Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 [2] 3 4 ... 140
16
Jeg tror jeg avslutter denne ørkesløse vekslingen mellom den ene unnskyldningen og bortforklaringen dårligere enn den andre.

Jeg konstaterer ut du ikke kan dokumentere at Christy; "fulgte imidlertid opp overfor IPCC etter hvert som spriket bare vokste år etter år."

Noe jeg tror at han heller ikke gjorde siden den eneste adekvate oppfølgningen ville være å skrive en ny artikkel, noe han så vidt jeg vet ikke gjorde før AR5 ble publisert.

Jeg har således forhåpentligvis tatt livet av forsøket på å etablere en ny klimamyte om alt fusket til IPCC.

Mitt anliggende har i denne strengen ikke vært å bestride at der var en betydelig diskrepans mellom modeller og empiri både på overflate og i LT fra 2000 av og utover, dette er uomtvistet.

Men innleggene mine kan muligens bidra til å illustrere hvordan alle disse vanvittige klimamytene om fusk og fanteri dukker opp, blir spredt og til slutt blir en sannhet hos Klimarealistene og Tony Heller. 17
Sitat Telehiv;

"Hvem er de ti du tenker på, og som ikke har blitt omtalt her på forumet?"

Det finns meg bekjent ingen liste eller generelt akseptert oversikt over de mest innflytelsesrike klimaforskere i verden. Men i klimavitenskapen, som i andre vitenskaper, er der visse målemetoder eller metrics for den slags. Antall citations er en, antallet artikler i tunge vitenskapelige journaler er en annen. En tredje er generelle spørreundersøkelser og oppfatninger blant andre vitenskapsmenn og kvinner. Her er et par eksempler;

https://www.carbonbrief.org/analysis-the-most-cited-climate-change-papers

https://www.carbonbrief.org/the-most-influential-climate-change-papers-of-all-time

Hvem har hørt om;

Prof. Philippe Ciais
Prof. Camille Parmesan
Prof. Gary Yohe
Prof. Manabe
Prof. Penuelas
Prof. Smol
Prof. Kellomaki
Prof. Wetherald
Prof. Held
Prof. Soden
Prof. Norman Phillips
Prof. Richard Tol

Den siste har jeg sett omtalt, men her er også noen kjente navn, Nils Christian Stenseth har jeg omtalt i forbindelse med at han ble redaktør i Climate Change etter Soon affæren. Likeledes har jeg trukket frem Gerald Meehl. Phil Jones og James Hanssen er jo begge rikelig omtalt, ikke på grunn av deres vitenskapelige meritter, men på grunn av deres angivelige halvkriminelle virksomhet.

Men sammenhengen er jo rimelig enkel, på en blogg der de fleste hevder at klimagassene ikke utgjør noe problem i det hele tatt, der mange hevder at drivhuseffekten slik den vitenskapelig har blitt forstått i 150 år er feil, at T2 utelukker AGW og der de empiriske debattene stort sett dreier seg om juksifisering i en eller annen form, vil nok typer som Tim Ball, Bob Carter, Henrik Ellestad og Stein Bergsmark, personer som i praksis er uten klimafaglige meritter, oftere bli fremhevet.18
Sitat Telehiv:

"Men Christys påvisning av problemet i Christy 2010 foreligger som nevnt i AR5 (2013)."

Skal du ha anerkjennelse for at du har lest mitt innlegg og har forstått det?

Påvis hvordan Christy; "fulgte imidlertid opp overfor IPCC etter hvert som spriket bare vokste år etter år."

Jeg ber om kilder.

At det hevdes å være velkjent er ikke noe argument med særlig slagkraft når en ser på presisjonsnivået for øvrig, forskere uttrykker seg ved å utgi vitenskapelige artikler, har Christy gitt ut noe om dette mellom 2010 og før AR5 ble publisert? eller hang han på telefonen å sa at nå måtte IPCC skjerpe seg?

Kan du gi en link til at "en rekke forskere ønsket å komme inn med mer oppdatert materiale" men at noen ble holdt utenfor, mens andre kom med? Eller er dette bare en del av den velkjente IPCC folkloren.19
Sitat Translator;

"Igjen kommer du med en rekke løse påstander uten dokumentasjon og formet etter ditt eget hode. Jaja..."

Jeg kan bekrefte at mine innlegg er formet etter mitt eget hode, hvem har formet dine?

Sitat Translator;

"Hvis vi skal diskutere hvem som har størst autoritet, så får du definere for meg hva du mener med det. For meg gir autoritet først og fremst at man klarer å legge frem noe på en etterprøvbar og forståelig måte."

Dette er jeg ikke kapabel til. Jeg er ikke klimaforsker. Jeg er akademiker som leser artikler i mitt eget fag, men også et par andre fag som jeg neppe kan karakteriser som "mine." I mitt eget fag har jeg mine favoritter, favoritter som mine kollegaer ikke alltid deler min vørnad for. Men vi er stort sette enige om at noen er "inne på noe" og at andre er på bærtur. Men dette viser seg gradvis, noen vil med årene utpeke seg som forutsigbare, eksempelvis Carl August Fleischer som i førti år hevdet at Andenæs tok feil og at han hadde rett når det gjaldt begrepet "injurier," som pensjonist fikk han rett da EMK i tre kjennelser radbrakk norsk injurierett.

