Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 39
32
Quote
Lars Bern kräver snabbutredning - Att gamla dör i Corona kan bero på medicinering

https://www.swebbtv.se/blogg/454-lars-bern-kraver-snabbutredning-att-gamla-dor-i-corona-kan-bero-pa-medicinering

33
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 30.03.2020, 15:40:22 »
Det store og makabre skandinaviske corona-eksperimentet fortsetter. Danmark 72 døde (30-03), Sverige 110. I forhold til befolkning, tilsvarer det ca. 140 dødsfall i Danmark, og det landet er enda mer nedstengt enn Norge, mens Sverige ennå er i stor grad åpent. Hvis det kommer en voldsom stigning i dødsfall i Sverige i de neste par ukene, f.eks. i innvandrertette bydeler der offentlige pålegg er lite respekterte, kan det bli et annet bilde. Men slik det ser ut i øyeblikket, har svenskene valgt riktig linje, de har prioritert risikogrupper (men uten karantene), og holdt næringslivet stort sett i gang.

Interessant betraktning. I Sverige står Stockholmsregionen (Stockholms len med vel 2,4 millioner innbyggere) for nesten halvparten av de smittede og over halvparten av de døde til nå. Det er også en debatt om at innvandrere (særlig somaliere) utgjør en betydelig del av denne gruppen.
https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

34
Media og politikk / Rockefeller del VIII
« on: 29.03.2020, 12:18:36 »
På 2000-tallet handler alt om klima. Visepresident Al Gore, som hadde holdt foredrag om menneskets påvirkning av klimaet siden 1989 og var gammel i gamet, tapte det amerikanske presidentvalget og ble ansett perfekt for rollen som klimaprofet.

RBFs program for bærekraftig utvikling
Quote
Rockefeller Brothers Fund [nå ledet av Steven Rockefeller, sønn til Nelson] anså ikke lengre at det fantes noen tvil om den globale oppvarmingen og at debatten var over.

"Fra vårt perspektiv som en veldedighetsorganisasjon som støtt arbeidet med klimaendringer i mer enn 20 år, står det klart at den vitenskapelige usikkerheten i spørsmålet om den globale oppvarmingen ikke lengre er verd å diskutere. Motstanderne har vist seg å være få, godt betalte og partiske - egennyttige ideologer med godt planlagt oppdrag om å distrahere oss fra å på riktig måte takle det mest brennende spørsmålet i vår tid. Fra og med nå bryr vi oss ikke en tøddel og lar dem seile sin egen sjø. Vi har ingen tid å miste når det gjelder å ta oss av byrden som hviler på våre skuldre." (RBF, Annual Report 2005)

I årsrapporten ble James Hansen sitert på at jorden skulle bli en helt annen planet hvis ikke karbondioksidnivåene ble stabilisert innen ti år. Man så klimaet som et globalt spørsmål som påvirket alle aspekter ved menneskelig eksistens:

"Den globale oppvarmingen er ikke lengre, i første rekke, et miljøspørsmål. Den er et energispørsmål, et forretningsspørsmål, et moralsk spørsmål, et investeringsspørsmål, et sikkerhetsproblem, et jordbruksspørsmål, et kystlinjespørsmål, et religiøst spørsmål, et byplanleggingsspørsmål; kort sagt, et globalt spørsmål som berører alle tenkelige aspekter ved menneskets eksistens."

Rockefeller-familiens stiftelser var grundig forberedt og hadde en armada av endringsagenter.

"RBF har støttet "allerede stemmer for klimatiltak", som inkludere foretak, investorer, evangelister, jordbrukere, idrettsmenn, arbeidere, militære ledere, sikkerhetstjenestemenn, krigsveteraner, ungdommer samt guvernører og borgermestere." (Rockefeller Brothers Fund (2010) (s. 192)

Global Warning
Quote
Før G8-toppmøtet i Gleneagles i 2005 hadde psykoanalytikeren David Wasdell (1942-) forberedt dokumentet Global Warning. Det ble presentert først under Verdens miljødag 5. juni, ved et symposium ledet av Tony Blairs klimarådgiver Crispin Tickell før det ble spredt blant deltagerne ved G8 for å løfte klimasaken på dagsordenen, skremme verdens befolkning og erklære en planet i krise.

