Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: 1 [2] 3 4 ... 168
16
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 30.06.2018, 11:43:53 »
Sitat Translator;

Quote
1. Med "lagt frem" sÃ¥ sikter jeg ikke til forskningsrapportene og annet som kun leses av fagfolk og spesielt interesserte. Jeg  mener det som legges frem med brask og bram for vanlige folk, og ikke minst skoleungdom, som del av deres undervisning. Her har jo Al Gores film flittig vært brukt (i Norge sÃ¥gar ukritisk) og Manns hockeykøllegraf har vært trykket i lærebøker i naturfag uten noen som helst form for motforestillinger. Dette er indoktrinering av beste merke, og dessuten vranglære fordi den førstnevnte er et falsum (regelrett juks) og den førstnevnte er i beste fall en feiltolkning av hva kurvene egentlig viser. SÃ¥ klimavitenskapelig gjennombrudd - eller klimapolitisk sammenbrudd - og for hvem?       

Hvor henter du dette fra, hva vet du om iskjerneprøver som over femti års forskning og milliarder av kroner brukt av bl.a. Russland, Frankrike og USA ikke vet?

I beste fall feiltolkning? Og dette bare drar du rett ut av ræva. Enkel logikk tilsier at alt som hevdes av Petter T. og hans krets om både Beck målingene og iskjerneprøvene må være feil. Der er riktignok en mulighet til, nemlig at alle disse målingene og prøvene er et resultat av systematisk fjusk begått av hundrevis av forskere fra en rekke land over 50 år. Dette er jo en påstand som her på forumet lett får gehør selv om det ikke fremlegges et eneste bevis, men jeg vil i fortsettelsen holde meg i den mentalt friske del av befolkningen og legger til grunn at både Keeling målingene og iskjerneprøvene er gjort av folk som vet hva de holder på med.

La vi ta Beck først, her er hans grafSå ser vi på Keeling målingene:Så CO2 lå på 480 ppm i 1820 for så å rase ned til 300ppm 20 år senere? Deretter beveger det seg med enorme svingninger på noen få år til det raser opp til 470 ppm i 1940.

Og så kommer det utrolige; fra det øyeblikk de vitenskapelige målingene begynner, så viser dataene en jevn stigning helt i tråd med det antropogene utslipp og det blir plutselig slutt på disse store hopp i ppm bare på noen år. Har dere vurdert om CO2 molekylet også er med på denne bløffen? Ikke bare er karbonjævelen en gave for den sosialistiske internasjonalen, den har endog en skjel og en egen vilje.

En må jo være komplett idiot for å tro på noe så tåpelig.

Så var det iskjerneprøvene;Fra en rekke andre vitenskapelige kilder vet vi at de siste million år har vært preget av en serie istider med kortere og lengre mellomistider. Teorien om istidene er 200 år gammel. Gjennom sedimentprøver har en data som går enda lengre bak i tid;Og for hundre år siden kom en herre ved navn Milankovitch og mente han hadde forklaringen på det.Videre vet vi fra ulike andre prøver (andre enn iskjerner) mye om temperaturene de siste hundretusener av av år, bl.a. benethic forarms, så vidt jeg vet en algetype, som i figuren over er sammenstilt med iskjerne prøvene fra Vostok. Og det viser seg altså at disse ulike bevislinjene, der de eldste er 200 år, og der de ulike data kommer fra en rekke ulike vitenskapelige disipliner og miljøer, viser det samme tidsforløpet.

Hvor sannsynlig er det at iskjerneprøvene fra Vostok skal vise omtrent den samme utviklingen i tid som de andre uavhengige dataene, og dette flere hundre tusen år tilbake?

I praksis er der bare en mulighet, alt sammen er forfalsket.


17
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 30.06.2018, 01:05:57 »
Sitat Petter T:

"Patetiske komiske ALIas Emeritus trekker frem at
Sitat
Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski
hva er baktanken med det?
Arrhenius er ogsÃ¥ død og begravet,  i likhet med Einstein, og hva sÃ¥?"

Baktanken med det er at hvis en søker i vitenskapelige kilder vil en finne en rekke henvisninger til Arrhenius når det gleder klima, men ingen når det gjelder Jaworowski.

Hadde du beveget deg i kretser med en viss kvalitetskontroll, hadde du sannsynligvis blitt vennlig men bestemt veiledet. Men mye tyder på at du går rundt uten noen form for tilsyn.

