Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emeritus

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 9
33
Det er alltid forfriskende når ulike personer og institusjoner gir spådommer - eller heter det prediksjoner - om den fremtidige klimautvikling. På bloggene skjer det hele tiden, men ingen leser bloggene to dager etter at innlegget er skrevet. Det gis også slike prediksjoner i forskningsartikler, og disse blir gjerne husket lenger. Humlum et al. som spådde et kuldehelvete bl.a. på Svalbard i inneværende solsyklus er jo allerede legendarisk for - i hvert fall hittil - å ha bommet på omtrent alt de predikerte.

Vel, nå har MetOff stukket hodet ut lengre enn endog Humlum et al:

http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc

"During the five-year period 2017-2021, global average temperature is expected to remain high and is likely to be between 0.42°C and 0.89°C above the long-term (1981-2010) average. This compares with an anomaly of +0.46 ± 0.1 °C observed in 2016 (provisional), which makes 2016 one of the warmest two years on record. These high global temperatures are consistent with continued high levels of greenhouse gases and big changes that are currently underway in the climate system as highlighted in a recent Met Office research news article."

En mer moderat prediksjon står Gerald Meehl bak i denne artikkelen;

https://www.nature.com/articles/ncomms11718

Hypotesen, som både Trenberth og Meehl har markedsført i flere år, er at den nedbremsing i oppvarmingen vi hadde fra 98 - Ninoen til ca. 2014, er et utsalg av en flipp i Stillehavet etter 98 - Ninoen mot kaldere overflate som flippet tilbake i 2014 og som nå i de neste årene vil lede til en langt sterkere økning i globale temperaturer målt på overflaten enn det vi hadde i "pauseperioden."

Meehl omtaler for øvrig IPO, PDO som omtrent de samme fenomener. Trenberth og Meehl er sannsynligvis blant de fremste eksperter på temaet og er sympatisk åpen om at vi ikke forstår så mye av dette og stiller spørsmål om PDO og IPO egentlig er selvstendige fenomener. Andre i NCAR miljøet mener at der er minst fem oscillasjoner som samvirker og at sammenhengen mellom disse er uklar, men at det er mulig å trekke noen store linjer. At forståelsen av Stillehavet er avgjørende for forståelsen av klimasystemet er helt selvsagt. Det utgjør 32% av Tellus overflate og praktisk talt hele ekvatorlinjen er hav.

SÃ¥ fÃ¥r vi se. Evnen til Ã¥ predikere er jo gullstandarden for Ã¥ bedømme hvem som forstÃ¥r, og hvem som ikke forstÃ¥r.   34
Viktige klimatema / Hva er farlige klimaendringer?
« on: 29.04.2017, 17:02:36 »
I strengen "Sentrale media er i ferd med å snu" har Stjakobs fremmet følgende påstand:

"Det som er 'settled' allerede er at den farlige oppvarmingen aldri vil komme."

Dette inviterer jo selvsagt til å spørre; hva er "farlig?" Er det farlig at Arktis sannsynligvis er isfri i deler av året i vår levetid. Er det farlig at GBR åpenbart har visse problemer som WUWT og Klimarealistene forsøker å latterliggjøre med noen henvisninger til en Ove Guldberg som har sagt dette i 20 år, men som de nå bare må forsøke å bortforklare på en måte som innbyr til rå latter?

Men er egentlig isbjørnene og korallenes utvikling på GBW "farlig" i den store sammenhengen?

Stjakobs og en del andre her på forumet synes å mene at der er to typer klimaendringer. De farlige menneskeskapte og de ufarlige naturlige. Men dette er jo ikke særlig overbevisende i et rent logisk perspektiv. For oss mennesker er jo årsaken likegyldig, om havet stiger med tre meter blir jo konsekvensene akkurat de samme om årsaken er rent naturlig, eller om årsaken er rent antropogen. Forskjellen er at i det første tilfellet hadde vi ingen muligheter til å gjøre noe med det, i det andre tilfellet vet vi ikke bare vet årsaken, men vi har også muligheter til å gjøre noe med det.

