Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149
2191
Jeg ville vært litt forsiktig med å spå at vi nå er i eller på vei i en kjøleperiode, her er mange sykluser som virker opp på hverandre og disse syklusene er heller ikke nøyaktige. Solheim antar at 1000 års syklusen - som nå er i en varmingsfase - vil vare til rundt 2060.

2192
Når direktøren i forlaget går ut og sier at artikkelen ikke skulle ha vært publisert, hva er det? Så til Climategate; ja der er mye rart på begge sider. I USA er der en rekke forskere som er enig i hovedteoriene, men som har et langt mindre alarmistisk holdning og tilnærming enn de mest ekstreme. Så mitt spørsmål er hvorfor klimaskeptikerne driver å forsvarer Soon og Mockton. Disse har nå gitt ut en artikkel sammen, blekket var ikke tørket før den umiddelbart ble slaktet. Og artikkelen ble utgitt på et kinesisk forlag med svært lav inpact factor, altså en ubetydelig journal. Soon er som forsker helt ubetydelig, i miljøet oppfattes han som en løpegutt og siteres svært lite. Soon er først og fremst et redskap for det høyreekstreme miljøet som vil stoppe flest mulige miljøtiltak, som har betalt han mot "deliveries." Monckton er i sitt hjemland fritt vilt, til tross for at han truer med å saksøke alt og alle, gjør han det aldri, han har blitt The Guardians viktigste symbol for at klimafornekterne er en gjeng tullinger. Han kaller sine motstandere rutinemessig for sengevætere, Hitler Youth og det som verre er, og er tatt i så mange løyner og annet tull at det fremstår for meg som en gåte hvorfor noe som helst bryr seg om han;

https://bbickmore.wordpress.com/lord-moncktons-rap-sheet/

Så hvorfor fortsette å benytte de diskrediterte herrer Soon og Mockton, når disse bare skader saken.2193
Når det gjelder Monckton og Soon, så er det nå Monckton som uttaler seg i pressen, Soon stiller ikke opp selv. Valg av talsmann gir meg assosiasjoner til de tider Tor Erling Staff var på høyden, kom det en stygg pederastsak var det Staff i 9 av 10 saker

2194
Bebben, du har fått mail

2196
Så dette er en vendetta mot Soon? Soon har allerede erkjent å ha brutt reglene. Han uttaler seg ikke selv, men har overlatt forsvaret til det den reaksjonære tenketanken The Heartland institute og Lord Monckton;

https://www.heartland.org/policy-documents/statement-dr-willie-soon

Soon saken dreier seg om to spørsmål, har han benyttet Harvard – Smithsonian forbindelsen til å fremme tvilsom forskning, og om han har brutt vitenskapsetiske regler i forholdet mellom forfatteren og den enkelte journal. Det første spørsmålet er under granskning, det siste spørsmålet er erkjent i ovenstående uttalelse, som det fremgår forsvarer han seg med at dette har andre gjort også.

At ”miljøet” er skeptiske til Soon, har han seg selv å takke for. For ca. 10 år skapte han også brudulje da han fikk antatt et paper i Inter Research journalen ”Climate Research.” Artikkelen var så rotten at den ble trukket fra CR og førte til at deler av den redaksjonelle staben måtte gå.  Jeg vet at denne historien er benyttet som eksempel på at klimaskeptiske forskere ikke får publisert sine ting, dette er bare tøv. Soon har etter CR - hendelsen publisert mange artikler der han angriper AGW- teorien, den siste endog sammen med Lord Monckton. Men det medfører sannsynligvis riktighet at han ikke får publisert sine ting i de anerkjente journalene, noe som sannsynligvis blir enda vanskeligere nå.

Jeg ser nå at både Bebben og Telehiv trekker inn en viss Lord Monckton, er klimasaken virkelig avhengig av slike karakterer for å få frem sitt syn, ja vi skal dempe karakteristikkene, men når der åpenbart er grunnlag for det, tas hanskene av.

For det første er Monckton uten naturvitenskapelige ”credentials” av noe slag, ingen utdannelse og ingen akademisk erfaring. For å styrke disse har han bl.a. hevdet at han var statsminister Tatchers vitenskapelige rådgiver, noe som bare er tøv.  Tatcher har i sine memoarer ikke omtalt Monckton i det hele tatt, men navngir en annen person som sin vitenskapelige rådgiver. Datidens miljøvernminister har beskrevet Monckton som en væskebærer i statsministerens stab.

I samme bane kommer hans påstand om at han personlig har utviklet en ny medisin som bl.a. kan kurere malaria, multipels sklerose, influensa, og som endog har en svært gunstig virkning på HIV- pasienter. Verden venter fortsatt på vidundermiddelet.

