Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Okular

#16
Stanford-studie publisert på det amerikanske NIH (National Institute for Health) sine hjemmesider (men omtalt av nøyaktig 0 nyhetskanaler) i november i fjor, om ansiktsmaskers totale ubrukelighet mot spredning av covid19. Og dette er så menn ikke det eneste studiet som kommer til samme konklusjon. Så da kan man jo lure på hvorfor vi like fullt blir fortalt at disse fjesbleiene er nødvendige. Når det finnes utstrakt medisinsk belegg for det motsatte. Men ingen av verdens politikere eller mediefolk har vel fått med seg dette, stakkar. Sånn må det jo være, ikke sant? De vil oss jo bare det beste, vil de ikke? Men famler simpelthen litt i mørke.

Uvitende klovner? Eller bevisste forbrytere mot menneskeheten?

Denne passasjen fra den gjeldende studien synes rimelig definitiv:
QuoteEfficacy of facemasks

The physical properties of medical and non-medical facemasks suggest that facemasks are ineffective to block viral particles due to their difference in scales. According to the current knowledge, the virus SARS-CoV-2 has a diameter of 60 nm to 140 nm [nanometers (billionth of a meter)], while medical and non-medical facemasks' thread diameter ranges from 55 µm to 440 µm [micrometers (one millionth of a meter), which is more than 1000 times larger. Due to the difference in sizes between SARS-CoV-2 diameter and facemasks thread diameter (the virus is 1000 times smaller), SARS-CoV-2 can easily pass through any facemask. (...)

Clinical scientific evidence challenges further the efficacy of facemasks to block human-to-human transmission or infectivity. A randomized controlled trial (RCT) of 246 participants [123 (50%) symptomatic)] who were allocated to either wearing or not wearing surgical facemask, assessing viruses transmission including coronavirus. The results of this study showed that among symptomatic individuals (those with fever, cough, sore throat, runny nose ect...) there was no difference between wearing and not wearing facemask for coronavirus droplets transmission of particles of >5 µm. Among asymptomatic individuals, there was no droplets or aerosols coronavirus detected from any participant with or without the mask, suggesting that asymptomatic individuals do not transmit or infect other people. This was further supported by a study on infectivity where 445 asymptomatic individuals were exposed to asymptomatic SARS-CoV-2 carrier (been positive for SARS-CoV-2) using close contact (shared quarantine space) for a median of 4 to 5 days. The study found that none of the 445 individuals was infected with SARS-CoV-2 confirmed by real-time reverse transcription polymerase.
(Mine uthevinger.)

Men det er verdt å lese hele artikkelen. Står også en god del om helsefarene ved betydelig bruk av slike masker (oppsummert i Tabell 1).
#17
FHI synes å oppjustere ''smitte''-tallene sine i fin temperaturdatastil, på mye den samme måten som GISTEMP, HadCRUt og RSS har gjort det over de siste årene, ved å justere mer opp jo nærmere i tid man kommer, for å gire opp de seneste tallene mest og slik tyne fram en oppadgående trend.

Jeg lastet ned tallene deres over positive tester fra deres egen hjemmeside 31. mars, og gjorde det igjen nå i går (16. april). Akkurat samme kilde, men med helt nye tall, og det tilbake til i fjor vår (!!). De "finner" altså tydeligvis nye positive tester både her og der, fra skuffer og under tepper, må man bare anta. Og aller mest i løpet av det siste måneden, selvsagt, da behovet for skremsler jo har vært størst. Maks antall i mars ifølge 16. april-versjonen: 1105; ifølge 31. mars-versjonen: 899. Differanse: [1105-899=] 206 'rapporterte' positive tester. Eller en økning på nesten 23 %.31. mars viste dessuten FHI også tall for totalt antall tester, samt for andelen positive. Det gjorde de ikke 16. april. Da fantes kun tall over de positive testene, eller "tilfeller" som de kaller dem (hvilket jo er fullstendig BS.)

Tallene fra 31. mars viste jo tydelig at det stigende antall positive tester i mars i all hovedsak skyldtes et tilsvarende stigende antall tester TOTALT (diagram under). FHI hevder i en notis at totaltest-tallene skal komme tilbake (etter en slags 'opprydding'), og det gjør de helt sikkert. Hvordan de tallene ser ut får vi jo bare vente å se ...Ellers så jeg denne oversikten (på document.no), også etter sigende fra FHI, som viste tall som slo meg nærmest i bakken. Siden i romjula 2020, da vaksineringen startet så smått i Norge, og fram til og med 11. april (ut uke 13, 2021), døde visstnok 143 mennesker av/med covid19-vaksiner i Norge. I samme periode døde angivelig 263 mennesker av/med covid19 i Norge. Så av de totalt 406 personene som er skrevet opp som døde på ett eller annet vis i relasjon til covid19 over de siste 14 ukene i Norge, strøk over en tredjedel (35,22 %) med ikke av sykdommen selv, men av VAKSINENE MOT DEN! Tallet 143 ("vaksine-døde") er 54-55 % av 263 ("virus-døde").