Rapporten Global Warning skulle utgjøre startskuddet på intensivert kamp for å gi klimasaken større sprengkraft politisk og i mediene. FNs klimapanel (IPCC), FNs klimakonvensjon (UNFCCC) og FNs miljøprogram (UNEP) hadde, ifølge Wasdell, ikke levert ønsket resultat. Ulike lands interesser og fossilindustrien hadde blokkert effektiviteten, og det fantes til og med politisk motstand. (s. 195)

Romaklubben (Club of Rome) hadde ifølge Wasdell den største kompetansen til å føre budskapet ut til verdenssamfunnet. Nettverket var omfattende og Global Warning hadde blitt spredd som e-bok til alle medlemmene. Noen av Wadells råd til Romaklubben var å:

a) "erklære en global nødsituasjon"
b) fastslå at for CO2 er en "økologisk gift" som kan få skjebnesvangre konsekvenser for den globale biosfæren
c) så raskt som mulig utvikle en strategi som kan få verden på "nullutslipp" av CO2, samt
d) utvikle institusjonelle instrumenter for å håndtere omstillingen.

Wasdells tanker var helt på linje med Potsdaminsituttets sjef Hans Joachim Schnellhubers teori "tipping points" (terskelverdien som ikke måtte overskrides).

Begrepet "tipping points" ble senere spredd raskt til andre viktige aktører bl.a den nyansatte sjefen for Stockholm Environment Institute, Johan Rockstrøm, samt til Al Gore som Wasdell hadde blitt rådgiver for. (s. 197)

Klimafrelseren Gore
Quote
Gore var dypt forankret i samme neomalthusianske verdenssyn som familien Rockefeller og Population Council, og var sterkt påvirket av Fairfield Osborns Our Plundered Planet og Willam Vogts Road to Survival og deres skrekk for overbefolkning.

På slutten av 1960-tallet hadde han dessuten blitt skolert og vist diagram over stigende CO2-nivåer av Roger Revelle ved Harvard Centre for Population and Development Studies.

På begynnelsen av 1970-tallet ble Gore, som var baptist (akkurat som Rockefeller Sr. og Jr.) opptatt på Vanderbilt Divinity School i Nashville gjennom et Rockefeller Foundation-program som skulle lokke unge lovende studenter til teologistudier. Der ble han, i et kurs som kombinerte teologi og naturkunnskap, drillet med Romaklubbens dystre fremtidsscenarier. (s. 199)

Religionen og uroen for miljø falt også sammen med den futuristiske ideverden som Gore hentet fra bl.a. World Future Society og Teilhard de Chardin. Gore ble en selvskreven profet i denne teknospirituelle bevegelsen og preket om hvordan miljøkriser kunne muliggjøre en global åndelig vekkelse som førte inn i et transhumanistisk paradis. Han samarbeidet også med futurister og åndelige ledere som Barbara Marx Hubbard, Ervin Laszlo og Steven Rockefeller, blant annet i The World Commission on Global Consciousness & Spirituality, der disse ideer gas næring. (s. 200)

En ubehagelig sannhet og Merchants of Doubt
Quote
Al Gores store gjennombrudd kom imidlertid med filmen En ubehagelig sannhet som hadde premiere 24. mai 2006 og ble vist på tv og i skoler over hele verden. Etter en dom i mai 2007 fikk den riktignok ikke vises i britiske skoler uten at læreren nevnte 9 av filmens faktafeil og ensidigheter.

Ideen til filmen kom fra produsenten og miljøaktivisten Laurie David (1958-) etter en presentasjon som Gore hadde holdt i forbindelse med katastrofefilmen The Day after Tomorrow (2004)

Året etter begynte Laurie David arbeidet med å å plassere klimasaken i populærkulturen. Filmen var produsert og delvis finansiert av Participant Media grunnlagt av Jeffrey Skoll (tidligere sjef i eBay) 2004. Etter å ha tjent en formue som gjorde ham til Canadas 7. rikeste hadde han blitt filantropist og startet Skoll Foundation.

Skolls partner i eBay, filantrokapitalisten Pierre Omidyar var produsent for filmen Merchants of Doubt, bygget på Naomi Oreskes bok med samme navn. I boken og filmen kobles klimaskepsis sammen med tobakklobbyisme samt konservative og libertarianske tankesmier, så som det 1984 grunnlagte Heartland institute og finansfolk som Charles og David Koch. Brødrene Koch ble senere utpekt av Greenpeace og Desmogblog som de viktigste betalerne av "klimafornekterindustrien".

I likhet med Rockefeller-familien var brødrene Koch filantroper og hadde bygget sin formue på petroleumsprodukter i det multinasjonale Koch Industries og ble ansett å ha gode grunner for å tvile på klimaforskningen.

