Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 164
1
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 19.05.2018, 01:31:07 »
Hold deg til temaet som er;

Sitat
- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

Så var det denne da;

Sitat
    Om å holde tilbake data.  Historiens verste eksempel:
Leder for CRU (Climate Research Unit) i UK prof. dr. Phil Jones:
"We have 25 or so years invested in the work. Why should I make the data available to you, when your aim is to try and find something wrong with it."   

Hei Fjottulf som bare kan svare med "Climategate"; hvilke data ble ikke tilgjengelige eller forsvant i
Sitat
    Historiens verste eksempel

Dere klamrer dere til Climategate på samme måte som Hitler klamret seg til Der Angriff Steiners;

https://www.youtube.com/watch?v=pz5AkS0sibM

Siste tog ut av Berlin er i ferd med å gå, og du er ikke en gang på perrongen.
2
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 17.05.2018, 09:34:26 »
Sitat Petter T:

Sitat
Emeritus; helten din prof. dr. Michael Mann vil ikke oppgi sine data i rettsaken mot dr. Tim Ball, så samme hvor mye du skjeller ut andre med aggressive personangrep så kan du ikke komme bort fra at det er klimaalarmister som har motarbeidet åpenhet.

Jeg kan ikke se hva Michael Mann og Tim Ball roter med i en rettsak har å gjøre med åpenhet rundt klimaforskning å gjøre. Mann vs Ball gjelder MBH 98/99 - altså 20 år gammelt materiale.

Temaet er den standard som råder nå, der Climategate var en øyeåpner og som bidro til den standard som nå hersker i alle de viktige journalene. 

Det jeg forsøker å få frem, og som Klimarealistene ikke greier å få inn i hodet sitt eller å formidle til sine lesere er følgende:

- Scott Pruitts nye krav om tilgang på data, kode og metode er overhodet ikke relevant for klimaforskningen, med mindre artiklene skulle bygge på informasjon fra databaser der en kan hente ut systematiserte og anonymiserte helsedata slik som eksempelvis Folkehelseinstituttet eller Kreftregisteret forvalter i Norge.

- alle de store og viktige journalene har i mange år hatt krav om slik tilgang, underlagsmaterialet ligger i egne filer eller linker i online utgavene til artiklene. Noe de eksempelvis gjorde i Karl et al(2015), men der det ble forsøkt dannet et bilde av at dataene hadde forsvunnet, noe som er det rene sprøyt, men der en del "skeptikere" slukte dette sprøytet rått, og fortsetter å spre dette sprøytet, bl.a. her på forumet 

- av omstridte klimaartikler/datasett de siste år, er jeg bare kjent med to tilfeller der slike underlagsdata ikke har blitt frigitt samtidig som vedkommende forfatter begynner å rapportere funnene, det var Spencer knyttet til UAHv6 og Anthony Watts knyttet til denne UHI studien sin

- hvis noen Klimarealist har opplysninger om flere tilfeller (de siste fem årene) der klimaalarmister eller for den del andre klimaforskere har utgitt journalartikler der underlagsdataene ikke har blitt gjort tilgjengelig vil jeg sette pris på å bli informert om det

Michael Mann er grei å klamre seg til når en er tom for argumenter, men se om du for en gangs skyld kan være relevant.

3
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« på: 15.05.2018, 18:52:08 »
Faen for et rot.

Først limer du inn noe fra SoD som sier det samme som den grafen jeg har limt inn ovenfor. Temaet er ikke om CO2 bremser varmen på vei inn, men hva som skjer på vei ut, det var derfor jeg stilte spørsmålet knyttet til hvor mye av strålingen ut som skjedde i bølgelengdene synlig lys.

Så topper du det hele med en omtale i Daily Mail om Feldmann et al.(2015)

