Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Okular

Pages: [1] 2 3 ... 21
1
Det er svært vanskelig å tro at myndighetene ikke er klar over hvor håpløs deres Coroaona-politikk er.

Selvfølgelig er de det. Det er ikke meningen at det som skjer skal samstemme med folks sunne fornuft; det skal kun samstemme med dypstatens globalistiske agenda. Denne strategien er lik i alle land (les: koordinert og samordnet), bare strenghetsgraden er ulik, men alle beveger seg i samme retning. Via en oppsatt plan vi ser under utførelse, styrt helt og holdent ovenfra og ned. Det er ikke våre myndigheter som bestemmer disse tiltakene. De har bare å iverksette.

Folk må simpelthen VÅKNE og reise seg mot galskapen! Det er hva som må til. Man må si NEI! NOK! Hvis folket ikke følger statens dekreter, kan ikke staten håndheve noe de ikke har lovlig rett til å påtvinge folket i utgangspunktet.

De belager seg på at medienes ubønnhørlige skremselspropaganda holder befolkningen hjernevasket og på geledd, som sauer. Enkelt og greit. Når det ikke lenger gjelder, har de tapt.

Men vi MÅ våkne! Og ikke bare våkne. Vi må ta til motmæle. Aktivt nekte å 'følge ordre'. Møt folk, ute som inne, snakk med dem, vær nær, ta dem i hånda, klem dem, le og kos dere; av med ubrukelige masker, dropp eksperimentelle vaksiner, simpelthen: OPPFØR DERE SOM NORMALT. ALT tullet vi har vært igjennom i løpet av det siste året er og har vært kun - som du sier - en eneste stor bløff; ja, verre enn som så: et forrædersk bedrag mot menneskeheten! Et bedrag som stikker dypere og er mer utkrøpent enn folk flest per i dag vil kunne forstå, et bedrag som attpåtil bare utgjør en bitteliten del av et langt større bedrag, en svimlende forbrytelse mot jordas befolkning.

Og, ikke minst, vi må spre sannheten og hva som FAKTISK skjer og har skjedd i verden, vidt og bredt. Til alle vi kjenner. SKY MEDIA! De sprer løgner. Helt bevisst. Helt koordinert. Det motsatte av hva de sier er mer sannsynlig sant. Det er i de frie (gud forby: alternative!) informasjonskanalene på nettet man vil kunne grave fram og dokumentere hva som VIRKELIG skjer, hva som FAKTISK er sannheten om den situasjonen vi befinner oss i.

Jeg begynte med dette som jeg gjorde med 'klimasaken' for ~12 år siden - jeg stusset over inkonsistente sammenhenger i budskapet, og over politiske uttalelser, gjerne fra folk som antok rollen som "vitenskapelige eksperter", som åpenbart stred mot vanlig sunn fornuft. Først når interessen for saken som sådan slik var vekket, gikk jeg i gang med mine egne undersøkelser. Og fant ganske snart ut at alt kun var en eneste stor bløff, en ideologisk drevet kampanje - mot et konkret politisk mål. Og med 'undersøkelser' mener jeg altså ikke - som jeg tror de fleste her på forumet er klar over - å bare ta folks ord for god fisk. Man må selv granske saken. Man må selv dykke ned i materien. Følge dataene og trekke trådene sammen. For alt ligger jo der ute. Det finnes. Man må bare gidde å gå i gang. Og det gjør folk stort sett ikke. Det vet dypstaten. Ja, de belager hele sin virksomhet på det. De korporative mediene har i oppdrag å skjule sannheten fra folket, svøpe de inn i en illusorisk virkelighet for å holde dem under kontroll. Slik har de holdt på i hvert fall de siste to hundre år. Og de er blitt gode på det. De begraver (ignorerer, dysser ned, bortforklarer) saker som skader dypstaten, samtidig som de framhever og hausser opp saker som faller positivt sammen med deres narrativ; de spinner saker i positiv eller negativ retning, fører svertekampanjer mot (for dem, farlige) personer (les: Trump, Putin) eller hyller de (som fremmer deres sak) som helter (les: Clinton, Obama, Biden), de avleder folkets oppmerksomhet og henleder deres oppmerksomhet; de fabrikerer nyhetssaker for å bygge sitt narrativ ... og de LYVER, LYVER, LYVER! Og det funker som fy. Folk svelger det med hud og hår.

