Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 168
2191
Sitat
Dersom bøyene (lik satellittene (og da snakker jeg ikke om de troposfæriske, men om de som måler SST via infrarød og mikrobølge), for disses målinger har også Karl et al. tilsynelatende ignorert) viser flat eller svakt negativ trend over en periode, mens skipsinntakene viser stigende trend over samme periode, da er det jo irrelevant hva de absolutte verdiene er i de to leirene. For da er de ikke kompatible. Og da vraker man ikke bøyene og satellittene og velger inntakene isteden. Det skjønner du også. Det vil gi spuriøs (urealistisk) oppvarming i den endelige temperaturserien, Emeritus.

Da bør du gå inn og finne ut hva som er ignorert og ikke, alt materiale skal være tilgjengelig på nettet, man har ikke vraket noe, men homogenisert de mot tidligere målinger, og satellittene er så vidt jeg vet ikke en del av disse dataene. Du kan ikke kommentere et paper uten å vite hva du kommenterer, så i stedet for å gjøre det "alle" tilsynelatende hittil har gjort, å kommentere i blinde, sett deg inn i materialet og kommenter deretter.

Jeg limer inn en e-post fra en av medforfatterne (Tom Peterson) av Karl et al. til WUWT, som WUWT ikke fant det hensiktsmessig å publisere slik at de kunne holde "tvilen" gående;

Sitat
14 hours ago I sent Anthony Watts this email response:


Dear Mr. Watts,

As you might imagine, my views about our paper and our motives are somewhat different than yours. To explain why, I should start by explaining my views on what science is and how it works.

Here
https://www.youtube.com/watch?v=GksJ3QteNF0

is a 14 minute TEDxAsheville talk I gave in January on What is Science. While I can't do justice to a 14 minute talk in a single sentence, the bottom line is that science is the result of tests.

So let me give you two examples from our paper. One of the new adjustments we are applying is extending the corrections to ship data, based on information derived from night marine air temperatures, up to the present (we had previously stopped in the 1940s). As we write in the article's on-line supplement, "This correction cools the ship data a bit more in 1998-2000 than it does in the later years, which thereby adds to the warming trend. To evaluate the robustness of this correction, trends of the corrected and uncorrected ship data were compared to co-located buoy data without the offset added. As the buoy data did not include the offset the buoy data are independent of the ship data. The trend of uncorrected ship minus buoy data was -0.066°C dec-1 while the trend in corrected ship minus buoy data was -0.002°C dec-1. This close agreement in the trend of the corrected ship data indicates that these time dependent ship adjustments did indeed correct an artifact in ship data impacting the trend over this hiatus period."

The second example I will pose as a question. We tested the difference between buoys and ships by comparing all the co-located ship and buoy data available in the entire world. The result was that buoy data averaged 0.12 degrees C colder than the ships. We also know that the number of buoys has dramatically increased over the last several decades. Adding more colder observations in recent years can't help but add a cool bias to the raw data. What would you recommend we do about it? Leave a known bias in the data or correct the data for the bias? The resulting trend would be the same whether we added 0.12 C to all buoy data or subtracted 0.12 C from all ship data.

You are, of course, welcome to share this with your readers (or not), as you deem appropriate.

Regards,

Tom

 ****************

 13 hours ago I received this email reply from Anthony Watts:


Thank you for the reply.

I’ll consider and advise.

Anthony

 *******************

 And that is the last I heard from Anthony up to now. Anthony hasn't yet taken Dr Peterson up on his offer to post his comment at WUWT. If you want to share it with the WUWT-ians, feel free :)
 


Håndteringen av dette paperet er illustrerende for hvordan den "skeptiske" blogosfæren opererer, så tvil, fremsett ubegrunnede beskyldninger, men gjør det bare nok til at tvilen kan opprettholdes uten å foreta en opplysende og forklarende tilbakevisning.   

2192
De har gjort det motsatte, og i artiklene er dette klart og tydelig opplyst og med følgende begrunnelse;

Sitat
Although buoy SSTs are generally more homogeneous than ship SSTs, they are adjusted here because otherwise it would be necessary to adjust ship SSTs before 1980 when there were no or very few buoys. As expected, the global averaged SSTA trends between 1901 and 2012 (refer to Table 2) are the same whether buoy SSTs are adjusted to ship SSTs or the reverse. However, the global mean SST is 0.06 C warmer after 1980 in ERSST.v4 because of the buoy adjustments (not shown) and there are therefore impacts on the long-term trends compared to applying no adjustment to account for the change in observational platforms.     

Og jeg merker meg at ingen enda - dog med unntak av Okular - har påberopt at dette skal ha noen betydning for resultatet. Den opprinnelige kritikken, bl.a. fra Patrick J. Michaels, Richard S. Lindzen, Paul C. Knappenberger  lød;


Sitat
The treatment of the buoy sea-surface temperature (SST) data was guaranteed to put a warming trend in recent data. They were adjusted upwards 0.12°C to make them “homogeneous” with the longer-running temperature records taken from engine intake channels in marine vessels. As has been acknowledged by numerous scientists, the engine intake data are clearly contaminated by heat conduction from the structure, and they were never intended for scientific use. On the other hand, environmental monitoring is the specific purpose for the buoys. Adjusting good data upwards to match bad data seems questionable, and the fact that the buoy network becomes increasingly dense in the last two decades means that this adjustment must put a warming trend in the data.


Bl.a. Lindzen kritiserer Huang et al. nettopp å ta hensyn til at "the engine intake data are clearly contaminated by heat conduction from the structure, and they were never intended for scientific use"

Den innledende kritikken beskyldte Karl et al. for cherry picking, en kritikk som i ettertid er stilnet, her fra Curry for et par dager siden;

Sitat
JC note: The Karl paper was inappropriately criticized for ‘cherry picking’ periods (and hiatus proponents are also criticized for same). Given criteria 3) above, cherry picking is a non issue – ANY period approaching 17 years is fair game for challenging the climate models. 

