Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 163
2191
Som jeg skriver i mitt siste innlegg, så er jeg enig i at konsensuskjøret, og alarmistsidens metodebruk mot "annerledes tenkende," eksempelvis Benestads paper der han tar for seg de 3 % som lever i haram*, som uvitenskapelig i sin natur og en fare for at yngre forskere ikke en gang tør tenke på alternative forklaringer til den gjeldende lære.

Det teamet jeg tenker på, er et annet enn det du omtaler. Vi hadde en debatt for et par måneder siden om paperet til Karl et al. der de mente å ha funnet at det ikke hadde vært noen pause i oppvarmingen, og der en annen på forumet hevdet at her var et team av personer som koordinerte de ulike instansenes utgivelse av temperaturdata.

Her er minst fem - seks ulike instanser som gir ut globale tall, og disse verdiene varierer mellom de ulike organer fra år til år. Eksempelvis mente NOOA at 2014 var det varmeste året målt historien, mens MetOff mente at 2014 ikke var signifikant forskjellig fra 2010. Skulle det da være et team av slike koordinerende juksifisterere, ville det i så fall være tidenes vitenskapelige skandale. Jeg foreslo derfor at de som mente å ha belegg for dette, umiddelbart rapporterte til Jim Inhofe, og fikk han til å sette i gang en granskning. Dette er ikke lenger nødvendig, Rep. Lamar Smith (R-Tex.), chairman of the House Committee on Science, Space and Technology, har nå bedt om rådataene fra Karl & Co, og endog bedt de fremlegge interne e-poster, sitat;

Sitat
communications between or among employees

http://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2015/10/23/congressional-skeptic-on-global-warming-demands-records-from-u-s-climate-scientists/

Det er fullt mulig at det blir jukset med tall og data, jeg vil endog hevde at det er sannsynlig at det opp gjennom årene har blitt foretatt juksifiseringer av klimadata. Dette finner jeg sannsynlig alene basert på at vi vet at det jukses i vitenskapen generelt, og klimavitenskapen innehar alle de ingredienser som tilsier at det vil bli jukset.

Jeg finner det imidlertid høyst usannsynlig at dette teamet finnes og at det jukses systematisk fra alle værobservatører om at eksempelvis 2015 hittil er det varmeste året i registrert historie. Dette er det vel bare Geir Aaslid som bestrider, ved at han benytter UHA dataene som måler lenger oppe i atmosfæren som kilde, mens Spencer selv gikk ut allerede i mai/juni og predikerte at 2015 ville bli det varmeste året i registrert historie. Og dette finner jeg usannsynlig basert på ren logikk. Det er ikke mulig å holde dette gående over tid før noen "sprekker." Karl er 64 år, Mann er så vidt fylt 50, James Hansen er 74, but still going strong. Jeg er overbevist om at disse tre faktisk mener det de hevder. Og at drivkraften bak eksempelvis Hansens engasjement, verken er penger eller noe ønske om en verdensregjering, eller hva det nå er de skal forsøke å lure oss inn i. Dette er alle vitenskapsmenn der Karl er sjef for NOOA, Mann er professor med tenure, og Hansen er pensjonist med en – antar jeg – god pensjon fra NASA. Alle tre er høyt anerkjente vitenskapsmenn der prosjektene og samarbeidspartnerne står i kø. For disse personer betyr den vitenskapelige ære og anerkjennelse mer enn noe annet, og at de skal delta i et internasjonalt koordinert ”hoax,” fremstår som usannsynlig, grensende over til det latterlige.


* haram må ikke forveksles med kommunen i Møre og Romsdal ved navnet Haram, henvisningen er til den muslimske betegnelse på alt som er moralsk forkastelig og forbudt, altså det motsatte av halal

2192
To the point, hva noen har diskutert rundt lunsjbordet, er ikke noen god kilde. Jeg vender tilbake til min opprinnelige kritikk om det logiske brist i ditt resonnement. Det vil ikke tjene alarmistsiden at det bebudes en katastrofeorkan, som ikke kommer. Det er kun egnet til å stille spørsmål ved deres generelle faglige innsikt og evne til å predikere noe som helst, særlig 20 - 30 år frem i tid. Og hvorfor skulle NOOA -  mot bedre vitende -  sende ut et varsel som blir latterliggjort etter 24 timer? Hvis vi står overfor en klimakonspirasjon så er denne adskillig mer subtil og sammensatt enn det du anfører, og jeg har enda ikke sett en god klimakonspirasjonsteori hverken på denne eller andre blogger som gir noen mening. At jeg er skeptiker begrunner jeg med det åpenbare "rett tenkning" presset som har preget denne forskningen, og at vi vet langt mindre om alt, enn det de fleste forskere gir uttrykk for. Denne generelle konspirasjonstankegangen som preger den mest ekstreme deler av debatten, der det meste er trixet med, og der det endog finnes et internasjonalt team, her på bloggen benevnt " The Team," som styrer alle klimadata for å føre oss alle bak lyset, er bare håpløs. Jeg minner om Abe;