Tross støtten til klimaskeptisisme var imidlertid David Koch i styret for Aspen Institute, Rockefeller University og Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Bygninger ved både Aspen Institute, Rockefeller Universitys campus og Lincoln Center bærer hans navn.

Parallellene til 1990-tallets fremste klimaskeptiker, Frederick Seitz, med sine tette bånd til Rockefeller-familien, var tydelige. I 2010 medvirket David Koch i feiringen av Rockefeller Universitys medisinske fremskritt, sammen med blant annet David Rockefeller og Henry Kissinger. (s. 202)

35
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 27.03.2020, 15:59:05 »
Morten Jødal sendte meg denne:

Quote
Verden skal bruke titusener av milliarder kroner på å bekjempe coronaviruset, og konsekvensene av nedstengningen av samfunnet. Da må vi legge symbolsaken til side: Kampen mot livets gass (CO2).

Climate Intelligence (CLINTEL) har skrevet brev til verdens ledere.

Vennlig hilsen Morten

https://miljomytene.no/2020/03/25/bekjemp-viruset-ikke-co2/

36
Andre emner enn klima / Baneheia-saken - enda et justismord?
« on: 27.03.2020, 15:35:29 »
Listen over justismord i Norge er vond og lang: Liland, Moland, Brigitte Tengs (fetteren ble ikke offisielt dømt, men "dømt" likevel) osv. Nå kan det stilles spørsmål ved om ikke også Baneheia-saken kan føyes til rekken. Jeg har fundert på dette en stund etter at jeg f.eks. hørte at Viggo Kristiansen ble dømt på bl.a. DNA-spor som kan ha tilhørt 50 prosent av befolkningen!

I dagens NRK ytring-artikkel beskriver Mikkel Trondsrud et mediepress og en overkjøring av annerledestenkende som kan minne om klimadebatten:

Quote
Det er som om det finnes en slags Lex Kristiansen i redaksjonene. Flere journalister jeg har snakket med, forteller at motstanden fra redaktørene og andre aktører er stor. Én journalist fortalte at det er som om det gjelder egne regler for Kristiansen. En annen sa at han nesten ble utskjelt da han ville se på Kristiansens sak. «Hva er det neste? Skal vi hevde at Breivik var uskyldig også?» skal en kollega nærmest ha ropt.

I noen tilfeller har riktignok Kristiansens sak fått dekning, men ikke uten sverdslag. Baneheia-podkasten belyste hva Kristiansens side har lagt frem for Gjenopptakelseskommisjonen. Det ble det bråk av. Det virker som den etiske pressenormen nå er at det er ubalansert å opplyse om bevis som taler for at en domfelt er uskyldig. Det som taler for at han snakker sant, skal ikke nevnes.

https://www.nrk.no/ytring/kampanjen-mot-viggo-kristiansen-1.14961781

Drapet på de to jentene var selvfølgelig bestialsk og grusomt, og av hensyn til familiene er det forståelig at de ikke ønsker at saken skal komme opp i mediene igjen. Men hvis det viser seg at en mann har sittet 20 år i fengsel for drap han ikke har begått, så er han like mye et offer som dem.

37
Jeg visste jo at det bare var et tidsspørsmål før koblingen mellom coronaviruset og klimaendringer kom. Svensk TV (SVT) spekulerer skriver dette:
https://resett.no/2020/03/22/svt-spekulerer-om-coronaviruset-kan-koples-til-de-pagaende-klimaforandringene/

Patrick Moore skriver i sin bok at hvis en artikkel har ordet "kan" i den første setningen, er det all grunn til å være skeptisk til innholdet:

Quote
As a first-year science major at the University of British Columbia I was lucky enough to enrol in a course offered by the English faculty, aimed at teaching critical thinking to science students. We took a copy of Time magazine and deconstructed it from cover to cover. The lesson I remember best is, never believe an article that has the words may or might in the first sentence. If you see a sentence with may in it, read it again but add or may not as in, “Chemical X may or may not cause cancer.”

So whenever a statement is made by a politician, an activist, a journalist, or by me that purports to be a fact, take a closer look. Is it really a proven fact? Or is it a correlation masquerading as a casual relationship? Is it a proven casual relationship, such as “Light from the sun makes plants grow?” Or is it just a prediction of something to which we don’t know the answer? Adopting this analytical approach will give you the power of critical thinking and make you a much more sensible environmentalist.

