Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - translator

Pages: 1 [2] 3 4 ... 36
16
Media og politikk / Re: Milde vintre i «gamle» dager
« on: 09.02.2020, 14:27:25 »
Linken din er fin nok den, der fant jeg blant annet:

Quote
Siden perioden 1640-1720 faller sammen med Den lille istid, en svært kald periode i Europa, kan vi ikke se bort fra at mangelen på observasjoner i deler av denne perioden skyldes at isen lå såpass langt sør at ingen ekspedisjoner gikk til Arktis.

Ifølge Brekkestø kom inuittene til Skottland i 1682-84 ved at de fulgte iskanten nesten ned til Orknøyene, og kartet du henviser til er utarbeidet av Ole Humlum. For øvrig viser både foredraget og geoforskning.no - artikkelen at isen kunne trekke seg temmelig fort frem og tilbake.

Brekkestø nevner en samtidig bok om begivenheten, antagelig den det skrives om her:

Quote
There is a particularly good account from the 1680s, a date right in the middle of the Little Ice Age,  a cold spell which lasted from 1645 to 1715 and struck Scotland particularly badly, with average temperatures dropping by 1.5 to 2.0 degrees Celsius. This caused crop failures and extreme poverty. The coldness also led to an expansion in the area of sea ice to the North and brought the ice-hunting culture of the Eskimos within range of Scotland. The account of this Eskimo encounter was written by James Wallace, a church minister in Kirkwall in the Orkney Islands. Stuck for the correct term, he simply called the "invaders" Finnmen, although it is clear that they must have been Eskimos from Greenland

"Sometime about this Country are seen these Men which are called Finnmen; In the year 1682, one was seen sometime sailing, sometime Rowing up and down in his little Boat at the south end of the isle of Eda[y], most of the people of the Isle flocked to see him, and when they adventured to put out a boat with men to see if they could apprehend him, he presently sped away most swiftly: And in the Year 1684, another was seen from Westra[y], and for a while after they got a few or no Fishes: for they have this Remark here, that these Finnmen drive away the fishes from the place to which they come. These Finnmen seem to be some of these people that dwell about the Fretum Davis [i.e., the Davis Strait], a full account of whom may be seen in the natural & moral History of the Antilles [by Rochefort], Chap. 18. One of their Boats sent from Orkney to Edinburgh is to be seen in the Physicians hall with the Oar and the Dart he makes use of for killing Fish.’ (A Description of Orkney (1693), p. 34.)

http://empire-and-revolution.blogspot.com/2016/12/the-eskimo-invasion-of-scotland-and.html

17
Ny forskning / Re: Det falske konsensusnarrativet
« on: 09.02.2020, 12:28:40 »
Sitat Translator:


Quote
Synes du det er dette jeg skriver om i denne tråden? Er ikke påstandene dine her en smule utdatert?

Det "du" skriver synes å være sitater fra en splitter pine gal svenske

Jeg har ennå ikke begynt å diskutere innholdet i denne boken, først vil jeg bli ferdig med den selv. Men jeg tror mange her har interesse av hva jeg skriver etter hvert som jeg leser boken. På samme side som det står om Stockholmsdeklarasjonen er det tatt med et bilde av Maurice Strong fra Dagens Nyheter i 1972 med overskriften: Vi har tio år på oss at hejda katastrofen" Hørt det før?
https://samtiden.nu/2018/10/vi-har-tio-ar-pa-oss-idag-liksom-1972/10ar-dn/

Jeg konstaterer også at ingen anmeldere i Sverige har kommet med noen saklig negativ kritikk av boken. Derimot er det svært mange positive kritikker. Med sin fortid som medlem av det svenske Miljøpartiet er det heller ingen grunn til å betvile at Nordangård har et ekte engasjement for miljøet, men at han nærmest ved en tilfeldighet oppdaget at den såkalte klimakrisen var av en helt annen type krise enn den i utgangspunktet så ut til å være. Når boken kommer ut på engelsk (og det gjør den) kommer det virkelig til å bli oppmerksomhet rundt den.