Hos Curry vil du finne en interessant artikkel om oppdatering av de ulike settene, hvorfor det gjøres etc;

http://judithcurry.com/2014/07/07/understanding-adjustments-to-temperature-data/

Jeg siterer;

Sitat
  Having worked with many of the scientists in question, I can say with certainty that there is no grand conspiracy to artificially warm the earth; rather, scientists are doing their best to interpret large datasets with numerous biases such as station moves, instrument changes, time of observation changes, urban heat island biases, and other so-called inhomogenities that have occurred over the last 150 years. Their methods may not be perfect, and are certainly not immune from critical analysis, but that critical analysis should start out from a position of assuming good faith and with an understanding of what exactly has been done.

Dette er et godt utgangspunkt. Nøkkelen til å forstå det som skjer nå, er hva som har skjedd tidligere, er dette naturlig og har skjedd før, eller har det kommet noe nytt til. Ole Humlum hadde en artikkel på Geoforskning for en tid tilbake der han mente at 17 grader i 1934, er 17 grader også i 2014. Humlun tar åpenbart feil og vet det. Skal en ha et riktig bilde må data homogeniseres ellers forteller de ikke sannheten.

Ett eksempel fra det praktiske liv, (dataene er påfunnet, men eksempelet har sin bakgrunn fra virkeligheten)

På Florida i Bergen (Værvarslinga for Vestlandet) har det blitt målt temperaturer fra 1870 - årene.

- fra 1870 til 1940 kl. 15.00 hver dag
- fra 1940 til 1970 kl. 08.00 hver dag
- fra 1979 til dd. kontinuerlig hver minutt

Den kontinuerlige målingen viser at det gjennomsnittlig i løpet av året er 3,2 C varmere kl. 15.00 enn kl. 08.00, når en da skal utgi anomalien for Florida Bergen, skal en gi rådataene for perioden 1870 til 1940, eller skal en homogenisere dette, og justere enten 08.00 til 15.00, eller omvendt? Humlum vil tilsynelatende ikke justere dette;

Sitat
Tenk om Statistisk sentralbyrå på tilsvarende vis løpende endret på det offisielle folketallet i Norge tilbake i tid? Selv måneder som ligger mere enn 125 år tilbake i tid gjennomgår slike løpende temperaturendringer, som med sikkerhet ikke har å gjøre med innrapportering av forsinkede data.

Kun et fåtall er klar over at slike endringer hele tiden foretas i de globale bakketemperaturer, som blant annet ligger til grunn for FNs klimapanels (IPCC) arbeid og ofte siteres i norsk klimadebatt.

Det er meg bekjent ingen god dokumentasjon for årsaken til og detaljene i disse stadige justeringene av den globale bakketemperaturen.
 

Eksempelet ovenfor er ett av mange tilfeller som gjør det riktig å justere, UI er en annen.

Videre kommer det stadig nye data. Eksempelvis har US NAVY nylig frigitt analoge data fra undervannsfartøyene som har patruljert verdenshavene i nær 60 år på ulike dybder. Her kan en forvente en masse ny info, dette er antagelig også svært gode målinger. Bl.a. vet en at temperatur i ulike lag i vannsøylen, er viktig for muligheten til å oppdage en u - båt ved sonar, så har disse dataene også svært stor praktisk betydning, dette i motsetning til temperaturen på kjølevannsinntakene på et handelsskip, derfor må en kunne anta at dette også er nøyaktige data.

Så min holdning - til det motsatte er sannsynliggjort - er at dette justeres med gode intensjoner og ikke juksifiseres.


2193
Sitat
En logisk kortslutning. Fyren sier selv at det ikke betyr noe for anomalien om man oppjusterer de absolutte bøyeverdiene eller nedjusterer de absolutte inntaksverdiene. Men i neste øyeblikk påvirker det tydeligvis anomalitrenden å skifte gradvis over fra varmere inntaksavlesninger til kjøligere bøyeavlesninger. Hvorfor det, dersom eneste forskjellen er at bøyene leser av kjøligere absolutte verdier? Det er kun hvis inntaksverdiene viser en positiv trend og bøyeverdiene en negativ at det blir et overgangsproblem. Men da har vi jo en helt annen situasjon. For da kan du nettopp ikke bare heve bøyeserien opp til inntaksserien og hevde problem løst. For da er trendene i de to grunnleggende forskjellige. Og da skal trenden etter overgangen følge bøyetrenden mer og mer, ikke inntakstrenden. 

Dette forstår jeg ikke, for illustrasjonens del bryter jeg det ned til et enklere eksempel. Vi ønsker å finne utviklingen i Damsgårdssundet i Bergen, her er det målt sjøtemperaturer fra 1880 til dd., og vil lage kurven fra 1880 til 2014. Det er målt daglig på samme sted kl. 0800, og disse verdiene skal settes inn i en kurve som skal vise utviklingen.

Fra 1980 til dd. er det benyttet utstyr som vi mener viser den riktige eller "sanne" temperaturen

Fra 1940 til 1980 ble det benyttet utstyr som målt opp mot 1980 - dd., utstyret viste 0,12 C for mye

Fra 1880 til 1940 ble det benyttet utstyr som målt opp mot 1980 - dd. utstyret viser 0,15 C for lite

En er altså enig om at 1980 til dd. utstyret viser riktig, og da har en flere alternativer.