(Som det påpekes i artikkelen fra Document: "Det er (...) ikke klart om det er selve vaksinen som er årsaken til dødsfallene. Men akkurat det samme kan man si om alle de som har dødd med (ikke nødvendigvis av) Covid-19.")Hvorom allting er, hvilke gammelmedier melder om disse tallene, slik at folk flest får kjennskap til dem?
#18
Quote from: translator on 26.03.2021, 17:27:33
Elefanten i rommet kom faktisk frem på NRKs Debatten i går. Der sa Fredrik Solvang: "Og mens landet stenges ned, lander fly etter fly fra Islamabad, Warszawa, Alicante, Qatar og Addis Abeba med covid-syke mennesker."

Kan dere være så snille og slutte med dette tullet med å skylde på HVERANDRE, når det KUN er myndighetene som er skyld i alt det vi opplever av frihetsberøvelser. Dette er NØYAKTIG hva de vil - å få alle 'etniske nordmenn' til å legge skylden for at restriksjonene fra myndighetenes side bare fortsetter over på 'innvandrerne', og slik 'glemme' at det jo er RESTRIKSJONENE som er problemet, ikke hvorvidt VI - folket - velger å 'følge pådyttede smittevernsregler' eller ikke. Restriksjonene myndighetene fortsetter å påføre livene våre har nemlig NULL medisinskfaglig grunnlag. De har simpelthen ikke lovlig hjemmel til å opprettholde dem. Hvorfor ikke? FORDI DET IKKE FINNES FNUGG AV EVIDENS I DATAENE SOM ANTYDER AT VI SLITER OSS IGJENNOM EN DØDELIG EPIDEMI!!!

'Elefanten i rommet' er nemlig DATAENE. De ingen synes å bry seg om. For så lenge media melder om "økt smitte", så holder det skremselen oppe, og folk føyer seg. De VET at folk flest ikke sjekker på egen hånd, selv om alle data ligger fullt tilgjengelig på nett.

En aldri så liten gjennomgang av de seneste tallene (inkl. uke 12 (t.o.m. 28/3 -21), fra hhv. FHI og SSB ...

Vi begynner med et drøyt år med 'korona':Den opprinnelige toppen var i april 2020. På den tiden av året er de influensaliknende (respiratoriske) sykdommene i befolkningen på retur i normale år. Så når covid19 kom inn i Norge i mars i fjor så så vi EKTE EPIDEMISK utvikling. Den første toppen er altså en klar anomali.

Den senere og mer utdratte (dobbelt)kuppelen, er imidlertid INGENTING utenom det vanlige. Den stiger relativt bratt om høsten, topper ut i januar, og synker deretter litt mindre bratt ned utover vårvinteren, NØYAKTIG lik den sesongmessige utviklingen av ALLE respiratoriske sykdommer i nordlige tempererte strøk på kloden. Vanligvis ser influensakurven slik ut (dog i snitt med noe større tall). I år kaller vi det covid19. Men forløpet er akkurat det samme som i alle år. En SESONGMESSIG SVINGNING av en i realiteten ENDEMISK sykdom i befolkningen. Det finnes ikke lenger noen epidemi i Norge, og har ikke gjort det siden i mai i fjor ...! Så hva fanken er det vi driver med snart ett år senere!!??

For å drive dette budskapet enda tydeligere hjem, kan vi se på følgende graf:Finnes det overhodet et klarere bevis på det bedraget vi alle er offer av for tida? Hva ser vi mot slutten av grafen? De siste ukene. Mens media og politikerne roper og skriker om kapp for å skremme oss til lydighet og underdanighet ...Merk at den sorte 'pos test'-kurven er skjøvet fram to uker nettopp for å ta høyde for inkubasjon-sykdom-død-perioden (se hvor godt det stemmer overens i starten), så det er ikke noe argument å si "Men vent bare et par uker" - de to ukene har allerede gått ...

Hvorfor er så den toppen av positive PCR-tester (eller "smittetilfeller" som de feilaktig, men konsekvent kaller det) så markant i mars. KAN det mon tro ha noe med en kraftig økning i antall tester ...?Så menn!

Men vi lar oss lure, gang på gang på gang. 'Antall døde' snakker de selvsagt ikke om, for der skjer det jo ingenting (vel, tallet SYNKER). De snakker ikke engang om 'andel positive tester', for da ville vi også ha sett at det ikke skjer noe ekstraordinært nå i det hele tatt - vi har svingt rundt samme nivå siden november i fjor. Nei, de pusher KUN 'absolutte smittetall' (som jo egentlig bare er 'positive tester'), det aller minst anvendbare tallet, det eneste som ikke sier noe som helst reelt. Men som i stedet egner seg best for å skremme. For ønsker man seg disse tallene høyere (OOOH! FRYKT OG REDSEL!), så trenger man jo bare å teste flere, og voìla!

