Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - Okular

#1
Quote from: Telehiv on 23.04.2024, 12:11:39Det er svært vanskelig å se hvordan man kan forsvare vitenskapelig at skyer - som mer synes å være typisk eksponent for kortere og kaotisk pregede værvariasjoner innenfor begrensede områder- kan opptre som en stabil nok hovedforklaring på tilbakevendende sykluser, det være seg 30/60-års sykluser som 500/1000-års sykluser, osv.

For meg vil skyer som hovedforklaring på sykliske klimaendringer bli en avsporing, bare et konsekvensforhold, av den grunnleggende klimadriveren for jorden: Solen og dens sykluser.

Rundt akkurat dette temaet er det viktig å holde tunga rett i munnen. Selv om det er helt åpenbart at endringer i globalt skydekke er hva som direkte står bak oppvarmingen av jordsystemet fra 70-tallet til i dag, så betyr ikke det at det globale skydekket selv opererer uavhengig av eksterne drivere.

Det er selvfølgelig sola som på ett eller annet vis styrer klima-skuta, men dette skjer i de fleste tilfeller temmelig indirekte, som en trådtrekker, en bakmann, hvor det mer synlige og direkte kausale styrmannsteamet er å finne på jorda: samspillet mellom havet og troposfæren, som absolutt må kunne sies å følge visse sykler. Skydekket er en integrert del av dette samspillet, og er utvilsomt den fremste umiddelbare pådriveren av både globalt og regionalt klima. Men, og dette er det essensielle poenget, en pådriver som også SELV er styrt >>> av hav/troposfære-samspillet >>> av solas mangslungne påvirkning av jordsystemet (og da tyder dataene på at TSI-parameteren bare er en mindre spiller).

Jeg mener altså at både skyene (havet/troposfæren) OG sola må med i forklaringen. Å utelate noen av dem vil uansett gi en mangelfull beskrivelse av årsakssammenhengene. M.a.o., å droppe å snakke om globalt skydekke og bare peke på sola som driver blir litt hult. Det forklarer til syvende og sist ingenting. Sola? Ja vel? Men hvordan? >>> I siste instans, gjennom globalt skydekke. Skydekket er solas endelige eksekutør.
#2
Quote from: stjakobs on 16.01.2024, 14:45:09DMI påstår følgende:

QuoteDe globale temperaturer fra særligt juni og frem førte til, at 2023 blev det varmeste år nogensinde registreret ...

Ja, og det var vel ganske nøyaktig fra den tida av at dagens store El Niño i Stillehavet kjørte de globale temperaturene til værs, som alle slike signifikante El Niño'er jo gjør.

Hovedpoenget her er altså ikke hvorvidt DMI og ERA har rett eller ikke. Det er egentlig uten betydning (ja, jeg vet, ikke fra et sosiopolitisk ståsted, men fra et vitenskapelig ett, hvilket jo ingen av disse påstandene strengt tatt berører). Blindflekken for alle her er som alltid denne: Det blir sagt at dette året er det varmeste, og at den globale trenden går stadig oppover. Og så? Hva skal vi med denne informasjonen i seg selv? Den forteller oss jo nøyaktig null og niks om ÅRSAKEN bak en slik eventuell rekord/stigning. Og simpelthen si at noe er varmt og/eller blir varmere er jo ikke det samme som å si at vi ERGO vet grunnen til det samme. Dette er en intellektuell kortslutning vi er blitt lurt inn i. "Alle" vet jo nå at CO2 er 'klima-forurensning' - denne "sannheten" har blitt så grundig hamret inn i folk (gjennom ren gjentakelse av mantra, som i enhver propaganda-strategi) over tiår at det ikke lenger er nødvendig å gjøre koblingen CO2-stigende temperatur FOR dem. Det skjer automatisk. Stigende temperaturer er PER DEFINISJON vår skyld (gjennom våre onde, onde CO2-utslipp).

Samtidig fortsetter jo klimasystemet sin globale gang (drevet av sola og havet >> troposfæren (vannsyklusen)) som det alltid har gjort, lykkelig uvitende om menneskehetens selvklandrende hybris.

For de VIRKELIGE dataene, de som FAKTISK forteller oss noe matnyttig om klimasystemets 'helsetilstand' viser det samme den dag i dag som de alltid har gjort (altså, så lenge vi har kunnet innhente dem).

Vi trenger INGEN andre data til sammenstilling enn to helt spesifikke sett for å avgjøre i hvilken grad det er en "forsterkning av en hypotetisk strålingsbasert drivhuseffekt" som står bak global oppvarming over de siste nå snart 40 år (1985-2023) eller ikke: 1) jordas troposfæretemperatur og 2) jordas utstrålingsfluks til verdensrommet (gjennomsnittsanomaliene i begge tilfeller).