Så til påstandene dine: "sosialister som vil skaffe seg verdensherredømme" Nei, ifølge Nordangård er de sosialistiske partiene og organisasjonene infiltrert, ja egentlig styrt av finansinstitusjoner knyttet til Rockefeller-familien. Et sted kommer pengene deres fra.

"AGW-hypotesen dukket opp rundt 1990". Helt feil, da tankene om at mennesket påvirker klimaet har røtter helt tilbake til 1938 da den britiske oppfinneren og ingeniøren G. S. Callendar utviklet Arrhenius' ideer om menneskenes forbrenning av fossil energi ga opphav til oppvarmingen man hadde observert siden 1880.
https://no.wikipedia.org/wiki/Guy_Stewart_Callendar

18
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 08.02.2020, 15:17:58 »
mengden CO2 er en langt mer konstant størrelse som har vært rimelig stabil rundt 280 ppm i tusenvis av år før den de siste par hundre år har steget til 410 ppm. De eneste vesentlige endringen i atmosfæren de siste tusenvis av år er altså at mengden CO2 har øket, dette sammen med en økning av metan og andre klimagasser forårsaket av menneskelig aktivitet.

Du unngår å nevne at "tusenvis av år" er en relativt kort periode sammenlignet med den tid det har vært liv på jorden. Og i denne perioden (et øyeblikk - geologisk sett) har CO2-nvået i atmosfæren svingt mellom 280 og 180 ppm som bare er ca. 30 ppm over hva som regnes som eksistensminimum for planter. Dette betyr at plantene har vært på "sultenivå" i tusenvis av år og at det eneste vi kan måle som resultat av økningen i CO2-nivå til 420 ppm, er en betydelig plantevekst (7 prosent globalt de siste 30 årene). Jeg tror vi skal være svært glad for at CO2-nivået ikke går andre veien, altså nedover, som ville gitt virkelig grunn til bekymring. Dette med at økt CO2 i atmosfæren fører til betydelig oppvarming er selvfølgelig, som påvist av flere her, kun skremselspropaganda og vitenskapelig sett sludder.

https://www.youtube.com/watch?v=GXBBNcAvCsU

19
Viktige klimatema / Re: Global tempereatur - januar 2020
« on: 08.02.2020, 12:07:15 »
Global temperatur januar 2020 er den varmeste evah!

Når man ju(k)sterer NED gamle temperaturmålinger og samtidig øker det prosentvise antallet målestasjoner som ligger i flyplassnære områder fra 30 prosent til 70 prosent i fri Michael Mann-dressur, er det ikke til å undres over at det skapes nye varmerekorder.

20
Ny forskning / Re: Det falske FN - narrativet
« on: 08.02.2020, 11:58:05 »
Et annet narrativ som markedsføres bl.a. her på KD.com er at "klimakrisen" er et FN påfunn pønsket ut av noen sleipe sosialister for å skaffe seg verdensherredømme. Denne teorien kombineres gjerne med en påstand om at AGW hypotesen plutselig dukket opp en gang rundt 1990 og at klimavitenskapen før den tid kun var bekymret for en ny istid.

Synes du det er dette jeg skriver om i denne tråden? Er ikke påstandene dine her en smule utdatert?

http://klimadebatt.com/forum/index.php?topic=1290.msg11152#msg11152

21
Media og politikk / Re: Milde vintre i «gamle» dager
« on: 08.02.2020, 11:53:06 »
Apropos innlegget til Boris. I dette foredraget forteller ungdomsskolelærer Eva Marie Brekkestø hvordan naturlige variasjoner på 1600-tallet, under den lille istid, gjorde at iskanten strakk seg langt ned i Nord-Atlanteren slik at inuitter som fulgte den ble observert langs kystene i Skottland. Jeg har lagt inn nøyaktig tidsangivelse i denne linken:
https://www.youtube.com/watch?v=QM03-JdRfVc&t=38m30s

22
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 05.02.2020, 16:30:31 »
Jeg antar dette er de såkalte tilbakekoblingsmekanismene som de klimafrelste må bruke siden CO2 i vanndamp kun gir effektiv oppvarming opptil en konsentrasjon på 150 ppm.