Jeg er der nå, i undersøkelses- og avdekningsfasen ... 'Rødpillet' angående medias og myndigheters agenda (og hvordan denne overhodet ikke stemmer overens med folkets ønsker og behov) var jeg nok allerede før covid-skandalen slo til for et år siden. Pga. arbeidet med klimasaken. Men alt har åpnet seg mer og mer for meg i månedene siden, ikke minst hva hendelsene før og etter valget i USA angår. Nå er alt så mye klarere. Sakte, men sikkert tegner et bilde seg. Alt henger sammen med alt. Jeg er under oppvåkning ...! Og det føles litt rart. Rart, men GODT! Hadde det ikke vært for fjoråret, ville jeg nok fremdeles - som den naturlige skeptikeren jeg er - avfeid det meste av det jeg hører og leser som klassiske 'konspirasjonsteorier', for dermed å velge å IKKE undersøke noe av det nærmere, og slik i sin tur gå glipp av essensiell kunnskap og innsikt; nå forholder det seg annerledes - 2020 var året da konspirasjonsteoriene ikke lenger var bare -teorier.

Quote
Jeg forutser og imøteser et bredt folkelig opprør mot denne galskapen.

Jepp, det er det som MÅ komme ... At folk virkelig ikke makter å forstå hva som EGENTLIG foregår her, at de simpelthen ikke reagerer på den grenseløse idiotien og ondskapen som blottlegges i disse 'tiltakene' som stadig innføres og trekkes ned over hodene våre (dog ikke her i Tromsø - her lever i hvert fall jeg en tilværelse rimelig fri for alle utslag av covid-hysteri; nærmest ingen bruker maske noe sted, heller ikke på bussen; alle butikker, kafeer og kontorer er åpne som vanlig; jeg var ute med venner på en full restaurant så sent som på fredag - kun alkoholsalg uten matservering er formelt begrenset, og den begrensningen er jo nasjonal ... pålagt sørfra), viser bare hvor lullet inn i medias illusoriske narrativ de er blitt.

Følgelig må ting tydeligvis bli enda verre og mer absurde før vi ser noen reell endring i de brede lag. Men man må nesten begynne med seg selv ...

2
Andre emner enn klima / Re: Riksrettssak #2 mot Trump
« on: 11.02.2021, 10:49:11 »
ConTrari1,

Det er ikke Trump som driver denne operasjonen. Det er militæret. Det har det vært helt fra starten av. Trump har simpelthen vært 'frontmannen' de måtte få i posisjon. I dette stadiet må Trump snarere framstilles som mest mulig 'ute av bildet' for at operasjonen skal fungere, for at militæret (som nylig i Myanmar, en helt parallel situasjon) på 'nøytralt' grunnlag skal kunne gå inn mot Biden &Co. Alt det absurde tullet vi ser utspille seg nå (inkludert en riksrettssak mot en nå etter sigende sivil person, som i seg selv er direkte og åpenbart grunnlovsstridig) er ren optikk, for å vekke flest mulig amerikanere. Operasjonen skrider fram, i det skjulte. Slik må det (tydeligvis) fortsatt være, for sumpa går dypt. Men det er nok av ting som skjer, som det bare rett og slett ikke meldes om i gammelmedia, som jo ikke er annet enn Dypstatens promo-organ. Men det renner formelig over av datapunkter der ute, for den som vil lete ... F.eks. fått med deg alt som skjer og har skjedd (samt det som ikke skjer og ikke har skjedd) i DC i løpet av de siste ukene ...?