Sitat
You may deceive all the people part of the time, and part of the people all the time, but not all the people all the time.   

   

2193
Sitat
Å, "Patricia" var nok svært kraftig, hun, ingen tvil om det. Faktisk så tyder det meste på det. Men så lenge kysten av denne delen av Mexico er så ås- og fjellrik som den er, så vil enhver orkan naturlig tape seg svært fort idet hun driver innover land ... 

Det samme har jeg lest flere andre steder, hadde den truffet gulfstatene der det flatt langt inn i landet, hadde det blitt noe helt annet. Det spekuleres nå på om den vil gjøre mer skade i Texas enn i Mexico, som følge av de store nedbørsmengdene som følger, og at det i Texas allerede er store nedbørsmengder og flommer fra andre kilder.

http://www.weather.com/news/news/texas-new-mexico-plains-flood-threat

2194
Jeg kan etter min beste vilje se at du har noe poeng her. Jeg har ikke sett på så mye, men har ikke sett en eneste artikkel som knytter denne hendelsen opp mot AGW, eksempelvis

CNN;

http://edition.cnn.com/

og her BBC;

http://www.bbc.com/news/world-latin-america-34620186

begge knytter dette mot en sterk El Nino og du skal presentere overbevisende materiale hvis du skal få meg til å tro at dette var en Parisinitialisert klimabløff. Hvor mange instanser, hvor mange enkeltpersoner, hvor mange satellitter o.s.v. var involvert i denne bløffen. Vi snakker her om både fysiske målinger utført av fly, målinger av lufttrykket på sjø og land, målinger fra rommet osv. Vi ser bilder tatt fra rommet som viser en enorm sak. Til alt overmål er vi i en sterk El Nino som historisk, og uten hjelp av AGW, har vist seg i stand til å skape kraftige og svært skadelige værfenomener, og etter all sannsynlighet vil fortsette med det i månedene fremover. Og bare så det er nevnt, jeg har pr. nå, lørdag 24. oktober kl. 17.00, enda ikke sett noen rapporter fra der den gjorde landfall. Dette skal vist nok være et tynt befolket område med dårlige kommunikasjonsforhold.

2195
Det var da voldsomt til hyping over absolutt ingenting, og Aftenposten dekker det fortsatt - og så langt jeg kan se - nøkternt og korrekt, linken til kat 5 står i artikkelen

http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/Orkanen-Patricia-nedjustert-ytterligere-8216208.html

og jeg ser ingen Matismoen, men saken er dekket av en Hansen. Jeg ser heller ikke noen henvisning til klimasaken, utover at El Nino er nevnt, og den er alle enige om er et naturlig fenomen. Tviler du på at dette var en kat 5 over åpent hav, som senere ble redusert raskere enn forventet og tror du at myndigheten i Mexico setter i gang masseevakuering for å piske opp stemningen foran Parismøtet den 30. november? Dette er rent BS og sviktende logikk. Hva er poenget med å bebude en farlig orkan for så å måtte nedjustere den raskere enn forventet, og hvordan skal dette styrke klimasaken? Effekten blir vel motsatt så lenge dette kan benyttes av motstandere av klimatiltak, da en kan argumentere akkurat slik du gjør, og herunder påstå at de har diktet opp en sterk orkan som det ikke ble noe av, slik de samme miljøer hevder at også temperaturer og andre værdata blir diktet opp for å skape en falskt klimaproblem. 

2196
Ja, bra innlegg, men det går ikke 50 år før vi vet noe med en rimelig grad av sikkerhet, vi vet mye innen 2025 - 30, og har sannsynligvis en langt bedre teoretisk forståelse. Debatten på Whals blogg var også god, særlig når Whal skriver om AGW hypotesen;


Sitat
Og vi er nok mange som har oppdaget hvor slurvete vi har formulert oss om disse tingene. 