https://www.nature.com/articles/nature14240

Sitat
    The climatic impact of CO2 and other greenhouse gases is usually quantified in terms of radiative forcing1, calculated as the difference between estimates of the Earth’s radiation field from pre-industrial and present-day concentrations of these gases. Radiative transfer models calculate that the increase in CO2 since 1750 corresponds to a global annual-mean radiative forcing at the tropopause of 1.82 ± 0.19 W m−2 (ref. 2). However, despite widespread scientific discussion and modelling of the climate impacts of well-mixed greenhouse gases, there is little direct observational evidence of the radiative impact of increasing atmospheric CO2. Here we present observationally based evidence of clear-sky CO2 surface radiative forcing that is directly attributable to the increase, between 2000 and 2010, of 22 parts per million atmospheric CO2. The time series of this forcing at the two locations—the Southern Great Plains and the North Slope of Alaska—are derived from Atmospheric Emitted Radiance Interferometer spectra3 together with ancillary measurements and thoroughly corroborated radiative transfer calculations4. The time series both show statistically significant trends of 0.2 W m−2 per decade (with respective uncertainties of ±0.06 W m−2 per decade and ±0.07 W m−2 per decade) and have seasonal ranges of 0.1–0.2 W m−2. This is approximately ten per cent of the trend in downwelling longwave radiation5,6,7. These results confirm theoretical predictions of the atmospheric greenhouse effect due to anthropogenic emissions, and provide empirical evidence of how rising CO2 levels, mediated by temporal variations due to photosynthesis and respiration, are affecting the surface energy balance.     

En nå svært kjent artikkel som var den første som fant direkte empiriske beviser for den forsterkede drivhuseffekt som følge av antropogene utslipp av CO2.

Er du egentlig en erkealarmist som har stilt deg til disposisjon for å illustrere at "skeptikere" i beste fall har et par - tre hjerneceller som løper på trinser mellom hjernens ulike behovssenter? 

4
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 15.05.2018, 18:24:13 »
Er det overhodet ikke mulig for deg å skrive et eneste innlegg der du bare kobler deg bort fra virkeligheten og lager din egen historie.

For det første har du ikke en fjerneste idè om hva Scott Pruitt vil med dette forslaget. Et annet kullsvin - Lamar Smith - forsøkte å få samme prinsipper nedfelt som lov men ble nedstemt. Pruitt og hans meningsfeller har argumentert langs de samme baner tidligere, men har blitt enstemmig dømt nord og ned og det av dommere som var utnevnt av Reagan.

Det denne debatten dreier seg om er om en kan benytte store databaser basert på anonymiserte helsedata for å trekke konklusjoner om grenser for konsentrasjoner av tilsetningsstoffer i mat, hva som er helseskadelig luftforurensing og ikke, hvor "rent" drikkevannet skal være etc. Det har praktisk talt ikke noe som helst med klima å gjøre.

Og bare så det er nevnt, etter Climategate er det nå standard praksis at alle underliggende data, prosedyrer, coder etc. i en vitenskapelig artikkel skal være tilgjengelig sammen med artikkelen, om det er der ingen uenighet og det er heller ingen klimaforskere som protesterer mot denne praksisen, dog med et par unntak. Spencer har enda ikke frigjort de data/metoder/coder han benytter på UAH v6, han sier han skal gjøre det men har nå rapportert UAH v6 i over to år uten at andre kan gå inn å sjekke hva han gjør. (jeg ar et forbehold her, det er mulig hanhar frigjort det nå, men det var ikke tilfellet i februar i år) Et annet eksempel er Anthony Watts som nå i tre år har forsøkt å få ut noe om UHI og som han markedsfører kontinuerlig, men der han nekter å frigi dataene.

Allerede i KR artikkelen fremkommer det bl.a. at Gavin Smhidt stiller seg bak kravet om åpenhet. Det samme har redaktørene for de viktige journalene gjort;

https://www.nytimes.com/2018/03/26/opinion/pruitt-attack-science-epa.html

http://time.com/5220315/scott-pruitt-epa-transparency/

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2018/04/24/epa-chief-scott-pruitt-delete-decades-of-science-in-the-name-of-transparency/#4acba54c7afa

Dog med ett klart og viktig unntak, hvis en i forskning ikke kan benytte anonymiserte helseopplysninger, men der alle kan stikke nesen ned i hver enkelt persons høyst personlige legejournal for å sikre "transparency," er det i praksis slutten på forskning knyttet til den generelle folkehelsen.

Les dette;

Sitat
  Ever wonder if that GMO vegetable in the grocery store is safe to eat, whether your city's water contains poisonous lead like in Flint, Michigan, or if that nearby nuclear power plant is safe to live by? All of these health risks are regulated by the EPA, much of which relies on underlying studies containing personal information. After throwing out any science that contains personal information, what is left to keep Scott Pruitt from allowing industries to deregulate their commitment to operate under safe practices? I'll let Mr. Pruitt sum it up in his own words:


Science should not be something that’s just thrown about to try and dictate policy in Washington DC.
   