Hypotesen (om 'menneskeskapt global oppvarming') sier helt klart (og alle modeller viser det samme, matet nettopp med hypotesen, matematisk uttrykt, som sin utgangs-"sannhet") at de to sett over tid gradvis og signifikant skal divergere. Det gjør de fortsatt ikke. Jeg har tidligere sammenstilt utstrålingsfluksen med troposfæretempen helt tilbake til 1985 (ERBS vs. UAH); her viser jeg for enkelhets skyld 'bare' de siste 23-24 år (CERES vs. UAH), helt opp til og med oktober i fjor:

https://i.postimg.cc/Fsy2trTc/Gl-TMT-vs-gl-OLR-pr-10-2023.png

OBS! Det er mye støy i disse dataene, og det er derfor lett å henge seg opp i utslagene opp og ned, og da kanskje særlig rundt endepunktene, og hevde både det ene og det andre med utgangspunkt i disse. Jeg har derfor prøvd (under) å la øynene fokusere heller på kontaktpunktene underveis over det snart kvarte århundre vi har med solide satellittdata fra de nyere generasjoner:

https://i.postimg.cc/xCytxRGz/Gl-TMT-vs-gl-OLR-pr-10-2023-markert.png

Som en temmelig tydelig kan se, finner de to grafene på imponerende vis alltid tilbake igjen til hverandres snittnivå selv etter perioder med mindre og større avvik (ofte ENSO-forskyldte). Det er ingen større avstand mellom de to settene i den siste grønne ellipsen enn i den første. Og divergensen burde ha vært svært tydelig, trolig bortimot en halv grad fra 2000 til 2023 (jf. y-aksen til venstre), DERSOM en 'forsterkning av en strålingsbasert drivhuseffekt' faktisk hadde virket som postulert på det globale klimasystemet over perioden. Fra 1985 (da strålingsdataene begynner), burde divergensen ha nådd rundt 0,8 grader (altså: den globale gjennomsnittlige troposfæretemperaturen (Ttropo) SKULLE ha steget 0,8 grader MER ENN jordas (matematisk beregnede) gjennomsnittlige 'temperatur' sett fra verdensrommet ('strålingstemperaturen': Te), som korresponderer direkte med den gjennomsnittlige utstrålingsfluksen gjennom toppen av atmosfæren, via Stefan-Boltzmann-likningen).

Avviket er isteden i praksis lik 0, som forventet dersom det globale klimasystemet over perioden har operert i henhold til nullhypotesen, nemlig at våre kollektive utslipp av CO2 IKKE har noen merkbar innvirkning på jordas utstråling til verdensrommet over tid.

Det er altså ganske lett å falsifisere "CO2-hypotesens" sentrale hypotetiske postulat. Og falsifikasjonen, den foreligger allerede ...

Like fullt, blindflekken forblir, for agenda-pusherne er selvsagt ikke interessert i at noen ser denne vei.

Man sier at "sannheten skal sette en fri". I akkurat dette tilfellet har jeg funnet sannheten, i hvert fall så langt de beste tilgjengelige data fra virkeligheten kan lede meg, og ergo har jeg også siden lenge frigjort meg fra hele 'debatten'. For det er jo ingen reell debatt uansett. Det har det aldri vært. I hvert fall ikke om det vitenskapelige aspektet, som er mitt primære interesseområde når det gjelder klima. Og vi vet det jo alle sammen. Jeg kan ikke overbevise noen som ikke vil (eller er i stand til å) se til å se. Så hvorfor bruke tid og energi på å irritere meg over at det ikke lar seg gjøre? På at andre tenker annerledes enn meg. At de "ikke ser" eller "våkner". Hver enkelt får velge sin vei - "live and let live." Det eneste jeg kan (og derfor BØR) holde meg til er å søke sannheten selv, for min egen del, så godt det lar seg gjøre, og så slå meg til ro med det. Og det har jeg gjort ...

Ønsker for øvrig alle her på forumet, både aktive bidragsytere og lesere (som jo det meste av tiden inkluderer meg), et riktig godt nytt år!
#3
Takk for velkomsten! Tror faktisk det var mitt første innlegg på den nye forumversjonen. Men jeg er stadig innom og ser. Mye bra stoff som legges ut. Dere gjør en god jobb - langt flere burde vite om (og delta på) diskusjonssider som dette (som det vel neppe finnes særlig mange av, i hvert fall ikke i Norge).

Selv har jeg falt litt ut av hele klimasirkuset de siste par årene, i hvert fall av den aktive deltakelsen i den.

Føler rett og slett at det ikke er så mye mer jeg kan bidra med, tatt i betraktning at jeg alltid har vært mest interessert i den rent vitenskapelige delen av den. Og siden det nå er blitt så grundig slått fast og synlig for alle og enhver at dette jo aldri har dreid seg vitenskap i utgangspunktet, men om en ren ideologisk agenda som for enhver pris skal pushes på 'oss vanlige folk', for liksom å 'skremme' oss til underkastelse (de storskala politisk-økonomiske samfunnsendringene man ønsker å innføre har vært målet hele veien), så gidder jeg liksom ikke å diskutere med folk lenger. Det har selvsagt alltid vært poengløst å snakke vitenskap med de hjernevaskede, men i starten var det litt artig allikevel, med den parallelle intensjonen om å lære seg opp om temaet underveis og i sin tur også formidle det man lærte til andre.