A) en kan trekke fra 0,12 i perioden 1940 til 1980 og legge til 0,15 i perioden 1880 til 1940

B) en kan trekke fra 0,12 i perioden 1980 dd., og legge til 0,15 i perioden 1880 til 1940

C) en kan trekke fra 0,15 i perioden 1980 til dd., og trekke fra 0,27 fra perioden 1940 til 1980

Uansett hvilke trender den virkelige/sanne verdi viser i de ulike periodene, vil vel kurven ble seende  lik ut?   


2194
Hun kommer med en egen artikkel om sjøtemperaturene tidlig i neste uke.

2195
Har allerede leste det. De er ikke tvil om at det var enn flat eller flatere utvikling i perioden. Det oppsiktsvekkende er at Curry i realiteten tar til orde for granskning av NOOA. Her er noe u - Curry her. Hun har selv vært en sterk talsmann for å dempe politiseringen av vitenskapen, samtidig skriver hun en op - ed, der hun samtidig tar til orde for en parlamentarisk granskning av NOOA. Enten har hun noe, eller så vil hun fremstå temmelig avkledd i ettertid. Og håndteringen av Karl et al. paperet ble jeg ikke særlig imponert over, det er gjentagelse av gammel kritikk. Dette paperet kom ut for fem måneder siden, og noen må vel kunne komme med en skikkelig kritikk, ikke bare sniping.

2196
Det er ikke snakk om å justere etter data med best eller dårligst kvalitet, men å finne anomalier. Alle er enige om at bøyene er mer pålitelige, men der er flere papers som er referert i Huang et al 2105 - som viser at under like forhold så måler skipsmålingene 0,X C høyere enn bøyene, og for å sammenligne epler mot epler må noe justeres. Hvorfor de har valgt å justere opp bøyene, og ikke ned skipsmålingene, har igjen med epler mot epler å gjøre, da det før vanninntaksmålingene ble benyttet bøtter, også dette er undersøkt og testet, og jeg har lest paper på det. Huang et al. forklarer det slik;

Sitat
Although buoy SSTs are generally more homogeneous than ship SSTs, they are adjusted here because otherwise it would be necessary to adjust ship SSTs before 1980 when there were no or very few buoys. As expected, the global averaged SSTA trends between 1901 and 2012 (refer to Table 2) are the same whether buoy SSTs are adjusted to ship SSTs or the reverse. However, the global mean SST is 0.06 C warmer after 1980 in ERSST.v4 because of the buoy adjustments (not shown) and there are therefore impacts on the long-term trends compared to applying no adjustment to account for the change in observational platforms. 

Jeg har tidligere kommentert at det er utrolig hva det går an å forske på, men det er altså forsket på SST teknikker med henholdsvis trebøtte, canvasbøtte og gummibøtte, dette fordi det var disse metoder som ble benyttet i tilsvarende historisk rekkefølge.

Huang skriver;

Sitat
  Comparisons highlight differences in long-term SST trends and SSTA variations at decadal time scales among ERSST.v4, ERSST.v3b, HadSST3, and Centennial Observation-Based Estimates of SST version 2 (COBE-SST2), which is largely associated with the difference of bias adjustments in these SST products. The tests also show that, when compared with v3b, SSTAs in ERSST.v4 can substantially better represent the El Niño/La Niña behavior when observations are sparse before 1940. Comparisons indicate that SSTs in ERSST.v4 are as close to satellite-based observations as other similar SST analyses. 

HadSST3 m.fl. er allerede justert for disse biasene, HadSET3 har vi her;

Skal noen tas, er det altså ikke Karl men Huang, Karl var ikke medforfatter i det første,  men Huang var i begge, og det er dette paperet som gjør det store, men egentlig svært lille, utslaget i Karl et al. Resultatet av justeringene vise her (Berkley);Paperet til Karl et al. med figurer etc. finnes her;

http://www.le-telegraphe.ch/docus/warming.pdf


Som sagt, det er utrolig at ikke et eneste nettsted har vært i stand til å formidle dette på en nøktern og opplysende måte gitt alt det skrik og skrål som har vært. Men det er i hvert fall det som synes å ha skjedd,  og slik jeg vurderer spørsmålet nå, er om Judy Curry har rett i at selve vektingen var feil, eller som hun sier,

Sitat
The scientific issue is simple: NOAA made a colossally bad judgement in adjusting the accurate surface buoy data to the wildly inaccurate ship data. Because buoy coverage has increased over time, this adjustment adds a spurious temperature increase. There are other adjustment choices that are being criticized/scrutinized as well. 

Dette skjedde imidlertid i Huang et al. der en av medforfatterne er fra Nansensenteret her i byen. Hun har nå gått tungt ut, nå antyder hun at NOOA fusker, fallhøyden er stor hvis et ikke blir funnet noe.


2197
Denne historien har gått både på KD.com og har vært en snakkis i mange blogger siden den kom ut 4. juni. Jeg fikk i sin tid et spørsmål om jeg ikke synes et var rart at alt ble justert opp, noe jeg svarte i retning av at dersom noe er justert uten  begrunnelse er det tvilsomt. Men det faktiske forhold i Karl studien er jo at det meste har blitt justert ned. Nå begynner jeg etter hvert å kunne litt mer av denne Karl et al.

1. Det som kritiseres er justeringene av sjøtemperaturer, der var også en justering av landtemperaturer ved at men la til langt flere stasjoner, men den siste hadde nesten ingenting å bety for resultatet

2. Justering av sjøtemperaturer skyldes en homogenisering mellom måling med bøtte, kjølevannsinntak og vitenskapelige bøyer.