Så har vi hatt "farlige klimaendringer" tidligere? Selvsagt har vi det. Alle har hørt om LIA som ikke bare raserte noen Vestlandsgårder fordi breene tok de, men gjorde ellers fruktbart terreng ubrukbart p.g.a. en kombinasjon av ulikt faenskap med flommer, jordskred osv.

For en tid tilbake limte Telehiv inn en artikkel om LALIA, en periode på fem - seks hundretallet som fikk enorme sosiale og økonomiske konsekvenser i Eurasia.

Og yndlingshistorien min er Syndefloden. Alle forstår at den bibelske Syndeflod aldri fant sted, men at der har vært en katastrofal hendelse som folkloren opp gjennom århundrene har beholdt, og som jødene behendig stjal og gjorde til sin, er ikke usannsynlig.

Svartehavet er som kjent innelukket med en tynn utgang benevnt Bosporosstredet. Det er funnet klare spor av menneskelig bosetning 100 meter under havflaten på den Nord Tyrkiske kyst. Resten av historien kan leses her;

http://forskning.no/landbruk-historie-klima/2008/02/syndfloden-ga-europeisk-jordbruk 

Alt dette var jo åpenbart forårsaket av klimaendringer, men var de farlige?
 

35
Generelt / Et inkomptent innlegg
« on: 26.04.2017, 00:26:26 »
Ett av de mest uredelige, inkompetente og historieløse innlegg jeg har sett i klimadebatten har vi muligens her;

http://www.klimarealistene.com/2017/04/10/drivhuseffektens-historikk-co2-har-liten-effekt

Hvem er denne mannen som kan hevde noe så tåpelig som dette;

"Etter Brundtlandrapporten (1987) og etablering av IPCC i 1988 under sterk innflytelse av Margaret Thatcher, ble CO2 satt i «førersetet». Hovedkomiteen hadde i IPCCs 1995-rapport ingen preferanse for CO2-effekten, men Clintonadministrasjonen intervenerte, og sørget for at menneskeskapt pÃ¥virkning â??var betydeligâ?? (KN 83). Det Ã¥pnet for Kyoto-avtalen. De mange alvorlige brudd pÃ¥ vitenskapelige prinsipper som: manglende «hot spot», «Hockeykølla», «Climategate», «Himalayagate», utflating av global middeltemperatur fra 1997 til nÃ¥, manipulasjoner av temperaturer i Antarktis mm pÃ¥virket ikke politikernes aksept av modellene."

Mannen er kunnskapsløs og historieløs. CO2 ble ikke funnet opp av Maggie Thatcher eller Gro Harlem Brundtland. CO2 teorien er langt eldre (som alle nå må vite) og ble samlet sammen i et strekt undervurdert stykke vitenskapelig arbeid som ble initiert av Reagan - administrasjonen tidlig på åttitallet;

https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/5885458

Dette er en rapport på over tre hundre sider utarbeidet av den tids beste folk - over femti i tallet. Den er upolitisk og svært empirisk i formen, dette var før Watts og Ellestad kom inn i bildet, men skjedde omtrent samtidig som Reitgjerdet Sykehus ble nedlagt, noe som i klimasammenheng sannsynligvis var en tabbe.

Les hele dokumentet, les særlig fra side 149, les hvem som skriver dette, les konklusjonen.

Noen i denne "debatten" har blitt så tatt så ettertrykkelig i ræva at de springer rundt og finner på de mest fantastiske unnskyldninger og bortforklaringer for det som var Mainstream Science i Exon Mobile allerede under Reagan.

Hva med en ny debatt om den andre termodynamiske lov? Hva med en ny debatt om karbonsyklusen, hva med en ny debatt om vaksinene, hva med en ny debatt om jorden er flat eller muligens har kuleform, er solen en kule bestående av jern med en tynn hinne av oksygen og helium omkring seg for å lure oss? Er jorden seks tusen år gammel, er Fred Flintstone egentlig en dokumentarserie som beviser at mennesket levde side om side med dinosaurene?

