Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 166
2296
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 28.08.2015, 12:05:38 »
Sitatet fant jeg i en diskusjon på siden:

http://forum.arctic-sea-ice.net/index.php

på tråden "The 2015 melting season" side 73

Din henvisning til WUWT kan umulig gjelde det paper jeg har vist til, det ble publisert først i 2015, mens det du viser til er fra 2012.

Jeg har for øvrig fått svar fra de som forfattet paperet om isdrift gjennom Fram, de ønsker ikke å bli navngitt i forumet, men konklusjonen er;

Sitat
Det vi mener er at økt is-areal-eksport gjennom Fram Stredet (spesielt om våren og sommeren) er en av faktorene (og ikke hovedårsaken) til mindre is-areal i Arktis. Vi finner at denne is-eksporten har økt siden 1979, og at dette skyldes naturlig klimavariabilitet. Is-eksporten om våren/sommeren påvirker både trenden og år-til-år variabiliteten i September is-dekket. Vi finner at påvirkningen av is-eksport på september is-dekket har økt over de siste 30 årene, fra omkring 10-30%.

Jeg vet dessverre ikke noe om 2015 is-eksporten enda.

Håper dette var oppklarende. Det er gøy å høre at dere har et slik forum og at dere er interessert i Arktis sjøis. Håper dere fortsetter med det.
 

2297
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 27.08.2015, 18:47:03 »
Sitat Bebben;

Sitat
Det er et faktum at de to settene med temperaturindeksene divergerer, og at det skal de ikke gjøre. Jeg antyder at jeg tror dette har med summen av visse justeringer å gjøre, og kanskje manglende adekvat justering for urbane varmeøyer. Det er mange feilkilder som nevnt, og noen kan være utsatt for "confirmation bias".

En annen mulighet er at det rett og slett ikke er mulig å oppgi noen global gjennomsnittstemperatur som er i nærheten av å ha den presisjonen som kommuniseres. De reelle feilmarginene er med andre ord så store at alle seriene basically sier det samme, nemlig at temperaturene på jorden grovt sett holder seg uendret og at det i realiteten er umulig å finne igjen noe "signal" på en tidels grad eller to i løpet av en periode på bare 20-30 år.

Mine antakelser kan selvfølgelig være feil, men i så fall har divergensen en annen forklaring. For en forklaring må nødvendigvis finnes.


Nå har jeg lest meg opp på dette også, og for å sitere der jeg fant det;

Sitat
No. Here's the thing. When have multiple data sets and observations all telling you one thing and you have one other that is off (by a good margin), which one do you think might be the problem?

As it turns out, the adjustments Dr. Spencer and crew use for transforming RSS into temperature are biased. You see, instead of calibrating against something sensible (like actual surface observations), they adjust based on using other satellites. The blind leading the blind so to speak. A recent paper on the subject demonstrated that if the satellite data were corrected based on surface observations (which other satellite sets do), then the "obvious sideways direction for a l o n g time" goes away, and the RSS actually ends up in good agreement with all other measurements.

Artikkelen er her:

http://www.atmos.uw.edu/~qfu/Publications/jtech.pochedley.2015.pdf

Det som hevdes er altså at UAH (Spencer og Christy) ikke kalibrerer sine målinger mot observert bakketemperatur, men mot andre satellitter. Mens  RSS og STAR/NESDIS sammenligner hvilken temperatur der er på bakken og i de overliggende atmosfære, bl.a. målt med værballonger, og kalibrerer satellittene etter det. Satellittene måler ikke temperaturen direkte men svingningene i enkelte molekyler, og omsetter dette til temperatur.