Og folk blir redde. Det er det verste. De går rundt i maskene sine som vettskremte kyllinger. Uten at det faktisk skjer NOE (!!!) utenom det vanlige. Lufta er ren! I hvert fall for farlige virus. Om det noen gang fantes en situasjon hvor man var berettiget til å rope "Keiseren har jo ingen klær på!", så er det nå.

Stå opp, folkens, og rop!

Men jeg kan vise mer, jeg. Hvis vi fjerner oss fra såkalt 'covid-døde' (trolig et laaaangt overdrevet tall, bare det), og heller retter blikket mot en mer relevant variabel, nemlig TOTALDØDELIGHET i befolkningen, så trer jo et vel så tydelig bilde fram.

Tallene fra SSB går langt tilbake, men jeg har begrenset meg til de siste seks årene (fra 2015/16 til i dag). I diagrammet under har jeg satt snittet av de fem første sesongene (uke 40-uke26) opp mot inneværende sesong. Merk at de innrapporterte dødstallene hos SSB har en forsinkelse på flere uker, visstnok opptil 8, men opplysningene har vist seg noenlunde etablerte fra rundt 6 uker tilbake (vi snakker justeringer videre bakover derfra på maks 1-2 dødsfall).Noter også at jeg har inkludert covid19-kurven (tilsvarende den røde i de tre øverste figurene), men hevet den med 750 for å få den opp på nivå med totaldødeligheten. Man kan jo i den forbindelse lure på hvorfor vi skal bry oss så voldsomt om 'å redde' de få som (etter sigende) dør av covid19 hver uke (fra under 10 til noen få titalls), men bare ignorere de store skarene (800-900 i snitt per uke om vinteren) som jo ellers dør her i landet.

Under de forrige fem årene (2015/16 - 2019/20) døde det altså i snitt 703 flere mennesker i Norge f.o.m. uke 40 (41 - år 2020 hadde 53 uker) t.o.m. uke 6 (6 uker før tallene ble hentet fra SSB), en periode på knapt 41/2 mnd., enn i år - den store skrekkelige KORONA-VINTEREN!!! Og overskuddet kommer til å bli større ettersom vårvinteren skrider fram og flere tall fra SSB tikker inn ...

Siden den lilla kurven over jo representerer et gjennomsnitt av fem sesonger, vil den så klart innbefatte både sesonger som ligger langt nærmere den inneværende OG sesonger som ligger mye høyere. Et eksempel på det siste er sesongen 2016/17:

Borti 1500 flere døde i løpet av en drøy firemånedersperiode!! Hørte vi mye skrik og skrål om den sesongen? Stengte vi ned noe som helst? Masker, noen?

Nei, så klart ikke. Fordi det er den rasjonelle måten å forholde seg til virkeligheten på ... Vi har alltid gjort det sånn. Inntil i fjor. Og fortsatt i år.

Til slutt et par grafer som illustrerer kanskje ekstra godt den blinde idiotien vi alle er rammet av.

Her er dødsfall i Norge vs. innbyggertall fra 2000 til 2020:I 2000 var vi kun 4,5 mill. sjeler, mens 44000 døde i løpet av året. I 2020 (altså det store KORONA-ÅRET!!!) var vi nesten 5,4 mill. (altså en økning på rundt 900.000 mennesker), og hvor mange døde? 40600. 3400 færre enn i 2000. Med 0,9 mill. flere å ta av!

Og som dere kan se, verken år 2000 eller 2020 var eksepsjonelle år. Utviklingen har gått jevnt og trutt.

Hva impliserer grafen over så om andelen døde pr år i Norge siden 2000?Høyeste andelen over de siste 20 år? 2002 - 0,98%.

Laveste andelen over de siste 20 år? 2020 - 0,756%.

Jeg gjentar det siste: LAVESTE ANDELEN DØDE I NORGE OVER DE SISTE 20 ÅR? 2020. Bedre kjent som "DET STORE, SKREKKELIGE KORONA-ÅRET"!


I rest my case.
#19
Ny forskning / Re: Nytt "bevis", eller?
27.03.2021, 14:05:28
Hei, Petter.

