Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Emner - Emeritus

Sider: 1 [2] 3 4 ... 9
16
Andre emner enn klima / Kriminalitet og innvandring
« på: 28.07.2017, 21:05:09 »
Kan vi få noe tallmateriale på dette snart.

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2017/07/28/195320137/frp-amundsen-uredelig-undersla-kriminalitet-er-knyttet-opp-mot-innvandring

Ryddegutt; du er Frp'er og det er ikke noe galt i det. I forhold til "sannheten" om kostnadene ved norsk innvandringspolitikk er kriminalitetsbildet sterkt undertrykt. Jeg har skrevet om dette før. Arne Huuse, som jeg kjente for lenge siden da jeg selv var i etaten, og som nå er pensjonist, laget en oversikt som han ble beordret om å holde kjeft om.

Frp ba for et par år siden om å få kriminalitetsstatestikken brutt ned på etnisitet og en del endre kriterier, noe SSB ikke hadde kapasitet til, og måtte i så fall ha ekstrabevillinger for å levere.

SSB består i stor grad av Stoltenbergtyper som mener seg i posisjon til å vite hva folk flest bør vite, hva de har godt av å vite og hva de ikke bør vite.

Jeg tror Frp kan komme med noen skikkelige valgkampbomber hvis de spiller kortene riktig. Og med "spille å kortene riktig" mener jeg å behandle disse tallene på en intelligent måte, la tallene bli kjent, la SV og Grandiosa forsøke å forsvare dette med alle mulige håpløse bortforklaringer, alt Frp trenger å gjøre er å la tallene bli kjent for det norske folk - noe vi i følge SSB ikke har godt av - så kan folk tenke selv.   


17
Andre emner enn klima / Obamacare består?
« på: 28.07.2017, 07:47:18 »
Enda en gang har republikanerne mislykkes i å avvikle Obamacare. Nå nettopp - kl. 0740 norsk tid - ble det 49 - 51 der den dødssyke John McCain sammen med et par andre republikanere stemte nei.

Det er fortsatt en gåte for meg hvordan et land som benytter 15% av BNP på helse - omtrent 5% mer enn andre sammenlignbare land som Frankrike, Japan, Tyskland og England - ikke greier å etablere et helsevesen som sikrer hele befolkningen et minimum. De taler om "et europeisk system" og "sosialisert helsevesen" som en fare og et angrep på grunnleggende frihetsideal, mens et "singel payer" system er den eneste mulige måten å organisere dette på. Obamacare er en bastard som kan virke litt, men siden den systematisk har blitt sabotert av republikanerne er der nå massive problemer med økende forsikringsrater og at manglende reell konkurranse i deler av landet.

Amerikanerne trenger virkelig en stor dose europeisk "sosialisme" for å få samfunnet til å fungere, så får vi se om de fortsetter på sin vei mot bananrepublikk, presidenten er allerede på plass.

 

18
Jeg antar at det vil bli hevdet at flommen i Utvik er et resultat av menneskeskapte klimaendringer. Noe det er umulig å si noe om. En generell økning i temperatur vil føre til mer nedbør og øke risikoen for ekstremnedbør som lokalt kan få slike konsekvenser, men å hevde at denne konkrete flommen ikke hadde skjedd uten klimaendringer, blir det rene vrøvl.

Årsaken til katastrofen* er imidlertid i hvert fall delvis menneskeskapt;

https://www.firda.no/nyheiter/stryn/flaum/varsla-oydeleggingane-kunne-gatt-mykje-verre/s/5-15-433911

Jeg er lommekjent i området. På 30 - tallet ble det bygget to bruer lengre opp i bygden, den nedre broen vises på ca. sek. 55 på denne filmen;

http://www.tv2.no/v/1216560/

den andre ligger ca. 50 meter lenger oppe langs U-en på fylkesveien, og er avbildet her;

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_800_1_l_f/2017-07-24T20%3A55%3A00.000%2B0200/fird/2017/7/24/20/eNV-UVL3dLHXBtmf47QKcwQx90lJ6-EtZhNiYNeo-EAg.jpg?chk=1E43FB

og her ser en begge bruer i sammenheng;

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_800_1_l_f/2017-07-24T20%3A55%3A02.000%2B0200/fird/2017/7/24/20/FxRm_v-xrOZJ1R3qoyfwEwAq13fmridlXz38ZcXRqwZg.jpg?chk=E3CE44

Begge broer er tungt fundamentert med brokar i massiv steinsatt mur, og begge bruer står også etter flommen. I forbindelse med byggingen ble elvefaret innsnevret og til alt overmål ligger det et kulturminne under den nederste broen, en steinhvelvingsbro som har lagt der i uminnelige tider og som var den opprinnelige forbindelsen over elven. Jeg har selv flere ganger observert at den øvre broen så vidt har greidd å holde vannmassene unna, det har skvettet godt opp på veibanen, men uten at elven har tatt nytt løp. Denne gang holdt det ikke.

