Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: 1 [2] 3 4 ... 168
16
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN men kanskje Harry's lov
« på: 27.06.2018, 23:15:20 »
Sitat Bebben;

Sitat

Vel, IPPC har visst det: De nevner den ikke (i hvert fall ikke da jeg sjekket AR4). I stedet bruker de den "såkalte" bufferfaktoren. Det er stor forskjell.   

Nå må jeg med skam opplyse at jeg enda ikke har kommet meg gjennom AR5, men hva med denne;

https://www.ipcc.ch/pdf/special-reports/srccs/srccs_annex2.pdf

Sitat
Henry’s Law States that the solubility of a gas in a liquid is proportional to the partial pressure of the gas in contact with the liquid.

Og dette står endog i definisjonskapittelet?

17
Viktige klimatema / Sv: Global tempereatur
« på: 27.06.2018, 11:42:39 »
Når jeg las disse to innleggene og oppfattet at Petter T hadde blitt kritisk til KR, fikk jeg en så sterk reaksjon at jeg måtte legge meg et par timer til.

Jeg ser nå at det mangler en "T," og ønsket Petter velkommen på forumet.

18
Sitat Petter T;

Sitat
  dette i samsvar med Henryloven, som IPCC for så vidt aksepterer (men ikke Emeritus), men IPCC mener CO2 har en forsterkende effekt som ingen har greid å observere.

Verken IPPC eller jeg har noen problemet med Henrys lov, men du praktiserer Harrys lov. Finn ut litt mer om begrepet partialtrykk, kanskje du da kan oppleve flash bakcs til NTH pensumet.

At CO2 følger temperatur ut av en istid og mot en mellomistid, har vært kjent i flere tiår, forsinkelsen er på ca. 800 år, CO2 øker da som følge av økt temperatur og disse vekselvirker til de kommer i balanse, noe det gjorde for ca. 8000 år siden.

At en skal få en økning i CO2 på vei inn i en ny istid - som vi er nå - er ikke tidligere observert.

Og du hopper som vanlig over problemet. Hvorfor får vi en sterk og ekstremt rask økning av CO2 på over 100 ppm på vei inn i en ny istid, og dette samtidig som vi begynner å brenne fossilt drivstoff i store mengder? En må faktisk være temmelig hjernevasket for ikke å forstå det.

19
Viktige klimatema / Sv: DET ER SLETT IKKE SOLEN, MEN CO2!
« på: 25.06.2018, 00:38:39 »
Sitat Petter T:

Sitat
   Hjernedød er den som ignorerer Henryloven. https://snl.no/Henryloven

Hermann Harde ble nektet å svare på kritikk mot sin artikkel.  Det viser sensur og uredelighet blandt klimahysterikerne!   

Så vidt jeg vet er det bare to klimadebattanter i Norge som ikke forstår Henrys lov. Det er Petter T. og Lars Olav Andersen, og disse to sin forståelse av Henrys lov er så original at den har fått et nytt navn; Harrys lov.

Og når det gjelder stakkars Herman Harde som ble "sensurert," så viser du enda en ny svikt i begrepsbruken. Innlegg eller artikler som ikke får plass i fagfelle vurderte journaler blir ikke "sensurert," de blir utsatt for kvalitetskontroll, noe den første Harde artikkelen ikke ble i tilstrekkelig grad, noe journalen har beklaget.

Så til saken. Vi har et par - tre fakta en skal være denier på psykosenivå for å benekte.

De siste fire hundre tusen år har CO2 nivået variert mellom ca. 200 ppm og 300 ppm. Dette er fastslått bl.a. gjennom Vostokprøvene som klimaapene selvsagt bestrider, en kritikk som ikke har noen vitenskapelig traction.Akkurat samtidig som menneskene begynte å brenne fossilt karbon, begynte også CO2 nivået i atmosfæren å stige. Denne økningen er i overensstemmelse med hvor mye vi har brent, og er forholdsvis enkelt å holde oversikt over. Vi kjenner verdens produksjon av fossile energikilder. Den er endog så forutsigbar at James Hansen i 1988 kunne hevde at nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018. Han bommet riktignok med noen få ppm, en "bom" hans kritikere skriker over seg av, samtidig som de hevder at det ikke spiller noen rolle hvor mye vi brenner siden det antropogene bidraget er ubetydelig.

