Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Observer

Pages: 1 [2]
16
Er det noen som vet i hvilken grad man kan ta værmeldinger flere måneder inn i fremtiden seriøst?
Er det mer seriøst enn de som kjenner det på gikta så og si?:-)

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/vaer-og-uvaer/spaar-varm-sommer-kloden-rundt/a/23418784/

17
Professor Martin Ystenes, mannen bak Sprøytevarsleren, er kjent blant de fleste skeptikere tipper jeg. Her fant jeg et gammelt inlegg der han berører hvordan miljøkrigen vant inpass og makt.

http://www.nt.ntnu.no/users/ystenes/vitenskap/yphiles/dronte.html

En interessant betraktning av Martin som ellers stiller seg i alarmistenes rekker etter hva kan se.

http://28815.vgb.no/2008/05/08/klimakritikk-med-misforstatt-fysikk/index.html

18
Media og politikk / Nye skremsler om Antarktis
« on: 08.02.2015, 13:34:37 »
Direktør Jan-Gunnar Winther i Norsk Polarinstitutt til NTB

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Kongen-pa-tur-til-isodet-7892564.html

"På Antarktishalvøya har lufttemperaturene økt med 2,5 grader de siste 50 årene. Det er fem ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Samtidig fører høyere havtemperatur til at ismassene som omgir kontinentet, smelter.

- FNs klimapanel har anslått at havnivået vil stige med mellom 0,5 og 1 meter i løpet av århundret. At ismasser smelter på Grønland og Antarktis, er hovedårsaken, sier Winther."

Jeg forstår ikke hvordan Winther kan uttale dette når målingene av Antarktis viser record high?


19
av Willy Fjeldskaar, Tectonor/Universitetet i Stavanger      20. januar 2015

http://www.geoforskning.no/nyheter/grunnforskning/883-smelter-isen-pa-gronland-og-i-antarktis

Igjen er det geologene som må til for å få frem perspektivet.

20
CICERO frokostmøte: Oljefondet ut av kull? Og hva med olje og gass?

Skal vi forandre verden fra oljeselskapenes generalforsamlinger, eller ved å selge aksjene? Hva er veien videre etter ekspertrapporten om investeringsstrategien til Statens pensjonsfond utland?


http://www.cicero.uio.no/webnews/index.aspx?id=12146

I bestefall vil deres strategi føre til enorme inntektstap dersom denne politikken settes ut i spill.

21
http://www.dagbladet.no/2015/01/24/nyheter/utenriks/trer/forskning/37347388/


- Det er bekymringsfullt at de ser såpass store enderinger i økosystemet som trolig er et resultat av endret klima. Og når vi forestiller oss de store endringene i klimaet som vi kan få de åra som kommer, så kan vi jo få veldig store endringer i økosystemet, sier avdelingsdirektør Rasmus Astrup på avdeling for skogressurser på �s.

Og en ny "ekspert" alarmist er født
http://www.skogoglandskap.no/personer/1605/person_view
http://forskning.no/profil/rasmus-astrup-0


22
Den 12. til 14 Januar avholder Norsk Geologi Forening sitt årlige vintermøte i Stavanger.
Tema nummer ett med påfølgende paneldebatt dreier seg om klima og geologi.

Er det noen av dere som skal dit?  Er det noen dere kjenner man kan henvende seg til for Ã¥ fÃ¥ noe referert fra dette arrangementet?

http://geologi.no/konferanser/vinterkonferansen-2015/23-konferanser-skjult/278-themes-and-sessions-vk2015

T1 â?? Klima og geologi / Climate and Geology

Klima og effektene av klimaendringer er i følge FNs klimapanel (IPCC) en av de største utfordringene vi står ovenfor i vår tid. Det har derfor vokst fram et omfattende forskningsområde som går på tvers av de tradisjonelle geofaglige disipliner. I denne sesjonen ønsker vi å belyse sammenhengene mellom geologi/geologiske prosesser og klima, det være seg paleoklima generelt, inkludert raske klimaendringer og masseutryddelser eller istider. Sesjonen vil også dekke geohazards som et resultat av klimavariasjoner, for eksempel ulike typer skred.

Finnes det geologiske årsaker/forklaringer til klimaendringer? Er det sammenheng mellom klimaendringer og platetektonikk? Hvor mye av temperaturstigningen på Jorda siden 1850 mener en er menneskeskapt? I denne sesjonen oppfordrer vi geologene til å delta i klimadebatten, derfor inviterer vi også til paneldebatt under konferansen.

23
Modeller eller observasjoner / CO2 sensitivitet
« on: 19.12.2014, 16:32:27 »
Jeg har forstått det slik at CO2 sensitivitet definers som en antatt respons på en tenkt fordobling av CO2 nivået som er estimert for førindustriell tid, dvs 1850.

Det jeg ikke forstår er hvordan dette scenarioet skulle være mulig.

Det er antatt at andelen atmosfærisk CO2 fra fosillle kilder utgjør ca 3-4 %.
Er det denne andelen som tenkes fordoblet og som vil føre til minst 2 grader høyere global middel-temperatur?

Det meste av CO2 skriver seg fra ikke-menneskelig aktivitet. De fleste aktive vulkaner befinner f.eks seg i havet. Hvordan skal vi kunne påvirke total-nivå til å bli en fordobling?

Dersom de 3-4% skal fordobles og få middel-temperaturen til å stige med rundt 2 grader må CO2 være en bombe av en klimapådriver.

Er det dette de mener?    HÃ¥per ikke jeg spør for dumt nÃ¥:-)


Pages: 1 [2]