Du burde skamme deg.
5
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« på: 14.05.2018, 20:57:08 »
Sitat Petter T;


Sitat
   Tror Emeritussen at CO2 bare virker en vei, på utgående IR-stråling og ikke på inngående som et enveisspeil/vindu? I så fall så er det oppsiktsvekkende scientologi som jeg håper Emeritussen publiserer i sitt lokale peer du lyver review menighetsblad. 

La det først være nevnt at Emeritus aldri har utgitt noen "hvitbok," menighetsblad eller noe som helst innen klimavitenskap. Derimot har jeg kopi av et ca. 140 siders verk forfattet av Petter T. som han gjentatte ganger har limt inn her på forumet. Av rene høflighetshensyn skal jeg unnlate å kommentere dette verket.

Så til saken; mye kan tyde på at Petter T faktisk ikke forstår drivhusteorien - og dette selv om han måtte være uenig i den. NASA artikkelen som limes inn omhandler bl.a. IR på vei inn mot toppen av atmosfæren og hvorfor rombaserte sensorer gir et bedre bilde enn overflatesensorer, selvsagt stopper atmosfære også IR på vei inn. Men den strålingen eller energien det tales om her, har minimal betydning for jordens klima da den inneholder relativt lite energi i forhold til det som kommer fra solen.

Men det er ikke poenget. Ett av de sentrale elementer i drivhuseffekten er forskjellen på bølgelengden på den energi som kommer inn fra solen og det som går ut fra, og kjøler overflaten, og her ser PetterT. ut til å være totalt forvirret.

I figuren under er gult et uttrykk for energien (fra solen) som absorberes av atmosfæren, og rødt det som når overflaten.

Petter T; Hvor mye (angitt som energi) av overflatens utstråling består av bølgelengder synlig lys?
6
Aktører og hendelser / Sv: De lettlurte Klimarealistene
« på: 13.05.2018, 17:00:00 »
KR har i dag et oppslag om Miljøminister Scott Pruitts tilsynelatende bekymring for vitenskapen;

http://www.klimarealistene.com/2018/05/13/mot-darligere-tider-for-bestillingsforskningen/

Åpenhet om kilder, data og kode har i de siste årene, bl.a. som følge av Climategate, blitt vanligere og vanligere og er nå et standardkrav i de viktige journalene.

EPA fatter bl.a. beslutninger om utslippskrav og hvordan ulike typer utslipp og andre miljøgifter påvirker befolkningen. Slike studier pågår over år og omfatter store befolkningsgrupper og forutsetter innsyn i medisinske journaler og dermed informasjon som er unntatt offentlighet, og som forskerne må utarbeide taushetserklæringer for å kunne benytte.

Det er denne type forskning den nye standarden er ment å ramme og det betyr at ethvert forskningsresultat som baserer seg på helseopplysninger om tusenvis av mennesker innsamlet over flere år ikke lenger kan benyttes fordi det ikke er transparent. Det er like håpløst som om at norske helsemyndigheter ikke lenger kan benytte kreftregisteret som grunnlag for å fatte beslutninger om hvilke tester og strategier en skal benytte for å vurdere kreftrisikoen hos ulike befolkningsgrupper.

Scott Pruitt er et svin av verste slag og vil forhåpentligvis ryke ut da han for tiden er under etterforskning for en rekke etikkbrudd, men det hjelper neppe, det har vist seg at de som erstatter de Trump seriemessig skifter ut vanligvis bare er verre enn forgjengeren.

KR hevder at en er for reelt miljøvern, men er i mot alt dette CO2 tullet. Men jeg begynner å lure på om hele gjengen er en samling uvitende miljøsvin, det er ikke mer en noen uker sidden ypperstepresten selv hevdet at sur nedbør ikke har vært noe problem. Og når de biter på at Scott Pruitt plutselig har blitt så opptatt av vitenskapelig integritet, må de jo være politisk naive grensende mot det hjernedøde. 

Det Scott Pruitt nå angriper er kort og godt gamle reguleringer knyttet til ren luft å puste i, grønnsaker uten rester av skadelige sprøytemidler og andre ønsker industrien i USA måtte ha. Så lenge en ikke kan benytte hemmelige helsedata har en ikke grunnlag for å konkludere at noe som helst er helseskadelig.