Og her kommer dere konspirasjonsinfiserte og hjernedøde skeptikerne og påstår at Hansen tar feil. Han sa for 30 år siden at CO2 nivået ville ligge rundt 400 ppm i 2018 og at temperaturene ville gå opp som følge av dette. Og dere greier på en eller annen merkelig måte å få det til at CO2 nivået etter ca. 400.000 års empiri plutselig skal begynne å stige av seg selv.

Hvilke kjemikalier er det dere har tilgang til som kan produsere slike konklusjoner?

20
Ny forskning / Sv: Ny forskning: Hansen 1988
« på: 24.06.2018, 23:06:26 »
Sitat Petter T;

Sitat
Klima-scientologien er råtten. 

Alle med en IQ over 15, ser at James Hansens 1988 artikkel er et virkelig helvete for "skeptikere."

Jeg minner om at Klimarealistene og i den grad der overhodet er et vitenskapelig alternativ til mainstream klimavitenskap, opererer med 60 års sykluser, at DET ER SOLEN og at økningen i CO2 nivået i atmosfæren nesten ikke har noe med de menneskelige utslipp å gjøre.

Den siste antagelsen,  at 410 ppm ikke er antropogen, har overhodet ingen vitenskapelig traction, en må støtte seg på tullinger som Humlum og Harde for å finne støtte i en slik gjennomgripende tåpelig og ufysisk forklaring.

30/60 års syklusene nærmer seg nå 45/90 års sykluser, dere maser om "lag" i Arktis og "lag" her og der, men der er ingen systematiske sykluser i klima i dette intervall, vi har AMO på rundt 50 - 75 års sykluser (for en hel syklus) og med ulike frekvens og styrke, for øvrig er der ikke fastlagt noen systematiske multidekadale naturlige variasjoner, disse fremstår som kaotiske til tross for tusenvis av forsøk på å finne mønster. Det samme gjelder disse angivelige 1000 og 500 hundreårs variasjonene. Mennesket liker å finne mønster, vi mangler kort og godt data til å finne slike mønster, men verden er full av hobbyklimatologer som ser mønster over alt.

Så dere har min fulle sympati, Hansen hadde rett, hvor rett han hadde er et spørsmål om hvor mye "skeptikere" ønsker å radbrekke forutsetningene for hans predikasjoner, og der har aktiviteten vært høy.

Men det er altså uomtvistet at det siden 1989 har blitt varmere;

Noe du, Humlum, Harde og resten av "skeptikerne" ikke har noen forklaring på.

Og hvis du først skal kritisere Hansen, hva synes du om Solheim et als tanker om temperaturutviklingen på Svalbard og den nordlige halvkule i denne artikkelen;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364682612000417

Sitat
Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.9 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24. For the measuring stations south of 75N, the temperature decline is of the order 1.0–1.8 °C and may already have already started. For Svalbard a temperature decline of 3.5 °C is forecasted in solar cycle 24 for the yearly average temperature. An even higher temperature drop is forecasted in the winter months (Solheim et al., 2011). 

Og dette var utgitt i 2012 mens Hansens er 24 år eldre med 24 års ytterligere forskning å bygge på. Og Solheim et al påstår altså at det skal bli 0,9C kaldere på den nordlige halvkule fra 2012 til i dag, mens fasiten viser dette;Og du tillater deg å kritisere Hansen, der diskusjonen er om han bommet med 0,2 eller 0,3 C på en prediksjon over 30 år, mens kjernen i Klimarealistenes vitenskapelige råd bommer med 1,3 C på seks år?*

Er du totalt uten skamfølelse?

*her har jeg vært "snill" siden WfT ikke har egne knapper for NH og SH tok jeg "Global," men temperaturøkningen på NH er større enn på SH.   

21
Ny forskning / Sv: Ny forskning: Hansen 1988
« på: 24.06.2018, 09:53:43 »
Sitat Bebben;

Sitat
 
Så hva har vært virkeligheten mht utslipp av sporgasser som CO2 de siste 30 årene? Jeg tror de fleste kjenner svaret, i hvert fall sånn røffly. Da burde resten si seg selv.

