Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 33
31
Så var det, etter Translators ønske, tilbake til IPCC AR1 fig. 7.1. Denne figuren har tre grafer, en på hundretusenårsbasis, en på titusenårsbasis (holocene) og en for de siste tusen år. Disse tre er benevnt a), b),g c). Alle tre har garder i C på y linjen markert med en tverrgående strek. På c) avbildet under er den totale temperaturvariasjonen de siste tusen år ca. 1C. Ca. 0,4C over den stiplede linjen under MWP og ca. 0,7 under den stiplede linjen under LIA.Siden den stiplede linjen representerer temperaturene rundt ca. 1895 og temperturene siden den gang har steget med ca. 1C blir regnestykket veldig enkelt. Den totale stigningen i forhold til den stiplede linjen er 1C. MWP lå ca. 0,4C over den stiplede linjen, og da skulle det bli 1 - 0,4 = 0,6C.

I følge IPCC AR1 fig. 7.1 er det altså ca. 0,6C varmere i dag enn under MWP.

Dette var den enkle forklaringen. Men husk at denne grafen i dag totalt er uten annen vitenskapelig interesse enn at sjarlataner som Ellestad hevder at denne grafen er et problem og at IPCC i utgangspunktet mente at MPW var varmere enn i dag - noe som er sprøyt siden Ellestad ikke har lest teksten under grafen.

Takk for at du tok deg tid til å forklare. Men jeg må si at for det første trenger du (bedre) briller. Ifølge figuren er det bare ca 0,1 centimeters forskjell på de to "amplitudene". Det gir en LIA på 0,7 C under og en MWP på 0,6 C over, og regnestykket ditt blir 1-0,6 = 0,4C

Men vet vi at temperaturen har steget 1C? Hvis vi tar tallet 0,8C som jeg nevnte tidligere, blir det 0,8-0,6 = 0,2C

Også denne temperaturstigningen er usikker. Ifølge Fred Singer er temperaturmålingene etter 1980 så påvirket av bl.a. nedleggelse av målestasjoner i "kalde" områder at han ikke vet om han kan stole på dem i det hele tatt. I denne tidfestede snutten fra 2017 (se ca 1 minutt) viser den aldrende Singer at mens antallet målestasjoner over land er redusert, så har andelen som ligger på en flyplass økt fra 30 til 70 prosent.


https://www.youtube.com/watch?v=5g6vYfytmns&t=15m58s

Så hvis vi må gå tilbake til målinger før man begynte å nedlegge målestasjoner på denne systematiske måten for å "skape" en global oppvarming, er det mer sannsynlig at MWP var varmere enn dagens nivå, slik også observasjoner tyder på.

Så er jeg også enig i at det har liten hensikt å diskutere denne grafen i dag. Egentlig kan vi glemme hele klimavitenskapen som kommer fra FN, da den aldri har hatt til hensikt å finne en vitenskapelig forklaring på klimaendringer. Den blir bare brukt som et instrument av FN for å få frem budskapet, nemlig at vi har en farlig global oppvarming eller klimakrise. Dette ble dokumentert av Donna Laframboise (i en bok jeg vet du elsker å hate, men som jeg antar du ikke har lest), og nå har det kommet en ny bok som forklarer hvorfor dette skjer, nemlig boken om Rockefeller-familien som jeg leser nå. Og den burde du også interessere deg for Emeritus, om ikke annet så bare for å være helt sikker på at det ikke er DU som tar feil.
 


32
Media og politikk / Re: Ernas nyttårstale
« on: 04.01.2020, 15:34:42 »
Hva synes dere om Ernas nyttårstale? Selv lurte jeg på om hun hadde skiftet parti og at hun nå representerer MDG. 70 prosent av ordene i talen var klimaettellerannet og bærekraft.

https://resett.no/2020/01/01/erna-solberg-hedret-ari-behn-i-nyttarstalen/

Pål Steigan, den gamle kommunisten, har også kommentert denne. Han skriver blant annet:

Quote
Det var dette statsministeren snakket om i nyttårstalen. Hun fortalte det norske folket at når hun har gått over i sin retrettstilling i FN skal norske skattebetalere få værsågod å betale enda mer til disse «partnerskapsfondene» som angivelig skal sørge for bærekraft, men som først og fremst vil skyfle milliarder av offentlige kroner over i fonds som kontrolleres av internasjonal finanskapital. «Klima» er påskuddet, plyndring av statskassa er metoden.
https://steigan.no/2020/01/var-det-norges-statsminister-eller-fns-baerekraftsjef-som-talte/

Det er som å få en bekreftelse på at det jeg leser om i Jacob Nordangårds bok om Rockefellerfamilien er helt rett!
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg10817#msg10817

33
Media og politikk / Re: Rockefeller!
« on: 02.01.2020, 23:53:02 »
Så, nå har jeg endelig fått tak i boken "Rockefeller - en klimatsmart historia" av Jacob Nordangård og begynt å lese...