Og slik er det også i andre vitenskaper, noen kan basert på teori forutse en utvikling lenge før den kan måles empirisk, andre ikke.


Når det gjelder Ellestad så maser du om at jeg ikke har noe på han. Jeg får konkludere med at du er enig med Ellestad om at de antropogene bidrag av CO2 i atmosfæren utgjør 1 - 4%, og den diskusjonen gidder jeg ikke ta. Ellestad er ikke klimaforsker og knapt forsker, han har gitt ut noen få artikler om ikke klimarelaterte spørsmål. Ellers har han vært forskningsadministrator, og ikke en spesielt vellykket sådan. Hvis du tror han var direktør i Forskningsrådet så er det feil, han var avdelingsdirektør, og de var de mange av.

Sitat Translator;

"Din påstand om at folk (som ikke er på den rette side) ikke har noe i klimadebatten å gjøre, er rett og slett respektløs."

Folk får mene hva de vil både om klimavitenskap eller andre vitenskaper, noe jeg gjør i stort monn ved bl.a. å delta i denne debatten.

Men kommer "folk flest" inn og eksempelvis mener at en overleges anbefaling til hvordan en skal behandle en nær pårørende er feil, finner jeg valget enkelt.

Det respektløse i denne sammenheng et at de ti mest innflytelsesrike klimaforskere i historien - og dette bedømt ut fra rimelig anerkjente vitenskapelige utvelgelseskriterier, overhodet ikke er omtalt verken på denne eller andre klimablogger på den "skeptiske" siden.   
20
Sitat Administrator;

"Stod det noe annet før? Misforstår du med vilje? Kan vel godt si at det var ukurant å nevne ordet figur i setninga før, men leser man alle ordene kan det ikke misforståes."

Dette er helt på siden av det som er tema, jeg har ikke bestridt at der er diskrepans mellom empiri og modeller. Jeg påviser følgende;

- IPCC kan umulig kritiseres for ikke å ha tatt inn Christys artikkel fra 2016, AR5 var "lukket" flere år tidligere

- Christys artikkel fra 2015 og den grafen Telehiv begynte dette innlegget med, er ikke omtalt i IPCC AR5, mens Telehiv innleder med; "I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur....." Denne figuren finnes ikke i AR5, den oppstod først over to år senere

- Telehiv har i denne strengen flere ganger hevdet at Christys graf er underslått ved formuleringer som; 

a) "Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen." 

b) "De vil bare ikke vise dem fram selv."

Noe som er en ren bløff da grafen umulig kunne være underslått siden den var utearbeidet flere år etter at AR5 ble publisert. Mitt anliggende er således å slå ned på denne spredningen av klimamyter der det uten dekning hevdes at IPCC sensurerer eksempelvis Christy

For og gjenta, det er ingen uenighet om at der ble stadig større diskrepans mellom modeller og empiri utover 2000 tallet, både på overflate og i troposfære. Men dette er klart og utvetydig formidlet i AR5, jeg har ovenfor sittert fra det aktuelle kapittel. John Christy har i en artikkel fra 2010 som nettopp omhandler denne diskrepansen, og den er sitert i AR5 kap. 9.4.1.4.2

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B8BC9CB33BA35AC420FF20C0BCFC6B0B?doi=10.1.1.569.7240&rep=rep1&type=pdf

John Christy er således ikke sensurert eller forsøkt undertrykket i AR5, noe Telehiv i kjent stil hevder, det var mitt poeng og budskap med disse innleggene, dette i tillegg til at det er urimelig å beskylde IPCC for ikke å omtale notater og grafer som først utarbeides to år etter at AR5 er publisert. Vel, jeg hadde enda et poeng, det blir fremstilt som om denne grafen var en "IPCC graf" - altså godkjent av IPPC - noe den ikke var, jeg har i hvert fall ikke funnet den, og det er jo en smule komisk at de største IPCC døderne til stadighet benytter IPPC som sannhetsvitne. 

Skal noen påstå sensur, vitenskapelig undertrykkelse, underslag av data, eller at noen ikke kommer til orde, så påvis det, ikke bare sleng det ut av gammel vane.

21
Prøver du å drive meg til vannvidd? I ditt opprinnelige innlegg fremkommer følgende;

"I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen, det såkalte "hot spot")."

Så limer du inn en graf som først oppstod i 2016, men som du altså hevder allerede lå i AR5 fra 2013, noe den ikke gjør.

Deretter begynner du å "pynte" på dette, påberope deg ulike misforståelser og sidesprang, for så å hevde:

"Det er ingen i IPCC som har prøvd å påstå at det er noe feil med Christys illustrasjon av diskrepansen mellom de 102 modellene og UAH-dataene. De vil bare ikke vise dem fram selv."