Da må jeg skuffe deg, bl.a. du vet ikke svaret hvis du mener at svaret er utvikling A i Hansens forutsetninger. Som nevnt ga Hansen tre alternative utviklinger, A,B og C, der han i artikkelen skriver at B er den mest plausible utviklingen.

CO2 har fulgt nærmest utvikling B.
N2O ligger mellom B og C, og vesentlig lavere enn B.
Metan ligger lavere enn C.
CFC11 ligger lavere enn C.
CFC12 ligger nøyaktig på C.

Her er utviklingen frem mot 2004;Tallene frem til i dag ligger i linken i mitt første innlegg.


22
Sitat Bebben:

Sitat
  Hadde ikke deg i tankene i det hele tatt jeg emeritus. Du vet, det finnes faktisk andre stemmer i verden som sier interessante ting, om enn ikke vektige ord om Samvirkelaget og kjerringer & sånn.   

Siden dette temaet har fire deltagere og KD.com har fem - kanskje syv - åtte - lesere kunne jeg ikke fri meg fra mistanken om at dette var rettet mot meg, men OK.

For øvrig er vi enige, men så lenge det ikke er etablert et mottakssystem der de kommer fra, er ikke dette bistand til menneskesmugling. Men et alternativ vil tvinge seg frem i løpet av kort tid. Jeg har ikke fulgt detaljert med, men var der ikke en båt som nylig gikk fra havn til havn inntil Macron aksepterte å ta i mot 400?

Dette holder ikke på sikt. Jeg har nylig lest en artikkel der det hevdes at Afrika i 2040 vil ha minst fire milliard innbyggere. I dag har de rundt 1,3 milliard, et tall som har steget enormt bare på 20 - 30 år. Og der er få positive signaler som tyder på at denne bølgen blir mindre.

Så tilbake til hva Trump har gjort og som etter mitt syn er utilgivelig. Jeg skal ikke forsøke å fremstille meg som psykolog, men ett og annet har jeg plukket opp i de mange barnevern og familiesaker jeg hadde for 20 - 30 år siden. Barn i en alder mellom to og seks -syv år er ekstremt avhengig av stabile og forutsigbare omgivelser. Mange barn er robuste og klarer det meste. Mens andre barn vil få varige og sterke reaksjoner ved å miste sin faste tilknytning, og noen barn vil bli fullstendig ødelagt av en slik erfaring. Dette bør den amerikanske justisminister vite før han iverksetter en plan der han åpent hevder at det å skille barn fra foreldre forhåpentligvis vil minske bølgen av ulovlig innvandring til USA. Å sette mor/far og barn på lukket mottak der en har de nødvendige livsbetingelser som mat, husrom etc. er på den annen side ikke skadelig for noen, i hvert fall ikke for en femåring så lenge mamma og pappa er i nærheten. Det var jo slik vi levde på Vestlandet i mange hundre år før Fylkesbaatane og bussene kom. En levde i nærmest totalt isolerte samfunn i store deler av året, og det ble jo bra mennesker av de også.

23
Sitat Bebben;

Sitat
  Jeg vil ikke forsvare å skille foreldre og barn uten at det er helt nødvendig, men det kan være på sin plass å påpeke at amerikanernes politikk ikke medfører tap av menneskeliv på den måten europeisk politikk de facto gjør det. Så enkelte av humanismens fanebærere kunne kanskje med fordel reflektere litt over egen praksis før de gyver løs på andre.   

Jeg antar at disse humanismens fanebærere som skal reflektere litt over egen praksis gjelder meg siden det kun er jeg som har vært klart kritisk mot den galskapen Trump har stelt i stand.

Og hvis du mener meg, så si det, og ikke stå som en tannsugende kjerring utenfor Samvirkelaget å si "Ej veit no ikkje ej, men ej høyre dei sei at....."

Ingen europeiske ansvarlige ledere har bistått menneskesmuglere på sørsiden av Middelhavet. EU har tvert i mot en operasjon gående benevnt "Triton," der  bl.a. Norge stiller med forsyningsskipet "Siem Pilot," som alene har reddet titusenvis av båt"flyktninger."