Som et ledd i å styrke sin klimakompetanse har han også påstått at han vant nobelprisen sammen med Al Gore;

http://www.smh.com.au/national/the-diary/nobleman-is-no-nobel-man-20100125-muky.html
https://web.archive.org/web/20120104112815/http://scienceandpublicpolicy.org/personnel.html

Han arvet lordtittelen etter sin far når han døde i 2006. Ved en lovendring som fant sted i 1999, ble lordshipet fratatt plassen i overhuset. Dette til tross, har Lord Monckton en årrekke reist omkring i verden og påstått at han er medlem i det britiske parlament. Dette ble så pass plagsomt at det britiske parlament – for første gang i historien – måtte rykke ut med en erklæring, som nå står permanent på parlamentets hjemmeside;

http://www.parliament.uk/business/news/2011/july/letter-to-viscount-monckton/

Er klimasaken virkelig avhengig av the Kockbrothers scienceboy og Baron von Monckhausen?

2197
Et lite sitat fra AR5 sin SPM del;

“No best estimate for equilibrium climate sensitivity can now be given because of a lack of agreement on values across assessed lines of evidence and studies.”

Så selv IPCC har ikke peiling på om co2 varmer i det hele tatt!

Dette er den egentlige konklusjonen til IPCC når fagfolkene har talt. Alt det andre er bare mediahype og propaganda fra miljø organisasjoner.

Jeg kan ikke med min beste vilje lese det slik. Jeg oppfatter at uenigheten omkring CO2/AGW hypotesen, dreier seg om ulike grader av sensitivitet, og ikke om CO2 er en klimagass eller ikke. Ved lav sensitivitet, er det ikke nødvendig å foreta seg noe, ved høyere sensitivitet, må det handles. I sin siste artikkel legger Spencer seg på ca. 1,3, i bloggdiskusjonen etter Karl et al., legger Scafetta seg på 1,5. Så det synes å være minst to debatter her, om øket CO2 i atmosfæren i det hele tatt har noen klimaeffekt, og den andre, hvor stor effekten er.

2198
Telehiv; Du forstår ikke hva Soon saken dreier seg om, en sak er at Smithsonian har iverksatt undersøkelser. Hovedproblemet er at Soon har publisert en rekke artikler i journaler som krever at de økonomiske kildene som finansierer forskningen skal oppgis, og at dette kravet fremgår klart i de dokumenter som skal fylles ut i forbindelse med at artikkelen sendes inn for publisering,  Soon ikke har gjort dette, her er et eksempel på en slik erklæring som benyttes av Nature;

http://mts-npp.nature.com/letters/NPPcoi.pdf

Det er altså ikke et engangsuhell, men en systematisk omgåelse;

http://www.nytimes.com/2015/02/22/us/ties-to-corporate-cash-for-climate-change-researcher-Wei-Hock-Soon.html?_r=0

Minst en journal har allerede lagt dette forhold til på onlineversjonen av artikkelen, flere andre journaler har iverksatt undersøkelser. Dette er altså utvilsomt Soons ansvar å klarlegge. 

2199
Forvirring -->

Sitat

Siden du stadig vekk refererer til vitenskapelig metode, men så velger å antyde at jeg prøver meg som misjonær, må jeg si du skuffer meg. Jeg viser at man ved hjelp av naturvitenskapelig argumentasjon og målinger har falsifisert den alarmistiske versjonen av CO2-hypotesen. Så vidt jeg kan skjønne, velger du «trosversjonen». Du velger å satse på de som du mener er meste troverdige (flertallet?) uten å bry deg om argumentene. Når du så ikke engang intellektuelt prøver å sette deg inn i argumentasjonen, blir det du forfekter bare en tro, som ved annen religion.

Det er ikke slik verden virker. For det første tviler jeg på om jeg i utgangspunktet har de nødvendige medfødte evner til å sette meg inn i disse spørsmål slik at jeg blir kvalifisert til å ha en meningsfull diskusjon med Mann, Lindzen, Solheim eller hvem det nå skulle være. Jeg har en anstendig eksamen fra realgymnas, men tviler på om jeg noensinne kan matche Scafetta i tallknusing. For det andre, kan en ikke kreve at beslutningstagere, enten en står i valglokalet som velger, eller skal fatte politiske vedtak som statsråd, skal sette seg inn i alle vitenskapelige spørsmål som kan ha betydning for de valg en tar. Selvsagt skal slike beslutninger ikke tas i blinde, men å sette seg inn i disse spørsmål på et nivå som gjør at en kan danne seg en egen oppfatning, eventuelt i strid med fagfolkenes, er ikke praktisk mulig. Vi er altså alle prisgitt spesialistene. I mitt innlegg som du siterer gir jeg uttrykk for følgende;

