Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Emeritus

Pages: [1] 2 3 ... 196
1
Sitat Telehiv:
Quote
Elbilsalget i Norge har falt de siste to år, men 16000 står akkurat nå på venteliste for den kinesiske nykommer Byton M-byte - det kan synes som at frykten for "kinesisk B-vare" kan være i ferd med  å slippe litt taket?

Jeg tror ikke at el - bil salget har falt i Norge de to siste år, det hadde en nedgang noen høstmåneder i 2019 i forhold fra de tilsvarende måneder i 2018, men samlet steg det både i 2018 og 2019. Og dette gjelder både i absolutte tall og i markedsandel av nybilsalget.

Hva angår Kina biler så har jeg bare en kommentar. For noen år siden var det en hel episode av Top Gear som ble viet Kina og kinesisk bilproduksjon. Der stilte de opp den "beste" bilen de laget for 15 år siden og sammenlignet med den beste bilen da, altså når programmet ble laget. Den bilen var relativt sett B - vare, men den begynte å ligne på noe. Nå produserer de biler som scorer max på de mest krevende europeiske sikkerhetstester, noe svært få amerikanske biler greier, og bilene ser også etter hvert noenlunde ut også.

Her skal du få et annet tall. For 10 - 15 år siden hadde Kina knapt Høyhastighetsbaner (operasjonell fart over 200 km/t, Norge har ca. 50 km, Flytoget)

I dag:

Kina - 32.200 km
USA  -     362 km

Nei, dette er ingen skriveleif og tallene lyver også. Kinas linjer er i all hovedsak dedikerte høyhastighetsbaner som er bygget for 250 km/t eller mer, mens USA bare er oppgraderte eksisterende linjer som tåler 200 km/t.

2
Energi og miljø / Re: Elbil-salget og oljen
« on: 26.01.2020, 14:09:16 »
Jeg har lenge stilt spørsmålet om hvor stor del av det samlede oljeforbruk på verdensbasis som går med til drift av ulike deler slik som personbiler, lastebiler/busser, fly osv. Her fant jeg en oversikt over USA som står for ca. 20% av det samlede oljeforbruk i verden:

https://www.eia.gov/energyexplained/oil-and-petroleum-products/use-of-oil.php

69 % av det samlede forbruket går med til å drive hele transportsektoren. Den mer detaljerte fordelingen er slik:

- 45,5% til bensin som i all hovedsak benyttes til drift av personbilparken
- 20% til diesel som stort sett går med til tungtransport, fyringsoljer, jernbane og noe personbil (dieselandelen på småbiler i USA er lav)
- 14,6% til gass som stort sett benyttes i kraftverk
-  8,3% deler til jetfuel, sivilt og militært

De øvrige ca. 12% benyttes til en rekke andre formål slik som smøreoljer, plastproduksjon etc.

NÅR NÅS PRISLIKHET


Dette er som nevnt USA tall, men er det noen realitet i store deler av transportsektoren blir elektrifisert er dette en katastrofe for oljenæringen. Teknisk sett tør jeg hevde at personbilparken allerede i dag langt på vei er moden for en elektrifisering. Det er rimelig å forvente en fortsatt utvikling på batterifronten. Det som da hindrer at el - bilene tar over er prisen, VW hevder at de vil nå prislikhet mellom olje og elektrisk når de lanserer 2. generasjons EV platform om noen år.

https://insideevs.com/news/386122/vw-price-parity-ev-gas-meb/

Mens andre pålitelige kilder hevder prislikhet ved selve bilkjøpet ikke er mulig med dagens batteriteknologi med mindre råvareprisene skulle falle, noe som ikke er sannsynlig.

https://www.digitaltrends.com/cars/mit-study-finds-ev-market-will-stall-in-the-2020s/

Men her må det skilles mellom pris ved kjøp av ny bil og prisen ved å kjøpe pluss å drive en bensin/diesel bil gjennom dens livslengde. Det er allerede klart at både vedlikeholdskostnader og energikostnader ved elbiler er lavere enn for bensin/diesel.

GJLEDER DETTE ALLE BILTYPER?


Det jeg har skrevet her gjelder først og fremst typiske mellomklassebiler som Golf og lignende. Småbiler med diesel/bensindrift vil av en eller annen grunn fortsatt være billigere enn elektrisk en stund til. Når det gjelder premium, sportsbiler og andre luxusbiler vil prislikhet bli nådd først. Og det forstår jeg. Hvis Tesla holder noe i nærheten av hva de lover kommer de snart med en sportsbil med rekkevidde på 1000 km og farts og andre tekniske spesifikasjoner som knuser alt som finnes av bensinbiler, og da tar også jeg med de såkalte hypersportsbilene som koster fem mill. pluss. Og denne skal Tesla bare ha 1,5 mill. for.

