Newtons teori om gravitasjon, hvorfor det virker slik finnes det ikke empiriske bevis eller fysiske forklaringer om, fra Wikipedia;

"Det er vanskelig å forstå hva tyngdekraften egentlig er. Newtons lov beskriver hvordan den virker, men sier ingenting om hvordan det skjer. Newton ble i sin samtid kritisert for dette av aristotelisk skolerte naturvitere. I moderne tid er det kommet fram to teorier for å forklare gravitasjonen, og disse har vist seg vanskelige å forene:

Ifølge Einsteins generelle relativitetsteori er tyngdekraften forårsaket av rommets krumning. Det er en følge av tanken om at tyngde og treghet er en og samme ting.

I kvantefysikk og partikkelfysikerne opptrer gravitasjonskraften som den virtuelle partikkelen gravitonet som ennå ikke har latt seg påvise."


Så når dere står opp i morgen tidlig så er der ikke engang en omforenet fysisk forklaring på hvorfor dere ikke blir kastet mot veggen, i stedet for å ha begge bena trygt plantet på gulvet. Når der ikke er en teori, er der heller ikke noe å føre empiriske bevis for, tørr dere virkelig å stå opp i morgen?

Så AGW-teorien er i det minste fysisk og kjemisk forklart. Når det gjelder emperien er den i følge svært mange forskere også bevist ved at vi har en oppvarming som ikke kan forklares med naturlige variasjoner og der jeg i mitt tidligere innlegg forsøkte å vise at kategori A av klimatypene, heller ikke er i nærheten av å en alternativ forklaring, annet enn et usammenhengende kaos av teorier som er langt dårligere fundert både vitenskapsteoretisk og empirisk. Når det gjelder spådommer så har hovedargumentet fra kategori A typene i de senere årene vært at IPCC modellene ikke stemmer med den virkelige verden. Det som virkelig hadde vært interessant, var å se hvordan kategori A's spådommer har stemt med den virkelige verden. Da disse stort sett fremmes i blogger og avisartikler, uten ansvar og peer review, kan dette være vanskelig å finne ut av. Jeg har vist til et par saker, klimaguruen Fjellstad spådde for snart ti år siden en økning av isutbredelsen i arktis etter 2006/7, eller Solheim som mente at temperaturene etter 2006 ville synke, begge spådommer har slått feil. Når det gjelder min oppfatning av hva som er bevist - ikke nødvendigvis endelig - men et stykke på vei, så har vi data som kommer ut hele tiden som viser en langsiktig trend med unaturlig oppvarming. Men her har vi en disputt på dette forumet da bevis i feil retning, nærmest som en naturlig kroppsfunksjon, blir karakterisert som "juksifisering" eller "svindel."

2306
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 23.07.2015, 00:52:32 »
Hvis du mener med empirisk bevis, at noen skal bevise at temperaturen på ett bestemt geografisk sted, på en bestemt dato og klokkestett, var 1,2 C høyere enn naturlig på grunn av CO2 utslipp, så er ikke det mulig å bevise. Med de beviskrav du stiller, er det heller ikke mulig å bevise gravitasjonen som knapt forstås på partikkelnivå. Det er ikke mulig å se den, ta på den, høre den eller føle den. For alt vi vet er det små julenisser (usynlige, lydløse, luktløse og av ukjent størrelse) som sørger for at alt fra epler til planeter og galakser beveger seg tilsynelatende på en måte som alltid stemmer med Newtons gravitasjonslover. Er det her vi finner svaret på at 9/10 av universets masse er ukjent, såkalt "dark matter," og at denne 9/10 av universets ukjente masse, er alle julenissene som holder orden på det hele, prøv å motbevise den teorien. Hvis du ber meg bevise AGW teorien vitenskapelig - altså på et grunnlag som etter vitenskapsteoretisk standard - anses som tilstrekkelig dokumentert for å kunne benyttes som en lov i det praktiske liv - kan jeg vise til bloggen til Roy Spencer som gir en grei populærvitenskapelig innføring. Derfra kan du gå videre til tusenvis av peer reviewed papers som behandler dette på ulike tilnærmingsmåter (tror jeg da, for jeg ikke lest et eneste av de) og som forhåpentligvis vil forklare fysikken og kjemien som fører til at mer CO2 i atmosfæren, leder til oppvarming.

