Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 154
1
Nå har vi tre Torp strenger på forumet;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=897.0

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=836.0

Men de omhandler grunnleggende det samme tema. Et venstreradikalt fossil som er totalt kunnskapsløs, vanvittig arrogant, uutdannet og uten vilje og evne til å sette seg inn i noe nytt. Rollnes har en bra oppfølger her;

https://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/3423311651.html2
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« på: 11.02.2018, 20:32:12 »
Sitat Petter T;

"Emeritus vrir og vrenger på det jeg har uttrykt til det ugjenkjennelige, og jeg har ikke tenkt å bruke tid på å oppklare hans mistolkninger."

Feil, Petter T bare befester det inntrykk jeg har av såkalte skeptikere, der Klimarealistene ligger i den ytterste ekstreme fløy som bl.a. kjennetegnes ved;

- innrøm aldri egne feil, beskyld motdebattanten for de feil en selv begår, typisk der ingen fusker mer enn Klimarealistene, er deres klimatiske hovedtese i dag kokt ned til kun en teori; "juksifiseringsteorien."

- hvis et tema bli vanskelig, stikk av, eller beskyld motdebattanten for  "Trenering, avsporing, fornektelse og fordumming." eller i dette tilfellet;  "jeg har ikke tenkt å bruke tid på å oppklare hans mistolkninger"

- når empirien ikke stemmer med teoriene, påstå at empirien er juksifisert, deretter drar en egen empiri rett ut av ræva som passer med ens egen "teori"

- det er uproblematisk i inneha to - tre gjensidig utelukkende klimateorier samtidig, en dag er en venn med Spencer og Lindzen som bygger på en, og kun en teori, nemlig drivhusteorien, neste dag er det N&Z, hvilket paradigmeskifte skal vi få om fire - fem måneder?

Petter T, er du mus eller mann;

Mener du i fullt alvor at en planets komposisjon (stein/sand/vannoverflate) eller atmosfærens komposisjon (mye eller lite varmefangede gasser) er uten betydning for en planets overflatetemperatur?3
Viktige klimatema / Sv: Adiabatisk temperaturendring
« på: 11.02.2018, 12:02:11 »
Sitat Petter T:

"Hold deg til jussen du Emeritussen."

Og du kan holde deg til temaet, mener du i fullt alvor at en planets komposisjon (stein/sand/vannoverflate) eller atmosfærens komposisjon (mye eller lite varmefangede gasser) er uten betydning for en planets overflatetemperatur?

Det er ikke lenge siden du sutret over at der var over hundre ulike elementer som bestemte klimaet, og at IPCC bare vurderte en naturlig, nemlig solen (noe som selvsagt er feil), men nå har du altså klistret deg til en "teori" som hevder at der bare er to, og begge naturlige, nemlig enn planets avstand til sola og dens atmosfæretrykk.

Det du holder på med er jo ren klimaschizofreni. Ser du ikke hvor inntil margen sykt dette avsnittet er;

"Effect of oceans and water vapor on global temperature: The new model shows that the Earth’s global equilibrium temperature is a part of a cosmic thermodynamic continuum controlled by atmospheric pressure and total solar irradiance. Since our planet is the only one among studied celestial bodies harboring a large quantity of liquid water on the surface, Eq. (10b) implies that the oceans play virtually no role in determining Earth’s GMAT. This finding may sound inexplicable from the standpoint of the radiative Greenhouse theory, but it follows logically from the new paradigm of a pressure-induced atmospheric warming."

For å oversette, så står her egentlig;

Siden Tellus av den vi har undersøkt er den eneste planet med en stor andel vannoverflate betyr dette at havet ikke spiller noen nevneverdig rolle i å bestemme jordens overflatetemperatur. Dette funnet fermstår muligens som uforklarig basert på all menneskelig erfaring, foreliggende empiri og all tilgjengelig vitenskap, men det er den eneste måte vi kan forklare virekeligheten på, uten at vårt nye crack pot paradigme basert på trykkbestemt overflatetemperatur rakner fullstendig sammen.


4
Sitat Petter T.

"Hvorfor øker temperaturen i en gass når trykket øker?  Man har jo ingen varmekilde."

Og hvordan vil du øke gasstrykket uten tilføring av energi? Eller hvordan vil du øke gassens temperatur uten tilføring av energi?

Dette er nære slektninger, løs den og jeg garanterer en Nobelpris.

At du i tillegg har løst hele verdens energiproblemer er i denne sammenheng et biprodukt.