Det samme vil gjelde S - klasse og det øvrige luksussegmentet. Her er utviklings og byggekostnadene på motor og drivverk høye og antall biler som blir levert lavt. Dette samtidig som resten av det som gjør bilen dyr slik som oppheng, fjæring, interiør osv. koster det samme om det er en bensin eller elektrisk. Batteriet er fortatt like dyrt, men forskjellen spises raskere opp dels fordi batterikostnaden utgjør en mindre del av totalkostnaden ved å bygge bilen, og dels fordi det tradisjonelle drivverket også er svært kostbart å bygge. Og det gjelder endog før en begynner å regne inn vedlikeholds og energikostnader som sannsynligvis blir dramatisk lavere.

HVA MED ENERGISEKTOREN ELLERS?

Her på forumet har jeg allerede lagt frem dokumentasjon på at vindkraft på land i dag er den billigste kraftformen å bygge ut, og at denne prisen forventes å gå ytterlig ned fremover (tall fra NVE.)

Tilsvarende ser en nå også i USA:

https://www.forbes.com/sites/energyinnovation/2020/01/21/renewable-energy-prices-hit-record-lows-how-can-utilities-benefit-from-unstoppable-solar-and-wind/#56ccd8092c84

Og dette er data fra det som bygges i 2020. 76 % av ny kraft vil bestå av vind og sol, mens 85 % av det som legges ned er kull og gass. Fornybar har nå passert kull som energikilde, og kull forventes å gå ytterligere ned i 2020 og ny kraft basert på gass utgjør bare 22 %.

Og dette skjer i en situasjon der Presidenten snakker frem kull, gass og olje, men markedskreftene synes faktisk å drite i hva El Presidente mener.

Greier Norge å matche denne utviklingen så lenge Midt - Østen og Russland flyter over av lett utvinnbar olje, og er diskusjonen om iskanten av akademisk karakter? Jeg vil gjerne tyne mest mulig ut av disse resursene. Men fra et felt får konsesjon til prøveboring og deretter skal planlegges å bygges ut, tar det 10 - 15 år før det produserer, og dette kan gå raskere enn vi tror.

3
Her er en bra artikkel om el - biler:

https://finansavisen.no/lordag/profil/2020/01/24/7491114/tesla-far-konkurranse-fra-kina

Et par punkter:

- Bru antar at elbilsalget har bremset bl.a. fordi det kommer så mange nye modeller og at el - biler foreløpig først og fremst er et byfenomen
- at el - bil salget i Norge først vil ta seg opp igjen om nonen måneder (hun sier etter ferien)
- hun bekrefter som vi vet fra andre kilder at målet om at el - bil andelen skulle være på minst 10% innen 2020 allerede er nådd
- hun tror på gunstige betingelser for el - biler flere år videre
- også andre land begynner nå å belønne kjøp av el - biler
- andelen el - biler som selges Europa utgjør ca. 2%, i California og Kina ca. 10%

Så stiler hun det samme spørsmålet jeg har stillet mange ganger, hvorfor kan ingen lage en Volvo 240 eller Skoda Octavia stasjonsvogn med lang rekkevidde. Altså en familiebil i mellomklassesjiktet med god plass, tilhengerfeste etc.

Her er en oversikt over hva som kommer i 2020, fortsatt ingen Volvo 240 stasjonsvogn etterfølger:

https://elbil.no/om-elbil/elbiler-som-kommer/#all

Og her hva som kommer i 2021, fortsatt ingen...

https://www.vg.no/bil/lanseringskalender/2021

Og til slutt et rop om hjelp fra VW sjefen:

https://www.tu.no/artikler/vw-sjefen-det-er-for-billig-a-slippe-ut-co/483651

Og her hvorfor han roper:

https://www.motor.no/artikler/2019/mars/bilnyhet-vw-er-den-store-miljoverstingen/

4
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 25.01.2020, 17:06:37 »
Sitat Telehiv:

Quote
Å lese seg opp i ettertid, og så spille inn flere forhold som Norge deltar i og som kan være bra for verden, er ikke noe å si på.
Men det blir samtidig en viss avsporing fra hovedtemaet i min kommentar: At norske politikere nokså uhindret får kjøpe seg inn i all slags posisjoner der ute (jfr. Emeritus' egen opplisting i et innlegg foran på tråden), er ikke automatisk noe som gagner verken verden eller Norge eller miljøet.

Som generell regel vil jeg alltid anbefale å lese seg opp før en legger inn et innlegg på KD.com.

Nå har denne strengen aldri hatt kjøp av FN - stillinger som hovedtema, det begynte med en liten kommentar fra Telehiv der jeg fulgte opp og påviste at her har AP stått i fremste rekke. Men for å tilbakevise Translators påstand om at SP ikke driver med den slags kan jeg jo anbefale KD.com's lesere å sjekke hva Åslaug Haga har drevet med de siste årene.

