Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Emeritus

Pages: 1 ... 7 8 [9]
122
Viktige klimatema / Arktisk isdekke - 2015
« on: 28.08.2015, 19:11:48 »
For de som er interessert og ikke har begravd seg fullstendig ned i CO2 fettisjismen foregår det nå et lite drama i arktis. Det var lenge spørsmål om "The Watts recovery," den økning vi hadde i utbredelse i 2013 og 2014, var en trend mot mer is rundt nord-polen, det synes ikke 2015 å tyde på. Men vi får det endelige svaret om et par uker. Nå er der en liten syklon på gang og dette kan alle følge med på (riktignok indirekte) her;

http://feeder.gina.alaska.edu/webcam-uaf-barrow-seaice-images/current/image

i følge det jeg har lest er 2013 og 2014 allerede toast, og spørsmålet nå synes å være om 2015 kommer på 6. plass, 5. plass, eller hva det nå blir.


123
Media og politikk / Presidentvalget 2016
« on: 24.08.2015, 09:32:58 »
Dette er ingen predikasjon, men en mulig utvikling i presidentvalget som går av stabelen i november 2016;

Hillary er anset som nærmest sikker vinner av demokratens nominasjon, men har problemer på flere plan. Ved siden av blowjobben til Bill. Dette var selvsagt ikke Hillarys feil, men amerikanerne liker ikke å bli minnet på det. Så har hun nå økende problemer med at hun har brukt en uoffisiell e-post server til gradert materiale, så er der også en del andre saker. Det spekuleres nå på om min venn Al skal stille;

http://www.washingtonpost.com/news/the-fix/wp/2015/08/14/the-many-ways-to-say-al-gore-might-maybe-possibly-consider-running-for-president/

Al har et godt image i USA, han anses som ærlig og det har ikke vært noen skandaler rundt han. Han har erfaringen og fremstår som sterk på bl.a. national security. Han vant i 2000, men tapte i SCOTUS da et flertall på 5 - 4 i den amerikanske høyesterett utnevnte Bush II, til tross for at Gore hadde klart flest stemmer i befolkningen, og sannsynligvis også i Florida der den konkrete kampen stod, og han har en del innebygget sympati for det. Så kommer det klimarelevante;

- de fleste republikanske kandidater er "deniers," noen på nivå med Jim Inhofe, mens andre i beste fall er "lukewarmers," bare en har gått ut og sagt at "AGW is real," men han er på den annen side nærmest sjanseløs av andre grunner

- 2015 blir det varmeste året i registrert historie, nest etter 2014

- 2016 vil som følge av ENSO også bli svært varm, når valget nærmer seg vil varmen fra El Nino fortsatt ha dominert store deler av 2016

- vi får en ny rekord i arktis, dette kan skje, kompetente bloggere har uttalt at om værforholdene neste år er ideelle for en reduksjon, så kan det det bli virkelig ille

- i løpet av sommeren og høsten kommer det et par feite orkaner, noe som ikke er usannsynlig da jeg mener Ã¥ ha lest at dette følger naturlig  El Nino, disse vil selvsagt bli solgt som en direkte følge av AGW

Klima blir et tungt tema i valgkampen, og hvem har klimacredentials mer enn noen annen?
 

124
Ny forskning / Vitenskapens selvkorrigerende egenskaper
« on: 22.08.2015, 08:48:01 »
Min kjepphest er som dere vet, at vitenskapen, og kun denne kan gi svar om klimaspørsmålet. Dette kan kanskje lede noen til å tro at jeg stoler blindt på vitenskapen og at jeg sluker ethvert nytt paper om AGW's herjinger.
 
I denne debatten har det knapt vært mulig med nyanser. Det er enten helter eller skurker. Og enkelte på dette forumet synes å avvise hele klimavitenskapen som et tilfelle av organisert kriminalitet. Feil i noe, eksempelvis i Kølla til Mann, tolkes umiddelbart som forsettlig svindel.