Bare tulll og fjas som alltid, så klart. For de ser ALDRI på de variablene som virkelig gjelder. Jeg har nettopp postet en ny artikkel på bloggen min (altfor lenge siden sist, nå), som nettopp ser på denne problematikken: Hvordan er vi ment å best skulle avgjøre hva som til syvende og sist foregår og ikke foregår i klimasystemet som helhet? Hvordan kan vi best teste CO2-hypotesens helt sentrale teoretiske (og modellerte) prediksjon om hva vi skulle observere dersom det faktisk foregikk en såkalt "drivhuseffektsforsterkning" som i sin tur tvang på oss såkalt "global oppvarming" over de siste tiårene? Og hva ser vi dersom vi faktisk gjennomfører en slik test? Vel, INGENTING av det de hevder i hvert fall  8)

https://okulaer.com/2021/03/27/testing-and-refuting-the-central-prediction-of-the-agw-hypothesis/
#20
Quote from: ConTrari1 on 16.03.2021, 22:12:40
Viktig å vite at Europarådet gir beskjed til myndighetene om at press for å ta vaksine ikke kan aksepteres.

God info, dette, ConTrari1. Hadde jeg ikke fått med meg. Takk :)

Nina Cappelen påpeker jo også poenget som var det første jeg tenkte på i denne forbindelse:

QuoteKonsekvensene av punkt 7.3.1 og 7.3.2 i resolusjonen er at ideen om digitale vaksinepass ikke kan gjennomføres.

​I den forbindelse reiser det seg flere viktige prinsippielle spørsmål;

​Hvorfor har ikke norske medier dekket denne saken?
#21
Quote from: ConTrari1 on 28.02.2021, 20:52:52
Det er svært vanskelig å tro at myndighetene ikke er klar over hvor håpløs deres Coroaona-politikk er.

Selvfølgelig er de det. Det er ikke meningen at det som skjer skal samstemme med folks sunne fornuft; det skal kun samstemme med dypstatens globalistiske agenda. Denne strategien er lik i alle land (les: koordinert og samordnet), bare strenghetsgraden er ulik, men alle beveger seg i samme retning. Via en oppsatt plan vi ser under utførelse, styrt helt og holdent ovenfra og ned. Det er ikke våre myndigheter som bestemmer disse tiltakene. De har bare å iverksette.

Folk må simpelthen VÅKNE og reise seg mot galskapen! Det er hva som må til. Man må si NEI! NOK! Hvis folket ikke følger statens dekreter, kan ikke staten håndheve noe de ikke har lovlig rett til å påtvinge folket i utgangspunktet.

De belager seg på at medienes ubønnhørlige skremselspropaganda holder befolkningen hjernevasket og på geledd, som sauer. Enkelt og greit. Når det ikke lenger gjelder, har de tapt.

Men vi MÅ våkne! Og ikke bare våkne. Vi må ta til motmæle. Aktivt nekte å 'følge ordre'. Møt folk, ute som inne, snakk med dem, vær nær, ta dem i hånda, klem dem, le og kos dere; av med ubrukelige masker, dropp eksperimentelle vaksiner, simpelthen: OPPFØR DERE SOM NORMALT. ALT tullet vi har vært igjennom i løpet av det siste året er og har vært kun - som du sier - en eneste stor bløff; ja, verre enn som så: et forrædersk bedrag mot menneskeheten! Et bedrag som stikker dypere og er mer utkrøpent enn folk flest per i dag vil kunne forstå, et bedrag som attpåtil bare utgjør en bitteliten del av et langt større bedrag, en svimlende forbrytelse mot jordas befolkning.

Og, ikke minst, vi må spre sannheten og hva som FAKTISK skjer og har skjedd i verden, vidt og bredt. Til alle vi kjenner. SKY MEDIA! De sprer løgner. Helt bevisst. Helt koordinert. Det motsatte av hva de sier er mer sannsynlig sant. Det er i de frie (gud forby: alternative!) informasjonskanalene på nettet man vil kunne grave fram og dokumentere hva som VIRKELIG skjer, hva som FAKTISK er sannheten om den situasjonen vi befinner oss i.

Jeg begynte med dette som jeg gjorde med 'klimasaken' for ~12 år siden - jeg stusset over inkonsistente sammenhenger i budskapet, og over politiske uttalelser, gjerne fra folk som antok rollen som "vitenskapelige eksperter", som åpenbart stred mot vanlig sunn fornuft. Først når interessen for saken som sådan slik var vekket, gikk jeg i gang med mine egne undersøkelser. Og fant ganske snart ut at alt kun var en eneste stor bløff, en ideologisk drevet kampanje - mot et konkret politisk mål. Og med 'undersøkelser' mener jeg altså ikke - som jeg tror de fleste her på forumet er klar over - å bare ta folks ord for god fisk. Man må selv granske saken. Man må selv dykke ned i materien. Følge dataene og trekke trådene sammen. For alt ligger jo der ute. Det finnes. Man må bare gidde å gå i gang. Og det gjør folk stort sett ikke. Det vet dypstaten. Ja, de belager hele sin virksomhet på det. De korporative mediene har i oppdrag å skjule sannheten fra folket, svøpe de inn i en illusorisk virkelighet for å holde dem under kontroll. Slik har de holdt på i hvert fall de siste to hundre år. Og de er blitt gode på det. De begraver (ignorerer, dysser ned, bortforklarer) saker som skader dypstaten, samtidig som de framhever og hausser opp saker som faller positivt sammen med deres narrativ; de spinner saker i positiv eller negativ retning, fører svertekampanjer mot (for dem, farlige) personer (les: Trump, Putin) eller hyller de (som fremmer deres sak) som helter (les: Clinton, Obama, Biden), de avleder folkets oppmerksomhet og henleder deres oppmerksomhet; de fabrikerer nyhetssaker for å bygge sitt narrativ ... og de LYVER, LYVER, LYVER! Og det funker som fy. Folk svelger det med hud og hår.