Og jeg aksepterer overhode ikke at Solbergs posisjon er "kjøpt." Hun er en av 17 "advocates," posisjoner jeg vil tippe er ulønnet og der Solberg sammen med en Vest Afrikansk president er en av to "co -chairs." Resten er en salig blanding skuespillere, kongelige og litt av hvert. Og hvorfor Norge eller Solberg skulle måtte kjøpe seg denne posisjonen er uforståelig, Solberg er jo utvilsomt det tyngste medlemmet i denne gruppen så FN's generalsekretær bør heller være takknemlig for at hun påtar seg oppdraget. Jeg antar at hun har tatt rollen, og opprettholder den, nettopp for å styrke Norges posisjon knyttet til plastproblemet.

Og jada, der er en masse tull og tøys og pengesløseri både knyttet til regnskogsfondet, u - hjelp og en masse annet Norge har benyttet penger på, noe jeg også en rekke ganger har omtalt her på KD. Men at det er et stort problem, leder ikke automatisk til den ytterliggående motsatte Stuttum/Resett konklusjonen der alt FN og andre internasjonale organer driver med leder til "verdenssosialisme" og "globalisering." Å redusere plastforsøplingen av verdenshavene er på alle måter en riktig oppgave Norge kan benytte både penger og innflytelse på, og kan åpenbart kun løses ved internasjonalt samarbeid og mye tyder på at Solberg gjør en god jobb i den sammenheng. Så gi henne heller litt ros, det kan jo tenkes at noe i FN regi faktisk har noe for seg. 

5
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 25.01.2020, 15:52:42 »
Sitat Telehiv:

Quote
Jfr. at en ellers opplyst person som Emeritus åpenbart ikke var kjent med bærekraft-posørposisjonen Erna har hatt i FN siden 2016.
Som indikerer at det er altfor ansvarsfritt spillerom for norske opportunist-politikere til å fortsette å øse ut norske surt innsparte penger på alt dette globalisttøvet uten at nok nordmenn ser bildet og kan slå i bordet.

En rask gjennomlesing av de to siste innlegg viser at Telehiv bare har rett på ett punkt, og det er der det beskrives at Emeritus vanligvis er opplyst.

La vi begynne ved utgangspunktet.

Erna Solberg har aldri vært "minister" for noe som helst i FN, det nærmeste en kommer en slik stilling er det dansken Inger Andersen som har. Dette er en heltidsstilling direkte underlagt generalsekretæren og med tittelen Under-Secretary-General of the United Nations and Executive Director of the UN Environment Programme, forkortet UNEP.

https://www.unenvironment.org/

Denne FN organisasjonen har på vanlig FN vis både en Deputy Executive Director og et Senior Management Team, alle heltidsansatte, dette er kort og godt FN's "miljødepartement" med bærekraft som en av hjørnestenene:

https://www.unenvironment.org/about-un-environment/sustainability

Erna Solberg er en av 17 såkalte "advocates" i FN programmet Sustainable Development Goals. En posisjon hun har hatt ikke siden 2016, men siden 2013. Ett av målene til dette programmet er: Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources. Noe som må være midt i smørøyet for å ivareta norske interesser.

https://www.unsdgadvocates.org/members

Hva angår harseleringen og Stuttum/Resett tilnærmingen til plast i havet så er det til orientering et enormt miljøproblem og bare de som har lagt i koma, kan ha unngått at Norge har en særlig stor interesse for problemet. Problemet kan kan kun løses via internasjonalt samarbeid og herunder øke den globale bevisstheten omkring problemet, der har Solbergregjeringen tatt en rekke initiativ. At en skal være avhengig av å lese Resett eller Document.no for å ha fått med seg at Norge benytter store resurser på dette er det rene tøv, det har vært massivt omtalt i norsk presse.

Der foregår en rekke prosjekter knyttet til problemet, Verdensbankens PROLUBE prosjekt er et av de viktigste:

https://www.worldbank.org/en/programs/problue

Til og med privatpersoner har engasjert seg tungt:

https://e24.no/naeringsliv/i/Qo87aP/kjell-inge-roekke-faar-erik-solheim-med-paa-laget-i-kampen-mot-plastforsoepling

Og når Fremskrittspartiet anser dette som et miljøproblem, da kan en banne på at det er alvorlig:

https://www.aftenposten.no/norge/i/ngbQna/frp-vil-bruke-bistandspenger-mot-mikroplast-i-sjoeen

TILLEGG:
Og at "Ernas innkjøpte posisjon som "bærekraftminister" i FN som har glidd diskret forbi sammen med en hel strøm av annen pengeøding på meningsløs internasjonal posering."  Har sannsynligvis glidd diskret forbi siden dette er et rent påfunn av Translator som Telehiv slukte rått.