Så nådde jeg imidlertid et punkt hvor jeg endelig hadde 'knekt koden' - etter flere år med akkumulativ læring, egen-(etter)forskning (alltid med et fokus på de gode data), diskusjon og debatt, både med meningsfeller og med meningsmotstandere, med påfølgende justeringer av egne synspunkter og overbevisninger, så fant jeg fram til - den faktisk svært så enkle - måten man en gang for alle kan teste CO2-hypotesens grunnpremiss på og sitte igjen med et helt entydig svar på spørsmålet: Har det foregått en systematisk styrking av en såkalt 'radiativ drivhuseffekt' (+rGHE) i jordsystemet over de siste tiårene? Det er jo til syvende og sist det eneste relevante spørsmålet man trenger å stille ...

Og da svaret ble (og fortsetter å være, pr mars 2023) et utvetydig NEI!, så slo jeg meg til ro med det. Fra da av har jeg kunnet møte alle utsagn som tar 'menneskeskapte klimaendringer' for gitt med et enkelt skuldertrekk og et lett overbærende smil - jeg vet simpelthen bedre. Fordi DATAENE viser det, med all tydelighet! De dataene INGEN av skrikhalsene ønsker at vi skal se på ...

Testen er utført her:

https://okulaer.com/2021/03/27/testing-and-refuting-the-central-prediction-of-the-agw-hypothesis/

... med flere bistående bloggposter lenger ned på siden, hvor bl.a. de seriene jeg bruker diskuteres og belegges.

Som det jo heter: "Keep up the good work!"
#4
Quote from: Telehiv on 11.03.2023, 11:39:47... Men klimaalarmistene kan fort måtte slutte å snakke om "atmosfærisk oppvarming" som forklaring på uvanlig kalde perioder også, for hvis de hadde gjort så noe så formastelig som å lese hva som faktisk forårsaker "atmosfærisk oppvarming", så er det SOLEN ...

Ja, og det er fortsatt null tegn til et gradvis positivt økende avvik over tiår (som jo er hele CO2-hypotesens grunnpremiss for sin postulerte årsakssammenheng, men som ingen selvsagt snakker om) mellom relevante globale troposfæriske temperaturanomalier (Ttropo) - stadig og systematisk oppover - og globale atmosfæriske utstrålingsfluksanomalier omregnet til 'effektiv temperatur' (Te) - flattliggende så lenge netto global innstråling fra sola holder seg konstant:

Gl TMT vs. OLR, 2000-2023.png
Sammenstillingen mellom de eneste to relevante klimatiske parametere oppdatert pr feb i år (CERES-dataene løper pr i dag fram til des '22).


Gl TMT vs. OLR, 2000-2023; conn. pts..png 
Framhevet hvordan de to parametere, sett bort ifra normalt støy-avvik (inkl. ENSO-effekter) innbyrdes opp og ned innenfor kortere perioder, fortsetter å holde sammen på imponerende tett vis. Det ville de IKKE gjort dersom CO2-hypotesen på noe som helst vis hadde bein å gå på ...

Dette samme mønsteret, hvor Ttropo og Te følger hverandre slavisk over dekadiske tidsspenn, kan for øvrig følges tilbake helt til 1985, da vi for første gang får pålitelige strålingsfluksdata fra toppen av troposfæren (ToA) gjennom ERBE-målingene.

Dette viser utvetydig at vårt globale klimasystem overhodet ikke lider av noen menneskepåført 'sykdom' (les: en hypotetisk styrket 'radiativ drivhuseffekt'). Det oppfører seg snarere NØYAKTIG som det bør gjøre under oppvarming - utstrålingen stiger i takt med troposfæretemperaturene.

Så hva står bak det generelle globale oppvarmingsmønsteret siden 70-tallet? Du sa det, Telehiv: SOLA. Eller, rettere sagt: En endring i jordas storskala sirkulasjonssystem som omorganiserte det globale skydekket på en slik måte at jordsystemet i sin helhet har mottatt vesentlig mer av solas innstråling pr år enn tidligere. Dette viser strålingsdataene fra ERBS-CERES helt klart.

Mest sannsynlig, uten at det er noe vi har definitive data på, er det sola som i sin tur INDIREKTE forårsaket dette skiftet i global sirkulasjon rundt midten av 70-tallet. Det er i hvert fall nokså trolig at den har en finger med i spillet. Men det finnes også gode grunner til å anta at vårt globale sirkulasjonssystem også i stor grad simpelthen styres av interne oscillatoriske mekanismer, hvor det mer eller mindre naturlig og av seg selv over tiår svinger mellom klimatiske ytterpunkter, som i f.eks. effektiviteten av varmetransporten fra tropene mot polene. Bl.a. Lindzen har vel nylig diskutert akkurat dette fenomenet. Tror også Eschenbach har hatt en del tråder på WUWT om det ...
#5
Quote from: Administrator on 24.01.2022, 15:31:21
Det påstås at det i snitt (i en periode?) dør 700 personer daglig på grunn av vaksinering i Tyskland. Hvis vi overfører dette til Norge, vil det si at vi da burde hatt ca. 45 daglige vaksinedødsfall, noe vi ikke ser snurten av i noen statistikker her til lands.

Vel, det rapporteres ikke om et stort antall daglige 'vaksinedødsfall' i Norge (det tror jeg uansett ingen hadde forventet; denne tyske professoren hevder jo også at man nettopp ikke rapporterer om det som 'vaksinedødsfall'). Men tallene for totaldødelighet i Norge siden i sommer er temmelig påfallende åkkesom. Et 'dødsoverskudd' på 1618 mennesker sammenliknet med snittet for de seks foregående år (2015-2020) ble registrert av SSB i løpet av de 19 ukene f.o.m. uke 31 (starten av august) t.o.m. uke 49 (mot midten av desember); rundt 85 'ekstra' døde pr uke.