Førsteinntrykket når man blar i boken er at dette minner om en historiebok, den er gjennomillustrert med fotografier og diagrammer, også i farger, og med fotnoter på nesten hver eneste side. Her er forfatteren så grundig at der han har brukt artikler fra Internett som kilde, så er ikke bare URL-adressen oppgitt, men også hvilken dato artikkelen er hentet. Og allerede på de første sidene i boken fremstår det som virket å være en temmelig vill konspirasjonsteori både sannsynlig og faktisk ganske logisk. Her noen små utdrag (hasteoversatt fra svensk):

Quote
Til å begynne med ble oljen kun brukt til å lage parafin - et revolusjonært produkt for sin tid, som effektivt lyste opp hjem over hele verden. John D. Rockefeller hadde en velutviklet evne til å kunne forutse og fremskaffe det som mennesker etterspurte.

På grunn av sin motvilje mot ressurssløseri fant han dessuten ut et bruksområde for et restprodukt som øvrige produsenter innen oljeindustrien bare helte ut: bensinen. Gjennom å være forutseende utviklet Standard Oil et brensel som var skreddersydd til å drive den gryende bilindustrien (s. 11)

Quote
1896, samme år som Svante Arrhenius (1859-1927) ble den første vitenskapsmannen til å beregne hvordan nivåene av karbondioksid i atmosfæren kunne påvirke drivhuseffekten, trakk John D. seg tilbake fra Standard Oils direkte virksomhet og overlot ledelsen av selskapet til sin nærmeste mann, John Dustin Archbold (1848-1916), samtidig som sønnen John Jr fikk stadig større ansvar.

John D. hadde nå nye planer. Han begynte, akkurat som stålmagnaten Andrew Carnegie (1835-1919) å investere penger i virksomheter og filantropi (veldedighet). Nå fantes kapital for på alvor å omforme samfunnet og utstyre det med et like effektivt lederskap som Standard Oil. Verden var klar for hans filantropiske misjon.

I løpet av bare noen tiår skulle Rockefellers filantropi komme i kontakt med og støtte opp under forskningsfeltet som Svante Arrhenius igangsatte. (s. 17)

Quote
Tidlig forsto John D. fordelene med kontroll over utdanningsvesenet og kunnskapsproduksjonen. Med hjelp av sin finansielle rådgiver Frederick Gates (1853-1929), som ble ansatt for å drive den filantropiske virksomheten, påbegynte han grunnleggelsen og/eller finansieringen av en lang rekke institusjoner.

Gjennom generasjonene kom familien til å støtte hele syttifem ledende høyskoler og universiteter, inklusiv Harvard, Yale, Brown, Columbia, Coronell, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Princeton, Tufts, University of California (Berkeley), University of Chicago. Dette innebar en enorm innflytelse over utdanningssystemet, mest i USA, men også delvis i andre land (via bl.a Central Phillippines University og London School of Economics). (s. 17)

Quote
Familiens innflytelse økte enda mer da John D. Jr i 1901 giftet seg med sosietetsdamen Abby Aldrich Rockefeller. Abby var datter til den republikanske senatoren Nelson W. Aldrich. Ekteskapet kan ses på som et tidlig eksempel på offentlig-privat samkvem, da det kombinerte den økonomiske makten hos den rikeste familien i USA med en politiske makten hos en av tidens mest innflytelsesrike politikere.

Senator Aldrichs kontakter i det politiske og økonomiske etablissementet var av store verdi for Rockefeller, og skulle senere utgjøre en kilde til inspirasjon for John og Abbys sønn, Nelson Rockefeller. Senator Aldrich, som selv var frimurer av høy rang, var kjent som "landets sjef". (s. 21)

Jeg kan legge til (beskrives senere i boken) at Nelson Rockefeller senere ble USAs visepresident under Gerald Ford, og at han selv hadde ambisjoner om å bli president, men lyktes ikke.
https://no.wikipedia.org/wiki/Nelson_Rockefeller

Tror jeg allerede kan si at hvis det er en bok du bør lese (på svensk) i 2020, så er det denne!


