Vis innlegg

Denne delen lar deg se alle innlegg laget av dette medlemmet. Merk at du bare kan se innlegg gjort i områder du har tilgang til.


Meldinger - Emeritus

Sider: [1] 2 3 ... 168
1
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 10.07.2018, 20:48:54 »
Da har jeg bare ett spørsmål.

Hva er det har Theresa May og Angela Merkel, begge trygt lokalisert i den konservative leir, sammen med stort sett resten av verdens oppegående politikere ikke forstått, som Klimarealistene har forstått.

Det er det store spørsmålet dere aldri greier å svare på.

2
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 09.07.2018, 19:39:54 »
Sitat
  Er det noen som fra første stund siden inntreden i klimadebatten har forsøkt å ta mannen (klimarealister) i stedet for ballen så er det Emeritus. 

Hvorfor i all verden skulle Emeritus opprette en tråd om meg her på "Aktører og hendelser" om ikke det var for å "ta" meg?
Jeg bare svarer med samme mynt.   

Jeg tar Klimarealister generelt fordi KR er det forum i Norge som sprer mest feilinformasjon og som konsekvent bryter de regler de selv stiller opp for andre. Dette gjelder alt fra å bløffe åpenlyst til å kreve ytringsfrihet alle andre steder enn det de praktiserer på sitt eget organ.

Dette er gjennomgående en saklig og korrekt kritikk. Du kan være uenig i "riktigheten" men ikke i sakligheten. Jeg tar ikke Klimarealister for noe annet enn det det uttrykker om ulike spørsmål av klimatologisk, politisk eller annen karakter. I tillegg påpeker jeg åpenbare fakta som at Ellestad er inkompetent, noe jeg begrunner, at Aaslid er gjennomgående uredelig, noe jeg også dokumenterer, og at Humlum et al. står bak den største bommen "evah!" hva angår å spå om fremtidig temperaturutvikling.

Og at Klimarealistene er konspirasjonsteoretikere er overhodet ikke noe å diskutere. Det er aldeles åpenbart for de som (1) vet hva en konspirasjonsteori er, og (2) kan å lese. Dere har bl.a. en generell oppfatning av at omtrent all klimavitenskap og alle klimadata fra NOAA, GISS/NASA, CRU osv. er manipulert med vitende og vilje i den hensikt å skape en alternativ verdensregjering eller hva i helvete dere ellers tror. Dette er ikke bare en KONSPIRASJONSTEORI, men en konspirasjonsteori grensende langt inn mot det patologiske. Og dette er påstander som jeg begrunner, dokumenterer og dekker med holdbare argumenterer som du aldri er i stand å svare på, annet med løsrevne personangrep.

Og du svarer overhodet ikke med samme mynt. Jeg har en rekke ganger forsøkt å få deg til å droppe disse ensidige personangrepene som utelukkende er personangrep revet løs fra den aktuelle diskusjon og som til alt overmål direkte angriper mitt yrke og virke. Ett av disse forsøk har jeg nettop gjengitt og lyder slik;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=400.15

Sitat
  PetterT, jeg har gjort gjentatte forsøk på å bli venn med deg. Jeg har i mange tilfeller unnlatt å kommentere ditt stadige tyt om at jeg er advokat og derfor pr. definisjon omgår "sannheita," som jo i alle sammenhenger er et temmelig stygt personangrep, og det blir ikke bedre om du bruker det latinske "ad hominem."

At du ikke kan kommentere noe som helst av mine klimainnlegg, uten å kombinere dette med de rene personangrep, eller stille spørsmål med mine motiver, gir jeg av og til blaffen i, men blir i andre sammenhenger irritert over. Derfor tillater jeg meg hvilken som helst fornærmelse mot deg personlig så lenge du holder på med dette, jeg har gjentatte ganger sluttet med angrep på deg, men du fortsetter. Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til. Og jeg har så vidt påbegynt på mitt repertoar av ad hominem varianter av deg, hvis det er den gaten du vil inn i.