Mmm, nei. En endring i CO2-konsentrasjonen i atmosfæren har ingen påvist (konsekvent skjelnbar) nettoeffekt på globale temperaturer, enten endringen er fra 10 til 150ppm, fra 280 til 400ppm eller fra 1000 til 300 000ppm.

Dette er et interessant spørsmål (ser gjerne litteratur, hvis du har), men har uansett ikke så mye å si for CO2-hypotesen siden et CO2-nivå på under 150 ppm ville ha ført til at plantene (og dermed vi) hadde krøpet i penalet for lenge siden.

23
Ny forskning / Re: Klimaskepsis i et nøtteskall
« on: 05.02.2020, 16:25:01 »
Sitat Translator:

Quote
Det er jo nettopp det Okular skriver, at å påstå at atmosfæren varmer opp jordoverflaten er villedningsforsøk fra alarmistene og følgelig feil.     

Tror virkelig Translator at klimavitenskapen - slik Okular hevder og du oppfatter at han hevder - påstår at atmosfæren tilfører overflaten netto energi? Hva ville skje da? Først kommer solen og varmer overflaten, så varmer atmosfæren overflaten, hvor blir det da av alle denne energien?

Nei, men slik jeg oppfatter IPCC hevder de at en økning i CO2 i kombinasjon med vanndamp vil føre til en "ekstra" oppvarming. Som jeg skrev i en annen tråd nokså nylig finnes det eksperimenter som har vist at dette er rent gjettverk, og hvis disse "tilbakekoblingene" overhodet fører til en endring, så snakker vi om en svak nedkjøling. Men hvorfor disse tilbakekoblingene hvis CO2-molekylene kunne gjort AGW-jobben alene? Dette gjør de bare fordi de VET at CO2-hypotesen er feil.

24
Ny forskning / Re: Vi vil trolig aldri nå 2 x CO2
« on: 05.02.2020, 00:11:56 »
Sitat Okular:

Quote
Mye interessant i det G&T skriver, men jeg tror de bommer en smule på mål, det vil si, de henger seg opp i mer eller mindre bevisste villedningsforsøk fra klimaetablissementets side, nemlig å hevde at atmosfæren "varmer" opp jordoverflaten, når det den egentlig gjør simpelthen er å bremse dens nedkjølingstakt - som isolasjon.

Jeg understreker at jeg ikke involverer meg i hypotesene som fremkommer under den innledning jeg har kopiert inn. Men skal du angripe mainstram klimavitenskap kan du i det minste gjengi drivhusteorien noenlunde korrekt. Det du skriver er jo noe ulogisk sprøyt som enhver med IQ over 75 forstår være feil.

Alle (med en IQ over 75) vet at det hovedsakelig er kortbølget stråling fra solen som varmer overflaten. Hvis atmosfæren i tillegg også skulle varme overflaten hvordan i helvete ville de gå?

Hvis du ikke har mer å by på ber jeg deg i folkeopplysnings navn om å klappe igjen.

Det er jo nettopp det Okular skriver, at å påstå at atmosfæren varmer opp jordoverflaten er villedningsforsøk fra alarmistene og følgelig feil. Jeg antar dette er de såkalte tilbakekoblingsmekanismene som de klimafrelste må bruke siden CO2 i vanndamp kun gir effektiv oppvarming opptil en konsentrasjon på 150 ppm.