For noen måneder siden hadde vi en diskusjon her på forumet om havstigning og det var da det tilsynelatende enighet om at hvis det var forskjell på målingene til satellittene og det de fysiske havnivåmålerne viste, så måtte en legge til grunn de fysisk målte verdier. Så hvis vi opprettholder dette prinsippet så er altså UAH feil, mens RSS og STAR/NESDIS riktige siden de to sistnevnte kalibreres i forhold til det som faktisk skal måles, og som blir målt daglig, og ikke noe annet.
2298
Media og politikk / Sv: Rasmus Benestad har lite å gjøre
« på: 24.08.2015, 20:56:45 »
Slapp av Bebben, jeg er ikke opptatt av Kølla til Mann eller Climategate, jeg anser det som krigsrop fra en svunnen tid uten betydning for hva som skjer de neste år, det er har svaret ligger. Jeg holder på å lese meg opp på arktisk is, den diskusjonen vi hadde i går om det paperet, er langt mer lærerikt og nyttig enn å diskutere CO2 og alle de andre gjengangerne i klimadebatten. Da jeg ikke har hørt noe fra forfatteren ringte jeg til instituttet men de viste ikke hvem hun var. Der er mange ansatte og sentralborddamen var fra en helt annen verdensdel og forsto ikke  mer enn halvparten av det jeg sa, og jeg vet ikke hvilken halvpart heller, så jeg bare ga opp. Vi får se om hun svarer.

2299
Media og politikk / Sv: Presidentvalget 2016
« på: 24.08.2015, 17:15:42 »
Han er selv uvillig i følge hans nærmeste, men hvis denne e-post saken til ms. Clinton fortsetter, FBI har nå formelt åpnet en sak, må det finnes en annen kandidat. Bernie Sanders er den andre som deltar nå, han er åpen sosialist, og har allerede laget en overraskende mye trøbbel for Clinton. Med sosialist mener jeg noe som ligger langs den norske høyre venstreaksen rundt FRP/Høyre. En annen er Biden, men han er født i 1942, og vil være 74 om han tiltrer, et annet forhold som taler mot Sanders, da han er født i 1941. Gore er født i 48 og vil ha en passe alder, han har ikke vært involvert i daglig politikk på 15 år, så han er ikke tilsmusset med nær historie, men har nettverket, erfaringen osv. Jeg kjenner ikke så mye til forholdet mellom liv og lære, og det kan selvsagt bli et problem, men jeg har ikke sett det nevnt blant kommentatorene. Så ett scenario er at han nærmest blir heiet frem, inntar rollen som den store uvillige statsmann, men som ofrer seg for nasjonens beste.

http://www.msnbc.com/msnbc/al-gore-allies-hes-not-running-2016

2300
Media og politikk / Sv: Presidentvalget 2016
« på: 24.08.2015, 13:22:51 »
Jeg gav et mulig scenario, og denne gang under rett tema. Mitt poeng er at det da er lite skjønnsomt å hive seg på feilene i filmen, disse feilene er for en stor del også  unøyaktigheter, og vil bli spunnet av begge sider, bl.a. er det fullt mulig å bestride dommerens konklusjoner under henvisning til en eller annen ny forskning, og temaene er generelt for vanskelig til en greier å få noe utav de. Husk at filmen har vunnet en masse priser og at Al fikk Nobelprisen, det er slike ting som teller der borte.  Men Klimarealistene er så opptatt av å finne feil på den andre siden, og herunder tyte ørene fulle på folk ved enhver anledning om feil som er begått for årevis siden, at det etter hvert får motsatt effekt, og en begynner å tenke, er dette alt de har? 

Det jeg sier; er at om forholdene ligger til rette for det, og han stiller, kan hans klimacredentials bli et svært viktig element. Jeg minner om at Obama lå dårlig an før Sandy slo til. Alle hadde Bush og Katrina i minne, Obama handlet som en president og vant valget med god margin. Mange politiske analytikere i USA tillegger Sandy svært stor, ja mange, avgjørende betydning.

Og Walter Russel Mead, hvem er det, jo en av mange tusen pundits og jeg kan ikke se at han har noen spesiell stor innflytelse. Og i USA er partitilhørigheten langt svake enn her, og takhøyden større innad i partiene, Mead kan fort komme til å støtte Gore.