Årene 2015-2020 hadde en spredning i totalt antall døde over de spesifikke 19 ukene av året (fra laveste, 2018 (14162 døde), til høyeste, 2015 (14828 døde); 2020, det store 'corona-året', havnet midt i mølja (14581 døde)) på 666 (4,57%, +1,81/-2,76); OBS! tallene er justert for ulikt folketall de gjeldende årene. Så kommer altså 2021, og antall døde over perioden stiger til 16182. Det er et par sigma, det! Det er en økning fra snittet av de seks foregående årene på 11,1%.

Ja, ifølge FHI sine tall døde 205 flere mennesker av/med covid19 i 2021 enn i 2020, i løpet av samme periode (uke31-49; jeg framskjøv sistnevnte med 1 uke for å ta høyde for dette årets 53 uker totalt), men da gjenstår fremdeles 1400 døde menneskers overvekt.

Neida, dette tilsvarer så menn ikke 45 pers pr dag, men det er like fullt et iøynefallende avvik, og selv om man selvsagt ikke kan tilskrive spesifikke dødsfall fra en stor pott som dette til spesifikke årsaker, så følger tallene som viser en påfallende overdødelighet i 2021 en generell tendens fra flere andre land, og det finnes ikke mange andre faktorer som skulle kunne forklare hvorfor fjoråret skiller seg så til de grader ut fra de foregående enn nettopp det massive vaksineringsprogrammet som ble rullet ut i 2021.

Er dette en for rask slutning å trekke? Kanskje, men da vil jeg gjerne høre om de andre plausible forklaringene som verserer der ute (?). De er nemlig foreløpig ukjente for meg. For meg synes det ikke som om slike tall som dette er noe noen føler behov for å forklare i det hele tatt, aller minst fra offentlig hold. Så vidt meg bekjent er det ingen fra myndighetenes side (eller i media) som snakker om det i det hele tatt, i noen land. Men for all del, det kan godt hende jeg ikke har fulgt med i timen.

Her er noen grafer:#6
Quote from: PetterT on 07.01.2022, 14:25:54
Nå har Herman Harde og Michael Schnell (H&S) greid å måle at CO2 har en temperatureffekt (drivhuseffekt) i laboratorium, beskrevet i artikkelen " Verification of the Greenhouse Effect in the Laboratory " https://scc.klimarealistene.com/produkt/verification-of-the-greenhouse-effect-in-the-laboratory/ .

Og som vanlig - for dette er så menn ikke første gang slike 'laboratorie-beviser' er blitt publisert, ofte til stor fanfare fra dogmatikerne - har ikke et slikt resultat noe som helst å gjøre med vårt faktiske jordsystem. Dette er pisking av den proverbiale døde hesten ... Uansett hva slags effekter du isolerer i et laboratorium, så sier det oss null og niks om hva som skjer der ute i naturen. Det eneste du - som vanlig - kan gjøre for å se om en postulert/hypotetisert fysisk effekt faktisk er reelt virkende i jordsystemet er å ... observere jordsystemet. CO2 har ingen oppvarmende effekt på atmosfæren, ergo kan den heller ikke ha en oppvarmende effekt på overflaten. For det er atmosfæren som gjør overflaten varmere - i snitt! - enn den ville ha vært uten. Men den gjør det IKKE gjennom 'tilbakestråling', som fortsatt er et like dødfødt og ufysisk uttrykk som det alltid har vært*, men gjennom å begrense hvor fort overflatens absorberte solvarme unnslipper overflaten igjen - dette gjør den gjennom å redusere temp-differansen mellom overflaten og dens umiddelbare termiske omgivelser (verdensrommets vakuum kontra atmosfærens oppvarmede luftmasser). Atmosfæreeffekten er ikke mer komplisert enn som så: https://okulaer.com/2015/06/20/why-atmospheric-mass-not-radiation-p1/

*'Tilbakestråling' er ikke annet enn den ene siden av en konseptuell tostrømsmodell av radiativ varmeoverføring. Den er med andre ord kun et produkt av den menneskelige hjernes behov for struktur og orden. Det er kun inni våre hoder vi kan 'se' tilbakestråling som en radiativ fluks separat fra en samtidig 'framoverstrålingsfluks', og det er slik vi framstiller den rent matematisk, for lettere å kunne regne på den. Som med alle modeller er den imidlertid en forenkling av virkeligheten. Alle ekte (ærlige) fysikere vet dette. I realiteten finnes ingen slik todeling av en varmefluks. Vi deler varmeoverføringen konseptuelt opp i to simpelthen fordi den foregår mellom to motstående områder. På kvantenivå farer fotonene naturlig nok i alle tenkelige retninger, ikke bare i to. På makronivå observerer vi alltid kun selve overføringen av energi, og den er enveis - når det gjelder varme, alltid i naturen fra varmt til kaldt.