For øvrig har noen kommet meg i forkjøpet når det gjelder å påpeke den tiltagende totalitære tankegangen mot klimaskepsis;

http://forskning.no/meninger/kommentar/2015/10/loven-vest-pecos

2197
Jeg vet ikke helt hva jeg skal si til dette, men jeg svarer som jeg har gjort før. Jeg bryr meg ikke om hva som sies av den ene eller andre, særlig når Mørner sier rett ut at dette er manipulert. Vi har nå så mange nye metoder, både landbaserte og satellittbaserte, at dette vil vi finne ut av, og der er faktisk tusenvis av personer involvert, så hvis her er en eller to blant disse tusen, som ikke vil manipulere oss, finner vi nok ut av det.

2198
Hvis en ikke kan utelukke de høysete anslag for klimasensitivitet - som bl.a. Judy Curry mener - vil New Orleans garanter få enorme problemer i løpet av kort tid. New Orleans har allerede store problemer da den ligger i et område med sterkt synkende land og dermed økende sjø. Avhengig av om GSML vil fortsette å stige, og eventuelt akselererer, er det således et tidsspørsmål før området enten må fraflyttes, eller at det må bygges diker av en dimensjon en ellers ikke er kjent med. Det samme er tilfelle med Florida, men ikke i like sterk grad da havnivået der stiger noe saktere. Så dette er nødvendigvis ikke uriktige anslag da mulige problemer knyttet til øket GMSL naturligvis vil slå inn ulikt på ulike steder avhengig av lokale forhold. Vi vet at Norge stort sett ikke blir rammet de neste hundre år, nærmest uansett utvikling. Den store elefanten i rommet knyttet til GMSL er hvor lenge denne skal fortsette å stige. Som jeg har påvist tidligere er det bare tøv at der har vært noen jevn stigning i GSML på 1,7 mm/år eller lignede siden siste istid. Dette argumentet har jeg sett flere steder, ikke bare på KD.com. GMSL har de siste 2 - 3000 år, sannsynligvis de 4 - 5000 siste tusen år, vært svært stabil der 1,7 mm/år, eller mer er svært mye. Ellestad hadde nylig et innlegg i KR, der han bekrefter at stigningen nå er på rundt 3 mm/år, Ellestad synes å mene at dagens havstigning er en kombinasjon av gjennopprettelsen til en slags normaltilstand etter LIA i kombinasjon med at vi nå er på toppen av en varmeperiode som snur i løpet av et par - tre år og at GMSL deretter vil synke med en lag på 20 år. Ellestad er den eneste jeg har sett adressere dette fra den skeptiske siden på en måte som er konsistent med det historiske bildet. Den øvrige debatt dreier seg stort sett om stigningen er på 1,7 mm/år eller 3 mm/år, en debatt jeg finner uinteressant. På WUWT har jeg riktignok sett en tredje variant;

http://wattsupwiththat.com/2015/10/09/are-we-chasing-imaginary-numbers/

Et innlegg jeg finner meningsløst da dette må kunne gå an å måle. Det har i årtier vært enighet om at dette er målbart, riktignok med store usikkerhetsmarginer, men at det nå med en rekke nye instrumenter og langt større forståelse for spørsmålet, plutselig ikke skal være mulig å måle dette, ser jeg mer som et uttrykk for at det er ikke lenger mulig å bestride økningen, så la vi heller bestride vitenskapen bak. Den interessante del av debatten er derfor hvorfor det stiger, hvor lenge skal det stige og hvor mye vil det stige, alle forsøk på å få debatten til å bli noe annet, er rene strutsereflekser.  I dette standpunktet har jeg støtte i fra tungt hold, et intervju her;

http://www.theregister.co.uk/2015/10/11/freeman_dyson_interview/

uttalte Freeman Dyson;

Sitat
  The rise of the oceans is a real problem and while they're not rising as fast as people say, they're still rising. That could be stopped if you could arrange that it snows a bit more in Antarctica. That's something that could be quite feasible, but it's not been looked at very much. 

Jeg vet ikke om hans løsningsforslag er særlig realistisk, men havstigning blir et betydelig problem hvis temperaturene fortsetter å stige. Og skulle de komme på det nivå en klimafjott av 1. rang gav uttrykk for i KR en tid tilbake;

http://www.klimarealistene.com/2015/09/28/norske-politikarar-og-fns-klimapanel-tek-feil/

der forfatteren hevder;

Sitat
Det beste som kunne skje med jorda vår, var at temperaturen gjekk opp med 3-4 grader C.   