6
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 25.01.2020, 09:32:40 »
Jeg håper at Sylvi Listhaug ikke får den sentrale plass FrP hun tydelig ser for seg:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2020/01/25/195644288/listhaug-kaller-det-provokasjon-mot-frp-at-raja-ble-statsrad

De fleste er enige om at Abid Rajas brunbeisings utspill var tåpelige, han innså det til slutt selv og avgav en slags unnskyldning. En unnskyldning som var litt mer en unnskyldning enn alle de forsøk på ikke unnskyldninger Lishaug forsøkte seg på etter det minst like idiotiske innlegg der hun hevdet Arbeiderpartiet setter terroristenes rettigheter foran nasjonens sikkerhet, noe hun gjorde mens hun var justisminister. Nå er planen å plage Abid Raja i Stortinget:

Quote
– Det er en provokasjon mot Fremskrittspartiet, som det vil bli reagert veldig sterkt på. Han kan sette av onsdagene i Stortingets spørretime: Vi kommer til å gi ham mye arbeid i tiden som statsråd. Det kan jeg love. Han kommer ikke til å bli arbeidsledig, sier den tidligere olje- og energiministeren.   

Hva faen er dette? Skal Listhaug bli interessert i kultur? Eller har hun planer om å kaste bort kostbar Stortings og statsrådstid på å spille furten drittunge?

Hvis FrP ikke gir god plass til dyktige folk som Solsvik Olsen og Jon Georg Dale, som er blant de i FrP som faktisk har vist at de kan å styre, vil de sikkert score bra på meningsmålingene, men det blir bare et nytt missnøyeparti slik de var i flere tiår.


7
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 25.01.2020, 06:52:59 »
Sitat Translator:

Quote
Men den går lenger: Erna Solberg har allerede blitt FNs "bærekraftsminister" og det mens hun fortsatt er Norges statsminister!

Hvor har du det fra?

8
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 24.01.2020, 20:08:31 »
Sitat Telehiv:

Quote
Sagt på en annen måte: Er det noen som har sett en kostnad bli fjernet her til lands, etter andre verdenskrig?

Jfr. at i dag har den nye regjeringen ikke snakket om annet enn klima i timesvis, og hvordan de skal satse store midler på det.
Skal de i tillegg kjøpe seg internasjonale (klima- eller freds- (les: krigs)relaterte) toppjobber når de endelig drar sin "Willoch" og det rakner mer rundt dem, må det ytterligere kreativitet til for å skaffe inndekning...

Kjøp av internasjonale posisjoner har hittil stor sett vært et AP - foretak. Der er riktignok unntak, men match denne listen:

Verdens dårlige samvittighet, også kjent som Jan Egeland - har levd på og suget ut den norske stat i 30 år

Mona Juul - ett eller annet i FN og det hele tiden

Terje Røed Larsen - FN boy i en hel rekke roller

Gro HB: WHO, FN, Bærekraft osv.

Espen Barth Eide - bl.a. spesialrådgiver for FN's generalsekretær for Kypros

Jonas Gahr Støre - WHO, Røde Kors og drømmer om mer

Thorvald Stoltenberg - er det tvil?

Jens Stoltenberg - er det tvil?

Men merk deg dette. Jeg påstår ikke at dette er et rent AP fenomen. De andre har også lært. Vi har jo den mest forhatte mann på Sri Lanka der de fortsatt brenner norske flagg; Erik Solheim.

Vi har prestefaen fra Molde, også kjent som fredsfyrsten som tok opp konkurransen med Nobelinstituttet og etablerte "Oslosenteret," ja det heter det nå, før het det Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, eller «The Oslo Center» - kiss me twice sier nå jeg

Så har vi tåkefyrsten fra Lier, Jagland, også en AP - mann, som Norge benyttet hundrevis av millioner for å slippe mer snakk om det "Norske Hus" og alt det der.

Men for balansens skyld: Hadde Carl I. Hagen blitt tilbudt en FN - jobb som generalsekretær for UN International Sugar Council hadde han tatt jobben på flekken.

9
Generelt / Re: Nye Freppere i regjering
« on: 24.01.2020, 14:17:00 »
Sitat en sint debattant via Telehv:

"Vi har allerede bensinavgift, veiavgift, merverdiavgift, bompenger, CO2-avgift, NOx-avgift, hestekreftavgift, vektavgift, vrakpantavgift, engangsavgift, omregistreringsavgift, dokumentavgift, pikkdekkgebyr og trafikkforsikringsavgift og du mener det skal komme flere avgifter slik at du kan forsette å være en pestbyll på samfunnet din samfunnssnylter?!

Hvis vi lener oss tilbake og stiller spørsmålet: Er veiprising en mulig løsning? Da slipper vi alle disse avgiftene. Vi skal snart alle kjøre elektrisk og det som bør prises er jo hvor mye den enkelte benytter veiene og til hva. Det bør være gratis når en far eller mor må oppsøke to forskjellige barnehager og deretter kjøre til sin egen jobb for å få hverdagen til å strekke til. Men det bør koste flesk når en slask som meg ikke gidder å ta bussen eller å gå til jobb der tilbudene finnes i massevis. Tilsvarende bør det bli billig å benytte bilen i strøk med dårlig offentlig kommunikasjon og vise versa. Det virker som om uansett hvor mye veier som bygges rundt byene blir det alltid for lite, dette er kort og godt ikke bærekraftig på lang sikt.