Ergo, enhver atmosfærisk bestanddel som bidrar til en netto OPPVARMING av atmosfæren, som altså bidrar positivt til atmosfærens termiske masse (dens materielle evne til først å absorbere varme (Q) og deretter å holde på den i form av indre energi (U)), og som samtidig IKKE frigir en tilsvarende (eller større) mengde indre energi i form av varme til dens ytre omgivelser (dens varmesluk, verdensrommet; overflaten er dens varmekilde), vil indirekte også virke oppvarmende på overflaten. Ironisk nok - sett i grelt lys av den inverterte begrepsbruken de aller fleste mennesker av i dag er blitt programmert til å ta i bruk - er det de (praktisk talt) IKKE-radiativt aktive molekylene i atmosfæren (nitrogen, oksygen, argon) som gir et slikt bidrag, mens de molekylene som regnes som radiativt (IR) aktive (altså de famøse 'klimagassene', men også aerosoler og skyer) snarere, etter at regnskapet er gjort opp, kjøler atmosfæren ned - de både varmer den opp (absorberer varme, mest fra overflaten, men også litt direkte fra sola) og kjøler den ned (emitterer varme og/eller reflekterer innkommende varme fra sola), men sistnevnte effekt er langt større, slik at nettobidraget blir markant negativt. Dette er jo også helt nødvendig, for å kompensere for den store og monotone oppvarmingseffekten de strålings-inerte molekylene bidrar med - nitrogen, oksygen og argon (dvs. 99,5% av atmosfæren) er tross alt ikke i stand til å stråle ut relevante mengder av atmosfærens indre energi til verdensrommet i form av varme (OLR = IR). Mer eller mindre 100% av jordas OLR (varmetap i form av stråling) til verdensrommet er emittert enten direkte fra overflaten gjennom det såkalte 'atmosfæriske vinduet', eller fra atmosfærisk H2O (vanndamp, skyer), med små bidrag også fra sporelementer som CO2, CH4, div. NOx'er og O3 ... Det er altså disse bestanddelene som gjør atmosfæren i stand til å kjøle seg ned, ellers hadde energi hopet seg opp i den til den ikke lenger kunne fungere konvektivt, foruten i et smalt og fluktuerende luftlag i direkte kontakt med overflaten.

Så ja, 'Klimagasser' er for så vidt et korrekt begrep - de er viktige bidragsytere til atmosfærens (vel, troposfærens) dynamikk (værsystemer -> klima): oppvarmede luftlag (+U) fra overflaten stiger opp i retning tropopausen og kjøles gradvis ned (-U) gjennom utstråling til verdensrommet på veien, inntil de har mistet all sin konvektive oppdrift og synker ned, et annet sted enn de kom opp, mot overflaten igjen). Men av samme grunn må jo også nitrogen, oksygen og argon kunne kalles 'klimagasser' - de bidrar til oppvarmingen, og dermed oppdriften, av lavereliggende luftmasser.

Det som er invertert (og det garantert med hensikt) er begrepet 'Drivhusgasser'. For er det noe H2O og CO2 et al. i atmosfæren IKKE bidrar til, så er det en netto oppvarming av verken atmosfæren eller (i forlengelsen av det) overflaten - de kjøler isteden ned. Snarere burde N2, O2 og Ar med rette kunne kalles 'Drivhusgasser'. Men det er nok best å la være å bruke begrepet i sin helhet ...

Jeg har tidligere diskutert dette på bloggen min, bl.a. i denne posten:
https://okulaer.com/2018/02/25/an-atmospheres-ir-activity-wont-make-it-warmer-and-so-cannot-be-the-cause-of-surface-warming-either/

Jeg har også tidligere vist til en enkel studie med dobbeltglassvinduer gjort ved Lawrence Berkeley-laboratoriet i California i 1989, som viser hvordan konveksjon alltid nuller ut ethvert forsøk på å hindre varmeoverføring radiativt gjennom luft. Det trengs ikke mer enn en cm eller to før en slik effekt er nøytralisert.
#7
Quote from: ConTrari1 on 02.12.2021, 23:00:15
New World order, Great Reset, det høres bare så latterlig fjernt og uvirkelig ut. Men det skjer her og nå.

Nope. Det feiler her og nå.
#8
Quote from: ConTrari1 on 02.12.2021, 22:21:11
Men, fordi OMICROOOON (kjenner du frykten i selve ordet?) kan du ikke stå ved en bardisk.

Allerede er jo OMINCRONs nærliggende (og langt mer passende for hele opplegget) anagram MORONIC temmelig utbredt, i hvert fall i de engelskspråklige deler av verden.
#9
"Statistician to the Stars!", William M. Briggs, kaster et sedvanlig sobert (og deilig småsarkastisk) blikk på det særegne fenomenet hvor myndigheter (patrisiere) serverer 'info' til plebeiene om saker de førstnevnte mener sistnevnte bør bry (les: bekymre) seg om, gjennom bruk av 'kreativ' statistisk kommunikasjon (klima er jo her et eksellent eksempel som godeste Briggs tidligere har fokusert sin spesielle kompetanse mot). Under siterer jeg, i sin helhet, et segment fra hans siste bloggpost, hvis innhold synes temmelig relevant for det man nå også diskuterer her til lands:

QuoteUK POOR VAX EFFICACY

The UK puts out a weekly report on vax status, though it recently dropped reporting rates by age group because, we presume, the vax wasn't looking too good (by "the" vax, I mean the ones authorized in the UK).