Patrick Moore, Confessions of a Greenpeace Dropout, p. 22

Går vi så til originalteksten på svt.se (mine uthvevninger):

Quote
Analys: ”För tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till klimatförändringar”

ANALYS · Det är för tidigt att säga om coronaviruset kan kopplas till de pågående klimatförändringarna. Kanske får vi aldrig veta. Men coronakrisen kan vara en generalrepetition av de pandemier som väntar. Klimatforskare har länge varnat för spridning av smittsamma virus i en varmare och blötare värld. Med sina varmare vintrar har Sverige ett allt sämre skydd.

https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-for-tidigt-att-saga-om-coronaviruset-kan-kopplas-till-klimatforandringar

38
Patrick Moore har i sin bok Confessions of a Greenpeace Dropout (2013), som også finnes digitalt, foretatt en grundig behandling av alle aspekter knyttet til global oppvarming/klimaendringer, også dette.

Quote
Coral Reefs, Shellfish, and “Ocean Acidification”
It has been widely reported in the media, based on a few scientific papers, that the increasing levels of CO2 in the atmosphere will result in “ocean acidification,” threatening coral reefs and all marine shellfish with extinction within 20 years.  The story goes like this: The oceans absorb about 25 percent of the CO2 we emit into the atmosphere each year. The higher the CO2 content of the atmosphere, the more CO2 will be absorbed by the oceans. When CO2 is dissolved in water, some of it is converted into carbonic acid that has a weak acidic effect. If the sea becomes more acidic, it will dissolve the calcium carbonate that is the main constitu-ent of coral and the shells of clams, shrimp, crabs, etc. It is one more doomsday scenario, predicting the seas will “degrade into a useless tidal desert,”
 
In his latest book, Earth: Making a Life on a Tough New Planet, Bill McKibben claims, “Already the ocean is more acid than anytime in the last 800,000 years, and at cur-rent rates by 2050 it will be more corrosive than any time in the past 20 million years.” In typical hyper-bolic fashion, McKibben, the author of the well-known essay, “The End of Nature,” uses the words acid and corrosive as if the ocean will burn off your skin and flesh to the bone if you dare swim in it in 2050. This is just plain fear-mongering.

Results of research published in the journal Science by M.R. Palmer et al., indicate that over the past 15 million years, “All five samples rec-ord surface seawater pH values that are within the range observed in the oceans today, and they all show a decrease in the calculated pH with depth that is similar to that ob-served in the present-day equatorial Pacific.” The five samples recorded pH values for 85,000 years ago and for 2.5, 6.4, 12.1, and 15.7 million years ago.
 
First, one should point out that the ocean is not acidic, it has a pH of 8.1, which is alkaline, the oppo-site of acidic. A pH of 7 is neutral, below 7 is acidic, above 7 is alkaline. Researchers have reported in scien-tific journals that the pH of the seas has gone down by 0.075 over the past 250 years, “Between 1751 and 1994 surface ocean pH is estimated to have decreased from approxi-mately 8.179 to 8.104 (a change of −0.075).”  One has to wonder how the pH of the ocean was measured to an accuracy of three decimal places in 1751 when the concept of pH was not introduced until 1909.
 
It turns out that just as with climate science in general, these pre-dictions are based on computer models. But oceans are not simple systems whose components can just be plugged into a computer. First, there is the complex mix of ele-ments and salts dissolved in the sea. Every element on Earth is present in seawater and these elements in-teract in complex ways. Then there is the biological factor, tens of thou-sands of species that are consuming and excreting every day. The salt content of seawater gives the oceans a very large buffering capacity against change in pH. Small addi-tions of acidic and alkaline sub-stances can easily alter the pH of freshwater, whereas seawater can neutralize large additions of acidic and alkaline substances.

One of the most important biological phenomena in the sea is the combining of calcium, carbon, and oxygen to form calcium carbonate, CaCO3, the primary constituent of corals and shells, including the skel-etons of microscopic plankton. The formation of calcium carbonate is called calcification. All of the vast chalk, limestone, and marble depos-its in the earth’s crust are composed of calcium carbonate, which was created and deposited by marine organisms over millions of years. The carbon in calcium carbonate is derived from CO2 dissolved in seawater. One might therefore im-agine that an increase in CO2 in seawater would enhance calcifica-tion rather than destroy it. It turns out this is precisely the case.