Jeg har for øvrig på dette forumet argumentert for at båt"flyktningene" bare bør returneres til Afrika, og hvis de landene som tillater denne trafikken nekter, bør Europa sette opp en styrke som okkuperer tilstrekkelig med areal i disse landene for å reetablere disse "flyktningene" for å få slutt på denne trafikken.

Det som er problemet med Trumps politikk, er at den savner sidestykke i moderne vestlig historie etter 1945. Hva som skjer med 14 - 16 år gamle "barn" som flykter på egen hånd er jeg ikke så opptatt av. Men å skille småbarn fra sine mødre for så å sette de i masseleire, er barnemishandling av grov karakter, og vil garantert påføre en del av disse barna alvorlige utviklingsskader.

PS: Siem Pilot ble i 2017 skiftet ut med Olympic Commander. Sammen med redningsskøyten Peter Henry von Koss, hadde Siem Pilot pr. april 2017 reddet over 60.000 emigranter.


24
Bebben, hva er poenget med dette innlegget? Det er totalt fritt for fakta, totalt fritt for vitenskapelig argumentasjon - kort sagt nada.

Hvis du mener at Hansens 30 år gamle prediksjoner ikke er rimelig spot on må du argumentere for det basert på bl.a. hvilken temperaturserie Hansen benyttet når han gav disse. Han benyttet ikke UAH eller GISTEMP som David Middelmådig benytter i WUWT, men GISS T som var og er land only. Men i kjent stil bare svarer du i ren latskapsmodus der du hevder;

Sitat
  Som altså skulle tilsi en rask nedgang i "klimagasser" fra 1990-årene av. Og til tross for at det motsatte har vært tilfelle, er vi langt unna de ca. 1,5 gradene over 1960 som Hansen spådde. For å kunne påstå at Hansen har fått rett, må man nesten gjøre noen underlige krumspring.   

For det første; Hansen spådde 1,5C ved scenario A. Vi har ikke hatt scenario A verken for CO2, men viktigere, enda mindre for de andre drivhusgassene. Du finner dokumentasjon for dette i mitt forrige innlegg, men du gidder vel ikke å lese det, så jeg gidder ikke å lime det inn.

Hansen selv hevdet at utvikling B var den mest plausible, og med unntak av hos WUWT, synes det å være enighet om det er den utviklingen vi har hatt.

Så siden du er så skråsikker i din selvpåførte latskapsmotiverte uvitenhet, gi men en klimaforsker som har greidd å gi tilsvarende 30 års prediksjoner;Du kan jo prøve å finne ut hva dine klimaåndelige forbilder Humlum et al. sa om temperaturutviklingen for åtte - ni år siden.


25
Ny forskning / Sv: Ny forskning: Hansens spådommer er 30 år
« på: 23.06.2018, 12:18:52 »
Nick Stokes, som opptil flere her på forumet hevder er en alarmist, er en av de få kompetente som diskuterer på WUWT. Jeg vet ikke helt hvem dette er annet enn at han har en doktorgrad i matematikk fra tidlig 70 - tall, så han er sannsynligvis nå pensjonist. Bloggen hans er etter hvert blitt mye besøkt. Grunnen til at han blir benevnt alarmist er sannsynligvis at han stort sett alltid har rett, at han kan sine kilder og parkerer alle de uvitende slaskene på WUWT, slik som her;

https://wattsupwiththat.com/2018/06/19/happy-30th-birthday-gorebal-warming/

Ikke uventet forsøker David Middelmådig på WUWT og latterliggjøre Hansens nå 30 år gamle spådommer. Han fusker der det er mulig å fuske, men blir plukket i stykker av Nick Stokes.

Hansen opererte med tre mulige utslipsscenarier, A, B og C, der han i artikkelen hevder at B er den mest plausible. Videre bygget han på den temperaturserien som i dag benevnes GISS T (se nærmere forklaring hos Stokes)

https://moyhu.blogspot.com/2018/06/hansens-1988-predictions-30-year.html

Stokes har nå oppdatert grafen med temperaturer ut 2017, trykk på GISS T, og se hva som dukker opp. 