Der er mange spørsmål der ute som krever en avklaring og som noen sikkert finner det meningsfylt å beskjeftige seg med.


36
Aktører og hendelser / OOOPS!
« on: 25.04.2017, 23:22:26 »
OK, Klimakuker nå vil endog Rick Perry beholde Parisavtalen;

https://www.nrk.no/nyheter/_-usa-bor-reforhandle-klimaavtale-1.13489027

Riktignok anbefaler han å beholde avtalen, men at den reforhandles.

På forståelig språk: vi står ved avtalen men kommer tilbake til den, på samme måte som vi skal bygge en mur mot Mexico som vi foreløpig skal betale for selv, men som Mexicanerne skal betale senere.

Noen klar for tolv flasker?;

https://www.bing.com/images/search?q=marques+casa+concha+2012+merlot&id=FEDEE87E2DC06E8542F3A6E1EC1F12B25FC6E3F9&FORM=IQFRBA

 

37
Viktige klimatema / En historisk dag
« on: 21.04.2017, 22:01:53 »
I dag fredag 21. april 2017 drives England uten elektrisitet fra kull for første gang siden 1882;

http://e24.no/energi/storbritannia/har-ikke-skjedd-siden-1882-storbritannia-paa-vei-mot-sin-foerste-kullfrie-dag/23979682

Det er fortsatt et par timer før en ser om dette kan gjennomføres, og det kan alle og enhver følge med på her, LIVE;

http://clivebest.com/rgraph/Fuel.html

og her;

http://clivebest.com/rgraph/Wind.html

38
Viktige klimatema / Interessant debatt hos Curry
« on: 16.04.2017, 21:11:27 »
Som mange har fått med seg hadde Lamar Smith og hans komité det årlige vitneshowet om klima der John Christy, Judith Curry og Roger Pielke jr. var kalt inn av republikanerne, mens Mann var innkalt som det eneste vitnet av demokratene. Så vidt jeg har forstått fikk demokratene bare et vitne av fire siden de er i mindretall, og det er allerede fremsatt kritikk av valget siden Mann er så lett å angripe.

Det har oppstått en rimelig saklig og informativ debatt etter senatshøringen, og Curry er en av de som har åpnet opp;

https://judithcurry.com/2017/04/15/discussion-thread-reactions-to-house-hearing/

Jeg har lest innledningen samt kommentarene hos Curry, i tillegg det opprinnelige innlegget her;

http://climatefeedback.org/

nærmere bestemt her;

http://climatefeedback.org/scientists-reactions-us-house-science-committee-hearing-climate-science/

Her mye info og etter forholdene lite personangrep og andre usakligheter.

Og som en liten oppfølger til mine kommentarer om Ellestad og KR; det er på ovennevnte fora og med de tema som der er omtalt klimadebatten foregår. Det som foregår på KR er så totalt far out og inkompetent, at det fremstår som den rene selvskading å ta det alvorlig.

I den grad jeg skal forsøke å trekke noen konklusjoner (rettere; formidle andres konklusjoner som jeg har lest i ettertid) kom Pielke best ut. Christy og Mann var hver på sin side sikre - stort sett brennsikre.

Curry var temmelig verdiløs da alt hun har å si er at hun er usikker også på felter der hun burde vite bedre, og hun er usikker også på felter der andre ikke forstår hvorfor hun er usikker, og dette så uttalt at det stilles spørsmål ved om hun følger med.

Mens Pielke formidlet usikkerhet på en opplyst og konsistent måte. På felter han var usikker, kunne han samtidig den vitenskapen der andre mente å ha svaret, og dette gjorde han på en måte som viste at han forstod argumentene, men samtidig fremmet tunge vitenskapelige innsigelser mot metode, utvalg og konklusjon.