25
Media og politikk / Rockefeller del IV
« on: 02.02.2020, 14:45:24 »
Vi en nå kommet til 1960-tallet, og Nelson Rockefeller forsøker tre ganger å bli nominert som republikanernes presidentkandidat, i 1960, 1964 og 1968, uten å lykkes. Hans brødre Laurence og John jobber iherdig for å få miljø- og befolkningsspørsmål opp på den politiske dagsorden. Det opprettes så mange organisasjoner og selskaper og trekkes inn så mange navn at jeg må gjøre et utvalg:

WWF
Quote
I 1961 grunnlegges Verdens naturfond WWF av Julian Huxley for å samle inn penger til International Union for Conservation of Nature (IUCN) og dets virksomhet.

Til styreordfører velges Bilderberger-gruppens grunnlegger Prins Berhard av Nederland. Godfrey A. Rockefeller (barnebarn av John D.s bror William) ble fungerende sjef og bygde opp organisasjonen til å bli ledende innen det internasjonale miljøvernarbeidet.

Royal Dutch Shell ble en av WWFs første donatorer og Shells styreleder John Loudon inngikk i WWFs styre fra 1966 og ble i 1977 styreleder etter Prins Bernhard. (...) Miljøets beskyttere besto altså av planetens fremste finansfolk og oljemagnater. Disse skule også få en betydelig innvirkning på klimasaken. (s. 79-80)

Club of Rome
Quote
I 1968 ble den mektige miljøtankesmien Club of Rome grunnlagt av bilprodusenten Fiats nestleder Aurelio Peccei (også styreleder i flyselskapet Alitalia) og OECDs vitenskapelige sjef Alexander King, med bidrag fra Fiats grunnlegger, Giovanni Agnelli (1921-2003).

Agnelli, som ble sett på som den mektigste kapitalisten i Italia, var nær alliert med David Rockefeller og satt i Chase Manhattan Banks International Advisory Committee. Det var et nettverk som skulle få en voksende betydning på internasjonale arena, med David som koordinator. (s. 87)

I 1970, etter en ganske uorganisert start, fikk Romaklubben en fastere grunn å stå på. Dens hensikt var å "arbeide for forståelse av de globale utfordringer og menneskene står overfor og vise til løsninger gjennom vitenskapelig analyse, kommunikasjon og opinionsdannelse", med skapelsen av en global sivilisasjon som sitt endelig mål. (s. 88)

Systemteoretikerne tok også i bruk John von Neumanns ideer om å kontrollere verden gjennom å gjøre matematiske beregninger om fremtidens utvikling. Dette lå til grunn for den datamodellering som senere kom til å anvendes som politisk påtrykningsmiddel for å motivere det globale systemskiftet.

Båndene til Rockefeller-familien og den finansielle eliten var tette. Max Kohnstamm, som inngikk i Romaklubbens indre krets, var også involvert i Bilderbergergruppesn styrende komite sammen med David Rockefeller og Giovanni Agnelli. Detlev Bronk fra Rockefeller University ble rekruttert i 1969. I Romaklubbens utøvende ledelse rekrutterte man også Nelson Rockefellers personlige venn Carrol L. Wilson fra Sloan School of Management ved MIT. (s. 89)

Vekstens grenser
Quote
1972 utkom Romaklubbens Vekstens grenser med sine pessimistiske og malthusianske dataprojeksjoner om fremtidens utvikling. De to løsningene som ble beskrevet i boken var:
- et systemskifte til global forvaltning av planeten
- nullvekst (s. 89)

Klimakonferansene SCEP og SMIC
Quote
Carrol L. Wilson ble den som for alvor førte opp klimasaken på den internasjonale dagsorden under opptakten til Stockholmskonferansen gjennom å arrangere konferansene Study of Critical Environmental Problems (SCEP) i Williamstown, Massachusetts 1970, og Study of Man's Impact on Climate (SMIC) i Wijk, Sverige 1971.