Vitenskapen er på langt nær perfekt, og jeg har kommet over en artikkel av 19. august som drøfter spørsmålet. Den gjelder ikke spesielt klimavitenskap, men vitenskap generelt. Artikkelen drøfter bl.a. hvordan forskeres bias kan lede til at ett og samme datasett, kan lede til at to ulike forskere med ulikt grunnsyn, kan komme frem til ulike konklusjoner. Jeg vil tro at dette har særlig stor betydning i klimavitenskapen der frontene er så steile og til dels følelsesmessig preget. Artikkelen gir ammunisjon til de som på den ene side er skeptisk til klimavitenskapen, men som på den annen side fortsatt vil støtte seg til vitenskapen, som det eneste verktøy som kan avklare klimaspørsmålet.

http://fivethirtyeight.com/features/science-isnt-broken/125
Modeller eller observasjoner / NOOA - juli 2015
« on: 22.08.2015, 07:36:07 »

126
Media og politikk / Ã?slid
« on: 07.08.2015, 01:02:51 »
Hei puddinger. Jeg har nå et par dager blitt utsatt for �slids redaksjonelle virksomhet, og herunder hans sensur av fakta fra NVE, �slid har nå outet meg - noe som er uproblematisk for min del - samtidig som han nekter meg spalteplass;

Quote


xxxx xxxxxxxxx   
 
6. august 2015 at 18:53 
 

Jeg finner meg ikke i at moderator klipper og deretter kommenterer i mine innlegg, særlig når det
 fremsettes pÃ¥stander om meg, som jeg sannsynligvis heller ikke fÃ¥r kommentere. Bare stryk samtlige av mine innlegg, jeg vil ikke bli identifisert med en slik gjeng totalitære typer som endog nekter at rene fakta fÃ¥r komme frem.

(Moderator: En uriktig påstand blir ikke riktigere av å bli gjentatt, denne websiden er for saklig debatt, men ikke åpen for trolling. Et spørsmål til ***originalt innhold fjernet adm anm*** : Når man opptrer i det offentlig rom med formuleringer som «innlegg full av konspirasjonsteorier» og dermed søker å fremstille et nettsted som konspirasjonsteoretisk, hva skjer da med eget omdømme når påstanden åpenbart er uriktig? Hvordan vil de mange Bergensere som leser denne nettsiden reagere på en såpass spesiell opptreden fra en godt utdannet advokat?)
 

Administrator antydet at Geir ville begrunne dette, det som skjer, er at etter at jeg har bedt alle mine artikler strøket, fortsetter �slid å stryke meg, men erstatter mine innlegg med sine, og endog truer meg med konsekvenser i forhold til min profesjonelle aktivitet.

Har dere noen som helst slags selvstendige tanker om dette? Eller er dere like konforme som dere til stadighet påstår at IPCC - regimet er?127
Aktører og hendelser / Klimarealistene
« on: 06.08.2015, 08:34:30 »
Jeg var i gÃ¥r inne pÃ¥ Klimarealistene og viste at Ã?slid tok feil i omtrent alt hva angÃ¥r faktiske pÃ¥stander om breutvikling bÃ¥de etter 1950 og etter 2010, jeg gjorde dette ved Ã¥ sammenstille data fra NVE mot den enkelte bre, og hva skjer, jo de stryker hele den del av innlegget der tallmaterialet fremkommer. Og disse beklager seg over manglende ytringsfrihet. 

128
Ny forskning / Geir Ã?slid rir igjen.
« on: 04.08.2015, 13:40:13 »
Jeg har tidligere i dette forumet vært kritisk til Klimarealistenes Geir �slid, det meste jeg leser fra hans penn viser seg å være enten direkte feil eller cherrypicked. For et par dager siden hadde han denne artikkelen på KR;

http://www.klimarealistene.com/2015/08/02/norges-isbreer-stortrives/

Selve paperet kan en lese her;

http://www.the-cryosphere.net/9/1401/2015/tc-9-1401-2015.pdf

I VG i dag kan en lese;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klimatrusselen/braa-oekning-i-brenedsmeltning-farvel-til-norske-turistmagneter/a/23499805/

for et par dager siden hadde vi denne;