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2018/04/24/pruitt-to-unveil-controversial-transparency-rule-limiting-what-research-epa-can-use/?noredirect=on&utm_term=.9e3a6d8fce67

7
Viktige klimatema / Sv: CO2 - en klimagass?
« på: 11.05.2018, 22:07:27 »
Sitat Petter T,

Sitat
   Så med mer CO2 i atmosfæren så blokkeres mer varmestråling fra solen, og CO2 absorbsjonsevnen for IR er mettet slik at mer varmestråling fra jorden går rett ut?????
CO2 er en avkjølende "klimagass" og varmen går i dass (kunne ikke dy meg)?????  ;D 

I Petter T's siste innlegg er det riktige stikkordet "går i dass."

Det vår lille venn fra NTH ikke har forstått er at mesteparten av energien fra solen kommer ned mot overflaten i bølgelengdene i og rundt synlig lys, mens nesten all varmestråling fra overflaten kommer ut den andre veien som langbølget stråling, også benevnt IR - stråling. Og siden CO2 i mindre grad absorberer og deretter reemitterer synlig lys, men er en langt mer effektiv absorbèrer og emittèrer i IR området, vil mer CO2 i atmosfæren fange mer varme på vei ut, enn uten denne ekstra mengde CO2.

Dette har mange forstått i snart 200 år og noen har endog benevnt dette fenomenet "drivhuseffekten."

Det er selvsagt en mulighet for at Petter T. spøker her, de mange halve og hele smilefjesene kan jo tyde på det. Men etter at det i fullt alvor hevdes at vi ikke har hatt noen signifikant temperaturstigning de siste hundre år, kan man jo aldri vite. Var det også en spøk?


8
Sitat Telehiv;

Sitat
Nå i mai ser vi at varslene for vinteren 2017/18 om "varmere enn normalt" (som vanlig) for nordlige halvkule ble en skivebom av det helt store.
   

Unnskyld at jeg blander meg inn i debatten, men USA har knappe 2% av overflaten og i motsetning til hva de fleste amerikanere - inklusivt Anthony Watts - tror, utgjør ikke USA hele den nordlige halvkule, men ca. 4% av den.

Så over til dagens tema, nemlig en påstand om at vinteren 17/18 ikke var varmere enn normalt.

Som den generøse mann jeg er, lar jeg deg velge datasett.

Min påstand er; vinteren 2017/2018 var varmere enn normalt og en av de tre - fire varmeste vintere vi har hatt på den nordlige halvkule siden målingene begynte.

Du kan velge datasett selv, men jeg antar at du er enig med Spencer som er den eneste av de globale seriene som benytter 1981 - 2010 normalen,

Sitat
Global area-averaged lower tropospheric temperature anomalies (departures from 30-year calendar monthly means, 1981-2010).   

http://www.drroyspencer.com/2018/05/uah-global-temperature-update-for-april-2018-0-21-deg-c/

Så tilbake til saken. Den nordlige halvkule hadde basert på UAH/Spencer slike anomalier de fire første månedene av 2018;

januar    + 0,46 C over normalen
februar   + 0,24 C over normalen
mars      + 0,39 C over normalen
april       + 0,31 C over normalen

Så den nordlige halvkule var åpenbart "varmere enn normalt," og da har jeg valgt den nyeste mulige "normal" som er Spencers 1981 - 2010 normal. Hadde du valgt GISS, NOAA eller HadCRUT, hadde vinteren 2018 blitt "nokke inn i hesteræva høyere enn normalen" som de hadde uttrykt det på Løvsøya.9
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 07.05.2018, 20:31:12 »
Abstraktet i den artikkelen du har limt inn slutter slik;

Sitat
  This ±0.46 C reveals that the global surface air temperature anomaly trend
from 1880 through 2000 is statistically indistinguishable from 0 C, and represents a
lower limit of calibration uncertainty for climate models and for any prospective
physically justifiable proxy reconstruction of paleo-temperature. The rate and
magnitude of 20th century warming are thus unknowable, and suggestions of an
unprecedented trend in 20th century global air temperature are unsustainable.     

Det stilles med andre ord spørsmål om vi hadde en signifikant - statistisk, psykologisk eller patologisk - oppvarming fra 1900 til 2000. Jeg tror jeg melder meg ut av debatten og overlater den til "the twilightzone of the climate debate" der du er en sentral aktør.

Når det gjelder min erkjennelse av at "min statistiske kompetanse ikke er særlig høy," så er det et uttrykk for selvinnsikt.