Så slutt med dette, at jeg omtaler seriesjaraltanen Tony Heller i negative ordelag, har ingenting med din person å gjøre, like lite som du omtaler Mann som kliamfjott, eller fraudster, eller "The Criminals in NASA," som er ett av Tony Hellers yndlingsuttrykk. Hvis du ønsker å omtale Heller i positive vendinger er det din rett, at jeg omtaler han som en tulling, er min rett. Men du er ikke i posisjon til å bli personlig fornærmet fordi jeg benytter samme negative betegnelser på de ulike klimaaktører som deg.   

Og dette skjedde kort tid etter at Geir Aaslid og du avslørte min identitet bl.a. her på forumet, noe som ble slått ned på av administrator for tre år siden, og der du nettopp er tatt med buksene nede for et nytt forsøk på det samme.

Samme innlegg illustrerer for øvrig det kognitive nivå du befinner deg på;

Sitat
  Be my guest, hvis du vil fortsette denne linjen skal jeg spise deg til frokost, muligens med litt Worcestershire sauce til. Og jeg har så vidt påbegynt på mitt repertoar av ad hominem varianter av deg, hvis det er den gaten du vil inn i.   

Hvordan i helvete kan jeg så vidt ha begynt på  "mitt repertoar av ad hominem varianter av deg," hvis jeg bokstavelig talt skulle spise deg til frokost neste morgen?

Be my guest.   

   

3
Aktører og hendelser / Sv: Komiske ALIas Emeritus
« på: 09.07.2018, 12:43:22 »
Prøv for en gang skyld å argumenter om det som er tema. At du tok "å spise til frokost" så bokstavelig at du truet med politianmeldelse står for seg selv. Og det er altså ingen trussel hvis et normalt oppegående menneske forstår at utsagnet ikke er alvorlig ment, og ikke ta dette fra meg, les Høyesterettsdommer Matningsdals kommentar i Gyldendal rettsdata;

Sitat

Ved Magnus Matningsdal. Noten er sist hovedrevidert 01.01.2018.

Hvorvidt trusselen objektivt sett er «egnet til å fremkalle alvorlig frykt», avgjøres ikke bare på grunnlag av trusselens innhold, «men i stor grad også på sammenhengen trusselen er fremsatt i», jf. Rt. 2008 s. 1350 avsnitt 12. Dette understrekes også i Rt. 2002 s. 1207. Om betydningen av dette for bevisførselen i tilfeller hvor trusselen gjelder tredjemann, vises det til Rt. 2008 s. 1350 avsnitt 13.

Fremsettes trusselen mot en tredjemann under behandling hos en psykiater eller psykolog, vil den bare unntaksvis være av en slik art at gjerningsbeskrivelsen i § 263 er oppfylt, jf. Rt. 2008 s. 1491 avsnitt 24.

Det kreves ikke at fornærmede faktisk har følt seg truet, jf. bl.a. Rt. 1981 s. 970. Avgjørende er om trusselen objektivt sett er egnet til å ha en slik virkning. Det er derfor heller ikke avgjørende om en modigere person ikke hadde blitt skremt, jf. Innst. O. VI (1889) s. 23.

Om vilkåret «alvorlig frykt» kan det vises til Rt. 1974 s. 205, Rt. 1989 s. 53, Rt. 1991 s. 919, Rt. 1992 s. 1122 og Rt. 1994 s. 1604.
     


Og hvis du "følte alvorlig frykt" etter mitt utsagn er det i så fall noe du må ta på egen kappe, verken jeg eller andre her på forumet kan ta hensyn til at en eller annen forumdeltager ikke forstår vanlig brukte norske uttrykk. Og til din orientering og veiledning; utrykket "å spise til frokost" er som Administrator allerede har påpekt så vanlig å benytte at ingen oppfatter dette uttrykket i bokstavelig forstand.

Dine siste innlegg er uten unntak et direkte angrep mot min person og yrkesutøvelse som jeg overhodet ikke har tenkt å kommentere - det er vel det du forsøker å få til - det har ingenting med debatten her på forumet å gjøre.

Og som jeg allerede har opplyst, jeg ble identifisert her på forumet mot min vilje, det var ingen andre enn din medløper Geir Aaslid som gjorde, men det er nå snart tre år siden og etter den tid har jeg vært anonym.