As is the case with terrestrial plants, it has been thoroughly demonstrated that increased CO2 concentration in the sea results in higher rates of photosynthesis and faster growth. Photosynthesis has the effect of increasing the pH of the water, making it more alkaline, counteracting any minor acidic ef-fect of the CO2 itself.  The own-ers of saltwater aquariums often add CO2 to the water in order to increase photosynthesis and calcifi-cation, a practice that is similar to greenhouse growers adding CO2 to the air in their greenhouses to pro-mote the faster growth of plants. The vast bulk of scientific literature indicates increased CO2 in the ocean will actually result in in-creased growth and calcification, as opposed to the catastrophe scenario pushed by the NRDC, Greenpeace, and many other activist organiza-tions.
   
A long list of scientific publications that support the view that increased CO2 in seawater results in increased calcification can be found on the CO2 Science website.  A paper by Atkinson et al., published in the journal Coral Reefs, states that their finding “seems to contradict conclusions ... that high CO2 may inhibit calcification.” [100]

“Ocean acidification” is a perfect example of a contrived catastrophe scenario. The average person does not have a grasp of the complexities of marine chemistry and biology. The activists simply coin a new, scary term like “acidification” and then effectively extort money from people who are concerned for the future. And all this emphasis on the dangers of CO2 tends to divert people from thinking about the real dangers to coral reefs like destruc-tive fishing methods and pollution from sewage.

Our little house by the Sea of Cortez in Cabo Pulmo in southern Baja, Mexico, looks out over a Na-tional Marine Park that contains the only large coral reef on the west coast of the Americas. Pulmo Reef is a popular dive site, known for its rich abundance of reef fish, many of which school in the thousands. It was after a dive on the reef during our first visit to Cabo Pulmo in 1999 that Eileen and I decided to make a base there. Since then we have dived and snorkelled on the reef many times each year.

In September of 2002 a tropical storm brought torrential rains that dumped over 20 inches of rainfall in a 24-hour period. It must have been a once in a 100-year event as the flooding was the worst the locals could remember. A lens of freshwa-ter about 20 feet deep spread out over the reef as a result of the run-off from the mountains. This killed all the coral, as coral cannot live in freshwater. Only the corals below the 20-foot depth of the freshwater layer survived.

For a few years after the event virtually no living coral could be seen in the shallower waters. The reef turned white and became cov-ered in green algae, which in turn resulted in an explosion of sea ur-chins where there had been very few before. By 2006 the reef began to recover noticeably with nodules of new coral becoming established. Coral polyps from the deeper re-gions of the reef were recolonizing the shallow waters. The sea urchins died out and fish returned in greater abundance. Today the reef is in full recovery as the coral is now grow-ing substantially each year. It may take another 20 years or more to recover completely, and will only do so if there is not another torrential rainstorm.

I imagine some people who believe we are causing catastrophic climate change would suggest we were responsible for the torrential rains that killed part of the reef. I don’t believe we can be so certain, especially as such events have been occurring since long before humans began emitting billions of tons of CO2 each year. And regardless of the storm’s cause, it is comforting to know that the reef can recover despite the dire predictions of the early death of coral reefs worldwide.

Sources:

[91]. Frank Pope, “Great Barrier Reef Will Be Gone in 20 Years, Say s Charlie Veron,” Sunday Times, July 7, 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article6652866.ece

[92]. Richard Girling, “The Toxic Sea,” Sunday Times, March 8, 2009, http://www.timesonline.co.uk/tol/news/environment/article5853261.ece#cid=OTC-RSS&attr=3392178

[93]. M. R. Palmer et al., “Reconstructing Past Ocean pH-Depth Profiles,” Science 282, no. 5393 (November 20, 1998): 1468–1471, http://www.scienceonline.org/cgi/content/short/282/5393/1468 (Register with Science to see full article free-of-charge)

[94]. James C. Orr et al., “Anthropogenic Ocean Acidification Over the Twenty -First Century and Its Impact on Calcify ing Organisms,” Nature 437 (September 29, 2005): 681–686,
http://www.ipsl.jussieu.fr/~jomce/acidification/paper/Orr_OnlineNature04095.pdf

[95]. “pH,” Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/PH

[96]. “Acid Test: The Global Challenge of Ocean Acidification—A New Propaganda Film by The National Resources Defense Council Fails the Acid Test,” Science & Public Policy Institute, January 5, 2010,
http://scienceandpublicpolicy.org/images/stories/papers/originals/acid_test.pdf

[97]. “Ocean Acidification: The Other CO2 Problem,” Natural Resources Defense Council, September 17, 2009, http://www.nrdc.org/oceans/acidification/default.asp

[98]. “Putting a Stop to the Arctic Meltdown,” Greenpeace International, January 26, 2010, http://www.greenpeace.org/international/news/hands-off-the-arctic-260110