3
Interessant utvikling i globale havoverflatetemperaturanomalier (en munnfull! - i 'lærde kretser' bedre kjent som simpelthen SSTa) for tida. Ytterst vrient (som alltid) å si noe eller spå om hvordan det kommer til å fortsette, men det er i det minste tydelig at det er en vesentlig kraftigere og mer iøynefallende respons på inneværende La Niña enn på de to forrige (og litt spedere) i hhv. 2016 og 2017/18.

Her er først det globale bildet (90N-90S) (jeg har avgrenset perioden 1997-2021 og har benyttet en 19811997-2010-normal på den hele veien):Den veldige toppen mellom 2014 og 2020 er jo påfallende, og spørsmålet er i hvilken grad den representerer en slags jordisk 'utluftning' av varme. Merk i denne forbindelse det temmelig uhørte ('upresendeterte'?) tomånedersdroppet i global SSTa helt mot slutten, bare fra nov'20 til jan'21, på nesten 0,13 grader - og husk! det er globalt!

Det som imidlertid kanskje er enda mer interessant enn dette globale bildet er å lete etter hvor denne påfallende overflatevarmen i all hovedsak ansamlet seg - og hvor den så primært har forsvunnet fra.

Stillehavsbassenget (90N-90S, 120Ø-80V) først. Dette utgjør omtrent halvparten av det totale verdenshavet:Ikke mye tvil der hvor den globale 2014-2020-toppen (over) har sin opprinnelse. Og ikke nok med det - mens SSTa i det sørlige Stillehavet overordnet har fulgt en temmelig flat trend fra 1997 til 2021 (dog med tre merkelig oppskytende nuter etter 2015/16-Niño'en), så er det i den nordlige delen nærmest alt har foregått. (Sjekk det ut selv på Climate Explorer, hvor man kan dele opp verdenshavet akkurat som man ønsker.) Pussig distribusjon dersom det er økende CO2-innhold i atmosfæren som står bak den veldige 2014-2020-toppen i global SSTa ...

Her er så den andre halvdelen av verdenshavet - Atlanterhavet + Det indiske hav (90N-90S, 80V-120Ø):Som en kan se tok denne regionens snittnivå i SSTa et steg (på ~0,1 grad) opp i forbindelse med 2009/10-Niño'en, men bemerkelsesverdig nok ikke ytterligere idet den senere 2015/16-Niño'en slo til - denne hadde med andre ord kun innvirkning i Stillehavet, mens 2009/10-Niño'en kun hadde innvirkning utenfor Stillehavet. Dette til forskjell fra alle tidligere markante El Niño'er helt tilbake til 70-tallet ...

Men det som kanskje er mest verdt å merke seg med SSTa'en i verdenshavet utenfor Stillehavet er at den nå, siden nov'20, fort og gæli mer eller mindre har falt tilbake til sitt gamle nivå (pre-2010). Blir spennende å se om den nå faktisk reetablerer seg der, eller om det voldsomme fallet kun viser seg som et forbipasserende fenomen.

Enda mer slående blir imidlertid bildet dersom vi deler opp selv denne regionen og ser på de to medvirkende bassengene hver for seg. Først Atlanterhavet (90N-90S, 80V-20Ø):En ikke særlig markant tendens, spesielt hvis man ser bort ifra den besynderlige toppen i 2020 - med denne toppen synes trenden å stige nokså jevnt og trutt over perioden, dog ikke med noe veldig stort stigningstall, men jeg vil påstå at det dreier seg om en aldri så liten optisk illusjon i form av en såkalt 'endepunkts-bias'. Dekk til den siste toppen, og vit samtidig at den nest siste toppen mest sannsynlig markerer en forsinket atlantisk respons på varmeoppsamlingen i Stillehavet etter 2015/16-Niño'en, så vil du innse at snittnivået for SSTa'en i Atlanterhavet strengt tatt ikke gjør de helt store krumspringene i etterkant av 1997/98-Niño'en.

Verdt å merke seg er imidlertid at det globale fallet i SSTa over de siste par månedene ikke er å gjenfinne i Atlanterhavet overhodet ...! Men skulle jeg tippe, vil jeg tro at det kommer - Atlanterhavet har det med å henge etter, primært Stillehavet.