Og selv om du ikke er anonym her på forumet, har jeg ikke tenkt å verken google dine meritter som profesjonell yrkesutøver, eller begynne å kommentere de. Dette er åpenbart i strid med forumreglene, du får forsøke å ta ballen, ikke mannen. Og hvis du mener jeg skriver noe idiotisk om klima eller andre tema som blir drøftet på forumet, så kall meg idiot eller hva som helst annet knyttet til det temaet - der har du fritt spillerom for min del.

4
Aktører og hendelser / Sv: Å bli spist til frokost
« på: 07.07.2018, 10:18:53 »
Petter B; jada her er bra takhøyde, men ikke alle setter pris på den hvis de rammer dem selv, her er et av de mest hysteriske eksempler;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg2920#msg2920

Jeg ble beskyldt for å ha "truet" Petter T. når jeg benyttet uttrykket "å spise til frokost." Ja, jeg skulle endog politianmeldes.

5
Det er nå et par uker siden jeg første gang kommenterte dette temaet. WUWT har nå hatt minst fire oppslag der de på ulike måter har forsøkt å latterliggjøre Hansen et al's oppsiktsvekkende paper fra 1988. Metodene har stort sett vært ulike stikk rundt følgende variasjoner;

- Hansen bommet fordi han sa at temperaturene skulle utvikle seg slik som scenaria A - åpenbart feil
- Man benytter UAH som sammenligningsgrunnlag, det var overflate ikke NT Hansen et al. snakket om
- Man begynner å tyte om ENSO og hevder hvis man tar bort ENSO så har Hansen bommet, ja under forutsetning av at en beholder alle El Nino og stryker alle La Nina er det rett, på en 30 års periode vil Nino og Nina nulles ut
- Man har kun snakket om en forcing - CO2 - og utelater verdien av de andre klimagassene som har hatt en annen utvikling
- Man har benyttet andre overflatetemperaturer enn de Hansen baserte sitt paper på

Dette var de saklige, de fleste kommentarene er på KR nivå der Hansen skurkeforklares og der vedkommende ikke har lest noe som helst om temaet.

Sist ut er McKitrick og Christy i Climate etc;

https://judithcurry.com/2018/07/03/the-hansen-forecasts-30-years-later/

De er siviliserte i språket, men greier ikke å gi mye anerkjennelse og vil helst snakke om andre ting. En skulle tro at disse var på et litt høyere nivå enn David Middelmådig i WUWT, men de forsøker seg faktisk på samme tricket som et utall andre, men på den annen side så innrømmer de det:

Ross McKitrick | July 3, 2018 at 5:42 pm | Reply


Sitat
Nick- you are correct that B includes CFCs and methane, but not the other non-CO2 GHG’s. I missed that detail. I have revised the text above accordingly.

Nick Stokes | July 3, 2018 at 7:54 pm |

Sitat
Ross, B and C also have N2O. The point is that it is these gases that make the difference. CO2 was scarcely different in forecast in A and B, and the reality followed. What brought the forcing down was the unexpected pause in methane, and the reduction in CFCs that followed Montreal, which A and B were sceptical about (Montreal was 1989) but C allowed for.

Jeg begynner å forstå hvorfor James Hansen er et slikt hatobjekt blant "skeptikere."

6
Aktører og hendelser / Petter T. - The Platinium Member
« på: 02.07.2018, 22:49:05 »
For knappe tre år siden kunne en lese her på forumet om en ny kilde til klimavitenskap. Hans navn var David Evans, han hadde visst veldig mange eksamener eller "grades," og var å ferd med å innføre et paradigmeskifte i klimasaken, ja faktisk i hele naturvitenskapen:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=314.0

Han var/er gift med Jo Nova, en australsk klimaslufse som senest i dag ble omtalt her på forumet;