Og før du blir fristet, merk deg begrepet "vitenskapelig."

18
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 30.06.2018, 00:32:25 »
Sitat Translator;

"Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene.."

Javel, fortell oss hva du vet om Vostokgrafene som vi ikke har hørt tidligere. Jeg - i min uendelige uvitenhet - har oppfattet at Vostok prøvene og konklusjonene som ble trukket av disse, er et av de mest sentrale klimavitenskapelige gjennombrudd noensinne. Men siden du, Petter T og TnTZ mener at de er lagt frem av "alarmister" er de vel ugyldige da?


Sitat Translator;

"� blande denne kurven sammen med dagens situasjon må vel være en misforståelse. Vi har hatt en stigning i CO2 fra 280 ppm til ca. 400 ppm de siste 150 årene, og den skyldes nok vesentlig menneskelige utslipp av CO2."


Et lyspunkt!!! Du er enig med meg om at økningen i CO2 i det vesentlige skyldes menneskelige utslipp, noe Petter T ikke mener. Og det er faktisk det som er temaet i denne begrensde del av denne strengen.

Sitat Translator:

"Skulle de gjort det, så ville temperaturen ha steget mye mer enn det som er målt (det er derfor klimamodellene bommer så grovt)"

Feil, klmamodellene til "alarmistene" bommer ikke grovt i det hele tatt. Jeg har nettopp påvist at Hansens prediksjoner fra 1988 traff rimelig bra og at de her på forumet som benekter det - eller denier det - som vanlig må finne opp sin egen emperi. Han traff bra på senario B med hensyn til samlede utslipp av klimagasser og han traff bra på temperatur.

De som har "bommet grovt" heter Humlum et al., de heter Varenfuck og Lunetic, de heter Zbigniew Jaworowski, de heter Ellestad, de heter Petter T. og de heter Geir Aaslid for å nevne noen. Kliamrealistenes vitenskapelige elite har bommet med 1,3C basert på en prediksjon over åtte år. Og det mest oppsiktsvekkende med dette er at deres tilhengere, bl.a. Translator og Petter T., ikke erkjenner det, ikke vil drøfte det, men later som ingenting, og tyter i vei om at mainstream klimavitenskap har bommet. Noe som overhodet ikke er tilfellet.

Les dere opp. Get real.

19
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« on: 29.06.2018, 10:45:27 »
Sitat Petter T;

Quote
Komiske ALias Emeritus (kjempemye LOL) kan ha godt av Ã¥ lese denne artikkelen, som gir ham svar pÃ¥ det han spør om:       

Ingenting av det du limer inn er "artikler." Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski har aldri gjort et eneste stykke vitenskapelig arbeid knyttet til karbonsyklusen, han drev bl.a. og gav ut tøv på dette 21 century crackpot organet som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Det andre du limer inn synes å være utført av en guttunge mellom ulike spilleseanser, sannsynligvis "Call of Duty," da grafikken ligner.

Prøv heller å være litt konsistent, du har nylig limt inn dette;Hvordan forklarer du 125 ppm økning over 150 år, når slike variasjoner i historisk sammenheng har tatt tusenvis av år? Eller rettere, den graf du limer inn viser jo maksimalt en endring på 80 ppm over en periode på 50.000 år.

Du og Klimarealistene hevder at vi ikke har hatt noen temperaturoppgang på over 20 år, ja noen hos dere hevder endog at vi ikke har hatt noen oppgang siden 30 - tallet. Hvorfor fortsetter CO2 nivået å øke i takt med det vi brenner av fossilt drivstoff, når dere samtidig hevder at temperaturene står stille, mens dere på den annen side hevder at CO2 øker på grunn av høyere temperatur?


20
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN og de tungemme
« on: 28.06.2018, 00:06:33 »
Sitat Petter T;

Quote
  Komiske Ali(as) Emeritus har ikke fÃ¥tt med seg at temperaturøkingen vi har hatt siden Lille Istid begynte FÃ?R CO2 begynte Ã¥ øke.
CO2 kan derfor ikke være �RSAK til temperaturøkingen, men en følge av den som følger Henrys lov og økt biologisk aktivitet.