3. Denne justering er ikke gjort av Karl et al, men av et paper,  Huang, et al. (2015), der bl.a. folk fra Nanseninstituttet var medforfattere, her begrunnes denne slik;

Sitat
  Although buoy SSTs are generally more homogeneous than ship SSTs, they are adjusted here because otherwise it would be necessary to adjust ship SSTs before 1980 when there were no or very few buoys. As expected, the global averaged SSTA trends between 1901 and 2012 (refer to Table 2) are the same whether buoy SSTs are adjusted to ship SSTs or the reverse. However, the global mean SST is 0.06 C warmer after 1980 in ERSST.v4 because of the buoy adjustments (not shown) and there are therefore impacts on the long-term trends compared to applying no adjustment to account for the change in observational platforms. 

Link til paperet her;

http://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-14-00006.1

4. Kritikken som er fremsatt av bl.a. Curry og Lindzen er at de har lagt mer vekt på de ikke vitenskapelige målingene, og burde heller ha lagt mer vekt på de vitenskapelige, slik jeg forstår det nå, har de ikke forstått hva de har kritisert, da Curry sener innrømmer at noe måtte justeres, slik alle andre datasett for sjøtemperaturer alle rede har gjort, Currys innrømmelse kommer her;

Sitat
The scientific issue is simple: NOAA made a colossally bad judgement in adjusting the accurate surface buoy data to the wildly inaccurate ship data. Because buoy coverage has increased over time, this adjustment adds a spurious temperature increase. There are other adjustment choices that are being criticized/scrutinized as well. 

sener får hun denne serien med  innspill, som hun enda ikke har svart på.

Sitat

Olof R  |  November 5, 2015 at 5:10 pm | Reply   
 

Excuse me, but those who complain about adjusting buoy data up 0.12 C to the level of ship data, e g Patrick Michaels, Richard Lindzen and Chip Knappenberger ( and You Judith?) must be innumerates.
 It doesn’t matter for the anomaly trend, if ships are adjusted down by 0.12, or buoys are adjusted up by 0.12. But, if you doesn’t do this adjustment, when there is a gradual transition from ships to buoys, the you deliberately try to hide the increasing trend in SST. Metoffice, HADSST3, did this adjustment back in 2011.
 I believe that even Bob Tisdale understands this, and finds the adjustments justified and mandatory for a good scientific practice. On the other hand, he has some misconceptions that the refined bucket correction ( by use of HADNMAT2) has a role in removing the hiatus. The correct answer is that the bucket correction only affects old data more than 60 years back in time..

Also, there are no significant differences in trends between ERSSTv4, OISST v2 or ARGO 5 m data…
 

curryja  |  November 5, 2015 at 5:15 pm | Reply   
 

No difference if # of buoys and # of ships remains constant in time. however, this is not the case, # of buoys increases with time. This is not tricky math.
 

Pierre-Normand Houle  |  November 5, 2015 at 6:21 pm | 
 

Judith CurryÈ “No difference if # of buoys and # of ships remains constant in time. however, this is not the case, # of buoys increases with time. This is not tricky math.”

Judith, that’s precisely the very simple point that you and other skeptics keep missing. The progressive increase in the ratio of intrinsically warmer (ships) to intrinsically cooler (buoys) measurements introduces a cooling bias in the trend for the combined data. This bias must be corrected and it makes no difference to the trend if you either adjust the ship data down, or the buoy data up, since the trends in both of those sets is the same. So, what you claim in the OP — that the warming trend increase in the adjusted data is a result from adjusting more reliable (and cooler) data to less reliable (and warmer) data — is false. The reverse adjustment (cooling the ships) produces the same warming effect on the trend.

It’s like having two sets of daily measurements of the height of little Johnny: one set of measurements taken where he is barefoot, and another one where he is wearing shoes. He is measured to be 1cm taller on average when he is wearing shoes than when he is barefoot, say. Over time, little Johnny is being measured barefoot with an increased frequency. This produces an artificial reduction in the calculated growth rate. However, if we look at both sets of measurements separately, they both show the same (higher) growth rate. You can get this very same growth rate from the combined data through either adding 1cm to the ‘barefoot’ data or subtracting 1cm to the ‘shoe’ data. It would be wrong to claim that the growth rate is artificially inflated by the first method just as it would be wrong to claim that it is reduced by the second one.
 
 

Olof R  |  November 5, 2015 at 6:24 pm | 
 

Please think again, before it gets embarrassing. I can give an example:

If we assume that the real SST is the same in year A and year B

Year A: 5 ships report 0.0 C, 5 buoys report -0.12 C
 Year B: 5 ships report 0.0 C, 45 buoys report -0.12 C

V3 method ( no adjustment)
 Average year A -0.06 C, average year B -0.108

V4 method ( all buoy data are adjusted up 0.12 C)
 Average year A 0.0 C, average year B 0.0 C

Alternative V4 method ( all ship data are adjusted down 0.12 C)
 Average year A -0.12 C, average year B -0.12

As you can see, non-adjustment practice cause a spurious cooling trend of -0.048 between year A and B. The both V4 alternatives show correctly no change in temperature between year A and B
 
 

opluso  |  November 5, 2015 at 6:25 pm | 
 

According to Huang (2015), adjusting the buoys (not the ships) created a small, spurious warming from 1980 forward.
 
 

Olof R  |  November 5, 2015 at 7:10 pm | 
 

Opluso, I can imagine a number of reasons for that. For instance that the difference between buoys and ships is slightly temperature dependent. If the geographical distribution of buoys an ships in cool and warm water changes , or the SST in general increases during the transition, then it could result in a minor bias. However, the non adjustment alternative (v3b) would likely cause a much larger spurious cooling, (but max -0.12 during a full transition from ships to buoys)

Another alternative is to adjust the buoys up 0.06 and the ships down 0.06 :-)
 
 

JCH  |  November 5, 2015 at 8:47 pm | 
 

Haung is also an author on the Karl paper in question.

According to Huang (2015), adjusting the buoys (not the ships) created a small, spurious warming from 1980 forward. … -Opluso

Opluso – where does Huang cal it spurious? I don’t see that. Is that your word for it, or Huang’s? It seems odd he would co-author a paper with what he considered to be a spurious result.
 