Elven har sin opprinnelse i en av sidebreene til Jostedalsbreen, først hadde vi en god uke med varmt vær og mye smeltevann, så kom ekstremnedbøren på toppen og utfallet var gitt. Selv etter at elven delvis hadde tatt nytt løp over øvre bro, ble også nedre bro for liten. Enorme stein og jordmasser kombinert med treverk som har blir revet med av flommen har først tettet igjen den gamle steinhvelvingsbroen som ligger under dagens fylkesveibro, så har elven tatt et nytt løp til venstre for elven, og det er det nye løpet nedenfor den nederste broen som har skapt de største ødeleggelsene. Bildet nedenfor viser det nye løpet, de rørene som henger i løse luften er rørgaten til kraftverket som også ble bygget på trettitallet. Det synes mer eller mindre totalskadet og det blir muligens den største enkelkostnaden. Kraftverket er den hvite murbygningen som vises på ca. sek 42 på filmen ovenfor. Kraftverket står nå på en øy midt i elvefaret.

https://g.acdn.no/obscura/API/dynamic/r1/ece5/tr_480_1_l_f/2017-07-24T21%3A18%3A36.000%2B0200/fird/2017/7/24/21/hergjekkbrua.jpg?chk=C0681C

Bildet har tittelen "hergjekkbrua," men det er feil, brua står den og vises i nederste bildekant, elven har kort og godt funnet seg et nytt løp.

De tiltak Professor Bruland foreslo i fjor hadde neppe vært tilstrekkelige til å stoppe dette, dette var tiltak til en kostnad på noen få titalls tusen kroner ved å øke arealet på elveløpet under øverste bro ved hjelp av noen velrettede dynamittsalver. Nå må sannsynligvis det gamle kulturminnet - steinhvelvingsbroen - også fjernes. Så får vi se hvordan resten av bygden blir seende ut om noen år.     

*det kan selvsagt stilles spørsmål ved om "katastrofe" er et velvalgt ord, ingen menneskeliv har gått tapt, ingen er skadet og ingen bolighus er totalskadet.

19
Ny forskning / Ny versjon av NOAA's SST serie
« på: 23.07.2017, 08:56:16 »
De som har fulgt med vil vite at Karl & Co 2015 i all hovedsak bygget på Huang et al som var NOAA's nye ERSST, den gang V4. Det har nå kommet en ny ERSSTV5, denne gang er ARGO også tatt med;

https://moyhu.blogspot.no/

Den nye studien justerer V5 litt ned i forhold til V4, detaljene kan leses i linken ovenfor.

Dette er enda en ny temperaturjustering som justerer motsatt vei av den myten som udokumentert gjentas til et kjedsommelige. Med unntak av perioden 1900 til 2016, justeres det ned.

Trendforskjellene mellom de to seriene er slik;

 
                    V4        V5
1900 - 2016; 0.769 - 0.791
1940 - 2016; 0.978 - 0.974
1960 - 2016; 1.489 - 1.465
1980 - 2016; 1.631 - 1.607
 
Her er en systematisk gjennomgang av hvordan temperaturene har blitt justert og hvorfor, der er ikke noe hold i denne myten om at "fortiden alltid justeres ned, og nåtiden alltid justeres opp:"

https://www.carbonbrief.org/explainer-how-data-adjustments-affect-global-temperature-records

20
Siden jeg selv sitter i glasshus skal jeg ikke kritisere noen, men bare påpeke ett og annet.

Vi har fått en ny forumdeltager - Svartebjørn - som synes å ha et klimastandpunkt av det mer vanlige slaget, om Svartebjørn er CAGW promotor, bare støtter seg på mainstream klimavitenskap eller hvor han befinner seg i landskapet, får han avklare selv.