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=580.msg8666#msg8666

De to har en ting til felles. De har aldri gitt ut noe klimavitenskapelig, de er uhyre enkle å avsløre, og er gjennomgående uredelige. Men viktigst av alt, de lever faktisk av å nære den mest stupide og lettlurte del av klimaaktivistene, og da snakker jeg om denieraktivstene. Jo Nova er skamløs nok til stadig å be om pengebidrag for det vrøvlet hun sender ut, og hun spiller på de mest enkle og selvavslørende metoder, de metoder bare hard core deniers ikke er i stand til å forstå. Eksempelvis denne;Her får Petter T., Geir Aaslid og Ellestad drivstoff til sine totalt crackpot tanker om hvordan verden virker. Vi står overfor en verdensomspennende aksjon der alle fra General Electric via Deutche Bank til alle FN organ og all verdens regjeringer har rottet seg sammen for å føre en liten klikk deniers bak lyset. Vi snakker her om personer totalt uten selvinnsikt som tror alle verdens finansinstitusjoner, industrivirksomheter og internasjonale organisasjoner er rigget for å lure de ca. 754 crackpot deniers som finnes i verden.

Og hvem står bak og nærer dette tøvet? Jo, bl.a. her og fru Evans, de store idealister som sannsynligvis er totalt dysfunksjonelle i enhver annen arbeidssammenheng. Ikke bare lever de av dette, i 2015 lovet Evans 20 fagfelle vurderte artikler som skulle snu klimavitenskapen på hodet, men som selvfølgelig alle glimrer med sitt fravær. De har faktisk tatt dette helt ut;

http://www.coolfuturesfundsmanagement.com/

Et fond etablert på Cayman Islands der "deltagerne" er rettsløse, (ja, jeg har lest vilkårene.) Her kan all verdens idioter velge mellom fem former for medlemskap, bronse, sølv, gull, platina og diamant;

https://www.gofundme.com/t72gmpng

alt varierende fra en kostnad på USD 25 til 10.000.

De har pr. dags dato - etter snart tre års bedragerier - fått inn USD 129.633 som jeg banner på de har brukt opp etter hvert som pengene har kommet inn. Det siste bidraget er fra en Dave Vought som har donert $ 75 for en måned siden, og han hadde valget mellom et par nye sko eller å bruke sine siste grunker på Jo Nova og David Evans ondsinnede faenskap. Og hva får en tilbake for disse investeringene, jo:

Sitat
Ordinary citizens of the world are normally excluded by the politically correct nanny state from observing or participating in the world of high finance, as this remains the exclusive domain of wealthy 'sophisticated' investors. Cool Futures Funds Management also offers you the opportunity of 'participating' by having a window seat - next to the pilot of the Cool Futures Hedge Fund, as we execute our Plan.   

Så her kan enhver klimaidiot som ellers føler seg som en taper, for den nette sum av $25 få et vindussete, rett ved siden av Jo Nova og David Evans, og selv bli en sofistikert klimainvestor med en lysende fremtid.

Og denne klimaslufsa lager plakater der hun beskylder resten av verden for å ha økonomiske motiver i klimasaken.

Hvor lettlurt og hjernedød er det mulig å bli, før det blir et samfunnsansvar å tilkalle myndighetene?

7
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 02.07.2018, 18:32:05 »
Sitat Petter T;

Sitat
Komiske ALIas Emeritus blir bare mer og mer latterlig.  Fyren må jo være både blind og døv.   

Jeg synes at dette er et saklig og informativt svar på de spørsmål jeg tok opp mitt forrige innlegg.

Og ellers har du det bra?

8
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 01.07.2018, 10:44:20 »
Sitat Petter T;

Sitat
  Advokaten Emeritus prøver å forklare hva vitenskap er.  Det er ikke annet enn et hvilket som helst annet partsinnlegg i en rettssal.
Jus er den minst eksakte "vitenskap" etter psykologi.   