Den andre konferansen (SMIC), som på symbolsk vis ble holdt på Svante Arrheinus' fødested Wijk utenfor Uppsala, ble arrangert i samarbeid med Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) og Kungliga Ingeniørakademin (IVA). De svensk-amerikanske båndene var fortsatt sterke. Denne konferansen var ment å å tjene som en autoritativ kilde til stort sett alle spørsmål som berørte klimaspørsmål og nærliggende områder og hadde blitt etterlyst av Stocholmkonferansens generalsekretær Maurice Strong. Ennå var man ikke enige om hvorvidt det var aerosoler, sotpartikler (som ble ansett å ha en kjølende effekt gjennom å stenge ut solinnstrålingen) eller karbondioksid (som bidrag til en oppvarmende drivhuseffekt) som var det hovedsakelige problemet. Konklusjonen ble uansett at mennesket påvirker klimaet gjennom forbrenning av fossil energi. (s. 90)På slutten av 1960-tallet begynte et mer aktivt arbeide med å spre miljøbevissthet ut til folket, og det er olje- og bilindustrien som finansierer miljøbevegelsen:
Quote
Rockefeller-familien sørget for at miljøsaken også kom på den nye amerikanske presidenten Richard Nixons agenda. Russel E. Train fra Conservation Foundation ble leder for presidentens miljøarbeidsgruppe, mens Laurance Rockefeller fortsatte sin jobb som presidentens rådgiver.

Kort deretter tilkom nye institusjoner med klimaforskning på agendaen. I 1971 dannet Graham Sutton og Lord Zuckerman Climate Research Unit (CRU) på University of East Anglia i England. Finansieringen kom fra BP, Shell Oil og Rockefeller Foundation. (s.  92)

Friends of the Earth
Quote
I 1969 grunnlegges Friends of the Earth (Jordens venner) som er en mer radikal gren av den tidligere overklassedominerte naturvernbevegelsen (som først og fremst gikk inn for å opprette nasjonalparker). Friends of the Earth kom til å lokke ungdommer og radikale som stred mot etablissementet og mot finansfamliers innflytelse over politikk og næringsliv, uten å forstå hvem som egentlig trakk i trådene.

Finansieringen kom fra Aspen-instituttets sjef, oljemagnaten Robert O. Andersen. Styrelederen, David Brower, ble hentet fra Sierra Club og i styret inngikk også Romaklubbens styreleder, grunnleggeren av flyselskapet Alitalia, Aurelio Peccei. Det hele fremstår ytterst motsetningsfullt. (s. 92)

Akkurat som tidligere gikk befolkningsspørsmålet hånd i hånd med miljøsaken og kom til å påvirke Friends of the Earth. Ifølge Dixie Lee Ray (tidligere sjef for U.S. Atomic Energy Comission) hadde styrelederen David Brower uttrykt et ganske drastisk syn på overbefokningsproblemet:

"Barnefødsel [burde være] en straffbar forbrytelse mot samfunnet, med mindre foreldrene har lisens fra regjeringen ... Alle potensielle foreldre [burde tvinges til] å anvende kjemiske prevensjonsmidler som kun regjeringen har motmiddel mot, som den kan dele ut til borgerne utvalgt for forplantning..." (David Brower, Friends of the Earth) (s. 93)

Future Shock
Quote
I boken Future Shock (1970) av sosiologen, finansmannen og futuristen Alivin Toffler, beskrives overgangen fra jordbrukssamfunn til industrielt til postindustrielt samfunn med et tempo som bare fortsetter å øke (der forbruksvarer er engangs eller blir raskt foreldet og der både arbeidere, yrker, hjem, relasjoner, kroppsdeler og til og med nasjonaliteter blir mer midlertidige og utskiftbare). Alle disse sosiale og tekniske forandringer på altfor kort tid mente Toffler ville føre til en tilstand av nedbrytende stress og desorientering som han kalte "fremtidssjokk" (s. 94)

Dette skremmende trusselbildet, ispedd teknikk-optimistiske fremtidsløfter, skulle bli gjentatt nesten ordrett et halvt århundre senere av Klaus Schwab (World Economic Forum) og 2010-tallets futurister (s. 95).