2307
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 22.07.2015, 22:15:12 »
Dette kan jeg ikke diskutere på en innsiktsfull måte.

Jeg tenker slik; det er enighet om at temperaturene har steget de siste ca. 100 år, her utelater jeg hvor mye siden det også er omtvistet. Det er videre bred enighet om at der alltid har vært variasjoner i klimaet, og at alle variasjoner før rundt 1900 må være naturlige fordi den menneskelige påvirkning før den tid var så liten at den kan ignoreres. Dette er du helt sikkert kjent med, men jeg legger ved en link fra DMI som ren illustrasjon;

http://www.dmi.dk/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads%2Fpics%2Ffig1_02.png&md5=32f187b3289a96e7dfb5c7823fe6b2afab2f73d2&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D

Spørsmålet blir da; hva har forårsaket dette? Og her er der som du vet to hovedretninger, Kategori A, som hevder at menneskeskapt påvirkning er null eller ignorerbar, eller kategoriene B,C og D som hevder at økningen skyldes både naturlige og menneskelige forhold og der uenigheten dreier seg om forholdet mellom de to elementene. Jeg legger videre til grunn som vitenskapelig rimelig sikkert, at økningen de siste 100 årene er sterkere og tydeligere enn i tidligere perioder. En del av dette standpunktet bygger jeg bl.a. på at stigningen i  GMSL, som  i et perspektiv på et par - tre tusen år, fremstår som nærmest ekstrem.

Videre; jeg har søkt en del og kan ikke noe sted finne noen enhetlig eller vitenskapelig basert teori som kan forklare dette kun med naturlige endringer. 60 årssyklusen som bl.a. Telehiv viser til, og som vel Solheim er talsmann for, finner jeg lite dekning for i teorien, og heller ikke i kjente temperaturdata som løper tilbake til 1700-tallet. Ellestad omtaler også en slik 60 årssyklus, men denne mener han kun gjelder arktis, med virkninger lenger sør, men ikke globalt;

http://forskning.no/meninger/kronikk/2011/01/hav-og-vind-gir-arktisk-klima

Hos Ellestad er det innstrømningen av kaldt og varmt vann som styrer dette, og at dette igjen er forårsaket av AMO og PDO.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Amo_timeseries_1856-present.svg/672px-Amo_timeseries_1856-present.svg.png

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/atlantic-multi-decadal-oscillation-amo

https://www.ncdc.noaa.gov/teleconnections/pdo/Legger en disse to grafene oppå hverandre, ser jeg bare kaos, jeg ser heller ikke noen sektiårssykluser. AMO er kald fra ca. 1900 til ca. 1925, så varm fra 1925 til 1965, så på ny varm fra 1995 til 2013. Fra 1860 til 1900 synes det å være kaotisk. PDO synes kaotisk før 1940, etter 1940 med svingninger som ikke kan tas til inntekt for 60 årssykluser. Slik jeg oppfatter Ellestad ønsker han å se mønster og lovmessighet basert på mindre enn 200 år med data og der hans egne spådommer har sviktet, det har ikke blitt kaldere etter 2006, og ismengden i arktis har ikke øket etter 2006, hvis en da ikke begynner å diskutere enkelte år, eller enkeltmåneder. AMO er fortsatt i en varm fase, den vil sannsynligvis snu igjen, men denne 30/60 års lovmessigheten synes å bygge på tilfeldigheter der en kan se noe som ligner på dette i to perioder de siste 200 år. En annen studie;

http://www.nature.com/ncomms/journal/v2/n2/full/ncomms1186.html

mener å finne en 55 til 70 års syklus de siste 8000 år som ikke er soldrevet. En global syklus mener Scafetta å ha funnet;

 http://judithcurry.com/2011/07/25/loehle-and-scafetta-on-climate-change-attribution/

Denne er imidlertid soldrevet og styrt av banepåvirkningene til Jupiter og Saturn. Jeg har lett, men har ikke sett noen anerkjennelse av denne teorien som forklaring på de kortsiktige klimaendringene.