34
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 02.01.2020, 22:45:55 »
vil jeg gjerne at Translator forklarer hva som vi skje hvis vi får en temperaturøkning som utgjør minst halvpartene av forskjellen mellom istidene og mellomistidene.

Og det forventer du at en "som må gå 8. klasse på ny" skal kunne svare på... :o

Jeg liker å gjøre meg ferdig med en diskusjon før jeg starter en ny, så før jeg i det hele tatt gidder å se på dette er du kanskje så vennlig å forklare hvordan du får nåværende temperaturendring fra 1895 til å bli 0,7 C høyere enn MWP (og ja jeg vet temperaturen muligens er 0,8 C over 1895 i dag, det stemmer fortsatt ikke med grafen)
http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=913.msg10787#msg10787

36
For noen uker siden så jeg på denne presentasjonen av Jennifer Marohasy:


https://www.youtube.com/watch?v=dVlu-7_FxD8&feature=youtu.be

Interessant er også diskusjonen med publikum i etterkant (etter ca. 40 min). Der kommer det frem mye rart om hva folk blir fortalt.

37
Mer Fred Singer. I dette foredraget fra Tyskland i 2012 (?) legger han frem det eneste "beviset" for AGW ifølge IPCC, nemlig avviket mellom modellkjøringer uten drivhusgasser og observert global temperatur, som de forklarer med at avviket må skyldes drivhusgasser (CO2) og ignorerer alle andre effekter utarbeidet av seriøse forskere. Singer forklarer også hvorfor han betviler hele oppvarmingen fra 1975 til 2000, og at det ikke var varmere i 2000 enn i 1940.

Quote
There is so much wrong here that I don't know where to start


https://www.youtube.com/watch?v=40fQ85pFDzg&t=17m18s


38
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 31.12.2019, 14:19:24 »
Hvis logikken i

så i følge IPCC AR1 fig. 7.1 så er det nå ca. 0,7C varmere enn under MWP."

er så opplagt at jeg må gå åttende klasse på ny, så er jo dette så enkelt og innlysende at det er flere enn deg her på forumet som forstår det. Men det virker jo ikke slik, og det er heller ikke nevnt i teksten med et pip, og du vil ikke forklare hvordan du tenker. Så min konklusjon er at du bløffer. Fornærmelser er du god på iallfall. Og at jeg sitete det IPCC skrev om MWP i 1990 var bare for understreke at det var ingenting nytt der, ingenting som ga folk grunn til å trykke på alarmknappen iallfall, før Mann kom med sin dramatiske og uvitenskapelige hockeykølle ti år senere. Da var det plutselig som om MWP aldri hadde eksistert., og det var nettopp det som var poenget med hele hockeykølla.

Uansett så kommer jeg ikke til å se mer på dette i dag.

Ønsker deg og resten av medlemmene på forumet et Godt Nytt År!

39
Ja, du Emeritus.

Nå har jeg sett på originalverket du var så vennlig å linke til (og som jeg mener å ha sett før også, men det er noen år siden sist), og det forteller meg ingenting mer enn det jeg har sagt tidligere, bortsett fra en ting: den stiplede linjen er ikke en gjennomsnittsverdi, men et slags referansenivå forfatterne har valgt å bruke. Men hvorfor velger de 1895 som referansenivå eller nullnivå? Jeg ser ingen begrunnelse for det i den løpende teksten heller. Den samme stiplede linjen er lagt inn også på de to grafene for temperaturen de siste million år og ti tusen år. Så ja, temperaturen har steget med ca 1 grad (egentlig 0,8) siden 1895, og det er det heller ingen som bestrider. Men så skriver du

så i følge IPCC AR1 fig. 7.1 så er det nå ca. 0,7C varmere enn under MWP."

Nei, det sier da verken grafen eller teksten. Da måtte isåfall kurven for MWP ikke nådd høyere enn litt over referansepunktet, men den strekker seg 3-4 ganger så langt over referansepunktet som kurven gjør etter 1895. Så det eneste referansen din forteller er at det har vært en temperaturstigning på ca 1C til i dag fra dette referansepunktet (1895). Videre antyder grafen at antagelig var de varmeste periodene av MWP (betydelig) høyere enn i dag, hvilket også stemmer med observasjonene fra kirkebøker om dyrking av vin i Nord-Europa osv. som jeg allerede har referert til i tidligere innlegg. Eller for å sitere referansen din (side 202):

Quote
The late tenth to early thirteenth
centuries (about AD 950-1250) appear to have been
exceptionally warm in western Europe, Iceland and
Greenland (Alexandre 1987, Lamb, 1988) This period is
known as the Medieval Climatic Optimum China was,
however, cold at this time (mainly in winter) but South
Japan was warm (Yoshino, 1978) This period of
widespread warmth is notable in that there is no evidence
that it was accompanied by an increase of greenhouse
gases

40
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 30.12.2019, 11:44:18 »
Du verden så sinna...