[99]. “CO2 , Global Warming and Coral Reefs: Prospects for the Future,” CO2 Science, http://www.co2science.org/education/reports/corals/part2ref.php

[100]. Atkinson, M.J., Carlson, B.A. and Crow, G.L. 1995, “Coral Growth in High-Nutrient, Low-pH Seawater: A Case Study of Corals Cultured at the Waikiki Aquarium, Honolulu, Hawaii,” Coral Reefs 14, no. 4, pp. 215–223,
http://www.springerlink.com/content/g2554037454q13wp/

Patrick Moore, Confessions of a Greenpeace Dropout, pp. 374.377

39
Andre emner enn klima / Re: Corona igjen
« on: 15.03.2020, 10:46:17 »
For de som ønsker å holde seg oppdatert på statistikken, har svt.se en bra side:

https://www.svt.se/datajournalistik/har-sprider-sig-coronaviruset/

40
Media og politikk / Rockefeller del VII
« on: 08.03.2020, 12:13:11 »
Når vi er kommet til 1990-tallet er det to trekk som gjør seg gjeldende: Klimasaken ligner stadig mer på en religion - og det er helt bevisst. Og næringslivet blir en del av hysteriet. De fem brødrene Rockefeller som ble født i perioden 1906-1915 og som hadde vært så dominerende, er nå enten døde, eller er blitt så gamle at det er de nye generasjonene som gjør seg gjeldende.

Beyond Interdependence
Quote
I 1991 utkom TriComs rapport Beyond Interdependence: The Meshing of the World's Economy and the Earth's Economy. Tittelen indikerer hva det handler om. Miljøet skulle sammensmelte med økonomien. Rapporten var en direkte oppfølger til Brundtlandrapporten og ble skrevet av dens hovedforfatter Jim MacNeill sammen med den nederlandske management-professor og miljøminister Peter Winsemius (også World Resources Institute) og den japanske statsviteren Taizo Yakushiji.

I rapporten presenteres en global handlingsplan for å realisere de mål som var satt opp i Our Common Future. I rapporten, hvis forord ble skrevet av David Rockefeller samt Maurice Strong, poengteres betydningen av til fullt å implementere et antall mål innen 2012, bl.a. gjennomføring av globale konvensjoner om dyrearter, skoger, kjemikalier, hav, atmosfære og ferskvann. (s. 174)

I Beyond Interdependence forutses også at nasjonenes selvbestemmelse skal reduseres på grunn av de felles miljøproblemene og den pågående økonomiske integrasjonen. Klimaendringene anses å utfordre gamle former for styringssystemer og et globalt samarbeid er essensielt for å møte problemet. Handlingsplanen anbefalt av et antall organisasjoner anvendes for å nå målsetningene. Noen av dem er, foruten FN-organisasjonene, Verdensbanken, IMF, Den internasjonale naturvernsunionen (IUCN) og de filantropiske stiftelsene. Om disse ikke skulle lykkes å levere resultater, skal nye super-koordinerende organisasjoner dannes. (s. 175)

Miljøkonferansen i Rio 1992
Quote
I 1991, før den kommende konferansen i Rio, FN-konferansen om miljø og utvikling 1992, begynte Rockefeller Brothers Fund, i samsvar med TriComs handlingsplan, å finansiere en mengde organisasjoner for å skape en internasjonal respons og sikre at de deltagende nasjonene skulle ha en tydelig forståelse av behovet for å begrense utslippene av drivhusgasser. (s. 175)

Samme år utkom Romaklubbens The First Global Revolution med sin velkjente deklarasjon:

"Menneskehetens felles fiende er mennesket. I jakten på en ny fiende som kan forene oss, kom vi på den ideen at forurensning, trusselen om global oppvarming, mangel på vann, sult og lignende vil passe. Alle disse farene er skapt av menneskelig aktivitet, og det er bare gjennom endrede holdninger og handlinger som de kan overvinnes. Den virkelige fienden er mennesket selv."
(kilde: King, Alexander, Schneider, Bertrand (1991), The First Global Revolution: A Report by the Council of The Club of Rome, Pantheon Books) 

David Rockefeller mente at den bærbare utviklingen var det eneste dugelige alternativer til de undergangsscenarier som ble satt av Romaklubben. Verden hadde ifølge David R. og Maurice Strong intet valg. Menneskene skal underkaste seg den transnasjonale elitens diktat gjennom et globalt forvaltningssystem.