Det må være noe annet som startet temperaturøkinhgen, og DET ER SOLEN.
Ref. f.eks. dr. Wiilly Soon et al.
(gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUS)

Jeg vil bryte dette innlegget ned til en "vitenskapelig del" og en debatteknisk del.

Petter T. sutrer jo stadig vekk over å bli utsatt for hersketeknikker. Og når han blir utsatt for slike overgrep, syter han som ei SV - kjerring som er midt mellom memopausen og det månedlige premenstruelle klimaks, og da krever han til alt overmål en unnskyldning.

Petter T's bidrag synes å være;

Quote
Komiske Ali(as) Emeritus....   
og
Quote
gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUSSannsynligvis er Petter T. veldig fornøyd med seg selv og sitter og ler så høyt at naboene vurderer å tilkalle myndighetene.

Men hva med vitenskapen?

LIA og 125 ppm økning på 150 år? Når hadde vi sist en 125 ppm økning på 150 år? Er du overhodet i stand til å svare på en vitenskapelig utfordring?

21
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN men kanskje Harry's lov
« on: 27.06.2018, 23:15:20 »
Sitat Bebben;

Quote

Vel, IPPC har visst det: De nevner den ikke (i hvert fall ikke da jeg sjekket AR4). I stedet bruker de den "sÃ¥kalte" bufferfaktoren. Det er stor forskjell.   

Nå må jeg med skam opplyse at jeg enda ikke har kommet meg gjennom AR5, men hva med denne;

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_annex2.pdf

Quote
Henryâ??s Law States that the solubility of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas in contact with the liquid.

Og dette står endog i definisjonskapittelet?

22
Viktige klimatema / Sv: Global tempereatur
« on: 27.06.2018, 11:42:39 »
Når jeg las disse to innleggene og oppfattet at Petter T hadde blitt kritisk til KR, fikk jeg en så sterk reaksjon at jeg måtte legge meg et par timer til.

Jeg ser nå at det mangler en "T," og ønsket Petter velkommen på forumet.

23
Sitat Petter T;

Quote
  dette i samsvar med Henryloven, som IPCC for sÃ¥ vidt aksepterer (men ikke Emeritus), men IPCC mener CO2 har en forsterkende effekt som ingen har greid Ã¥ observere.

Verken IPPC eller jeg har noen problemet med Henrys lov, men du praktiserer Harrys lov. Finn ut litt mer om begrepet partialtrykk, kanskje du da kan oppleve flash bakcs til NTH pensumet.

At CO2 følger temperatur ut av en istid og mot en mellomistid, har vært kjent i flere tiår, forsinkelsen er på ca. 800 år, CO2 øker da som følge av økt temperatur og disse vekselvirker til de kommer i balanse, noe det gjorde for ca. 8000 år siden.

At en skal få en økning i CO2 på vei inn i en ny istid - som vi er nå - er ikke tidligere observert.

Og du hopper som vanlig over problemet. Hvorfor får vi en sterk og ekstremt rask økning av CO2 på over 100 ppm på vei inn i en ny istid, og dette samtidig som vi begynner å brenne fossilt drivstoff i store mengder? En må faktisk være temmelig hjernevasket for ikke å forstå det.

24
Viktige klimatema / Sv: DET ER SLETT IKKE SOLEN, MEN CO2!
« on: 25.06.2018, 00:38:39 »
Sitat Petter T:

Quote
   Hjernedød er den som ignorerer Henryloven. https://snl.no/Henryloven

Hermann Harde ble nektet Ã¥ svare pÃ¥ kritikk mot sin artikkel.  Det viser sensur og uredelighet blandt klimahysterikerne!   

Så vidt jeg vet er det bare to klimadebattanter i Norge som ikke forstår Henrys lov. Det er Petter T. og Lars Olav Andersen, og disse to sin forståelse av Henrys lov er så original at den har fått et nytt navn; Harrys lov.

Og når det gjelder stakkars Herman Harde som ble "sensurert," så viser du enda en ny svikt i begrepsbruken. Innlegg eller artikler som ikke får plass i fagfelle vurderte journaler blir ikke "sensurert," de blir utsatt for kvalitetskontroll, noe den første Harde artikkelen ikke ble i tilstrekkelig grad, noe journalen har beklaget.

Så til saken. Vi har et par - tre fakta en skal være denier på psykosenivå for å benekte.