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/miljoevern/europas-stoerste-isbre-mister-store-mengder-is/a/23382077/

Jeg har ikke lest peperet grundig, men det fremgår her hva som er siktemålet med studien;

Quote
The aims of this study
are therefore threefold: (i) model the annual mass balances
of eight Scandinavian glaciers with long annual mass balance
series using a suite of statistical models using seasonally
averaged climate data as input variables. These models
enable us to compare the relative importance of winter precipitation
and summer temperature for annual mass balances
of glaciers; (ii) assessing temporal changes of relative importances
of winter precipitation and summer temperature. (iii)
Compare these temporal changes to large-scale oceanic and
atmospheric modes, such as the Atlantic Multidecadal Oscillation
(AMO) and the North Atlantic Oscillation (NAO).

Videre viser jeg til introduksjonen;

Quote
Glaciers respond to climate change because their mass balance
and extent are mainly a result of variations in winter accumulation
and summer ablation. Over time, glacier changes
exhibit some of the clearest evidence of variations in the
earthâ??s climate system. As a result, glaciers are key indicators
of global, regional and local climate change (IPCC, 2007,
2013). Past (e.g. Nesje, 2009), present (e.g. Andreassen and
Oerlemans, 2009) and future (e.g. Giesen and Oerlemans,
2010)

Når det gjelder hva forfatterne sier om breenes utvikling, så fremgår for øvrig av paperet at disse forfattere bygger på tidligere arbeider fra den samme Nesje som uttaler seg i VG der altså både europeiske og norske breer har minket kraftig etter 2001. Videre siterer jeg;

Quote
For glaciers in the European Alps, Huss et al. (2010) found
pronounced mass loss during phases of positive AMO-indexand mass gain in phases of negative AMO-index, which is
similar to findings in this study. The phases of increased
glacier melt are, however, not simultaneous in the Swiss
Alps and in Scandinavia. In the Swiss Alps, a pronounced
mass loss lasting to the present day started in the late 1980s,
whereas continental glaciers in Scandinavia lost mass between
the start of the measurements and 1987 and all glaciers
in Scandinavia lost mass after about 1998. (min uthevning)
is
most probably caused by the fact that changes in melt rates
are most influential for mass balances in the Alps (Huss et al.,
2010), whereas a decade with predominantly positive NAOindexes
began in the late 1980s (1988/1989 winter) associated
with increased relative importance of winter precipitation
for Scandinavian glaciers (Fig. 3).


I den første VG - artikkelen er der et bilde av Briksdalsarmen fra 20. juni i år, Jeg har fulgt denne brearmen (som turist) i en periode på flere tiår, men har ikke rukket det i år, men jeg var der i fjor. Jeg var håpefull at den i år skulle vokse, dels pga av mye snø i høyfjellet i området, og dels på grunn av en kald sommer, men den er faktisk mindre enn i fjor. For 15 år siden dekket den hele det nedenforliggende vannet, og i de ca. 50 årene jeg har fulgt denne breen har den aldri vært så liten. Briksdalsbreen er fulgt nøye i over 100 år og har i denne perioden gått tilbake flere hundre meter;

https://no.wikipedia.org/wiki/Briksdalsbreen

http://www.nve.no/Global/Vann%20og%20vassdrag/Hydrologi/Bre/Nedlastinger/Briksdalsbreen_revised_length_change_1900-2006.pdf

Så de som er interessert i fakta bør altså alltid dobbelt og helst trippelsjekke alt som kommer fra "climatedisinformer in chief" �slid.129
Ny forskning / Okular
« on: 27.07.2015, 21:39:06 »
Jeg hadde ikke kunnskap om at Okular hadde sin egen side og at han har presentert originale alternative hypoteser (tror jeg da, siden jeg ikke har oversikt over dette emnet.)

https://okulaer.wordpress.com/2014/08/30/noise-trend/#more-768

Jeg har lest det en gang, og må lese det et par ganger til, før jeg kommenterer noe som helst. Men han skal uansett ha kreditt for å ha lagt ned et enormt arbeid i spørsmålet. Okular; siden de fleste på denne bloggen er AAGWS (Anonymous Anthropogenic Global Warming Skeptics,)og jeg ikke vet hvem du er, har du planer om å gi ut dette?