"Vår underliggende enhet som befolkning på jorden må gå bortenfor de ulikheter og vanskeligheter som fortsatt splitter oss. Dere er herved kalt til å ta et historisk ansvar som forvaltere av planeten gjennom å fatte beslutninger her som kommer til å forene rike og fattige, nord og syd, øst og vest, i et nytt globalt partnerskap for å sikre vår felles fremtid." (Maurice Strong, i åpningstalen til Rio-konferansen 1992)

Brundtlandkommisjonens rapport, TriComs rapport og konferansekomiteens arbeide, som ble ledet av Maurice Strong med Jim MacNeill som rågiver, medvirket til å legge grunnen for FNs andre miljøkonferanse i Rio de Janeiro (UNCED) som ble holdt 3-14. juni 1992, nesten eksakt 20 år etter FNs miljøkonferanse i Stockholm, der også Maurice Strong fungerte som generalsekretær.

Konferansen resulterte i Rio-deklarasjonen som bygde videre på Stockholm-deklarasjonen, vedtok en global handlingsplan, Agenda 21, for å gjennomføre målene for en bærbar utvikling, samt opprettelsen av FNs klimakonvensjon UNFCCC for å forhindre farlig menneskelig påvirkning på klimasystemet gjennom CO2-reduserende tiltak. (s. 176-177)

Se også Lars Bern i dette intervjuet (første delen):

https://www.youtube.com/watch?v=VKVG16V84p0

og


https://www.youtube.com/watch?v=YW8BmkSJ06Y

Bill Clinton, Al Gore og Jay Rockefeller
Quote
Både Bill og Al var gode venner med senator John D. "Jay" Rockefeller IV og var, sammen med utenriksminister Warren Christopher, medlemmer av TriCom.

Senator Jay, som selv finansierte sine politiske kampanjer, var kandidat til visepresidentposten, men ble slått av sin gamle venn Al Gore. Han så imidlertid at Al var en klippe ("rock-solid"), smartest i senatet, og støttet ham helhjertet. (s. 178)

Earth Charter - klima blir religion
Quote
To år etter Rio-konferansen, med utgangspunkt i Rio-deklarasjonen, startet arbeidet med å utarbeide et manifest for jorden, Earth Charter, som skulle utgjøre en vedtekt for det "fremvoksende globale sivile samfunnet om verdsetting og prinsipper for en bærbar fremtid."

Ideene om Earth Charter hadde eksistert siden grunnleggelsen av Den internasjonale miløvernunionen i 1948. Det hadde også blitt foreslått av Brundtlandkommisjonen i 1987, men fikk ikke tilstrekkelig støtte under Rio-konferansen i 1992.

Vedtaket skulle bestå av 16 "budord" for den nye tiden. Konsensus om tekstens utforming nåddes i mars år 2000, under et møte på UNESCOs hovedkvarter i Paris, innen det ble gjort offisielt under en seremoni på Freds-palasset i Haag.

"Vi befinner oss i en kritisk situasjon i Jordens historie der menneskeheten må velge sin fremtid. Mens verden blir stadig mer gjensidig avhengig og sårbar, så byr fremtiden på såvel store farer som store muligheter. For å komme fremover må vi erkjenne at vi i vårt mangfold av kulturer og livsformer er en menneskelig familie som utgjør et verdenssamfunn med en felles skjebne." (The Earth Charter, juni 2000)
(kilde: Earth Charter Initiative (2000), The Earth Charter http://earthcharter.org/invent/images/uploads/echarter_swedish.pdf  )

Dokumentet ble plassert i en utsmykket trekiste som kalles Ark of Hope. Kisten med foredraget ble presentert på eventen For the Love of Earth den 9. september 2001 på Shelburne Farms, Vermont, med bl.a. den indiske fredsaktivisten Sathish Kumar, musikeren Paul Winter, Steven Rockefeller (som medlem av Earth Charter-kommisjonen), med Jane Goodall som hovedtaler.