39
Viktige klimatema / En utfordring til Okular
« on: 09.04.2017, 20:08:58 »
Okular har en hypotese om at de siste hundre års temperaturøkning er et resultat av kombinasjonen sol og hav. Slik jeg oppfatter Okular, hevdes det at solen, selv om den er svekket de siste tiårene, kan havet likevel inneholde så mye energi over så lange tidsepoker at det kan være tilfeldig at det slippes ut så mye energi nå. Det kan for alt jeg vet være riktig. Men jeg har en mistanke om at "sol og hav" bare er en bortforklaring fordi Okular nekter å erkjenne drivhuseffekten og den forsterkede drivhuseffekt som følge av de antropogene bidrag.

Her er imidlertid en annen mulighet som sporadisk har vært nevnt her på KD.com og som en ikke ser mye av i litteraturen og som Okular skulle kunne si noe om siden han er geolog. Ca. 70% av overflaten er som kjent dekket med hav. De store riftene i overflaten som slipper ut varme ligger i havene, bl.a. den Midtatlantiske rygg. At undersjøiske vulkaner kan spille en rolle er som nevnt av og til tema, men jeg har til gode å se noe systematisk og empirisk om dette, men som vanlig forsøker jeg å være djvelelens advokat.

Temperaturene i havene er fordelt omvendt som i atmosfæren. Det er varmest ved overflaten, så blir det som generell regel kaldere til dypere det blir, mens i atmosfæren blir kaldere til høyere det blir.

Problemet til de som hevder at undersjøiske vulkaner varmer overflaten er at de dypeste havene også er de kaldeste, og som vi vet kan ikke noe kaldere varme noe varmere. Men nå kommer jeg til poenget; hvis de dypeste lag av havene de siste hundre år har blitt varmere som følge av vulkansk aktivitet, men fortsatt er kaldere enn de overliggende lagene, kan da den ekstra varmen fra de kaldere underliggende lag "varme" de overliggende lag ved at de overliggende lag skal kjøle seg mot noe varmere?

Jeg mener dette er en relevant problemstilling. Vi vet at den ensete energikilde vi har ved siden av solen, er de kjernefysiske virksomhet som skjer i jordens indre. Uten denne hadde jorden vært som månen, en kald stein i Universet som hadde blitt kald på ca. 15 millioner år etter sin tilblivelse, mens Tellus altså holder koken i milliarder av år og produserer energi. (vel et lite tillegg her, vi får også en del energi i form av kosmisk stråling, altså i tillegg til sol og jordvarme)

Vek Okular; er du enig eller uenig i at hvis de 2000 meter dypeste lagene av havene har blitt varmet 0,1C som følge av øket vulkansk aktivitet, sÃ¥ vil det "varme" de overliggende lagene fordi de skal kjøle seg mot noe varmere? 

40
Viktige klimatema / LIA - ett essay
« on: 04.04.2017, 20:01:25 »
Noe av det som irriterer meg mest i klimadebatten er at alt for mange får sin klimakunnskap ad omveier. Det har kommet en ny - ja hva er det - studie, essay eller paper om den lille istid. Et begrep som er aldeles meningsløst da det ikke en gang var i nærheten av en istid og der årsaksbildet er kaotisk. Vi vet ikke en gang den globale utstrekningen av den, dette i motsetning til MWP der forskningsresultatene stort sett tyder på at den var global, men var LIA det?

Først til Watts som for en gangs skyld har skrevet noe selv;

https://wattsupwiththat.com/2017/04/04/rethinking-the-little-ice-age/

Så til originalen som de også har skrevet selv i esayform, men jeg tror der i tillegg finnes en artikkel som krever betaling.

http://blogs.reading.ac.uk/climate-lab-book/files/2017/04/343_AandG_MMandLIA.pdf

ENJOY!