However, we can still figure them on our own, to rough approximation.

Here's how it works for one age group. According to Table 5b in the week 45 report, 1833 vaxxed croaked within 60 days of positive coroandoom test, and 185 unvaxxed.

They don't publish the exact number, but do have a figure (4), from which it looks like 94% or so of 70-80, and more of 80+ have had at least one shot.

One estimate of population 80+ is 3.2 million.

That makes the rate of doom "linked" deaths as 1833 / (0.94 * x) = 0.00061 for the vaxxed, and 185 / (0.06 * x) = 0.00096 for the unvaxxed, an absolute improvement of 0.00035.

Nothing to lockdown about.

But we can make it sound better by giving it in relative terms. That's

     1 – [1833/(0.94 * x)] / [185/(0.06 * x)] = 0.37.

You will have noticed 10 times as many vaxxed as unvaxxed are dying, because of low vax efficacy and large numbers of vaxxed.

That 37% relative efficacy is no great shakes, that. Certainly nothing near the 80%+ they boast of against death (in Fig. 3).

Why the difference? Age. That Fig. 3 shows all from 16 and up. Which is cheating when we know the young suffer so little.

Let's do 0-18. Only 1 vaxxed died and 9 unvaxxed. Now only 58% of 16-18 had a shot, about 29% 12-16, and almost none 0-12. We know from lots of other evidence these must have been sick kids, and were likely older, though they don't tell us. So we don't know what vax rate to use; likely closer to 58% than 29%, but that's just a guess. Call it 50%.

How many kids 0-18? One source says x = 14.3 million.

Thus 1 / (0.5 * x) = 0.00000063 for the vaxxed dead, and 0.0000056 for the unvaxxed. An absolute savings of 0.000005. Put that on a stamp and lick it.

However, since we're feeling frisky, we can do the relative risk reduction (same way as above) which is 89%.

Alert the propaganda machine! Let them know the vax efficacy is 89%!

Makes you sick, doesn't it.

At any rate, there is nothing in any of this data that recommends vaxxing all, let alone mandating it. Since more kids died, it makes sense (as we have always said) to vax the sick kids and hope for the best. But it makes no sense to vax all kids and hope for a 0.000005 reduction and not expect to pay any costs in vax injuries—including death. Which is just as "rare" as doom deaths for this cohort.
#10
Quote from: ConTrari1 on 13.09.2021, 09:56:29
Mange har allerede forstått at korona-tiltakene ikke dreier seg om folkehelsen, knapt noen er lenger redd for korona, og skepsisen til korona-tiltakene er økende. Dersom myndighetene likevel forsøker å videreføre korona-tiltakene, som mange i dag oppfatter som et korona-diktatur, vil dette ikke bare undergrave tilliten til det politiske systemet og statsmakten, men vil kunne fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen.

Bjørn Nistad

Hvilket jo er hele poenget med det som skjer rundt omkring i hele verden nå. Vanlige mennesker, de brede lag av folket, SKAL og MÅ miste "tilliten til det politiske systemet og statsmakten", og tiltakene fra statsapparatet SKAL og MÅ "fremprovosere aktiv motstand fra befolkningen." Som det jo nå gjør i store deler av verden, men foreløpig ikke her oppe i vårt eget lille hjørne. Dette er hva 'Den store oppvåkningen' går ut på. Hvis regjeringene rundt omkring i verden nå bare hadde latt alle gå tilbake til 'den gamle normalen' igjen, så ville INGEN av de gjenværende sauene ("normies" som man kaller dem i USA) hatt noen som helst peiling på hva som foregår og har foregått i verden under de siste århundrer, og hva elitenes plan med oss alle virkelig er. Og så hadde vi vært like langt. Vi vil IKKE tilbake til 'den gamle normalen'. Det er kabalens normal. Det er normalen hvor vi i realiteten alle er slavebundet, fordi våre sinn befinner seg i et nøye kontrollert fengsel av sosiokulturell programmering. Nei, det vi trenger er en radikalt ny - bedre! - normal.

Og dette starter og slutter med OSS. Det er VI som må endre holdning til autoritetene, slutte å bare slavisk følge alle pålegg, uansett hvor absurde, antihumane og rett ut lovstridige de framstår. Vi må slutte å føye oss. For de har ikke lov til å gjøre det de gjør. Det strider direkte mot både grunnlov og internasjonale avtaler og kodekser om grunnleggende menneskerettigheter. Og de VET det. Så de vet også at de i realiteten ikke har noen makt eller rett til å drive noe av det gjennom - SÅ LENGE VI NEKTER Å GÅ MED PÅ DET! Det er vårt SAMTYKKE de belager seg på. Så lenge vi samtykker i stort nok antall, så kan de bare fortsette. Alt som trengs er for nok folk å si: 'Nei, jeg gir deg ikke mitt samtykke til å begrense min frihet som menneske.' Det er alt. Et ganske enkelt 'nei'! Nok!
#11
Nyter døsige sommerdager på Østlandet, og hadde i går en ledig morgenstund - og kanskje var jeg i et litt morbid lune, ikke vet jeg - til å kikke litt på dødstallene fra SSB (som jeg har har gjort med ujevne mellomrom siden i vinter). Tommelfingerregelen for disse dataene har hele tiden vært at du må tilbake rundt 8-10 uker fra den dagen du sjekker for at tallene skal begynne å stabilisere seg rundt reelle verdier (først da begynner innsamlingen av data å fullføres). Og verdiene har, forbi denne grenselinjen, stort sett vært stabile fra oppdatering til oppdatering. De siste gangene jeg sjekket før sommeren var det kun ubetydelige endringer å spore, om noen, i dataene fra årets første 10-15 uker, og fra fjorårets siste 13 uker (41-53) var det ingen endringer overhodet - som det skal være.