To dager senere innledet kistens designer Sally Linder, en to måneder lang pilegrimsferd der kisten ble båret i prosesjon fra Vermont til New York. Den ble beskrevet som en spontan reaksjon på terrorangrepene 11. september mot World Trade Center da de to tårnene 'David' og 'Nelson' ble ødelagt. (s. 181-182)

Kyoto-protokollen 1997
Quote
I 1997 holdt UNFCCCs tredje klimakonferanse COP3 i Kyoto i Japan (...) Rockefeller Brothers Fund så protokollens legalt bindende målsetninger som fremgang for fondets anstrengelser (inklusiv finansiell støtte til et antall organisasjoner). Det hele var, ifølge eget utsagn, orkestrert av dem selv:

"Nøye iscenesatte media- og kommunikasjonsstrategier som understøttes av [vårt] fond ved selve Kyoto-møtet bidro til at forhandlingene ble vellykkede og resulterte i at Al Gore fikk en uplanlagt reise til Kyoto nest siste dagen av de to uker lange forhandlingene for å meddele USAs støtte til målsetningen om reduksjon av utslipp." (RBF, Sustainable Development Program Review 2005-2010) (s. 185)

Storkonsernene engasjeres
Quote
Å få storkonsernene med i båten var et viktig steg i RBFs klimastrategi:

"Næringslivet er en viktig stemme å engasjere for å motvirke det ofte hørte argumentet at politikk som regulerer karbondioksid kommer til å skade den amerikanske økonomien. Fremtidsrettede konsernsjefer har vært ganske tydelige på at mulighetene i den nye verdensøkonomien og posisjonerer sine foretak - både internt og eksternt - for å dra maksimal fordel av klimapolitikken. Mange av disse selskapene erkjenner dessuten en "grønn omstilling" er bra for deres omsetning."

I 2004 etablerte RBF organisasjonen The Climate Group i London. En begynte å engasjere "nyfrelste" foretak og lokale myndigheter for å gjennomføre klimatiltak som tjente til fortsatt økonomisk vekst. Det fantes penger å tjene på den store klimakatastrofen.

Også Storbritannias statsminister Tony Blair ble engasjert og deltok i organisasjonens aktiviteter. The Climate Group begynte å propagandere for smart teknologi for å senke CO2-utslippene, bl.a. LED-lamper, smarte elnett, utskilling av CO2 og lagring av CO2 samt elektriske kjøretøyer. (s. 187)
(kilde The Climate Group https://www.theclimategroup.org/ )
 

42
Du er ikke alarmist, Emeritus. Hadde du vært alarmist hadde vi i første innlegg (og andre og tredje) fått en lang avhandling om hvor alvorlig klimakrisen er, at vi bare har ti år på oss osv. osv. I stedet får vi noen kjekkaserier om at du skal gi oss "motstand" og en masse ordkløveri med noe saklig, men mye mer av usaklige slaget ispedd grove og mindre grove fornærmelser til de debattanter som gidder å gi DEG motstand. Du er KVERULANT. Ikke innbill deg noe annet. :)

43
Media og politikk / Re: Det er av sine egne...
« on: 02.03.2020, 23:34:37 »
Han dummer seg jo ut allerede i overskriften "...stille spørsmål ved klimaSANNHETENE". Da har man ikke mye greie på vitenskap.

44
Quote
The chairman of the IPCC has repeatedly said the report relies solely on peer-reviewed literature to support its findings. He has said research that hasn't appeared in peer-reviewed journals should be thrown "into the dustbin" (see the last line of this newspaper article). But our audit has discovered almost 5,600 non-peer-reviewed references in this report.

Of the 44 chapters in the IPCC report:

21 received an F   - 59% or fewer references are peer-reviewed
4 received a D   - 60-69% of references are peer-reviewed
6 received a C   - 70-79% of references are peer-reviewed
5 received a B   - 80-89% of references are peer-reviewed
8 received an A   - 90-100% of references are peer-reviewed

grade   chapters
(out of 44)   % of chapters
receiving this grade
F
(59% & below)   21   48
D
(60-69%)   4   9
C
(70-79%)   6   14
B
(80-89%)   5   11
A
(90-100%)   8   18

http://www.noconsensus.org/ipcc-audit/IPCC-report-card.php


45
Felles for disse er at de ikke har arbeidet med feltet og ikke har gitt ut noe som helst fagfellevurdert, som Tim Ball og Claes Johnsson, eller at det er tale om enkelt artikler. Gi meg noen navn på disse tre prosentene, jeg hører om de til stadighet, men ser ikke noe til de i praksis?

Siden du er så opptatt av dette, hvordan reagerer du da på:

Quote
IPCC ble imidlertid ikke dannet for å bedrive egen forskning, men for å vurdere publisert litteratur, både peer-reviewed og ikke per-reviewed, samt å utforme politiske anbefalinger.

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11430#msg11430

Angående de 97 prosentene, så kan jeg anbefale denne dokumentaren (16 min)


https://www.youtube.com/watch?v=ewJ6TI8ccAw

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 39