2301
Media og politikk / Sv: Presidentvalget 2016
« på: 24.08.2015, 11:54:03 »
Sitat
Al har et godt image i USA, han anses som ærlig

Petter T, du er så dypt innsunket i CO2 fettisjismen din, at du ikke er i stand til å ha en uavhengig tanke i hodet, uten å koble ethvert tema til CO2 eller klima. Hva du mener om Al Gore er totalt uten betydning i det amerikanske presidentvalget, det som er av betydning er Al Gores generelle image i det politiske landskapet i USA. Du greier ikke en gang å skille mellom hva som er mine meninger, og hvordan jeg beskriver Al Gore's posisjon i det politiske landskapet i USA, og mitt sitat ovenfor er dekkende. At du i tillegg blander inn yrket mitt, i en sammenheng jeg konsekvent ikke har påberopt meg noen tittel eller yrke, viser at du tilhører den samme totalitære kretsen som bl.a. Aaslid er en eksponent for, der han hengte meg ut i KR med yrke og firmatilknytning. Har dere ikke bedre argumenter å føre i marken, så er det fullt mulig å tie stille. 

Bebben, jeg ser at også du har koblet deg på denne totalt misforståtte vinklingen. Om der er noen feil i Gores film spiller ingen rolle, her er det de store linjene som teller.

2302
Media og politikk / Presidentvalget 2016
« på: 24.08.2015, 09:32:58 »
Dette er ingen predikasjon, men en mulig utvikling i presidentvalget som går av stabelen i november 2016;

Hillary er anset som nærmest sikker vinner av demokratens nominasjon, men har problemer på flere plan. Ved siden av blowjobben til Bill. Dette var selvsagt ikke Hillarys feil, men amerikanerne liker ikke å bli minnet på det. Så har hun nå økende problemer med at hun har brukt en uoffisiell e-post server til gradert materiale, så er der også en del andre saker. Det spekuleres nå på om min venn Al skal stille;

http://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/14/the-many-ways-to-say-al-gore-might-maybe-possibly-consider-running-for-president/

Al har et godt image i USA, han anses som ærlig og det har ikke vært noen skandaler rundt han. Han har erfaringen og fremstår som sterk på bl.a. national security. Han vant i 2000, men tapte i SCOTUS da et flertall på 5 - 4 i den amerikanske høyesterett utnevnte Bush II, til tross for at Gore hadde klart flest stemmer i befolkningen, og sannsynligvis også i Florida der den konkrete kampen stod, og han har en del innebygget sympati for det. Så kommer det klimarelevante;

- de fleste republikanske kandidater er "deniers," noen på nivå med Jim Inhofe, mens andre i beste fall er "lukewarmers," bare en har gått ut og sagt at "AGW is real," men han er på den annen side nærmest sjanseløs av andre grunner

- 2015 blir det varmeste året i registrert historie, nest etter 2014

- 2016 vil som følge av ENSO også bli svært varm, når valget nærmer seg vil varmen fra El Nino fortsatt ha dominert store deler av 2016

- vi får en ny rekord i arktis, dette kan skje, kompetente bloggere har uttalt at om værforholdene neste år er ideelle for en reduksjon, så kan det det bli virkelig ille

- i løpet av sommeren og høsten kommer det et par feite orkaner, noe som ikke er usannsynlig da jeg mener å ha lest at dette følger naturlig  El Nino, disse vil selvsagt bli solgt som en direkte følge av AGW

Klima blir et tungt tema i valgkampen, og hvem har klimacredentials mer enn noen annen?
 

2303
Ny forskning / Sv: Ny norsk studie om isen i Arktis
« på: 23.08.2015, 15:08:47 »
Sitat
Jeg foreslår du tar en telefon til en av forfatterne 

Jeg sendte likegodt en e-post til Halvorsen der jeg limte inn både ditt innlegg og mitt innlegg (jeg kuttet ut kommentarene som lå i begge innlegg etter at vi var ferdige med artikkelen)

Så får vi se om hun svarer.