130
Ny forskning / Havnivå
« on: 17.07.2015, 12:05:28 »
Det er nå kommet en ny rapport om havnivå;

http://www.climate.gov/news-features/understanding-climate/2014-state-climate-sea-level

I følge denne er GMS 67 mm høyere i 2014 i forhold til 1993.

131
Media og politikk / Erik Solheim
« on: 21.06.2015, 21:15:39 »
En kan alltid stole på Erik Solheim, Jan Egeland og Jonas Gahr Støre, dette er de verste do-gooders vi har sett hittil,

http://www.bt.no/meninger/debatt/Dere-har-stottet-et-korrupt-regime-3384259.html

for de som ikke vet hva en do-gooder er, tilbyr jeg følgende oppklaring;

do-gooder;

See bleeding heart liberal. Someone who thinks they are helping society by championing oppressed minority groups, when in fact they are ruining society and crippling free speech.

eller denne;

do-good·er;
 (do͞o′go͝od′ər)
n.
 A naive idealist who supports philanthropic or humanitarian causes or reforms.


132
Viktige klimatema / Klimasensitivitet - skeptikere
« on: 18.06.2015, 20:36:11 »
Jeg har gjennom ulike kilder forsøkt å finne ut hva ulike skeptikere har uttalt om klimasensitivitet. Altså ikke om AGW - teorien har noe for seg, men om tilførsel av en dobling av CO2 i forhold til preindustrielt nivå, vil lede til 3 - 4 C økning i gjennomsnittstemperaturen som IPCC forfekter, som jeg har antydet tidligere; ingen av de aktuelle synes å mene at CO2 ikke varmer kloden, men mener IPCC overdriver;

Lindzen  - 1  - http://judithcurry.com/2012/04/04/lindzen-et-al-response-and-parry/
Spencer - 1,3 - http://www.drroyspencer.com/2013/11/our-new-paper-el-nino-warming-reduces-climate-sensitivity-to-1-3-deg-c/
Scafetta   1,5 - http://www.climatedialogue.org/wp-content/uploads/2014/10/Blog-Nicola-Scafetta-def.pdf
Levis and Crok -1,75 - http://judithcurry.com/2014/03/05/lewis-and-crok-climate-less-sensitive-to-co2-than-models-suggest/
Monckton, Soon  -1 - http://www.scibull.com:8080/EN/abstract/abstract509579.shtml


133
Aktører og hendelser / Soon - saken
« on: 18.06.2015, 09:35:07 »
Jeg tror Soon saken vil bli en viktig sak i klimaforskning spesielt, men også i annen naturvitenskaplig forskning. Medisinsk forskning har lenge hatt krav om at kilden til finansiering skal oppgis i alle peer reviewed papers. Da legemiddelindustrien finansierer mye av medisinsk forskning, og der har vært en rekke uriktige forskningsresultater knyttet til legemidler, har der også vært generell forskning på hvilken betydning det hadde at den aktuelle forsker ble finansiert av en nøytral kilde, kontra den legemiddelprodusent som betalte studien. Det er gjort flere slike studier og alle konkluderte med at forskerne hadde en klar tendens til å konkludere fordelaktig mot legemiddelprodusenten, der denne finansierte studien. Dette er nå alminnelig kunnskap innen medisinsk forskning, som en tar med seg i det daglige.