Altså enda mer logikk fra helvete der jeg - som en voksen mann - skal foreholde meg til påstander om at organ som sluttet å fungere som et operativt organ for flere år siden som kan svare på noe, uttale seg om noe, eller mene noe om noe  og til alt overmål "(ikke) har prøvd å påstå at det er noe feil med Christys illustrasjon," likevel eksisterer i den virkelige verden?

OK, gi meg umiddelbart e-postadressen til dette IPCC som uttaler seg, mener noe, men "ikke vil vise dem frem selv." Og som bedriver denne virksomheten mellom de ulike rapporter de utgir. Jeg har nemlig en enorm stor høne å plukke med de, og det har sikkert Lord Monckton, såpeselgeren Ellestsad og 12.000 andre klimaterapeuter som faktisk har levd i total uvitenhet om at IPCC også mottar innlegg, behandler de vitenskapelig, mener noe om de, uttaler seg om noe, men "bare ikke vil vise dem fram selv" i perioden mellom de ulike rapporter.

Hvorfor kan du ikke bare ta den enkle utveien og erkjenne at fantasien løp litt løpsk.

Hva med å lese IPCC kap. 9 Evaluation of Climate Models, med særlig vekt på kap. 9.4.1.4.2 Tropical tropospheric temperature trends, der vil du nemlig kunne lese;

"Most climate model simulations show a larger warming in the tropical troposphere than is found in observational data sets (e.g., McKitrick et al., 2010; Santer et al., 2013). There has been an extensive and sometimes controversial debate in the published literature as to whether this difference is statistically significant, once observational uncertainties and natural variability are taken into account (e.g., Douglass et al., 2008; Santer et al., 2008, 2013; Christy et al., 2010; McKitrick et al., 2010; Bengtsson and Hodges, 2011; Fu et al., 2011; McKitrick et al., 2011; Thorne et al., 2011). For the period 1979–2012, the various observational data sets find, in the tropical lower troposphere (LT), a linear warming trend ranging from 0.06°C to 0.13°C per decade (Section 2.4.4, Figure 2.27). In the tropical middle troposphere (MT), the linear warming trend ranges from 0.02°C to 0.12°C per decade (Section 2.4.4, Figure 2.27). Uncertainty in these trend values arises from different methodological choices made by the groups deriving satellite products (Mears et al., 2011) and radiosonde compilations (Thorne et al., 2011), and from fitting a linear trend to a time series containing substantial interannual and decadal variability (Box 2.2; Section 2.4.4; (Santer et al., 2008; McKitrick et al., 2010)). Although there have been substantial methodological debates about the calculation of trends and their uncertainty, a 95% confidence interval of around ±0.1°C per decade has been obtained consistently for both LT and MT (e.g., Section 2.4.4; McKitrick et al., 2010)."

Så det er altså ikke slik at IPPC ikke var oppmerksom diskrepansen mellom modell og empiri og ville undertrykke Christy, tvert i mot Christy et al. 2010 er nevnt, men ikke det notat fra 2016 utarbeidet for senatshøringen du viser til.

Christys artikkel (vitnenotat) fortjener ingen plass verken i AR5 eller i AR6, det du viser til, eller rettere; det jeg har forklart deg hvor kom fra, er ingen vitenskapelig artikkel av Christy, men et innlegg ment for Jim Inhofe, Ted Cruz og Lamar Smith og som således aldri ville ha fått plass i AR5, dette i motsetning til eksempelvis arbeidene til  McKitrick et al., 2010, som også påviste stor diskrepans mellom modell og empiri, men da på en vitenskapelig valid måte.

Opprettholdes det at Christy er undertrykket i AR5?

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=B8BC9CB33BA35AC420FF20C0BCFC6B0B?doi=10.1.1.569.7240&rep=rep1&type=pdf

Rettet kl. 21.00.

22
Viktige klimatema / 2017 - varmest evaah?
« på: 11.11.2017, 18:36:47 »
Når jeg for alvor i 2015 kom inn i klimadebatten var de aller fleste i pausemodus. At vi hadde en senkning eller utflating av temperaturene fra 98 - Ninoen frem til ca. 2014 er uomtvistet.

Blant de første utfordringene som jeg reagerte på - kom fra Telehiv som med basis i en artikkel fra en klimaterapeut ved navn DuHummel hevdet at havet hadde steget 1,9 mm pr. år de siste 10.000 år (siden forrige istid,) eller 19 meter, og ett av mine første innlegg er gjengitt her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=241.msg1369#msg1369

Har vi kommet så mye lengre på disse par årene? Skal vi fortsette å stille spørsmål ved temperaturene selv om "alle" som kan og vil forstå noe om dette vil vite at dataene fra i hvert fall ca. 1920 er mer enn sikre nok til at en ikke må gå i Tony Heller crackpot modus.

Vi har et nytt innlegg her fra Zeke Hausfather;

https://www.carbonbrief.org/state-of-the-climate-2017-shaping-up-to-be-warmest-non-el-nino-year

Hvem blir førstemann som melder seg frivillig og roper "juksifisering!!!!"

