Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - translator

Pages: 1 2 3 [4]
46
Det handlet jo egentlig ikke om klima, men om det Jostemikk skrev om bl.a 911 pÃ¥ http://klimaforskning.com som flere av oss reagerte pÃ¥, og som etter hvert førte til at denne siden ble opprettet. I kveld sendte NRK en norsk(!) dokumentar  som inneholder ny relevant informasjon og opplysningene er etter min mening godt dokumentert. Anbefaler de som er engasjert i dette spørsmÃ¥let om Ã¥ se denne. Det begynte med at amerikanerne ville bygge en oljerørledning gjennom Afghanistan...

https://tv.nrk.no/program/MDDP10000015/taliban-i-texas

47
Media og politikk / (Et snev av) klimadebatt på TV
« on: 25.10.2015, 11:00:00 »
Oppretter en ny samletråd om tv-programmer og programserier der klimadebatten berøres eller viser vitenskapelige paralleller som kan relateres til klimadebatten:

48
Forleden kom jeg over foredraget "Orbits and Ice Ages: The History of Climate" av Dan Britt.
https://www.youtube.com/watch?v=Yze1YAz_LYM

Dan Britt (Professor of Astronomy and Planetary Sciences at the Department of Physics, University of Central Florida) er utvilsomt en warmist i dette foredraget, men det er saklig og han kommer med noen momenter jeg ikke har sett tidligere.

Det interessante på videoen skjer mellom 15 og 20 minutter, der Britt forklarer årsaken til istidene. Han sier kollisjonen mellom India og Asia for 50 millioner år siden, som dannet Himalaya, sugde enorme mengder CO2 ut av atmosfæren. Britt mener at så lenge CO2-nivået var så høyt som før Himalaya, hadde ikke Milankowitch-effektene (middelavstand til solen osv.) noen effekt for klimaet på jorden. Men da CO2-nivået ble mye lavere, fikk Milankowitch-effektene betydning. De andre faktorene vi diskuterer, som endringer i solens aktivitet, El Nino, vulkaner osv., er ikke annet enn støy i dataene, sier han.

Synspunkter? Jeg har ikke hatt tid til å sjekke noe bakgrunnsmateriale.


49
Media og politikk / Mediene knebler meningsmangfoldet
« on: 26.02.2015, 18:18:35 »
Dette er tittelen på en kronikk av FrP-politiker og stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde i dagens Aftenposten.
http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Kronikk-av-Christian-Tybring-Gjedde-Mediene-knebler-meningsmangfoldet--7914296.html

Kronikken omhandler medienes ensidige behandling av aktører i en rekke ulike saker, der den ene siden representerer sannheten og den "riktige lære", mens motparten representerer ytterlighetene. Tybring-Gjedde nevner en rekke aktuelle saker, som innvandring og integrering, bistand og tigging. Om klimasaken skriver han:

Quote
De som våger å antyde at klimatiske endringer skyldes naturlige variasjoner er som klovner å regne i debatt mot de mange offentlige finansierte aktører innenfor feltet. De som ikke kontinuerlig snakker om et grønt skifte og grønne arbeidsplasser, har mistet all legitimitet og er satt på sidelinjen.

Og videre:

Quote
Synspunkter utenfor den medieskapte rammen blir raskt fremstilt som ytterliggående og gjerne etterfulgt av analyser og kommentarer hvor motivene trekkes i tvil. Deretter følger ofte en lettvint latterliggjøring av budbringeren støttet oppunder av talspersoner for ulike offentlig finansierte organisasjoner.

Medienes ensretting skaper avstand mellom folket og folkets representanter, og slik knebles mangfoldet.

I Norge er debatten om vår tids store spørsmål i realiteten avgjort før den er begynt. Man inviteres gjerne med, men er tiltenkt dissidentens rolle: den uregjerlige sjarlatanen som ennå ikke har krøpet opp i konsensusens og konformitetens trygge favn. En som på ubegripelig vis utfordrer sannheter som ble vedtatt for lenge siden.

Noen som kjenner seg igjen?


50
Aktører og hendelser / Nigel Calder er død
« on: 09.08.2014, 15:33:42 »
Dette er en trist melding. Nigel Calder, mangeårig britisk vitenskapsjournalist og redaktør, forfatter av en rekke bøker, døde 25. juni i år.

Quote
He was editor of New Scientist magazine in its early days, and pioneered the popularisation of science through television documentaries. He is survived by his wife, Liz, and their five children and seven grandchildren.

Nigel Calder was born in London on 2 December 1931. He was educated at Merchant Taylorsâ?? School and, after National Service, the University of Cambridge. He became editor of New Scientist in 1962, and later left to write flagship science documentaries for BBC Television. The first, in 1969, was Violent Universe, in which he wrote: â??We live in a relatively peaceful suburb of a quiet galaxy of stars, while all around us, far away in space, events of unimaginable violence occur.â? The Wall Street Journal review read: â??It outstrips all kinds of fictional adventure. It is hard to conceive of a more exciting book.â?

He went on to interpret genetics in The Life Game, climate science in The Weather Machine and relativity in Einsteinâ??s Universe. He was awarded the Unesco Kalinga Prize for the Popularization of Modern Science in 1972.

Restless Earth provided the first proper explanation for lay people of plate tectonics. He wrote: â??All geology and all life are a continual re-ordering of the same atomic ingredients, battened down by gravity on a small planet of an undistinguished star.â?