 

Pat Cassen  |  November 5, 2015 at 8:54 pm | 
 

opluso – I believe you are misunderstanding what Huang et al are saying, perhaps because of a poor choice of words on their part. They do not say that adjusting buoys, not ships, causes a spurious warming. Olof R and Pierre-Normand Houle are correct; adjusting is necessary and gives the same result either way.

Så har ikke Curry og Lindzen peiling på hva de kritiserer? eller ligger svaret et sted i mellom?
2198
Nå inntar jeg den posisjonen at jeg venter og ser hva som kommer. Jeg har ikke vansker med å se at det kan være politiske motiver bak dette, men jeg konkluderer ikke før jeg ser det sannsynliggjort.

Og ditt sitat fra Curry;

Sitat
The scientific issue is simple: NOAA made a colossally bad judgement in adjusting the accurate surface buoy data to the wildly inaccurate ship data.

Synes hun å trekke litt på her;

Sitat

No difference if # of buoys and # of ships remains constant in time. however, this is not the case, # of buoys increases with time. This is not tricky math.

I følge Ross McKitrick, (sa feil Mc i siste innlegg) her;

http://www.rossmckitrick.com/uploads/4/8/0/8/4808045/mckitrick_comments_on_karl2015.pdf

Sitat
The big source of the change is an upward revision (+0.06 oC /decade) to the global post-1998 Sea Surface Temperature (SST) trend, with only a small change to the land trend:
So

Sitat
A. Looking at the first adjustment, K15 take the buoy data and add 0.12 oC to each observation. They computed that number by looking at places where both buoy data and ship data were collected in the same places, and they found the ship data on average was warmer by 0.12 oC. So they added that to the buoy data. This is similar to the amount estimate found by another teams, though the bias is usually attributed to ships rather than buoys:
Recent SST observations are conducted primarily by drifting buoys deployed in the global oceans (Figs. 1, 2). The buoys measure SST directly without moving seawater onto deck or to the inside of a ship. Therefore, buoy observations are thought to be more accurate than either bucket or ERI data… In the present study, we regard this difference as a bias in the ERI measurements, and no biases in drifting buoy observations are assumed. The mean ERI bias of +0.13 oC is obtained and is within the range for the global region listed in Table 5 of
Kennedy et al. (2011).
(quote from Hirahari et al. 2014 p. 61) 

Så beskriver han ulike effekter av hvordan en vektlegger bøyer mot skip, men konkluderer ikke klart.

Det som forundrer meg, er at ingen som har greie på dette har sett grundig på det tidligere, det har jo vært  mye skrik og skrål rundt dette paperet i månedsvis.2199
Slik disse frontene ser ut nå, blir ingenting løst på måneder. Hvis NOOA nekter å gi fra seg mer - noe de allerede har gjort - da må domstolene avgjøre dette, og  det blir ikke ferdig før Paris. Dette er så vidt prinsipielt at det kan havne i SCOTUS (Supreme Court of the United States.) Denne type saker har vært opp to ganger tidligere, altså hvor grensen for senatets undersøkelsesmyndighet går, begge saker var på 50 - tallet i forbindelse med jakten på kommunister i USA.

Derfor sa jeg drama utover høsten og vinteren i mitt forrige innlegg. Det kan selvsagt komme en annen løsning der NOOA til slutt frigir dette uten pålegg fra domstolene.

Der er forresten mange som kommentarer nå, to av de er inne på det jeg nevnte i forrige innlegg, først denne;


Sitat
Adjust the ship measurements down then. Same result for the trend as adjusting the buoys up.

Judy still does not understand that. Result of Judy’s politicization. Reading some emails will not amend that.

And what about Oiv2?Sitat
Some hiatus. Like the 80ies and 90ies.

Why not check out buoys only? Just to demonstrate the wrongness of ersst4. From NIeves 2015:
 Argo 0-10 meters 2004-2012: 0.0022 C/yr
 Ersst4 2004 – 2012: 0.0025 C/yr.

Very convincing. But not the way Judy would like to believe.

Og denne;

Sitat
Olof R  |  November 5, 2015 at 5:10 pm | Reply   
 

Excuse me, but those who complain about adjusting buoy data up 0.12 C to the level of ship data, e g Patrick Michaels, Richard Lindzen and Chip Knappenberger ( and You Judith?) must be innumerates.
 It doesn’t matter for the anomaly trend, if ships are adjusted down by 0.12, or buoys are adjusted up by 0.12. But, if you doesn’t do this adjustment, when there is a gradual transition from ships to buoys, the you deliberately try to hide the increasing trend in SST. Metoffice, HADSST3, did this adjustment back in 2011.
 I believe that even Bob Tisdale understands this, and finds the adjustments justified and mandatory for a good scientific practice. On the other hand, he has some misconceptions that the refined bucket correction ( by use of HADNMAT2) has a role in removing the hiatus. The correct answer is that the bucket correction only affects old data more than 60 years back in time..

Also, there are no significant differences in trends between ERSSTv4, OISST v2 or ARGO 5 m data…
 

Og Judys svar;

Sitat
  curryja  |  November 5, 2015 at 5:15 pm | Reply   
 

No difference if # of buoys and # of ships remains constant in time. however, this is not the case, # of buoys increases with time. This is not tricky math.
 

Og dette har Steve McIntyre allerede kommentert, linken ligger i ett av mine tidligere innlegg.

2200
Ja, og Judy har stukket nakken langt frem. I artikkelen sier hun ikke noe om hvor hun står, men der hun kommenterer artikkelen, uttaler hun;

Sitat
I’ve heard enough behind the scenes (including discussions with NOAA employees) that I am siding with Rep. Smith on this one.