   
 I likhet med de aller fleste på Klimadebatt, har jeg ikke faglige kunnskaper eller ressurser, til å danne meg en selvstendig oppfatning av CO2/AGW teorien. Når en mangler dette, er en avhengig av å danne seg en oppfatning basert på hva personer som har slike forutsetninger mener om spørsmålet, hvordan de argumenterer og om konklusjonene stemmer med den virkelige verden.Stikkordet her er "den virkelige verden." Jeg har satt meg tilstrekkelig inn i CO2/AGW teorien til at jeg, i hvert fall foreløpig, ikke vil diskutere dette i åpne fora, faren for å drite seg ut er overhengende. Men når jeg leste Telehivs innlegg der han siterer DuHamel, kom han inn på et felt - havnivå nå og i historisk tid - der jeg har litt innsikt og kan uttale meg som amatør. Det er enighet om at havene i de siste 150 år har steget med rundt 25 cm, hvis det er riktig at takten nå er oppe i 3 mm/år og akselrerende, har vi etter mitt syn et bevis fra den "virkelige verden" som gir grunn til bekymring.

2200
Bebben; Soon saken retter seg mot fundamentet for hva forskning skal være. Det er ikke galt i seg selv å ta i mot forskningsmidler fra eksempelvis oljeselskaper, det som er galt, er å ikke opplyse om dette i den vitenskapelige virksomhet en bedriver, enten som reviewer eller der en selv utgir artikler. Dette vitenskapsetiske spørsmål reguleres bl.a. av retningslinjene til CSE;

http://www.councilscienceeditors.org/

Dette organ er "The International High Court for Scientific Publishing" - det er ingen domstol, men gir etiske retningslinjer og rådgivende uttalelser som dekker alle naturvitenskapene, herunder alt som har med klimaforskning å gjøre. De ledende journaler bekjenner seg til CSE' s retningslinjer, noe som vanligvis fremkommer allerede på omslaget av journalene. Et av det mest sentrale etiske krav er at åpenhet omkring finansiering;

http://www.councilscienceeditors.org/resource-library/editorial-policies/white-paper-on-publication-ethics/

Dette regelverk pålegger deltagerne i den vitenskapelige prosessen å opplyse om mulige bindinger som kan reise spørsmål om forskerens habilitet, det er altså ikke et spørsmål om å glemme å krysse av noe, men å overholde helt elementære og anerkjente retningslinjer for vitenskapelig publisering. Plikten til åpenhet retter seg både mot egen arbeidsgiver og de enkelte journaler en publiserer i, eller gjør redaksjonelt arbeid for, eksempelvis som reviewer. Ingen vitenskapelige spørsmål er mer politisert og omstridt enn klimaspørsmålet. At en forsker da mottar USD 1.200.000 fra interesser som kan tenkes å ville påvirke forskningen, uten at dette opplyses, er ikke et beklagelig arbeidsuhell eller en liten glipp.

 


2201
   
[/quote]
For oss som har fulgt med i klimadebatten noen år, kan det være vanskelig å skjønne at observasjoner og konklusjoner som allerede er avklart for flere år siden, må gjentas stadig for nye aktører som kommer til.
[/quote]

Stjakobs; For en misjonær varer kallet livet ut. I likhet med de aller fleste på Klimadebatt, har jeg ikke faglige kunnskaper eller ressurser, til å danne meg en selvstendig oppfatning av CO2/AGW teorien. Når en mangler dette, er en avhengig av å danne seg en oppfatning basert på hva personer som har slike forutsetninger mener om spørsmålet, hvordan de argumenterer og om konklusjonene stemmer med den virkelige verden. Når da de fleste forskere også i den klimaskeptiske leir, synes å mene at CO2 er en klimagass som sammen med de naturlige svingninger, vil lede til en eller grad av oppvarming har jeg vanskelig å se bort fra det. Spencer har en gang uttalt;

"Contrary to popular accounts, very few scientists in the world – possibly none – have a sufficiently thorough, "big picture" understanding of the climate system to be relied upon for a prediction of the magnitude of global warming. To the public, we all might seem like experts, but the vast majority of us work on only a small portion of the problem"