Men hittil har han blitt møtt med følgende karakteristikker;

"Det er åpenbart at Svartebjørn har en sterk aktivistvinkling."

"Her tar han mannen i stedet for ballen - noe som er karakteristisk for aktivistene."

"Her gir altså idioten Svartebjørnseg ut på å "forklare""

"For en patetisk klovn..."

"Med Emeritus' inntreden med sine konspirasjonspåstander, sjikane, trakassering og trusler, nå fulgt opp av Svartebjørn, er også dette nettstedet blitt forsøplet i likhet med vgd."

Særlig likte jeg den siste, det mer enn antydes at KD.com tidligere bare hadde en avviker som det var mer enn hardt nok å leve med, nå har vi to.

Og bare så det er nevnt, å bli beskrevet som "avviker" i dette selskap, anser jeg ikke som en fornærmelse. Jeg føler meg som en potent 25 åring blant 15 lekre damer, der de øvrige mannlige innslag utgjøres av homser. Slik sett skulle en tro at jeg blir irritert av Svartebjørns inntreden, men det er hardt å ta seg av 15 damer alene i lengden.

Som en ren service, og som hjelp til selvinnsikt til de KD'ere som skriver dette, kommer følgende velmente innspill.

De åpenbare aktivister, er folk som aktivt deltar i Klimarealistene og deltar i å spre den feilinformasjon, fullstendig crackpot konspirasjonsteorier og andre klimastandpunkter en regelmessig kan leses der. Eller tilsvarende hos Tony Heller og The No Fuck Zone. Dette er organer som vitenskapelig sett ikke når Sceptical Science opp til knærne hva angår vitenskapelig kvalitet, innsikt og pålitelighet. At SS er at aktivistorgan bestrider jeg ikke, men det er jo for i helvete både Klimarealistene, Tony Heller og The no Fuck Zone også.

Så det er altså OK å benytte "mitt" aktivistorgan som kilde, men forbudt og benytte andre aktivistorgan. Her på forumet antydes det endog at MSM organer som The Washington Post, New York Times, Der Spiegel og Aftenposten ikke er akseptable kildehenvisninger.   

Ligger her en latent totalitær grunnholdning blant klimaaktivister på "skeptikersiden"?


 
21
Viktige klimatema / Ingen antropogen effekt før 1950?
« på: 26.06.2017, 20:53:53 »
Her på forumet synes det å være en oppfatning av at CO2 og andre antropogene bidrag ikke har hatt noen effekt før 1950.

Dette  innlegg er direkte foranlediget av Ryddegutts kommentar i en annens streng der dette presenteres nærmest som en opplest og vedtatt sannhet.

KD.com er muligens helt feil forum å ta dette spørsmålet opp i all den tid de fleste her på forumet mener at klimagasser eller andre antropogene bidrag ikke har noen, eller i verste fall ubetydelig effekt på klima. Men derfra til å påstå at hvis en først anerkjenner vitenskapen på området, så får en i hvert fall være med på et forlik, nemlig at kanskje det har litt effekt, så hadde det i hvert fall ingen effekt før 1950.

Vel dette er ikke mitt utgangspunkt, har CO2 og andre bidrag noen som helst effekt, så er det ikke noe som først slår inn ved x ppm eller hvilket mål det aktuelle bidrag måles etter. Dette er faktisk både ulogisk og uvitenskapelig. Tvert i mot mener jeg å ha lest at en økning i CO2 i atmosfæren ikke vil medføre en tilsvarende lineær økning i temperatur og at virkningen vil avta relativt til mer CO2 det blir.

For da å fortsette å holde oss innen logikkens rammer (hvis første antagelse er rett,) så vil faktisk bidragene før 1950 ha relativt større effekt ppm pr. ppm enn de senere.

Så Ryddegutt og andre som føler seg kallet; Hva er logikken bak denne ingen effekt før 1950 "hypotesen." 

22
Ny forskning / AMO eller 14 års sykler
« på: 22.06.2017, 18:34:30 »
VG har en informativ artikkel om forskningsresultater begått av hovedsakelig norske miljøer som har vakt litt oppsikt;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klima/forskerne-har-avsloert-nok-en-flik-av-golfstroemmens-hemmeligheter-og-det-er-ikke-sikkert-du-vil-like-det/a/24070851/

Hele artikkelen gjengis uten pay wall:

http://www.nature.com/articles/ncomms15875

En liten advarsel, bl.a. er Helge Drange medforfatter, men den som har gjort arbeidet synes å være en Marius Årthun som er 36 år og allerede har en del artikler om samme tema.