The politicization of climate science has gotten extreme.  I don’t know where to start in trying to ameliorate this situation, but Congressional oversight and investigation into what is going on in government labs does not seem inappropriate under these circumstances.
   


Hun støtter altså at de NOOA ansatte må utlever sine e-poster. Dette har medført en del kritiske kommentarer til henne;


Sitat
Really? You say this:


“The politicization of climate science has gotten extreme. I don’t know where to start in trying to ameliorate this situation, </blockquote?

And then you say this?:


“but Congressional oversight and investigation into what is going on in government labs does not seem inappropriate under these circumstances.”

And this is after post after post self-victimizing about McCarthyist efforts to “silence” and persecute “skeptics.”
   

Der er også flere som støtter henne. Der er særlig en kommentar som antyder at Judy vet noe, og at her skal være en whistleblower.

Det er ikke konsistent av Judy å støtte dette, da hun vanligvis er opptatt av integriteten til vitenskapen. Så enten vet hun noe, eller så tar hun en stor sjanse.

Her er et annet tema her som jeg ikke har fått helt tak i. Hennes hovedkritikk mot Karl et al. har hele tiden vært at de har justert målebøyene, altså de vitenskapelig måleinstrumentene,  0,12 C ned i forhold til det som er målt, og dette mot de langt mer upålitelige skipsmålingene. Men jeg har også lest kommentarer på at de hadde to valg, enten å justere skipsmålingene ned, eller bøyene ned, men at det ikke spilte noen stor rolle siden det var anomaliene som skulle vises. Så vidt jeg har forstått er det enighet om at målebøyene viser høyre verdier enn skipsmålingene når det blir målt på samme sted.

Dette blir en spennende sak å følge. Ingen har hittil påvist direkte innblanding fra Obama administrasjonen i disse spørsmålene, dette i motsetning til det som skjedde under Bush II.

Skal jeg tolke noe, så tror jeg på den ene side at Judy C ikke tar sjansen på dette, med mindre hun vet mer enn hun sier. På den annen side skal Karl være usedvanlig tåpelig, hvis han har latt seg presse politisk til disse justeringene, i så fall er han veldig ferdig.

Dette kan bli et klimatisk drama utover høsten og vinteren.

2201
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 04.11.2015, 13:36:31 »
Sitat
En tredje gruppe er forretningsadvokater. Disse tjener fryktelig mye penger på å hjelpe næringslivet til å forholde seg til et komplisert lovverk formulert av forretningsadvokater.»   

At jeg er enig med deg her, skal jeg illustrere ved at jeg hver eneste gang jeg møter en forretningsadvokat fra Oslo så bråker jeg med regningen. Det er min oppfatning - noe jeg har sagt mange ganger i domstolene - at denne kulturen som er i ferd med å bre seg med base i Oslo, for øyeblikket den største faren for norsk rettsikkerhet. Det er ikke først og fremst forretningsadvokatene som er problemet, men de som tror de kan opptre som forretningsadvokater når de representerer vanlige folk. Disse typene tar ikke fem øre for å avkreve en butikkansatt 250.000,- for et par dager i retten, noe det hensyntatt skatt, vil ta den aktuelle klient åtte - ni måneder å tjene inn igjen, og da skal han/hun leve i tillegg. Hvis dette ikke gripes fatt i, betyr det at vanlige folk snart er avskåret fra å benytte domstolene, konsekvensen av dette igjen vil bli av velbemidlede kan true med å benytte rettssystemet for å få gjennom viljen sin, og de ikke fullt så velbemidlede bare gir seg, da de tør ikke ta sjansen på en sak, og dette selv om de har en svært god sak.

2202
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 04.11.2015, 02:26:07 »
Sitat
  Når man framstår slik som deg, som mer troende enn paven når det kommer til klimasaken, så stusser jeg mer enn bare litt.

Josik, takk for gode ord om mine innlegg i Nye Meninger. Problemet med ditt sitat er at jeg ikke har noe standpunkt om klima. Ja, jeg mener at CO2 varmer, ja jeg er bekymret for GMSL, men omtrent der stopper det. I den grad jeg har et standpunkt, så er det at dette må vi finne ut av, og for meg haster det ikke. Vi har tid til å tilpasse oss, og siden jeg er teknologioptimist så tror jeg vi fikser det, uansett. En annen konsekvens av dette standpunkt er at jeg ikke tolker klimadata på ukesbasis, men prøver å se det over tiår og i enda lengre perioder. Jeg kan forsikre deg om at dette et svært behagelig standpunkt å ha, jeg har ingen personlig prestisje i å verken vinne eller å tape klimadebatten. Jeg vinner uansett, da det eneste jeg er opptatt av er å finne ut hva som skjer. Og skulle jeg ta feil i CO2 standpunktet, er jeg mann nok til å gratulere den som jævelen som påviser at jeg tok feil.

Sitat
  Er det mangel på kunnskap om den politiske prosessen som ligger bak hele klimahysteriet fra rundt 1971 med Maurice Strong i førersetet?
Er det mangel på kunnskap om hva Climategate-mailene faktisk forteller enhver nysgjerrig leser som gidder å lese dem med egne øyne?
Er det mangel på kunnskap om hva klimaforskningen faktisk IKKE er i stand til å besvare?
Er det mangel på kunnskap om hva FN's klimapanel faktisk sier i sine hovedrapporter?

Jeg elsker gode konspirasjonsteorier, faktisk så har det vært mitt yrke i nær 30 år å skille de gode fra de dårlige. Petter T. hadde noen ikke så velvalgte ord om advokater og sannheten, men han har et poeng. Advokater må - som en del av profesjonsansvaret - ofte fremføre historier som vi vet er bare tull, men siden dette er klientens versjon, så har vi ikke noe valg. Min metode for å unngå dette dilemmaet, er at jeg fillerister den uskyldige før vi går i retten, og hvis han fortsatt er uskyldig etter min spesialbehandling, så blir jeg med i retten.