De siste fire hundre tusen år har CO2 nivået variert mellom ca. 200 ppm og 300 ppm. Dette er fastslått bl.a. gjennom Vostokprøvene som klimaapene selvsagt bestrider, en kritikk som ikke har noen vitenskapelig traction.Akkurat samtidig som menneskene begynte å brenne fossilt karbon, begynte også CO2 nivået i atmosfæren å stige. Denne økningen er i overensstemmelse med hvor mye vi har brent, og er forholdsvis enkelt å holde oversikt over. Vi kjenner verdens produksjon av fossile energikilder. Den er endog så forutsigbar at James Hansen i 1988 kunne hevde at nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018. Han bommet riktignok med noen få ppm, en "bom" hans kritikere skriker over seg av, samtidig som de hevder at det ikke spiller noen rolle hvor mye vi brenner siden det antropogene bidraget er ubetydelig.

Og her kommer dere konspirasjonsinfiserte og hjernedøde skeptikerne og påstår at Hansen tar feil. Han sa for 30 år siden at CO2 nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018 og at temperaturene ville gå opp som følge av dette. Og dere greier på en eller annen merkelig måte å få det til at CO2 nivået etter ca. 400.000 års empiri plutselig skal begynne å stige av seg selv.

Hvilke kjemikalier er det dere har tilgang til som kan produsere slike konklusjoner?

25
Ny forskning / Sv: Ny forskning: Hansen 1988
« on: 24.06.2018, 23:06:26 »
Sitat Petter T;

Quote
Klima-scientologien er rÃ¥tten. 

Alle med en IQ over 15, ser at James Hansens 1988 artikkel er et virkelig helvete for "skeptikere."

Jeg minner om at Klimarealistene og i den grad der overhodet er et vitenskapelig alternativ til mainstream klimavitenskap, opererer med 60 års sykluser, at DET ER SOLEN og at økningen i CO2 nivået i atmosfæren nesten ikke har noe med de menneskelige utslipp å gjøre.

Den siste antagelsen,  at 410 ppm ikke er antropogen, har overhodet ingen vitenskapelig traction, en mÃ¥ støtte seg pÃ¥ tullinger som Humlum og Harde for Ã¥ finne støtte i en slik gjennomgripende tÃ¥pelig og ufysisk forklaring.

30/60 års syklusene nærmer seg nå 45/90 års sykluser, dere maser om "lag" i Arktis og "lag" her og der, men der er ingen systematiske sykluser i klima i dette intervall, vi har AMO på rundt 50 - 75 års sykluser (for en hel syklus) og med ulike frekvens og styrke, for øvrig er der ikke fastlagt noen systematiske multidekadale naturlige variasjoner, disse fremstår som kaotiske til tross for tusenvis av forsøk på å finne mønster. Det samme gjelder disse angivelige 1000 og 500 hundreårs variasjonene. Mennesket liker å finne mønster, vi mangler kort og godt data til å finne slike mønster, men verden er full av hobbyklimatologer som ser mønster over alt.

Så dere har min fulle sympati, Hansen hadde rett, hvor rett han hadde er et spørsmål om hvor mye "skeptikere" ønsker å radbrekke forutsetningene for hans predikasjoner, og der har aktiviteten vært høy.

Men det er altså uomtvistet at det siden 1989 har blitt varmere;

Noe du, Humlum, Harde og resten av "skeptikerne" ikke har noen forklaring på.

Og hvis du først skal kritisere Hansen, hva synes du om Solheim et als tanker om temperaturutviklingen på Svalbard og den nordlige halvkule i denne artikkelen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

Quote
Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0â??1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011). 

Og dette var utgitt i 2012 mens Hansens er 24 år eldre med 24 års ytterligere forskning å bygge på. Og Solheim et al påstår altså at det skal bli 0,9C kaldere på den nordlige halvkule fra 2012 til i dag, mens fasiten viser dette;Og du tillater deg å kritisere Hansen, der diskusjonen er om han bommet med 0,2 eller 0,3 C på en prediksjon over 30 år, mens kjernen i Klimarealistenes vitenskapelige råd bommer med 1,3 C på seks år?*

Er du totalt uten skamfølelse?

*her har jeg vært "snill" siden WfT ikke har egne knapper for NH og SH tok jeg "Global," men temperaturøkningen på NH er større enn på SH.   