Men jeg har en annen uplukket høne med deg.

Mener du i fullt alvor at en planet dekket av 100% hav (H2O,) og en atmosfære bestående av H2O og et atmosfæretrykk på en atm., vil ha samme overflatetemperatur som en planet med samme masse, men der overflaten består av speil (tenk deg en gigantisk kule som kule i ett  kulelager) og med samme avstand til solen og med en atmosfære bestående av Nitrogen med en atm. trykk?

5
Sitat Telehiv;

"Dette i sterk kontrast til de vanlige utgytelsene fra "klimaforskerhold" om hvordan denne vinteren skulle bli, som var standardpåstanden om "ny varm vinter". Men nå altså: Blåkulde i ukesvis. Fortsetter det på denne måten må det nok redigeres hardt i værdataene som skal inn i modellene."

Må jeg minne om at dette er værmeldinger eller knapt nok det?

Der finnes overhodet ingen klimateori som sier at det skal bli litt varmere hver eneste vår eller høst. Det vil fortsatt bli mange kalde vintre de neste tiårene, og mange våte høster i Bergen. Klimaendringer er de store talls lov, slik som eksempelvis antall kulde og varmerekorder over en lang tidsperiode. For en tid siden hadde du et innlegg om kulden i USA der du sa noe i retning av at det hadde vært mange kulderekorder de siste tre måneder. Og til det svarer jeg at januar 2018 er den første måned på lenge (nå skyter jeg litt fra hoften, men du kan sjekke selv) der det var flere kulderekorder enn varmerekorder. Det siste året har det i USA vært;

U.S. All Time Records Summary

High Max 61
High Min 117
Low Max 6
Low Min 12

Alstå ca. 10 ganger så mange varmerekorder som kulderekorder. Så det er ikke nødvendig for noen som helst å "redigere hardt i værdataene" for de som mener at vi har en generell global oppvarming, dette kan du overlate til de som ikke innser det åpenbare, og i denne forbindelse gleder jeg meg som at barn til å finne ut om det er Stjakobs, GISS eller NMI som "redigerer hardt" værdataene for Vadsø. 

6
Sitat Telehiv;

"At EU nå tar opp lån for å få på plass gassrørledningen over Hellas og Albania og over Adriaterhavet til Italia er et klart tegn på at man anser at man ikke klarer seg uten fossilkraft en ganske lang periode ennå."

Det er veldig få som mener at verden ikke må benytte fossil i mange tiår enda. Denne ledningen er en av mange, det bygges også en ledning fra Russalnd gjennom Østersjøen - over polsk sjøterritorium -  mot Tyskland.

Hvis jeg har forstått enregiewende riktig skal dette være en kontinuerlig prosess der ingenting er hugget i stein, men der en fortløpende skal evaluere og revurdere. I første omgang tar en det en vet virker og der teknologien er kjent, sol og vind. Dernest vet tyskerne at sol og vind ikke er tilstrekkelig, der må noe mer stabilt bakenforliggende til, her skal gass gradvis erstatte lignitt. Men så vet tyskerne også at hvilken teknologi vi behersker om 15, 25 eller 45 år, i dag er umulig å si noe om.

8
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene og Vardø
« på: 09.02.2018, 00:09:31 »
Hvor blir det av Stjakobs? En rimelig opplysende og avklarende debatt begynte her;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8013#msg8013

Stjakobs la frem en graf fra NMI som tilsynelatende viste en flat temperaturutvikling for Vadsø de siste hundre år og vel så det. Så limte han inn en graf fra GISS som viste en betydelig økning av temperaturene i Vadsø, han hadde endog noen synspunkter om "torturerte" data og at en måtte til "homogeniseringsfolka i GISS for å finne oppvarming i Vardø."

Så setter jeg meg ned i min hjelpeløshet og finner data fra NMI og limer de til og med inn, tilsvarende henter jeg originaldataene GISS har benyttet for å lage denne grafen, og for meg fremstår dette som de nøyaktig samme data. Det har altså vært en betydelig oppvarming i Vadsø de siste hundre år, med rått øyemål i overkant av 3C, og dette tilsynelatende i følge både GISS og NMI.

Så hvem manipulerer hvem? Blir vi alle manipulert av GISS, men ikke av NMI? Blir vi manipulert av både GISS og NMI, eller blir vi forsøkt manipulert av Stjakobs?

Jeg tror Stjakobs er GISS, NMI og KD.com et svar skyldig.