Og med null tegn til noe SSTa-fall i Atlanterhavet, kan man jo så til slutt bare tenke seg hvordan Det indiske hav ser ut:Dette er vel den mest forbløffende av alle grafene her ...! For hva i all verden er det som skjer i Det indiske hav?! Og hvordan vil det utvikle seg videre ...?

Jeg bare viser og spør. Noen tanker?

4
At militæret overtar er en ny og interessant teori ...

Vel, så 'ny' er den vel ikke, akkurat. Det har jo ligget i kortene hele veien. Trump trengte simpelthen først å følge alle mulige sivilrettslige løsningsruter til sine ender, samtidig som han trengte tid til å røyke ut samtlige sumpvesener fra hullene sine før han kunne sette den endelige operasjonen i gang. Når alt annet er forsøkt, er det kun en militær løsning som gjenstår. Og for alle som kan lese og som orker å tenke seg om bare lite grann heller enn kun å ta inn og svelge info fra media som zombier, akkurat som det er med covid-farsen, så står jo Trumps plan fram i klartekst bl.a. i de mange presidentordrene hans. For å referere til én av mine tidligere linker ovenfor:

Quote
3) Do you really think Trump leaves office without playing ANY of his Trump cards?

Do you think his EOs (especially on foreign interference in the election) were just for funsies?

...

7) After the living hell that all of these evil scumbags have put Trump though for 4 years, do you really think he would leave office without declassifying EVERYTHING he has on them?

He knows they'd come after him AND his supporters.

Do you think all of the strategic moves that have been made to set the stage were just for funsies?

...

Last bonus question.

Do you think Trump would spend 4 years of his life turning this country around, reviving our economy, establishing peace relations in the middle east, putting an end to China's stranglehold over us, etc...if he thought Biden/Dems would simply undo it all? (Kilde: https://threader.app/thread/1347585919742857216)

Jeg for min del syns det er pussig at folk flest ikke makter å stille seg disse helt basale spørsmålene og så tenke seg om bare litt. Vel, 'pussig' i betydningen forstemmende, for når man ser hvor latterlig enkelt det er å hjernevaske de brede lag av befolkningen gjennom bruk av helt vanlige standard propaganda-teknikker, så blir man jo litt forferdet. (Det er jo i det hele tatt ikke "The Great Reset" og elitenes 'skumle hensikter' i seg selv som er det skremmende her, men hvor lett 'folk flest' bare godtar det hele ...)

5
Jøss!

Mike Adams ('The Health Ranger') har i dag, etter et par uker med stadig økende frustrasjon og med sin opprinnelige optimisme gradvis fordunstet ut i håpløshetens sfærer, endelig skjønt tegninga - det er meninga at alt skal synes tapt; alt det vi ser nå er et spill for galleriet, overfor Dypstaten, ikke primært overfor tilhengerne, som, ja, vil kunne bli frustrert i mellomtida. Virkeligheten er dog en helt annen. Litt flåsete sagt, dreier det seg rett og slett om "The Art of War". En gjennomplanlagt operasjon som dette kan simpelthen ikke foregå i det åpne. Altfor mye står på spill. Men i realiteten har nå Trump gitt militæret frie tøyler til å 'rydde opp' i det håpløse rotet USA nå siden lenge har befunnet seg i. Deres politiske og sivilrettslige apparat har fullstendig brutt sammen, og har følgelig vist seg ute av stand til å ta ordentlig tak i ett eneste av de åpenbare brudd på den amerikanske grunnloven som har kommet fram daglig i måneder nå. Det er i en slik situasjon at FEMA og militæret kommer inn:
https://www.brighteon.com/7255f5d8-eea8-4067-8c8c-5cdb3b942d03

Jeg syns dessuten dette intervjuet supplerer Adams' podcast godt:
https://www.bitchute.com/video/T4EwqDPvBcE0/

Alt dette framstår jo som personlige meninger, selvsagt, og man kan så klart spørre seg hvem disse menneskene er og hvor de får sin 'informasjon' fra. Men det er som Adams forklarer - det danner seg gradvis et rimelig koherent bilde ettersom man stadig snubler over nye små uavhengige brikker og så føyer dem sammen, brikker som består både av ulike menneskers utsagn og teorier (hvis individuelle plausibilitet man så klart hele tida må veie mot sin egen kritiske sans), av ting vi faktisk ser skje, slik som troppeforflytningene som har foregått i USA nå allerede i lang tid, og av skrevne offisielle ord av spillets hovedaktører, slik som Trumps diverse presidentordrer.