For å belyse temaet dårlig konspirasjonsteori, skal jeg berette om en sak der jeg knapt hadde påbegynt behandlingen før jeg forstod at dette bare var tøv, og jeg ba den "uskyldige" om å ryke å reise. Problemet var han gikk og klagde til dommeren som påla meg å møte, siden det var en bagatellsak tok jeg ikke opp kampen, men bare møtte.

Historien var omtrent som følger: Det hadde vært et fylleslag i Arna over flere dager, der den "uskyldige" hadde kjørt bil i nabolaget med barn omkring og naboene ble dritt lei av fyllekjøringen og bråket, og anmeldte. Politiet kom omtrent rundt kl. 15.00, men den "uskyldiges" bil var borte, den stod parkert 300 meter lenger borte ved jernbanestasjonen i Arna. Den "uskyldige" fikk så spørsmål om det var andre som hadde kjørt bilen, noe han avkreftet, samtidig som han sa at han hadde parkert bilen ved jernbanestasjon kl. 08.00 samme dag. En ganske vanskelig sak siden politiet ikke hadde klare vitner om den konkrete kjøreturen, og der den "uskyldige" påsto at han var heeelt edru kl. 08.00.

I denne saken hadde vi en mer enn normalt begavet politimann. Han tok med seg den "uskyldige" bort til bilen og påviste at det var fukt (vått) under bilen. Men at det var der tørt under de andre bilene ved siden av, og den politijævelen hadde også ringt værvarslingen og eierne av de andre bilene. Det hadde vært et regnskyll rundt 13.00, ellers var det opplett denne dagen. Og eierne av nabobilene hadde parkert kl. 08.00. Alt tydet således på at denne bilen hadde blitt parkert etter kl. 13.00 og hadde blitt parkert av den "uskyldige" som da etter eget utsagn var sørpe full. Og hvordan skal du forklare deg ut av det? Jo, og her kommer den dårlige konspirasjonsteorien; " Nå har de helvetes naboen spylt vann under bilen igjen." Han ble dømt.

Det var en av de dårlige, men jeg har langt flere gode, der jeg ikke en gang vet om det var konspirasjonsteorier, eller om det faktisk forholdt seg slik klienten påstod, noen holdt til frifinnelse, mens andre bare nesten holdt. Og hva er relevansen til dette i klimadebatten. Jo, som jeg har mast om i månedsvis er det aldeles usannsynlig at det foreholder seg slik som svært mange på dette forumet påstår. Der er ikke noe team som justerer den globale temperaturen etter politiske behov, der er ikke påvist en eneste klimamanupilasjon som følge av Climategate. Ingen på dette forumet har vært i stand til å gi meg et eneste bevis som viser at forskningen på generelt grunnlag fusker, eller at de nasjonale eller de internasjonal meteorologiske instituttene systematisk fusker. De som påstår dette fremstår som fyllekjørere fra Arna.

Og når det gjelder mitt syn på dagens artikkel i KR, så er det muligens drevet av hat, men ikke mot dere eller klimasaken, men mot Putin og det han gjør med Russland. Og du er fanatisk naiv hvis du tror russiske forskere, eller noen som helst andre, slipper unna Valdemirs tentakler. Dette vet jeg mer om enn enn sannsynligvis noen andre på dette forumet. Og dagens innlegg i KR er det råtneste og mest foraktelige jeg foreløpig har sett av dette organet, at en norsk "journalist" kan hevde at:

Sitat
så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til ........ 

Tyder det på at vedkommende har mangelfullt utviklede og varig svekkede sjelsevner, jeg vet hvordan forskere og andre blir behandlet i Russland, jeg kjenner de, og vet hva de har blitt utsatt for og blir uvel av det jeg leser. Jeg kunne fortelle mye mer i detalj her, men visse hensyn gjør at jeg må holde kjeft, i hvert fall noen måneder til.

Har ikke Klimarealistene bedre nødbøyer å klynge seg fast til, så legg ned.   

   


2203
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 03.11.2015, 23:04:28 »
Jeg har de siste par dager brukt tid på å forsvare Klimarealistenes rett til ytring. Jeg har ikke vært inne på KR på noen uker, så jeg gikk inn i dag for å sjekke hvilke ytringer jeg faktisk har forsvart skal kunne ytres. Jeg skal ikke si at jeg angrer, men det jeg leser får meg til å tenke i de baner at Benestad kan ha et poeng, når han trekker inn sikkerhetsspørsmål, men da i en helt annen kontekst enn det han mente. Artikkelen har vi her;

http://www.klimarealistene.com/2015/11/02/om-russland-og-klimakrisen/

Dette er noe av det samme vrøvlet Telehiv kom trekkende med for noen dager siden, alle elementene er der, endog Climategate. Det som virkelig gjorde meg kvalm, var dette avsnittet;

Sitat
Ytringsfrihet for vitenskapen?

Resultatet er at både media og politikere i Russland er godt informert om hva det er som styrer klimaet. For de som er litt trege og trenger et hint, ta en liten kikk på fotoet. I vesten hvor vitenskapen har dårlige kår, med knebling og annen trakassering av forskere som prøver å formidle sunn vitenskap, så ser man stadig oftere med sjokk og vantro østover til Russland og Kina hvor vitenskapsmenn og kvinner har rett til å forske objektivt uten å få tildelt konklusjonen i startfasen og en frihet til å publisere alle forskningsresultater uten hensyn til en påtrengende politisk korrekthet.