Naturvitenskaplig forskning har i ulike grader ogsÃ¥ hatt slik krav til opplysninger om hvem som finansierer, jeg har tidligere vist at Soon i den omstridte artikkelen i Climate Reaserch fra 2003 bl.a. hadde opplyst at interesseorganisasjonen til amerikanske oljeselskaper, API, hadde finansiert den studien.  I etterkant av Soon saken er det nÃ¥ klart at 9 av Soons 11 artikler var gitt ut i journaler som hadde krav om Ã¥penhet. Vi har sett at Smithsonian nÃ¥ nærmest har tatt avstand til Soon og etterforsker saken, nÃ¥ har ogsÃ¥ Southern langt pÃ¥ vei gjort det samme

http://insideclimatenews.org/news/07042015/utility-giant-cuts-ties-willie-soon-southern-company-coal-climate-change-skeptic-contrarian

Av artikkelen fremgÃ¥r det at oppdragsgiveren kan kreve Ã¥ holde kilden til finansiering hemmelig â?? og her kommer den største godbiten â?? at Southern har krav pÃ¥ Ã¥ se artikkelen for den publiseres, her snakker vi virkelig om frihet innen akademia!
Det som sannsynligvis vil bidra til å dempe dette noe for Soon, er at kontraktene ikke er undertegnet av Soon, men av den administrative ledelse i Smithsonian, dette må Smithsonian som organisasjon svare for, og Soon kan skjule seg bak det, noe Monckton på vegne av Soon allerede har gjort.

Det synes imidlertid klart at det er Soon som har hatt kontakten med de ulike oppdraggivere. Bl.a. er der allerede funnet noe e-poster â?? bl.a. disse med â?deliveriesâ? â?? men ogsÃ¥ en e-post fra Soon der han i selve beskrivelsen av et nytt prosjekt â?? altsÃ¥ et paper som ikke er skrevet â?? bebuder at innholdet vil være egnet til Ã¥ dempe de stadige krav om miljøtiltak.

Tiden vil vise, jeg vil ikke utelukke om vi fÃ¥r en ny pompøs uttalelse fra Monckton der han sier noe i retning av at Soons høye vitenskapsetiske standard, gjør at han ikke lenger kan assosieres med The Smithsonian - slik at han etter 15 fruktbare Ã¥r, som han er stolt av, nÃ¥ finner at de mÃ¥ gÃ¥ hver sin vei.   

134
Til Josik, Ryddegutt og Amateur2; nå har jeg vært inne på denne siden til Cook og jeg ser fortsatt ikke hva som er spesielt med denne . Der er hundrevis av klimablogger, noen dårlige og noe gode, etter å ha brukt 15 minutter på Sceptical Science kan jeg ikke se at den merker seg ut, og jeg har ikke lagt den til mine favoritter.

Jeg synes Ã¥ være noen av de fÃ¥ pÃ¥ Klimadebatt.no som har et noenlunde Ã¥pent forhold til spørsmÃ¥let, det store flertall synes konsekvent Ã¥ se bort fra alle fakta som kan rokke ved sin overbevisning om at CO2 ikke spiller noen rolle, eller i verste fall en ubetydelig rolle. Her har endog vært talsmenn for at AGW teorien er i strid med den andre termodynamiske lov. Andre har fremsatt  tilsynelatende hjemmesnekrede teorier om hvorfor CO2 ikke spiller noen rolle.

Jeg har i hovedsak snakket om to tema; at MGSL synes å ha steget med ca. 28 cm de siste 160 år. At dette steg med i snitt 1,77 mm/år i på 2000 - tallet, og at takten nå synes å være oppe i ca. 3,4 mm/år. Jeg har i den sammenheng vist til artikler fra mai 2015, utarbeidet av det som synes å være tunge folk på området. De alternativ som hittil er presentert er en nonsens innlegg fra en DuHamel, som åpenbart er skrevet enten fordi han ikke har peiling, eller at han forleder leserne. I denne er det riktignok vist til seriøse arbeider, bl.a. fra Hollgate i 2006, men der Holgate ikke sier det samme som DuHamel, jeg for øvrig funnet Holgates artikkel , her;

http://www.joelschwartz.com/pdfs/Holgate.pdf

Holgate har ikke â?? sÃ¥ langt jeg har funnet â??sagt noe om utviklingen etter 2002, annet enn i et intervju her;

http://www.newscientist.com/article/dn21951-the-evidence-for-sealevel-rises-in-north-carolina.html?full=true#.VYEkK5UVjIV

Der er for øvrig enorme mengde data som nå bearbeides og der er brukt langt større resurser på å klarlegge dette spørsmålet enn jeg var klar over. Dette til tross konstaterer jeg at Klimadebatt.no ikke synes å vise noen vitenskaplig interesse for spørsmålet, en luller seg inn i en udokumentert påstand fra Fjeldskaar, som ikke driver noen selvstendig datainnsamling eller bearbeiding, jeg har altså ikke mottatt ett eneste svar eller alternativ betrakting på det nye materiale som er brakt inn i debatten.