26
Ny forskning / Sv: Ny forskning: Hansen 1988
« on: 24.06.2018, 09:53:43 »
Sitat Bebben;

Quote
 
Så hva har vært virkeligheten mht utslipp av sporgasser som CO2 de siste 30 årene? Jeg tror de fleste kjenner svaret, i hvert fall sånn røffly. Da burde resten si seg selv.

Da må jeg skuffe deg, bl.a. du vet ikke svaret hvis du mener at svaret er utvikling A i Hansens forutsetninger. Som nevnt ga Hansen tre alternative utviklinger, A,B og C, der han i artikkelen skriver at B er den mest plausible utviklingen.

CO2 har fulgt nærmest utvikling B.
N2O ligger mellom B og C, og vesentlig lavere enn B.
Metan ligger lavere enn C.
CFC11 ligger lavere enn C.
CFC12 ligger nøyaktig på C.

Her er utviklingen frem mot 2004;Tallene frem til i dag ligger i linken i mitt første innlegg.


27
Sitat Bebben:

Quote
  Hadde ikke deg i tankene i det hele tatt jeg emeritus. Du vet, det finnes faktisk andre stemmer i verden som sier interessante ting, om enn ikke vektige ord om Samvirkelaget og kjerringer & sÃ¥nn.   

Siden dette temaet har fire deltagere og KD.com har fem - kanskje syv - åtte - lesere kunne jeg ikke fri meg fra mistanken om at dette var rettet mot meg, men OK.

For øvrig er vi enige, men så lenge det ikke er etablert et mottakssystem der de kommer fra, er ikke dette bistand til menneskesmugling. Men et alternativ vil tvinge seg frem i løpet av kort tid. Jeg har ikke fulgt detaljert med, men var der ikke en båt som nylig gikk fra havn til havn inntil Macron aksepterte å ta i mot 400?

Dette holder ikke på sikt. Jeg har nylig lest en artikkel der det hevdes at Afrika i 2040 vil ha minst fire milliard innbyggere. I dag har de rundt 1,3 milliard, et tall som har steget enormt bare på 20 - 30 år. Og der er få positive signaler som tyder på at denne bølgen blir mindre.

Så tilbake til hva Trump har gjort og som etter mitt syn er utilgivelig. Jeg skal ikke forsøke å fremstille meg som psykolog, men ett og annet har jeg plukket opp i de mange barnevern og familiesaker jeg hadde for 20 - 30 år siden. Barn i en alder mellom to og seks -syv år er ekstremt avhengig av stabile og forutsigbare omgivelser. Mange barn er robuste og klarer det meste. Mens andre barn vil få varige og sterke reaksjoner ved å miste sin faste tilknytning, og noen barn vil bli fullstendig ødelagt av en slik erfaring. Dette bør den amerikanske justisminister vite før han iverksetter en plan der han åpent hevder at det å skille barn fra foreldre forhåpentligvis vil minske bølgen av ulovlig innvandring til USA. � sette mor/far og barn på lukket mottak der en har de nødvendige livsbetingelser som mat, husrom etc. er på den annen side ikke skadelig for noen, i hvert fall ikke for en femåring så lenge mamma og pappa er i nærheten. Det var jo slik vi levde på Vestlandet i mange hundre år før Fylkesbaatane og bussene kom. En levde i nærmest totalt isolerte samfunn i store deler av året, og det ble jo bra mennesker av de også.

28
Sitat Bebben;

Quote
  Jeg vil ikke forsvare Ã¥ skille foreldre og barn uten at det er helt nødvendig, men det kan være pÃ¥ sin plass Ã¥ pÃ¥peke at amerikanernes politikk ikke medfører tap av menneskeliv pÃ¥ den mÃ¥ten europeisk politikk de facto gjør det. SÃ¥ enkelte av humanismens fanebærere kunne kanskje med fordel reflektere litt over egen praksis før de gyver løs pÃ¥ andre.   

Jeg antar at disse humanismens fanebærere som skal reflektere litt over egen praksis gjelder meg siden det kun er jeg som har vært klart kritisk mot den galskapen Trump har stelt i stand.

Og hvis du mener meg, så si det, og ikke stå som en tannsugende kjerring utenfor Samvirkelaget å si "Ej veit no ikkje ej, men ej høyre dei sei at....."