Men da jeg nå var innom for å oppdatere (3-4 uker siden sist) hadde det virkelig skjedd store ting. Og jeg spør meg, hva er det SSB driver med? Bruker de fellesferien til å gå gjennom skuffer og skap for å finne døde som ikke var der tidligere? Ramler det plutselig inn hundrevis av nye dødsfallsrapporter fra flere måneder tilbake i juli? Hvor har de i så fall vært i mellomtiden? Har det vært 'kreative' ferievikarer på ferde? Eller er dette rett og slett tallmanipulasjon i etterkant (revisjonisme i ekte 1984- og klimagjeng-tradisjon)? Har 'noen' gitt dem beskjed om å 'oppgradere' tallene? Ikke vet jeg, men man begynner jo å lure ... Særlig når man sammenlikner de siste 13 ukene av 2020 og de første 19 av 2021 (fra uke 20 og ut regner jeg - ifølge tommelfingerregelen over - dataene uansett som upålitelige). Hvorfor har man praktisk talt ikke rørt dataene helt opp til uke 53 i fjor, men så plutselig, idet 2021 tar til, starter man en voldsom aktivitet - drøssevis av nye tilfeller er 'oppdaget' ...?! Kan det ha noe med at dataene mot slutten av juni så slik ut?:Nesten 1700 færre døde i sesongen 2020/2021 enn i gjennomsnittet av de fem foregående år, som i sin tur viste de laveste dødstallene relativt til folketallet noensinne ...! 1680 færre over en periode på 24 uker (uke 46 (2020) til uke 16 (2021)), det utgjør en nedgang på
8,6 %, det - fra det 'minst dødelige' femårsintervallet i Norges registrerte historie!!

(Merk at jeg har ganget alle totaldødelighetsdata (ikke covid19-data) i grafen over med gitte forholdstall for å tilpasse verdiene til det gjennomsnittlige folketallet i hvert enkelt år. Dette for å gi en 'sannere' (1:1) jevnføring. Forholdstallet for inneværende år (dataene fra 2020/2021-sesongen) er 0,9918. Tallene for 2020/2021 som du vil finne på SSB sine sider er derfor noe større enn de jeg har plottet her.)

Men dette var tilbake i juni. Nå er det juli og sommerferie, og ingen følger - forhåpentligvis - med. Så hva har skjedd med SSBs data siden sist? Jo:Fram t.o.m. uke 19 (9 uker tilbake) er det brått dukket opp 272 nye døde. Ikke 2-3. Ikke 20-30. 272! Og av disse er 265, altså praktisk talt alle, kommet til fra og med årsskiftet. Legg særlig merke til ukene 10 og 11 - 103 nye døde funnet i løpet av TO uker! Godt gjort, for å si det mildt.

Pussige greier, ikke sant? Joda, dette har sikkert sin helt naturlige forklaring, og denne ville man selvsagt få servert dersom man i det hele tatt skulle gidde å spørre. Og en slik forklaring ville man jo bare måtte stole på. For hvem vet best? Og hvordan skal man kunne sjekke om det de sier stemmer med virkeligheten eller ikke? Man er til syvende og sist - som privatperson - prisgitt de tallene som gis. Og det er - på flere nivåer - litt skremmende å tenke på. (Dog så klart langtfra like skremmende som covid19!!)

Jeg bemerker her kun en temmelig påfallende og brå oppgradering av data, fra langt tilbake, en oppjustering som IKKE på noe vis har sitt sidestykke så lenge jeg har observert SSB sine sider om dette temaet (sist høst). Men skjedde noe tilsvarende forrige sommer? Hver sommer? Og i så fall, hvorfor? Hva er opplegget? Det må - i den absurde tiden vi nå lever i - være lov til å uttrykke en viss grad av mistro til statlig databehandling, eller ...?

P.S.:

Siden siste uka i mai (uke 21) har hele 15 (!!) mennesker etter sigende (ifølge FHI sin vanskelig prøvbare påstand) dødd av - eller med! - skrekkviruset. (Og disse dataene er - utrolig nok, kanskje - IKKE blitt tuklet med.) 15 døde på 8 uker, det er grusomme 1,875 i uka, det. Samtidig, i løpet av samme periode, så har - ifølge snittall fra tidligere år (SSB) - rundt 5750 mennesker dødd totalt i Norge, eller omkring 715-720 i uka. 15 er 0,26 % av 5750. De 15 vil imidlertid alltid være 15 for mange, ifølge myndighetenes logikk. De skulle ikke ha dødd!!! Mens de 5735 øvrige jo bare er helt normale dødsfall, for 'bakgrunnsstøy' å regne - de ofrer vi ikke en tanke.