Med din bakgrunn fra NTNU burde denne diskusjonen være unødvendig. Rettsvitenskapen er ansett som en vitenskap i den forstand at den juridiske metode og læren om hvordan retten blir til, inneholder elementer fra filosofi, sosiologi, historie, sosialantroplogi, statsvitenskap og sosialøkonomi. Ja, det faktiske forhold er at disse fag i mange tilfeller har sprunget ut av rettsvitenskapen. Sosialøkonomi var frem til krigen underlagt det juridiske fakultet. Max Weber - som alle oppfatter som sosiolog - var opprinnelig professor i rettsvitenskap. Skillet mellom humaniora, samfunnsvitenskapene, rettsvitenskap og teologi er i dag bare teoretiske og uten praktisk betydning. Men de har alle klare pseudovitenskapelige trekk ved at tesene ofte ikke kan falsifiseres. Dette i motsetning til naturvitenskapene der falsifiserbarhet er et vilkår for å kunne karakterisere virksomheten som "vitenskapelig."

Så jeg forstår ikke hva du sliter med. At en person er jurist av utdannelse utelukker på ingen måte at han også kan ha interesse for naturvitenskapelige spørsmål. Og påstanden din om at:

Sitat
Emeritus bør i stedet se på motiv.  Klimaalarmistenes motiv er mer penger, likt korrupsjon.  Klimarealisters motiv er sannhet, og sannhetssøkende blir gjerne trakassert av de til enhver herskende elite. 

Fremstår jo som en uttalelse først og fremst av sosiologisk og psykologisk karakter, ispedd klare religiøse overtoner.

Tesen om at Klimarealistene først og fremst er opptatt av sannhet og sannhetssøken, har jeg jo ved hjelp av den vitenskapelige metode falsifisert et utall ganger her på forumet. Senest et par innlegg ovenfor, der jeg ved ren fornuft viser at Beck sin CO2 kurve nødvendigvis må være det rene sludder, flere gigatonn CO2 forsvinner ikke bare av seg selv over natten.

Basert på klimarealistenes sensurpolitikk er påstanden din om denne forenings sannhetssøken likeså falsifisert. Hvis Klimarealistenes medlemmer var opptatt av sannhet, hadde de sørget for en redaksjonell linje der innlegg i KR som faktisk inneholder sannhet, ikke bare seriemessig blir strøket. Denne praksisen har jeg og andre påvist utallige ganger, mens dere altså sutrer over ikke å komme til i MSM, fører dere selv en sensurpolitikk som er horribel. Forsøk å påvis, og herunder dokumenter, at noe Geir Aaslid har skrevet er feil, og vips, innlegget blir sporløst borte. 

Er dette sannhetssøken?

Og når det gjelder trakassering er det jo ingen som matcher Klimarealistene og dets forbilde WUWT i slik virksomhet. Bl.a. du, Geir Aaslid og O.H. Ellestad beskylder jo en hel vitenskapsgren for kun å være opptatt av penger, og i den forbindelse drive med systematiske forfalskninger, tildekninger og bedragerier i omtrent alt de foretar seg, i tillegg er de korrupte.

Og mens vi snakker om penger, hvor mye mottar Ole Humlum i honorar for å være medlem i GWPF's akademiske råd?

https://www.thegwpf.org/professor-ole-humlum-joins-gwpfs-academic-advisory-council/

Som kjent har GWPF tilgang på betydelige økonomiske resurser, men de har en uttalt policy om at dette skal være unntatt enhver form offentlighet eller innsyn, altså stikk i strid med hva GWPF krever av alle andre.

Snakk om å kaste stein i glasshus.

 

9
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 20:33:01 »
Sitat Translator;

Sitat
Jeg forbinder Beck mest med en knallgod svensk kriminalserie  ;) men her synes jeg du er ute og argumenterer mot stråmannen igjen. Hvorfor skulle iskjerneprøvene være feil? Har jeg påstått det? Vi snakker om tolkningen av dem og ikke minst hvordan det skal forstås når det gjelder de siste årene. Det er alltid grunn til å være skeptisk når grafer plutselig får et helt annet mønster fra en kilde til en annen (jf. Manns hemmeligholdte overgang fra proxydata til temperaturdata), i dette tilfellet CO2-kurven i grafen du viser til. Jeg skjønner egentlig ikke hva du prøver å si. Er Beck bra eller dårlig, slik du ser det?   