Ingen europeiske ansvarlige ledere har bistÃ¥tt menneskesmuglere pÃ¥ sørsiden av Middelhavet. EU har tvert i mot en operasjon gÃ¥ende benevnt "Triton," der  bl.a. Norge stiller med forsyningsskipet "Siem Pilot," som alene har reddet titusenvis av bÃ¥t"flyktninger."

Jeg har for øvrig på dette forumet argumentert for at båt"flyktningene" bare bør returneres til Afrika, og hvis de landene som tillater denne trafikken nekter, bør Europa sette opp en styrke som okkuperer tilstrekkelig med areal i disse landene for å reetablere disse "flyktningene" for å få slutt på denne trafikken.

Det som er problemet med Trumps politikk, er at den savner sidestykke i moderne vestlig historie etter 1945. Hva som skjer med 14 - 16 år gamle "barn" som flykter på egen hånd er jeg ikke så opptatt av. Men å skille småbarn fra sine mødre for så å sette de i masseleire, er barnemishandling av grov karakter, og vil garantert påføre en del av disse barna alvorlige utviklingsskader.

PS: Siem Pilot ble i 2017 skiftet ut med Olympic Commander. Sammen med redningsskøyten Peter Henry von Koss, hadde Siem Pilot pr. april 2017 reddet over 60.000 emigranter.


29
Bebben, hva er poenget med dette innlegget? Det er totalt fritt for fakta, totalt fritt for vitenskapelig argumentasjon - kort sagt nada.

Hvis du mener at Hansens 30 år gamle prediksjoner ikke er rimelig spot on må du argumentere for det basert på bl.a. hvilken temperaturserie Hansen benyttet når han gav disse. Han benyttet ikke UAH eller GISTEMP som David Middelmådig benytter i WUWT, men GISS T som var og er land only. Men i kjent stil bare svarer du i ren latskapsmodus der du hevder;

Quote
  Som altsÃ¥ skulle tilsi en rask nedgang i "klimagasser" fra 1990-Ã¥rene av. Og til tross for at det motsatte har vært tilfelle, er vi langt unna de ca. 1,5 gradene over 1960 som Hansen spÃ¥dde. For Ã¥ kunne pÃ¥stÃ¥ at Hansen har fÃ¥tt rett, mÃ¥ man nesten gjøre noen underlige krumspring.   

For det første; Hansen spådde 1,5C ved scenario A. Vi har ikke hatt scenario A verken for CO2, men viktigere, enda mindre for de andre drivhusgassene. Du finner dokumentasjon for dette i mitt forrige innlegg, men du gidder vel ikke å lese det, så jeg gidder ikke å lime det inn.

Hansen selv hevdet at utvikling B var den mest plausible, og med unntak av hos WUWT, synes det å være enighet om det er den utviklingen vi har hatt.

Så siden du er så skråsikker i din selvpåførte latskapsmotiverte uvitenhet, gi men en klimaforsker som har greidd å gi tilsvarende 30 års prediksjoner;Du kan jo prøve å finne ut hva dine klimaåndelige forbilder Humlum et al. sa om temperaturutviklingen for åtte - ni år siden.


30
Nick Stokes, som opptil flere her på forumet hevder er en alarmist, er en av de få kompetente som diskuterer på WUWT. Jeg vet ikke helt hvem dette er annet enn at han har en doktorgrad i matematikk fra tidlig 70 - tall, så han er sannsynligvis nå pensjonist. Bloggen hans er etter hvert blitt mye besøkt. Grunnen til at han blir benevnt alarmist er sannsynligvis at han stort sett alltid har rett, at han kan sine kilder og parkerer alle de uvitende slaskene på WUWT, slik som her;

https://wattsupwiththat.com/2018/06/19/happy-30th-birthday-gorebal-warming/

Ikke uventet forsøker David Middelmådig på WUWT og latterliggjøre Hansens nå 30 år gamle spådommer. Han fusker der det er mulig å fuske, men blir plukket i stykker av Nick Stokes.

Hansen opererte med tre mulige utslipsscenarier, A, B og C, der han i artikkelen hevder at B er den mest plausible. Videre bygget han på den temperaturserien som i dag benevnes GISS T (se nærmere forklaring hos Stokes)

https://moyhu.blogspot.com/2018/06/hansens-1988-predictions-30-year.html

Stokes har nå oppdatert grafen med temperaturer ut 2017, trykk på GISS T, og se hva som dukker opp. 

Pages: 1 [2] 3 4 ... 168