Det andre teamet jeg har benyttet litt tid pÃ¥ er Soon. Jeg trodde opprinnelig Soon var en â?seriøsâ? naturforsker som hadde vært litt uheldig, eller som Bebben uttrykte det, hadde glemt Ã¥ krysset av noe. Etter litt undersøkelser fant jeg imidlertid ut at dette er en person som gjennom Ã¥rtier har vært mer klimaaktivist, en forsker.  Han har serieprodusert artikler som synes designet for Ã¥ kunne brukes i den politiske kampen. Han har en rekke ganger stilt opp for disse ultrareaksjonære instituttene og uttalt seg med skrÃ¥sikkerhet pÃ¥ klimafelter der han ikke har noen credentials (altsÃ¥ pÃ¥ felt han ikke har arbeidet med.) Denne soleksperten tar eksempelvis ikke fem øre, for Ã¥ plutselig Ã¥ begynne Ã¥ utgi artikler om isbjørnen fordi det var det som trengs nÃ¥. NÃ¥r han tas med buksene nede for Ã¥ ha holdt skjult at de eneste økonomiske kildene til det arbeider han bedriver, utelukkende kommer fra de krefter som har politisk interesse av hans vitenskapelige standpunkter, bør en altsÃ¥ vÃ¥kne, og dette gjelder uavhengig av pÃ¥ hvilken side forskeren stÃ¥r i klimaspørsmÃ¥let.  Er kliamdebatt.no et forum som ikke en gang tÃ¥ler at en skeptiker uttaler seg? Her er mange varianter av standpunkter, i hvert fall fire;

A)   Nullgjengen â?? ny ord utviklet for anledningen â?? da â?klimafornekterâ? førte til sÃ¥ mye sÃ¥re reaksjoner at jeg ikke gidder den runden en gang til,: Dette standpunktet bestrider at CO2 har noen, eller i verste fall en helt ubetydelig rolle pÃ¥ klimaet, et standpunkt jeg ikke har funnet mye vitenskapelig dekning for, jeg vet at Solheim til tider tas til inntekt for dette, men er usikker pÃ¥ om han mener det.

B)   Skeptikere â?? CO2 har klart en effekt pÃ¥ klimaet, men vi har for liten kunnskap i dag til Ã¥ fatte kostbare politiske vedtak, det mÃ¥ benyttes mer tid pÃ¥ Ã¥ klarlegge Ã¥rsak og virkning, her befinner Scafetta, Spencer; Lindzen, Curry, Levis, Kroc, sammen med en hel skog av andre forskere med fullt ut inntakt vitenskaplig troverdighet, denne gruppen omfatter ogsÃ¥ en stor del av den sÃ¥kalte 97 %

C)   Mainstream  - de som stort sett legger seg pÃ¥ IPCC

D)   Alarmister  - de som mener at IPCC er for forsiktige og mener Ã¥ se en langt større katastrofe i nær fremtid, ogsÃ¥ denne gruppen har vitenskaplig støtte, bl.a. fra folk pÃ¥ MIT og NASA

Jeg betrakter meg selv å ligge i gruppe B. Men det synes knapt å være plass for denne type ekstremisme i Klimadebatt.no, en blir i hvert fall møtt med en type mistenksomhet som ligger langt utenfor de klimafaglige spørsmål, så spytt ut; hvorfor skulle jeg ha behov for en psykologisk/psykiatrisk tilnærming til dette spørsmålet.

{Dette emnet er flyttet til egen tråd av Administrator}

Pages: 1 ... 7 8 [9]