Mulig jeg uttrykte meg uklart, jeg mente å si at Wegman-rapporten var knusende mot Mann. North-rapporten var langt mer diffus i konklusjonen ("the Conclusion in the North Report was very kind to Mr Mann" (sitat Richard Muller)), men innholdet var etter manges mening i samsvar med Wegmans konklusjoner. For ti år siden diskuterte jeg på AD betydningen av 'plausible', hørte på opptakene fra pressekonferansen til NAS-panelet og leste gjennom den to dager lange høringen i den amerikanske kongressen om saken der både Wegman og North var vitner. Du skrev, for noen innlegg siden, at du også var enig i den kritikken av Mann som kom frem i Wegman-rapporten. Det er ekstra interessant, for der var det ikke rom for alternative tolkninger slik jeg har oppfattet den. Men jeg ser fortsatt ikke hva i denne kritikken som du er enig i. Derfor blir jo dette bare luftibus fra din side, så lenge du ikke kan komme med noe konkret.

Tror også det er enighet her på forumet (andre får si meg imot hvis de føler for det) at de punktene jeg skisserte er de viktigste som kom ut av de to rapportene+Climategate. Dette er i samsvar med det Richard Muller har sagt også. Men du er altså uenig i alle tre. Det gjør at jeg her oppfatter deg som lenger ute på alarmistsiden enn IPCC, som ser ut til å ha "glemt" hockeykølla, eller mer katolsk enn paven for å si det slik.

Når det gjelder Lamb-kurven, så gir den tolkningen du har ingen mening. Den stiplete linjen som det henvises til i sitatet, ser ut til å være en gjennomsnittsverdi for temperaturen de siste tusen årene. Og ja, denne linjen krysser kurven for temperaturen ved ca. år 1900. So what?   

41
Viktige klimatema / Ett skritt frem, og to tilbake. Eller?
« on: 29.12.2019, 23:44:58 »

For svevende? Hvor mange ganger skal jeg kverke alle disse bløffene som bl.a. Klimarealistene sprer og som aldri blir kommentert etter at bløffene er avslørt. Nei, en holder kjeft noen måneder så bare gjentas de samme bløffene igjen, hva med denne:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=284.msg8691#msg8691

Og når det gjelder påstanden om at hovedfunnene i MBH99 er bekreftet av en rekke senere arbeider så er jo det et faktum. Det er jo bare i "skepitekerkretser" en blir identifisert med den ene eller annen side i klimadebatten ved å gjengi faktum. Det kreves faktisk at en i tillegg skal være med på å spre bløffer som for lengst er avslørt for å ha rent mel i posen.

Jeg velger å ignorere ordflommen din. La meg heller presentere hva jeg oppfatter er hovedpoengene i North, og særlig Wegman-rapporten, som var knusende mot Mann:

1. Mann brukte en statistisk metode som ikke var holdbar til å manipulere temperaturdataene slik at den varme perioden i middelalderen og den lille istiden forsvant. McIntyre og McKittrick viste at de fikk en hockeykølle med hvilke som helst data når de brukte tilsvarende metode. Hensikten med dette fra Manns side var å vise at temperaturendringen på slutten av 1900-tallet var uovertruffen de siste tusen årene. Det er ikke bare Lamb som motsier dette, det holder faktisk å vise til
https://www.youtube.com/watch?v=QM03-JdRfVc

2. Mann hadde (og har) altfor tett kontakt med de øvrige forskerne i det som er blitt kjent (beryktet) som The (Hockey)Team. Dette er en lukket krets som holder data og observasjoner for seg selv, og som er gjensidig avhengig av hverandre og derfor også støtter hverandre i tykt og tynt.
http://www.warwickhughes.com/agri/crunet.gif

Og etter Climategate-avsløringen, som kom etter North-rapporten, vet vi også dette:

3. Michael Mann byttet systematisk ut proxy-data fra treringer med temperaturmålinger når det ikke passet (budskapet hans) å bruke proxy-data lengre. Dette ble kjent som 'Mann's Nature Trick to Hide the Decline'.