I følge VG (jeg har ikke lest artikkelen så grundig enda) kan en forutsi mye om været i Norge og lengre nord kun ved å avlese temperaturene ved Grand Banks i USA, det tar ca. syv år før det når Vestlandet og her synes å være en rimelig sterk korrelasjon. Korrelasjonen gjelder også arktisk isutbredelse, dog ikke særlig markant i forhold til den samlede utbredelsen.

Jeg kan ikke se at AGW eller CO2 overhodet er nevnt i artikkelen, den omhandler således kun naturlige klima/værendringer.

Alt skulle således ligge til rette for at denne snart gjengis i The no Fuck Zone som enda en artikkel som knuser AGW hypotesen, samtidig som det fortsatt kan hevdes at klimavitenskapen ikke forsker på naturlige klimavariasjoner.

23
Generelt / Terror - virkelig?
« på: 06.06.2017, 19:28:51 »
CNN står på i bakgrunnen. Nå har de kjørt "BREAKING NEWS" i to timer på en hendelse i Paris der en student fra Algerie skal ha angrepet en politimann med hammer og deretter å ha blitt skutt av en av de andre politimennene som gikk i patruljen. Så vidt jeg forstår overlever begge, og politimannen er neppe alvorlig skadet.

I pinsehelgen har vi hatt sammenhengende dekning av Londonterroren.

Jeg begynner snart å synes synd på disse terroristene. Av detaljene i London har jeg ikke annet enn at syv sivile ble drept og tre terrorister skutt.

Hvor ineffektiv er det mulig å bli. Paristypen kan regne med å oppholde seg resten av livet i en eller annen high security anstalt, mens de tre i London allerede har kommet frem for Allah og mottatt sine 72 gule rosiner.*

Men det verste opp i dette, hvor lurt er det at politikere og presse opptrer som om disse hendelsene, som i risikosammenheng tilsvarer omtrent risikoen ved å reise med fly, la dette dominere hele nyhetsbildet og våre liv. En av mine kvinnelige kollegaer på kontoret gikk av bussen tre busstopp før hun skulle, og gikk resten av veien til fots. Og dette fordi der satt en av våre nye landsmenn med en telefon det så ut som han hadde en nedtellingsmekanisme på. En annen hadde ikke sett på 17. mai prosesjonen fordi han var redd for en lastebil gjennom Strandgaten, og dette selv om byen var effektivt stengt med betongblokker osv.

Jeg hevder selvsagt ikke at vi skal ignorere denne terroren, men skulle en vurdere mediastrategien så ikke en hammer i Paris bidrar til bevegelsens suksess ved at store deler av vesten går rundt og er redd for noe som statistisk sett er langt mindre farlig enn å fly?       


*Ja faktisk, ikke 72 jomfruer med nybarberte delikate kjønn, men i følge mer moderne Korantolkere 72 gule rosiner, snakk om å bli lurt. Jeg har for øvrig en ide om at disse 72 rosinene er en mer "moderne" tolkning enn den opprinnelige i håp om å dempe dette som motivasjonsfaktor. For terroristene spiller det ingen rolle, de får verken jomfruer eller rosiner.   24
Skråblikk / Skråblikk - Kan vi glemme CO2 nå?
« på: 06.06.2017, 18:49:16 »
Fra en annen streng;

Sitat Petter T.

"KAN VI GLEMME CO2 NÅ?"

Petter T, jeg håper dette er et uttrykk for at du har humoristisk sans. For du mener vel ikke at en klimablogg kan glemme CO2, hva blir da igjen?

Jeg fikk et bilde av en person som nettopp har hatt besøk av Kemneren som han skylder 500.000 kroner han ikke har, og som etter besøket roper ut; "KAN VI GLEMME SKATTEN NÅ?"

Det er sannsynligvis like umulig å få CO2 ut av klimadebatten, som Kemneren ut av våre liv.

25
Jeg var i ferd med å skrive et innlegg som begynte med;

"Den 17. august 1987 kjørte jeg inn i Berlin i en Ford Granada stasjonsvogn."