Så har vi ENSO som særlig klimaskeptikere nå synes å vil forklare klimaendringene med, bl.a. Tisdale bygger mye på denne.

http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/enso.shtml#history

Heller ikke her kan jeg se noen annen lovmessighet enn at etter en El Nino kommer stort sett en La Nina, styrken og tidsintervallene synes tilfeldige.

Så alt jeg ser fra naturens side er tilfeldig kaos, med en viss lovmessighet når det gjelder AMO, som hovedsakelig har regional betydning, særlig i arktis. Basert på denne er det således ventet at AMO vil slå om, og at havisen da i det minste vil stoppe å minke, og muligens vokse igjen. Men dette har - så langt jeg er i stand til å lese meg frem til - enda ikke inntrådt.

Så mitt spørsmål er fortsatt; hvorfor skjer denne kraftige økning i temperaturer og derav følgende havstigning, over en så kort periode.


 

2308
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 22.07.2015, 15:15:07 »
Sitat
Kan du i samme slengen være så snill å unngå alle former for omvendte bevisbyrder og sirkulære resonnementer? Du påstår at mer CO2 i atmosfæren MÅ og VIL gjøre jordas globale overflate varmere. Dette er en positiv påstand om fysiske mekanismer>effekter som krever empirisk belegg. Hvor i det virkelige jordsystemet og på hvilken måte er det spesifikt empirisk vist at denne påstanden på noe som helst vis medfører riktighet?   

Nei, jeg kan ikke bevise noe som helst av det du spør om av den enkle grunn at jeg ikke er kompetent til det. Og for å følge opp Josik. Alle de fire kategorier klimatyper påberoper seg å bygge sine konklusjoner på den vitenskapelige metode. Og spørsmålet om AGW for det første forekommer, og dernest hvor stort problemet er eller blir, må også løses med basis i den vitenskapelig metode. Der er kort og godt ingen brukbare alternativer. Vitenskapen må levere premissene, velgeren og politikerne må beslutte hva - om noe - en skal gjøre med problemet. De som har lest mine innlegg her i forumet vil se at jeg konsekvent og i alle sammenhenger forsøker å holde meg til hva vitenskapen sier. Jeg innrømmer gjerne at hvem jeg tror mest og minst på, lar seg farge av mitt grunnleggende syn. Av samme grunn forsøker jeg ikke å ha noe fastlåst grunnleggende syn, men er åpen for alt fra null til James Hansen. Det jeg legger størst vekt på i all denne støyen, er hvordan naturen reager. Hvis havet fortsette å stige med 3 mm/år, og dette endog akselererer, og hvis det fortsettes å sette globale varmerekorder, skal jeg ha en særdeles god forklaring for å la meg overbevise om at dette er naturlig. Omtrent all forskning hevder at CO2 har en eller annen varmende effekt. Der er ingen alternativ samlet teori på de klimaendringer vi har sett de siste 100 år. Her er mange teorier, det eneste de har til felles er at det hevdes at klimaendringene er naturlige. Noen ganger er det 60 årssykluser, så er det ENSO, så er det solen, så er det "the recovery after the little ica age" osv. Hadde der i det minste vært en samlet alternativ teori med en smule vitenskapelig konsesus, hadde det vært lettere å se bort fra det store flertall av forskere. Jeg minner igjen om at de mest kjente klimaskeptiske forskere også mener at CO2 varmer og at den vitenskapelige debatten nå dreier seg om klimasensivitet, og ikke om CO2 varmer. Så det jeg i grunn og bunn sier, er at jeg er like lite kompetent til å gjøre meg opp en selvstendig mening om AGW eller å diskutere dette på en vitenskapelig kompetent måte, som jeg er til å diskutere behandlingsmetoder med en spesialist i nevrokirurgi.