Hvis du ikke enig i ett eller flere av disse punktene, så skjønner jeg ikke hva du mener med 'feil' i Mann-rapporten.


MBH99 har i dag bare vitenskapshistorisk interesse. Som proxystudie er den i dag helt uten interesse av den enkle grunn at det i de 20 etterfølgende årene er gjort en masse annet arbeide, de senere årene hovedsakelig av PAGES 2K konsortiet.

Først kommer du med et forsvar av Mann, for deretter å bagatellisere ham. Fremtidens historikere kommer til å vise hvor mye skade Mann (og de som på 1990-tallet ga denne unge og umeritterte forskeren disse mektige posisjonene han aldri skulle ha hatt) har brakt ved å stille vitenskapen i vanry og skape et hysteri basert på frykt fullstendig uten rot i virkeligheten (ja, selv du mener det har gått for langt, leser jeg mellom linjene). La meg bare minne om at den var hovedpoenget i IPCCs 2001-rapport, midtpunktet i utallige foredrag, ble et ikon på t-skjorter og logoer, og står fortsatt på trykk i norske lærebøker. Hvor mange vettskremte barn og tenåringer og fremtidige Greta-er har det ført til tror du?   

42
Før jeg gjør meg ferdig med denne paneldebatten fra 2006, vil jeg kommentere litt mer av det Fred Singer sier.

Den debatten vi har i dag om hvordan aksjonærer og energiselskaper tjener seg søkkrike på skattepenger som kastes etter dem av politikerne av frykt for global oppvarming, så Singer komme allerede i 2006! Han nevner svenske Vattenfall og tyske EON. Han fremtrer som usedvanlig klarsynt og velinformert.

https://www.youtube.com/watch?v=vBeqyK9kONQ&t=41m34s

43
Translator og Petter T. er som vanlig faktafri og uten dokumentasjon.

Mitt "forsvar" av Mann i saken mot Ball var ikke noe annet enn at jeg refererte fakta, og ikke disse frie fantasiene og hjelpeløse juridiske tolkninger en del andre her på forumet seriemessig opererer med. Det er jo bare å se på strengen og undersøke hvem som fordufter når fakta blir presentert:

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1328.msg10193#msg10193

Hva angår MNH99 har jeg en rekke ganger vist til og sitert fra de undersøkelser som ble iverksatt, bl.a. North og Wegeman - rapportene. Men her på forumet holder ikke det. Med mindre en i tillegg lager sine egne frie fantasier og gjentar de til tross for at de blir tilbakevist, blir en jo betegnet som alarmist.

Jeg er egentlig ikke så interessert i denne rettssaken mellom Mann og Ball om æreskrenkelser, og det var heller ikke den jeg henviste til. Men hvis du har endret mening om holdbarheten i det vitenskapelige arbeidet til Mann, så vil jeg si det er nye toner. Har ikke du gang på gang skrevet at hockeykølla er blitt bekreftet av en rekke andre forskere? Hva konkret i Manns arbeid er det du mener ikke holder? Å henvise til North og Wegman blir for svevende, ja. Men det holder med stikkord  :)

44
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur
« on: 28.12.2019, 23:30:08 »
jeg har aldri vært begeistret for Mann og legger uten videre til grunn at de feil som ble funnet ved MBH99 var reelle.

Leste jeg riktig? Mener Emeritus at det var feil i MBH99? Da skulle jeg likt å vite hvilke feil det skulle være??

Forskjellen på deg og oss andre, Emeritus, er vel nettopp at vi mener Mann og co ikke gjorde noen feil i rapporten sin, men at
dette var bevisste manipulasjoner for å få frem et bestemt budskap - på tvers av vitenskapen og på tvers av virkeligheten.

http://www.verdidebatt.no/innlegg/453197-ipcc-hvordan-bloffing-blir-til-vitenskap?

45
Morsomt at du trekker fram Lennart Bengtsson her,

Bengtsson har nylig utgitt en bok som får varm omtale i Sverige, bl.a. fra Lars Bern. Han sier på swebb-tv at når det gjelder klimaet står han fullt og helt på det Bengtsson har skrevet i denne boken!

https://www.adlibris.com/no/bok/vad-hander-med-klimatet-9789188729262

Merk at Bern også gir en like varm anbefaling til denne boken:

http://www.klimatupplysningen.se/2019/05/24/rockefeller-en-klimatsmart-historia/


https://www.youtube.com/watch?v=xkvvnn_xuzc&t=29m40s

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 33