Jeg har ikke noen vansker med å se en masse vansker og uklare grenselinjer også når det gjelder veiprising, men dagens bompengesystem er i hvert fall ikke noe ideeal.

PS: Siv er sur bl.a. på grunn av at Hareide ble minister:

https://www.msn.com/nb-no/nyheter/norge/siv-jensen-slakter-utnevnelsen-av-hareide-og-raja/ar-BBZhPGq?ocid=spartanntp

Hva er det hun prøver på her? Flere Freppere har allerede vært frempå å varslet omkamp om saker som ble vedtatt mens FrP satt i regjering, alt jeg vet om norsk parlamentarisk praksis tilsier at dette ikke er god folkeskikk, en reverserer ikke det standpunkt en hadde i enkeltsaker siden alle saker i en flerpartiregjering er et kompromiss der mange saker trekkes inn. Og hvordan Solberg setter sammen en regjering  når FrP ensidig har trukket seg ut er da ikke FrP sitt anliggende. Ved siden av at de har varslet omkamp om enkeltsaker har de også sagt at de ikke lenger er bundet av Granavollserklæringen mens både H, V og KrF har sagt at de vil fortsette å styre etter den, nettopp som en invitasjon til FrP.

Det synes nå klarere og klarere at FrP skal slippe alle blodhundene løs og posisjonere seg til valget neste år. Det kommer til å vises på meningsmålingene, men jeg tviler på at det øker muligheten for FrP i regjering fra 2021. Der i mot har jeg en voksende mistanke om at SP vil gli sakte over mot "sentrum." Overlever enten V eller KrF sperregrensen vil en H/sentrumsregjering med SP på laget, være et like attraktivt alternativ for SP som et halvsvakt Ap støttet av SV, Rødt og MDG. 

10
Sitat Telehiv:

Quote
BT har lenge oppført seg som de samme vulgære idioter på klimaområdet og har som kjent erklært, uten egen klimakunnskap til å vurdere saken profesjonelt i det hele tatt, at de ikke akter å slippe til "klimafornektere" i sine spalter. Kort og godt et pinlig brudd på ytringsfriheten, verken mer eller mindre og en stor skam for den tidligere liberale Venstre-avisen.

At de fremdeles ikke har gått over til å stenge ute også "islamkritikere" må bero på en blanding av:
a) reiseavstanden til hovedstadens redaksjonelle PK-ere (les: at Bergensplasseringen gjør at de ennå ikke har blitt hånet nok på Theatercafeen for sin "slapphet" av Simonsen-banden) og
b) eget behov for leserklikk for å unngå en langsom økonomisk død
.

Det du skriver her er feil og det langs flere skillelinjer. For det første slipper BT til skeptikere i ny og ne, her er et rimelig ferskt eksempel og det på avisens førsteside (så vidt jeg husker):

https://www.bt.no/innenriks/i/zGzXrv/hver-femte-nordmann-tror-ikke-paa-menneskeskapte-klimaendringer

At de ikke slipper til "klimafornektere" er jo et redaksjonelt valgt og har ingenting med ytringsfrihet å gjøre. Hvor mange vaksinekonspiratister slipper BT til? En avis har ingen plikt til å slippe til alle mulige syn på ulike vitenskapelige spørsmål, særlig når der ikke er noe alternativt syn i forhold til den generelle AGW teorien. Hadde der vært noe alternativ til AGW teorien og dette hadde hatt den minste vitenskapelige støtte hadde saken stil seg litt annerledes. Men realiteten er at de her på bloggen og ellers i klimadebatten er uenig med AGW teorien slik den grovt sett presenteres av alle atmosfærefysikere fra Roy Spencer på den ene side til James Hansen på annen side, ikke har noe alternativ. Det er en hel rekke ulike varianter mer eller mindre obskur fysikk som er umulig å forene i noen annen hypotese enn "Det er alt annet enn CO2". Så hva er det BT skal formidle av alternativ vitenskap? Okular, Petter T eller stjakobs?

Dernest, selv om BT skulle velge å utelukkende å fremme et klimasyn i strid med IPCC og all kjent atmosfærefysikk og herunder nekte andre klimasyn adgang, er dette 100% i overensstemmelse med ytringsfriheten. Det ligger i begrepet, en redaktør står fritt til å bestemme at hans avis bare skal ha plass til helt avgrensede ytringer eksempelvis i klimaspørsmålet, på lik linje med at han kan ytre hva som helst med de få begrensinger vi har i Grl. § 100 (ærekrenkelser, barneporno osv.) Tvert i mot: Å forlange at en avis skal fremme bestemte syn, eller å ha plass til mange ulike syn, ville være et massivt brudd på ytringsfriheten.