Og har ikke et flertall her på bloggen akademisk utdannelse? Av de fleste er det vel jeg som har minst akademisk bakgrunn for å kunne påberope meg "akademia" som argument. Jeg har riktignok en embetseksamen, men dette i et fag som har omtrent den samme vitenskapelige metode som teologien, og i klimadebatten er det jo ikke mye å slenge ræva i taket for.

Jeg kom på å skrive dette innlegget da jeg i løpet av to år har til gode å se et eneste innlegg verken på KD.com eller andre steder som drøfter eller belyser hvilke forskere som alt i alt har bidratt mest, hvem som er mest respektert og hvem som er akademiske ideeal. Slike personer har vi i alle andre vitenskaper, disse drøftes, kritiseres, latterliggjøres, harseleres med og fortelles gode historier om.

Men hvem og hvilkens resultater diskuteres i denne gren av vitenskapen?

Michael Mann
Judith Curry
Phil Jones
Samset (glemt fornavnet)
Esther Pirelli (mine hjelpeord for å huske Benestad)
Gymnaslæreren fra Agder (hjelpeord for han jeg har fortrengt, var det Bergsfjott?)
Såpeselgeren, grønnsakraspselgeren eller bruktbilselgeren - Ellestad
John Christy
Røy Spencer
James Hanssen
Gavin Schmidt
Statislufistisk ingneseferfuck - Stordahl
Ser du solen mor(fritt fra Peer Gynt) - Solheim
Tony Heller
Anthony Watts
Richard Lindzen

Er vi oppmerksom på at ingen av disse navnene opptrer på noen liste eller oversikt over de forskere som har påvirket og dratt verden videre i forståelsen av denne gren av vitenskapen?

23
Modeller eller observasjoner / Sv: IPCC og presisjon
« på: 11.11.2017, 16:28:09 »
Sitat Telehiv;

"I Christys arbeid som du fortjenstfullt linker til, skriver han at figuren er basert på hans innvilgede tilgang til IPCCs data for 102 klimamodeller først brukt i vitenskapsdelen (Scientific Assessment) av AR5 allerede i 2013 og ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre sluttføring av rapporten i 2015/16. Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen."

Christy hadde sentrale roller i de tidlige rapporter, bl.a. var han lead author for ett kapittel i 2001, i AR5 var han "expert reviewer," og er oppført som det i rapporten.

Det som først og fremst kjennetegner Klimarealistene og andre IPCC dødare er at de har et presisjonsnivå på linje med en nyttårsrakett som har mistet styrepinnen.

Når det hevdes at;

".....ble spilt inn av Christy/UAH ifm den videre sluttføring av rapporten i 2015/16. Selvsagt kom ikke dette med i den endelige politiske delen, men foreligger som underlagsmateriale i den vitenskapelige delen."

Kan dette med rimelighet ikke oppfattes på annen måte enn at Christys innspill ikke kom med i den endelige IPCC rapporten av 2015/16. En har altså tilsynelatende lykkes med - for godt mål - å spre enda en klimamyte om at Christys innvendinger ble sensurert ut av IPCC AR5 og den "endelige politiske delen."

Faktum nr. 1; Den grafen som er limt inn i det første innlegget i denne strengen har intet med AR5 eller andre IPPC rapporter å gjøre, ut over at den tar utgangspunkt i 103 klimamodeller som er omtalt i AR5. Den er utarbeidet til en senatshøring i 2016.

Faktum nr. 2; The Fifth Assessment Report (AR5) is the most comprehensive assessment of scientific knowledge on climate change since 2007 when the Fourth Assessment Report (AR4) was released. It was released in four parts between September 2013 and November 2014.

http://www.ipcc.ch/activities/activities.shtml

Når Christy i februar 2016 skrev sin rapport som inneholder den aktuelle grafen, hadde det således ikke blitt gitt ut noe som helst av IPCC på ett år og tre måneder, og det empiriske og vitenskapelige datagrunnlaget var stengt lenge før det. Både den vitenskapelige hovedrapporten og Summary for Policymakers ble publisert høsten 2013, over to år før Christy skrev sin rapport.

http://www.climatechange2013.org/

Skal IPCC kritiseres for å ikke ta med det Christy tenker og skriver over to år etter at IPCC avgir sine rapporter?

24
Jeg stusser på det du skriver om klimamodellene kontra observasjoner.

For det første skriver du;

"I IPCCs siste rapport (AR5) foreligger en figur (oppdatert pr. 2016) som viser hvor mye modellene har bommet på temperaturutviklingen i midt-troposfæren i tropene (dvs. der den største oppvarmingen faktisk skulle kommet iht. CO2-hypotesen...."

Hvor i AR5 finner du denne figuren som du har limt inn?

Kap. 9.4.1.4.2 (side 772) har tittelen "Tropical tropospheric temperature trends," men jeg kan ikke se noe som en gang ligner det du har limt inn.