9
Bates hadde en minst like høy posisjon i NOAA før han et par år før han gikk av ble fratatt alt personalansvar.

Men hovedpoenget er at jeg i motsetning til deg og WUWT ikke har konkludert og holder begge muligheter åpne. Her er jo en klar tendens i skeptiske kretser til å være temmelig prinsippløs. Når Mann ble satt under etterforskning ulte jo ulveflokken med, selv om der også var noen hederlige unntak. Når Lamar Smith skulle ha e-postene til de ansatte i NOAA, et åpenbart politisk angrep på den akademiske frihet, var det på langt nær alle skeptikere som var prinsipielle. Og til og med Ellestad synes å bejuble at Trump skal foreta en politisk evaluering av forskningen;

"EPA skal også forestå en evaluering av de vitenskapelige faktorer som ligger til grunn for klimaendringene og tilhørende effekter med forskere tilstede fra de begge de to vitenskapelige hovedretninger. Enkelte resultater fra NOAA granskes."

http://www.klimarealistene.com/2018/01/23/klimaaret-2017-darlig-for-ipcc-leiren/

Nå bør jeg jo for ordens skyld nevne at alt Ellestad her skriver - som vanlig -  faktisk er feil. NOAA granskningen Ellestad snakker om, er Lamar Smiths totale fiaskogranskning av Karl et al (2015) som ble påbegynt lenge før Trump. Den andre saken Ellesatad har våte drømmer om, er National Climate Assessment som i følge lov skal utarbeides hvert fjerde år og som nærmest er en nasjonal IPCC rapport. Det var her de fantaserte om at Scott Pruitt skulle sette sammen noe red team og blue team greier, men rapporten ble utgitt uten noen annen form for evaluering enn den vanlig vitenskapelige.

https://science2017.globalchange.gov/

10
Dette er en ytterst interessant sak fra et juridisk perspektiv. Og min første instinktive reaksjon er; nå har vi hørt en side av saken, la vi vente på den andre. Men jeg ser allerede nå betenkelige prosessuelle feil fra universitetets side, mer om det senere.

Ytterpunktene er greie, vi har et miljø som er pill råtten der de fleste vitenskapelige prinsipper er kastet på båten, og der en mann gjør jobben sin og påpeker dette, altså en varsler som i hvert fall etter norsk lov hadde hatt en god sak. Eller vi har en misfit, en som ikke har gått inn i miljøet, som ikke har fått de posisjonene han mener å hatt krav på og som stiller langt strengere krav enn det som ellers anses som en god vitenskapelig standard.*

Feilen Universitetet har gjort, er å håndtere dette selv, med mindre da alternativ to ovenfor er åpenbart og selvforklarende. Dette er et angrep på institusjonens anseelse og grunnleggende kvalitet, og da er jeg enig med advokatene til Ridd at universitetet er inhabil til å ta stilling til dette. Jussen er rimelig klar**; er det et snev av sannhet og realitet bak Ridds beskyldninger har han rett til å gå ut med dette, og mange vil endog hevde at han har en moralsk plikt. Er dette på den annen side reisrpissing der han beskylder universitetet for systematisk scientific misconduct uten å ha dekning for dette, er det grunnlag for å gi han sparken.

Og det eneste organet som kan finne ut hva som er hva, må være en uavhengig gruppe forskere, et initiativ universitete selv burde ha tatt og bedt et uhildet organ plukke ut et slikt team, og deretter eventuelt iverksatt reaksjoner mot Ridd. Nå fremstår dette som grisete og som et rent selvskudd fra universitetes side.

* som Bates, han innledet med en påstand om at Karl hadde hatt  tommelen på vektskålen og hadde rushet paperet, men endte opp med å si at alt hadde vært OK hvis Karl hadde presisert at Karl et al (2015) ikke var et operasjonelt produkt, og at dette hadde stått i artikkelen (fordi da skulle paperet ikke gjennom de rigide arkiveringsrutiner som operasjonelle produkter skal)

** jeg bedømmer dette etter norske forhold som jeg tror ikke er vesensforskjellige

11
Petter T har i noen uker argumentert for at en planets overflatetemperatur er bestemt av planetens avstand til solen og dens atmosfæretrykk. I denne forbindelse er Venus, Tellus og Mars benyttet som eksempler. Og her skal endog være en korrelasjon, noe bl.a. Okular har avvist angående Mars da han opplyser at de verdier N&Z gir for Mars er feil.