Ville dette ende i katastrofe i enhver betydning av ordet.

2199
Aktører og hendelser / Sv: Klimadebatten og ytringsfriheten
« på: 13.10.2015, 00:19:36 »
Les mitt innlegg nr. 237, der jeg nevner:

Sitat
Et tredje eksempel er et initiativ fra noen jurister som mener at den internasjonale domstol i Haag skal avsi en rådgivende dom om klimaspørsmålet, hva som er sant og ikke sant osv. Jeg ser frem til hva dommen sier om klimasensitiviteten, så vi endelig får slutt på den debatten.

Jeg var raskere enn Judy;

http://judithcurry.com/2015/10/11/adjudicating-the-future-silencing-climate-dissent-via-the-courts/#more-20199

2200
Jeg er ikke kompetent til å delta i det faglige innholdet i denne debatten. Jeg reagerer således ikke "refleksivt avfeiende," på innholdet, men på måten det hypes på, når dette tross alt foreløpig ikke er utgitt på noe annet sted enn sine kones blogg, og der han til overmål snakker om at dette vil forandre verden, og at vi står overfor et paradigmeskifte i klimavitenskapen. Min reaksjon er således utelukkende at fyren fremstår som en grønnsakraspselger fra Indre Østland uten odelsrett, men de kan jo ha rett de også, men jeg holder fortsatt på 1 mot 3.

2201
Der er mange slags modeller, den modelltypen Evans kritiserer - som IPPC benytter - benevnes visstnok  computational fluid dynamic models. Jeg påstår ikke at jeg har greie på dette, tvert i mot, men har lest en del av kommentarene på WUWT og et par andre steder, bl.a. her;

https://andthentheresphysics.wordpress.com/2015/10/04/not-even-partially-correct/

Vi får se, min tips er fortsatt (ikke 95 % sikkert som IPCC, jeg gir 1 til 3) at Evans ikke en gang kommer til å gi ut noe, noe han heller ikke har gjort tidligere relatert til klima. Hele opplegget, der han gir ut esseys på bloggen til sin kone og hyper de opp;

Sitat
Dr Evans says his discovery “ought to change the world”.

“But the political obstacles are massive,” he said.
 

Fremstår mer som et PR-stunt, enn ny vitenskap som vil lede til et paradigmeskifte.
2202
Sitat
  Det synes å være et overbevisende materiale som legges fram. Men som alltid, vi amatører får bare vente til de to paperne er publiserte og IPCCs sluggerstab skal prøve å tilbakevise argumentene framkommet her. Hvis de ikke klarer det på en overbevisende måte, kan vi her stå foran et paradigmeskifte i kritikk av klimamodeller. 

Nå er det noen dager siden dette ble sluppet, jeg har sjekket Curry, det nærmeste jeg kom var denne;

Sitat
Amazing story about possibly the greatest mathematical discovery of the past century, but no one understands it.

men linken viste til en NOOA side.

I WUWT er omtalen og kommentarene ikke særlig positive;

http://wattsupwiththat.com/2015/09/28/wild-card-in-climate-models-found-and-thats-a-no-no/

jeg gjengir en kommentar her;

Sitat
” CFD FEA cells for stuff like airplanes are minute (cm) ; the smallest CMIP5 cell is 110km owing to computational constraints.”

This is totally unscientific. PDE’s are solved on all scales from electron orbitals to cosmology and astro. There is no number of metres or inches where they become invalid. The grid scale simply limits the resolution, as is well understood.

Evans’ juvenile critique has no reference to scale. He just doesn’t understand how partial derivatives work.

The issue of validation is misunderstood. CFD is also a model. It works out the consequences of model equations (Navier-Stokes etc) where the underlying assumptions apply. The chain of reasoning is mathematical, and needs to be checked mathematically. And that is where Evans’ issue lies. Whether the fluid flows of the atmosphere, or round an aircraft, satisfy the model assumptions is a separate matter that needs to be established for that solution to be used.
 

Jo Nova hevder seg feilsittert;

Sitat
1. David didn’t say this was a “major error”. To summarize:
 The partial derivatives used by the basic model do not,
mathematically, exist, and they are not empirically verifiable —
so they are a poor basis for a model. We use this clue in
 later posts of this series to construct a better basic model.