Når det gjelder din erkjennelse og statistiske forståelse kan jeg sitere dette fra et par innlegg ovenfor;

Sitat
.......viser jo at UAH temperatur-anomalien for april 2018 er lik en måling i 1988.

Når det gjelder Aaslid tillater jeg meg å by på denne;

Sitat
  “Året 2016 var (statistisk insignifikant) 0.02 o C varmere enn 1998 med sin +0.48 o C. Estimatet viser at 2016 måtte vært 0.10 o C varmere enn 1998 for å være signifikant forskjellig med et 95% konfidensintervall.”   

Som er hans forklaring på at det ikke har blitt slastifisistisk varmere de siste 20 år.

I det praktiske liv er det viktig å skille mellom sunn selvinnsikt og mangelfullt utviklede og varig svekkede skjelsevner.

 

10
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.05.2018, 22:57:56 »
Når du og Aaslid snakker om "konfidensintervaler," "statistisk analyse" og "statistisk signifikans" er det like meningsfylt som når en imbesil forsøker seg på relativitetsteorien.

Dere får bare fortsette å drite dere ut, til tross for at jeg plukket et ekstremt toppunkt og sluttet på en av de laveste verdiene på mange år, er du dum eller frekk nok til å stille spørsmål om konfidensintervall.

Det er ingen uenighet om at vi hadde em slow down, hiatus eller hva det nå blir benevnt fra ca. 1998 til 2014, men den hesten er død, så ikke bær mer havre til den.

11
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 06.05.2018, 17:52:25 »
Du kan åpenbart ikke lese en engelsk tekst og jeg gidder ikke å oversette noe til deg, du får bare fortsette å leve i din selvvalgte deniertilstand som en av de mest klin kokkos klimadebattanter i Norge som ikke en gang greier å finne riktig IPCC sitat.

Der er ingen "motvillighet" i IPCC's sitat, det er noe du har funnet på, og det på linje med resten av det du lirer ut av deg om klima. IPCC påpeker bare det selvsagte, begynner en på en ekstrem topp vil det alltid gi misvisende utslag. Du greier endog å bekrefte at du ikke forstår begrepet tid når du tar noe IPCC uttalte om temperaturene frem til 2012 og tydeligvis mener at  disse uttalelsene også skal gjelde perioden 2013 - 2018.

Har du sertifikat? Og er det i så fall er det forsvarlig? Også i trafikken er en grunnleggende forståelse for tid og rom avgjørende for forståelsen av trafikkbildet, og hverken du eller Aaslid forstår tidsbegrepet.

Selv basert på Aaslids egen idiotdefinsjon har det vært en "signifikant" økning siden 1998. Både du og han tror at det bare er å finne noen varmere måneder for 20 år siden i forhold til den temperaturene vi har akkurat i dag, så kan dere stå der som noen fjåper å rope,

Sitat
Hva var det jeg sa! Det var mye kaldere for 20 år siden enn i dag, og da kan det ikke ha blitt varmere.

Det var akkurat samme idiotmetode du benyttet om 1988 i forhold til 2018 ovenfor. Dere er ikke en gang idioter, men fremstår som noen obsternasige drittunger.

Selv om en begynner på toppen av 98 El Ninoen og slutter på bunnen av 2018 La Ninaen, tar Aaslid feil. Det er helt ufattelig hva du ikke har fått med deg av kunnskap og forståelse gitt all den tiden du har benyttet på dette.12
Viktige klimatema / Sv: Klimasensitivitet - skeptikere
« på: 05.05.2018, 23:49:30 »
Hele denne debatten dreier seg i praksis om vi kan fortsette å brenne kull, olje og gass uhindret så lenge disse ressursene finnes, eller om det er lurt å begrense seg.

Det er det som er temaet, og det er derfor "noen" har funnet det nødvendig å sette i gang en politisk kampanje mot det som var akseptert og uomtvistet mainstream vitenskap for 30 år siden, for tilsynelatende å gjøre dette til et spørsmål om vitenskap.

Jeg merker meg at klima"skeptikere" innkasserer seier etter seier. For noen måneder siden hadde vi en artikkel om karbonbudsjettet der bl.a. den norske IPCC AR5 hovedforfatteren Fuglestvedt var sentral:

http://www.nature.com/articles/ngeo3031?foxtrotcallback=true

Det var ikke grenser for hvilke seiere klima"skeptikerne" innkasserte. Nå har vi LC18 som gir omtrent samme TCR som den norske NorESM klimamodellen der jeg antar at klimalarmisten Samset er en sentral premissgiver. Dette i tillegg til at den samme Samset var medforfatter i et svært viktig paper om aerosolers virkning for et par måneder siden. Enda en stor seier for klima"skeptisismen?"