Vel, teorien skal videre være almengyldig uavhengig av plantens komposisjon. Vi vet at Merkur, Venus, Tellus og Mars er høyst ulike. Den første uten atmosfære, den andre med en abnorm atmosfære, den tredje med en perfekt atmosfære og den fjerde med en syltynn atmosfære. Videre vet vi at nr. 1, 2 og 4 stort sett er uten rennende vann, mens nr. 3 er dekket med ca. 70% vann med en gjennomsnittlig dybde på 4000 meter.

Og da spør jeg, og dette til Petter T; er der ingen sammenheng mellom en planets overflatetemperatur og dens komposisjon? Spiller det ingen rolle om planetens overflate stort sett består av sand og stein slik som Merkur og Mars, eller av 70% vann slik som Tellus?

Eller sagt på en annen måte; har du overnattet utendørs i Sahel beltet, og har du overnattet utendørs midt i Stillehavet på 2 grader nord? Jeg har kun gjort det siste og i tillegg har jeg gått over Stillehavet et par ganger. Og det jeg bl.a. merket meg var at det var nesten like varmt om natten som om dagen. Og den som har overnattet utendørs i Sahelbeltet der det lett blir 40C om dagen (jeg har ikke gjort det) beretter at de på nattestid kan bli faen så kaldt, og hvorfor? Selvsagt fordi sand og stein har en helt annen lagringsevne for varme enn Stillehavets uendelige vannmengder.

Det er mulig at jeg har gått glipp av noe i denne N&Z diskusjonen, men er denne problemstillingen adressert i N&Z ut over denne påstanden:

"Effect of oceans and water vapor on global temperature: The new model shows that the Earth’s global equilibrium temperature is a part of a cosmic thermodynamic continuum controlled by atmospheric pressure and total solar irradiance. Since our planet is the only one among studied celestial bodies harboring a large quantity of liquid water on the surface, Eq. (10b) implies that the oceans play virtually no role in determining Earth’s GMAT. This finding may sound inexplicable from the standpoint of the radiative Greenhouse theory, but it follows logically from the new paradigm of a pressure-induced atmospheric warming."

https://www.omicsonline.org/open-access/new-insights-on-the-physical-nature-of-the-atmospheric-greenhouse-effect-deduced-from-an-empirical-planetary-temperature-model.php?aid=88574

12
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 07.02.2018, 23:26:15 »
Og hvilken felle gikk jeg i, jeg ser bare selvutlagte snubletråder?

Sitat Petter T;

"Om ”travesty” Trenberth første utkast til artiklene kom i motsatt rekkefølge spiller ingen rolle, fordi leserne får dem i publisert rekkefølge."

Hva som spiller en rolle er at verken du eller The Hockeystick har lest noen av artiklene, dere bare plaprer videre på noe der her lest på andre blogger. At du skal ha lest en artikkel av Trenberth fremstår som mindre sannsynlig enn at syndefloden slik den er beskrevet i Bibelen virkelig fant sted. Må jeg virkelig minne deg om at din interesse først og fremst er klimaporno slik som N&Z?

Så var det denne;

"Helt fundamentalt galt blir det når energitilførsel til havet skal være forårsaket av drivhusgasser, fordi langbølget stråling fra atmosfæren kan ikke trenge ned i havet.  Det kan bare kortbølget stråling fra solen. De 90 % av ubalanse kan derfor ikke skyldes AGW, men solen."

Denne godbiten lar jeg stå til skrekk og advarsel, svar kommer, jeg er bare usikker på hvor grundig jeg skal gjøre det. I mellomtiden kan du tenke på hvordan havet varmes og kjøles under N&Z hypotesen din. Tror du eksempelvis at N&Z hypotsene gir samme resultat på en planet som betår av 99% hav, kontra en med 1% hav.

13
Sitat Translator;

"...hvis kone heter Christine Meyer..."

Fire - fem dager før jul kjørte jeg forbi hovedpolet i Walckendorfgt. på vei hjem fra arbeid, og der spottet jeg en ledig parkeringsplass rett utenfor inngangen. En slik anledning kunne jeg ikke gå fra meg, så jeg bestemte meg for å gjøre ferdig den del av juleforberedelsene der og da. Polet var rimelig fullt, men av fem kasser, var bare tre betjent, og hvorfor? Jo fordi Victor Normann og Christine Meyer insisterte på at de skulle ha bistand fra tre av betjeningen. Dette var relativt kort tid etter at Meyer hadde oppnådd kjendisstatus, og jeg har ikke sett eller hørt  mer flashing og names dropping noen sinne, verken på et pol eller andre steder. Da var ikke tvil om at her er Victor Normann og hans kone med nyslått kjendisstatus, og det skal faen alle bli oppmerksomme på.