Nigel Calder was sceptical of the consensus on global warming. He said:

â??Science and politics do not mix except in nasty emulsions that can send geneticists to the gulag or blow up the worldâ?.

He championed the work of the Danish physicist, Henrik Svensmark, in The Manic Sun: Weather Theories Confounded and The Chilling Stars.
http://www.thegwpf.org/nigel-calder-1931-2014/
51
Jeg lar meg stadig vekk fascinere av Richard Muller. Denne fysikkprofessoren pÃ¥ Berkeley University of California har blitt kalt en omvendt klimaskeptiker. Mer treffende mener jeg det ville vært Ã¥ si at han er en reinkarnasjon av Steve McIntyre og Bjørn Lomborg i samme person, fordi han avviser ikke bare statistisk juks som hockeykøllegrafen osv., men han helt andre løsninger pÃ¥ "problemet" enn  kvotehandel etc. Dette kommer jeg tilbake til.

Litt bakgrunn om Muller
Første gangen jeg skrev om Muller (på Aftenpostens debattsentral i 2008) var fordi han åpent gikk ut med McIntyres/McKittrics kritikk av hockeykøllegrafen i forelesninger for sine studenter som også ble lagt ut på youtube. Men Muller hadde en viktigere rolle enn det: McIntyre og McKittric sin rapport om hockeykøllegrafen ble publisert i 2003, og allerede samme år og året etter skrev Muller, som da var spaltist i tidsskriftet Technology Review, to artikler om funnene deres (http://muller.lbl.gov/TRessays/23-MedievalGlobalWarming.html og http://www.technologyreview.com/news/403256/global-warming-bombshell/ )

Denne kritikken førte til at det ble opprettet en komite som skulle undersøke kritikken av Manns hockeykølle og de ga ut en rapport, kalt Wegman-rapporten, med knusende kritikk av Mann. Dette førte igjen til at den amerikanske vitenskapskomite NAS (National Academy of Science) utarbeidet en egen rapport om kontroversen der de konkluderte med at de ikke kunne gi Mann medhold i hockeykøllegrafens form, bortsett fra for de siste 300 årene. Muller var et av medlemmene i denne komiteen.

Senere kom også Climategate-affæren som avslørte at Mann og co hadde byttet ut treringsdata med temperaturdata for de siste 20-40 årene. Muller kalte dette svindel i den grad at han ikke ville ha noe som helst med disse folkene å gjøre.

Dette timelange intervjuet fra 2012 går rett på sak. Muller forklarer både de opprinnelige feilene i hockeykølla og Climategate-affæren. Så går han over til å snakke om hans institutts egne målinger og hvilke konklusjoner han trekker av det. Legg merke til hvordan Muller hele tiden setter intervjueren (som tydeligvis er en overbevist og temmelig ignorant AGW-tilhenger) på plass. Noen eksempler: Etter 10 min forteller han intervjueren at det ikke er tidsskriftene som skal bestemme hvilke rapporter som er peer reviewed, ved 16 min om hvordan IPCC fungerer. Virkelig morsomt blir det ved 28 min når intervjueren stolt erklærer at han kjører elbil:

Intervjuer: So I have an electric car. I pay much less for power than I used to.
Muller: You don't. Let me correct you on that.
I: People come up to me and say no gas...that's cool.
M: When you include in the cost of the battery replacement, the expence per mile...
I:  I'm not planning on owning it till the battery will have to be replaced.
M: Are you gonna sell it as a used car?
I: Well... yeah.
M: You're not going to get much money for it because the battery needs to be replaced. I go through the numbers in my book. A typical gasoline car costs 10 cents per mile to drive, the electric cars cost between 50 cents and 70 cents per mile to drive when you include the fact that the batteries are only good for 500 recharges. So you don't save any money.
I:  I don't think it is fair to include the cost of the replaced battery by a subsequent owner of that car.
M: Ow. Your battery will have to be replaced after 500 recharges, that is about 30 000 miles. To think that this is way into the future. You gonna keep your car for how long? I keep mine for 10-15 years. You need several replacements for that time and that will drive up the cost.

Richard Muller at Climate One

https://www.youtube.com/watch?v=DOfsSYsvQnI

Richard Muller, professor of physics at the University of California Berkeley and co-founder of the Berkeley Earth Science Temperature project, appeared at Climate One at the Commonwealth club in San Francisco on June 21 to discuss his recent climate research and his thoughts on addressing global warming.

52
Media og politikk / Utenlandsk klimadebatt
« on: 31.07.2014, 21:16:41 »
Ble ganske fascinert av denne debatten fra amerikansk tv. Den republikanske kongressdamen Marsha Blackburn viser at hun har kunnskaper om Richard Lindzen og Judith Curry i en debatt der både motdebattanten (han presenteres som vitenskapens mann, men Blackburn forteller at det er han ikke!) og programlederen prøver å innprente at det er fullstendig konsensus blant forskerne om AGW.

Climate Change Debate: BILL NYE vs CONGRESSWOMAN MARSHA BLACKBURN
http://www.youtube.com/watch?v=1zFruNyiUHQ

53
Henrik Svensmark er stadig en viktig aktør i den vitenskapelige klimadebatten. Her med et foredrag i Tyskland av nyere dato.

Prof. H. Svensmark: The Impact of Solar Activities and Cosmic Rays on the World Climate

http://www.youtube.com/watch?v=EDTmM74nDcw

Pages: 1 2 3 [4]