 

2304
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 23.08.2015, 12:08:38 »
Jeg har lest Curry og en rekke andre bloggoppslag og abstract av artikler. Når det gjelder hvorfor Karl et al. har lagt ned 0,12 på Argobøeyene, så har jeg enda ikke sett en fullgod forklaring/begrunnelse for det, og det er i så fall en alvorlig svakhet ved paperet, som svekker dets autoritet. Utgangspunktet synes å være at de har nedjustert Argo for å komme i overensstemmelse med endringen fra ca. 1945, da en sluttet med bøtter og gikk over til å måle kjølevannstemperaturen på skip som kilde. De som har uttalt seg (av de jeg har lest) kritiserer bl.a. Lindzen dette, fordi en i så fall vil få med seg varmen fra skipet i denne målingen. Andre har forsvart dette med den begrunnelse at kjølevannsinntakene er 15 meter under havflaten. Her kan jeg som tidligere matros - med tyngde - avvise begge. Kjølevannsinntakene på skip, jeg snakker nå om skip som går mellom kontinentene, 10.000 DWT pluss, så er det ytterst sjelden tar inn vann fra 15 meter. Maks dypgående i Panama er rundt 10 meter, og kjølevannsinntakenes dybde varierer, jeg vil anta rundt 6 - 8 meter for å få naturlig trykk inn i pumpene. Og Lindzen tar feil da det ikke er noen nevneverdig varme fra skipet, her tas det inn hundrevis av liter pr. minutt og vannet måles der det er interessant å måle det, ved inntaket. Så jeg savner fortsatt en god forklaring fra Karl et al. og inntil den foreligger, er det en betydelig svakhet.

Jeg har i denne gjennomgangen sett minst tre ulike forklaringer om The Hiatus, så det eneste en kan konkludere, er at det ikke er mulig å konkludere og at forskningen ikke har noe entydig svar som synes mer overbevisende enn de andre. Så min konklusjon er fortsatt at dette må termometeret de neste år gi svaret på, og at der ikke er noen tegn til at Klimadebatten nærmer seg slutten.

2305
Ny forskning / Sv: Ny norsk studie om isen i Arktis
« på: 23.08.2015, 11:23:46 »
Jeg har kjempet meg gjennom rapporten. Med alle forbehold om at den er full av fagtermer jeg ikke forstår så tror jeg du tilskriver naturlige variasjoner mer enn det forfatterne mener. Første premiss synes å være;

Sitat
The variability in sea ice area export is directly influencing the September Arctic sea ice cover. For de-trended time series 1979–2013, and for simulations over 3600 years with 5 the GFDL coupled climate model, the Fram Strait spring ice area export explains about 10% of the September SIE variability.

Altså at historisk har iseksporten gjennom Framstredet forårsaket 10 % av September minimum, eller sagt på en annen måte, av den årlige gjennomsnittlige reduksjonen fra i overkant av 15 m km2 til 6 m km2, så har iseksporten gjennom Fram stått for 10 % av denne.

Sitat
(Fig. 4).
The sea ice area export influence on the September SIE also seems to have increased in recent years reflecting a thinner and more mobile sea ice cover. This influence is on the order of 30% and appears from the plain correlation (r = 􀀀0.57), between not de-trended values of Fram Strait spring ice area export and the SeptemberSIE between 1979 and 2013. 

At fra 1979 og utover har denne andelen øket til 30 %, og at

Sitat
The last 10 years the Arctic sea ice cover has decreased quite rapidly, and the contributions from natural and greenhouse gas forcing are still under debate. In our historical simulations we found no trend in Fram Strait sea ice export, and we are not aware of  results suggesting a likely systematic change in the Arctic large-scale circulation. We therefore find that the observed increase in ice export documented here is caused by natural climate variability, and that there is potential for a partial recovery of the Arctic September SIE in the future when, or if, the spring ice export decreases. The Arctic ice cover 5 is now thinner and more mobile than before, and in the present state it seems to have an increased coupling to the Fram Strait ice area export. In the natural climate state this influence used to be on the order of 10 %, but during the last three decades the influence has increased to around 30 %.

Du vil på side 4219 at;

Sitat
The total loss of September SIE, and also of Arctic sea ice loss for other months of the year, is driven by a number of factors. The sea ice export is only one of these factors, but one that seems to be largely overlooked until today. The major contributor to the overall loss is probably increased longwave radiation related directly to increased green house gases (Stroeve et al., 2012). In addition has increased Atlantic and Pacific ocean heat transport into the Arctic ocean likely contributed (Zhang, 2015), and atmospheric heat transport probably played a role in the overall thinning between the 1960’s and the 1980’s (Smedsrud et al., 2008). To further investigate the proposed link between spring sea ice export and the following September SIE we utilize fully coupled climate model simulations below.