Uansett hvor i lokalet en var, kunne en høre turtelduene snakke HØYT OG TYDELIG med betjeningen om "en bouquet av lær," eller "nei Victor jeg tror den blir for kompleks for duene 2. dag, jeg tror de trenger en mer elegant og mineralsk avslutning," og  "ja kjære du har rett som vanlig, men kan vi ikke ta en mer robust og jordaktig til forretten, hva har dere av tørre gravesvarianter?"

Og slik holdt de på, jeg var ferdig lenge før de hadde kjøpt en flaske, men køene ble bare lengre og lengre siden rævvhållene*  insisterte på å okkupere tre av betjeningen.

*rævvhåll: bergensk for rævhøl

14
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 07.02.2018, 00:54:45 »
Det er synd at tilbakefallet kom så hurtig. Hvorfor ikke bare lese artikkelen og konkludere selv, hvorfor må alt dere Klimarealister lenker inn, alltid først drøvtygges av en eller annen inkompetent blogger?

Du har nå limt inn denne;

http://www.cgd.ucar.edu/cas/Trenberth/website-archive/trenberth.papers-moved/Energy_Imbalance_OHC_v6_ss.pdf

For noen timer siden limte du inn denne;

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2013EF000165/full

Den første artikkelen er utgitt 6 Januar 2014 og mottatt for publikasjon(received) 21. mai 2013. Den andre ble utgitt den 5. desember 2013 og mottatt for publikasjon (received) 23. august 2013.

Du og klimageniet i The Hockeystick mener altså at Trenberth motsier seg selv profelaktisk, han motsier seg selv med noe han skrev i mai 2013, med noe han skulle skrive i august 2013 - eller for å være helt sikker på at du forstår poenget; imbalance artikkelen var skrevet før apparent hiatus artikkelen, og ikke omvendt som du tror.

Denne type logikk er jo gangbar mynt hos Kliamarealistene, og du følger jo opp i sikker stil når du hevder at Trenberth ikke har uttalt at varmen ble lagret i havet. Hva med å lese abstractet i artikkelen "Earth’s Energy Imbalance" der du og klimafjotten i The Hockeystick mener Trenberth har motsagt seg selv;

Sitat
An Inventory of energy Storage changes shows that over 90% of the imbalance is manifested as a rise in Ocean heat content(OHC).

15
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.02.2018, 22:32:51 »
Jeg setter stor pris på at du har begynt å lese vitenskap i stedet for TNTZ, selv om jeg mistenker deg for å mene noe helt annet enn å vise at Trenberth hadde rett. Meehl og Trenberth er kanskje de to som kan mest om dette:


http://www.cgd.ucar.edu/staff/trenbert/trenberth.papers/Yan_et_al-2016-Earth's_Future.pdf

https://journals.ametsoc.org/doi/abs/10.1175/JCLI-D-12-00548.1

https://www.carbonbrief.org/new-study-pacific-ocean-holds-the-key-to-surface-warming-hiatus

Sitat
  According to the new paper, the link with natural variability suggests the slower surface warming we’re seeing is temporary and “global warming will return when the tropical Pacific swings back to a warm state.”

Though similar “hiatus” events may occur in the future, temperatures will only be affected in the short term, the paper adds. As the Met Office said in another   special report last month:
   

Og dette sa de i 2013. Den samme Meehl predikerte - før det kunne måles - at antarktsis sjøis ville begynne en nedadgående trend når IPO/PDO snudde, noe som skjedde rundt 2014/2015, og i de to siste år har antarktisk sjøis utbredelse vært på det laveste på flere tiår.

At pausen er slutt med 2014, 2015, 2016 og 2017 som de varmeste årene "evahh" (2014 tied med 2010,) er nå uomstridt, at pausen er over er for øvrig uomstridt over alt, med unntak av hos Klimarealistene som fortsatt hevder at;

Sitat
  Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell og den pågående

Men det er fascinerende å se ekte vitenskapsmenn i arbeid, folk som faktisk har prediktive evner, og tar rett gang på gang.

Savner ikke du også slike vitenskapsmenn av og til? Det må jo være deprimerende å ha Humlum, Solheim og Stordahl som vitenskapelige rettledere. Jeg har hørt at noen har smurt leppestift på grisen og benevnt de "The three wise Norwegians," hva med "The allways fucking wrong Norwegians."

Sider: [1] 2 3 ... 154