Dette tror jeg han har rett i, og derfor er jeg ikke låst i noen oppfatning, eller som det heter; "the jury is still out." I denne prosessen vil jeg imidlertid kun basere meg på vitenskap og da god vitenskap, og her er peer review og overholdelse anerkjente vitenskapelige kjøreregler avgjørende. Denne debatten er preget av at oppfatningene på de ulike ytterfløyer fremstår mer som en religiøs tro, der uansett hvilke argumenter som fremsettes, så forsvarers det allerede inntatte standpunkt til døde. Et annet trekk jeg har merket meg både på Klimadebatt og den tidligere Klimaforskning, er at forskere som støtter skeptikersiden blir opphøyet til helgener, mens de som har et annet standpunkt, omtales som "løynere," "klimahysterikere" og "useriøse" for å ta et par eksempler. Din beskrivelse av Climatgate er et eksempel i så måte, jeg har lest meg opp på dette, og kan ikke konkludere annet enn at denne hendelsen er blåst ut av alle proporsjoner. Et annet eksempel, er dagens innlegg fra Telehiv der han omtaler Samset og Soon. Samset er for lengst gjort fullstendig æresløs på Klimadebatt. Jeg vet ikke hva Samset har sagt om Soon, men å kalle dette "uverdig," når en ser hvordan Samset selv omtales, får en til å lure på om Soon er en slags kongelig som står over all kritikk. Det faktiske forhold er at Soon er tatt in flagranti, og nå er under etterforskning av bl.a. av Smithsonian, for brudd på de etiske regler om åpenhet i forhold til hvem som finansierer hans forskning. Denne debatten hadde hatt stor nytte av at en dempet karakteristikkene. Jeg har ingen tro på at tusenvis av forskere verden rundt daglig driver lureforskning for å forlede meg. Jeg tror at dette i all hovedsak er ærlige folk som har en genuin interesse for å klarlegge det faktiske og vitenskapelige grunnlaget for klimaspørsmålet, å tro noe annet fremstår for meg som usunt.


2202
God morgen Bebben, det har blitt en bratt læringskurve og jeg ser at du antyder at jeg er alarmistisk i min omtale av havnivåstigning. Hvis dagens rapporterte rate på 3 mm/år er riktig, og hvis denne endog er akselrerende, så mener jeg at det er grunn til bekymring. Dette vil skape store problemer i en rekke tett befolkede kystnære områder. 30 cm pr. århundre kan høres lite ut, men når dette legger seg på toppen av stormfloer, orkaner og andre elementer vil det merkes. I New Orleans under Katrina, var det i noen tilfeller bare desimeter som gjorde at en del av dikene brøt sammen. Det jeg savner med dagens tilgjengelige materiale, er en bedre forståelse og mer data på hva som har skjedd i nær historisk tid - altså de siste par tusen år. I mine tidligere innlegg har jeg flere ganger vist til at det synes å være bred enighet om at nivået har vært svært stabilt i denne periode. Den studien som har gått mest detaljert til verks er Kemp et al. som mener at nivået fra BC 100 til AD 1800 – en periode på 1900 år – bare har variert med 24 cm, for så etter 1800 å hatt en stigning  ”representing the steepest century-scale increase of the past two millennia.” En av medforfatterne til dette paperet er Klimadebatt.no's uomstridte superhelt - M. Mann -  og den observante leser vil se at denne studien er havnivåets variant av kølla. Jeg har vansker med å forstå at jorden, etter å ha gjennomgått enorme svingninger med variasjoner på opptil flere meter pr. årtusen, plutslig skal stabilisere seg slik at endringene perioden sett under ett, ikke overstiger et snitt på 0,12 mm /år. Denne studien baserer seg også kun på målinger langs USA’s østkyst. Så mer data fra perioden før varmeperioden i middelalderen, og deretter frem mot den lille istid, hadde vært interessant lesning.

2203
Ja, men da er vi enige, for å si det enkelt; i følge Fjeldskaar har IPCC har lagt til grunn feil geologi ved at de legger til grunn en større geologisk innsynkning, enn det han mener det er grunnlag for. At han utelukker geologi, er jo i høyeste grad et geologisk argument, men dette blir bare flisespikkeri. Nå må jeg ha en klimapause og skal ned til Middelhavet for å både, noe som vil medføre en betydelig havnivåhevning i indre middelhav.

2204
Telehiv; Ja, Peltier-modellen gir nesten 2 mm/år (som Fjeldstad mener er feil), mens Fjeldskaar mener den riktige innsynkningen er 0,14 mm/år, er ikke dette en geologisk begrunnelse?

2205
Til Amateur 2; ditt siste innlegg avslører en total mangel for forståelse for vitenskapelig prosess. I den artikkel Telehiv og jeg drøfter, introdusere Fjeldskaar en "ny beregning" og en ny tilnærming til et problem, enn det IPCC har gjort. Dette er altså nytt materiale, og ikke grunnleggende fagkunnskap. Skal dette komme ut slik at andre forskere kan bygge på det, og forhåpentligvis bekrefte at dagens havstigning er et forbigående eller avtagende fenomen, må det altså ut.

Sider: 1 ... 145 146 [147] 148 149