Jeg er der nå, i undersøkelses- og avdekningsfasen ... 'Rødpillet' angående medias og myndigheters agenda (og hvordan denne overhodet ikke stemmer overens med folkets ønsker og behov) var jeg nok allerede før covid-skandalen slo til for et år siden. Pga. arbeidet med klimasaken. Men alt har åpnet seg mer og mer for meg i månedene siden, ikke minst hva hendelsene før og etter valget i USA angår. Nå er alt så mye klarere. Sakte, men sikkert tegner et bilde seg. Alt henger sammen med alt. Jeg er under oppvåkning ...! Og det føles litt rart. Rart, men GODT! Hadde det ikke vært for fjoråret, ville jeg nok fremdeles - som den naturlige skeptikeren jeg er - avfeid det meste av det jeg hører og leser som klassiske 'konspirasjonsteorier', for dermed å velge å IKKE undersøke noe av det nærmere, og slik i sin tur gå glipp av essensiell kunnskap og innsikt; nå forholder det seg annerledes - 2020 var året da konspirasjonsteoriene ikke lenger var bare -teorier.

QuoteJeg forutser og imøteser et bredt folkelig opprør mot denne galskapen.

Jepp, det er det som MÅ komme ... At folk virkelig ikke makter å forstå hva som EGENTLIG foregår her, at de simpelthen ikke reagerer på den grenseløse idiotien og ondskapen som blottlegges i disse 'tiltakene' som stadig innføres og trekkes ned over hodene våre (dog ikke her i Tromsø - her lever i hvert fall jeg en tilværelse rimelig fri for alle utslag av covid-hysteri; nærmest ingen bruker maske noe sted, heller ikke på bussen; alle butikker, kafeer og kontorer er åpne som vanlig; jeg var ute med venner på en full restaurant så sent som på fredag - kun alkoholsalg uten matservering er formelt begrenset, og den begrensningen er jo nasjonal ... pålagt sørfra), viser bare hvor lullet inn i medias illusoriske narrativ de er blitt.

Følgelig må ting tydeligvis bli enda verre og mer absurde før vi ser noen reell endring i de brede lag. Men man må nesten begynne med seg selv ...
#22
ConTrari1,

Det er ikke Trump som driver denne operasjonen. Det er militæret. Det har det vært helt fra starten av. Trump har simpelthen vært 'frontmannen' de måtte få i posisjon. I dette stadiet må Trump snarere framstilles som mest mulig 'ute av bildet' for at operasjonen skal fungere, for at militæret (som nylig i Myanmar, en helt parallel situasjon) på 'nøytralt' grunnlag skal kunne gå inn mot Biden &Co. Alt det absurde tullet vi ser utspille seg nå (inkludert en riksrettssak mot en nå etter sigende sivil person, som i seg selv er direkte og åpenbart grunnlovsstridig) er ren optikk, for å vekke flest mulig amerikanere. Operasjonen skrider fram, i det skjulte. Slik må det (tydeligvis) fortsatt være, for sumpa går dypt. Men det er nok av ting som skjer, som det bare rett og slett ikke meldes om i gammelmedia, som jo ikke er annet enn Dypstatens promo-organ. Men det renner formelig over av datapunkter der ute, for den som vil lete ... F.eks. fått med deg alt som skjer og har skjedd (samt det som ikke skjer og ikke har skjedd) i DC i løpet av de siste ukene ...?
#23
Interessant utvikling i globale havoverflatetemperaturanomalier (en munnfull! - i 'lærde kretser' bedre kjent som simpelthen SSTa) for tida. Ytterst vrient (som alltid) å si noe eller spå om hvordan det kommer til å fortsette, men det er i det minste tydelig at det er en vesentlig kraftigere og mer iøynefallende respons på inneværende La Niña enn på de to forrige (og litt spedere) i hhv. 2016 og 2017/18.