Så min konklusjon er at den naturlige Frameksportens bidrag til reduksjonen har øket fra 10 til 30 %, og at de 70 øvrige prosentene skyldes andre årsaker, eller sagt på en annen måte, den naturlige endringen i Frameksporten utgjør 20 % mer enn før 1979. Det fremkommer også i rapporten at for 2014 var Frameksporten redusert til 15 %, hva den har vært i år får vi sikkert vite om en måneds tid.

Jeg foreslår du tar en telefon til en av forfatterne og deler din kunnskap med resten av forumet. Før jeg skrev innlegget i Forskning.no ringte jeg professor Nesje for å kvalitetssikre, og han synes å sette stor pris på at vanlige borgere var interessert i hva han holdt på med. Han var på vei opp til Briksdalsbreen for nye observasjoner og ga meg en masse informasjon som enda ikke er publisert.

Når det gjelder årets smeltesesong så blir det neppe noen ny rekord, men 2013 og 2014 synes å bli "slått." I en link her;

http://cires1.colorado.edu/~aslater/SEAICE/

ser du årets estimat fra en av mange som driver å "spår" dette, denne siden har vist nok truffet bra tidligere. På andre sider har jeg lest at 2012 nå er utenfor rekkevidde, men at 2007 og 2011 kan "slås" hvis forholdene de siste uker er gunstige for smelting, uansett vil årets extent ikke øke ytterligere i forhold til 2014, slik noen tolket utviklingen i 2013 og 2014 som et signal på. Det har også skjedd en del med kvaliteten på isen, som har betydning for neste års sesong. Jeg antar at dette blir et tema om ca. en måned.

2306
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 22.08.2015, 20:59:46 »
Sitat
Vedrørende det siste, Karl et al, så var det så vidt jeg husker ikke ARGO-bøyene det gjaldt - de ble visst sett helt bort fra. I stedet var det noen andre bøyer. I ettertid har jeg ikke sett noe mer om det. Vanskelig å følge med på alt også på dette enorme feltet.   

Dette har jeg lest meg opp på siden forrige runde i dag, men jeg var borti det når det kom for et par måneder siden.

Fra Guardian.

Sitat
Second, there has been a historical change in how ships measure surface temperatures. Decades ago, temperatures were mainly measured by insulated buckets. Around the time of World War 2, there was a change from insulated buckets to temperature sensors contained within ship hulls. The ship hull sensors recorded warmer water temperatures compared to the bucket method. A more thorough handling of the changes from buckets to ship hull sensors was also included in the new paper. 

Men dette forklarer ikke hvorfor de justerte i forhold til nyere instrumenter. Fra JC, utarbeidet av

Patrick J. Michaels, Richard S. Lindzen, Paul C. Knappenberger

Sitat
The treatment of the buoy sea-surface temperature (SST) data was guaranteed to put a warming trend in recent data. They were adjusted upwards 0.12°C to make them “homogeneous” with the longer-running temperature records taken from engine intake channels in marine vessels. As has been acknowledged by numerous scientists, the engine intake data are clearly contaminated by heat conduction from the structure, and they were never intended for scientific use. On the other hand, environmental monitoring is the specific purpose for the buoys. Adjusting good data upwards to match bad data seems questionable, and the fact that the buoy network becomes increasingly dense in the last two decades means that this adjustment must put a warming trend in the data.

Retting; grunnen til at de justerte opp de nyere instrumentene var at kjølevannsinntakene lå lavere i havet, enn der de tok vann i bøttene som var det samme sted i vannkolonnen, de moderne bøyer målte. Og en skal ikke så mange meter ned, før temperaturen blir litt lavere, men om dette er vitenskapelig forsvarlig eller ikke, kan jeg ikke svare på.

Men generelt er jeg ikke så opptatt av disse 0,09 gradene i den ene eller andre retning, jeg har god tid i klimaspørsmålet og svaret kommer, tenk om klimadebatten ble avsluttet nå, hva skulle vi da foreta oss.