Håper alle har en flott og avslappende sommer :D
#12
Ja, for du hadde vel ikke trodd noe annet, Telehiv  :o

Vitenskapen - den ekte vitenskapen, altså ikke korrupte, selverklærte "eksperters" synsinger, men selve datamaterialet, observasjonene - har jo lenge vist at det slett ikke finnes noen spor i det virkelige klimasystemet etter en såkalt "forsterkning av drivhuseffekten", som er hva CO2-hypotesen hevder, og som så klart er oss pustende vesener sin skyld (måtte vi brenne i Helvete!). Men alle slike faktisk relevante data (altså ikke bare skrik og rop om hvor varmt vi har det) er jo blitt feid under det berømmelige teppet helt fra starten av. Det vil si, i IPCC sin aller første rapport framstod de faktisk lite grann ærligere enn de senere skulle bli. Jeg har skrevet om dette, samt om det endelige beviset på at hele CO2-oppvarmingshypen kun er en eneste feit politisk drevet bløff, på bloggen min:

Testing - and refuting - the central prediction of the 'AGW hypothesis'

Ha ellers en strålende sommer  :D 8)
#13
Quote from: ConTrari1 on 30.05.2021, 21:07:26
Oj, som de kryper til korset!

ABC's Jon Karl on Origins of Covid-19 and Wuhan Lab Leak: "Some Things May Be True Even If Donald Trump Said Them" .

For ikke lenge siden ble alle som antydet at viruset var lab'et erklært som fornektere (ukjent hvilken type), rasister og konspi-folk. Nå siger sannheten inn og den er vond å svelge.

Jepp, og det er nettopp dette hele denne operasjonen dreier seg om - å få folk til å våkne, til å se hva som skjer med egne øyne. Det hjelper ikke å bare fortelle dem det. 'Dave' fra X22 Report snakker om akkurat dette i sin video fra 27. mai, hvordan valgsvindelen i USA og Covid19-skandalen rulles opp på samme måte - sakte, men sikkert.

Transkribert fra videoen:
QuoteRemember, the fake news, the Big Tech companies, the corrupt politicians - their whole entire push is trying to convince you that election fraud never happened. Aren't these the same people that told us that the virus didn't originate from the Wuhan laboratory? Remember, they suspended accounts. Remember, they censored people for saying this. They said it was 'conspiracy theory', it was all 'fake', "this is ridiculous" what Trump is talking about, "it's not real". And they convinced us, over and over and over, that this occurred naturally. And now we have Fauci being questioned about it. Now we have 'The Fact-Checkers' saying "Well, maybe it might have come from the laboratory." Remember, when you report on 'facts', you don't go back on the facts, because the facts are the facts - it's the truth. The only reason you reverse course is because it's propaganda. What do you think is going to happen with election fraud? Remember, it's the same exact people, telling everyone there's no such thing as election fraud - "It doesn't exist"; "There was no cheating"; "Biden won, fair and square." We know what's going to happen. And the people that actually believe that there was no election fraud, they are going to see it first hand. This is the only way you can do it - you must show the people the truth! Without the people actually physically experiencing the truth, they will never believe. They just won't believe you when you just tell them.
(Mine uthevelser.)

Statsapparatet, gammelmediene og de sosiale mediene i USA strever mer og mer desperat for hver dag som går med å holde demningen tett mot sannhetsreservoaret som presser på bakfra. Men det pipler ufortrødent ut til allmennheten. Og hvorfor? Fordi de (Dypstaten) ikke lenger har kontroll over narrativet - de er nå i konstant forsvars- og brannslukkingsmodus, på hæla, i etterkant, reaktive, forvirrede - som bokseren som slår vilt om seg, men som ikke lenger har noe reelt håp om å treffe, fordi begge øynene hans er gjenklistrede; alt motstanderen trenger å gjøre på dette tidspunktet er å jumpe litt rundt omkring, gjøre enkelte små framstøt, men ellers bare vente på at han skal slite seg selv ut og deise i kanvasen. Dypstaten er blitt sin egen verste fiende nå. Og når det først rakner der borte ...
#14
Langt flere døde 'med' covid19-vaksine (primært av mRNA-typen) enn 'med' covid19 i Danmark, ifølge document.no:

Høye døds[t]all relatert til vaksine mot Covid-19 i Danmark

Hvis dette virkelig stemmer (og tallene kommer tilsynelatende fra registrerende myndigheter), er jo betegnelsen 'hårreisende' bare forbokstaven. Hvorfor er ikke hele vaksineprogrammet trukket tilbake for lengst? spør man seg jo. Vel, det er ikke fordi man er så opptatt av å verne om vår helse og trygghet, for å si det sånn ...
#15
Så hva var egentlig argumentet igjen for at selv friske - asymptomatiske - mennesker skal gå med maske samt ikke ha lov til å samles, handle eller spise/drikke ute ...? Her har vi det jo tross alt fra den aller største hestens egen munn: Fauci om asymptomatisk spredning

For som alle fritt tenkende vesener jo burde vite:Det er dessverre imidlertid fortsatt ikke særlig mye fri, kritisk tenkning å spore der ute i samfunnet for tida ...