Her er først det globale bildet (90N-90S) (jeg har avgrenset perioden 1997-2021 og har benyttet en 19811997-2010-normal på den hele veien):Den veldige toppen mellom 2014 og 2020 er jo påfallende, og spørsmålet er i hvilken grad den representerer en slags jordisk 'utluftning' av varme. Merk i denne forbindelse det temmelig uhørte ('upresendeterte'?) tomånedersdroppet i global SSTa helt mot slutten, bare fra nov'20 til jan'21, på nesten 0,13 grader - og husk! det er globalt!

Det som imidlertid kanskje er enda mer interessant enn dette globale bildet er å lete etter hvor denne påfallende overflatevarmen i all hovedsak ansamlet seg - og hvor den så primært har forsvunnet fra.

Stillehavsbassenget (90N-90S, 120Ø-80V) først. Dette utgjør omtrent halvparten av det totale verdenshavet:Ikke mye tvil der hvor den globale 2014-2020-toppen (over) har sin opprinnelse. Og ikke nok med det - mens SSTa i det sørlige Stillehavet overordnet har fulgt en temmelig flat trend fra 1997 til 2021 (dog med tre merkelig oppskytende nuter etter 2015/16-Niño'en), så er det i den nordlige delen nærmest alt har foregått. (Sjekk det ut selv på Climate Explorer, hvor man kan dele opp verdenshavet akkurat som man ønsker.) Pussig distribusjon dersom det er økende CO2-innhold i atmosfæren som står bak den veldige 2014-2020-toppen i global SSTa ...

Her er så den andre halvdelen av verdenshavet - Atlanterhavet + Det indiske hav (90N-90S, 80V-120Ø):Som en kan se tok denne regionens snittnivå i SSTa et steg (på ~0,1 grad) opp i forbindelse med 2009/10-Niño'en, men bemerkelsesverdig nok ikke ytterligere idet den senere 2015/16-Niño'en slo til - denne hadde med andre ord kun innvirkning i Stillehavet, mens 2009/10-Niño'en kun hadde innvirkning utenfor Stillehavet. Dette til forskjell fra alle tidligere markante El Niño'er helt tilbake til 70-tallet ...

Men det som kanskje er mest verdt å merke seg med SSTa'en i verdenshavet utenfor Stillehavet er at den nå, siden nov'20, fort og gæli mer eller mindre har falt tilbake til sitt gamle nivå (pre-2010). Blir spennende å se om den nå faktisk reetablerer seg der, eller om det voldsomme fallet kun viser seg som et forbipasserende fenomen.

Enda mer slående blir imidlertid bildet dersom vi deler opp selv denne regionen og ser på de to medvirkende bassengene hver for seg. Først Atlanterhavet (90N-90S, 80V-20Ø):En ikke særlig markant tendens, spesielt hvis man ser bort ifra den besynderlige toppen i 2020 - med denne toppen synes trenden å stige nokså jevnt og trutt over perioden, dog ikke med noe veldig stort stigningstall, men jeg vil påstå at det dreier seg om en aldri så liten optisk illusjon i form av en såkalt 'endepunkts-bias'. Dekk til den siste toppen, og vit samtidig at den nest siste toppen mest sannsynlig markerer en forsinket atlantisk respons på varmeoppsamlingen i Stillehavet etter 2015/16-Niño'en, så vil du innse at snittnivået for SSTa'en i Atlanterhavet strengt tatt ikke gjør de helt store krumspringene i etterkant av 1997/98-Niño'en.

Verdt å merke seg er imidlertid at det globale fallet i SSTa over de siste par månedene ikke er å gjenfinne i Atlanterhavet overhodet ...! Men skulle jeg tippe, vil jeg tro at det kommer - Atlanterhavet har det med å henge etter, primært Stillehavet.

Og med null tegn til noe SSTa-fall i Atlanterhavet, kan man jo så til slutt bare tenke seg hvordan Det indiske hav ser ut:Dette er vel den mest forbløffende av alle grafene her ...! For hva i all verden er det som skjer i Det indiske hav?! Og hvordan vil det utvikle seg videre ...?

Jeg bare viser og spør. Noen tanker?
#24
Quote from: ConTrari1 on 15.01.2021, 09:09:21
At militæret overtar er en ny og interessant teori ...

Vel, så 'ny' er den vel ikke, akkurat. Det har jo ligget i kortene hele veien. Trump trengte simpelthen først å følge alle mulige sivilrettslige løsningsruter til sine ender, samtidig som han trengte tid til å røyke ut samtlige sumpvesener fra hullene sine før han kunne sette den endelige operasjonen i gang. Når alt annet er forsøkt, er det kun en militær løsning som gjenstår. Og for alle som kan lese og som orker å tenke seg om bare lite grann heller enn kun å ta inn og svelge info fra media som zombier, akkurat som det er med covid-farsen, så står jo Trumps plan fram i klartekst bl.a. i de mange presidentordrene hans. For å referere til én av mine tidligere linker ovenfor:

Quote3) Do you really think Trump leaves office without playing ANY of his Trump cards?