Alt faller sakte på plass ...

Jeg misliker sterkt måten "Klimaindustrien" har misbrukt begrepet "Confluence of Evidence" på, kastet ut som en unnvikende floskel som forsvar mot krav om konkrete observasjoner som kan belegge deres svulstige påstander om CO2 og globale temperaturer.

Men prinsippet har nettopp noe for seg i tilfeller slik som dette, hvor man ikke har konkrete observasjoner å bygge på. Det funker ikke innenfor 'hard vitenskap', som klimavitenskap jo burde være, men det er min mening at i analysen av "5D Chess" politiske spill slik som det vi har sett utfolde seg mellom Trump og Dypstaten i minst fem år nå, er prinsippet vanskelig å komme unna ...

6
En tråd med en rekke spørsmål verdt å lese igjennom og fundere over, særlig for de som føler at Trump har spilt sitt siste kort (sannheten er at han ennå ikke har spilt ut ett eneste av sine trumfkort):

https://threader.app/thread/1347585919742857216

7
Har hørt fra flere kilder, bl.a. Simon Parkes, at Trump nå har signert 'The Insurrection Act':

https://www.bitchute.com/video/vzheebPuCGU/

8
Jaha, så ser det ut til at Trump har gitt seg, og sier rett ut at Biden overtar 20 januar.

Sier han det? Han nevner vel ikke Biden med et ord. Selvfølgelig har han ikke gitt seg. Det er jo det begynner  8) Men han lar så klart Dypstaten tro at han gir seg. Poenget hans er simpelthen at han offisielt nå har 'gitt opp' forsøket på å vinne valget via konstitusjonelle (politiske/rettslige) midler. Forbrytelsen er endelig fullbyrdet og Kongressen har blottlagt seg selv fullstendig. Trump har nå ingen annen vei å gå enn én. Og herfra er det andre som overtar ... Det som vil skje fra nå av er - som ble sagt på twitter - "utenfor hans jurisdiksjon".

Jeg fyller nå i hvert fall opp popcorn-bolla  ;)

9
Oppdaterte tall fra SSB om totaldødelighet i Norge:Hva ser vi? Tallene er samlet ukevis, og diagrammet spenner fra uke 40 til uke 52. De fem duse kurvene representerer totalt antall døde pr uke for årene 2015-2019, mens den røde viser samme for i år (går bare til uke 49, og de siste 2-5 ukene er progressivt underrepresentert (ubetydelig før det)). Merk, det er 50 døde mellom hver støttelinje på x-aksen, så selv om den røde kurven i tiden framover vil oppjusteres litt for ukene 45, 46 og 47, så vil dette vises i bare liten grad i dette diagrammet - jeg har fulgt med på disse justeringene på SSB sin hjemmeside siden oktober-november.

En viktig ting å merke seg i tillegg er at jeg har justert alle tallene for hvert av årene (med 2019 som utgangspunkt) for Norges økende innbyggertall. Det er tross alt fort gjort å glemme at rimelig mange tusen hoder er tilkommet siden 2015, og andelen gamle har også neppe sunket.

Oppå alt dette er lagt den sorte kurven. Dette er FHIs 'døds'-kurve for COVID-19 for ukene 40-51, hevet med 750 tilfeller for å matche absoluttnivået til de andre. Dette vil si at 750-linjen ut fra x-aksen i realiteten tilsvarer 'covid-død'-kurvens nullinje. På samme måte som med den røde totaldødelighetskurven for 2020 er den sorte trolig underrepresentert mot slutten, men neppe i særlig grad, for tallene tikker her inn i relativ sanntid.