2309
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 21.07.2015, 22:24:32 »
Det Telehiv viser til er et paper som kom ut for noen uker siden og som justerer ned temperaturene, først og fremst for perioden 1880 til 1940 og har lite eller ingenting med temperaturene i 2014 og 2015 å gjøre;

http://i.guim.co.uk/img/static/sys-images/Guardian/Pix/pictures/2015/6/7/1433648291783/394aae6c-6f45-4f69-ae79-a7e7c19887b5-620x520.png?w=620&q=85&auto=format&sharp=10&s=bf2ccbfb00efb7380b6db7e8e9a0676b

Den link som startet dette rabalderet gjelder om

1. 2014 var det varmeste året i registrert periode.
2. Om 2015, pr. 1. juli, var det varmeste året i registrert periode.

Jeg har allerede vist til de ulike linker der dette fremkommer, og om disse påstandene har jeg hittil kun blitt konfrontert med særdeles lettbente blogginnlegg. For øvrig har jeg vist til en link der Spencer, som også spår at 2015 vil bli det varmeste året i registrert historie. Spencer er en anerkjent skeptiker som på generelt grunnlag har uttalt at klimasystemet er alt for komplekst og kaotisk - i forstand ikke lovmessig - til at en kan si noe sikkert om fremtidig utvikling. Dette er et syn jeg deler. Jeg minner om at jeg i min nå internasjonalt anerkjente inndeling av klimatyper anser meg for å ligge i kategori B. Da mange av debattantene synes å ha glemt dette, limer jeg inn en del av mitt innlegg fra 17/6;

A)   Nullgjengen – ny ord utviklet for anledningen – da ”klimafornekter” førte til så mye såre reaksjoner at jeg ikke gidder den runden en gang til,: Dette standpunktet bestrider at CO2 har noen, eller i verste fall en helt ubetydelig rolle på klimaet, et standpunkt jeg ikke har funnet mye vitenskapelig dekning for, jeg vet at Solheim til tider tas til inntekt for dette, men er usikker på om han mener det.

B)   Skeptikere – CO2 har klart en effekt på klimaet, men vi har for liten kunnskap i dag til å fatte kostbare politiske vedtak, det må benyttes mer tid på å klarlegge årsak og virkning, her befinner Scafetta, Spencer; Lindzen, Curry, Levis, Kroc, sammen med en hel skog av andre forskere med fullt ut inntakt vitenskaplig troverdighet, denne gruppen omfatter også en stor del av den såkalte 97 %

C)   Mainstream  - de som stort sett legger seg på IPCC

D)   Alarmister  - de som mener at IPCC er for forsiktige og mener å se en langt større katastrofe i nær fremtid, også denne gruppen har vitenskaplig støtte, bl.a. fra folk på MIT og NASA

Så min provokasjon er, er også Spencer blitt en del av de som bare faker data?
 

2310
Generelt / Sv: Dagens link
« på: 21.07.2015, 20:12:35 »
Det som startet det hele var at jeg la inn en link til junirapporten fra NOOA, uten noen kommentarer, så ble dette besvart med en link til et blogginnlegg fra en Alan Poirier, der han konkluderer;

Only way 2015 warmest is thru #fraud. Epic proportions now. #climate #giss #noaa @SteveSGoddard @JunkScience

Jeg prøvde å finne hvilken akademisk storhet denne Poirier er, men han fremstår som en hvilken som helst annen klimskeptisk blogger uten antydning til meritter. Omtrent på samme nivå som Åslid, der alt er løgn og bedrag og der han med stor skråsikkerhet erklærer å vite og forstå alt, og de som ikke forstår bedre er, naive idioter. Når det kommer tall eller fakta fra verdens største og ledende mettreologisk miljø, bør dette besvarer med noe bedre enn det rene vås. Jeg påstår ikke å vite sannheten, men hvis dette er løgn og bedrag fra ende til annen, kan jeg i det minste be om en innlegg fra en kvalifisert person. Hvorfor hører vi ikke noe fra Spencer eller Curry hvis juni 2015 rapporten er et bedrag, eller for den del 2014 rapporten som kom for noen dager siden. 

Sider: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 160