41
Dataene for mars er inne, og viser 0,566 for mars 2017.

https://s3-us-west-1.amazonaws.com/www.moyhu.org/data/freq/days.png

Snitt tre første måneder;

2015 - 0,255
2016 - 0,762
2017 - 0,542

Som vi vet var JFM 2016 på toppen av El Ninoen. Så dette er, for å si det mildt, uventede tall. I prinsippet er vi på vei ut av en La Nina, men den Ninaen var så svak som en Nina kan bli. Jeg leser både hos Curry og på andre blogger spådommer om at 2017 skal slå 2016. Dette er det for tidlige å si noe om, men mye tyder på at det kommer en ny El Nino i løpet av året. Men også det er usikkert da jeg har lest at prediksjonene om våren av en eller annen grunn er mer usikre enn resten av året.

42
Skråblikk / Til og med isbjørnene ber nÃ¥ tynt
« on: 31.03.2017, 13:11:10 »

43
Viktige klimatema / Intermittent og hva faen betyr det
« on: 28.03.2017, 21:52:42 »
Denne debatten (forsvar for olje og kull) startet langt på vei fordi Bebben limte inn denne setningen:

"For countries that are trending away from coal fired baseload plants and towards intermittent energy sources such as wind and solar, there is a corresponding increase in the need for peaking or load following power plants and the use of a grid intertie."

Hva betyr da dette ordet (intermittent):

http://www.dictionary.com/browse/intermittent

adjective
1.
stopping or ceasing for a time; alternately ceasing and beginning again:
an intermittent pain.
2.
alternately functioning and not functioning or alternately functioning properly and improperly.
3.
(of streams, lakes, or springs) recurrent; showing water only part of the time.

GLIMRENDE. Dette er jo en logikk som endog Arnold Juklerød kunne ha tilsluttet seg. Solen og vinden er borte for en stund, mens kull og olje er som den gode venn de er, alltid er til stede.

Er det noen her på forumet som har fått med seg at kull og olje først må hentes opp av noen kolssyke rednekcs eller terroristarabere. Deretter må det fraktes av John Fredriksen eller på kulltog. Så må det lastes om på ulike faciliteter og deretter lagres i nærheten av disse vidunderlige kull og olje/gasskraftverkene dere drømmer om mens dere bedriver selvbesmittelse.

Og dere karakteriserer dette som ikke "intermittent."

Dere blander kort og godt sammen eksisterende kostbar og ineffektiv logistikk, med langt mer elegant og effektiv logistikk, og gir denne 18. hundretalls energiformen stempelet "intermittent," mens fleksibiliteten, skjønnheten og effektiviteten til et integrert anlegg av ulike former for fornybar energi, er uendelig mer elegant og effektiv.

Intermittent, my ass.

44
Andre emner enn klima / Statoil
« on: 23.03.2017, 11:29:49 »
Endelig en lettfattelig og kompetent fremstilling av Statoils idiotopptreden de siste 15 år.

http://www.msn.com/nb-no/nyheter/teknologiogvitenskap/%C2%ABstatoil-har-behov-for-en-kritisk-gjennomgang-av-sin-internasjonale-virksomhet%C2%BB/ar-BByCnRx?li=AA4WWU&ocid=spartandhp

Et av de mest omstridt politiske tema i norsk etterkrigshistorie er om, og i hvilken utstrekning, staten skal drive butikk. PÃ¥ dette feltet er jeg 100% pragmatiker og der ideologi er en dÃ¥rlig veiviser. Børsnoteringen, det som skulle redde selskapet, var altsÃ¥ en fiasko. Dette i motsetning til Telenor der den - med noe stygge riper i lakken - har vært en suksess. At DnB fortsatt er pÃ¥ norske hender og at kraftresursene i all hovedsak er eiet av stat og kommune er helt pÃ¥ sin plass. Faren er at her kommer en eller annen prinsipiell idiot fra Høyre eller Fremskrittspartiet og forteller oss at staten ikke kan drive forretning og at kraftresursene derfor bør privatiseres. 

45
Aktører og hendelser / Biodrivstoff
« on: 09.03.2017, 10:18:59 »
http://www.bt.no/nyheter/Biodrivstoff-er-den-nye-ulven-331543b.html

Telehiv, du har allerede en streng om dette som jeg ikke finner, du kan flytte det hvis du vil.

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 9