Men uansett hvor dere snur dere har dere ræva bak. Ved siden av Trump og et par andre, er det mer eller mindre total enighet om at en eller form for tiltak er nødvendig både på kort og lengre sikt. Hva disse tiltakene skal bestå av, hva som er nødvendig og unødvendig, skal jeg ikke ha sagt så mye om.

Men klimadebatten slik den har versert på KD.com og KR og en del andre steder i lang tid, er ikke lenger særlig aktuell, den er dau som en spekesild.

13
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.05.2018, 22:07:34 »
Jeg ville tro at dere gikk inn i AR5/WG1 og ikke i TS. Spørsmålet er omhandlet på side 192 flg. i AR5/WG1, jeg siterer;

Sitat
   Much interest has focussed on the period since 1998 and an observed reduction in warming trend, most marked in NH winter (Cohen et al., 2012). Various investigators have pointed out the limitations of such short-term trend analysis in the presence of auto-correlated series variability and that several other similar length phases of no warming exist in all the observational records and in climate model simulations three decades has been warmer than all the previous decades in the instrumental record, and the decade of the 2000s has been the warmest. The globally averaged combined land and ocean surface temperature data as calculated by a linear trend, show a warming of 0.85 [0.65 to 1.06] °C, over the period 1880–2012, when multiple independently produced datasets exist, about 0.89°C [0.69 to 1.08] °C over the period 1901–2012, and about 0.72 [0.49° to 0.89] °C over the period 1951–2012. The total increase between the average of the 1850–1900 period and the 2003–2012 period is 0.78 [0.72 to 0.85] °C and the total increase between the average of the 1850–1900 period and the reference period for projections 1986−2005 is 0.61 [0.55 to 0.67] °C, based on the single longest dataset available. For the longest period when calculation of regional trends is sufficiently Complete (1901–2012), almost the entire globe has experienced surface warming.

In addition to robust multi-decadal warming, global mean surface temperature exhibits substantial decadal and interannual variability. Owing to natural variability, trends based on short records are very sensitive to the beginning and end dates and do not in general reflect long-term climate trends. As one example, the rate of warming over the past 15 years (1998–2012; 0.05 [–0.05 to +0.15] °C per decade), which begins with a strong El Niño, is smaller than the rate calculated since 1951 (1951–2012; 0.12 [0.08 to 0.14] °C per decade)Trends for 15-year periods starting in 1995, 1996, and 1997 are 0.13 [0.02 to 0.24], 0.14 [0.03 to 0.24] and 0.07 [–0.02 to 0.18], respectively.

Rødfargen er selvsagt min for å understreke det sentrale, å begynne på toppen av en sterk El Ninjo er meningsløst med mindre en skal finne trøst for at ens teorier har sviktet. Men viktigere; sitatet fra IPCC peker på noe helt sentralt som burde være av særlig stor interesse for klimarealistene siden de bekjenner seg til klimacyklismen,* en teori om at ulike dekadale og lengre naturlige variasjoner alene kan forklare klimaendringene. På alle serier, også de lengste, ser vi klare dekadale variasjoner, noen år/tiår klart opp, noen år/tiår klart ned, her BEST;Det de siste 40 -50 år mangler, er en tur ned. Og det mer enn indikerer at perioden 1998 - 2014 var en naturlig tur ned, som ble kompensert av noe annet. Så tilbake til denne påstanden;

Sitat
  Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell. 

Må jeg virkelig argumentere for at denne påstanden faktisk og logisk sett er det rene sprøyt? Det burde jo ikke være nødvendig å si det. Men IPCC stopper i 2012 og IPCC kan ikke tas til inntekt for noe opphør i signifikant oppvarming, tvert i mot, de sier det stikk motsatte for den som kan lese.

Og til det rent logiske; hvordan kan Aaslid påberope seg IPCC data som stanser ved 2012, for å beskrive tilstanden seks år senere? I vanlige forsamlinger hadde det ikke vært nødvendig å påpeke dette, men her snakker vi om redaktøren i et organ der jeg faktisk tviler på om redaktøren selv forstår hva han skriver.

*klimacyklismen; nytt ord/uttrykk definert over

14
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 05.05.2018, 10:00:20 »
For det første ignorer du påstanden om at;

Sitat
Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.     