Figuren du har limt inn er laget av John Christy i forbindelse med en senatshøring i 2016;

http://docs.house.gov/meetings/SY/SY00/20160202/104399/HHRG-114-SY00-Wstate-ChristyJ-20160202.pdf

Og har bl.a. fått gjennomgå av Gavin Schmidt;

http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/05/comparing-models-to-the-satellite-datasets/

Kap 9.4.1.4.1 (side 767) omhandler Global surface temperature, og her er det på side 768 tatt inn to figurer som begge bygger på overflate og som frem til ca. 2010 viser en svakere temperaturutvikling på overflaten enn modellene.

Tar en med dataene så langt de er tilgjengelige, ser det ikke så ille ut;

https://www.carbonbrief.org/factcheck-climate-models-have-not-exaggerated-global-warming
25
Ta det enkle først.


Nr. 1 : John Christy og Roy Spencer er begge klimakjendiser. John Christy har ikke publisert noe som helst om klimasensitivitet, dette i motsetning til Roy Spencer som har publisert litt om temaet. Men undersøk selv på ulike vitenskapelige databaser, ingen av de nyter noen som helst autoritet på området. Og da snakker jeg ikke om på Tony Hellers sider, eller på WUWT, men i de kretser som folk med IQ over 78 lytter til og søker på.

Nr. 2.(sitat Translator) "Du har tydeligvis ingenting konkret på Ellestad, bortsett fra at du ikke liker mannen."

Helt enig, jeg liker ikke mannen, han er uansett en klimafjott som for bare et par uker siden hevdet at de antropogene bidraget av CO2 konsentrasjonen utgjør mellom 1 og 4 %, og at han i årevis har markedsført Beck målingene som enhver klimainteressert person vil plassere i Juklerød kategorien.

Så mener du at jeg ikke har noe konkret på Ellestad, noe jeg åpenbart har, eller forsøker du å skjule at også du ikke kan legge sammen to og to, så spytt ut. Utgjør de antropogene bidrag til CO2 i atmosfæren bare 1 - 4 %, eller ber du egentlig om mitt tips for å finne en ny fastlege?

Sitat Translator:

"3. Vi snakker verken om alkohol i blodet eller ozon her. Jeg er fullt klar over at ørsmå mengder av et stoff kan få fatale konsekvenser. Kanskje vi skulle tatt med metanol eller blåsyre også (for ikke å snakke om clostebol  )?. Men hvorfor er folk så dårlig opplyst om slik elementær kunnskap, er det kanskje noe man ikke ønsker at folk skal vite? Få vet nemlig hva ppm betyr."

Godt forslag, selv om jeg ikke helt forstår hva du foreslår. Jeg forsøker likevel å tolke deg i beste mening. Amatører og folk uten logisk og intellektuell kapasitet bør forsøke å sette seg inn i det helt grunnleggende, før de setter seg til dommere over folk som har arbeidet med dette i årtier, og som vet hva de snakker om. Så din formulering om at;

"Få vet nemlig hva ppm betyr."

Bare understreker at klimavitenskap ikke er for folk flest, noe Klimarealistenes blogg er det beste eksempelet på.


 


26
Media og politikk / Sv: Benestad overgår seg selv
« på: 09.11.2017, 21:44:52 »
BBS og Telehiv, hvor mange halve hjerneceller på en kløvd druesten er det mulig ikke å ha, uten umiddelbart å erkjenne at Samset har rett når han sier;

"Alle har kunnskap, som formidling må ta utgangspunkt i. For klimafaget er spesielt været en blandet velsignelse. Folks erfaring gir mange knagger å henge forståelse på, men vi må også få frem at en kald vinter ikke motbeviser global oppvarming, og at en gal værmelding ikke betyr at vi ikke kan modellere klimaet som helhet."

Og det er hele poenget, hvorvidt vi har AGW eller CAGW eller bare sykliske naturlige svingninger vil bli fortalt av værmeldingene som etter hvert vil utgjøre de globale temperaturanomalier i årene som kommer. Og jeg forstår ikke hvorfor Telehiv og en rekke andre KD'ere og Klimarealister har satt seg i en slik håpløs posisjon der det hevdes at globale temperaturer nå skal gå ned. Noe de har sagt i årevis, bare for å utsette det gang på gang med en eller annen merkelig begrunnelse.

Dere har nå i snart 18 år hengt 98- Ninoen som en kvernstein rundt halsen. Vi fikk den langt svakere 15/16 Ninoen og alle rekorder ble slått. Og nå tyter dere plutselig om disse urettferdige Ninoene som varmer opp kloden uten forvarsel, mens dere mange år på overtid har drøvtygget på en ekstremepisode som fant sted for 18 år siden og som bare UAH mente ikke var statutuflisistisk signufufuck varmere enn 2016.

Forstår dere så mye av dette? Når eksempelvis 2012 ble et ekstremt år i polar sjøisutbredelse, skal da 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017 nødvendigvis bli lavere, og hvis den ikke ble lavere, har dere vunnet og vi har en recovery?