Do you think his EOs (especially on foreign interference in the election) were just for funsies?

...

7) After the living hell that all of these evil scumbags have put Trump though for 4 years, do you really think he would leave office without declassifying EVERYTHING he has on them?

He knows they'd come after him AND his supporters.

Do you think all of the strategic moves that have been made to set the stage were just for funsies?

...

Last bonus question.

Do you think Trump would spend 4 years of his life turning this country around, reviving our economy, establishing peace relations in the middle east, putting an end to China's stranglehold over us, etc...if he thought Biden/Dems would simply undo it all? (Kilde: https://threader.app/thread/1347585919742857216)

Jeg for min del syns det er pussig at folk flest ikke makter å stille seg disse helt basale spørsmålene og så tenke seg om bare litt. Vel, 'pussig' i betydningen forstemmende, for når man ser hvor latterlig enkelt det er å hjernevaske de brede lag av befolkningen gjennom bruk av helt vanlige standard propaganda-teknikker, så blir man jo litt forferdet. (Det er jo i det hele tatt ikke "The Great Reset" og elitenes 'skumle hensikter' i seg selv som er det skremmende her, men hvor lett 'folk flest' bare godtar det hele ...)
#25
Jøss!

Mike Adams ('The Health Ranger') har i dag, etter et par uker med stadig økende frustrasjon og med sin opprinnelige optimisme gradvis fordunstet ut i håpløshetens sfærer, endelig skjønt tegninga - det er meninga at alt skal synes tapt; alt det vi ser nå er et spill for galleriet, overfor Dypstaten, ikke primært overfor tilhengerne, som, ja, vil kunne bli frustrert i mellomtida. Virkeligheten er dog en helt annen. Litt flåsete sagt, dreier det seg rett og slett om "The Art of War". En gjennomplanlagt operasjon som dette kan simpelthen ikke foregå i det åpne. Altfor mye står på spill. Men i realiteten har nå Trump gitt militæret frie tøyler til å 'rydde opp' i det håpløse rotet USA nå siden lenge har befunnet seg i. Deres politiske og sivilrettslige apparat har fullstendig brutt sammen, og har følgelig vist seg ute av stand til å ta ordentlig tak i ett eneste av de åpenbare brudd på den amerikanske grunnloven som har kommet fram daglig i måneder nå. Det er i en slik situasjon at FEMA og militæret kommer inn:
https://www.brighteon.com/7255f5d8-eea8-4067-8c8c-5cdb3b942d03

Jeg syns dessuten dette intervjuet supplerer Adams' podcast godt:
https://www.bitchute.com/video/T4EwqDPvBcE0/

Alt dette framstår jo som personlige meninger, selvsagt, og man kan så klart spørre seg hvem disse menneskene er og hvor de får sin 'informasjon' fra. Men det er som Adams forklarer - det danner seg gradvis et rimelig koherent bilde ettersom man stadig snubler over nye små uavhengige brikker og så føyer dem sammen, brikker som består både av ulike menneskers utsagn og teorier (hvis individuelle plausibilitet man så klart hele tida må veie mot sin egen kritiske sans), av ting vi faktisk ser skje, slik som troppeforflytningene som har foregått i USA nå allerede i lang tid, og av skrevne offisielle ord av spillets hovedaktører, slik som Trumps diverse presidentordrer.

Alt faller sakte på plass ...

Jeg misliker sterkt måten "Klimaindustrien" har misbrukt begrepet "Confluence of Evidence" på, kastet ut som en unnvikende floskel som forsvar mot krav om konkrete observasjoner som kan belegge deres svulstige påstander om CO2 og globale temperaturer.

Men prinsippet har nettopp noe for seg i tilfeller slik som dette, hvor man ikke har konkrete observasjoner å bygge på. Det funker ikke innenfor 'hard vitenskap', som klimavitenskap jo burde være, men det er min mening at i analysen av "5D Chess" politiske spill slik som det vi har sett utfolde seg mellom Trump og Dypstaten i minst fem år nå, er prinsippet vanskelig å komme unna ...
#26
En tråd med en rekke spørsmål verdt å lese igjennom og fundere over, særlig for de som føler at Trump har spilt sitt siste kort (sannheten er at han ennå ikke har spilt ut ett eneste av sine trumfkort):

https://threader.app/thread/1347585919742857216
#27
Har hørt fra flere kilder, bl.a. Simon Parkes, at Trump nå har signert 'The Insurrection Act':

https://www.bitchute.com/video/vzheebPuCGU/
#28
Quote from: ConTrari1 on 08.01.2021, 07:55:43
Jaha, så ser det ut til at Trump har gitt seg, og sier rett ut at Biden overtar 20 januar.