Beck var omtalt fordi Petter T. nettopp har argumentert med hans teser, og at det er nær sammenheng mellom den totale ufornuft å legge til grunn Beck dataene, som å stille i tvil Vostokprøvene. Mann har så vidt jeg vet ikke noen historie med iskjerner og Vostok å gjøre, her er det først og fremst franskmennene og russerne som har utmerket seg.

Når du på den ene side synes å mene at iskjerneprøvene ikke er feil, mens du på den annen side hevder at de tolkes feil, hva mener du med det?

Den har jeg aldri hørt før, den vanlige kritikken er at selve proxien er ubrukbar, det er derfor jeg sammenstiller iskjerneproxiene med andre uavhengige proxier og påpeker det bort i mot umulige i at iskjerneproxiene skal vise samme utvikling som de andre, det kan med andre ord ikke være tilfeldige data som oppnås, med mindre hele greia er fake fra ende til annen.

CO2 målingene viser en variasjon fra ca. 200ppm under istidene til opp mot 300 ppm under mellomistidene, eller omtrent det samme vi hadde før den industrielle revolusjon. Jeg har ikke en gang lest at de benytter iskjerner til å fastslå CO2 nivået i nyere tid, selv om jeg ikke skal utelukke at de har gjort det. Men de grafer jeg har sett, viser i hvert fall ingen hockey stick, og jeg mener også å ha lest at oppløsningen i tid ikke er nøyaktigere enn 1000 år, noe som utelukker at de kan si noe fornuftig om The Common Era, men det er heller ikke nødvendig, disse er først og fremst viktige i et ti og hundretusenårsperspektiv.

10
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 20:06:56 »
Sitat Petter T:

Sitat
Med det mener vel Emeritus at det bare er IPCC-leiren som opptrer "vitenskapelig". Merk at Emeritus bruker hermetegn, noe som betyr at uttrykket ikke må oppfattes bokstavelig.
 

IPCC driver knapt noen form for vitenskapelig virksomhet, de bygger på den til enhver tid foreliggende vitenskap. Og må jeg definere hva vitenskap er?

Bl.a. mesteparten av de artiklene du har limt inn her;

http://notrickszone.com/2018/06/28/what-scientific-consensus-254-new-2018-papers-support-a-skeptical-position-on-climate-alarmism/

er "vitenskap." Nå har jeg ikke sjekket mer enn noen få, men de synes alle å være ordinære vitenskapelige artikler der abstraktet ikke inneholder "CO2," og da tror Kenneth Richards at de er skrevet av "skeptikere." Det som imidlertid ikke er vitenskap er innlegget til Zbigniew Jaworowski du limte inn ovenfor.

11
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 11:43:53 »
Sitat Translator;

Sitat
1. Med "lagt frem" så sikter jeg ikke til forskningsrapportene og annet som kun leses av fagfolk og spesielt interesserte. Jeg  mener det som legges frem med brask og bram for vanlige folk, og ikke minst skoleungdom, som del av deres undervisning. Her har jo Al Gores film flittig vært brukt (i Norge sågar ukritisk) og Manns hockeykøllegraf har vært trykket i lærebøker i naturfag uten noen som helst form for motforestillinger. Dette er indoktrinering av beste merke, og dessuten vranglære fordi den førstnevnte er et falsum (regelrett juks) og den førstnevnte er i beste fall en feiltolkning av hva kurvene egentlig viser. Så klimavitenskapelig gjennombrudd - eller klimapolitisk sammenbrudd - og for hvem?       

Hvor henter du dette fra, hva vet du om iskjerneprøver som over femti års forskning og milliarder av kroner brukt av bl.a. Russland, Frankrike og USA ikke vet?

I beste fall feiltolkning? Og dette bare drar du rett ut av ræva. Enkel logikk tilsier at alt som hevdes av Petter T. og hans krets om både Beck målingene og iskjerneprøvene være feil. Der er riktignok en mulighet til, nemlig at alle disse målingene og prøvene er et resultat av systematisk fjusk begått av hundrevis av forskere fra en rekke land over 50 år. Dette er jo en påstand som her på forumet lett får gehør selv om det ikke fremlegges et eneste bevis, men jeg vil i fortsettelsen holde meg i den mentalt friske del av befolkningen og legger til grunn at både Keeling målingene og iskjerneprøvene er gjort av folk som vet hva de holder på med.