Les hva Samset skriver en gang til. Den som påberoper seg seier ved at UAH i september og oktober har vist rekordnivåer er en idiot. UAH ligger i dag ca. 0,4 C over trendlinjen og skal derfor ned - før eller siden, og kan lett ligge 0,4 under dagens nivå om tre måneder.

Arktisk sjøis ligger omtrent på trendlinjen - ikke noe å bråke om. Antarktisk sjøis ligger ikke på trendlinjen, men langt under, og her tilbyr jeg en forklaring. Min venn Gerald Meehl

http://www.cgd.ucar.edu/staff/meehl/

sa allerede i 2014 at Antarktisk sjøis er lite påvirket av AGW og at neste switch i IPO/PDO vil føre den nedover, omtrent på samme nivå som da Scott og Amundsen observerte den for 107 år siden, altså naturlig variasjon. Og i 2016 og 2017 har Gerald hatt sjokkerende rett. Så Gentlemen; merk dere en liten Nugget her. En av verdens absolutt fremste klimaforskere anerkjenner altså naturlige variasjoner.

Den største tabben de fleste her på forumet har begått er å binde seg til den kulturen som har sitt utspring i Klimadebatt.no, administrert av den inn til margen syke Jostemikk, og deretter fortsette med den samme usunne virksomheten hos de stupide Klimarealistene. Et organ som ikke bare er kunnskapsløst, men der den samlede intellektuelle kapasitet har god plass på en kløvet druestein. At dette organet i tillegg er systematisk uredelig, har en klar fascistisk grunnholdning i forhold til ytringsfriheten, og i tillegg er ufrivillig latterlig med denne kebabjafsende Aaslid som redaktør, er en kostnad med medlemskapet dere bare får leve med.   

27
Sitat BBS;

"Om man prøvde å løse problemet, ville man jo eliminere behovet for sin egen arbeidsplass."

Dette er dessverre et økende og mer og mer omfattende problem i samfunnet. Jeg ser det ikke minst foregå i stor utstrekning i min egen hobby - advokatvirksomhet. Antall tvister og ikke minst kostnadsnivået disse etter hvert har utviklet seg til, er et betydelig samfunnsproblem som Advokatforeningen* ikke tar tak i, men tvert i mot tildekker og bortforklarer. I stedet for å løse et problem til begge parters tilfredsstillelse på billigst mulig måte, dras selv den minste bagatellsak opp for domstolene der det kun er en vinner, og vinneren er verken partene eller samfunnet for øvrig.

MEN; nesten alle mennesker jeg finner interessante, samfunnsbyggende, kreative og risikotagende, ville aldri finne seg i en tilværelse der en vil bevare sin egen arbeidsplass selv om en har løst problemet. Dette er et liv uten mening og verdi. Jeg kjenner og samarbeider med flere forskere som overhodet ikke har denne holdningen. Tvert i mot, de gir fra seg glimrende idèer gratis og lar en eller annen pengepuger sitte igjen med fortjenesten, mens de med stor entusiasme begynner på neste problem. Og dette gjelder på langt nær bare forskere, en ser det ellers i arbeidslivet og ikke minst i frivillig organisasjonsvirksomhet. Jeg har en svoger, 50 år og en anstendig fotballspiller som i 25 åring, og ble endog solgt for 25.000 som 18 åring, noe jeg stadig mobber han for under henvisning til at dette inflasjonsjustert er prisen for en 55 år gammel negerslave.

Vel, hvor var vi, jo meningen med livet. Min svoger har i over 20 år trent opptil tre ulike aldersklasser, bruker tre - fire kvelder i uken på dette, og jeg tør påstå at han kjører i snitt 8000 km i året med egen bil. Han betaler fergebilletter og baconpølsene selv, og har til dags dato ikke mottatt fem øre i betaling eller utgiftsdekning for noe som helst.

Så dukker fittene i Idrettsforbundet opp med sine 1852 kroners vin, og 78 shots med Grappa som min svogers barn har gått rundt å selge lodd for å finansiere.

Min mening med livet ville på rent frivillig basis være å anlegge et massesøksmål mot hele dette fuckings idrettssystemet med presidenter og hva faen de nå er i spissen, og be de betale tilbake all denne galskapen fra egen lomme og overføre de til de tusenvis av ubetalte frivillige som holder hele systemet oppe. Jeg skulle ha gjort det helt gratis og med den største personlige tilfredsstillelse, og jeg skulle ikke ha gitt meg før de alle hadde følt at de hadde blitt tatt i ræva av en elefant på 6 tonn.

Så jeg er uenig med deg BBS. Jeg kjenner verken Siv eller Nina, men har en bestemt følelse av at ingen av de kaster bort livene sine for å opprettholde sin egen arbeidsplass. Dette i likhet med de aller fleste forskere jeg kjenner, og jeg tror ikke at klimaforskerne er så veldig mye verre.