Men det ble så langt og detaljert at jeg har strøket det og begrenser meg til dette;

Det vi nå ser av splittelse i Europeisk og Amerikansk forståelse og videre utvikling, er ikke tilfeldig eller et utslag av at amerikanerne har valgt Trump. Jeg frykter at, men ser samtidig en mulighet, for at Europa kan gjenvinne det humanitære og vitenskapelige forsprang vi har hatt på verden de siste tusen år.

Historien utfolder seg mens vi lever, vi forstår kanskje litt av den 10 eller 15 år senere, jeg værer nå et paradigmeskifte i vår videre utvikling, noe jeg været den 17. august 1987, og som kom til full blomst i november 1989.

   

28
Det er alltid forfriskende når ulike personer og institusjoner gir spådommer - eller heter det prediksjoner - om den fremtidige klimautvikling. På bloggene skjer det hele tiden, men ingen leser bloggene to dager etter at innlegget er skrevet. Det gis også slike prediksjoner i forskningsartikler, og disse blir gjerne husket lenger. Humlum et al. som spådde et kuldehelvete bl.a. på Svalbard i inneværende solsyklus er jo allerede legendarisk for - i hvert fall hittil - å ha bommet på omtrent alt de predikerte.

Vel, nå har MetOff stukket hodet ut lengre enn endog Humlum et al:

http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc

"During the five-year period 2017-2021, global average temperature is expected to remain high and is likely to be between 0.42°C and 0.89°C above the long-term (1981-2010) average. This compares with an anomaly of +0.46 ± 0.1 °C observed in 2016 (provisional), which makes 2016 one of the warmest two years on record. These high global temperatures are consistent with continued high levels of greenhouse gases and big changes that are currently underway in the climate system as highlighted in a recent Met Office research news article."

En mer moderat prediksjon står Gerald Meehl bak i denne artikkelen;

https://www.nature.com/articles/ncomms11718

Hypotesen, som både Trenberth og Meehl har markedsført i flere år, er at den nedbremsing i oppvarmingen vi hadde fra 98 - Ninoen til ca. 2014, er et utsalg av en flipp i Stillehavet etter 98 - Ninoen mot kaldere overflate som flippet tilbake i 2014 og som nå i de neste årene vil lede til en langt sterkere økning i globale temperaturer målt på overflaten enn det vi hadde i "pauseperioden."

Meehl omtaler for øvrig IPO, PDO som omtrent de samme fenomener. Trenberth og Meehl er sannsynligvis blant de fremste eksperter på temaet og er sympatisk åpen om at vi ikke forstår så mye av dette og stiller spørsmål om PDO og IPO egentlig er selvstendige fenomener. Andre i NCAR miljøet mener at der er minst fem oscillasjoner som samvirker og at sammenhengen mellom disse er uklar, men at det er mulig å trekke noen store linjer. At forståelsen av Stillehavet er avgjørende for forståelsen av klimasystemet er helt selvsagt. Det utgjør 32% av Tellus overflate og praktisk talt hele ekvatorlinjen er hav.

Så får vi se. Evnen til å predikere er jo gullstandarden for å bedømme hvem som forstår, og hvem som ikke forstår.   29
Viktige klimatema / Hva er farlige klimaendringer?
« på: 29.04.2017, 17:02:36 »
I strengen "Sentrale media er i ferd med å snu" har Stjakobs fremmet følgende påstand:

"Det som er 'settled' allerede er at den farlige oppvarmingen aldri vil komme."

Dette inviterer jo selvsagt til å spørre; hva er "farlig?" Er det farlig at Arktis sannsynligvis er isfri i deler av året i vår levetid. Er det farlig at GBR åpenbart har visse problemer som WUWT og Klimarealistene forsøker å latterliggjøre med noen henvisninger til en Ove Guldberg som har sagt dette i 20 år, men som de nå bare må forsøke å bortforklare på en måte som innbyr til rå latter?

Men er egentlig isbjørnene og korallenes utvikling på GBW "farlig" i den store sammenhengen?

Stjakobs og en del andre her på forumet synes å mene at der er to typer klimaendringer. De farlige menneskeskapte og de ufarlige naturlige. Men dette er jo ikke særlig overbevisende i et rent logisk perspektiv. For oss mennesker er jo årsaken likegyldig, om havet stiger med tre meter blir jo konsekvensene akkurat de samme om årsaken er rent naturlig, eller om årsaken er rent antropogen. Forskjellen er at i det første tilfellet hadde vi ingen muligheter til å gjøre noe med det, i det andre tilfellet vet vi ikke bare vet årsaken, men vi har også muligheter til å gjøre noe med det.