Og vi har eksempler i Norge på organer som følger slike prinsipper du bebreider BT for å følge, bl.a. er Klimarealistene kjent for dette, men de bryter i tillegg anerkjente ytringsfrihetsidealer der de gjengir klimasynet til navngitte personer feilaktig, men nekter de tilsvarsrett.

Forøvrig er det milevis mellom islamkritikk og klima som tema og krav til kompetanse for å gi meningsfulle bidrag. Dess mer jeg leser om klima, dess mer innser jeg hvor komplisert dette er. Petter T. har i dag et innlegg på KR der han gjengir et arbeid fra Allmendinger. Innlegget er faktisk ganske godt da det omhandler drivhusteorien på den enkle og nærmest skjematiske måte det læres bort på i populærvitenskapelig sammenheng. Det er ikke tvil om at både Tyndall og Arrhenius sine målinger var fulle av feilkilder. Men det har skjedd mye på 120 år ikke minst når det gjelder å forstå atmosfæren. Begge disse to forskerne så på atmosfæren som en stor homogen masse nedenfra, og med et slikt utgangspunkt må det bli feil. Atmosfæren deles i dag opp i 20 - 25 lag der de ulike lag har ulike fysiske egenskaper og der en ikke får noe fornuftig svar før en ser på hvert lag og hvordan dette påvirker det neste lag osv. Eller la meg si; noe i den retning da jeg erkjenner at jeg ikke forstår det selv, men jeg forstår tilstrekkelig til å avvise mye av det som står på Resett, på KR, på WUWT osv. som uvitenskapelig amatørskap. Og den slags bør ikke ha noen sentral plass i en avis.

Derimot forstår de fleste som har baller til å åpne øynene og fristille seg fra kommentariatets tyt om fargerikt fellesskap og det flerkulturelle samfunn hvordan dette vil utvikle seg hvis det ikke bekjempes. I motsetning til klima, kreves det ikke mer enn vanlig allmenndannelse og en kritisk tilnærming for å være fullt ut meningsberettigget.
11
Link til dommen virker ikke, men her er lagmannsrettens kortversjon:

Quote
Pressemelding - Klimasøksmålet

Borgarting lagmannsrett avsa 22. januar 2020 dom i det såkalte klimasøksmålet.

Saken gjelder spørsmålet om vedtaket truffet ved kongelig resolusjon 10. juni 2016 om tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkelen i Barentshavet sør og Barentshavet sørøst, «23. konsesjonsrunde», er ugyldig. Ankende parter var Föreningen Greenpeace Norden og Natur og Ungdom, som opptrådte sammen med partshjelperne Besteforeldrenes klimaaksjon og Naturvernforbundet. Ankemotpart var staten v/Olje- og energidepartementet. Anken over Oslo tingretts frifinnende dom ble forkastet.

Ankende parter gjorde for det første gjeldende at vedtaket er i strid med retten til miljø etter Grunnloven § 112, grunnet utslipp av klimagasser fra utvinningen og forbrenningen av olje og gass, samt risikoen for lokale miljøskader, særlig knyttet til polarfronten og iskanten. Spørsmålet foranlediger en tolkning av innholdet i Grunnloven § 112. Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at Grunnloven § 112 gir materielle rettigheter som kan prøves for domstolene. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at bestemmelsen gjelder for samtlige miljøskader som er påberopt, også utslipp av klimagasser fra forbrenningen av olje og gass etter eksport, og at utslipp som følger av det aktuelle vedtaket ikke kan vurderes isolert, men må ses i sammenheng med øvrige utslipp av klimagasser. Samtidig er det virkningen av klimaendringene i Norge som er det sentrale. Terskelen for brudd på bestemmelsen ligger høyt, og domstolene bør utvise tilbakeholdenhet ved overprøving av vedtak som er truffet gjennom grundige politiske prosesser i regjeringen og Stortinget. Ved den konkrete vurderingen kom lagmannsretten, som tingretten, til at vedtaket ikke innebar brudd på Grunnloven § 112. Det ble særlig lagt vekt på at det i dag er usikkert om det vil bli gjort drivverdige funn og om vedtaket vil føre til utslipp, at det vil kunne tas en fornyet vurdering i forbindelse med godkjennelse av plan for utbygging og drift, og at det er iverksatt ulike tiltak, blant annet ved at utslippene fra utvinningen er omfattet av EUs kvoteordning. Det foreligger også tiltak som har betydning for utslipp fra forbrenningen, og netto virkning av stans av norsk petroleumsvirksomhet er dessuten usikker. Når det gjelder risikoen for lokale miljøskader, er denne for lav til å kunne innebære brudd på Grunnloven § 112.
For det andre, og som nytt grunnlag for lagmannsretten, ble det gjort gjeldende at vedtaket er i strid med EMK art. 2 og art. 8, om retten til liv og retten til privatliv, og de tilsvarende bestemmelsene i Grunnloven § 93 og § 102. Heller ikke dette grunnlaget førte fram, ut fra manglende direkte sammenheng mellom vedtaket og nærliggende risiko for tap av liv eller alvorlige inngrep i privatlivet.