Så vennligst kutt ut denne Stuttumske nedvurderingen av de som faktisk bringer verden videre, det hører i hvert fall ikke hjemme på en blogg som pretenderer å diskutere klimavitenskap, at der finnes rævhøl i dette miljøet også, er ikke noe holdepunkt for å formidle og opprettholde det generelle og ukritiske syn du forfekter.     


* for det record, jeg har vært fullt betalende medlem i snart 30 år (ca. 7000,- pr. år,) men har enda ikke vært på ett eneste møte, jeg møter mer enn nok oppblåste drittsekker i det daglige om jeg ikke skal oppsøke slike miljøer i tillegg.

28
Sitat Translator;

"For øvrig, 400 ppm tilsvarer 0,04 prosent. Når man diskuterer disse tingene med menigmann er det vanlig at de tipper minst hundre ganger så mye og blir overrasket over hvor ørliten andel av atmosfæren CO2 faktisk er."

Det eneste fornuftige jeg kan lese ut av dette er at hva menigmann mener og tror om CO2 ikke er noen adekvat metric i denne sammenhengen, spør heller hva menigmann mener om rumpen til Kim Kardashian, der har menigmanns synspunkter en viss relevans.

Dette er vitenskap og naturen kjenner mange eksempler på at "noe veldig lite, kan ha stor betydning."

Jeg har tidligere benyttet noe så allment kjent som alkoholpåvirkning, der 0,5% betyr den sikre død for de fleste, og der 0,02 prosent, eller 0,2 promille betyr fotgjengerstatus i to år for oss alle.

Så Translator, hvis du skulle være så uheldig å bli tatt med 0,02 prosent alkoholkonsentrasjon i blodet etter et lett julebord, har jeg en anbefaling; i stedet for å krangle med purken om at 0,02 prosent bare er halvparten av CO2 konsentrasjonen i atmosfæren - som tross alt ikke betyr noe som helst - vil jeg heller forsøke denne;

"Står du her din jævla purekefaen midt på natten mens kona di ligger hjemme og knuller med en brannmann."

Du blir uansett dømt, men etter at du har blåst og forstår at du har tapt, kan du i det minste få litt moro ut av det.

Som en ytterligere illustrasjon på at dette lille ikke kan ha noen betydning har jeg et enda bedre eksempel. Og det eksempelet går jo rett inn i klimadebatten siden vi snakker om atmosfæren, og jeg skal nå benytte typisk blomstrende deniertermologi for ytterlige å bitchslappe såpeselgeren. 

Ozon -  O3 -  er på alle måter livets gass, på samme måte som CO2, uten CO2 og uten O3 intet liv, og Gud den Allmektige hvordan kan vi få takket deg for at du har gitt oss CO2 og O3. Den er helt naturlig, har vært her alltid og bidrar daglig til å redde ca. 7 milliarder mennesker fra blindhet, dødelig hudkreft og andre former for den sikre lidelse.

Vårt kjære ozonmolekyl stopper UVC-stråling (200-280 nm,) noe som her nede på overflaten benyttes til drap og mishandling av ulike uønskede organismer, men UVC er helt naturlig og uten ozonet i stratosfæren hadde vi ikke overlevet lenge. Men ozonet opptrer også helt naturlig på overflaten, det skapes bl.a. i elektromotorer med dårlige børster og benyttes til rensing og desinfisering i ulike sammenhenger. Er du i nærheten av et ozonanlegg og kjenner en "rivende" og skarp lukt i nesen - ikke helt ulikt den duften en får tidlig om morgenen en høstdag og tenker at nå er det ikke lenge til vinteren kommer - så finn en bedre atmosfære å puste i. 

Så til spørsmålet; hvor mange ppm ozon - eller hvis du vil i prosent - ville du foretrekke å omgi deg med i den luften du inhalerer?

Hva med 1ppm - blir ikke det 0,0001%, hva med 10 ppm - blir ikke det 0,001% , hva med 50 ppm som skulle bli 0,005%.

Du skal få svaret;

1 ppm er dobbelt av øvre grense i et akseptabelt arbeidsmiljø (anbefaling ikke over 0,5 ppm)
10 ppm over tid vil medføre alvorlig helseskade
50 ppm over noen timer vil medføre den sikre død

Så at dette lille ikke kan bety så mye er sikkert god latin når en snakker med barn og andre med manglende forståelse for naturens mange spissfindigheter, men burde for lengst være forlatt som argument i en debatt der deltagerne faktisk hevder å representere vitenskapen. 

29
Så tilbake til det litt mer seriøse om el-biler. Jeg hadde en diskusjon på Wahls blogg om busser og der en debattant snakket varmt om Trolleybusser. Som innflyttet bergenser bor jeg i den eneste vesteuropeiske byen som frem til for noen år siden hadde trolleybuss. Før hadde vi mange linjer, nå har vi bare en igjen - Landås linjen - som de egentlig har lyst å legge ned av kostnadsmessige hensyn, men det vil vel neppe skje. Særlig etter at en rekke Vesteuropeiske byer de siste tiårene igjen har begynt å bygge Trolleybusslinjer. Men de er jævlig dyre å holde, bl.a. med den konsekvens at Landås linjen ofte blir trafikkert av dieselbusser i helgene da de ikke ser det kostnadsmessig forsvarlig å ha 24/7 vakthold på linjenettet.