Så har vi hatt "farlige klimaendringer" tidligere? Selvsagt har vi det. Alle har hørt om LIA som ikke bare raserte noen Vestlandsgårder fordi breene tok de, men gjorde ellers fruktbart terreng ubrukbart p.g.a. en kombinasjon av ulikt faenskap med flommer, jordskred osv.

For en tid tilbake limte Telehiv inn en artikkel om LALIA, en periode på fem - seks hundretallet som fikk enorme sosiale og økonomiske konsekvenser i Eurasia.

Og yndlingshistorien min er Syndefloden. Alle forstår at den bibelske Syndeflod aldri fant sted, men at der har vært en katastrofal hendelse som folkloren opp gjennom århundrene har beholdt, og som jødene behendig stjal og gjorde til sin, er ikke usannsynlig.

Svartehavet er som kjent innelukket med en tynn utgang benevnt Bosporosstredet. Det er funnet klare spor av menneskelig bosetning 100 meter under havflaten på den Nord Tyrkiske kyst. Resten av historien kan leses her;

http://forskning.no/landbruk-historie-klima/2008/02/syndfloden-ga-europeisk-jordbruk 

Alt dette var jo åpenbart forårsaket av klimaendringer, men var de farlige?
 

30
Generelt / Et inkomptent innlegg
« på: 26.04.2017, 00:26:26 »
Ett av de mest uredelige, inkompetente og historieløse innlegg jeg har sett i klimadebatten har vi muligens her;

http://www.klimarealistene.com/2017/04/10/drivhuseffektens-historikk-co2-har-liten-effekt

Hvem er denne mannen som kan hevde noe så tåpelig som dette;

"Etter Brundtlandrapporten (1987) og etablering av IPCC i 1988 under sterk innflytelse av Margaret Thatcher, ble CO2 satt i «førersetet». Hovedkomiteen hadde i IPCCs 1995-rapport ingen preferanse for CO2-effekten, men Clintonadministrasjonen intervenerte, og sørget for at menneskeskapt påvirkning ‘var betydelig’ (KN 83). Det åpnet for Kyoto-avtalen. De mange alvorlige brudd på vitenskapelige prinsipper som: manglende «hot spot», «Hockeykølla», «Climategate», «Himalayagate», utflating av global middeltemperatur fra 1997 til nå, manipulasjoner av temperaturer i Antarktis mm påvirket ikke politikernes aksept av modellene."

Mannen er kunnskapsløs og historieløs. CO2 ble ikke funnet opp av Maggie Thatcher eller Gro Harlem Brundtland. CO2 teorien er langt eldre (som alle nå må vite) og ble samlet sammen i et strekt undervurdert stykke vitenskapelig arbeid som ble initiert av Reagan - administrasjonen tidlig på åttitallet;

https://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/5885458

Dette er en rapport på over tre hundre sider utarbeidet av den tids beste folk - over femti i tallet. Den er upolitisk og svært empirisk i formen, dette var før Watts og Ellestad kom inn i bildet, men skjedde omtrent samtidig som Reitgjerdet Sykehus ble nedlagt, noe som i klimasammenheng sannsynligvis var en tabbe.

Les hele dokumentet, les særlig fra side 149, les hvem som skriver dette, les konklusjonen.

Noen i denne "debatten" har blitt så tatt så ettertrykkelig i ræva at de springer rundt og finner på de mest fantastiske unnskyldninger og bortforklaringer for det som var Mainstream Science i Exon Mobile allerede under Reagan.

Hva med en ny debatt om den andre termodynamiske lov? Hva med en ny debatt om karbonsyklusen, hva med en ny debatt om vaksinene, hva med en ny debatt om jorden er flat eller muligens har kuleform, er solen en kule bestående av jern med en tynn hinne av oksygen og helium omkring seg for å lure oss? Er jorden seks tusen år gammel, er Fred Flintstone egentlig en dokumentarserie som beviser at mennesket levde side om side med dinosaurene?

Der er mange spørsmål der ute som krever en avklaring og som noen sikkert finner det meningsfylt å beskjeftige seg med.


Sider: 1 [2] 3 4 ... 9