Det er mye interessant å trekke ut av denne spagetti-grafen. Det er ikke mye jeg trenger å si, egentlig, men hovedpoenget er jo den generelle sesongtrenden fra slutten av september (uke 40) til romjul og nyttår (uke 52) som er åpenbar i samtlige år (foruten 2020, men dette av nevnte årsaker), og hvordan økningen i 'covid-døde' simpelthen bare svakt følger samme naturlige utvikling. Og: Det dør OVERHODET ikke flere under årets høstsesong enn i tidligere år ...!

10
Viktige klimatema / Re: NASAs "glemte" solforskning i 2001
« on: 17.12.2020, 15:55:19 »
Man må ikke bare se på solsyklusen.
Det globale skydekket spiller en vel så stor rolle som solaktiviteten.

Dette er, for å si det forsiktig, 'ekstremt mildt sagt'  ;) Det globale skydekket spiller ikke en "vel så stor rolle som solaktiviteten". Det spiller en mye, mye, mye større rolle en solaktiviteten, så lenge det er ren TSI man regner den i:Som en kan se, er forskjellen i strålingsintensitet mellom toppen og bunnen av en vanlig solsyklus målt i TSI (innkommende solstråling) nærmest forsvinnende liten sammenliknet med variasjonen i den reflekterte (utgående) solstrålingen (albedo), som i all hovedsak styres av skydekket:Global temperatur varierer slik over tid med jordas albedo, ikke med solaktiviteten.

Jeg sier imidlertid IKKE her at sola ikke har noe med dette å gjøre. Man kan simpelthen ikke se på TSI og lete etter et 'klimaavtrykk' der. Den fysiske forbindelsen mellom sola og endringer i jordas interne sirkulasjon (hav-troposfære), som er hva som direkte står bak storskala endringer i skydekke, er foreløpig ganske uoppklarte, men mange er enige om at det finnes en forbindelse der et sted ... Selv er jeg nok per i dag temmelig agnostisk til det hele. For meg er sammenhengen mellom skydekke/albedo og globale temperaturer definitivt den mest interessante. Når folk spør meg: "Jammen, hva er det da som skaper forandringer i skydekket?" så svarer jeg rett og slett "Vet ikke. Det må du spørre andre om. Men jeg er rimelig sikker på at det ikke er CO2 i hvert fall  8)".

Quote
Når man ser at det globale skydekket ble redusert med inntil et par prosent i forkant av den markante globale temperaturstigningen som skjedde mellom 1980 og 1998 så skjønner man at dette må ha vært en (meget stor) medvirkende årsak til denne temperaturstigningen.

Nemlig. Og dette ser man jo fint illustrert i figuren over.

11
Sier meg enig med ConTrari1 her, Telehiv. Slik det ser ut pr i dag er det mer eller mindre en umulighet at Biden ender opp som president. Trump sitter i realiteten på alle kortene, og som USAs president har han ifølge amerikansk lov ikke anledning til å la en landsforræder og én som samtidig er politisk og økonomisk kompromittert og 'i henda' på en fremmed makt (les: Kina) få ta hans plass. Før så skjer er Trump nødt til - dersom han ikke klarer å overbevise befolkning og rettsapparat via vanlige konstitusjonelle prosedyrer (som er hva han har holdt på med fram til nå) - å gripe inn militært. Og alle tegn tyder på at det rustes til krigsoperasjoner. Spørsmålet er bare hvor omfattende disse blir. Vil det kun dreie seg om arrestasjoner og militære tribunaler, eller vil det ende opp i full borgerkrig med blodige slag i amerikanske bygater? Trump ønsker selvsagt ikke siste eventualitet (men det kan bli vanskelig å unngå), og derfor søker han så langt det er mulig å overbevise den amerikanske befolkningen om svindelen. Foreløpig går det litt sånn 'to skritt fram, ett tilbake', ganske enkelt fordi de sosiale medie-gigantene og de tradisjonelle massemediene fortsatt får kjøre på fritt med sin propaganda og sin sensur. Dette er noe Trump trolig vil måtte gjøre noe med, og det kan i så fall dreie seg om temmelig drastiske tiltak.