For det tredje ble det gjort gjeldende at vedtaket var ugyldig grunnet saksbehandlingsfeil, blant annet manglende diskontering av antatte inntekter fra utvinning av petroleum. Heller ikke dette grunnlaget førte fram.     

Det alle skal merke seg er at lagmannsretten opprettholder at Grl. § 112 ikke bare er en papirtiger men at domstolene har kompetanse til å stoppe Stortingsvedtak hvis domstolene mener at terskelen er overtrådt. Samtidig understreker domstolen at terskelen for å gripe inn vil ligge høyt siden dette vil gripe inn i de øvrige Statsmakters ansvarsområde, altså Stortingets og Regjeringens. Og i disse tilfellene har Høyesterett i Norge en tradisjon for tilbakeholdenhet, særlig når vedtakene som i denne saken er så sammensatt og med så mange ulike politiske og andre vurderingstema. Der HR griper inn og overkjører Stortinget - og det skjer i ny og ne - er saker der individets rettstilling blir innskrenket av forvaltningsvedtak eller Stortingsvedtak. Typisk i spørsmål om den private eiendomsrett, eller lovgivning som innskrenker ytringsfriheten.

PS: "Alle" tror at denne saken havner i Høyesterett, og det antar jeg også, men er på langt nær så sikker som "alle " tror. Vi har eksempler på at svært prinsipielle saker som "alle" tror slipper inn har blitt nektet behandling. Den siste jeg kommer på er da tingrettsdommer Berthelsens anke over avskjeden ble nektet fremmet for Høyesterett. Dette var den første tingrettsdommer som har fått avskjed i Norge på over 100 år og avskjed av dommere er dønn prinsipielle spørsmål. Forvaltningen og den lovgivende forsamling skal ikke kunne avsette dommere fordi de gjør jobben sin og holder forvaltningen og lovgiveren i ørene. Det er nettopp dette som er kjernen i bråket mellom EU og Polen, der den polske administrasjonen er lei av at dommere opprettholder den polske konstitusjonen og dermed gjør jobben sin, noe politikere ikke liker og vi ha rett til å kvitte seg med de.

Den ultimate reaksjon fra Høyesterett ville således være å nekte anken fremmet. Det de da sier implisitt er at lagmannsrettens dom er helt OK, og vi ser ingen spørsmål i denne saken av en slik karakter at den fortjener vår oppmerksomhet.

12
Her er en annen artikkel med litt mer detaljer:

https://www.aftenposten.no/norge/i/g7Q3QB/det-tok-ti-aar-og-22-milliarder-kroner-aa-faa-forsvarets-stoerste-skip-ferdig-etter-fem-maaneder-til-sjoes-er-det-for-farlig-aa-seile-med

Hva hadde skjedd med et privat rederi som ble avslørt å ha tatt i bruk et fartøy med slikke mangler? Jo adm.dir., den sjøoperative sjefen og kapteinen hadde fått sparken og rederiet hadde blitt satt under etterforsking og hadde fått en stor foretaksstraff.

Hva tror du skjer i Sjøforsvaret? Jeg tipper de ansvarlige for lengst har fått tilbud om bistand fra krisepsykologer og det er også alt som vil skje.

13
Hva er det som er omfattet av taushetsplikten?

https://www.dagbladet.no/nyheter/derfor-holdes-guttens-sykdom-hemmelig/72047701

Nå har denne "mora" indirekte forårsaket regjeringskrise, deretter har hun påført den norske stat millionutgifter og muligens utsatt norsk personell for sikkerhetsrisiko, og alt dette fordi hun tror eller mener at hennes sønn har en alvorlig lidelse.

Altså: Offentliggjøringen av guttens angivelige sykdom og endog hvilken diagnose det dreier seg om er allerede offentlig kjent. Så skal det være undergitt taushetsplikt om denne aksjonen utelukkende er et resultat av at "mora" har bløffet norske myndigheter?

Jeg håper dette blir problematisert i Stortinget, det jeg vil vite er:

- prislappen på denne aksjonen
- hvilke medisinske undersøkelser tok norske myndigheter initiativ til for å fastslå at denne smale unntaksregelen, nemlig at Norge har en humanitær plikt til å hjelpe syke barn med norsk statsborgerskap og det i en slik grad at også "mora" som er terrorist også må hentes

Det er på tide at den nå fastsettes retningslinjer for når den norske stat skal benytte resurser på å hente hjem norske statsborgere. Det ble benyttet enorme resurser på tullingene i Kongo. Når folk frivillig melder seg som leiesoldater midt i det verste Afrika bør de ta risikoen selv. Når folk blir tatt for narkosmugling i Sør Amerika og det ikke fremkommer klare indikasjoner på at saken er fikset, bør de ta konsekvensene selv. Og slik kunne en fortsette, der sitter en rekke norske statsborgere rundt omkring i verden der det ikke løftes en finger. Der synes kort og godt ikke å være noen retningslinjer, hvorvidt en får hjelp eller ikke synes styrt av hvilken politisk påvirkning og pressedekning en kan sørge for i den enkelte sak.