Du synes å akseptere det som uproblematisk at en uriktig påstand om hva IPCC har uttalt - og der IPCC faktisk blir referert til som en autoritet - lar stå i årevis og forleder KR's lesere. Dette, sammen med en rekke andre eksempler forklarer hvorfor klimadebatten er så skyttergravspreget. KR er i Norge den klart viktigste kilde til feilaktig klimainformasjon og det er et problem, selv om problemet blir mindre og mindre siden få lenger tar KR alvorlig.

Når det gjelder påstanden din om;


Sitat
   Det har vært en økende trend, ja, men det er for tiden ikke en entydig statistisk signifikant øking med 95 % konfidensintervall (+/- 2 x standardavvik), slik som vist i min referanse.


Så spør jeg; I forhold til hva?

I eksempelet du benytter fra WUWT, benytter forfatterne Nick Stokes datakilder, og blir ettertrykkelig satt på plass i kommentarfeltet av den samme Nick Stokes, i motsetning til forfatterne kan han ett og annet om statistikk.

Poenget er at alle kan "finne på noe" ved å plukke "rett" start og sluttidspunkt i en lang serie. Jeg er opptatt av å holde meg best mulig informert og da benytter jeg hele serien, og da hadde vi som kjent en periode fra slutten av nittitallet til ca. 2014 med en flat utvikling. Det var ingen nedgang eller tegn til trendskifte, til det var perioden for kort.

Når det gjelder din sammenligning med 1988 og 2018 så er jo den helt meningsløs. Temperaturene kan i løpet av et par år variere med syv åtte tideler og at du finner en litt topp i 1988 som matcher en lav periode i 2018 bare viser enda klarere hvor desperat man har blitt for å bestride det åpenbare. Spørsmålet jeg stiller meg er; vil UAH noen sinne igjen komme under null uten hjelp av et større vulkanutbrudd?

UAH har ikke vært under null siden 2012, det er seks år. Vi er nå i slutten av en Nina, og UAH vil ligge lavt en måned eller to til (lavt for 2018, men høyt for 1988) men ligger fortsatt bare 0,12C under trendlinjen.

Den nedgangen som cyklistene i KR nå har spådd siden 2006 glimrer med sitt fravær, "dere" er 12 år på overtid, solen er svakere enn på 50 år, hva er det dere klamrer dere til?

Og dette har skjedd siden 2006 (for de som liker cherrypickede grafer;)

15
Aktører og hendelser / Sv: Klimarealistene
« på: 03.05.2018, 21:45:41 »
Hvis noen vil fortsette å hevde at UAH og samtlige andre serier ikke viser en statistisk signifikant stigning siden 1979 - og i høyeste grad fortsetter - da gidder jeg ikke å cherrypicke 1998 som startdato og hva som ellers gjøres, diskusjonen blir totalt meningsløs.

Statistikk er en del av matematikken, jeg var rimelig god i matematikk på gymnaset, men innrømmer at min statistiske kompetanse ikke er særlig høy. Men jeg vet dette; hvis man vant 200.000,- i tipping i 1998 og i 1998 hadde en lønn på 300.000,-, og deretter har hatt en årlig lønnsvekst på x % slik at man i 2017 hadde en lønn på 499.000,-, vil en klimarealist hevde; Jeg har ikke hatt lønnsøkning på 20 år!  Og til og med forvente å bli tatt alvorlig.

Vi snakker her om denialisme* av verste slag. Du skriver at temperaturene nå har falt ned på 1988 nivå, vel en skal være litt av en denialist for å hevde det (jeg antar du nå snakker om UAH)Faen for et rot. KR er det eneste klimaorgan i hele verden som hevder dette.  En skulle tro en snakket med små barn som har spist barnetimeposen på fredag og påstår at det er hunden. Og mens jeg har deg her, nå har denne setningen stått på KR i minst to år;

Sitat
Pausen eller opphøret i signifikant global oppvarming som er beskrevet i FNs klimapanels siste hovedrapport fra 2014 er fortsatt reell.   

Ta ansvar og vis hvor i IPCC dette står. Du og andre her på forumet kan ikke fritas for at dere på daglig basis ser at åpenbar feilinformasjon flommer ut av dette organet uten å korrigere det.


*denialisme; en patologisk bortforklaring av virkeligheten

Sider: [1] 2 3 ... 164