Dere som er medlemmer i denne nutklubben, har dere noen som helst forståelse for hva dere holder på med. Dere presterer å fremstille den farligste mann i Europa på 70 år, som en venn av vitenskapen og ytringsfriheten? KR og dets medlemmer, forstår åpenbart ikke noe om Putin, Russland eller dets historie.

Jeg fremla for et par dager siden dokumentasjon om den såkalte akademiske friheten i Russland. Jeg hadde tro på Putin for 15 år siden, men har ved selvsyn sett hvordan han systematisk har omdannet et spirende demokrati, til et mafiastyrt oligarki, der samtlige demokratiske prinsipper blir svekket og korrumpert år for år. Russland er en ettpartistat og har vært det i vekslende former i hundrevis av år. Opplyste russere jeg kjenner personlig, frykter at den systematiske utryddingen av selvstendig tenkende personer, særlig i 20, 30 og 40 årene, har svekket Russlands genpool, og at dette er noe av årsaken til at Putin har greid å bli diktator tilsynelatende gjennom demokratiske prosesser, noe som for øvrig skjedde i nabolandet mot vest, i den samme periode Stalin herjet på det verste. 

Er der ingen grenser for hvilke personer, kulturer og konspirasjoner der er villige til å alliere dere med? Er dere oppmerksomme på at Putin har begynt å benytte psykiatriske institusjoner som påskudd for å gjemme bort brysomme personer. Er dere kjent med at en kan bli fengslet for hva som helst, hvis noen har bedre "venner" i Putinpyramiden, enn deg. Jeg blir så vidt engasjert fordi jeg har personlig bekjente som nå har sittet i varetekt i over seks måneder, der vedkommende sitter i åtte manns celle uten medisinsk tilsyn, adekvat mat, eller kontakt med sin familie, og alt dette fordi han røk uklar med en guvernør om forhold jeg ikke skal omtale her, men som overhodet ikke kvalifiserer til en slik behandling.

Tror dere at Putins klimastandpunkt er motivert av vitenskap, eller tror dere at han er så på felgen som følge av lav oljepris og strategisk press, og at han bruker dette til rene politiske formål.

Dette minner til forveksling om den ukritiske og nesegruse beundring først NKP, og senere AKP(ml), hadde for Stalin.

Kjør på, så lenge dette er tåpelige innlegg, på en tåpelig og ubetydelig blogg og slik sett er ufarlig. Men hadde dette vært på 40 og 50 tallet, hadde dere hørt merkelige lyder hver gang dere tok en telefon.

Begynn å bruk hodet!

 


2204
Ny forskning / Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« på: 03.11.2015, 21:25:49 »
Jeg fortsetter der jeg slapp i går, jeg har funnet fire papers som er relevante for spørsmålet, til slutt fant jeg alle fire samlet på en blogg, der i hvert fall tre av de, er i fullformat;

Sitat
Zwally, H. Jay, ; Li, Jun; Robbins, John W.; Saba, Jack L.; Yi, Donghui; Brenner, Anita C. "Mass gains of the Antarctic ice sheet exceed losses". Journal of Glaciology, 2015 DOI: 10.3189/2015JoG15J071 (open access)

 Harig, Christopher, and Frederik J. Simons. "Accelerated West Antarctic ice mass loss continues to outpace East Antarctic gains." Earth and Planetary Science Letters 415 (2015): 134-141. doi:10.1016/j.epsl.2015.01.029 (pdf here)

 McMillan, Malcolm, Andrew Shepherd, Aud Sundal, Kate Briggs, Alan Muir, Andrew Ridout, Anna Hogg, and Duncan Wingham. "Increased ice losses from Antarctica detected by CryoSat‐2." Geophysical Research Letters 41, no. 11 (2014): 3899-3905. DOI: 10.1002/2014GL060111 (open access)

 Shepherd, Andrew, Erik R. Ivins, A. Geruo, Valentina R. Barletta, Mike J. Bentley, Srinivas Bettadpur, Kate H. Briggs et al. "A reconciled estimate of ice-sheet mass balance." Science 338, no. 6111 (2012): 1183-1189. DOI: 10.1126/science.1228102 (pdf here)
 

Skal dere ha artiklene må der inn på denne siden;

http://blog.hotwhopper.com/2015/11/antarctic-ice-growing-or-shrinking-nasa.html

Jeg har (forsøkt) å lese flere av de, men innrømmer at jeg falt så ofte av, at jeg ikke har noe å tilby, jeg avslutter med et sitat fra en av de som har vært inne og kommentert, og som synes å ha en viss innsikt;


Sitat
 


MarkRNovember 3, 2015 at 6:46 AM

Cryosat-2 is awesome, unfortunately it's a -2 because the first one crashed on launch in 2005 when it would have overlapped with ICEsat.

The Zwally paper raises very good questions though. GRACE shows ice mass loss over the same period, and if I understand it correctly they generally have different sources of uncertainty (snow and firn densification versus underlying geology) so they're independent techniques.

This needs to be resolved. There are many possible combinations but if Zwally is right and Cryosat-2 results are right then that means GRACE is right now but wrong in the past, so something must have changed in the gravity field or gravity field corrections. Alternatively, Zwally and the Cryosat-2 teams could have undetected drifts or different densification calculations and we need more work to get at why.


Så jeg gjør hans ord til mine, This needs to be resolved.

Er det noen som kjenner en som kan noe om satellittmålinger, jeg håper jeg ikke har fornærmet noen på forumet nå, men jeg oppfatter ikke at vi har noen med denne kompetansen. I så fall ville jeg ha satt pris på et informativt og nøkternt bidrag.


2205
Ny forskning / Sv: Antarktis: NASA har ombestemt seg
« på: 02.11.2015, 22:40:24 »
Bebben sin link virket, jeg har lastet ned i pdf, og har begynt å lese, så langt fremstår det som grundig.

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 168