Så tilbake til denne saken: Er det likegyldig, og skal det ikke kunne la seg etterprøve, at de som får hjelp faktisk har gitt riktig informasjon når de har utsatt samfunnet for slike utgifter? Eller sagt på en annen måte, det er OK å påberope seg og herunder offentliggjøre medisinske opplysninger, herunder diagnosen, men forbudt å opplyse at gutten likevel var frisk?

At en fem åring ikke er syk, er det en medisinsk opplysning som er undergitt taushetsplikt?14
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 20.01.2020, 22:02:22 »
Sitat Boris den nye:

Quote
Det er ikke det at jeg tviler på at det som står i dette avisutklippet om riktig, men hvor godt dokumenterte er de egentlig?     

Jeg kan garantere at der er tusenvis av bestefedre, oldefedre og aviser som har opplevd både iskalde og snørike vintre på 1930 - tallet da Norge stort sett som helhet var usedvanlig varmt i et klimatologisk perspektiv. Jeg har nå blitt så gammel selv at jeg kan fortelle om de fantastiske somrene vi hadde på seksti - tallet der det var sol nesten hele tiden, dette til tross for at klimastatistikken for Vestlandet ikke gir meg mye spillerom.

Dette med å lime inn avisutklipp og ellers bygge på anekdotisk bevisføring om klimaspørsmål er et fenomen som både deniers og alarmister synes omtrent like flinke til. Alarmistene tilskriver enhver ekstrem værhendelse til klimaendringene, men denierne er ikke det spøtt bedre, et par kalde uker i USA, eller et par år med økning i Arktisk isvolum blir umiddelbart et bevis på at nå har kulden som de har spådd i 10 - 15 år endelig har slått inn.

Her er det kun de store talls lov som gjelder, jeg har nettopp limt inn data som viser at vi i Norge hadde tre år på 1930 - tallet som alle var varmere enn 2019. Og dette til tross for at 2019 globalt var det neste varmeste året etter 2016. Det varmeste året i Norge var 2014 - langt over rekordårene på 30 - tallet - og etter den tid har vi hatt relative normale år sett hen til 1961 - 1990 normalen. Det globalt sett varmeste året var 2016, dette var i Norge ett kaldt år i forhold til de siste 20 år.

Og slik kan jeg fortsette, der er tusenvis av bestefedre som husker alle mulige historier, skulle eksempelvis jeg skrive en Agnar Mykle/Knausgaard roman om min sommer i Jølster i 1981, og noen fant igjen dette om tusen år, hadde Holocence Temperature Optimum blitt flyttet fremover med ca. 9000 år.   

15
Jeg fulgte "DEBATTEN" med Solvang. Først, Solvang begynner å markere seg som en av de skarpeste hoder som har jobbet i NRK evah! Han synes ikke opptatt av partilinje, han fremstår som journalist og besitter et usedvanlig raskt og logisk intellekt.

Men så til saken: Det stinker nå av at fem åringens mor har bløffet seg tilbake, sannsynligvis for andre gang. Først bløffet sannsynligvis hennes forfedre seg inn ved å hevde at de hadde asylrett, og nå har de hjelp av en mulig bløff satt himmel og jord i bevegelse for ta inn femåringen som "angivelig" lider av Cystisk fibrose, en svært alvorlig sykdom:

https://www.cfnorge.no/a-leve-med-cf/cf-hva-hvem-hvordan/

Som diagnostiseres slik:

Quote
Forekomst og hvordan diagnosen settes
Hvert år fødes det 8-10 barn med CF i Norge, og det er nå rundt 370 personer (2018) som har sykdommen. Voksne mennesker med CF over 18 år representerer circa 60 prosent av populasjonen. Utredning av symptomer med ulike undersøkelser kan ta tid, og diagnosen kan fastsettes både i barne- og voksenalder. Fra 2012 er CF inkludert i det utvidete programmet for nyfødtscreening i Norge. Diagnosen baseres på genetisk analyse, svettetest og symptomer. Les mer om årsaker og arvegang hos Norsk senter for cystisk fibrose.

Eller sagt på en annen måte, hadde gutten som nå er fem år ha blitt født i Norge i hadde han automatisk blitt screenet.

Jeg nekter å tro at det var umulig for norske myndigheter å fastslå om gutten reelt var syk før han ble hentet, eller om vi står overfor en aksjon der en påberoper seg medisinrettslig taushetsplikt og "konsulær diskresjon" for å skjule sannheten.

Her tror jeg sannheten til slutt kommer frem. Og jeg håper både for FrP's del, men først og fremst for Erna Solbergs del, at guttens helsetilstand var avklart før de fattet noen som helst beslutninger.
 

Pages: [1] 2 3 ... 196