La vi ta Beck først, her er hans grafSå ser vi på Keeling målingene:Så CO2 lå på 480 ppm i 1820 for så å rase ned til 300ppm 20 år senere? Deretter beveger det seg med enorme svingninger på noen få år til det raser opp til 470 ppm i 1940.

Og så kommer det utrolige; fra det øyeblikk de vitenskapelige målingene begynner, så viser dataene en jevn stigning helt i tråd med det antropogene utslipp og det blir plutselig slutt på disse store hopp i ppm bare på noen år. Har dere vurdert om CO2 molekylet også er med på denne bløffen? Ikke bare er karbonjævelen en gave for den sosialistiske internasjonalen, den har endog en skjel og en egen vilje.

En må jo være komplett idiot for å tro på noe så tåpelig.

Så var det iskjerneprøvene;Fra en rekke andre vitenskapelige kilder vet vi at de siste million år har vært preget av en serie istider med kortere og lengre mellomistider. Teorien om istidene er 200 år gammel. Gjennom sedimentprøver har en data som går enda lengre bak i tid;Og for hundre år siden kom en herre ved navn Milankovitch og mente han hadde forklaringen på det.Videre vet vi fra ulike andre prøver (andre enn iskjerner) mye om temperaturene de siste hundretusener av av år, bl.a. benethic forarms, så vidt jeg vet en algetype, som i figuren over er sammenstilt med iskjerne prøvene fra Vostok. Og det viser seg altså at disse ulike bevislinjene, der de eldste er 200 år, og der de ulike data kommer fra en rekke ulike vitenskapelige disipliner og miljøer, viser det samme tidsforløpet.

Hvor sannsynlig er det at iskjerneprøvene fra Vostok skal vise omtrent den samme utviklingen i tid som de andre uavhengige dataene, og dette flere hundre tusen år tilbake?

I praksis er der bare en mulighet, alt sammen er forfalsket.


12
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 01:05:57 »
Sitat Petter T:

"Patetiske komiske ALIas Emeritus trekker frem at
Sitat
Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski
hva er baktanken med det?
Arrhenius er også død og begravet,  i likhet med Einstein, og hva så?"

Baktanken med det er at hvis en søker i vitenskapelige kilder vil en finne en rekke henvisninger til Arrhenius når det gleder klima, men ingen når det gjelder Jaworowski.

Hadde du beveget deg i kretser med en viss kvalitetskontroll, hadde du sannsynligvis blitt vennlig men bestemt veiledet. Men mye tyder på at du går rundt uten noen form for tilsyn.

Og før du blir fristet, merk deg begrepet "vitenskapelig."

13
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 30.06.2018, 00:32:25 »
Sitat Translator;

"Vostok-grafen ble lagt frem av alarmistene.."

Javel, fortell oss hva du vet om Vostokgrafene som vi ikke har hørt tidligere. Jeg - i min uendelige uvitenhet - har oppfattet at Vostok prøvene og konklusjonene som ble trukket av disse, er et av de mest sentrale klimavitenskapelige gjennombrudd noensinne. Men siden du, Petter T og TnTZ mener at de er lagt frem av "alarmister" er de vel ugyldige da?


Sitat Translator;

"Å blande denne kurven sammen med dagens situasjon må vel være en misforståelse. Vi har hatt en stigning i CO2 fra 280 ppm til ca. 400 ppm de siste 150 årene, og den skyldes nok vesentlig menneskelige utslipp av CO2."


Et lyspunkt!!! Du er enig med meg om at økningen i CO2 i det vesentlige skyldes menneskelige utslipp, noe Petter T ikke mener. Og det er faktisk det som er temaet i denne begrensde del av denne strengen.