Når det gjelder Climategate så vet jeg at du er ekspert på dette og min kunnskap sterkt begrenset. Hvis dette ledet til JC ble skeptiker, så var det alene det verdt det.

2307
Media og politikk / Sv: Norske papiraviser
« på: 22.08.2015, 17:21:17 »
Det er så vidt jeg vet ikke mulig å svare direkte under et tidligere innlegg hvis det har kommet et nytt innlegg i samme streng. Så det jeg burde ha gjort var å kopiere inn det jeg skulle svare på og så svart, men jeg gav en henvisning til Klimakirken og at det var det jeg svarte på, så det får holde. Så til SSB, som jeg først har lest nå fordi som følge av min datainkompetanse ikke greide å åpne det i lesbar stand. SSB er tidligere tatt i politisk korrekthet bl.a. i forbindelse med fremskrivningen av befolkningssammensetningen i Oslo. Jeg har tidligere i dette forumet kommentert hvilken kardinalfeil det var å ansette Kristin Halvorsen som sjef i CISERO, da dette i likhet med SSB, bør være et politisk uavhengig organ. Du må ikke oppfatte meg slik at jeg sluker alt fra den ene side og er kritisk kun i en retning. Men enkelte ting er mer iøynefallende enn andre, og når Klimarealistene fortalte meg at jeg i de siste 50 årene har sett syner i Nordfjord, fant jeg det nødvendig å gripe inn.

2308
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 22.08.2015, 17:03:06 »
En av lærdommene etter Climategate var at dataen skal være tilgjengelig, noe som jeg nå tror er en innarbeidet standard. Og du tar feil hvis du tror at senatskomiteen Jim Inhofe leder, ikke hadde funnet noe, hvis der var noe å finne. En kan selvsagt opprettholde at selv om ulike granskninger ikke fant noe kritikkverdig utover dette med offentlighetsloven, at der likevel var noe kritikkverdig. På samme måte som den tapende side i en rettsak kan opprettholde at dommen er gal, noe de er i ny og ne, men det er en fattig trøst. Og kølla til Mann har nå nærmest fått symbolstatus for at all klimavitenskap er feil, men ett brutt kar, eller for den del hundrevis, er ikke tilstrekkelig til å konkludere at alle er det.

Jeg svarer på ditt siste innlegg i samme slengen. Spørsmålet om Karl et al. sin justering fikk jeg en gang av Moderator, og svaret var at jeg var svar skyldig. Og jeg vet at kritikken mot dette har vært stor, så vidt jeg husker justerte de ned tallene fra ARGO bøyene mot kjølevannsinntakene fra båter, altså en langt mer usikker teknikk siden ARGO bøyene er vitenskapelige instrumenter, mens kjølevannsinntakene på skip neppe er det, men jeg har enda ikke sett hvorfor de gjorde det, har de gitt en begrunnelse?
 

2309
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 22.08.2015, 16:20:28 »
Til Bebben; Jeg påstår ikke at du konspirerer, igjen fremhever jeg min uvitenhet. Men minner om at alle er enige om at vi kan fastslå at der eksempelvis under LIA var kaldere, enn i 1990. Og dette er 2 - 300 år siden. Med dagens systemer må vi da kunne måle gjennomsnittet på jorda, jeg vil endog tro det er relativt enkelt gitt de tekniske hjelpemidler vi etter hvert besitter. Vi har jo hatt gjennomsnitt for Hordaland, Troms og hele Norge i over 100 år. Det samme er tilfelle med de fleste industrialiserte land. Vi har nå 3000 ARGO bøyer, et utall satellitter, et uatall landbaserte osv. Jeg vet ikke hvor mange som arbeider med dette, men det må da være titusener. Og er enig om at forskjellen mellom 2010 og 2014 nærmest er symbolsk, men slik det ser ut i hittil i år, blir det langt mer enn i grenselandet til signifikant. 

2310
Modeller eller observasjoner / Sv: NOOA - juli 2015
« på: 22.08.2015, 16:09:17 »
Til Telehiv;

Ja, og du har allerede flere skrivefeil enn Benestad.

God tur!

Sider: 1 ... 152 153 [154] 155 156 ... 166