12
And now for something completely different, gung-ho "Health Ranger" Mike Adams har sin daglige "situation report", de er lange, ca. 90 min., men denne for 14-12 har gode oppsummeringer og vurderinger, selv om han IMO skeier litt ut med anklager om kinesisk infiltrasjon i farmasøytiske firmaer.

Han her er også grei å følge med på. I denne sammenhengen virker han tålelig 'down-to-earth'. Har hørt hans daglige oppdateringer nå i et par-tre uker, faktisk. Han har én (litt lengre, men mye mer konsis enn Adams sine rapporter) om den politiske situasjonen og én kortere om den finansielle situasjonen. Hovedargumentet hans synes å være at det er Sentralbankene som trekker i trådene, og som slik i realiteten er Dypstaten. Hele "The Great Reset" bunner i deres behov for å restarte hele systemet sitt, som siden lenge (i hvert fall siden 2008) har gått på kunstig livsopphold.
https://x22report.com/

Ellers må du jo få med deg den her, ConTrari1. Hvis du syns HealthRanger iblant går litt langt i sine spekulasjoner (noe jeg må si meg enig i), så vent til det tar av i denne utvekslingen etter bare få minutter.* Jeg må si jeg ikke hadde anelse om hva jeg bega meg inn på når jeg trykket play på denne. Må innrømme at foreløpig - selv etter dette forrykte året vi har bak oss - så slår crackpotometeret mitt seg fortsatt på når teorier slik som disse legges fram og diskuteres som om de var de mest selvfølgelige ting i verden ... Men litt fascinerende er det jo, lell  ::) Det var jo dette med Alice og kaninhullet, da.
https://www.bitchute.com/video/IcAZxWt7eB6C/

* Og da snakker jeg IKKE - kanskje utrolig nok - om partiet helt i starten hvor de diskuterer de 50000 kinesiske soldatene som tilsynelatende nettopp ble bombet (og drept) i en underjordisk kjempebunker i Maine, ikke langt fra den kanadiske grensen, hvor rystelsene assosiert med nedslaget etter sigende er blitt rapportert som et jordskjelv (!!). Nei, det begynner sånn rundt 12-13 min inn ...

13
For å si det sånn, jeg vet jo ikke på noe som helst vis at noe av det som blir sagt i videoen over er riktig, men ut fra diverse 'tegn i tiden' så vil jeg per i dag bli meeeeget overrasket dersom Biden tiltrer som amerikansk president 20. januar ...

14
Ja, ting ser ut til å dra seg til over dammen nå - ang. Trumps tale i går:

https://www.bitchute.com/video/vPew5bOqScdV/

Alt med forbehold, så klart ...

15
... nå skal Haspel være arrestert og under forhør i Guantanamo-leiren på Cuba! Dæven, når kommer James Bond?

Ja, det er vel samme anonyme kilde det refereres til her, som ganske matter-of-factly forteller at hun nå er tilbake i USA etter å ha inngått en deal med 'patriotene'. Man vet jo ikke hva man skal tro, men popcornet er absolutt ute!
Og nå er det jo også snakk om - i kulissene, selvfølgelig - at Biden skal ha kontaktet Mitch McConnell (rep. majoritetsleder i senatet) for å diskutere mulighetene for immunitet hvis han eventuelt går ut og erkjenner nederlag ('concedes') for Trump, og at hans brustne ankel, angivelig et resultat av en litt ivrig tur med hunden, ikke er helt tilfeldig ...

Blir bare bedre og bedre, det her  8) ;D

P.S. Den siste historien her synes forresten å henge bra sammen med hva den anonyme kommentatoren REX foreslo på et obskurt forum allerede for over en uke siden som Trumps beste (minst eruptive) vei ut av denne suppa, nemlig å unngå å ta saken til Høyesterett, for å beskytte dem som enkeltmennesker og som institusjon, men heller få Biden til å gå ut offentlig og erkjenne nederlag.

Pages: [1] 2 3 ... 21