Sitat Translator:

"Skulle de gjort det, så ville temperaturen ha steget mye mer enn det som er målt (det er derfor klimamodellene bommer så grovt)"

Feil, klmamodellene til "alarmistene" bommer ikke grovt i det hele tatt. Jeg har nettopp påvist at Hansens prediksjoner fra 1988 traff rimelig bra og at de her på forumet som benekter det - eller denier det - som vanlig må finne opp sin egen emperi. Han traff bra på senario B med hensyn til samlede utslipp av klimagasser og han traff bra på temperatur.

De som har "bommet grovt" heter Humlum et al., de heter Varenfuck og Lunetic, de heter Zbigniew Jaworowski, de heter Ellestad, de heter Petter T. og de heter Geir Aaslid for å nevne noen. Kliamrealistenes vitenskapelige elite har bommet med 1,3C basert på en prediksjon over åtte år. Og det mest oppsiktsvekkende med dette er at deres tilhengere, bl.a. Translator og Petter T., ikke erkjenner det, ikke vil drøfte det, men later som ingenting, og tyter i vei om at mainstream klimavitenskap har bommet. Noe som overhodet ikke er tilfellet.

Les dere opp. Get real.

14
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN!
« på: 29.06.2018, 10:45:27 »
Sitat Petter T;

Sitat
Komiske ALias Emeritus (kjempemye LOL) kan ha godt av å lese denne artikkelen, som gir ham svar på det han spør om:       

Ingenting av det du limer inn er "artikler." Den nå døde og begravede Zbigniew Jaworowski har aldri gjort et eneste stykke vitenskapelig arbeid knyttet til karbonsyklusen, han drev bl.a. og gav ut tøv på dette 21 century crackpot organet som ikke har noe med vitenskap å gjøre. Det andre du limer inn synes å være utført av en guttunge mellom ulike spilleseanser, sannsynligvis "Call of Duty," da grafikken ligner.

Prøv heller å være litt konsistent, du har nylig limt inn dette;Hvordan forklarer du 125 ppm økning over 150 år, når slike variasjoner i historisk sammenheng har tatt tusenvis av år? Eller rettere, den graf du limer inn viser jo maksimalt en endring på 80 ppm over en periode på 50.000 år.

Du og Klimarealistene hevder at vi ikke har hatt noen temperaturoppgang på over 20 år, ja noen hos dere hevder endog at vi ikke har hatt noen oppgang siden 30 - tallet. Hvorfor fortsetter CO2 nivået å øke i takt med det vi brenner av fossilt drivstoff, når dere samtidig hevder at temperaturene står stille, mens dere på den annen side hevder at CO2 øker på grunn av høyere temperatur?


15
Viktige klimatema / Sv: DET ER SOLEN og de tungemme
« på: 28.06.2018, 00:06:33 »
Sitat Petter T;

Sitat
  Komiske Ali(as) Emeritus har ikke fått med seg at temperaturøkingen vi har hatt siden Lille Istid begynte FØR CO2 begynte å øke.
CO2 kan derfor ikke være ÅRSAK til temperaturøkingen, men en følge av den som følger Henrys lov og økt biologisk aktivitet.

Det må være noe annet som startet temperaturøkinhgen, og DET ER SOLEN.
Ref. f.eks. dr. Wiilly Soon et al.
(gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUS)

Jeg vil bryte dette innlegget ned til en "vitenskapelig del" og en debatteknisk del.

Petter T. sutrer jo stadig vekk over å bli utsatt for hersketeknikker. Og når han blir utsatt for slike overgrep, syter han som ei SV - kjerring som er midt mellom memopausen og det månedlige premenstruelle klimaks, og da krever han til alt overmål en unnskyldning.

Petter T's bidrag synes å være;

Sitat
Komiske Ali(as) Emeritus....   
og
Sitat
gidder ikke bruke mye tid på å svare KOMISKE ALIas EMERITUSSannsynligvis er Petter T. veldig fornøyd med seg selv og sitter og ler så høyt at naboene vurderer å tilkalle myndighetene.

Men hva med vitenskapen?

LIA og 125 ppm økning på 150 år? Når hadde vi sist en 125 ppm økning på 150 år? Er du overhodet i stand til å svare på en vitenskapelig utfordring?

Sider: [1] 2 3 ... 168