Det eneste stedet jeg har funne noe i nærheten av introduksjonen Evans fikk på KD.com her er fra Miranda Devine;

http://blogs.news.com.au/dailytelegraph/mirandadevine/index.php/dailytelegraph/comments/climate_cracks/

fra denne artikkel sitteres;

Sitat
When it is completed his work will be published as two scientific papers. Both papers are undergoing peer review.   

Men er han feilsitert også her?

Devine omtaler Evans som "climate modeller" noe han vist nok ikke er, i følge andre kilder har Evans aldri gitt ut noe om klima.


2203
Sitat
Det synes å være et overbevisende materiale som legges fram. Men som alltid, vi amatører får bare vente til de to paperne er publiserte og IPCCs sluggerstab skal prøve å tilbakevise argumentene framkommet her. Hvis de ikke klarer det på en overbevisende måte, kan vi her stå foran et paradigmeskifte i kritikk av klimamodeller.   

Dette fremstår som en god tilnærmingsmåte, jeg synes Evans har blitt en smule hypet her på KD.com, jeg har sjekket på WUWT og Curry. Det jeg har funnet ut er at Evans er et relativt ubeskrevet blad i klimasammenheng, hvis en mener med "beskrevet," noen som har gitt ut noe tidligere. Han har riktignok vært forskningsadministrator m.m., men som publisist av klimaforskning er han ikke noen stor stjerne - foreløpig. I følge WUWT fikk han avvist en artikkel med noe av de samme innholdet tidligere.

Når det gjelder paradigmeskifte i klimadebatten, tror jeg ikke det kommer før;

a) det publiseres noe helt nytt, som setter skapet på plass, vi snakker nå om klimadeforskningens svar på Einstein, jeg hadde tidligere et vist håp om at Svendsmark kunne bidra her, og det forskes nå tungt på hans hypoteser, men jeg er ikke oppdatert

b) at vi etter 2015/16, får en klar nedadgående trend i signalene, der både temperaturer og andre anerkjente klimasignaler beveger seg i strid med gjeldende lære. Dette kommer nødvendigvis ikke i 2017, jeg snakker i et perspektiv på fem til ti år.

Det fine med denne debatten er at vi til slutt får et svar, og til mer innsikt jeg får, til sikrere blir jeg på at det hele er usikkert.


 

2204
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 16:47:47 »
AGW I: om en økning i CO2 og andre klimagasser i det hele har noen temperaturdrivende effekt
AGW II. hvis ja på I, i så fall hvor mye, altså klimasensitiviteten

Disse betegnelsene har jeg benyttet en stund, men jeg vet ikke hvor jeg har de fra, Wahl tok det opp for en tid siden;

http://forskning.no/blogg/terje-wahls-blogg/rekordarene-2015-og-2016

Sitat
Mulig at jeg er brutalt direkte her nå, men jeg ser ikke noen god alternativ hypotese som forklaring på den observerte globale temperaturøkningen vi har sett etter at presisjonsmålingene startet i det internasjonale geofysiske året 1957/1958. Det er derfor helt naturlig å legge til grunn at økningen i atmosfærens innhold av klimagasser må være hovedårsaken.   

Hva vil så gjenstå av den naturfaglige klimadebatten her når et år eller to har gått fra nå? Jeg tror dette vil være hovedspørsmålene i 2017: 

- Hvor stor er klimafølsomheten?

- Hvor mye havnivåstigning vil vi få?

- Hvor mye - og hvor lenge - vil den reduserte solaktiviteten klare å bremse på den globale oppvarmingen - globalt og regionalt?

Men det endte opp på den vanlige måten, stort sett AGW I.

2205
Aktører og hendelser / Sv: Gammelt piss på ny flaske
« på: 07.10.2015, 15:30:36 »
Sitat
a) ha falsifisert CO2-argumentet gjennom påvisning av konkrete regnefeil 

maner du han har falsifisert AGW I ? Jeg har lest litt av det allerede, men Evans legger jo AGW I til grunn, men mener at sensitiviteten er estimert alt for høyt;

Sitat
We are going to explain this and more in a series of blog posts. To build a better model, we had to understand the conventional basic climate model, the core model used to compute the high sensitivity to carbon dioxide. We unpack it, show the errors, then fix it. We calculate the sensitivity to carbon dioxide using this alternative model — which shows that the sensitivity to carbon dioxide is much lower.   

Så dette er jo et innlegg i AGW II.

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149 ... 163