26
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN! - og de hjernedøde
« på: 22.06.2018, 22:05:25 »
Sitat Petter T; 

Sitat
   
4,3 % av 400 ppm er ca 17 ppm, ikke langt fra 15 ppm som jeg skrev, og som Emeritus forsøkte å bruke konspirasjonskortet sitt på.  Skivebom igjen fra Emeritus.  Den kverulanten lærer aldri.   

Vart æ skræmt no?

https://www.youtube.com/watch?v=XRooNAD4H08

Denne Herman Harde artikkelen er nesten like tåpelig som Humlum et al(2013) som ikke en gang greidde å få med seg at CO2 nivået også har steget i havene. Deres konklusjon om at den økende CO2 mengden i atmosfæren skyldes utdunsting fra havet, og dette samtidig som CO2 nivået i havet også har øket, er i strid med all fornuft og endog et par fysiske lover, bl.a. massekonserveringsloven. Her er artikkelen:

https://www.researchgate.net/publication/257343053_The_phase_relation_between_atmospheric_carbon_dioxide_and_global_temperature

Og her er en av en rekke rebuttals:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818113000908

Og så vidt jeg husker, er der en tre - fire til.

Herman Harde er allerede tatt så kraftig i ræva at han vel knapt kan bevege seg uten rullestol:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117301364


Sitat
Harde (2017) proposes an alternative accounting scheme for the modern carbon cycle and concludes that only 4.3% of today's atmospheric CO2 is a result of anthropogenic emissions. As we will show, this alternative scheme is too simple, is based on invalid assumptions, and does not address many of the key processes involved in the global carbon cycle that are important on the timescale of interest. Harde (2017) therefore reaches an incorrect conclusion about the role of anthropogenic CO2 emissions. Harde (2017) tries to explain changes in atmospheric CO2 concentration with a single equation, while the most simple model of the carbon cycle must at minimum contain equations of at least two reservoirs (the atmosphere and the surface ocean), which are solved simultaneously. A single equation is fundamentally at odds with basic theory and observations. In the following we will (i) clarify the difference between CO2 atmospheric residence time and adjustment time, (ii) present recently published information about anthropogenic carbon, (iii) present details about the processes that are missing in Harde (2017), (iv) briefly discuss shortcoming in Harde's generalization to paleo timescales, (v) and comment on deficiencies in some of the literature cited in Harde (2017).


Endog den journal dette tøvet ble utgitt av har reagert;

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117306586

Det erkjennes at Harde(2017) vitenskapelig sett er feil, at de har vurdert å trekke hele artikkelen, men lar den stå med denne begrunnelse;

Sitat
  After much consideration by the editors at the time of publication, it was felt that the paper should not be retracted, but rather let it remain to stimulate further discussion about such a highly charged and contentious topic. It was also felt that although the implementation of the peer review of this paper had failed, no unethical action has been found in its publication. 

Så Petter T., du får bare kjempe på. Du er en av de få klimatyper som fortsatt finner det fornuftig at CO2 nivået i atmosfæren - etter å ha vært rimelig stabilt i hundretusenvis av år - tilfeldigvis og plutselig begynner å øke samtidig som menneskeheten begynte å slippe ut store deler av den karbon som jorden har lagret i hundrevis av millioner år.

Hvilket sammentreff!!!! En skal faen meg være temmelig hjernedød for ikke å se den åpenbare sammenhengen.       

27
OK, men du ser forskjellen. Under Obamas regime var seperasjonen begrunnet i en strafferettslig mistanke knyttet enten til at "barnet" selv var kriminell, eller at barnet var offer for kidnapping. Noe tilsvarende kan lovlig skje både under norsk og Europeisk lovgivning, og da som et straffeprosessuelt tvangsinngrep. I det første tilfellet for å verne samfunnet mot kriminelle, i det andre tilfellet for å gripe inn mot kidnappinger.