Earth Day 1970
Quote
Earth Day 1970, som ble markert på tusenvis av skoler, høyskoler og universiteter over hele USA, innebar fødselen av den moderne miljøbevegelsen. Her samlet seg fredsaktivister, borgerrettsforkjempere, marxister, hippier og andre radikalere. De representerte den nye "revolusjonen". Samfunnet var i forandring og det gamle skulle brytes ned.

David Rockefellers venn, oljebaronen Robert O. Anderson, lettet enda en gang på lommeboken for å finansiere prosjektet. Samtidig spredte man bildet av en truet planet gjennom familiens venn Henry Luces tidsskrifter Time og Life.

Fem tiår senere feires Earth Day i mer enn 193 land verden over, og koordineres av Earth Day Network (s. 98)

Stockholmskonferansen 1972
Quote
Den 5-16. juni 1972 holdt FN konferanse om menneskelig miljø i Stockholm. Den kanadiske oljemannen Maurice Strong ble
generalsekretær for konferansen, med riksdagens talmann Ingemund Bengtsson som svensk ordstyrer. Åpningstalen ble holdt av statsminister Olof Palme. Konferansens motto var "Only One Earth" og ble introdusert i en propagandafilm fra UNEP med "Man Builds, Man Destroys". (s. 100)

FNs miljøkonferanse resulterte i Stockholmsdeklarasjonen, The Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment. Det innebar at FNs miljøprogram UNEP startet opp, med Maurice Strong som leder, og et System-wide Earthwatch-program under UNEP "for å overvåke store globale forstyrrelser i miljøet og gi tidlige varsler om problemer som krever internasjonale tiltak". Dessuten påbegynte man datainnsamling om klimaet gjennom samarbeid mellom FN-organisasjonene UNEP, WMO og ICSU. Planen hadde gått i lås. (s. 102)

26
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 02.02.2020, 11:11:38 »
Jeg så kommentarene, også din stjakobs, første gangen jeg var inne. Men da jeg skulle se som det var kommet noe mer litt senere på dagen, sto det plutselig null kommenterer der. Nå er det kommet tre-fire nye kommentarer, hvorav en henviser til deg.

27
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 01.02.2020, 15:55:20 »
Man kan få frysninger og mareritt om Goebbles-tilstander ved lese om NRKs nye politikk når det gjelder omtale av "klimakrisen". Det er ufattelig at seriøse politikere tillater slik uhemmet propaganda.

https://journalisten.no/astrid-rommetveit-kathrine-hammerstad-klimajournalistikk/slik-skal-nrk-jobbe-med-klima/396922
Les gjerne kommentarene, de er ikke nådige.

Kommentarene er nå fjernet fra siden.

28
jeg var på "feil side" i begge spørsmål, men jeg opprettholder min opprinnelige oppfatning, det er lenge til fasiten foreligger.

Det vil muligens overraske; jeg var også på "feil side", meg jeg har endret oppfatning i begge spørsmål.

Da Brexit kom, syntes jeg det var en tragedie for jeg har alltid ment at de europeiske landene burde stå sammen, inkludert Norge. Men etter hvert som at jeg har skjønt at EU har gått i helt annen retning enn jeg trodde, og blitt et verktøy for globalistene i deres systematiske arbeid for å utviske nasjonenes selvstendighet til fordel for en verdensregjering i regi av FN, med klimaløgnen som sitt viktigste våpen, har jeg definitivt endret mening.

Og da Donald Trump vant presidentvalget i 2016, en rik og tilsynelatende eksentrisk eiendomsmagnat fra New York som hørtes ut til å ikke ha kontroll på sin egen taleflom, tenkte jeg at Hillary Clinton hadde vært det minste av to onder. Trump har ikke endret form, og jeg har skjønt at dette er noe han også bruker bevisst og at mange av de grepene han har tatt som president har vist seg å være fornuftige.