Sier han det? Han nevner vel ikke Biden med et ord. Selvfølgelig har han ikke gitt seg. Det er jo det begynner  8) Men han lar så klart Dypstaten tro at han gir seg. Poenget hans er simpelthen at han offisielt nå har 'gitt opp' forsøket på å vinne valget via konstitusjonelle (politiske/rettslige) midler. Forbrytelsen er endelig fullbyrdet og Kongressen har blottlagt seg selv fullstendig. Trump har nå ingen annen vei å gå enn én. Og herfra er det andre som overtar ... Det som vil skje fra nå av er - som ble sagt på twitter - "utenfor hans jurisdiksjon".

Jeg fyller nå i hvert fall opp popcorn-bolla  ;)
#29
Oppdaterte tall fra SSB om totaldødelighet i Norge:Hva ser vi? Tallene er samlet ukevis, og diagrammet spenner fra uke 40 til uke 52. De fem duse kurvene representerer totalt antall døde pr uke for årene 2015-2019, mens den røde viser samme for i år (går bare til uke 49, og de siste 2-5 ukene er progressivt underrepresentert (ubetydelig før det)). Merk, det er 50 døde mellom hver støttelinje på x-aksen, så selv om den røde kurven i tiden framover vil oppjusteres litt for ukene 45, 46 og 47, så vil dette vises i bare liten grad i dette diagrammet - jeg har fulgt med på disse justeringene på SSB sin hjemmeside siden oktober-november.

En viktig ting å merke seg i tillegg er at jeg har justert alle tallene for hvert av årene (med 2019 som utgangspunkt) for Norges økende innbyggertall. Det er tross alt fort gjort å glemme at rimelig mange tusen hoder er tilkommet siden 2015, og andelen gamle har også neppe sunket.

Oppå alt dette er lagt den sorte kurven. Dette er FHIs 'døds'-kurve for COVID-19 for ukene 40-51, hevet med 750 tilfeller for å matche absoluttnivået til de andre. Dette vil si at 750-linjen ut fra x-aksen i realiteten tilsvarer 'covid-død'-kurvens nullinje. På samme måte som med den røde totaldødelighetskurven for 2020 er den sorte trolig underrepresentert mot slutten, men neppe i særlig grad, for tallene tikker her inn i relativ sanntid.

Det er mye interessant å trekke ut av denne spagetti-grafen. Det er ikke mye jeg trenger å si, egentlig, men hovedpoenget er jo den generelle sesongtrenden fra slutten av september (uke 40) til romjul og nyttår (uke 52) som er åpenbar i samtlige år (foruten 2020, men dette av nevnte årsaker), og hvordan økningen i 'covid-døde' simpelthen bare svakt følger samme naturlige utvikling. Og: Det dør OVERHODET ikke flere under årets høstsesong enn i tidligere år ...!
#30
Quote from: frankolsen on 17.12.2020, 13:35:42
Man må ikke bare se på solsyklusen.
Det globale skydekket spiller en vel så stor rolle som solaktiviteten.

Dette er, for å si det forsiktig, 'ekstremt mildt sagt'  ;) Det globale skydekket spiller ikke en "vel så stor rolle som solaktiviteten". Det spiller en mye, mye, mye større rolle en solaktiviteten, så lenge det er ren TSI man regner den i:Som en kan se, er forskjellen i strålingsintensitet mellom toppen og bunnen av en vanlig solsyklus målt i TSI (innkommende solstråling) nærmest forsvinnende liten sammenliknet med variasjonen i den reflekterte (utgående) solstrålingen (albedo), som i all hovedsak styres av skydekket:Global temperatur varierer slik over tid med jordas albedo, ikke med solaktiviteten.

Jeg sier imidlertid IKKE her at sola ikke har noe med dette å gjøre. Man kan simpelthen ikke se på TSI og lete etter et 'klimaavtrykk' der. Den fysiske forbindelsen mellom sola og endringer i jordas interne sirkulasjon (hav-troposfære), som er hva som direkte står bak storskala endringer i skydekke, er foreløpig ganske uoppklarte, men mange er enige om at det finnes en forbindelse der et sted ... Selv er jeg nok per i dag temmelig agnostisk til det hele. For meg er sammenhengen mellom skydekke/albedo og globale temperaturer definitivt den mest interessante. Når folk spør meg: "Jammen, hva er det da som skaper forandringer i skydekket?" så svarer jeg rett og slett "Vet ikke. Det må du spørre andre om. Men jeg er rimelig sikker på at det ikke er CO2 i hvert fall  8)".

QuoteNår man ser at det globale skydekket ble redusert med inntil et par prosent i forkant av den markante globale temperaturstigningen som skjedde mellom 1980 og 1998 så skjønner man at dette må ha vært en (meget stor) medvirkende årsak til denne temperaturstigningen.

Nemlig. Og dette ser man jo fint illustrert i figuren over.