Vel, jeg vil ikke se bort fra at Landås linjen også forsvinner som Trolley linje og at den siste Trolley buss blir satt på Bergens Tekniske Museum sammen med de Skodaene som trafikkerte nettet når jeg kom til byen.

Dette ser kort og godt jævlig smart ut;

http://www.volvobuses.no/content/dam/volvo/volvo-buses/markets/norway/our-offering/buses/Volvo-7900-Electric-Brochure-NO-2016.pdf

Og kineserne kjenner sin besøkelsestid;

https://e24.no/bil/det-groenne-skiftet/byd-satser-i-europeiske-byer-naa-faar-oslo-kinesiske-elbusser/24177465

Kineserne har altså bygget en egen fabrikk i Ungarn for å dekke det europeiske markedet, hva byr de meg? Kanskje Trump skal åpne en fabrikk i Albania for å bygge kullfyrte damp busser.

Dette kommer som bare faen, om ti år tipper jeg at dieselbussene er mer eller mindre borte fra bybildet. De dieselbussene som er helt nye i dag, blir nok fortsatt benyttet i den verste rushtrafikken, og da vil vi høre fra to - åringene; pappa, hvorfor bråker den bussen så mye?

30
Her er riktig Christy link:

http://www.sfgate.com/green/article/Earth-warming-at-faster-pace-say-top-science-2545632.php

Når det gjelder Ellestad så benytter jeg ikke tid på han, annet enn når jeg skal trekke hans kompetanse og redelighet i tvil, og som et eksempel på en mann som driver og sprer uriktige klimafakta mot eller uten bedre vitende, det siste skal jeg ikke ha sagt noe sikkert om. Men jeg er ferdig med å revidere han, jeg setter han i bås med Tony Heller og tar det for gitt at hvis han sier noe kontroversielt eller noe som er i strid med mainstream klimavitenskap, så betyr det en ting; en masse arbeid for bare å konstatere at nå har han forsøkt å lure meg enda en gang. Jeg har altså helt sluttet å undersøke gehalten i det han sier, siste eksempelet har vi  her;

http://www.klimarealistene.com/2017/11/01/taktisk-sprakbruk-om-klima/

"Blant de mer tekniske begreper er «klimagasser». Det holdt ikke med drivhusgasser fordi folk etterhvert skjønte at virkningen skyldes hindret konveksjon – ikke stråling. Betydningen av de dominerende prosesser knyttet til atmosfæregassene nitrogen, oksygen, vanndamp samt skyer kan man utelate i folkeopplysningens navn. Likeså at den menneskeskapte andel av total CO2-mengde bare utgjør 1-4 %."

For det første er 1 - 4 % åpenbart feil, det menneskelige bidraget utgjør mer eller mindre 100% av økningen etter førindustriell tid. Påstanden om 100% er riktignok ikke plankekjøring, noen prosesser som en naturlig økning i havtemperaturen vil slippe ut mer CO2, andre igjen - som en økning i grøntarealet vil binde mer CO2. Men der er ingen naturlige prosesser som skulle tilsi en økning fra 280 til 400 ppm, ca. 40%, og vi har gode data for nivået de siste 10.000 år og langt lengre tilbake. Men om de antropogene utgjør 80% av økningen eller 120% av økningen, er i denne sammenheng likegyldig, poenget er at såpeselgeren med sine 1 - 4% er far out in coo-coo land.

Så er det gjengangeren over de alle;

"Fra 1997 flatet klodens middeltemperatur ut (mens IPCC-beregningene viste markant økning)."

Klimarealistene, der Ellestad er sentral, driver fortsatt med dette tøvet;

http://www.klimarealistene.com/2017/11/04/global-temperatur-oktober-2017/

"Vi har temperaturdata for oktober fra UAH ved Dr. Spencer. Globalt satellittmålt temperaturavvik fra gjennomsnittlig temperatur (TLT) for oktober viser med +0,63 o C svak økning. Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell..."

Siden Geir Aaslid ikke lenger tørr stryke i øst og vest får nå b.la. Lindberg stå i fred, les hans innlegg.

Og UAH - som er den eneste serien KR aksepterer - viser nå rekordvarme. 2017 kan bli det varmeste ikke El Nino året. Spencer oppgir selv den langsiktige trenden til 0,13C/decade, noe Okular viser her;

https://okulaer.files.wordpress.com/2017/07/uahv6-gl-tlt-07-2017.png

Som dere ser er her en kommafeil og dette er ut juli 2017, anomalien for oktober viser 0,63, som er den 7. høyeste anomali noen sinne, rett bak El - Nino toppmånedene i 1998 og 2016.

Er det ikke fryktelig pinlig å være KR-tilhenger og samtidig måtte se på dette vrøvlet?
Sider: 1 [2] 3 4 ... 140