29
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 31.01.2020, 19:55:53 »
Jeg ser ingen motsetninger ved dette. I Norge hvor vi er så heldige å være "dobbelt" selvforsynt på energi; vi er nær selvforsynt (90 %) på den eneste effektive fornybare energikilden, nemlig vannkraft. Og dessuten produserer vi mer enn nok olje til å forsyne vårt eget transportbehov. I et slikt land burde det være selvsagt at vi har betydelig lavere strømpriser og bensinpriser enn i land som må importere energi.

Det er de andre partiene på Stortinget som har sørget for at vi tradisjonelt har hatt vesentlig høyere skatter og avgifter på bensin og diesel. Vi har også vesentlig høyere avgifter på innkjøp av bil, takket være politikere som alltid har sett på privatbilen som en torn i øyet i deres sosialistiske drømmeslott. Og slik kan vi fortsette med alle norske toller og særavgifter på alkohol, kjøtt, ost osv. Her har Senterpartiet mye å svare for (men så har jeg aldri vært noen forsvarer av Senterpartiet). 

30
Media og politikk / Re: Klimapolitikk ute og hjemme
« on: 31.01.2020, 19:06:46 »
Og sjelden har jeg sett en politiker som har møtt seg selv i døren som Listhaug:
- den største økningen i strømprisene som vi noensinne har fått - økning av el avgiften - er det hun selv som står bak
- hun går i mot eget partiprogram hva angår kabler
- hun går i mot prinsippvedtak fattet av Solbergregjeringene

Og i andre sammenhenger (Haramsøya) vil hun trekke tilbake konsesjoner som er gitt etter 15 - 20 års søknadsprosess. Dette uansvarlig populisme og en næringspolitikk fra helvete.

Den som etter mitt syn kom best ut av dette var Ap og Espen Barth Eide og til dels også Høyre. Det er sannsynligvis riktig at vi trenger tid for å se hvordan dette utvikler seg. Det som er klart er at det både i Danmark og Scotland i lange perioder vil være enorme kraftoverskudd som de ikke har noe å bruke på. Denne kan Norge ta billig tilbake  og bare stenge igjen ventilene på magasinverkene så sparer vi den strømmen til det ikke blåser i Scotland og selger den dyrt. Men foreløpig vet vi for lite, og den morsomste kommentaren kom fra han Motvind typen. Hvis strømprisen i Norge bare stiger med noen få øre vil usubsidiert vindkraft i Norge bli lønnsomt og vi får enda flere søknader om vindparker - og hva så?

Den som synes over 200 m høye vindmøller er nydelig og ikke rasering av norsk natur, kan gjerne rope hva så. Dette er bare en pengemaskin for eierne (på Cayman Island?), og reduserer ikke engang utslipp av CO2 som så mange er blitt manipulert til å være så bekymret for (men som har null effekt på klima, og mer CO2 vil være positivt fordi det fører til mer plantevekst). Konsesjonene for 20 år siden ble gitt til vindmøller som er vesentlig mindre enn de det er planer om å bygge nå. Det blir som å gi tillatelse til å bygge ti etasjer, også bygger man femten.

Joda, du har rett i at det vil bli holdt igjen på vannkraften. Den vil bli solgt dyrt til andre land, mens norske strømkunder vil måtte betale dyrt for strømmen uansett tid på året. Dermed er det norske strømforbrukere i dette kalde landet som finansierer de økte inntektene til strømselskapene. Det synes selvfølgelig du er superfint.

Når det gjelder dette med el-avgiften, som ble inngått i regjeringen for å få budsjettet til å gå ihop, så er iallfall dette noe som kan fjernes igjen med et pennestrøk. Det er ikke fullt så enkelt hvis man har bygget en kabel som gjør at markedet har endret seg.

Pages: 1 [2] 3 4 ... 36