Det Trump har gjort, og det med kunnskap om konsekvensene, er å karakterisere alle som tar seg ulovlig inn som kriminelle slik at de kan varetektfengsles med den konsekvens at barna - og da uten å vurdere foreldrenes omsorgsevne eller hvilken skade dette kan påføre barnet - må separeres fra foreldrene. Han presterte endog å skryte av dette tidligere ved å hevde at vi skal ta barna fra de så skal vi se hvor mange som tør å komme.

Dette er ikke vanskeligere enn at en kan innføre lukkede asylmottak der barn og foreldre oppholder seg i den perioden det tar å vurdere søknadene. Lukkede asylmottak er bare delvis innført i Norge og da fortsatt med straffeprosessuelle hjemler. Men får vi en ny innvandringsbølge av den typen vi hadde for et par år siden tipper jeg at dette blir standarden.

28
Ja, jeg har til og med lest den enda en gang. Jeg kan ikke se at Obama hadde en politikk der han skilte barn fra foreldre, dette ble innført av Trump i april i år.

Og som du sikkert har fått med deg, har han nå snudd og har avviklet denne praksisen.

https://www.huffingtonpost.com/entry/stephen-colbert-hammers-trump-for-pretending-to-fix-a-crisis-he-started_us_5b2afc9ee4b0321a01cd99a1


Det virkelig ille med dette Trump stuntet er at det var han som innførte praksisen, så har han hevdet at dette kun kan "fixes" av Kongressen der han bl.a. har forlangt at de i samme slengen skal finansiere denne muren som Mexico skulle betale for. Han har således benyttet disse fire - fem åringene i et utpressningsforsøk på å få gjennomslag for en politikk han ellers ikke har fått støtte til. Men så viste det seg - som andre politikere har hevdet hele tiden - at dette kunne Trump fixe ved hjelp av disse presidentordrene sine, noe han nå har gjort.

29
Det synes Vegvesenet ikke å ta så tungt;

https://www.vegvesen.no/Trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/Trafikkmeldinger?rapportid=604&type=utvalgt

Så vidt jeg kan se har Vegvesenet ingen varsler på grunn av glatte veier, ikke en gang på Sognefjellet.

At det er nattefrost i juni 1000 moh er heller ikke noe å slenge ræva i taket av. Og jeg har kjørt over Haukelifjell "1000 ganger" med sommerdekk selv om det har vært minusgrader, et par kuldegrader greier ikke å danne noen isfilm. At MSM ikke har skrevet noe om dette er således en riktig prioritering, det skrives hvis der er grunn til å varsle;

https://www.dagbladet.no/nyheter/sommerdekk-er-en-veldig-darlig-ide-over-fjellet/60693027

https://www.rbnett.no/ntb/innenriks/2018/06/04/Snø-skaper-trafikkproblemer-i-fjellet-i-nord-16833007.ece

https://www.nrk.no/nordland/mens-sor-norge-setter-varmerekorder-ma-nordlendingene-finne-fram-vinterdekkene-1.14068722

https://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/06/01/225238/vaerfaste-bilister-reddet-i-hus-pa-sognefjellet

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/meteorologen---det-er-ikke-siste-gangen-det-vil-sn-i-sommer/3423496348.html30
Var det Obamas policy å skille barn og foreldre etter at de kom til USA og ble stoppet av amerikanske immigrasjonsmyndigheter? Det tviler jeg sterkt på, dette er en politikk som ble innført av Trump/Sessions;

"The comments came as House Speaker Paul Ryan and other Republicans said they were not comfortable with family separations, which spiked dramatically after the Justice Department adopted a policy in April of referring all illegal border crossers for prosecution."

http://time.com/5313052/gop-republican-children-parents-family-separations-trump-administration/

Det er seprasjonen som er problemet, ikke hvordan de blir "oppbevart" selv om det bare ytterligere forsterker det groteske. Der er en masse personer under 18 år som pr. definisjon er barn som alene forsøker å komme seg til både Europa og USA. Men å skille små barn under 10 -11 år fra deres foreldre er noe helt annet og med stor risiko for å påføre særlig de minste barna alvorlige utviklingsskader. Det er for øvrig et åpenbart brudd på FN's barnekonvensjon, en konvensjon USA som det eneste land i verden ikke har undertegnet.Sider: 1 [2] 3 4 ... 168